ObjNr catno Beskrivning Utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

225 8c,10e, 11c , 9,24,30ö vapen på 63ö brev till Tyskland. Vackra rättvända stämplar STH 18-12-60 på märkena och Franco och Aus Schweden vid sidan samt 3 stämplar på baksidan . "några små, svaga s.k. rostfläckar" Intyg Sjöman mycket gott objekt 4000
226 8c,12b 9+50ö= 59 öre REK dubbelt porto+ rekavgift. STOCKHOLM 12-9-64 .Intyg HOW 13(3,3) (3,3) 3 Mycket gott objekt . Ovanligt 7500
247 9l STH 4-2-63 12Ö SINGEL Fantastiskt 51ö underfrankerat brev (63ö porto) till BERLIN Lösen notering "5 3/4" Sgr för mellanskillnaden mellan porto /Sgr och tillgodoräknat 12 öre = 1 1/4 Sgr. Wfr "3 2/3" Sgr . Stämplar BL.A. aus schweden , hamburg kspa (d) OCH hAMBURG. mYCKET OVANLIGT MED UNDERFRANKERADE BREV FÖRE 1865. iNTYG how 3,2,3,3 . mYCKET GOTT OBJ. 12000
249 9m ÅNGBÅTS PXP. No 32. 17-7-1872 PRAKTOBJEKT, intyg HOW 4,3,4,4, MYCKET SÄLLSYNT MED SÅ FINA VAPENBREV MED ÅNGBÅTS stämplar. UTSTÄLLNINGS objekt 3000
257 10d1,11b Brev till England via Nordtyskland och Ostende med Vapentyp 2 x 24öre samt 2x30öre = 108 öre ,stämplat Gefle 19-9-60 och med dekorativa röda st Fraanco,P, Aus Schweden och London Paid Sp 22 1860, Intyg HOW ngn nött tand, 3(2,2,3,3),3-4,3 Mycket Gott Obje 6000
260 10d2,11d 24ö,par 30ö på 84 ö på större del av brevframsida STH 26-4-70 till PARIS . Intyg LASSE NIELSEN Very fine copies. 500
263 10f2,11g, 16e, TORP 11-6-72 TILL GISLAVED, 74 ÖRE ASS MED 24+30ö (kht) VAPEN o 20ö (lätt veck) LEJON kanske unik kombination då den vid intygets skrivande 1996 inte var noterat i Facit. Intyg HOW gott objekt. 2 (3,3,3)(4,4,4)2 . Intressant objekt med snören och lacksigill. Fint Utställningsobjekt! 7500
265 10h2 UPSALA 29-1-72, 3X 24Ö på 72Ö DUBBELPORTOBREV till London. röd ank stpl Intyg NS mycket gott objekt, en lvht. DUBBELPORTO ÄR SÄLLSYNTARE ÄN VAD MAN KAN TRO DÅ DET FINNS MASSOR 36Ö PORTOBREV. 5000
267 11b(3) DROTTNING brev (sorgebr. med. innehåll sign. Louise) till HOLLAND med 3-STRIP 30 öre vapen stpl STH 30-1-61. Ett märke har varit vikt över kanten. Utlåtande Sven Åkerstedt, vackert och fräscht. 4000
272 11e2, 14Be 63Ö "VAPEN to EGYPT ,3+2x30 öre on cover front sent from
STOCKHOLM 21.12.1869 to Egypt, via North Germany and Austria. Cancellations FRANCO and FRANCA. A couple of short perfs, the stamps have been removed and re-attached.
Scarce destination, with this combination only two cover (fronts) are known. Cert HOW 3 (2,3,3), 4, 3 (2000).
15000
280 14Ba mkt fint brev STH 2tur 22-2 . nyansintyg ,HOW ,ab F 4800 1400
290 15c 17ö GRÅ och 24ö vapen på 41ö brevdel till ITALIEN (namnet bortrivet). Vackert stpl STH 7-1-70, attest och sign ENRO DIENA, Flera transit och ankomst stämplar. F för helt brev 180.000:- UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 6000
291 16a 2x20ö = 40ö Stockholm 27-8-66 till ÖSTERRIKE vackert brev obet anmärkning , Intyg HOW mycket gott objekt 3,5,3,3. Söllsynt brev. 4000
307 17d,21J MAJORNA 2-7-73, 30ö REK med par 3ö ,par 12ö till STH, Intyg HOW PRAKTOBJEKT. 2000
327 18b2,24g 19h, MAJORNA 1-7-77, PR-LYXS ASS med 4ö och 2x5ö samt 2x 24ö som UNIK KOMBINATION AV 62 öres portot.. Dessutom har kuvertet tidigare använts då insidan är frankerad med 12ö nr 21o JÖNKÖPING 18-3-777 sänt till Majorna. En liten hörndel av brevetsaknas. SAGOLIKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. Intyg HOW 3(4,4,4,5,5)(4,4,5,5,5,)3 10000
329 20c AB-PRAKT br Karlshamn 28-2-1874 ,nyansintyg HOW, svår 3500
330 20c MÖLNDAL 8-12-73, Par 6ö svåra c nyansen , nyansintyg HOW 2000
336 20g KARLSHAMN 31-12-74, 2st 6ö olivgrå på vackert brev till Ystad. Intyg Sjöman mycket gott obj. 1200
341 20k,28b GÖTEBORG 2-3-78 blandtandat brev 6ö t 14 och 2st 3ö t 13 . Intyg Sjöman mycket gott objekt. ENDAST 2 KÄNDA! UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 4000
353 22e,24g, 26f, SÖDERHAMN 11-9-75, DUBBELT PORTO 24Ö OCH ASS AVGIFT 50+20ö på EXTREMT sällsynt portosats 3 Kända 94Ö VARAV 2 KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. utstobj. intyg HOW MYCKET GOTT OBJEKT 6000
367 26b,7f 17d, 21g.GÖTEBORG 30-5-73 , 5ö vapen ,3ö ,12,50ö ringtyp t 14 på UNIK kombination och enda kända 70öre ASS porto , pga platsbrist har 3ö satts överkanten och blivit beskuren vid öppnandet, intyg HOW 2(,3,3,4)(3,3,4) MYCKET GOTT OBJEKT. UTST. OBJ 7000
368 26g,24f, 25h, Assbrev med i Facit HÖGSTA KÄNDA frankering med 4 st 50ö i två par, 24öre och 30 öre =254 öre (assavgift 230 öre och 24ö dubbelporto). Stpl Sthockholm 25-9-76, Intyg HOW 2,(2x3,4,4),3,2 en del ktt,rep ht, reparationer av kuvert. Gott objekt. 25000
369 27c,22e 1 RIKSDALER och 20ö ringtyp t 14 på Adressbrev "Härmed ett paket" UPSALA 22-12-74 TILL KALMAR Intyg HOW mycket gott objekt 3 (3,4) (3,3) 3 brevet är förstärkt 20ö några ktt mot kanten och nr 27 kht. F 2018 1 känt och F 25000 8000
701 1a 3SK otydlig stpl Westerås) 6-4-58, ca 3mm riss i övre marginalen, Intyg Sjöman Godtagbart ex. 4000
702 1b 3-skill med nästan hel rättvänd stpl MALMÖ 31-5-58, riss i nedre marginal. Intyg HOW 1,3,3 Godtagbart ex. 7000
727 2g STRENGNÄS 19-1-57, färgstark högblå med AB-PRAKT stpl på klipp, n.i. HOW 1000
742 2k2 4SK TURKOSGRUPPEN på brevstycke lätt stpl 22-1157, Intyg HOW felfritt 2,3,1 2500
752 3d 6sk gråbrun på klipp kt, Intyg HOW 3,3,3 mycket gott ex.Svår nyans F 24000 6500
753 3d STH 22-5-57, svår nyans F 24000, intyg HOW 3,3,3 mycket gott ex , lvht, signerat Strandell och Thier. 6000
754 3f 6-sk GRÅBRUN, st STH 18-6-58 felfritt, intyg HOW 3,3,3 F 13000 7500
756 4a CARLSCRONA 8?-12-56, SIGNERAD BLOMBERG, intyg SJÖMAN MYCKET GOTT EX, Intyg HOW 2,5,2. Fräscht felfritt ex 1250
758 4a+4av2 2st PRcentr 8-skillingar på brevstycke med central 4-kantstpl UPSALA 26-8-56 Intyg EH. 3.4.3, ett ex. med DUBBELÅTTA 7500
760 4b HAPAR)ANDA 1856, 4 k stpl, mycket vacker felfritt ex intyg HOW 1200
764 4c CITRONGUL 8SK NEDERKALIX 12-11- , nedre marginal rep. Nyansintyg HOW, Intyg Sjöman. Sällsynt nyans F 25.000:- 2000
771 4e STH 20-10-57,signerad O.P 4 e, svår nyans, även attest Obe. 2,3,1 felfritt. 2000
773 4e UPS... 18.. prc. intyg Strandell, tu. fl. svår nyans 1300
774 4e SOLLEFTEÅ 27-1-58, en rep tand enligt intyg Sjöman, svår nyans 1000
779 4g STH 22-1-58, intyg HOW 2,3,1 felfritt gott ex 1500
780 4g CARLSK(RONA) 28-6-, kht, ri, Intyg HOW 1,3,1, F 9000 1000
785 5c ÖDESHÖG 9-3 4- kant stpl , Intyg Sjöman, gott-mycket gott ex, kt, vht 4000
786 5c Sth 6-1-57, intyg HOW 2,1,3 lvht,br.t Gott ex 3750
821 7e1 4-STRIP MED 1855 ÅRS PERF. ENDAST ETT KÄNT I FACIT. fräscht mycket gott ex, 2ktt. Nyansintyg HOW.UTSTÄLLNINGSOBJEKT 12000
938 11d2 ÖSTERSUND 10-10-71, LYXs praktex INTYG HOW 4,4,4-5.. UNDERBART EX 2000
983 13a ARBO(GA) 4-7, Intyg L.N. gott ex, pr-lyxc. 650
1022 15b2 HESSLEHOLM 3-2-68, Intyg Sjöman PRAKT- LYXex 1800
1023 15b2 Praktex STH 3-8-69, attest HOW 4,4,5 1800
1024 15b2 Praktex me d Dansk Nr stpl 24, Intyg HOW 4,4,4 1750
1026 15b2 ÖSTERSUND 29-12-70, LYXstämpel, Intyg Sjöman. 1500
1029 15b2 Klipp Malmö 3-10-68, ni EH 950
1041 15c KALMAR 28-12-70, VERKLIGEN VACKERT AB-PRAKTex intyg Obe 3-4, 4, 3-4 2800
1042 15c GÖTEBORG 8-8?, lätt delstpl, Intyg Obe: minimalt riss "GOTT TILL MYCKET GOTT EX" 1000
1049 16d 4x20ö i 2 par på klipp med DANSKA Nr stpl 1 och FRA SVERRIG 6-, Intyg Sjöman "Har troligen varit del av dubbelportobrev( 2 ggr 40öre) till Tyskland via Danmark." Mycket gott objekt. 4st 20ö på samma brev är en SUPERRARITET. Endast ett utlandsbrev känt med 4st 20ö och 2x5ö till England och endast ett inrikes med 4 st eller mer 20öringar på samma brev är känt. Endast 1 dubbelportobrev till Tyskland med 30+50ö=80 är känt. DETTA KLIPP ÄR SÅLEDES EN FANTASTISK DOKUMENTATION AV PORTOSÄLLSYNTHET av 20öres märkes frankering. Dessutom bara utländska stämpolar! UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 5000
1119 18a PRAKTex MANTORP 11-5-79,intyg EH,4,4,4 2500
1150 20b,var 6öre DIAMANTTANDAT MÄRKET ÄR TANDAT 2 GÅNGER, även kallat SÅGTANDAT . UNIK VARIANT PÅ 6 öre? Tidigare har den varit okänd på 6ö ( 2 kända) och endast ett fåtal kända på Rintyp t14 överhuvudtaget:
fht , godtagbart ex Göteborg 20-11-72 ( Den andra kända är stpl Göteborg 28-11-72)
5000
1187 21 TUNA 1-12-74 ( Hälsingland), Praktstämpel F 5000, intyg HOW 3,3,4 Stämpeln använd i Hälsningland 740101-751231. 3000
1246 23b 20/20 i 3-STRIP , STÖRSTA KÄNDA ENHET, 2 KÄNDA, Nyansintyg HOW, stpl Göteborg11-9-7(7), UTSTÄLLNINGSOBJEKT 11000
1560 37 YSTAD -7-77, OMV PR-LYXS intyg Grönl 1250
1772 52 DENMARK Ystad–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE Y on Swedish stamp,5 öre Oscar II. Superb and very scarce. Opinion HOW "no signs of manipulation". 1500
3072 1a,var (*) 3skill med variant "dödskalle" i höger valörfält , Attest Frimärkshuset 1967 signerat Lundström , som kallar varianten "dödskalle" i ö. högra hörnet. Attest N.S. 1983 som kallar varianten "apkranium i högra valörfältet. Raritet." Intyg HOW godtagbart ex med några kvalitetsanmärkningar, 1.2.(-) "Förekommer ej med orginalgummi" tryck variant i höger 3. EN OSTÄMPLAD RARITET AV RANG, Av mig Björn 3 kända stämplade (dokumentation finns av dem) ex och denna då ytterst ovanliga ostämplade ex som troligen är UNIK, som ostämplad. Trots defekter mycket presentabelt utseende. Konstigt att Facit inte listar denna variant (men det kommer nog snart så passa på detta tillfälle) SUPER INTRESSANT för VARIANT SAMLAREN! 75000
3073 1E1 (*) 3sk svåra första eftertrycket med variant stora gröna flammor i trycket. Sign O.P. 1 E1. 1000
3081 2j1 (*) 4sk matt ultramarin utflutet tryck , Intyg HOW kht, 1,3,(-) , godtagbart ex av en nyans känd i 4 exemplar. Fräsch fin färg. UTST OBJ! 25000
3115 7d (*) intyg HOW 3,5,1,lyxc 700
3125 8c * 9ö intyg Sjöman PRAKTex. F 5500 1900
3145 10a * 24Ö MÖRK ORANGE, sign W.Balasse Bruxelles, praktcentrerat 500
3150 10g1 * svår nyans, intyg HOW 2,3,3. ,vht,lvht, F5500 1600
3170 13N2 * , 3ö brun nytryck 1885, intyg Sjöman 400
3176 14Bc1V4 * 3Ö OSTÄMPLAD MED VARIANTEN "CIGARREN" , stjärn märkt i Facit, nyansintyg O.P. 3000
3221 18b (*) 4ö "SVART" (färgstyrka 9) ,LYXCENTRERAD , intyg Obe 2,5,1, (även intyg HOW) svagt veck, obet åldersfläckad, detta utan större betydelse för denna RARITET I OSTÄMLAT SKICK, ETT FÅTAL KÄNDA. 18000
3222 18b * 4ö gråsvart, signerad O.P. 18b, . Mycket svår nyans ostämplad F 2018 15.000kr 10000
3233 20a 6 öre brunaktigt mörklila. Mycket vackert
ostämplat exemplar av den svåra a-nyansen. Intyg HOW 3,3,3.
(1999).
2000
3239 21e (*) 30ö matt gulaktigt brun,toppfräscht ex 3,3,4 , nyansintyg O.P. svår nyans 1100
3240 21e (*) 30ö matt gulaktigt brun, fräscht ex men flea fastsättare, nyansintyg O.P. svår nyans 500
3253 29c2 * 4ö SVART, STOR FÄRGRARITET ! FÅ KÄNDA. INTYG HOW 1,1,3 tu fl. Har tidigare kostat ca 50.000. 12000
3353 59a * 50ö O II blåakt.grå, PR,sign Strandell 150
3620 1-10 * -(*) serie stora tjänste t 14, mycket vackra ex, några små fel . godtagbara till fina ex , bl.a. bra 20ö * 3,3,3, 24ö fint ex 2,3,1, 1 kr (*) sign O.P. 10 a . F 2018 3ö-1 kr 49200 3800
3688 14a * 5ö stora tj t 13 matt blågrön, LYX centrerat ex. nyansintyg O.P. :a . NYANSRARITET känd i ca 2 ex. trots lite gummiveck Stjärnmärkt i Facit. Musei föremål! Garanterat vackrast kända! 10000
3716 22Ab2 * 50ö röd-rosaröd, nyansintyg O.P. b2, AB ex 3,3,3-4, svår nyans F 2500 400
3894 39 PRAKT 4-BLOCK intyg HOW, F 47500:- 14000
4096 57e ** 25ö matt brunorange, svår nyans, Nyansintyg Peter Lorenzon 3300kr +, AB-PR 1100
4138 60a ** 1 kr Oscar postfriskt praktex , intyg N.S 4,4,5, F 7000 3000
6923 146Aa ** 10ö MÖRKT violett 5-strip, A3 prov ppr, sign GG ovanlig färgvariant 600
7104 179Ac,v 15 öre på AV papper och med PLÅTSPRICKA PÅ mittmärket , 3-4 EX**, 1-2 ex *, signerad Menzinsky F MINST 6500++++ 2800
10540 1II Corner margin copy 2 RBS WITH WATERMARK CROWN AND LETTERS IN left margin Thiele plate I No. 1 type 1 with a beautiful
distinct numeral canc. ”1”. Cert. Lasse Nielsen. VERY FINE. Very rare with margin watermark
10000
10541 1IIvar 2 RBS, PLATE II pos NO 100 WITH WIDE MARGINS AND LARGE PARTS OF WATERMARK LETTERS AND CORNER MARGIN ORNAMENT. A FANTASTIC MAYBY UNIQUE COPY. Cert. Möller VF-SUPERB copy. eXHIBITION PIECE! 15000
11094 3 2ö med Danmark 5ö nr 131 stpl THORSHAVN 19-1-19, 6-DAG, intyg Grönlund felfritt.. vackert brev. 1200
11418 9 * (*) almost *** 5 aur blue perf 14, VF, Certificate LN very fine copy 600
11780 174v1 ** 5aur "vita solstrålar" ,prakt, intyg Grönlund 600
11781 174v1 * 5aur "vita solstrålar" ,AB, intyg Grönl. 500
12148 2 10 kop bra marginaler, lätt stpl Helsingfors 4-9-57,Intyg L.N. Meget godt eks. 2750
12150 2 10 KOPEK praktex MED BLÄCKKRYSS, BREDA MARGINALER , F PR 5500 1400
12773 235-43II * 1928 Philatelistentage Antwerpen 5c-10Fr, overprint set. Rare set ! Photo Certificate M.Eichele "echt und einwandfrei" 1800
13102 67 1Fr Superb margins on piece "11" signed Brun, VF-superb 3000
13241 5a PARMA 40c. 4 marg , looks VF, 2thin spots, certificate PF. 400
14260 22b 30kr. 1862 OFFENBURG 7. NOV ., 2 lightly bent co perfs. Cert Maria Brettl (2004). Mi 2400 Euro. Very Fine copy! Rare in this condition. 4500
14264 1x PORTO, 1 KR, Fine used on piece, sign Krüger, 800 Dm 500
14312 10A BRAUNSCiHWEIG , 1863 ½ GR ON WONDERFUL PIECEwith rare canc 36 with thin lines . Sign Köhler and opinion Lange. Excellent. 1200
14393 18 HANNOVER 10Gr olive VF blue cancel. signed Pfenninger, Diena 1900
14473 18 5 Gr. on piece, 3,9 very large marg , used 251, looks SUPERB ,signed GF 800
14533 29 18kr orange, CANNSTADT 19 DEC 1866, VF-SUPERB cancelslight shrt perfs, sign THOMA BPP. Mi500 Euro 400
14578 27a * 9 kr 1872, VF-SUPERB unused , signed and Certificate Diena. Mi2016 600 Euro 800
14579 28a ** 18Kr ocker brown large shield, F- VF 150 Euro signed Pfenninger 300
14595 81Aa 5 mark 26x17 "Zähnungslöcher", VF used "(H)amburg 8...)01-06 1-2N" no faults.Foto Attest Jäschke. 900
14765 19 DEUTSCH NEUGUINEA 5MK nicely canc HERBERTSHÖHE 30-9-03. Mi 600, cert Jäschke-Lantelme. 1750
15869 23 24c on VF-Superb coner to England " Per Steamer Via New York July 26/1865" perfekt 4ringcnc on stamp and red cancel on side , , on back Birmingham 6 Aug and Broomsgroof Au 7 -65. Certificate Holocomb and 2 signatures. 1400
16018 32IF 15 cents type I, without grill, certificate P. Holocombe "unused without gum,genuine, a very fresh copy of a rare stamp" wellcentered Mi 10000E=94000 SEK 15000