ObjNr catno Beskrivning Startprice


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

SVERIGE OSTÄMPLAT *

4258 2E2 * -*(*) 4sk nytryck 1868 i 6-block. ett ex hörn skada, ett ex obet kht, sällsynt objekt och delvis nära postfriskt. bar ostpl pga. svagt stadgat i tandningen. F 22.800:- + block 3000
4259 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
4260 3P * ,otandat provtryck till 3N4, nytryck 1885, Hörnmarg.ex, ,fräscht och vackert, tu.fl. 2000
4261 4a (*) 8sk mycket vacker ostämplad , Intyg HOW godtagbart ex 1,3,(-) några små anmärkningar. Sällsynt vacker dock. 5000
4262 5b (*) 24 sk äkta , men def F 70.000 2000
4263 5E2 * 24SK Eftertryck 2 1868, vht, välc fräscht ex 600
4264 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
4265 6a3 (*) 2,3,1, liten ålderfläck, F 5500 475
4266 6N1 * 3ö svart lokal Nytryck 1871, mkt fräsch 600
4267 6N1 (') svart lokal nytryck 1871, gott ex 2,3,1 400
4268 6N1 (*) Svart lokal NYTRYCK I, AB 400
4269 6N2 * Svart lokal NYTRYCK II 1885, gott ex 300
4270 7 * 7a?, 7b1(*), 7c2, 3 nyanser 500
4271 7-12N2 VAPEN NYTRYCK PÅ BLAD, ur handbok 250
4272 7a1 * 5 ö mörkgrön AB,3,3,3 .F 5000 1500
4273 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
4274 7b1 * 5ö fint ex 3,3,3 300
4275 7b1 (*) fint ex med 2 dubbeltänder 2,3,1 200
4276 7b1 (*) fin 5ö vapen lite rufftandad men felfri 200
4277 7b2var (*) vitt streck mellan Ö, R 200
4278 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
4279 7c1 (*) 5ö gulgrön 1862-63, fräscht gott ex 2,3,1. F 7000 750
4280 7c2 * AB ex ,lvht 300
4281 7c2,v4 * fräscht AB ex 600
4282 7cvar * färgfläck på F(EM),kt 150
4283 7d * 5ö ljusgrön, PRAKT 600
4284 7d * 5ö ljusgrön, LYX centr 600
4285 7d * bra 5 ö ljusgrön, 3,3,3 200
4286 8 PRAKTex F 5000 1750
4287 8b * 30ö , AB-PR 150
4288 8c * AB-PR ex 800
4289 8c (*) 9ö gott ex 2,3,1 lvht 500
4290 8d * 9ö praktex , 4,4,4 1500
4291 8d (*) 9ö LYX-PRcentr mycket gott ex. 900
4292 8d * AB ex , lvht 700
4293 9c1 * 12ö bra AB ex , lvht 300
4294 9c1 * 12ö fäscht, obet ppr rest baksid 200
4295 9c2 * 12ö litet skruvavtryck, mycket gott ex 300
4296 9c3 * AB-PR 500
4297 9c3 * 12ö vapen, AB 3,3,3 225
4298 9g (*) 12ö grönblå, prc, 3,4,1, F 4000 500
4299 9h1 *-(*) 12ö ultramarin, 3,1,4 praktcentrerat mycket gott ex, F 3600 375
4300 10g * fräscht AB ex,F6000 1900
4301 10i (*) 24ö orange gulakt. ppr, 2,3,1 600
4302 11h * 30ö chockladbrun, AB ex 3,3,3, F 5000 500
4303 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
4304 11N * AB ,3,3,3 200
4305 11N1 * 30ö nytryck 1885 AB 200
4306 11N1 * 30öre Nytryck 1885, AB 175
4307 12 * 50 öre vapen , mycket gott ex 500
4308 12a * AB ex ,very fine. F 6000 1500
4309 12a (*) 50ö PRc, KARTONG papper, ngt avtrubbad ht, fräsch fin färg 600
4310 12d *- (*)pr-lyxc. ngt kht 450
4311 12f1 * 50ö, fint ex, 3,3,3 900
4312 12g2 * ABcentr ,ktspts,4800 500
4313 12h * 50ö mkt fräsch, AB ex 1100
4314 12N1 * 50 öre Nytryck 1885, PR 275
4315 12N1 * 50 öre , AB ex 200
4316 13 * MKT gott ex 3,3,3, ngn kt 800
4317 13a * 3ö lokal, tryckvar färgfläck ned hö, AB 650
4318 13b (*) brun lokal 2,3,1,gott ex 600
4319 13b (*) välc. gott ex ,2,3,1 600
4320 13b (*) 3 ö brun fräscht gott ex 2,3,1 500
4321 13b (*) 3ö BRUN LOKAL 2,3,1, F 5000 500
4322 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
4323 13N1 * Brun lokal NYTRYCK I 1871, bra AB 500
4324 13N1 (*) 3ö brun perf 14 nytryck, prc, 3,4-5,1 450
4325 13N1 * 3ö brun perf 14 nytryck, AB, 3,3,4 425
4326 13N1 *-(*), ktspts, restgummi 400
4327 13N1 * intyg Sjöman gott ex 400
4328 13N2 * Brun lokal NYTRYCK II 1885, bra AB 400
4329 14Aa (*) 3ö typ1 olivaktigt brun gott ex 500
4330 14Ab (*) fräsch 3ö typ 1, gott ex 2,2,1 500
4331 14Bc1 * 3ö fint ex F 2200 300
4332 14Bc1 * AB-PR 250
4333 14Bc1 * 3ö brun, PR-LYX centr 200
4334 14Bd (*) PR-LYXcentr , 3,4,1 200
4335 14Bdv2 * 3Ö HUVUDTYP III, AB-PRc, gummive. 250
4336 14Bdv4 * 3ö med variant "CIGARREN" PR-LYXcentr . obet korta tandspetsar upp hö,STJÄRN MÄRKT i Facit som ostpl .UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 2000
4337 14Bdvar (*)3ö PRICK UNDER G, PR-LYX centr 200
4338 14Bg * AB ex 200
4339 14Bg,var * 3ö var brunt streck vid Ö, 3,3,3 300
4340 14Bh (*) 3ö PRC, 3,4,1 200
4341 14Bv2 * TYP III, kht, F 1000 125
4342 14Bvar * kraftigt felperforerad 200
4343 14N1 * 3ö nytryck t 13, kht 100
4344 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
4345 15b2 * 17 öre utsökt fräscht ex AB-PR ex ,F 97 5500:- 1900
4346 15cF 17ö grå ostpl LYX centr i Facsimile 125
4347 16b1 (*) 20ö lejon brunakt. röd gott ex 2,3,1 250
4348 16e * - (*) AB-PR centr, restgummi, fräscht 300
4349 16N1 * 20ö nytryck 1885, AB , 3,3,4, VF 275
4350 17b *(*) 3ö gulbrun ,4-block 2,2,4, F 3750 350
4351 17b * fräscht 3ö gulbrun 100
4352 17g * 3ö ngt intorkt gummi, men PRc fräscht 150
4353 19a * 5ö fräscht ex 400
4354 19a (*) prc 5ö 3,4,1 400
4355 19b * fint AB ex 800
4356 19b * AB ,ngt genomträng. gummi 500
4357 19b (*) 3,4,1, prc 450
4358 19c * praktcentr, kt, fräscht 350
4359 19d * fräscht AB ex 900
4360 19f,v2 (*) 5ö skugg siffra 400
4361 19fv5 * 5ö skuggad 5, fräscht ex F 4000 500
4362 19h (*) mkt fräscht AB ex 3,3,3-4 850
4363 20a 6 ö gott ostpl ex av svåra första nyansen, 2,3,1, F 7500 1500
4364 20b * 6ö 1,3,3, mycket fräscht ex 325
4365 20d * AB ex, lvht 700
4366 20g * 6 öre grå. Ostämplat exemplar av en ovanlig nyans. 3, 3, 3 F 9000 1200
4367 20j (*) bra AB centr 600
4368 20j * 6ö sign Sjöman , 3,3,3 mkt gott ex 500
4369 20j (*) 6ö blåaktigt lila, praktcentr 3,4,1 500
4370 20j (*) 6ö blåaktigt lila, i par F 7000 400
4371 20j,v3 * 6ö mkt fräscht, färglinje omg. minimal genomlysande punkt 375
4372 20k (*) 6ö fräscht gott ex, 2,3,1 450
4373 20k (*) AB centr F 3000 375
4374 21 * 12ö t 14, Ab 350
4375 21 (*) 3,4,1, prc. 250
4376 21 * 12Ö FRÄSCHT OSTPL EX 250
4377 21g (*) 12ö grönakt blå 2,3,1 350
4378 21k * 12ö ringtyp t 14 fräsch nära ** 300
4379 21k (*) 12ö t14 , fräscht gott ex, 2,3,1 250
4380 21k (*) 12ö blå-ljusblå 3,4,1 250
4381 21m (*) 12ö mkt fräscht ex 300
4382 21mvar * 12ö mycket gott ex, vita prickar runt 12 250
4383 21o * 12ö skarpt tryck, 2,33 , kt 200
4384 22 (*) 20 ö ringtyp t 14, LYX centr 3,5,1 1200
4385 22c * 20ö röd, pr-lyxcentr. 3,4-5,1 1000
4386 24
(*) 24Ö ("GRÖNAKTIGT GUL CITRON) ingen färggaranti pga. något ofräsch med svag rostfläck ned vä. felfri annars av svåra 24ö ostämplad 1000
4387 24d * 24ö LYXcentr, ngt fuktskadad gummering 1200
4388 24g * 24ö ringtyp t 14, fräscht ex, ktspt, AB 3,3, 4 F 9500 1100
4389 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
4390 25a2 (*) 30ö rödaktigt brun PR-LYX centr. diagonalt veck som inte syns fån framsidan. Mycket vackert ex 800
4391 25f (*) restgummi, fin svartaktigt brun30ö gott ex 2,3,1 F 7000 700
4392 25i * 30ö, kt fräscht ex , mycket gott ex 3,3,4 1200
4393 26 (*) - * 50ö intorkad gummi 500
4394 27c * 1 RIKSDALER, MYCKET FRÄSCHT VÄLCENTRERAT EX CA ½ a märket med fin orginal gummi . 1800
4395 27c (*) 1 RIKSDALER praktcentr. 3,4,1 1400
4396 27c * 1 rikdaler, intorkad gummi gott ex 2,3,2 1100
4397 27d * 1 riksdaler fräscht ex 2, 1, 3 900
4398 28avar (*) vit streck i 3, svår nyans 250
4399 28d * 3ö ringtyp t 13, AB 3,3,3, F 1100 100
4400 28e **/*3ö orangebrun, 4-block, AB, fräscht 400
4401 28e * 3ö orangebrun, bra AB 150
4402 28h * 3Ö , AB 120
4403 29 * mkt fräscht AB ex 300
4404 29b * fräscht AB ex 300
4405 29d * 4ö grå mjukt ppr, LYX , (PR f 3000) 1000
4406 29e * PRc., 2 lvhht. säreget ljusgrå 300
4407 29e *4ö ringtypt 13 3,3,4, fint ostpl ex 250
4408 30e,var (*) 5ö variant utflutet tryck, mkt fräscht 700
4409 30g * 5ö mattgrön, fräscht ostp ex 3,3-4,3 500
4410 30j * 5Ö GULAKT GRÖN, svår nyans F 4000 400
4411 30j (*) 5ö gulgrön slätt tryck, mkt sällsynt 300
4412 30k *(*) 5ö grön, nära ** mkt fin 300
4413 30k * 5ö AB 225
4414 30v2 *(*) 5ö TYDLIGT SPEGELTRYCK 300
4415 31 * 6ö mkt fräscht AB 3,3,4 200
4416 31b * 6Ö FRÄSCHT EX av svår nyans 300
4417 31b * ostpl AB , 3,3,3 200
4418 31b (*) 6ö 200
4419 31c * 6Ö FRÄSCHT EX 300
4420 31c *(*) nära ** 6ö ringtyp t 13, fräscht nyans F 2500 250
4421 31e 6ö PRAKTex 600
4422 31e * 6ö grålila, AB-PR 300
4423 31e * 6ö ringtyp t 13 grålila, 3,3,4, F 2500 250
4424 31e * 6ö grålila, fräscht ex 3,3,3 225
4425 31e (*) Prakt centrerat fräscht ex 200
4426 31ev3 * 6ö grålila skugg siffra, kt 150
4427 31g * 6ö AB F 1300 300
4428 31g (*) 6ö prakt centr fräscht ex 200
4429 31g (*) 6ö blåakt lila, 2,3,1 175
4430 31i *(*) 6Ö RÖDLILA mjukt ppr, fint ex sv svår nyans 500
4431 31i *(*) 6ö matt rödlila mjukt papper, nyansintyg O.P. i, AB-Praktex 500
4432 31j * 6ö , AB-PRAKT 300
4433 31j * 6ö fint AB 225
4434 31j * 6ö blåakt lila, prc , lvht 220
4435 31k **/* 6ö rödakt lila, 4-BLOCK, fräscht BA, centr nedåt, F ca 8000 800
4436 31k,v2 * 6ö fint fräscht AB , spegeltryck 450
4437 31v3 * 6ö skugg sifra, fräsch AB 250
4438 32 * 12ö ringtyp T 13 prakt 150
4439 32bv5 * AB 100
4440 32c * 12ö ringtyp t 13 djupblå, 3,3,4 90
4441 32g *12ö BLÅ 4-BLOCK , AB, ngr sär tänder 250
4442 32h (*) Pr-lyxc. AB ex 100
4443 32v4 * 12ö LYXc. extremt starkt spegeltryck 350
4444 32v4 (*) 12ö KRAFTIGT SPEGELTRYCK 200
4445 33 * 20 ö Färgstarkt, vht, gott ex 270
4446 33 * 20ö orangeröd, fräscht ex 250
4447 33a * LYXc 700
4448 33a * bra AB ex , F 2200 500
4449 33a * 20ö karminakt mattröd, bra AB 500
4450 33b *(*) 20ö orangeröd , praktex 4,4,4 600
4451 33b * 20ö PRAKTex förutom ktspts ,Ab F-97 2400 500
4452 33b * 20 Ö AB-PRC, fint ex F 2400 475
4453 33b * ab 3,3,3 400
4454 33b * 20ö mycket fräscht AB ex, 3,3,4 275
4455 33c * hög färg. ft. F 2400 140
4456 33e * 20ö 4-BLOCK, Fräscht AB-BA, F 10000 1250
4457 33e * 20Ö RÖD mjukt ppr, AB-PR 400
4458 33e *(*) 20ö t 13 mjukt ppr , mkt fräscht 300
4459 33e * pr-lyxc. liten tu fl 250
4460 33f * 20ö AB ex 375
4461 33v1 (*) nytyck Tretio/20 1978 150
4462 33V1F (*) TRETIO/20ö SFF TRYCK 1978 200
4463 34 *(*) 24ö LYX 4-block, F ca 4500 800
4464 34 * 24ö 4-BLOCK, Fräscht AB, F 2500 400
4465 34 * 24Ö I 4 OLIKA NYANSER, c,g,j,k 300
4466 34 * 24ö PRAKTEX 200
4467 34 * 24ö AB-PR 175
4468 34gv3 * AB var . färglinje 200
4469 34gvar * randigt papper,Ab ex 200
4470 34h * Randigt papper, 24 öre 200
4471 34h *(*) 24ö gul mjukt ppr , AB ex 3,3,4 150
4472 35b2 * 30ö ringtyp t 13, AB 3,3,4, F 7000 1000
4473 36c * 50ö ringtyp t 13, AB 3,3,4, F 4000 500
4474 36d * 50ö AB- PRAKTEX, bättre nyans 800
4475 39 * 10ö Oskar boktryck, bra AB 3,3,4 200
4476 39a * Praktex 600
4477 39a fräscht PR centr ex 500
4478 39a * 10ÖBOKTRYCK, mycket gott ex 3,3,4 200
4479 39b * PRAKT 700
4480 39b * 10ö Boktr rödkarmin, PRAKT 2300 600
4481 39c * AB-PR 600
4482 41cv3 *(*) 3ö par skuggad siffra 100
4483 42 * 4-block bra AB F 960 250
4484 42 * 4ö 3st praktc. ex i olika färgstyrkor 125
4485 42d *(*) 4Ö PR-LYX F400 60
4486 43 * AB 150
4487 43c * bra AB ex 150
4488 43e (*) 5ö smaragdgrön, svår nyans 100
4489 44a * prakt 100
4490 44b * 6ö prakt 75
4491 44b * 6ö ringtyp ph LYX 75
4492 44b * 6ö ringtyp ph PR-LYX 50
4493 44b,c,var * 2 ex båda med rambrott 100
4494 44c * LYX 120
4495 44c * 6ö ph, prakt 90
4496 44cv4 * prakt 150
4497 45 *(*) 10ö Oscar Boktryck vackert 6-block i PRAKT centrering. M F ca 5000CKET FINT. 1000
4498 45 * PR-LYX 500
4499 45 * 10 ö Oscar Boktr. LYXc 400
4500 45 * OSCAR 10Ö med PH, AB 120
4501 45b * praktex 500
4502 45b * AB ex centr ned. 150
4503 45c * 10ö med PH, LYX 325
4504 45c * 10ÖBOKTRYCK PH, PR-LYXc fint ex 200
4505 45d * 10ÖBOKTRYCK PH, PRAKT 4,4,4 200
4506 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT 175
4507 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT, obet gumve 150
4508 46 * bra AB ex 250
4509 47 * pr-lyx centr 500
4510 47 * AB ex 500
4511 47 * 30Ö AB-PR 450
4512 47 * bra AB ex, F 1500 275
4513 47d * 30 ö PH, AB 300
4514 48 * AB ex 300
4515 48a * 50Ö PH karminrosa, PR-LYX 900
4516 48b *(*) vc AB 350
4517 48d * 50 ö PH, AB-PR 300
4518 48e * 50ö bra AB 350
4519 49 * 1KR RINGTYP MED ph, FÄSCHT EX 100
4520 49a * 1kr AB , 3,3,4 , centr hö F 750 150
4521 50b * ab-pr ngt förskjutet påtryck 50
4522 52a * svår nyans 200
4523 52c * prakt 4-block 175
4524 52c,v1 * 5ö blågrön, vågr. otandat par, AB-PR 500
4525 52c,v1 * 5ö blågrön, otandat marginalex, PR 275
4526 52c,v2 * 5ö blågrön, spegeltryck 100
4527 52cv1 * F 700 225
4528 52f * 5 ö ljusgrön, praktex svår nyans 250
4529 52fvm1 * 2ktt ,R5 i facit 500
4530 54bvm1 * svår nyans F 900+ 425
4531 54d prakt 100
4532 54v2 * prakt, spegeltryck 75
4533 55 * 15Ö OSCAR LYX 200
4534 55 * lyx 150
4535 55vm2 AB-PR vm 2 kronor 125
4536 56aiVM * 20Ö OSCAR TYP1 OMV VM , f 1800 200
4537 56v1 * 20Ö OTANDAT EX, PRAKT 150
4538 57 * PRAKT 25ö 150
4539 57 * 25Ö OSCAR PRAKT 4,4,4 100
4540 57c * LYX F 400+50% 200
4541 57c *(*) 25ö prakt 170
4542 57e AB , svår nyans F 900 250
4543 57vm * 4-block där varje märke har vm delar av 4 st KRONOR, RARITET 5000
4544 57vm1,2 * 25ö 2 st omv vm 100
4545 57vm2 * AB 175
4546 57vm2 * lyx centr. 175
4547 58 * LYX 225
4548 58 *(*) pr-lyx 225
4549 58 * 30Ö lyx 200
4550 58 * prakt 175
4551 58 * AB-pr 150
4552 58b * LYX 225
4553 59d * LYX F 1000+ 250
4554 59d * 50Ö lyx 250
4555 60 *8*) 1 kr ostpl PR-LYX 450
4556 60 AB F 1300 * 300
4557 60v5 *(*) 1KR förskjutet huvud, PR-LYX 350
4558 60V7 * 1KR Oskar huvud förskjutet ned i mrkesbilden 300
4559 61v1 *(*) otandat 4-block, pr 400
4560 61v4 * 4-block AB F1200 300
4561 61v4 * förskj. siffra 100
4562 65 * LYX, pr F 3000 975
4563 65 (*) 5 kr posthus omv vm, ostpl F 3000 300
4564 67 * pr-lyx 100
4565 67var * 25ö plåtspricka i ögat,AB 500
4566 77 *(*) 1 krona , PR-LYX 250
4567 77vm1 * omv vm AB F 900 300
4568 77vm1 * AB-PR 225
4569 77vm2 * 1KR , 2VM I HÖJDLED, F 900, AB 250
4570 84P (*) OTANDAT SLUTPROV 150
4571 85 * 20Ö BLÅ, LYX 4 block 125
4572 88a * 30Ö MÖRKBRUN, lyx 100
4573 88a * 30Ö MÖRKBRUN, PR-LYX 50
4574 91 50ö , ostpl LYX 300
4575 96 * 1 kr utan vm kpv PR-LYX F ca 1900 300
4576 96 * 1kr medaljong PRAKTex, F 1300 175
4577 100v2 12/25ö starkt förskj. påtryck 125
4578 102v * 27 på 65, förskjutet påtryck 300
4579 102v * förskjutet påtryck 300
4580 105-114A * Landstorm 1, Påtryck på ORGINAL,kpl ,20ö def övriga mycket bra ex 900
4581 105-14 *(*) utvald pr-lyx serie 150
4582 115-25 * Landstorm II kpl, AB kval 1400
4583 119 * prakt 5 på 12ö 175
4584 124 * 10ö /1KR LANDSTORM 2, superbt LYXEX 800
4585 124 * 10+10/ 1KR, LYX centrerat fräscht ex 600
4586 125 * 10/5KR LANDSTORM 2, LYXEX 500
4587 126-35 * PR-LYX SERIE 150
4588 128v2 * ('') 12+18 på 4ö istället för 7+3ö, LYXEX nära postfriskt, flera äkthets sign:signerad HW , Diena. Går inte få snyggare 600
4589 137v2 *(*) 20/2ö punkt mellan 2-0, PRAKT 75
4590 137v3 * 20/2ö punkt mellan O o S på hö ex 150
4591 137v4 * tryckvar. 60
4592 137v4 * tryckvar. 60
4593 138v3 * vä ex en 5 skadad, prc, litet dragspel 150
4594 138vm * 50/ 4ö vm krona , sign Strandell 400
4595 140A * LYX, 5ö grön typ I 50
4596 141Abz * 5ö brunröd typ1 vm KPV upptill., LYX 250
4597 141b *(*) 5ö brunröd typ1 , LYX 190
4598 141bz * bra AB ex F 600 175
4599 142Ac *(*) 5ö brunröd, B ppr, AB ex, F 900 200
4600 142Acc * 5ö brunröd, omv linje, Prakt 100
4601 142Acxz *(*) SUPERB 200
4602 142Acxz *(*) 5ö brunröd vm linje + KPV, LYX 125
4603 142Ea *(*) -** 5ö brunröd t 13 A1, PR-LYX 1100
4604 142Ea * 5 ö brunröd t 13, PRAKT , F 3500+ 1000
4605 142Ea *(*) 5Ö brun t 13 , A1 ppr, AB 850
4606 143Abz * PRAKT 1600
4607 143Acz * 5ö omv linje + KPV, SUPER LYX 1000
4608 143Acz * LYX omv linje+kpv 400
4609 143Acz * 5ö grön omv linjer+ KPV, AB , svår 340
4610 143Cb * LYX 100
4611 144Aa * 10Ö GRÖN LEJON AGRY, LYX 100
4612 144Ab 10ö grön , A1, LYX 110
4613 144Abz 10ö grön , vm KPV, AB-PRAKT 160
4614 144Acc * LYX 125
4615 144Acxz * 10ö grön vm linjer + KPV, LYX 75
4616 144Ccx * superb 250
4617 144Ccx * PRAKT 175
4618 144Ccx * 10ö grön 4-sidig, PRAKT 150
4619 144Ccxz * PRAKT,linje+kpv , mkt svårt 375
4620 144Ecxz * lyx 400
4621 145C *(*) 10 ö lejon violett typ1 4 sid PR-Lyx 20
4622 145Ea * lyx 10ö t 13 90
4623 146Ca * 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR 120
4624 146Ea * prakt 50
4625 146Eb * 10ö extremt svartakt violet SUPERB 200
4626 147 * A2 PPR PRAKT 50
4627 148Ac * a1 ppr 30ö, LYX 175
4628 148Ac * 30ö A1 ppr, prakt 100
4629 148Acxz * 30ö LYX 200
4630 148Acxz * praktex KPV+linjer 150
4631 148C * PRAKcentr. 150
4632 148C * 30ö 4-sid, PR-LYX 100
4633 149Ab * LYX 175
4634 149Abz *(*) 10ö LYX, vm KPV 160
4635 149Ac *(*) 10ö LYX 125
4636 149Ac * 10ö B ppr, NÄRA LYX 100
4637 151Aa * 20ö en Face ultramarinblå på AGRG , sällsynt märke med attest Norsten 1200
4638 151Ac * felperf, 2mm andra märke 100
4639 151C * superb 125
4640 151C * pr-lyx 20ö En Face 100
4641 151Cbz * superb 250
4642 151Cbz * 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 175
4643 151Ccx (*) vm våglinjer, sign Sjöman, men falskt 1000
4644 152Acx * LYX vm linjer , svårt 700
4645 152Acx * 20ö G II A. vm linjer, PRAKT 400
4646 152Acx * AB F 950 200
4647 152Acx * G II A vm linjer, bra AB F 1100 200
4648 153c * prakt , ljus violett 90
4649 154 * 110ö G Vasa, LYX 300
4650 154b * pr-lyxc. 175
4651 155a * 140ö G.Vasa ,Agrg, AB 375
4652 155bz * 140Ö PR-LYX 200
4653 156a * prakt 35ö typ 1 125
4654 156cx * 35ö vm linjer, LYX 250
4655 156cx * , 35ö vm linjer ,AB, 140
4656 156cxz * LYX, 35ö linje + KPV 850
4657 157 * 35 ö orange typ 2, LYX 200
4658 157 * LYX 175
4659 158 * LYX 40ö typ 1 225
4660 158 *(*) LYX 200
4661 158 * 40ö prakt-lyx 190
4662 159b * 40ö svartakt. olivgrön, LYX 300
4663 159bz * 40ö postemblem med KPV ostpl praktex F 2000 500
4664 160 * 45ö LYX 290
4665 160 * prakt 225
4666 160 * PRAKT 45ö typ 1 200
4667 160 45 ö typ 1 prakt * 200
4668 160 * 45 ö typ 1, PR-LYX 200
4669 162a * 60ö postemblem a1+a2 ppr, PR-LYX 200
4670 162a * 60ö postemblem A1,PR 90
4671 162cx * mkt bra ex 60ö med linjer 275
4672 162cx * 60ö postemblem vm cx, AB 150
4673 163a * 60ö typ 2 prakt- lyx 275
4674 163a * 60ö typ 2, LYX 200
4675 163a * 60ö postemblem TYP2 , A2 ppr, Pr-Lyx 175
4676 163b '(*) 60öA3,LYX F 1400++ 500
4677 165bz * prakt 90
4678 165cc * 80ö omv linjer, PR-LYX 50
4679 165cxz * 85ö PR-LYX linjer+ KPV 150
4680 165cz * 80ö LYX 100
4681 165v * 85ö PLÅTSPRICKA, PR-LYX 150
4682 166var * 85ö plåtspricka LYX 200
4683 166var * plåtspricka 100
4684 167a * 90ö LYX, A2 PPR 300
4685 167a * lyx 90ö 250
4686 167a * prakt 200
4687 167b * 90öre vitt ppr,lyxc 550
4688 167b * 90ö blå vitt ppr, LYX 550
4689 167b * pr-lyx 90 ö vitt ppr 450
4690 167c * 90ö skifferblå A3ppr, PR-LYX, 400
4691 167c * skifferblå, bra AB 250
4692 171* 120ö svart, LYX centr, superb 250
4693 171a * 120ö,A2 ppr, högsta LYX 300
4694 171a * 120ö svart, PR-LYX 200
4695 171a 120ö svart, PR-LYX A2 ppr 200
4696 175Cb * 15ö 4-s ,PR-LYX 300
4697 176C * AB 4-block, F 900 200
4698 176C *(*) 15Ö G.V 4-SID RÖD TYP1 , PR-LYX 75
4699 177Ac1 * 15ö röd provppr, PRAKT 175
4700 177C * prakt 90
4701 177Ca * lyx 125
4702 177Cc *(*) 15ö röd 4-sid, A3 ppr, LYX 150
4703 179Ab * 20ö violett svåra AGRG pappret 125
4704 184 *(*) 25ö orange superb 200
4705 185a * 30Ö BLÅ G.V.profil vä, LYX 60
4706 186a * 30ö brun LYX 125
4707 186avar * extra högt märke 100
4708 186c * G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 900
4709 186c * 30ö vitt ppr, PR-LYX 850
4710 187a * A2 ppr 35ö, PR-LYX 200
4711 187b * 35Ö RENT TRYCK, prakt 150
4712 189 * 40ö grön typ 1 LYX 175
4713 189a * 40ö grön typ1 Högsta LYX 200
4714 189a * prakt, A1 175
4715 189b * A2 ppr, pr-lyx 200
4716 189b * A2ppr, prakt 175
4717 190b * 40Ö vitt ppr, PRAKT, F 500+ 110
4718 191 * 45ö brun GV profil vä. LYX 150
4719 191 * 45 ö brun, PR-LYX 150
4720 192a *(*) prakt 175
4721 192a * 50Ö GRÅ G.V.profil vä, LYX 100
4722 192b *(*) LYX 50ö grå A2 papper 200
4723 195 * LYX 45
4724 196-207 * 5-80 öre fin kval. mest PRc. 500
4725 196-207 * Kongress 5ö-80ö, AB-PR, F 3000 500
4726 196-207 * 5-80ö KONGRESS PRAKT, F ca 2235+ 500
4727 196-208 * KONGRESS 5Ö-5KR , bra tandning 800
4728 196-210 * KONGRESS KPL SERIE I BRA KVALITET 1500
4729 197cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
4730 197cxz 10 ö vm linjer + KPV, LYX 400
4731 199 * LYX 4-block 200
4732 201 * 30ö högsta LYX 110
4733 201b * LYX grönblå 375
4734 201b * 30ö grönblå praktex 300
4735 203 * 40 ö Kongress LYX 150
4736 203 * LYX 40 öre 140
4737 204 * pr-lyx 140
4738 205 * prakt 50ö 175
4739 206 * 60 öre LYXc. 200
4740 207 * 80ö LYX 200
4741 207 * 80Ö KONGRESS, PR-LYX 125
4742 208 * 1 KR PR-LYX 325
4743 208 * 1 KR lyx 300
4744 208 *(*) 1 KR , AB-PR 200
4745 209 * bra AB ex 550
4746 209 *(*) 2KR LYX 500
4747 210 * 5kr Kongress, PR 1100
4748 210 * 5 KR PRAKT ex 1000
4749 210 * bra AB ex 900
4750 210 * 5 kr Kongress Ab perfekt tandn 800
4751 211-225 * UPU kpl serie i ovanligt fin tandning 1200
4752 211-25 * FÖRENINGEN KPL VÄLCENTR. SERIE ,flera prakt 1750
4753 212cx *(*) 10ö linje, LYX 150
4754 212cx *(*) 10ö linje,PR 120
4755 212cx * LYX 100
4756 212cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
4757 212cxz * 10 UPU KPV tvärs över PR-LYX 175
4758 214 * pr-lyx 100
4759 215 * Superb 25ö 150
4760 215 * 25ö UPU , PRAKT 60
4761 216 * 30ö LYX 125
4762 216b *(*) 30ö Grönblå, LYX 400
4763 216b * 30ö grönblå , bra AB,800 225
4764 216b * 30ö grönblå, AB , F 800 175
4765 216b * 30ö UPU grönblå PR-LYX 125
4766 218 * LYX 175
4767 218 * 40 ö , LYX 100
4768 220 * 50ö UPU , LYX 175
4769 220var * 50ö extra långt ex, ovanl. 500
4770 221 * 60 ö , prakt 200
4771 221 *(*) 60ö LYX 200
4772 221 * 60ö , PR-LYX 175
4773 222 * 80ö , LYX 175
4774 222b * 80ö UPU blågrön PR-LYX 100
4775 223 * LYX 375
4776 223 * 1 kr 1924, prakt 275
4777 223-225 * 1,2,5 KR UPU, BRA AB 900
4778 223-25 * 1-5 kr perfekt tandning 1500
4779 223-25 * 1, 2, 5 kr bra tandning 600
4780 224 * 2KR, bra AB , fin tandn 400
4781 224 * prakt centr 350
4782 224 * 2 KR FÖRENINGEN bra ex 275
4783 225 * 5 kr UPU pr-lyx 1000
4784 225 * 5KR, LYX 1000
4785 225 * Pr-lyxc. 900
4786 225 * 5KR UPU lyx 800
4787 225 * 5 kr bra AB ex 2800 700
4788 225 * 5KR , PRAKT 700
4789 225 * AB-PRc. 600
4790 226-30v (*) Makuleras F 800 för (*) 300
4791 233a * 5kr slottet LYX 425
4792 233a,b * gröna slottet vanligt och vitt papper, 2 PRAKTEX 375
4793 233b * 5 kr gröna slottet , vitt ppr, SUPERB 900
4794 233b * prakt 700
4795 233b * AB , F 1700 500
4796 233b * 5KR slottet, vitt papper, PR-LYX 500
4797 235v * 15ö 4-sid, FLAMMA 100
4798 238 * prakt 100
4799 246-57 * prakt serie 250
4800 246-57 * kpl mkt bra serie 200
4801 259B1PI * 10ö Swedenborg streck över vä 10 100
4802 266BC * LYX 4-block 200
4803 266BC,CB *(*) 5 ö , 2 par 100
4804 266BC,CB *(*) 5Ö G.V. 80 ÅR, 2 PRAKTPAR 100
4805 266CB nästan **, obet fl i gummit 80
4806 267BC CB, * 2 st 4-block 350
4807 267bc-cb * 15ö G.V. 80 ÅR, 2 par 150
4808 267CB * LYXpar 125
4809 273Cv * par med 4 märkesbilder på båda 400
4810 273v1 * perf. genom märkesbilden 100
4811 300v1 (*) flourescens, 1,40 kr 200
4812 318BC * Ling 5ö , 3+4s par, Prakt 75
4813 318BC,CB *(*) 5Ö LING, 2 OLIKA PRAKTPAR 100
4814 320B2 LYX F 440 100
4815 321BC+ CB * Linné 2 par 300
4816 321BC * Linne 3+4s prakt par 250
4817 321BC * 15l Linné bra par 150
4818 321bc,cb * Linné 3+4,4+3s par,prakt 400
4819 321bc,cb * 2 par Linné 300
4820 321bc,cb * LINNÉ 2 BRA PAR 300
4821 321CB * Linné 4+3s par 150
4822 324BC * prakt 150
4823 324BC *(*) Bellman 3+4s LYX par 125
4824 324CB * prakt 4- block 250
4825 332ba otandat vä+hö F2800x,4=1040 200
4826 332C * PRAKT 75
4827 332CB * 5kr slottet fint par 350
4828 337C * 4 SID SVAN, LYX 60


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
4829 1 * 1ö , LYX centr fint ex 300
4830 1 * 3ö 4 nyansskiftningar 2st (*) 300
4831 1a (*) 3ö prc 3,4,1 125
4832 1b 4-bl AB F 2500 400
4833 1b * Lyxcentr 250
4834 1d * 3Ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 110
4835 1e * 3ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 100
4836 1v4 3ö i 3 nyanser, ett ex v4 lejonets vänstra bakben saknas. F 2800 350
4837 2 (*) 4ö t 14, 2,3,1 250
4838 2a * 4 ö gråsvart vackert ostpl ex 275
4839 3 * 5ö T14, LYX fräscht ex 500
4840 3 * helfräscht AB ex 300
4841 3 (*) 5ö t 14, gott ex 2,3-4,1 150
4842 3a * 5 ö , PRAKT 325
4843 3a * 5ö fräscht AB-PRAKTex 250
4844 3c * 5Ö PRAKT 300
4845 3c * 5ö T 14 fräscht AB ex 200
4846 3c * 5ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 150
4847 3d * 5ö mkt bra AB ex 300
4848 4 (*) 6ö t 14, mycket gott ex 3,4,1 300
4849 4a *(*) Lyxc nära **, 6öre 600
4850 4a * 6ö intyg NS 3,3,3 400
4851 4a * 6ö praktcentr ,gummive 250
4852 4a * 6ö AB-PRcentr, liten tu fl. mkt fräsch 250
4853 4c * grå fräscht,obet böjt hörn 500
4854 4d * 6ö mkt fräscht Ab ex, F1900 550
4855 4d * 6ö blåakt violet, fräscht AB ex 400
4856 4d *(*) 6ö stora tj t 14, fräscht ex , ab-praktc 250
4857 4e * AB-PRAKT, F 1900 600
4858 4e *(*) ABcentr, obet nött tand 300
4859 4f * 6ö lila PRAKTEX, F 3300 400
4860 4f * 6ö FRÄSCHT AB ex 350
4861 4f (*) 6Ö lila t 14, fräscht ex 200
4862 4g * 6ö LYX centr PRAKT EX, 650
4863 4g * AB ex ,lvht 300
4864 4gv2 * 6ö LYX utseende, tu prick 400
4865 4h * 6ö AB-PRC, lodr veck, fräscht 225
4866 5 (*) 12ö gott ostpl ex 180
4867 5a (*) 12ö praktcentr 3,4,1 250
4868 5av1 12 öre blå, blågråaktigt papper. Otandat hörn-3-strip i den sällsynta a-nyansen. Trots som vanligt svagt veck, ett ytterst sällsynt objekt. Ex Benzinger. F 2020 30000 + för enhet. Utställningsobjekt 7000
4869 6 (*) 20Ö RÖD omgummerad, (F 8500) 700
4870 6a (*) 20ö finfärg, felfritt gott ex 2,3,1 1000
4871 6b * 20ö orangeröd stora tjänste t 14, mycket fräscht AB ex 3,3,4, F2019 8500 1300
4872 6d * 20ö tjänste T 114, fräscht ex centr vä. F 8500 700
4873 7 *(*) 24ö t 14, troligen omgummerat gott ex, 2,3,1 1000
4874 7 (*) 24Ö gulorange troligen omgummerad, (F 8500), svagt tunn fl, 1,4,1 godtagbart ex 700
4875 7a (*) 24ö fräscht ex med mycket svag nötning i pappret på baksidan, 1,3,1 godtagvbart vackert ex. F 2018 8500 750
4876 8 * 30ö PRAKT 1000
4877 8 * 30 öre mkt fräscht AB 750
4878 8 (*) 30ö mörkbrun PR-LYX centr 3,4-5,1 400
4879 8 * 30ö t 14, mycket gott ex 300
4880 8d * 30ö t 14, ab-prc mycket gott ex, 3,3,4 500
4881 8e (*) 30ö got ex, 2,3,1 , 350
4882 9a * 50ö, violetaktigt karmin, PR-LYXcentr ivht, 3-4, 4-5, 3 600
4883 15b * pr-lyx 120
4884 15b * PRAKT 6ö F 300 100
4885 15c * 6ö rödlila, AB-PR 90
4886 16A * 10ö typ1 , LYX 300
4887 17 *(*) prakt F 550 200
4888 17cvar spegeltryck, fräscht Ab 200
4889 17var * 12ö Prakt, 5 rambrott F 97. 600 200
4890 18 * pr-lyx 20ö röd, F 97 1900 600
4891 18 * 20ö röd t 13, pr-lyxcentr 400
4892 18 * 20ö t 13, prakt centr 300
4893 18b * 20ö fint ab ex 400
4894 18e * 20ö AB-PR 400
4895 18e * mkt fräscht Ab ex 20ö 250
4896 18f * 20ö fräscht fint AB ex 350
4897 18f * 20ö röd gulakt. ppr, bra AB 325
4898 18fv2 * 20 ö röd , bruten linje över go, bra AB 600
4899 18g * 20ö PR-LYX 700
4900 18g * 20ö röd, fräscht PRAKTEX, F 2100 450
4901 18g * 20ö röd, AB-PR mkt fräscht 450
4902 18g * 20Ö RÖD PRAKT F2600 450
4903 18g * 20Ö RÖD mycket gott ex 300
4904 18g *(*) 20ö ljust mattröd, mycket fräsch AB-PR 250
4905 19 * 20ö LYX CENTR 30
4906 19c * 20ö LYX 40
4907 20c * 24ö Prakt, F 800 225
4908 20d * 24ö gul praktex 200
4909 20f *(*) , 24ö olivaktigt gul LYX SUPERB 250
4910 20f * 24ö olivakt gul, AB-PR 120
4911 20v2 * var. skadat i 225
4912 21 * 30ö LYX CENTR 80
4913 21d * 30ö gråbrun fräscht ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 800
4914 21h * 30ö mattbrun fräscht AB-PRAKT PAR av sällsynt nyans, F 5000, nyansintyg O.P. UNIK enhet av denna svåra variant? 2000
4915 21h * 30ö mattbrun fräscht AB-PRAKT ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 800
4916 21h * 30ö mattbrun fräscht ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 300
4917 22A * 50ö röd , PR-LYX 450
4918 22A * prc fräscht ex 300
4919 22A * 50 ö TYP 1 AB, 3,3,4 sällsynt fräscht 200
4920 22Ac * 50 ö röd, AB, F 1200 275
4921 22Ac * 50ö rosa, , PR-LYX c , ktspts 200
4922 22Ag * helfräscht AB 300
4923 22Ag * 50ö mkt fräscht AB ex 300
4924 22Av2 * AB 350
4925 24Ae *(*) 1kr djupt ultramarinaktigt blå PRAKT ex , nyansintyg O.P. Ae . F 6500 för prakt och lite plus för nyans 1200
4926 24Ae * 1 kr typ 1fräscht mycket gott ex F 5000 650
4927 25 * starkt spegeltryck 125
4928 25a,var * 10/12ö var ÖPE def R , prcentr 100
4929 25b * 10/12ö matt ljusblå, LYX 90
4930 25bvar * /** 4BL pos 1 var öppen 0 i 10, AB-PR 125
4931 25v3 * "ÖKE" AB 75
4932 25v4 * F 150 75
4933 25var 10/12ö färgfläck i skölden , ovanlig var 125
4934 25var * påtryck på Tj17v3, pr 100
4935 32 *(*) 10ö vm krona, PR-LYX 50
4936 34g * 24ö orange mjukt ppr , PR-LYXC 200
4937 36 *(*) 30ö vm krona, PR-LYX 50
4938 37 *(*) 50ö vm krona, PR-LYX 30
4939 39 * 5kr små tj vm krona, PR-LYX F 175 40
4940 40 *(*) 1ö vm linjer , LYX 25
4941 46 * 8 ö linjer, prakt 65
4942 46 *(*) 8ö vm linjer , PR-LYX 50


LÖSEN *
4943 1 *(*) 1Ö SVART, PR-LYX 225
4944 1 * prakt 200
4945 1 * 1Ö bra AB 110
4946 1-3 * 1-3-5ö ostpl mycket fräscha ex F 1800 200
4947 1,3,5 och L6 * 1,5,12,20ö t 14 AB-PR, F 2050 200
4948 1v * prakt ex F 650 200
4949 1v *(*) 1Ö SVART, 2 ex 1 långt fotstreck på L , AB-PRAKT ex 200
4950 2 * 3 Ö LYX 400
4951 2 *(*) pr-lyx ex 250
4952 2a * 3ö violettakt karmin, PRAKTEX, F 900 295
4953 2a * 3ö ljus karmin, PRAKTEX, F 900 290
4954 2a * 3ö karmin, PRAKTEX, F 900 275
4955 2a * 3ö helfräsch AB ex 100
4956 2b *(*) 3ö mkt nära LYX, nästan ** 450
4957 2b * 3ö fräsch LYX centr , minamal tunn punkt 200
4958 2v * prakt 250
4959 2v * 3ö KARTONGPAPPER, BRA AB 125
4960 3 * 5ö lösen, AB-PR 4-BLOCK 400
4961 3 *(*) bra AB 4-block ,F1375 300
4962 3 * pr-lyx 225
4963 3 * prakt ex 5ö t 14 175
4964 3a * 5ö brun, PRAKTEX, F 900 290
4965 3a * 5ö brun, PRAKT 225
4966 3a * 5ö AB-PR 200
4967 3VAR (*) 5Ö INTRESSANT SPEGELTRYCK, OVANLIGT 300
4968 4b * 6ö orangegul AB-PRAKT 250
4969 4b * 6ö FRÄSCHT AB EX 225
4970 4c * 6ö AB-PR 300
4971 4c * 6ö orange AB 300
4972 5 * LYX 100
4973 5v2 * 12ö var öppen o i Tolf, PR-LYX 100
4974 6a * 20 ö klarblå,prc.ABex F 3200 1000
4975 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
4976 6a (*) 20ö klarblå, prc 3,4,1, svår nyans 450
4977 6a *20ö KLARBLÅ, restgummi, lvht, P-LYXc 425
4978 6b * 20Ö PRAKT 250
4979 6b * 20 ö grönakt. blå, AB-PR 150
4980 6c * 20ö gråakt blå, LYX ,SÄLLSYNT kvalitet 1000
4981 6c * PRAKTex 225
4982 6c * prakt 225
4983 6d * LYX 400
4984 7 * prakt 225
4985 7 * 24ö grå AB 125
4986 7a *(*) 24Ö rödviolett, fräscht 3,3,4 800
4987 7a * 24ö fräscht mycket gott ex F 5000 800
4988 7b * 24Ö AB 110
4989 7bv * 24ö grå PR-LYXc. 250
4990 7c * 24ö PR-LYX 350
4991 7c * 24ö olivakt. grå. prakt, F 850 225
4992 7cv *(*) pr , F750 200
4993 7cv *-(*) 24ö LYXcentr 125
4994 8 pr-lyx 200
4995 8a * 30Ö FINT EX AV SÄLLSYNTA a NYANSEN , F 3000 900
4996 8a * 30ö , SUPERB ,SÄLLSYNT kvalitet 600
4997 8a,b2,c * 30ö 3 nyanser , F 4500 600
4998 8b * 30ö ostpl mycket fräscht ex 3,3,4 125
4999 9c * 50ö pr-LYX , F 3500+ 1200
5000 9c * 50ö prakt , F 3500+ 750
5001 10 (*) PR-LYXcentr, 3,4-5,1 500
5002 10 * 1 kr mkt fräscht AB ex 400
5003 10 * PRAKTcentr, obrt tu fl 350
5004 10 (*) 1 kr PRAKT centr, 3,4,1 300
5005 10v2 * vc Ab på Kartongppr 400
5006 11-20 * T 13 kpl AB-PR 150
5007 11var * felperforerat. 100
5008 12 **/* pr-lyx 4-block 3ö 150
5009 13 **/* 5ö LYX 4-block 250
5010 17 * LYX 24Ö 125
5011 17a * 24ö gråviolett praktex 500
5012 17a,v2 * 24ö grålila, par kort och lång fot på L 300
5013 17av2 * AB ex F 1000+ 275
5014 17av2 * kort fotstreck på L, BA 175
5015 17b * 24ö blålila, LYX 125
5016 17b,v2 * 24ö LYX kort fotstreck på L 100
5017 17c * 24Ö LYX 200
5018 17c *(*) nästan **, 24ö LYX 200
5019 18a *(') 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 400
5020 18a * 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 300
5021 18a * AB, mörk fin färg 125
5022 18a *(') 30Ö djupt blågrön, AB 100
5023 20 * 1KR LYX 300
5024 20 * 1kr mkt fräsch prakt 150
5025 20 (*) 1kr PR-LYXcentr 125
5026 20 * AB-PR 100
5027 20b * 1 KR T 13, PR-LYX 225
5028 20v * 1kr variant, bruten ram höger ,bra AB 600
5029 20v3 * 1KR LÖSEN T 13, bruen ram hö, mkt fräscht ex F 2018 2000 500
5030 20var * 1kr överlappande färger, PRAKTcentr 150
5031 1 * Flyg 1912, PRAKT 100