ObjNr catno Beskrivning Startprice


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)


,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN


,5 SKILLING BANCO
836 1a GÖTHEBORG 18-9 5x, små def, godtagbart ex. 4500
837 1a 3sk NORRKÖPING -56, liten tunn fläck, rep tand. 3000
838 1b 3 skill bco, blåaktigt grön. Välcentrerat
stämplat exemplar ( NORRKÖPING 3-10-55), dock något kt, liten tunn fläck. Intyg HOW
(2005) ”godtagbart ex”. 2 000
4000
839 1F-5F skilling banco kpl serie stpl i Facsimile 250
840 2 4-k SIGTU(NA) i grotesk, def ht, F 3500 400
841 2 otydlig stpl Svenljunga? 27-6- 250
842 2a WASSBAC(KEN ) rättvänd 4 k stpl F4000 500
843 2a NORRKÖPING 1-9-68, AB 300
844 2a NORRKÖPING 4?-3-56, 250
845 2a1 STOCKHOLM 15.3.56., 4 skill bco. PRAKTEX
1000
846 2a2 GEFLE 27-X-56, rättv 300
847 2b,var STH 8-8-56, 2märkesbilder 500
848 2c 4sk stpl upp hö, färgstarkt gott ex 400
849 2c SÖDERHAMN 6-9-56, lite kht 200
850 2c,var LUL(EÅ) 10-7, 4-K stpl felperforerad 600
851 2d rättv 4-k stpl 6-9-55, tät botten medeltjockt ppr, variant blå färg fläck t. HÖ OM SKÖLDEN 600
852 2e STH 27-1-57, PR-LYXS 500
853 2e NORBERG 28-9-57, PRS, stpl 1200 400
854 2e WISBY 7-6-57, AB 4-K stpl 300
855 2e STH 24-10, 56, rättvänd 250
856 2e STH 13-3-57, sidv. vacker 250
857 2e lätt stpl .ÖDE... 200
858 2f STH 7-4-57, klipp, hel rv stpl 325
859 2f KÖPING 26-12-57, AB 250
860 2f STPL ....A 8-8-57, fint ex 250
861 2g ÖREBRO 4-K stpl, bra nyans 500
862 2g RÄTTV 4 K stpl 10-10-56 500
863 2i KÖPING 9-11-57, OMV PRS, 3,3,3 750
864 2i STH 5?-10, TOPPfräscht felfritt ex 500
865 2j2 STO 19 OCT, EXTREMT UTFLUTET TRYCK 1500
866 2j2 STH 2-10- , kt, mycket vacker 1000
867 2j2 NYKÖ(PING) 19- 4-k stpl, var Pyra, bht, vht 400
868 2j2 STH 23 MAJ ank stpl 4sk gråultramarin , ktt. Intyg HOW 1,3,2 400
869 2j3 AVESTA 3-12-57, 4-K STPL PRAKTEX på klipp av svåra skiffergrå, Intyg HOW 4,5,4. En av de vackrast kända av denna nyans. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 12500
870 2k2 AVESTA 5-10-57, 4 k stpl på klipp, fin färg, Nyansintyg HOW. 2400
871 2k3 4 sk Gråblå lätt 4-k st 7-10-5(7), F 13000 1500
872 2l STH 30-11-57, PRAKTs 400
873 2l STH 26-11-5, vackert klipp 300
874 2l STH 21-5-58, vackert ex rättvänd stpl 300
875 2l STABY 27-X-57, rättvänd 4-k stpl, små äldersfläckar, svagt tu fläck, F 1500 250
876 2m EKESJÖ 19-6-58 4 skill bco i rekonstuerat vågrätt par med
ofullständig tandning. vä ex svagt veck,
800
877 2m 4-k stpl 7-2-58, lyx centr , fint 350
878 2m lätt 4-k stpl 25- 225
879 2mv6 NYKÖPING 29-4-58, PRAKT ex på brevstycke intyg HOW 4,3,5 men är 4,4,5 då märket tydligt är praktcentrerat. ÄVEN VARIANTEN F.YRA. 1200
880 2n STH 9-7-58, rättvänd stpl, pr-lyx centr och fin mörk färg 900
881 2n NORRTELJE 21-6-58 600
882 2n 4-sk mörkblå ,1-5-58,fin färg 450
883 2nvar STOCK... 18- Färgkula mellan A-S 500
884 3 GÖTEBORG 27-3?-57, rättvänd stpl , 2korta tandspetsar , bläckstreck nedtill hö på baksidan. Men fint ex. 1500
885 3 prc. lätt stpl godtagbart ex tunn ht, svaga åldersfläckar 1300
886 3a 6sk SÖDERHAMN 21-6, mkt fräscht oreparerat ex, hack i hö marginal 800
887 3a2 GEFLE 7-10-57, PRAKT STPL , Intyg HOW 7-10-57, 2,1,3 gott objekt. 10000
888 3d STH 9... liten röd utländsk stpl, svaft tunn, ktt, Intyg NS godtagbart ex 1,3,1 fin färg av svår nyans F 24000 2400
889 3e STH 2-3-58, 3,3,3 lvht, mycket gott ex , fin 6 skill 2800
890 3f STH 30-4-58 6 SK gråbrun, 2,2,3 gott ex fräscht. Intyg Vagn Jensen "aegte og felfrit."
2200
891 4a NYKÖPING 3-6-56, 4-k stpl i AB-PR på klipp, mycket gott ex 3,3,3 1500
892 4a nummerstämpel 3 Lübeck. omvänt avtryck. Sällsynt, 8sk reparerad. 750
893 4b SOLLEFTEÅ 14-1-57, MYCKET VACKERT, AB-PR, 3, 4, 3-4 2000
894 4b SÖDERHAMN 2-2-, fräsch fin färg 700
895 4d stpl ... KÖPING 21-11-56, AB-PRS lysande klargul färg , troligen rep. Nyans F 14000 1200
896 4e KÖPING 5-11-58, OMV PRS, 3,3,3 mycket fint ex av svår nyans 2800
897 4e matt olivaktigt gul, stpl 23-7-57, obet kt, svår nyans, signerad Bühler 1500
898 4e GEFLE 28-1-57, PRS, omtandad F 14000 750
899 4f STH 27-10-57, PRS +2:a stpldel. Intyg Strandell, granskad HOW: felfri. 1800
900 4f SOLLEFTEÅ 30-12-57, hel rättvänd stpl, MYCKET VACKERT, AB, 3, 3 3 1800
901 4f SÖDERHAMN 30-6-57,omv stpl signerad Sjöman. AB ex. 1600
902 4f STH 23-3-58, mycket gott ex 3,3,3 1600
903 4f GÖTHEBORG 30-5-56, PRLYXc, 1500
904 4f STH 22-9-57, INTYG OBE MYCKET GOTT EX 3,4-5, 3. 1500
905 4f HUDIKSVALL 27-11-57, felfritt intyg HOW 3,4,3. 1500
906 4f STH 4-5-57, 8 skill bco, matt gulorange. Frånsett en högst obetydligt kort tandspets, ett fräscht och vackert exemplar. Intyg HOW (1992) ”mycket
gott ex”.
1400
907 4f 8sk felfri stpl 28-9-57, fint ex 900
908 4f STH 31-7 56, vackert ex 800
909 4g SUNDSW... 2- , 18, 8SK gul utflutet tryck, välcentr vackert ex , lvht gott-mycket gott ex 2000
910 4g STH 26-2-58, intyg Sjöman kt Gott Ex. 1800
911 4g STH 15-12-57, fin stpl gott ex 2.1-2,3 starktutflutet tryck 1500
912 4g 8sk utflutet tryck STH 23-10-57?, svag stpl, riss i hömarg Intyg Obe godtagbart ex 1,2,2 1000
913 4g AB-PRs Carlscrona 17-6-58, intyg Sjöman vht,khtt, godtagbart ex 800
914 4g CARLSCRONA 29-6-58, fin gul färg, förstärkt ht., godtagbart ex (om tas bort) 700
915 4g 4-k LULEÅ 10-12, ktt,fin färg 500
916 4h Ljusdahl 18-1-58, rättv stpl, 2 vhttt 1000
917 4h lätt rättv 4-k stpl 12-4-, ngt kt. Gott ex 900
918 4h lätt stpl 8sk 5-4-58, gott ex 750
919 4h LULEÅ 4-K stpl, stark färg 2 khtt, godtagbart ex. 500
920 4h GEFLE 28-4-58, ngt def 450
921 5a 24sk stpl GEFLE 21-5-57 AB-Prakt stpl mycket gott ex 5000
922 5a 24sk, nummerstämpel 3 Lübeck. sidvänt LYX avtryck. Sällsynt 3000
923 5b 24-skill MYCKET GOTT EX GÖTEBORG 19-9-56,intyg Sjöman och HOW 3,4,2-3 7500
924 5c GEFLE 12-4-57, FANTASTISK 24sk med extrem färgstyrka och färgtäthet. Intensivt tätt bottentryck som nästan flyter ihop. RARITET i denna färg mättnad. Liten tryckvariant vid skölden. Intyg HOW 3,2,3 8000
925 5c NORRKÖPING 16-1-58, 24 skill bco, orangeaktigt röd. Felfritt färgfriskt
exemplar. Intyg Grenstedt MYCKET GOTT EX och HOW .
6000
926 5e 24 skill brownish-red, blurred print on medium thick paper. Very nice canc. STOCKHOLM 29.6.1858 (näst sista dagen före örevalörerna) . Cert. HOW 3,3,3. "Färgfriskt märke av en ovanlig nyans". Very nice copy. Extremt färgstarkt 10000
927 5e STH 8-6-58, 24sk brunröd utflutet tryck, Intyg Sjöman Mycket gott ex 3,4,3. Sällsynt färgstarkt ex. F 27.000 8000
928 5f 24sk UDDEVALLA, 27-11-57, LYXS, intyg HOW 1,3,5 godtagbart ex småfel -kht F 40000 4000
929 5f 24sk matt ljusröd, GBG 3-6- 58, rättvänd stpl, avtrubbad ht, kt, godtagbart ex, svår nyans F 40000 3000
930 5f 24sk STH 1-1-58, omtandad 1000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13)
931 6a1 1sk tunnt ppr N.i. HOW, kht, 1,3,3. 700
932 6a2 1skilcentr ngt ned vä, stpl dito, mycket fräscht AB ex 3,3,3 750
933 6a2 1SK 3,3,4 pr stjärnstpl, mkt gott ex 600
934 6a2 stjärn stpl upp vä, intressant variant , tryckfläck mellan o och marginalen 1mm riss 500
935 6a3 3ö PRAKT ex , Intyg NS 4,4-5,4 felfri med intressant dubbeltand. 1600
936 6a3 prc svart lokal 2 dubbeltänder hö 800
937 6a3 3ö svart lokal PR-LYX stpl på brevstycke, mycket gott ex 600
938 6a3 lätt stjärnstpl ngt uppåt, obet kt, gott ex 500
939 6a3 pr stjärnstpl på klipp 3,3,4 500
940 6a3 3ö mycket gott ex 3,3,3 centr ned vä 450

6,5 VAPENMÄRKEN
941 7 BERGVIK 23-1-73, omv stpl F 1500 600
942 7 ÖST)RA KARUP 3-11-72, 3 ktt, F 1000 250
943 7+9par 5ö+ 12ö par på klipp med rv stpl STHLM 13-4-72 200
944 7a MARIESTAD 16- X-63, färgstark 400
945 7a1 HAMBURG K.S.P.A , sällsynt stpl , sign Strandell 600
946 7a1 GEFLE 8-9-58, PRS, lvht 400
947 7a1 STH 9-9-58, vackert ex på klipp 400
948 7a1 stpl 29-20?-58,...svall 350
949 7a1 STH 6-8-58, svagt veck, 1,3,3 180
950 7a2 HAPARANDA 9-1-70, PRS, 2:a stpl 1100
951 7a2 SKENE 15-9-69, PRS 800
952 7a2 nrs 1 , DANSK, på svåra mörkgröna , signerad O.P. a2 750
953 7a2,9d3 17ö klipp danmarksporto med svåra sena mörkgröna nyansen och 12ö ljusblå med blå Danska stpl nr 1 och blå Fra Sverige 30-12-68, UTST. OBJ: sign O.P. 7a2,9d3 1500
954 7b1 PRst HJO 26-1-68, intressant rufftandning med dubbeltänder 450
955 7b1 fint ex med AB-PR DANSK NRS 1, välc. 200
956 7b1 Link. 3-12-70 150
957 7b1 STH 5-12-66, vackert rufft ex 125
958 7b1,var GBG 1-3-65, 2 dubbeltänder, 3,3,3 75
959 7b2 prs PKXP nr 10,17-11-68 225
960 7b2 PKXP Nr 3 21-1-69, LYXS 2:a stpl 200
961 7b2 DANSK NRS 24 fint ex 150
962 7b2 GBG 20-7-67, AB 100
963 7b2,var ALVFES.. 17-10, ÖPPET Ö 150
964 7c1 CALMAR 26-5-62, PRS , svår nyans 800
965 7c1 typisk färg ,Falun 4-1 400
966 7c1 NORRKÖPING 27-2?-64, vacker sidvänd 250
967 7c2 YSTAD 29-9-72, 5-STRIP 5Ö VAPEN, EX SJÖMAN, INTYG HOW , 3,3(1,1,3,3) mycket gott objekt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 15000
968 7c2 WREDSTORP 2-4-71, SUPERB, nyansintyg EH. 2500
969 7c2 GBG 10-1-71, SUPERB, PRAKTex 2000
970 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 2000
971 7c2+ 11e2+14Be,mkt vackert klipp från Rysslandsbrev att. Sjöman gott-mkt gott 900
972 7c2 ONSALA 13-11-72, PRAKT 500
973 7c2 PKXP NR 2 25-10-72, PRS 500
974 7c2 SKÖFDE 6-8-72, LYXS 400
975 7c2 HUDIKSVALL 8-1-71, PRAKTS 350
976 7c2 PKXP NR 2 31-10-71, PRAKT 300
977 7c2 WREDSTORP 16-2-71, PRS T NÄ 300
978 7c2 TROLLHÄTTAN 22-1-71, PRS 250
979 7c2 YSTAD 17-1-71, PRAKTs 250
980 7c2 SUNDSVALL 15-10-70, PRAKTEX 250
981 7c2 PRs NORA 21-12-72, AB ex 200
982 7c2 JÖNKÖPING 19-5-73, PRS 200
983 7c2 Jönk. 17-3-71, tryckvar 150
984 7c2 KÖPING 9-5-72, P-LYXS, obet 2:a stpl 150
985 7c2 SOLLEBRUNN 12-12-71, AB-PR 125
986 7c2 HJO 25-1-72, VACKER AB 90
987 7c2var Norr)KÖPING 13-9-75,vitt streck ned hö 150
988 7d WENERSBORG 3-8-65, PR-LYXS svår nyans 300
989 7d DASNK nrs 1, vc vackert av svårare nyans 200
990 7d SÖDERTELJE 17-11-66, AB-PR 200
991 7d STH 29-8-67, RÖD LONDON stpl 150
992 7d1 CALMAR 12-3-65, fin färg, 2 dubbeltänd. 200
993 7e1 KATRINEHOLM 17-6-66, PR-LYX 750
994 7e1 Dansk pr NRS 1 200
995 7e1 kipp Dansk nrs1 , ,Fra Sverrig 13-1-67 200
996 7e1 WEXIÖ 22-1-66, AB 100
997 7e2 KARLSHAMN 3-5-71, NÄRA LYX 2000
998 7e2 PR Östra Husby 16-4-71 500
999 7e2 SKARA 7-2-70, PRAKT, lvht 325
1000 7e2 ÖSTERSUND 17-3-70, PRAKT 300
1001 7e2 ÖSTERSUND 5-4-70, PRAKT, 2:a stpl 250
1002 7e2 DANSK nrs 1 SIDV , vc vackert av X 200
1003 7e2 HJO 16-12-70, AB-PRAKT 3-4,5,3-4 200
1004 7e2 ÖSTERSUND 10-10-70, PRAKT, 2:a stpl 175
1005 7e2 LIDKÖPING 27-8-69, PRS, 125
1006 7e2 Kristia... 8-10, pr-lyxcentr 100
1007 7e2 ARVIKA 19-12-70, OMV PRS 100
1008 7e2 HÖRBY 15-9-70, omv prs 100
1009 7e2 KISA 24-4-71, AB-PRS 100
1010 7e2,16e 5ö vapen och 20ö lejon på sällsynt klipp STH 28-6-70 från vapen postanvisning ( HEL AVI F 140.000KR) 1500
1011 7f MALÅ 1-3-74, stpl F 2000 600
1012 7f LIDKÖPING 4-12-73, PRS 2 :a st 250
1013 7f BÅSTAD 27-8-72, LYXS, 2:a stpldel 200
1014 7f WADSTENA 12-5-73, LYXS 2:a stpl 200
1015 7f PKXP Nr 3 NED 29-1-73 150
1016 7f EKSJÖ 3-12-73 PRS, 2:a stpl 150
1017 7f JÖNKÖPING 1-5-72, AB-PRS 140
1018 7f ANK stpl i BLÅ färg 125
1019 7f2 SUNDSVALL 3-5-73, OMV PRS 100
1020 8 STH 8-1-72, LYXS, 2:a stpl, lite rufftandad 500
1021 8 9Ö VAPEN LUND 1-10-62, hel sidv stpl, flera dubbeltänder 400
1022 8,14B klipp med 9ö+3ö , Lyx stplavtryck Landskrona 24-12-65verkligen dekorativt 1200
1023 8a 9ö prakcentr, sypl 12-12 , gott ex F 3000 350
1024 8b PRAKT ex MALMÖ 15-11-64, intyg HOW 4,4,4 , lvht 3200
1025 8b Dansk stpl Nr 1, AB F 3300 600
1026 8b HALSBERG 16-7-64, AB-PRS, 2: stpl,lvht 500
1027 8b STH 4-5-60 AB-PRS ngt kht, F 3000 300
1028 8b stpl 24-2-59, ngt ktt, svårare nyans F 3000 , typisk färg 250
1029 8b,v2 STH 11-3-61, inhak framför nio, en rep ht. F 3000 300
1030 8c PRAKT ex STH 13-1-67 intyg HOW 4,4,5, felfritt 4000
1031 8c MALMÖ 11-4-63, PR-LYXS, kt 1000
1032 8c RINGSTPL 5 ringar, PRAKTstpl , möjligen Kanadensisk. Mycket sällsynt 800
1033 8c AB ex STH 9-11-63,hel sidv+del av utländsk röd stpl Kartongpapper, F 2550 600
1034 8c LIDKÖPING 5-7-65, AB-PR klipp 600
1035 8c 9ö DANSK PRAKT NRstpl 1 500
1036 8c nrs 3 LüBECK, lätt praktstpl, praktcentr men kt ned hö. Svår stämpel 500
1037 8c stpl Hel..., sign Richter 400
1038 8c HELSIN... bra gott ex 2,3,1, fin färg 300
1039 8c a...18... hörnstpl ned vä, bra 9ö 2,3,2 250
1040 8c STH 11-5-68, bra mycket gott ex 3,3,3 250
1041 8d FALKÖPING 16-2-66, PRAKTEX INTYG HOW 4,4,4. 4000
1042 8d HUDIKSVALL 14-4-67, LYX centrerat ex med PRAKT stpl 1800
1043 8d MALMÖ 26-2-65, AB-PR 1400
1044 8d DANSK NRstpl 1, vacker 500
1045 8d MARIESTAD 27-5-6X, 2 dubbeltänder, fin stpl 300
1046 8d,14Bd klipp 9+3ö Luleå 18-11-69 ovanlig kombination 650
1047 8d.var STH 13-1?-65, 2 DUBBELTÄNDER,kht, sign Thorsson lev 8. 250
1048 9 ÅNGBÅTS PXP 23 24-6-72, F 3000 1000
1049 9 STENUNG, STRÅL stpl, rep hörn. 500
1050 9 STORA RÖR 13-1-64, TYP 2 klipp 1200 500
1051 9 PITEÅ 30-9-72, PRS KLIPP, F 400 300
1052 9 WESTANFORS 23-8-70, PRS, stpl 400 250
1053 9 MOLKOM 24-10-70, PRS, STPL 400 250
1054 9 WÄSE 9-10-70, PR stpl 350 250
1055 9 STEHAG 14-1-71, LYXS 250
1056 9 PRAKT ex W:S:B 16-7-66 200
1057 9 GRANGÄRDE 5-8-72, AB-PRS, F 400 200
1058 9 KARLEBY 30-3-72, OMV PR, stpl 350 200
1059 9 STEHAG 12-8-70, PRS, F300 200
1060 9 BORN 18-4-71, PRAKTS 200
1061 9 MÖLNBO 4-5-72, PRS, kt stpl 350 200
1062 9 OTTEBOL 25-1-70?, stpl 400 175
1063 9 ROBERTSHOLM 1-11-71, stpl 350 175
1064 9 LENHOFDA 15-5-71, Rättv, stpl F 400 150
1065 9 ÅNGBÅTS PXP nr 19, 4-... 150
1066 9 NORET 3-6-70, PRS, stpl 250 150
1067 9 BERGSJÖ 10-3-71, rv, kt. F 400 125
1068 9 FLEN 9-1-72, PRAKT 125
1069 9 WARTOFTA 21-3-7, stpl 300 100
1070 9a1 STH 12 AUG, färgstarkk 100
1071 9b1 WEXIÖ 15-3-59,4-k stpl extrem färgstyrka 350
1072 9b2 WREDSTORP 5-12-64, LYXS T NÄ 300
1073 9b2 NORRTELJE 20-5-64, PRS färgstark 250
1074 9b2 STRÅL stpl Robertsholm 225
1075 9b2 STH 29-9-66, PRAKT 200
1076 9b2 MARIESTAD 10-11-64, LYXS klipp 200
1077 9b3 Ö.S.B 4-8-69, SUPERB ktspts 400
1078 9b3 UMEÅ 3-6-68, PR-LYX KLIPP 200
1079 9b3 PKXP.Nr3 12-4-71, PR-LYXstpl 150
1080 9b3 MARIESTAD 13-5-67, ngt svag PR 100
1081 9c1 GOTHEBORG 30-5-60, BLÅ PRS 200
1082 9c2 HALSBERG 27-1-64, LYX 2000
1083 9c2+ 7b1(2st)+14Bc1 , på vackert 3-färgsklipp med rv stpl Arboga 5-8-66,12ö med variant vit fläck i Ö 400
1084 9c2 TÖREBODA 8-10-66, PR-LYX 400
1085 9c2 NORRKÖPING 14-9-66, LYXS 300
1086 9c2 STH 20-6-66, LYXS 200
1087 9c2 BURGSVIK 4-7-65, LYXS 200
1088 9c2 ÖSTHAMMAR 13-8-63, PRAKT 200
1089 9c2 STH 18-10-64, LYXS 200
1090 9c2 WEST STAM BANAN 15-7-63, omv LYXs 100
1091 9c2 Calmar 15-9-66, prakt 100
1092 9c2 HJO 13-10-65, PR-LYX 100
1093 9c2 ÖSTERSUND 27-4-66, LYXS 100
1094 9c2 HÖGANÄS 17-12-66, PR-LYXS , pos 40 100
1095 9c3 MOTALA 23-8-70, LYXS 400
1096 9c3 FALUN 27-8-71, LYXS, pr-lyxex 250
1097 9c3 prs par HALMSTAD 4-7-70 200
1098 9c3 KUMLA 28-4-71, PRAKTs 200
1099 9c3 PKXP NR 1 4-11-71, PRAKT 200
1100 9c3 ÅNGBÅTS PXP nr 16 11-8-70, 2 khtt 200
1101 9c3 KALMAR 18-1-70, LYXS 200
1102 9c3 Hudiksvall 7-5-71 150
1103 9c3 DANSK NRS 24 fint ex 150
1104 9c3 MALMÖ 12-12-67, LYXS 150
1105 9c3 WREDSTORP 15-3-70, PRS T NÄ 150
1106 9c3 DANSK NRS 24 100
1107 9c3 w.s.b. 22-9-67, prs 100
1108 9c3 ÖSTERSUND 21-3-69, PR-LYXS 100
1109 9c3 HALSBERG 15-11-67, PRS 100
1110 9c3 MORA 31-12 4-K stpl vacker 100
1111 9c3 FALUN 20-6-67, LYXS klipp 100
1112 9c3 PKXP. Nr 2 12-7-71, PR-LYXstpl 100
1113 9c3 ÖSTHAMMAR 8-4-70, PRS 100
1114 9c3 YSTAD 31-5-70, PRAKT 100
1115 9c3 LUND 25-9-67, PR-LYXS 100
1116 9c3 Engelholm 23-6-70, prs 75
1117 9c3,v6 STH 7-6-68, UTROPSTECKNET 600
1118 9c3v13 ÖREBRO 3-3-72, AB-PR punkt på G 200
1119 9c3var ÖSTERSUND 3-3-72, PR-LYXS 110
1120 9d1 WISBY 21-6-60, LYXS 200
1121 9d1 NYLAND 4-11-60, LYXS ktsps 200
1122 9d1v10 12Ö FLÄTAN lätt stpl GÖ 16- 125
1123 9d2 ÖREBRO 27-7-66 50
1124 9d3 STH 8-2-69, LYXS 250
1125 9d3 PKXP NR 1 8-2-70, PRAKT 200
1126 9e1 STH 5-6-60, AB-PR 125
1127 9f1 WISBY 9-3-61, PRS, ngt kht 200
1128 9g,v14 Götheborg 24-7-61, streck över vä 1284125
150
1129 9h SKARA 25-9-62, PR-LYX, nyansi. HOW 1000
1130 9h,var STH 12-9, tjockt kartongpapper 400
1131 9h,var JÖNKÖPING 12-12-62, def ramlinje vä 250
1132 9i GBG 31-8-61, LYXS, nyansintyg HOW 500
1133 9i 12ö DANSK AB-PRAKT NRstpl 1 100
1134 9j GAMLEBY 5-10-61, LYXS 300
1135 9k GEFLE 19-6-62, PR-LYX 3500
1136 9k Wexiö, 2 märkesbilder 400
1137 9k STH 30-6-62, F 950 300
1138 9k STJÄRNSTPL kladdig på klipp 200
1139 9m PKXP No7 NED 23-7-72, stpl F 800 400
1140 9m PKXP Nr 1 NED 5-6-72, PR-LYX 300
1141 9m HELLEKIS 26-4-72, AB-PR S stpl 350 200
1142 9m PKXP Nr 3 NED 14-9-72, stpl F 300 150
1143 9m ÅNGBÅTS PXP nr 16 25-... 150
1144 9m FILIPSTAD 26-4-72, AB-PR fin färg 100
1145 9m LJUSNE 8-6-72, stpl F 300 100
1146 9v7 12ö runda inhaket stpl hö, F 500 150
1147 9var 3st 12ö med extrema dubbel-trippeltänder 200
1148 9var STH 3-5-67, 2 märkesbilder, klipp 150
1149 10 BLÄCKMAK 29-9-69, ovanligt på 24ö 500
1150 10a STH 14-6-62, MKT FIN FÄRG 200
1151 10a vc ex 4-k stpl 175
1152 10b STH 27-1-63, AB 350
1153 10b1 vackert par STH 5-12 59 F 1650 för AB 300
1154 10c NORRTELJE 18-9-58, PRAKTEX , svår nyans 600
1155 10c WARBERG 31.12.59, omv pr-lyx 300
1156 10c STH 8-11-59, AB 200
1157 10c DANSK AB-PRAKT NRstpl 1, 24ö 200
1158 10c STH 6-12-59, svår nyans 175
1159 10c STH 18-4-59, AB 3,3,3, lvht 150
1160 10c ULRICEHAMN 9-7-5X, svår nyans 100
1161 10d1 STH 5-12-64, PRAKT 350
1162 10d1 STRÖMSTAD 4-7-63, PR 250
1163 10d1 Linköping 22-7-65, fantastisk färg 200
1164 10d1 BOXHOLM 2-9-64, PRAKTstpl 200
1165 10d1 HEDEMORA 31-7-62, PRS 200
1166 10d1 LANDSKRONA 22-4-64, dubbeltand 100
1167 10d1v2 STH -63, klipp, variant ÖRF 150
1168 10d1var STH 24-9-64, 5ST dubbeltänder 200
1169 10d1var WARBERG 8-11-64, 2 dubbeltänder, stor gul färgtrycksfläck 150
1170 10d2 SÖDERKÖPING 4-5-70, PRS 300
1171 10d2 LINKÖPING 9-7-69. PRAKTs 300
1172 10d2 SÖDRA ST. BANAN 9-10-67, PRAKT 300
1173 10d2 NORRKÖPING 17-11-70, AB-PR 200
1174 10d2 WREDSTORP16-5-71, PRS T NÄ, 200
1175 10d2 DANSK AB-PRAKT NRstpl 1, 24ö 150
1176 10e Bläckmakulerat omv W 250
1177 10e STH 11-4-62, AB 110
1178 10e 4-K stpl ... STAD 24-9-60, vacker 100
1179 10f2 RECOM. stpl+ PD, unik makulering? 1000
1180 10g1 GÖTEBORG 26-11-65, 5-STRIP 24Ö VAPEN, INTYG HOW , 2,4(4x1,3) gott objekt. riss och missfärgning på ett märke, någon enstaka kt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! Dessutom 1855 års perforering! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 12000
1181 10g1 JÖNKÖPING 2-9-64, fin rufftandn 100
1182 10g1 WESTERÅS 29-10-64, omv prs 100
1183 10h1 GBG 26-9-66, rättvänd 90
1184 10h2 LAXÅ 14-8-67, LYXS 1000
1185 10h2 FALUN 6-3-70, PRAKT 250
1186 10i SÄFSJÖ1-3-72, OMV PRS 200
1187 11 PRAKTex PKXP:N.1,16-2-70 750
1188 11 STORA TUNA 9-9-72, kht, stpl F 2000 650
1189 11 KARLSTORP 16-5-72, PRS, riss, s 1000 400
1190 11 GBG -68+ Röd Londonstpl 90
1191 11a STH 17-6-59, sidvänd , underbart vackert 300
1192 11a ASKER(SUND) 4-K STPL 100
1193 11b ÅTVIDABERG 2-2-62, PRAKT 400
1194 11b ÖSTRA HUSBY 5-12-63, PR-LYXS 350
1195 11b PRs STH 10-9-58, tidig st 200
1196 11b WEXIÖ 2-1-63, AB-PR 150
1197 11c GRISSLEHAMN 16-1- 125
1198 11d2 PR-LYXex stpl ÅBY 1-5-71, intyg EH 4,5,4.,lvht 1750
1199 11d2 HUDIKSVALL 2-8-70, PRS dubbeltand 125
1200 11d2 ANDERSLÖF 1-8-71 100
1201 11e,14c2 30ö+3ö på 33öre PRS ONSALA 11-5-70 POSTANVISNINGSKLIPP, STOR SÄLLSYNTHET, 3ö ett hörn troligen reparerat, annars praktobjekt. 2000
1202 11e1 STH 13-4-66, LYX centr 150
1203 11e1 FJELLBACKA 21-10-64, rättv stpl 90
1204 11e2 30 öre brun. Prakt-Lyxexemplar st LIDKÖPING 14.6.70. Intyg Obe 4,4,4-5 1600
1205 11e2 Wisby 9-8-71 275
1206 11e2 GBG 16-9-71, PRAKT 250
1207 11e2 HALSBERG 15-11-70, AB-PRS 110
1208 11f WREDSTORP21-1-72, LYXS T NÄ, 500
1209 11f Stockholm Norr 5-6-72, hel sidvänd 100
1210 11f NORSHOLM 28-4, stpl F 500 100
1211 11g CARLSTAD 27-5-72, PR 300
1212 11g STH 17-4-72, AB-PR 250
1213 11g HELSINGBORG 25-5-72, sidvänd 200
1214 11g GEFLE 22-7-72, PRS 200
1215 11g Upsala 1-5-72, VACKER 150
1216 11g CARLSTAD 9-6-72, AB-PRs fin färg 125
1217 11h ENGELHOLM 7-9-72, LYXS 500
1218 11h KALMAR 1-7-72, praktstpl första dag för ringtyp 250
1219 11h PKXP NO 6 UPP 9-8-72, rv, stpl 200 125
1220 11h LJUSNE 23-2-72, AB-PR 100
1221 11h STH 31-5-72, VACKER 100
1222 11h EK)SJÖ 0-2-71, fin chokladbrun 100
1223 12 GEFLE 10-10-58, AB-PRAKT 600
1224 12 STH 20-11-67, AB, 2 dubbeltänder 250
1225 12 GBG 7-4 -68 200
1226 12a Norrk. 15 3.6x 300
1227 12a STH 14-7-65, färgstark 250
1228 12a del 4-k stpl -60 175
1229 12b LUND 11-4-61, AB-PRS 300
1230 12b EKSJÖ 3-11-6. vackert ex rätttv. stpl 225
1231 12b STH 9-10-6X 200
1232 12b WADSTENA 3-8-6x 200
1233 12bvar 50Ö extremt rufftandad stpl 29-4? 250
1234 12e WESTERVIK 31-5-63, omv PR-LYXS 300
1235 12e WARBERG 29-, , pr-lyx centr 250
1236 12f STH 29-10-66, AB 300
1237 12f1 VINGÅKER 10-3-67, PRAKTstpl 800
1238 12f1 Carlskrona 14-4-65,AB-PR 750
1239 12f1 Carlshamn 16-10-66 prs, vht 250
1240 12f1 BOLLNÄS 20-8-67, ab-prs, dubbeltand 250
1241 12f1 MALUNG 29-1-66, PRS , 2:a stpl 225
1242 12f1 STH 28-12-65, OMV PRS 200
1243 12f1 Strengnäs 17-10?, fin 50ö 175
1244 12f2 HUDIKSVALL 28-3-71 1000
1245 12f2 ÅTVIDABERG 18-7-68, mycket vackert välcentr ex 500
1246 12f2 HEMSE 8-12-69 AB-PRS 300
1247 12f2 BORÅS 10-6-69, AB 200
1248 12f2 MARIESTAD 29-11-71, omv PRS 200
1249 12f2var 50ö FANTASTISKT TJOCKT STYVT KARTONGPPR, stpl STH 20-12-67, OSANNOLIKT PAPPER 1000
1250 12g2 FALUN 16-2-69, PRS 350
1251 12g2v Kartongppr STH 9-8-67, röd fransk stpl 300
1252 12h SVEG 3-10-72, PRAKT 3000
1253 12h RAGUNDA 27-7-72, PRAKTEX 4,5,4 1250
1254 12h FRA SVERIGE 26-7-73, PRAKT 1000
1255 12h omv PRs Nyland 18-4-72 450
1256 12h HELSINGBORG 16-6-72, rättvänd stpl 300
1257 12h KRISTINEHAMN 9-8-72, omv 225
1258 12h GBG 3-9-72, AB obet kt 150

12,5 BRUN LOKAL
1259 13 STO ... lätt stpl, dubbeltand ned vä gott ex 500
1260 13a STH 4 TUR 13-10, rvstpl , mkt fint ex 1300
1261 13a STH 9-7- 2 TUR, mycket gott ex 3,4 ,3 1000
1262 13a STH 2 TUR 11-9 , AB-PRS, PR-LYXcentr, 3, 4-5 3-(4) mycket fint ex 1000
1263 13a GÖTEBORG 3-10-62, lätt ab-prs , svag 2:a stpl. , lvht. Vackert ex 900
1264 13a 3ö brun st ...OGA 28-3?-63, gott-mkt gott 750
1265 13a MALMÖ 26-6-63?, FINT EX 500
1266 13a 3ö olivbrun LYXcentr, vht,kraftig st NOR... 400
1267 13b STH 2 TUR, AB, 3,3,3 vackert ex 800
1268 13b SUNDSVALL , intyg HOW gott ex 2,2,2 600

13,5 LIGGANDE LEJON
1269 14-16 DANSK NRS 24 på 3, 17, 20 ö 350
1270 14A NORRKÖPING -64, rättvänd stpl , 3ö olivaktigt gulbrun typ 1 700
1271 14A NORRKÖPING 31, centr ned vä, F 5500 500
1272 14Aa DANSK NR STPL 3, Raritet UNIK PÅ 14a?, signerad O.P. 14Aa enligt F 2020 2000
1273 14Aa STH 22-4 5 TUR, BRA AB ex 3,3,3 1250
1274 14Aa NORRKÖPING 28-, bra stpl ex 2,3,1 750
1275 14Ab STH 1 TUR 16-3, rufftandat fint ex 2,2,3 750
1276 14Ac MAL(mö) 15-9-6x , FINT EX 800
1277 14B K.B. AUS SCHWEDEN , PRAKT stpl 400
1278 14B par STH 27-3-72, var 200
1279 14Bb 2 märkesbilder ,n.i HOW 450
1280 14Bb STH 21-6- 4 tur, EXTREMT RUFFT. 400
1281 14Bc1,var 3ö EXTREM RUFFTandning, 8-8-6x 200
1282 14Bc2 PRs STH KK 6-6-68 200
1283 14Bc2 ENKÖPING 23-2-69, PRS 200
1284 14Bc2,v2 GNESTA26-8-69, lvht, fint ex 90
1285 14Bc2v2 Praktex Typ III,sth 2tur 19-8 500
1286 14Bd 3 öre typ II. Mycket vackert vågrätt 4-strip
(kt , pos3 är TYP III), där varje märke stämplats med
ringstämpel ”1”. UNIK ENHET MED UTLÄNDSK STÄMPEL?
2000
1287 14Bd GBG 9-1-71, LYX 2:a stpl 200
1288 14Bd STH 29-12 4 TUR, PRS, dubbeltand 200
1289 14Bd,var GEFLE 31-12-69, tryck var i ö vä hörn 250
1290 14Be LJUSNE 1-12-70, PRAKT 400
1291 14Be ÖSTERSUND 27-10-71, PRAKT 300
1292 14Be UPSALA 23-1-71, LYXc, AB-PR 200
1293 14Be BLÅ FINSK ANKstpl 7-6 200
1294 14Be GBG 10-11-70 150
1295 14Be FRANCO. inom ram 150
1296 14Be MOHOLM 9-4-71, PRS 150
1297 14Be BLÅ FINSK ANK stpl 125
1298 14Be DANSK NRS 1 100
1299 14Be GRYTHYTTEHED 12-1-69, omv LYXs 100
1300 14Be LIDKÖPING 1-9-69 75
1301 14Bev2 STH 5 (TUR) 8-1, huvudtyp 3, F 300 75
1302 14Bf Superb GBG 5-1-72,2:a st 500
1303 14Bf PKXP NR 1 13-11-71, 125
1304 14Bf,v2 STH 18-4- 3 TUR, AB , TYP III 150
1305 14Bg HAPARANDA 2-10-72, PRAKT 500
1306 14Bg SUNDSVALL 5-6-72, LYXS 500
1307 14Bg KÖPING 4-10-72, LYXS 500
1308 14Bg ÖSTERSUND 5-7-72, AB-PR 200
1309 14Bg UPSALA 5-11-72, PR-LYXS 200
1310 14Bg STH 15-12 3 TUR, PRS 200
1311 14Bhvar HJORTQVARN 12-9-72, PR-LYXS kht 150
1312 14Bv3, 7,16", vackert 3 färgs klipp GBG 8-8-71, märkesvärde ca 700 350
1313 15 VACKER DANSK NRS 24 500
1314 15a ÅMÅL 19-5-69, PR-LYX stpl , sign O.P. a 1000
1315 15a KALMAR 18-5-66, sign, AB-PRAKT 750
1316 15a MALMÖ 4-7-66 450
1317 15a ÖDESHÖG 7-10-66, vacker 17ö 350
1318 15b1 WESTERVIK 3-10-67, PRAKTEX 1000
1319 15b1 AB-PR Dansk nr stpl 1 700
1320 15b1 PITEÅ 7-6-69, AB 250
1321 15b2 PRAKTex KALMAR 27-8-68, intyg HOW 4,4,4 2800
1322 15b2 AVESTA 21-12-72, PRAKTRX 4,4,4 1200
1323 15b2 17ö stark färg, BLÅ DANSK prakt nrs 1 750
1324 15b2 BLÅ DANSK NRS 1, AB-PR 750
1325 15b2 WSB 9-4-68, PRAKT 650
1326 15b2 hel rv st FRA SVERRIG 19-2-68, AB F 1650 600
1327 15b2 DANSK NRS 227 ,svår stpl,praktex 4,4,4 600
1328 15b2 DANSK NRS 227 , svår stpl 500
1329 15b2 LINDESBERG 28-8-70, LYXS, 2:a stpl 500
1330 15b2 HALMSTAD 21-10-67, PRS 500
1331 15b2 omvänd DANSK NRS 227 , svår stpl 300
1332 15b2 KRISTIANSTAD 16-?-69, rättvänd stpl 200
1333 15c WEXIÖ 28-11-70, Intyg HOW 3,3,3 4500
1334 15c Pkxp Nr 2 1870 attest Grönlund Felfritt 1500
1335 15c SO)LLEFTEÅ 2-X-70, fräscht gott ex 2.3.1 1500
1336 15c 17Ö grå MALMÖ 28-1-72, tu fl 700
1337 16 20 öre med strålstämpel HOFVA, ett intressant exemplar då strålstämplar på andra valörer än 12 öre är ovanliga. liten tunn fläck 1000
1338 16, 27 UNDERBAR KOMBINATION 20ö LEJON och 1 RIKSDALER RINGTYP T 14 PÅ BLAND FRANKERAT KLIPP, rättvända stpl LANDSKRONA 14-2-73 1600
1339 16a UDDEVALLA 11-9-67, AB 150
1340 16a MALMÖ 16-10-66, AB 150
1341 16a STH 23-6-66, välcebtr AB 125
1342 16a Stockholm 13-7-66, PRS, ktt tandspetrar 70
1343 16b1 DANSK NRS 24 fint ex 200
1344 16b1 CHARL(OTTEN)BERG 2-3, färgstark 150
1345 16b2 STH 26-3-67, pr-lyxcentr 100
1346 16c PRs Östersund 5-7-70 200
1347 16d BACKE 5-8-70, LYXS, 2 :a stpl 200
1348 16d BLÅ DANSK NRS 1, ktspts, AB 100
1349 16e ÖSTERSUND 18-12-70, PRAKT 500
1350 16e HUDIKSVALL 5-11-72, PR-LYX 500
1351 16e GAMLEBY 21-1-71 350
1352 16e Tjellmo 2-4-72, prakt 300
1353 16e STABY 15-10-69 LYXS 250
1354 16e UPSALA 13-4-72, PRAKT 200
1355 16e JÖNKÖPING 28-6-71, PRS 200
1356 16g Superb Grythyttehed 15-1-73 1400
1357 16g NÅS 30-4-72, PR 250
1358 16g HELSINGBORG 26-8-75, AB-PR, sen st 250
1359 16g HERNÖSAND 20-12-72, PR-LYXS 250
1360 16g NORDMALING 10-12-72, AB-PR 200
1361 16g RAMSBERG 12-3-73 125
1362 16g NYKÖPING 8-2-72, AB-PR 100
1363 16g,21i, 25c, Unik bland kombination 20ö Lejon, 30ö+12ö Ringtyp =62ö (assporto) på klipp PRAKTs ÅRJENG 18-4-73 1600
1364 16v2 ESKILST... ÖPPEN 0 nedtill F 1000 200

16,5 RINGTYP T 14
1365 17 BLÅ FINSK ANKstpl 18-8 100
1366 17+19+22 Bläckmakulerat klipp från 28 öres brev 400
1367 17,19,22 28ö 3 färgkl. ,STH 28-11-74 250
1368 17b STH 15-8- 6 tur 400
1369 17b TUMBA 13-8-72, liten 2:a stpl, antydan till dragspel 250
1370 17b 3ö GULBRUN, ...STAD 72, fint ex 250
1371 17b TUM)BA 13-8-72, 2 små dragspel 225
1372 17b TUM)BA 13-8-72, AB-PRstpl , ngt kt 210
1373 17b STPL ... STAD 22-11-72, fint , svår nyans sign OP b 200
1374 17c STH 16-4-3 TUR, PR-LYXS 250
1375 17d SMEDJEBACKEN 7-7-73, AB-PR 100
1376 17e HERNÖSAND 13-11-75, PR-LYX 800
1377 17e GBG 28-1-76, PR-LYX 350
1378 17e FINSPONG 13-4-75, PRS 300
1379 17e STUGUN 29-11-75, PR-LYXS 200
1380 17e ESKILSTUNA 28-7-74, PRS 100
1381 17f lodr. 4-strip GBG 6-5-76, F 1100 400
1382 17f STH 6-9-76, PRS 200
1383 17f ÅMÅL 1-12-76, PRS 150
1384 17f MARIESTAD 23-9-75, PRAKTEX 150
1385 17f ÖREBRO 4-10-75 mkt vackert ex 100
1386 17f STH 16-2-76 1 TUR, PRS 100
1387 17fv4 STH 6 TUR 6-3, 2 märkesbilder, F 1500 250
1388 17g STH 6 tur, lyxs 18-12-77 600
1389 17g KARLSKRONA 16-11?-75, BLÅ stpl 250
1390 17g STH KE. 26-10-76, FÄRGSTARK 250
1391 17g ÖSTRA TORP 9-5-76, LYXS, del av Rekommenderas stpl 200
1392 17g STH 24-7 2 TUR, PRS,hyssjning hö 150
1393 17g STH 22-7- 3 TUR, PRS utan årtal 150
1394 17g STH 21-6-76 6 TUR, PRS 150
1395 17g,v8 KATRINEHOLM 26-8-76, PRS skuggad3 100
1396 17h,var NORA 9-9-77, 2märkesbilder 200
1397 17v4 Ystad 6-6-76 100
1398 17v4 STH 21-3-78,ktspts 50
1399 18 FÄRILA 5-5-78 1000
1400 18 STH C 6-4-79, PR-LYXS 1000
1401 18 ÅMÅL 28-10-79, PRAKT 4ö 1000
1402 18 WÄDERSTAD 17-9-78 PRAKT 4ö 4,4,4 600
1403 18 TOARP 3-4?-78, rv vacker stpl 500
1404 18 Kristianstad 17-6-78, AB 400
1405 18 VESTERTRYSERUM 21-12-78, PRS 300
1406 18 STH SÖD 15-1-79, REKOMENDERASst 250
1407 18 BORN 5-6-79, vacker stpl 200
1408 18 SKINNSKATTEBERG 9-4-79, 3,3,3 kt spts, ab 200
1409 18 KÖPING 18-8-77, fin 4ö t 14 200
1410 18a MARIESTAD 20-4-78, PRS 4 ö mörkgrå 600
1411 18a JÖNKÖPING 7-9-78, Intyg HOW lätt vikt ht, anilinpunkter, 3-4, 4-5, 4, mycket gott till praktex 600
1412 18a ÅTVIDABERG 18-8-79, PR-LYXS 4ö 600
1413 19a STH 8-8-72, tidig stpl 200
1414 19a STH 5-10-72, rättvänd, 2:a stpl , F 800 175
1415 19b,var MSTAD 8-2-73, 2 märkesbilder 200
1416 19c ÖREBRO 1410-74, PRS färgmättad 200
1417 19c GEFLE 22-6-73, PRS 200
1418 19c LINKÖPING 13-10-73, PR-LYXS 200
1419 19c WESTERÅS 20-7-73, PRS 200
1420 19c,v2 ÖREBRO 17-1-74, fin, skuggad 5 100
1421 19c,var stpl ...RBERG 22-X-74, övre ram saknas 200
1422 19cv2 hörnsrpl 75
1423 19d pr TIERP 12-8-74 400
1424 19d NORA 29-12-74, PRAKT 300
1425 19d,22c WARBERG 6-8-75, PRAKTKLIPP 125
1426 19e ÖREBRO 3-7-74, PRAKT 1250
1427 19e ARVIKA 22-9-74, PRAKT 750
1428 19e KIL 14-9-74, PRAKT stpl par i svåra nyansen. ,mycket svår i prs par. UTST obj. 700
1429 19e BLÅ stpl HEDE... 22-11-74 200
1430 19e stpl ... REÅS -75 , färgtypiskt ex 200
1431 19e LILLA EDET 3-12-74, AB 175
1432 19e,22d WEXIÖ 18-3-75 5Ö SVÅRA NYANSENoch 20ö på klipp F 650 175
1433 19e,22e STH NORR 13-11-75, PR-LYXS klipp svår nyans 5ö på poostanvisningsklipp 350
1434 19f ÖREBRO 27-10-75, PR-LYX 400
1435 19f ÖSTERSUND 28-8-76, PR-LYXS 200
1436 19f,22h HULTSFRED 29-7-77, LYXS klipp 200
1437 19f,v2 NORRKÖPING 4-3-76, LYXS PRAKTEX 250
1438 19g STRÖMSTAD 6-7-75, PR 200
1439 19g ÖSTERSUND 5-10-76, PR-LYXS 100
1440 19g,20e UDDEVALLA 19-2-75, PRAKT klipp 100
1441 19g,22d BLÅ P-LYXS HEDEMORA 4-11-75, klipp 500
1442 19gv3 MALMÖ 15-12-74, 2 märkesbilder F1500 350
1443 19h Jönk. 18.1.78 200
1444 19h,22e QVISTRUM 30-12-75, VIOLETT PRS, både 5, 20ö med skuggade siffror 500
1445 19h,22g HÖÖR 10-1-77 , LYXS klipp 150
1446 19h,22h TOREKOW 16-10-76, PR-LYXS 200
1447 19h,33a OSKARSHAMN 22-11-77 , LYXS klipp 200
1448 19h,v2 QVISTRUM 18-12-75, VIOLETT PRS, 250
1449 19h,var JÄREDA 9-12-78, AB-PRs utflutet tryck 100
1450 19hv WESTERÅS 4-5-78, PR-LYXS skugg 5 100
1451 19hv2,33a Nya Kopparberget 1-11-77, lyxs 200
1452 19hv5 NORRTELJE 20-11-77, LYXS 125
1453 19hv5 NYKÖPING 9-5-77, PRAKTstpl 75
1454 19hv5,33a OSKARSHAMN 22-10- 77, t 14+ t 13 100
1455 19v5var stpl...NABY 9-2-78, färgmättat tryck som färgstreck till vä., skugg siffra 3 ställen 100
1456 20a STH Norr 21-10-72 800
1457 20a Falk..., Gott ex 600
1458 20a STOCHOLM ? (14-2 ?) 72, bra ex 400
1459 20a HELSING(BORG) 8-, svår nyans 400
1460 20a G... 2X- 18... välc fin a nyans 400
1461 20a Göteborg 13-7-72, tidig stpl F 2000 250
1462 20b STH 2-7-72, PR-LYXS 2 :a DAGEN!, övre hörntänderna med fettfläck 500
1463 20b LYXc stpl ex..anstad... 125
1464 20b GBG 2-1-73, PRAKT stpl 110
1465 20b Stockholm 22-8-73, vacker 100
1466 20c PRs GBG 1-12-73 900
1467 20c NORRKÖPING 16-12-73, AB 300
1468 20c,19c,21 6+5ö par+12ö (def hörn)= 28ö, Fin färg komb., svår nyans 6ö. MALMÖ 8-11-73. 500
1469 20d KALMAR 2-5-74, AB 125
1470 20d,v8 WARBERG 23-4-74, PRS linjeRr marg 350
1471 20e STH 12-...., F 700 200
1472 20e,19f BORÅS 10-1-76, LYXS klipp 125
1473 20f,g,h 3st grå , Wexiö,Örebro, Landskrona 21-10-74. F 2600 400
1474 20g GÖTEBORG 21-8-74 AB-PRAKTs 200
1475 20g PKXP NR 2 NED 14-8-74, omv prs 150
1476 20h Grythyttehed 4-9-74, LYXs blåkritestreck 350
1477 20h TIERP 19-7-76, AB-PR, F 1000 300
1478 20h STH 2-4-75, prs, 2:a stpl, svår nyans 275
1479 20h HÄR... 225
1480 20h Stockholm 7-1-75, PRS, vht 200
1481 20h STH 6 TUR 13-1, FIN FÄRG 200
1482 20i ASKER 25-3-76, PRS, lvht 300
1483 20i RONNEBY 9-8-75, PRAKTEX, 4,5,4 300
1484 20i Örebro 16-7-75 250
1485 20i AB-PR STH 3-tur 13-5 150
1486 20i FILIPSTAD 26-10-75 125
1487 20i ÖREBRO 19-6-75, RV stpl 110
1488 20j ALSEN 25-7-77, PRS 300
1489 20j STH 22-5-76, PR-LYXS 200
1490 20j WÅ... 1X-1 , violett stämpel 100
1491 20j DÄDESJÖ 11-5-76 rättvänd 100
1492 20j KALMAR 9-8-77, hel sidvänd 100
1493 20j,v8 STH 19-4-76, PRS, färglinje, kt 150
1494 20jv2 KR)YLBO -77, skuggad sexa 100
1495 20k KALMAR 28-2-78, PRS, 2 :a stpl 200
1496 20k STH 6 tur 31-1-77, 2 MÄRKESBILDER 200
1497 21 WÅRDNÄS 22-3-75, PRAKTs , F 2500 E ÖG 1500
1498 21 FÄRLÖF 19-12-74, L-LÄN, SVÅR stpl F 2000 och i praktkvalitet 1500
1499 21 FORS 22-11-75 , W-LÄN, SVÅRA orten se gammal Facit ortstämplar. Postal 2000kr 1000
1500 21 LUNGSUND 11- , mkt svår stpl F 3000 500
1501 21 BILLESHOLM 3-2-77, PRS, ngt kt F 800 450
1502 21 TRÖN(NINGE) 1(8)-12-74, sidostpl Halmstad 18-12-74, klipp, F 800 400
1503 21 KARLANDA 26-8-77, LYXS 300
1504 21 RUNTUNA 1-8-75, OMV PRS, svår d sö 350 200
1505 21 HIMMEL)SÄNDA 10-6-76, stpl F 1200 ,D 200
1506 21 STJERNHOF 13-1-75, PRAKT 150
1507 21 WEDDIGE 16-2-76, rättv stpl 100
1508 21 ÅSBY 9-12-76, PRS 100
1509 21 HÄRADSBÄCK G SM stpl F 500 100
1510 21 LILLKYRKA 13-11-75, PRS 100
1511 21 Kållerstad 27-6-75, PRS, kht F SM 175 100
1512 21 STOBY 31-8-75, L SK 75
1513 21cv3 NORRKÖPING 12-10-72 100
1514 21e P.K.X.P NR 3. UPP 18-9-72, PR-LYX 200
1515 21e? HEMSE 25-9-74, mörkt ultramarin blå, säregen färg , praktex 150
1516 21j P.K.X.P NR 7 NED 14-8-73, PRAKTEX 100
1517 21k HEBY 23-1-74, PRS 100
1518 21k P.K.X.P NR 6 NED 21-1-74, PR-LYXS 100
1519 21k JÖNKÖPING 25-3-74, PRAKTEX 100
1520 21k P.K.X.P NR 1 UPP 18-9-73, PR- LYXS 75
1521 21k P.K.X.P NR 6 UPP 3-8-74, PR-LYXS 75
1522 21l LERUM 26-9-73, P. 3-BLOCK, ovanligt 200
1523 21l STH NORR 29-4-75, PR-LYXS 125
1524 21l KARLEBY 12-6-75, PRS, tjocka siffror 100
1525 21l P.K.X.P NR 2 NED 13-4-74, PR- LYXS 100
1526 21m ÅMOT 21-6-74, LYXS 250
1527 21m P.K.X.P NR 9 22-5-74, PR-LYXEX 200
1528 21m WIMMERBY 8-11-75, LYXS pr 4,3,5 150
1529 21m GRÖNSKÅRA 15-7-74 , delvis postalt bläckifylld 125
1530 21m P.K.X.P NR 13 UPP 29-5-78, PRS, stpl F 200, skruvavtryck 125
1531 21m Broddbo 14-4-75, PR-LYXS 125
1532 21m ÖDESHÖG 31-1-75, PRAKT 100
1533 21m HSB 16-6-76, PR-LYXS 100
1534 21m LAHOLM 24-7-76, PR-LYXS 100
1535 21m WADSTENA 11-12-74, PRAKT 100
1536 21m P.K.X.P NR 12 UPP 4-6-74, LYXS 100
1537 21m P.K.X.P NR 16 UPP 24-3-75, PRS, stpl F 100 100
1538 21m HERNÖSAND 21-9-74, PRAKTEX 100
1539 21m WADSTENA 11-3-78, PRS 75
1540 21mv4 NÄSBYHOLM 5-6-77, PRS, kt, 2 märkesbilder 200
1541 21mvar STH 23-2-75, AB-PRS, DRAGSPEL 150
1542 21n ÄPPELBO 5-7-75, PRS 100
1543 21o P.K.X.P NR 20A 20-9-74, LYXS 100
1544 21o ÅLAND 19-9-77, PRAKTs 75
1545 21p LÄNNÄS 5-8-76, PRS 100
1546 21var STH 8-76, 2 MÄRKESBILDER , klipp 200
1547 21var Ö.W.J 3-5-77, MÅNGA VITA FLÄCKAR 150
1548 22c SKÖFDE 6-8-73, LYXS 400
1549 22c WINGÅKER 18-9-74, PR-LYX 300
1550 22d TROSA 1-2-74, LYXS 500
1551 22d ÅBO 7-7-76, FINSK PRAKTstpl 300
1552 22e ÖREBRO 17-8-75, PR 300
1553 22e TORSHÄLLA 15-8-75, PRAKT 250
1554 22e lyxc ex på klipp STH 19-5-75 200
1555 22e STRÖM 26-11-75, LYXS 200
1556 22e KARLSTAD 13-8-75, PRAKT 200
1557 22e SKÖFDE 24-3-75, PRS 100
1558 22ev3 WESTERÅS 30-11-75, LYXS, 2:a stpl 125
1559 22f LYXst Eskilstuna 1-8-76 1000
1560 22f WINGÅKER 15-12-75, PR-LYX 1000
1561 22f NYKÖPING 12-3-76. PR-LYXS 500
1562 22f UPSALA 28-10-75, AB-PR 250
1563 22f UPSALA 15-1-76, PRS 200
1564 22f LINKÖPING 25-10-77, PRS 200
1565 22f UPSALA 29-10-75, PRS 200
1566 22f NORRKÖPING 29-11-75, vacker 125
1567 22f SUNDSVALL 5-5-76, FINT AB 100
1568 22f PITEÅ 22-4-76 rättv stpl 90
1569 22f,19f FALKENBERG 21-1-76 , LYXS klipp 200
1570 22f,19F MALMKÖPING 1-2-76, LYXS klipp 20+5ö 200
1571 22f,19g LIDKÖPING 26-12-75, LYXS klipp 200
1572 22f,19var KRISTINEHAMN 6-11-75, LYXS klipp 20ö blekorange (välcentrerad -ovanligt) och 5ö med stor grön tryckfläck 250
1573 22g,19f CARLSCRONA 31-1-76, BLÅ LYXS 700
1574 22h 383 ENGELSK STPL 125
1575 22h TROSA 3-2-78, PRS 100
1576 22h,19h BLÅ stpl STH 22-9-76, PR klipp 400
1577 22hv2 STH 23-37 x, starkt förskjuten tandning 350
1578 23 NORA 18877, LYXS 500
1579 23 FRA SVERRIG 18-9-76, PRS 200
1580 23,19 ASKERSUND 11-10-77, LYXS klipp 150
1581 23a MALMÖ 27-3-77, vacker sidv. 100
1582 23a,19h KARLSBORG 2-8-77, PR-LYXS KLIPP 100
1583 23b WESTERVIK 8-6-77, PRAKT 20/20 300
1584 23b LINKÖPING 15-7-77, PRklipp 200
1585 23b STH 3-5-77, PRS 125
1586 23c SANDHEM 16-4-77, PRS 250
1587 23c WESTERÅS 31-7-77, PRS 150
1588 23c,30a NORA 5-11-77, PRS 20/20 + 5ö t13 125
1589 23cv2 GBG 12-10-77 200
1590 23v2 KÖPING 10-9-77, AB-PRS, skuggade si. 110
1591 23v2,19h NEDERKALIX 19-3-77, PRS klipp 150
1592 24 PR WERNAMO 29-11-75 600
1593 24a STH 17-8-72, omv prs, del röd utländsk 150
1594 24b 24ö stpl ...SBERG 100
1595 24c STOCKHOLM 25-11-72, ovanl tunt ppr 200
1596 24d STH 6-2-73, PRS 400
1597 24d WISBY 13-8-74, PRAKTEX lyx centr 350
1598 24d ÖDESHÖG 17-11-73, sidv, pr-lyxcentr 100
1599 24d ASKERSUND 20-12-73 75
1600 24e STH 20-2-73, PRAKT 400
1601 24e WINNINGA 4-7-75, E ÖG, blä krita ned vä 75
1602 24f,v5 GBG 5-6-74, skuggad siffra gul färg 100
1603 24fv2 RÅNEÅ 3-12-76, skuggad siffra 200
1604 24g TINGSRYD 25-8-77, PR-LYXS 500
1605 24g GEFLE 9-9-77, PR-LYXs 400
1606 24g FILIPSTAD 15-4-78, PR-LYXS 300
1607 24g ÅRJENG 20-7-76, LYXS, 2:a stpl 250
1608 24g KIL 17-9-77, PRAKT 250
1609 24g BJÖRKLINGE 9-2-79, LYXS 150
1610 24g BERGVIK 20-3-78, PR-LYXS 150
1611 24g RIMFORSA 1-4-78, AB-PRS 125
1612 24g DEGERFORS VERML 20-1-75 100
1613 24g FILIPSTAD 28-5-77, PRS 100
1614 24g BURTRÄSK 15-12-76, OMVPRS 100
1615 24g,var STH 10-3-77, DRAGSPEL 500
1616 24gv2 STORVIK 14-5-74, AB-PR, skuggade sif 200
1617 24gvar KALMAR 28-10-78, PRS, dubbeltand 140
1618 24h KNISTA 25--6-76, AB-PRS 200
1619 24h,v1 WINSLÖF 3-12-78, spegeltryck 225
1620 24i BO)RGSTENA 29-12-75, LYXcentr citron, F 800 200
1621 24i,20,21 vackert 3 färgs klipp 24ö+ 6ö+ 12ö, märkesvärde ca 950:-, 6ö med ve 350
1622 25 REGNSJÖ 8-9-73, PRS X HÄL 1500 1250
1623 25c STH 7-2-73, MYCKET FINT sidv stpl 150
1624 25c,21e STH 8-3-73, pr-lyxs 42 Ö KLIPP 250
1625 25d2 KUNGSBACKA 10-3-75, LYXs , 2:a stpl 125
1626 25e Superb Marstrand 22-8-73 700
1627 25e HUDIKSVALL 21-10-73, PR-LYXS 200
1628 25f BLÅ FINSK ANKstpl 18-8 200
1629 25g JÖNKÖPING 19-4-76, PRS 100
1630 25h 30ö 3-strip GBG 8-8-74, F 1800 350
1631 25h GRÖDINGE 7-12-76, PR-LYXS 300
1632 25h ROMA 2-12-79, PR-LYX 250
1633 25h GEFLE 23-9-77, PRAKT 200
1634 25h SVENLJUNGA 7-2-76, PPRAKT 200
1635 25h NORSHOLM 16-9-76, PRAKT 150
1636 25h SÖLVESBORG 12-7-76, PRS 100
1637 25h ULRIKA 17-2-77, AB-PR 100
1638 25h,v2 ENKÖPING 22-8-76, PRS, spegeltryck 300
1639 25i LYXs KIL 23-7-77 700
1640 25i SPANNARP 14-10-76 LYSANDE BLÅ PRAKTstpl 350
1641 25i pr Linköping 10-10-77 300
1642 25i BERGVIK 1-1-77, PR-LYXS 200
1643 25j ÅKERSBERG 29-4-77, PRS 150
1644 25j SÄFSJÖ 22-2-77, PRS 100
1645 25j FALKENBERG 2-2-77, AB-PR stpl 75
1646 25j SKÖFDE 11-9-78, sidvänd fin , F 200 60
1647 25j,v7 GRANGÄRDE 24-8-74, PRS skuggade siffror och tjockt kartongpapper 300
1648 25jv3 SUPERSVART 30Ö , ...Köping 18-2 100
1649 25jv3 NÄRTUNA 1-1-77, RÄTTVÄND 50
1650 25v3 prs Sala 11-12-74 125
1651 26 BAR)SEBÄCK 9-8-78, rättv. M SK ,F 500 300
1652 26a SÖDERKÖPING 5-12-72, F 1800 225
1653 26a stpl ... 6 upp -72, kt, F 1800 200
1654 26b,var UTFLUTET TRYCK, FANTASTISK VARIANT PÅ 50ö . DET MEST UTFLUTNA TRYCK SOM ÄR KÄNT? utst.obj. kt, STPL ...DA-75, 6000
1655 26d WIMMERBY 3-11-73, fin färg 125
1656 26d GEFLE 21-11-74, OMV PR-LYX 110
1657 26d HA)LMSTAD 1-9-75, fint AB ex 100
1658 26e HERNÖSAND 28-10-75, PRS 250
1659 26f ROGSLÖSA 8-10-77, PRAKT 500
1660 26f LÄNNÄS 27-9-76, AB-PR 200
1661 26f,var MALMÖ 13-7-76, DRAGSPEL 300
1662 26g HÖRBY 22-12-77, PRAKT 600
1663 26g ÄS 31-12-78 , LYXS, 2:a stpl 400
1664 26g FINSPONG 1-1-78, PRAKT 400
1665 26g TOBO? 15-8-77, rv stpl 250
1666 26g WADSBRO 16-12-76, PRS, obet blåkrita 250
1667 26g STENSTORP 24-2-77, PRS 250
1668 26g HORNDAL 15-7-77, FINT 200
1669 26g ROSERSBERG 22-2-77, PR-LYXS 200
1670 26g EKSJÖ 4-7-77, PRS 200
1671 26g UPSALA 16-5-78, PRS 150
1672 26g HJORTQVARN 17-4-77, AB-PR 150
1673 26g GBG 12-1-78 125
1674 26g STH 30-11-77, PRAKTS 125
1675 26g STH C. 20-4-78, rv stpl 110
1676 26g SKELLEFTEÅ 17-2-76, sidvänd stpl 100
1677 26g HULTERSTAD 100
1678 26g SKARA 22-1-78, PRAKT stämplel 100
1679 26h GBG 22-2-78, PR 450
1680 26h stpl -77 125
1681 27a omv prs Östersund 18.4.73,AB 400
1682 27c LIDKÖPING 28-2? 74, NÄRA PR-LYX 500
1683 27c LINKÖPING 14-6-75, PRS, 2:a stpl 300
1684 27c stpl ...LA 20-9-74, fräscht ex 150
1685 27c WENERSBORG 7-2-75, AB 3,3,3 100
1686 27d WISBY 16-2-76, pr-lyxs 750
1687 27d LINKÖPING 9-12-76, AB-PR 450
1688 27d WADSTENA 17-7-77, VACKER 350
1689 27d MALMÖ PAKET 23-5-78,ab-prs 300
1690 27d MALMÖ 27-7-75, hel sidv 250
1691 27d STH 13-12-77 200
1692 27d STH PAKET 29-6-77, AB 200
1693 27d ÖSTERSUND 5-12-77 ,AB 200
1694 27d WISBY 14-10-76, PRS 200
1695 27d WIMM(ERBY) 3-, pr-lyxcentr 150
1696 27d UPSALA 19-12? -77 100

27,5 RINGTYP T 13
1697 28-31,33v2 3-6+20ö SPEGELTRYCK, F CA 1275 300
1698 28a KLOTEN 2-11-78, LYXS 1000
1699 28a PR GEFLE 29-3-79 250
1700 28a Fra Sverige, antikva, fint ex 3ö 100
1701 28a ELMHULT 23-12-78, VIT TRYCKFLÄCK 100
1702 28a ljus färg rv STH 24-1-78 75
1703 28b STH 4-5-78, PR 110
1704 28b Stockholm 2 TUR 13-9-77, PR 100
1705 28b GEFLE 29-9-77, TIDIG sidvänd 100
1706 28b STH 4 TUR 1-10-77, PR-LYXS 100
1707 28c MALMÖ 11-2-78, PRAKT, svår nyans 1500
1708 28c UPSALA 16-4-78 200
1709 28d PÅLSBODA20-2-84, PR-LYXS, sign OP 250
1710 28d GÖTEBORG 3-5-79, PR-LYX nyansintyg O.P 250
1711 28d GBG 25-10-79, pr 200
1712 28d SKINNSKATTEBERG 4-6-79, PRAKT 200
1713 28d WADSTENA 5-3-78, PR 200
1714 28d ÖREBRO 4-10-78, PR 100
1715 28d PKXP Nr 5 UPP 6-3-82, PRS 100
1716 28d STH 5 TUR 4-10-80, PRS 100
1717 28d GEFLE 11-5-82, PRS 100
1718 28d,v2 GBG 31-3-79, PRS skuggad siffra 75
1719 28e GBG Lbr 23-2-81, PR-LYXs 200
1720 28e STH 4 TUR 22-9-82, LYXS 200
1721 28e NORRKÖPING BIKUPE 5-7-82, PR 200
1722 28e STH1 TUR 17-10-82, PRS 100
1723 28h WREDSTORP 12-8-85, lyxs 300
1724 28h SONSTORP 12-3-84, PRS 100
1725 28v2 GBG 1-11- mycket starkt spegeltryck 200
1726 28v2 NYKÖPING11-11-84, SPEGELTRYCK 100
1727 29 BERG 28-6-84 100
1728 29a1 GBG 24-2-80, PRS 150
1729 29b pr Gefle 9-6-80 225
1730 29b STH 30-7-80, PR-LYXs 200
1731 29b BÅNGHAMMAR 6-3-83, PRAKT 200
1732 29b STH 23-3-80, PRAKT 150
1733 29b HEDESUNDA 24-8-84, PR-LYXS 150
1734 29b STÅNGA 12-2-81, PRS 150
1735 29b PRs STH 14-6-83 100
1736 29b BETTNA 18-4-81, PRS 100
1737 29b Stockholm NORR 28-6-81, PR-LYXS 100
1738 29b SKARA 4-10-81, LYXS 100
1739 29bvar STH 12-9-81, LYX, partiellt spegeltryck (lite svagt) 1500
1740 29d ÅKERSTRÖM 12-4-84, PRS , 2:a stpl, P BO F 100 100
1741 29e STH 12-1-83, LYX- nära LYX 500
1742 29e WAXHOLM 16-1-85, sign e OP 150
1743 29e STH ÖM 22-4-86, PRAKT 125
1744 29e STH 24-9-84 1 TUR, LYXS 125
1745 29e PKXP NO 25 A 3-1-87 PRAKTEX 110
1746 29e INGATORP 3-1-87, PR 100
1747 29e STH 4 9-1-86, PR-LYXS 100
1748 29e STH LGL 5-3-84, PRAKT 100
1749 29e P.K.X.P NR 17 17-4-84, prs 100
1750 29e prs STH C 5-1-85 75
1751 29v2 FRA SVERIGE, 4ö starkt spegeltryck 150
1752 29v2,v6 Malmö 8-11-81, mycket starkt spegeltryck med skuggad siffra 200
1753 30 TUTARYD 12-7-84, PRS, stpl 125 100
1754 30b SMEDJEBACKEN, LYXS 250
1755 30b Jönk. 9-4-81, ÄVEN MITTSTPL AV ANNAN ORT 7-4-81 4-BLOCK 200
1756 30b EDANE 8-12-81, PRAKT 125
1757 30b OUSBY 12-8-82, PRAKT 100
1758 30b BJUF 12-7-83, BLÅAKTIG stpl 100
1759 30b NÄSSJÖ 31-1-82, PR-LYXS 100
1760 30b NYKÖPING 19-4-82, PR 75
1761 30bV5 WESTERVIK 7-6-80, PR-LYX 250
1762 30bv9 EKSJÖ 12-2-83, PRS, vit fläck på SV 100
1763 30c pr-lyx Örebro 8-8-79 300
1764 30c ÖREBRO 1-8-79, PR-LYXS 75
1765 30e 6-BLOCK rv stpl Halmstad ett par obet ktt 400
1766 30e FISKEBY 9-8-82 300
1767 30e LYXs Westerås 22-11-84 200
1768 30e STENSTORP 7-9-82, LYXS 150
1769 30e ARVIKA 4-11-82, LYXS 125
1770 30e ASKERSUND 15-2-83, PR-LYXS 100
1771 30e ENÅNGER 20-8-82, PRAKT 100
1772 30e FJELLBACKA 24-3-83, LYXS klipp 100
1773 30e GEFLE 29-11-82, PRS 50
1774 30f SKYLLBERG 4-5-83, 4-BLOCK olivgrön 400
1775 30f KARSJÖ 10-12-83, 4-BLOCK , kt, olivgrön, några särade tänder 250
1776 30f RÖK 10-11-83, LYXS 125
1777 30f NYLAND 7-10-83, PRS svårare nyans 100
1778 30f STOREBRO 24-5-83, PR 100
1779 30g KÄFSJÖ 22--12-83, BLÅ PR-LYXAVTRYCK, på klipp, R3 300
1780 30g BILLINGE 22-12-83, PR, lvht 100
1781 30g KÖPING 15-1-84, PR-LYXS 80
1782 30h ÖSTERSUND 21-3-84, LYXs 150
1783 30h KISA 19-2-84, PR-LYXS 125
1784 30i WERNAMO 15-8-84, LYXS 250
1785 30i GIMO 6-2-86, PR-LYX 200
1786 30i PR Westerås 16-11-84 150
1787 30i PITEÅ 2-9-85, PRAKT 150
1788 30i REJMYRA 23-5-86, LYXS 150
1789 30i OUSBY 10-6-85, LYXS 125
1790 30i EDSVALLA 2-6-85, PR-LYXS 90
1791 30i SKÖFDE 30-10-85, PRS 50
1792 30i,33f DEROME 16-12-85, LYXS klipp 150
1793 30k GISSLARBO 27-1-87, PR-LYX EX 400
1794 30k HALMSTAD 28-6-85, PRAKT 200
1795 30k MJÖLBY 15-10-86, LYXS 200
1796 30k ALSEN 7-7-86, PR-LYXS 150
1797 30k Nyland 21-10-86 125
1798 30k LERBÄCK 6-3-86, PRAKT 125
1799 30k GRENNA 25-7-86, PR-LYXS 80
1800 30k JÖNKÖPING 8-6-85, PRS 50
1801 31a WÄRDE, PRS 300
1802 31a PKXP Nr 7 NED 13-3-78 50
1803 31c HÖRBY 2-9-79, PRS 125
1804 31d KUNGSBACKA 22-4-80, LYXS 250
1805 31d KALMAR 14-6-78, PR 200
1806 31d STH 1 TUR 11-9-80, PRAKTEX 150
1807 31d STH 22-6-80 5 TUR, PRS 125
1808 31d STH 6 TUR 23-11-80, PRAKTs 100
1809 31d ASKER 24-12-79, PRS, färgstark 100
1810 31e Stockholm 5 TUR 18-8-81,lyxs 200
1811 31e ÅNGBÅTS PXP. No 25 4-10-81, PRs 150
1812 31e,v3 STH 3-6-83, PRAKT 250
1813 31e-fv3 HARESTAD 11-1082, skuggad siffra 100
1814 31g KRISTINEHAMN 13-3-83, PR-LYX 300
1815 31g WREDSTORP 21-2-83, LYXS 300
1816 31g NELHAMMAR 2-3-82, LYXS PAR 300
1817 31g STH 1 TUR 29-3-83, PR-LYXS 200
1818 31g STH 2-1-84 5 TUR, PR-LYXS 150
1819 31g GBG 27-5-85, PRS 140
1820 31g STH 14-5- 1 TUR, PR-LYXS 110
1821 31g KRISTINEHAMN 11-7-83, PRS 100
1822 31gv4 BERGVIK 3-10-83, skuggad siffra 75
1823 31h STH 15-12-83, 3 TUR 200
1824 31h 6ö svår nyans mjukt ppr ...SÅS -83 50
1825 31i WREDSTORP 26-2-85, LYXS 300
1826 31i Stockholm 1 TUR 27-5-84, LYXS 100
1827 31j STH ÖM 2-1-88, PR 150
1828 31j WEXIÖ 12-12-84 PR-LYXS sign j O.P. 150
1829 31j STH 6 TUR 6-9- 84, PR-LYXS 125
1830 31j SKANÖR 19-6-85, PRAKTS 100
1831 31k MALMÖ 6-9-85, LYX 2000
1832 31k STH 15-11-83, 5 TUR, LYXS 200
1833 31k FILIPSTAD 21-4-87, PR 150
1834 31k MALMÖ 6-11-84, PR 150
1835 31k ÖREBRO 7-7-89, PRAKT stpl 100
1836 32 NORDM-EDEBÄCK 19-10-80, PRS 200
1837 32 REK stpl, PRS, kt 200
1838 32 GBG BIKUPE stpl 16-2-82 125
1839 32 ANDRARUM 24-4-83, RÄTTV. L-SK 250 125
1840 32 LÅNGARED 19-4-84, PR LYXS , tunn fläck 100
1841 32 WÄRDE stpl 100
1842 32a pr HJO 15-9-80 125
1843 32b ÅNGBÅTS PXP No 23 5-8-81, LYXS 250
1844 32b TORPSHAMMAR 24-2-81, PR-LYX 250
1845 32b WÅMHUS 22-8-83, PR-LYX 200
1846 32b PR BETTNA 16-5-81 175
1847 32b PKXP NR 17 25-9-77, PR 150
1848 32b FINJA 16-11-82, BLÅ PRS, Nst 16 150
1849 32b HALMSTAD 14-4-83, PRAKT 110
1850 32b GBG 29-8-78, PR-LYXS ,sign b O.P. 100
1851 32b PKXP Nr 2 UPP 8-12-77, PR-LYXS 100
1852 32b BREDARYD 1-10-78, PRAKT 100
1853 32b ÅRSUNDA 20-7-83, LYXS 100
1854 32b P.K.X.P NR 5 NED 28-8-80, LYXS 100
1855 32b P.K.X.P NR 52 20-6-82, PR-LYXS 100
1856 32b STH 7 25-7-82, PRAKTEX 80
1857 32b P.K.X.P NR 10A UPP 14-3-83, LYXS 75
1858 32bv10 STH 7 20-12-82, PR-LYX skuggade 1 200
1859 32bv10 SVINSTAD 16-11-78, PR-LYXS 100
1860 32Bv10 KARLSTAD 2-12-82, PRS 75
1861 32c FINJA 13-2-82, BLÅ PRS par 500
1862 32c WADSTENA 12-9-82, SUPERB STPL, PR-LYX 400
1863 32c P.K.X.P NR 24 1-5-82, pr-lyx ex 250
1864 32c PKXP NO 10 A UPP 23-7-78, PR 150
1865 32c P.K.X.P NR 1 UPP 1-10-80, LYXS 150
1866 32c ÅSENHÖGA 10-2-82, PR-LYXS 125
1867 32c PR DINGTUNA 5-4-78 100
1868 32c PKXP Nr 46 2-9-83, PR-LYXS 100
1869 32c WESTERÅS 2-6-82, PR 100
1870 32c KARLSBORG 14-9-82, PR-LYXS 100
1871 32c PKXP. Nr 17, 3-11-81, LYXS 100
1872 32c GRIMSLÖF 7-4-78, PR 100
1873 32c STAFRE 18-10-83, PRAKT 100
1874 32c P.K.X.P NR 18 UPP 5-8-81, LYXS 100
1875 32c P.K.X.P NR 33 4-7-79, LYXS 100
1876 32c ÅLSHULT 10-7-78, PR-LYXS 100
1877 32c HÖÖR 10-2- 83, PR 90
1878 32c K.E.J. 30-9-82, PR-LYXS 75
1879 32c P.K.X.P NR 7 A 17-10-82, PRAKT 60
1880 32c,v2 KUNGSBACKA 11-7-78, superb stpl starkt spegeltryck 250
1881 32cv3 MALUGN 13-7, mkt starkt spegeltryck 100
1882 32cv5 SÖDERÅKRA 17-12-82, LYXS 150
1883 32cv6 12ö 3 st DRAGSPEL STPL ...geiho.. 200
1884 32cvar STH 8-6-81, PRS 2 MÄRKESBILDER 200
1885 32d SMEDJEBACKEN 24-2-80, LYXS 150
1886 32d MALMÖ 3-8-80, PRS 100
1887 32d WESTERÅS 12-3-80, PRS 90
1888 32e WEXIÖ 1-9-81, LYXS 200
1889 32e vackert GRILLBY 18-9-80 125
1890 32e MARIESTAD 11-11-82, PR 100
1891 32e P.K.X.P NR 8 UPP 18-5-80 LYXS 100
1892 32e PKXP. Nr 5. UPP 22-7-80, PR-LYXS 95
1893 32f 4-block FINSPONG 22-3-83, vht, ABobj F 10000:- 600
1894 32f Bellö 11-3-84, svår nyans 100
1895 32f prs PAR Boxholm 20-2-84 100
1896 32g BORÅS 19-5-85, LYXS 3-STRIP 300
1897 32g GAGNEF 16-11-83, LYXS 150
1898 32h BERGVIK 24-8-84,Prakt 200
1899 32h FRA) Sverige, antikva , fint 100
1900 32h KARLSTORP 18-4-88, PR-LYXS 100
1901 32I P.K.X.P NR 2 B UTR U 19-10-83, PR-LYXS 100
1902 32m P.K.X.P NR 20C 9-4-76, PRS , stpl F 75 50
1903 32v4 12ö mycket starkt spegeltryck, 13-7-82 100
1904 32var färgfyllningar upptill 250
1905 32var 12ö t 13 2märkesbilder i sidled...rnho 200
1906 32var LILLA EDET 27-X-84, 2märkesbilder 150
1907 33 ENGELSK STPL " 383" 250
1908 33 HULL 4 B JA 8 83, AB-PR 250
1909 33 DANSKstpl nr 19, rättv 200
1910 33 Finska Jernvägs Postexped. 2st 20ö finska stpl 1883 200
1911 33 ANK 9-5- PRS 20ö Finsk stpl 125
1912 33 Finsk ANK stpl 24-9 100
1913 33 ANK 5-10, PRS kt 100
1914 33a HULL DE 8 78, NRS 383 I PAR, PR-LYX 1000
1915 33a HANGÖ 14-2-78, FINSK PRS 250
1916 33a JÖNKÖPING 28-2-78, PRAKT 200
1917 33a STH SÖD 10-4-78, LYXS PAR 200
1918 33a LINKÖPING 24-12-77, PR-LYXS 100
1919 33a ÖSTERSUND 3-11-78, LYXs 100
1920 33a WARA 9-12-78, PRAKT 100
1921 33a,var UPS... 1-, 2 märkesbilder 200
1922 33b DANSK NRS 19 vacker 150
1923 33b QVISTRUM 3-8-82, PR-LYXS 150
1924 33b FRA ) SVERIIGE M, är nr 33 ringtyp t13 100
1925 33b GBG 30-6-81, PRAKT 100
1926 33b STRÖMSTAD 18-12-79, PR-LYXS 100
1927 33b TORSÅKER 9-2-81, PR-LYXS 100
1928 33b,19f 20ö t13+5ö t14, BOXHOLM 3012-79, Pkl 300
1929 33bv13 WING... 11-12-, trasiga siffror och sammanhängande 125
1930 33c DANSK NRS 19, sidvänd fint ex 200
1931 33c HESSLEHOLM 21-1-91, PRS 100
1932 33c DANSK NRS 19, prs, ktt 100
1933 33cv9 SOLLEFTEÅ 17-11-80 100
1934 33cv9,10 LINKÖPING 21-5-81, PRS 150
1935 33cvar TORSÅKER 14-3-81, PRAKT,svag ytterram 200
1936 33d ANK 17-8- PR-LYXS 20ö Finsk stpl 200
1937 33d STH C. 18-3-80, PR-LYX 150
1938 33d FORSMARK 5-3-83, PR-LYX 150
1939 33d KÄFSJÖ 22--12-83, BLÅ på klipp, R3 100
1940 33d FRA Sverige, grotesk stil, fint ex 90
1941 33e ANK 24-10, PRS 200
1942 33e ANK 12-7- , PRS FINSK 200
1943 33e WREDSTORP 29-4-85, pr- LYXS 200
1944 33e KARLSTAD 14-11-83,PR 150
1945 33e HANGÖ 18-12-81 , FINSK STPL 125
1946 33e RÅDA 6-11-84, PR 95
1947 33e SÖDERHAMN 14-9-83, PRS 50
1948 33e,var 2 märkesbilder ... BORG -84 200
1949 33ev8 FINSPONG 24-5-84, 2 märkesbilder prs 250
1950 33f WESTERVIK 6-10-85, LYXEX 5,5,5 900
1951 33f SKÅRED 23-4-85, LYXS 300
1952 33f KUMLA 11-2-85, PRAKT 200
1953 33f KRISTINEHAMN 9-5-86, LYXS, PR-LYX 200
1954 33f UPSALA 1-3-86, PR-LYXEX 200
1955 33f HANGÖ 8-1-86, FINSK PRS 200
1956 33f HELSINGFORS 4-6-85, finsk stpl 200
1957 33f prakt Köping 21-7-85 150
1958 33f BJUF 25-4-86, BLÅ stpl 150
1959 33f ÖSTERSUND 27-8-85, LYXs 125
1960 33f ÅMÅL 5-1-85, PRAKT 125
1961 33f KÄRRGRUFVAN 15-12-84, PR-LYXS 110
1962 33f KÄRRGRUFVAN 13-12-84, PR-LYXS 100
1963 33f SÖDERKÖPING 26-4-85, PR-LYXS 100
1964 33f BI HÖRKEN 6-11-85, PR-LYXS 100
1965 33f KATRINEHOLM 13-7-85, PR-LYXS 90
1966 33f HÖRBY 12-2-85, PR 90
1967 33f ANEBY 9-2-86, PRS 75
1968 33f WARA 14-1-84, PRS 60
1969 33f FORS STATION 4-11-85, OMV LYX 50
1970 33fv8 MÖNSTERÅS 30-7-84, PRS 2märkesbilder , F 600 200
1971 33v10 Stockholm 26-1-81, trippel variant, vit fyllning i oll, streckad siffra och förskjuten tandning. 200
1972 33v1F tretio/20 Nässjö 27-8-72, lyxs facsimile 150
1973 33v8 QVISTRUM 19-5-84, PRS , 2 märkesbilder 200
1974 34 BORLÄNGE 26-4-79 hel sidvänd 100
1975 34 KOLSEBRO 17-4-78, rättv H SM 250 100
1976 34a JERRESTAD 11-11- (77-78), F 600 200
1977 34a STH 27-8-(78)
1978 34c Stockholm 25-11-82, PR-LYX 300
1979 34c ÖSTERSUND 15-12-81, PR-LYXs 250
1980 34c FAGERÅS 16-10-79, AB-PR 150
1981 34c MALMÖ 8-1-81, PRS 125
1982 34c TUMBA 11-2-82, PR men 2:a stpl 125
1983 34c KALMAR 3, + WÄRDE stpl , ovanligt 125
1984 34c MOHOLM 1-6-82, PRAKTex på klipp 125
1985 34c ÖDESSTUGU 3-12-82, PRS klipp 100
1986 34c,v8 WEXIÖ 20-4-81, PRAKT färglinje 200
1987 34cv5 Ornäs 15-1-, starkt förskjuten tandning 150
1988 34d YSTAD 3-3-81 300
1989 34d HORNSBERG 30-8-83, rv F 400 st Elän 200
1990 34d BJÖRKVIK 29-3-84, PRS 200
1991 34d ÖSTERSUND 7-7-79, PRs 175
1992 34d JERFSÖ 2-6-81, PRS 100
1993 34d SVENLJUNGA 2-6-81, PRS 100
1994 34e HÅKANBOL 1-1-82, PRS 200
1995 34e TROLLHÄTTAN 23-4-83, PRS 100
1996 34f STH 20-9-83 200
1997 34f FINSPONG 8-2-84, vacker citrongul 200
1998 34f LESSEBO 8-10-83, AB-PR 200
1999 34f Stockholm PAKET C. 27-10-84, citrongul 200
2000 34f citrongul stpl ... no 3 ned, 6-5-84 150
2001 34f STH 21-84, citrongul. 3,3,4 125
2002 34f ASKERSUND 26-11-83, citrongul 100
2003 34f K)RISTINEHAMN 19-3-84, AB , citrongul, fräscht ex 3,3,3 90
2004 34j ANKARSRUM 4-8-84, BLÅ PRS 250
2005 34j WREDSTORP 9-6-84, LYXS , del Wärde stpl,tryckvar färgfläck ned vä 250
2006 34j GRENNA 14-3-85, PRS 125
2007 34k Karlstad 12-4-90 em, pr-lyx ex 350
2008 34k STH T.E. 23-12-85, LYXSTPL 250
2009 34k ÖSTRA HUSBY 15-9-84, mkt vacker 125
2010 34k SKENINGE 15-10-84, vacker AB 100
2011 34k WISSEFJERDA 22-9-84,H SM, OMV PR 100
2012 34k,v2 STH 4-8-8..., SPEGELTRYCK 400
2013 35 TINGSRYD 22-4?-84, 2 märkesbilder 150
2014 35a RAMNÄS 23-2-79, PR-LYXS 100
2015 35av12 NORA 7-4-79, stor vit fläck 250
2016 35b UPPHÄRAD 11-5-83, BLÅ PR-LYXS 250
2017 35b BORENSBERG 26-7-78, LYXS 125
2018 35b HERNÖSAND 11-8-88, LYXS 100
2019 35b WREDSTORP 17-6-79,, PRAKT 100
2020 35b JÖNKÖPING 11-6-83, LYXS 100
2021 35b2 LILLA EDET 2-8-88, PR-LYX 250
2022 35bv4 BJÖRKVIK 21-10-77,prs, spegeltryck 100
2023 35bvar stor vit fläck över 30, stpl 10-12-78 125
2024 35c LIDKÖPING 18-6-78, PRS 300
2025 35c v7 Skurup 16-7-78,ab-pr 200
2026 35d pr Årjeng 1-12-79, litet Dragspel 200
2027 35d FRÖVI 24-9-81, PRAKT 100
2028 35d NÄFLINGE 14-1-82, PRS, L SK 100
2029 35d NORRKÖPING BIKUPE stpl23-6-82 100
2030 35d,v8 ULLARED 1-6-82, PRs, skuggade siffror 100
2031 35e GBG BIKUPESTPL, 14-1-82, PRS 200
2032 35e,v7 SALA 27-5-81, PRAKT ,VAR "80" 400
2033 35f,v7 ESKILSTUNA 29-3-81, PR VAR "80" 300
2034 35fv12 BODEN 24-8-81, LYXS, variant "80" 250
2035 35fv12 GBG ventilstp 6-11-79, par vanlig och nedre variant "80", kt, ovanlig i par 200
2036 35h CHARLOTTENBERG 9-5-84, PRAKT 200
2037 35h HEMSE 28-7-83, PRAKT 100
2038 35i SÖDERHAMN 1-7-85, PR-LYXS 3-STRIP 300
2039 35i PR Westerås 9-8-86 200
2040 35i SILLERUD 1-1-86, PR-LYX 200
2041 35i OROUST 8-10-85, PR-LYXPAR 200
2042 35i BJÖRNEBORGS STATION 17-5-85, BLÅ PRAKTEX 200
2043 35i PR Gagnef 12-4-84 125
2044 35i WIKSJÖ 2-6-85, PRS 100
2045 35i MOHOLM 15-6-86, PRS 100
2046 35i STRENGNÄS 19-10-85, PRS 50
2047 35j WREDSTORP 27-9-86, pr-lyxs 175
2048 35j NYKÖPING 19-8-85, PRS PAR 125
2049 35j KATRINEHOLM 2-5-86, PRAKT 100
2050 35j UPSALA 28-6-86, PR-LYXS 100
2051 35j NÅS 8-4-86, PR-LYXS 100
2052 35v4 30Ö mkt starkt SPEGELTRYCK, blå stpl 100
2053 35v7 LINKÖPING 13-6-81, PRKLIPP 200
2054 35v9 Upsala 26-1-85 30ö starkt skuggade siffror 100
2055 36 WÄRDE stpl 200
2056 36c TÄRNSJÖ 19-12-80, LYXEXEMPLAR 1000
2057 36d GBG BIKUPE stpl 27-4-82 100
2058 36d GBG PAK 14-9-81, sign d O.P. 60
2059 36e PR-lyx RÖK 11-9-84 300
2060 36e STH NORR 7-8-83, NÄRA LYX 300
2061 36e KILSMO 9-3-82, PRAKT 200
2062 36e ÖSTERSUND 13-6-82, PR-LYXs 125
2063 36e WESTERÅS 22-6-82 100
2064 36e SALA 9-8-82, PRS 75
2065 36f NORRKÖPING BIKUPESTÄMPEL 4-12-82, SUPERB LYX stämpel 800
2066 36f WREDSTORP 27-1-84, LYXS par 300
2067 36f torsås 13-4-84, praktex 250
2068 36f RÖDÖN 22-7-83, PRAKT 200
2069 36f KATRINEHOLM sidv. LYX avtryck, pr-lyx centr , mycket vacker 200
2070 36f STH PAKET STADEN 17-8-84, P-LYXS 175
2071 36f WESTERÅS 2-9-83, PRAKT 150
2072 36h WESTERÅS 8-6-86, PR-LYX 700
2073 36h Wadstena 3-5-86, pr-lyxs 300
2074 36h HÖGANÄS 19-3-86, LYXS 200
2075 36h WREDSTORP 12-9-85, LYXS 200
2076 36h TIDAHOLM 25-4-85, PR 100
2077 37 MÖNSTERÅS 18-8-78, PRAKT , intyg HOW 4,3,5. 3000
2078 37 BÅSTAD 9-2-78, AB-PR 2500
2079 37 KIL 1-12-79, PR-LYXS 2000
2080 37 BORENSBERG 19-9-78, PRAKTSTÄMPLAT i bra centrering 1900
2081 37 Vackert ex Kristianstad 8-2 1300
2082 37 BORÅS 2-2-78, omv prs 1200
2083 37 GAMLEBY 13-3-78, omv ab- PRS 1000
2084 37 STH C 2-2-78, fin riksdaler t 13 1000
2085 37 HALMSTAD 23-1-78, hel sidvänd stpl 900
2086 38 WÄRDE STÄMPEL 250
2087 38 GBG FILIAL 3-4-87, PR-LYXS 200
2088 38a STH 10-5-78, 12 block F för 3x 4-block 5250:- , ngn kt 300
2089 38a STH PAKET STADEN 18-5-79, LYXS 200
2090 38a STH PAKET 15-10-79, PR 125
2091 38g PR-LYX Trollhättan 2-11-87 600
2092 38g FINSPONG 13-9-87, VACKER 500
2093 38g LULEÅ 11-5-87, LYXS PAR 300
2094 38g PR Hernösand 7-9-87 250
2095 38g LIDKÖPING 16-12-87, LYXS 250
2096 38g ÖREBRO 17-4-85, PRAKT 200
2097 38g BÅSTAD 10-9-87, PR 100
2098 38h LANDSKRONA 14-5-87, OMV PRS 60

38,5 OSCAR BOKTRYCK UTAN PH
2099 39 U.W. 27-5-86, LYX 300
2100 39 SKENINGE 2-1-85, 2 :a DAG 200
2101 39 KNISLINGE7-12-85, lyxavtryck, def ned 175
2102 39 KNISLINGE 1-6-86, svår stpl 150
2103 39 HANGÖ 5-3-8(5), VACKER-PRAKT 150
2104 39 BERGVIK 9-8-86, PR-LYX 150
2105 39 kartongppr, stpl 10-11-85 100
2106 39 BYSKE 14-2-85, PRAKT 100
2107 39 FRA) SVERIGE M. PRAKT 100
2108 39 DEROME 19-3-86, PR-LYX 100
2109 39 WIREDA 20-2-85, LYXS 100
2110 39 STEHAG 12-10-85, BLÅ PRS 100
2111 39 K.S.J 14-1-86, PRS, F 125+ 100
2112 39 Ö.W.J. 17-12-85, PR-LYX 100
2113 39 FORSMARK 23-6-86, PRAKT 100
2114 39 KARLSHAMN 20-2-85, LYXS 100
2115 39 GBG LBR 16-1-86, PR-LYXS 100
2116 39 ALBY 12-1886, PR-LYXS 90
2117 39 FRA SVERIIGE M, 2 st rader 90
2118 39 MOLKOM 9-5-85, PR-LYXS 75
2119 39 ANK stpl omv 60
2120 39 TUNA 13-4-85, OMV N 60
2121 39b ÖSTERSUND 10-8-85, PR-LYXS 75

39,5 RINGTYP MED PH , och 10ö Oscar PH
2122 40a STH ÖM 18-5-92, PR-LYX 200
2123 40a SONSTORP 8-3-92, PR-LYXS 150
2124 40a SKULTORP 11-3-92, PRS 125
2125 40a Stockholm 3 TUR 30-6-92, PRAKT 100
2126 40a VENERSBORG 6-5-97, PRAKT 100
2127 40av4 ÅRJENG 23-2-93, LYXS smal siffra 200
2128 40b KARLSTAD E. M. 31-12-93, nära LYX 300
2129 40b ESLÖF 29-7-92, PR-LYX 300
2130 40b ESLÖF 23-1-93, PR-LYX 250
2131 40b PR GEFLE 29-6-92 200
2132 40b PKXP No 4 B 22-10-92, PRAKT 200
2133 40b RAMSELE 2-9-96, PR-LYXS 200
2134 40b ÖSTERSUND 31-3-03 PR- LYXs 150
2135 40b STH St 6 28-3-92, PRAKT 150
2136 40b Stockholm C.4 25--7-94, , LYXS 2ö ph 100
2137 40b OSLÄTTFORS 21-4-94, PRS 100
2138 40b STH 5 TUR 19-12-91, PRAKT 100
2139 40b STH SÖDE. 21-5-92, PRS 75
2140 40c ASKERSUND 10-3-93, PR-LYXS färgstark 200
2141 40c Stockholm C.9 20-3-93, , p-LYXS 2ö ph 100
2142 40C LUND 16-3-92, PRS 100
2143 40c Stockholm C.6 6-1-92, , p-LYXS 2ö ph 75
2144 40c,v5 BORÅS 6-10-92, 50
2145 41 RULL ST. JÖNKÖPING 29-1-97, prs 200
2146 41a GREBBESTAD 15-3-91, OMV PRS 100
2147 41a GRÄSTORP 14-6-89, AB-PR 100
2148 41b KARLSTAD 26-2-93, PR-LYX 300
2149 41b PKXP No 61c 20-8-92, vågr 3-strip 200
2150 41b LAXÅ 13-10-91, suberp stpl 200
2151 41b JÖNKÖPING 21-2-89, AB-PR 150
2152 41b SANDSJÖ 19-1-92, BLÅ stpl ovanlig 150
2153 41b BERGFORS 1-11-88, PR 150
2154 41b OUSBY 19-7-92, PRS 125
2155 41b SUNDSVALL 22-12-92, AB 100
2156 41c SALA 18-6-93, PRAKT 300
2157 41c TORSÅS 28-6-92, PR-LYXS 250
2158 41c NYKÖPING 21-12-92, PR-LYX 250
2159 41c NYKÖPING 23-5-90, PR-LYXS 200
2160 41c Nyköping 24-8-93, lyxs 200
2161 41c URÅSA 5-1-93, PR-LYXS 3ö 200
2162 41c GRÄNGESBERG 14-2-93, PR-LYXS 200
2163 41c par Skyllbergs bruk 22-7-92 150
2164 41c STH 20-12-89, RÖD stpl med den januari 1990 ? 150
2165 41c KALMAR 21-5-92, PRAKT 150
2166 41c WEXIÖ 8-11-92, PRS 125
2167 41c ÖR 13-2-92, PRS 100
2168 41c MORA 29-9-92, PR 100
2169 41c STH C 12 9-7-93, PRS 90
2170 41c BÅSTAD 18-9-92, AB-PRS 90
2171 41c SUNNEMO 11-11-92, vacker sidvänd 75
2172 41v2 PKXP No 71 25-5-92, 2märkesbilder, sälsymt på PH 250
2173 42 pr Sandviken 13-3-89 150
2174 42a WRETSTORP 10-8-88, PR-LYXEX 300
2175 42b STRENGNÄS 5-3-89, PR-LYX 300
2176 42b ÖREBRO-HALSB. 2-6-87, PR-LYX 250
2177 42b SKENINGE 16-6-88, PRAKT 150
2178 42b SYA 2-5-90 125
2179 42b pr Pkxp no 18A 24-7-84 100
2180 42b pr STH ÖM 19-1-88 100
2181 42b STH 1-5-89 1 TUR , P-LYXS 100
2182 42b P.K.X.P NR 34 B 1-1-88, LYXS 100
2183 42c PKXP Nr 8C UPP. 17-11-88, PR-LYXS 150
2184 42c STH 5 TUR 5-11-89, praktex 150
2185 42c SKELLEFTEÅ 9-10-89, PR-LYXS 100
2186 42d STH 28-3-90, pr-lyx 400
2187 42d LAHOLM 20-4-91, LYXS 225
2188 42d PKXP No 29 28-7-88, PR-LYX 175
2189 42d ESLÖF 11-5-92, LYXS 150
2190 42d UPSALA 16-6-91, PRAKT-LYX 150
2191 42d prakt Halmstad 12-2-91 100
2192 42d KARLSTAD F.M. 27-4-91, PRAKT 100
2193 42d STH 1 TUR 26-9-90, PRAKT 100
2194 42d MALMÖ 23-6-90, PR 50
2195 42e Örebro 16-1-91, pr-lyxs 125
2196 42v2 GBG FILIAL 2-7?-92, FT, 2märkesbilder, sälsymt på PH 100
2197 43 ÅNGBÅTSPXP No 107 13-9-89, lätt prs 100
2198 43a SÄTER 25-4-87, LYXS 125
2199 43a TOLLARP 28-12-87, PRS 100
2200 43a ELFDALEN 15-6-87, PR-LYXS 100
2201 43a TIBRO 15-9-87 100
2202 43a LOFTAHAMMAR 16-6-87, PRS 50
2203 43b RANSÄTER 19-6-88, LYXS SUPERB 500
2204 43b JÖNKÖPING 23-10-87, nära LYX 250
2205 43b KISA 12-1-87, PR-LYX 200
2206 43b FINSPONG 3-2-89, PR-LYX 200
2207 43b FRÖVI 6-5-89, LYXS 200
2208 43b STH 4 TUR, 6-3-89. LYXS, PR-LYXEX 200
2209 43b ÅBYGGEBY 18-11-89, VACKER 175
2210 43b LIDKÖPING 18-6-90, LYXS 150
2211 43b KÄRRGRUFVAN 22-1-87, PR-LYX 125
2212 43b SKÖNNARBO 18-4-88, PRAKT 100
2213 43b HELLESTAD 3-5-87, PR klipp 100
2214 43b LJUNGBY 18-10-87, PRAKTEX 100
2215 43b GIMO 27-9-88, PR-LYXS 75
2216 43b,46c NÄSSJÖ 20-9-83 , felställd stämpel utkom 86 Kuriosa 200
2217 43c ÖREBRO 27-12-87, PR-LYX färgstark 150
2218 43c TINGSRYD 20-6-88, PR 100
2219 43c RÅNÄS 17-8-89, PRS blåaktigt stplfärg 100
2220 43c TÅNNÖ 1-9-88, SUPERB STPL 100
2221 43c STUGSUND 28-3-90, PR-LYXS 75
2222 43c BACKAMO 4-7-88, PRS 50
2223 43d WERNAMO 28-4-90, BLÅ LYXS 500
2224 43d STORFORS 13-12-90, LYXS 200
2225 43d 4-STRIP STÅNGA 14-12-88, AB-PR 175
2226 43d RÄTTVIK 19-28-90, LYXS 150
2227 43d HELLEKIS 7-2-91, PR-LYXS 125
2228 43d GYSINGE13-11-90, PR-LYX 125
2229 43d MJÖLBY 28-2-91, LYXS 90
2230 43d FÄGRED 20-6-91, PRS 60
2231 43d,45 STOCKEVIK 31-5-91, klipp, stpl 125 75
2232 43e LJUSDAL 15-7-90, PRAKT 125
2233 43e ÖJEBYN 4-2-91, PRS 100
2234 43v2 ÖREBRO-HALSBERG13-9-88, PRS, starkt spegeltryck 75
2235 43v3 5ö med delar av 2ph stpl ...RS -87 200
2236 43v3 5ö 2 märkesbilder 7-7-88, F 600 200
2237 44a STH ÖM 13-6-90. PR-LYXS 200
2238 44a STH 5-10-89, prakt 200
2239 44a STH 26-9-89, PRS 125
2240 44a Ystad 12-6-89, AB 100
2241 44a,b,c 3 fina 6ö ph, sth, sth , stugun 250
2242 44a,b,c 3 fina 6ö ph 200
2243 44a,v5 LUND 22-10-90, skuggad 6 , F 700 125
2244 44b Båstad 29-6-92 500
2245 44b PKXP No 24B 11-6-92, AB-PR 200
2246 44b LANDSKRONA 9-8-94, LYXS 200
2247 44b LUND 4-12-91, LYXS ,2:a stpl 200
2248 44b KARLSTAD 13-5-91, sidv hel vacker 125
2249 44b STUGUN 20-2-93, VACKER 100
2250 44c STENSTORP 21-9-92, LYXS 6ö ph 400
2251 44c ÅSBRO 30-11-96, LYXS vht 300
2252 44c STH S.1-9-91, PRAKT 4,5,4 första år c. 300
2253 44c HIDINGE 26?-11-95, AB-PR 200
2254 44c PKXP No 2 D 4-5-92, AB-PRS 175
2255 44c STH 18-11-91, PRAKTs 150
2256 44c ROSERSBERG 5-10-91, PRS 6ö ph 150
2257 44c Stockholm Hötorget 4-6-92, prs 125
2258 44c STH 18-5-92, AB-PR 110
2259 44c STH 17-9-90 100
2260 44c Stockholm C.3 10-11-93, prs 6ö ph 100
2261 44c Stockholm N 29-3-91, PRS 6ö PH 100
2262 44c NORRKÖPING 3-7-92, OMV PR-LYXS 100
2263 44cv4 STH CARBERGSV. 21-10-91, PR 200
2264 45 ÅNGBÅT No:118 23-7-88 på vackert par Facit 2000 1000
2265 45 STEHAG 3-8-87, LYXS 300
2266 45 ÅNGBÅTSPKP. No 83 24-7-91, , spl 400 250
2267 45 BJÖRNEBORG 28-8-90, FINSK prs par 250
2268 45 SÖRBYTORP 25-5-91, violett LYXS svår 200
2269 45 finsk KORK stpl i prakt 200
2270 45 U.W.H.J. 8-9-87, LYXEX 200
2271 45 HELSINGÖR 3 TOG 16-2, DANSK STPL 150
2272 45 FRÅN UTLADET , prakts par 100
2273 45 HELSINGÖR JB PE 20-4 4:a tog, sidv 100
2274 45 P.F.J 20-3-89, LYXS 100
2275 45 HULT 16-9-86, PR-LYX 75
2276 45 KLEVSHULT 11-3-91, PR-LYX 75
2277 45 BROKIND 24-7-91, PR-LYX 75
2278 45 H.E.J 25-5-88, PRAKTEX 75
2279 45 H.S.B 14-9-87, LYXS 75
2280 45 L.S.S. 30-11-86, PRS PAR på klipp 75
2281 45 UTLANDET, PR 60
2282 45 FRA ) SVERIIGE M 60
2283 45 FRA SVERIIGE H. sidvänd 50
2284 45 SKARA 6-7-87, PR-LYX 50
2285 45 HOFMANTORP 1-11-87 PRS G ,SM 50
2286 45a FALERUM 10-9-87, LYX 100
2287 46 HULL AP 23 91, PR-LYXS 400
2288 46 PÅLGÅRD 9-5-88, PR-LYXS, 125
2289 46 FRA SVERRIG , PRS 110
2290 46 Stugun 14-4-88, prs,Z 100
2291 46a UDDEVALLA 19-1-88, SUPERB 300
2292 46a WREDSTORP 28-9-88, LYXS klipp 200
2293 46a ANK 15-9 PRS 20ö ph , Finsk stpl 200
2294 46a UPSALA 22-11-86, BLÅ PR-LYXS 150
2295 46a DELSBO 6-7-89, LYXS 100
2296 46a UDDEVALLA 27-1-87, PRS 75
2297 46b ANDERSLÖF 24-2-87, LYX 5,5,5 1000
2298 46b ALBANO 19-1-87, NÄRA LYXEX 300
2299 46b LAXÅ 22-6-88,pr-lyx 200
2300 46b MARIESTAD 16-1-88, PR-LYX 150
2301 46b FRA SVERIIGE M, omvänd fin 110
2302 46b GRYTHYTTEHED 10-10-88, PR 100
2303 46b SKENINGE 29-3-87, PRAKT 100
2304 46B Grenna 10-8-89, pr-lyxs 90
2305 46b SKANÖR 20-8-88, PRS 75
2306 46b Hernösand 14-1-89, prs 40
2307 46c BOXHOLM 31-7-88, SUPERB 500
2308 46c TOSSENE 18-3-88, PRAKT 100
2309 46c TORSÅKER 3-7-89, PR 80
2310 46c GBG 31-8-83, PR 60
2311 46c SKARA 9-8-88, PR-LYXS 60
2312 46c WAGNHÄRAD 12-10-88, PR-LYXS 60
2313 46c,var WADSTENA 4-12-89, BLÅ PRS,kt,ram vä 125
2314 46d Sillerud 10-7-90, , Superb nyanserd O.P: 400
2315 46d KÅGERÖD 13-11-89, BLÅ PRS ,Nst 14 200
2316 46d ENÅNGER 24-4-91, PR-LYX 150
2317 46d VERNAMO 14-9-90, PR 100
2318 46d GAMLA UPSALA 20-12-90, PR-LYXS 100
2319 46d STÖRLINGE 7-1-86, PRS 75
2320 46d JONSERED 31-3-90, LYXS 70
2321 46d FRÖLUNDA 1-1-91, PRS 50
2322 46,tj3 ÖSTAVALL 10-12-90, på Fantastiskt unikt bland postanvisningsklipp 20ö ringtyp PH och tjänste t14 5ö (kht, vht). Utställningsobjekt! 4000
2323 47a WALLA 29-5-87, PR-LYXS 150
2324 47a BORÅS 9-1-87, LYXS 150
2325 47a WESTANFORS 20-5-88, PR 100
2326 47a ARHOLMA 11-4-87, PRS 100
2327 47b STH PAK C. 8-5-87, 4-BLOCK av denna svåra nyans, någon obetydligt kort tanspets, litet streck till vä, F 13000 kanske unikt block av denna nyans? 1500
2328 47b Arvika 31-7-87, prakt, svår nyans, 100
2329 47b SKÖFDE 13-9-87, svår nyans 60
2330 47c KRISTINEHAMN 3-6-89, LYX 300
2331 47c LINKÖPING 10-10-87, PR-LYX 150
2332 47c STJERNSUND 21-7-89, PRAKTs 125
2333 47c MARKARYD 24-8-87, PR-LYXS 100
2334 47c SÖDERÅKRA 8-5-88, LYXS 90
2335 47c WINGÅKER 24-9-88, PRS 90
2336 47d WADSTENA 12-9-88, PR-LYX 250
2337 47d STH 27-4-88, rekonstr 4-block 250
2338 47d ROSSÖN 17-5-89, PR 100
2339 47d DYLTA BRUK 26-1-89, PRS 100
2340 47d SEGERSTAD 6-11-88, PRAKT 100
2341 47d ÖREBRO 7-10-91, PRS 75
2342 47e GNESTA 3-7-89, BLÅ PRAKT-LYX 300
2343 47e BACKAMO 20-5-89, PR-LYXS 125
2344 47e FALUN 11-7-91, PRAKT 100
2345 47e WREDSTORP 28-12-90, P-LYXS 100
2346 47e ÖRESUNDSBRO 16-5-91, PRS 75
2347 47f BROKIND23-12-90, SUPERB 300
2348 47f Ludvika 1-1-91 100
2349 47f PÅLGÅRD 7-8-91, PR 100
2350 47f RIDDARHYTTAN §8-6-91, PRS 100
2351 47f ÅSHAMMAR 1-1-92, LYXS 100
2352 47f MARIESTAD 8-10-91, PRAKT 100
2353 47f ÅLEM 9-7-91, PR-LYXS 100
2354 47f MARSTRAND 5-9-91, LYXS 100
2355 47f MOTALA 4-1-91, PR-LYXS 100
2356 47f MELLERUD 26-11-91, 90n 100
2357 47f TECKOMATORP 12-2-91,PRS 100
2358 47f ÅBY 5-7-91, PR-LYXS 100
2359 47f MARSTRAND 12-11-90, LYXS 100
2360 47f BETTNA 21-7-91, PR 90
2361 47f KILA 22-3-90, PRS 75
2362 47f TÅNGELANDA 18-5-89, AB-PR 75
2363 47f GAMLEBY 13-10-90, PRS 60
2364 47f ORSA 29-4-91, PR-LYXS 50
2365 47f LEKSAND 19-11-90, PRS 50
2366 48 KORK STPL ,LYXS , 50Ö ph 300
2367 48 BACKAMO 31-5-89, PRS 100
2368 48a BORÅS, nära LYXPAR 600
2369 48a lyxs Arboga 29-8-87 150
2370 48a HJORTQVARN 15-9-87, PRS 100
2371 48a FRÅNÖ 22-7-87, PRAKT 100
2372 48a KÄRRGRUFVAN 25-6-87 100
2373 48b ÅLEM 5-3-88, SUPERB stpl 500
2374 48B HERNÖSAND 10-2-90 , LYX ,nyansintyg O.P 500
2375 48b ÖDÅKRA 16-9-90, BLÅ STPL 300
2376 48b WIRSERUM 4-2-86, PRS 100
2377 48c SÄFSJÖSTRÖM 22-8-90, LYX 5,5,5 1000
2378 48C FINSPONG 23-11-88, PR-LYX 250
2379 48c WRETSTORP 8-8-89, PR-LYX PAR 200
2380 48c ÖSTERSUND 17-12-88, LYXs 200
2381 48c STH NORR 31-5-89, PR-LYX 200
2382 48c STUGUN 17-10-88, PRS 100
2383 48d STUGSUND 28-7-91, SUPERB 1000
2384 48d ÅRJENG 18-6-91, PR-LYX ex ,n 14 300
2385 48d YSTAD 9-3-91, PR-LYX 200
2386 48d STH PAKET 8-9-90, PR-LYX 200
2387 48d PÅLGÅRD 6-7-90, LYXS 200
2388 48d REGNA 12-2-92, PRAKTS 125
2389 48d ARBOGA 11-6-91, P-LYXs 100
2390 48d ALBANO 14-9-91, BLÅ PRS 100
2391 48d ÖREBRO 29-9-91, PR-LYXS 100
2392 48d UDDELVALLA 14-6-92, PRS 75
2393 48dvar SÄTER 12-11-89, spegeltryck av nedre ramarna 125
2394 48e JEMJÖ 31-10-92, PR 200
2395 48e BERGSJÖ 19-5-92, PR-LYXS 200
2396 48e LIDKÖPING 14-12-91, PR-LYX 200
2397 48e ÖSTERVALLSKOG 13-4-93, PRAKT 150
2398 48e ÖREBRO 14-1-92, LYXS 150
2399 48e FINSPONG 17-9-91, PRAKT 100
2400 48e GEFLE 3-8-91, PRS 100
2401 49a LUND 27-5-90, LYXS 125
2402 49a FINSPONG 11-12-88, PRAKTex 100
2403 49a RÅDA 3-1-89, PRS 50
2404 49b JÖNKÖPING 18-1-92, PR-LYX 200
2405 49c Pr-lyx Upsala 10-5-93 300
2406 49c FINSPONG 8-12-98, PRAKT 200
2407 49c HUDIKSVALL 15-5-96, PR-LYX 200
2408 49c WARA 24-1-95, PR-LYX 200
2409 49c ÖREBRO 20-5-96, PR 100
2410 49c TROLLHÄTTAN 1-6-92, PRAKT 100
2411 49c MJÖLBY 16-3-91, PR-LYXS 100
2412 49c WEXIÖ 20-4-95, PRAKT 100
2413 49c KATRINEHOLM 3-8-98, PRS 75
2414 49d SKENE 6-10-97, LYXS 250
2415 49d FINSPONG 31-12-99, PR-LYX, Sista dag på århundradet! 250
2416 49d GBG PAK 22-3-93, LYXS 150
2417 49d NORRKÖPING 29-10, PR 100
2418 49d prs Hudiksvall 2-3-98 75
2419 50 ULRICEHAMN 6-7-1910, LYXs klipp 300
2420 50 sth 12 19-9-91, pr-lyx 200
2421 50 MOLKOM 25-10-89, LYXS 150
2422 50 QVARSEBO 17-1-90, PRAKT 150
2423 50 HÖGANÄS 23-11-89, PRS 100
2424 50 Stockholm C.6 14-12-89 , LYXS 100
2425 50 GISLAVED 11-11-93, PRS 100
2426 50 HUDIKSVALL 2-1-90, PR 100
2427 50 KUNGSGÅRD 1-2-90, PRAKT 100
2428 50 FORSA STRÖM 3-12-89, PRS 75
2429 50 SKREDSVIK 20-1-90, O BO, stpl 100 75
2430 50v1 10/12ö stpl 8-8- extremt spegeltryck 150
2431 50v4 ÖSTRA HUSBY 7-12-89, PR, FÄRGKULA 150
2432 51 WISBY 26-10-89, första månad, ab-pr 110
2433 51 SÖDERHAMN 18-2-90, AB-PRS 100
2434 51 STH 30-10-90, AB-PR 90
2435 51b Stockholm C.6 8-3-96, , PRAKT 100

51,5 OSCAR- LANDSTORM
2436 52 NRS 45, NORSK PRS 250
2437 52 HÖRK bläckmak. på panvn klipp 200
2438 52 QVICKSUND 7-7-03, PRS 100
2439 52 BISPFORS 31-10-03, PR-LYXS 75
2440 52 FINSK KORK stämpel, ab-pr 75
2441 52 HJO 23-7-06, PR-LYX 50
2442 52a1 ENÅNGER 8-7-91, LYXS, 80
2443 52a2 FINSK KORKSTPL, LYX men ktspts 300
2444 52b PKXP no 6 A 21-5 , mycket blekt huvud 50
2445 52b1 SKENE 13-11-93, PRAKT 120
2446 52c RULLstpl PKXP NR 8 A 2-9-96, PRAKTS par 5ö 125
2447 52cv10 tydlig plåtspricka, MALMÖ 21-7-92 150
2448 52cvar ÖJEBYN 22-10-, VM CA ½ KRONA 50
2449 52g PKXP No 34A 7-9-09, LYX par ,svårt 250
2450 53 JÖNKÖPING 23-5-12 PRAKT, 8ö 200
2451 53 ÅTVIDABERG 7-3-11, PR-LYXS PRAKT 200
2452 53 VARBERG 14-7-10 LYXS 8ö 200
2453 53 JÖNKÖPING 2-2-06, PR-LYX 150
2454 53 STORVIK 19-1-12, PR-LYXS 150
2455 53 ÖSTERVÅLA 5-8-15, PRS 125
2456 53 LINKÖPING 14-3-07, PR-LYXS 100
2457 54 RULL STÄMPEL FINSPONG 7-10-04, prs 4-strip 200
2458 54 HELSINGFORS 15-VI-97, PRS PAR 10ö 200
2459 54 KÖPENHAMN KORSÖR 22-12-97, PRS klipp 200
2460 54 FRÅN UTLANDET , LYXS klipp 200
2461 54 M.B, MOTTAGNINGSBEVIS)(, i bläck 150
2462 54 PRÄSTBAKKE 29-V-93, NORSK STPL 150
2463 54 RULLstpl PKXP NR 17 A 7-9-96, PRAKTS 125
2464 54 RULLstpl PKXP NR 24A 1-10-96, sidv PRAKTS , F 200 125
2465 54 MOTTAGNINGSBEVIS), i bläck på klipp 110
2466 54 KÖJAVIKEN 16-2-11, omv stpl F 250 Y Å 110
2467 54 RULL STÄMPEL FINSPONG 30-1-95, pr 100
2468 54 KORKstpl 8 DELAR, PR-LYXs 100
2469 54 MÖLNBO 11-10-93, BLÅ PRS 100
2470 54 10ö klipp FRÅN UTLANDET, PR 100
2471 54 MOTTAGNINGSBEVIS), i bläck 100
2472 54 KORK STPL ,LYXS , 10Ö kr 100
2473 54 nors stpl nr 45 100
2474 54 RULLstpl PKXP NR 2 C 2-9-96, PRAKTS 100
2475 54 RULLstpl PKXP NR 2 C 8-9-96, PRAKTS 100
2476 54 RULLstpl PKXP NR 8 A11-9-96, PRAKTS 100
2477 54 RULLstpl PKXP NR 68A 1-12-96, PRAKTS , F 150 100
2478 54 STRENGNÄS LBR 25-2-11, LYX 100
2479 54 HOLMEJA 28-9-95, PRS 75
2480 54 KRÅKVIKEN 20-5-08, PRS 75
2481 54 Lantbrevbärere 2 , Gärds Köp. -Gringelstad 19-1-1900 F 125 75
2482 54 PKXP No 8A 8-9-96, AB-PR 50
2483 54c FRA SVERIIGE L. PÅ klipp pr-lyxstpl 150
2484 54c WREDSTORP 12-4-93, LYX 100
2485 54dvm3 TIDAN vm KPV till vä och ca 45% krona vä. Tydligt. F 1800 600
2486 54v11 tydlig plåtspricka , stpl 21-9-01 150
2487 54v9 NORRK. 21-11-93, DRAGSPEL 150
2488 54vm10 Tossene 5-10-92, VM delar av 4 vm 1500
2489 54vm11 SÖDERÅKRA 27-2-92, prs, VM krona upptill och tydligt vm längs hela märket KPV nedtill, raritet i denna tydlighet 3500
2490 55 Bläckmak Partil(le) 3-3-1910, ve 300
2491 55 SOMMEN 28-9-10, SUPERB 100
2492 55 SMEDSÄNG 11-7-10. AB-PRS, kt, F150 100
2493 55 SKÅRE 30-12-10, PR-LYX 75
2494 55 WREDSTORP 16-1-02, LYXS 60
2495 55 Hunnebostrand 25-8-08,pr 50
2496 55 ÅKERSBERGA 28-11-03, LYX-PRS 50
2497 55 Vendel 23-2-01, prs 50
2498 55v6 DEGERFORS 25-10-10, PRS 150
2499 56 RÄFSÖ 21-V-93, FINSK STPL omv prs 200
2500 56 FRA SVERIGE inom ram, pr klipp 100
2501 56 RULLstpl PKXP NR 68A 1-12-96, SIDV PRAKTS , KLIPP 20ö,F 150 100
2502 56 JÖNKÖPING 12-11-96 RULLSTPL 75
2503 56 STH CARBERGSV. 24-12-93, LYXS 75
2504 56 FRÅN UTLANDET , prs 20ö 75
2505 56aIIv2 UNNARYD 27-2-92, 20ö spegeltryck prs 150
2506 56vm2 ARVIKA 12-7-11, VACKER sidv 50
2507 57 MYCKELGENSJÖ 2-1-12, svår stpl praktex 4,3,5 250
2508 57 SVANSKOG 20-9-07, LYX 200
2509 57 PÅLGÅRD 14-9-05, LYXS 100
2510 57 HJERPLING 8-8-09, ab-prs, stpl 150 100
2511 57 RYR 18-1-1907, LYXS 100
2512 57 NELHAMMAR 7-3-02, PR-LYX 100
2513 57 RÖ 21-9-07, LYXS 60
2514 57 SATSERUP 13-8-07, PRS 60
2515 57 STOREBRO 19-5-07, PR-LYXS 60
2516 57d WREDSTORP 18-6-10, LYXS nyans 100
2517 58 superb stpl Strålsnäs 9-11-97 150
2518 58 JÄMTLANDS SIKÅS 15-4-09, PRS, Zlän 75
2519 58 ÖFRE SVARTLÅ 19-3-09, PR-LYXS 75
2520 58 ROSENDALA 16-2-10, PRS 75
2521 58 GARGBRO 7-4-10, PRS 60
2522 58 TRENSUM 15-5-1898, LYXS 50
2523 58v4 30ö 2 märkesbilder ... INGE 27-4-01 200
2524 58var 30 ö par, övre stpl SALA 26-5-17, nedre (veck) stpl Insjön Pak 28-1-11, KURIOSA, 200
2525 58var SOLLEFTEÅ 26-1-02, PR-LYXS färgflamma i ö hö marginal 100
2526 59 ÖFRE SVARTLÅ 1-1-12, F 100 75
2527 59a BACKE 19-10-93, PRAKT 50
2528 60 HOLMBY 22-4-14, PR-LYX 350
2529 60 VARBERG 4-3-01, LYXS , N29 200
2530 60 LUND 13-5-10, PRAKT 150
2531 60 STORVIK 9-5-10, PRS, obet kt 100
2532 60 KARLSTAD EM 21-10-01, PRAKT 100
2533 60 LJUSDAL 28-9-02, PRS 100
2534 60 HÖÖR 7-11-06 PR-LYXS 100
2535 60 BÅSTAD 12-8-11, PRS 1kr 75
2536 60c Hernösand 25-4-05 , violettakt karmin F 1000 175
2537 60c HÖGSBY 8-12-03, rättv stpl 100
2538 60c ORSA 23-8- , violettakt karmin F 500 100
2539 60v2 1kr oscar spegeltryck av ramen Laholm 27-10-10, F 1400 225
2540 60v2 1kr oscar spegeltryck av ramen Halms...27-9-10, F 1400 175
2541 61 FRA YSTAD 100
2542 61 ORRESTA 1-11-96, PRAKT 50
2543 61 RÄPPE 17-1-1900 40
2544 61vm4 NORRKÖPING 1-3-18, 4-block 1ö OMV VM OCH SMÅ DELAR V 2VM. SVÅRT VM 4X400= 1600+, OCH I 4-BLOCK! 400
2545 62v5 2ö förskjuten siffra stpl ned vä, F 500 110
2546 62v5 2ö förskjuten siffra stpl ned hö, F 500 100
2547 63 Jönköping rull stpl 15-6-96 75
2548 63vm1 3ö I 3 OLIKA NYANSER stpl , OMV VM 200
2549 64 TRESUND 28-11-1911, PRS, OVANLIG 200
2550 64 BORÅS 25-8-92, sidv BLÅ ,ktspts 125
2551 64 FRA SVERIGE inom ram, prs 4ö 100
2552 64 P)AQUEB(OT 100
2553 64 HIDINGEBRO 31-12-01, LYXS 75
2554 64 JÖNKÖPING RULL STPL 23-1-97 50
2555 64var Stockholm SÖD 4-8-95 2 märkesbilder 100
2556 65 KARLSTAD F M 10-8-16 . LYX 350
2557 65 SANDVIKEN 8-5-11, LYXS 250
2558 65 GBG 31-10-15, PRAKT 200
2559 65 Hörby 13-4-05 200
2560 65 GBG 20-8-12, PRAKT 200
2561 65 5kr LYX par STH 7-12-17 200
2562 65 ÖSTHAMMAR 4-10-31, PRS 125
2563 65 MALMÖ 28-3-17, PR PAR 125
2564 65 GEFLE 1-4-05, PRAKT 100
2565 65vm1 OMV VM , stpl 1-15, pr-lyxcentr, F 1800 500
2566 65vm1 FA)LUN 1-18, OMV VM 350
2567 65vm2 STH 17-8-19, PRS par 3 vm kronor F 2000 425
2568 65vm2 5kr prs par STH 5-4-17 med tydligt delar av 3 vm, F 2000 400
2569 66 RÖDALED 22-12-11, PRS L-SK 75 200
2570 66 GUALÖF 22-12-11, PRAKT , lvht 150
2571 66 ASKERSUND 11-9-11, PRAKTex 20ö 100
2572 66var LJUSTORP 20-11(OMVÄND 11)-11. PR par 150
2573 67 SVENSTAVIK 4-11-11, PR-LYXS 75
2574 70vm P(ÅSKAL)LAVIK 17-10-10?, omvänt vm 750
2575 70vm stpl ..S..A13-11-10, omvänt vmF 2800 500
2576 70vm 4Ö OMVÄNT VM KRONA, streckstpl 400
2577 72 REK stpl, PR-LYXS, 200
2578 72 ROGSTA 30-5-19, LYX 200
2579 72 SKULTORP 17-6-18, PR-LYX 50
2580 74 Smål. Farstorp 5-2-19, pr-lyx 100
2581 74 LOKA 8-7-13, PRAKT 50
2582 74 BROBY 28-11-11, PRAKT 50
2583 74 SILFÅKRA 11-9-15, OMV PRS, stpl 75 50
2584 75 5öre medaljong vm krona nr 75 stämplat 5-strip Göteborg 20-1- , mycket ovanlig enhet 350
2585 75 VESTERÅS LBR 23-7-11,PRAKTEX 200
2586 75 PARTILLED 11--7-11, AB-PRS 100
2587 75 MALMÖ 8-6-11 AB-PR 100
2588 75 VADSBRO 25-8-11 90
2589 75 STH 7-11, rättvänd 75
2590 75 HALMSTAD 9-6-11, AB 60
2591 75vm2 STH 2 TUR 8-9-11, 2VM 1/3+2/3 kronor, F 900 200
2592 76 TÄMTA 5-9-11, PR, SVÅR STPL 100
2593 76vm1 10ö stpl 9-11, omv vm 50
2594 76vm2 10ö 2vm horiz, BOM... 3-6 50
2595 76vm2,4 10ö 2vm horiz, vertikalt, båda nästan mitt itu, bra stpl ex 200
2596 77 YSTAD 11-11-11, PRS 100
2597 77 LÅSTAD 25-1-17, LYXS 100
2598 77 GÖTEBORG 21-6-13, PR-LYX 100
2599 77 TRÄLLEBORG 27-9-19, PRAKT 75
2600 77vm2,4 1kr 2vm horiz nästan mitt itu, Vertikalt AB-PR stpl 5-4-20 200
2601 78vm2 stpl 13-12 ,5kr 2 kronor i horiz. , rufft. 50
2602 78vm4 HAPAR 24-11-17 ,5kr 2 kronor i höjdlet 60
2603 79 R i ram, Baltisk REK STPL, SÄLLSYNT 225
2604 79 KORK STPL , PR-LYX 200
2605 79 FRA SVERIGE inom ram, 4-block 200
2606 79 JÖNKÖPING 22-5-17 PRAKT,LYX 100
2607 79 ÅBXP 187 2-5-12, STPL 100 60
2608 79 HÄSSELBY VILLASTAD 9-10-18, PRS PAR 50
2609 79 SÖDRA BÄRBY 20-12-11, PRS 50
2610 79 Jörn 16-6-18, pr-lyxs 40
2611 80 KÖPENHAMN 21-12-15, PRS klipp 125
2612 81 KORK STPL ,LYXS , 7ö 200
2613 82 KJÖBENHAVN 9-8-15, PRAKT 200
2614 82 M.B, MOTTAGNINGSBEVIS, i ram 150
2615 82 KJÖBENHAVN 9-7-17, prs 3-strip 150
2616 82 SASSNITZ-TRELLEBORG 8-11-16, PR 100
2617 82 SVANÖBRUK 6-4-16, PR-LYX 100
2618 82 YXSKAFTKÄLEN 2-15-18, PRS, F 125 75
2619 82 SMEDBY 22-3-14, PR-LYX 50
2620 82 OLSÄTER 15-10-11, LYXS 50
2621 82 HÄLLEVADSHOLM 3-9-11, PR 50
2622 82 ESLÖF 29-6-18, PR-LYX 50
2623 82var LINDÅS 5-1 14, PRS OMVÄND MÅNADSIFFRA I stpl samt riktkors upp hö 100
2624 83 ROSENHOLM 29-1-19, PRS, K län 100
2625 83 GUNNARSBYN 12-2-19, LYXS 12ö 100
2626 83 ROGSLÖSA 5-6-19, PR-LYXS 100
2627 84 LYCKE 11--2-20, LYX 200
2628 84 GÖTA 22-4-20, LYX 200
2629 84 LÅNGSHYTTAN 29-4-20, PRAKT 70
2630 84 STH 6-11-19, PR-LYX 60
2631 84 GÖTA 7-5-20, PR-LYX, rufftandat 60
2632 84 ÖSTRA SÖNNARSLÖF 8-11-22, PRS 50
2633 84 GÄDDEVIKSÅS 23-12-19, PRS 50
2634 84 SVEDEN 6-6-15, PR-LYXS 50
2635 84 LÅNGTRÄSK 9-6-19, PRS 50
2636 84 KUIVAKANGAS 2-1-20 BD 50
2637 84 STÄLLDALEN 18-12-19, PR-LYXS 50
2638 85var 20ö stpl ON...Extra stort med klumptand 200
2639 85var GUSTAFSFORS 20-4-22, PR-LYXS, blå färg anhopning upp vä 60
2640 86 TINGS NÖBBELÖF 4-11-11, PRS 150
2641 86 TORNEÅ TORIO 20-12-18 Finsk stpl 100
2642 86 HÖGESTAD 21-7-13, LYXS 75
2643 86 HULTABERG 21-5-19 70
2644 86 LÖFVESTAD 7-8-13, PR-LYXS 60
2645 86 BACKA STATION 8-11-13, PRS 60
2646 86 MARKARYD 25-7-13, PR-LYX 50
2647 88 SVARTHÖFDEN 14-12-15, PRAKTEX, STPL K BL 250 200
2648 88 Turrkku ÅBO 18-IV-14 finsk Båtsiluett stämpel 100
2649 88 LÄKATRÄSK 4-1-20, LYXsBD 60
2650 89bz MJÖLBY 2-7-19, PRS 50
2651 91 ÖRTOFTA 8-5-1921, LYX 250
2652 91 VARNUMSKULLE 24-7-21, rättv. stpl F 500 250
2653 94 VÄRNAMO 5?-8-18, 80öre Medaljong nära PRAKT stämpel, mycket svaga spår av anilin. Utlåtande Peter Lorenzon "Frimärke och stämpel är äkta". F 60.000 15000
2654 95 ÅMÅL 22-12-26, PRAKT, riktkors 200
2655 95 ÖREBRO 27-1-20, PR-LYX 100
2656 95 KRÅNGEDE 8-12-23, PRS 90ö 50
2657 96 Finsk PRAKT KORKSTPL 200
2658 99 KÖLSJÖN 8-8-18, PRS 100
2659 100 SKRÖFVEN 3-9-18, PR-LYXS 100
2660 100 HAFSNÄS 15-6-18, PR-LYXS 75
2661 100 HVITVATTNET 10-7-18, PRS 50
2662 101 HOLSBYBRUNN 21-8-18, LYXS 100
2663 101 LÅNGARED 4-7-18, LYXS PAR 100
2664 101 DÖSJÖBRO 27-6-18, PRS 60
2665 101 HASSELFORS 6-6-18, PRS, T NÄR 60
2666 102 EKSJÖ 21-2-19, PRAKT, svårt märke 200
2667 102 HÅSLÖF 23-5-19, PRAKT 150
2668 102 HILLERSTORP 13-3-19, PR 100
2669 102 HUDIKSVALL 23-12-18, PR 100
2670 102 GÖTA 16-11-26, PRS 75
2671 102 VIA 26-6-18, Svårt märke 60
2672 103 RAMSELE 19-4-19, PRAKT 150
2673 103 ÄLFSERED 9-5-19, PRS 100
2674 105 STRÄNGNÄS 6-2-20, AB-PR 100
2675 105 UNNARYD 24-4-17, PRAKT 100
2676 105 sth 7-11-17, prs 75
2677 105-14 lANDSTORM i , BRA STPL SERIE 100
2678 105cx STH 12-4-17, vackert par 350
2679 105cx STH 12-4-17, vackert ex 250
2680 105cx STH 12- hörnstpl välc. vackert ex 200
2681 105cx 5/ 2ö VM CX stpl AV.. f 800 175
2682 106cz YTTERÅN 17-5-17, PRAKT tydl KPV 150
2683 106cz 5/3ö STH 1-17, KPV 50
2684 107 STH 20-1-17, 5/4Ö PRAKT 100
2685 107 STH 31-10-17, prs 60
2686 107var 5/4 öfirmaperforering 90
2687 110 ÖSTERSUND 1-5-18, PRS 125
2688 110cz LANDSKRONA 15-11-17, tydl KPV 100
2689 111 STH 2-4-18, PR 100
2690 111 ÖREBRO 5-3-17, PRS 10/20Ö 100
2691 111 STH 6-1 17, PRS 75
2692 112 SÖDERHAMN 11-5-18, PRS 150
2693 112 APLARED 18-1-18, PR-LYXS 10/20ö 150
2694 114 LUND 16-7-18, PRS 100
2695 114 PKXP No 54 A 22-11-18, pr 100
2696 115 STH ANK svårtydl datum annars prs 100
2697 115 5/1Ö LYX centrerat hönstpl ned vä 100
2698 115 5/1ö stpl LYX centrerat, ovanligt 75
2699 116 5/3ö ÄLFSJÖ 14-8-17, AB-PR 75
2700 116 5 /3 ö pr-lyxCENTR HÖRNSTPL 60
2701 116 5/3Ö LYX centrerat hönstpl ned hö 60
2702 116var 5/ 3ö, SPEGELTRYCK 200
2703 117 5/5 ö PR-LYXcentr stpl ...1 ...G 50
2704 117 5/5ö pr-lyxcentr 50
2705 117a,b 5/5Ö 2 st pr-LYX centrerade hörnstpl ex 100
2706 117var 5/5ö 2 märkesbilder 75
2707 118 prc stpl ex 50
2708 118 5/6ö prentr, hörnstpl ned vä -17 40
2709 118a,b 5/6Ö 2 st pr-LYX centrerade 4-block stpl 150
2710 118var 2 märkesbilder, 6ö 50
2711 119 10/12ö LYXc stpl ex 100
2712 119 5/12ö prakt centr, hörnstpl upp vä 60
2713 119a 5/12Ö pr-LYX centrerat 4-block på vitt papper stpl STH 7-1-18 250
2714 119b 5/12Ö pr-LYX centrerat 4-block på gulakt ppr papper stpl STH 7-1-18 250
2715 120 10/20Ö 4-BLOCK välc, sth 9-3-17 200
2716 120 10/20ö LYXcentr, hörnstpl upp vä 200
2717 120 10/ 20ö STH 10-2-18, PRAKT, svår 200
2718 120var 10/20ö 2 märkesbilder, hörnstpl ned vä 75
2719 121 10/24ö STH 26-2-18, PRAKT STPL 400
2720 121 10/24ö hörnstpl upp hö 5. A, PR-LYXcentr 250
2721 121 10/24ö STH 12-8-18, PRAKTS 250
2722 121 10/24ö absolut LYXcentr stpl ned vä 250
2723 122 10/30ö Pr-LYXcentr, STH 9-1-17 70
2724 122 10/30ö Pr-LYXcentr, hörnstpl upp vä 50
2725 123av 10/50ö variant URE, STH-18, F 1300 250
2726 123var 10ö /50ö r märkesbilder. ...KHOLM 100
2727 124 FALUN 21-9-18, AB-PRklipp 1000
2728 124 10Ö/ 1KR bra stpl ex 650
2729 125 (HAL)MSTAD 14-4-17, AB, VACKER 5kr 1300
2730 125 PR-LYXcentr hörnstpl ex 1100
2731 125 10ö/5kr hel sidvänd STH 7-8-17, pr-lyxc 950
2732 125 10Ö/ 5KR lätt stpl 1917 750
2733 125 STH 10-10-18, bra AB ex 750
2734 125 10Ö/5KR Stokholm 1 12-3-18, ab-prs 700
2735 125 10ö/ 5kr lätt stpl 500
2736 125var hörnstpl -18 tryck var ,skadat 1 och Ö 1000
2737 125var 10/5 kr hörnstpl ned hö, variant starkt blått streck i övre marginal 1000
2738 126-35 Landstorm III kpl stpl 4-BLOCK serie, VF 125
2739 126-35 Landstorm III kpl stpl serie, VF 50
2740 126-35 Landstorm III kpl stpl serie, VF 50
2741 126var 2 påtryck synliga , delar upptill, stpl 150
2742 136 GÖTEBORG 10-6-21, PRAKTs 90
2743 136-38 4-blockserie, mittstpl, finserie 350
2744 136-38 Luftpost kpl stpl 2ö är cz med KPV 100
2745 137 TORSHÄLLA 17-9-21, AB-PR 50
2746 138 BJÖRNERÖD 18-5-21, LYX stpl 300
2747 138 Norrköping 6-6-21 , pr 250
2748 138 Marstrand 30-12-21, pr 200
2749 138 BJÖRNERÖD 14-6-21, PRAKT 200
2750 138 VÄSTERÅS 5-12-21, PRS 150
2751 138 DJURSHOLM 21-10-21, R 125
2752 138 LINK. 1-6-21, PRS 100
2753 138 STH 12-1-21, PR 100
2754 138 NJURUNDA 26-1-20, AB-PR 100
2755 138 PKXP NO 81 D, 5-11-21, ab pr , 1MM DEL AV KPV 100
2756 138 VÄSTERÅS 4-12-21, AB-PR 75
2757 138v3 SKADAD 5, pos 61, stpl, F 500 110

138,5 BANDMÄRKEN
2758 139 KORK STPL ,LYXS , 3ö 125
2759 139 KJÖBENHAVN 16-9-32, DANSK PRS 125
2760 139a 3ö AGRG ppr, välc. GBG 11-27, F 700 200
2761 139a 3ö AGRG ppr, välc. GBG 7-11, F 700 150
2762 139b 3ö AGRG, PAR STH 14-4-28, F 1400 200
2763 139b AGRG ppr stpl ... ORS 25-4-28, F 650 125
2764 139bv 3ö AGRG ppr, retuch Higlett F 700+350 stpl 11-27, svår på agrag 250
2765 139var STH 15- 3Ö PAR 2 MÄRKESBILDER 110
2766 139var STH 15- 3Ö plåtskarv par 2 MÄRKESBILDER 100
2767 140Ab STH 21-12-20, PRS 50
2768 140Acxz 5ö Lejon grön typ 1 med vm linjer och del av KPV, stpl -24, svårt vm F 7500 1400
2769 140Acxz 5ö Lejon grön typ 1 med vm linjer och d KPV över hela märket,2st hörnstpl , svårt vm F 7500 700
2770 140Ccx Gbg 12-5-21, prs 150
2771 140Ccx STH 1-3-21, AB 100
2772 140Ccx REFTELE 15-11-21, fint ex 100
2773 140Ccx stpl P. No 81?, PR-LYX centr 100
2774 140Ccx 5ö typ1 vm linjer, välc stpl -(2)0, fin perfekt tandning 100
2775 140Ccx V)ÄSTERÅS 1-21 5-7 em 75
2776 141 STH avg 1 Lbr 20-9-21LYXS, +stpl del 100
2777 141 STH 27-7-22, PRS 75
2778 141a VIS(BY) 29-12..., AV papper 300
2779 141a 5ö brun AV ppr, stpl 27-11-22, F 1400 275
2780 141bz MALMÖ 13-2-22, plåtskarfpar F 800 125
2781 142A KORK STPL ,LYXS , 5ö 100
2782 142Aa ÅNGBÅTS PSP No 77 24-5-1922, PRS, F 800 400
2783 142Abz GÖTEBORG 20-12-23, LYX 500
2784 142Abz PLK 9-9-28 , prakt vm KPV , F 400 200
2785 142Abz GBG 12-23 vm KPV , F 400 100
2786 142Abz stpl 9-8 , pr-lyxcentr vm KPV , F 400 80
2787 142Abz ST)OCKHOLM 21-3-21, F 400 75
2788 142Abz maskinstpl upptill, välc tydl vm KPV 75
2789 142bz PKP 15 A 10-6-23 ,PRS par F 800 125
2790 142bz F)ÅKER 9-5-23 F 400 90
2791 142bz PKP 15 A 10-6-23 ,AB-PRS F 400 80
2792 142cc stpl ...RÅ 21-6-25, PRAKTCENTR F375 125
2793 142cc VÄST... 21-9, PR centrF375 90
2794 142Ea STH 6-11-23, PRAKTEX svår i denna kvalitet 1000
2795 142Ea GBG -11-24, nära PRAKT 500
2796 142Ea GÖTEB(ORG) 11-10-24, AB-PR 400
2797 142Ea SVARTSTAD 29-11-22, omv prs 350
2798 142Ea KARLSTAD 11-10-25 200
2799 142Ecx PLK 380 A 1-11-25, PRS 75
2800 142Ecx KATRINEHOLM LBR 20-8-25, PRS 60
2801 142Ecxz stpl... VIS)LANDA 27-6-25, tydl KPV 60
2802 143a FLÄDIE 22-7-29, PAR PR-LYXS 60
2803 143Aa SKEBOKVARN 12-2-32, PRS PAR 50
2804 143Acc stpl 9-1-26, omv vm 50
2805 143Acz NORRKÖPING 11-10-27 5-strip omv vm sällsynt i 5-strip F 1375 2000
2806 143Acz NORRKÖPING 18-10-27 5-strip omv vm och KPV sällsynt i 5-strip F 13500 1500
2807 143Acz NORRKÖPING 21-10-27 5-strip omv vm och KPV en ngt kt sällsynt i 5-strip F 13500 1100
2808 143Acz hörnstpl ned vä PKP 11-, perfekt tandning tydligt KPV F 2700 600
2809 143Acz NORRKÖPING 21-10-27 par omv vm och KPV hlö ex praktstpl F 5400 500
2810 143Ad KUTTABODA 14-2-33, PRAKT, stpl 125 150
2811 143Ae 5ö B ppr stpl 24-12-23? välcentr F 1500 300
2812 143C STH LBR 12-8-33, PR-LYX 75
2813 143Ca Lysekil 16-4-34, lyxs 200
2814 143Ca TOBO 2-3-36, pr-lyx 200
2815 143Cc Dala Järna 14-12-38, 60 60
2816 143Eb MULLSJÖ 25-5-33, PR-LYXS 125
2817 143Eb PKP 27 A 19-4-37, PRS 60
2818 143Eb sth 31-3-37, prs 50
2819 144A BÅTSILUETTstpl par Posti-post 200
2820 144A ÅNGBÅTS PKXP No 167 11-11-21, klipp, stpl F 100 100
2821 144A MARINPOST 40 25-6-45, PR 100
2822 144A BASARRÖ12-6-23, PR-LYXS 60
2823 144A ÅNGBÅTS 151 11-7-24 50
2824 144Ac STH 14-10-21, PRAKT 10ö AV papper, signerad KAN, SVÅRT MÄRKE 1000
2825 144Acc FALKENBERG 17-12-24, LYXS PAR, F 480 150
2826 144Acx PR-LYXS KORKSTPL 125
2827 144Acx TURKO ÅBO 16-12-23, rättvänd 100
2828 144Acx MÅLSRYD 25-2-24, LYXS , plåtskarv hö 50
2829 144Acz STH 20-5-2(4) välcentr svårt vm 350
2830 144Acz streckstpl, praktcentr tydl KPV+/ 200
2831 144Acz ÖRE... 23-4-2... tydligt KPV F 1600 175
2832 144Avar stpl ... slöf 7-21, 2 märkesbilder sidled 100
2833 144Cbz 10ögrön vm KPV, Lyxc.,rättv 11-6, F 1500 375
2834 144CBZ NORBERG 20-9-21, AB-PR, F 1500+ 375
2835 144CBZ ÖREBRO 22-12-21, PAR, F 3000 350
2836 144Cbz GBG 23-11-23, PAR ngt kt , F 3000 325
2837 144CBz MORMORS... 14-11, tydl kpv 300
2838 144Ccx stpl ...ALA 24-6-25, , F 900+ 175
2839 144Ccx vc stpl,ex F 900 150
2840 144Ccx MJÖLBY 2-5-22, FINT EX F 900 150
2841 144Ccx stpl ...29-7 , F 900+ 150
2842 144Ccx 10ö grön 4sidig, vm linjer, stpl linjer 125
2843 144Ccxz fint par STH 4-7-26, F 4800 1000
2844 144Ccxz 10ö grön 4sid linje +KPV, PRc stpl,2400 600
2845 144Ccxz PRc stpl ex Teckomat. 500
2846 144Ccxz HALM... 26-7-, 10ö grön linje +KPV, bra 500
2847 144Ecx 10ö grön t 13 vm linjer stpl -20, F 400 110
2848 144Ecx Stoc... -22 75
2849 144v PLÅTSPRICKA , stpl Tureberg 150
2850 145A PR-LYXS KORKSTPL 150
2851 145C VINGÅKER 11-2-31, LYX 300
2852 145C KARLSKRONA 4-12-31, PR-LYX 200
2853 145C LIDINGÖ 5-1-34, PRS 75
2854 145C BÅSTAD 15-2-27, PRAKTEX 75
2855 145Ea 10ö violett t 13, rättv stpl 4- lbr, vackert 75
2856 145Ecx STH PFFS 7-4-30, lilla stpl , svag PRS 100
2857 145Ecx 10ö extra brett märke 75
2858 145Ecxvar 10ö violett t 13, extra stort, LYX centr, stpl 150
2859 145Ecxz stpl ... ORG 7, LBR 80
2860 146Ac ,261C ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 15ö klipp 150
2861 146Avar 10ö extra högt stpl 12.. 125
2862 146Cc SPERLINGSHOLM 16-4-36, PR, N HA 150
2863 146E AVESTA 6-9-39, rättv stpl 75
2864 147var ÖFVERLIDA 10-1-24, LYXS 90
2865 147var ÖFVERLIDA 28-4-23, 2 MÄRKESBILDER 75
2866 148A VÄRMLANDS NYSÄTER 14-12-22, PRS 100
2867 148Acx ÄNGELHOLM 2-11-27, AB-PR 120
2868 148Acxvar stpl STAD 27-2-24?,nära HEL plåtskarv SIFFRA 2 125
2869 148Acxz STH 27-11-22, PRS tydl vm , F 800 175
2870 148Acxz par stpl 28-7-23,F 700 150
2871 148Acxz 30ö vm linje+ KPV ... INEHAM... 125
2872 148Avar NO)RDANTJÄL 20-1- 21 felperf i sidled 100
2873 148C pr STÄLLDALEN 31-8-21 300
2874 148C LERUM 25-11-21, PRAKT 200
2875 148C Finnskoga Höljes 24-11-21,prs 100
2876 148C Malmköping 30-6-21, PR-LYXS 100
2877 149A 2 ex felperf höjd o sidled 100
2878 149A,var VÄSTERVIK 18-7-21, ngt kt, felperf 200
2879 149C DEGEBERGA 26-3-21, AB-PR 50
2880 151Aa Stpl 22-12-20, agrg ultramarinktigt blå 150
2881 151Aa ULTRAMARINBLÅ 20Ö EN fACE stpl 2X-11-2X pr-lyx centr 150
2882 151Ac FREDROS 26-6-21, PRS 100
2883 151Ac FRINNARYD 3-5-20, PRS PAR 50
2884 151Ae 20ö blå otonat tryckvälc. F 1800 500
2885 151Avar mangen 15-4-21, prs 2 MÄRKESBILDER i sidled 150
2886 151Avar stpl 13 6 -21, 2 MÄRKESBILDER i höled 60
2887 151C ALINGSÅS 29-4-22, 4-BLOCK 300
2888 151Cbz HALMSTAD 13-10-21, PR , tydl kpv F500 250
2889 151Cbz VÄ... 7.12.21, pr-lyxcentr , tydl kpv F500 125
2890 152A NÖSUND 28-7-20,prakt- LYXs FDC stpl klipp 200
2891 152Acx 20ö G II A 5-strip 29-12-20, F 2000 300
2892 152Acx 20ö vm linjer PR-LYXcentr delstpl vä -20? 100
2893 152Acx KRISTINEHAMN 23-9-20 bra AB ex 100
2894 152Acxz SUNDBYBERG 28-9-, tydligt KPV 500
2895 152Acxz lätt hörnstpl ned hö, F 2500 500
2896 152Acxz streck stpl bra ex, vacker F2500 400
2897 152Acxz lätt stpl 5-21? bra ex, vacker F2500 275
2898 152Acxz rättv stpl 13-9. ngt kt men vacker F2500 250
2899 152C ROSFORS BRUK 21-5-21, BD/NB PRAKTS F 500 250
2900 152cx plk 383 a 18-1-21, ab-prs 75
2901 153 STRÖMSTAD 7-6-21, AB-PR 75
2902 153b GLANSHAMMAR 14-6-21, AB-PR svår 20ö G.Vasa 110
2903 153b 20ö ...NSUND 6-21, PRAKT centr 90
2904 153c PLK 56 12-6-21, PR/ab 150
2905 153c KALMAR 14-6-21, RÄTTV STPL 125
2906 154 ÖSTRA KARUP 20-12-22, PRS VM KPV 125
2907 154 RÅNEÅ 28-7-21, PRS 100
2908 154b TROSA 14-9-21, PR-LYXS 150
2909 154bz SÖLVESBORG 21-7-21, AB-PRkpv mitt på 100
2910 154bz TRELLEBORG 20-5-22, omv , kpv mitt på 100
2911 154var 2 märkesbilder, prs LULEÅ 6-6-22 100
2912 155 KARLSKRONA 13-1-22 100
2913 155a omv stpl 1-9 LYX centr 50
2914 155b KUMLA 2-5-21, PR 75
2915 156 RIMBO 15-2-23, LYXS, A1 75
2916 156 VÄCKELSÅNG 14-5-23, PR-LYXS, A1 60
2917 156 HEDENSBERG 23-10-24, PRAKTEX, A1 50
2918 156 HÄSTVEDA 20-8-24, PRAKTEX, A1 50
2919 156 TOLLARP 27-7-24, PRAKTEX, A1 50
2920 156 MORA 30-3-25, PrAKT, A1 50
2921 156cx STÄLLDALEN 7-11-24, PR-LYXS 60
2922 156cx VRETSTORP 31-3-27, PRS 60
2923 156cxz ALINGSÅS 11-12-23, AB-PR 250
2924 156cxz ADRESS... HUSNUMMER, PRCENTR 175
2925 156cxz ALBY 28-3-25, AB-PRS kpv mitt på 150
2926 157 STAFFANSTORP 28-4-26 ,PR-LYX, A2 75
2927 157 DEJEFORS BRUK 2-9-26, PR-LYX, 60
2928 157 ALINGSÅS 28-3-27 , PR-LYX, A2 60
2929 157 GÖTEBORG 28-3-29, PRAKT 50
2930 157 BÅNGBRO 2-9-23, LYXS, A1 50
2931 157 JÄFREBYN 10-4-26, PR-LYXS, A2, obet kt 50
2932 157 ÖRTOFTA 19-7-26 ,LYXS, A2 50
2933 157 HÄSTHOLMEN 5-6-26,LYXS, A1 40
2934 157 LJUNGBY 12-4-28, PR-LYXS, A1 40
2935 157 ALFVESTA 9-5-25, Prs, A2 35
2936 157 GBG 3-10-24, PRAKTEX, A1 30
2937 157 MOTALA VERKSTAD 26-10-25, Prs, A2 30
2938 158 LÖFBERGA 24-1-21, LYXS 100
2939 160 STH 16 RBT 2-3-23, PRAKT 50
2940 160 KARLSHAMN 5-12-22, hel sidvänd 50
2941 162cx STH 2-7-25, högt fint ex 200
2942 162var HUDIKSVALL 11-3, DRAGSPEL 100
2943 162var VISBY 28-5, DRAGSPEL 60ö 50
2944 165cxz UDDEVALLA 17-7-24, PRAKT 200
2945 165cxz ESLÖF 5-5-24, PRS 100
2946 165cxz MALUNG 9-11-24 75
2947 165cz hörn STPL 21-7 60
2948 167b HOTING 12-9-38, PR-LYX 50
2949 168bz stpl ... ÄNG -27 välc , 1kr vm KPV ,F 650 125
2950 168bz stpl 20-12-22, 1kr vm kpv tydligt 90
2951 169cxz STOCKHOLM 3-5-30, KPV mitt på, lätt stpl sällsynt 5-strip 250
2952 169cxz GÖTEBORG 3-10-24, PRAKT,kpv mitt på 150
2953 169cxz MALUNG 13-11-24 ,110ö linje + kpv 100
2954 175A LONDON PAQUEBOT 27 FE 1923, 3 strip 150
2955 175A 3 st med Finska stpl,ex BÅTSILUETT 100
2956 175Acx vackert ex stpl... 1 B 22-5- 1000
2957 177Ac ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 15ö klipp 125
2958 177Cc pr-lyx STH 12-2-36, A3 150
2959 178C FRA SVERIGE inom ram, prs 60
2960 179A KORK STPL ,LYXS , 20ö 125
2961 179A pr STH 16 17-7-22 75
2962 179AfBZ FÄRJESTADEN 17-8-21, 3-strip F 1500 300
2963 179AfBZ Pr-lyxcentr stpl 21 100
2964 179AfBZ DREF 19/10 F 500 90
2965 179AgBZ Trollhättan 14-7 20ö vm KPV svåra nyansen, F 1500 300
2966 180a TURKO- ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 100
2967 181a FINSK KORK STPL, PR-LYX 200
2968 182 KÖPENHAMN 2-19-32, PRS ´Fra Sverige 100
2969 182 SURTE 17-7-22,AB-PR , svår stpl 1922 100
2970 183a RAMSELE 21-5- 27 50
2971 184 FOLKESTA 26-4-37, PR 60
2972 184 NÄSUM 5-7-39, PR 35
2973 185b BERNSHAMMAR 22-11-25, 3-strip 300
2974 185b STH 20-8-24, PRS, ngt kt, 30ö ljusblå 150
2975 186C Aneby 29-2-36, prakt vitt ppr 125
2976 187c BYXELKROK 8-12-38, PRS 50
2977 189 prc 3-strip STH 29-3-30 150
2978 189 FELLINGSBRO 25-8-32, PAR PRS 150
2979 189 FELLINGSBRO 25-8-32, 3-STRIP 125
2980 189 ESKILSTUNA 31-7-30, PRS 125
2981 189 40ö typ1 LYXcentr stpl ex 50
2982 189a STH 9-2-25, rättv stpl 140
2983 189b TYP1 A2 PPR STPL -4-29 75
2984 190a Floda Station 5-1-35, prs par 125
2985 191b PORJUS A 15-6-, PR-LYX 75
2986 194 BJÖRKETORP 14-1-28, PR 100
2987 194 GBG 4-10-27 LYXs PR-LYXs, 115ö A1 70

195,5
KONGRESS OCH FÖRENINGEN

2988 196 RIMBO 22-4-27, LYXS 100
2989 196 SJP 142 13-7-24, PRS 5ö 100
2990 196 LJUNGBY 6-8-24, PRAKT 60
2991 197 SJP 142 13-7-24, PRS 10ö 100
2992 197 STH 8-8-26, LYXS 60
2993 197cx ONSALA 18-11-24, PRAKT 300
2994 197cx OXELÖSUND 17-9-24, PRAKT 200
2995 197cx 10ö vm linjer, pr-lyxcentr stpl ex 150
2996 197cx PKP 345 20-7-24 PRAKT stpl 130
2997 197cx RÅSUNDA 25-9-24, PRS 125
2998 197cx ÖREBRO 9-7-24, PRS 125
2999 197cx PKP 61 A 16-7-24, rättvänd stpl F 600 125
3000 197cx STH 24-8-24, hel rättvänd stpl 120
3001 197cx STH 30-7-24, AB+ 110
3002 197cx DEGERSELET 5-8-24, PR-LYXS 2:a stpl 100
3003 197cx STH 26-8-24, PRAKTstpl 100
3004 197cxz OXELÖSUND 13-9-24, PRAKTEX, TYDLIGT KPV TVÄRS ÖVER MÄRKET 450
3005 197cxz STPL ... RÅSEN -24, pr-lyxcentr 400
3006 197cxz 10ö linje + KPV, prc stpl ex 21-11 375
3007 197cxz STH 13-7-24, AB-PR maskinstpl, ovanligt fin tandning KPV mitt på 350
3008 197cxz STH PAK EXP 20-10 24?, KPV tvärs över 300
3009 197cxz 10ö tydligt KPV , stpl ...HOLM 275
3010 197cxz stpl gata och husnummer , perfekt KPV över hela märket F 1700 275
3011 197cxz 10Ö kpv mitt på, stpl skriv tydli adress... 250
3012 197cxz HALMSTAD 1-5-48, Prs 10ö kt vm 1700 175
3013 198 FRA SVERIGE, PRS 100
3014 198 Ryssby 26-4-24, lyxs 100
3015 199 GBG 5-1-25, PR-LYX 150
3016 199 MALMÖ 29-1-25, PRS 125
3017 199 VÄSTERVIK 9-6-24, mittstpl par ovanligt 100
3018 199 SLITE 15-8-24, PRS 75
3019 199 BENGTSFORS 28-2-25, OMV PRAKTs 60
3020 199 VAXHOLM 22-10-24, PRS, 2:a stpl 60
3021 199 HUNNEBOSTRAND 14-8-24, PRS 50
3022 200 BORÅS 3-10-24, PRAKT 25ö 200
3023 200 STH AVG.A. 16-12-24, PRAKTEX 150
3024 200 PLK 368+, 25Ö LYX CENTRERAD 100
3025 200 JORDBERGA 16-10-24, PRS 100
3026 200 SLITE 8-9-24, PRAKT stpl 100
3027 200 LINDESBERG 13-12-24, PRS 100
3028 200 STH 16-8-24, PRS 25ö 100
3029 200 Gunnarskog 1-11-24, prs 100
3030 200 FLOBY 25-11-24, PRS 100
3031 200 ÖDÅKRA 24-1-26, PRAKTS 100
3032 200 HEDEMORA 8-12-24, hel sidvänd 75
3033 200 ARBOGA 13-12-24, lätt rättvänd stpl 75
3034 200 ASKERSUND 11-8-24 60
3035 201 Norrköping 17-12-25, 4-block, lätt stpl 200
3036 201 STH 6-9-24, PRAKTEX 150
3037 201 FALKENBERG 17-2-26, LYXS 150
3038 201 TECKOMATORP 11-2-25, PRS 100
3039 201 MALMÖ 23-10-24, PR 100
3040 201 GBG 8-12-24, PRAKT 100
3041 201 STRENGNÄS 20-1-25, PRAKTs 80
3042 201 HOLSBYBRUK 15-8-24, AB-PR 75
3043 201 RÄVLANDA 4-8-24, PR 75
3044 201 NORRKÖPING 18-2-25, lätt prs 60
3045 201 STH 15-7-24, plåtskarv hö 50
3046 201,197,207 30ö STH 16-8-24 första dag flör UPU även prs 10ö, prs 80ö(kt) 125
3047 201a SÖRÅKER 20-9-24, PRS 100
3048 201b GBG 2-7-25, PRAKT 30ö grönblå, 1300 350
3049 201b STH 22-9-24, OMV PRS 30Ö GRÖNBLÅ f 1300 300
3050 201b LIMHAMN 17-12-24, PRS GRÖNBLÅ 300
3051 201b STORVIK 16-9-24, PRS 30ö grönblå 175
3052 201b stpl ...UD 30ö grönblå . F 1200 170
3053 202 MALMÖ15-9-24, PRS 125
3054 202 FALKENBERG 15-10-24, PRS 35ö 125
3055 202 JACOBSBERG 12-9-24, svag LYxplacerad stpl 100
3056 202 ESKILSTUNA 29-8-24, PRAKT 35ö 100
3057 202 STO 2-9-24, LYX centr 35 ö 75
3058 202 Björneröd 10-10- rättv stpl pr-lyxcentr 75
3059 202 TÄRNSJÖ 28-5-25?, Rättvänd stpl 35ö 60
3060 202 35ö hel praktplacerad stpl NORRKÖPING 30-6-25 60
3061 203 HALSBERG 20-7-21, LYXS 40Ö 200
3062 203 40ö Hudiksvall 16-8-(24) 150
3063 203 KUNGSBACKA 23-7-25, PR-LYXS 40ö 125
3064 203 GÖTEBORG 16-, rättvänd stpl 100
3065 203 LUNDSBRUNN 7-10-24, LYXS 40ö 100
3066 203 HUDIKSVALL 30-8-24 OMV PR, 40ö 90
3067 203 40ö bra stpl ex 85
3068 203 SIMEÅ 13-9-24 80
3069 203 AL?)nö 12-10-24, fint ex 75
3070 203 STH 8-4-25, hel rättv stpl 75
3071 203 OFVANÅKER 12-9-24, sidv stpl 75
3072 203 40ö stpl ... RUD 30-6-25 60
3073 204 STH 2-8-24, PRAKT 150
3074 204 SKILLINGARYD 3-3-25, PR-LYXS 45Ö 125
3075 204 STABBARPS GRUFVA 29-12-24, PRS 100
3076 204 SANDVIKEN 12-9-24, PRS 45ö 100
3077 204 ÖSTHAMMAR 22-12-24, sidv stpl 80
3078 205 STH 7-7-24, PRAKTEX 225
3079 205 FRÄNSTA 5-12-24, PRS 50Ö 150
3080 205 Tenhult 29-8-24, pr-lyxs 150
3081 205 ALINGSÅS 3-8-24, PRS 125
3082 205 FALUN 14-11-24, PRAKT 50ö 125
3083 205 SUNDSVALL 20-8-24, AB-PR 50 Ö 120
3084 205 STH 14 riddareg. 13-11-24, Vacker 50ö 100
3085 205 ALAFORS ? 11-7-24, vacker 50ö 100
3086 205 STH AG LBR 25-7-37, PRS 100
3087 205 SKYTTMON 30-12-24, PRS 50ö 100
3088 205 LINDESBERG 30-9-24, PRALKTS ,kt 100
3089 205 KÖINGE 16-7-24, hel sidvänd stpl 90
3090 205 VADSTENA 6-9-21, PRS 50ö Kongress 75
3091 205 ESKILSTUNA 17-12-24, AB-PRS 75
3092 205 SURAHAMMAR 18-9-24, AB 75
3093 206 STH 17-8-24, PRAKT 60 Ö 300
3094 206 BÅSTAD 30-X-24, rättvänd stpl 200
3095 206 STH 3-10-24, PRAKT 60ö 200
3096 206 60Ö stpl ...TFORS , VÄLCENTR 140
3097 206 SÄFSJÖ 15-8-24, PRS 60Ö 125
3098 206 ÖSTHAMMAR 14-12-24, AB sidvänd 125
3099 206 60ö bra hörnstpl ex. ...M 2 -24 110
3100 207 HOLSBY BRUK 22-12-24, PR 250
3101 207 ÅNGE 8-1-25, hel sidvänd 200
3102 207 HÖGSBY 7-11-24, PRS 80Ö 125
3103 207 ARVIKA 1-10-24, AB, hel stpl 100
3104 207 HÖÖR 30-7-24, första månad 100
3105 207 MALMÖ 15-10-24, 80ö prs 100
3106 207 STH 8-6-26, PR-LYXS 100
3107 207 STH 17-12-24, AB-PRAKT 90
3108 207 SÄFFLE 16-8-24, AB 75
3109 207 80ö bra hörnstpl ex. ...ÖPING -28 60
3110 208 1 KR ,PR-LYXcentr, (Hve)tlanda 300
3111 208 STH 18-11-24, 1 kr ab-prs 300
3112 208 HVETLAND 17-7-24, AB-PR först månad 250
3113 208 TYRINGE 14-7-24, RS 11 DAG 250
3114 208 SKARA 1-11-24, bra stpl 1 kr 225
3115 208 LJUSDAL24-7-24, FIN SIDVÄND 225
3116 208 1 KR PR-LYXC hörnstpl - 25, vacker 1kr 225
3117 208 GULDSMEDSHYTTAN 7-10-24,prs 200
3118 208 VAXHOLM 20-11-24, HEL FIN STPL 200
3119 208 JACOBSBERG 12-9-24, ktt LYXstpl 200
3120 208 1 kr stpl 22-11-2(4), PRAKT centr 175
3121 208 STH 27-8-24, OMV LYXS 150
3122 208 STH 27-8-24, 1kr på klipp 150
3123 209 GBG 7-7-24, 3-DAG, PRAKTstpl 600
3124 209 2kr hörnstpl ...BRO... 500
3125 209 STH 27-8-24, 2kr på klipp 500
3126 209 2 kr, välc. stpl ex 490
3127 209 2kr hörnstpl BRA EX 400
3128 210 5 kr PRAKT ex BORÅS 22-3-27 2500
3129 210 STH 4-7-24, PR-LYXex stpl första dagen 2500
3130 210 STH 7-10-24, HELFRÄSCHT EX 1500
3131 210 STH 11-10-24, AB-PRAKT stpl, perfekt tandning 1500
3132 210 5KR STPL ...KHOLM 22-8-24 1000
3133 210 BORÅS 28-11-24, mycket fin 5kr , mycket fin tandning och sidvänd stpl 1000
3134 210 VÄNERSBORG 16-10-24, fin 5 kr 750
3135 210 5KR STPL BRA EX 700
3136 211-225 UPU BRA STPL SERIE 5ö -5kr 1000
3137 212cx LYXc.stpl ...P.. 8-7-24 200
3138 212cx JÖNKÖPING 2-10-24, PRAKT 200
3139 212cx 10ö vm linjer ,bra hörnstpl ex 150
3140 212cx STH 6-9-24, AB 150
3141 212cx STH 29-10-24, AB-PR 10ö vm linjer 150
3142 212cx JÖNKÖPING 6-9-24, AB-PR 150
3143 212cx JÖNKÖPING 17-9-24, lätt prs 130
3144 212cx 10ö UPU vm linjer, stpl ...ING -25 125
3145 212cx JÖNKÖPING 12-9-24, ab-pr 125
3146 212cx bra stpl ex, F 450 100
3147 212cx sth 3... 9 100
3148 212cx J)ÖNKÖPING 2-12-24, AB-PR 100
3149 212cxz STH 20-1-25, tydl kpv, AB-PR 450
3150 212cxz JÖNKÖPING 22-10-24, PRAKTstpl tydligt KPV 400
3151 212cxz 10ö perfekt KPV tvärs över, lätt stpl ...8-9, pr-lyxcentr. F 1800 300
3152 212cxz JÖNKÖPING 13-10-24, AB tydligt KPV 300
3153 212cxz MASKINSTPL, praktcentr tydligt KPV tvärsöver 300
3154 213 PLK 348 D 5-9-24, PR 60
3155 213 MJÖLBY 13-12-24, PRS, 15ö 50
3156 214 STH 19-12-28, 4-BLOCK , PRAKTs , position 4 riss mitt i märket, 3 praktex 400
3157 214 BRUNFLO11-9-24, PRAKTS 110
3158 214 MALMÖ SJ.B. 31-7-37, PRS 100
3159 214 STABBARPS GRUFVA 31-12-24 100
3160 214 SKÖNVIK 27-8-24, AB-PR 100
3161 214 UPPSALA 8-11-24, AB-PR 100
3162 214 STH PER 20-7-37, PRS 80
3163 214 MÖNSTERÅS 14-11, rättv stopl 20ö 80
3164 214 bra stpl ex 75
3165 214 GBG 2-12-24 hel rättv 75
3166 215 FALUNN P.A.9-4-25, PRAKT 150
3167 215 VIKARBYN 29-5-25, PR-LYXS 150
3168 215 LILJEHOLMEN 5-5-25, PR-LYXS 110
3169 215 (Upp)erud 2-3-25, F 300 100
3170 215 TIMMERSDALA 30-10-24, AB-PR 25ö 100
3171 215 ARVIKA 20-9-24, AB-PR 100
3172 215 ÅTVIDABERG 17-9-24 AB-PRS 90
3173 215 LJUSDAL 12-12 RÄTTV STPL 80
3174 215 EKSJÖ 5-9-2(4) RÄTTV STPL 75
3175 216 GBG L 1 1 15-1-25, hel rv stpl 125
3176 216 prc. stpl ex 110
3177 216 JACOBSBERG 12-9-24, rättvänd stpl 100
3178 216 sunne 2-11-24, prs 100
3179 216 30ö lätt stpl 1 90
3180 216 STH 12-9-24, hel sidvänd 80
3181 216 Ronneby 3-10-24, fin 30ö 80
3182 216a Malmö 1 AVG 22-10-24, PRAKT 200
3183 216a Malmö 1 22-10-24, ab-pr 100
3184 216a Malmö 31-10-24, ab-pr 90
3185 216avar MALMÖ 11-1-15, hel plåtskarvlinje 100
3186 216b MALMÖ 2-11-24, PRS 200
3187 216b MALMÖ 2-11-24, LYXc 30ö grönblå 160
3188 216b JÖNKÖPING 29-9-24, AB-PRS 150
3189 216b ERKEN 14-9-24 125
3190 216b Norrk....27, 30ö gönblå, prc 120
3191 216b NORRKÖPING 12-9-24, AB-PRS 120
3192 216b STH 12-9-24, PRS 100
3193 216b GÖTEBORG 23-5-25, PRS grönblå, tu fl. 100
3194 216b STH 14-10-24, grönblå 100
3195 216b STO... 16-10-24, AB-PRS 100
3196 217 sidv Leksand 26-9-24 200
3197 217 35 öre ,Prc. stpl ex 125
3198 217 STH 13-11-24, AB-PRAKT 110
3199 217 35ö hörn stpl ned vä 6-27 100
3200 217 BORRBY 15-9-24, PRS 100
3201 218 STH 28-10-24, PRAKT 200
3202 218 STH 19-10-25, PRS 100
3203 218 GBG 8-9-24, PRS 100
3204 218 40ö fint ex stpl 3-11-24 90
3205 218 Nattflygningen... HANNN OVER 7-7-37, 75
3206 219 STH Kongress 24-8-24 9 dag, AB-PRS 100
3207 220 STH 26-11-25, LYXs 50ö UPU 300
3208 220 50ö LYXC. hörnstpl ex 200
3209 220 VÄSTERÅS 18-12-24, AB 150
3210 220 GBG 22-12-24, AB-PRAKT 125
3211 220 ORSA 29-10-24, fin stpl , LYX centr 50ö 125
3212 220 DJURSHOLM 15-1-25, PRS 50ö 125
3213 220 ESKILSTUNA 9-12-24, AB 100
3214 221 60ö bra stpl ex 250
3215 221 ÖRNSKÖLDSVIK 28-12-24, lätt rv stpl 200
3216 221 ÅSTORP 16-10-24, sidvänd fin stpl, 60ö 175
3217 221 STH 4-12-24, fin 60ö 175
3218 221 GÖTENE 15-9-24, PRS 2: a stpl 175
3219 221 JACOBSBERG 12-9-24, PRAKT stpl 150
3220 221 STH Congres 16-8-24, FDC stpl klipp 125
3221 222 HALMSTAD 9-12-24, AB-PR 100
3222 222 stpl -27 hörnstpl prakt centr 75
3223 223 JACOBSBERG 12-9-24, LYXstpl 400
3224 223 Borgvattnet 28-8-24, prakt FÖRSTA MÅNAD 400
3225 223 BORÅS PAK 15-10-25, svag (prs) 300
3226 223 ASKIM 7-1-25, PR 1 KR 300
3227 223 1 kr bra hörnstpl ex 275
3228 223 HJO 20-10-24, AB, PRC 275
3229 223 HOLMUND 12-9-24, AB-PR 250
3230 223 rv Hedemora+ del av röd st. 225
3231 223 LIT 13-12-24, hel sidvänd stpl 225
3232 223 LÖBERÖD 1-11-24 200
3233 223 EKSJÖ 17-12-24, 200
3234 223 STH 18-11-24, lyxcentr 1kr 200
3235 223 1KR , STOCKH ... hörn stpl perfekt tandn 175
3236 223 LY(SEKI)L 18-10-27 175
3237 223 STH 19-8-24, 1kr på klipp 4 DAG 175
3238 224 STH 20-8-24, par 2kr på klipp 5 DAG 300
3239 224 STRÖMSTAD 14-11-24, AB-PRS 250
3240 224 2kr Föreningen, bra stpl ex 160
3241 224 stpl ...HOLM 5-29 , 2KR plåtskarv ned 160
3242 225 5KR 4-BL mittst STOCKHOLM 22-1-27 2000
3243 225 AB-PR par STH 18-1-28 1700
3244 225 5KR LYX CENTR STPL PAR 1200
3245 225 PERSTORP 8-10-24, PRS 1000
3246 225 PLK 372 A, PRAKT centr fin 5 kr 600
3247 225 5KR STPL BRA EX 550
3248 225 STH 27-9-24, mkt fin 5 kr 550
3249 225 5 kr UPU hörn stpl vä BOR.. 6 550
3250 225 UPPSALA 3-3-25, 5KR fint AB ex 500
3251 225 5 kr UPU hörn stpl upp hö, fin 5kr 500
3252 225 STH 27-8-24, 5kr på klipp 12 DAG 500
3253 225 JACOBSBERG 12-9-24, svag omv stpl 450

225,5
GV 70ÅR OCH SENARE.

3254 226 STH 17-8-28 PRAKT 5ö 60
3255 227 GBG 19-8-28, PRAKT 10ö 75
3256 228 Rönninge15-9-28. prakt 70
3257 228 GBG 14-4-30, PRAKT 70
3258 229 MALMÖ 6-9-32, PR-LYXS 75
3259 233a SKELLEFTEHMN 13-4-34, LYX 400
3260 233a STH 14-11-33, PRstpl 10-block med postfrisk gummering 350
3261 233a MALMÖ 9-1-36, PRAKT 200
3262 233a STH 14-11-33, PR-AB stpl 4-block 200
3263 233a MALMÖ FRIHAMN 30-4-33, PRAKT 100
3264 233a MORA 25-5-35, PRAKT 100
3265 233a MALMÖ 20-12-35, PRAKT 90
3266 233a ESKILSTUNA 4-9-35, AB 75
3267 233a MALMÖ 18-10-33, PRAKTS 75
3268 233a STH 11-12-34, SIDV VACKER 50
3269 233a STH 27-8-37, AB-PRS 50
3270 233b STH 20-8-41, PR sidv stpl 10-block,ällsynt stpl enhet 500
3271 233b 4-block Borås 14-5-40 300
3272 233b STH 25-4-39, 4-BLOCK 5 kr vitt ppr 200
3273 233b STH 31-10-39, PRS 4-BLOCK 200
3274 233b STH 4 1-2-40, PR-LYXS MITTstpl 4-block 200
3275 233b GBG 29-11-39, PR-AB stpl 4-block 200
3276 235A Ystad 16-11-32, pr-lyxex 60
3277 235A STH 1 6-11-32 GII A minnet, LYX 50
3278 236 FRA SVERIGE inom ram, prs 25ö 150
3279 236 STH 1 6-11-32 GII A minnet, LYX 60
3280 237 STH 1 6-11-32 GII A minnet, PR- LYXs 60
3281 238 NORMLÖSA 12-12-33, PRS 4-BL,kt 350
3282 238 sth 13-1-34, på klipp 100
3283 239C SKURUP 26-9-36, LYXS , SVÅRT 200
3284 239C HUDIKSVALL 21-1-34, PR-LYXS 90
3285 239C SUNNE 13-1-34, PR-LYXS 75
3286 239C STRÄNGNÄS 31-3-34, PRS, svår 55
3287 239C 5-5-34 Varnums.. 50
3288 239C STRÄNGNÄS 2-6-34, PRS, svår att få vacker 50
3289 239E STH PFFS 12-12-33, LYXS , svår 200
3290 240A HELSINGÖR 22-1-35, PRS 150
3291 240API ALINGSÅS 15-435, FLAGGSTÅNG 175
3292 240API FLAGGSTÅNG ... LM 3-35 150
3293 240API FLAGGSTÅNG, stpl A... 6 F 500 100
3294 240API FLAGGSTÅNG, stpl 21-6-3x F 400 90
3295 241C WISKAN 30-1-35, PRAKT 75
3296 243 LIT 26-6-35, PR-LYX 75
3297 248A TURKU 28-8-36, FINSK prs 150
3298 248A ÅBO, Laikvakirje Paquebot, 15ö klipp 100
3299 248APII Sth 2-4-36, VIT HOV i mitten av 3-strip 100
3300 248APII ÖSMO 3-6-36, PR-LYXS, VIT HOV 75
3301 248APII HÅVFERUD 10-3-36, PRS , vit Hov 60
3302 248APII Vit Hov, Mal.. 12-6-36 25
3303 248CPI BÖLESTRAND 24-2-36, PRS 4 DAG 50
3304 249 UMEÅ 5-8-36, PR-LYX 75
3305 249 SJUNTORP 20-7-36, PR 60
3306 249 VAXHOLM 23-6-36, PR-LYXS, hel plåtskarv hö 60
3307 249 NORRLIMSTA 23-6-36, PRS 60
3308 250 FRA SVERIGE inom ram, prs 100
3309 251 FRA SVERIGE inom ram, prs 30ö 100
3310 252 Ödeshög 16-9-36, pr-lyx 150
3311 252A FRA SVERIGE inom ram, prs 35ö 100
3312 254 HASSLERÖR 8-5-37, PR-LYX 40ö 75
3313 254 MALMÖ S.J.B. 18-3-36, PRAKT 60
3314 255 VÄRMLANDS NYSÄTER 26-10-36, PR-LYX 100
3315 255 NORRA RÖRUM 10-7-36, PR-LYXS 50ö 75
3316 257 SORSELE 11-6-36, PRAKT 75
3317 257 JÄRVSÖ 13-6-57, hel sidv, prc 50
3318 258 5-strip,en rv. st. på varje märke Borås 17-1-39 200
3319 258 LAKATRÄSK 30-8-36, PRS 100
3320 258 STH FRIHAMN 5-1-37, PR-LYX 100
3321 258 MALMÖ 13-6-36, PR-LYX 100
3322 258 STH BROMMA AERODROM 23-5-36, PRAKT FDC stpl 100
3323 259BC Malmö 9-2-39, hel rv 200
3324 259BC 10ö Swedenborg, bra stpl par. 24-8- 140
3325 259BC MALMÖ 9-X-38 140
3326 259BC HASSLARP 27-10-38, AB-PR 125
3327 259BC 10ö Swedenborg, bra stpl par. 115
3328 259BC 10ö ... BORG ..9-38, fint BC par 110
3329 259CB STH 14 B 13-5-43, LYXS 4-block 250
3330 259CB STH 12-12-38, AB-PR klipp 150
3331 259CB stpl ...BORG, 25+10-39 100
3332 259v1 TRARYD 30-4-39, AB-PR streck över 10 100
3333 260 GBG PAK 9-12-38. LYXS 75
3334 261A RISEN 21-10-38, LYX 200
3335 261BC PKXP 12-9-38, lätt mittstpl 100
3336 261C OSKARSTRÖM 12-3-38, PR-LYX 100
3337 261CB SMEDJEBACKEN 21-12-38, PRAKT 200
3338 261CB NORA 13-9-38 100
3339 262B FKMB SLITE ROMAKLOSTER 18-10-38 60
3340 262CB KINSTABY 16-6-38, AB-PRS 150
3341 262CB MALMÖ 24-11-38, bra AB 125
3342 262CB STPL -39 110
3343 262CB ROMAN... 13.. 100
3344 263 SKUTSKÄR 29-6-38, PR-LYX 75
3345 266BC ORNÖ 20-7-39, LYX 300
3346 266BC SÄVSJÖ 15-3-39, PRAKT 125
3347 266BC GRINGELSTAD24-3-39 100
3348 266bc,cb 2 fina 4-block stpl BORÅS -39 250
3349 266BC,CB 2 bra stpl par 150
3350 266BC,CB sth 8utställnigen+ STh lyxmarg 150
3351 266CB OXELÖSUND 30-6-3-38, fint 4-block 150
3352 266CB UPPSALA 17-3-39, PRAKT 140
3353 266CB STH 30-4-39, rv stpl 125
3354 266CB STH 3-10-38, AB-PR, lyx marginal 100
3355 266CB STH 20-8-(38) 100
3356 266CB BRA STPL PAR 95
3357 266CB stpl TEBERG 23-3-39, bred marg 60
3358 267BC Oviken postomb 1 30-1-39, prs, lyx marg 250
3359 267BC VIMMERBY 24-8-39, PRS klipp 150
3360 267BC ESKILSTUNA 21-2-39, SUPER marginal 150
3361 267BC ANDERSTORP 10-4-39, AB-PR 150
3362 267BC,CB 2 bra stpl par, 15ö 200
3363 267CB PKP 15 23.2.39, ab-pr 175
3364 267CB PKP 385 18-5-39, AB-PR 150
3365 267CB sollefteå 21-2-39, rättv stpl bred marg 90
3366 267CB Härnösand 20-3-39, rättvänd 75
3367 269B1 FINT STPL EX, F 600 150
3368 269B1 STH 15-11-39, PRAKT f 600+ 150
3369 269B2 VÄSTERÅS 16-10-39, PRAKT F 650+pr 250
3370 269B2 POSTMUSEUM MAJ 1940, PR 100
3371 269B2 ÖSTERKORSBERGA 5-9-39, LYXMARG 90
3372 269BC STH 27-3-39, PRAKT 4-BLOCK 900
3373 269BC G V. profil hö små siffror , bra stpl par 375
3374 269CB Hemfjäll 12-1-40, PRAKT klipp 450
3375 271C RONNEBY LBR 30-4-48, PR-LYX 60
3376 272 UXBRIDGE MIDDX. 8 JLY 1949, PRS PAR , ENGELSK UNIK stpl på svenskt märke 300
3377 273BC BRA STPL PAR 550
3378 273BC1 UMEÅ 29-3-40, extrem marginal 700
3379 273BC2 GBG 20-11-40, LYX marg utan färgstre 300
3380 273CB1 vackert par STH 700
3381 273CB1 Trollhättan 2-4-40, ab-pr, BRED MARG 650
3382 273CB1 STH 17-1-40 LYX marginal 400
3383 273CB1 mitt stpl upp , fräscht par F2200 lyxmarg 300
3384 273CB2 PKP C 10-10-42,MYCKET VACKERT PAR 650
3385 273CB2 GÄVLE 10-11-40, lätt omv stpl, vackert 600
3386 273CB2 mkt bred marg ,anilinmak 400
3387 276A IMFORSMO 21-5-46, LYXS KLIPP 100
3388 276A GRÄSTORP 27-6-42 50
3389 276B1 MORA 21-10-50,PR-LYX 60
3390 276B2 KISA 7-12-42, PR-LYX 50
3391 277 LÄPPE 7-8-42, LYX 250
3392 277 HÖRNEFORS A 10-9-41, LYXS 250
3393 277 GRUMS A 20-11-44, LYX 25ö orange 200
3394 277 RÖNNINGE 31-7-46, LYXS 100
3395 277 Kustflottan 1-8-41, omv PR 50
3396 277 ORNÄS 5-7-41, PR 50
3397 281 RÖFORS 24-8-51, PR-LYXS 90
3398 281 RESELE KYRKBY 8-5-50, PR-LYX 60
3399 284 ÖVERTORNEÅ 25-10-5, PR-LYXS 75
3400 285 GBG 1-3-50, PRAKT 55ö 50
3401 289 UPPSALA 1 10-3-55, PR 75ö svår 100
3402 298 YSTAD 17-5-49 40
3403 301 MÖLNDAL 20-9-52, PR 30
3404 304 GENARP A 17-7-53, 170ö LYX 100
3405 307 VARA 28-5-68, PR 60
3406 308 Lyxs Lerum 20-8-55 50
3407 318A FRA SVERIGE inom ram, prs par 100
3408 318B1 MALMÖ CST 5-2-40, LYXS 100
3409 318BC PR PKP 198 20-6-39 140
3410 318BC Flen 20-7-39 125
3411 318BC STH 4-3-39, RÄTTV LÄTT STPL AB-PR 120
3412 318bc,cb båda en stpl centralt 140
3413 318CB Waldemarsvik 13-10-39, P-LYX 300
3414 318CB LIT 18-10-39, PR-LYXS 200
3415 318CB MÖLNBO 24-7-39, PRS 150
3416 318CB MALMÖ 29-3-39, AB-PR 4-BLOCK 150
3417 318CB PKP 198 19-1-40, AB-PR 120
3418 318CB MALMÖ 1 16-9-39, PRS 110
3419 318CB Göteborg 8-10-40 100
3420 318CB GREBBESTAD 15-7-39, PRS 100
3421 318CB ÖSTERSUND 29-3-39, omv mittstpl 75
3422 319 OCKE 9-3-40, LYX 100
3423 320B1 BINGSJÖ 6-2-41, PRAKT 125
3424 320B1 MÖLNDAL 12-7-39, PRAKT 100
3425 320B1 JÄR?FLOTTA 21-2-40 vacker 60
3426 320B1 stpl ... ÄNG 17-11-39, bred marg 50
3427 320B1,B2 10Ö STPL KR, 19-7-20, 2 FINA EX 60
3428 320B2 SUNDSVALL 22-7-39, hel sidv stpl 70
3429 320B2 STH 1 rättv stpl 55
3430 320BC SÖLVESBORG 8-5-45, PRAKT 700
3431 320BC BRA STPL PAR 550
3432 320BC GBG 24-11-40 550
3433 320BC PKP 11-9-40, VACKER perfekt tandn 550
3434 320BC BRED MARG, BRA (ank Lbr) STPL PAR 450
3435 320BC KUSTFLOTTAN, BRA STPL PAR 450
3436 320BC LYX marginal, STH 400
3437 320BC KARLSTAD, PR KLIPP 26-2-40 350
3438 320BC ANUNDSTORP 1-12-40, AB-PRS, notering 3:- på baksidan. 300
3439 320BC STH 30-1-40, ab-prs klipp, lyx marg 300
3440 320BC mitt stpl upp -46 fräscht par 250
3441 320CB 4-BLOCK GU... 9-8-39, Breda marg 800
3442 320CB NYNÄSHAMN 21-9-40, PRAKT 750
3443 320CB Bra stpl par, extrem bred marginal 600
3444 320CB HÄVERÖDAL 29-5-40, PRAKTklipp 600
3445 320CB bra 10ö par ...OGABY 4-6-40 500
3446 320CB SÖLVESBORG LBR 23-1-40, PRS, 2:a stpl 500
3447 320CB BRA MARG, stpl 20-5-40 450
3448 320CB MALMÖ 22-6-39, vacker omv stpl 450
3449 320CB del FDC stl 1939, SUPERLYXMARGINAL 450
3450 320CB stpl par , en stpl 400
3451 320CB 10Ö BERZELIUS, lätt rättvänd maskinstpl STH 22-6-40 400
3452 320CB MALMÖ 6-1- fräscht par 350
3453 320CB PKP 37 A 28-2-41, fint par 350
3454 320CB STH 3-11-39, fint par 350
3455 320CB BROBY 3-9-39, PRS, ngt kt 300
3456 320CB HJÄRNARP 7-2-40, ab-prs klipp 300
3457 321A FRA SVERIGE inom ram, prs 4 strip 200
3458 321BB KRAMFORS 28-7-40, PR-LYX 250
3459 321BB ESLÖV 18-12-40, PR 250
3460 321BB GARPHYTTAN 3-7-40, AB-PR 100
3461 321BB en lätt stpl F 275 75
3462 321BC ROTTERDAM 24-vi-39, HÖLLÄNDSK STPL, ngt ktt, UNIK 200
3463 321BC Strö 10-8-39,ab-pr 150
3464 321BC lätt stpl 13-9- 100
3465 321BC HED... 9-X-40, vacker rv stpl 100
3466 321BC BORÅS LBR 22-1-41, AB-PR 100
3467 321bc,cb varsitt bra par, en stpl 200
3468 321CB FURUDAL 16-7-40, PR 175
3469 321CB GUSTAVSFORS 2-5-40, PRS 150
3470 321CB PKP 28-8-40, PR 125
3471 321CB FALUN 17-6-39, pr 125
3472 321CB BY KYRKBY 8-7-40, PRS , 2:a stpl 100
3473 321CB BREDBYN 9-10-39, prs, 2:a stpl 75
3474 323 Broakulla 20-2-40 50
3475 324 bc,cb, bra stpl par,F1100 200
3476 324BB Djursholm 21-12-43, pr-lyx 100
3477 324BC STH 3-9-40, PRAKT 350
3478 324BC PLK 317C 12-7-40, Mittstpl 250
3479 324BC VENDELSÖ 12-11-40, PRS 200
3480 324BC 5Ö BELLMAN , BRA STPL PAR 175
3481 324BC BENGTSFORS 13-7-40, OMV PRS 175
3482 324BC UMEÅ 5-10-40, AB-PRAKT 175
3483 324BC STH 11-10-40 RÄTTV STPL 150
3484 324CB FJUGESTA 3-3-40, PRAKT 300
3485 324CB LUND LBR 25-2-40, PRAKT 250
3486 324CB STO... 28-9-40 200
3487 324CB GBG 10-2-40, PRS 200
3488 324CB UPSALA 28-5-40, bred marginal 175
3489 324CB PKP 290 24-3-40, PRS, 2:a stpl 175
3490 324CB VETLANDA 19-8-40, AB-PR 150
3491 324CB STH 7-10-40 Rättvänd stpl 150
3492 324CB SOLLEFTEÅ 23-4- Vacker rättvänd 125
3493 325 pr-lyx GRÄDDÖ 27-10-40 200
3494 325 pr-lyx Pajala 5-8-40 100
3495 326B1 ÅRE 17-9-40, LYX 100
3496 326B2 ÅMÅL 28-7-41, LYXS, kt 25
3497 327 VALSJÖBYN 16-2-41, PR-LYX 50ö 200
3498 327 VÅNGA 13-1-42, PR-LYX 50ö Sergel 100
3499 327 ULRICEHAMN 5-1-42, PR 50ö Sergel 75
3500 327 ESLÖV 12-11-41, PRAKT 50ö 60
3501 331 SNAVLUNDA 19-1-42, PR-LYX 60
3502 332BC MALMÖ U 25-2-42, PR-LYX 4-BLOCK 900
3503 332BC STH AVG 1 14-2-49, PR-4-BLOCK 650
3504 332BC GÄVLE 1 5-12-49, praktpar 400
3505 332BC Perfekt tandat par mittstpl uppåt S... F 350
3506 332BC STH Tull. 16-9-48, mittstpl bra par 350
3507 332BC STOCKHLM rättv stpl på klipp, fint par 325
3508 332BC STH ...2-X-(4)8 , bra stpl par 5kr 300
3509 332BC KALMAR 1 C 21-11-49, PRS, ngt kt 300
3510 332BC STO... 28-12-47, perfekt tandning 300
3511 332BC STH BAN mittstpl ned 275
3512 332BC 3+4sid slottet, perfekt tandn, mittstpl 250
3513 332CB STH 10-1-52, PR-LYX marg 4-BLOCK 750
3514 332CB STOC... vackert par med LYX marginal 375
3515 332CB MALMÖ 1 14-4, MYCKET FINT PAR 300
3516 332CB STH 15-10, VACKERT PAR 300
3517 332CB STH 6-5-50 , bra stpl par 5kr 250
3518 332CB STH 24-10-46, LYX marginal 160
3519 332CB ULVSUNDA 13-5-53, PRS, ktt 150
3520 333B2 PKP 120 6-2-42, PR-LYX 100
3521 333B2 PKP 27-3-45, PR-LYX 70
3522 333BB TORSÅNG 27-11-41, LYX 100
3523 334 HYLLINGE 17-12-42, PRAKT 1 kr Haz. 60
3524 335A pr Heberg 11-2-42 50
3525 335BB INSJÖN 24-9-42, PRAKTEX 125
3526 335BB KUSTFLOTTAN 22-5-42, sidvänd 100
3527 335BB HAJOM 7-7-42,ab-prs 100
3528 335BB STORVIK 13-4-42, VACKER SIDV 50
3529 336 TÄRNABY 13-12-41, PR 125
3530 336 STH 1 AVG PAK A 20-1-43, PRAKT 100
3531 336 MALMÖ PAK C 18-7-47, PR ,120 ö 75
3532 336 GÄVLE 1 C 31-10-41, PRAKT 75
3533 336 SKÖVDE D 2-11-44 , PRAKT 75
3534 336 SUNDBORN 3-12-41, PRAKT 70
3535 336 HEDEKAS 13-11-41, AB-PR 70
3536 336 POSTANS)TALTEN (1)170 11 -44 50
3537 337C lyxs vågr par GBG 14-3-50 100
3538 337C STOCKHOLM 21-2-47, PR 60
3539 338 20Ö klipp BORE E 100
3540 338b2 VALLA 14-4-43, PR-LYX 20ö 60
3541 340A3 SKAGERSBRUNN 18-7-42, AB-PR 60
3542 344A Kvarnbysund 2-7-43 , prs 50
3543 344A ÖRKELLJUNGA19-7-43 PR-LYX 50
3544 344BB TIERP 19-7-43, vackert par 250
3545 344BB PKP 1 21-6-43, rättv. stpl 5 DAG! 250
3546 344BB DEGEBERGA 27-7-43, AB 200
3547 344BB RAMV... 8-8-..., KT 125
3548 344BB LIDKÖPING 10-9-43, fint par 125
3549 344BB stpl...OLM -43 100
3550 347A GOTLANDS TOFTA 2-6-45, LYXS 100
3551 354BB RUNSTEN 22-10-44, pr-lyxs 100
3552 358A HULTSFRED 26-4-45, -YXS 60
3553 359PI Bruten penna, stpl ...RO 9-12 100
3554 359Pi 5ö bruten Penna , streck stpl 100
3555 369 ÖSTERSUND 2 , LYX 100
3556 375 LÖRSTRAND 3-11-47, PR-LYX 75
3557 379A STH 24-11-48, pr 40
3558 395RB HUDIKSVALL 14-5-65, PR 50
3559 396BB GÄVLE 1H 5-1-56, PRAKT 50
3560 406DD1bb UDDEVALLA 1 10-9-57, mittstpl 4-bl 40
3561 406DD2 LINKÖPING 31-5-61 rättvänd 50
3562 413SX1 STENSJÖN 5-1-60, PR-LYX 75
3563 416 4olika 4-BLOCK ur HA6 , 3 PRAKT stämplade STH 19-11-57, ett STH -58 , F CA 1200++ 300
3564 416DD1 GÄLLIVARE 12-6-60, AB-PR 75
3565 416HA6 4 olika 4-bl ur HA6, ab-prs UDDEVALLA 26-10-62, F ca 1010:- 350
3566 416ha6 MALMÖ 31-3-59 PRs4st olika 4 block ur HA 6, F 1180 200
3567 416SX1 SOLLENTUNA 14-7-59, PR 30+10ö 125
3568 418A ÅLED 20-3-61, LYX 15ö 60
3569 420A ÅLED 9-5-66, LYX 25Ö BRUN 50
3570 4214x4bl 30ö+10ö i 4 olika 4-block ur HA8 lätt stpl 60
3571 428A AJAUREFORSEN 30-6-70, LYX 40 ö 100
3572 429A KÖPENHAMN 28 sep 1967 , prs 100
3573 429B2 MALMÖ 1 CST.A 14-8-67, LYX 100
3574 429BB ESLÖV 24-12-67, PR-LYX 45ö orange 30
3575 432BB SÄRÖ 28-7-70, PR 50ö 60
3576 433B2 Örkelljunga 3-11-69 50
3577 437A GBG 3 L 13-1-72, PR, 85ö 35
3578 445 OLSFORS 23-7-53, LYX 10ö 100
3579 460 GLOMMETRÄSK 9-4-56, LYX 60ö 90
3580 462 Norsholm 14-6-63 50
3581 464 Genvalla 30-5-70, pr-lyx 50
3582 467DD UDDEVALLA A 7-12- 62, 2 olika pr 4-bl 75
3583 467DD 25ö par otandat upp stpl ... LBO2 7-1 30
3584 467DD 25ö par otandat upp stpl ... DATA,,, 25
3585 471 NORDISKA FIL KGR 7-7-55,lyxs 90
3586 471-475 9-BL serie bra stpl blockserie 700
3587 471-75 STOCKHOLMIA 1-7-1955, stpl 9-block serie, slät och fin FDC STPL . 900
3588 472 STH p.f.a. 21-1-75, lyxs 100
3589 473 STH p.f.a. 21-1-75, PRAKTstpl 50
3590 473 STH 21-1-75, PRAKTstpl 50
3591 492B2 GÖTEBORG G 18-2-61, PR-LYX 60
3592 492BB STH 8-5-58, FDC i LYX 50
3593 506 PR GBG 2-6-60 50
3594 509-10 PAQUEBOT TRINIDAD 5 NO 65, klipp 200
3595 518 STH BAN XB 17-12-60, PR-LYX 40
3596 520 pr Boxholm 8-4-61 60
3597 520 Mariefred 11-10-62,pr 50
3598 526A KÖPENHAMN 9 jan 1963, 29ö 100
3599 535 STH 23, 23-4-64,prakt 40
3600 544BB GÖTEBORG 1 7-5-63, LYX, par 35ö 60
3601 545 GÖTEBORG 1 28-10-63, LYX, 50ö 50
3602 566B BODEN 16-9-66, PR-LYX 50
3603 566B2 STH Ban 23-3-66,lyx 50
3604 594B2 SKEE 10-12-66, LYX 100
3605 594BB STH PFA 23-1-73, LYX 60
3606 631vm 3ö omvänt vm stpl ...TAD 12... 75
3607 635A JÄRBO B 17-10-68, PR 30
3608 650 JÖNKÖPING IENECOPIA 2-11-69, LYX 60
3609 653BB MALMÖ 22-5-69, PR , 70ö 35
3610 657-62 6st VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 200
3611 657-62 Augeli kpl med pr-lyxs 100
3612 659 VARBERG 6-6-69, PR 30
3613 660 BORÅS U 23-3-70 , p-l, 55ö väglanskap 50
3614 660 VARBERG 6-6-69, PR 30
3615 666BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
3616 668B VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
3617 669B VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 40
3618 670BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
3619 671BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
3620 671BB SÄRÖ 12-10-70, PR 55ö Vasa 45
3621 672A GBG 3 1-10-71, LYX 45ö 40
3622 672BB SÄRÖ 28-9-70, PR-LYX 45ö 35
3623 682 HYLTEBRUK 13-1-70, PR 55ö 30
3624 684 GBG 1-10-71, lyx 35
3625 694 GBG 3 6-11-71, PR-LYX 70ö 35
3626 695 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
3627 696 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
3628 696 KÅGE 25-11-70, LYXS 40
3629 698 JÄRFÄLLA 5-3-73, P-LYX 45ö brun 50
3630 699 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
3631 700BB ASKIM 4-11-71, LYX , 55ö 40
3632 705 PARTILLE 25-10-71, ab-PRAKT 25
3633 705SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
3634 705SX VETLANDA 10-8-73, PR 75
3635 707SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
3636 711BB HOVÅS 4-11-71, PR 25
3637 712BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
3638 712BB GBG 22-12-71, PR-LYX 30ö fåglar 50
3639 715BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3640 716A GBG 25-10-72, LYX 250
3641 716a Sjöbo 6-6-72, pr-lyx 45ö Nobel 60
3642 717B2 LOMMA 8-6-72, LYX 80
3643 719 LANDSKRONA A 20-2-72, PR 25
3644 728A2 SALTSJÖBADEN 30-8-71, PR-LYX 55 ö 40
3645 737 MALMÖ H 26-10-72, LYX 65 ö 70
3646 737 VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 50
3647 740BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3648 741BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3649 742BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3650 743BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3651 743BB GBG 3 L 19-11-71, LYX, 65ö 50
3652 744BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3653 750B1 LYX Slöinge 2-7-74 40
3654 754BB GBG 38 3-3-72, PR 55ö 40
3655 771 SIBBHULT 7-6-72, LYX 90
3656 777 BARA A 4-7-77, LYX 40
3657 780SX LUND Y 27-9-72, LYX 25+15ö 40
3658 787 VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, PR-LYX 75
3659 790SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, PR-LYX 75
3660 815 Södertälje M 13-9-73, LYX 80
3661 824SX2 SÖDERTÄLJE 30-7-74, PR 75
3662 914BB ÄNGELHOLM 31-10-76, PR-LYX 55ö 50
3663 918B2 VADSTENA F 12-11-76, LYX 90ö CarlXIV 60
3664 919A TJÄLLMO 12-5-75, 110Ö , LYX 75
3665 931 SALA D 7-7-76, LYX 90ö 100
3666 940BB NORRKÖPING 3 E 18-11-75, LYX 60
3667 959SX2 ÖREBRO PAK 27-4-77, LYX violett stpl 75
3668 959SX2 NORRKÖPING 3 E 13-02-79, LYX 50
3669 969 GBG 19-6-76, LYX, 1,05 KR 50
3670 969A VÄSTERFÄRNEBO X 5-4-78, LYXS 40
3671 970 GBG 19-6-76, LYX, 2,50KR 50
3672 981 STORMSJÖ 30-9-80, LYX 85Ö 100
3673 981 LÄNGHEM 19-12-78 A, PR-lyx, 1,30kr 35
3674 982 AUKTSJAUR 31-6-80, LYX 1KR 100
3675 991 STORVIK A 29-09-86, LYX 1,40 kr 100
3676 1011-15BB NORRKÖPING 1 B 08-09-77, LYX 200
3677 1053 KATRINEHOLM 21-01-82, LYX 4,50kr 50
3678 1092 NORRKÖPING B 13-03-80, LYX 60Ö 40
3679 1095 ÖSTRA EMTERVIK 10-11-79, LYX 170Ö 40
3680 1098 ÖSTRA EMTERVIK 10-11-79, LYX 1,70 50
3681 1099-03 NORRKÖPING 2 30-09-80, 5ST PR-LYX 100
3682 1112 NORRKÖPING B 13-03-80, LYX 2,5kr 40
3683 1113-17BB NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 5par 125
3684 1119 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,70 40
3685 1121 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,60 40
3686 1124 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,70 40
3687 1130B1 SÖDERTÄLJE 4 16-1-81, 150Ö, PR-LYX 50
3688 1147SX KISA 1-4-81, LYX 140ö 50
3689 1173 STH pfa 7-3-85 lyx 25
3690 1787 ÄLVSJÖ 29-03 -63?, OMV 9? 100TJÄNSTE

3691 1a SKELLEFTEÅ 9-2-74, PRAKT 250
3692 1a MULSERYD 19-4-77, PRS 100
3693 1b UMEÅ 21-6-78, PRAKT 175
3694 1b Karlsborg 12-9-75, fin sidv AB 110
3695 1b,var HERNÖSAND 11-12-74, PRAKT, dubbel ram linje upp hö 250
3696 1e UMEÅ 12-9-79, LYXS 300
3697 1e ULRICEHAMN 22-9-79, LYXS 225
3698 1e UMEÅ 16-9-80, AB-PR 100
3699 1e UPSALA 13-10-79, PRS 100
3700 2a SUNNE 28-5-80, PRAKTEX 4 ö 250
3701 2b STH 27-8-81, PR-LYXS 200
3702 2b LJUNG 7-2-80, PRAKTEX klipp 200
3703 2c ÖREBRO 10-5-82, LYXS 250
3704 2c STH C 1-10-81, AB-PR 200
3705 2c ÖSTERSUND 24-12-81, PR-LYXS 150
3706 2c WISBY 12-8-83, PRS 125
3707 3 KARLSTAD VENTILstpl 23-3-81, 125
3708 3b STH 8-6-76, PRS 175
3709 3b GBG 4-9-82, omv,AB 100
3710 3c STH 12-12-79, AB-PR 100
3711 3d STH C. 5-1-80, tidig stpl för denna nyans 150
3712 3d Malmö 8-12-84, AB 100
3713 3d BOARP 6-1-85 100
3714 3d KARLSTAD 7-3-85, PRS 5Ö 100
3715 3d NORRTELJE 18-11-84, PRAKTs, lvht 100
3716 3d KARLSTAD 17-9-81, sidv vacker 90
3717 4 NÄTARN 29-3-84, AB, svår stpl 250
3718 4a GBG 2-8-74, BLÅ AB-PRS 200
3719 4b KLINTEHAMN 17-4-80, vacker sidv stpl 400
3720 4b GÖTEBORG Lbr 23-6-80, PRs,tu punkt 300
3721 4c KARLSTAD 30-6-76, PRAKT 600
3722 4c ÖREBRO 21-10-74, vackert AB ex 500
3723 4c WEXIÖ 1-11-76, AB 500
3724 4c JÖNKÖPING 25-9-76, PR-LYXS 500
3725 4c MU(LSER)YD 5-10-76, AB 450
3726 4c MARIESTAD 13-2-77, LYXS liten tunn fl 200
3727 4d BORREBY 29-9-75, LYXS kht L SK,F600 300
3728 4d NYKÖPING 15-11-75, PR-LYXS 250
3729 4d LINKÖPING 22-6-75, AB 140
3730 4d HEDEM(ORA) 17-6 Blå stpl 110
3731 4e KLIPPAN 31-1-77, PRAKT 200
3732 4e MULSERYD 30-8-78, PRS 175
3733 4e MULSERYD 27-11, rv stpl 150
3734 4e STIBY 27-2-78, AB 125
3735 4f HELLESTAD 23-8-78, PRAKT 250
3736 4f MULSERYD 22-9-81, PR-LYXS 200
3737 4f STH C. 30-12-81, PR-LYXS 6ö 150
3738 4f 6ö stpl (Win)G ? 18-11-79 125
3739 4f STRENGNÄS 31-1-82, AB-PRS 110
3740 4g ENKÖPING 11-10-82, PR-LYXex 400
3741 4g KRISTIANSTAD 13-4-83, omv stpl 150
3742 4v2 stpl ,Kartongppr,F450 100
3743 5 KRISTINEBERG 27-7-77, LYXS 200
3744 5 DANDERYD 24-3-77,LYXS, def övre vä hörn 12ö, svår stpl F 1000 150
3745 5 DANDERYD 24-3-77,def Klippt 12ö, svår stpl F 1000 125
3746 5 Jäderön 15-7-82, lyxs 100
3747 5 VEST-TIBBLE 12-11-78, stpl B U F 100 50
3748 5a UDDEVALLA 2-1-74, PR-LYXS 2:DAG , fåtal tidigare kända 500
3749 5a SKINNSKATTEBERG 12-8-74, PR 100
3750 5b LULEÅ 3-11-74, PRAKT 100
3751 5c GROLANDA 4-4-76, stpl 75 75
3752 5c1 LERUM 1-10-76, AB-PRS 50
3753 5c1, var KULLTORP 25-10-77PRS, var rambrott 100
3754 5dv4 KARLSTAD 12-10- 79, Ab, 2 stukade hörn 75
3755 5e SKELLEFTEÅ 7-2-81, PRAKT 100
3756 5e SLÖINGE 11-7-80, PRS 50
3757 5e ÖREBRO 3-9-78, PRS 50
3758 5ev5 TNABERGSHAMMAR 27-11-78, PRS spegeltryck, stark hyssning iövre ram 175
3759 5v5 KÖPING 28-9-80, LYXS 200
3760 5var 12ö stark hyssjning upp, hörn ve.STIBY 100
3761 6 FALKENBERG 3-1-85, LYXS 225
3762 6a ÖREBRO 9-5-76, ktspts, AB 175
3763 6a ALINGSÅS 20-3-74, PRS, 2stpl till, F850 120
3764 6b prakt ex med LYX stpl Hägerstad 16-8-78 900
3765 6b prs STH Norr 17-7-78,lvht 400
3766 6b WAXHOLM 22-12-77, BRA HEL STPL 225
3767 6b Wexiö 9-11-76, omv prs 200
3768 6b KARLSTAD VENTIL STPL 200
3769 6b STABY 19-1-84, sidv. 20ö, 3,3,3 150
3770 6b KA)RLSKRONA 13-12-77, AB 3,3,3 125
3771 6c MALMÖ PAKET 18-1-83, PRAKT men 2 :a stpl 175
3772 6d ALMVIK 22-3-82, PR-LYXS 250
3773 6d KALMAR 10-1-79, AB 150
3774 6dv2 LUND 19-3-81, kartongppr 200
3775 6dv2 LANDSKRONA 3-7-83, AB-PRS, kartongpapper 150
3776 6e BJÖRKVIK 15-9-83, PRAKT-LYXS 600
3777 6e ANEBY 4-12-82, PRAKT tegelröd 400
3778 6e SKABERSJÖ 29-5-85 250
3779 6e WENERSBORG 21-12-82, LYXS 250
3780 6e Strömstad 4-4-83, AB 225
3781 6e HUDIKSVALL 21-12-81, OMVst 225
3782 6e Hernösand 200
3783 6e GRENNA 29-12-82, AB-PRS, vht 175
3784 6e STH 4-6-81 , fint AB ex 150
3785 6e WESTERÅS 31-5-83, AB-PR stpl 150
3786 6e SÄFSJÖ 7-9-83, sidv. pr-lyxcentr. 20ö 125
3787 6v2 NYKÖPING 3-4-88, kartongppr F 900+ 150
3788 6v2 STH 5-12, 20ö kartongppr 140
3789 7 KARLSTAD VENTILstpl 23-3-81, 125
3790 7 STH 13-4-77, PRS 90
3791 7a TORPSHAMMAR 19-8-76, PR-LYX svag tu fl. 200
3792 7a Wadstena 25-8-77, pr-lyxs 200
3793 7a ÖSTERSUND 11-7-76, AB-PRS 150
3794 7a HÄGERSTAD 17-5-76, LYX stpl, ngt ktt 125
3795 7a GISLAVED 14-3-78, prs 125
3796 7a PKXP NR 12 UPP 13-5-74, fin färg 100
3797 7b FALKÖPING 8-5-80, PRAKT 200
3798 7c JÖNKÖPING 13-9-80, LYXS, pr-lyxex 300
3799 7c LINKÖPING 18-5-81, PR-LYX 250
3800 7c MALMÖ 21-4-75, PRS 100
3801 7d HUDIKSVALL 30-11-75, BLÅ stpl 100
3802 7d2 LJUNGBY 16-11-80, 24öre tjänste t 14 kht citrongul signerad O.P. 7d2. Stjärnmärkt i Facit 2020. 4000
3803 7e MALMKÖPING 16-5-77, AB-PRAKT 125
3804 7e RASBO 18-7-79, PRS, lvht 100
3805 7e CARLSKRONA 28-10-76, omv prs 75
3806 7e BORLÄNGE 17-6-78, sidb ab 3,3,3 75
3807 7e EKSHÄRAD 1-2-79, omv prs 60
3808 7e STH 11-7-78 AB 50
3809 7f ÖSTHAMMAR 3-2-80, PRS 75
3810 7g ENKÖPING 10-5-85, PR-LYXS 150
3811 8 Nämndö 8-4-82, ab-prs STPL 100 100
3812 8a N....A 24-11-74 90
3813 8bv2 KLIPPAN 23-10-79, LYXS tjckt Kartong papper, kuriosa centrering 150
3814 8d KRISTIANSTAD 20-5-79, PRS, intesivt svart 100
3815 8d STH 19-3-80,3,3,3 AB 90
3816 8d HÄR... x3-8-83 75
3817 8d,V2 KARTONGppr, ...AN 16-7-79 200
3818 8dv2 KARLSKRONA 4-11-81, OMV LYXS 100
3819 8e KARLSKRONA 17-2-81, LYXS 250
3820 8e NÄSHULT 5-2-81, PR-LYXS 200
3821 8e MARIESTAD 30-9-80, PR-LYXS 150
3822 8e MARIESTAD 19-7-81, PRS 100
3823 8e ÅBY 2-7-82, OMV PRS 100
3824 8ev2 MARIESTAD 22-12-79, PRS, EXTREMT TJOCKT KARTONGPAPPER, RARITET 400
3825 8fv2 KALMAR 18-2-79, kartongppr 100
3826 8v2 HÄRADS 23-3-82, 30ö kartongppr 110
3827 9 STH 4-11-81, Ab mkt fräscht 300
3828 9a BORÅS 10-5-74, OMV PR-LYXS 250
3829 9a KULLTORP 30-3-74,LYX BLÄCK MAK, ftt 200
3830 9a KARLSTAD 20-5-76, PRS 150
3831 9b Höör 4-9-79 400
3832 9b M)ÖRLUNDA , välcentr 50ö 275
3833 9b STH 6-11-76, AB-PRS 150
3834 9c STH C. 6-9-80, AB 200
3835 9c HIDINGE 11-4-82, vacker sidvänd stpl 175
3836 9c FRÖLUNDA 7-8-76? 150
3837 9c TRAHERYD 19-8-82, lvht 150
3838 9d MALMÖ 9-4-79, AB 275
3839 9d STH C. 12-4-82, PRS 250
3840 9d KRISTIANSTAD 11-2-82, AB 250
3841 9d LINKÖPING 6-1-80, PRS 225
3842 10b STH 6-11-76, central stpl,LYXcentr 300
3843 10d ARK REKONSTRUKTION AV STPL 1KR MÄRKEN STOCKHOLM C. 4-9-80 , POS 28-29 SAKNAS, 48 MÄRKEN I mest fin kvalitet F 48x 600 = 28.800 kr + mervärde, . UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 1500
3844 10f KALMAR 13-1-80, AB 3,3,3 100
3845 10var STH C 8-10-80, stämplat ex med postfrisk gummering, mycket ovanligt 250
3846 11 JÖNKÖPING 23-11-96 RULLSTPL I 3-STRIP 300
3847 11 2ö 17-block prs HVETLANDA 10-9-13 300
3848 11 SKÖLLERSTA 19-8-97, PR-LYX 150
3849 11 6-BL STH utst 1897 100
3850 12 LYS GRÖN praktstpl ÅLED 11-12-93, Unik? 900
3851 12 JÖNKÖPING RULLSTPL 23-1-97 typ 2 sidvänd Lyx avtryck 100
3852 12a VERNAMO 26-2-85, PRS svår nyans 150
3853 13Aa ÖSTERSUND 17-7-85, LYXS 50
3854 13Aa KINSTABY 1-6-94, PR-LYXS 50
3855 13Aa duss 20-6-89, pr-lyxs 50
3856 13Ac,var SUNNE 3st ab-prs, var: punkt vid F 200
3857 13Acv2 WENERSBORG 4-5-84, PRS skdat E 150
3858 13Av2 HARG 14-1-89, PR, skadat E i SV. 150
3859 13Av3 TORSBY 4-4-89, PRS, STARKT SPEGELTRYCK 250
3860 13Av3 HARG 16-1-91, lång stapel på A 90
3861 13B 8-BLOCK 4ö STÖRSTA KÄNDA ENHET, FÄRJESTADEN 11-1-13, AB-PR på klipp 900
3862 13B DANDERYD 4-10-97, LYXS 100
3863 13B GBG RULLstpl 22-8-96 75
3864 13B KRISTINEHAMN E 20-12-06, LYXS 60
3865 13B STHLM.1 .TJ BRE. 1-4-10, PR-LYXS 50
3866 14 TRONDHJEM 13-X-06 OCH Stockholm 21-6-06 på 5 ö tjänste. UNIK! 500
3867 14 hel PR-LYX WÄRDE stpl, + del av stpl 200
3868 14 Visborgs Slätt 2-8-03, lyxs 100
3869 14 LANDA 4-8-89, PRAKT, stpl 75 75
3870 14 STH RG. 28-6-93, PR-LYXS 50
3871 14a KARLSTAD 3-1-87, PRS, lvht 100
3872 14b STH 26-10-86, pr-lyx 200
3873 14b ARBOGA 11-3-89, PR-LYXS 60
3874 14c Askersund 18-2-90, lyxs 100
3875 14c NYKÖPING 5-3-91, PR-LYXS 70
3876 14i GEFLE 1-5-08, SUPERB 300
3877 14i KARLBERG 3-3-08, LYXS 100
3878 14i LULEÅ 15-3-07, PRAKT 70
3879 14v3 5Ö MYCKET STARKT SPEGELTRYCK (MAL)MÖ 4-9-86 250
3880 14v3 Svenljunga 12-4-87, starkt spegeltryck 250
3881 15a LIDKÖPING 22-6, fin färg 150
3882 15b WISBY 30-5-84, omvänd PR-LYXS 200
3883 15b LIDKÖPING 5-11-95, AB-PRAKTex 200
3884 15b UPSALA -3-90, Bra AB 150
3885 15b GBG 25-9-83, AB 120
3886 15c WADSTENA 16-3-93, LYXS 250
3887 15c HEDEMORA 10-2-96, LYXS 250
3888 15c JÖNKÖPING 1-9-94, PR-LYXS 200
3889 15c HJO 7-5-91, färfriskt 150
3890 15c lyxs Gagnef 6-11-84, kt,tu fl 140
3891 15c ÖSTERSUND 17-3-91, AB-PRS 125
3892 15c WENERSBORG 8-9-84, AB-PR 125
3893 16A RÖSTÅNGA 35-87, LYX 200
3894 16A MÖRKÖ 28-11-89, LYXS 100
3895 16A Elghult 8-11-90, lyxs 100
3896 16A RÖ 27-4-88, BLÅ PR-LYXS 100
3897 16A HASSLERÖR 6-1-91, stpl 100 75
3898 16A LYSGRÖN stpl ÅLED 7-11 40
3899 16Aa KARLSKRONA28-12-85, PRAKT 100
3900 16Aa FÅRÖSUND 9-2-85 PRS, PRS fin a nyans 50
3901 16Ab SKARA 21-6-87, LYX 100
3902 16Ac TROSSNÄS 22-6-92, PR-LYX 100
3903 16Ad MALMÖ 18-8-90, PR-LYX 75
3904 16Ad STORA VRETA 28-3-91, LYXS 75
3905 16Av3 LEKSAND 21-4-87, prs, starkt spegeltryck 200
3906 16B NYÅKER 8-3-05, LYX 300
3907 16B DALSLANDS HÖGEN 16-4-10, LYX 250
3908 16B JÖNKÖPING RULLSTPL. 27-10-96, PR 200
3909 16B KRAGENÄS 3-6-10, LYX 200
3910 16B MOTTAGNINGSBEVIS, i bläck på klipp 150
3911 16B MOTTAGNINGSBEVIS, i bläck m PR 150
3912 16b LÖNNEBERGA 10-6-97, OMV BLÅ LYXS 150
3913 16B STH Carlbergsvg. 7-10-96, pr-lyx 125
3914 16B VALSJÖ 18-11-1906, LYXs, pr-lyxex 125
3915 16B Karlstad E.M. 9-8-96, PR-LYX 100
3916 16B HARPLINGE 29-5-99, LYXS 100
3917 16B RANSBY 1-2-03, PR-LYX 100
3918 16B JÖNKÖPING RULLSTPL. 3-9-96, ab-pr 100
3919 16B KARLBERG 12-11-1904, LYXS 100
3920 16B RULL ST. JÖNKÖPING 1-7-96, omv prs 75
3921 16B DANDERYD 10-5-1902, LYXS 75
3922 16B NORRBO 19-9-09, PRS 50
3923 16B VILHELMINA 17-5-04, PR 40
3924 16Bvar 10ö variant 2 punkter efetr E stpl 9-1 150
3925 17 Liten prs STH KE 8-6-84 200
3926 17 WÄRDE stpl , ab-pr 200
3927 17 Stora Mellösa 28-7-84, pr-lyxs 100
3928 17av3 NORRKÖPING 30-10-82 100
3929 17b OCKELBO 21-8-84, AB-PR 75
3930 17c MARIEHOLM 15-3-84, PRS 100
3931 17c DANDERYD 26-9-83, LYXS, kt, stpl 150 100
3932 17v1 HERNÖSAND 22-12-84, AB, tjocka sifror 125
3933 17v4 sth 20-9-93,extremt starkt spegeltryck 300
3934 18v2 WEXIÖ 27-6-90, PRS 125
3935 18v3 ÅSELE 12-11-87, PRS, 20ö röd, starkt spegeltryck 200
3936 18var GÖTEBORG 6-8-87, PLÅTSPRICKOR 500
3937 19 JÖNKÖPING 16-7-96, RULLs sidv pr 100
3938 19 KARLBERG 16-7-1904, LYXS 100
3939 19 STH 3-11-11, C 2 RBT, lyxs 100
3940 19 FURUSUND 6-6-12, PR-LYX 100
3941 19 ÖSTHAMMAR 15-10-00, PR-LYX 100
3942 19a LINDESBERG 14-1-97, LYXS 50
3943 19av2 MJELLBY 3-5-93, M borta i högra ovalen 200
3944 19b KALL 23-9-95, LYXS 100
3945 19c VESTERÅS 12-6-05, LYX-PR 65
3946 19v2 MALMSLÄTT 1-6-92 ,M saknas 300
3947 19v2 GBG 27-8-91ngt ålderspåverkad,M sakn 200
3948 19v2 LYSEKIL 6-11-91,PRS, kt, M saknas 175
3949 19v2 MALMÖ 10-3-. kt anilin ,M saknas 100
3950 19var VENERSBORG26-1-91, skadat fundament under lvä ejonets hö ben 250
3951 20 omv prs Mulseryd 12-3-84 100
3952 20a WENERSBORG 25-10-81, PRAKT 150
3953 20b STH 9-1-84, PRAKT 200
3954 20b KÖPING 2-8-83, PRAKT 150
3955 20b ARBOGA 23-1-82, PRS 125
3956 20b LINDESBERG 20-8-84, PRS 100
3957 20b LINDESBERG 7-8-83, PRS 100
3958 20b STH 20-3-,vackert ex 60
3959 20b,var ROCKNEBY 28-4-82, LYXS EX MED STARKT SPEGELTRYCK 500
3960 20c MARIESTAD 20-11-81, PR 200
3961 20c CHARLOTTENBERG 24-5-83, LYXS 200
3962 20c ASARUM 17-12-84, PRAKT 200
3963 20c NYKÖPING 19-2-83, PR-LYXS 150
3964 20c NYKÖPING 25-5-83, PR-LYXS 125
3965 20c MARIESTAD 3-9-84?,PRS 100
3966 20c ÖSTERSUND 11-10-84, PR-LYXS 100
3967 20c STRENGNÄS 3-12-82, PRS 100
3968 20d WESTERÅS 3-4-84, PRS svårare nyans 150
3969 20d WENERSBORG 8-2, 24ö gul nyans 400 75
3970 20f LINKÖPING 18-11-84, ktspts, olivakt gul 250
3971 20v3 WAXHOLM 20-1-86, PRS, avbrutna linje 190
3972 20V4 24Ö SPEGELTRYCKsth -83 200
3973 21 30ö stora tj 6-BLOCK, MALMÖ PAKET 27-9-95, STÖRSTA KÄNDA ENHET i Facit. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 1500
3974 21 SVARTSJÖ 19-5-92, PR-LYX 150
3975 21 Boden 21-2-08, lyxs 100
3976 21 FITTJA 6-8-1900, PR-LYX 100
3977 21b WEXIÖ 19-10-83, PRAKT 100
3978 21e FJÄL 10-290, svag PR -LYXS 100
3979 21i ÖREBRO 22-4-95, LYXS 100
3980 21v3 ÖSTERSUND -9-10, 2 punkter efter E 100
3981 21v4 30ö Spegeltryck, bläckmak 200
3982 22a 50ö röd STORA TJÄNSTE T 13 4-BLOCK med stpl OINLÖST . 2500
3983 22A JÖNKÖPING 2-11-92, PR-LYXS 200
3984 22A OINLÖST 100
3985 22Aa HELSINGBORG 4-12-82, PRS 100
3986 22Ab2v1 LINKÖPING 15-1-84, skadat E i vä oval, F 500 svår variant 200
3987 22Ac ÖSTERSUND 9-7-86, PR-LYXS 100
3988 22Ac LEKSAND 14-7-84, PRS 100
3989 22Ac STH 7-5-86, hel sidv LYXcentr 75
3990 22Ad SKARA 3-7-87, PRAKT 125
3991 22Ad MOTALA 6-3-85, pr-lyxc AB 100
3992 22Ad ÅRJENG 8-12-87, LYXS 100
3993 22Ae LJUNGBYHOLM 6-5-90, PR-LYXS 125
3994 22Ae BROMÖLLA 31-3-90, PRS 100
3995 22Ae VEST-TIBBLE 25-3-90, AB-PR, B U 100 100
3996 22Ae RÄTANSBYN 29-4-92, sidvänd 75
3997 22Af KLIPPAN 31-8-89, PRAKT 125
3998 22Af STABY 29-1-89, PRS 100
3999 22Ag SÖDERHAMN 23-8-92, stpl 6-block 50ö röd . Finns bara 1 större block. Mycket sällsynt 1500
4000 22Ag ÖSTERSUND 16-4-92, PR-LYX 250
4001 22Ag Strengnäs 4-2-91, lyxs 200
4002 22Ag VIKSTA 11-9-91, PRAKT 200
4003 22Ag LIDKÖPING 31-1-92, AB-PR 100
4004 22Ag STALLARHOLMEN 9-6-93, PRS 100
4005 22B Pr Teckomatorp 25-3-93 1200
4006 22B HALLEN 19-4-93, praktex 1000
4007 22B STH 18-9-93, PRS,lvht, 50ö röd typ2 600
4008 22B LE(SAN)D 15-6-95, välcentr 400
4009 22B FALUN 15-12-92, vacker typ 2 300
4010 22B ÖRBYHUS 14-12-94, AB3,3,3 300
4011 23 GISTAD 17-11-00, LYX 250
4012 23 JÖNKÖPING RULLSTPL 11-11-96 typ 2 sidvänd pr-Lyx avtryck 125
4013 23 ÖRSUNDSBRO 23-11-10, PR-LYX 100
4014 23 HIDINGEBRO 27-8-07, LYXS 100
4015 23 VILHELMINA 4-5-04, LYXS 60
4016 23b WREDSTORP 11-10-99, pr- LYXs 75
4017 24Ac ÖSTERSUND 18-8-91, PR-LYXS 100
4018 24B LÖSEN ÖRE 75
4019 25 Stockholm RG 24-1-91, PRS I BLÅTT 200
4020 25 UMEÅ 13-3-90 PR-LYXS 150
4021 25 VADSBRO 14-4-02, PRS 100
4022 25 WEXIÖ 10-1-90, PRS 100
4023 25a FRIDHEM 24-2-90, PR-LYXS 150
4024 25a HERNÖSAND 20-1-90, LYXS 150
4025 25a,b,c 10/12ö 3 olikan nyanser 125
4026 25av4 KRISTINEHAMN 20-12-89, PRS 125
4027 25b SVENLJUNGA 2-6-01, PRAKT 100
4028 25bv4 blå hörnstpl i= prickar 100
4029 25c LINKÖPING 17-5-91, PRS 100
4030 25v4 HAPARANDA2-9-90?, ÖKE 100
4031 29 KALMAR 27-5-12, PR-LYXs 4ö 60
4032 30vm 5ö OMV KRONA , PAR K...Lbr -12-312 125
4033 31vm 8ö omv krona, STOCK... 30-x-x 90
4034 32 ULRIKSFORS 30-4-12, PR-LYXS 90
4035 33 15ö 19-4-16, OMV KRONA 500
4036 33 MORA 1-2-12, PRAKT 60
4037 35 ESKILSTUNA 15-5-16, PR-LYX 25ö 60
4038 35 ÖSTERSUND 10-11-13, PR-LYXS 50
4039 36 KARLSKRONA 30-11-12, PRS 50
4040 36 KARLSTAD 15-3-12, PR-LYX 50
4041 36 UMEÅ 4-9-12, PRS 50
4042 36vm1 JÖNKÖPING 23-4-12, OMV KRONA 750
4043 37 STH 30-11-12, PRAKT 50
4044 39 STH 12-4-18, PRAKTEX, svårt märke 200
4045 39 LUDVIKA 22-8-17, PRAKT-LYX 200
4046 39 STH 8-5-18, PRAKT 100
4047 39 MARIESTAD 3-10-18, vacker 5 kr 100
4048 39 LÖSEN ÖRE PRAKTEX 75
4049 40cz 1Ö TYDL kpv, HÖRNSTPL UPP HP 50
4050 41 SKÖFDE LBR 20-90-18, LYXS 100
4051 43cx STH 23-11-19, 4Ö linjer / 50
4052 43cx SKÄNNINGE 6-10 -, PAR 4Ö linjer / 50
4053 43cxz UMEÅ 14-2-17, prs, F 300++ 200
4054 43cxz UMEÅ x-10-15 tydl kpv, 4ö, F 300++ 90
4055 44 VÄRMLANDS BJÖRNEBORG 18-1-19 150
4056 44 TÄMTA 15-4-15, PR-LYX 5ö 150
4057 44 YTTERÅN 4-9-19, PR-LYX 75
4058 44 ELLENÖ 13-6-16, PR 50
4059 44 ÖSTERSUND 3-6-16, PR-LYXS 50
4060 44 STH 1 26-6-40 4 TUR, PRS 50
4061 45cz VIKARBYN 28-8-18, AB-prakts7ö 75
4062 46 LIDKÖPING 7-2-20, PRS 4-BLOCK 250
4063 46 HÄLLEKIS 2-3-20, PR 4-BLOCK 250
4064 46 ALINGSÅS -19 stpl 8Ö Hörnmarg 4 bl 150
4065 46 8ö vm linjer, stpl 29- 100
4066 47 SÄFVE 9-5-12, LYXS 100
4067 47 KALMAR 22-9-19, PR-LYX 75
4068 47 SVISTA 14-12-18, PR-LYX 10ö 75
4069 47 STHLM .1 TJ. BR 29-4-14, PRAKT 40
4070 47cx SJÖTORP 27-3-13, PRS omv linje 75
4071 47cx ÖSTERÅS 24-8-14, PRAKT 50
4072 50 BACKE 15-4-16, LYX 500
4073 50 20ö kork stpl, pr-lyx 200
4074 50 KARLSKRONA 5-1-17, PRS 50
4075 51 SPANNARBODA 4-9-19, LYXS 25ö 100
4076 51cc VÄXJÖ 29-11-17, LYX EX 150
4077 51cx NYKÖPING 22-5-16, omv vm, PRS 300
4078 51cx RÖNNINGE 6-3-18,omv vm, AB- PR,500 200
4079 51cx 25ö stpl ... D 4.. praktc.,omv vm, PR,500 125
4080 51cxz SÖD)ERTÄLJE 1-8-11, AB-PR omv linjer + tydligt KPV, F 1500, svår i denna kvalitetet 750
4081 51cz VÄNERSBORG 29-1-18, PR-LYXex 100
4082 51cz GROFSTA 11-12-18, PRS 40
4083 52 HÖGSBY 5-3-18, PRAKT 30ö 60
4084 52 VÄSTERÅS 4-5-18, PR 50
4085 52cxz 30ö tydl KPV, stpl hö 10-LBR, F 750 225
4086 52cxz 30ö tydl KPV, stpl hö 27-2?, F 750 200
4087 52cz NYKÖPING 9-9-19, LYXS 50
4088 53 MARIESTAD 26-9-19, PR-LYX 35ö 100
4089 53 ÖSTERVALLA 10-9-19, PR 35ö 75
4090 53 KARLSBORG 11-11-16, P-LYXS 35ö 70
4091 53 HALMSTAD 16.4.16, PR 50
4092 54 STH AFG 10-4-18, PR 75
4093 54 VÄSTERÅS 8-4-18, PRS, 50Ö 50


LÖSEN
4094 1 LAHOLM 11-10- 1878, vackert 200
4095 1 REK stpl, PR-LYXS, , liten tu.fl. 200
4096 1 1ö svart , stpl och bläckmak 125
4097 1 GBG 1-10-74, ab, 1ö svart 100
4098 1 MELEN 19-1-83, omv PRs, svart färgstyrka 10 100
4099 1-10 LÖSEN T14 kpl välcentrerad serie 500
4100 1a ALFTA 6-3-79, vackert AB 1ö 200
4101 1a2 1ö välc stpl ...mö 4-9-79, 75
4102 2bvar HUDIKSVALL 14-3, extremt snedc 125
4103 3 5 öre brun, tandn. 14 i 21-block. FÄRILA 1.10.1878, SÄLLSYNT ENHET STÖRSTA KÄNDA ENLIGT FACIT. 1200
4104 3 RUTE 30-4-81, 5ö LYXs 400
4105 3 par RÖK 23-12-78 300
4106 3 5ö lösen felpef margilnalex stpl 90
4107 3b HÖÖR 20-2-80, PR-LYXS 3-4,3,4-5 250
4108 3bvar FÄRILA 19-5-78, extremt snedc 125
4109 3c ÖSTERSUND 11-4-78, PRAKT,sign Strandell 250
4110 4a MOLKOM 14-3- , bra 6ö 150
4111 4b OINLÖST AB-PR 6Ö 300
4112 4b KALMAR 18-1-75, ab EX 6Ö 150
4113 5 JAKOBSBERG 9-10-84, PRS liten tu fl 150
4114 5 RESVILLE 13-4-80, PRS, vit fläck 100
4115 5 STH ANK A 29-7-74, sidvänd 60
4116 5a ALTUNA 20-8-80, PRAKT 250
4117 5a UTTERSBERG 8-8-78 ab-prs 100
4118 5b KLÅGERUP 14-3-81, PR 200
4119 5b WÄRDE stpl PRAKT 200
4120 5b UPSALA 29-8-85, BLÅ PRS 100
4121 5v2 FILIPSTAD 11-12-80 12ö 6-block 2 ex v2, delvis särade tänder lodr. förstärkt 250
4122 5v2 12ö öppet o, pr-lyxc stpl ex 100
4123 5v2 12ö ÖPPET O, WÄRDE Stpl 100
4124 5v2 öppet O, ...LHAMMA. 17 65
4125 6 lätt hörn stpl ex 100
4126 6 20ö med wärde stpl 100
4127 6a ESLÖF 3-X-74, klarblå 20ö, nyans 2500 650
4128 6a 20ö klarblå GBG PAK , F 2000 500
4129 6a 20Ö KLARBLÅ praktcentr stpl -74 500
4130 6a Prc ,stpl 12-2-74,tu 300
4131 6a GBG 29-1-74, 20ö klarblå, tunn 300
4132 6a 20Ö a nyans stpl 76, F 2500 300
4133 6a SV... 18..., fin klarblå färg, tunn 250
4134 6b OINl)ÖST , välc 20ö 100
4135 6b 20ö prc, hörnstpl 95
4136 6c DEGERFORS 16-11-77, AB 200
4137 6c ÖREBRO 15-2-77, AB 100
4138 7a 24ö rödviolett, LYX cent. hörn stpl upp vä 600
4139 7a KALMAR 1-1 (74? 1 DAG) , F 3000 350
4140 7a 24Ö Rödviolett, ...org, tunn fl, PRcentr 250
4141 7a,v 24ö rödviolett KORT FOT PÅ l, GODTAGBART EX, kt lite tunn, f 3000++ 250
4142 7avar 24ö rödviolett 2 märkesbilder ...VEKE ? , 17-2-77 nyans F 3000 300
4143 7b SKARA 1879, BLÅ stpl + bläckkryss 300
4144 7b MALMÖ 15-7-81, omv prs 125
4145 7b F)ORSMARK 5, välc 24ö 75
4146 7c Ljusdal 27-4-81, 4-block fF2000 225
4147 7c Jönköping 21-3-82, omv röd prs 150
4148 8 SKYTTS HVELLINGE 30-8-78, sidvänd fin, 3,3,3, stpl M SK 250 200
4149 8 RESELE 13-10-78, PRS 100
4150 8b HUDDUNGEBY 5-1-80, PRS, 3,3,4 200
4151 8b Bläckmak 27-2-80, lvht, 30ö 125
4152 8b WATTHOLMA 16-2-82, PRcentr, sidv stpl 125
4153 8b FÄRILA 19-5-79, AB-PRS 30ö 110
4154 8b 30ö ljusgrön , MALMÖ 11-X-76?, 100
4155 8b1 FÄRILA 5-10-77, AB 3,3,3 90
4156 8b2 STH No 2 6-3-77, LYXS, obet. 2 :a stpl 175
4157 8c TORPSHAMMAR 20-4-79, mkt fint par 250
4158 8c MALMÖ PAKET 14-9-77, PRS 100
4159 9 OINLÖST i blå färg 125
4160 9 50ö praktcentr stpl upp hö 75
4161 9b 50ö 4-bl BLÅ st OINLÖST. vackert obj 550
4162 9b FÄRILA 22-10-77 125
4163 9c ÅTVIDABERG 12-7-78, PRAKTS 300
4164 9c UPSALA 29-8-85, BLÅ AB-PRS 200
4165 9c ÖREBRO 1-8-78, sidv 175
4166 10 BLÅ stpl STH ANK, prakt CENTR 175
4167 10 STH PAKET 2 9-4, pr-lyxc 150
4168 10a välc. stpl -74 150
4169 10a MALMÖ 17-11-75 150
4170 10b STH PAK, OMV PRS, välcentr 250
4171 10b STH pak 8-1-77 200
4172 10b GÖ)TEBORG 19-2-76, rättv. AB 175
4173 10b hörnstpl ...ORG, prc bra 1kr t 14 150
4174 10b STH PAKET 16-12-75, PRS, 2 :a stpl 150
4175 10b NORRKÖPING 30-3 -78? lätt stpl 1 kr 150
4176 10b STH PAK No 2, 5-5-76, FINT AB 110
4177 10b N)ÄSVI... 25, prc fint ex 110
4178 10b Omv PRs STH 23-10-74 100
4179 10c STH PAK 25-6-78, PRS, +stpl del. 200
4180 10c FILIP... 30-6, mkt fräsch 175
4181 10c STH paket 3-3-77, prc aB 175
4182 10c 1 KR LYX CENTR ...RSUND 8-X-77 150
4183 10c WEXIÖ 7-3-77, omv stpl AB 110
4184 10c,v2 1 kr kartong ppr , välc. STH 30-7 250
4185 10v2 KAR... 1kr tjockt kartong ppr 250
4186 11 T-stpl rund ram 100
4187 11 KINNA 14-4-89, PRAKT 100
4188 11a2 STRÖMSTAD 7-2-89, LYX men tunn 250
4189 13f VARBERG 8-6-90, LYXS 200
4190 13g MULLSJÖ 21-12-93, LYXS 250
4191 13g LINDESBERG 25-1-91, 10-BLOCK 225
4192 13g T stpl 200
4193 14 Bläckmak 7-8-80, 6ö på klipp 100
4194 14d KÅRSTA 14-2-87, BLÅ stpl 100
4195 14e GBG PAK EXP 27-4-85, LYXS 200
4196 14e FINNERÖDJA 15-3-89, AB-PR 75
4197 14f RÅNÄS 17-9-89, PRS 100
4198 14g FJÄL 20-2-90, PR-LYXS 100
4199 14g LAXÅ 17-12-90, PR-LYXS 100
4200 15 WÄRDE stpl på 12ö 100
4201 15c 12Ö 4 BLOCK, WÄRDE stpl , fint F 650 150
4202 15c WÄR)DE stpl 12ö pr-lyxc. 100
4203 15d KORSNÄS 15-1-90, PR-LYXS 200
4204 16 JERFSÖ 26-12-91, 4BLOCK 20ö 200
4205 16 REK stpl, PRs 20Ö 100
4206 16b Violett stpl ...SPEKTIONEN 100
4207 16c KORK T stpl, 20ö, intressant 200
4208 16c WESTERÅS 12-3-86, PR-LYXS 20ö 200
4209 16d SIGILLSTPL ? 200
4210 16d HÖRLE 20-6-1892, PRS 50
4211 16e2 SKUTSKÄR 18-1-91, PR-LYXS 100
4212 17 24Ö 2 MÄRKESBILDER stpl ...olm 150
4213 17a A(rbr(Å? 2-9-85, LYX centr 450
4214 17a L... 17-3, 24ö grålila, gott ex 2,3,1 250
4215 17a PIT)EÅ 2-2-85, liten tu fl ackert ex 225
4216 17b STH 22- , PR-LYXCENTR EX, färgstarkt 100
4217 17,v2 24ö prc kort fotstr på L, stpl 2-1 18.. 75
4218 18 RÄTAN, PR-LYXS 100
4219 18 DÅDESJÖ 20-8-86, VACKER stpl, stpl F 100 100
4220 18a BORN 21-9-80, PRS klipp, färgstark 300
4221 18a RAMNÄS 6-8-81, PRS klipp, färgstark 150
4222 18a SVENNEVAD 22 fin 30ö djupt blågrön 150
4223 18a 30ö mörkt blågrön, bläckmak 100
4224 18b KUNGSBACKA 14-12-82, LYXS 300
4225 18c HORNDAL 18-3-91, LYXS PRAKT 300
4226 18c HORNDAL 21-2-90, PR-LYXS 200
4227 18c ÖREGRUND 16-5-87, PRS 100
4228 18d ROSSÖN 15-11-90, PRS 100
4229 18e RÄTTVIK 9-11-86, PR-LYXS 200
4230 18e T STPL inom 6 kantig ram 200
4231 19 T (TAXE) inom sexkantig ram, PR-LYX OBJ 400
4232 19 GEFLE 16-8-78, PRS,Tidig 200
4233 19 ÅTVIDABERG 17-8-83 125
4234 19b 50ö mörkt orangbrun, pr-lyxc 29-3-79 50
4235 19bv FALKÖPING 28-12-99, tjockt kartongppr 250
4236 19d RÄTTVIK 17-12-87, LYXS 200
4237 19d PRs Haparanda 16-4-89 125
4238 19d ARVIKA 23-7-90, PRAKT 125
4239 19d ARVIKA 23-7-90, PRS 125
4240 19d BACKE 26-4-88, AB-PR 100
4241 19d STH ank afd staden 7-9-85, LITEN stpl 100
4242 20 vågrätt 4-strip på Tyskt paketklipp från Stralsund stpl Gefle 5-10-81bred marginal 1-10-29 300
4243 20 HAPARANDA 21-11-91, PRS 100
4244 20b T STPL inom 6 kantig ram 200
4245 20b UPSALA 10-8-86, AB 100
4246 20b ÖSTERSUND 31-3-81, AB-PR 100
4247 20b STH 16-1-86, BLÅ stpl, pr-lyx centr 80
4248 20c stpl ... RNÖ 31-, PRAKTcentr 60
4249 20d BACKE 22-10-83, AB-PR 1KR 150
4250 20d STPL ... BY 13-3-90, PR-LYXcentr 70


MILITÄRMÄRKEN


ORTSSTÄMPLAR
4251
DJURÅS 4-1-15 LYXS USA MÄRKE 1C Washington 300
4252
STH 13-1-08 på SPANSKT MÄRKE 10c 200
4253
STOCKHOLM 28-8-21 på Estländskt otandat märke 5 Marka 200
4254
STOCKHOLM 2-11-2 på Estländskt märke 15 Marka 200
4255
GÖTEBORG 2-2-25 PRAKTS USA MÄRKE 8C 200
4256
Finsk 1mark med svensk stpl STH AFG 25-11-1X 125
4257
Engelsk 2½p Svensk ank stpl GBG 17-5-18, prakt klipp 125