ObjNr catno Beskrivning Startprice BildLink


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.
.jpg


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.
.jpg


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

.jpg
1
Förfilateli brev från Lübeck till STH med blå stpl STOCKHOLM 1 JULI 1855 dvs sammma dag som de första Svenska frimärkena kom ut. Intressant. 10000
2
"VIA D&T" inom ram LYX Dirigeringsstämpel på obetalt brevkuvert från okänd ort i Sverige via "PKXP nr 2, 22.3.1875" sänt till Galesburg, Illinois, USA, via Chicago 8/4. Även BLÅ "U.S.CURRENCY 16". Postal 6.000 kr 3000
3
Brev från MALAGA 2 JUN 1860 , via Paris till Stockholm, dekorativ RÖD stpl SPANIEN, transit stpl bak, not 144 , 8 i blått. 800
4
4SK Stockholm Lösenstpl typ 2,Lyxbrev 9-10-56 500
5
18öre LÖSEN stämpel på brev med innehåll från Köpenhamn 2-1-62 till LANDSKRONA 4-1-62, nrstpl 1, PR-LYX objekt 450RAKSTÄMPLAR , N.st4

.jpg
6 RakKÖP KÖPING , PRAKT , 1825 500
7 RakMAR MARIEFRED, PR 400
8 SIG SIGTUNA RAKSTPL, PRAKTbrev till Upsala 900


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5
.jpgBÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

.jpg
9
FJÄDER OCH KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1807 700
10
3ST PR KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1831 400
11
LYX KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1814 300
12
2ST PR KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1831 275
13 BågBor BORÅS 30-11-36, PRAKT, militärankn 300
14 BågChr CHRISTIANSTAD 3-4-31, PR-LYX typ 1 400
15 BågGÖT GÖTHEBORG 17-11-32, TYP 2, PRAKT 300
16 BågHal HALMSTAD 13-6-31, LYXS, 2 viktklass 350
17 BågRUN RUNNEBY 24-11-1836 sällsynt BÅGstpl i PRAKT på brev till WEXIÖ, F 6000 3000
18 BågSto STOCKHOLM 13-3-34, typ4 , PR ,F2000 till MANDAL , NORGE 1000
19 BågSTO STOCKHOLM 7-1-34, PR, typ 4 900
20 BågSTO STOCKHOLM 17-1-46, typ 12 400
21 BågSto STOCKHOLM 15-5-34, typ5 , PR ,F 800 300
22 BågStre STRENGNÄS 29-9-53, PRAKT 350
23 BågSÖL SÖLVITSBORG 9-8-31, BÅGSTPL I LYX . F 3500 2000
24 BågWes WESTERÅS 20-12-33, PRAKT-LYXs, t2 400
25 NOR NORRKÖPING 1-7-1835 BÅGst typ 4 till STH , REK i 2 viktklass, PRAKT 400
26 NOR NORRKÖPING 1-2-1835 BÅGst typ 4 till STH , i 2 viktklass AB 300
27 NOR NORRKÖPING 11-1-1832 BÅGst typ 1 till Lund med innehåll, AB-PR 275
28 WAL WALDEMARSVIK 25-3-51, PRAKT 4-k stpl, F 2500, svår 1000FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

.jpg
29 4-kGöt GÖTHEBORG 2-2-39, typ 1 prs på baksid, BREV TILL MANDAL , NORGE 250
30 4-kGöt GÖTHEBORG 1-2-44 typ 4 prs på baksid, BREV TILL MANDAL , NORGE 250
31 4-kHer HERNÖSAND 29-7-52, PRAKT 300
32 4-kWen WENERSBORG 26-10-47 typ 4 ab -PR 750
33 4-kÅby ÅBY 7-12-54, typ 2 BLÅ, LYX 400
34 4k-Wa Warberg 3-11-54, BLÅ,ab-ba 400
35 SAL SALA 13-3-51 TYP 2 PR 300


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
.jpg


POSTAL DOKUMENTATION
.jpg


BREV , Frimärkta försändelser
.jpg
36 GAG GAGNEF 27-1-36, PR-LYXS 350
37 2 11 st fina 4-skillingsbrev ex 4-k stpl Upsala, Ödeshög, många olika nyanser 4400
38 2a NYA KOPPARBERGET 28-3-56, PR-LYX 4-KANT stpl , LYX centrerat märke, samma ort som gula 3-skillingen 1500
39 2a UPSALA 29-7-55, 4-K stpl FÖRSTA MÅNAD 900
40 2a2 GÖTEBORG 2-8-56, 4sk tätt bottentryck på fräscht brev till Wassbacken. 500
41 2avar STH ANKstpl 20 Nov 55, VARIANT STOR BLÅ FÄRGKULA UNDER VE 600
42 2c 4sk extremt färgstark högblå på brev med innehåll daterat VISBY 23 OCT 1856, stämplat med STH ANKOMST stpl 25 OCT 56, 1600
43 2c 4sk HÖGBLÅ, AB-PRS STH 20-6-56 1500
44 2c HUDIKSVALL 3-10-56, AB-PRAKT brev , nyansintyg HOW 1500
45 2c ÖREBRO 4-K STPL 17-11-55, PRAKTstpl, ktt, Intyg n.S 900
46 2cvar GEFLE 7-8-56, MYCKET FÄRGSTARK HÖGBLÅ 4SK MED 2 MÄRKESBILDER på brev AB-PRS 1000
47 2e ESKILSTUNA UTAN RAM 24-11-56, fint brev med intyg N.S. 1000
48 2e BOLLNÄS 13-3-56, LYX 4-K stpl brev till STH elev vid muskaliska Akademien. 1000
49 2e STH 14-11-56, PRAKT brev till Hudiksvall 750
50 2e STH 30-3-58, varianten F.YRA. AB-PR 700
51 2e STH 20-11-56, PRAKT stpl fräscht brev till ARBOGA,signerat Sjöman 700
52 2e STH 10-11-56, AB-PR till KONGL UPLANDS REGEMENTE, toppfräscht 600
53 2ev6 STH 17-11-57, praktex 4SK F.YRA , brev 1100
54 2evar UPSALA 3-11-56, 4-K stpl , variant PYRA 650
55 2f NYKÖPING 2-9-57, PRAKT 4-K stpl brev 800
56 2f ARBOGA 22-1-58, PR 4-KANT stpl brev framsida till Örebro 750
57 2f GEFLE 5-8-57, PRS på omv märke till Kongl. Krigs Collegium. 600
58 2f STH 14-8-57, 4 sk PRAKTBREV 500
59 2h1var ESKILSTUNA 17-5-58, Prakt fräscht brev med extremt tydlig variant F.YRA 800
60 2lvar STH 4-12-57, PRS på märke med 2 märkesbilder, MYCKET FRÄSCHT 800
61 2lvar WESTERÅS 4-4-56, övre vä hörn spjälkat itrycket 500
62 2m KÖPING 22-3-58, FELPERFORERAT MÄRKE MED praktavtryck 4-k stpl + sido stpl. MYCKET VACKERT 1000
63 2m GEFLE 22-5-58, anteckning angeläget, toppfräscht med vacker handstil 600
64 4a 8 skill bco orange. Felfritt exemplar på mycket vackert ovanligt tjänstebrev (obetydligt arkivveck) med dubbelt porto, makulerat med bågstämpel ENKÖPING 2.11.55 i Praktkvalitet. Ex Gustaf Johansson. Intyg Harbrecht 4,3,4-5,4 "Praktobjekt" (1989). 9000
65 4f,2e 8 skilling Banco i 2 ex och 4sk som 20sk porto på rekonstruerat brev till Finland. Brevstycket med märkena har klippts ut och senare återmonterats på det ursprungliga brevet. Trotsatt 4sk har några ktt., ett mycket vackert och ovanligt objekt med lätta 4-kantstämplar NYKÖPING 31-12-57. stpl Franco inom oval ram samt på baksidan Stockholm transitstämpel 1 JAN 58 6500
66 6a1 praktstpl 1skill på brev (borttagen för kvalitetskontroll och ditsatt med fastsättare) , sällsynt brev med Lokalbref 1st Tn 14-11-56 på baksidan, F 12000 för brev , men bara märket F 7500 och mycket gott ex 2000
67 6a1,4f A very beautiful and fresh cover to Russia with pair of 6 Sk. Bco grey
and 8 Sk. Bco dull orange yellow with very clear “STOCKHOLM
16.6 1857”. a vertical fold through 8 Sk.
Bco. F=100.000. . Cert. Obermüller Wilén. VERY FINE.
40000
68 6a3 3ö AB-PRAKT ex (3,3,4) på brevframsida med bakflik stpl Lokalbrev 1 tur 26-4-1861. mycket vackert märke , prydlig adressering. 700
69 7b2, 7b2+9c3+11e2. Very scarce 59 öre rate to Switzerland via Northern Germany with 5 öre green, pair of 12 öre blue together with 30 öre brown “CARLSTAD 13.3 1868”. Minor faults due to placement. F=38.000. Only
three covers known with this combination. Cert. Obermüller Wilén.
FINE - VERY FINE
18000
70 7b2,9c3 DANSKA nrstp 1 på 5 och 12ö vapen på 17ö portobrev till Köpnhamn (blå ank stpl på baksidan), svagt arkivveck brör 5ö. Dekorativ BLÅ FRA SVERRIG 13-6-68. Mycket gott objekt 2000
71 7c2 11e2,14Bd, STH 4-1-71 38ö brev Till LIBAU i RYSSLAND, Intyg n:S fräschör . Praktfullt brev ex Bengt Schelé. 5000
72 7d,11d1 65öre brev 5ö (kt,kht )+par 30ö till LONDON stämplat med bara DANSKA rättvända nummerstämplar 24. MYCKET GOTT OBJEKT 4000
73 7d1 24ö gul på brev med rättvänd BLÅ HUDIKSVALL 16-11-75, stpl lyxavtryck , notering Emb.Brf no 231 till BOLLNÄS. 600
74 8a 9 öre vapen singel på brev i enormt färgstark och mörkt ex. stämplat NORRKÖPING 27-7-1859 ankomststämplat ?, brevet har en notering på insidan Stockholm 26-Juli 1859 Herr Meyerson, ank notering 28/7. Intyg Sjöman "inga spår av något annat, bortfallet märke". Mycket gott objekt. Kan denextrmt mörka 9öringen misstagits för en 12ö?
Detta är en filatelistisk kändis som såldes på FH auktion 1969 för då 3000 kr , vilket borde vara säkert motsvarande 50.000 kr idag. Hursom helst enastående färg !
5000
75 8c, 14Bc1, 9c2 , 12öre på högintressant brev stpl THORSHÄLLA 12-7-64 till Malmö, där eftersänt med ny ovanlig frankering 9ö (ngt def)+3ö till HELSINGBORG , avstpl MALMÖ 14-7-64. UNIKT? 5000
76 8c,10e, 11c , 9,24,30ö vapen på 63ö brev till Tyskland. Vackra rättvända stämplar STH 18-12-60 på märkena och Franco och Aus Schweden vid sidan samt 3 stämplar på baksidan . "några små, svaga s.k. rostfläckar" Intyg Sjöman mycket gott objekt 4000
77 8c,12b 9+50ö= 59 öre REK dubbelt porto+ rekavgift. STOCKHOLM 12-9-64 .Intyg HOW 13(3,3) (3,3) 3 Mycket gott objekt . Ovanligt 7500
78 8c,14BC1 MALMÖ 12-1-66, PRAKTSTÄMPLAT brev 9+3ö till RONNEBY. OVANLIG KOMB. 5000
79 8d,14Bc1 ESKILSTUNA 11-7-65, 9ö i extremt färgmättad färgstyrka,(NYANSRARITET) och 3ö på brev till Örebro . Intyg Lasse Nielsen mycket gott obj. UTSTÄLLNINGSOBJEKT med denna exceptionella 9ö färgraritet. 6000
80 9 STENUNG STRÅLSTÄMPEL , LYXAVTRYCK PÅ , karterinssiffra 24, til Fru Anna Ring... i Stenungsund? 6000
81 9 STORA RÖR 3-11-65, stpl 1200+brev 500
82 9 STORA RÖR 3-8-68, F 800+ ca brev 3x = Postal ca 2400 400
83 9 RAMUNDEBODA 8-7-59, PRAKT 4-K stpl, n7 400
84 9 LYX stpl CALMAR 6-5-65 på brev 300
85 9a1 WISBY 5-8-58,EXTREM FÄRGSTYRKA, AB-PRAKT 750
86 9b1 LYXs GEFLE 6-4-59,praktbrev 700
87 9b1 BJÖRNLUNDA 21-7-59, LYXS 600
88 9b2 TREDJESTÅNDSVIKT BREV med obetydlig papperskada,st HAPARANDA 18-7-66,PRS 750
89 9b2 NORA 10-10-64, 2st 12ö vapen dubbelportobrev till Hvetlanda 300
90 9b2 RÅNEÅ 9-6-64, 4_k stpl brevframsida i Praktkvalitet stpl F 300+ brev+ 200
91 9b3 12ö "svartblå" sällsynt mörk, Göteborg 31-8-69, Ab 900
92 9b3 CARLSTAD 3-6-69, PRAKT 400
93 9b3 ÅMÅL 12-5-70, LYXS n10 typ 3 350
94 9c1 BLÅ PRAKT stpl GÖTHEBORG 12-10-58, underbart objekt. 1000
95 9c1 BJÖRNLUNDA 8-8-59, PR -LYXs 400
96 9c2 ÅHUS 10-5-64, TREDJESTÅNDSVIKT brev till LUND. Superbt vackert. 1000
97 9c2 LINKÖPING 19-8-63, vackert Tredjeståndsvikt brevmed innehåll 500
98 9c3 ÖSTERSUND 4-7-70, LYX sidostpl WEMDALEN 6-7-70. Skickat till SVEG. Ett absolut LYX objekt, maärke 5,5,5, och alt på brevet LYX. OTROLIGT SÄLLSYNT I DENNA KVALITET. 2000
99 9c3 RAGUNDA 27-2-70, sidvänt 12ö med LYX avtryck stpl .F 250
100 9c3 STH 18-11-70, LYXS till Winslöf 225
101 9c3 Karlsborg 2-4-69, pr-lyxs 200
102 9c3 NYA KOPPARBERGET 14-4-70, PR-LYXS 200
103 9e1 GEFLE 8-11-60, PRAKTBREV 150
104 9f1 LYSEKIL 29-1-61, 12Ö MÖRKT ULTRAMARINAKTIGT BLÅ I EXTREM FÄRGSTYRKA, till Uddevalla,Utställningsobjekt 2000
105 9f2 STH 9-11-60, par på "Emb.brf" i 2 :a vikt klassen till Engelholm, sällsynt nyans i par på brev. Tidigt Tjänstebrev. 700
106 9h Telegram envelope with 12 öre “YSTAD 19.3 1862”. Stamp with smal
imperfections. Cert. Obermüller Wilén. FINE & RARE with 12ö "ultramarin"
3000
107 9h,10a PR. CALMAR 18-4-62 fina färger 2300
108 9h1 STH 31-10-62, vackert brev med innehåll till Stjernhof, fin handskrift 150
109 9i FALKENBERGS BALK stämpel med 2 balkar på brev från Göteborg 10-11-62 . Nyansintyg HOW 9i matt ultramarin. 8000
110 9i 12ö STRÖMSHOLM 17-9-62, PR-LYX 400
111 9i BJÖRNLUNDA 18-7-61, P-LYXS 300
112 9i GEFLE 3-10-61, PRS FINT BREV 250
113 9j WIMMERBY 29-7-62, VACKERT BREV TILL LÖJTNANT på Calmar regemente 200
114 9j2 NYKÖPING 26-10-61, 12ö svartaktigt ultramarinblå LYX centrerad i Fantastisk färgstyrka på AB-PRAKT brev sign . O.P. 9j2. , även nyansintyg HOW. .Stjärnmärkt på brev. 8000
115 9l STH 4-2-63 12Ö SINGEL Fantastiskt 51ö underfrankerat brev (63ö porto) till BERLIN Lösen notering "5 3/4" Sgr för mellanskillnaden mellan porto /Sgr och tillgodoräknat 12 öre = 1 1/4 Sgr. Wfr "3 2/3" Sgr . Stämplar BL.A. aus schweden , hamburg kspa (d) OCH hAMBURG. mYCKET OVANLIGT MED UNDERFRANKERADE BREV FÖRE 1865. iNTYG how 3,2,3,3 . mYCKET GOTT OBJ. 12000
116 9l 12 öre blå med tätt bottentryck på brev stämplat STOCKHOLM 27.5.63 och sidostämpel REGISTR: inom ram. Sällsynt försändelse. Signerad O.P. 9l på baksidan. 3000
117 9l 3x12ö brev daterat HERNÖSAND 11-8-63,2 svaga arkivve. medtaget på ångbåt och stämplat STH 12-8-63 vid ankomsten till STH OCH SÄNTS till DANMARK HELSINGÖR, högintressant objekt. 1200
118 9m ÅNGBÅTS PXP. No 32. 17-7-1872 PRAKTOBJEKT, intyg HOW 4,3,4,4, MYCKET SÄLLSYNT MED SÅ FINA VAPENBREV MED ÅNGBÅTS stämplar. UTSTÄLLNINGS objekt 3000
119 9m 12ö Grönaktigt ljusblå LYX Göteborg 18-7-72 1000
120 9m FRA SVERRIG 6-6-72, AB-PRS märke på vackert brev tillDanmark 800
121 10, 9 36 öre vapenbrev till SCHWEIZ PRAKT obj. st Stockholm 11-3 1871 ,ankst. Langau 17-3-71 6000
122 10a GÖTHEBORG 12-11-62 300
123 10b(2)+ 9e på vackert brev 5-dubbelt porto STH 2-2-60 2500
124 10b1 RÅDA 4-10-59, 24 brunorange till Norge, mycket vackert. 1000
125 10c svår nyans på brev, STH 20-12-58 700
126 10d1 GEFLE 5-10-65, 24ö par på 48ö 4-dubbelt portobrev. i AB-PRAKTkvalitet. 1000
127 10d1 SKENE 20-7-61, PR-LYX brev till GBG 700
128 10d1,v2 GEFLE 6-8-64, prs, 24ö (omv) ÖRF. 700
129 10d1,11b Brev till England via Nordtyskland och Ostende med Vapentyp 2 x 24öre samt 2x30öre = 108 öre ,stämplat Gefle 19-9-60 och med dekorativa röda st Fraanco,P, Aus Schweden och London Paid Sp 22 1860, Intyg HOW ngn nött tand, 3(2,2,3,3),3-4,3 Mycket Gott Obje 6000
130 10d2 HERNÖSAND 22-5-68 , PRS, 24ö( omv) 300
131 10d2,11d 24ö,par 30ö på 84 ö på större del av brevframsida STH 26-4-70 till PARIS . Intyg LASSE NIELSEN Very fine copies. 500
132 10d2,11d2 24ö+2x30ö= 84ö till FRANKRIKE,vackert stpl HUDIKSVALL 17-9-68, transit och ankomststämplar. Vackert AB-PRAKT. 4000
133 10d2,16 par 24ö, 20ö på klipp från 68ö brev till(Schweiz) Intressant 500
134 10d2,9c3 CIMBRISHAMN 20-9-71, 36ö till London, 500
135 10f1 GEFLE 2-7-63, FINT 4 DUBBELT PORTO brev med sällsynta nyanser. Sign O.P. 10 f1 1000
136 10f2 STH 18-7-71, AB-PRS 3-STRIP på dubbelporto brev till London.ank stpl London JY 24. mycket gott obj, sällsynt 2500
137 10f2,9c3 STH 14-7-71, 36ö till LONDON, intyg HOW 3(3,3) (3,4) 4 750
138 10g GBG 17-5-65 TILL NORGE mycket vackert 750
139 10g1 STH 2-1-65, 24ö till Norge, Superbt vackert, Intyg Kaiser 1000
140 10h2 UPSALA 29-1-72, 3X 24Ö på 72Ö DUBBELPORTOBREV till London. röd ank stpl Intyg NS mycket gott objekt, en lvht. DUBBELPORTO ÄR SÄLLSYNTARE ÄN VAD MAN KAN TRO DÅ DET FINNS MASSOR 36Ö PORTOBREV. 5000
141 10v2 24 öre variant ÖRF på brev Arboga 5-5-67 1500
142 11a,9b2, 14Bc1, CARLSKRONA 3-9-65, 30ö+12ö+3ö= 45 öre till HAMBURG TYSKLAND UNIK KOBINATION , trots märkena satta nära kanten som skapat slitna tänder och veck över 3+12ö är dettaett mycket intressant brev. Transit stpl SÖDRA ST. BANAN 4-9-65, ankomst stpl K.S.PA. HAMBURG 6-9-65. Intyg HOW 2(3x3)(3x3) 2 Gott objekt. UNIKT 4000
143 11a,9h 2 exemplar 30 öre mörkt rödbrunoch 12 öre klar ultramarin och 72 öres porto på brev (uppskuret) till Tyskland med blå stämplar HUDIKSVALL 21.7.62, på baksidan transit- och ankomststämplar. Ex Beckeman. Mycket sällsynt med blå stämplar till utlandet. Utställningsobjekt 8000
144 11b RÅDA 13-5-62, par på brev till Finland, kt 500
145 11c STH 31-1-62, AB-PRAKT stpl 2st 30öre vapen i den svåra ljust rosaaktigt rödbruna nyansen på brev till ULEÅBORG, "via HAPARANDA". Vackert utställnings objekt. 3000
146 11d2 30 öre mörkbrun i 2 exemplar på mycket vackert brev till Holland med dubbelt porto, stämplat STOCKHOLM 22.3.70 och ankomststämplat 26.3.70. Enligt Facit ett av endast 2 kända. Signerat O.P. 11d2 12000
147 11e1 FALUN 14-6-1866, 4-strip 30ö vapen på 10 dubbelt porto brev. STÖRSTA KÄNDA ENHET PÅ BREV, enda kända med denna kombination och bara 3 kända brev 10-dubbelt porto.Intyg HOW enstaka kt, litet riss på ett märke, mycket gott objekt 3,3,4,3. UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG. 15000
148 11e1(3) 3st 30 ö vapen till London stpl Norrköping 9-1-65 flera transit o ankomst stpl 2200
149 11e2 PKXP Nr 1 19-9-69. 30ö singel till Tyskland (3ö överfrankerat), underbart dekorativt med sidostpl FRANCO, 2 stämplar på baksid. 2200
150 11e2 GÖTEBORG 18-9-71, AB-PRS tiill HOLLAND, transit och ank stpl Amsterdam 22 Sep 71.AB-PR. 1100
151 11e2, 14Be 63Ö "VAPEN to EGYPT ,3+2x30 öre on cover front sent from
STOCKHOLM 21.12.1869 to Egypt, via North Germany and Austria. Cancellations FRANCO and FRANCA. A couple of short perfs, the stamps have been removed and re-attached.
Scarce destination, with this combination only two cover (fronts) are known. Cert HOW 3 (2,3,3), 4, 3 (2000).
15000
152 11e2,9c3 HAPARANDA 13-1-71, PRAKTs REK i 2:a viktklassen med sigill och delar av snören på baksidan, lite medfaret, 30ö kht, vacker skrift fint helhetsintryck. F 4000 750
153 11f,10h,9m NORA 16-7-72 30+24+2x12ö =78 ÖRE ASS i andra viktklassen till Stockholm. Intyg HOW gott objekt en 12ö några nöttatänder pga. placeringeni brevkanten. ENDA KÄNDA 78Ö ASS. En 12ö variant "Färgboll". till högerom Ä. 8000
154 11h WEXIÖ 28-10-72, PR-LYXS 30ö på REK brev till Stockholm 1000
155 12a,10c SIGTUNA 19-2-60, 74Ö REK brev fina färgnyanser F 6000 1200
156 12a,14c 3 och 6ö Lösen t 13 som lösen på Tyskt inrikes porto brevkortBLÅ stämplar STH ANK.A. 29-11-80, T inomram, Obetalt i blå färg. dekorativt. 1400
157 12d,10g1 GÖTEBORG 26-10-64, 98ö ASSbrevframsida, , PAR 24Ö+50Ö till CARLSTAD, TOPPFRÄSCHT 1800
158 12d,11e1 50 öre klar karmin i 3-strip samt 30 öre brun placerade på baksidan av vackert drottningbrev (uppskuret för montering) med bevarat innehåll, till Holland stämplat STOCKHOLM 2.2.64. Intressant och sällsynt objekt, några nötta tänder i ovankant. Endast 2 Vapenbrev kända med detta porto. Sign och intyg Sjöman "Mycket gott objekt" (1967). Brevet är skrivet av drottning Luise (Lovisa) av Sverige maka till konung Carl XV Johan. F 28000 15000
159 12f1 12f1 +9d2 ,10d1 Scarce 86 öre rate on cover to France via prussia with 12 öre light blue together with 24 öre orange and 50 öre carmine rose “STOCK HOLM 4.12 1866”, transit and arrival canc. on back. One backflap is partly cut see certificate HOW "Praktobjekt 4 (3,4,4) (4,4,4) 4, F 27000 7000
160 12f2,10d2 Beautiful 4th rate insured cover with pair of 24 öre orange together with 50 öre carmine rose “LILLAEDET 9.1 1870”. 50 öre with one short corner perf. Seals and strings on back. F=9.000. FINE & SCARCE. 2600
161 14Aa STH 14-10-5 TUR , liten nötning på brevet. .(gott-)mycket gott objekt 3,3,3 .F 6000 800
162 14B 3ö två par, PR-LYXs Pkxp. Nr1 10-6-71 900
163 14B 3ö TREDJESTÅNDSVIKT brev STH 12-5- 2 TUR till DJURGÅRDEN arkivve. 600
164 14Ba mkt fint brev STH 2tur 22-2 . nyansintyg ,HOW ,ab F 4800 1400
165 14Bc2,v4 3öre Lejon i par, ett ex med variant "cigarr". , prs Stockholm 26-4-,6 tur, mkt sällsynt 2500
166 14Bc216 FRA SVERRIG 12.4.1870 4 (4,3,3,3)(3,4,4) Praktbrev 2x3+2x20 öre on cover dated ”Landskrona 11 Apr” sent via Denmark to Great Britain. Cancellations FRA SVERRIG 12.4.1870, KIØBENHAVN 12.4 and LONDON EC PAID14.AP.70. Superb. 4000
167 14Bc2v3 STH 2 tur 1-3- (69, daterad 25 Feb 1869 inuti. PAR V "FLÄCK PÅ NOS" 3 + vanlig på fint brev. Sällsynt 1500
168 14Bd MARIESTAD 29-5-72, AB-PRAKTstpl 4x 3ö Lejon på förnämligt brev 1250
169 14Bd STOCKHOLM 18-8-68, 4x3Ö några nötta tänder gott-mycket gott objekt 600
170 14Bf 4st 3öre (1 ex kht) vackert stpl YSTAD 11-7-71, Mycket gott obj. Svår nyans 1200
171 14Bf,9c3 3ö typ II brunorane i par och 2ex 12ö vapen på mycket sällsynt 30öres kombination PKXP Nr1 23-11-71 till AMSERDAM , ankomststpl 25 Nov 71. 2500
172 14Bg GBG 9-4-72, 3ö par på trycksak, Årsberättelse för "Liverpool and London and Globe Insurance Company". 300
173 15b2 17öre till Danmark mycket vackert Uddevalla 21-6-69 2250
174 15b2 17 öre på PR-LYX stpl brev Uddevalla 11-5-69 t. Danmark 2200
175 15c 17ö GRÅ och 24ö vapen på 41ö brevdel till ITALIEN (namnet bortrivet). Vackert stpl STH 7-1-70, attest och sign ENRO DIENA, Flera transit och ankomst stämplar. F för helt brev 180.000:- UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 6000
176 16a 2x20ö = 40ö Stockholm 27-8-66 till ÖSTERRIKE vackert brev obet anmärkning , Intyg HOW mycket gott objekt 3,5,3,3. Söllsynt brev. 4000
177 16a 20ö i par på AB-PR brev till Tyskland st GBG 14-9-67. Stpl Francoi blått och inom ram samt 3 transit/ ank stpl. 2300
178 16b1 20 öre prc par , st GBG 8-8-67 på 40 ö brev till TYSKLAND Mycket gott objekt. 1600
179 16b1 WSB 21-9-67, PRAKTstpl 2x20ö till STETTIN,TYSKLAND , FRANCO, 3 stämplar på baksidan 1200
180 16b1 20ö i par på 40ö brev till Tyskland, STOCKHOLM 16-7-67, FRANCO . inom ram cch blå Stralsund på baksidan. Mycket gott objekt men arkivveck i övre märket. 700
181 16b1,7b1 STH 7-10-66, 20+5ö= 25 Ö till TYSKLAND , Franco stpl inom ram , arkiveck, men praktutseende, stpl baksidan K.D.O.P. 10-10 1800
182 16b2 par på br t. Tyskland, stpl Göteborg 15-8-67, AB 1800
183 16b2 20 ö GBG 19-8-68 på AB-PRAKT br t NORGE 1600
184 16c 20 öre Lejon i par( vä märke obet arkivveck) på brev till ÖSTERRIKE , AB-PR STPL Halmstad 25-9-68, blå FRANCO stpl inom ram , flera stpl på baksidan. Mycket gott objekt. 5000
185 16c MALMÖ 2-7-68, PRAKTFULLT brev till Tyskland 2x20ö=40ö ,Franco inomram i BLÅ färg, 3 stämplar på baksidan. 1400
186 16c ÖSTERSUND 8-12-68, prs, bläcknot. 20 ö till THRONDHJEM. 600
187 16d,7e2 STH 20-4-70 45Ö porto (20ö par + 5ö kht) till RIGA, MYCKET GOTT OBJEKT, transitstpl på baksidan. och ankstpl. 2800
188 16g,14Bg, 7c2, 28 öre till Finland ,st STH 24-4-1872, 20 öres märket är defekt redan innan stämplingen, vackert och fräscht 600

16,5 RINGTYPSBREV
.jpg
189 17a MALMÖ 9-10-72. 3ö första nyansen på Mycket vacker tidig trycksak med adressetikett till Kristinehamn. Utställningsobjekt i Praktkvalitet. 2500
190 17a par 3ö a-nyans MALMÖ 1-11-72, trycksaken en spannmålsraporrt tryckt London 28 okt 1872.LYX ståmplat praktobjekt 1600
191 17a STH 15-11-4 TUR, par av svåra a nyansen på fint brev 1500
192 17c CARLSTAD 7-9-73 par 3ö prakt svårare nyans 300
193 17c,20b ARBOGA 4-1-75 litetbrev med 2x3öoch 6ö , ovanlig nyans 3ö och sällsynt kombination 1000
194 17c,21k MALMÖ 22-4-73 , 3ö,2x12ö på 27 ö brev till TYSKLAND, Mycket fint brev. 900
195 17c,21l ÖREBRO 15-2-73 , 3ö,2x12ö på 27 ö brev till TYSKLAND, AB.PRAKT , transit och ank stpl. 1200
196 17d,19c, 22d STOCKHOLM 21-10-73, trefärgsfrankatur till Christinestad i Finland, AB_PRAKT obj ANK stpl 20-10.Mycket vackert 900
197 17d,21 3ö och 12öre i par Ringtyp T 14 på 27 öre brev till Tyskland, fräscht och vackert, stpl Gefle 2-9-73 1100
198 17d,21 PKXP Nr 1 NED 6-6-73, PAR 12Ö OCH 2X3Ö = 30ö posrt till HARLINGEN, HOLLAND, UNIK KOMBINATION, på stor brevdel 500
199 17d,21m 3 öre (lite kort hörntand) och 2 exemplar 12 öre på underfrankerat brev till Finland stämplat STOCKHOLM 20.11.73 och PRAKT stämpel OTILLLR.. FRANCO. Fräscht mycket gott objekt. 3500
200 17e,21 3 ö+ 3x12ö på Rekommenderat brev till RYSSLAND, st WÄRNANÄS 23-9-78, transit stpl KALMAR 25-9-76, och ank st . Något medfaret men UNIKT OBJEKT. 5000
201 17e,21k GÖTEBORG 6-9-73 , 3ö,2x12ö på 27 ö brev till TYSKLAND, ankst PRAKT objekt 1500
202 17e,21m 3 OCH 12Ö I VARSITT PAR PÅ MYCKET VACKERT BREV daterat STOCKHOLM 28 OKT1874 , sänt till Helsingfors och endast makulerat med BLÅ FINSKA ANK stämplar. PRAKTOBJEKT, toppfräscht sign O.P. 17e,21m 5000
203 17e,var STH 18-7- 4 TUR, 3ö med DRAGSPEL 2000
204 17f 4 st praktcentrerade 3ö = 12ö brev med rättvända stpl GEFLE 17-1-76 600
205 17f ÅRJENG 25-10-77, tredjestånds skriven kungörelse till JERNSKOGS KYRKA. iNTRESSANT 300
206 17f,19f, 25g, Beautiful cover to Finland with the scarce 38 öre rate via Germany
25g and Russia with 3 öre yellowish orange brown and 5 öre green together with 30 öre orangish brown “UPSALA 6.5 1875”. F=12.000. Shade
by Olle Pettersson. VERY FINE & SCARCE
4000
207 17f,21m PKXP No1 NED 2-6-1874, 42ö (3öx2+12öx3 ) till Bordeaux Frankrike, violett PD stpl och 3stpl på baksid. Intyg NS gott-mycket gott objekt. Ovanlig kombination. 2200
208 17f,21m STH 6-11-74 27ö till Finland, underfarankerat med 1ö och OTILLR.FRANCO stpl i ram, obet medfaret. Ovanligt 1500
209 17g 17g, 20g, 22d brev, 28ö PORTO brev MYCKET OVANLIGT MED 6Ö GRÅ i kombination 3+6+20 öre (veck) som synnerligen dekorativ och ovanlig kombination på brev daterat "Stockholm 14 aug 1874", samt med notering "frco per Hangö". Sänt till Ekenäs, Finland. Märkena endast bläckmakulerade. 3000
210 17g STH 6 TUR 4-1(75) PRS Mycket vacker TRYCKSAK i Praktkvalitet innehållande fullmakt att teckna en firma. 200
211 17g Malmö 9-10-75, ab-pr trycksak 100
212 17g,19f, 22g, STH Norr 26-11-74 , 20ö,3x5ö, 3ö (några ktt) på vackert brev til BORGÅ FINLAND. KOMBINATIONEN bara känd i 2 ex, F 14000 +, intyg HOW mycket gott objekt 3(4x3,4) (4x3) 3. 6000
213 17g,21m PKXP Nr 1 NED 26-6-74, 2x3ö och 3x12ö på 42ö brev till FRANKRIKE, , många stämplar. en 12ö nära kanten och nötta tänder. Ovanlig komb. 2200
214 17g,21m 3 öre i par och 2 st 12öre på sällsynt brev t.Tyskland, prakt stämplar STH 9-6-76. Mottagare är sonson till skalden Tegnér 2000
215 17g,21m STH C.24-8-76, 3X3ö och 12ö 21ö , 20ö porto till EKENÄS Finland, ank (2)7-8 , ovanlig kombination 750
216 17g,25f SIGTUNA 9-6-1875, 33Ö 30+3Ö MITTSTÄMPLADE BRA BUNDET TILL BREVET SOM ÄR MYCKET DEKORATIVT OCH FELFRITT.. Sign O.P 17g, 25f. Utställningsobjekt 8000
217 18 4 öre Ringtyp t 14 på 6 öre brevkort till ENGLAND, prs Göteborg 16-6-79, ett utsökt PRAKTOBJEKT 8000
218 18 Beautiful 12 öre postal stationery envelope additionally franked
with two copies of 4 öre grey "LYXstämplar" “STOCKHOLM KE. 19.7 1878” sent to Russia with arrival canc. on back. Envelope slightly reduced at left. According to Facit only two such frankings known. Cert.
Obermüller Wilén. SUPERB 4(3,3) (5,5) 5
8000
219 18,19 20k, 4+2x5+ 6 öre as colouful and beautiful combination on large part of cover sent from Malmö to France. Cancellations FRA SVERRIG 6.5.1877, K 6.5, DANEMARK ERQUELINES 2
8.MAI.77 and BORDEAUX 9.MAI.77. Very scarce combination, only recorded to France according to Ferdén. Ex. Frimärkshuset 1977. Superb.
2000
220 18,25i 4 öre (2 ex) och 30 öre på ovanligt rekbrev till Finland stämplat STOCKHOLM 24.7.77. Signerat på baksidan O.P 18a, 25i. Endast 2 kända av denna kombination och bara 10 REk kända med ringtyp 14 till Finland. 5000
221 18,26,32 ÖJEBYN 18-7-77, 4+50+50ö t 14 + 12ö t 13 på 116 ö UNIKT ASS brev. 2500
222 18a ,bke2 4öre RINGTYP T 14 välc. ex på 6ö bke 2 ,totalt 10ö , korrekt porto till TYSKLAND avsänt STH 24-8-78. PRAKTOBJEKT 3000
223 18a ,bke2 4öre RINGTYP T 14 PRAKT stpl KARLSTAD 11-5-77 på 6ö bke2 , 10Ö ö korrekt porto till LONDON.Kuriosa under 4ö sitter ett 3ö lösen. Kortet var tydligen felaktigt frankerat med 3+1 ö Lösen som var ogiltiga för denna frankering. 2200
224 18a,35b STH 2-4-78, UNIK Assbrev i 2 viktklassen 94ö , Intyg E.Harbrecht. Gott objekt, men rengjort och lite förstärkt kuvert. En 30ö ktt. 2000
225 18a,38b 4ö ringtyp t 14 och 1 kr t 13 på ASS brev SÖDERHAMN 25-2-80 til KARSJÖ., Små riss i brevet. mycket gott objekt.Sällsynt kombination 1600
226 18b Norrköping 4-6-79 .2st 4ö gråsvart ringtyp t14 och 12ö ringtyp t 13 på sällsynt blandfrankatur till Skottland . Endast 2 kända till Storbrittannien och unik till Skottland? (12ö defekt upptill redan vid frankeringen och innan stämplingen av brevet). gott- mycket gott objekt 2-3 (3,3,3),( 3,3,3) SIGNERAT O.P. 18b, 32b, Facit 9000 för brevkombinationen och 12000 för 18b på brev och bara märkesvärdet är F 2018 12000 kr. 6000
227 18b2,24g 19h, MAJORNA 1-7-77, PR-LYXS ASS med 4ö och 2x5ö samt 2x 24ö som UNIK KOMBINATION AV 62 öres portot.. Dessutom har kuvertet tidigare använts då insidan är frankerad med 12ö nr 21o JÖNKÖPING 18-3-777 sänt till Majorna. En liten hörndel av brevetsaknas. SAGOLIKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. Intyg HOW 3(4,4,4,5,5)(4,4,5,5,5,)3 10000
228 19a,14Bg, 16e, ESKILSTUNA 21-12-72 PR-LYXs, 3+20Ö (def hörn) Lejon och 5ö ringtyp a nyans (kht) 5 på 28ö trefärgs bland frankatur till Finland , på baksidan den sällsynta transit stpl STH Nr 7 22-12-72 ( stpl F 2000:-) ENDA KÄNDA med denna kombination. Högintressant 2200
229 19c,24f PKXP NR 1 NED 13.2.74. 5 öre i par (1 ex arkivveck) och 24 öre på vackert 34ö brev till Skottland stämplat PKXP NR 1 NED 13.2.74. 3000
230 19f PKXP NR 30-8-76, 4X5Ö I EXTREM FÄRGSTYRKA på sällsynt kombination till SCHWEIZ, UNIK ? öppningsriss i kuvertet 2000
231 19f.21n. 22e, STH NORR 14-8-75, 42ö till BOREAUX FRANKRIKE, Intyg Obe. Mycket gott obj 3, 3334, 33344 . Mycket vackert obj bara känt i 2 ex. 5000
232 20b ESLÖF 14-6-73, LYXs par , sidostämplat med ovanliga "4 TÅG" inom ram, Superbt Utställningsobjekt! 3500
233 20b,21, WENERSBORG 26-4-73, 6ö12ö ringtyp t 14 på 12ö frankokuvert till Puckerud. Ett par sigill på baksidan som har en flik bortkippt..Sällsynt kombination. 2000
234 20c AB-PRAKT br Karlshamn 28-2-1874 ,nyansintyg HOW, svår 3500
235 20c MÖLNDAL 8-12-73, Par 6ö svåra c nyansen , nyansintyg HOW 2000
236 20c SÖLVESBORG 24-8-74, LYXs till Trosa. En av de vackraste försändelser (trycksak med revisionsberättelse) med denna svåra nyans F 3000 ++++ UTST.OBJ. 2000
237 20c GÖTEBORG 4-1-74, 6ö svår nyans på brev till Uddevalla, F 3000 500
238 20d PKXP No 2 UPP 13-9-74, PRAKTs brev med 2 st 6ö 400
239 20d STH 29-11 1 TUR, VACKER RYCKSAK 200
240 20e AB-pr br.STH 24-11-74 F 2500+50% 1800
241 20e GÖTEBORG16-6-74, AB-PR Trycksak angående frakt från Hull till GBG,med svåra e nyansenF 2500 750
242 20e FILIPSTAD 23-2?-73, nyansintyg HOW , svår nyans F 2500 700
243 20f 6ö grå, STOCKHOLM 13-1-75 och sen 6 ö STH 15-1-75, TROLIGEN HAR DET UPPTÄCKTS ATT PORTOT VARIT 12Ö OCH INTE 6Ö .Postmästaren har då tillåtit avsändaren komplettera senare med 6ö. Posthistorist intressant utställningsobjekt. 6000
244 20g GÖTEBORG 23-9-74 Trycksak till Norge som lösenbelagts "Lösen 19 öre " i blåkrita, pga. det varit i 2 :a viktklassen? eller inte godkänts som trycksak ?. Underbart Utställningsobjekt. Sign O.P. 20g 2500
245 20g KARLSHAMN 31-12-74, 2st 6ö olivgrå på vackert brev till Ystad. Intyg Sjöman mycket gott obj. 1200
246 20g,21, 6ö grå + 12ö på 12ö FK , 30ö REK till Gnosjö, stpl Söderhamn 6-1874. Sällsynt objekt 6ö grå def hörn. Kanske unik kombination med 6ö grå. 500
247 20i SKÖFDE 3-9-75, underbart vacker trycksak omtillkännagivande om "att min ömt älskade make" JERNKRAMHANDLAREN ERIK DAHLIN " efter en långsam och tärande sjukdom " stilla och fridfullt afled ... 49 år gammal. Extremt elegant och fräsch bevarad försändelse med vacker skrift inuti. Svart sorgekant. EN PÄRLA. 600
248 20i GBG 11-10-75, 6ö par på brev 300
249 20j GBG 19-7-76, 2x6ö trycksak till Uddevalla. 250
250 20j,28b OTHEM 20-11-78, PRS blandfrankerat brev med par 3ö t13 +6ö t 14 1000
251 20k Linköping 20-1-78 6ö på tidigt BREFKORT 600
252 20k,21o 6ö rödlila+ 12ö på framsida av 12ö FK, 30ö REK STH SÖD 15-1-77, F 4000 för helt kuvert Praktfullt ! 300
253 20k,28b GÖTEBORG 2-3-78 blandtandat brev 6ö t 14 och 2st 3ö t 13 . Intyg Sjöman mycket gott objekt. ENDAST 2 KÄNDA! UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 4000
254 21 LYX st BREV STH3-5-76 750
255 21 12Ö RINGTYP T 14 PÅ FK 12Ö , STPL pkxp nO 17 ned 21-12-76, Ovanlig komb. 250
256 21a SÄFSJÖ 25-8-72, första nyansen i par på dubbelporto brev till STH ,AB-PR 400
257 21a,10d2 UMEÅ 7-8-72, 12Ö RINGTYP T 14 och 24ö vapen kht,vht , Blandfrankering till LONDON. Mycket gott objekt, Ankstpl Röd London. ENDA KÄNDA i Facit 4000
258 21g GÖTEBORG 17-5-75, LYXS PR LYX brev med svårare nyans 500
259 21g DUFED 5-7-73, LYXS svagt arkivveck 250
260 21gv3 FRA SVERIGE 16-5-74 till Köpenhamn 500
261 21j EFVERÖD 1-11-75 PR stpl på TREDJESTÅNDSVIKT prakt brev till DEGERBERGA. 500
262 21j NYA KOPPARBERGET 27-6-73, LYXstpl 350
263 21l Gefle 7-7-75, afsänt Stockholm av "Palmborg" troligen båtbrev och stämplat vid ankomstem i GEFLE, Sällsynt med dubbelporto 1000
264 21m HALMSTAD 19-6-74, till Capt. Sebastian Tham via Köpenhamn 20-6 TILL IRLAND . Mycket sällsynt Adressland. Mycket gott objekt (obet kt upptill) med PRAKT stämplar. 5000
265 21m par 12ö till SCHWEIZ stpl PKXP NR 15 NED, ank stp Lausanne 5-VIII-76. Intyg Sjöman gott -mycket gott objekt 4ö överfrankerat. 600
266 21m RAGUNDA 31-12-74 12ö prakt fräscht 150
267 21n LULEÅ 1-3-75, anteckning Emb.bref ovanlig tjänsteförsändelse. 250
268 21n ÖSTERSUND 2-11-76,till Norge Trondhjem, på baksidan ÅRE 2-11-75, Vaerdalen 4-11-75, 125
269 22 20 öre orangered. SUPERB cover sent from Karlshamn
to London 1876, red London cancel.
500
270 22,19f,17e WADSTENA 30-11-74, PR-LYXS 28ö brev till Finland 400
271 22c HALMSTAD 10-10-75 , 20ö till Sebastian Tham i England, eftersänt till Russian Consulate i ANTWERPEN BELGIEN, extremt sällsynt eftersändning till Belgien .Unik? 3000
272 22d STH 6-12-75 2x 20ö RINGTYP T 14, 40ö dubbelt porto till FINLAND, ovanligt med t 14 , via Preussen, blå ANK stpl 12-12 1500
273 22e HEMSE 28-8-75, PRAKTBREV TILL HAMBURG., transit Malmö och ankomst stpl Hamburg 31 Aug 75. 500
274 22e,24g, 26f, SÖDERHAMN 11-9-75, DUBBELT PORTO 24Ö OCH ASS AVGIFT 50+20ö på EXTREMT sällsynt portosats 3 Kända 94Ö VARAV 2 KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. utstobj. intyg HOW MYCKET GOTT OBJEKT 6000
275 22f 20ö blekorange på brev daterat 1875 till finland med VIOLETT ANK 15-8, UNDERBART UTSTÄLLNINGSOBJEKT . Har tillhört Grand Prix samlingen Stockholmia 55 . Intyg Sjöman mycket gott objekt. 7000
276 22f KALMAR 17-10-75., 20öre blekorange på sorgekuvert till USA , röd stpl New Yortk binder även märket till brevet, ankomststpl RICHMOND 4 NOV. Sällsynt brev med intyg HOW gott -mycket gott objekt. 2-3.3,4,2 lätt klimatpåverkaat. Kanske unik blekornange till USA. 4000
277 22f STH C. 19-10-75, PRS 20Ö BLEKORANGE på utsökt brev till BORGÅ FINLAND,anteckning " fr ångbåt via Åbo", avs ALBERT BONNIER 2500
278 22g PKXP NR1 NED 23-8-75, 2x20ö till HOLLAND, sällsynt dubbelporto, ,ank stpl , lie brevpappersförlust. 1000
279 22g KATRINEHOLM 25-1-76, dubbelporto till Finland, sign Sjöman 750
280 22g TINGSRYD 5-12-75, LYXs brev till Finland "Via Tyskland" PKXP NR 2 7-12-75 och 2 ryska stämplar på baksidan. Intyg Sjöman mycket gott till PRAKT objekt. 500
281 22g STH LADL 19-10-76, PRS 20ö till MOSKVA, flera stämplar 400
282 22g ESKILSTUNA 25-6-76, 20ö t 14 till ENGLAND , ankstpl RÖD LONDON JU 26-76, PRAKT F 700+ 350
283 22g STH SÖDER 20-12-75 vackert brev via Berlin och ST:Petersburg till Helsingfors. 300
284 22h GBG 5-10-77, 20ö via HULL Oct 7 77 till GLASGOW ank 8-8-77, PRAKTFULLT BREV till Skottland 500
285 23b STH 24-7-77, 20/20 på vackert brev till Schweiz, , Ankstpl Neuchatel 27-VII-77. 1400
286 23c LYX centrerad 20/20ö stpl GÖTEBORG TILL PARIS, , blå ankstpl . PRAKTFULLT BREV 1500
287 23c STH NORR 11-8-77, 20/20 på brev till FINLAND, ANK 12-8, , skrift 2 och T i bläck . Lösen belagt pga varit i 2:a viktklassen ? AB-PRAKT obj. F3000+ 1200
288 24,17e FRA SVERRIG 29-1-73, Dansk stpl och Franco inom ram yill Tyskland. Dekorativt brev 1400
289 24b,21k STOCKHOLM 1-10-73 , 12och 24ö kht, på 36öre brev till LONDON. Röd ankomst stpl, Mycket gott objekt. 500
290 24c, 14Bh STOCKHOLM 10.9.72 ,24 öre gulorange och 3 öre Lejon typ II gråaktigt brun på vackert och ovanligt brev till Slesvig stämplat STOCKHOLM 10.9.72 och FRANCO. Intyg HOW "Gott objekt" (1991).(24 ö lite kort hörnskad som skett innan frankeringen- syns knappt i helhetsintrycket) 2500
291 24d PKXP NR 2 NED 15-4-74 , ovanligt 24ö dubbelporto till Kjöpenhamn, ankstpl 600
292 24d,19d,f Sällsynt 34ö porto till London 24ö och 2 olkia nyanser 5ö avsänt STH 13-3-75, något slarvigt öppnat. MYCKET GOTT OBJEKT 1400
293 24d,20c 24ö 2 ex (ett ex kt) samt 6ö som 54ö porto på sällsynt brev till KANADA stpl STOCKHOLM 27-8-75, transit och ank. stpl Mycket gott objekt 3 (4,4,2)(3,3,3) 3, F 20.000:- 6000
294 24d,21c PKXP NR 1 NED 23-4-73, till LONDON röd stpl London 26 AP 73, arkivveck men vackert 450
295 24f,17c MALMÖ 20-3-73 , 24 och3ö på 27 ö brev till TYSKLAND, ankst 500
296 24f,21 STH 16-4-73, 24+12Ö TILL SCHWEIZ, transit och ank stpl, OVANLIGT 3ö porto 3000
297 24g,21l Beautiful double rate cover to France with 12 öre ulmarish blue together
 with 24 öre dull orange in strip of three “STOCKHOLM 24.2 1875”.
Tear in envelope far away from the stamps. F=10.000+. Cert.
Obermüller Wilén. VERY FINE.
7000
298 25,17,19 STH 22-8-74, 38Ö TILL RIGA, mycket gott objekt.ank. stpl F 12000 2200
299 25d STRENGNÄS 11-3-73, 30ö REK med 2 WÄRDE stämplar, pr-lyx stämplat fräscht och vackert 300
300 25d,21 GBG 4-7-73, 30+12ö = 42ö TILL ORAN , ALGERIET, MEN Addressatens namn bortrivet. Sällsynt adressland , helt brev F 30.000 kr 1500
301 25e GRENNA 21-11-73, LYX stämplat Wärde brev .Intyg HOW. 3,4,5,3 750
302 25e,20b STH 7-10-73 PR-LYXs 30+6ö=36ö till LONDON, sällsynt kombination,svagt synliga arkivveck 2000
303 25f LYCKSELE 4-12-74, PRS 30ö svartakt 250
304 25f,17e 30 öre svartaktigt brun och 3 öre på vackert brev till Schweiz stämplat STOCKHOLM 19.6.74 och på baksidan ankomststämpel. Intyg HOW 3(3,3),(3,3) 3 (1998). Sign O.P. 25f,17d 8000
305 26,20 6 öre + 3x50 in strip of 3 öre in strip of three on insured cover with listed content, sent from GÖTEBORG 31.12.1874 to Gillberga. The second highest
postage and only recorded with this postage,according to Facit. 6ö corner defect and one 50ö worn perfs due to placed on edge of cover . F 9000 Very interesting
5000
306 26b,24f, 25e, Göteborg 8-5-73, 134ö ASS brev (4000 RIKSD) till CARLSTAD PUCKERUD, 50ö en kt, . Detta är det andra kända 134 ASS brevet och i en UNIK kombination. ej noterad i Facit. Mycket gott objekt. Utställningsobj. 3500
307 26b,7f 17d, 21g.GÖTEBORG 30-5-73 , 5ö vapen ,3ö ,12,50ö ringtyp t 14 på UNIK kombination och enda kända 70öre ASS porto , pga platsbrist har 3ö satts överkanten och blivit beskuren vid öppnandet, intyg HOW 2(,3,3,4)(3,3,4) MYCKET GOTT OBJEKT. UTST. OBJ 7000
308 26g,24f, 25h, Assbrev med i Facit HÖGSTA KÄNDA frankering med 4 st 50ö i två par, 24öre och 30 öre =254 öre (assavgift 230 öre och 24ö dubbelporto). Stpl Sthockholm 25-9-76, Intyg HOW 2,(2x3,4,4),3,2 en del ktt,rep ht, reparationer av kuvert. Gott objekt. 25000
309 27c,22e 1 RIKSDALER och 20ö ringtyp t 14 på Adressbrev "Härmed ett paket" UPSALA 22-12-74 TILL KALMAR Intyg HOW mycket gott objekt 3 (3,4) (3,3) 3 brevet är förstärkt 20ö några ktt mot kanten och nr 27 kht. F 2018 1 känt och F 25000 8000
310 28 STH C 23-8-79, 3Ö T 13 PR-LYX BREV 200
311 28,2 61-64b,WESTERVIK 23-2-93, 3ö ringtyp t 13, 1-4ö siffertyp och 5ö Oscar på 20ö brev till NEAPEL, 4ö i svår nyans b. (bakflik saknas. Intressant blandfrankering 300
312 28b GBG 3-12-80, 6ö brevkort till KÖPENHAMN 300
313 28c U.W.H.J 16-5-78, 3-STRIP och singel på vackert brev till Botilsäter. Mycket sällsynt med 4st 28c svåra nyansen på brev. 2000
314 28c,b,19h STH NORR 10-4-78, 3ö svåra c nyansen i 4 ex, samt 28b ,19h(riss) som unik 20ö porto till Frankrike. signerad på baksidan O.P. 28b, 28c(4st) 19h. Fantastisk kombination 2500
315 28d STH 3 TUR 24-1-80 , LYXS sorgebrev till fru Gummesson på Långholms Varfet 200
316 28d,30c, 35b, GAMLEBY 7-11-82, 3+5+30Ö på ovnligt REK via Hamburg med REK etikett , rysk stpl, 4 stämplar på baksidan.vackert och sällsynt med etikett 2500
317 28d,32e CHARLOTTENLUND 21-1-81, Paket adr kort medpar3ö+par 12ö, vackert mycket gott objekt. 300
318 28d,bke 2x3öpå 6ö brevkort till FINLAND STPL FRA SVERIGE på MÄRKENA och 6ö valören, ryska transitstämplar 2st. , K OMB 2. 4-6-79, ANK 9-6 . SÄLLSYNT OBJ. 1200
319 29a1,28e STH C 4-11-79, 4ö och par 3ö på brevkort till TYSKLAND. 700
320 29b STH 22-6-80, på 6ö brevkort till BERLIN, transit stpl, PRAKTOBJEKT4Ö 400
321 29b,35d 4 öre i 2 exemplar och 30 öre som 38 öres rekporto till Tyskland på trevligt brev stämplat ÖSTERSUND 20.5.80., transit stämplar på baksidan. 1800
322 29b,bke6 4ö på 6ö bke t. BELGIEN NORRKÖPING 12-10-83 nött baksida, sällsynt adressland 300
323 29,bke UPSALA 23-9-80, LYXS 4ö på 6ö brevkort till SCHWEIZ,( F 3000 för 2x5ö) . PRAKT -LYX fräscht 1000
324 29d KARSJÖ 4-3-84, 3 strip 1 ex def hörn, ändå sällsynt och vackert F 2000 400
325 29d,bke 4ö på 6ö brevkort till KÖNIGSBERG ,TYSKLAND FRA SVERIGE på MÄRKENA och 6ö valören, K OMB 5 4-5-83 ,PRAKTOBJEKT 1000
326 29e,31 STH 10-1-85, 4+6Ö=10 ö porto stpl 10 dag för 10ö portot. 300
327 29e,35i STH 9-9-85 MED 2X4Ö 0CH 30Ö = 38 REKPORTO TILL WIEN ÖSTRRIKE, OVANLIGT, mycket gott obj. ank stpl 3000
328 29e,45 STH SÖD 28-8-86, 2x4öoch 3x10ö Oscar på 38 ö REK brev till BERLIN.Ovanlig kombination. 1200
329 29var GBG BIKUPE STPL 15-6-82, på 4ö felriven på Brefkort. Intressant kuriosa 500
330 30,33 MÖRSIL 8-3-84 ASS 2x5ö+2x20ö = 50ö till NORGE, sällsynt men medfaret. 300
331 30c STH C. 23-9-79 Trycksak till Finland 300
332 30i STH 19-6-7 7-TUR (ovanlig 7 tur), 5öre lokalbrev som rreturnerat och belagd med lösen 5ö för porto och 6ö straff avgift. Intyg Sjöman på Engelska. "good item" 1000
333 30i DAGLÖSEN 22-12-86, 5-strip på postanvisning till Örebro. vackert. 300
334 31a STH 9-9-78, 6ö par till Landskrona 200
335 31a,v5 LINKÖPING 28-4-79, mkt vackert brevkort, 6ö med färglinje i marginalen 250
336 31e,32c WERSÅS 14-9-82, PR-LYXs 12+12+6Ö SOM 30ö REK till STH. Små öppningsriss i kuvertet. men Prakt utseende. 350
337 31g,32 KOPPARBERG 21-7-84, 6+12+12Ö = 30 Ö REK TILL STH. PRAKT, ovanlig komb. 500
338 31i GÖTEBORG 10-9-84, 6ö rödlila på mjukt papperpå intressant meddelande om ankommet gods. 300
339 31i HURFVA 8-2-84, Praktbrevkort 200
340 32 12öre i par = 24 öre stpl Malmö 2-9-79 till Schweiz 750
341 32b STH 24-8-78 par 12ö ringtyp t 13 till NEWARK NEW JERSEY , stämplar NEW YORK ,PAID B ALL, transit stpl Pkxp Nr 2 25-8-78 400
342 32b UPSALA 8-11-80, LYXstpl PR-LYX OBJ 200
343 32d GBG 20-3-80 , PR-LYXS på brevkort till PARIS, underbart objekt 500
344 32d GBG 11-3-80, LYXS 12ö svartaktigt blå, svåraste nyansen i UTST. kvalitet. 400
345 32e STAFRE 30-3-83, PRS brev till Nyhem 100
346 32var,35 MALMÖ 1-9-80, 12ö med 2 märkesbilder , 30ö på 42 ö rek . 350
347 33 20öre på brev till SKOTTLAND och där eftersänt. Märket enbart med ENGELSK Stämpel HULL 8 OC 82, "383". Sidostpl SWEDEN BY STEAMER. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 3500
348 33 PKXP. NR 8C UPP 18-2-84,AB-PR, till England 250
349 33 20ö t. Frankr.PR.Pkxp34, 13-11-85 250
350 33a 20öre på brev till Finland makulerat med ÅBOs balkstämpel. Trots arkivveck en mycket sällsynt försändelse. 1500
351 33a GBG 13-4-78, 20ö till SPANIEN -JEREZ de la Frontera, ank stpl 10Apr 1878 300
352 33b ANK 4-10 mitt på 20ö märket och 2 sido stpl till WIBORG, Finland, transitstpl ÅBO 4-10-79. EN PÄRLA! 1500
353 33b STH 19-12-80, 20ö brev till IBIZA, BLÅ ankstpl YBIZA 27 DIC 80. Få kända brev till Balearerna. 1250
354 33b 20Ö RINGTYP T 13 till FINLAND, enart med finska stämplar HANGÖ 27-7-80 på märket och ANK 27-3 samt Finska Kupé Postexped. 32 No4 27-3-80 vid sidan. Vackert och ovanligt 1000
355 33b ANK 13-10 på 20ö ringtyp t 13 på brev till Finland, sidostpl Från UTLANDET. dekorativt och sällsynt 1000
356 33b BORÅS 8-8-82 20ö till HULL och återsänt, ank stpl HullAug 12 -82 och 2 transit stämplar PKXP NR 2 B UTR 9-8-82 och 16-8-82 på returen.Intressant 400
357 33b HUSQVARNA 30-8-80. PR-LYX brev till USA 400
358 33b MAJORNA 12-7-80, PRAKT obj till USA, ank Baltimore Jul 30, 3 transit stpl 400
359 33b MAJORNA 9-1-80 20ö till IRLAND, ANK stpl QUEENSTOWN Ja 13 1880. 350
360 33b PKXP No 2 19-12-80, till Neuchatel Schweiz, ankstpl 22-12-80, pr 300
361 33b STH K.E. 6.8.80 20Ö till GENT BELGIEN, ank stpl GAND 9-aout 80 300
362 33b PERSTORP 4-5-81 sido stpli LYX , ank stpl på baksidan, ab-prakt 250
363 33b KLÅGERUP 1-6-82, TILL OBER BAYERN, transit Malmö 2-6, ank PEISSENBERG 4-JUN 200
364 33d 20ö Numeral type perf 13 with Danish numeral cancellation 19 (Frederikshavn) used on Swedish stamps, 20 öre "ringtyp" perf 13 in strip of three, together with single line FRA SVERRIG and transit FREDERIKSHAVN 1.POST 30.11 (DENMARK Gothenburg–Frederikshavn route. ) on 3-fold cover sent to Germany. Arrival NIESKY 2.12.82.
Fantastic rare 3 fold rate in UNIQUE EXHIBITION ITEM.
18000
365 33d 20ö ringtyp t 13 på brev till BERLIN endast med tysk sttpl på märket "AUS SCHWEDEN PER STRALSUND" , STRALSUND 20-9-84, 1500
366 33d 20Ö med bara ANK 17-9 stpl på 20öres märket (ovanligt) och Från Utlandet 1000
367 33d FRA SVERIGE, PRS på märket, till Florens, Italien , dansk trnsit stp K OMB.6 3-5-82, ankstpl FIRENZE 600
368 33d GÖTEBORG BIKUPE stpl på brev till ENGLAND, ank stpl BIRKENHEAD12APR. UNIK STÄMPEL PÅ UTLANDSBREV? 600
369 33d STH 7 25-7-83, 20Ö TLL UKRAINSKA ODESSA ankomststämplar och diverse anteckningar. OVANLIGT 500
370 33d MALMÖ 26-2-83 , 2X20Ö TILL NEWCASTLE, ANK STPL MAR 1. ovanligt dubbelporto. 500
371 33d STH 7 26- 3-83, "via Preussen" ANK stpl 1-4, på baksidan rysk transit stpl. Intressant färdväg. 300
372 33e STOCKHOLM C. 4-3-84 till ön CAPRI utunför Neapel, frankerad på baksidan. Mycket ovanlig destination. 1500
373 33e LULEÅ8-11-86 vackert brev till USA 300
374 33f RAUS 24-1-85, par 20ö till USAtransit och ankstpl på baksidan. Ovanligt ubbelporto 750
375 33f NORRTELJE 3-10-86, 40Ö ASS BREV VACKERT 500
376 33f STH C 26-5- 85 TILL MAYFAIR LONDON, ankstpl ,tr.stpl, LÖSENBELAGT MED T stpl och blåkrita 2 (andra vikt) 28 lösenanteckning. Sällsynt 400
377 33f STH 1-7-85 till Tromsö , Poste restante!, tr pkxp no 58 8-8-85, PRAKTOBJ 300
378 33f STH 3-2-85, 20Ö till CANNES, blå transit stpl PARIS 5 MARS 85, ank Cannes 5Mar.PRAKTOBJEKT 300
379 33f STORLIEN 1-8-86, till USA ,ank stploch flera transitstämplar på baksidan 300
380 33f STH 29-7-85, 20Ö till ITALIEN , ank st 250
381 34, 35 24ö t13,2 st 30 ö = 84 ö ASSbrev STH 18-6-82,kuvert är ngt def, hörnklippt vid öppnandet. F över 2500:- 250
382 35,33,30 LJUSNE 4-7-85, PR-LYXs PFSK 13 kr ,framsida 300
383 35b WISBY 25-7-83 prakt stpl 30ö REK till Köpenhamn, 2 stämplar på baksidan. diverse blåkrite anteckningar. F 1500 + praktkvalitet 500
384 35d ÖSMO 25-4-80, 30ö Rek brev med 5 fräscha lacksigill från ovanlig ort till STH, mycket gott obj. 350
385 35d,32 ÖSMO 3-4-80, 42ö Rek brev med 5 fräscha lacksigill från ovanlig ort till STH, mycket gott obj. F 1000 500
386 35e SKÅRED 8-8-82, 30ö rek till NORGE, transit -ankomst stpl, PRAKT OB. F 1500 600
387 35f,v5 HVETLANDA 30-6-81, PRS 30ö sammanhängande siffror, sällsynt på brev 500
388 35h PLGRIMSTA 21-10-84 , 30Ö REK PRAKTs 300
389 35j 30ö på adrk. t. paketpostförsändelse bl. 239. FALSTERBOBRUK 23-6-86, P-LYX 250
390 36,29,39 GÖTEBORG 9-12-85 Ringtyp t 13 2x50ö,2x8ö, 10ö Oscar boktr. 118ö REK BREV TILL HOLLAND i 5 :te Viktklassen till HOLLAND, ankstpl Utrecht 11-9-85. YTTERST SÄLLSYNT REK I 5 viktklass. UTST. OBJ Mycket gott objekt 7500
391 38,36 ,30 , STH 16-4-83, 1kr 2x50ö, par 5ö 210Ö ASSBREV för 3000 kr till RÖRÅS NORGE WÄRDE stpl, Pkxp No 7 B 17-4-83 PÅ BAKSIDAN. EN MYCKET OVANLIG FÖRSÄNDELSE 1500
392 39 10ö O.II. Boktr. i par på brev till ROBRT NOBEL I ISTRIEN Österike , st Stockh. 1-2-86 900
393 39 STRÖM 23-9-85, PRAKT stplBREV 75
394 40,64 bKe7B GERMANY German boxed cancellation K.B. AUS SCHWEDEN on Swedish stamps 2 öre Circle type perf 13 with ph, and 4 öre Bicoloured numeral type, together with LÜBECK 1 9-10V 5.9.93, on postal stationery card 5 öre. The postcard is dated ”Kalmar den 4/9 93” and sent to Germany with arrival pmk AUSG. No.2 5.9. Unusually late usage of the K.B. cancel. 1200
395 40a GBG LBR 26-7-92, 2ö ringtyp ph 3x1ö siffertyp på 5ö brevkort =10ö till HOLLAND ank stpl ROERMOND 28 JUL-92. DEKORATIVT 300
396 40b LUND 4-1-92, ab-prs BREV MED 10ST 2Ö VARAV ETT 4-bLOCK TILL TYSKLAND 1000
397 40b HÄGGENÅS 1-1-93, PAR 2Ö , prakt 150
398 40b,41b 2+3 öre on printed matter sent from LUND 25.4.93 to Germany. Transit K. OMB.3 25.4.93. Beautiful and scarce combination, 3K (three recorded) according to Ferdén, in which work
the item is also depicted.
1800
399 41,42,fk NÖRRKÖPING 17-8-1890 3+3+4Ö på 10ö frankokuvert = 20ö till LUXEMBURG, EXTREMT SÄLLSYNT ADRESSLAND PÅ RINGTYP 5000
400 43 5 ö till Finland STH 18-8-90, och returnerat till Stockholm 500
401 43.46 GNESTA 10-11-88, BLÅ LYXs PÅ panvn. 350
402 43,46 Postförskottbrev 5+2x20 öre on 2-fold cash on delivery cover sent from STOCKHOLM 14.8.1889 to Wisby. 350
403 43b 5 öre (2 ex) på 10 öres frankokuvert
till Turkiet stämplat STOCKHOLM
28.4.89 samt ankomststämpel CONSTANTINOPEL 5-5-89 . Ett
av få kända Ringtypsförsändelser till
Turkiet. UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
5000
404 43b,45 WESTERVIK 14-1-88, 5ö ringtyp och 3st 10ö oscar boktryck på Postförskottsbrev. Bakflik är lös. 400
405 43b,45 STRÖM 21-10-88, PRAKT stpl PANVN 75
406 43b,46c FUNÄSDALEN 25-5-88, PRS panvn 70
407 43,bke6 STH 17-3-91,PR, T. HOLLAND 300
408 43c FRA SVERRIG PÅ 5ö ringtyp pH på 5ö brevkort till Tyskland, PRAKT OBJ. ank stpl HANNOVER 12-12-88 600
409 43c,45 GUNNARSTORP 15-10-88, BLÅ STÄMPLAR, AB-PRAKT, DEKORATIV postanvisning 1000
410 43c,47f WEXIÖ 10-5-88, PRS Postförskottsbrev 5 kr, notering på baksida "På adressatens begäran har försändelsen qvarlegat öfver tiden" Retur från Norrköping 28-5-88 till Växjö. 450
411 43d 5 öre som tilläggsfrankering på 5 öres brevkort från Göteborg stämplat HULL MY 4 90 och med den ovanliga SWEDEN BY STEAMER. 1000
412 45 Intressant lot 2 assbrev från Byske 1890, det ena 10 öre överfrankerat, det andra detsamma men där överfrankeringen avlägsnats och platsen makulerats med stämpel. Ex Göran Hammarlund. 1000
413 45 10ö Oscar med PH i 3strip och singel på 40ö brev till Düsseldorf stämplat FRA SVERIGE M. , PRAKTBREV, transit och ankstpl. 700
414 45 L.S.S 4-4-87, AB-PR BREV TILL HOLLAND 500
415 45 HELSINGBORG 3-9-90 par 10ö till RYSSLAND, mycket dekorativt, ank stpl 400
416 45 HÄGGENÅS 19-5-86, PRS 3-strip på rek till Gnosjö, Z J, PRAKTOBJ 200
417 46 2 st 20 öre ringtyp med ph på dubbelporto brev stpl STH 23-10-86 t. RYSSLAND 3000
418 46a 20ö ipar på 40ö dubbelporto till RYSSLAND, st GBG via tr stpl baksid STH 7-11-86, ank st 31 okt.. Ovanligt porto. 1000
419 46b 20ö FRA SVERRIG till NISKY , TYSKLAND, TR o ankstpl NIESEY 1-2-88, PRAKT OBJEKT 1500
420 46b LUND 14-5-88 2x20ö REK till PRAG , transit Malmö 15-5-88,Ank Prag 16-5-88, ovanligt 40ö REK 1000
421 46b STH 6-8-89, 2x20Ö REK 40Ö till HAMBURG ANK stpl 11-3-90, vackert 600
422 46b Stockholm C 3. 16-11-87 ,20Ö TILL FINLAND, , "MED EXPRESS" PR-LYXOBJ. 300
423 46c STH 6-8-89, 3X20Ö REK 60Ö till KIEL, TYSKLAND, tr. o ank stpl Kiel 8-8-89 1500
424 46c STH C 6 30-6-88, PRS 20 ö till FRANKRIKE, BLÅ PARIS stpl 2 jun 88, 2 stpl baksidan. PRAKT OBJ 300
425 46c MAJORNA 25-2-89, TILL newport ENGLAND. , ankstpl, anteckning i rött LISBOA 300
426 46d GERMANY Malmö-Stralsund route. German circle cancellation STRALSUND 3-4N 20.10.90 on Swedish stamp 20 öre Circle type perf 13 with ph, together with boxed cancellation AUS SCHWEDEN PER STRALSUND on cover sent to Germany. Arrival pmk BESTELLT VOM POSTAMTE 61 7-8¼V. Superb. 2800
427 46d STH 22-12-90, 2X20Ö PÅ 40ö REKbrev till Finland, transit och Ank. stpl Ovanligt 500
428 46d HELSINGBORG 17-9-90 till RYSSLAND, AB-PR , 2 ryska stämplar på baksidan 300
429 47e RIDDARHYTTAN 3-6-89, PR-LYX 250
430 47f BODSJÖ 16-5-90, PRS 30ö REK 200
431 50 GBG 30-3-90 , 2X 10/12ö OCH 10Ö OSCAR på 10/12ö FK till HOLLAND , ANK ST. VACKERT 500
432 50 KARLSKRONA 24-7-90, 10/12ö på 10/12ö FK till TYSKLAND , ANK ST. 300
433 50 SPJUTSBYGD 24-5-98, 2ST 10/12ö till TYSKLAND, transit Trelleborg Sassnits ank stpl. PRAKTBREV 300
434 50 SPJUTSBYGD 27-7-97, 2ST 10/12ö till LONDON, transit Trelleborg Sassnits ank stpl 250
435 50,43 20ö till SACHSEN ringtyp 10/12ö , 5ö på 5ö kortbrev = 20ö stpl NORRTÄLJE 22-10-89, ank st BAUTZEN 26-10-89, fin försändelse. 300
436 50a,51a, STH Rg. 24-10-94,2x10/12ö,10/24ö på FK 5B, 40ö rek till Tyskland med samtliga provisorer. Intyg Sjöman.PR-LYX stpl mycket gott obj 800
437 51 GBG 14-1-90, 2X 10/24ö till Klippan 300
438 51 STH 24-12-94, 10/24ö + 2X 10Ö OSCAR, PÅ 10Ö FK till Linköping 300
439 51,64 30ö rek till Frankrike 10/24Ö , 5X4Ö PÅ 10Ö FK6 avsänt 19-4-96, ank stp ROUEN 23-4-96 300
440 51b LUND 20-8-90, 2X10/12Ö, 10/24Ö, FK 10/12ö , pr-lyxs till FK 5, 40ö rek till Tyskland med samtliga provisorer, mycket vackert 600

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
.jpg
441 52 STH 26-8-09, par 5ö på vykort till CHILE, ank stpl Valpåariso 30 Sep 1909, Coquin(r? 3 oct. Mycket sällsynt destination.)o 800
442 52 WÄRDE stpl LYX ÖVER MÄRKET 5ö, vyk. 750
443 52 ROTTNESUND 8.3.1912, AB-PRAKT svår POSTAL 1500 + PÅ FÖRSÄNDELSE 600
444 52 5 öre på vykort med vy från Strömstad, makulerat med nummerstämpel 45 (Strömstad-Halden). Ankomststämplat SÖLVESBORG 6.7.03. 400
445 52 Ovanlig KORK stpl på 5ö OSCAR på brevkort 400
446 52 STH D4 18-6-04 till Constantinopel, ankst Const. Deutsche Post 23-504. 350
447 52 4-block , st (Malm)ö22-12-09 till Berlin, ovanligt med 4 bl 300
448 52 5ö brev med Malmömotiv till KÖPENHAMN där eftersänt och frankerat med 5ÖRE vapentyp och skickat till BERLIN. 300
449 52 10C SCHWEIZ stpl SEPEY 29-V-03 skickat till MALMÖ och vidaresänt 2-6-03 med 5ö Oscar till BJERRED. 300
450 52 Malmö 22-10-01 , 5ö på vykort till TUNIS, sällsynt adressland, ank. Dijon 24-10-01. 250
451 52 ÖSTERSUND 3-11-06, 5ö TRYCKSAK till EGYPTEN, sällsynt adressland 2 , ank. stpl 200
452 52 Ovanlig LÖSEN ÖRE stpl på 5ö OSCAR på brevkort lite vikt över kanten. 200
453 52 ÖSTERSUND 236-1003, Vyk. Hälsning från Jämtland 125
454 52 PILGRIMSTAD 18-4-04, PRS på vyk 60
455 52,54 5ö par +10ö = 20ö till PERU, stpl STOCKHOLM 22-6-02, synnerligen sällsynt adressland. Få kända. 3200
456 52,54 6st Oscarsförsändelser (2x5ö, 4x 10ö) med frimärken från 2 länder (3st är helsaker) eftersända eller tilläggsfrankeringar . Intressant post. 1000
457 52,61,62 UPPHÄRAD 8-8-03 , Vykort till Scweiz ank stpl Wetzikon -03 150
458 52,61,64 +4+5ö=10ö till Tyskland stpl FRA SVERIGE, sidostpl Köpenh. Helsingborg 21-7-09 350
459 52c,54 ,61,64 +101+4+5+10ö=20ö brev MALMÖ 23-7-96 tll GERA 30-7-96 Tyskland 150
460 52f STH UTST. 28-8-97, officiella brevkort 75
461 53 4X8ö Oscar,3x1öSiffertyp =35ö REK till Tyskland , avsänt UPSALA 9-9-09, samt välgörenhetsmärke. Ovanlig kombination 300
462 53,62 Linköping 13-11-03, 2x2ö, 2x 8ö Oscar på 10/12öFrancokuvert , REK till Norge 300
463 54 10ö oscar med NORSK ringstpl 45 på märket, brev till NORGE, ANK STPL KRISTIANIA 18-VII-01. SÄLLSYNT 1000
464 54 sth 18-5-09, vykort till COLOMBIA, ankstpl COLOMBO JU 5 09, SÄLLSYNT 800
465 54 2 st Tyska märken 10pf Germania prs Veltgast 23-2-09 till Linköping, vidaresänt t. Uppsala och sen t. Sth och försett med bläckmakulerad 10ö Oscar., prakt .4 stämplar på baksidan 600
466 54 STH LBR RÖDBOT. 30-6-10, 2x 10ö till LUXEMBURG, R5 , får kända 600
467 54 STH 22-12-04 , 10ö på TELEGRAM KORT till TASMANIA , ANK stpl FE 1 05, söllsynt ADRESS LAND 600
468 54 2st 10ö på vyk. t MEXICO , avsänt 1907-08 och 2 vyk till Sverige fråm Mexiko med ngt def märken. 500
469 54 FINSKA KORK stpl på brev ank stpl Hangö 31-5-97, trabsit ÅBO 30-V-97 500
470 54 2-par (som vågr 4-strip) på brev t.Finland stpl enbart FRÅN UTLANDET, ankstplar, anteckning "EXPRESS 400
471 54 STH 24-3-10, till LUXEMBURG, ankstpl 28-3 ovanligt adressland 400
472 54 PAR 10Ö MALMÖ 18-5-09 ,på brev till Kanarieöarna: TENERIFE, ankst21 may. 350
473 54 STH 20-10- 10ö på vyk. t MEXICO 300
474 54 10ö på vyk. t MEXICO , avsänt 1-8-08 FIN ANKST 16 AGO 08 300
475 54 ASKERÖD 13-1-97, JÖNK. RULLST 14-1-97 i prakt avtryck på baksidan 300
476 54 STH 13-4-10, Från AUGUST STRINDBERG till ANDERS ÖSTERLING. Se baksidan. Intressant. 300
477 54 10ö vykort med Malmömotiv till BREMEN, där eftersänt och frankerat med 2pf Germania 16-2-03, 300
478 54 ALSEN 1-6-1910 2x 10ö på PFSK brev i LYX kvalitet, Z, J 200
479 54,52 Adrk. med PFSK 5ö+4-strip 10ö FINSPONG RULLSTPL 26-2-07, AB-PR 300
480 54,52,61 10ö+5ö+1ö på 4ö fk PKXP No 92B 2-7-97 till BERLIN, PRAKT 150
481 54v1 10ö Otandat på utst mont brev framsida KRISTIANSTAD 7-6-190X, vacker 900
482 54v10 Pkxp no 57 B 23-4-1901,Trelleborg-Sassnitz, till UNGERN 500
483 56 STH 5 LINNÉG. 24-4-09, 20ö oskar till MONTE-CARLO, mycket ovanligt adressland, sbag ankomst stpl på baksidan 500
484 56 Violett Ovanlig LÖSEN ÖRE stpl på 3st 20ö OSCAR på brevdel. Lösen 60ö. 200
485 56a LUND 5-12-91, 6x20ö till TYSKLAND. OVANLIG ASS BREV. 500
486 57 KLÖFSJÖ 9-10-11, Z-J, PRAKT REK 125
487 58 STH 5-10-94 . 2st 30ö på 60Örek till FNLAND, MYCKET DEKORATIVT 300
488 58 LAXVIKEN 27-10-04, ASSbrev i prakt kvalitet, Z,J 200
489 59,56 LAXSJÖ 19-1-11, PRS ASS till Fölling, Z J 150
490 59c BOMSUND 12-11-98, LYXS 50Ö 2ST PÅ ADRESSKORT TILL PAKET. Z ,J 100
491 61-62 STH UTST. 30-9-97,färgkort slottet 75
492 61,62,79 NYLAND LBR 8-7-11 prakt , färgvykort 8 vyer Sundsvalltill Holland 200
493 61,64 ESKILSTUNA NBR 28-7-04 , 1+4ö på TRYCKSAK till BOLIVIA, ankomststämplat Bolivia LA PAZ 19 . Endast 3st kända trycksaker till Bolivia under denna period. Utställningsobjekt? 1200
494 61-64 1+2+3+4ö=10ö kpl sats på färgvykort Helsning från Malmö till Tyskland st endast med med FRA SVERIGE 500
495 61-64 BJERSJÖLAGÅRD 19-12-1889! felställd siffra innan märkena kom ut!, PRAKT satsbrev siffertyp 1,2,3,4ö. Kuriosa raritet 300
496 61-64 1-4ö satsbrev =10ö till KIEL 22-6-02 , Tyskland . Populärt satsbrev till utlandet. 300
497 61-64 Bjersjölagård 13-5-1901 , PRAKT stpl brev med hel sats 1,2,3,4 ö siffertyp 250
498 61-64 1-4ö på 10ö frankokuvert WESTERÅS 2-4-94 till Basel Schweiz, transit och ankstpl 250
499 61-64 LUND 25-8-99 , PRAKT-LYX stpl brev med hel sats 1,2,3,4 ö siffertyp 200
500 61-64 LUND 15-7-98 , PRAKT stpl brev med hel sats 1,2,3,4 ö siffertyp 150
501 61,74 MARSTRAND LBR 21-5-15 PR-LYXstpl 1 par, 4ö par =10ö vykort till SCHWEIZ 250
502 63,62 3+2öpå 5ö brevkort =10ö stpl MALMÖ POST9-4-93, Ank stpl Budapest .Prakt 300
503 63,62 3+2ö på 5ö fk, =10 ö Borås 1-4-93 till Wien via Trelleborg-Sassnitz 2-4-04 150
504 65 5 kr Posthus 2st ( en kht)och 50ö Oscar samt 3-strip 1 kr medaljong på Paket adr. avi stpl STH 2-1--12, SÄLLSYNT. 700
505 65,77,79 5 kr Posthuset i par +5ö och 1kr Medaljong på assurerat adresskort till inrikes paket st Uppsala 1 5-6-18. Vackert och mycketsällsynt objekt 4500
506 67, 76 REK brev Sth 10-11-11 , blandfrankering till Finland 350
507 73,99 SÖDERTÄLJE 9-9-19, 7+3ö på vylort till WESTERN AUSTRALIA, okänt i Facit . små veck i kortet ej i märkena. 800
508 79 5öre Medaljong på vykort prs GBG 16-8-16, sänt till ISLAND, lösenanteckning 10, T10 1000
509 79 vyk. st Köpenhavn 29-6-19 250
510 79,71 BRINGETOFTA 8-4-18, PRS försändelse 2x1ö en def, 5ö. stpl F 400 250
511 81,61 8ö medaljong och 2x1ö siffertyp Marstrand 10-1-16 till SCHWEIZ, vackert 200
512 82 MJÄLLBYBY 13-10-19, AB-PRS st 400 300
513 82 SUNNHULTSBRUNN 1-7-20 10ö vyk. P-LYXS STPL F 350 250
514 82 MALMÖ 18-12-16 , 2X10ö medaljong på censurerat brev till Argentina, ank st Buenos Aires 11-1-17. 250
515 85 20 ö Medaljong till Frankrike STH 18-11-15: belagd med Fransk CENSUR, etikett + violetta stpl 250
516 86 SUNNHULTSBRUNN 11-9-19 P-LYXS panvn STPL F 350 300
517 86 PÅLGÅRD 25ö medaljong LYXs REK 100
518 97 HÄLSINGBORG 19-10-17 , 1,98 kr medaljong på REK brev till WüRTEMBERG . div anteckningarstpl BEANSTANDEN, etikett Militärsicherheits unter Kriegsrecht ", Intressantgeöffnet. 600
519 105-14 Landstorm I kpl på brev STH 15-1-17, 350
520 124 10+90 på 1kr på inrikes brev från DEJE 31-7-1917, till Göteborg, ank stpl. LYXcentrerat ex. SÄLLSYNT 4500
521 124,125,119 LANDSTORM II 10/1kr, 10/5kr, 5/3ö på 25ö REK brev STH 29/12 1916 till Malmö. , 8 DAG( utkom 20/12), ytterst sällsynt med båda högvalörerna på samma brev. Dessutom tidig användning. 4000
522 136-138 Luftpost satsbrev MALMÖ 25-9-20 med etiketter Luftpost och Express til Malmö. Sällsynt 600
523 136-138 Luftpost satsbrev 10,20,50ö till USA, och varsinnförsändels med 10ö ipar, 20ö och 50ö+10öLejon 500
524 138 50ö Luftpost SINGEL PÅ PFSK HÖÖR 5-2-21 till Hunneberga, notering på baksidan FH 63 -678 690 kr. Mycket pengar 1963 400
525 138,149A Adreskort för paket 50ö Luftpost i par och 10ö en Face avsänt ÖSTERTIBBLE , stpl PLK 244 A 15-2-21 till STH 300
526 138,149A Adreskort för paket 50ö Luftpost och 60ö postemblem HÖÖR 29-10-20 till STH. 250
527 140av 5ö grön typ I PLÅTSPRICKA PLK 24-12-21, SÄLLSYNT PÅ BREV 750
528 142A Ppkxp no 8 b 23-12-23, god helgmärke 1923 50
529 143Avar 5ö Lejon HALVERAD på brev STH 9-6-33 til Norrköping. Sällsynt 700
530 146A,178A STH 18-5-37, luftpost till PANIEN, 200
531 149A Krokslätt15-7-21, AB-PR Svår stpl O VG F 400 + försändelse 350
532 161 HEDE 31-1-28, Adresskort med stor etikett Skrymmande 100
533 162 GÖTEBORG LUFT 12-8-23 till Vimmerby, REK etikett GÖTEBORG LUFT B:R 135. 400
534 177C Fra Sverige, Köpenh. 26-1-33 250
535 183 NORDISKA RESEKORT 5 ST med olika tryck årtal 1932, 34,35,36 och 1938, alla begagnade med olika frankeringar nr 183, 192b,c, 255, 319 stpl KARLSTAD 1932-39. Intressant mängd 1000
536 183A,231 MALMÖ 5-7-33 25Ö , 10Ö LUFTPOSTBREV till Spanien, transit Paris. 200
537 185b, 142A, 30ö Ljusblå prs GBG 27-8-24 300
538 185c 30+10ö (269)+ 5ö(318C)+ 25ö (319) = 70ö Hälsingborg 11-5-39 till SENEGAL. Ankomststpl Dakar 15Mai 39. Ytterst sällsynt. 400
539 191b SJÖBO 3-3-36, luftpostbrev RÖD LUFTPOST stämpel till TENERIFFA, transit BERLIN SASSNITZ, LAS PALMAS 600
540 192b 50ö G.V. profil vä. på NORDISKT RESEKORT RÖD stpl GÖTEBORG 16 AUJ 1930, toppkvalitet 400
541 200 25ö kongress i 4-block på brav LYX stpl STH RIKSDAGSHUSET 10-1-1935 300
542 201 30ö kongress blå i på brav PRAKT stpl STH RIKSDAGSHUSET 10-1-1935 125
543 202,204 Par 35+45ö Kongress på brev til BERN, SCHWEIZ, stämplat med maskinstpl 7-12-24, märkesvärde 1100 350
544 203,218 40ö Kongress och 40ö UPU på vykort STH 26-8-24, OVANLIGT BÅDA 40Ö. 400
545 208 1KR Kongress , singel på brev stpl STOCKHIOLM CONGRESS POSTAL 13-8-24, MYCKET OVANLIG SINGEL på litet brev. 900
546 209 2KR Kongress , singel på brev stpl STOCKHIOLM CONGRESS POSTAL 13-8-24, MYCKET OVANLIG SINGEL på litet brev. 1600
547 209 2kr kongress, 25ö,45ö och 5ö Lejon på FÖRSTA FLYGFÖRSÄNDELSE STH-LONDON 18-IV-28. OVANLIG FRANKERING 1200
548 210 5KR Kongress , singel på brev stpl STOCKHIOLM CONGRESS POSTAL 13-8-24, MYCKET OVANLIG SINGEL på litet brev. 2800
549 211-12 MORA 11-10-24, 5,10Ö superlyx stämlade på brev till STH 200
550 225 5 kr UPU 1924 paketklipp med 5kr , ft med inhak, och 20ö Kongress adresserat till SCHWEIZ, STH 24-8-24, INTRESSANT DOKUMENTATION 400
551 225,221 5 kr UPU 1924 framsida av paket med 5kr och 60ö adresserat till BERNE SCHWEIZ, STH 25-8-24, INTRESSANT DOKUMENTATION, BREV f 36000 1500
552 227 TRELLEBORG 6-12-28, t STH, PRAKT 100
553 229,227 ÖREGRUND 15-12-28, 10+20ör G.V. 70 år på PR-LYX brev tillSTH 200
554 230,227 BERGKVARA 6-12-28, REK BREV till STH i praktkvalitet 100
555 239C STH 8-1-34, 4x5ö på kortbrev kB32 15ö=35ö på LUFTpost till Tyskland, Röd Luftpost stämpel , ank.stpl. Dekorativt 250
556 240AP1, 242A(5st) ,Rek och express br brev till Norge med 5 öre med FLAGGSTÅNG ( ngt def) stpl Gävle 14-2-35 400
557 255,250 50ö, 35ö Postverket , 2st REK -36 ipr 125
558 258 FDC stämplat 50ö Bromma på vykort med utsikt från nybyggda(1935) Västerbron , stämplat 23-5-36 och sänt till Tyskland. Ovanlig REK FDC försändelse. 200
559 260 UMEÅ 29-1-38 stpl första dagen100 ö Swedenborg, singel PR-LYX obj 200
560 265,263 To CHINA -HONGKONG1938 New Sweden 60 öre carmine. Air mail letter, sent from Örebro to a crew member at m/s Ningpo, through a shipping agent in Hongkong 6.7.1938. R 4 according to Facit. 500
561 278, 360 ÄPPELVIKEN 5-7-46 ,60+25Ö REK med valutakontroll till SCHWEIZ 300
562 320CB,318 BERZELIUS 4+3 sid par oc par 5ö Ling på sällsynt CB försändelse till Spanien med spansk censur stämpel på baksidan. 400
563 323 STH 3-2-40 50Ö Linné , REK till Finland 200
564 333B2 NORDERÖ 1-1-42, 5Ö HAZELIUS , LYX 100
565 334,273A STH 2-6-43, 3strip 1kr Hazelius +10ö, på luftpostbrev till ARGENTINA, MED CENSUR 500
566 336 STH 11-10-41, Luftpost, express , valutakontroll till Berlin, med tysk censur öppnat. 900
567 337C STH 14 D 4-1-43, Luftpostbrev REK till Frankrike, Tysk censur Geföffnet , Valutakontroll. 400
568 360 STH 7-8-46, 60ö pressen singel på REK till Belgien, lUFTPOSTETIKKET, VALUTAKONTROLL, CENSUR, eftesänt?, Intressant 350
569 369 STH 25-6-46, första månad, 60ö PLantbruksm. Censurerat Luftpostbrev till Österrike. 200
570 375 90ö Gjejer 1kr r 380, m.fl BORÅS 20-9-58 till SCHWEIZ 200
571 501 MALMÖ 24-1-59, 90ö Vattenfall , Expressbrev till Karlskrona. 200
572 695-699 KIRUNA 11-8-70 H232 brevframsida med 10 block ur häfte med Express utdelning. Mycket sällsynt. 200
573 1467v Cirkus 2kr.10ö otandat provtryck skickat som brev GBG 7-12-87, TILL bORÅS, sÄLLSYNT ANVÄNDA FÖR PORTO OCH inom 2 månader från utgivningen. 400


TJÄNSTE PÅ BREV
.jpg
574 1b 3ö t 14 i 4-block , SUNNE 18-2-76, trots lite böjt ett fantastiskt objekt. rent o fräscht mycket sällsynt. 2000
575 4c KARLSTAD 11-10-76, LYXstpl 6ö olivaktigt grå på LYX kungörelse . Sällsynt kvalitet 1200
576 4c LYCKSELE 27-8-75, prakt stpl 6ö grå på kungörelse 650
577 4c HERNÖSAND 31-8-76, 6ö olivaktigt grå på trycksak till Länstyrelsen i Örebro. PRAKT OBJ, FRÄSCHT 400
578 4d,5var STAFFANSTORP 7-2-78, SÄLLSYNT kombination 2x6ö+12ö , 12ö med tryckvariant stor blå färgfläck. 1200
579 4g,1d,17e FANTASTISK TJÄNSTEFÖRSÄNDELSE "Svensk Författningssamling" angående "Regeringsform" med 3ö t 14+ 2st 6ö t 14+3-strip 12ö. t13, några ktt, Intyg HOW 3(2, 3x3, 4, 4) mycket gott objekt. 5000
580 4j WESTERÅS 4-3-80 , 2x 6ö på Tredjeståndsvikt brev till St. Tuna. PR-LYX ståmplar 800
581 5 Tredjeståndsvikt 12ö tj brev ab-prs Westerås 21-6-75 250
582 5 FÖLLINGE 22-11-76, LYXS 12Ö tj brev 200
583 5d SÖDERTELJE 12-8-80, LYXS tj-bref, extremt vackert 250
584 5d SVARTSJÖ 1-4-81, LYXS tj bref 150
585 5e SIGTUNA 27-8-80, PR-LYXS 12Ö tj bref 140
586 5e UPSALA 10-3-79, PR-LYXS 12Ö tj bref 125
587 11 NÖRRKÖPING 5-5-17, 2ö 4-strip+ singel på mycket fint brev ,anks Linköping 6-5-17. 350
588 12a STH 30-9-82, 4-STRIP 3ö a-nyans , arkivve genomett märke ,.RARITET på brev. UTSTÄLLNINGS OBJEKT! 1500
589 17b BRUNFLO 25-10-84, PR-LYXs 12ö brev 200
590 23,14,19 LULEÅ 26-7- 1901, ASS BREV Med stpl "Uppräknadt" 3X50ö grå ett ex en kt, 20ö blå, 5ö= 165 ö ass för 5025kr. Mycket gott obj 1000
591 24B,19 STH 20-9-09, adresskort från Riksbanken till Norges Bank, innehåll "sedlar", Ankst Krisiania 22.III.09, .Intressant sdå tjänstemärkena inte skulle användas till utlandet. Sällsynt objekt. 1000
592 32 5st oika Telegram försändelser ex 10ö, 15ö vm krona 12ö vm linjer 400
593 41,44 TELEGRAMKUVERT 2+5ö=7ö MOHEDA 26-4-18, Tlegrafetikett försegling på baksidan(bruten vid öppnandet. 300


LÖSEN PÅ BREV
.jpg
594 1 MILITÄRBREV obegagnat svart svarsmärke kvar ** 175
595 1v1c ** Svart militär FÄRGFLÄCK , prakt i kuv 300


HELSAKER
.jpg
596
JÖNK. RULLST 10-9-96, LYX 5ö brevk. 300
597
5Ö BKE FREDRIKS HAVN 8-11 3post, saterat 8-11-94, bara DANSK STPL 300
598
6 ö bke NORRKÖPING BIKUPE typ 1b 11-12-82, fint 250
599 4Bke4 10ö stpl Pkxp 22-10-87 till Tyskland , Tysk stpl inom ram "WEGEN FEHLENDER WOHNUNGSANGABE VERSPÄTET BESTELLT.", SÄLLSYNT 600
600 6Bke 6 stpl FRA SVERIGE, till Köpenhamn 1881 300
601 6Bke6 6ö DANSKA stpl Nr 24, Helsingör,Fra Sverrig inom ram, K. OMB 6 27-10-80, prakt 400
602 6Bke6 6ö FRA SVERIGE,K.Omb-84 sänt till Danmark, prakt-lyx 300
603 33bke 15ö G.V. profil vä 18 olika stpl GBG 26-3-39, Kungsgatan o Uppsala Domkyrka saknas. 400
604 48 GERMANY Mi 48 20 pf Kiel-Gothenburg route. Swedish circle cancellation GÖTEBORG LBR 1.11.1891 on German stamp 20 pf, together with boxed FRÅN TYSKLAND,on cover front sent to Sweden. Postal: 15000:- 3000
605 233-35 LATVIA Riga-Stockholm route. Swedish
circle cancellation STOCKHOLM 1 AVG 1.5.36 on Latvian stamps 5+10+20 s, Mi 233-35 together with boxed FRÅN LETTLAND, on cover sent to Sweden. Superb.
900


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
.jpg
606
SASSNITZ- TRELLEBORG 27-VII-01, Bulgarien till Sverige 5på 5 brevkort , daterat Belgrad 24-6-01, sällsynt försändelse. 500
607 16 Norddeutscher Postbezirk 1 gr x3 HAMBURG 18-6-70, till Carlshamn , tr stpl bak Pkxp Nr 2 19-6-70. 425
608
Cover used JERUSALEM FE 4 1926 sent from the SWEDISH JERUSALEM SOCIETY in Palestine to Upsala , Sweden . Vere Rare with cover from Palesine. 700


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
.jpg
609
Båtbrev från Lettland med den svåra "FrånLettland" inom ram i LYX kvalitet och märkena 10+20S bara med STOCKHOLM 5-9-1929 stämpel. 1000
610
FRÅN ESTLAND på Vykort från Riga 14/6 , märket stpl STOCKHOLM 16-6-27, LYX avtryck F 2000+++ 900
611 37 ESTONIA Tallinn-Stockholm route. Swedish circle cancellation STOCKHOLM 1 AVG. LBR.
4-5E 22.4.23, on Estonian stamps 2x5 M,together with boxed cancellation FRÅN ESTLAND, on postcard sent to Sweden. Unusually early usage of this “Från” cancel, earlier than stated in Facit, and likely the earliest recorded.
1400
612 102,104 ROMANIA Swedish circle cancellation
STOCKHOLM K.E. 9.12.1895 on Romanian stamps 2×5+15 bani, on backside of cover sent from BRAILA 5.DEC.95 to STOCKHOLM 1.TUR 10.12.1895.
Unique item.
1500
613 105-14 Landstorm I på FDC Stockholm 20-12-1916 adresserat till H.Lichtenstein i STH, Faktiskt 1 dag före den helt officiella utgivningsdagen. Mycket saällsynt. 5000
614 331206 STH 6-12-33, FDC Postsparbanken typ 1 i 9stpl ex och ett ostpl på fantastiskt FDC, Bara märkesvärdet är 4650 kr 500
615 360701 G.V profil vä 15,20,25,30ö KUGELPOSTEN 1-7-1936 110
616 390922 Tre Kronor 90ö 1kr, 1,20kr lila på varsitt kuvert STH 22-9-39 110
617 391120 Tre Kronor 85ö och1,45kr på varsitt kuvert STH 20-11-39 115
618 400204 324-25 Bellmann STH , 2PAR 324aa+325,+ 2st 324CB PAR , F 1400+ 275
619 410123 G.V. profil Höger 5ö 271A,BBoch 280 35ö , STH 23-1-41 30
620 420504 337C 20kr 4-sid Svanar STH, via Zürich 250
621 420504 SVANAR 4-sid STH TILL KISA 250
622 420506 illustrerat kuvert 20 KR SVANAR nr 337 STH 4-5-42 via Zürich till Linköping 450
623 420518 337C 20kr 4 -sid Svan STH 4-5-42 via Zürich 6-V-42 till Jönköping, LYX kvalitet 250
624 520701 Tre Kronor 50ö ,75ö 2kr, på kuvert STH 1-7-52 och 30ö brun , 40ö blå G.VI A på ett kuvert, dvs kpl totalt. F 475 110
625 520725 G.VI A 20ö grå, 25 röd Nyköping 25-7-52 75
626 540120 G.VI A 40ö grön, nr 412 STH 20-1-54 75
627 540204 G.VI A 25ö blå, STH 4-2-54, F300 75
628 540315 G.VI A 25ö blå, BB par nr 406BB STH 15-3-54 50
629 550701 SKILLING banco övertryck kpl STH 1-7-55 30
630 570601 G.VI A och siffertyp och Hällristningar 8 märken 2 BB par och 3 block ur HA5 och HA6 på samma kuvert, mycket ovanligt STH 1-6-57 300
631 570601 G.VI A och siffertyp 5 olika illustrerade FDC inkl block HA6 , 225
632 570601 Siffertyp 394-95 5,10ö A,B STH 1-6-57 illustrerat kuvert 30
633 571015 G.VI A 20ö,20öBB, 25,40ö STH 15-10-57 45
634 610320 G.VI A 15, 20ö,30ö STH 20-3-61, illustrerat FDC 30
635 610320 G.VI A HA 14 STH 26-5-65, illustrerat FDC 20
636 620702 Tre Kronor 1,05KR, 1,50 KR BRUN, sth 2-7-62, illustrerat FDC 30
637 621015 Siffertyp 15ö nr 397, och 2,15 Tre Kr. STH 15-10-62 35
638 640824 Tre Kronor tre olika FDC STH 24-8-64 ,24-9-65 ,12-1-67 , F 240 50
639 52b2,54a HAGFORS 28-5-93, 5Ö MYCKET BLEKT HUVUD med 2 gröna prickar och 10ö, PR-LYXS 100