ObjNr catno Beskrivning htmexpsumma1 intyg


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

86
FR.P.S. Superb strike of THE VERY RARE "Frankrike per säck" cancel on Cover to Sweden from France with 20+40c Napoleon stamps from 29 sept 1869. The FR.P.S postmark was used only 14 Days 1-14 of October 1869 in order to estimate number of covers sent to Sweden. This cover has a clear superb LYX cancel struck perfectly horizontal which probably is the finest existing of the few known recorded of this rarity. F 15.000 (but a photy copy is included of a postage due cover sold by Frimärkskompaniet in 1999 for 35000 + commission20%) So this is an object of true"Lieberhaberwert". Rarley offered , spcially with covers with stamps.
Exhibition piece of high rang.
9000
88 2a STH 9-6-56, LEVERANS 5a INTYG E.H. 4,4,4,4 PRAKTOBJEKT 1000
97 2j1 4 skill bco skifferblå på fräscht och vackert brev stämplat STOCKHOLM 29.10.57. Intyg HOW (1991). Trots kt och liten fläckett sällsynt UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 6000
98 2j2 UPSALA 13-1-58, 4-K stpl 4sk (obet ktt) i grå nyans, nära skiffergrå men nyansintyg HOW j2 och E.H j2, sign Sjöman och Strandell. Vackert brev i sällsynt färg. 3800
100 3a1,b GÖTHEBORG 20.1.58 6skill bco grå resp ljusgrå. 2 olika nyanser på
brev till Danmark stämplat , intyg HOW (1992) 2(1,,3) (1,2) 2 ”gott objekt”. märkena varit lyfta för undersökning (1 ex obetydligt riss). Ovanligt objekt sign Strandell och Kosack, F 85000
12500
101 5a,3b 6sk och 24sk på 30 skill Brev till HOLLAND, avsänt Stockholm 26-8-56, AB-PRAKT stämplar. Röd Aus Schweden , Franco inom ram, på baksidan Stettin29 .( II Berlin, röd UTRECHT 30-8-56.Intyg HOW 3(2,2) (3-4) 3 MYCKET GOTT OBJEKT OCH VERKLIGEN VACKERT. 50000
102 5e 24 skill bco brunaktigt röd med utflutet tryck, den svåra e-nyansen ,Signerat O.P., på brevframsida till Tyskland
stämplad STOCKHOLM 26.5.58. Mycket vackert objekt med intyg Obe på tyska ”Praktobjekt” (1984).
20000
104 7a2,15b2 HELSINGBORG 29-5-70, 27öre brev med ytterst sällsynta kombinationen 17ö och 2x5ö i par till BERLIN, svåra 7a2 på utlandsbrev är raritet isig.Kombinationen F 36000 , intyg HOW mycket gott ex 3 (3,5,5) (2,3) 2. 10000
107 7b2 ,11e2, 12f2 5+30+50ö = 85 ö porto till USA avsänt GEFLE 19-2-68 TILL ILLINOIS , Knox county Altona, röd franco stpl, röd New York, på baksidan STH 20 Sep 68 4-k stpl och blå Stralsund 23 Berlin. Intyg HOW mycket gott ex ( 5ö ngr nötta tänder). Mycket sällsynt portosats F 36000 7000
108 7b2 ,14Bdv2, 16c, 5 ö Vapen 3ö+2x20ö Lejon på 48ö rekbrev med dubbelt porto. Avsänt ANDERSLÖF 8-3-70 till Filipstad MYCKET FINT OBJ MED UNIK KOMINATION. 6000
109 7c1,11e1 Tyskland. 2x5+30 öre på 40 öre underfrankerat brevkuvert, till följd av dubbla vkl i
stället för första. ENDAST ETT BREV KÄNT MED DUBBELT PORTO 80ö, Sänt från STOCKHOLM 2.7.1866 till Berlin. Stämplar OTILLR:FRANCO och
UNZUREICHEND FRANKIRT, samt lösennotering ”7½” Sgr. Porto för dubbelt porto 9 Sgr,
straffavgift 2x1½ Sgr, med avdrag för betalt porto 4½ Sgr. 30 öre med riss, några nötta
tänder, samt mindre del av bakfliken saknas. Intyg HOW 3 (3,4,4) 4, 3 (1993). UTSTÄLLNINGSOBJEKT!
18000
110 8d MALMÖ 20.12.64. 18ö närporto ,9 öre i 2 ex (höger ex med 2vht, mikroskopiskt riss) på vackert och fräscht brev till Danmark intyg HOW (1999) ”mycket gott objekt”. 3(1.3) 3,3 .Facit 45000 7500
119 9c3 GÖTEBORG 18-4-70, vackert brev med 3st 12ö vapen på 36öre porto brev till BELGIEN, RÖD PD stämpel, och flera transit och ank stpl. på baksidan. Intyg Sjöman gott -mycket gott objekt. 6500
120 9c3 JÖNKÖPING 15-5-70, 4-STRIP 12Ö VAPEN + singel, på 60ö 5 dubbelt portobrev till KRISTDALA. 2st khtt. Vackert brev med rättvända ståmplar. 4-strip på brev är ovanligt. 5500
128 9d3,11d2, 14Bd, 12+3+30 på 45 ö brevomslag till RIGA , Stockholm 6-5-70, 2 olika Franco stpl, transit och ank stpl. Intyg HOW 3(2,5,5) (3,3,3)3 mycket gott objekt 12ö litet riss, 3ö 2 obet ktt. Endast 2 kända med denna kombination. UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 12000
129 9i,10d1 Calmar 30-6-62 till SCHLESVIG, svag ank stpl på baksidan, mycket sällsynt destination. Mycket gott objekt, signerat O.P. 9i, 10d1. 10000
131 10a GEFLE 3-10-60, FÄRGSTARK 24Ö PÅ BREV till NORGE attest HOW 3,3,4,3 800
134 10d1 FUNÄSDALEN 27-11-62, LYXEX PÅ LYXBREV med intyg HOW 5,5,5,5. Ytterst ovanligt 15000
142 11 30Ö i 3EX , DET FÖRSTA MED V4 accent över E, på PRAKTs STH 1-3-59, 90ö brev till Holland, skrivet av drottning Lovisa. signerat och intyg Sjöman. 2 transit stpl Hamburg och röd Holländsk stpl. 4000
144 11b,10d1 30ö i 4-strip + 24ö = 144ö dubbelt porto till FRANKRIKE. , STH 7-10-64, ank stpl, litet och vackert. Intyg NS "gott-mycket gott objekt." 4-strip på litet normal stort brev är EXTREMT SÄLLSYNT. UTST OBJ. F 18000+ 6500
145 11b,9d1 ÖKNE 18-8-59, 30+30+12Ö= 72Ö TILL FRANKRIKE. PRAKTbrev , röd PD stpl, många stämplar på baksidan. Sign O.P. Sällsynt vackert! 5000
146 11d1 2×30 öre mörkbrun, 1855 års perforering, på UNIKT brev med dubbelt porto till Finland, endast betalt till gränsen. Sänt från LUND 2.10.1866 via STOCKHOLM 5.10.1866 och
Grisslehamn till Gamla Karleby. Noteringar ”Franco gränsen” och ”2” med samma bläck. Ett par nötta tänder. Ej upptaget i Facit. Intyg HOW 2-3, 3, 3, 2 (1994).
20000
150 11e1,v4 STH 21-12-66, 30ö i par som 60ö porto till Ryssland St Petersburg, vacker text. Utlåtande HOW "äkta". Vänster märke variant accent över E. Sällsynt med varianter i par på brev. Vackert UTST. OBJ. 7500
151 11e2 STH Norr 20-3-71, 30ö par =60ö dubbelporto direkt i förseglad postsäck till Holland. Intyg HOW Prakt objekt 4(4,4) (4,4) 3 , Endast 2 kända. UTST OBJ: 16000
153 11g,14Bg GEFLE 10-5-72, 2x30ö, 2x3ö 66ö 4dubbeltporto ochrekommenderat. brev till Hudiksvall. Underbart vacker med välcentetrerade märken och lätta rättvanda stämplar. Praktintryck. Intyg Sjöman felfritt. endast 2 kända. 10000
155 12h STH 18-1-73, PR -LYX stpl 50ö på brev till Paris, Intyg HOW 3,3,4,3, F 42000 15000
157 14Ba AB-PRAKTEX PÅ BREV STH 2-1- 3 tur, n.i. HOW. 1100
171 14Bh,21j 3ö+3x12ö (en skadad) på båtbrev med endast bläckmakulering till ST: PETERSBURG, Sällsynt blandfrankatur. Sign O.P. 14Bh, 21j 6000
174 15b2,16, 7b2, 9d3, 17ö+20ö+12ö+5ö= 54 ö brev i 2:a viktklassen via Danmark till Lübeck ,TYSKLAND (flera stämplar på baksidan) .Endast 2 kända brev med denna kombination. Intyg HOW gott obj 2 (3,3,3,5) (2,2,3) 2. Lätt renoverat, 12ö med litet riss. Vacker färgkombination på ovanligt brunrött kuvert, 11000
176 16b2 GBG 30-11- 67 par 20ö på dubbelporto brev till NORGE, Intyg HOW PRAKT 4,(4,4)(4,4)4 6000
177 16c,14B c2,e 2x20ö+3x3ö (OLIKA NYANSER-SÄLLSYNT) =49 ö till SCHWEIZ "via Preussen" avsänt KOMGSBACKA 21-3-69, Intyg HOW, 3(3,3,3x4) (5x3) 3. en 3ö lätt veck pga placering, ett par ktt. Mycket gott ex av en UNIK FRANKERING 1 KÄNT. UTST- OBJ. 22000
179 16g Mixed Franking on fantastic 28ö cover 16g, 17d, 19c ( SIGNED O.P. on back) FINLAND Stockholm-Åbo route. Only Finnish boxed cancellation ANK 3.7 on Swedish stamps 3+5+20 öre on letter dated "Stockholm d: 1 Juli 1873". Ship notation "pr Volontaire". Sent to Björneborg, Finland. Superb cover. F 15000 +++++ superb + foregn cancels. Exhibition Piece. 12500
184 17e,25g 3+30 öre på brev stämplat PKXP Nr 1 NED 25.5.1875, sänt via Göteborg, Malmö, Kiel, Hamburg
och Basel till NEUCHATEL 28.5.1875, Schweiz. Avbildat i XpoNAT IX. Intyg Harbrecht, brevet
är ngt rengjort, 2-3, 3, 3-4, 2 (1989). Ex. Göta 1995
6000
187 17f,25e 33öre porto till BELGIEN, 3+30ö STPL PKXP Nr1 NED 18-4-74, INTYG how 3(4,4) (3,3) 3, MYCKET GOTT EX. vRKLIGT SAÄLLSYNT PORTSATS . F 30000 15000
188 17g 17g, 19f, 25g 3+5+30 öre på vackert brev (åldersfläckar), sänt från STOCKHOLM 11.3.1875 till Riga, ”F. via Preussen”. Ankomststämplat på baksidan. Nio brev finns kända med denna kombination. Intyg HOW 3 (3,3,4) (3,3,2) 3 (1991). Ex. Postiljonen 1991. 4500
197 20b,21b WEXIÖ 13-12-72, 2x6ö+2x12ö som 36 ö porto till England med UNIK KOMBINATION. Mycket gott ex. . UTST. OBJ. Utlåtande HOW "äkta". Röd 4-kantig London stpl på baksid. 12000
199 20g Unik Fantastisk kombination med 6ö grå Facit 20g, 17g, 19f, 21m brev, 6 öre grå + 2×3+5+12 öre som trolig UNIK kombination på brev till Otto Nordenskiöld, Finland, STH NORR 26.12.74, ANK-stpl. Ett par märken och kuvertet med småfel. Intyg Svensson. gott till mycket gott objekt. 5000
203 20k,21e på Fk1 IVc, 6öre+12ö på 12ö francokuvert som 30 öre REK till DANMARK, stpl Falun 31-7-77, intyg Sjöman mycket gott objekt. Sällsynt. 6000
205 21 3X12Ö I PAR +singel på fint brev 36ö till ITALIEN, stpl PKXP NR 2 NED 4-7-74, PD stpl i ram, ankstpl Milano 7 aug 74, Intyg E.H gott -mycket gott ex. 3000
250 25f,17f,19g 30 öre, 3 och 5 öre (obet småfel) på mycket vackert brev till Riga stämplat PKXP Nr 2 NED 15.1.75 och på baksidan ankomststämpel. Intyg HOW MYCKET GOTT OBJEKT 3(3,3,4)(4,4)3 (1997), Signerat O.P. 5000
263 29a2 4Ö GRÅSVART på 6ö brevkort stpl FRA SVERIGE, ank stpl Zeitz- Ankunft 30-7-81, adressaten lite raderad nyans raritet på brev. Signerad O.P. a2 1800
513 4b, 7e, 5a, 6ö grå, 24ö, 12ö på vackert REK brev 2ö MULSERYD 7-12-76 till Nissafors, sign O.P: 2200
647 1a STH 31-10-56, 3SK SUPERFRÄSCH FELFRI FÄRGFRISK , välcentread är nog praktcentrerad , dubbeltand upp hö. Intyg HOW felfri 3,3,3 och signerad Sjöman. Sällsynt vackert ex. 20000
648 1a 3 skill bco, ljust blåaktigt grön. Fräscht exemplar med sidvänd stämpel STOCKHOLM 18.8.57, brutna fibrer på hörntand men absolut inte lös utan snarare lättvikt till vikt
Intyg HOW 1.3.3 (2017). Vackert utseende och kunde lika gärna vara gott ex då hörntanden snarare är vikt än bruten. Positionsbestämd av Mats Ingers till position 76
8000
682 2f WISBY 3-8-57, PR-LYX 4-K STPL, intyg Sjö man mk gott - Praktex. 600
704 2j1 NEDERKALIX 25-10-57, PRAKT EX Intyg HOW 4,3,5 5000
705 2j1 YSTAD 12-7-, 4sk matt ultramarin utflutet tryck , nyansintyg HOW , även signerad Sjöman .. Fräscht ex av svår nyans. 1500
708 2j2 SÖDERHAMN 31-10-57, PRAKTstpl, 2lvhtt. nyansintyg HOW 2000
710 2k1 NORRKÖPING 19-X-57, 4sk Turkos, lvht, Intyg HOW 2,3,2 gott ex. Fin färg 3600
711 2k2 STH 23-10-57, 4sk turkosgruppen ljust gråblå, AB-PR stpl och AB-prakt centr, 2ktt, Intyg HOW 2,3,3. Gott ex. Men ser bättre ut! F 15000 4000
724 3b STH 20-10-57, hel stpl, 2,1,3 , mkt vackert ex , intyg Witt. 2200
725 3b GEFLE 13-4-56, AB-PRAKT stpl , prakt centrering, enkt och svagt knappt synligt hörnveck. Intyg Sjöman Godtagbart till Gott ex. 2000
726 3b GEFLE 11-5-56, tunn tand, tu fl, Intyg HOW 1,5,3 godtagbart ex. Mkt vacker 1800
728 3e STH 11-5-58, intyg HOW 3,3,3 felfri AB 3900
729 3e AB ex på klipp STH 18-6-58, del av röd utländsk stpl. Intyg HOW 3,3,3. 3600
730 3e STH 3-3-58, Intyg HOW , 3,3,3 lvht. mycket vacker 3500
731 3f STH 18-6-58,mycket vacker 6sk gråbrun, intyg HOW 3,4,3. 5500
741 4d WEXIÖ 21-5-58, 8skill klargul svår nyans Intyg Sjöman kt, ft, godtagbart-gott ex. 1400
742 4f LYX stpl RONNEBY 4-6-57, attest HOW 3,3,5, mikroskopiskt inhak 5000
743 4f STH 30-11-57 lvht, vacker intyg HOW 3,3,3 1800
746 4g CARLSCRONA 14-6-58,( min bedömning 3,3,3) vacker gul 8sk med utflutet tryck, och Intyg Thomas Larsson mycket gott ex. 2500
748 4h felfritt mycket gott ex, STH 16-4-58, intyg HOW 3,3,3 1700
752 5f GBG 20-5-58, 24sk matt ljusröd , vht, nyansintyg HOW. Svår nyans F 35.000 6000
753 5f GBG 20-5-58, 24sk matt ljusröd, omtandad vänster marginal. Svår nyans, n.i. HOW 5f, F 40000 2200
754 6a2 6Ad1 sign O.P. Vackert ex intyg HOW 3.3.3, kt 1200
755 6a2 Ab2 1sk ngt centr hö, stjärnstpl ngt vä, 3,3,3 sign O.P. 1000
756 6a2 6Ad1 stjärnstpl lite upp hö, PR centr, 3,4,3-4, sign O.P: 900
759 6a3 6Bb sign O.P ,AB ex, vackert stpl, lvht 800
760 6a3 6 Ba, sign O.P:STH 6 TUR+ bläckmak, kt, mycket ovanlig makulering 750
761 6a3 6Ba sign O.P. mycket gott ex 3,4,3 750
762 6a3 6Bb sign O.P.,stjärnstpl(ngt upp hö), lvht 700
766 6a3 6Ba, sign O.P. 3ö svart lokal 3,2-3, 4 centr vä 450
769 6Ab1 1 skill LYX STJÄRN stpl , praktex 4,4,5, sign O.P 6Ab1. 2000
799 7c1var LINKÖPING 2-7-65, sällsynt variant delvis i princip otandad, sign O.P. 3000
844 8c PRAKTex STOCKHOLM 10-10-65 ,intyg HOW 4,4,4-5 6000
851 8d ARBOGA 12-11-66, PRAKT, intyg HOW 4,4,4 3900
852 8d 9 öre PRAKT ex WESTERÅS 4-7-65, intyg HOW 4,4,4 felfritt . F 7500 2200
951 9f1 WEXIÖ 25-1-61 ,omv lyxs 2 ngt ktt, sign O.P. f1. Fantastisk färgstyrka 500
959 9k CARLSKRONA 11-9-62, PR-LYX S, sign O.P. 9k 1200
990 10f1 ÖDESHÖG 26-7-63, fin färg LYXcentr, sign O.P. f1 250
995 10h2 MOTALA 1-10-68, PRAKTEX intyg HOW 4,5,4 500
1020 11e1 Motala 4-7-66, PR-LYX ex, intyg Sjöman praktex. 1500
1107 13a AB ex, vackert stpl, lvht UPSALA 13-11-62 intyg Sjöman mkt gott ex 1800
1110 13a STh 4-tur 20-11, rättv stpl på klipp, HOW 3,3,3, felfritt 1250
1111 13a STH 19-9 6 TUR, felfri ,intyg Grenstedt 1200
1119 14Aa STH 1-2-1 TUR, bra AB fin färg, sign Strandell och O.P. 1250
1123 14Ab STH 25-4- 1 TUR, AB-PRAKT ex, sign Strandell och O.P. 14 Ab, svår nyans 2500
1127 14Ba 4-TUR x-1, GOTT EX, sign O.P 14Ba 700
1128 14Bav3 STH 25-10- 1 TUR, FLÄCK PÅ NOS, sign O.P a 1000
1141 14Bd KARLSBORG 5-1-72, LYXS intyg HOW praktex 4,4,5 1200
1143 14Bd 3 öre typ II. Praktexemplar LYX stämplat
WESTERÅS 20.1.71. Intyg HOW (1990
750
1173 15a JÖNKÖPING 21-1-69, intyg Strandell, 425
1191 15b2 17 öre lila i PRAKT ex ,ÅBY 9-10-67, intyg EH 4,4-5,3-4 2000
1192 15b2 FRA SVERR(IG) 25-1-69, I BLÅ FÄRG, Intyg HOW 4,5,4. PRAKTEX. 2000
1193 15b2 17ö rödakt. lila. DANSK NRs 24, PRAKT, granskad HOW "äkta , felfritt". 1250
1194 15b2 FALKENBERG 18-12-68, PRAKTEX intyg Kaiser 900
1195 15b2 MALMÖ 1-7-67, Intyg NS 3-4,3,4-5, lvht 900
1214 15c YSTAD 29-5-69,prs ,liten 2:a st, intyg LN 3500
1215 15c 17 öre grå MALMÖ 3-12-70, intyg HOW 3,3,3, mycket gott ex , kt 2600
1216 15c UPSALA 31-1-71, Intyg NS 3,4,3 2600
1235 16e TIERP 16-11-70 PR, intyg HOW 4,4,4-5 1100
1350 20b JÖNKÖPING 2-7-75, LYX intyg HOW 5,5,5 10000
1354 20b,var 6öre DIAMANTTANDAT MÄRKET ÄR TANDAT 2 GÅNGER, även kallat SÅGTANDAT . UNIK VARIANT PÅ 6 öre? Tidigare har den varit okänd på 6ö och endast ett fåtal kända på Rintyp y14 överhuvudtaget: Intyg HOW 2,3,2 felfritt gott ex stpl Göteborg 28-11-72 35000
1529 25b WESTERÅS 17-3-73, PR-LYXS, nära LYXcentr, ktspts , n.i. HOW. Svår nyans 3500
2039 35av7 ARBOGA 19-2-78, PR-LYX stämplat, SÅGTANDAT ex. RARITET, ej tidigare känd på nyansen eller stämplat i Arboga. Nyansintyg O.P: 35av7. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 15000
2134 36g SÖDERHAMN 27-9-84, PR-LYXS svåra mjuka pappret, sign O.P g 500
3012 137 TINGSRYD 21-7-21, 10/2 ö Luftpost i 4block, mycket ovanligt på detta märke. Attest HOW 3(4X3)(4X3) MYCKET GOTT OBJEKT 750
3049 140Acxz 5 öre grön, typ I, tvåsid tandning med vm
linjer + KPV. stpl ...ÖPING 2-21 perfekt tandning som är mycket ovanligt Att: Norsten 2017. F 7500
2500
4475 4e Wiken 27-2, sign O.P. e 100
5075 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
5077 4a (*) 8sk mycket vacker ostämplad , Intyg HOW godtagbart ex 1,3,(-) några små anmärkningar. Sällsynt vacker dock. 5000
5080 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
5088 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
5093 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
5117 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
5134 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
5153 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
5197 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
5777 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
6042 65 AB-PR garanti HOW 1600
8642
ca 46 olika häften 1960-1990 tal ALLA SIGNERADE AV GRAVÖREN på inhäftningsremsan. Bra samlarobjekt. 500
10731 1II Corner margin copy 2 RBS WITH WATERMARK CROWN AND LETTERS IN left margin Thiele plate I No. 1 type 1 with a beautiful
distinct numeral canc. ”1”. Cert. Lasse Nielsen. VERY FINE. Very rare with margin watermark
10000
10732 1IIvar 2 RBS, PLATE II pos NO 100 WITH WIDE MARGINS AND LARGE PARTS OF WATERMARK LETTERS AND CORNER MARGIN ORNAMENT. A FANTASTIC MAYBY UNIQUE COPY. Cert. Möller VF-SUPERB copy. eXHIBITION PIECE! 15000
11285 3 2ö med Danmark 5ö nr 131 stpl THORSHAVN 19-1-19, 6-DAG, intyg Grönlund felfritt.. vackert brev. 1200
11609 9 * (*) almost *** 5 aur blue perf 14, VF, Certificate LN very fine copy 600
11971 174v1 ** 5aur "vita solstrålar" ,prakt, intyg Grönlund 600
11972 174v1 * 5aur "vita solstrålar" ,AB, intyg Grönl. 500
12339 2 10 kop bra marginaler, lätt stpl Helsingfors 4-9-57,Intyg L.N. Meget godt eks. 2750
12342 2 10 KOPEK praktex MED BLÄCKKRYSS, BREDA MARGINALER , F PR 5500 1400
12971 235-43II * 1928 Philatelistentage Antwerpen 5c-10Fr, overprint set. Rare set ! Photo Certificate M.Eichele "echt und einwandfrei" 1800
13300 67 1Fr Superb margins on piece "11" signed Brun, VF-superb 3000
13439 5a PARMA 40c. 4 marg , looks VF, 2thin spots, certificate PF. 400
14463 22b 30kr. 1862 OFFENBURG 7. NOV ., 2 lightly bent co perfs. Cert Maria Brettl (2004). Mi 2400 Euro. Very Fine copy! Rare in this condition. 4500
14467 1x PORTO, 1 KR, Fine used on piece, sign Krüger, 800 Dm 500
14515 10A BRAUNSCiHWEIG , 1863 ½ GR ON WONDERFUL PIECEwith rare canc 36 with thin lines . Sign Köhler and opinion Lange. Excellent. 1200
14596 18 HANNOVER 10Gr olive VF blue cancel. signed Pfenninger, Diena 1900
14676 18 5 Gr. on piece, 3,9 very large marg , used 251, looks SUPERB ,signed GF 800
14736 29 18kr orange, CANNSTADT 19 DEC 1866, VF-SUPERB cancelslight shrt perfs, sign THOMA BPP. Mi500 Euro 400
14781 27a * 9 kr 1872, VF-SUPERB unused , signed and Certificate Diena. Mi2016 600 Euro 800
14782 28a ** 18Kr ocker brown large shield, F- VF 150 Euro signed Pfenninger 300
14798 81Aa 5 mark 26x17 "Zähnungslöcher", VF used "(H)amburg 8...)01-06 1-2N" no faults.Foto Attest Jäschke. 900
14968 19 DEUTSCH NEUGUINEA 5MK nicely canc HERBERTSHÖHE 30-9-03. Mi 600, cert Jäschke-Lantelme. 1750
16078 23 24c on VF-Superb coner to England " Per Steamer Via New York July 26/1865" perfekt 4ringcnc on stamp and red cancel on side , , on back Birmingham 6 Aug and Broomsgroof Au 7 -65. Certificate Holocomb and 2 signatures. 1400
16227 32IF 15 cents type I, without grill, certificate P. Holocombe "unused without gum,genuine, a very fresh copy of a rare stamp" wellcentered Mi 10000E=94000 SEK 15000