ObjNr catno Beskrivning Startprice saml


Bilder på samlingar. Ofta är det både en mindre bild och senare en större bild av samma märken så man kan detaljstudera dem.
There is often both normal pictures and enlarged pictures of the same stamps of the lots.DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

7720 95 95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
8510
11 OLIKA HÄFTEB H 58-110 19411-1953, sKANSKEN , sJÖKARTAN, LUND 20Ö, PETRI M.FL. F2001 CA 2000 200
8590
tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600 900
8599
NR 259C ** 120 st, 266C 76st , 318C 82st mest i blockenheter. F 2009 ca 6000 400
8604
tj 29 4ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 3500 280
8609
tj 34 20ö små tj vm krona 10st ** inkl pr 4 bl , F 1600 210
8619
tj 30 5ö små tj vm krona 150st ** delvis i 4 bl , F 1800 180
8620
tj 28 2ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 2200 175
8856
RINGTYP T13 FANTASTISK SAMLING MED CA 2600 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 3ö ca 90 st, 6ö ca 150 st, 24ö ca 74 st, 50ö ca 135st, 1 kr ca 47 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 30000
8857
RINGTYP MED PH NR 40-51 FANTASTISK SAMLING MED CA 2500 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 2Ö ca 68st 3ö ca 58 st, 6ö ca 63 st, 50ö ca 196st, 1 kr ca 106 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 26000
8860
Samling i visiralbum Ringtyp t 13 och ph i nyanser med massor av PRAKT-LYXex. En del enheter ingår. Fin kvalitet, ca 330 märken. 16000
8861
Samling stämplat 1855-1920 på hemmagjorda blad, skillingar kpl, vackra men troligen rep., svart o brun lokal (nr 13 intyg Kaiser felfri) ,vapen , lejon , ringtyp 14,13, ph alla i nyanser, ex 6x nr 10, 3x nr 12, 2x nr 15, 4x nr 20, 5x nr 24, 4x nr 27, nr 37, oscar-medlajong i nyanser och Landstorm I-II-III bra stpl serier. Vidare en hel del tjänste och lösen. Lite blandad kvalitet men flera PR-LYX stämplar. 13000
8862
Samling 5-strip och 4-block 1938-69 i 2 album . BC-CB ingår som par (ej 4-block) även några stpl varianter. Oftast utvald välcentrerad kvalitet. Facit 1989 räknat av samlaren till 87600 kr. 9000
8863
OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675 ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET. 9000
8864
LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö, t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår 26a prs, 21a prs, . VACKER LOT. 8000
8866
FANTASTISKT PARTI/SAMLING RINGTYP T 13, 151st inkl alla valörer med PR-LYX STÄMPLAR, kuriosa och 2 enheter 3ö 4-strip 1 kr 4-block. Varianter ex 5ö dragspel, 12ö dragspel, partiellt spegeltryck , felperforerad, 20ö dragspel, 30ö 2st 35v12, spridning på nyanser och bättre nyanser 28c, 34a,34f, 35c 2st, ... Mycket fin kvalitet. 8000
8867
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 5 visirblad , ca 185 st och ca 16 försändelser och några klipp, mycket fin samling i lite blandad kvalitet, med många bättre märken som 3st 17 ö grå, 9ö vapen 17ö lila, Många fina stämpelavtryck . Populärt samlarobjekt. 8000
8868
RINGTYP T 14, stort dubblettpartipå visirblad, 176st 3ö , 3st 4ö, ca 340 5ö, 38x 6ö, ca 240 12ö, ca 170 20ö inkl blekoranga, 10x 20/20, 41x 24ö, 220x 30ö, 21x 50ö. 14 x 1 riksdaler. F 2020 ca efter blligaste nyans 121000 kr 8000
8870
Fantastisk gammal samling ca 87 märken eller klipp, ca 16 försändelser UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ 12ö vapen , ringtyp, oscar ,medaljong och en del senare till 1930 tal monterat på rutade blad. Nordiska, engelska, tyska , USA stämplar på svenska märken oftast i utvald fin- PR-LYX kvalitet. 6000
8872
Mycket fin nyanssamling ringtypt 14 med 20x 3ö, 2x 4ö, 26x 5ö många 19c, 1x 19e, 17x 6ö inkl 20a,e,-k ,34 x 12ö , 17 x 20ö inkl 22a, 22f 2, 7x 20/20, 11x 24ö, 16x 30ö, 9x 50ö, 7x 1 riksdaler. Bara fina exempla massor AB och flera PRAKT stämplar och praktex. 5000
8874
Stora Tjänste, nyanssamling på 4 visirblad 6x3ö, 4ö 6x5ö 6x 6ö, 24x12ö +par, 2st av var nyans av 20ö, 30ö, 50ö, 1kr, 24ö 24st, samt ett 4-block av 1 kr. Många fina stämplar, lite blandad kvalitet. F 2020 41200kr 5000
8879
SAMLING i fin kvalitet på visirblad ** /* 1903-1952, bl.a. ** av nr 65, 88-89, 96, 140Acx (kt), 144Ccx, 171 (ngt kt) , 190, 204-07, 221-222, och 233b. Ostpl bl.a. nr 91bz, och 225. Från 1934 ganska kpl inkl 7 BC-CB. 4000
8881
Dubblettparti Kongress och Förening 5ö-5kr i antal på 2 visirblad alla valörer utum nr 210 , bl.a. 21st 1kr UPU, F ca 55.000 som alltid lite blandad kval. Många fina kronvalörer 4000
8884
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST 35000:- 3500
8885
Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14 och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö , 4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö, och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 3500
8886
Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45 praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp 5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar m.m. 3500
8888
BRA GENUIN samling stämplat i gammalt Ljungkrantz album (pärm saknas) 1858-1952, med vapen, Lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, Landstorm I o II kpl II med bra 10/24ö, Kongress 5ö-1kr, för 5ö-1kr (ej60ö), 12 BC-CB par inkl 320 BC, bra tjänste med t 14 kpl, bra lösen med flera t 14. God kvalitet. Några Prakt s. 3500
8889
Samling *^*/* 1911-1949 i Verbisalbum, mycket välfylld med bra medaljong ex30, 35, 50ö **, bra välfyllt på grovtandat bandex 162cx **, kongress o förening 5ö-2kr, bra BC-CB par komplett ** i mycket fin kvalitet utom 332BC-CB , 261CB*, 273BC smal, 318CB' , övriga mycket bra**. 337C svanar **. God kval . Högt värde. 3500
8891
Samling stämplat /*/**1855-1971 i fin 64 sid insticksbok helfylld med märken: 4sk, fin brun lokal men vht, div vapen ex 2x 50ö, 14-16, många ringtyp ex 3 nyanser nr 20, 2x nr 23, 2st riksdalrar, div tjänste bl.a. ostpl nr 24A men fastnat på bladet ( måste fuktas bort) Landstorm bra med ex 105-23 stpl, 18 kongress 5-80ö, div föreningen sen massor av märken. Högt värde något blandad kvalitet. 3500
8893
RINGTYP med ph nr 40-51,stort dubblettparti på visirblad, 113x2ö, 59st 3ö , 70st 4ö, ca 168 5ö, 33x 6ö, ca 64 20ö 110x 30ö, 116x 50ö. 120 x 1kr, 65x 10/12ö, 4x 10/24ö. F 2020 ca efter blligaste nyans 53000 kr 3500
8895
Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra bandmärken, Kongress och förening m.m. 3200
8896
Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110 märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde, bl.kval. 3200
8900
BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 15000). 162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV BC,CB M.M. F 2018 ca 45000 3000
8901
Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91, 96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211-225, 233. Högt värde bra kvalitet. 3000
8905
RINGTYP t13 samling stpl med nyanser , vackra-praktstämplar på Vinjettblad. Ex 12x3ö, 14x 4ö, 16x 5-50ö, 12x 1kr och 1st vacker riksdaler med liten tu fl. Många praktstpl ex ca 9st på 24ö. 3000
8906
Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 100 bra stpl ex av svårt märke, vattnmärkesvarianter? F 2009 mins 25.000 3000
8908
Samling stpl Stora tjänste t14 tj 1-10 alla valörer , ex 3ö 17st, 6ö 10st, 20ö 10st, många vackra -praktstpl , MEST FIN KVALITET men som alltid på dessa långa märken nägr a med småfel, VACKER SAMLING 3000
8913
POSTHUS 1903, 100 st stämplade ex i god kvalitet. 3000
8916
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:- 2900
8919
Samling stpl i EWL. album 1858-41bl.a. div vapen (ej 9ö) , nr 14, 16, 17-51 (ejnr 37) inkl 20g, 22f, 52-138 med bra serier stpl Landstorm I-II-III, en del bättre bandmärken och några bättre 1924 års. Prisvärd. 2800
8921
Stor pärm med visirblad med massor av bättre BB par 1939-46, nr 321BB- 347 BB i antal av varje. F2017 ca 57.000 kr , god kvalitet. 2800
8922
Samling stämplat i gammalt album med rutade blad 1855-1949, 4sk, vapen kpl, många ringtyp t 14 överkpl med ex 8x 6ö i nyanser, 22f, 10st 30ö några pr-lyxs, från medaljon även ostpl **/* ,28ST olika stpl LANDSTORM INKL NR 125 STPL 1917, Kongress 5ö-2 kr stpl, UPU 5ö-1kr stpl 2 kr ostpl, 4-strip serier , 4-bl nr 234-37 med 2 serier **, och dito Rikd´sdagen 240-45 60ö LYXcentr 2serier **, 13 olika BC-CB stpl ex 320BC, Linné äve ostpl BC-CB *, inkl div tjänste och lösen. Bra värde! Lågt utrop 2800
8925
Lösen t14 och 13 stämplat och ostpl bra nyansamling på gamla albumblad . Ex t14 (33st):4x 6ö , 4x 20ö inkl a nyans, 4 x24 med 2 st a nyanser 3x vardera 30ö,50ö 1kr. T13 (49st) ex 17a, 5st 1kr 2600
8926
KONGRESS OCH FÖRENINGEN kpl i 2 mktbra stämplade serier, inkl 10ö cx. 2600
8930
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 100 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 35.000:- 2500
8931
Samling stämplat 1972-89 i verbisalbum med ca 400 olika märken par, block häftes block med PRAKT LYX stämplar. 2500
8932
Samling stämplat 1858-1972 i verbisalbum med VAPEN KPL, LEJON KPL, RINGTYP T 14 KPL , nr 40-51 i nyanser men ej nr 37, tjänste kpl t 14, lösen kpl nr 1-20 inkl 17A, , bättre band ex 140Acx, 144-46E, 153bz, c, 1936 o framåt välfylld med , bara några BC-CB, mest god kvalitet. 2500
8935
Trevligt parti **/* på ca 24 visirblad ex 30ö ringtyp PH **, pr-lyx 8-bl 2ö nr 40, 151C 4-bl 2 st **, 234-37** 241-45 i par **, bra postverket med 3x30ö, 6x 40ö, 5 x 45ö, 5x50ö (ett 4-strip), 60ö, 1 kr par, 4olika HA6 , högvalörer i 5-strip 1940 talet ** Montelius 120ö 2st, sjökartan 60ö... Högt värde(F 2014 ca 36000:- 2500
8939
Samling stora tjänste t 14 överkpl med ex 6ö grå, 2x20ö, 3x 1kr, och t 13 ca 135st samling i nyanser med en del ostämplat, 3x 6ö, 6x 12ö en*, tj 18 *, tj 2st 24ö 20** och 4 stpl, tj22A lyxc ostpl (*) 9x 50öröd stpl, 22B praktstpl HÖRBY 4-8-93, 4x th25, 6x tj26, små tjänste överkpl. 2500
8943
Liten insticksbok med **/* ostpl - postfriskt ringtyp- 1940, bl.a. 2x 34, 2x 46,59, 77vm2, 125 **, Kongress och Förening kpl nr 196-225, 5 kr slottet 233a, 238-239 i 6-block **, 259Bc **, 262CB **, 318CCB **, 332C**, div bättre tjänste ex tj 23 4-block **, tj24 5 strip **, 324 CB 2st**, F för ** ca 12000, F för * ca 15000 tot F 2020 ca 27000 fin kval 2500
8947
Samling stpl 1855-1918 . Många bra märken. Omfattende ringtyp med en del pr-lyxs. 2400
8950
Samling stämplat på gamla albumblad , 4st 4 skillingar, många vapen ex 2x 50ö, , ringtyp med t.ex. 2x 4ö nr 18, 3x6ö t 14 , kongress bl.a. 30ö grönblå, 1kr, Freningen t.ex 50ö-1kr , tjänste och lösen m.m. Även en del **/* som 151A **, 226-30 i 4-bl **. Bra värde 2300
8953
Parti ** på 2 visirblad, 1920-36, bla bra ex nr 143Cb,157, 159B (3000), båda gröna slotten 233a,b i fina ex (F 5900+), bättre 177-184, 240-45 kpl, 251,255 m.fl. Ca 70st och ca 60 olika. F 2016 22000:- Billigt 2200
8954
Samling stpl Oscar - 1936 på visirblad , bl.a. LANDSTORM I-II-III kpl bra stpl serier, div bättre band m.m. 2100
8955
BRA SERIE KONGRESS STPL MED NÅGRA VACKRA- PRAKT STPL 2000
8975
Stora tjänste t 14 bra parti 38st stämplade och 3+50ö ostämplade, flera vackra stämplar och mest fin kvalitet. Trevlig lot. F 2015 ca 27000:- 2000
8977
Förnämlig samling LÖSEN T 14 i stämplade 4-block, 8st t14 varav 5 olika valörer och 3 nyanser 1 kr t 14 i fina block, t 13 alla valörer inkl med flera praktstpl F 2016 ca 21000 2000
8984
STORA TJÄNSTE, MYCKET FINT PARTI MED 20ST T14 alla vackra -PR LYXS, vidare t 13 med ex 5st 6ö tj15, 13x16A med pr-lyxs, 8st 24ö (en f nyans tunn F 2000) , 15st 50ö röd nr 22 m.m.. Många PR-LYXS 2000
8987
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 4 visirblad , ca 120 st /enheter inklusive några klipp, fin samling i lite blandad kvalitet, med en del bättre märken och fina stämpelavtryck. 2000
8989
FINSKA STÄMPLAR på Svenska märken, ( inkl 5 utländska märken England,Tyskland USA)9 försändelser och 42 objekt 2000
9018
Liten fin välbevarad presentbok "Ottawa" 1933 med fina svenska frimärken 1911-33,t. ex. 156,158,160, 163,175, 176A,183a,166, 187a,191a192b, praktex gröna slottet nr 233a,och 234-37A. F 2019 ca 16.800kr 1700
9023
Samling stora tjänste med nyanser **/* 2x tj 1 sen t 13 med t.ex 6ö 8st samt postfriskt fint 6-block, 2x 16A, 2x 12ö, 20ö röd , 22A , 22B. Mest fin kvalitet F 2020 ca 18800 1600
9057
44 ST 5KR POSTHUS F NR 65 , ett 4-block ingår, fin kvalitet 1500
9059
NYANSUPPSTÄLLNING 6 ÖRE RINGTYP T 14, NR 20b-20k, 30st F 2020 då c nyanserna ( ngt tveksamma) räknade som b 17.600kr 1500
9061
Visirkort med 23 st AB-PR-LYXS märken nr 7-26, 3x 5ö,3x12ö,2x24ö,4x 30ö, 50ö vapen , 19b ,22f+19 på lp-yxs klipp, 22,23,24, 3x25,26 F ca 5700++ (2007) 1400
9071
FÖRENINGEN NR 211-222, 5-80ö i ostpl 4-BLOCK *,(25ö,60ö 2 ex i var block med ktt ) några prakt. F ca 12000 1300
9073
Stora tjänste t13 tj 11-26 kpl serie i PR-LYX stämplar inkl tj 22B prs Gefle 3-11-92 med intyg HOW 3,3,4 , fin serie. 1300
9084
Stora tjänste t 13 nyanssamling stpl ex 4x 6ö, 5x12ö, 20ö t14, 4x 24ö, 3x 30ö, 6x 50ö, 50ö typ 3x tj25, 2x tj26 Bra kval flera prs. 1200
9121
Samling på gamla albumblad stora tjänste t 14 i nyanser 42 st varav 76ö, 6x 30ö, 3x50ö, 4x 1 kr del vackra stämplar. Mest god kvalitetF 2020 ca 20300:- 1100
9123
Parti stora tjänste med nyanser T 14 14 st F 4600 T 13 massor på 10 fulla visirblad F ca 7000 , små tjänste vm krona F3600, småtjänste vm linjer bara omv vm F ca 4900, Total F 2020 ca 20.000kr Lite blandad kval. 1100
9208
Trevlig samling rintyp t 14 i nyanser, br 3ö 7st inkl praktex, fin 4ö , alla valörer 12ö 15st flera 24ö. Bra 900
9245
Samling lösen t14 och 13 på gamla albumblad stämplat och ostämplat delvis flera nyanser 2x 1ö, 2x3ö, 3x5ö 20ö, 3 x24ö inkl färgstark felfri L7a, 2x 30ö 3x 50ö t 14, 49st t 13 med 3x 24ö, 5x 1kr. Bra kvalitet ex sällsynt röd stpl på L 19. F 2020 ca 14.400:- 900
9250
Parti **/* 1920-40-tal , inkl bätre band , ex 165cx**, 168**, 172a** prakt, ,180a** , 233a,b * 5kr gröna slotten , 3-strip nr :244** +257** 350**+ 352**. F ca 8500:- Bra kvalitet 850
9414
ca 360 ST OSKAR ORTSTÄMPLAR SKÅNE på 6 visirblad, många praktstämplar ex STOCKAMÖLLAN 3-10-10, HOLMBY 28-10-07 på klipp, Fra Ystad på nr 63, ATTARP 21-11-01, FURULUNDS STATION 31-11-10, olika valörer 650
9512
30ö GII A typ II nr 416 SX2 100 st stpl , Hög kvalitet. F 2005 7500 500
9564
Serie ringtyp t 14 , ex 2 st 6ö en c nyans, 2x 24ö, 2x50ö, 2x 1 riksdaler. F 2016 ca 6600:- 500
9589
Parti felfri svart lokal, 15 PR-LYXS klipp 12ö vapen, 3 prs nr 38,45,46. 500
9631
235 ST OSKAR ( många boktryck) ORTSTÄMPLAR T-U-LÄN Västmanland på 4 visirblad, läsbara-prakt, olika valörer 450
9638
Parti PROFIL VÄNSTER * 31st varav 25 olika, många PR-LYX. F ca 3200++ 400
9698
17st 151Cbz stämplade F 2020 9200 kr 400
9699
PRAKT ORTSTÄMPLAR T--U-LÄN VÄSTMANLAND 70ST Stora Tjänste på 2 visirblad,flera olika valörer 400
9700
PRAKT- AB ORTSTÄMPLAR CU- U län Södermnland 58 ST Ringtyp på visirblad, flera olika valörer 400
9736
PRAKT ORTSTÄMPLAR C-U-LÄN U 51 ST Stora Tjänste på 2 visirblad,flera olika valörer 340
9744
PRAKT ORTSTÄMPLAR X-Y-Z-LÄN 20+23+32=75 ST Stora Tjänste på 3 visirblad,flera olika valörer 325
9756
Parti ** 8olika 5-strip nr 165-187.Ex 173a,c, 187c. F ca 2800 300
9797
PRAKT ORTSTÄMPLAR G-LÄN SM 50 ST Stora Tjänste på 2 visirblad,flera olika valörer 300
9798
PRAKT ORTSTÄMPLAR AB-LÄN U 40 ST Stora Tjänste på 2 visirblad,flera olika valörer 300
9830
PRAKT ORTSTÄMPLAR F-LÄN SM 35 ST Stora Tjänste på 1 visirblad,flera olika valörer 225
9831
PRAKT ORTSTÄMPLAR O-P-LÄN VG 28 ST Stora Tjänste på 1 visirblad,flera olika valörer 220
9841
50ST NR 66 20Ö oSKAR UTAN VM, f 6500 200
9851
NR 61-64, parti 4-block, 5 strip 1ö, 3st 4ö i par och singel. Nyanser ex 61a i 4-block. Bra kvalitetF 2014 ca 1720:- 175
9856
PRAKT ORTSTÄMPLAR BLEKINGE 24ST+ ÖLAND 12ST =36 ST Stora Tjänste på 2 visirblad,flera olika valörer 140
9859
PARTI ** postfriskt, med 50ö, 1kr Oscar , 5 kr posthus, 50, 1kr medaljong, samt Kongress och Föreningen kompletta serier. F 2011 40.000 BRA KVALITET, ex flera praktex som 5 kr posthus, 2-5 kr kongress, 5kr Föreningen 6500
9860
PARTI ** postfriskt, med 50ö, 1kr Oscar , 5 kr posthus, 50, 1kr medaljong, samt Kongress och Föreningen kompletta serier. F 2014 40.000 BRA KVALITET, ex några praktex som 5 kr posthus, 2 kr kongress, 5kr Kongr och 5kr Föreningen i AB-PR. 5000
9861
100 st nr 65 5 kr posthuset, bra stpl ex. 3700
9862
PARTI 4-STRIP kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 22000. 2500
9863
NR 211-225 Världspost FÖRENINGEN 1924 kpl ** postfrisk serie. 35+40ö ngt ktt, bra kronvalörer. 2400
9864
UTSÖKT LOT AB-PRS MÄRKEN, 2 x 4sk, 2 5ö vapen , 8 12ö, 2x24ö+ par, 3x30ö + par och 50ö. Vacker lot. 2200
9865
Liggande lejon lot ostämplat * - (*) 3ö 14A 3ö, 14B 5st och 20ö 6st av var nr 14 och 16. F 2011 ca 33000:- 2200
9866
30ö Stora tjänste t 14, tj8, 20st med AB-PR-LYX stämplar . Fin kvalitet 2000
9867
KONGRESS NR 196-210 INKL 187cx, OCH vÄRLDSPOSTFÖRENINGEN NR 211-225 inkl 212 cx 2st, samt 216 FDC klipp och 233a,b. Bra kvalitet 2000
9868
KONGRESS och FÖRENINGEN * nr 196-25 inkl 10ö cx och 30 ö grönblå, mycket fin serie ostämplat, utsökta kronvalörer. 1900
9869
Parti 37 olika Postemblem **/* ett par olika papper och flera vm. De flesta ingår ex 156, cx, cxz, 157 A1, A2, 158, 159a,b,bz (kt) 160, 162cx **, 163A, A2, 167, 168 e i par, 171 m.m. F 2005 ca 17.000 :- Bra kvalitet. 1900
9870
Liggande lejon lot ostämplat * - (*) 3och 20ö 6 av var nr 14 och 16. F 2011 ca 27600:- 1800
9871
Liggande lejon 4x 3ö, 2x 17ö, 7 x20ö ostämplat, lite blandad gummi (*) - * men men ser bra ut. F 2013 ca 40.000:- 1800
9873
PARTI POSTFRISKT BL.A. FINT 4-BLOCK 146Ca, 140Acx, Tj15,246-257 Postverket kpl m.m. F ca 9000 (1998) BRA KVALITET. 1600
9875
PARTI 3-STRIP kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 16000. 1600
9877
Parti utländska stämplar på 12ö vapen, 3 tyska och 3 Engelska i blandad kval en finsk, och 14 Danska i fin kval ex LYXs Fra Sverrig, fin nr 3, bra nr 227, nr1 RÖD!, blå m.m. Intressant. 1500
9879
FÖRENINGEN NR 211-25 serie 5ö-5kr * OSTPL AB-PRAKT serie ,bra tandn. 1400
9881
Parti 9 4-block och 2 6-block nr 144- 177Cc. ex , 148C 6-bl,149C, 175C, 177Ca,c, F 2013 ca 17.500 fin kvalitet 1400
9883
211-22 FÖRENINGEN 5-80öre ** POSTFRISKA INKL 20Ib ktt, övriga ngt bättre tandn än normalt F ca 7800 1300
9885
14 ST 24 ÖRE VAPEN MED PRAKT stpl eller omvända prs. Bra kval. 1250
9886
Föreningen kpl förutom 2kr ,nr 211-23,225,+ 4-bl 5ö, ngt bl.kval men t.ex 20ö,30ö i prakt. F 13535:- 1200
9887
PARTI PAR kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** (ej bc-cb par) några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 11000 1200
9888
Parti 19 olika G V profil vänster nr 175-192. Br a kval F 2003 ca 8200:- 1200
9889
6 st Sthlmia 1955 9-BLOCKserier ** 1200
9890
25 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 1200
9892
7 st ringtyp t14 3ö 4st , 6ö, 12ö, 20ö F ca 18000 Ngt blandad kval. (*) -' 1200
9893
FÖRENINGEN KPL * OSTPL, BRA . 1100
9894
Parti lösen i 4-block * , 1ö, 6ö, 12,30 och 50 ö T 14, 3,5,12,30ö t 13. F 2004 ca 16000:- 1100
9895
Parti ostpl * / ** ca 25 märken , 19 olika bl.a. nr 7, 13N2, 14, 28 i par, 35, tj 18, tj 22B. F ca 14.000:- 1100
9896
50Ö VAPEN 10 goda ex , en prs, någon kt 1100
9897
10 st 4-skilling Bano ,4-5 hela och de andra med någon kt, en tryckvariant stor prick mellan LL och B 1100
9900
Lot vapen, ringtyp , lösen och Oscar i ngt bl.kval. Tot ca 270 märken. 1000
9901
Parti 29st **/* i mest utvald PR-LYX centr, bl.a. 186c 30ö G.V. vitt ppr i nära LYX centr, 155a AGRG pr-lyxc. 151A,167, 176A-C,180a-b, och ** nr 76, 156 gummive., 193, av 5-strip 153, Fin lot. 1000
9903
Parti ** G.V. PROFIL vä , nr 175-195 ,27 olika. bl.a.175A,C, 176A,C 180a,b, 181a,b, 184, 187a,b,c... F 10020:- 1000
9904
25 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 1000
9905
14-16 Liggande lejon 3 serier mest AB-PRAKT stpl 1000
9906
NR 216, 30 ö föreningen, 25 utvalt PR-LYx centrerade ex med 1 stpl. Ovanligt fin kvalitet, F 7500+ 1000
9907
Bellman 324 BB 300 stämplade par ur gammalt lager F 21000 1000
9908
Variant lot! 24 öre ringtyp t13, nr 34, 26st bra ex , flera AB-Pr stämplar, Kuriosa intressant lot då alla har nästan full orginal gummering kvar. Flera ser postfriska ut. Fin gummeringsstudie på nyanser som man sällan ser som **: UNIKT Parti. 1000
9909
50ö Stora tjänste t 14, tj9, 9st med AB-PR stämplar . F 9000 1000
9910
5Ö VAPEN 14ST fina ex, ett par PR-LYXstämplar och nyanser t.ex 7a1 1000
9911
RINGTYP T14 kpl, t 13 kpl utom nr 37, PH kpl , en del nyanser totalt 42 st. Praktstämpler ex nr 23 och 26. Fin kvalitet 1000
9913
OSCAR PARTI NR 19 ST **/* 45, ALLA VALÖRER , endel nyanser. Bra kval. 900
9914
LOT 15 st mellan nr 7-51 **/* mest god kval. F ca 10.000:-. 900
9915
RINGTYP T 13 OSTÄMPLAD nyanslot, 4x3ö, 2x5ö, 3x6ö, 4x12ö, , 2x20ö, 2x 24ö. F ca 15000 900
9916
Lot Profil vänster 6 ex varav 5 **, 1 * i prakt kval nr 175A, 185c, 186a,b, c *, 195. Inkl 3 olika av 30ö brun och praktex 30ö brun på vitt papper. 900
9917
Parti 29 olika Postemblem **/* ett par olika papper och flera vm. De flesta ingår ex 156-62, , 162cx , 163A, A2, 167, 171 m.m. F 2005 ca 8.000 :- Bra kvalitet flera praktcentr. 900
9918
20 st RINGTYP PH 4-5ö och 20-30ömed PR-LYX stämplar olika orter, många praktex. Hög kvalitet 900
9919
Liten insticksbok med **/* mest * ringtyp Oscar band, F 2007 ca 15000 mest god kval 900
9920
RINGTYP 30ö t 14 , 50st stämplade ex i nyanser, många vackra stämplar även blå stpl, varianter m.m. 900
9921
Parti ringtyp med PH 29 st med PRAKT-LYX stämplar , alla valörer ex3x3ö, 2x6ö, fin lot. 900
9922
50 öre vapen 8st fina ex i flera tidiga nyanser , nyanser. 900
9923
OSCAR NR 39-60 KPL * MED NYANSER , 2ex nr 39 och 45, 52a1 m.fl. kpl alla nr. F ca 9300:- lite varierande kval. 850
9924
14 st 50ö VAPEN stpl, bl,kval, NYANSER 850
9925
PARTI RINGTYP t 14 , ex 19c, 21a, 22f, 24 3olika nyanser, 26a (F1800)lyxc bra ex, 26d,f,g, 27c,27d. BRA KVAL.ca 6000 800
9926
Kongress serie 5ö-2kr **, bra serie , 2 kr kt, F -02 7765:- 800
9927
4SKILLINGAR, 4 st nyanser bl.a.2c,l,m 800
9928
Parti */** ringtyp ph- postemblem , nr 41-171, bl.a. 2nyanser nr42, nr 49, 59-60 (50-1kr Oscar), flera 149-51, 5-strip 153**, nr158-59,163a+b, 167, F ca 12200:- 800
9929
Parti ** 23 olika mellan nr 76-195, inkl136-38, 149A,C 155,163, 175A,176A,C, 186 m.m. F ca 9000 800
9930
Parti 25 olika GV profil vänster */** inkl par ex 179Agbz , 176C i pr 4-block , 183, singel 175,A,C ,176A 179e,f, 180-83 , 185 , 186-95. F 2005 ca 8600 :- bra kvalitet . delvis Prakt centr 800
9931
50Ö VAPEN 4 VACKERT STPL EX I NYANSER 800
9932
Parti ringtyp t13 * -(*) 12 st 3ö - 1kr (ej nr 35, 37), bl.a. 3 nyanser 20ö, blandad kval. F ca 20.000 800
9933
24ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med PRAKT-LYX stämplar, nyanser .BRA. 800
9934
5 KR POSTHUS 20 ST BRA STPL EX, nr 65 800
9935
STORA TJÄNSTE T 13 serie med PR-LYX STÄMPLAR , 20ST NR TJ11-26 INKL 22BLYX men vht, flera myckt vackra. 800
9936
Parti ringtyp t 13 32 st med PRAKT-LYX stämplar , alla valörer utom nr 37, ex 5st 3ö, 3x24ö. 800
9937
14st 5ö vapen i nyanser, bl.a 7c1 med 4-k stpl och 4st 9öre vapen i nyanser. Mycket blandad kvalitet 800
9938
TJ 33, 15ö BRUN 26 st PR-LYX ex med olika orts stpl. UTSÖKT PARTI 750
9939
Parti 5-strip mellan nr 259-323, bl.a. 259, 268, 320-23 F-04 ca 3750:- Bra kvalitet. 750
9940
Parti 5-strip mellan nr 232-258, bl.a. Lützen kpl 10-90ö, nr 239A,E, Bromma 50ö, F-04 ca 4650:- Bra kvalitet. 750
9941
Parti 19 bättre märken, 1856-1891 (*) -** mest (*) 6a3 , 12, 14B, 17,19, 28, 31-333, 43, 58-60. Blndad kval. F ca 27000 (F 2007) 750
9942
parti bättre drygt 40 stpl märken 1874- 1941 på 6 små instickskort, ex tj6, tj25 , M3, M 8, 1 kr oscar i 4-block med blå stpl -00 kht, 2st nr 20, 7x 24ö nr 34, nr 44, 66, 3x 66 75, 2 st 189b. F ca 10.000 (2007) 750
9943
10 mkt ovanliga kombinationer postanvisningsklipp 1888- 90 , bla. nr 43+45+50, 2x6ö+3ö+1ö, 750
9944
Postfriskt parti Medaljong -1946 i pergamyntpåsar, inkl flera bättre ex, 148Acx 4-strip, 226-30 prakt serie, riksdagen 5ö-60ö, par 35ö postverket, 261-65 inkl 262CB, BB par högvalörer m.m. F 2008 ca 8500 750
9945
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 25 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.750:- 750
9946
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 25 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.750:- 750
9947
PARTI ** oscar -1938 , diverse oscar medaljong band ex 155 i par, div nr 211-68 riksdagen, postverket , ex par 262-65 .fint 3strip nr 268 Lite bl kval. F 2009 ca 15.000:- 750
9948
nr 66 100 ex i par och 3-strip bra kval F 13.000 750
9949
Parti 18st ostpl **/* 5 st ringtyp t 14, nr 8N1, 31 praktex 6ö nr 44**, 43** kt, 6st lösen. F 2013 ca 15500:- lite bl.kval 750
9950
Parti 5ö ringtyp med PH 16 st med PRAKT-LYX stämplar , fin lot. 750
9952
5 kr POSTHUS, 15 st mycket fina stpl ex inkl 3 st par.många AB-PR stpl 750
9953
211-224 * ostämplat 5ö- 2 kr UPU 1924. F 4900 (98). BRA KVALITET 700
9954
PARTI OSTÄMPLAT * 15 EX NR 14-52 + 4 st tjänste t13 . Bl.a. 31(kt),32,44,46,49,39,45. F -99 ca 7500:-. 700
9955
PARTI PRAKT -LYX EX **/* 1891- 1924 14 st bättre utvalda ex, BL.A. NR 55-56,88, 115,119,122, 149Abz, 205. 700
9956
Parti ** 1878-1939, 3 -strip 12ö ringtyp t13, nr 67,88, 3-strip 110ö Gustav Vasa, Tj 23,tj 26 m.fl F ca 7000. 700
9957
TJ 33, 15ö BRUN 132 mest st PR-LYX ex med många orts stpl. UTSÖKT PARTI 700
9958
Parti 19 olika GV profil vänster ** inkl ex 175A , 176A 179e,f,bz, 181 , 183a,b ,185, 187, 192b. F 2005 ca 6600 :- bra kvalitet . 700
9959
Parti 30 olika GV profil vänster * någon ** inkl ex 177Aa,b, 177Cb, 179e, 180-81a,b , 183a,b, 184, 186a,b 187a,b,c, 190a,b ,191a, 192a. F 2005 ca 6500 :- bra kvalitet . 700
9960
Parti 35 olika inkl någon nyans ostpl * nr 28-67 ,enstaka ** ex nr 44 , * nr 31,34 2-20ö ringtyp PH, nr 39, 45, 52-59, 59c nr F 2005 ca 11.000:- mest god kval 700
9961
nr 43, 5ö ringtyp PH 18 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 700
9963
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 24 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.400:- 700
9964
Ringtyp t 14 12öre 7 st 3-strip på klipp, mycket sällsynt post. stpl 1872 21c, 4x 1873, 2x 74. 3-strip 40x 700
9965
Parti 31 st AB-PR-LYXstämplar, 4sk sidvänd hel, 14 ringtyp ex nr 27, 35v5, 4 tjänste och 12 oscar - medaljong. flera PR-LYXs. 700
9966
15ST STORA TJÄNSTE MED PR-LYX stämplar, vacker lot 700
9967
Bellman 324 BB 200 stämplade par F 14000 700
9969
Parti * -(*) nr6-46 ** 12 olika märken ex 6a3,9,9h, 11h, 12, 17 , blandad kvalitet F 2017 30000:- 700
9970
Parti ostämplat, ex nr 15 (*) 17ö Lejon kht, F nr 40-49 * ( 50, 1 kr prakt centr men u.g.), 52-59, 105-14, 126-35, bättre band ellan 140-195 ex 155a, 246-57 och diverse senare serier, F 2020 ca 21000 lågt utrop 700
9971
Parti vapen , lejon ringtyp, nr 7-51 (*) , * , ** ostpl- postfriskt bl.a 5ö (') variant vapen accent över ö hö 5, 12ö vapen 9g kht, 50ö vapen ktt, div ringtyp Ph ** flera 2ö, 6ö 4st ** i ngt särat 4-block, 10st ** nr 50 och 4x51**. F 2020 ca 21500 700
9972
12 st stpl 1 riksdaler ringtyp t 14 inkl 5 st a nyanser stpl samma datum från samma brev, rekonstr 3-block + par2, 3 st b nyanser och 2st par 27d . F ca 10.000:- 675
9973
Parti ** 1924-36, med par 197cx, 222 80ö, kpl serier 226-30, 234-37, 240-45, mest praktserie POSTVERKET 1936. Fin kvalitet F ca 6800 675
9974
PARTI STÄMPLAT NÅGRA VAPEN, RING- TYP T14 KPL,PH KPL NR 65,L 6,L10 M.M. F ca 6000 650
9975
RINGTYP T 13 SERIE MED MEST PRAKT EX NR 28-36+38 650
9976
30 öre vapen , parti med 21 st stpl ex, nyanser , flera vackra stpl , ngt bl kval. F ca 6000 650
9977
8 vackra vapenmärken 10a, d2,g, 11a,b,f, 12a,d. F 3200 vackra stpl 650
9978
parti 4sk 2x5ö vapen 5x nr 9, 2 ab-prs 24ö, ab-prs 30ö, 50ö vapen, 3x 14B 17ö lejonrv stpl, 2x 20ö . F ca 4500 ngt bl kval 650
9979
96ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med delvis PRAKT-LYX stämplar, nyanser , varianter m.m. många a nyansr. 650
9980
PARTI VAPEN 30Ö 18ST I NYANSER, FIN KVALITET. 650
9981
NR 28-36+38 SERIE MEST PRAKT EX 625
9982
KONGRESS 5ö-80ö **-* F över 2000+ ngr prakt 625
9983
STORA TJÄNSTE T 13 KPL */**, (ej 22B,24A) bl.a ** Tj 18(kht),21(2st), 23(2st), flera väl centr ex F 6700 600
9984
OSCAR NR 52-50, + 52c, 66-67, mkt fräsch serie F ca 3600 600
9985
Parti Kongress 5ö- 80ö ** postfriska inkl 197cx . 80ö med kt. F ca 4600. 600
9986
BB-PAR parti stpl + nr 321 BC,CB.Bl.a. 321 BB 10st, 338 15st,nr 350 44st, 352 15 st. F över 6000 (1998) 600
9987
19 ST 30 ö VAPEN STPL , NYANSER , vackra stpl , bl.kval 600
9988
RINGTYP PH, alla valörer 50st +2x nr 51, 4x 50. CA ½ PRAKTSTÄMPLAR, EX PRAKTEX 6ö. 600
9989
10st klipp med par 20ö Lejon nr16 , många olika nyanser. 600
9990
Parti Ringtypsklipp bl.a. 33ö Panvn t14, 3+5+30ö =38ö (Rysslandsbrev) , nr 22f , 23, bland tandningar , m.m . Intressant. 600
9991
RINGTYP 13+PH 34ST MEST PRAKTS. VACKER LOT. 600
9992
PARTI 12 st ostpl märken nr 59,77, 141,144Ccx,154,158-59, 163a,b , 167a,b ,177Cc. AB-PRAKTcentr. F 7700 600
9993
6 st 50ö vapen vackra ex i ngt bl.kval. Tidiga nyanser . 600
9994
Parti 8 ostpl märken med utvald PR-LYXcentrering, nr 77, 82, 202,203, 216b 30ö grönblå, 217-19. 600
9995
Parti Tjänste */** bl.a. nr 1, 2, 8 ibl kval sen god kval med 18 stora t 13 ex 6ö, 10ötyp1, 12ö, 50ö(*) 2 nyanser 30ö ** tj23**, 24-26 och små tj kpl. F 2006 ca 9300:- 600
9996
nr 43, 5ö ringtyp PH 28 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 600
9997
13ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med PRAKT-LYX stämplar, fin lot 600
9998
12ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med PRAKT-LYX stämplar, mycket fin lot 600
9999
RINGTYP PH + påtryck nr 40-51, PRAKT-LYX STÄMPLAR. 600
10000
Ringtyp- medaljong 27st */** i mest god kval. F ca 6200:- 600
10001
tj 25 PÅTRYCK 10ö/12ö, 38 st ** , inkl 4st med spegeltryck, 5x 4-block, små tryckvar färgprickar m.m. F 2011 ca 10.000:- 600
10002
RINGTYP T 13 3Ö-1KR nr 28-36+38, MED PR-LYX STÄMPLAR 600
10003
144Cb Lejon 10ö grön 4-sidig 100st stämplade ex på AV papper F 25.000:- 600
10004
140A 250 st i 2 pergamynt kuvert från gammalt lager, F 12.500:-. Ganska ovanligt märke i dessa kvantiteter 600
10005
RINGTYP PH 3Ö 5ST AV VAR NYANS 41a,b,c och 6ö 2 av var nyans 44a,b,c F 2017 6000, BRA KVALITET NÅGRA PRAKT STÄMPLAR 600
10006
parti ** postfriskt 34 olika ex nr 41, 44, 50-54, 61-64, 67,85, 96 1 kr, tj19v1 , 324CB, 321 BB 259bc-cb, 2612cb 6olika högvalörer 1940 tral ex Bibel 90ö. Fin kvalitet F 2018 ca 8200 600
10007
LÖSEN T14 ostämplat * 1ö-50ö en 1ö(*), 20ö liten tu fl. F 2018 ca 8400 600
10008
Gammalt urvalshäfte stpl . Kvar finns ex 5,24,50ö vapen 3,20 ö lejon , nr 17h, 20, 24-26, 38-51, div bandm. m.m. ,F 6000 575
10009
Parti ** 4-block 11 olika, bl.a tj21 30ö fint block, L15, nr 76, 82, 137. F 2005 ca 5200:- Bra kvalitet 575
10010
PARTI **/* nr 34- 75vm2 , ex nr 39-42, 66-67,76 i 4-block, tj15,tj17,tj20 , tj 25-26.Ca 42 märken Fca 6000. bra kval. 550
10011
Parti 17ostpl märken ringtyp- medaljong. Bl.a. nr 29, 41-42, 65 Posthuset, bra ex, 77, 88,90,91,96. F ca 7500:- (2005) mest bra kval. 550
10012
Kongress ** 5ö- 1 kr, normal kvalitet F ca 5300 550
10013
RINGTYP T 14 , kpl serie märken, och ett klipp, mest bra stpl. 550
10014
12 st olika stämplade BC-CB par och 321BB F 5200 550
10015
11ST STORA TJÄNSTE ostpl 3,5 o 6ö t14, nr 13 A 15, 16Aa, 21, 22A, 23 24, 26, vackra ex men några småfel F 2011 ca 6700:- Lågt utrop 550
10016
KONGRESS 5-50ö ** F 3050:- 500
10017
Parti stpl drygt 40 st lite bättre äldre märken . Bl.a 2 st 24ö vapen, Lösen 6ö t 14, L7a(tu), dyrare tjänstemärkent14, 6ö t13, Tj25+26 m.m. mkt bl.kval. F 1998 ca 8000 500
10018
26 ST RINGTYP MED PRAKT-STÄMPLAR, bl.a . 12 st 5 ö T 14. 500
10019
30 öre Lejon 4 -sid tandning F nr 148 C, 100 stpl ex i kvalitet mycket bättre än normalt. F 2800+ 500
10020
PARTI STPL MÄRKEN NR 236-339, ÄVEN BB PAR. F CA 10500:- 500
10021
RINGTYP PARTI * 2x3ö(*)+ 12ö(*) T14, 3,4,6,12,20ö och 24ö t13 . F ca 8400 500
10022
Parti 27st ringtyp PH **/* 2-20ö .F ca 6500. 500
10023
Postens Presentbok med ca 40 märken 1920-70, inkl bättre nr 140Ac, 149A, 151A , 153-55, 240-45 ...F ca5300 500
10024
169cxz, 110ö Postemblem 24st , F 6000 500
10025
PARTI ** 1920-50 TAL, bla 5-strip nr 165cc, 283, 285-93, 296-98, 466, 148A spegeltryck , F 2002 ca 5000kr 500
10026
Instickskort med ca 60 st (+ 5-strip nr 152) felperforerade och felskurna bandmärken nr 139-192. Bra lot. 500
10027
Parti ca 150st 1911-86 ** med några bättre märken serier, div medaljong, Bibeln, G V 85 år m.m. 500
10029
Parti 10olika , mest i par o strips , GV profil vänster **/* inkl ex 175A 2, 176A 3 176C 4 block, 180 3 , 181 5-strip **, 183 4,186. F 2005 ca 5.400 :- bra kvalitet . 500
10030
Parti 25 olika GV profil vänster * inkl ex 179e-, 180-81a,b , 183-88, 190a,b 191, 192a. F 2005 ca 4400 :- bra kvalitet . 500
10031
7 klipp från samlingslösen, bl.a bredmarginaliga 3+4 och 4+3 sid par nr 332 5 kr slottet, 4 st 337C m.m. 500
10032
10 st ringtyp ostpl (*) nr 17 2st, 28-29, 31 2st, 32 3st och 38. F 12000 bl. kval 500
10033
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 21st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 6300 500
10034
Kongress 10 olika **/* 5-35ö + 60-80ö+1kr, Föreningen 5-20ö+35-80ö *. Bra kvalitet. F ca 4100 500
10035
PARTI 14 OLIKA 4-BLOCK NR 52,54, 61-64, 75-76. 79, 82, 84, 136-38 **/* . bla 50 ö luftpost helt **. F 4200 fin kval 500
10036
Liten insticksbok ** bl.a trekr 5-strip 13 olika, inkl120 ljusblå, 1,75, 1,80, 1,85, 2,15, 2,55, 2,85 div hällristningar och G.VI .A inkl HA 6 kpl 4st. 500
10037
Ringtyp enheter nr 23 i par, nr 30 3-strip pr, 33 5strip och 4-strip, 35 prs 3-strip. 500
10038
RINGTYP T 14 , kpl serie märken, bl.a. 2 st 6ö , och 2 klipp, mest rättv prydliga stpl 500
10039
TJ 24 1 KR 14-block+8+6+3 par alla stpl STH 14-12-01,trol från samma ark 500
10040
TJÄNSTE ENHETER ** 6ö 6-block (2 ex ktt)3ö e nyans 33st flera 10-bl, några tj26 m.m. F ca 8000 mest god kval 500
10041
Parti ** 20 olika G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 , bl.a. nr 175A ,C 2 nyanser, 176A ,183,185a, 193-95 F ca 5200 God kval. 500
10042
48 ST 5 ö ringtyp PH med PR-LYX stämplar, flera lite mindre orter 500
10043
nr 49, 1 kr ringtyp PH 10 st med PRAKTs , 5 AB-PRS par och 2 varianter , flera nyanser . Vacker lot 500
10044
12ST 5 Ö RINGTYP T 13 MED PR-LYX STÄMPLAR, NYANSER. 500
10045
10ST 6 Ö RINGTYP T 13 MED PR-AB STÄMPLAR, NYANSER. FI n LOT. 500
10046
Parti Lösen t 13, , 45x 50ö Vackra Stämplar nyanser m.m. Fin kvalitet. 500
10047
Ringtyp 18 st- nr 64, totallt ca 30st */(*) i mest god kval. bl.a. nr 28, 31, 32, 47, 49 F ca 7500:- 500
10048
72 st 6ö ringtyp T13 NR 38, god kval , nyanser , månnga vackra, några PRstämplar. 500
10049
NR 65 5 KR POSTHUS 10 bra stpl ex 500
10050
3öre ringtyp nr 17 , 11 st med PR-LYX STÄMPLAR 500
10051
10 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 500
10052
RINGTYP T 13 3Ö-1KR nr 28-36+38, MED PR-LYX STÄMPLAR 500
10053
Ringtyp t14 16st 5-30ö + 3-strip 12ö på klipp ÖSB-74 några PR-LYX stämplar, en del AB spl och kuriosa stpl ex 4st 20 ö med Finsk ANK stpl en 22f, nyanser som bra 6ö grå , 24ö citrongul... Bra. 500
10054
Lösen t 13 bra parti 24 st t13 1-7 av var , de flesta AB-PRAKT stämplar , vacker lot. 500
10055
14 st ringtyp PH 1-3 av var valör utom nr 40-49, alla med PR-LYXS , fin kval med nyanser och flera stämpeltyper 500
10056
PARTI ** postfriskt 1934-38 bl.a. bra serie Postverket 1936. 500
10057
7ST STORA TJÄNSTE MED varianter 18v2,v3, 19v2 1kr 24A förskjutna färger isär och kraftigt ihop ,24B felperforerad. 500
10058
30 öre vapen 10st med mest fina AB stämplar , nyanser. 500
10060
10st PRAKT stpl 50ö röd stora tjänste tj22. Vacker t parti 500
10061
Serie ringtyp med PH nr 40-49 med PR-LYX stämplar. 500
10062
144Cbz 10 stpl ex, mest god kvalitet F 15.000 500
10063
20st stämplade 30ö vapen i god kvalitet, även tidiga nyanser 500
10064
Parti Lejon 10st 3ö nr 14B, en 17ö nr 15, och 14 st 20ö nr 16 i nyanser , stpl ex. 500
10065
16 PR-LYX stämplade Välgörenhets märken 1904-11 och 1 1916, inkl kuriosa som Wärde stpl, Ångbåts stpl mnr 107 , rakstpl TANTO, .. fin ovanlig lot. 500
10066
nr 24-25 24öre ringtyp t 14 och 30ö 15st av var . Bra kval F ca 6600 500
10067
5 kr posthuset F nr 65, 6st vackert stpl par varav ett med 3vm 65vm3, F 4200 500
10068
nr 26, 10st fina stpl ex. F 4000 500
10070
NR 48 50 Ö RINGTYP PH 24 st I NYANS sammanställning 48a, 7x48b, 5sx48c, 6x 48d, 5x 48e delvis PR-LYXs stämplar, Bra lot! 500
10071
Parti ** medaljong-1936 ** 18 olika märken ex nr 84, 145A, 167b (F 3500 gummiveck) 172, 174, 258 fin kvalitet F 2017 5000 500
10072
Vapen kpl med 2x 30ö, och Lejon kpl F nr 7-12 och 14-16, bra serier några vackra stpl. 500
10073
RINGTYP T 13 nr 28-36+nr 38, LYX stpl serie, 1kr även del av Wärde stpl (ovanligt) 500
10074
NR 168c-d 1kr orange på vitt papper 125 stpl ex i god kvalitet, F 10000 475
10076
30ö VAPEN PÅ KLIPP MED 1-3stpå varje 3x2,2x3 och singel ;totalt 13st. 450
10077
PARTI 18 ÄLDRE EX stpl, 2 st 50ö vapen ,nr 16, 2x nr20,23,, tjänste 5+1kr t14, tj 22 LYXs men kt m.fl. F ca 5000 ngt bl kval.Några prs. 450
10078
Lösen t 13 kpl **/* ,18st , nyanser ex välc L17a , flera prakt. 450
10079
PARTI 24 ST olika märken ca 1982 alla LYXS SILJANSNÄS 1982. 450
10080
10 st nr 179 Abz ,välc. bra tandn. F 4000 450
10081
20 st nr 159 Abz ,prc. bra tandn. F 6000 450
10082
Parti * nr 143-162, 19 st bättre bandmärken ex nr 151Ac,d, 152Acz, 153-55+ 155a, 156-159. F ca 5600 450
10083
Parti 11olika och 5 extra papper eller nyanser GV profil vänster **/* i plåtskarvpar inkl175A, 176A 2st, 176C, 180, 181 2st, 183,185 192a,b . F 2005 ca 5.250 :- bra kvalitet . 450
10084
Parti ca 50 st */** med bla nr 17 (*) 45* 55*, tj 15** även div stämplat 14B, 73cxz, L6, 223 450
10085
nr 43, 5ö ringtyp PH 24 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 450
10087
LÖSEN 8 olika stpl 4-block, 3ö t 14 Hudiksvall samt 1-12ö t 13 div orter, 24ö vackert PITEÅ 26-490, 30ö. 450
10088
LANDSTORM I-III 12 olika märken med rättvändastpl delvis prakts, ovanligt. 450
10089
5 KR POSTHUS nr 65 16 fina lätt stpl ex 450
10090
20st stämplade 5ö vapen i god kvalitet, nyanser 450
10091
nr 20 b,d-e, g, i-k, 6 ö ringtyp t 14 7st fina stpl ex. olika nyanser F 3650 450
10092
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 100 st stämplade ex i kuvert, F 9000 450
10093
Stora tjänste överkpl serie stpl med 3x5ö, 3x 24ö.fin kvalitet mest AB F 2018 ca 6150 450
10094
324 BB BELLMANN 3+3 SID PAR 70 ST stpl. F 4900 425
10096
NR 109 6ö Landstorm 61 st stpl ex F 4575 400
10097
PARTI OSTÄMPLADE BAND-MÄRKEN c 50 st i blandad kvalitet F ca 7000 400
10098
PARTI 15 OLIKA BANDMÄRKEN OSTPL MELLAN 142Abz och nr 175.Bl.a skapliga 142Abz,146Ca, 143Ea,145Ea F ca 4000:- 400
10099
Parti PROFIL VÄNSTER * /** mest * ca 30 olika och flera bättre och mest bra tandning F ca 5000:- 400
10100
4 FELFRIA VACKRA 24 ö vapen i olika nyanser. 400
10101
PARTI **/* TJ 27-54 , ex 46 **, samt lösen t 13 kpl **/* ex 12ö praktex **, 24 ö bra AB **. 400
10102
10 MÄRKEN 41,44 ri, 51 TJ24-26, L11,12,14,15 ** MED PRAKTCENTR. 400
10103
15st brev1883-1890-tal, bla. 12+30ö 1883, 10/12ö singel, flera vackra stpl. 400
10104
50ö vapen 12d,f1,f2,g2,h , lite bl.kval. F 2003 ca 3300 400
10105
Vapenserie med extra nyanser stpl i ngt bl kval. 400
10107
Parti ca 40 olika märken bl.a. 96bz, 199, 201, 329 BB, 333BB högvalörer 1950 tal m.m F .04 ca 4000 400
10108
Litet parti Bandmärken **/* med bl.a praktex nr 177Cc,183 400
10109
Parti stpl medaljong bl.a. nr 75 vm2 i 2ex med 2 vm i sidled och i höjdled, nr75, ett ar intressanta stämplar bl.a båtsiluettstpl, samt serie nr 136-38. F ca 2500:- 400
10110
PARTI 21 st med Prakt eller kuriosa stpl, bl.a. tj2a,b med pr-lyxs, 8 ringtyp m.m. Vidare 5 bättre märken nr 11,20,24 ,26,44 (F 1925:- för dessa 5st) 400
10111
BLÄCKMAKULERINGAR, 45 s ringtyp- nr 144, mest oscar men ex 2st lösen t 14 1ö L1 400
10112
nr 48, 50ö ringtyp PH 14 st i nyanser med PRAKT STÄMPLAR 400
10113
12ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med PRAKT-LYX stämplar, nyanser . 400
10114
RINGTYP PH + påtryck nr 40-51, PRAKTSTÄMPLAR, 6ö ab-prs. 400
10115
50 öre vapen 8 st stpl ex i nyanser mkt blandad kval F ca 7000 400
10116
NR 66 20Ö OSCAR utan vm, 100 stpl ex från gammalt lager, F 13.000 400
10117
24 ex med UTLÄNDSKA Stämplar på nr 21-192. Trevligt parti.mest Fra Sverige., Kjöpenhamn och Danska nr stpl. 400
10118
Parti 13 st ostpl nr 20 (*) 6 ö t 14 , sen ex 52c, 66-67 **, ex nr 60 *- (*) F2013 ca 7200 god kval 400
10119
Parti stpl nr 68-3, bl.a ca 120st nr 69 2ö vm krona, 3st nr 75, ca 60st 5kr nr 78, ca 50st 4-10 -block stpl medaljong 5-50ö, F 2014 ca 10.000 en del vackra stämplar. 400
10120
9 H , 12ÖRE ULTRAMARIN, 9ST STPL SAMMA DAG HERNÖSAND 5-1-62, troligen från samma brev, särad enhet? 400
10121
75st 50ö ringtyp t 13 stpl i nyanser F 5250:- 400
10122
Parti ca 50 st ringtyp t 14 , ex 22f, 5x 24ö, 50ö flera vackra. 400
10124
Serie ringtyp PH + nr 50 MED PR-LYXSTÄMPLAR 400
10125
Tj 6a-e, cv2, 20ö stora tjänste t 14 5 olikanyanser + ett ex kartongpapper. F ca 3100, Vackra ex 400
10126
nr 26a,c-g, 6st stpl ex. olika nyanser F 4200 400
10127
189 40ö GV profil vä typ 1 , 16 bra ex inkl 3-strip och 2 par F 4800 400
10128
PARTI LEJON 12 st nr 14 B i nyanser, fina stämplar, en f nyans 24-11-71, 2st huvudtyp III 14Bv2, en variant 2 märkesbilder. mkt fin kvalitet. 400
10129
MEDALJONG VARIANTER 21st stpl med RIKTKORS 7 olika valörer , 400
10130
Ringtyp t14 överkomplett serie med ex 5st 6ö inkl 20h, 5x20ö inkl 22f, 6x 30ö . F 2018 ca 7000 400
10131
12ö Vapen ,32st med AB-PRAKT stämplar, bl.a LOS 8-11-70 ( F 400), Los 11-9-69, Ljusne 8-11-71, ett par ultramarina nyanser. God kvalitet 400
10132
6 instickskort märken 14B- oscar, medaljong band och några1960 tal. Totalt 58 objekt bl.a. 197cxz ( 1700), L6, M3, och många praktstämplar. 400
10133
Nr 168c-d, 1 kr vitt papper, 60 st, F 4500 390
10135
VAPEN-LEJON stpl ,ostpl mest med småfel, 8 st. F ca 10.700:- 375
10136
NR 212 50 STPL EX VARAV 10 ST 4-BLOCK. BRA KVAL. F (98) 2750:-. 375
10137
Parti 23 st nr 41 -64 **/* 3x nr 55, 56-58, 59a,c,d, 66 , omv vm 52c,53. F ca 5000:- 375
10138
20st bra stpl 10-block , 1ö riksvapen nr 68. F 8000:- räknat som 40x4-block. 375
10139
Parti 22 olika GV profil vänster */** mest * inkl par ex 176A 3strip 180a, 183a , singel 175,A,C ,176A 179f, 180-83 , 185-86, 191-95. F 2005 ca 4000 :- bra kvalitet . 375
10140
18ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr 32 med PRAKT-LYX stämplar, ngn kt, orter 375
10143
LÖSEN T 13 ÖVERKPL SERIE OSTPL *, ALLA MED PR-LYX CENTR.1 KR *-(*) F ca 1900 för PRAKT 350
10144
25 ST NR 66 20öre OSCAR UTAN VM i PAR,STRIP,SINGEL BRA KVAL. F 3250 350
10145
Parti 4sk Vapen,2x5,12ö,24-50ö, nr 14B,16, 3x 66 m.m ngt bl.kval. F 1997 ca 3000 350
10146
10 ST NR 35 30 ÖRE RINGTYP T 13 MED PRAKTSTÄMPLAR, FLERA J NYANSER. 350
10147
PARTI 11 olika stora tjänste * ex nr 13A,15, 21, 22A 3ktt, 22B tu.fl. 25-26 i PR -LYX. F CA 3400 350
10148
3ö ringtyp PH, nr 41a-c, 5 stpl bra ex av var nyans . F 3000++ 350
10149
24öre Stora tjänste 14 st stpl ex 2x tj20a, 4x b, 8 x c. Delvis någon kt. F 3080 350
10150
BLÄCKMAKULERINGAR, 20 st lösen varav 7st t 14 1ö+2x3ö ex v2x, 2x30ö, T13 bl.a 8 olika valörer, 1 st oscar, 350
10151
RINGTYP 50ö t 13 , 50st stpl ex 3500 350
10152
nr 152C G II Adolf i nyanser 40st ** , och en 152bz F 6500 350
10153
RINGTYP 3ö PH nr 41 , 20stpl ex i god kvalitet alla med bara en stpl. F 4000 350
10154
Lösen t 13 bra parti 42 st t13**/* 1ö -1kr flera Prakt ex ** 3-12ö, F ca 3600 350
10155
6ö ringtyp med PH 9 st , 3 av var nyans F 4500 350
10156
Ca 30 st märken vapen- ringtyp med delvis varianter, bla. dragspel på 12ö ringtyp, spegeltryck 5 klipp med 20/20. F ca 3000? 350
10157
POSTSKOLAN , 25 olika märken 10ö-9kr och några etiketter rek, Värde .. 350
10158
6ST STÄMPLADE 4-BLOCK STORA TJÄNSTE, 3ö, 5ö, 20ö, 30ö, 50ö, 1kr. F 2014 ca 2000:-, OVANLIGA 350
10159
45st bra , flera vackra stämplar nr 66 20 ö Oscar utan vm i kuvert F 2014 5850 kr 350
10160
144Cb Lejon 10ö grön 4-sidig 65st stämplade ex på AV papper F 16.250:- 350
10161
Ringtyp serie t 14 med bra 4ö och t 13 (ej nr 37) 350
10162
336, 120ö Birgitta, 40 stpl ex 350
10163
334, 1KR Hazelius, 100 stpl ex i slutet pergamyntkuvert, Fynd? 350
10164
NR 201, 30 ö Kongress, 14 utvalt PR-LYx centrerade ex med 1 stpl. Ovanligt fin kvalitet, F 2800+ 350
10165
Parti ** med ex nr 240-57 riksdagen och Postverket kpl samt några lösen märken F ca 4100 350
10167
3öTILL 50ö, 1kr ringtyp T13 MED PR-LYX STÄMPLAR, några ktt på 24,30ö, ngån ktspts 350
10169
BANDMÄRKEN NR 141-155 PARTI ca 37 ST, varav 30 olika, BAANDMÄRKEN MELLAN GOD KVALITET F ca 3000 325
10170
8st 30 ö vapen bl.a. c-nyans, ngt bl.kval. 325
10171
Parti postemblem 8 olika ,bl.a. nr 156, 162, F ca 3800 325
10172
Tj 15 * ostpl 6ö t 13 , kanske ngn **, 10st + 4-block. i god kvalitet. F 2011 över 4000:- 325
10175
OSCAR med omvända vm, 5-50ö 17st i nyanserex 2av var 20-30ö, 3st 50ö, samt nr 61o 62 vm1. Bra värde fint stpl 300
10176
NR 342 BB ,5 ö Scheele parti 50 st stämplade BBpar (varav 5st 4-block) F 1998 2500 300
10177
PARTI VAPEN stpl mest def, men bra 5 ö, 6 st 50 öre ingår F ca 6100 300
10178
148C 30 ö LEJON 4sid tandn. 20st AB-PRstpl ex, svårt märke flera orter. 300
10179
JÖNKÖPING RULL 3 st på 5ö brevkort (hålslagna) och 11 st lösa mest Jönk.1896. flera pratavtryck 300
10180
353-56A FLOTTAN 10,20,30,40ö i 100 strip, F 2700:-. 300
10181
146Ca ,10Ö LEJON A1 PPR 20 ST, F3200 300
10182
266-68 KPL SERIE STPL INKL BRA BRED MARG. BC,CB PAR 4 OLIKA, F -99 1520:- 300
10183
nr 324 BB BELLMAN 50 st stpl par F 3000 300
10184
LÖSEN T 13 KPL * ngn** 18 ST inkl 3 st 24ö varav en grålila. Flera praktex. 300
10185
Parti lösen **/* 5,12,30 och 50ö t14 samt 37st t13 1-50ö inkl L17a. F ca 4500:-. Blandad kvalitet 300
10186
PARTI 5 ST MED UTLÄNDSKA STPL nr 7 nrs 24, nr20 Blå ANK stpl, 22f Fra Sverrig, nr 33 ANK 11-8, nr 33 nrs 383. 300
10188
Parti RINGTYP PH 28st alla valörer inkl 3 st 6ö (ejPrs) annars med PRAKTs 300
10189
144Acc 15st stpl ex. F 3000 300
10190
Parti nr 146-162, 13 st bättre bandmärken ex nr 151Ac, 153-55, 156-159. F ca 3200 bra kvalitet 300
10191
30ö vapen 7st :11a, a,b,d1,d2,e1,h , ganska vackra ex , lite bl.kval. F-03 2300 300
10192
Litet parti ca 50 st **/* 1891-1940-tal mest * som nr 160, 165bz, 171 ngt ktt, 184, 194-95, 320B2 300
10194
7st olika Landstorm 2 med prakt-lyx centrering nr 115-20+122 300
10195
Parti stora tjänste T 14: 3x 5ö , 6x12ö, 20ö, 50ö (tunn) , t 13 2x24ö och 2st tj24A. F 3700:- 300
10196
Parti 20 olika GV profil vänster */** mest * inkl 175,A,C ,176A 179f, bz **, 180-83 , 185-87, 188a 192a-95. F 2005 ca 4000 :- mest bra kvalitet . 300
10197
Blad med 21 stpl märken F ca 3200 , nr 14-38, ex nr20,24-27 med 2x50önr 26. god kval. 300
10198
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 10st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 3000 300
10199
Stora Tänste ** t 13 2ö-10ö tj16A (gummirepor) , tj21 **, 23**, 25 **, och 12 +24 ö *. F ca 3400 fin kval 300
10200
25ö medaljong, 21 st pr-lyxs ex 300
10201
Parti lösen nr 2 och 31 ex 11-20 **/* , inkl L18a . Alla valörer ingår. F ca 3800 (2007) 300
10202
10 ST FINSKA STPL PÅ VAPEN RINGTYP, nr 7 Ank, kht, nr 14B blå Ank, nr 21 ank, 33 korkstp. m.m. 300
10203
TJÄNSTE ENHETER stpl ,tj 24 ,1 KR 10-block+2x 4-strip par alla stpl STH 14-1-02,trol från samma ark, vidare 16 ex bl.a. 2 x 5-strip 19-8-01, + 21 st i div par-5-strip. 300
10204
BLÄCKMAKULERINGAR, 13 st lösen varav 4 t 14 1ö+3x30ö, 5 st oscar,och nr 71+73 korkstpl.. 300
10205
Parti stpl ca 50 st vapen -1940 tal, bl.a. bra 5ö vapen fin 30ö nr 11h, div ringtyp. bandmärken , 318BC m.m. F ca 2500. Flera Prakt stämlar. 300
10206
32ST 12 Ö RINGTYP T 13 32v4 MED SPEGELTRYCK, flera kraftiga en 21v2 300
10207
RINGTYP T14, 12ö 10st och 12ö t 13 7st med tryckvarianter mest storavita prickar m.m, Intressant 300
10208
LITET PARTI ( 1-3 av var)** 1938-42 MED HÖGVALÖRER NR 259, 268, 322 2st, 323 3-strip 331 m.m. fin kval F 2009 ca 2400 300
10209
Parti **/* med ex tj18 2 st *, tj11 6-bl tj13 5-strip, nr 64, 74 4-bl , 75 prc 3-strip F ca 5000 300
10210
Parti STÄMPELKURIOSA på LÖSEn märken 13 st rek, wärde, oinlöst röd, blå stpl m.m. Intressant 300
10212
30 ex med UTLÄNDSKA Stämplar på nr 21-64. Trevligt parti.mest Fra Sverige, Kjöpenhamn . 300
10213
OSCAR 8 st bra mycket gott ex nr 39a, sen 2xnr 45, 2 x 25ö, 30ö, 50ö 59c och 1kr i lite blandad kval. F 2013 ca 6500 300
10214
20 ö lejon nr 16 5st med tryckvarianter och vacker 3ö. 300
10215
Intressanta stämplar på 14 ringtyp , jvg, försöks, utländska. 300
10216
Parti stpl ca 45st st 4-9 -block stpl medaljong 5-50ö, bl.a. mycket vackert 9-block 25ö Laholm 19-11-12 ,en del vackra stämplar. 300
10217
nr 66 20 öre utan vm , 50st stpl i fin kvalitet, flera par. F 6500:- 300
10218
Parti fina AB-PR ex nr 60, 91, 96, 156a,cx, 159a, samt div lösen **. F 2014 ca 5150:- 300
10220
nr 316 2,85kr, TRE KRONOR , 100 stpl ex F 2015 4000 300
10221
WISBY stämplar, 13st flera bttre märken 22f, 24, 27, tj1,2 flera prs. märkesvärde 2300 300
10222
144Cb Lejon 10ö grön 4-sidig 40st stämplade ex på AV papper F 10.000:- 300
10224
Oscar ** parti 5,8,10ö i 4-block, 52c i par, 52c, AB-PR ex av nr 66-67. F 2014 ca 3230:- Bra kvalitet. 300
10226
Stora Tjänste 10st varianter ex 13A 3 punkter över Ö, tj18v2+v3, 19v2 (F 750), 20v1 (F 600)21v3m.m. 300
10227
Serie ringtyp PH + nr 50 AB- PR-LYXSTÄMPLAR 300
10228
Parti ** G V profil vä 11olika 148-194, ex 183b, 187,190b, 192-194 F 2016 ca 3600 fin kvalitet 300
10229
Parti * 149-189 19 olika märken ex nr 149Ab, 157-160,167a, 167b, 171 174a, fin kvalitet F 2017 3600 300
10230
LÖSEN T14 ostämplat * 12ö 14 st med tryckvarianter samt dito 4x1ö (*) F ca 3200+ var 300
10231
16st ringtyp med järnvägsstämplar 2 , 15 olika, flera fina. 300
10232
LUFTPOST 1920, parti ** inkl 7 serier kpl, nr 136 59st mest i 4-9 block, 137 28 st i 4-6 block, 138 7st ( 2st Gummive). F ca 7000 300
10234
25 ö Oscar utan vm 90st stämplade ex nr 67, F 3150 300
10235
4ö lilla riksvapnet nr 74cx, omv vm /,40st stämplade ex F 8000 300
10236
KARLSLUND AB-PRAKTstämplar 17 ringtyp,11 Oscar, 3 tjänste =31 st (bl.a. 21a 4st klipp men veck. 300
10237
nr 266-68 kpl med 4 olika BC,CB par stämplat god kval. F 1360:- 275
10239
Nr 34, 24ö ringtyp t13, 7 bra ex . a-nyans med AB-PRS LIDKÖPING 6-11-78. 275
10240
RINGTYP PH 8 st *+ nr 51 ** , 5ö, 2x6ö 20ö 3nyanser 50ö , 1kr. F 2009 ca 7500 ser bra ut men blandad kval 275
10241
nr 145A 10ö lejon i nyanser 35st ** F 5000 275
10242
PARTI NR 266-68 KPL STPL MED 266BC,CB OCH 267BC,CB F ca 1360 270
10243
Nr 16 20 Ö 6st LEJON med 5 ST OLIKA NYANSER en nrs 3 F ca 2100 270
10244
NR 35 j 3 ST PRAKT EX i OLIKA FÄRGSTYRKOR 270
10245
Ringtyp 1 kr PH 21st varav ca 8 st med praktstämplar 250
10246
LÖSEN T 13 L11-20* 2-3 ex av var I FRÄSCHA AB-PR ex. F ca 1800:- 250
10247
168c,1 kr Postemblem Bppr 20st F4000 250
10248
Parti ** 4-block 10 olika bl.a. 4 olika ur HA6 nr 416, 329BB, 333BB, 406DD1, 335C DD2, F 2400 250
10249
Ringtyp T13 kpl ej nr 37 med prakt stpl 1kr AB 250
10250
Parti * G.V. PROFIL vä , nr 175-192a,c ,17 olika. bl.a.176A, 180a,b 183a,b, 184 ,185a,c 186a,b , 187a,c... F ca 3100 (F2006) 250
10251
RINGTYP, 4 st t14, 21st t 13 ,bl.a. LYXs 33d Kopparberg-83, 2 ab-prs nr 34, m.m. 250
10252
12 öre lösen t 13 , 10 ** ex 8 AB. F 2400, nyanser och 2 par 250
10254
168c-d 1kr A3 vitt papper 36 stpl ex.od kval F 2880 250
10255
Parti 3 st ringtyp ex 3ö, 10st Oscar och 10ö medalj med mycket vackra FRA SVERIGEstämplar. Danska stpl i utvald kvalitet. 250
10256
parti med div vackra-praktstpl ringtyp-oscarsklipp, Stockholmia 9-block serie **, 20ö medaljong ** i 4-strip, 486A 5-strip**. 250
10257
RINGTYP PH 11st +LYXs klipp, bl.a. 4 x 6ö inkl prs a nyans, 2prs 50ö, 2prs 1kr F ca 2100 fin kval 250
10258
Bellmann nr 324BB 60 stpl par F 4200 250
10259
LANDSTORM 1 kpl *, III kpl **, Luftpost kpl ** med prc 4/50ö. F ca 1700 250
10262
STPL PARTI BL.A. 35 ST RINGTYP 10 PÅ 12Ö NR 50 FLERA STPL FÖRSTA MÅNADEN, 2X TJ 15, 10st tj11, tj24 4st, 2st 35ö kongress. F ca 3300 250
10263
UTLÄNDSKA STÄMPLAR på ringtyp-band 10 st , bra till PRAKTs 250
10265
21 bättre bandmärken, 141bz, 142bz, 144Ccx, 144Ecx, 145Ea,cx, 146E m.m. F ca 5000 250
10267
Serie ringtyp PH + nr 50 AB- PRAKT STÄMPLAR 250
10268
241C 10ö 4-sidig Riksdagen 1935, 240 st stpl ex från gammalt lager F 13.200 kr 250
10269
Parti ** på 2 visirkort ca 40 st medaljong- 1940, bl.a. F nr 166a,b, 188a 3strip 197cx, 4-block 196-98, 200,261BC, 321BB F 2018 ca 4400 + div ** i kuvert oräknat. 250
10271
Parti * ostpl nr 9,28 (3st),nr 32(2st) F 3280 225
10272
Parti 12 olika 1940 tals serier melan 330-373 . F ca 1700 hög kvalitet 225
10273
2 serier Lösen t 13 * i nyanser, delvis prakt centr F 1800 225
10274
Stämpelparti , 17 klippnr 63-72 , Fra Sverige och Fra Ystad 3st , 2 båtsiluetter ,1 paquebot div sjöpoststpl. Vackra. 225
10275
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 20 st stämplade ex i kuvert och 60st 143Eb t, F 2520 225
10278
15Ö FÖRENINGEN 10 ST 4 BLOCK STPL, DELVIS PRS. 200
10279
22 st PR-LYXst märken, ex tj7,17 ngn kt 200
10280
nr 35 30ö ringtyp t 13 5st 3-strip inkl prs 35g, 3 par och 11 lösa , vackra. 200
10281
47a-f ett prs 30ö av var nyans. 200
10282
Liten lot **/* bl.a. nr 151Abz * PR, 142Acx i 5 strip 3ex **. Totalt 21 märken. 200
10283
10 st prakts Ringtypsklipp olika orter 200
10284
10 st prakts Ringtypsklipp olika orter. Nr 43,46,47 200
10285
10st bra stpl 10-block , 1ö nr 68. F 4000:- räknat som 20x4-block. 200
10286
Parti 13 olika 1940 tals serier melan 330-389 . F ca 1650 hög kvalitet 200
10287
NR 66 20Ö OSCAR utan vm, 32 stpl ex från gammalt lager, flera par F2011 4160:- 200
10288
** Litet parti med ex 50-51 i 4-block 10/24ö i PRAKT, 148a felskuret par m.m. 200
10289
16 bättre bandmärken, 141bz, 142bz, 144Ccx, 145Ea,cx, 146E m.m. F ca 3500 200
10290
Parti Ventilstämplar ppå ringtyp t 138st Göteborg bl.a. 24ö, samt 12ö Wenersborg-79 F ca 1800 200
10291
144Cc Lejon 10ö grön 4-sidig 95st bra stämplade ex på B ppr F 5.700:- 200
10292
PAR ca 154st stpl par , BB , sx m.m. 1970-90 tal bra spridning. Rättvända stämplar 200
10293
Serie ringtyp PH + nr 50 AB- PRKT STÄMPLAR 200
10294
5 ST BLAND FRANKERADE KLIPP OSCAR BOKTRYCK+ RINGTYP MM 180
10295
10st66 bra ex i par.F1300 180
10296
NR 36, 10 EX med RVst 160
10297
15 ö FÖRENINGEN NR 213, BRA STPL EX f (98) 1350:- 160
10298
PARTI 11 ST UTLÄNDSKA MÄRKEN MED SVENSKA STÄMPLAR, DELVIS DEF. 150
10299
47a-f ett AB-PR 30ö av var nyans. 150
10300
LÖSEN T 13 20 EX OSTPL med FRÄSCHL 1 kr,L20 M.M. Fca 800 125
10301
30st nr 66 i kuvert F 2014 4050 kr 125
10302
27 ö Medaljong NR 87 ,100st stämplade ex 110
10303
ca 60st 30ö ringtyp t 13 stpl i nyanser F 1040:- 100
16401
NORGE, MÖRE ORTSTÄMPLAR, samling A-Ö ca 840 st i 32 sid insticksbok, MEST PR-LYX STÄMPLAR, många orter mest 1930-70 tal. Underbar samling. 6000
16402
NORGE, HEDMARK ORTSTÄMPLAR, samling A-Ö ca 500 st i 20 sid insticksbok, MEST PR-LYX STÄMPLAR, många orter mest 1930-70 tal. Underbar samling. 5000
16403
NORGE, BUSKERUD ORTSTÄMPLAR, samling A-Ö ca 510 st i 16 sid insticksbok, MEST PR-LYX STÄMPLAR, många orter OCH STÄMPELTYPER mest 1930-70 tal. Underbar samling. 5000
16404
NORGE, ORTSTÄMPLAR, insticksbok 32 sidor med ca 815 pr-lyx stämplar på Haakon VII och Olav, samt tjänstefrimärken, några är på par eller 4-block. Mycket fin lot. 4000
16405
NORGE, ,ORTSTÄMPLAR,1920-80 tal ca 600 st i 30 sid insticksbok, MEST PR-LYX STÄMPLAR, många orter OCH STÄMPELTYPER ca 100 ex på 4sid par. Underbar lot! 4000
16406
NORGE, VEST-AGDER ORTSTÄMPLAR, samling A-Ö ca 255 st i 16sid insticksbok, MEST PR-LYX STÄMPLAR, många orter OCH STÄMPELTYPER mest 1930-70 tal. Underbar samling. 3500
16407
Norge trevlig samling mest stpl menäven ostpl bla 16 oloka skillingar, bra öre posthorn inkl felfri 12 ö matt grön nr 41, välfylld med stpl ex Legionen och Universitetet, 50ö V påtryck vm *(*) signerad Berndsen, 266-78 övriga kpl stpl, 279-98 kpl stpl V märken påtryck F 2800, 1941- 1973 kpl enligt album mest stämplat (ej London påtryck) . Bättre tjänste och lösen samt Lykkebrevet stpl Högt värde. Bra kvalitet utom 3 st skillingar. 3500
16409
Norge, 3 st m ycket välfyllda 16 sidiga insticksböcker (2,26kg) med stämplat dubblettlager 1000 tals märken1856-2004, ex 3sk Oskar , 2x 8sk Oscar, 13st 3sk 3 nr 13 varav en b nyans, sen lite bättre märken här och där samt verkar fnnas rikligt med prakt-lyxstämplar på modernare märken. Intressant! 2000
16435
Danmark , samling stpl ( fåtal ostpl) i album, 1851- 2006, 11 skillingar,inkl bra 4 RBS div örevalörer praktstpl 50ö CHR IX nr 67 , en del lite bättre som 5 kr posthus,201-21 3x 4-block * ,278-80 3 H1,H2,H3 ** (F 1350) sen välfylld 1924-96 nästan kpl stpl (luftpost bara 10ö nr 213, nr 215*), Thuleset m.m. 1000
16454
Danmark 10 ST DANSKA MÄRKEN MED SVENSKA STÄMPLAR 1872-1931. Delvis PRS 250
16499
DVI, SAMLING 64 märken stpl /* någranyanser på tvåfärgade men ca 58 olika märken. F 2020 ca 26750 något blandad kvalitet. 1900
16504
ICELAND, coll used blocks of four 1907-41 ca 125 different. VF quality. Very high value. Incl 1 kr Zeppelin no 163, cornermarg 4+8-block and several better. 4000
16666
BELGIUM, lot used 31 x Mi 4 20c imperf. ( 11 with 4 margins) and 2 Fine copies 40c Mi no 5. Mi ca 450 Euro 375
16675
England, collection used in 32 page stockbook 1840- ca 1999 one penny black fold, 6p no 5 slightly cut into embossing, , many Victoria and Eduard stamps with better, high value , mixed quality in beginning.and some Gurnsey Isle of Man, and Jersey /used** in back. 2000
16677
ENGLAND, mi 13-83, ca 40 different used copies Mi ca 3300 Euro 1400
16694
FRANKRIKE parti helark, äldre Yvert ca 11000 Franc 400
16707
Italien collection prephilately ,ca 50 covers with different beautiful cancellations 2000
17627
Tyska Kolonier, German Colonies, Deutsche Kolonien, nice collection many areas, Mi ca 16000 Euro VF quality 18000
16806
Germany Berlin all used collection 1946–1990 in Schaubek album without stamp mounts. Starts with Trizone Block 12 A and 12 B, Bizone Block 1 and incl black overprints, 1-20 used, red overprints 21-34 used no 35-139 cpl and rest seems cpl incl mini sheets and booklets but not Berlin block 1. Very Fine quality. Low estimate. 3500
16840
BRD, quality collection VF used in Lighthouse album 1949-68. All better early sets with one round cancellation and with carfully selected good perforations. ALMOST CPL incl blocks ex Beethovenblock. Mi over 6000 Dm. 3500
16915
GERMANY , several areas, including some better colonies and many little better BERLIN used, in 13 old approval books. 1500
16922
Austria special collection 50g-20s "stifte und Klöster" ca 1984-1992, in 3 thick visiralbums. Many stamps and ca 800 with superb (PR-LYX) cancellations incl many different, also units, blocks, and nice cancels on pieces. Fantastic lot.. Ca 6 kg. 3000
16988
USA, 35 stamps 1861-1870 with very interesting cancellations. Mixed quality 1000
16996
USA, 27 stamps 1851-1870 with interesting cork cancellations. Mixed quality 750
17005
USA, 18 stamps 1851-1870 with interesting cork cancellations. Mixed quality 500