ObjNr catno Beskrivning Startprice BildLink


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.
.jpg


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.
.jpg


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

.jpgSLESVIG

.jpg
9496 1 LYX Flensburg 22-2-20 200
9497 1-14 SLESVIG, PR-LYXsserie på varsitt klipp FLENSBURG 14-3-20 350
9498 1-14 ** SLESVIG 2½pf-10 Mark, VF set 225
9499 10-11 WOYENS 10-2-20, BLÅ ,75pf AB, 1M prs 100
9500 13 WOYENS 10-2-20, 5Mark BLÅ PRS 120FÄRÖARNA

.jpg
9501 3 2ÖRE /5ö, ONCOVER WITH 5ö, VFsuperb THORSHAVN. 201-1-19 1500
9502 3 2/5 ÖRE TRANGISVAAG 19-1-19, PR-LYXS klipp 1500
9503 3 2ö med Danmark 5ö nr 131 stpl THORSHAVN 19-1-19, 6-DAG, intyg Grönlund felfritt.. vackert brev. 1200
9504 3 2/5Ö +5Ö CHR X på lokalbrev THORSHAVN 22-1-19, PRAKT 1200
9505 4 20/1ö i par+5ö Dk nr 103a, på klipp Thorshavn 13-5-41, vackert obj.F 1600+ 400
9506 4 20/1 svart, AB-PR klipp VAAG 28-5-41 275
9507 4 20/1ö stpl VIG LE 200
9508 4 ** 20 / 1ö margincopy, tiny spot in gum 115
9509 4-8 ** 20-60Ö/ 1-15ö kpl serie5st AB-PR, F 8500 1700
9510 4-8 Overprint set , VF used 1ö+27% ö on piece, 60/6ö VF-Superb used 950
9511 4I 20/1ö VF used corner cancel 175
9512 4v3 20/1ö black , VF-XF used on piece Thorshavn7-6-1941, print over Denmark 600
9513 4v3 20/1ö black , print slight over Denmark VF-F used on piece Thorshavn , F 1500 325
9514 5 20/5ö piece PRS Thorshamn 14-4-41 200
9515 5 20/5ö VAAG 28-5-41, VF-XF on piece 140
9516 5 20/5ö vinröd, PRs THORSHAVN 6-4-41 110
9517 5 20/5ö på klipp Thorshavn 11-1-43 100
9518 5var 20/5ö on piece Trangisvaag, XF, printing variaty " left bar broken" 200
9519 6 20/15ö on piece Trangisvaag, XF 200
9520 6 50/5ö +dk237,klipp Thorshavn 19-12-40 200
9521 6 20/15ö THORSHAVN 3-1-41, VF piece 60
9522 6v2 20/15ö 2 utan fotspets, Torshavn 150
9523 8 60 / 6ö , PRAKT THORSHAVN 24-3-41 900
9524 8 60/6ö AB-PR Thorsh 19-5-41 700
9525 8 60/6ö klipp THORSHAVN 19-3-40, ab-pr 400
9526 17v1 ** 70Ö 1937, LYX 4-BLOCK pos 3 i blocket variant pil över 2 mås t.h. F för prakt ca 3500 men detta LYX++ 1000
9527 44 25 KR GUMSE hörnmarg 4-bl, LYXs-79 50GRÖNLAND, PAKKEPORTO

.jpg
9528 1 * 1ö ostpl Praktex F 8500 1400
9529 2 5Ö Pakkeporto on piece STYRELSEN AF KOLONIERNE I GRÖNLAND, SUPERB. F 8500 (för prakt 4,3,5) 1500
9530 3D *(*) 10ö 2sid tandad, AB-PRAKTex 8000 1750
9531 3II * 10Ö fint PRAKTex F 10000 1600
9532 3Iv * 10ö 1905 ostämplat Pr-Lyx centrerat ex, variant buktad ram upptill, F 8500 1100
9533 4 1Ö Styr. af Kl Grönl., hel sidvänd, VF 175
9534 4CI STPL V.F 350
9535 4I 1ö violet corner cancel. F 1100 200
9536 4IC 1ö 1 printing , VF used, 1100 350
9537 4II 1ö VF lightly used 140
9538 4IV ** 1ö PR-LYX 4-block pos 12-13,16-17 1750
9539 4IV ** 1ö cornermarg. 4- BLOCK, VF-XF 1000
9540 4IV 1ö LYXc hörnstpl ex 140
9541 4IV 1ö violett hörn stpl , Fine used 120
9542 5II * 2ö gul, pakkeporto PRAKT, F 3000 600
9543 5II * 2ö gul, grågult ppr LYX centr 550
9544 5II * 2ö PAR, 1 ex 2ktt, F 4000 500
9545 5II * 2ö PAIR,almost invisible fold , F 4000 500
9546 5II * 2ö PRAKTcentr, 2 fasts.spår, F 2000 400
9547 5II * 2ö, VF, F 2000 400
9548 5II * 2ö gul, pakkeporto , VF 400
9549 5II * -(*)2ö fine copy, disturbed gum 250
9550 5II 2ö Styrelse af Kol. i Grönl., prs ,2ktt 200
9551 5II 2ö VF lightly used 190
9552 5II 2 ÖRE gul, grågult ppr, stpl hö STY KOL 190
9553 5II 2Ö Styr. af Kl5 Grönl., hel sidvänd, VF 175
9554 5III * 2ö PRAKT , 3tryck, F 2800 700
9555 5III * PRcentr, F 1600 500
9556 5III * 2ö , PR-LYX centr 450
9557 5III 2öVF-XFused GRÖNLANDS STYRELSE 275
9558 5III 2ö vackert stpl Styrelsen Af Kolonierna i Grönland, mycket fint 200
9559 5III 2 ÖRE gul, vitt ppr, STY...KOL , rufftand 150
9560 6I 5ö first printing, VF-XF used, 1500 500
9561 6I 5ö ,tryck 1, lyxc hönstpl ex, VF, 1500 425
9562 6I * 5ö redbrown, looks VF but thin 225
9563 6II 5ö 2:nd print, VF-XF, superbly centered 300
9564 6II 5ö bra stpl Styrelse Kolonier... 290
9565 6III ** 5ö bra AB, VF copy 1100
9566 6III ** 5ö AB, VF UNMOUNTED MINT 1000
9567 6III 5ö Grön.. Styr..., VF used 300
9568 6III 5ö, VF-XF USED 275
9569 6III 5ö Grönla.. Styrel..., VF used 250
9570 6III 5ö ligtly used, F-VF 800 200
9571 6III 5ö VFused GRÖNLANDS STYRELSE 200
9572 7I 10ö blue 1st print, VF lightly used STY... 425
9573 7I 10ö blue 1st print,VF lightly used ...elsen 400
9574 7I 10Ö Pakkeporto tryck 1, stpl nedtill 250
9575 8 15ö violet, VF used ..LANDS ...ELSE 450
9576 8I 15Ö Pakkeporto tryck 1, stpl ...sen AF 400
9577 8IC1 15ö violet, prakt ..en af kolonierne i grön. 650
9578 8IC1 15ö , F-VF lightly used 375
9579 8II 15ö AB, VF used Styrelsen af kolonierne 450
9580 8II * 15ö AB, VF mint 350
9581 8II 15ö , F-VF lightly used, Facit 1900 300
9582 8III 15ö 3 tr, VF used, F 1300 450
9583 8III 15ö vackert violett stpl Grön)lands Sty)relse , mycket fintF 2018 2200 400
9584 8III 15Ö V.F. USED, F-97. 1000 350
9585 8III 15ö PRS Grönlands Styrelse + krona 350
9586 9 4-BLOCK, alla med varsinn PRs Udstedet Igdlorssuit 400
9587 9 ** 20ö LYX hörnmarg 4-block 350
9588 9 ** 20ö PR-LYX 4-block 300
9589 9 LYX-PRs Udstedet Igdlorssuit 150
9590 9 ** 20ö LYX 100
9591 9 20ö superb Grönlands Styrelse 100
9592 9 20ö KOLONIEN UMANAK , LYXc , AB-PR 100
9593 9 ** 20ö , Cornermarg . superb,PR-LYX 90
9594 9 ** 20ö PR-LYX 75
9595 9 ** 20ö , PRAKT 75
9596 9 ** 20ö , AB/PRAKT 60
9597 9I 20Ö Pakkeporto tryck 1, stpl GRÖ. Styrelse 300
9598 9II Parcel, 1923 Thiele II 20 øre red print 2
on thick slightly toned paper. F 1700
300
9599 9II 20ö ,VF Styrelse.. Kolonie.. , F 900 250
9600 9IV Grönland pakkeporto helark 1915 20ö IV tryck med 25 märken och 12 varianter i PR-LYX KVALITET, F 5000 + varianter, foto A4 med beskrivning av varianter medföljer. 1000
9601 9iV 20ö VF-EF Grönlands Styrelse 85
9602 9VI Grönland pakkeporto helark 1915 20ö VI tryck med 25 märken och 12 varianter iPR-LYX KVALITET. F 5000+ varianter, foto A4 med beskrivning av varianter medföljer. 800
9603 9VII Grönland pakkeporto helark 1915 20ö IV tryck med 25 märken och 12 varianter i PR-LYX KVALITET, F 5000 + varianter, foto A4 med beskrivning av varianter medföljer. 1000
9604 9VII Grönland pakkeporto helark 1915 20ö VII tryck med 25 märken och 12 varianter i AB-PR-LYX KVALITET, varianter, foto A4 med beskrivning av varianter medföljer. 800
9605 9VII ** 20ö VII tryck 4-block MED HÖRNMARG POS 4-5.9-10 LYX KVALITET, med 3 varianter, foto A4 med beskrivning av varianten medföljer. 350
9606 9VII ** 20ö VII tryck 4-block MED HÖRNMARG POS 18-19. 24-25 PR- LYX KVALITET, med 2 varianter, foto A4 med beskrivning av varianten medföljer. 300
9607 9VII ** 20ö VII PAR , POS 17+23 med variant " skår i ydersiden af överste rammelinien i midten", och inhak i 2:a O, LYX 120
9608 9VII ** 20ö VII POS 11 med variant " skår i ydersiden af överste rammelinien i midten", LYX 100
9609 9VII ** 20ö VII POS 12 med variant " skår i ydersiden af överste rammelinien i midten", LYX 90
9610 9VII ** 20ö VII POS 13 LYX 80
9611 9VII ** 20ö VII pos 15 var i ö vä hörn LYX, 80
9612 9VII ** 20ö VII POS 3 LYX 65
9613 9VII ** 20ö VII POS 14 PR- LYX 60
9614 9VII ** 20ö VII POS 8 PR- LYX 40
9615 9VIIv1 ** 20ö VII tryck 4-block MED HÖRNMARG POS 1-2.6-7 LYX KVALITET, med 3 varianter, foto A4 med beskrivning av varianter medföljer. 400
9616 9VIIv2 ** 20ö VII tryck 4-block MED HÖRNMARG POS 16-17. 21-22 LYX KVALITET, med 1 varianter, foto A4 med beskrivning av varianten medföljer. 400
9617 10 ** 70 Aur violett, AB-PRAKT, F 6000 1900
9618 10 ** 70 Aur violett, AB, F 6000 1600
9619 10var ** 70 Aur violett, dubbla ramlinjer upptill , PR-LYX, F 9000 2900
9620 11 Grönland pakkeporto helark 1915 1kr ** med 25 märken och 5 varianter i AB ca 9 och ca 16 PR-LYX KVALITET, F ca 26000 + varianter, foto A4 med beskrivning av varianter medföljer. 3700
9621 11 ** 1kr 4-block MED HÖRNMARG POS 16-17, 20-21 PR-LYX KVALITET, var 2 märken extra stora F 4800+ 1300
9622 11 ** 1kr 4-block MED HÖRNMARG POS 4-6, 9-10 PR-LYX KVALITET, F 4800+ 1250
9623 11 ** 1 kr 4-block, AB-PR, F 2800 800
9624 11 ** 1kr 4-block MED HÖRNMARG POS 19-20, 24-25 AB-R-, F 3200+ 700
9625 11 1kr Utstedet Satut, LYXs 300
9626 11 ** 1kr POS 13, PR, F 1200 195
9627 11 1KR PRAKTEX, Grönlands Styrelse F 2018 800 175
9628 11 ** 1kr POS 23, LYX 175
9629 11 1kr rund stpl ...ands -37, Vf 165
9630 11 ** 1kr var prick i K, position 8 ,AB 160
9631 11 1KR kOL umanak, KT 110
9632 11 1kr gul, stpl ,Grönlands styrelse i oval 100
9633 11v1 ** 1kr 4-block MED HÖRNMARG POS 1-2.6-7 PR KVALITET, med variant, POS 7 KURSIVT E. F ca 5000 1200
9634 11v2 ** 1kr var vit 4 -kant under 2:a måsen, position 18 ,VF, F 1200 200
9635 11var ** 1kr var EXTARA STORT MÄRKE POS 16, PR-LYX, F 1200 250
9636 11var ** 1kr POS 12 var färgstreck i hö smitt sköldens kant ,PRAKTEX , F 1200 225
9637 11var ** 1kr POS 15, PR, F 1200 160
9638 11var ** 1kr POS 14, AB 140
9639 12 ** 3KR PR-LYX 750
9640 12b 3 kr stpl ...nds ...se, prakt centr F 2200 450
9641 13 10ö PR-LYX 4-BLOCK, F 1800 900
9642 13 10Ö 4-BLOCK, PRAKT GRÖNL. STYRE. 800
9643 13 10ö 4-BLOCK, light used Grö Styr. vf-xf. 750
9644 13 10ö cornermarg pair , violet Grö Styr. XF 400
9645 13 ** 10Ö LYX 250
9646 13 ** 10öre PR-LYX, F 450 225
9647 13 10ö VF USED corner cancel ,up right 180
9648 13 ** Hörnmarg ex ,AB-PR 150
9649 13 * 10ö PRAKT 100
9650 13-16 ** 10ö-1kr 1937 Schultz, PRAKT-LYX serie F 2018 pr 3200 750
9651 14 ** 20ö LYX hörnmarg 4-block, 1 ex partiellt spegeltryck. F 3200+ 1100
9652 14 20ö LYXs Udstedet Igdlorssuit 300
9653 14 20ö sidv Kolonien Umanak, VF-EF 200
9654 14 20ö PRAKT Udstedet Satut 200
9655 14 20ö VF USED corner cancel ,up left 150
9656 15 ** 70Ö LYX hörnmarg 4-block 850
9657 15 ** pr-lyx 70ö hörnmarg 4-block 600
9658 15 ** 15ö 2st PR-LYX ex i mycket tydlig bredd, F 1200+ 400
9659 15 ** 15ö LYX 300
9660 16 1KR 4-BLOCK varje märke LYXS UDSTEDET SATUT, ngn kt. 1200
9661 16 ** AB-PR Hörnmarginal 4-block 700
9662 16 ** 1kr 4-block MED HÖRNMARG POS 4-6, 9-10 PR-LYX KVALITET, 2 högra märkena extra stora F 4800+ 650
9663 16 ** 1kr 4-block MED HÖRNMARG POS 16-17, 20-21 PR-LYX KVALITET, varpos17 brott på mås vinge F 2600+ 550
9664 16 ** 1kr 4-block MED HÖRNMARG POS 19-20, 24-25 AB-R-, F ca 2200 500
9665 16 ** 1kr var prick i K, position 8 ,LYX 275
9666 16 ** 1kr position 3 ,LYX 275
9667 16 ** 1KR PR-LYX 225
9668 16 ** 1kr POS 21, LYX 175
9669 16 ** 1kr POS 14, LYX 160
9670 16 ** 1kr POS 15, PR- LYX, F 650 160
9671 16 ** 1kr POS 13, PR, F 650 110
9672 16 ** 1kr POS 23, PR, F 650 95
9673 16v1 ** 1kr 4-block MED HÖRNMARG POS 1-2.6-7 AB+ 3st PR KVALITET, med variant, POS 7 KURSIVT E. F ca 2600 600
9674 16v2 ** 1kr var vit 4 -kant under 2:a måsen, position 18 ,PR-LYX 700 + pr ca F 1000 260
9675 16var ** 1kr POS 12 var färgstreck i hö smitt sköldens kant ,P-LYXEX , F 650+ 220
9676 17 ** LYX hörnmarg 4-block 1000
9677 17 ** 70 aur LYX marginal 4-BL. , F 2800+ 900
9678 17 70 ö violett,VF used 200
9679 17 ** 70ö violet, prakt,-LYX F 700 200
9680 17a ** 70Ö violett LYX, SUPERB, PR F 750 300
9681 17b ** djup rödviolett ,PR-LYX 4 BLOCK F 8000 2500
9682 17b ** 70Ö djup rödviolett LYX, SUPERB f 2000+ lyx 600
9683 18 ** 1 kr gul LYX marginal 4-BL. , F 2800+ 875
9684 18 **PR-LYX, hörnmarg 250GRÖNLAND

.jpg
9685 1-5,7,9 Cover Kutlingssat 29-4-41, fold on 1kr 250
9686 1-9 ** bra serie 175
9687 10-18 ** OLIKA MOTIV 1ö-5kr, nedre vänster HÖRNMARGINAL 9-bloclk serie i superb kvalitet. Populär! 5000
9688 10-18 ** OLIKA MOTIV, PRAKTSERIE I PAR 1300
9689 10-18 American issue on pices GODTHAAB 1.2.1945. VF 850
9690 10-18 ** OLIKA MOTIV, PRAKTSERIE 800
9691 10-18 FDC MARMORILIK 1-2-45, VF cover 800
9692 10-18 ** olika motiv kpl postfrisk 700
9693 10-18 ** 1ö-5kr different designs, VF-superb set 700
9694 10-18 ** OLIKA MOTIV, PR-LYXcentr SERIE 700
9695 10-18 ** OLIKA MOTIV praktserie 700
9696 10-18 OLIKA MOTIV kpl stpl (GRÖ...) serie, VF 700
9697 10-18 OLIKA MOTIV kpl stpl serie, VF PÅ BREV nord 14-8-1956 700
9698 10-18 ** 1ö- 5kr OLIKA MOTIV kpl , VF-XF 700
9699 10-18 OLIKA MOTIV kpl stpl (GODT...) serie, VF 650
9700 12 7ö 1945, VF USED 90
9701 13 ** 10ö PR-LYX 100
9702 19-21, 40,44 DANM. BEFRIET 1+5+7ö on cover, SDR STRÖMFJORD 5-5-60 325
9703 19-21 1-7ö Danm. Befriet m.m på brev 1960 300
9704 19-27 ** Danmark Befriet kpl sats 15 olika i PR-LYX centrering . F 30000 ++ 6200
9705 19-27 DANMARK BEFRIET, cpl set 15 different on 4 covers SDR- STRÖMFJORD 5-5-60, VF SET F 21000 5000
9706 19-27 ** GRÖNLAND DANMARK BEFRIET 1945 kpl serie 9st F 10.000 2000
9707 33 ** 50aur blue, Ship, superb margincopy 150
9708 34 NARSALIK 7-5-68, 1KR PRAKTs 50
9709 37-38 ** 4-BLOCK SERIE F 2040 750
9710 37-38 ** 150
9711 37-38 ** Påtryck 60ö på 40ö, 1kr, VF, F 825 150


THULE

.jpg
9712 1 stpl 50
9713 1 ** Thule 10 ö , VF 45
9714 1-5 THULE set AB-PRS 150
9715 15 ** THULE 1-5 postfrisk fin serie 90
9716 15 THULE 1-5 stpl fin serie 90
9717 1-5 * THULESET 5 st 50
9718 15 ** THULE 10-45ö BRA SERIE 90
9719 6-7var 3, 4ö båda vm 2 kronor, stpl 80
9720 16 1Ö tjänste, 4-bl LYXs kpnh 31-3-24 60
9721 19 AVISPORTO 41Ö 100 BUNT, STPL F3500 250DANSKA VÄSTINDIEN

.jpg
9722 1b * BRA MARG.F 2000 (1997),tryckbest LN 600
9723 1b * 3c gult gummi , VF, 4 marg F 3300 500
9724 1b 3c , ring stpl, tu fl, 4 marg 375
9725 1c 3c brunt gummi stpl, nrstpl +N..., VF 500
9726 1c 3c brunt gummi bra marginaler, men lite starkt tvättad för att tona ner det bruna gummit. F 3300 400
9727 2 3c plade II pos 90, XF used sheet marg 500
9728 3 3c linjetandad med normal tandning, lätt hörnstpl ned vä. F 3000 350
9729 3 3C PERFED, lightly used , short perfs 250
9730 4 4c blå lätt ringstpl till vä. bra tandning F 6000+ 700
9731 4 4c linjetandad, kraftig stpl, obet kt, F 6000 500
9732 4vmvar 4c blå, extremt tunt papper och med vm krona delat mitt itu. lätt ringstpl till vä. normal tandning F 6000+ 1200
9733 5 1 cent Spiro förfalskning i ark om 25 märken stämplat. intressant. 750
9734 5 1c ST THOMAS 12-4-88?, ab-pr 150
9735 5-6 DVI 1c delat vm krona, 3c vm endast 1/3 krona, 2st 3c med vm krona och markinalvm bokstäver bra stpl ex , 6gv 3c lätt ringstpl, omv vm krona (F 1000) , totalt F 2200++ 500
9736 5-8, 10-11 1-5c+10,12c samt halverad 4c på brevstycke. Mest fin kvalitet F 3750 400
9737 5-8,9,12 DVI 1,3,4,7,och 14c Fournier Forgeries i blocks of four , used 700
9738 5-8,9,12 DVI 1,3,4,7,och 14c Fournier Forgeries i blocks of four , used 600
9739 5h 1c, ...HOMAS 24-4-96, AB 125
9740 5h 1 c VIII print, VF used ST. T... 189x 60
9741 5i ** Bra AB ex F 225+ 90
9742 6 3 cent Spiro förfalskning i ark om 25 märken stämplat. intressant. 750
9743 8var 5c, ST: T...., grön färg utflutet tryck 125
9744 9,Fvar 7 c stpl Otandad förfalskning 100
9745 10a 10c ST THOMAS 6-11-80 150
9746 10b 10c ST THOMAS 23-9-96, AB-PR 200
9747 11 12C stpl 12?-1-1870 , ktt F 1700 100
9748 12 14 cent Spiro förfalskning i ark om 25 märken stämplat. intressant. 2400
9749 12 14c bra ring stpl ex, obet nötta tänder upptill men bra ex av detta svåra märke F 16000 2000
9750 12 14c stpl förfalskning 200
9751 12F 14c 10-block , used Forgery 1000
9752 12F 14c pair , used Forgery 300
9753 12F 14c , used Forgery 200
9754 14-16 1,3,4c 12½ bra stpl ex F 570 140
9755 18 10 cents t 12½ i 4-BLOCK stpl ST:Thomas 2-8-01, Attest L.N: Gott objekt 1400
9756 19-21 1,2,5c Vapentyp, VF used, F 620 125
9757 19-22 1c-8c Vapentyp VF used set, F 1200 250
9758 19-22 ** 1-8C VAPEN 1900-03 , VFSET 225
9759 19-22 ** 1-8C VAPEN 1900-03 , VFSET 200
9760 19var 1c, ST Thomas 2-7, del av hörnmarginal vattenmärke. sällsynt 250
9761 23v1 (*) högsta LYXcentr F 900 350
9762 24-28 3c+8c olika påtryck, VF used F 1550+ 10c/50c vacker men 2mm riss F 900 400
9763 28 ** LYX 10 på 50 c 500
9764 29 5BIT 1905/ 4c ST Thomas 5-1-1912, VF-Superb 250
9765 29a 4-block prc ostpl (*), F 4800 800
9766 29bv1 * omv Ram , LN " tr4 pos 51", prakt 375
9767 29bv12 **/* 4-BLOCK ,2 ex **, v12 pos3 150
9768 30 5BIT 1905/ 5c ST Thomas 5-1-1912 125
9769 31 5BIT 1905/ 8c ST Thomas 5?-1-1912, VF-Superb 200
9770 32-37 CHR IX cpl set VF-Superb used set 200
9771 32-37 * kpl serie 125
9772 36 ** CHR IX 40 BIT, PR-LYX 70
9773 38 1Fr St TH. Hamn, VF used 150
9774 38-40 St THomas HAmn 1,2,5 fr bra stpl serie F 4500 650
9775 40 ** 5 FRANCS , PR-LYX 450
9776 40 5Fr St TH. Hamn, Fine used F 3300 400
9777 41-48 Fredrik VIII cpl used set, F 1300 200
9778 48 ** 50 bit 4-block , AB ,VF 75
9779 54 30 Bit CHR X , VFused ST. TH..., F 1500 300
9780 56 50 Bit CHR X , VFused ST. THOM..., F 1500 300


LÖSEN
.jpg
9781 3 6C Lösen LYX centr stpl ...OMA... 750 250
9782 4 10C Lösen PR centr stpl ST. TH ... 750 200
9783 5-8 Lösen 5-50Bit, bra stpl serie F 820 200
9784 8 LÖSEN 50 c stpl ...IKSTED 6... 100


HELSAKER
.jpg
9785 9var FK 9 framsida , valör 8c med starkt spegeltryck, Fredriksted 19-3-01. 350