ObjNr catno Beskrivning Startprice BildLink


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.
.jpg


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.
.jpg


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

.jpgSLESVIG

.jpg
11087 1 LYX Flensburg 22-2-20 200
11088 1-14 SLESVIG, PR-LYXsserie på varsitt klipp FLENSBURG 14-3-20 350
11089 1-14 ** SLESVIG 2½pf-10 Mark, VF set 225
11090 10-11 WOYENS 10-2-20, BLÅ ,75pf AB, 1M prs 100
11091 13 WOYENS 10-2-20, 5Mark BLÅ PRS 120FÄRÖARNA

.jpg
11092 3 2ÖRE /5ö, ONCOVER WITH 5ö, VFsuperb THORSHAVN. 201-1-19 1500
11093 3 2/5 ÖRE TRANGISVAAG 19-1-19, PR-LYXS klipp 1500
11094 3 2ö med Danmark 5ö nr 131 stpl THORSHAVN 19-1-19, 6-DAG, intyg Grönlund felfritt.. vackert brev. 1200
11095 3 2/5Ö +5Ö CHR X på lokalbrev THORSHAVN 22-1-19, PRAKT 1200
11096 4 20/1ö i par+5ö Dk nr 103a, på klipp Thorshavn 13-5-41, vackert obj.F 1600+ 400
11097 4 20/1 svart, AB-PR klipp VAAG 28-5-41 275
11098 4 20/1ö stpl VIG LE 200
11099 4 ** 20 / 1ö margincopy, tiny spot in gum 115
11100 4-8 ** 20-60Ö/ 1-15ö kpl serie5st AB-PR, F 8500 1700
11101 4-8 Overprint set , VF used 1ö+27% ö on piece, 60/6ö VF-Superb used 950
11102 4I 20/1ö VF used corner cancel 175
11103 4v3 20/1ö black , VF-XF used on piece Thorshavn7-6-1941, print over Denmark 600
11104 4v3 20/1ö black , print slight over Denmark VF-F used on piece Thorshavn , F 1500 325
11105 5 20/5ö piece PRS Thorshamn 14-4-41 200
11106 5 20/5ö VAAG 28-5-41, VF-XF on piece 140
11107 5 20/5ö vinröd, PRs THORSHAVN 6-4-41 110
11108 5 20/5ö på klipp Thorshavn 11-1-43 100
11109 5var 20/5ö on piece Trangisvaag, XF, printing variaty " left bar broken" 200
11110 6 20/15ö on piece Trangisvaag, XF 200
11111 6 50/5ö +dk237,klipp Thorshavn 19-12-40 200
11112 6 20/15ö THORSHAVN 3-1-41, VF piece 60
11113 6v2 20/15ö 2 utan fotspets, Torshavn 150
11114 8 60 / 6ö , PRAKT THORSHAVN 24-3-41 900
11115 8 60/6ö AB-PR Thorsh 19-5-41 700
11116 8 60/6ö klipp THORSHAVN 19-3-40, ab-pr 400
11117 17v1 ** 70Ö 1937, LYX 4-BLOCK pos 3 i blocket variant pil över 2 mås t.h. F för prakt ca 3500 men detta LYX++ 1000
11118 44 25 KR GUMSE hörnmarg 4-bl, LYXs-79 50GRÖNLAND, PAKKEPORTO

.jpg
11119 1 * 1ö ostpl Praktex F 8500 1400
11120 2 5Ö Pakkeporto on piece STYRELSEN AF KOLONIERNE I GRÖNLAND, SUPERB. F 8500 (för prakt 4,3,5) 1500
11121 3D *(*) 10ö 2sid tandad, AB-PRAKTex 8000 1750
11122 3II * 10Ö fint PRAKTex F 10000 1600
11123 3Iv * 10ö 1905 ostämplat Pr-Lyx centrerat ex, variant buktad ram upptill, F 8500 1100
11124 4 1Ö Styr. af Kl Grönl., hel sidvänd, VF 175
11125 4CI STPL V.F 350
11126 4I 1ö violet corner cancel. F 1100 200
11127 4IC 1ö 1 printing , VF used, 1100 350
11128 4II 1ö VF lightly used 140
11129 4IV ** 1ö PR-LYX 4-block pos 12-13,16-17 1750
11130 4IV ** 1ö cornermarg. 4- BLOCK, VF-XF 1000
11131 4IV 1ö LYXc hörnstpl ex 140
11132 4IV 1ö violett hörn stpl , Fine used 120
11133 5II * 2ö gul, pakkeporto PRAKT, F 3000 600
11134 5II * 2ö gul, grågult ppr LYX centr 550
11135 5II * 2ö PAR, 1 ex 2ktt, F 4000 500
11136 5II * 2ö PAIR,almost invisible fold , F 4000 500
11137 5II * 2ö PRAKTcentr, 2 fasts.spår, F 2000 400
11138 5II * 2ö, VF, F 2000 400
11139 5II * 2ö gul, pakkeporto , VF 400
11140 5II * -(*)2ö fine copy, disturbed gum 250
11141 5II 2ö Styrelse af Kol. i Grönl., prs ,2ktt 200
11142 5II 2ö VF lightly used 190
11143 5II 2 ÖRE gul, grågult ppr, stpl hö STY KOL 190
11144 5II 2Ö Styr. af Kl5 Grönl., hel sidvänd, VF 175
11145 5III * 2ö PRAKT , 3tryck, F 2800 700
11146 5III * PRcentr, F 1600 500
11147 5III * 2ö , PR-LYX centr 450
11148 5III 2öVF-XFused GRÖNLANDS STYRELSE 275
11149 5III 2ö vackert stpl Styrelsen Af Kolonierna i Grönland, mycket fint 200
11150 5III 2 ÖRE gul, vitt ppr, STY...KOL , rufftand 150
11151 6I 5ö first printing, VF-XF used, 1500 500
11152 6I 5ö ,tryck 1, lyxc hönstpl ex, VF, 1500 425
11153 6I * 5ö redbrown, looks VF but thin 225
11154 6II 5ö 2:nd print, VF-XF, superbly centered 300
11155 6II 5ö bra stpl Styrelse Kolonier... 290
11156 6III ** 5ö bra AB, VF copy 1100
11157 6III ** 5ö AB, VF UNMOUNTED MINT 1000
11158 6III 5ö Grön.. Styr..., VF used 300
11159 6III 5ö, VF-XF USED 275
11160 6III 5ö Grönla.. Styrel..., VF used 250
11161 6III 5ö ligtly used, F-VF 800 200
11162 6III 5ö VFused GRÖNLANDS STYRELSE 200
11163 7I 10ö blue 1st print, VF lightly used STY... 425
11164 7I 10ö blue 1st print,VF lightly used ...elsen 400
11165 7I 10Ö Pakkeporto tryck 1, stpl nedtill 250
11166 8 15ö violet, VF used ..LANDS ...ELSE 450
11167 8I 15Ö Pakkeporto tryck 1, stpl ...sen AF 400
11168 8IC1 15ö violet, prakt ..en af kolonierne i grön. 650
11169 8IC1 15ö , F-VF lightly used 375
11170 8II 15ö AB, VF used Styrelsen af kolonierne 450
11171 8II * 15ö AB, VF mint 350
11172 8II 15ö , F-VF lightly used, Facit 1900 300
11173 8III 15ö 3 tr, VF used, F 1300 450
11174 8III 15ö vackert violett stpl Grön)lands Sty)relse , mycket fintF 2018 2200 400
11175 8III 15Ö V.F. USED, F-97. 1000 350
11176 8III 15ö PRS Grönlands Styrelse + krona 350
11177 9 4-BLOCK, alla med varsinn PRs Udstedet Igdlorssuit 400
11178 9 ** 20ö LYX hörnmarg 4-block 350
11179 9 ** 20ö PR-LYX 4-block 300
11180 9 LYX-PRs Udstedet Igdlorssuit 150
11181 9 ** 20ö LYX 100
11182 9 20ö superb Grönlands Styrelse 100
11183 9 20ö KOLONIEN UMANAK , LYXc , AB-PR 100
11184 9 ** 20ö , Cornermarg . superb,PR-LYX 90
11185 9 ** 20ö PR-LYX 75
11186 9 ** 20ö , PRAKT 75
11187 9 ** 20ö , AB/PRAKT 60
11188 9I 20Ö Pakkeporto tryck 1, stpl GRÖ. Styrelse 300
11189 9II Parcel, 1923 Thiele II 20 øre red print 2
on thick slightly toned paper. F 1700
300
11190 9II 20ö ,VF Styrelse.. Kolonie.. , F 900 250
11191 9IV Grönland pakkeporto helark 1915 20ö IV tryck med 25 märken och 12 varianter i PR-LYX KVALITET, F 5000 + varianter, foto A4 med beskrivning av varianter medföljer. 1000
11192 9iV 20ö VF-EF Grönlands Styrelse 85
11193 9VI Grönland pakkeporto helark 1915 20ö VI tryck med 25 märken och 12 varianter iPR-LYX KVALITET. F 5000+ varianter, foto A4 med beskrivning av varianter medföljer. 800
11194 9VII Grönland pakkeporto helark 1915 20ö IV tryck med 25 märken och 12 varianter i PR-LYX KVALITET, F 5000 + varianter, foto A4 med beskrivning av varianter medföljer. 1000
11195 9VII Grönland pakkeporto helark 1915 20ö VII tryck med 25 märken och 12 varianter i AB-PR-LYX KVALITET, varianter, foto A4 med beskrivning av varianter medföljer. 800
11196 9VII ** 20ö VII tryck 4-block MED HÖRNMARG POS 4-5.9-10 LYX KVALITET, med 3 varianter, foto A4 med beskrivning av varianten medföljer. 350
11197 9VII ** 20ö VII tryck 4-block MED HÖRNMARG POS 18-19. 24-25 PR- LYX KVALITET, med 2 varianter, foto A4 med beskrivning av varianten medföljer. 300
11198 9VII ** 20ö VII PAR , POS 17+23 med variant " skår i ydersiden af överste rammelinien i midten", och inhak i 2:a O, LYX 120
11199 9VII ** 20ö VII POS 11 med variant " skår i ydersiden af överste rammelinien i midten", LYX 100
11200 9VII ** 20ö VII POS 12 med variant " skår i ydersiden af överste rammelinien i midten", LYX 90
11201 9VII ** 20ö VII POS 13 LYX 80
11202 9VII ** 20ö VII pos 15 var i ö vä hörn LYX, 80
11203 9VII ** 20ö VII POS 3 LYX 65
11204 9VII ** 20ö VII POS 14 PR- LYX 60
11205 9VII ** 20ö VII POS 8 PR- LYX 40
11206 9VIIv1 ** 20ö VII tryck 4-block MED HÖRNMARG POS 1-2.6-7 LYX KVALITET, med 3 varianter, foto A4 med beskrivning av varianter medföljer. 400
11207 9VIIv2 ** 20ö VII tryck 4-block MED HÖRNMARG POS 16-17. 21-22 LYX KVALITET, med 1 varianter, foto A4 med beskrivning av varianten medföljer. 400
11208 10 ** 70 Aur violett, AB-PRAKT, F 6000 1900
11209 10 ** 70 Aur violett, AB, F 6000 1600
11210 10var ** 70 Aur violett, dubbla ramlinjer upptill , PR-LYX, F 9000 2900
11211 11 Grönland pakkeporto helark 1915 1kr ** med 25 märken och 5 varianter i AB ca 9 och ca 16 PR-LYX KVALITET, F ca 26000 + varianter, foto A4 med beskrivning av varianter medföljer. 3700
11212 11 ** 1kr 4-block MED HÖRNMARG POS 16-17, 20-21 PR-LYX KVALITET, var 2 märken extra stora F 4800+ 1300
11213 11 ** 1kr 4-block MED HÖRNMARG POS 4-6, 9-10 PR-LYX KVALITET, F 4800+ 1250
11214 11 ** 1 kr 4-block, AB-PR, F 2800 800
11215 11 ** 1kr 4-block MED HÖRNMARG POS 19-20, 24-25 AB-R-, F 3200+ 700
11216 11 1kr Utstedet Satut, LYXs 300
11217 11 ** 1kr POS 13, PR, F 1200 195
11218 11 1KR PRAKTEX, Grönlands Styrelse F 2018 800 175
11219 11 ** 1kr POS 23, LYX 175
11220 11 1kr rund stpl ...ands -37, Vf 165
11221 11 ** 1kr var prick i K, position 8 ,AB 160
11222 11 1KR kOL umanak, KT 110
11223 11 1kr gul, stpl ,Grönlands styrelse i oval 100
11224 11v1 ** 1kr 4-block MED HÖRNMARG POS 1-2.6-7 PR KVALITET, med variant, POS 7 KURSIVT E. F ca 5000 1200
11225 11v2 ** 1kr var vit 4 -kant under 2:a måsen, position 18 ,VF, F 1200 200
11226 11var ** 1kr var EXTARA STORT MÄRKE POS 16, PR-LYX, F 1200 250
11227 11var ** 1kr POS 12 var färgstreck i hö smitt sköldens kant ,PRAKTEX , F 1200 225
11228 11var ** 1kr POS 15, PR, F 1200 160
11229 11var ** 1kr POS 14, AB 140
11230 12 ** 3KR PR-LYX 750
11231 12b 3 kr stpl ...nds ...se, prakt centr F 2200 450
11232 13 10ö PR-LYX 4-BLOCK, F 1800 900
11233 13 10Ö 4-BLOCK, PRAKT GRÖNL. STYRE. 800
11234 13 10ö 4-BLOCK, light used Grö Styr. vf-xf. 750
11235 13 10ö cornermarg pair , violet Grö Styr. XF 400
11236 13 ** 10Ö LYX 250
11237 13 ** 10öre PR-LYX, F 450 225
11238 13 10ö VF USED corner cancel ,up right 180
11239 13 ** Hörnmarg ex ,AB-PR 150
11240 13 * 10ö PRAKT 100
11241 13-16 ** 10ö-1kr 1937 Schultz, PRAKT-LYX serie F 2018 pr 3200 750
11242 14 ** 20ö LYX hörnmarg 4-block, 1 ex partiellt spegeltryck. F 3200+ 1100
11243 14 20ö LYXs Udstedet Igdlorssuit 300
11244 14 20ö sidv Kolonien Umanak, VF-EF 200
11245 14 20ö PRAKT Udstedet Satut 200
11246 14 20ö VF USED corner cancel ,up left 150
11247 15 ** 70Ö LYX hörnmarg 4-block 850
11248 15 ** pr-lyx 70ö hörnmarg 4-block 600
11249 15 ** 15ö 2st PR-LYX ex i mycket tydlig bredd, F 1200+ 400
11250 15 ** 15ö LYX 300
11251 16 1KR 4-BLOCK varje märke LYXS UDSTEDET SATUT, ngn kt. 1200
11252 16 ** AB-PR Hörnmarginal 4-block 700
11253 16 ** 1kr 4-block MED HÖRNMARG POS 4-6, 9-10 PR-LYX KVALITET, 2 högra märkena extra stora F 4800+ 650
11254 16 ** 1kr 4-block MED HÖRNMARG POS 16-17, 20-21 PR-LYX KVALITET, varpos17 brott på mås vinge F 2600+ 550
11255 16 ** 1kr 4-block MED HÖRNMARG POS 19-20, 24-25 AB-R-, F ca 2200 500
11256 16 ** 1kr var prick i K, position 8 ,LYX 275
11257 16 ** 1kr position 3 ,LYX 275
11258 16 ** 1KR PR-LYX 225
11259 16 ** 1kr POS 21, LYX 175
11260 16 ** 1kr POS 14, LYX 160
11261 16 ** 1kr POS 15, PR- LYX, F 650 160
11262 16 ** 1kr POS 13, PR, F 650 110
11263 16 ** 1kr POS 23, PR, F 650 95
11264 16v1 ** 1kr 4-block MED HÖRNMARG POS 1-2.6-7 AB+ 3st PR KVALITET, med variant, POS 7 KURSIVT E. F ca 2600 600
11265 16v2 ** 1kr var vit 4 -kant under 2:a måsen, position 18 ,PR-LYX 700 + pr ca F 1000 260
11266 16var ** 1kr POS 12 var färgstreck i hö smitt sköldens kant ,P-LYXEX , F 650+ 220
11267 17 ** LYX hörnmarg 4-block 1000
11268 17 ** 70 aur LYX marginal 4-BL. , F 2800+ 900
11269 17 70 ö violett,VF used 200
11270 17 ** 70ö violet, prakt,-LYX F 700 200
11271 17a ** 70Ö violett LYX, SUPERB, PR F 750 300
11272 17b ** djup rödviolett ,PR-LYX 4 BLOCK F 8000 2500
11273 17b ** 70Ö djup rödviolett LYX, SUPERB f 2000+ lyx 600
11274 18 ** 1 kr gul LYX marginal 4-BL. , F 2800+ 875
11275 18 **PR-LYX, hörnmarg 250GRÖNLAND

.jpg
11276 1-5,7,9 Cover Kutlingssat 29-4-41, fold on 1kr 250
11277 1-9 ** bra serie 175
11278 10-18 ** OLIKA MOTIV 1ö-5kr, nedre vänster HÖRNMARGINAL 9-bloclk serie i superb kvalitet. Populär! 5000
11279 10-18 ** OLIKA MOTIV, PRAKTSERIE I PAR 1300
11280 10-18 American issue on pices GODTHAAB 1.2.1945. VF 850
11281 10-18 ** OLIKA MOTIV, PRAKTSERIE 800
11282 10-18 FDC MARMORILIK 1-2-45, VF cover 800
11283 10-18 ** olika motiv kpl postfrisk 700
11284 10-18 ** 1ö-5kr different designs, VF-superb set 700
11285 10-18 ** OLIKA MOTIV, PR-LYXcentr SERIE 700
11286 10-18 ** OLIKA MOTIV praktserie 700
11287 10-18 OLIKA MOTIV kpl stpl (GRÖ...) serie, VF 700
11288 10-18 OLIKA MOTIV kpl stpl serie, VF PÅ BREV nord 14-8-1956 700
11289 10-18 ** 1ö- 5kr OLIKA MOTIV kpl , VF-XF 700
11290 10-18 OLIKA MOTIV kpl stpl (GODT...) serie, VF 650
11291 12 7ö 1945, VF USED 90
11292 13 ** 10ö PR-LYX 100
11293 19-21, 40,44 DANM. BEFRIET 1+5+7ö on cover, SDR STRÖMFJORD 5-5-60 325
11294 19-21 1-7ö Danm. Befriet m.m på brev 1960 300
11295 19-27 ** Danmark Befriet kpl sats 15 olika i PR-LYX centrering . F 30000 ++ 6200
11296 19-27 DANMARK BEFRIET, cpl set 15 different on 4 covers SDR- STRÖMFJORD 5-5-60, VF SET F 21000 5000
11297 19-27 ** GRÖNLAND DANMARK BEFRIET 1945 kpl serie 9st F 10.000 2000
11298 33 ** 50aur blue, Ship, superb margincopy 150
11299 34 NARSALIK 7-5-68, 1KR PRAKTs 50
11300 37-38 ** 4-BLOCK SERIE F 2040 750
11301 37-38 ** 150
11302 37-38 ** Påtryck 60ö på 40ö, 1kr, VF, F 825 150


THULE

.jpg
11303 1 stpl 50
11304 1 ** Thule 10 ö , VF 45
11305 1-5 THULE set AB-PRS 150
11306 15 ** THULE 1-5 postfrisk fin serie 90
11307 15 THULE 1-5 stpl fin serie 90
11308 1-5 * THULESET 5 st 50
11309 15 ** THULE 10-45ö BRA SERIE 90
11310 6-7var 3, 4ö båda vm 2 kronor, stpl 80
11311 16 1Ö tjänste, 4-bl LYXs kpnh 31-3-24 60
11312 19 AVISPORTO 41Ö 100 BUNT, STPL F3500 250DANSKA VÄSTINDIEN

.jpg
11313 1b * BRA MARG.F 2000 (1997),tryckbest LN 600
11314 1b * 3c gult gummi , VF, 4 marg F 3300 500
11315 1b 3c , ring stpl, tu fl, 4 marg 375
11316 1c 3c brunt gummi stpl, nrstpl +N..., VF 500
11317 1c 3c brunt gummi bra marginaler, men lite starkt tvättad för att tona ner det bruna gummit. F 3300 400
11318 2 3c plade II pos 90, XF used sheet marg 500
11319 3 3c linjetandad med normal tandning, lätt hörnstpl ned vä. F 3000 350
11320 3 3C PERFED, lightly used , short perfs 250
11321 4 4c blå lätt ringstpl till vä. bra tandning F 6000+ 700
11322 4 4c linjetandad, kraftig stpl, obet kt, F 6000 500
11323 4vmvar 4c blå, extremt tunt papper och med vm krona delat mitt itu. lätt ringstpl till vä. normal tandning F 6000+ 1200
11324 5 1 cent Spiro förfalskning i ark om 25 märken stämplat. intressant. 750
11325 5 1c ST THOMAS 12-4-88?, ab-pr 150
11326 5-6 DVI 1c delat vm krona, 3c vm endast 1/3 krona, 2st 3c med vm krona och markinalvm bokstäver bra stpl ex , 6gv 3c lätt ringstpl, omv vm krona (F 1000) , totalt F 2200++ 500
11327 5-8, 10-11 1-5c+10,12c samt halverad 4c på brevstycke. Mest fin kvalitet F 3750 400
11328 5-8,9,12 DVI 1,3,4,7,och 14c Fournier Forgeries i blocks of four , used 700
11329 5-8,9,12 DVI 1,3,4,7,och 14c Fournier Forgeries i blocks of four , used 600
11330 5h 1c, ...HOMAS 24-4-96, AB 125
11331 5h 1 c VIII print, VF used ST. T... 189x 60
11332 5i ** Bra AB ex F 225+ 90
11333 6 3 cent Spiro förfalskning i ark om 25 märken stämplat. intressant. 750
11334 8var 5c, ST: T...., grön färg utflutet tryck 125
11335 9,Fvar 7 c stpl Otandad förfalskning 100
11336 10a 10c ST THOMAS 6-11-80 150
11337 10b 10c ST THOMAS 23-9-96, AB-PR 200
11338 11 12C stpl 12?-1-1870 , ktt F 1700 100
11339 12 14 cent Spiro förfalskning i ark om 25 märken stämplat. intressant. 2400
11340 12 14c bra ring stpl ex, obet nötta tänder upptill men bra ex av detta svåra märke F 16000 2000
11341 12 14c stpl förfalskning 200
11342 12F 14c 10-block , used Forgery 1000
11343 12F 14c pair , used Forgery 300
11344 12F 14c , used Forgery 200
11345 14-16 1,3,4c 12½ bra stpl ex F 570 140
11346 18 10 cents t 12½ i 4-BLOCK stpl ST:Thomas 2-8-01, Attest L.N: Gott objekt 1400
11347 19-21 1,2,5c Vapentyp, VF used, F 620 125
11348 19-22 1c-8c Vapentyp VF used set, F 1200 250
11349 19-22 ** 1-8C VAPEN 1900-03 , VFSET 225
11350 19-22 ** 1-8C VAPEN 1900-03 , VFSET 200
11351 19var 1c, ST Thomas 2-7, del av hörnmarginal vattenmärke. sällsynt 250
11352 23v1 (*) högsta LYXcentr F 900 350
11353 24-28 3c+8c olika påtryck, VF used F 1550+ 10c/50c vacker men 2mm riss F 900 400
11354 28 ** LYX 10 på 50 c 500
11355 29 5BIT 1905/ 4c ST Thomas 5-1-1912, VF-Superb 250
11356 29a 4-block prc ostpl (*), F 4800 800
11357 29bv1 * omv Ram , LN " tr4 pos 51", prakt 375
11358 29bv12 **/* 4-BLOCK ,2 ex **, v12 pos3 150
11359 30 5BIT 1905/ 5c ST Thomas 5-1-1912 125
11360 31 5BIT 1905/ 8c ST Thomas 5?-1-1912, VF-Superb 200
11361 32-37 CHR IX cpl set VF-Superb used set 200
11362 32-37 * kpl serie 125
11363 36 ** CHR IX 40 BIT, PR-LYX 70
11364 38 1Fr St TH. Hamn, VF used 150
11365 38-40 St THomas HAmn 1,2,5 fr bra stpl serie F 4500 650
11366 40 ** 5 FRANCS , PR-LYX 450
11367 40 5Fr St TH. Hamn, Fine used F 3300 400
11368 41-48 Fredrik VIII cpl used set, F 1300 200
11369 48 ** 50 bit 4-block , AB ,VF 75
11370 54 30 Bit CHR X , VFused ST. TH..., F 1500 300
11371 56 50 Bit CHR X , VFused ST. THOM..., F 1500 300


LÖSEN
.jpg
11372 3 6C Lösen LYX centr stpl ...OMA... 750 250
11373 4 10C Lösen PR centr stpl ST. TH ... 750 200
11374 5-8 Lösen 5-50Bit, bra stpl serie F 820 200
11375 8 LÖSEN 50 c stpl ...IKSTED 6... 100


HELSAKER
.jpg
11376 9var FK 9 framsida , valör 8c med starkt spegeltryck, Fredriksted 19-3-01. 350