ObjNr catno Beskrivning Startprice BildLink


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.
.jpg


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.
.jpg


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

.jpgARK

.jpg
9146 44b 6 öre ringtyp med PH 48 block med många praktex, F 24000+ enhet 2500
9147 51 10ö/24 öre ringtyp bra helark 100st, F 14000 2200
9148 53 nr 53 ½ ark ** 8ö Oskar PR-LYX 50 BLOCK alla i PR-LYX F 10000, sällsynt kvalitet 1000
9149 54 ** 10Ö OSCAR i ½ ARK 50MÄRKEN, FINT , delvis särat i nedre marginalen marginalen, bra AB märken 700
9150 54 ** 10Ö OSCAR i ½ ARK 50 MÄRKEN, FINT , men lite blyersnoteringar i marginalen 600
9151 54 ** 10ÖOSCAR 20 block 2 vertikalt 10 horizontellt , onanlig enhet 300
9152 55b ** 15ö oscar i helark 100 st, AB-PRAKT centrering, mycket fräscht ark med fina marginaler 9000
9153 55vm2 ** 15 ö oskar, fint 100 ark, 30 ex upptill med vm2, AB-PRAKT centr. F ca 76000 7000
9154 56 ** 20 ö oskar, 100 ark, AB-PRAKT - LYXcentr. 3 st fastsättare i marginalenrna och 2 tejpspår i marginalen( berör ej märkena) F ca 70000+ pr-lyxex 9000
9155 61 1ö siffertyp med krona. fräscht 100 ark där siffran ett är precis förskjuten till Ovalen och touchar den F2019 90000 2000
9156 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
9157 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
9158 62 ½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
9159 62 2 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i PRAKT LYX centrering, några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. Sällsynt välcentr. Nära alla märken i prakt. F ca 13000 1000
9160 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
9161 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
9162 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
9163 69 2ö,halvark 50 st 325
9164 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
9165 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
9166 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
9167 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
9168 71 25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
9169 71-74 5 st ark 1,2,3ö, 3ö omv vm, 4ö Lilla Riksvapnet 125
9170 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
9171 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
9172 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
9173 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
9174 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
9175 74 ARK 3st 4ö Lilla Riksvapnet 1911 nr 74, med mindre horiz. dragspelsveck. Syns mest från gummeringssidan. Ändock lite intresant studie. 200
9176 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
9177 75 5öre medaljong vm krona nr 75 stämplat ½ ark, övre 50st med marginaler Göteborg 20-1-30, ca F18750, sällsynt enhet 1800
9178 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
9179 76 10ö medaljong krona. fräscht 100 ark F2019 20000 2000
9180 79bz 5ö medaljong 20 block 2 vertikalt 10 horiz. 2 ex ktt ovanlig enhet 200
9181 81 8 ö medaljong , 3 st helark med plåt nr III, IV, V. samt på mitten nära särat ark plåt I, 500
9182 85,87 25ö ö medaljong ( 4 märken saknar marginal), 2 st hela 27öresark, 250
9183 87 27ö ö medaljong med blå linje i nedre marginal ( några spruckna tänder i marginalen nedtill) samt flera dragspelsveck 225
9184 95 95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
9185 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
9186 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
9187 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
9188 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
9189 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
9190 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
9191 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
9192 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
9193 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
9194 126-35 ** LANDSTORM III komplett 100 ark serie , några med särade tänder horizontellt på mitten, några fastsättare i marginalerna . F för 100 serier utan KPV (tilllägg för minst 10 serier är oräknat) 75000 7000
9195 140Ccx 40-block 5ö Lejon grön 5x8st välcentrerat med flera prakt, F 10.000 1300
9196 211 5ö UPU 1924, i helark om 50 st, många PR-LYX 500
9197 226 5ö Gustav V 70 år 1928, i bra välcentrerat helark om 50 st, 300
9198 226-30 5-30ö Gustav V 70 år 1928, i bra helark serie om 50 st var , F 2022 13500 1600
9199 229 20 öre G.V 70 år i AB- prakt- centrerat helark 450
9200 229 20ö Gustav V 70 år 1928, i bra helark om 50 st, F 3750 375
9201 230 30 öre G.V 70 år i AB- prakt- centrerat helark, diagonalt veck över6 märken. 375
9202 239 ** 100 ark 5 ö Postsparbankentyp 2 ++ i fin kvalitet , ovanligt ark. F2022 6000 1000
9203 262 15ö Delaware, helar med 9 BC par, 9 paroch 36 st C i mitten =72 märken F ca 8500 , bra marginaler 1500
9204 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000
9205 318 ** LING HELARK nr 318C,BC-CB120 märken SÄRAT PÅ MITTEN dvs 2 halvark , även några särade tänder i höger marginal F ca 9600 för lösa märken och par.breda Marginaler på paren, Cyls 1, kn 90699 900
9206 318bc-cb LING 5 ö helark 120 märken med 10 BC och 10st CB par, F 9600 och mycket fint välbevarat. 1300
9207 324 ** BELLMAN HELARK nr 3 24C,BC-CB 120 märken SÄRAT PÅ MITTEN dvs 2 halvark ,10BC,10CB 80C F ca 16000 för lösa märken och par.Bra Marginaler på paren, Cyls 1, kn 31075. 1500
9208 469var 10 ö Flaggan , ark 50st där nedre tandningen är ojämn , 2 pos 2+7 märken är tandade högre upp än övriga. Intressant 200


TJÄNSTE ARK
.jpg
9209
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
9210 12c,e 3 ö stora tjänste i bättre nyanser , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, 12c någrot sprucket horiz på mitt märkena . F ca 3000+600+400= 4000x 2= 8000 600
9211 12cv2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, sprucket horiz på mitt märkena . Marginalerna intakta.F ca 3000+600+400= 4000 700
9212 12cv2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, sprucket horiz på mitt märkena och mellan pos 1-5 och 5-10. Marginalerna intakta.F ca 3000+600+400= 4000 400
9213 12e,v2 3 ö stora tjänste , fint helark, pos25 v3, pos42 v2, F ca 3000+600+ 400=4000 x 20 st = F 80000kr 4000
9214 12ev2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, .F ca 3000+600+400= 4000 600
9215 12ev2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3 AB, pos42 v2 ipr , .F ca 3000+600+800= 4400 550
9216 24B 1kr stora tjänste i fint AB-PR centrerat övre ½ helark med marginaler , 25 st . F 2020 3750 550
9217 25 stora tjänste 10/12ö , tj 25 , helark 50st , förstärkningar med fastsättare och ca 27 st ** och 23 *, position29 i= 2 prickar, pos 49 variant ÖKE och position variant öppen = i 10. Sällsynt ark F ca 9000 1250
9218 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
9219 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
9220 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
9221 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
9222 31 Tjänste 8ö vm krona F nr 31 i 3st 100 ark stpl STH 30-5-1917, F 25x80kr (4-bl) =2000x3 = F 6000 375
9223 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
9224 41 Tjänste 2ö vm lnjer F nr 41 i 9st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 250st cz KPV ingår , F ca 7000 250
9225 52 Tjänste 30ö vm lnjer F nr 52 i 6st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 60st cz KPV ingår , F ca 3200 150
9226 54 ** 50ö små tjänste med vm linjer, 10st med KPV .mycket fint A-PRAKT centrerat 100 ark. F 2020 7700 900

1 LÖSEN ARK
.jpg