ObjNr catno Beskrivning Startprice


Bilder på samlingar. Ofta är det både en mindre bild och senare en större bild av samma märken så man kan detaljstudera dem.
There is often both normal pictures and enlarged pictures of the same stamps of the lots.DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

13157
tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600 900
13453
RINGTYP T13 FANTASTISK SAMLING MED CA 2600 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 3ö ca 90 st, 6ö ca 150 st, 24ö ca 74 st, 50ö ca 135st, 1 kr ca 47 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 40000
13454
RINGTYP MED PH NR 40-51 FANTASTISK SAMLING MED CA 2500 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 2Ö ca 68st 3ö ca 58 st, 6ö ca 63 st, 50ö ca 196st, 1 kr ca 106 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 35000
13455
RINGTYP T14 OCH T13 mycket fin samling/parti i nyanser med PR-LYX STÄMPLAR, ENHETER OCH en del kuriosa. MÅnga riktigt fina märken se bilder på internet. Enheter som 4ö t 13 6-strip , 24ö 5-strip, 24ö 6-block, 30ö 5-stripm.m. 24000
13456
Bra samling stämplat i Facitalbum 1955- 1972 nästan helt kpl med skillingarna 3-24sk inkl flera 4sk i nyanser inkl grå, svart o brun lokal, vapen i nyanser, Lejon med 14A, 2x17ö, ringtyp helt kpl med flera nyanser och prakt stämplar, , band med ex 140Acx, 142Abz, 142Acz, 142Ea 142Ecc, 144Acz, 162cx, landstorm I-II-III i fina stpl serier, fina serier 1924 kpl och alla BC-CB, sen i princip kpl med tjänste och lösen kpl inkl extra nyanser. Skillingarna i blandad kvalitet sen mycket bra kval. Flera PR stpl. 20000
13458
Samling stämplat i tjockt visiralbum1855-1972 med alla skillingar, vapen överkpl, 14-16 i antal, ringtyp helt kplinkl exmånga extra nyanser, Landstorm I-II-III kpl med bra 124-125, rikligt med bandmärken, Kongress och Föreningen kpl serier, nästan alla BC-CB, tjänste och lösen kpl. Skillingarna i blandad kvalitet sen mest god-mycket god kval 15000
13459
OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675 ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET. 10000
13462
LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö, t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår 26a prs, 21a prs, . VACKER LOT. 9000
13463
FANTASTISKT PARTI/SAMLING RINGTYP T 13, 151st inkl alla valörer med PR-LYX STÄMPLAR, kuriosa och 2 enheter 3ö 4-strip 1 kr 4-block. Varianter ex 5ö dragspel, 12ö dragspel, partiellt spegeltryck , felperforerad, 20ö dragspel, 30ö 2st 35v12, spridning på nyanser och bättre nyanser 28c, 34a,34f, 35c 2st, ... Mycket fin kvalitet. 9000
13464
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 5 visirblad , ca 185 st och ca 16 försändelser och några klipp, mycket fin samling i lite blandad kvalitet, med många bättre märken som 3st 17 ö grå, 9ö vapen 17ö lila, Många fina stämpelavtryck . Populärt samlarobjekt. 9000
13467
Fantastisk gammal samling ca 87 märken eller klipp, ca 16 försändelser UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ 12ö vapen , ringtyp, oscar ,medaljong och en del senare till 1930 tal monterat på rutade blad. Nordiska, engelska, tyska , USA stämplar på svenska märken oftast i utvald fin- PR-LYX kvalitet. 7000
13468
10ö OSCAR, ca 300 st på visirblad, alla med PRAKT-LYX stämplar , många orter. Fin kvalitet . Utsökt lot. 6000
13469
Mycket fin nyanssamling ringtypt 14 med 20x 3ö, 2x 4ö, 26x 5ö många 19c, 1x 19e, 17x 6ö inkl 20a,e,-k ,34 x 12ö , 17 x 20ö inkl 22a, 22f 2, 7x 20/20, 11x 24ö, 16x 30ö, 9x 50ö, 7x 1 riksdaler. Bara fina exempla massor AB och flera PRAKT stämplar och praktex. 6000
13472
Vapen , nyanssamling 5ö, 22 st, 9ö 3 st, 12ö ca 100st många ultramarina, 24ö 35st, 30ö 7 st, 50ö 16st, Många bättr nyanser om än något blandad kval. Flera vackra stämplar. 5000
13473
Samling 1980-90 i album med 400 olika märken och par med LYX stämplar . Många olika orter. 5000
13474
Samling stämplat/**/* i Davo album 1855- 1987 , ex 4sk, 8sk, vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, tjänste lösen m.m, Landstorm II bra kpl stämplad serie, Kongress kpl stämplat, Föreningen ostämplad serie 2-5 kr signerade Diena, bra ** BC-CB par 20 olika ex 269BC-CB 320-21 BC-CB, m Det äldsta i lite blandad kvalitet 5000
13476
Fin samling ringtyp t 13 , med alla valörer och i nyanser, praktstämplar, 4-block och varianter , ca 130 märken , 5 olika valörer i 4-block och ett 10 block och några enheter samt ett par brev. 5000
13478
SAMLING stpl 1858-1949 i Estettalbum, bra vapen-ringtyp ex 3x nr 10, 6x 14B 3x 16, bra nr 18 4ö ringtyp t 143x 20, 2x nr 27, 5x tj8, 2x tj9, tj 2B, bättre band, bra 24års inkl ex 215-222, 17 olika BC-CB par, m.m. Flera praktstämplar . Bra kval. F 2007 ca 50.000 4500
13481
FINT PARTI/ NYANSSAMLIG STORA TJÄNSTE T 14CA 115 ST PÅ VISIRBLAD MED MÅNGA PR-LYXS MÄRKEN och bra nyanser. MYCKET BRA OBJEKT.. 4200
13482
Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14 och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö , 4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö, och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 4000
13483
Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45 praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp 5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar m.m. 4000
13486
BRA GENUIN samling stämplat i gammalt Ljungkrantz album (pärm saknas) 1858-1952, med vapen, Lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, Landstorm I o II kpl II med bra 10/24ö, Kongress 5ö-1kr, för 5ö-1kr (ej60ö), 12 BC-CB par inkl 320 BC, bra tjänste med t 14 kpl, bra lösen med flera t 14. God kvalitet. Några Prakt s. 4000
13487
Samling *^*/* 1911-1949 i Verbisalbum, mycket välfylld med bra medaljong ex30, 35, 50ö **, bra välfyllt på grovtandat bandex 162cx **, kongress o förening 5ö-2kr, bra BC-CB par komplett ** i mycket fin kvalitet utom 332BC-CB , 261CB*, 273BC smal, 318CB' , övriga mycket bra**. 337C svanar **. God kval . Högt värde. 4000
13491
PROFIL VÄNSTER 20ö röd vitt ppr, 181b, 200 st olika ORTSTÄMPLAR A-Ö I PRAKT-LYX. FIN SAMLING. 3900
13492
Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra bandmärken, Kongress och förening m.m. 3800
13495
BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 7000). 162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV BC,CB M.M. F 1995 ca 33. 000:- 3500
13496
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST 35000:- 3500
13497
RINGTYP T 13 parti 78 ST varav ca 70st MED PRAKT OCH LYXSTÄMPLAR . Många nyanser och alla valörer utom 1 riksdaler. Ex 9 st 50ö. Nr 23+19 varsinn prakt- lyxstpl på klipp ingår. MÅNGA PRAKTEX. 3500
13498
Samling stpl 1855 -1890 med 2x 4sk, vapn kpl med 3st prs 24ö, 2x 50ö, Lejon med 4x3ö, 2 st prs 17ö, 7st 20ö mestadels prs, en del vackra ringtyp t 14, och ca 74 st ringtyp 13o Ph. Flera PR-LYXS. Även nr 11*, 13*, 3500
13499
Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91, 96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211-225, 233. Högt värde bra kvalitet. 3500
13509
Ringtyp t 13 , bra stämplad nyans och variantsamling med ca 270 märken , inkl många varianter och flera Praktstpl. 3300
13510
Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110 märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde, bl.kval. 3200
13513
VÄRLDSPOSTFÖRENINGEN KPL MEST POSTFRISKA EX . BL.A 80ö OCH 5 KR I PRAKTex **. Fca 13000 3000
13515
Nyanslikare ringtyp t14 , många bätre nyanser , och de flesta igår. Bl.a. flera PR-LYS 50ö, blandad kval.F ca 30000 3000
13519
Parti ringtyp t14 ca 320 st på 9 visirblad 140x3ö 3 felfria 4ö, , 17 x 6ö en grå, 4x nr 23, 7x 24ö, , 9x 50ö, 6x 1 riksdaler, F 2010 ca 40.000:- Något bl.kval. Flera vackra stämplar. 3000
13520
Parti ringtyp t 13 ca 800 st på 13 visirblad ex 50x 3ö + 2st *, 50x 6ö 21x 24ö , 30x 50ö , 24x 1kr F 2010 ca 25.000:- men bra mervärde för prs och orter. Många PRAKT - vackra stämplar. Varianter och nyanser. 3000
13522
Samling stpl Stora tjänste t14 tj 1-10 alla valörer , ex 3ö 17st, 6ö 10st, 20ö 10st, många vackra -praktstpl , MEST FIN KVALITET men som alltid på dessa långa märken nägr a med småfel, VACKER SAMLING 3000
13530
POSTHUS 1903, 100 st stämplade ex i god kvalitet. 3000
13531
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:- 2900
13566
Förnämlig samling LÖSEN T 14 32 ST och 13 i med massor nyanser CA 120 ST , inkl L17a, L18a * lyx , 12ST 1 KR Bra kvalitet med många välcentrerade märken. Högt värde F 2016 ca 31000 2400
13572
Bra parti ostämplat (*) - * / ** på visirblad 1858- 1955, bla 5ö vapen 2x 12ö, nr 14B, 31-32, 42**, 52c** 2x 55 **, flera 56-60 * (2 av avr), 66-67 i parserie**, många medaljong , flera landstorm med ** av nr 124, och bandmärken med flera dyra men mest *, 1924 15 olika ** och ex 222-224 *, ex 2x238**, 2x 237**, 2x 245**, 1938- 43 flera högvalörer ** 2x 260**, 4x 259B **, 261-65 kpl med 4st olika 3-sid, 2x 266B, 267B**, 2x 268**, 2 serier tre kr verkar alla**, 2x 322-23**, 324-25 inkl båda 3-sid, 326-331 kpl**, 332BC * , 337C 2st * 471-75 9-bl seri. F 2018 ca 40.000 2200
13603
Stora tjänste t 14 bra parti 38st stämplade och 3+50ö ostämplade, flera vackra stämplar och mest fin kvalitet. Trevlig lot. F 2015 ca 27000:- 2000
13606
Förnämlig samling LÖSEN T 14 i stämplade 4-block, 8st t14 varav 5 olika valörer och 3 nyanser 1 kr t 14 i fina block, t 13 alla valörer inkl med flera praktstpl F 2016 ca 21000 2000
13617
Samling * /**på 10 visirblad med skilling banco kpl 1-5E4 kpl * F 14000, sen samling postfriskt på 10 blad inkl bättre som 90ö Bibeln, 120ö Birgitta Stockholmia 9-block serie. 2000
13622
STORA TJÄNSTE, MYCKET FINT PARTI MED 20ST T14 alla vackra -PR LYXS, vidare t 13 med ex 5st 6ö tj15, 13x16A med pr-lyxs, 8st 24ö (en f nyans tunn F 2000) , 15st 50ö röd nr 22 m.m.. Många PR-LYXS 2000
13624
Samling stämplat 1858- 63 på svarta visirblad liknande (dubbelsidiga Varic blad) vacker 24 ö vapen, några fina ringtyp 14, 13 ph, oscar -1924års kongress 5-80ö fina, Föreningen kpl mycket fin serie, sen ca 90 ex flera utvalda ex med vackra stämplar . Hög kvalitet 2000
13630
LIGGANDE LEJON 14A par, 14-B 8st, 15 a1,b1,-b2 4 st, 7st PRAKTS 20ö.. Vackert parti med AB-PRAKT stämplar. F 2018 ca 18400 SOM NORMALEX 2000
13631
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 4 visirblad , ca 120 st /enheter inklusive några klipp, fin samling i lite blandad kvalitet, med en del bättre märken och fina stämpelavtryck. 2000
13708
Visirkort med 23 st AB-PR-LYXS märken nr 7-26, 3x 5ö,3x12ö,2x24ö,4x 30ö, 50ö vapen , 19b ,22f+19 på lp-yxs klipp, 22,23,24, 3x25,26 F ca 5700++ (2007) 1400
13711
Parti 9 4-block och 2 6-block nr 144- 177Cc. ex , 148C 6-bl,149C, 175C, 177Ca,c, F 2013 ca 17.500 fin kvalitet 1400
13720
FÖRENINGEN NR 211-222, 5-80ö i ostpl 4-BLOCK *,(25ö,60ö 2 ex i var block med ktt ) några prakt. F ca 12000 1300
13810
OSCAR överkpl SERIE stpl med omv kronor inkl svåra 1 kr, samt 5-50ö 13st med vm 2 kronor och 8 AB-PRS 1KR. 1000
13823
147st ORTSTÄMPLAR PÅ 10 ö Oscar, mest PR-LYX stpl, 3 visirblad 1000
13890
Parti **/* 1920-40-tal , inkl bätre band , ex 165cx**, 168**, 172a** prakt, ,180a** , 233a,b * 5kr gröna slotten , 3-strip nr :244** +257** 350**+ 352**. F ca 8500:- Bra kvalitet 850
14036
5Ö TJÄNSTE T 14, 15 fina ex med AB och ett par PRAKT stämplar. Bra kvalitet F 6000+ 650
14192
21st 24ö vapen i nyanser mest god kvalitet 500
14196
47st ORTSTÄMPLAR PÅ 15 ö Oscar, mest PR-LYX stpl, 1 visirblad 500
14199
Serie ringtyp t 14 , ex 2 st 6ö en c nyans, 2x 24ö, 2x50ö, 2x 1 riksdaler. F 2016 ca 6600:- 500
14206
5 kr posthuset F nr 65, 6st vackert stpl par varav ett med 3vm 65vm3, F 4200 500
14463
NR 61-64, parti 4-block, 5 strip 1ö, 3st 4ö i par och singel. Nyanser ex 61a i 4-block. Bra kvalitetF 2014 ca 1720:- 175
14471
Parti OSCAR -1940 tal och fåtal modernare , drygt 150 märken . De allra flesta med PR-LYX stämplar.
14472
PARTI ** postfriskt, med 50ö, 1kr Oscar , 5 kr posthus, 50, 1kr medaljong, samt Kongress och Föreningen kompletta serier. F 2011 40.000 BRA KVALITET, ex flera praktex som 5 kr posthus, 2-5 kr kongress, 5kr Föreningen 7500
14474
RINGTYP T 14, 74 ST. Bl.a. 4ö 3st, 6ö 12, 20ö 14, 23 2, 24 8, 26 5st. MÅNGA PRAKT-LYXSTÅMPLAR .BRA PARTI 5000
14475
100 st nr 65 5 kr posthuset, bra stpl ex. 4200
14477
Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 100 bra stpl ex av svårt märke, vattnmärkesvarianter? F 2009 mins 25.000 3000
14478
UTSÖKT LOT AB-PRS MÄRKEN, 2 x 4sk, 2 5ö vapen , 8 12ö, 2x24ö+ par, 3x30ö + par och 50ö. Vacker lot. 2600
14479
PARTI 4-STRIP kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 22000. 2500
14480
Liggande lejon lot ostämplat * - (*) 3ö 14A 3ö, 14B 5st och 20ö 6st av var nr 14 och 16. F 2011 ca 33000:- 2500
14481
NR 211-225 Världspost FÖRENINGEN 1924 kpl ** postfrisk serie. 35+40ö ngt ktt, bra kronvalörer. 2400
14482
KONGRESS och FÖRENINGEN * nr 196-25 inkl 10ö cx och 30 ö grönblå, mycket fin serie ostämplat, utsökta kronvalörer. 2200
14483
50 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 2000
14484
RINGTYP PH 43ST, UNDERBAR LOT FRÅN UTSTÄLLNINGSSAMLING, 3-6 st av var valör samt 6 st Oscar p-LYXs BERG. MEST PR-LYX STÄMPLAR inkl några Nära LYX ex. t.ex 50ö HEMSE 15-8-90. 2000
14485
Liggande lejon lot ostämplat * - (*) 3och 20ö 6 av var nr 14 och 16. F 2011 ca 27600:- 2000
14486
Parti 37 olika Postemblem **/* ett par olika papper och flera vm. De flesta ingår ex 156, cx, cxz, 157 A1, A2, 158, 159a,b,bz (kt) 160, 162cx **, 163A, A2, 167, 168 e i par, 171 m.m. F 2005 ca 17.000 :- Bra kvalitet. 1900
14487
20 olika BC-CB, (alla utom 273 och 332, ) fin kval ex 267BC, 318-269-320-324 bc-cb i prakt kval. (266CB+321bc-cb är ostpl*). F ca 12.500 1800
14488
Liggande lejon 4x 3ö, 2x 17ö, 7 x20ö ostämplat, lite blandad gummi (*) - * men men ser bra ut. F 2013 ca 40.000:- 1800
14490
PARTI POSTFRISKT BL.A. FINT 4-BLOCK 146Ca, 140Acx, Tj15,246-257 Postverket kpl m.m. F ca 9000 (1998) BRA KVALITET. 1600
14492
PARTI 3-STRIP kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 16000. 1600
14494
21 ST LYXs RINGTYP T 13, 2-5 AV VAR 5,6,12,20 och 30ö. NYANSER. SUBERB LOT. 1500
14496
FÖRENINGEN NR 211-25 serie 5ö-5kr * OSTPL AB-PRAKT serie ,bra tandn. 1400
14499
211-22 FÖRENINGEN 5-80öre ** POSTFRISKA INKL 20Ib ktt, övriga ngt bättre tandn än normalt F ca 7800 1300
14501
14 ST 24 ÖRE VAPEN MED PRAKT stpl eller omvända prs. Bra kval. 1250
14503
Föreningen kpl förutom 2kr ,nr 211-23,225,+ 4-bl 5ö, ngt bl.kval men t.ex 20ö,30ö i prakt. F 13535:- 1200
14504
PARTI PAR kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** (ej bc-cb par) några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 11000 1200
14505
Parti 19 olika G V profil vänster nr 175-192. Br a kval F 2003 ca 8200:- 1200
14506
6 st Sthlmia 1955 9-BLOCKserier ** 1200
14507
25 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 1200
14509
7 st ringtyp t14 3ö 4st , 6ö, 12ö, 20ö F ca 18000 Ngt blandad kval. (*) -' 1200
14510
14 ST OLIKA BC-CB PAR I MKT BRA KVALITET, F CA 5500:-. 1100
14511
FÖRENINGEN KPL * OSTPL, BRA . 1100
14512
Parti lösen i 4-block * , 1ö, 6ö, 12,30 och 50 ö T 14, 3,5,12,30ö t 13. F 2004 ca 16000:- 1100
14513
Parti ostpl * / ** ca 25 märken , 19 olika bl.a. nr 7, 13N2, 14, 28 i par, 35, tj 18, tj 22B. F ca 14.000:- 1100
14514
50Ö VAPEN 10 goda ex , en prs, någon kt 1100
14515
10 st 4-skilling Bano ,4-5 hela och de andra med någon kt, en tryckvariant stor prick mellan LL och B 1100
14516
LÖSEN * OSTÄMPLAD SERIE MED ETT PAR **, T 14 KPL MED 5 Ö **, EXTRA 24Ö L7a, T 13 KPL MED EXTRA L17a. F CA 18000 1100
14518
31 st 20ö LEJON nr 16, 5 a-nyanser, flera b och f m.m. bl.kval. 1000
14519
Urvalshäfte **/* nr 75-, bl.a. ** NR 75-76 88,213-222 234-37, Många dyra bandmärken **/ * f lera prakt. Bra kvalitet. 1000
14520
Lot vapen, ringtyp , lösen och Oscar i ngt bl.kval. Tot ca 270 märken. 1000
14521
Parti 29st **/* i mest utvald PR-LYX centr, bl.a. 186c 30ö G.V. vitt ppr i nära LYX centr, 155a AGRG pr-lyxc. 151A,167, 176A-C,180a-b, och ** nr 76, 156 gummive., 193, av 5-strip 153, Fin lot. 1000
14523
Parti ** G.V. PROFIL vä , nr 175-195 ,27 olika. bl.a.175A,C, 176A,C 180a,b, 181a,b, 184, 187a,b,c... F 10020:- 1000
14524
25 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 1000
14525
Ringtyp med ph 23st +par 30ö blå prs STH-87 ,samt PRs 4-block 2ö suveränt vackert men ett ex ktt-ft.. + mest PR-LYX stämplar, alla valörer . Fint parti 1000
14526
14-16 Liggande lejon 3 serier mest AB-PRAKT stpl 1000
14527
NR 216, 30 ö föreningen, 25 utvalt PR-LYx centrerade ex med 1 stpl. Ovanligt fin kvalitet, F 7500+ 1000
14530
OSCAR PARTI NR 19 ST **/* 45, ALLA VALÖRER , endel nyanser. Bra kval. 900
14531
LOT 15 st mellan nr 7-51 **/* mest god kval. F ca 10.000:-. 900
14532
RINGTYP T 13 OSTÄMPLAD nyanslot, 4x3ö, 2x5ö, 3x6ö, 4x12ö, , 2x20ö, 2x 24ö. F ca 15000 900
14533
Lot Profil vänster 6 ex varav 5 **, 1 * i prakt kval nr 175A, 185c, 186a,b, c *, 195. Inkl 3 olika av 30ö brun och praktex 30ö brun på vitt papper. 900
14534
Parti 29 olika Postemblem **/* ett par olika papper och flera vm. De flesta ingår ex 156-62, , 162cx , 163A, A2, 167, 171 m.m. F 2005 ca 8.000 :- Bra kvalitet flera praktcentr. 900
14535
20 st RINGTYP PH 4-5ö och 20-30ömed PR-LYX stämplar olika orter, många praktex. Hög kvalitet 900
14536
Liten insticksbok med **/* mest * ringtyp Oscar band, F 2007 ca 15000 mest god kval 900
14537
RINGTYP 30ö t 14 , 50st stämplade ex i nyanser, många vackra stämplar även blå stpl, varianter m.m. 900
14538
Parti ringtyp med PH 29 st med PRAKT-LYX stämplar , alla valörer ex3x3ö, 2x6ö, fin lot. 900
14539
50 öre vapen 8st fina ex i flera tidiga nyanser , nyanser. 900
14540
OSCAR NR 39-60 KPL * MED NYANSER , 2ex nr 39 och 45, 52a1 m.fl. kpl alla nr. F ca 9300:- lite varierande kval. 850
14541
14 st 50ö VAPEN stpl, bl,kval, NYANSER 850
14542
PARTI RINGTYP t 14 , ex 19c, 21a, 22f, 24 3olika nyanser, 26a (F1800)lyxc bra ex, 26d,f,g, 27c,27d. BRA KVAL.ca 6000 800
14543
Kongress serie 5ö-2kr **, bra serie , 2 kr kt, F -02 7765:- 800
14544
NR 20 b-h (ej c), 22ex stpl 6ö ringtyp t 14 i nyanser bl.a. 3 st grå inkl 20h ngt bl kval . F ca 10.000:- 800
14545
Parti 5 st 4-skill banco , bl.a. c -nyans på klipp, goda ex. , ett ex vht. 800
14546
4SKILLINGAR, 4 st nyanser bl.a.2c,l,m 800
14547
Parti */** ringtyp ph- postemblem , nr 41-171, bl.a. 2nyanser nr42, nr 49, 59-60 (50-1kr Oscar), flera 149-51, 5-strip 153**, nr158-59,163a+b, 167, F ca 12200:- 800
14548
Parti ** 23 olika mellan nr 76-195, inkl136-38, 149A,C 155,163, 175A,176A,C, 186 m.m. F ca 9000 800
14549
Parti 25 olika GV profil vänster */** inkl par ex 179Agbz , 176C i pr 4-block , 183, singel 175,A,C ,176A 179e,f, 180-83 , 185 , 186-95. F 2005 ca 8600 :- bra kvalitet . delvis Prakt centr 800
14550
50Ö VAPEN 4 VACKERT STPL EX I NYANSER 800
14551
Vacker stpl vapenserie AB-PRS, 50ö pr men litet riss, och 24ö vapen på brev 800
14552
Parti ringtyp t13 * -(*) 12 st 3ö - 1kr (ej nr 35, 37), bl.a. 3 nyanser 20ö, blandad kval. F ca 20.000 800
14553
24ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med PRAKT-LYX stämplar, nyanser .BRA. 800
14554
Liggande lejon lot 3 SERIER , 3 NYANSER 17Ö, FLERA prakt stpl. 800
14555
5 KR POSTHUS 20 ST BRA STPL EX, nr 65 800
14556
STORA TJÄNSTE T 13 serie med PR-LYX STÄMPLAR , 20ST NR TJ11-26 INKL 22BLYX men vht, flera myckt vackra. 800
14557
Parti ringtyp t 13 32 st med PRAKT-LYX stämplar , alla valörer utom nr 37, ex 5st 3ö, 3x24ö. 800
14559
TJ 33, 15ö BRUN 26 st PR-LYX ex med olika orts stpl. UTSÖKT PARTI 750
14560
Parti 5-strip mellan nr 259-323, bl.a. 259, 268, 320-23 F-04 ca 3750:- Bra kvalitet. 750
14561
Parti 5-strip mellan nr 232-258, bl.a. Lützen kpl 10-90ö, nr 239A,E, Bromma 50ö, F-04 ca 4650:- Bra kvalitet. 750
14562
Parti 19 bättre märken, 1856-1891 (*) -** mest (*) 6a3 , 12, 14B, 17,19, 28, 31-333, 43, 58-60. Blndad kval. F ca 27000 (F 2007) 750
14563
parti bättre drygt 40 stpl märken 1874- 1941 på 6 små instickskort, ex tj6, tj25 , M3, M 8, 1 kr oscar i 4-block med blå stpl -00 kht, 2st nr 20, 7x 24ö nr 34, nr 44, 66, 3x 66 75, 2 st 189b. F ca 10.000 (2007) 750
14564
10 mkt ovanliga kombinationer postanvisningsklipp 1888- 90 , bla. nr 43+45+50, 2x6ö+3ö+1ö, 750
14565
Postfriskt parti Medaljong -1946 i pergamyntpåsar, inkl flera bättre ex, 148Acx 4-strip, 226-30 prakt serie, riksdagen 5ö-60ö, par 35ö postverket, 261-65 inkl 262CB, BB par högvalörer m.m. F 2008 ca 8500 750
14566
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 25 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.750:- 750
14567
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 25 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.750:- 750
14568
PARTI ** oscar -1938 , diverse oscar medaljong band ex 155 i par, div nr 211-68 riksdagen, postverket , ex par 262-65 .fint 3strip nr 268 Lite bl kval. F 2009 ca 15.000:- 750
14569
nr 66 100 ex i par och 3-strip bra kval F 13.000 750
14570
Parti 18st ostpl **/* 5 st ringtyp t 14, nr 8N1, 31 praktex 6ö nr 44**, 43** kt, 6st lösen. F 2013 ca 15500:- lite bl.kval 750
14571
Parti 5ö ringtyp med PH 16 st med PRAKT-LYX stämplar , fin lot. 750
14572
STORA TJÄNSTE T 14 ,kpl serie med 6ö grå F 2015 6600. vackra ex 750
14574
211-224 * ostämplat 5ö- 2 kr UPU 1924. F 4900 (98). BRA KVALITET 700
14575
PARTI OSTÄMPLAT * 15 EX NR 14-52 + 4 st tjänste t13 . Bl.a. 31(kt),32,44,46,49,39,45. F -99 ca 7500:-. 700
14576
PARTI PRAKT -LYX EX **/* 1891- 1924 14 st bättre utvalda ex, BL.A. NR 55-56,88, 115,119,122, 149Abz, 205. 700
14577
Parti ** 1878-1939, 3 -strip 12ö ringtyp t13, nr 67,88, 3-strip 110ö Gustav Vasa, Tj 23,tj 26 m.fl F ca 7000. 700
14578
6 ö RINGTYP T 14, 16 st stpl ex, 1 grå. God kvalitet F ca 6000 700
14579
TJ 33, 15ö BRUN 132 mest st PR-LYX ex med många orts stpl. UTSÖKT PARTI 700
14580
Parti 19 olika GV profil vänster ** inkl ex 175A , 176A 179e,f,bz, 181 , 183a,b ,185, 187, 192b. F 2005 ca 6600 :- bra kvalitet . 700
14581
Parti 30 olika GV profil vänster * någon ** inkl ex 177Aa,b, 177Cb, 179e, 180-81a,b , 183a,b, 184, 186a,b 187a,b,c, 190a,b ,191a, 192a. F 2005 ca 6500 :- bra kvalitet . 700
14582
Parti 35 olika inkl någon nyans ostpl * nr 28-67 ,enstaka ** ex nr 44 , * nr 31,34 2-20ö ringtyp PH, nr 39, 45, 52-59, 59c nr F 2005 ca 11.000:- mest god kval 700
14583
24 öre vapen 20 ganska bra ex stpl , nästan alla hela. 700
14584
nr 43, 5ö ringtyp PH 18 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 700
14585
Parti ringtyp t 13, , 23x 24ö Stämplar nyanser m.m. Fin kvalitet. 700
14587
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 24 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.400:- 700
14588
Ringtyp t 14 12öre 7 st 3-strip på klipp, mycket sällsynt post. stpl 1872 21c, 4x 1873, 2x 74. 3-strip 40x 700
14589
Parti 31 st AB-PR-LYXstämplar, 4sk sidvänd hel, 14 ringtyp ex nr 27, 35v5, 4 tjänste och 12 oscar - medaljong. flera PR-LYXs. 700
14590
15ST STORA TJÄNSTE MED PR-LYX stämplar, vacker lot 700
14591
Parti * -(*) nr6-46 ** 12 olika märken ex 6a3,9,9h, 11h, 12, 17 , blandad kvalitet F 2017 30000:- 700
14593
18 st nr 20 6ö ringtyp bl.a. c nyans, h nyans, mest bra kval. 675
14594
12 st stpl 1 riksdaler ringtyp t 14 inkl 5 st a nyanser stpl samma datum från samma brev, rekonstr 3-block + par2, 3 st b nyanser och 2st par 27d . F ca 10.000:- 675
14595
PARTI STÄMPLAT NÅGRA VAPEN, RING- TYP T14 KPL,PH KPL NR 65,L 6,L10 M.M. F ca 6000 650
14596
RINGTYP T 13 SERIE MED MEST PRAKT EX NR 28-36+38 650
14597
LÖSEN T14+13 kpl stpl +6 ostpl, F 650
14598
30 öre vapen , parti med 21 st stpl ex, nyanser , flera vackra stpl , ngt bl kval. F ca 6000 650
14599
8 vackra vapenmärken 10a, d2,g, 11a,b,f, 12a,d. F 3200 vackra stpl 650
14600
parti 4sk 2x5ö vapen 5x nr 9, 2 ab-prs 24ö, ab-prs 30ö, 50ö vapen, 3x 14B 17ö lejonrv stpl, 2x 20ö . F ca 4500 ngt bl kval 650
14601
96ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med delvis PRAKT-LYX stämplar, nyanser , varianter m.m. många a nyansr. 650
14603
NR 28-36+38 SERIE MEST PRAKT EX 625
14604
KONGRESS 5ö-80ö **-* F över 2000+ ngr prakt 625
14605
24 st FÖRSÄNDELSER TILL UTLANDET 1883-1965, TYSKL. TJECKOSLOV. ,POLEN ,SCHWEIZ, SPANIEN 600
14606
STORA TJÄNSTE T 13 KPL */**, (ej 22B,24A) bl.a ** Tj 18(kht),21(2st), 23(2st), flera väl centr ex F 6700 600
14607
OSCAR NR 52-50, + 52c, 66-67, mkt fräsch serie F ca 3600 600
14608
Parti Kongress 5ö- 80ö ** postfriska inkl 197cx . 80ö med kt. F ca 4600. 600
14609
BB-PAR parti stpl + nr 321 BC,CB.Bl.a. 321 BB 10st, 338 15st,nr 350 44st, 352 15 st. F över 6000 (1998) 600
14610
Parti stpl på 14 instickskort bl.a 2x nr 10, nr 14,16,18,23,24 (2), 47 lyxs., Tj4,Tj9, 269B m fl. ca 170 märken. 600
14611
19 ST 30 ö VAPEN STPL , NYANSER , vackra stpl , bl.kval 600
14612
RINGTYP PH, alla valörer 50st +2x nr 51, 4x 50. CA ½ PRAKTSTÄMPLAR, EX PRAKTEX 6ö. 600
14613
10st klipp med par 20ö Lejon nr16 , många olika nyanser. 600
14614
Parti Ringtypsklipp bl.a. 33ö Panvn t14, 3+5+30ö =38ö (Rysslandsbrev) , nr 22f , 23, bland tandningar , m.m . Intressant. 600
14615
RINGTYP 13+PH 34ST MEST PRAKTS. VACKER LOT. 600
14616
PARTI 12 st ostpl märken nr 59,77, 141,144Ccx,154,158-59, 163a,b , 167a,b ,177Cc. AB-PRAKTcentr. F 7700 600
14617
6 st 50ö vapen vackra ex i ngt bl.kval. Tidiga nyanser . 600
14618
Parti 8 ostpl märken med utvald PR-LYXcentrering, nr 77, 82, 202,203, 216b 30ö grönblå, 217-19. 600
14619
Parti Tjänste */** bl.a. nr 1, 2, 8 ibl kval sen god kval med 18 stora t 13 ex 6ö, 10ötyp1, 12ö, 50ö(*) 2 nyanser 30ö ** tj23**, 24-26 och små tj kpl. F 2006 ca 9300:- 600
14620
Parti **/* bl.a tj24A, nr36, 46, tj15, tj25 4-bl , 140Ccx 4-bl.. F ca 8000 600
14621
nr 43, 5ö ringtyp PH 28 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 600
14622
13ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med PRAKT-LYX stämplar, fin lot 600
14623
12ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med PRAKT-LYX stämplar, mycket fin lot 600
14624
RINGTYP PH + påtryck nr 40-51, PRAKT-LYX STÄMPLAR. 600
14625
Ringtyp- medaljong 27st */** i mest god kval. F ca 6200:- 600
14626
12öre vapen 14st a nyanser 9x a1 och 5x a2, Fin kvalitet i olika färgstyrkor F 4150 600
14627
VÄRLDSPOSTFÖRENINGEN 5Ö - 1KR bra stpl ex 4530:- 600
14628
tj 25 PÅTRYCK 10ö/12ö, 38 st ** , inkl 4st med spegeltryck, 5x 4-block, små tryckvar färgprickar m.m. F 2011 ca 10.000:- 600
14629
50 öre vapen 6 st stpl ex i nyanser god kval 600
14630
RINGTYP T 13 3Ö-1KR nr 28-36+38, MED PR-LYX STÄMPLAR 600
14631
Parti 20 märken med vackra-prakt stämplar , 4sk, 30-50ö vapen, vacker AB serie Lejon nr 14-17 och ringtypt14 5 st inkl 1 riksd. samt 8 t 13 med 6st 24ö. Enstaka kt. Lågt utrop! 600
14632
17 st ringtyp t 13 1-3 av var valör utom nr 37, alla med PR-LYXS , fin kval med nyanser och flera stämpeltyper 600
14633
144Cb Lejon 10ö grön 4-sidig 100st stämplade ex på AV papper F 25.000:- 600
14634
140A 250 st i 2 pergamynt kuvert från gammalt lager, F 12.500:-. Ganska ovanligt märke i dessa kvantiteter 600
14635
RINGTYP PH 3Ö 5ST AV VAR NYANS 41a,b,c och 6ö 2 av var nyans 44a,b,c F 2017 6000, BRA KVALITET NÅGRA PRAKT STÄMPLAR 600
14638
Gammalt urvalshäfte stpl . Kvar finns ex 5,24,50ö vapen 3,20 ö lejon , nr 17h, 20, 24-26, 38-51, div bandm. m.m. ,F 6000 575
14639
Parti ** 4-block 11 olika, bl.a tj21 30ö fint block, L15, nr 76, 82, 137. F 2005 ca 5200:- Bra kvalitet 575
14640
PARTI **/* nr 34- 75vm2 , ex nr 39-42, 66-67,76 i 4-block, tj15,tj17,tj20 , tj 25-26.Ca 42 märken Fca 6000. bra kval. 550
14641
Parti 17ostpl märken ringtyp- medaljong. Bl.a. nr 29, 41-42, 65 Posthuset, bra ex, 77, 88,90,91,96. F ca 7500:- (2005) mest bra kval. 550
14642
Kongress ** 5ö- 1 kr, normal kvalitet F ca 5300 550
14643
RINGTYP T 14 , kpl serie märken, och ett klipp, mest bra stpl. 550
14644
12 st olika stämplade BC-CB par och 321BB F 5200 550
14645
11ST STORA TJÄNSTE ostpl 3,5 o 6ö t14, nr 13 A 15, 16Aa, 21, 22A, 23 24, 26, vackra ex men några småfel F 2011 ca 6700:- Lågt utrop 550
14646
KONGRESS 5-50ö ** F 3050:- 500
14647
Parti stpl drygt 40 st lite bättre äldre märken . Bl.a 2 st 24ö vapen, Lösen 6ö t 14, L7a(tu), dyrare tjänstemärkent14, 6ö t13, Tj25+26 m.m. mkt bl.kval. F 1998 ca 8000 500
14648
26 ST RINGTYP MED PRAKT-STÄMPLAR, bl.a . 12 st 5 ö T 14. 500
14649
30 öre Lejon 4 -sid tandning F nr 148 C, 100 stpl ex i kvalitet mycket bättre än normalt. F 2800+ 500
14650
PARTI STPL MÄRKEN NR 236-339, ÄVEN BB PAR. F CA 10500:- 500
14651
STORA TJÄNSTE T 13 KPL */ **, 2,4,5,12,30, 10/12Ö **. F ca 5800. Mest AB kval. 500
14652
RINGTYP PARTI * 2x3ö(*)+ 12ö(*) T14, 3,4,6,12,20ö och 24ö t13 . F ca 8400 500
14653
Parti 27st ringtyp PH **/* 2-20ö .F ca 6500. 500
14654
Postens Presentbok med ca 40 märken 1920-70, inkl bättre nr 140Ac, 149A, 151A , 153-55, 240-45 ...F ca5300 500
14655
RINGTYP T13 , 32 ST+ (3-strip 1kr) MED PRAKT STPL. Alla valörer utom nr37. 500
14656
169cxz, 110ö Postemblem 24st , F 6000 500
14657
PARTI ** 1920-50 TAL, bla 5-strip nr 165cc, 283, 285-93, 296-98, 466, 148A spegeltryck , F 2002 ca 5000kr 500
14658
Instickskort med ca 60 st (+ 5-strip nr 152) felperforerade och felskurna bandmärken nr 139-192. Bra lot. 500
14659
Parti ca 150st 1911-86 ** med några bättre märken serier, div medaljong, Bibeln, G V 85 år m.m. 500
14661
Parti 10 olika Postemblem **/* inkl 160 3-strip prakt centr, flera i par ex :156, 163, 167, 171 m.m. F 2005 ca 7.000 :- Bra kval. 500
14662
Parti 9olika Postemblem **/* i plåtskarvpar inkl 156, 157, 158, 160, 162, 165cxz 165cc 169a,cx även 162 i felperf 3-strip 157 med plåtskarvsiffra. F 2005 ca 5.800 :- mest bra kvalitet . 500
14663
Parti 10olika , mest i par o strips , GV profil vänster **/* inkl ex 175A 2, 176A 3 176C 4 block, 180 3 , 181 5-strip **, 183 4,186. F 2005 ca 5.400 :- bra kvalitet . 500
14664
Parti 25 olika GV profil vänster * inkl ex 179e-, 180-81a,b , 183-88, 190a,b 191, 192a. F 2005 ca 4400 :- bra kvalitet . 500
14665
7 klipp från samlingslösen, bl.a bredmarginaliga 3+4 och 4+3 sid par nr 332 5 kr slottet, 4 st 337C m.m. 500
14666
10 st ringtyp ostpl (*) nr 17 2st, 28-29, 31 2st, 32 3st och 38. F 12000 bl. kval 500
14667
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 21st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 6300 500
14668
30ö GII A typ II nr 416 SX2 100 st stpl , Hög kvalitet. F 2005 7500 500
14669
Kongress 10 olika **/* 5-35ö + 60-80ö+1kr, Föreningen 5-20ö+35-80ö *. Bra kvalitet. F ca 4100 500
14670
PARTI 14 OLIKA 4-BLOCK NR 52,54, 61-64, 75-76. 79, 82, 84, 136-38 **/* . bla 50 ö luftpost helt **. F 4200 fin kval 500
14671
Liten insticksbok ** bl.a trekr 5-strip 13 olika, inkl120 ljusblå, 1,75, 1,80, 1,85, 2,15, 2,55, 2,85 div hällristningar och G.VI .A inkl HA 6 kpl 4st. 500
14672
Ringtyp enheter nr 23 i par, nr 30 3-strip pr, 33 5strip och 4-strip, 35 prs 3-strip. 500
14673
RINGTYP T 14 , kpl serie märken, bl.a. 2 st 6ö , och 2 klipp, mest rättv prydliga stpl 500
14674
TJ 24 1 KR 14-block+8+6+3 par alla stpl STH 14-12-01,trol från samma ark 500
14675
TJÄNSTE ENHETER ** 6ö 6-block (2 ex ktt)3ö e nyans 33st flera 10-bl, några tj26 m.m. F ca 8000 mest god kval 500
14676
Parti ** 20 olika G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 , bl.a. nr 175A ,C 2 nyanser, 176A ,183,185a, 193-95 F ca 5200 God kval. 500
14677
48 ST 5 ö ringtyp PH med PR-LYX stämplar, flera lite mindre orter 500
14678
nr 49, 1 kr ringtyp PH 10 st med PRAKTs , 5 AB-PRS par och 2 varianter , flera nyanser . Vacker lot 500
14679
12ST 5 Ö RINGTYP T 13 MED PR-LYX STÄMPLAR, NYANSER. 500
14680
10ST 6 Ö RINGTYP T 13 MED PR-AB STÄMPLAR, NYANSER. FI n LOT. 500
14681
Parti Lösen t 13, , 45x 50ö Vackra Stämplar nyanser m.m. Fin kvalitet. 500
14682
Ringtyp 18 st- nr 64, totallt ca 30st */(*) i mest god kval. bl.a. nr 28, 31, 32, 47, 49 F ca 7500:- 500
14683
72 st 6ö ringtyp T13 NR 38, god kval , nyanser , månnga vackra, några PRstämplar. 500
14684
NR 65 5 KR POSTHUS 10 bra stpl ex 500
14685
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 18 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 6300:- 500
14686
3öre ringtyp nr 17 , 11 st med PR-LYX STÄMPLAR 500
14687
10 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 500
14688
RINGTYP T 13 3Ö-1KR nr 28-36+38, MED PR-LYX STÄMPLAR 500
14689
Ringtyp t14 16st 5-30ö + 3-strip 12ö på klipp ÖSB-74 några PR-LYX stämplar, en del AB spl och kuriosa stpl ex 4st 20 ö med Finsk ANK stpl en 22f, nyanser som bra 6ö grå , 24ö citrongul... Bra. 500
14690
Lösen t 13 bra parti 24 st t13 1-7 av var , de flesta AB-PRAKT stämplar , vacker lot. 500
14691
5 KR POSTHUS, 15 bra stpl ex någon Praktstpl och en med delar av 4 vm kronor i sidled. 500
14692
14 st ringtyp PH 1-3 av var valör utom nr 40-49, alla med PR-LYXS , fin kval med nyanser och flera stämpeltyper 500
14693
PARTI ** postfriskt 1934-38 bl.a. bra serie Postverket 1936. 500
14694
7ST STORA TJÄNSTE MED varianter 18v2,v3, 19v2 1kr 24A förskjutna färger isär och kraftigt ihop ,24B felperforerad. 500
14695
Parti stora tjänste ** 21st + 2 4-block tj 25 med ex nr 17 , 19 prakt, 24B pr-lyx, trestrip nr 25-26m.m. F 2014 ca 6000 fin kvalitet. 500
14696
30 öre vapen 10st med mest fina AB stämplar , nyanser. 500
14697
10st PRAKT stpl 50ö röd stora tjänste tj22. Vacker t parti 500
14698
Serie ringtyp med PH nr 40-49 med PR-LYX stämplar. 500
14699
144Cbz 10 stpl ex, mest god kvalitet F 15.000 500
14700
20st stämplade 24ö vapen i god kvalitet, även tidiga nyanser 500
14701
20st stämplade 30ö vapen i god kvalitet, även tidiga nyanser 500
14702
Parti Lejon 10st 3ö nr 14B, en 17ö nr 15, och 14 st 20ö nr 16 i nyanser , stpl ex. 500
14703
16 PR-LYX stämplade Välgörenhets märken 1904-11 och 1 1916, inkl kuriosa som Wärde stpl, Ångbåts stpl mnr 107 , rakstpl TANTO, .. fin ovanlig lot. 500
14704
nr 24-25 24öre ringtyp t 14 och 30ö 15st av var . Bra kval F ca 6600 500
14706
NR 48 50 Ö RINGTYP PH 24 st I NYANS sammanställning 48a, 7x48b, 5sx48c, 6x 48d, 5x 48e delvis PR-LYXs stämplar, Bra lot! 500
14707
Parti ** medaljong-1936 ** 18 olika märken ex nr 84, 145A, 167b (F 3500 gummiveck) 172, 174, 258 fin kvalitet F 2017 5000 500
14709
NR 168c-d 1kr orange på vitt papper 125 stpl ex i god kvalitet, F 10000 475
14711
30ö VAPEN PÅ KLIPP MED 1-3stpå varje 3x2,2x3 och singel ;totalt 13st. 450
14712
PARTI 18 ÄLDRE EX stpl, 2 st 50ö vapen ,nr 16, 2x nr20,23,, tjänste 5+1kr t14, tj 22 LYXs men kt m.fl. F ca 5000 ngt bl kval.Några prs. 450
14713
Lösen t 13 kpl **/* ,18st , nyanser ex välc L17a , flera prakt. 450
14714
PARTI 24 ST olika märken ca 1982 alla LYXS SILJANSNÄS 1982. 450
14715
10 st nr 179 Abz ,välc. bra tandn. F 4000 450
14716
20 st nr 159 Abz ,prc. bra tandn. F 6000 450
14717
Parti * nr 143-162, 19 st bättre bandmärken ex nr 151Ac,d, 152Acz, 153-55+ 155a, 156-159. F ca 5600 450
14718
Parti 11olika och 5 extra papper eller nyanser GV profil vänster **/* i plåtskarvpar inkl175A, 176A 2st, 176C, 180, 181 2st, 183,185 192a,b . F 2005 ca 5.250 :- bra kvalitet . 450
14719
Parti ca 50 st */** med bla nr 17 (*) 45* 55*, tj 15** även div stämplat 14B, 73cxz, L6, 223 450
14720
nr 43, 5ö ringtyp PH 24 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 450
14722
Lösen t14 kpl serie med 2 extra F 4200 450
14723
LÖSEN 8 olika stpl 4-block, 3ö t 14 Hudiksvall samt 1-12ö t 13 div orter, 24ö vackert PITEÅ 26-490, 30ö. 450
14724
LANDSTORM I-III 12 olika märken med rättvändastpl delvis prakts, ovanligt. 450
14725
5 KR POSTHUS nr 65 16 fina lätt stpl ex 450
14726
20st stämplade 5ö vapen i god kvalitet, nyanser 450
14727
Parti 33 ringtyp PH i nyanser, bra kval, med 2x 3ö, 3 fina 6ö en PRAKT-AB stämplar 450
14729
324 BB BELLMANN 3+3 SID PAR 70 ST stpl. F 4900 425
14731
NR 109 6ö Landstorm 61 st stpl ex F 4575 400
14769
Tj 6a-e, cv2, 20ö stora tjänste t 14 5 olikanyanser + ett ex kartongpapper. F ca 3100, Vackra ex 400
14806
3öTILL 50ö, 1kr ringtyp T13 MED PR-LYX STÄMPLAR, några ktt på 24,30ö, ngån ktspts 350
14830
18 olika ringtyp med (AB-) PR stpl FALUN bl.a nr 17,19c, ,40-44, 46-49 300
14898
241C 10ö 4-sidig Riksdagen 1935, 240 st stpl ex från gammalt lager F 13.200 kr 250
14942
Litet parti ca 50 st **/* 1891-1940-tal mest * som nr 160, 165bz, 171 ngt ktt, 184, 194-95, 320B2
14962
DANMARK, 4 RBS 11 st i olika tryck, 3 Ferslew, en 1a, 3xII, IIIa, IIIb 2st, IVb kastanjebrun, ,c d , Fin kvalitet F ca 10.000 1600
15030
DVI 10 STPL EX, ex nr 7-8, 12 ostpl ex ex 29-31* , bra kval F 2400 300
15239
BELGIUM, lot used 31 x Mi 4 20c imperf. ( 11 with 4 margins) and 2 Fine copies 40c Mi no 5. Mi ca 450 Euro 375
15274
Italien collection prephilately ,ca 50 covers with different beautiful cancellations 2000
15369
GERMAN REICH, extensive collection in 2 Safe Dual albums, almost cpl used , jincl good classics , 5mk Reichspost, most zeppelins, and all Blocks used cancelled blocks see website, Also blocks **, covers, special covers with sets, postcard third Reich persons etc. Some areas. Extensive collecton most VF quality but not signed. 20000
15493
GERMANY , several areas, including some better colonies and many little better BERLIN used, in 13 old approval books. 1500
15582
USA, AIR MAIL 1918- 1960´s Collection /Duplicate stock in 2 visiralbums ca 3,7 kg, With e.g. 1-6* 1918 and 1924 Air cpl sets, and several used copiesand 16c green on cover, then later in quantites perforations 2-3-4 sides, covers, superb cancels ... Interseting 1250
15586
USA, 35 stamps 1861-1870 with very interesting cancellations. Mixed quality 1000
15588
USA, lot ca 60 stamps unused (*) - * 1870-1909 Mixed quality. Mi ca 2500 Euro 1000
15600
USA, 27 stamps 1851-1870 with interesting cork cancellations. Mixed quality 750
15613
USA, 18 stamps 1851-1870 with interesting cork cancellations. Mixed quality 500
15640 2 Confederate states 8 copies used/ unused + a 4-block,ex mi 2 used 1862 1c orange, 2c brown, 20 c green. 1000