ObjNr catno Beskrivning Startprice BildLink


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.
.jpg


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.
.jpg


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

.jpg
SVERIGE OSTÄMPLAT *

.jpg
5074 2E2 * -*(*) 4sk nytryck 1868 i 6-block. ett ex hörn skada, ett ex obet kht, sällsynt objekt och delvis nära postfriskt. bar ostpl pga. svagt stadgat i tandningen. F 22.800:- + block 3000
5075 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
5076 3P * ,otandat provtryck till 3N4, nytryck 1885, Hörnmarg.ex, ,fräscht och vackert, tu.fl. 2000
5077 4a (*) 8sk mycket vacker ostämplad , Intyg HOW godtagbart ex 1,3,(-) några små anmärkningar. Sällsynt vacker dock. 5000
5078 5b (*) 24 sk äkta , men def F 70.000 2000
5079 5E2 * 24SK Eftertryck 2 1868, vht, välc fräscht ex 600
5080 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
5081 6N1 * 3ö svart lokal Nytryck 1871, mkt fräsch 600
5082 6N1 (') svart lokal nytryck 1871, gott ex 2,3,1 400
5083 6N1 (*) Svart lokal NYTRYCK I, AB 400
5084 6N2 * Svart lokal NYTRYCK II 1885, gott ex 300
5085 7 * 7a?, 7b1(*), 7c2, 3 nyanser 500
5086 7-12N2 VAPEN NYTRYCK PÅ BLAD, ur handbok 250
5087 7a1 * 5 ö mörkgrön AB,3,3,3 .F 5000 1500
5088 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
5089 7b1 * 5ö fint ex 3,3,3 300
5090 7b1 (*) fint ex med 2 dubbeltänder 2,3,1 200
5091 7b1 (*) fin 5ö vapen lite rufftandad men felfri 200
5092 7b2var (*) vitt streck mellan Ö, R 200
5093 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
5094 7c1 (*) 5ö gulgrön 1862-63, fräscht gott ex 2,3,1. F 7000 750
5095 7c2 * AB ex ,lvht 300
5096 7c2,v4 * fräscht AB ex 600
5097 7cvar * färgfläck på F(EM),kt 150
5098 7d * 5ö ljusgrön, PRAKT 600
5099 7d * 5ö ljusgrön, LYX centr 600
5100 7d * bra 5 ö ljusgrön, 3,3,3 200
5101 8 PRAKTex F 5000 1750
5102 8b * 30ö , AB-PR 150
5103 8c * AB-PR ex 800
5104 8c (*) 9ö gott ex 2,3,1 lvht 500
5105 8d * 9ö praktex , 4,4,4 1500
5106 8d (*) 9ö LYX-PRcentr mycket gott ex. 900
5107 8d * AB ex , lvht 700
5108 9c1 * 12ö bra AB ex , lvht 300
5109 9c1 * 12ö fäscht, obet ppr rest baksid 200
5110 9c2 * 12ö litet skruvavtryck, mycket gott ex 300
5111 9c3 * AB-PR 500
5112 9c3 * 12ö vapen, AB 3,3,3 225
5113 9g (*) 12ö grönblå, prc, 3,4,1, F 4000 500
5114 9h1 *-(*) 12ö ultramarin, 3,1,4 praktcentrerat mycket gott ex, F 3600 375
5115 10g * fräscht AB ex,F6000 1900
5116 11h * 30ö chockladbrun, AB ex 3,3,3, F 5000 500
5117 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
5118 11N1 * 30ö nytryck 1885 AB 200
5119 11N1 * 30öre Nytryck 1885, AB 175
5120 12 * 50 öre vapen , mycket gott ex 500
5121 12a * AB ex ,very fine. F 6000 1500
5122 12a (*) 50ö PRc, KARTONG papper, ngt avtrubbad ht, fräsch fin färg 600
5123 12d *- (*)pr-lyxc. ngt kht 450
5124 12f1 * 50ö, fint ex, 3,3,3 900
5125 12g2 * ABcentr ,ktspts,4800 500
5126 12h * 50ö mkt fräsch, AB ex 1100
5127 12N1 * 50 öre Nytryck 1885, PR 275
5128 12N1 * 50 öre , AB ex 200
5129 13 * MKT gott ex 3,3,3, ngn kt 800
5130 13b (*) brun lokal 2,3,1,gott ex 600
5131 13b (*) välc. gott ex ,2,3,1 600
5132 13b (*) 3 ö brun fräscht gott ex 2,3,1 500
5133 13b (*) 3ö BRUN LOKAL 2,3,1, F 5000 500
5134 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
5135 13N1 * Brun lokal NYTRYCK I 1871, bra AB 500
5136 13N1 (*) 3ö brun perf 14 nytryck, prc, 3,4-5,1 450
5137 13N1 * 3ö brun perf 14 nytryck, AB, 3,3,4 425
5138 13N1 *-(*), ktspts, restgummi 400
5139 13N2 * Brun lokal NYTRYCK II 1885, bra AB 400
5140 14Aa (*) 3ö typ1 olivaktigt brun gott ex 500
5141 14Ab (*) fräsch 3ö typ 1, gott ex 2,2,1 500
5142 14Bc1 * 3ö fint ex F 2200 300
5143 14Bc1 * AB-PR 250
5144 14Bd (*) PR-LYXcentr , 3,4,1 200
5145 14Bdv2 * 3Ö HUVUDTYP III, AB-PRc, gummive. 250
5146 14Bdvar (*)3ö PRICK UNDER G, PR-LYX centr 200
5147 14Bg * AB ex 200
5148 14Bg,var * 3ö var brunt streck vid Ö, 3,3,3 300
5149 14Bh (*) 3ö PRC, 3,4,1 200
5150 14Bv2 * TYP III, kht, F 1000 125
5151 14Bvar * kraftigt felperforerad 200
5152 14N1 * 3ö nytryck t 13, kht 100
5153 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
5154 15b2 * 17 öre utsökt fräscht ex AB-PR ex ,F 97 5500:- 1900
5155 16b1 (*) 20ö lejon brunakt. röd gott ex 2,3,1 250
5156 16e * - (*) AB-PR centr, restgummi, fräscht 300
5157 16N1 * 20ö nytryck 1885, AB , 3,3,4, VF 275
5158 17b *(*) 3ö gulbrun ,4-block 2,2,4, F 3750 350
5159 17b * fräscht 3ö gulbrun 100
5160 17g * 3ö ngt intorkt gummi, men PRc fräscht 150
5161 19a * 5ö fräscht ex 400
5162 19a (*) prc 5ö 3,4,1 400
5163 19b * fint AB ex 800
5164 19b * AB ,ngt genomträng. gummi 500
5165 19b (*) 3,4,1, prc 450
5166 19c * praktcentr, kt, fräscht 350
5167 19d * fräscht AB ex 900
5168 19f,v2 (*) 5ö skugg siffra 400
5169 19fv5 * 5ö skuggad 5, fräscht ex F 4000 500
5170 19h (*) mkt fräscht AB ex 3,3,3-4 850
5171 20a 6 ö gott ostpl ex av svåra första nyansen, 2,3,1, F 7500 1500
5172 20b * 6ö 1,3,3, mycket fräscht ex 325
5173 20d * AB ex, lvht 700
5174 20g * 6 öre grå. Ostämplat exemplar av en ovanlig nyans. 3, 3, 3 F 9000 1200
5175 20j (*) bra AB centr 600
5176 20j * 6ö sign Sjöman , 3,3,3 mkt gott ex 500
5177 20j (*) 6ö blåaktigt lila, praktcentr 3,4,1 500
5178 20j (*) 6ö blåaktigt lila, i par F 7000 400
5179 20j,v3 * 6ö mkt fräscht, färglinje omg. minimal genomlysande punkt 375
5180 20k (*) 6ö fräscht gott ex, 2,3,1 450
5181 20k (*) AB centr F 3000 375
5182 21 * 12ö t 14, Ab 350
5183 21 (*) 3,4,1, prc. 250
5184 21 * 12Ö FRÄSCHT OSTPL EX 250
5185 21g (*) 12ö grönakt blå 2,3,1 350
5186 21k * 12ö ringtyp t 14 fräsch nära ** 300
5187 21k (*) 12ö t14 , fräscht gott ex, 2,3,1 250
5188 21k (*) 12ö blå-ljusblå 3,4,1 250
5189 21m (*) 12ö mkt fräscht ex 300
5190 21mvar * 12ö mycket gott ex, vita prickar runt 12 250
5191 21o * 12ö skarpt tryck, 2,33 , kt 200
5192 22 (*) 20 ö ringtyp t 14, LYX centr 3,5,1 1200
5193 22c * 20ö röd, pr-lyxcentr. 3,4-5,1 1000
5194 24
(*) 24Ö ("GRÖNAKTIGT GUL CITRON) ingen färggaranti pga. något ofräsch med svag rostfläck ned vä. felfri annars av svåra 24ö ostämplad 1000
5195 24d * 24ö LYXcentr, ngt fuktskadad gummering 1200
5196 24g * 24ö ringtyp t 14, fräscht ex, ktspt, AB 3,3, 4 F 9500 1100
5197 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
5198 25a2 (*) 30ö rödaktigt brun PR-LYX centr. diagonalt veck som inte syns fån framsidan. Mycket vackert ex 800
5199 25f (*) restgummi, fin svartaktigt brun30ö gott ex 2,3,1 F 7000 700
5200 25i * 30ö, kt fräscht ex , mycket gott ex 3,3,4 1200
5201 26 (*) - * 50ö intorkad gummi 500
5202 27c (*) 1 RIKSDALER praktcentr. 3,4,1 1400
5203 27c * 1 rikdaler, intorkad gummi gott ex 2,3,2 1100
5204 27d * 1 riksdaler fräscht ex 2, 1, 3 900
5205 28avar (*) vit streck i 3, svår nyans 250
5206 28d * 3ö ringtyp t 13, AB 3,3,3, F 1100 100
5207 28e **/*3ö orangebrun, 4-block, AB, fräscht 400
5208 28e * 3ö orangebrun, bra AB 150
5209 28h * 3Ö , AB 120
5210 29 * mkt fräscht AB ex 300
5211 29b * fräscht AB ex 300
5212 29d * 4ö grå mjukt ppr, LYX , (PR f 3000) 1000
5213 29e * PRc., 2 lvhht. säreget ljusgrå 300
5214 29e *4ö ringtypt 13 3,3,4, fint ostpl ex 250
5215 30e,var (*) 5ö variant utflutet tryck, mkt fräscht 700
5216 30j * 5Ö GULAKT GRÖN, svår nyans F 4000 400
5217 30j (*) 5ö gulgrön slätt tryck, mkt sällsynt 300
5218 30k *(*) 5ö grön, nära ** mkt fin 300
5219 30k * 5ö AB 225
5220 30v2 *(*) 5ö TYDLIGT SPEGELTRYCK 300
5221 31 * 6ö mkt fräscht AB 3,3,4 200
5222 31b * 6Ö FRÄSCHT EX av svår nyans 300
5223 31b * ostpl AB , 3,3,3 200
5224 31b (*) 6ö 200
5225 31c * 6Ö FRÄSCHT EX 300
5226 31e 6ö PRAKTex 600
5227 31e * 6ö grålila, AB-PR 300
5228 31e * 6ö ringtyp t 13 grålila, 3,3,4, F 2500 250
5229 31e * 6ö grålila, fräscht ex 3,3,3 225
5230 31e (*) Prakt centrerat fräscht ex 200
5231 31ev3 * 6ö grålila skugg siffra, kt 150
5232 31g * 6ö AB F 1300 300
5233 31g (*) 6ö prakt centr fräscht ex 200
5234 31g (*) 6ö blåakt lila, 2,3,1 175
5235 31i *(*) 6Ö RÖDLILA mjukt ppr, fint ex sv svår nyans 500
5236 31i *(*) 6ö matt rödlila mjukt papper, nyansintyg O.P. i, AB-Praktex 500
5237 31j * 6ö , AB-PRAKT 300
5238 31j * 6ö fint AB 225
5239 31j * 6ö blåakt lila, prc , lvht 220
5240 31k **/* 6ö rödakt lila, 4-BLOCK, fräscht BA, centr nedåt, F ca 8000 800
5241 31k,v2 * 6ö fint fräscht AB , spegeltryck 450
5242 31v3 * 6ö skugg sifra, fräsch AB 250
5243 32 * 12ö ringtyp T 13 prakt 150
5244 32bv5 * AB 100
5245 32c * 12ö ringtyp t 13 djupblå, 3,3,4 90
5246 32g *12ö BLÅ 4-BLOCK , AB, ngr sär tänder 250
5247 32h (*) Pr-lyxc. AB ex 100
5248 32v4 * 12ö LYXc. extremt starkt spegeltryck 350
5249 32v4 (*) 12ö KRAFTIGT SPEGELTRYCK 200
5250 33 * 20 ö Färgstarkt, vht, gott ex 270
5251 33 * 20ö orangeröd, fräscht ex 250
5252 33a * LYXc 700
5253 33a * bra AB ex , F 2200 500
5254 33a * 20ö karminakt mattröd, bra AB 500
5255 33b *(*) 20ö orangeröd , praktex 4,4,4 600
5256 33b * 20ö PRAKTex förutom ktspts ,Ab F-97 2400 500
5257 33b * 20 Ö AB-PRC, fint ex F 2400 475
5258 33b * ab 3,3,3 400
5259 33b * 20ö mycket fräscht AB ex, 3,3,4 275
5260 33c * hög färg. ft. F 2400 140
5261 33e * 20ö 4-BLOCK, Fräscht AB-BA, F 10000 1250
5262 33e * 20Ö RÖD mjukt ppr, AB-PR 400
5263 33e *(*) 20ö t 13 mjukt ppr , mkt fräscht 300
5264 33e * pr-lyxc. liten tu fl 250
5265 33f * 20ö AB ex 375
5266 33v1 (*) nytyck Tretio/20 1978 150
5267 33V1F (*) TRETIO/20ö SFF TRYCK 1978 200
5268 34 *(*) 24ö LYX 4-block, F ca 4500 800
5269 34 * 24ö 4-BLOCK, Fräscht AB, F 2500 400
5270 34 * 24Ö I 4 OLIKA NYANSER, c,g,j,k 300
5271 34 * 24ö PRAKTEX 200
5272 34 * 24ö AB-PR 175
5273 34gv3 * AB var . färglinje 200
5274 34gvar * randigt papper,Ab ex 200
5275 34h * Randigt papper, 24 öre 200
5276 34h *(*) 24ö gul mjukt ppr , AB ex 3,3,4 150
5277 36c * 50ö ringtyp t 13, AB 3,3,4, F 4000 500
5278 36d * 50ö AB- PRAKTEX, bättre nyans 800
5279 39 * 10ö Oskar boktryck, bra AB 3,3,4 200
5280 39a * Praktex 600
5281 39a fräscht PR centr ex 500
5282 39a * 10ÖBOKTRYCK, mycket gott ex 3,3,4 200
5283 39b * PRAKT 700
5284 39b * 10ö Boktr rödkarmin, PRAKT 2300 600
5285 39c * AB-PR 600
5286 41cv3 *(*) 3ö par skuggad siffra 100
5287 42 * 4-block bra AB F 960 250
5288 42 * 4ö 3st praktc. ex i olika färgstyrkor 125
5289 42d *(*) 4Ö PR-LYX F400 60
5290 43 * AB 150
5291 43c * bra AB ex 150
5292 43e (*) 5ö smaragdgrön, svår nyans 100
5293 44a * prakt 100
5294 44b * 6ö prakt 75
5295 44b * 6ö ringtyp ph LYX 75
5296 44b * 6ö ringtyp ph PR-LYX 50
5297 44b,c,var * 2 ex båda med rambrott 100
5298 44c * LYX 120
5299 44c * 6ö ph, prakt 90
5300 44cv4 * prakt 150
5301 45 *(*) 10ö Oscar Boktryck vackert 6-block i PRAKT centrering. M F ca 5000CKET FINT. 1000
5302 45 * PR-LYX 500
5303 45 * 10 ö Oscar Boktr. LYXc 400
5304 45 * OSCAR 10Ö med PH, AB 120
5305 45b * praktex 500
5306 45b * AB ex centr ned. 150
5307 45c * 10ö med PH, LYX 325
5308 45c * 10ÖBOKTRYCK PH, PR-LYXc fint ex 200
5309 45d * 10ÖBOKTRYCK PH, PRAKT 4,4,4 200
5310 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT 175
5311 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT, obet gumve 150
5312 46 * bra AB ex 250
5313 47 * pr-lyx centr 500
5314 47 * AB ex 500
5315 47 * 30Ö AB-PR 450
5316 47 * bra AB ex, F 1500 275
5317 47d * 30 ö PH, AB 300
5318 48 * AB ex 300
5319 48a * 50Ö PH karminrosa, PR-LYX 900
5320 48b *(*) vc AB 350
5321 48d * 50 ö PH, AB-PR 300
5322 48e * 50ö bra AB 350
5323 49 * 1KR RINGTYP MED ph, FÄSCHT EX 100
5324 49a * 1kr AB , 3,3,4 , centr hö F 750 150
5325 50b * ab-pr ngt förskjutet påtryck 50
5326 52a * svår nyans 200
5327 52c * prakt 4-block 175
5328 52c,v1 * 5ö blågrön, vågr. otandat par, AB-PR 500
5329 52c,v1 * 5ö blågrön, otandat marginalex, PR 275
5330 52c,v2 * 5ö blågrön, spegeltryck 100
5331 52cv1 * F 700 225
5332 52f * 5 ö ljusgrön, praktex svår nyans 250
5333 52fvm1 * 2ktt ,R5 i facit 500
5334 54bvm1 * svår nyans F 900+ 425
5335 54d prakt 100
5336 54v2 * prakt, spegeltryck 75
5337 55 * 15Ö OSCAR LYX 200
5338 55 * lyx 150
5339 55vm2 AB-PR vm 2 kronor 125
5340 56v1 * 20Ö OTANDAT EX, PRAKT 150
5341 57 * PRAKT 25ö 150
5342 57 * 25Ö OSCAR PRAKT 4,4,4 100
5343 57c * LYX F 400+50% 200
5344 57c *(*) 25ö prakt 170
5345 57e AB , svår nyans F 900 250
5346 57vm * 4-block där varje märke har vm delar av 4 st KRONOR, RARITET 5000
5347 57vm1,2 * 25ö 2 st omv vm 100
5348 57vm2 * AB 175
5349 57vm2 * lyx centr. 175
5350 58 * LYX 225
5351 58 *(*) pr-lyx 225
5352 58 * 30Ö lyx 200
5353 58 * prakt 175
5354 58 * AB-pr 150
5355 58b * LYX 225
5356 59d * LYX F 1000+ 250
5357 59d * 50Ö lyx 250
5358 60 *8*) 1 kr ostpl PR-LYX 450
5359 60 AB F 1300 * 300
5360 60v5 *(*) 1KR förskjutet huvud, PR-LYX 350
5361 60V7 * 1KR Oskar huvud förskjutet ned i mrkesbilden 300
5362 61v1 *(*) otandat 4-block, pr 400
5363 61v4 * 4-block AB F1200 300
5364 61v4 * förskj. siffra 100
5365 65 * LYX, pr F 3000 975
5366 65 (*) 5 kr posthus omv vm, ostpl F 3000 300
5367 67 * pr-lyx 100
5368 67var * 25ö plåtspricka i ögat,AB 500
5369 77 *(*) 1 krona , PR-LYX 250
5370 77vm1 * omv vm AB F 900 300
5371 77vm1 * AB-PR 225
5372 77vm2 * 1KR , 2VM I HÖJDLED, F 900, AB 250
5373 84P (*) OTANDAT SLUTPROV 150
5374 88a * 30Ö MÖRKBRUN, lyx 100
5375 88a * 30Ö MÖRKBRUN, PR-LYX 50
5376 91 50ö , ostpl LYX 300
5377 96 * 1 kr utan vm kpv PR-LYX F ca 1900 300
5378 96 * 1kr medaljong PRAKTex, F 1300 175
5379 100v2 12/25ö starkt förskj. påtryck 125
5380 102v * 27 på 65, förskjutet påtryck 300
5381 102v * förskjutet påtryck 300
5382 105-114A * Landstorm 1, Påtryck på ORGINAL,kpl ,20ö def övriga mycket bra ex 900
5383 105-14 *(*) utvald pr-lyx serie 150
5384 115-25 * Landstorm II kpl, AB kval 1400
5385 119 * prakt 5 på 12ö 175
5386 124 * 10ö /1KR LANDSTORM 2, superbt LYXEX 800
5387 124 * 10+10/ 1KR, LYX centrerat fräscht ex 600
5388 125 * 10/5KR LANDSTORM 2, LYXEX 500
5389 126-35 * PR-LYX SERIE 150
5390 128v2 * ('') 12+18 på 4ö istället för 7+3ö, LYXEX nära postfriskt, flera äkthets sign:signerad HW , Diena. Går inte få snyggare 600
5391 137v2 *(*) 20/2ö punkt mellan 2-0, PRAKT 75
5392 137v3 * 20/2ö punkt mellan O o S på hö ex 150
5393 137v4 * tryckvar. 60
5394 137v4 * tryckvar. 60
5395 138v3 * vä ex en 5 skadad, prc, litet dragspel 150
5396 138vm * 50/ 4ö vm krona , sign Strandell 400
5397 140A * LYX, 5ö grön typ I 50
5398 141Abz * 5ö brunröd typ1 vm KPV upptill., LYX 250
5399 141b *(*) 5ö brunröd typ1 , LYX 190
5400 141bz * bra AB ex F 600 175
5401 142Ac *(*) 5ö brunröd, B ppr, AB ex, F 900 200
5402 142Acc * 5ö brunröd, omv linje, Prakt 100
5403 142Acxz *(*) SUPERB 200
5404 142Acxz *(*) 5ö brunröd vm linje + KPV, LYX 125
5405 142Ea *(*) -** 5ö brunröd t 13 A1, PR-LYX 1100
5406 142Ea * 5 ö brunröd t 13, PRAKT , F 3500+ 1000
5407 142Ea *(*) 5Ö brun t 13 , A1 ppr, AB 850
5408 143Abz * PRAKT 1600
5409 143Acz * 5ö omv linje + KPV, SUPER LYX 1000
5410 143Acz * LYX omv linje+kpv 400
5411 143Acz * 5ö grön omv linjer+ KPV, AB , svår 340
5412 143Cb * LYX 100
5413 144Aa * 10Ö GRÖN LEJON AGRY, LYX 100
5414 144Ab 10ö grön , A1, LYX 110
5415 144Abz 10ö grön , vm KPV, AB-PRAKT 160
5416 144Acc * LYX 125
5417 144Acxz * 10ö grön vm linjer + KPV, LYX 75
5418 144Ccx * superb 250
5419 144Ccx * PRAKT 175
5420 144Ccx * 10ö grön 4-sidig, PRAKT 150
5421 144Ccxz * PRAKT,linje+kpv , mkt svårt 375
5422 144Ecxz * lyx 400
5423 145C *(*) 10 ö lejon violett typ1 4 sid PR-Lyx 20
5424 145Ea * lyx 10ö t 13 90
5425 146Ca * 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR 120
5426 146Ea * prakt 50
5427 146Eb * 10ö extremt svartakt violet SUPERB 200
5428 147 * A2 PPR PRAKT 50
5429 148Ac * a1 ppr 30ö, LYX 175
5430 148Ac * 30ö A1 ppr, prakt 100
5431 148Acxz * 30ö LYX 200
5432 148Acxz * praktex KPV+linjer 150
5433 148C * PRAKcentr. 150
5434 148C * 30ö 4-sid, PR-LYX 100
5435 149Ab * LYX 175
5436 149Abz *(*) 10ö LYX, vm KPV 160
5437 149Ac *(*) 10ö LYX 125
5438 149Ac * 10ö B ppr, NÄRA LYX 100
5439 151Aa * 20ö en Face ultramarinblå på AGRG , sällsynt märke med attest Norsten 1200
5440 151Ac * felperf, 2mm andra märke 100
5441 151C * superb 125
5442 151C * pr-lyx 20ö En Face 100
5443 151Cbz * superb 250
5444 151Cbz * 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 175
5445 151Ccx (*) vm våglinjer, sign Sjöman, men falskt 1000
5446 152Acx * LYX vm linjer , svårt 700
5447 152Acx * 20ö G II A. vm linjer, PRAKT 400
5448 152Acx * AB F 950 200
5449 152Acx * G II A vm linjer, bra AB F 1100 200
5450 153c * prakt , ljus violett 90
5451 154 * 110ö G Vasa, LYX 300
5452 154b * pr-lyxc. 175
5453 155a * 140ö G.Vasa ,Agrg, AB 375
5454 155bz * 140Ö PR-LYX 200
5455 156a * prakt 35ö typ 1 125
5456 156cx * 35ö vm linjer, LYX 250
5457 156cx * , 35ö vm linjer ,AB, 140
5458 156cxz * LYX, 35ö linje + KPV 850
5459 157 * 35 ö orange typ 2, LYX 200
5460 157 * LYX 175
5461 158 * LYX 40ö typ 1 225
5462 158 *(*) LYX 200
5463 158 * 40ö prakt-lyx 190
5464 159b * 40ö svartakt. olivgrön, LYX 300
5465 159bz * 40ö postemblem med KPV ostpl praktex F 2000 500
5466 160 * 45ö LYX 290
5467 160 * prakt 225
5468 160 * PRAKT 45ö typ 1 200
5469 160 45 ö typ 1 prakt * 200
5470 160 * 45 ö typ 1, PR-LYX 200
5471 162a * 60ö postemblem a1+a2 ppr, PR-LYX 200
5472 162a * 60ö postemblem A1,PR 90
5473 162cx * mkt bra ex 60ö med linjer 275
5474 162cx * 60ö postemblem vm cx, AB 150
5475 163a * 60ö typ 2 prakt- lyx 275
5476 163a * 60ö typ 2, LYX 200
5477 163a * 60ö postemblem TYP2 , A2 ppr, Pr-Lyx 175
5478 163b '(*) 60öA3,LYX F 1400++ 500
5479 165bz * prakt 90
5480 165cc * 80ö omv linjer, PR-LYX 50
5481 165cxz * 85ö PR-LYX linjer+ KPV 150
5482 165cz * 80ö LYX 100
5483 165v * 85ö PLÅTSPRICKA, PR-LYX 150
5484 166var * 85ö plåtspricka LYX 200
5485 166var * plåtspricka 100
5486 167a * 90ö LYX, A2 PPR 300
5487 167a * lyx 90ö 250
5488 167a * prakt 200
5489 167b * 90öre vitt ppr,lyxc 550
5490 167b * 90ö blå vitt ppr, LYX 550
5491 167b * pr-lyx 90 ö vitt ppr 450
5492 167c * 90ö skifferblå A3ppr, PR-LYX, 400
5493 167c * skifferblå, bra AB 250
5494 171* 120ö svart, LYX centr, superb 250
5495 171a * 120ö,A2 ppr, högsta LYX 300
5496 171a * 120ö svart, PR-LYX 200
5497 171a 120ö svart, PR-LYX A2 ppr 200
5498 175Cb * 15ö 4-s ,PR-LYX 300
5499 176C * AB 4-block, F 900 200
5500 176C *(*) 15Ö G.V 4-SID RÖD TYP1 , PR-LYX 75
5501 177Ac1 * 15ö röd provppr, PRAKT 175
5502 177C * prakt 90
5503 177Ca * lyx 125
5504 177Cc *(*) 15ö röd 4-sid, A3 ppr, LYX 150
5505 179Ab * 20ö violett svåra AGRG pappret 125
5506 184 *(*) 25ö orange superb 200
5507 185a * 30Ö BLÅ G.V.profil vä, LYX 60
5508 186a * 30ö brun LYX 125
5509 186avar * extra högt märke 100
5510 186c * G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 900
5511 186c * 30ö vitt ppr, PR-LYX 850
5512 187a * A2 ppr 35ö, PR-LYX 200
5513 187b * 35Ö RENT TRYCK, prakt 150
5514 189 * 40ö grön typ 1 LYX 175
5515 189a * 40ö grön typ1 Högsta LYX 200
5516 189a * prakt, A1 175
5517 189b * A2 ppr, pr-lyx 200
5518 189b * A2ppr, prakt 175
5519 190b * 40Ö vitt ppr, PRAKT, F 500+ 110
5520 191 * 45ö brun GV profil vä. LYX 150
5521 191 * 45 ö brun, PR-LYX 150
5522 192a *(*) prakt 175
5523 192a * 50Ö GRÅ G.V.profil vä, LYX 100
5524 192b *(*) LYX 50ö grå A2 papper 200
5525 195 * LYX 45
5526 196-207 * 5-80 öre fin kval. mest PRc. 500
5527 196-207 * Kongress 5ö-80ö, AB-PR, F 3000 500
5528 196-207 * 5-80ö KONGRESS PRAKT, F ca 2235+ 500
5529 196-208 * KONGRESS 5Ö-5KR , bra tandning 800
5530 196-210 * KONGRESS KPL SERIE I BRA KVALITET 1500
5531 197cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
5532 197cxz 10 ö vm linjer + KPV, LYX 400
5533 199 * LYX 4-block 200
5534 201 * 30ö högsta LYX 110
5535 201b * LYX grönblå 375
5536 201b * 30ö grönblå praktex 300
5537 203 * 40 ö Kongress LYX 150
5538 203 * LYX 40 öre 140
5539 204 * pr-lyx 140
5540 205 * prakt 50ö 175
5541 206 * 60 öre LYXc. 200
5542 207 * 80ö LYX 200
5543 207 * 80Ö KONGRESS, PR-LYX 125
5544 208 * 1 KR PR-LYX 325
5545 208 * 1 KR lyx 300
5546 208 *(*) 1 KR , AB-PR 200
5547 209 * bra AB ex 550
5548 209 *(*) 2KR LYX 500
5549 210 * 5kr Kongress, PR 1100
5550 210 * 5 KR PRAKT ex 1000
5551 210 * bra AB ex 900
5552 210 * 5 kr Kongress Ab perfekt tandn 800
5553 211-225 * UPU kpl serie i ovanligt fin tandning 1200
5554 211-25 * FÖRENINGEN KPL VÄLCENTR. SERIE ,flera prakt 1750
5555 212cx *(*) 10ö linje, LYX 150
5556 212cx *(*) 10ö linje,PR 120
5557 212cx * LYX 100
5558 212cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
5559 212cxz * 10 UPU KPV tvärs över PR-LYX 175
5560 214 * pr-lyx 100
5561 215 * Superb 25ö 150
5562 215 * 25ö UPU , PRAKT 60
5563 216 * 30ö LYX 125
5564 216b *(*) 30ö Grönblå, LYX 400
5565 216b * 30ö grönblå , bra AB,800 225
5566 216b * 30ö grönblå, AB , F 800 175
5567 216b * 30ö UPU grönblå PR-LYX 125
5568 218 * LYX 175
5569 218 * 40 ö , LYX 100
5570 220 * 50ö UPU , LYX 175
5571 220var * 50ö extra långt ex, ovanl. 500
5572 221 * 60 ö , prakt 200
5573 221 *(*) 60ö LYX 200
5574 221 * 60ö , PR-LYX 175
5575 222 * 80ö , LYX 175
5576 222b * 80ö UPU blågrön PR-LYX 100
5577 223 * LYX 375
5578 223 * 1 kr 1924, prakt 275
5579 223-225 * 1,2,5 KR UPU, BRA AB 900
5580 223-25 * 1-5 kr perfekt tandning 1500
5581 223-25 * 1, 2, 5 kr bra tandning 600
5582 224 * 2KR, bra AB , fin tandn 400
5583 224 * prakt centr 350
5584 224 * 2 KR FÖRENINGEN bra ex 275
5585 225 * 5 kr UPU pr-lyx 1000
5586 225 * 5KR, LYX 1000
5587 225 * Pr-lyxc. 900
5588 225 * 5KR UPU lyx 800
5589 225 * 5 kr bra AB ex 2800 700
5590 225 * 5KR , PRAKT 700
5591 225 * AB-PRc. 600
5592 226-30v (*) Makuleras F 800 för (*) 300
5593 233a * 5kr slottet LYX 425
5594 233a,b * gröna slottet vanligt och vitt papper, 2 PRAKTEX 375
5595 233b * 5 kr gröna slottet , vitt ppr, SUPERB 900
5596 233b * prakt 700
5597 233b * AB , F 1700 500
5598 233b * 5KR slottet, vitt papper, PR-LYX 500
5599 235v * 15ö 4-sid, FLAMMA 100
5600 238 * prakt 100
5601 246-57 * prakt serie 250
5602 246-57 * kpl mkt bra serie 200
5603 259B1PI * 10ö Swedenborg streck över vä 10 100
5604 266BC * LYX 4-block 200
5605 266BC,CB *(*) 5 ö , 2 par 100
5606 266BC,CB *(*) 5Ö G.V. 80 ÅR, 2 PRAKTPAR 100
5607 266CB nästan **, obet fl i gummit 80
5608 267BC CB, * 2 st 4-block 350
5609 267bc-cb * 15ö G.V. 80 ÅR, 2 par 150
5610 267CB * LYXpar 125
5611 273Cv * par med 4 märkesbilder på båda 400
5612 273v1 * perf. genom märkesbilden 100
5613 300v1 (*) flourescens, 1,40 kr 200
5614 318BC * Ling 5ö , 3+4s par, Prakt 75
5615 318BC,CB *(*) 5Ö LING, 2 OLIKA PRAKTPAR 100
5616 320B2 LYX F 440 100
5617 321BC+ CB * Linné 2 par 300
5618 321BC * Linne 3+4s prakt par 250
5619 321BC * 15l Linné bra par 150
5620 321bc,cb * Linné 3+4,4+3s par,prakt 400
5621 321bc,cb * 2 par Linné 300
5622 321bc,cb * LINNÉ 2 BRA PAR 300
5623 321CB * Linné 4+3s par 150
5624 324BC * prakt 150
5625 324BC *(*) Bellman 3+4s LYX par 125
5626 324CB * prakt 4- block 250
5627 332ba otandat vä+hö F2800x,4=1040 200
5628 332C * PRAKT 75
5629 332CB * 5kr slottet fint par 350
5630 337C * 4 SID SVAN, LYX 60


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
.jpg
5631 1 * 1ö , LYX centr fint ex 300
5632 1 * 3ö 4 nyansskiftningar 2st (*) 300
5633 1a (*) 3ö prc 3,4,1 125
5634 1b 4-bl AB F 2500 400
5635 1b * Lyxcentr 250
5636 1d * 3Ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 110
5637 1e * 3ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 100
5638 1v4 3ö i 3 nyanser, ett ex v4 lejonets vänstra bakben saknas. F 2800 350
5639 2 (*) 4ö t 14, 2,3,1 250
5640 2a * 4 ö gråsvart vackert ostpl ex 275
5641 3 * 5ö T14, LYX fräscht ex 500
5642 3 * helfräscht AB ex 300
5643 3 (*) 5ö t 14, gott ex 2,3-4,1 150
5644 3a * 5 ö , PRAKT 325
5645 3a * 5ö fräscht AB-PRAKTex 250
5646 3c * 5Ö PRAKT 300
5647 3c * 5ö T 14 fräscht AB ex 200
5648 3c * 5ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 150
5649 3d * 5ö mkt bra AB ex 300
5650 4 (*) 6ö t 14, mycket gott ex 3,4,1 300
5651 4a *(*) Lyxc nära **, 6öre 600
5652 4a * 6ö intyg NS 3,3,3 400
5653 4a * 6ö praktcentr ,gummive 250
5654 4a * 6ö AB-PRcentr, liten tu fl. mkt fräsch 250
5655 4c * grå fräscht,obet böjt hörn 500
5656 4d * 6ö mkt fräscht Ab ex, F1900 550
5657 4d * 6ö blåakt violet, fräscht AB ex 400
5658 4d *(*) 6ö stora tj t 14, fräscht ex , ab-praktc 250
5659 4e * AB-PRAKT, F 1900 600
5660 4e *(*) ABcentr, obet nött tand 300
5661 4f * 6ö lila PRAKTEX, F 3300 400
5662 4f * 6ö FRÄSCHT AB ex 350
5663 4f (*) 6Ö lila t 14, fräscht ex 200
5664 4g * 6ö LYX centr PRAKT EX, 650
5665 4g * AB ex ,lvht 300
5666 4gv2 * 6ö LYX utseende, tu prick 400
5667 4h * 6ö AB-PRC, lodr veck, fräscht 225
5668 5 (*) 12ö gott ostpl ex 180
5669 5a (*) 12ö praktcentr 3,4,1 250
5670 5av1 12 öre blå, blågråaktigt papper. Otandat hörn-3-strip i den sällsynta a-nyansen. Trots som vanligt svagt veck, ett ytterst sällsynt objekt. Ex Benzinger. F 2020 30000 + för enhet. Utställningsobjekt 7000
5671 6 (*) 20Ö RÖD omgummerad, (F 8500) 700
5672 6a (*) 20ö finfärg, felfritt gott ex 2,3,1 1000
5673 6b * 20ö orangeröd stora tjänste t 14, mycket fräscht AB ex 3,3,4, F2019 8500 1300
5674 6d * 20ö tjänste T 114, fräscht ex centr vä. F 8500 700
5675 7 *(*) 24ö t 14, troligen omgummerat gott ex, 2,3,1 1000
5676 7 (*) 24Ö gulorange troligen omgummerad, (F 8500), svagt tunn fl, 1,4,1 godtagbart ex 700
5677 7a (*) 24ö fräscht ex med mycket svag nötning i pappret på baksidan, 1,3,1 godtagvbart vackert ex. F 2018 8500 750
5678 8 * 30ö PRAKT 1000
5679 8 * 30 öre mkt fräscht AB 750
5680 8 (*) 30ö mörkbrun PR-LYX centr 3,4-5,1 400
5681 8 * 30ö t 14, mycket gott ex 300
5682 8d * 30ö t 14, ab-prc mycket gott ex, 3,3,4 500
5683 8e (*) 30ö got ex, 2,3,1 , 350
5684 9a * 50ö, violetaktigt karmin, PR-LYXcentr ivht, 3-4, 4-5, 3 600
5685 15b * pr-lyx 120
5686 15b * PRAKT 6ö F 300 100
5687 15c * 6ö rödlila, AB-PR 90
5688 16A * 10ö typ1 , LYX 300
5689 17 *(*) prakt F 550 200
5690 17cvar spegeltryck, fräscht Ab 200
5691 17var * 12ö Prakt, 5 rambrott F 97. 600 200
5692 18 * pr-lyx 20ö röd, F 97 1900 600
5693 18 * 20ö röd t 13, pr-lyxcentr 400
5694 18 * 20ö t 13, prakt centr 300
5695 18b * 20ö fint ab ex 400
5696 18e * 20ö AB-PR 400
5697 18e * mkt fräscht Ab ex 20ö 250
5698 18f * 20ö fräscht fint AB ex 350
5699 18f * 20ö röd gulakt. ppr, bra AB 325
5700 18fv2 * 20 ö röd , bruten linje över go, bra AB 600
5701 18g * 20ö PR-LYX 700
5702 18g * 20ö röd, fräscht PRAKTEX, F 2100 450
5703 18g * 20ö röd, AB-PR mkt fräscht 450
5704 18g * 20Ö RÖD PRAKT F2600 450
5705 18g * 20Ö RÖD mycket gott ex 300
5706 18g *(*) 20ö ljust mattröd, mycket fräsch AB-PR 250
5707 19 * 20ö LYX CENTR 30
5708 19c * 20ö LYX 40
5709 20c * 24ö Prakt, F 800 225
5710 20d * 24ö gul praktex 200
5711 20f *(*) , 24ö olivaktigt gul LYX SUPERB 250
5712 20f * 24ö olivakt gul, AB-PR 120
5713 20v2 * var. skadat i 225
5714 21 * 30ö LYX CENTR 80
5715 21d * 30ö gråbrun fräscht ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 800
5716 21h * 30ö mattbrun fräscht AB-PRAKT PAR av sällsynt nyans, F 5000, nyansintyg O.P. UNIK enhet av denna svåra variant? 2000
5717 21h * 30ö mattbrun fräscht AB-PRAKT ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 800
5718 21h * 30ö mattbrun fräscht ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 300
5719 22A * 50ö röd , PR-LYX 450
5720 22A * prc fräscht ex 300
5721 22A * 50 ö TYP 1 AB, 3,3,4 sällsynt fräscht 200
5722 22Ac * 50 ö röd, AB, F 1200 275
5723 22Ac * 50ö rosa, , PR-LYX c , ktspts 200
5724 22Ag * helfräscht AB 300
5725 22Ag * 50ö mkt fräscht AB ex 300
5726 22Av2 * AB 350
5727 24Ae *(*) 1kr djupt ultramarinaktigt blå PRAKT ex , nyansintyg O.P. Ae . F 6500 för prakt och lite plus för nyans 1200
5728 24Ae * 1 kr typ 1fräscht mycket gott ex F 5000 650
5729 25 * starkt spegeltryck 125
5730 25a,var * 10/12ö var ÖPE def R , prcentr 100
5731 25b * 10/12ö matt ljusblå, LYX 90
5732 25bvar * /** 4BL pos 1 var öppen 0 i 10, AB-PR 125
5733 25v3 * "ÖKE" AB 75
5734 25v4 * F 150 75
5735 25var 10/12ö färgfläck i skölden , ovanlig var 125
5736 25var * påtryck på Tj17v3, pr 100
5737 32 *(*) 10ö vm krona, PR-LYX 50
5738 34g * 24ö orange mjukt ppr , PR-LYXC 200
5739 36 *(*) 30ö vm krona, PR-LYX 50
5740 37 *(*) 50ö vm krona, PR-LYX 30
5741 39 * 5kr små tj vm krona, PR-LYX F 175 40
5742 40 *(*) 1ö vm linjer , LYX 25
5743 46 * 8 ö linjer, prakt 65
5744 46 *(*) 8ö vm linjer , PR-LYX 50


LÖSEN *
.jpg
5745 1 *(*) 1Ö SVART, PR-LYX 225
5746 1 * prakt 200
5747 1 * 1Ö bra AB 110
5748 1-3 * 1-3-5ö ostpl mycket fräscha ex F 1800 200
5749 1,3,5 och L6 * 1,5,12,20ö t 14 AB-PR, F 2050 200
5750 1v * prakt ex F 650 200
5751 1v *(*) 1Ö SVART, 2 ex 1 långt fotstreck på L , AB-PRAKT ex 200
5752 2 * 3 Ö LYX 400
5753 2 *(*) pr-lyx ex 250
5754 2a * 3ö violettakt karmin, PRAKTEX, F 900 295
5755 2a * 3ö ljus karmin, PRAKTEX, F 900 290
5756 2a * 3ö karmin, PRAKTEX, F 900 275
5757 2a * 3ö helfräsch AB ex 100
5758 2b *(*) 3ö mkt nära LYX, nästan ** 450
5759 2b * 3ö fräsch LYX centr , minamal tunn punkt 200
5760 2v * prakt 250
5761 2v * 3ö KARTONGPAPPER, BRA AB 125
5762 3 * 5ö lösen, AB-PR 4-BLOCK 400
5763 3 *(*) bra AB 4-block ,F1375 300
5764 3 * pr-lyx 225
5765 3 * prakt ex 5ö t 14 175
5766 3a * 5ö brun, PRAKTEX, F 900 290
5767 3a * 5ö brun, PRAKT 225
5768 3a * 5ö AB-PR 200
5769 3VAR (*) 5Ö INTRESSANT SPEGELTRYCK, OVANLIGT 300
5770 4b * 6ö orangegul AB-PRAKT 250
5771 4b * 6ö FRÄSCHT AB EX 225
5772 4c * 6ö AB-PR 300
5773 4c * 6ö orange AB 300
5774 5 * LYX 100
5775 5v2 * 12ö var öppen o i Tolf, PR-LYX 100
5776 6a * 20 ö klarblå,prc.ABex F 3200 1000
5777 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
5778 6a (*) 20ö klarblå, prc 3,4,1, svår nyans 450
5779 6a *20ö KLARBLÅ, restgummi, lvht, P-LYXc 425
5780 6b * 20Ö PRAKT 250
5781 6b * 20 ö grönakt. blå, AB-PR 150
5782 6c * 20ö gråakt blå, LYX ,SÄLLSYNT kvalitet 1000
5783 6c * PRAKTex 225
5784 6c * prakt 225
5785 6d * LYX 400
5786 7 * prakt 225
5787 7 * 24ö grå AB 125
5788 7a *(*) 24Ö rödviolett, fräscht 3,3,4 800
5789 7a * 24ö fräscht mycket gott ex F 5000 800
5790 7b * 24Ö AB 110
5791 7bv * 24ö grå PR-LYXc. 250
5792 7c * 24ö PR-LYX 350
5793 7c * 24ö olivakt. grå. prakt, F 850 225
5794 7cv *(*) pr , F750 200
5795 7cv *-(*) 24ö LYXcentr 125
5796 8 pr-lyx 200
5797 8a * 30Ö FINT EX AV SÄLLSYNTA a NYANSEN , F 3000 900
5798 8a * 30ö , SUPERB ,SÄLLSYNT kvalitet 600
5799 8a,b2,c * 30ö 3 nyanser , F 4500 600
5800 8b * 30ö ostpl mycket fräscht ex 3,3,4 125
5801 9c * 50ö pr-LYX , F 3500+ 1200
5802 9c * 50ö prakt , F 3500+ 750
5803 10 (*) PR-LYXcentr, 3,4-5,1 500
5804 10 * 1 kr mkt fräscht AB ex 400
5805 10 * PRAKTcentr, obrt tu fl 350
5806 10 (*) 1 kr PRAKT centr, 3,4,1 300
5807 10v2 * vc Ab på Kartongppr 400
5808 11-20 * T 13 kpl AB-PR 150
5809 11var * felperforerat. 100
5810 12 **/* pr-lyx 4-block 3ö 150
5811 13 **/* 5ö LYX 4-block 250
5812 17 * LYX 24Ö 125
5813 17a * 24ö gråviolett praktex 500
5814 17a,v2 * 24ö grålila, par kort och lång fot på L 300
5815 17av2 * AB ex F 1000+ 275
5816 17av2 * kort fotstreck på L, BA 175
5817 17b * 24ö blålila, LYX 125
5818 17b,v2 * 24ö LYX kort fotstreck på L 100
5819 17c * 24Ö LYX 200
5820 17c *(*) nästan **, 24ö LYX 200
5821 18a *(') 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 400
5822 18a * 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 300
5823 18a * AB, mörk fin färg 125
5824 18a *(') 30Ö djupt blågrön, AB 100
5825 20 * 1KR LYX 300
5826 20 * 1kr mkt fräsch prakt 150
5827 20 (*) 1kr PR-LYXcentr 125
5828 20 * AB-PR 100
5829 20b * 1 KR T 13, PR-LYX 225
5830 20v * 1kr variant, bruten ram höger ,bra AB 600
5831 20v3 * 1KR LÖSEN T 13, bruen ram hö, mkt fräscht ex F 2018 2000 500
5832 20var * 1kr överlappande färger, PRAKTcentr 150
5833 1 * Flyg 1912, PRAKT 100