ObjNr catno Beskrivning Startprice BildLink


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.
.jpg


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.
.jpg


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

.jpg
SVERIGE OSTÄMPLAT *

.jpg
3156 2E2 * -*(*) 4sk nytryck 1868 i 6-block. ett ex hörn skada, ett ex obet kht, sällsynt objekt och delvis nära postfriskt. bar ostpl pga. svagt stadgat i tandningen. F 22.800:- + block 3000
3157 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
3158 3P * ,otandat provtryck till 3N4, nytryck 1885, Hörnmarg.ex, ,fräscht och vackert, tu.fl. 2000
3159 4a (*) 8sk mycket vacker ostämplad , Intyg HOW godtagbart ex 1,3,(-) några små anmärkningar. Sällsynt vacker dock. 5000
3160 5b (*) 24 sk äkta , men def F 70.000 2000
3161 5E2 * 24SK Eftertryck 2 1868, vht, välc fräscht ex 600
3162 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
3163 6a3 (*) 2,3,1, liten ålderfläck, F 5500 475
3164 6N1 * 3ö svart lokal Nytryck 1871, mkt fräsch 600
3165 6N1 (') svart lokal nytryck 1871, gott ex 2,3,1 400
3166 6N1 (*) Svart lokal NYTRYCK I, AB 400
3167 6N2 * Svart lokal NYTRYCK II 1885, gott ex 300
3168 7 * 7a?, 7b1(*), 7c2, 3 nyanser 500
3169 7-12N2 VAPEN NYTRYCK PÅ BLAD, ur handbok 250
3170 7a1 * 5 ö mörkgrön AB,3,3,3 .F 5000 1500
3171 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
3172 7b1 * 5ö fint ex 3,3,3 300
3173 7b1 (*) fint ex med 2 dubbeltänder 2,3,1 200
3174 7b1 (*) fin 5ö vapen lite rufftandad men felfri 200
3175 7b2var (*) vitt streck mellan Ö, R 200
3176 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
3177 7c1 (*) 5ö gulgrön 1862-63, fräscht gott ex 2,3,1. F 7000 750
3178 7c2 * AB ex ,lvht 300
3179 7c2,v4 * fräscht AB ex 600
3180 7cvar * färgfläck på F(EM),kt 150
3181 7d * 5ö ljusgrön, PRAKT 600
3182 7d * 5ö ljusgrön, LYX centr 600
3183 7d * bra 5 ö ljusgrön, 3,3,3 200
3184 8 PRAKTex F 5000 1750
3185 8b * 30ö , AB-PR 150
3186 8c * AB-PR ex 800
3187 8c (*) 9ö gott ex 2,3,1 lvht 500
3188 8d * 9ö praktex , 4,4,4 1500
3189 8d (*) 9ö LYX-PRcentr mycket gott ex. 900
3190 8d * AB ex , lvht 700
3191 9c1 * 12ö bra AB ex , lvht 300
3192 9c1 * 12ö fäscht, obet ppr rest baksid 200
3193 9c2 * 12ö litet skruvavtryck, mycket gott ex 300
3194 9c3 * AB-PR 500
3195 9c3 * 12ö vapen, AB 3,3,3 225
3196 9g (*) 12ö grönblå, prc, 3,4,1, F 4000 500
3197 9h1 *-(*) 12ö ultramarin, 3,1,4 praktcentrerat mycket gott ex, F 3600 375
3198 10g * fräscht AB ex,F6000 1900
3199 10i (*) 24ö orange gulakt. ppr, 2,3,1 600
3200 11h * 30ö chockladbrun, AB ex 3,3,3, F 5000 500
3201 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
3202 11N * AB ,3,3,3 200
3203 11N1 * 30ö nytryck 1885 AB 200
3204 11N1 * 30öre Nytryck 1885, AB 175
3205 12 * 50 öre vapen , mycket gott ex 500
3206 12a * AB ex ,very fine. F 6000 1500
3207 12a (*) 50ö PRc, KARTONG papper, ngt avtrubbad ht, fräsch fin färg 600
3208 12d *- (*)pr-lyxc. ngt kht 450
3209 12f1 * 50ö, fint ex, 3,3,3 900
3210 12g2 * ABcentr ,ktspts,4800 500
3211 12h * 50ö mkt fräsch, AB ex 1100
3212 12N1 * 50 öre Nytryck 1885, PR 275
3213 12N1 * 50 öre , AB ex 200
3214 13 * MKT gott ex 3,3,3, ngn kt 800
3215 13b (*) brun lokal 2,3,1,gott ex 600
3216 13b (*) välc. gott ex ,2,3,1 600
3217 13b (*) 3 ö brun fräscht gott ex 2,3,1 500
3218 13b (*) 3ö BRUN LOKAL 2,3,1, F 5000 500
3219 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
3220 13N1 * Brun lokal NYTRYCK I 1871, bra AB 500
3221 13N1 (*) 3ö brun perf 14 nytryck, prc, 3,4-5,1 450
3222 13N1 * 3ö brun perf 14 nytryck, AB, 3,3,4 425
3223 13N1 *-(*), ktspts, restgummi 400
3224 13N1 * intyg Sjöman gott ex 400
3225 13N2 * Brun lokal NYTRYCK II 1885, bra AB 400
3226 14Aa (*) 3ö typ1 olivaktigt brun gott ex 500
3227 14Ab (*) fräsch 3ö typ 1, gott ex 2,2,1 500
3228 14Bc1 * 3ö fint ex F 2200 300
3229 14Bc1 * AB-PR 250
3230 14Bc1 * 3ö brun, PR-LYX centr 200
3231 14Bd (*) PR-LYXcentr , 3,4,1 200
3232 14Bdv2 * 3Ö HUVUDTYP III, AB-PRc, gummive. 250
3233 14Bdvar (*)3ö PRICK UNDER G, PR-LYX centr 200
3234 14Bg * AB ex 200
3235 14Bg,var * 3ö var brunt streck vid Ö, 3,3,3 300
3236 14Bh (*) 3ö PRC, 3,4,1 200
3237 14Bv2 * TYP III, kht, F 1000 125
3238 14Bvar * kraftigt felperforerad 200
3239 14N1 * 3ö nytryck t 13, kht 100
3240 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
3241 15b2 * 17 öre utsökt fräscht ex AB-PR ex ,F 97 5500:- 1900
3242 15cF 17ö grå ostpl LYX centr i Facsimile 125
3243 16b1 (*) 20ö lejon brunakt. röd gott ex 2,3,1 250
3244 16e * - (*) AB-PR centr, restgummi, fräscht 300
3245 16N1 * 20ö nytryck 1885, AB , 3,3,4, VF 275
3246 17b *(*) 3ö gulbrun ,4-block 2,2,4, F 3750 350
3247 17b * fräscht 3ö gulbrun 100
3248 17g * 3ö ngt intorkt gummi, men PRc fräscht 150
3249 19a * 5ö fräscht ex 400
3250 19a (*) prc 5ö 3,4,1 400
3251 19b * fint AB ex 800
3252 19b * AB ,ngt genomträng. gummi 500
3253 19b (*) 3,4,1, prc 450
3254 19c * praktcentr, kt, fräscht 350
3255 19d * fräscht AB ex 900
3256 19f,v2 (*) 5ö skugg siffra 400
3257 19fv5 * 5ö skuggad 5, fräscht ex F 4000 500
3258 19h (*) mkt fräscht AB ex 3,3,3-4 850
3259 20a 6 ö gott ostpl ex av svåra första nyansen, 2,3,1, F 7500 1500
3260 20b * 6ö 1,3,3, mycket fräscht ex 325
3261 20d * AB ex, lvht 700
3262 20g * 6 öre grå. Ostämplat exemplar av en ovanlig nyans. 3, 3, 3 F 9000 1200
3263 20j (*) bra AB centr 600
3264 20j * 6ö sign Sjöman , 3,3,3 mkt gott ex 500
3265 20j (*) 6ö blåaktigt lila, praktcentr 3,4,1 500
3266 20j (*) 6ö blåaktigt lila, i par F 7000 400
3267 20j,v3 * 6ö mkt fräscht, färglinje omg. minimal genomlysande punkt 375
3268 20k (*) 6ö fräscht gott ex, 2,3,1 450
3269 20k (*) AB centr F 3000 375
3270 21 * 12ö t 14, Ab 350
3271 21 (*) 3,4,1, prc. 250
3272 21 * 12Ö FRÄSCHT OSTPL EX 250
3273 21g (*) 12ö grönakt blå 2,3,1 350
3274 21k * 12ö ringtyp t 14 fräsch nära ** 300
3275 21k (*) 12ö t14 , fräscht gott ex, 2,3,1 250
3276 21k (*) 12ö blå-ljusblå 3,4,1 250
3277 21m (*) 12ö mkt fräscht ex 300
3278 21mvar * 12ö mycket gott ex, vita prickar runt 12 250
3279 21o * 12ö skarpt tryck, 2,33 , kt 200
3280 22 (*) 20 ö ringtyp t 14, LYX centr 3,5,1 1200
3281 22c * 20ö röd, pr-lyxcentr. 3,4-5,1 1000
3282 24
(*) 24Ö ("GRÖNAKTIGT GUL CITRON) ingen färggaranti pga. något ofräsch med svag rostfläck ned vä. felfri annars av svåra 24ö ostämplad 1000
3283 24d * 24ö LYXcentr, ngt fuktskadad gummering 1200
3284 24g * 24ö ringtyp t 14, fräscht ex, ktspt, AB 3,3, 4 F 9500 1100
3285 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
3286 25a2 (*) 30ö rödaktigt brun PR-LYX centr. diagonalt veck som inte syns fån framsidan. Mycket vackert ex 800
3287 25f (*) restgummi, fin svartaktigt brun30ö gott ex 2,3,1 F 7000 700
3288 25i * 30ö, kt fräscht ex , mycket gott ex 3,3,4 1200
3289 26 (*) - * 50ö intorkad gummi 500
3290 27c (*) 1 RIKSDALER praktcentr. 3,4,1 1400
3291 27c * 1 rikdaler, intorkad gummi gott ex 2,3,2 1100
3292 27d * 1 riksdaler fräscht ex 2, 1, 3 900
3293 28avar (*) vit streck i 3, svår nyans 250
3294 28d * 3ö ringtyp t 13, AB 3,3,3, F 1100 100
3295 28e **/*3ö orangebrun, 4-block, AB, fräscht 400
3296 28e * 3ö orangebrun, bra AB 150
3297 28h * 3Ö , AB 120
3298 29 * mkt fräscht AB ex 300
3299 29b * fräscht AB ex 300
3300 29d * 4ö grå mjukt ppr, LYX , (PR f 3000) 1000
3301 29e * PRc., 2 lvhht. säreget ljusgrå 300
3302 29e *4ö ringtypt 13 3,3,4, fint ostpl ex 250
3303 30e,var (*) 5ö variant utflutet tryck, mkt fräscht 700
3304 30g * 5ö mattgrön, fräscht ostp ex 3,3-4,3 500
3305 30j * 5Ö GULAKT GRÖN, svår nyans F 4000 400
3306 30j (*) 5ö gulgrön slätt tryck, mkt sällsynt 300
3307 30k *(*) 5ö grön, nära ** mkt fin 300
3308 30k * 5ö AB 225
3309 30v2 *(*) 5ö TYDLIGT SPEGELTRYCK 300
3310 31 * 6ö mkt fräscht AB 3,3,4 200
3311 31b * 6Ö FRÄSCHT EX av svår nyans 300
3312 31b * ostpl AB , 3,3,3 200
3313 31b (*) 6ö 200
3314 31c * 6Ö FRÄSCHT EX 300
3315 31c *(*) nära ** 6ö ringtyp t 13, fräscht nyans F 2500 250
3316 31e 6ö PRAKTex 600
3317 31e * 6ö grålila, AB-PR 300
3318 31e * 6ö ringtyp t 13 grålila, 3,3,4, F 2500 250
3319 31e * 6ö grålila, fräscht ex 3,3,3 225
3320 31e (*) Prakt centrerat fräscht ex 200
3321 31ev3 * 6ö grålila skugg siffra, kt 150
3322 31g * 6ö AB F 1300 300
3323 31g (*) 6ö prakt centr fräscht ex 200
3324 31g (*) 6ö blåakt lila, 2,3,1 175
3325 31i *(*) 6Ö RÖDLILA mjukt ppr, fint ex sv svår nyans 500
3326 31i *(*) 6ö matt rödlila mjukt papper, nyansintyg O.P. i, AB-Praktex 500
3327 31j * 6ö , AB-PRAKT 300
3328 31j * 6ö fint AB 225
3329 31j * 6ö blåakt lila, prc , lvht 220
3330 31k **/* 6ö rödakt lila, 4-BLOCK, fräscht BA, centr nedåt, F ca 8000 800
3331 31k,v2 * 6ö fint fräscht AB , spegeltryck 450
3332 31v3 * 6ö skugg sifra, fräsch AB 250
3333 32 * 12ö ringtyp T 13 prakt 150
3334 32bv5 * AB 100
3335 32c * 12ö ringtyp t 13 djupblå, 3,3,4 90
3336 32g *12ö BLÅ 4-BLOCK , AB, ngr sär tänder 250
3337 32h (*) Pr-lyxc. AB ex 100
3338 32v4 * 12ö LYXc. extremt starkt spegeltryck 350
3339 32v4 (*) 12ö KRAFTIGT SPEGELTRYCK 200
3340 33 * 20 ö Färgstarkt, vht, gott ex 270
3341 33 * 20ö orangeröd, fräscht ex 250
3342 33a * LYXc 700
3343 33a * bra AB ex , F 2200 500
3344 33a * 20ö karminakt mattröd, bra AB 500
3345 33b *(*) 20ö orangeröd , praktex 4,4,4 600
3346 33b * 20ö PRAKTex förutom ktspts ,Ab F-97 2400 500
3347 33b * 20 Ö AB-PRC, fint ex F 2400 475
3348 33b * ab 3,3,3 400
3349 33b * 20ö mycket fräscht AB ex, 3,3,4 275
3350 33c * hög färg. ft. F 2400 140
3351 33e * 20ö 4-BLOCK, Fräscht AB-BA, F 10000 1250
3352 33e * 20Ö RÖD mjukt ppr, AB-PR 400
3353 33e *(*) 20ö t 13 mjukt ppr , mkt fräscht 300
3354 33e * pr-lyxc. liten tu fl 250
3355 33f * 20ö AB ex 375
3356 33v1 (*) nytyck Tretio/20 1978 150
3357 33V1F (*) TRETIO/20ö SFF TRYCK 1978 200
3358 34 *(*) 24ö LYX 4-block, F ca 4500 800
3359 34 * 24ö 4-BLOCK, Fräscht AB, F 2500 400
3360 34 * 24Ö I 4 OLIKA NYANSER, c,g,j,k 300
3361 34 * 24ö PRAKTEX 200
3362 34 * 24ö AB-PR 175
3363 34gv3 * AB var . färglinje 200
3364 34gvar * randigt papper,Ab ex 200
3365 34h * Randigt papper, 24 öre 200
3366 34h *(*) 24ö gul mjukt ppr , AB ex 3,3,4 150
3367 35b2 * 30ö ringtyp t 13, AB 3,3,4, F 7000 1000
3368 36c * 50ö ringtyp t 13, AB 3,3,4, F 4000 500
3369 36d * 50ö AB- PRAKTEX, bättre nyans 800
3370 39 * 10ö Oskar boktryck, bra AB 3,3,4 200
3371 39a * Praktex 600
3372 39a fräscht PR centr ex 500
3373 39a * 10ÖBOKTRYCK, mycket gott ex 3,3,4 200
3374 39b * PRAKT 700
3375 39b * 10ö Boktr rödkarmin, PRAKT 2300 600
3376 39c * AB-PR 600
3377 41cv3 *(*) 3ö par skuggad siffra 100
3378 42 * 4-block bra AB F 960 250
3379 42 * 4ö 3st praktc. ex i olika färgstyrkor 125
3380 42d *(*) 4Ö PR-LYX F400 60
3381 43 * AB 150
3382 43c * bra AB ex 150
3383 43e (*) 5ö smaragdgrön, svår nyans 100
3384 44a * prakt 100
3385 44b * 6ö prakt 75
3386 44b * 6ö ringtyp ph LYX 75
3387 44b * 6ö ringtyp ph PR-LYX 50
3388 44b,c,var * 2 ex båda med rambrott 100
3389 44c * LYX 120
3390 44c * 6ö ph, prakt 90
3391 44cv4 * prakt 150
3392 45 *(*) 10ö Oscar Boktryck vackert 6-block i PRAKT centrering. M F ca 5000CKET FINT. 1000
3393 45 * PR-LYX 500
3394 45 * 10 ö Oscar Boktr. LYXc 400
3395 45 * OSCAR 10Ö med PH, AB 120
3396 45b * praktex 500
3397 45b * AB ex centr ned. 150
3398 45c * 10ö med PH, LYX 325
3399 45c * 10ÖBOKTRYCK PH, PR-LYXc fint ex 200
3400 45d * 10ÖBOKTRYCK PH, PRAKT 4,4,4 200
3401 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT 175
3402 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT, obet gumve 150
3403 46 * bra AB ex 250
3404 47 * pr-lyx centr 500
3405 47 * AB ex 500
3406 47 * 30Ö AB-PR 450
3407 47 * bra AB ex, F 1500 275
3408 47d * 30 ö PH, AB 300
3409 48 * AB ex 300
3410 48a * 50Ö PH karminrosa, PR-LYX 900
3411 48b *(*) vc AB 350
3412 48d * 50 ö PH, AB-PR 300
3413 48e * 50ö bra AB 350
3414 49 * 1KR RINGTYP MED ph, FÄSCHT EX 100
3415 49a * 1kr AB , 3,3,4 , centr hö F 750 150
3416 50b * ab-pr ngt förskjutet påtryck 50
3417 52a * svår nyans 200
3418 52c * prakt 4-block 175
3419 52c,v1 * 5ö blågrön, vågr. otandat par, AB-PR 500
3420 52c,v1 * 5ö blågrön, otandat marginalex, PR 275
3421 52c,v2 * 5ö blågrön, spegeltryck 100
3422 52cv1 * F 700 225
3423 52f * 5 ö ljusgrön, praktex svår nyans 250
3424 52fvm1 * 2ktt ,R5 i facit 500
3425 54bvm1 * svår nyans F 900+ 425
3426 54d prakt 100
3427 54v2 * prakt, spegeltryck 75
3428 55 * 15Ö OSCAR LYX 200
3429 55 * lyx 150
3430 55vm2 AB-PR vm 2 kronor 125
3431 56v1 * 20Ö OTANDAT EX, PRAKT 150
3432 57 * PRAKT 25ö 150
3433 57 * 25Ö OSCAR PRAKT 4,4,4 100
3434 57c * LYX F 400+50% 200
3435 57c *(*) 25ö prakt 170
3436 57e AB , svår nyans F 900 250
3437 57vm * 4-block där varje märke har vm delar av 4 st KRONOR, RARITET 5000
3438 57vm1,2 * 25ö 2 st omv vm 100
3439 57vm2 * AB 175
3440 57vm2 * lyx centr. 175
3441 58 * LYX 225
3442 58 *(*) pr-lyx 225
3443 58 * 30Ö lyx 200
3444 58 * prakt 175
3445 58 * AB-pr 150
3446 58b * LYX 225
3447 59d * LYX F 1000+ 250
3448 59d * 50Ö lyx 250
3449 60 *8*) 1 kr ostpl PR-LYX 450
3450 60 AB F 1300 * 300
3451 60v5 *(*) 1KR förskjutet huvud, PR-LYX 350
3452 60V7 * 1KR Oskar huvud förskjutet ned i mrkesbilden 300
3453 61v1 *(*) otandat 4-block, pr 400
3454 61v4 * 4-block AB F1200 300
3455 61v4 * förskj. siffra 100
3456 65 * LYX, pr F 3000 975
3457 65 (*) 5 kr posthus omv vm, ostpl F 3000 300
3458 67 * pr-lyx 100
3459 67var * 25ö plåtspricka i ögat,AB 500
3460 77 *(*) 1 krona , PR-LYX 250
3461 77vm1 * omv vm AB F 900 300
3462 77vm1 * AB-PR 225
3463 77vm2 * 1KR , 2VM I HÖJDLED, F 900, AB 250
3464 84P (*) OTANDAT SLUTPROV 150
3465 85 * 20Ö BLÅ, LYX 4 block 125
3466 88a * 30Ö MÖRKBRUN, lyx 100
3467 88a * 30Ö MÖRKBRUN, PR-LYX 50
3468 91 50ö , ostpl LYX 300
3469 96 * 1 kr utan vm kpv PR-LYX F ca 1900 300
3470 96 * 1kr medaljong PRAKTex, F 1300 175
3471 100v2 12/25ö starkt förskj. påtryck 125
3472 102v * 27 på 65, förskjutet påtryck 300
3473 102v * förskjutet påtryck 300
3474 105-114A * Landstorm 1, Påtryck på ORGINAL,kpl ,20ö def övriga mycket bra ex 900
3475 105-14 *(*) utvald pr-lyx serie 150
3476 115-25 * Landstorm II kpl, AB kval 1400
3477 119 * prakt 5 på 12ö 175
3478 124 * 10ö /1KR LANDSTORM 2, superbt LYXEX 800
3479 124 * 10+10/ 1KR, LYX centrerat fräscht ex 600
3480 125 * 10/5KR LANDSTORM 2, LYXEX 500
3481 126-35 * PR-LYX SERIE 150
3482 128v2 * ('') 12+18 på 4ö istället för 7+3ö, LYXEX nära postfriskt, flera äkthets sign:signerad HW , Diena. Går inte få snyggare 600
3483 137v2 *(*) 20/2ö punkt mellan 2-0, PRAKT 75
3484 137v3 * 20/2ö punkt mellan O o S på hö ex 150
3485 137v4 * tryckvar. 60
3486 137v4 * tryckvar. 60
3487 138v3 * vä ex en 5 skadad, prc, litet dragspel 150
3488 138vm * 50/ 4ö vm krona , sign Strandell 400
3489 140A * LYX, 5ö grön typ I 50
3490 141Abz * 5ö brunröd typ1 vm KPV upptill., LYX 250
3491 141b *(*) 5ö brunröd typ1 , LYX 190
3492 141bz * bra AB ex F 600 175
3493 142Ac *(*) 5ö brunröd, B ppr, AB ex, F 900 200
3494 142Acc * 5ö brunröd, omv linje, Prakt 100
3495 142Acxz *(*) SUPERB 200
3496 142Acxz *(*) 5ö brunröd vm linje + KPV, LYX 125
3497 142Ea *(*) -** 5ö brunröd t 13 A1, PR-LYX 1100
3498 142Ea * 5 ö brunröd t 13, PRAKT , F 3500+ 1000
3499 142Ea *(*) 5Ö brun t 13 , A1 ppr, AB 850
3500 143Abz * PRAKT 1600
3501 143Acz * 5ö omv linje + KPV, SUPER LYX 1000
3502 143Acz * LYX omv linje+kpv 400
3503 143Acz * 5ö grön omv linjer+ KPV, AB , svår 340
3504 143Cb * LYX 100
3505 144Aa * 10Ö GRÖN LEJON AGRY, LYX 100
3506 144Ab 10ö grön , A1, LYX 110
3507 144Abz 10ö grön , vm KPV, AB-PRAKT 160
3508 144Acc * LYX 125
3509 144Acxz * 10ö grön vm linjer + KPV, LYX 75
3510 144Ccx * superb 250
3511 144Ccx * PRAKT 175
3512 144Ccx * 10ö grön 4-sidig, PRAKT 150
3513 144Ccxz * PRAKT,linje+kpv , mkt svårt 375
3514 144Ecxz * lyx 400
3515 145C *(*) 10 ö lejon violett typ1 4 sid PR-Lyx 20
3516 145Ea * lyx 10ö t 13 90
3517 146Ca * 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR 120
3518 146Ea * prakt 50
3519 146Eb * 10ö extremt svartakt violet SUPERB 200
3520 147 * A2 PPR PRAKT 50
3521 148Ac * a1 ppr 30ö, LYX 175
3522 148Ac * 30ö A1 ppr, prakt 100
3523 148Acxz * 30ö LYX 200
3524 148Acxz * praktex KPV+linjer 150
3525 148C * PRAKcentr. 150
3526 148C * 30ö 4-sid, PR-LYX 100
3527 149Ab * LYX 175
3528 149Abz *(*) 10ö LYX, vm KPV 160
3529 149Ac *(*) 10ö LYX 125
3530 149Ac * 10ö B ppr, NÄRA LYX 100
3531 151Aa * 20ö en Face ultramarinblå på AGRG , sällsynt märke med attest Norsten 1200
3532 151Ac * felperf, 2mm andra märke 100
3533 151C * superb 125
3534 151C * pr-lyx 20ö En Face 100
3535 151Cbz * superb 250
3536 151Cbz * 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 175
3537 151Ccx (*) vm våglinjer, sign Sjöman, men falskt 1000
3538 152Acx * LYX vm linjer , svårt 700
3539 152Acx * 20ö G II A. vm linjer, PRAKT 400
3540 152Acx * AB F 950 200
3541 152Acx * G II A vm linjer, bra AB F 1100 200
3542 153c * prakt , ljus violett 90
3543 154 * 110ö G Vasa, LYX 300
3544 154b * pr-lyxc. 175
3545 155a * 140ö G.Vasa ,Agrg, AB 375
3546 155bz * 140Ö PR-LYX 200
3547 156a * prakt 35ö typ 1 125
3548 156cx * 35ö vm linjer, LYX 250
3549 156cx * , 35ö vm linjer ,AB, 140
3550 156cxz * LYX, 35ö linje + KPV 850
3551 157 * 35 ö orange typ 2, LYX 200
3552 157 * LYX 175
3553 158 * LYX 40ö typ 1 225
3554 158 *(*) LYX 200
3555 158 * 40ö prakt-lyx 190
3556 159b * 40ö svartakt. olivgrön, LYX 300
3557 159bz * 40ö postemblem med KPV ostpl praktex F 2000 500
3558 160 * 45ö LYX 290
3559 160 * prakt 225
3560 160 * PRAKT 45ö typ 1 200
3561 160 45 ö typ 1 prakt * 200
3562 160 * 45 ö typ 1, PR-LYX 200
3563 162a * 60ö postemblem a1+a2 ppr, PR-LYX 200
3564 162a * 60ö postemblem A1,PR 90
3565 162cx * mkt bra ex 60ö med linjer 275
3566 162cx * 60ö postemblem vm cx, AB 150
3567 163a * 60ö typ 2 prakt- lyx 275
3568 163a * 60ö typ 2, LYX 200
3569 163a * 60ö postemblem TYP2 , A2 ppr, Pr-Lyx 175
3570 163b '(*) 60öA3,LYX F 1400++ 500
3571 165bz * prakt 90
3572 165cc * 80ö omv linjer, PR-LYX 50
3573 165cxz * 85ö PR-LYX linjer+ KPV 150
3574 165cz * 80ö LYX 100
3575 165v * 85ö PLÅTSPRICKA, PR-LYX 150
3576 166var * 85ö plåtspricka LYX 200
3577 166var * plåtspricka 100
3578 167a * 90ö LYX, A2 PPR 300
3579 167a * lyx 90ö 250
3580 167a * prakt 200
3581 167b * 90öre vitt ppr,lyxc 550
3582 167b * 90ö blå vitt ppr, LYX 550
3583 167b * pr-lyx 90 ö vitt ppr 450
3584 167c * 90ö skifferblå A3ppr, PR-LYX, 400
3585 167c * skifferblå, bra AB 250
3586 171* 120ö svart, LYX centr, superb 250
3587 171a * 120ö,A2 ppr, högsta LYX 300
3588 171a * 120ö svart, PR-LYX 200
3589 171a 120ö svart, PR-LYX A2 ppr 200
3590 175Cb * 15ö 4-s ,PR-LYX 300
3591 176C * AB 4-block, F 900 200
3592 176C *(*) 15Ö G.V 4-SID RÖD TYP1 , PR-LYX 75
3593 177Ac1 * 15ö röd provppr, PRAKT 175
3594 177C * prakt 90
3595 177Ca * lyx 125
3596 177Cc *(*) 15ö röd 4-sid, A3 ppr, LYX 150
3597 179Ab * 20ö violett svåra AGRG pappret 125
3598 184 *(*) 25ö orange superb 200
3599 185a * 30Ö BLÅ G.V.profil vä, LYX 60
3600 186a * 30ö brun LYX 125
3601 186avar * extra högt märke 100
3602 186c * G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 900
3603 186c * 30ö vitt ppr, PR-LYX 850
3604 187a * A2 ppr 35ö, PR-LYX 200
3605 187b * 35Ö RENT TRYCK, prakt 150
3606 189 * 40ö grön typ 1 LYX 175
3607 189a * 40ö grön typ1 Högsta LYX 200
3608 189a * prakt, A1 175
3609 189b * A2 ppr, pr-lyx 200
3610 189b * A2ppr, prakt 175
3611 190b * 40Ö vitt ppr, PRAKT, F 500+ 110
3612 191 * 45ö brun GV profil vä. LYX 150
3613 191 * 45 ö brun, PR-LYX 150
3614 192a *(*) prakt 175
3615 192a * 50Ö GRÅ G.V.profil vä, LYX 100
3616 192b *(*) LYX 50ö grå A2 papper 200
3617 195 * LYX 45
3618 196-207 * 5-80 öre fin kval. mest PRc. 500
3619 196-207 * Kongress 5ö-80ö, AB-PR, F 3000 500
3620 196-207 * 5-80ö KONGRESS PRAKT, F ca 2235+ 500
3621 196-208 * KONGRESS 5Ö-5KR , bra tandning 800
3622 196-210 * KONGRESS KPL SERIE I BRA KVALITET 1500
3623 197cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
3624 197cxz 10 ö vm linjer + KPV, LYX 400
3625 199 * LYX 4-block 200
3626 201 * 30ö högsta LYX 110
3627 201b * LYX grönblå 375
3628 201b * 30ö grönblå praktex 300
3629 203 * 40 ö Kongress LYX 150
3630 203 * LYX 40 öre 140
3631 204 * pr-lyx 140
3632 205 * prakt 50ö 175
3633 206 * 60 öre LYXc. 200
3634 207 * 80ö LYX 200
3635 207 * 80Ö KONGRESS, PR-LYX 125
3636 208 * 1 KR PR-LYX 325
3637 208 * 1 KR lyx 300
3638 208 *(*) 1 KR , AB-PR 200
3639 209 * bra AB ex 550
3640 209 *(*) 2KR LYX 500
3641 210 * 5kr Kongress, PR 1100
3642 210 * 5 KR PRAKT ex 1000
3643 210 * bra AB ex 900
3644 210 * 5 kr Kongress Ab perfekt tandn 800
3645 211-225 * UPU kpl serie i ovanligt fin tandning 1200
3646 211-25 * FÖRENINGEN KPL VÄLCENTR. SERIE ,flera prakt 1750
3647 212cx *(*) 10ö linje, LYX 150
3648 212cx *(*) 10ö linje,PR 120
3649 212cx * LYX 100
3650 212cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
3651 212cxz * 10 UPU KPV tvärs över PR-LYX 175
3652 214 * pr-lyx 100
3653 215 * Superb 25ö 150
3654 215 * 25ö UPU , PRAKT 60
3655 216 * 30ö LYX 125
3656 216b *(*) 30ö Grönblå, LYX 400
3657 216b * 30ö grönblå , bra AB,800 225
3658 216b * 30ö grönblå, AB , F 800 175
3659 216b * 30ö UPU grönblå PR-LYX 125
3660 218 * LYX 175
3661 218 * 40 ö , LYX 100
3662 220 * 50ö UPU , LYX 175
3663 220var * 50ö extra långt ex, ovanl. 500
3664 221 * 60 ö , prakt 200
3665 221 *(*) 60ö LYX 200
3666 221 * 60ö , PR-LYX 175
3667 222 * 80ö , LYX 175
3668 222b * 80ö UPU blågrön PR-LYX 100
3669 223 * LYX 375
3670 223 * 1 kr 1924, prakt 275
3671 223-225 * 1,2,5 KR UPU, BRA AB 900
3672 223-25 * 1-5 kr perfekt tandning 1500
3673 223-25 * 1, 2, 5 kr bra tandning 600
3674 224 * 2KR, bra AB , fin tandn 400
3675 224 * prakt centr 350
3676 224 * 2 KR FÖRENINGEN bra ex 275
3677 225 * 5 kr UPU pr-lyx 1000
3678 225 * 5KR, LYX 1000
3679 225 * Pr-lyxc. 900
3680 225 * 5KR UPU lyx 800
3681 225 * 5 kr bra AB ex 2800 700
3682 225 * 5KR , PRAKT 700
3683 225 * AB-PRc. 600
3684 226-30v (*) Makuleras F 800 för (*) 300
3685 233a * 5kr slottet LYX 425
3686 233a,b * gröna slottet vanligt och vitt papper, 2 PRAKTEX 375
3687 233b * 5 kr gröna slottet , vitt ppr, SUPERB 900
3688 233b * prakt 700
3689 233b * AB , F 1700 500
3690 233b * 5KR slottet, vitt papper, PR-LYX 500
3691 235v * 15ö 4-sid, FLAMMA 100
3692 238 * prakt 100
3693 246-57 * prakt serie 250
3694 246-57 * kpl mkt bra serie 200
3695 259B1PI * 10ö Swedenborg streck över vä 10 100
3696 266BC * LYX 4-block 200
3697 266BC,CB *(*) 5 ö , 2 par 100
3698 266BC,CB *(*) 5Ö G.V. 80 ÅR, 2 PRAKTPAR 100
3699 266CB nästan **, obet fl i gummit 80
3700 267BC CB, * 2 st 4-block 350
3701 267bc-cb * 15ö G.V. 80 ÅR, 2 par 150
3702 267CB * LYXpar 125
3703 273Cv * par med 4 märkesbilder på båda 400
3704 273v1 * perf. genom märkesbilden 100
3705 300v1 (*) flourescens, 1,40 kr 200
3706 318BC * Ling 5ö , 3+4s par, Prakt 75
3707 318BC,CB *(*) 5Ö LING, 2 OLIKA PRAKTPAR 100
3708 320B2 LYX F 440 100
3709 321BC+ CB * Linné 2 par 300
3710 321BC * Linne 3+4s prakt par 250
3711 321BC * 15l Linné bra par 150
3712 321bc,cb * Linné 3+4,4+3s par,prakt 400
3713 321bc,cb * 2 par Linné 300
3714 321bc,cb * LINNÉ 2 BRA PAR 300
3715 321CB * Linné 4+3s par 150
3716 324BC * prakt 150
3717 324BC *(*) Bellman 3+4s LYX par 125
3718 324CB * prakt 4- block 250
3719 332ba otandat vä+hö F2800x,4=1040 200
3720 332C * PRAKT 75
3721 332CB * 5kr slottet fint par 350
3722 337C * 4 SID SVAN, LYX 60


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
.jpg
3723 1 * 1ö , LYX centr fint ex 300
3724 1 * 3ö 4 nyansskiftningar 2st (*) 300
3725 1a (*) 3ö prc 3,4,1 125
3726 1b 4-bl AB F 2500 400
3727 1b * Lyxcentr 250
3728 1d * 3Ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 110
3729 1e * 3ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 100
3730 1v4 3ö i 3 nyanser, ett ex v4 lejonets vänstra bakben saknas. F 2800 350
3731 2 (*) 4ö t 14, 2,3,1 250
3732 2a * 4 ö gråsvart vackert ostpl ex 275
3733 3 * 5ö T14, LYX fräscht ex 500
3734 3 * helfräscht AB ex 300
3735 3 (*) 5ö t 14, gott ex 2,3-4,1 150
3736 3a * 5 ö , PRAKT 325
3737 3a * 5ö fräscht AB-PRAKTex 250
3738 3c * 5Ö PRAKT 300
3739 3c * 5ö T 14 fräscht AB ex 200
3740 3c * 5ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 150
3741 3d * 5ö mkt bra AB ex 300
3742 4 (*) 6ö t 14, mycket gott ex 3,4,1 300
3743 4a *(*) Lyxc nära **, 6öre 600
3744 4a * 6ö intyg NS 3,3,3 400
3745 4a * 6ö praktcentr ,gummive 250
3746 4a * 6ö AB-PRcentr, liten tu fl. mkt fräsch 250
3747 4c * grå fräscht,obet böjt hörn 500
3748 4d * 6ö mkt fräscht Ab ex, F1900 550
3749 4d * 6ö blåakt violet, fräscht AB ex 400
3750 4d *(*) 6ö stora tj t 14, fräscht ex , ab-praktc 250
3751 4e * AB-PRAKT, F 1900 600
3752 4e *(*) ABcentr, obet nött tand 300
3753 4f * 6ö lila PRAKTEX, F 3300 400
3754 4f * 6ö FRÄSCHT AB ex 350
3755 4f (*) 6Ö lila t 14, fräscht ex 200
3756 4g * 6ö LYX centr PRAKT EX, 650
3757 4g * AB ex ,lvht 300
3758 4gv2 * 6ö LYX utseende, tu prick 400
3759 4h * 6ö AB-PRC, lodr veck, fräscht 225
3760 5 (*) 12ö gott ostpl ex 180
3761 5a (*) 12ö praktcentr 3,4,1 250
3762 5av1 12 öre blå, blågråaktigt papper. Otandat hörn-3-strip i den sällsynta a-nyansen. Trots som vanligt svagt veck, ett ytterst sällsynt objekt. Ex Benzinger. F 2020 30000 + för enhet. Utställningsobjekt 7000
3763 6 (*) 20Ö RÖD omgummerad, (F 8500) 700
3764 6a (*) 20ö finfärg, felfritt gott ex 2,3,1 1000
3765 6b * 20ö orangeröd stora tjänste t 14, mycket fräscht AB ex 3,3,4, F2019 8500 1300
3766 6d * 20ö tjänste T 114, fräscht ex centr vä. F 8500 700
3767 7 *(*) 24ö t 14, troligen omgummerat gott ex, 2,3,1 1000
3768 7 (*) 24Ö gulorange troligen omgummerad, (F 8500), svagt tunn fl, 1,4,1 godtagbart ex 700
3769 7a (*) 24ö fräscht ex med mycket svag nötning i pappret på baksidan, 1,3,1 godtagvbart vackert ex. F 2018 8500 750
3770 8 * 30ö PRAKT 1000
3771 8 * 30 öre mkt fräscht AB 750
3772 8 (*) 30ö mörkbrun PR-LYX centr 3,4-5,1 400
3773 8 * 30ö t 14, mycket gott ex 300
3774 8d * 30ö t 14, ab-prc mycket gott ex, 3,3,4 500
3775 8e (*) 30ö got ex, 2,3,1 , 350
3776 9a * 50ö, violetaktigt karmin, PR-LYXcentr ivht, 3-4, 4-5, 3 600
3777 15b * pr-lyx 120
3778 15b * PRAKT 6ö F 300 100
3779 15c * 6ö rödlila, AB-PR 90
3780 16A * 10ö typ1 , LYX 300
3781 17 *(*) prakt F 550 200
3782 17cvar spegeltryck, fräscht Ab 200
3783 17var * 12ö Prakt, 5 rambrott F 97. 600 200
3784 18 * pr-lyx 20ö röd, F 97 1900 600
3785 18 * 20ö röd t 13, pr-lyxcentr 400
3786 18 * 20ö t 13, prakt centr 300
3787 18b * 20ö fint ab ex 400
3788 18e * 20ö AB-PR 400
3789 18e * mkt fräscht Ab ex 20ö 250
3790 18f * 20ö fräscht fint AB ex 350
3791 18f * 20ö röd gulakt. ppr, bra AB 325
3792 18fv2 * 20 ö röd , bruten linje över go, bra AB 600
3793 18g * 20ö PR-LYX 700
3794 18g * 20ö röd, fräscht PRAKTEX, F 2100 450
3795 18g * 20ö röd, AB-PR mkt fräscht 450
3796 18g * 20Ö RÖD PRAKT F2600 450
3797 18g * 20Ö RÖD mycket gott ex 300
3798 18g *(*) 20ö ljust mattröd, mycket fräsch AB-PR 250
3799 19 * 20ö LYX CENTR 30
3800 19c * 20ö LYX 40
3801 20c * 24ö Prakt, F 800 225
3802 20d * 24ö gul praktex 200
3803 20f *(*) , 24ö olivaktigt gul LYX SUPERB 250
3804 20f * 24ö olivakt gul, AB-PR 120
3805 20v2 * var. skadat i 225
3806 21 * 30ö LYX CENTR 80
3807 21d * 30ö gråbrun fräscht ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 800
3808 21h * 30ö mattbrun fräscht AB-PRAKT PAR av sällsynt nyans, F 5000, nyansintyg O.P. UNIK enhet av denna svåra variant? 2000
3809 21h * 30ö mattbrun fräscht AB-PRAKT ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 800
3810 21h * 30ö mattbrun fräscht ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 300
3811 22A * 50ö röd , PR-LYX 450
3812 22A * prc fräscht ex 300
3813 22A * 50 ö TYP 1 AB, 3,3,4 sällsynt fräscht 200
3814 22Ac * 50 ö röd, AB, F 1200 275
3815 22Ac * 50ö rosa, , PR-LYX c , ktspts 200
3816 22Ag * helfräscht AB 300
3817 22Ag * 50ö mkt fräscht AB ex 300
3818 22Av2 * AB 350
3819 24Ae *(*) 1kr djupt ultramarinaktigt blå PRAKT ex , nyansintyg O.P. Ae . F 6500 för prakt och lite plus för nyans 1200
3820 24Ae * 1 kr typ 1fräscht mycket gott ex F 5000 650
3821 25 * starkt spegeltryck 125
3822 25a,var * 10/12ö var ÖPE def R , prcentr 100
3823 25b * 10/12ö matt ljusblå, LYX 90
3824 25bvar * /** 4BL pos 1 var öppen 0 i 10, AB-PR 125
3825 25v3 * "ÖKE" AB 75
3826 25v4 * F 150 75
3827 25var 10/12ö färgfläck i skölden , ovanlig var 125
3828 25var * påtryck på Tj17v3, pr 100
3829 32 *(*) 10ö vm krona, PR-LYX 50
3830 34g * 24ö orange mjukt ppr , PR-LYXC 200
3831 36 *(*) 30ö vm krona, PR-LYX 50
3832 37 *(*) 50ö vm krona, PR-LYX 30
3833 39 * 5kr små tj vm krona, PR-LYX F 175 40
3834 40 *(*) 1ö vm linjer , LYX 25
3835 46 * 8 ö linjer, prakt 65
3836 46 *(*) 8ö vm linjer , PR-LYX 50


LÖSEN *
.jpg
3837 1 *(*) 1Ö SVART, PR-LYX 225
3838 1 * prakt 200
3839 1 * 1Ö bra AB 110
3840 1-3 * 1-3-5ö ostpl mycket fräscha ex F 1800 200
3841 1,3,5 och L6 * 1,5,12,20ö t 14 AB-PR, F 2050 200
3842 1v * prakt ex F 650 200
3843 1v *(*) 1Ö SVART, 2 ex 1 långt fotstreck på L , AB-PRAKT ex 200
3844 2 * 3 Ö LYX 400
3845 2 *(*) pr-lyx ex 250
3846 2a * 3ö violettakt karmin, PRAKTEX, F 900 295
3847 2a * 3ö ljus karmin, PRAKTEX, F 900 290
3848 2a * 3ö karmin, PRAKTEX, F 900 275
3849 2a * 3ö helfräsch AB ex 100
3850 2b *(*) 3ö mkt nära LYX, nästan ** 450
3851 2b * 3ö fräsch LYX centr , minamal tunn punkt 200
3852 2v * prakt 250
3853 2v * 3ö KARTONGPAPPER, BRA AB 125
3854 3 * 5ö lösen, AB-PR 4-BLOCK 400
3855 3 *(*) bra AB 4-block ,F1375 300
3856 3 * pr-lyx 225
3857 3 * prakt ex 5ö t 14 175
3858 3a * 5ö brun, PRAKTEX, F 900 290
3859 3a * 5ö brun, PRAKT 225
3860 3a * 5ö AB-PR 200
3861 3VAR (*) 5Ö INTRESSANT SPEGELTRYCK, OVANLIGT 300
3862 4b * 6ö orangegul AB-PRAKT 250
3863 4b * 6ö FRÄSCHT AB EX 225
3864 4c * 6ö AB-PR 300
3865 4c * 6ö orange AB 300
3866 5 * LYX 100
3867 5v2 * 12ö var öppen o i Tolf, PR-LYX 100
3868 6a * 20 ö klarblå,prc.ABex F 3200 1000
3869 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
3870 6a (*) 20ö klarblå, prc 3,4,1, svår nyans 450
3871 6a *20ö KLARBLÅ, restgummi, lvht, P-LYXc 425
3872 6b * 20Ö PRAKT 250
3873 6b * 20 ö grönakt. blå, AB-PR 150
3874 6c * 20ö gråakt blå, LYX ,SÄLLSYNT kvalitet 1000
3875 6c * PRAKTex 225
3876 6c * prakt 225
3877 6d * LYX 400
3878 7 * prakt 225
3879 7 * 24ö grå AB 125
3880 7a *(*) 24Ö rödviolett, fräscht 3,3,4 800
3881 7a * 24ö fräscht mycket gott ex F 5000 800
3882 7b * 24Ö AB 110
3883 7bv * 24ö grå PR-LYXc. 250
3884 7c * 24ö PR-LYX 350
3885 7c * 24ö olivakt. grå. prakt, F 850 225
3886 7cv *(*) pr , F750 200
3887 7cv *-(*) 24ö LYXcentr 125
3888 8 pr-lyx 200
3889 8a * 30Ö FINT EX AV SÄLLSYNTA a NYANSEN , F 3000 900
3890 8a * 30ö , SUPERB ,SÄLLSYNT kvalitet 600
3891 8a,b2,c * 30ö 3 nyanser , F 4500 600
3892 8b * 30ö ostpl mycket fräscht ex 3,3,4 125
3893 9c * 50ö pr-LYX , F 3500+ 1200
3894 9c * 50ö prakt , F 3500+ 750
3895 10 (*) PR-LYXcentr, 3,4-5,1 500
3896 10 * 1 kr mkt fräscht AB ex 400
3897 10 * PRAKTcentr, obrt tu fl 350
3898 10 (*) 1 kr PRAKT centr, 3,4,1 300
3899 10v2 * vc Ab på Kartongppr 400
3900 11-20 * T 13 kpl AB-PR 150
3901 11var * felperforerat. 100
3902 12 **/* pr-lyx 4-block 3ö 150
3903 13 **/* 5ö LYX 4-block 250
3904 17 * LYX 24Ö 125
3905 17a * 24ö gråviolett praktex 500
3906 17a,v2 * 24ö grålila, par kort och lång fot på L 300
3907 17av2 * AB ex F 1000+ 275
3908 17av2 * kort fotstreck på L, BA 175
3909 17b * 24ö blålila, LYX 125
3910 17b,v2 * 24ö LYX kort fotstreck på L 100
3911 17c * 24Ö LYX 200
3912 17c *(*) nästan **, 24ö LYX 200
3913 18a *(') 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 400
3914 18a * 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 300
3915 18a * AB, mörk fin färg 125
3916 18a *(') 30Ö djupt blågrön, AB 100
3917 20 * 1KR LYX 300
3918 20 * 1kr mkt fräsch prakt 150
3919 20 (*) 1kr PR-LYXcentr 125
3920 20 * AB-PR 100
3921 20b * 1 KR T 13, PR-LYX 225
3922 20v * 1kr variant, bruten ram höger ,bra AB 600
3923 20v3 * 1KR LÖSEN T 13, bruen ram hö, mkt fräscht ex F 2018 2000 500
3924 20var * 1kr överlappande färger, PRAKTcentr 150
3925 1 * Flyg 1912, PRAKT 100