ObjNr catno Beskrivning utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

44 2c HUDIKSVALL 3-10-56, AB-PRAKT brev , nyansintyg HOW 1500
45 2c ÖREBRO 4-K STPL 17-11-55, PRAKTstpl, ktt, Intyg n.S 900
47 2e ESKILSTUNA UTAN RAM 24-11-56, fint brev med intyg N.S. 1000
49 2e STH 14-11-56, PRAKT brev till Hudiksvall 750
64 4a 8 skill bco orange. Felfritt exemplar på mycket vackert ovanligt tjänstebrev (obetydligt arkivveck) med dubbelt porto, makulerat med bågstämpel ENKÖPING 2.11.55 i Praktkvalitet. Ex Gustaf Johansson. Intyg Harbrecht 4,3,4-5,4 "Praktobjekt" (1989). 9000
67 6a1,4f A very beautiful and fresh cover to Russia with pair of 6 Sk. Bco grey
and 8 Sk. Bco dull orange yellow with very clear “STOCKHOLM
16.6 1857”. a vertical fold through 8 Sk.
Bco. F=100.000. . Cert. Obermüller Wilén. VERY FINE.
40000
69 7b2, 7b2+9c3+11e2. Very scarce 59 öre rate to Switzerland via Northern Germany with 5 öre green, pair of 12 öre blue together with 30 öre brown “CARLSTAD 13.3 1868”. Minor faults due to placement. F=38.000. Only
three covers known with this combination. Cert. Obermüller Wilén.
FINE - VERY FINE
18000
71 7c2 11e2,14Bd, STH 4-1-71 38ö brev Till LIBAU i RYSSLAND, Intyg n:S fräschör . Praktfullt brev ex Bengt Schelé. 5000
74 8a 9 öre vapen singel på brev i enormt färgstark och mörkt ex. stämplat NORRKÖPING 27-7-1859 ankomststämplat ?, brevet har en notering på insidan Stockholm 26-Juli 1859 Herr Meyerson, ank notering 28/7. Intyg Sjöman "inga spår av något annat, bortfallet märke". Mycket gott objekt. Kan denextrmt mörka 9öringen misstagits för en 12ö?
Detta är en filatelistisk kändis som såldes på FH auktion 1969 för då 3000 kr , vilket borde vara säkert motsvarande 50.000 kr idag. Hursom helst enastående färg !
5000
76 8c,10e, 11c , 9,24,30ö vapen på 63ö brev till Tyskland. Vackra rättvända stämplar STH 18-12-60 på märkena och Franco och Aus Schweden vid sidan samt 3 stämplar på baksidan . "några små, svaga s.k. rostfläckar" Intyg Sjöman mycket gott objekt 4000
77 8c,12b 9+50ö= 59 öre REK dubbelt porto+ rekavgift. STOCKHOLM 12-9-64 .Intyg HOW 13(3,3) (3,3) 3 Mycket gott objekt . Ovanligt 7500
79 8d,14Bc1 ESKILSTUNA 11-7-65, 9ö i extremt färgmättad färgstyrka,(NYANSRARITET) och 3ö på brev till Örebro . Intyg Lasse Nielsen mycket gott obj. UTSTÄLLNINGSOBJEKT med denna exceptionella 9ö färgraritet. 6000
104 9f1 LYSEKIL 29-1-61, 12Ö MÖRKT ULTRAMARINAKTIGT BLÅ I EXTREM FÄRGSTYRKA, till Uddevalla,Utställningsobjekt 2000
105 9f2 STH 9-11-60, par på "Emb.brf" i 2 :a vikt klassen till Engelholm, sällsynt nyans i par på brev. Tidigt Tjänstebrev. 700
106 9h Telegram envelope with 12 öre “YSTAD 19.3 1862”. Stamp with smal
imperfections. Cert. Obermüller Wilén. FINE & RARE with 12ö "ultramarin"
3000
109 9i FALKENBERGS BALK stämpel med 2 balkar på brev från Göteborg 10-11-62 . Nyansintyg HOW 9i matt ultramarin. 8000
114 9j2 NYKÖPING 26-10-61, 12ö svartaktigt ultramarinblå LYX centrerad i Fantastisk färgstyrka på AB-PRAKT brev sign . O.P. 9j2. , även nyansintyg HOW. .Stjärnmärkt på brev. 8000
115 9l STH 4-2-63 12Ö SINGEL Fantastiskt 51ö underfrankerat brev (63ö porto) till BERLIN Lösen notering "5 3/4" Sgr för mellanskillnaden mellan porto /Sgr och tillgodoräknat 12 öre = 1 1/4 Sgr. Wfr "3 2/3" Sgr . Stämplar BL.A. aus schweden , hamburg kspa (d) OCH hAMBURG. mYCKET OVANLIGT MED UNDERFRANKERADE BREV FÖRE 1865. iNTYG how 3,2,3,3 . mYCKET GOTT OBJ. 12000
116 9l 12 öre blå med tätt bottentryck på brev stämplat STOCKHOLM 27.5.63 och sidostämpel REGISTR: inom ram. Sällsynt försändelse. Signerad O.P. 9l på baksidan. 3000
118 9m ÅNGBÅTS PXP. No 32. 17-7-1872 PRAKTOBJEKT, intyg HOW 4,3,4,4, MYCKET SÄLLSYNT MED SÅ FINA VAPENBREV MED ÅNGBÅTS stämplar. UTSTÄLLNINGS objekt 3000
127 10d1 SKENE 20-7-61, PR-LYX brev till GBG 700
129 10d1,11b Brev till England via Nordtyskland och Ostende med Vapentyp 2 x 24öre samt 2x30öre = 108 öre ,stämplat Gefle 19-9-60 och med dekorativa röda st Fraanco,P, Aus Schweden och London Paid Sp 22 1860, Intyg HOW ngn nött tand, 3(2,2,3,3),3-4,3 Mycket Gott Obje 6000
131 10d2,11d 24ö,par 30ö på 84 ö på större del av brevframsida STH 26-4-70 till PARIS . Intyg LASSE NIELSEN Very fine copies. 500
135 10f1 GEFLE 2-7-63, FINT 4 DUBBELT PORTO brev med sällsynta nyanser. Sign O.P. 10 f1 1000
137 10f2,9c3 STH 14-7-71, 36ö till LONDON, intyg HOW 3(3,3) (3,4) 4 750
139 10g1 STH 2-1-65, 24ö till Norge, Superbt vackert, Intyg Kaiser 1000
140 10h2 UPSALA 29-1-72, 3X 24Ö på 72Ö DUBBELPORTOBREV till London. röd ank stpl Intyg NS mycket gott objekt, en lvht. DUBBELPORTO ÄR SÄLLSYNTARE ÄN VAD MAN KAN TRO DÅ DET FINNS MASSOR 36Ö PORTOBREV. 5000
142 11a,9b2, 14Bc1, CARLSKRONA 3-9-65, 30ö+12ö+3ö= 45 öre till HAMBURG TYSKLAND UNIK KOBINATION , trots märkena satta nära kanten som skapat slitna tänder och veck över 3+12ö är dettaett mycket intressant brev. Transit stpl SÖDRA ST. BANAN 4-9-65, ankomst stpl K.S.PA. HAMBURG 6-9-65. Intyg HOW 2(3x3)(3x3) 2 Gott objekt. UNIKT 4000
146 11d2 30 öre mörkbrun i 2 exemplar på mycket vackert brev till Holland med dubbelt porto, stämplat STOCKHOLM 22.3.70 och ankomststämplat 26.3.70. Enligt Facit ett av endast 2 kända. Signerat O.P. 11d2 12000
151 11e2, 14Be 63Ö "VAPEN to EGYPT ,3+2x30 öre on cover front sent from
STOCKHOLM 21.12.1869 to Egypt, via North Germany and Austria. Cancellations FRANCO and FRANCA. A couple of short perfs, the stamps have been removed and re-attached.
Scarce destination, with this combination only two cover (fronts) are known. Cert HOW 3 (2,3,3), 4, 3 (2000).
15000
153 11f,10h,9m NORA 16-7-72 30+24+2x12ö =78 ÖRE ASS i andra viktklassen till Stockholm. Intyg HOW gott objekt en 12ö några nöttatänder pga. placeringeni brevkanten. ENDA KÄNDA 78Ö ASS. En 12ö variant "Färgboll". till högerom Ä. 8000
158 12d,11e1 50 öre klar karmin i 3-strip samt 30 öre brun placerade på baksidan av vackert drottningbrev (uppskuret för montering) med bevarat innehåll, till Holland stämplat STOCKHOLM 2.2.64. Intressant och sällsynt objekt, några nötta tänder i ovankant. Endast 2 Vapenbrev kända med detta porto. Sign och intyg Sjöman "Mycket gott objekt" (1967). Brevet är skrivet av drottning Luise (Lovisa) av Sverige maka till konung Carl XV Johan. F 28000 15000
159 12f1 12f1 +9d2 ,10d1 Scarce 86 öre rate on cover to France via prussia with 12 öre light blue together with 24 öre orange and 50 öre carmine rose “STOCK HOLM 4.12 1866”, transit and arrival canc. on back. One backflap is partly cut see certificate HOW "Praktobjekt 4 (3,4,4) (4,4,4) 4, F 27000 7000
164 14Ba mkt fint brev STH 2tur 22-2 . nyansintyg ,HOW ,ab F 4800 1400
175 15c 17ö GRÅ och 24ö vapen på 41ö brevdel till ITALIEN (namnet bortrivet). Vackert stpl STH 7-1-70, attest och sign ENRO DIENA, Flera transit och ankomst stämplar. F för helt brev 180.000:- UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 6000
176 16a 2x20ö = 40ö Stockholm 27-8-66 till ÖSTERRIKE vackert brev obet anmärkning , Intyg HOW mycket gott objekt 3,5,3,3. Söllsynt brev. 4000
210 17g STH 6 TUR 4-1(75) PRS Mycket vacker TRYCKSAK i Praktkvalitet innehållande fullmakt att teckna en firma. 200
212 17g,19f, 22g, STH Norr 26-11-74 , 20ö,3x5ö, 3ö (några ktt) på vackert brev til BORGÅ FINLAND. KOMBINATIONEN bara känd i 2 ex, F 14000 +, intyg HOW mycket gott objekt 3(4x3,4) (4x3) 3. 6000
216 17g,25f SIGTUNA 9-6-1875, 33Ö 30+3Ö MITTSTÄMPLADE BRA BUNDET TILL BREVET SOM ÄR MYCKET DEKORATIVT OCH FELFRITT.. Sign O.P 17g, 25f. Utställningsobjekt 8000
218 18 Beautiful 12 öre postal stationery envelope additionally franked
with two copies of 4 öre grey "LYXstämplar" “STOCKHOLM KE. 19.7 1878” sent to Russia with arrival canc. on back. Envelope slightly reduced at left. According to Facit only two such frankings known. Cert.
Obermüller Wilén. SUPERB 4(3,3) (5,5) 5
8000
220 18,25i 4 öre (2 ex) och 30 öre på ovanligt rekbrev till Finland stämplat STOCKHOLM 24.7.77. Signerat på baksidan O.P 18a, 25i. Endast 2 kända av denna kombination och bara 10 REk kända med ringtyp 14 till Finland. 5000
224 18a,35b STH 2-4-78, UNIK Assbrev i 2 viktklassen 94ö , Intyg E.Harbrecht. Gott objekt, men rengjort och lite förstärkt kuvert. En 30ö ktt. 2000
227 18b2,24g 19h, MAJORNA 1-7-77, PR-LYXS ASS med 4ö och 2x5ö samt 2x 24ö som UNIK KOMBINATION AV 62 öres portot.. Dessutom har kuvertet tidigare använts då insidan är frankerad med 12ö nr 21o JÖNKÖPING 18-3-777 sänt till Majorna. En liten hörndel av brevetsaknas. SAGOLIKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. Intyg HOW 3(4,4,4,5,5)(4,4,5,5,5,)3 10000
231 19f.21n. 22e, STH NORR 14-8-75, 42ö till BOREAUX FRANKRIKE, Intyg Obe. Mycket gott obj 3, 3334, 33344 . Mycket vackert obj bara känt i 2 ex. 5000
234 20c AB-PRAKT br Karlshamn 28-2-1874 ,nyansintyg HOW, svår 3500
235 20c MÖLNDAL 8-12-73, Par 6ö svåra c nyansen , nyansintyg HOW 2000
244 20g GÖTEBORG 23-9-74 Trycksak till Norge som lösenbelagts "Lösen 19 öre " i blåkrita, pga. det varit i 2 :a viktklassen? eller inte godkänts som trycksak ?. Underbart Utställningsobjekt. Sign O.P. 20g 2500
245 20g KARLSHAMN 31-12-74, 2st 6ö olivgrå på vackert brev till Ystad. Intyg Sjöman mycket gott obj. 1200
253 20k,28b GÖTEBORG 2-3-78 blandtandat brev 6ö t 14 och 2st 3ö t 13 . Intyg Sjöman mycket gott objekt. ENDAST 2 KÄNDA! UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 4000
265 21m par 12ö till SCHWEIZ stpl PKXP NR 15 NED, ank stp Lausanne 5-VIII-76. Intyg Sjöman gott -mycket gott objekt 4ö överfrankerat. 600
274 22e,24g, 26f, SÖDERHAMN 11-9-75, DUBBELT PORTO 24Ö OCH ASS AVGIFT 50+20ö på EXTREMT sällsynt portosats 3 Kända 94Ö VARAV 2 KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. utstobj. intyg HOW MYCKET GOTT OBJEKT 6000
276 22f KALMAR 17-10-75., 20öre blekorange på sorgekuvert till USA , röd stpl New Yortk binder även märket till brevet, ankomststpl RICHMOND 4 NOV. Sällsynt brev med intyg HOW gott -mycket gott objekt. 2-3.3,4,2 lätt klimatpåverkaat. Kanske unik blekornange till USA. 4000
280 22g TINGSRYD 5-12-75, LYXs brev till Finland "Via Tyskland" PKXP NR 2 7-12-75 och 2 ryska stämplar på baksidan. Intyg Sjöman mycket gott till PRAKT objekt. 500
290 24c, 14Bh STOCKHOLM 10.9.72 ,24 öre gulorange och 3 öre Lejon typ II gråaktigt brun på vackert och ovanligt brev till Slesvig stämplat STOCKHOLM 10.9.72 och FRANCO. Intyg HOW "Gott objekt" (1991).(24 ö lite kort hörnskad som skett innan frankeringen- syns knappt i helhetsintrycket) 2500
297 24g,21l Beautiful double rate cover to France with 12 öre ulmarish blue together
 with 24 öre dull orange in strip of three “STOCKHOLM 24.2 1875”.
Tear in envelope far away from the stamps. F=10.000+. Cert.
Obermüller Wilén. VERY FINE.
7000
301 25e GRENNA 21-11-73, LYX stämplat Wärde brev .Intyg HOW. 3,4,5,3 750
304 25f,17e 30 öre svartaktigt brun och 3 öre på vackert brev till Schweiz stämplat STOCKHOLM 19.6.74 och på baksidan ankomststämpel. Intyg HOW 3(3,3),(3,3) 3 (1998). Sign O.P. 25f,17d 8000
307 26b,7f 17d, 21g.GÖTEBORG 30-5-73 , 5ö vapen ,3ö ,12,50ö ringtyp t 14 på UNIK kombination och enda kända 70öre ASS porto , pga platsbrist har 3ö satts överkanten och blivit beskuren vid öppnandet, intyg HOW 2(,3,3,4)(3,3,4) MYCKET GOTT OBJEKT. UTST. OBJ 7000
308 26g,24f, 25h, Assbrev med i Facit HÖGSTA KÄNDA frankering med 4 st 50ö i två par, 24öre och 30 öre =254 öre (assavgift 230 öre och 24ö dubbelporto). Stpl Sthockholm 25-9-76, Intyg HOW 2,(2x3,4,4),3,2 en del ktt,rep ht, reparationer av kuvert. Gott objekt. 25000
309 27c,22e 1 RIKSDALER och 20ö ringtyp t 14 på Adressbrev "Härmed ett paket" UPSALA 22-12-74 TILL KALMAR Intyg HOW mycket gott objekt 3 (3,4) (3,3) 3 brevet är förstärkt 20ö några ktt mot kanten och nr 27 kht. F 2018 1 känt och F 25000 8000
314 28c,b,19h STH NORR 10-4-78, 3ö svåra c nyansen i 4 ex, samt 28b ,19h(riss) som unik 20ö porto till Frankrike. signerad på baksidan O.P. 28b, 28c(4st) 19h. Fantastisk kombination 2500
332 30i STH 19-6-7 7-TUR (ovanlig 7 tur), 5öre lokalbrev som rreturnerat och belagd med lösen 5ö för porto och 6ö straff avgift. Intyg Sjöman på Engelska. "good item" 1000
436 50a,51a, STH Rg. 24-10-94,2x10/12ö,10/24ö på FK 5B, 40ö rek till Tyskland med samtliga provisorer. Intyg Sjöman.PR-LYX stpl mycket gott obj 800
641 1a 3skill bco ljust blåaktigt grön. Strålande vackert, välcentrerat och felfritt exemplar stämplat STOCKHOLM 30.12.56. Märket har extra fin tandning med nästan extra långa tänder. Brevstycket märket ursprungligen suttit på medföljer. Intyg HOW "Mycket gott exemplar" 3,4,3 (2021). 25000
642 1a GEFLE 6-9-1857, lätt rättvänd stämpel, lvht, Intyg Obe. 3,3,3 mycket gott ex 15000
643 1a 3 skill bco ljust blåaktigt grön. Mycket vackert, rent och synnerligen fräscht exemplar (obet kt, och bruen tandspetsi hö marginal) stämplat STOCKHOLM 6.1.57. Ex Ulf Ivarsson. Intyg Obe "Gott exemplar" (1985). Såld på Ebelauktionen ca 1980och då med utrop 12000kr. 10000
644 1a 3SK otydlig stpl Westerås) 6-4-58, ca 3mm riss i övre marginalen, Intyg Sjöman Godtagbart ex. 4000
645 1b Stockholm 24-5-57, PRAKT stpl 3sk på klipp , 2 ngt ktt, , Intyg HOW gott ex 2,2,4 9000
646 1b 3-skill med nästan hel rättvänd stpl MALMÖ 31-5-58, riss i nedre marginal. Intyg HOW 1,3,3 Godtagbart ex. 7000
648 1b STOCKHOLM 26-4-58, LYXS, Intyg N.S: 2 förstärkta hörntänder , 2 små riss i överkanten. Fin färg och LYXs. 4000
656 2c NYKÖPING 9-10-56, 4 sk högblå EXTREMT FÄRGSTARK, raritet i denna färgmättnad, PRAKT kvalitet, sign O.P. 2c 2200
662 2d 4 skill bco mattblå med tätt bottentryck. Felfritt exemplar på klipp med rättvänd fyrkantstämpel BOLLNÄS 19.5.56. Sign och intyg Sjöman "Praktobjekt" (1967)., samt sign O.P. 2d. 3000
675 2g STRENGNÄS 19-1-57, färgstark högblå med AB-PRAKT stpl på klipp, n.i. HOW 1000
688 2i2 4 skill bco gråultramarin. Mycket fräscht Praktexemplar stämplat STOCKHOLM 23.10.57. Intyg Grenstedt (1982). ex Beckeman 2400
690 2j1 LINKÖPING 13.10.57.rättvänd stämpel 4 skill bco skifferblå. Mycket vackert exemplar , lvht Nyansintyg O.P. 1800
692 2j2 4 skill bco gråultramarin. Felfritt mycket färgstarkt exemplar med starkt utflutet tryck på klipp med ankomststämpel STOCKHOLM 20 NOV 57. Intyg HOW "Praktobjekt" 4,4,5 (1990). 3000
695 2j3 STH 20-11-57, 1-2 ktt 4SK SKIFFERGRÅ FANTASTISK FÄRG , nyansintyg HOW. 3000
696 2k2 BOLLNÄS 16.11.57,fyrkantstämpel, 4 skill bco ljust mattblå, turkosgruppen. Underbart vackert och färgstarkt exemplar på klipp av en sällsynt nyans med extremt utflutet tryck,. . Intyg Harbrecht 3,4,3 "Mycket gott objekt" (1993). Ex Beckeman. 4500
697 2k2 4SK TURKOSGRUPPEN på brevstycke lätt stpl 22-11-57, Intyg HOW felfritt 2,3,1 2500
698 2k3 4 skill bco ljust mattblå, turkosgruppen. Praktexemplar stämplat STOCKHOLM 16.10.57. Sällsynt i denna kvalitet. Intyg HOW på tyska "Praktexemplar 4,4,4" (1992). ex Beckeman, F 15000 + ca 2,5x för prakt=F ca 37500 9000
699 2k3 SÖDERHAMN 27.10.57. på klipp med LYXs ,4 skill bco ljust gråblå, turkosgruppen. Sign Sjöman och intyg HOW 4,3,5 "Praktobjekt" (1996). F2022 15000 + ca 2,5x för prakt=F ca 37500 9000
700 2k3 SÖDERHAMN 10-11-57, omvänd stpl, något def ktt. Godtagbart ex 1,3,3. Sign O.P. k3. F 15000 1250
708 3a1 STH 31-3-57, vackert ex obetydligt spår av bläck på baksidan, syns knappt. Sgnerad Strandell, centrering 3, stämpel 3, 3000
711 3c GEFLE 7-9-56, rättvänd stpl , PR-LYX centrerat, Intyg NS. lvht, vackert ex 3000
713 3d 6sk gråbrun på klipp kt, Intyg HOW 3,3,3 mycket gott ex.Svår nyans F 24000 6500
714 3d STH 22-5-57, svår nyans F 24000, intyg HOW 3,3,3 mycket gott ex , lvht, signerat Strandell och Thier. 6000
715 3d HALMST(AD) 18 2-X-... PRAKTCENTRERAD 6SK GRÅBRUN, intyg HOW 2,4,2 gott ex. F 24000 5000
716 3f 6-sk GRÅBRUN, st STH 18-6-58 felfritt, intyg HOW 3,3,3 F 13000 7500
717 3f STOCKHOLM 27-4-58, 6sk gråbrun, vacker mycket gott ex , intyg HOW 3,3,3 . F 13000 3800
720 4a+4av2 2st PRcentr 8-skillingar på brevstycke med central 4-kantstpl UPSALA 26-8-56 Intyg EH. 3.4.3, ett ex. med DUBBELÅTTA 7500
725 4c GEFLE 24-12-56, 8sk citrongul med PR-LYX utsende , dock liten reparation i nedre marginalen se intyg HOW. nyans F 25000 4000
726 4c CITRONGUL 8SK NEDERKALIX 12-11- , nedre marginal rep. Nyansintyg HOW, Intyg Sjöman. Sällsynt nyans F 25.000:- 2000
733 4e STH 20-10-57,signerad O.P 4 e, svår nyans, även attest Obe. 2,3,1 felfritt. 2000
735 4e UPS... 18.. prc. intyg Strandell, tu. fl. svår nyans, är nog d-nyans dock 1300
736 4e SOLLEFTEÅ 27-1-58, en rep tand enligt intyg Sjöman, svår nyans 1000
737 4f 8 skill bco matt gulorange. LYX stämplat suverent vackert exemplar (obet riss) enbart makulerat med LYX norsk rist-stämpel. Mycket sällsynt objekt. Intyg HOW 1, 3 ,5 (2001). Utställnings objekt! 4000
738 4f STH 17-2-57, Intyg HOW felfri 3,3,3 1400
739 4f ULRICEHAMN 18 56, 4-K stpl Intyg Obe. 3,4,3 mycket gott ex. är nog e-nyans -bättre 1200
744 4g STH 22-1-58, intyg HOW 2,3,1 felfritt gott ex 1500
745 4g CARLSK(RONA) 28-6-, kht, ri, Intyg HOW 1,3,1, F 9000 1000
750 5a STH 8-9-57, 24 sk första nyansen på räfflat tunnt silkespapper, PRAKT STÄMPLAT FELFRITT ex. Intyg HOW 3,3,4 . 8000
751 5c 24 skill bco orangeaktigt röd. PR-LYX centrerat och sällsynt vackert exemplar med rättvänd, heldragen och lätt stämpel CARLSHAMN 2.6.57. Intyg HOW 3,4,3 "Mycket gott exemplar" (1988). Ex Beckeman. Underbart ex- nära praktex bara en svag 2;a ? från ett 50000kr ex!!!!!!!! 12000
752 5c ÖDESHÖG 9-3 4- kant stpl , Intyg Sjöman, gott-mycket gott ex, kt, vht 4000
753 5c Sth 6-1-57, intyg HOW 2,1,3 lvht,br.t Gott ex 3750
754 5dvar STH 29-8-5, felfri 24sk med variant F.YRA, Intyg HOW gott ex 2,3,1 5000
769 6Aa 1 skill bco på tunt papper. Stämplat Praktexemplar. Intyg Sjöman (1969). 4500
775 6Bbv3 3 öre svart lokal med Prakt Stjärn stpl,, praktex , med varianten hack i nedre vä hörn. F 2x 3000 = 6000 +++, sign O.P. 6Bb 1200
781 7a1 FAHLUN 11-2-82, vacker mörkgrön nyansintyg O:P 250
812 7e1 4-STRIP MED 1855 ÅRS PERF. ENDAST ETT KÄNT I FACIT. fräscht mycket gott ex, 2ktt. Nyansintyg HOW.UTSTÄLLNINGSOBJEKT 12000
829 8a WESTERÅS 4-9-58 nyansintyg O:P, FIN RÄTTV. stpl F 2022 3000kr 400
950 10a CARLSHAMN 2-7-58, 2 :a DAG på ovanligare ort för så tidig , 2vht, intyg HOW 2,4,3 , , UTSTÄLLNINGS OBJEKT! 2800
964 10d2 ÅMOT PRAKT STRÅL stpl, Intyg HOW 3,3,4 , mycket sällsynt på 24ö ( finns i princip bara på 12ö) 2200
965 10d2 GEMLA rättvänd STRÅL stpl, Intyg HOW 3,3,3 , mycket sällsynt på 24ö ( finns i princip bara på 12ö) 1600
995 10h2 KISA 12-5-70, PR-LYXex, sign O.P. h2 1000
1022 11c UMEÅ 24-3-61, PAR med praktstämplar , sign O.P. 11c, sällsynt nyans i praktstpl par 2000
1029 11d2 ÖSTERSUND 10-10-71, LYXs praktex INTYG HOW 4,4,4-5.. UNDERBART EX 2000
1030 11d2 30 öre mörkbrun. Praktexemplar stämplat KARLSHAMN 18.8.71. Intyg HOW 4,4,4 (1994). 900
1042 11e1,7b1 STH -10-65, par 30ö+par 5ö på Praktfullt klipp från brevtill PORTUGAL BREV, stpl FRANCA i oval ram. 1000
1084 12c WARBERG 28-3-64, fin klar mörk karmin, signerad O.P. 12 d 300
1087 12e ÖDESHÖG 8-1-64, fantastisk färg signerad O.P. 400
1088 12f1 GAMLEBY 5.6.66 ,välcentr. 50 öre karminrosa. Intyg Sjöman "Praktexemplar" (1970). Sällsynt vackert! 2500
1119 13a ARBO(GA) 4-7, Intyg L.N. gott ex, pr-lyxc. 650
1122 13b STH 15-9-4 TUR, AB-PRAKT, sign O.P.13 b 1000
1129 14Aa STH 2 TUR 6-11, fin färg, tätt tryck, bra tandning, Nyansintyg O.P. Aa (F 2022) 900
1148 14Be Stockholm 18-11-70, PR-LYX ex intyg HOW 4,4,4-5 1000
1151 14Bev1 3 öre typ II med den mycket sällsynta varianten "RÄTTVÄNT TRYCK PÅ BAKSIDAN", stämplat GÖTEBORG 18.3.71. Trots mindre rep ett vackert exemplar av denna raritet. Intyg Sjöman (1973). Även nyanserad och variantbestämd O.P 14Bev1 ( F 2022) Mycket ovanligt stämplat Göteborg. Finns även stpl STH som är vanligare. 9000
1184 15b2 HESSLEHOLM 3-2-68, Intyg Sjöman PRAKT- LYXex 1800
1185 15b2 Praktex STH 3-8-69, attest HOW 4,4,5 1800
1187 15b2 Praktex me d Dansk Nr stpl 24, Intyg HOW 4,4,4 1750
1189 15b2 ÖSTERSUND 29-12-70, LYXstämpel, Intyg Sjöman. 1500
1193 15b2 Klipp Malmö 3-10-68, ni EH 950
1204 15c 17 öre grå. Välcentrerat och felfritt exemplar på klipp stämplat HALMSTAD 13.2.70. Intyg HOW 4,4,4 "Praktexemplar" (1993). F 14000 4500
1205 15c KALMAR 28-12-70, VERKLIGEN VACKERT AB-PRAKTex intyg Obe 3-4, 4, 3-4 2800
1206 15c GÖTEBORG 8-8?, lätt delstpl, Intyg Obe: minimalt riss "GOTT TILL MYCKET GOTT EX" 1000
1215 16d 4x20ö i 2 par på klipp med DANSKA Nr stpl 1 och FRA SVERRIG 6-, Intyg Sjöman "Har troligen varit del av dubbelportobrev( 2 ggr 40öre) till Tyskland via Danmark." Mycket gott objekt. 4st 20ö på samma brev är en SUPERRARITET. Endast ett utlandsbrev känt med 4st 20ö och 2x5ö till England och endast ett inrikes med 4 st eller mer 20öringar på samma brev är känt. Endast 1 dubbelportobrev till Tyskland med 30+50ö=80 är känt. DETTA KLIPP ÄR SÅLEDES EN FANTASTISK DOKUMENTATION AV PORTOSÄLLSYNTHET av 20öres märkes frankering. Dessutom bara utländska stämpolar! UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 5000
1261 17h 3 öre olivaktigt orangebrun i mycket vackert 4-block med sidvända stämplar SJÖGÅRD 7.9.77. Sign O.P. 17h. Fantastiskt 4-block av sista svåra nyansen. Säkerligen enda kända av denna nyans och strålande vackert utställningsobjekt. 6000
1278 18a PRAKTex MANTORP 11-5-79,intyg EH,4,4,4 2500
1315 20b,var 6öre DIAMANTTANDAT MÄRKET ÄR TANDAT 2 GÅNGER, även kallat SÅGTANDAT . UNIK VARIANT PÅ 6 öre? Tidigare har den varit okänd på 6ö ( 2 kända) och endast ett fåtal kända på Rintyp t14 överhuvudtaget:
fht , godtagbart ex Göteborg 20-11-72 ( Den andra kända är stpl Göteborg 28-11-72)
5000
1317 20c MAMÖ 5- svår nyans, nyansintyg O:P. 275
1342 20k 6 öre rödaktigt lila. Vackert och fräscht 4-block (lvht, obet veck) stämplat DEJE 15.11.76. Ett av endast 3 kända 4-block. Intyg HOW (1997).3,3,(3,3,3) mycket gott objekt. Signerad O.P 20k. Vackert Utställningsobjekt. 10000
1344 21 TUNA 1-12-74 ( Hälsingland), Praktstämpel F 5000, intyg HOW 3,3,4 Stämpeln använd i Hälsningland 740101-751231. 3000
1402 23b 20/20 i 3-STRIP , STÖRSTA KÄNDA ENHET, 2 KÄNDA, Nyansintyg HOW, stpl Göteborg11-9-7(7), UTSTÄLLNINGSOBJEKT 11000
1446 26e 50 öre karmin. 4-block Perfekt centrerat och vackert stämplat UMEÅ 6.2.78. Intyg HOW (2000). 3,5 (3,2,2) Nyansierad O.P 26e. F 2022 8000 kr, Ex Beckeman. 2200
1619 37 YSTAD -7-77, OMV PR-LYXS intyg Grönl 1250
1730 47d HALSBERG 5-7-89, PRAKT, sign O.P. 125
1755 49b ENGELHOLM 15-12-92, PR-LYX ex sign O.P. b 200
1766 52 DENMARK Ystad–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE Y on Swedish stamp,5 öre Oscar II. Superb and very scarce. Opinion HOW "no signs of manipulation". 1500
1813 54av7 10 öre med extrem felperforering så att 4 märkesbilder syns, stämplat STOCKHOLM 26.2.92. Sign O.P 54av7 (F 2022) Enda kända på a nyansen ? 3000
1960 137v1 20ö/2ö LUFTPOST MED OMVÄNT PÅTRYCK, PRAKT KLIPP, FILIPSTAD 28-10-20, nstpl 14, F 13000, Utlåtande Peter Lorenzon 4000
2588 20d 4-BLOCK 20öre tjänste i ovanligare nyans på brevstycke stpl HALMSTAD 18-5-94, samt Wärde stämplar . ENDA KÄNDA 4-BLOCK!, Intyg HOW 3,3 (4,4,4,2) mycket gott objekt 3000
2752 2i2 (') 4 skill bco gråultramarin. Ostämplat och fräscht exemplar (något påbattrad ö.vä ht) av ett i ostämplat skick sällsynt märke. Intyg HOW 1,3,- godtagbart ex (1993).. Som ostämplad en stor raritet och stjärnmärkt i Facit 2022 Nyansintyg O.P 2i2. 30000
2753 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
2757 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
2758 6Aa (*) 1 skill bco på tunt papper. (TIDIGARE 6a1) F 2022 6 Aa F 45000 för (*) Vackert ostämplat exemplar (obet def) av detta sällsynta märke. Intyg HOW 2,3, - GOTT EX (1992). Mycket sällsynt som ostämplad. Typbestämd O.P. Aa. 7000
2766 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
2777 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
2807 9d * 9 öre blåviolett. Topp fräscht ostämplat Praktexemplar. Intyg HOW (1986). 1900
2827 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
2849 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
2871 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
2924 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
2929 26a *(*) 50öre rosa mycket fräscht ostämplat ex med mycket lätt spår av fastsättare. F 7500++ Intyg HOW 3,3,3-4 2200
3112 92 * 55Ö MEDALJONG , PRAKTEX ,Intyg N.S. 4,4,4 8000
3114 94 * 80Ö MEDALJONG , PRAKTEX ,Intyg HOW 4,4,4 8000
3543 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
3845 65 AB-PR garanti HOW 1600
9021 1II Corner margin copy 2 RBS WITH WATERMARK CROWN AND LETTERS IN left margin Thiele plate I No. 1 type 1 with a beautiful
distinct numeral canc. ”1”. Cert. Lasse Nielsen. VERY FINE. Very rare with margin watermark
10000
9022 1IIvar 2 RBS, PLATE II pos NO 100 WITH WIDE MARGINS AND LARGE PARTS OF WATERMARK LETTERS AND CORNER MARGIN ORNAMENT. A FANTASTIC MAYBY UNIQUE COPY. Cert. Möller VF-SUPERB copy. eXHIBITION PIECE! 15000
9161 13 4sk PR-LYX stpl nr 238, THORSHAVN, intyg Vagn Jensen "aegte". 700
9643 3 2ö med Danmark 5ö nr 131 stpl THORSHAVN 19-1-19, 6-DAG, intyg Grönlund felfritt.. vackert brev. 1200
9969 9 * (*) almost *** 5 aur blue perf 14, VF, Certificate LN very fine copy 600
10321 174v1 ** 5aur "vita solstrålar" ,prakt, intyg Grönlund 600
10322 174v1 * 5aur "vita solstrålar" ,AB, intyg Grönl. 500
10693 2 10 kop bra marginaler, lätt stpl Helsingfors 4-9-57,Intyg L.N. Meget godt eks. 2750
10696 2 10 KOPEK praktex MED BLÄCKKRYSS, BREDA MARGINALER , F PR 5500 1400
11679 67 1Fr Superb margins on piece "11" signed Brun, VF-superb 3000
11843 5a PARMA 40c. 4 marg , looks VF, 2thin spots, certificate PF. 400
12695 447-59 SCHWEIZ 1945 PAX serien stpl med intyg Liniger 1000
12869 22b 30kr. 1862 OFFENBURG 7. NOV ., 2 lightly bent co perfs. Cert Maria Brettl (2004). Mi 2400 Euro. Very Fine copy! Rare in this condition. 4500
12873 1x PORTO, 1 KR, Fine used on piece, sign Krüger, 800 Dm 500
12924 10A BRAUNSCiHWEIG , 1863 ½ GR ON WONDERFUL PIECEwith rare canc 36 with thin lines . Sign Köhler and opinion Lange. Excellent. 1200
12999 18 HANNOVER 10Gr olive VF blue cancel. signed Pfenninger, Diena 1900
13079 18 5 Gr. on piece, 3,9 very large marg , used 251, looks SUPERB ,signed GF 800
13138 29 18kr orange, CANNSTADT 19 DEC 1866, VF-SUPERB cancelslight shrt perfs, sign THOMA BPP. Mi500 Euro 400
13148
(*) 10 aur rosa karmin i vågrätt par ostpälat , se Intyg Grönlund obet oren framsida men raritet. F par x = 5x 6500 = 32500 1400
13194 81Aa 5 mark 26x17 "Zähnungslöcher", VF used "(H)amburg 8...)01-06 1-2N" no faults.Foto Attest Jäschke. 900
13362 19 DEUTSCH NEUGUINEA 5MK nicely canc HERBERTSHÖHE 30-9-03. Mi 600, cert Jäschke-Lantelme. 1750
14518 23 24c on VF-Superb coner to England " Per Steamer Via New York July 26/1865" perfekt 4ringcnc on stamp and red cancel on side , , on back Birmingham 6 Aug and Broomsgroof Au 7 -65. Certificate Holocomb and 2 signatures. 1400
14671 32IF 15 cents type I, without grill, certificate P. Holocombe "unused without gum,genuine, a very fresh copy of a rare stamp" wellcentered Mi 10000E=94000 SEK 15000
15098
Danmark , samling stpl i 2 visiralbum, 1851 till ca 1994, även div DVI, med bl.a bredrandig 2 RBS med intyg felfri, 5 st 4 RBS, och 35 andra skillingr inkl 2st nr 24 16sk, , bra örevalörer, 3 st posthus, nr 66 3st , nr 67 2st, nr 181-193, 199-200, 201-12 i mitt stpl 4 block, 213-17 Luftpost kpl stpl F 5500, massor av PRAKT-LYX stämplar. Bra samling. Lågt Utrop 6000