ObjNr catno Beskrivning utrop
28 2a STH 9-6-56, LEVERANS 5a INTYG E.H. 4,4,4,4 PRAKTOBJEKT 1000
44 3a1,b GÖTHEBORG 20.1.58 6skill bco grå resp ljusgrå. 2 olika nyanser på
brev till Danmark stämplat , intyg HOW (1992) 2(1,,3) (1,2) 2 ”gott objekt”. märkena varit lyfta för undersökning (1 ex obetydligt riss). Ovanligt objekt sign Strandell och Kosack, F 85000
12500
45 5a,3b 6och 24sk på 30 skill Brev till HOLLAND, avsänt Stockholm 26-8-56, AB-PRAKT stämplar. Röd Aus Schweden , Franco inom ram, på baksidan Stettin29 .( II Berlin, röd UTRECHT 30-8-56.Intyg HOW 3(2,2) (3-4) 3 MYCKET GOTT OBJEKT OCH VERKLIGEN VACKERT. 50000
48 7b2 ,14Bdv2, 16c, 5 ö Vapen 3ö+2x20ö Lejon på 48ö rekbrev med dubbelt porto. Avsänt ANDERSLÖF 8-3-70 till Filipstad MYCKET FINT OBJ MED UNIK KOMINATION. 6000
49 7c1,11e1 Tyskland. 2x5+30 öre på 40 öre underfrankerat brevkuvert, till följd av dubbla vkl i
stället för första. ENDAST ETT BREV KÄNT MED DUBBELT PORTO 80ö, Sänt från STOCKHOLM 2.7.1866 till Berlin. Stämplar OTILLR:FRANCO och
UNZUREICHEND FRANKIRT, samt lösennotering ”7½” Sgr. Porto för dubbelt porto 9 Sgr,
straffavgift 2x1½ Sgr, med avdrag för betalt porto 4½ Sgr. 30 öre med riss, några nötta
tänder, samt mindre del av bakfliken saknas. Intyg HOW 3 (3,4,4) 4, 3 (1993). UTSTÄLLNINGSOBJEKT!
18000
52 8d MALMÖ 20.12.64. 18ö närporto ,9 öre i 2 ex (höger ex med 2vht, mikroskopiskt riss) på vackert och fräscht brev till Danmark intyg HOW (1999) ”mycket gott objekt”. 3(1.3) 3,3 .Facit 45000 7500
64 9c3 JÖNKÖPING 15-5-70, 4-STRIP 12Ö VAPEN + singel, på 60ö 5 dubbelt portobrev till KRISTDALA. 2st khtt. Vackert brev med rättvända ståmplar. ¤-strip på brev är ovanligt. 5500
65 9c3 Stenung STRÅLSTÄMPEL I LYXAVTRYCK Praktbrev intyg HOW 4,4,5,4, O län. Ett av de vackraste breven med strålstämpel överhuvudtaget! 5000
73 9d3,10d2 2x12ö+2x24ö=72ö i UNIK KOMBINATION på brevframsida till LONDON , stpl STH 26-11-70, Intyg HOW mycket gott objekt 3 (4x3) (3,3x4),3 . 3500
74 9d3,11d2, 14Bd, 12+3+30 på 45 ö brevomslag till RIGA , Stockholm 6-5-70, 2 olika Franco stpl, transit och ank stpl. Intyg HOW 3(2,5,5) (3,3,3)3 mycket gott objekt 12ö litet riss, 3ö 2 obet ktt. Endast 2 kända med denna kombination. UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 12000
81 10a GEFLE 3-10-60, FÄRGSTARK 24Ö PÅ BREV till NORGE attest HOW 3,3,4,3 800
86 10d2 24+12ö=36ö till SCHWEIZ, PR-LYX stämplar SKÖFDE 18-6-70, Aus Schweden , flera transitstpl på baksidan, intyg Sjöman PRAKTOBJEKT. 5000
89 10d2,11e2 UNIKT DUBBELPORTOBREV 108 öre till ITALIEN , 2X24ö OCH 2X 30ö stpl STH 18-2-68, Franco stpl, P.P. och ank stpl ROMA.INTYG NILS SVENSSON Gott objekt, Lätt skadade frankering. ENDA KÄNDA. UTST OBJ. 15000
98 10i,9m 12+24 öre i svårare nyanser på brev sänt från STOCKHOLM 28.6.1872 ( 3 dagar från införandet av ringtyp) till Belgien. Stämplar KIEL HAMBURG 1.7, PRUSSE 2.7 och BRUXELLES 2.JUIL.72. Intyg HOW 3 (2,3) (3,3) 3 (2001). F 16000 vackert och fräscht 6000
100 11 30Ö i 3EX , DET FÖRSTA MED V4 accent över E, på PRAKTs STH 1-3-59, 90ö brev till Holland, skrivet av drottning Lovisa. signerat och intyg Sjöman. 2 transit stpl Hamburg och röd Holländsk stpl. 4000
102 11b,10d1 30ö i 4-strip + 24ö = 144ö dubbelt porto till FRANKRIKE. , STH 7-10-64, ank stpl, litet och vackert. Intyg NS "gott-mycket gott objekt." 4-strip på litet normal stort brev är EXTREMT SÄLLSYNT. UTST OBJ. F 18000+ 6500
103 11d1 2×30 öre mörkbrun, 1855 års perforering, på UNIKT brev med dubbelt porto till Finland, endast betalt till gränsen. Sänt från LUND 2.10.1866 via STOCKHOLM 5.10.1866 och
Grisslehamn till Gamla Karleby. Noteringar ”Franco gränsen” och ”2” med samma bläck. Ett par nötta tänder. Ej upptaget i Facit. Intyg HOW 2-3, 3, 3, 2 (1994).
20000
12238 11d2 11d2, 14Bc2 Schweiz. Vackert brev stämplat STOCKHOLM
25.12.1867 frankerat med 2×30 öre Vapentyp samt 3×3 öre Liggande lejon, totalt 69 öre. Portot var 68 öre via Nordtyskland till Schweiz under dennaperiod. F 40000 för korrekt frankering. IntygObe: mycket gott–praktobjekt. Vackert
utställningsobjekt!
18000
109 11e1,v4 STH 21-12-66, 30ö i par som 60ö porto till Ryssland St Petersburg, vacker text. Utlåtande HOW "äkta". Vänster märke variant accent över E. Sällsynt med varianter i par på brev. Vackert UTST. OBJ. 7500
110 11e1,14Bc1 STH 12-2-66, per 30ö (en kht), 3ö på 63ö porto till Frankrike, Sällsynt portosats. AB-PRAKT Utseende med röd P.D. , franco inom ram, blå Paris stpl , Intyg Sjöman. 1800
111 11e2 STH Norr 20-3-71, 30ö par =60ö dubbelporto direkt i förseglad postsäck till Holland. Intyg HOW Prakt objekt 4(4,4) (4,4) 3 , Endast 2 kända. UTST OBJ: 16000
114 11g,14Bg GEFLE 10-5-72, 2x30ö, 2x3ö 66ö 4dubbeltporto ochrekommenderat. brev till Hudiksvall. Underbart vacker med välcentetrerade märken och lätta rättvanda stämplar. Praktintryck. Intyg Sjöman felfritt. endast 2 kända. 10000
116 12h STH 18-1-73, PR -LYX stpl 50ö på brev till Paris, Intyg HOW 3,3,4,3, F 42000 15000
119 14Ba AB-PRAKTEX PÅ BREV STH 2-1- 3 tur, n.i. HOW. 1100
134 15b2,16, 7b2, 9d3, 17ö+20ö+12ö+5ö= 54 ö brev i 2:a viktklassen via Danmark till Lübeck ,TYSKLAND (flera stämplar på baksidan) .Endast 2 kända brev med denna kombination. Intyg HOW gott obj 2 (3,3,3,5) (2,2,3) 2. Lätt renoverat, 12ö med litet riss. Vacker färgkombination på ovanligt brunrött kuvert, 11000
136 15c,10d2 17öre blåaktigt grå och 24öre vapen som 41öre korrekt porto brev till Italien via Nordtyskland. Avsänt från STOCKHOLM 20-3-1871, via WAMDRUP FLENSBURG 23-3 ,till LEGHORN, ankomststämplat LIVORNO 10 M 27 MAR-1871. Även stämplar FRANCO och PD . Endast 5 brev kända med denna kobination till Italien. 17öre grå är en raritet på brev. Ex Luson H. Stone och såldes på Göta Frimärkens Lauson special auktion 1990 för ca 168000 kronor.. Ett magnefikt UTSTÄLLNINGSOBJEKT. intyg HOW 3,(3,4) (3,3)3 (1990). 65000
137 16b2 GBG 30-11- 67 par 20ö på dubbelporto brev till NORGE, Intyg HOW PRAKT 4,(4,4)(4,4)4 6000
138 16c,14B c2,e 2x20ö+3x3ö (OLIKA NYANSER-SÄLLSYNT) =49 ö till SCHWEIZ "via Preussen" avsänt KOMGSBACKA 21-3-69, Intyg HOW, 3(3,3,3x4) (5x3) 3. en 3ö lätt veck pga placering, ett par ktt. Mycket gott ex av en UNIK FRANKERING 1 KÄNT. UTST- OBJ. 22000
153 20b,21b WEXIÖ 13-12-72, 2x6ö+2x12ö som 36 ö porto till England med UNIK KOMBINATION. Mycket gott ex. . UTST. OBJ. Utlåtande HOW "äkta". Röd 4-kantig London stpl på baksid. 12000
155 20g Unik Fantastisk kombination med 6ö grå Facit 20g, 17g, 19f, 21m brev, 6 öre grå + 2×3+5+12 öre som trolig UNIK kombination på brev till Otto Nordenskiöld, Finland, STH NORR 26.12.74, ANK-stpl. Ett par märken och kuvertet med småfel. Intyg Svensson. gott till mycket gott objekt. 5000
159 20k,21e på Fk1 IVc, 6öre+12ö på 12ö francokuvert som 30 öre REK till DANMARK, stpl Falun 31-7-77, intyg Sjöman mycket gott objekt. Sällsynt. 6000
177 24g,21m Ringtyp 24+12ö = 36ö till USA. Sällsynt brev med stpl Stockholm 29-6-74, Franco stpl. och Via Tyskland. Brevet lätt tvättat och uppsnyggat. Intyg HOW Gott Objekt 2,3,3,2. F 20.000:- 2500
317 210,160 5KR KONGRESS och par45 öpostemblem på portoriktigt paketförsändelse 80ö samt 5,10 kr för ASS 23863 kr. stpl GBG 30-7-24 första månaden för Kongressmärken , sänt till Stockholm ank 31-7-24. Intyg Karl Jeppsson (1989). En ytterst säälsynt försändelse . F 26000. 5 l´kr med perfekt tanding. 7500
405
FR.P.S. Superb strike of THE VERY RARE "Frankrike per säck" cancel on Cover to Sweden from France with 20+40c Napoleon stamps from 29 sept 1869. The FR.P.S postmark was used only 14 Days 1-14 of October 1869 in order to estimate number of covers sent to Sweden. This cover has a clear superb LYX cancel struck perfectly horizontal which probably is the finest existing of the few known recorded of this rarity. F 15.000 (but a photy copy is included of a postage due cover sold by Frimärkskompaniet in 1999 for 35000 + commission20%) So this is an object of true"Lieberhaberwert". Rarley offered , spcially with covers with stamps.
Exhibition piece of high rang.
15000
467 1a 3 skill bco, ljust blåaktigt grön. Fräscht exemplar med sidvänd stämpel STOCKHOLM 18.8.57, bruten hörntand.
Intyg HOW 1.3.3 (2017).
5000
472 2a GYSINGE 11-7-55, 11 DAG, LYXS klipp, intyg HOW 3,2,5. Mycket fint. 1500
482 2c STH 2-7-55, 2 DAG! PRAKTSTÄMPEL, kt, . Intyg HOW 3,3,4 2000
503 2j1 rv 4-k.st.,sign Sjöm. n.i.HOW 1200
507 2k1 NORRKÖPING 19-X-57, 4sk Turkos, lvht, Intyg HOW 2,3,2 gott ex. Fin färg 3600
508 2k1 UPSA...8.. 4SK TURKOS, intyg NS , 1-2,4-5,1 ,2vhtt, 2 ngt kt, Verkligen fin färg. 3000
519 3b STH 20-10-57, hel stpl, 2,1,3 , mkt vackert ex , intyg Witt. 2200
520 3b GEFLE 13-4-56, AB-PRAKT stpl , prakt centrering, enkt och svagt knappt synligt hörnveck. Intyg Sjöman Godtagbart till Gott ex. 2000
521 3b GEFLE 11-5-56, tunn tand, tu fl, Intyg HOW 1,5,3 godtagbart ex. Mkt vacker 1800
524 3e STH 11-5-58, intyg HOW 3,3,3 felfri AB 3900
525 3e AB ex på klipp STH 18-6-58, del av röd utländsk stpl. Intyg HOW 3,3,3. 3600
526 3e STH 3-3-58, Intyg HOW , 3,3,3 lvht. mycket vacker 3500
530 4a LULEÅ 19.11.55. PRAKT 4-K på 2 fräscha 8 skillingar på klipp vä ex variant "prick i avbrutet S" Intyg HOW (2007) ”mycket gott objekt”3(3,3) 4 2600
541 4d WEXIÖ 21-5-58, 8skill klargul svår nyans Intyg Sjöman kt, ft, godtagbart-gott ex. 1400
542 4e SKENNINGE 30-11-56, 8sk matt olivaktigt gul, svår nyans F 11.000, Intyg HOW 3,3,3 felfri mycket gott ex 4000
544 4f LYX stpl RONNEBY 4-6-57, attest HOW 3,3,5, mikroskopiskt inhak 5000
545 4f ULLÅNGER 25-4-58, LYXS 8sk praktcentrereat. Intyg HOW 1,4,5, med mikroskopiska anmärkningar. Inget som man ser med blotta ögonen.
ETT AV DE BILDMÄSSIGT VACKRASTE KÄNDA EXEMPLAREN.
5000
546 4f STH 30-11-57 lvht, vacker intyg HOW 3,3,3 1800
552 4h STH 29-3-58, hel sdidvänd stpl. Prakt-LYX centrerad. Verkligen extra vackert märke, Intyg HOW 3,4,3. 2600
553 4h STH 9-4-58, helsidvänd stpl , intyg HOW felfritt mycket gott ex 3,3,3. En lite svårare nyans 2400
554 4h felfritt mycket gott ex, STH 16-4-58, intyg HOW 3,3,3 1700
557 5b 24 skill Banco felfritt vackert ex med rättvänd 4-k stpl SÖDER... Intyg Sjöman Mycket gott- PRAKT ex. 7500
559 5f GBG 20-5-58, 24sk matt ljusröd , vht, nyansintyg HOW. Svår nyans F 35.000 6000
560 6a1 SJÄRNSTPL i LYX, på 1skill tunnt pappaer, Intyg HOW 4,3,5 PRAKTEX fF 15.000kr 3500
570 6a3 Vackert ex HOW 3.3.3, kt 1200
621 8c PRAKTex STOCKHOLM 10-10-65 ,intyg HOW 4,4,4-5 6000
628 8d ARBOGA 12-11-66, PRAKT, intyg HOW 4,4,4 3900
629 8d 9 öre PRAKT ex WESTERÅS 4-7-65, intyg HOW 4,4,4 felfritt . F 7500 2200
672 9c3 Hjortqvarn STRÅLSTÄMPEL I LYX , INTYG HOW 2,3,5 kt, vht, T län 2000
791 13a AB ex, vackert stpl, lvht UPSALA 13-11-62 intyg Sjöman mkt gott ex 1800
794 13a STh 4-tur 20-11, rättv stpl på klipp, HOW 3,3,3, felfritt 1250
795 13a STH 19-9 6 TUR, felfri ,intyg Grenstedt 1200
802 13b 3ö brun lokal, PRAKTEX med stjärnstpl och intyg Bo Grenstedt" praktexemplar" 1250
810 14Ba Lyx stpl ex av första nyansen Göteborg 4-7-65, 2 st ngt nötta tandspetsar annars prakt, nyansintyg HOW 1700
818 14Bd KARLSBORG 5-1-72, LYXS intyg HOW praktex 4,4,5 1200
836 15a JÖNKÖPING 21-1-69, intyg Strandell, 425
852 15b2 CARLSKRONA 4-6-69, HOW 4,4,5, lvht, UNDERBART EX I NÄRA LYX KVALITET. 4000
853 15b2 HÖGANÄS 19-9-67, Intyg Sjöman LYXs, PRAKTEX. 3000
855 15b2 17 öre lila i PRAKT ex ,ÅBY 9-10-67, intyg EH 4,4-5,3-4 2000
856 15b2 FRA SVERR(IG) 25-1-69, I BLÅ FÄRG, Intyg HOW 4,5,4. PRAKTEX. 2000
857 15b2 17ö rödakt. lila. DANSK NRs 24, PRAKT, granskad HOW "äkta , felfritt". 1250
859 15b2 FALKENBERG 18-12-68, PRAKTEX intyg Kaiser 900
860 15b2 MALMÖ 1-7-67, Intyg NS 3-4,3,4-5, lvht 900
872 15c YSTAD 29-5-69,prs ,liten 2:a st, intyg LN 3500
873 15c 17 öre grå MALMÖ 3-12-70, intyg HOW 3,3,3, mycket gott ex , kt 2600
874 15c UPSALA 31-1-71, Intyg NS 3,4,3 2600
891 16e WARBERG 29-11-70 PRAKT, intyg HOW 4,3-4,5 1200
892 16e TIERP 16-11-70 PR, intyg HOW 4,4,4-5 1100
979 20b JÖNKÖPING 2-7-75, LYX intyg HOW 5,5,5 10000
983 20b,var 6öre DIAMANTTANDAT MÄRKET ÄR TANDAT 2 GÅNGER, även kallat SÅGTANDAT . UNIK VARIANT PÅ 6 öre? Tidigare har denvarit okänd på 6ö och endast ett fåtal kända på Rintyp y14 överhuvudtaget: Intyg HOW 2,3,2 felfritt gott ex stpl Göteborg 28-11-72 35000
1144 25b WESTERÅS 17-3-73, PR-LYXS, nära LYXcentr, ktspts , n.i. HOW. Svår nyans 3500
1554 37 ÖREBRO 21-12-78 , PRAKT stpl 1 Riksd. Intyg Sjöman felfritt 3,3,4 1500
1787 54vm3 BO)RÅS 27-4-99, del vm krona nedtill och tydlig 4mm KPV upptill, utlåtande HOW 900
1854 77vm3 del vm krona hö och tydlig 4mm KPV till vänster , attest HOW 3,3,3, svagt bläckstreck. märke som sutti p ar med vm 2 kr mitt itu medföljer. Mycket ovanligt och speciellt så tydlig. 2000
1916 137 TINGSRYD 21-7-21, 10/2 ö Luftpost i 4block, mycket ovanligt på detta märke. Attest HOW 3(4X3)(4X3) MYCKET GOTT OBJEKT 750
1930 140Acxz 5 öre grön, typ I, tvåsid tandning med vm
linjer + KPV. stpl ...ÖPING 2-21 perfekt tandning som är mycket ovanligt Att: Norsten 2017. F 7500
2500
2847 2m (*) 4sk blå klart tryck, mycket gott ex ostämplat obet ktt. Intyg N.S. 3.4.1 Praktcentrerad 2500
2848 3b (*) 6sk Banco ostämplad orginal av Sveriges sällsyntaste standardmärke , Signerad Pfenninger och intyg Sjöman godtagbart till gott ex. ex Lejonhufvud. 9000
2849 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
2854 5c 24 skill, orangeaktigt röd tätt bottentryck, ostämplat rep ex. nyansintyg HOW. Nyansen är tidigare OKÄND i Facit som ostpl. Således en KLASSISK RARITET av Sveriges första frimärksutgåva. 30000
2857 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
2868 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
2872 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
2889 8d * praktex Intyg Sjöman 1500
2907 11av4 (*) intyg Sjöman 3,4,1, AB 800
2910 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
2933 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
2938 13N1 * intyg Sjöman gott ex 400
2954 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
2976 20a * 6 öre brunaktigt mörklila. Felfritt och fräscht ex av en sällsynt nyans. Intyg Sjöman (1972) 3,3,4 ”Mycket gott exemplar”. F 8000 och sällsynt 2500
3001 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
3572 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
3688 22g ** 20ö tandning 14 POSTFRISK , PRAKT centrerat,
ett otroligt sällsynt märke postfriskt stjärn
märkt i Facit.. Intyg HOW 22g 4,4,5. De 2 nedre
ht lätt vikta, enda kända postfriska praktex ?
18000
3710 39a HÖRNMARGINAL 6-block Intyg HOW 3,3,5. sällsynt enhet 10000
6495 41 12ö mattgrön , PR-LYX stpl CHRISTIANIA 15-VIII-84 ,singel på brev till GNOSJÖ SVERIGE , Intyg Lasse Nielsen PRAKTOBJEKT. F 25000+ 7000
6684 1II Corner margin copy 2 RBS WITH WATERMARK CROWN AND LETTERS IN left margin Thiele plate I No. 1 type 1 with a beautiful
distinct numeral canc. ”1”. Cert. Lasse Nielsen. VERY FINE. Very rare with margin watermark
10000
6685 1IIvar 2 RBS, PLATE II pos NO 100 WITH WIDE MARGINS AND LARGE PARTS OF WATERMARK LETTERS AND CORNER MARGIN ORNAMENT. A FANTASTIC MAYBY UNIQUE COPY. Cert. Möller VF-SUPERB copy. eXHIBITION PIECE! 15000
6712 2IIIA 4RBSThile II svartbrun plåt 1 pos 1, superbt hörnmarginalex. Intyg Möller. 1000
7292 1 2SK stämpel typ A R)EYKJAVI(K , sällsynt bra tandning, hörnveck (corner crease) i övre hö hörn. Intyg LN acceptable copy. RARE in this beutiful look. 5000
7313 6 4sk perf 12½ stpl EGIL)STADIR 25-1, lite tunn fläck men fantastisk tandning och centrering och perfekt utsende framifrån, sällsynt vacker. F 19.000 Ex Crafoord med certificat frn Craafoord collection. 2200
7339 9 * (*) almost *** 5 aur blue perf 14, VF, Certificate LN very fine copy 600
7618 122 KR 10 på 50 aur brunlila stpl Intyg LN mycket gott ex. 1000
7677 157 ** 10KR CHR X , PR-LYX, intyg Lars Svendsen "einwandfrei". 2000
7722 174v1 ** 5aur "vita solstrålar" ,prakt, intyg Grönlund 600
7723 174v1 * 5aur "vita solstrålar" ,AB, intyg Grönl. 500
7724 174v1 ** 5aur "vita solstrålar" ,AB, intyg Grönl. 375
8098 1IIb 5 kopek stora pärlor par på brev , lätt renoverat stpl HELSINGFORS 5-11-1858,blekta bläckkryss, Identifierbar del av tete beche stående märke i överkant av mhömärke rättvänt sett på märkesparet. En imponerande försändelse. F 175.000 Attest "Verbandsprüfer " Cyril Schwensen" "Correct rate" see cpoy of certificate. 15000
8099 2 10 kop bra marginaler, lätt stpl Helsingfors 4-9-57,Intyg L.N. Meget godt eks. 2750
8103 3 2ö med Danmark 5ö nr 131 stpl THORSHAVN 19-1-19, 6-DAG, intyg Grönlund felfritt.. vackert brev. 1200
8538 235-43I * 1929 ORVAL overprint £ mit Krone 5c-10Fr, VF set. Rare set ! Photo Certificate M.Eichele "echt und einwandfrei" 2000
8539 235-43II * 1928 Philatelistentage Antwerpen 5c-10Fr, overprint set. Rare set ! Photo Certificate M.Eichele "echt und einwandfrei" 1800
8860 12 50L/2Dr, certificate RPS genuine 225
8972 5a PARMA 40c. 4 marg , looks VF, 2thin spots, certificate PF. 400
8985 6c * 20gr Schwarzschiefer, certificate Zanini " Breitrandig. Sie weist zwei natürlichen Falten auf. EURO 2200 1800
10033 22b 30kr. 1862 OFFENBURG 7. NOV ., 2 lightly bent co perfs. Cert Maria Brettl (2004). Mi 2400 Euro. Very Fine copy! Rare in this condition. 4500
10484 19 DEUTSCH NEUGUINEA 5MK nicely canc HERBERTSHÖHE 30-9-03. Mi 600, cert Jäschke-Lantelme. 1750
10614 68-70 Block 1 , WÄRUNGSGESCHÄDIGTE , FDC USED BLOCK BERLIN W 30 17-12-49, (mi 4500Euro for FDC) ,SUPERB QUALITY, Certificate Schlegel "Einwandfrei". 6000
10615 68-70 Block 1 , ** WÄRUNGSGESCHÄDIGTE ,
Unmounted mint BLOCK SUPERB QUALITY,
Certificate Schlegel ”Einwandfrei”.
2000
11518 1 Brazil, 30 r on white paper, intermediate impression with a double split circle canc. Large margins. Cert. Sismondo. VF stamp 2400
11806 32IF 15 cents type I, without grill, certificate P. Holocombe "unused without gum,genuine, a very fresh copy of a rare stamp" wellcentered Mi 10000E=94000 SEK 25000