ObjNr catno Beskrivning Startprice


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

SVERIGE OSTÄMPLAT *

3753 2E2 * -*(*) 4sk nytryck 1868 i 6-block. ett ex hörn skada, ett ex obet kht, sällsynt objekt och delvis nära postfriskt. bar ostpl pga. svagt stadgat i tandningen. F 22.800:- + block 3000
3754 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
3755 3P * ,otandat provtryck till 3N4, nytryck 1885, Hörnmarg.ex, ,fräscht och vackert, tu.fl. 2000
3756 4a (*) 8sk mycket vacker ostämplad , Intyg HOW godtagbart ex 1,3,(-) några små anmärkningar. Sällsynt vacker dock. 5000
3757 5b (*) 24 sk äkta , men def F 70.000 2000
3758 5E2 * 24SK Eftertryck 2 1868, vht, välc fräscht ex 600
3759 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
3760 6a3 (*) 2,3,1, liten ålderfläck, F 5500 475
3761 6N1 * 3ö svart lokal Nytryck 1871, mkt fräsch 600
3762 6N1 (') svart lokal nytryck 1871, gott ex 2,3,1 400
3763 6N1 (*) Svart lokal NYTRYCK I, AB 400
3764 6N2 * Svart lokal NYTRYCK II 1885, gott ex 300
3765 7 * 7a?, 7b1(*), 7c2, 3 nyanser 500
3766 7-12N2 VAPEN NYTRYCK PÅ BLAD, ur handbok 250
3767 7a1 * 5 ö mörkgrön AB,3,3,3 .F 5000 1500
3768 7a1 * -(*) 5 ö mörkgrön felfritt ostpl ex 2,3,1. ,Tryckvar. 600
3769 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
3770 7b1 * 5ö fint ex 3,3,3 300
3771 7b1 (*) fint ex med 2 dubbeltänder 2,3,1 200
3772 7b1 (*) fin 5ö vapen lite rufftandad men felfri 200
3773 7b2var (*) vitt streck mellan Ö, R 200
3774 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
3775 7c1 (*) 5ö gulgrön 1862-63, fräscht gott ex 2,3,1. F 7000 750
3776 7c2 * AB ex ,lvht 300
3777 7c2,v4 * fräscht AB ex 600
3778 7cvar * färgfläck på F(EM),kt 150
3779 7d * 5ö ljusgrön, PRAKT 600
3780 7d * 5ö ljusgrön, LYX centr 600
3781 7d * bra 5 ö ljusgrön, 3,3,3 200
3782 7e1 * AB-PR F 1700+ 400
3783 8 PRAKTex F 5000 1750
3784 8b * 30ö , AB-PR 150
3785 8c * AB-PR ex 800
3786 8c (*) 9ö gott ex 2,3,1 lvht 500
3787 8d * 9ö praktex , 4,4,4 1500
3788 8d (*) 9ö LYX-PRcentr mycket gott ex. 900
3789 8d * AB ex , lvht 700
3790 9c1 * 12ö bra AB ex , lvht 300
3791 9c1 * 12ö fäscht, obet ppr rest baksid 200
3792 9c2 * 12ö litet skruvavtryck, mycket gott ex 300
3793 9c3 * AB-PR 500
3794 9c3 * 12ö vapen, AB 3,3,3 225
3795 9g (*) 12ö grönblå, prc, 3,4,1, F 4000 500
3796 9h1 *-(*) 12ö ultramarin, 3,1,4 praktcentrerat mycket gott ex, F 3600 375
3797 10g * fräscht AB ex,F6000 1900
3798 10i (*) 24ö orange gulakt. ppr, 2,3,1 600
3799 11h * 30ö chockladbrun, AB ex 3,3,3, F 5000 500
3800 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
3801 11N * AB ,3,3,3 200
3802 11N1 * 30ö nytryck 1885 AB 200
3803 11N1 * 30öre Nytryck 1885, AB 175
3804 12 * 50 öre vapen , mycket gott ex 500
3805 12a * AB ex ,very fine. F 6000 1500
3806 12a (*) 50ö PRc, KARTONG papper, ngt avtrubbad ht, fräsch fin färg 600
3807 12d *- (*)pr-lyxc. ngt kht 450
3808 12f1 * 50ö, fint ex, 3,3,3 900
3809 12g2 * ABcentr ,ktspts,4800 500
3810 12h * 50ö mkt fräsch, AB ex 1100
3811 12N1 * 50 öre Nytryck 1885, PR 275
3812 12N1 * 50 öre , AB ex 200
3813 13 * MKT gott ex 3,3,3, ngn kt 800
3814 13a * 3ö lokal, tryckvar färgfläck ned hö, AB 650
3815 13b (*) brun lokal 2,3,1,gott ex 600
3816 13b (*) välc. gott ex ,2,3,1 600
3817 13b (*) 3 ö brun fräscht gott ex 2,3,1 500
3818 13b (*) 3ö BRUN LOKAL 2,3,1, F 5000 500
3819 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
3820 13N1 * Brun lokal NYTRYCK I 1871, bra AB 500
3821 13N1 (*) 3ö brun perf 14 nytryck, prc, 3,4-5,1 450
3822 13N1 * 3ö brun perf 14 nytryck, AB, 3,3,4 425
3823 13N1 *-(*), ktspts, restgummi 400
3824 13N1 * intyg Sjöman gott ex 400
3825 13N2 * Brun lokal NYTRYCK II 1885, bra AB 400
3826 14Aa (*) 3ö typ1 olivaktigt brun gott ex 500
3827 14Ab (*) fräsch 3ö typ 1, gott ex 2,2,1 500
3828 14Bc1 * 3ö fint ex F 2200 300
3829 14Bc1 * AB-PR 250
3830 14Bc1 * 3ö brun, PR-LYX centr 200
3831 14Bd (*) PR-LYXcentr , 3,4,1 200
3832 14Bdv2 * 3Ö HUVUDTYP III, AB-PRc, gummive. 250
3833 14Bdv4 * 3ö med variant "CIGARREN" PR-LYXcentr . obet korta tandspetsar upp hö,STJÄRN MÄRKT i Facit som ostpl .UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 2000
3834 14Bdvar (*)3ö PRICK UNDER G, PR-LYX centr 200
3835 14Bg * AB ex 200
3836 14Bg,var * 3ö var brunt streck vid Ö, 3,3,3 300
3837 14Bh (*) 3ö PRC, 3,4,1 200
3838 14Bv2 * TYP III, kht, F 1000 125
3839 14Bvar * kraftigt felperforerad 200
3840 14N1 * 3ö nytryck t 13, kht 100
3841 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
3842 15b2 * 17 öre utsökt fräscht ex AB-PR ex ,F 97 5500:- 1900
3843 15cF 17ö grå ostpl LYX centr i Facsimile 125
3844 16b1 (*) 20ö lejon brunakt. röd gott ex 2,3,1 250
3845 16e * - (*) AB-PR centr, restgummi, fräscht 300
3846 16N1 * 20ö nytryck 1885, AB , 3,3,4, VF 275
3847 17b *(*) 3ö gulbrun ,4-block 2,2,4, F 3750 350
3848 17b * fräscht 3ö gulbrun 100
3849 17g * 3ö ngt intorkt gummi, men PRc fräscht 150
3850 19a * 5ö fräscht ex 400
3851 19a (*) prc 5ö 3,4,1 400
3852 19b * fint AB ex 800
3853 19b * AB ,ngt genomträng. gummi 500
3854 19b (*) 3,4,1, prc 450
3855 19c * praktcentr, kt, fräscht 350
3856 19d * fräscht AB ex 900
3857 19f,v2 (*) 5ö skugg siffra 400
3858 19fv5 * 5ö skuggad 5, fräscht ex F 4000 500
3859 19h (*) mkt fräscht AB ex 3,3,3-4 850
3860 20a 6 ö gott ostpl ex av svåra första nyansen, 2,3,1, F 7500 1500
3861 20b * 6ö 1,3,3, mycket fräscht ex 325
3862 20d * AB ex, lvht 700
3863 20g * 6 öre grå. Ostämplat exemplar av en ovanlig nyans. 3, 3, 3 F 9000 1200
3864 20j (*) bra AB centr 600
3865 20j * 6ö sign Sjöman , 3,3,3 mkt gott ex 500
3866 20j (*) 6ö blåaktigt lila, praktcentr 3,4,1 500
3867 20j (*) 6ö blåaktigt lila, i par F 7000 400
3868 20j,v3 * 6ö mkt fräscht, färglinje omg. minimal genomlysande punkt 375
3869 20k (*) 6ö fräscht gott ex, 2,3,1 450
3870 20k (*) AB centr F 3000 375
3871 21 * 12ö t 14, Ab 350
3872 21 (*) 3,4,1, prc. 250
3873 21 * 12Ö FRÄSCHT OSTPL EX 250
3874 21g (*) 12ö grönakt blå 2,3,1 350
3875 21k * 12ö ringtyp t 14 fräsch nära ** 300
3876 21k (*) 12ö t14 , fräscht gott ex, 2,3,1 250
3877 21k (*) 12ö blå-ljusblå 3,4,1 250
3878 21m (*) 12ö mkt fräscht ex 300
3879 21mvar * 12ö mycket gott ex, vita prickar runt 12 250
3880 21o * 12ö skarpt tryck, 2,33 , kt 200
3881 22 (*) 20 ö ringtyp t 14, LYX centr 3,5,1 1200
3882 22c * 20ö röd, pr-lyxcentr. 3,4-5,1 1000
3883 24
(*) 24Ö ("GRÖNAKTIGT GUL CITRON) ingen färggaranti pga. något ofräsch med svag rostfläck ned vä. felfri annars av svåra 24ö ostämplad 1000
3884 24d * 24ö LYXcentr, ngt fuktskadad gummering 1200
3885 24g * 24ö ringtyp t 14, fräscht ex, ktspt, AB 3,3, 4 F 9500 1100
3886 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
3887 25a2 (*) 30ö rödaktigt brun PR-LYX centr. diagonalt veck som inte syns fån framsidan. Mycket vackert ex 800
3888 25f (*) restgummi, fin svartaktigt brun30ö gott ex 2,3,1 F 7000 700
3889 25i * 30ö, kt fräscht ex , mycket gott ex 3,3,4 1200
3890 26 (*) - * 50ö intorkad gummi 500
3891 27c * 1 RIKSDALER, MYCKET FRÄSCHT VÄLCENTRERAT EX CA ½ a märket med fin orginal gummi . 1800
3892 27c (*) 1 RIKSDALER praktcentr. 3,4,1 1400
3893 27c * 1 rikdaler, intorkad gummi gott ex 2,3,2 1100
3894 27d * 1 riksdaler fräscht ex 2, 1, 3 900
3895 28avar (*) vit streck i 3, svår nyans 250
3896 28d * 3ö ringtyp t 13, AB 3,3,3, F 1100 100
3897 28e **/*3ö orangebrun, 4-block, AB, fräscht 400
3898 28e * 3ö orangebrun, bra AB 150
3899 28h * 3Ö , AB 120
3900 29 * mkt fräscht AB ex 300
3901 29b * fräscht AB ex 300
3902 29d * 4ö grå mjukt ppr, LYX , (PR f 3000) 1000
3903 29e * PRc., 2 lvhht. säreget ljusgrå 300
3904 29e *4ö ringtypt 13 3,3,4, fint ostpl ex 250
3905 30e,var (*) 5ö variant utflutet tryck, mkt fräscht 700
3906 30g * 5ö mattgrön, fräscht ostp ex 3,3-4,3 500
3907 30j * 5Ö GULAKT GRÖN, svår nyans F 4000 400
3908 30j (*) 5ö gulgrön slätt tryck, mkt sällsynt 300
3909 30k *(*) 5ö grön, nära ** mkt fin 300
3910 30k * 5ö AB 225
3911 30v2 *(*) 5ö TYDLIGT SPEGELTRYCK 300
3912 31 * 6ö mkt fräscht AB 3,3,4 200
3913 31b * 6Ö FRÄSCHT EX av svår nyans 300
3914 31b * ostpl AB , 3,3,3 200
3915 31b (*) 6ö 200
3916 31c * 6Ö FRÄSCHT EX 300
3917 31c *(*) nära ** 6ö ringtyp t 13, fräscht nyans F 2500 250
3918 31e 6ö PRAKTex 600
3919 31e * 6ö grålila, AB-PR 300
3920 31e * 6ö ringtyp t 13 grålila, 3,3,4, F 2500 250
3921 31e * 6ö grålila, fräscht ex 3,3,3 225
3922 31e (*) Prakt centrerat fräscht ex 200
3923 31ev3 * 6ö grålila skugg siffra, kt 150
3924 31g * 6ö AB F 1300 300
3925 31g (*) 6ö prakt centr fräscht ex 200
3926 31g (*) 6ö blåakt lila, 2,3,1 175
3927 31i *(*) 6Ö RÖDLILA mjukt ppr, fint ex sv svår nyans 500
3928 31i *(*) 6ö matt rödlila mjukt papper, nyansintyg O.P. i, AB-Praktex 500
3929 31j * 6ö , AB-PRAKT 300
3930 31j * 6ö fint AB 225
3931 31j * 6ö blåakt lila, prc , lvht 220
3932 31k **/* 6ö rödakt lila, 4-BLOCK, fräscht BA, centr nedåt, F ca 8000 800
3933 31k,v2 * 6ö fint fräscht AB , spegeltryck 450
3934 31v3 * 6ö skugg sifra, fräsch AB 250
3935 32 * 12ö ringtyp T 13 prakt 150
3936 32bv5 * AB 100
3937 32bvar * skruvavtryck, AB 90
3938 32c * 12ö ringtyp t 13 djupblå, 3,3,4 90
3939 32g *12ö BLÅ 4-BLOCK , AB, ngr sär tänder 250
3940 32h (*) Pr-lyxc. AB ex 100
3941 32v4 * 12ö LYXc. extremt starkt spegeltryck 350
3942 32v4 (*) 12ö KRAFTIGT SPEGELTRYCK 200
3943 33 * 20 ö Färgstarkt, vht, gott ex 270
3944 33 * 20ö orangeröd, fräscht ex 250
3945 33a * LYXc 700
3946 33a * bra AB ex , F 2200 500
3947 33b *(*) 20ö orangeröd , praktex 4,4,4 600
3948 33b * 20ö PRAKTex förutom ktspts ,Ab F-97 2400 500
3949 33b * 20 Ö AB-PRC, fint ex F 2400 475
3950 33b * ab 3,3,3 400
3951 33b * 20ö mycket fräscht AB ex, 3,3,4 275
3952 33c * hög färg. ft. F 2400 140
3953 33e * 20ö 4-BLOCK, Fräscht AB-BA, F 10000 1250
3954 33e * 20Ö RÖD mjukt ppr, AB-PR 400
3955 33e *(*) 20ö t 13 mjukt ppr , mkt fräscht 300
3956 33e * pr-lyxc. liten tu fl 250
3957 33f * 20ö AB ex 375
3958 33v1 (*) nytyck Tretio/20 1978 150
3959 33V1F (*) TRETIO/20ö SFF TRYCK 1978 200
3960 34 *(*) 24ö LYX 4-block, F ca 4500 800
3961 34 * 24ö 4-BLOCK, Fräscht AB, F 2500 400
3962 34 * 24Ö I 4 OLIKA NYANSER, c,g,j,k 300
3963 34 * 24ö PRAKTEX 200
3964 34 * 24ö AB-PR 175
3965 34gv3 * AB var . färglinje 200
3966 34gvar * randigt papper,Ab ex 200
3967 34h * Randigt papper, 24 öre 200
3968 34h *(*) 24ö gul mjukt ppr , AB ex 3,3,4 150
3969 35b2 * 30ö ringtyp t 13, AB 3,3,4, F 7000 1000
3970 36c * 50ö ringtyp t 13, AB 3,3,4, F 4000 500
3971 36d * 50ö AB- PRAKTEX, bättre nyans 800
3972 39 * 10ö Oskar boktryck, bra AB 3,3,4 200
3973 39a * Praktex 600
3974 39a fräscht PR centr ex 500
3975 39a * 10ÖBOKTRYCK, mycket gott ex 3,3,4 200
3976 39b * PRAKT 700
3977 39b * 10ö Boktr rödkarmin, PRAKT 2300 600
3978 39c * AB-PR 600
3979 41cv3 *(*) 3ö par skuggad siffra 100
3980 42 * 4-block bra AB F 960 250
3981 42 * 4ö 3st praktc. ex i olika färgstyrkor 125
3982 42d *(*) 4Ö PR-LYX F400 60
3983 43 * AB 150
3984 43c * bra AB ex 150
3985 43e (*) 5ö smaragdgrön, svår nyans 100
3986 44a * prakt 100
3987 44b * 6ö prakt 75
3988 44b * 6ö ringtyp ph LYX 75
3989 44b * 6ö ringtyp ph PR-LYX 50
3990 44b,c,var * 2 ex båda med rambrott 100
3991 44c * LYX 120
3992 44c * 6ö ph, prakt 90
3993 44cv4 * prakt 150
3994 45 *(*) 10ö Oscar Boktryck vackert 6-block i PRAKT centrering. M F ca 5000CKET FINT. 1000
3995 45 * PR-LYX 500
3996 45 * 10 ö Oscar Boktr. LYXc 400
3997 45 * OSCAR 10Ö med PH, AB 120
3998 45b * praktex 500
3999 45b * AB ex centr ned. 150
4000 45c * 10ö med PH, LYX 325
4001 45c * 10ÖBOKTRYCK PH, PR-LYXc fint ex 200
4002 45d * 10ÖBOKTRYCK PH, PRAKT 4,4,4 200
4003 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT 175
4004 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT, obet gumve 150
4005 46 * bra AB ex 250
4006 47 * pr-lyx centr 500
4007 47 * AB ex 500
4008 47 * 30Ö AB-PR 450
4009 47 * bra AB ex, F 1500 275
4010 47d * 30 ö PH, AB 300
4011 48 * AB ex 300
4012 48a * 50Ö PH karminrosa, PR-LYX 900
4013 48b *(*) vc AB 350
4014 48d * 50 ö PH, AB-PR 300
4015 48e * 50ö bra AB 350
4016 49 * 1KR RINGTYP MED ph, FÄSCHT EX 100
4017 49a * 1kr AB , 3,3,4 , centr hö F 750 150
4018 50b * ab-pr ngt förskjutet påtryck 50
4019 52a * svår nyans 200
4020 52c * prakt 4-block 175
4021 52c,v1 * 5ö blågrön, vågr. otandat par, AB-PR 500
4022 52c,v1 * 5ö blågrön, otandat marginalex, PR 275
4023 52c,v2 * 5ö blågrön, spegeltryck 100
4024 52cv1 * F 700 225
4025 52f * 5 ö ljusgrön, praktex svår nyans 250
4026 52fvm1 * 2ktt ,R5 i facit 500
4027 54bvm1 * svår nyans F 900+ 425
4028 54d prakt 100
4029 54v2 * prakt, spegeltryck 75
4030 55 * 15Ö OSCAR LYX 200
4031 55 * lyx 150
4032 55vm2 AB-PR vm 2 kronor 125
4033 56aiVM * 20Ö OSCAR TYP1 OMV VM , f 1800 200
4034 56v1 * 20Ö OTANDAT EX, PRAKT 150
4035 57 * PRAKT 25ö 150
4036 57 * 25Ö OSCAR PRAKT 4,4,4 100
4037 57c * LYX F 400+50% 200
4038 57c *(*) 25ö prakt 170
4039 57e AB , svår nyans F 900 250
4040 57vm * 4-block där varje märke har vm delar av 4 st KRONOR, RARITET 5000
4041 57vm1,2 * 25ö 2 st omv vm 100
4042 57vm2 * AB 175
4043 57vm2 * lyx centr. 175
4044 58 * LYX 225
4045 58 *(*) pr-lyx 225
4046 58 * 30Ö lyx 200
4047 58 * prakt 175
4048 58 * AB-pr 150
4049 58b * LYX 225
4050 59d * LYX F 1000+ 250
4051 59d * 50Ö lyx 250
4052 60 *8*) 1 kr ostpl PR-LYX 450
4053 60 AB F 1300 * 300
4054 60v5 *(*) 1KR förskjutet huvud, PR-LYX 350
4055 60V7 * 1KR Oskar huvud förskjutet ned i mrkesbilden 300
4056 60v7 * förskj. Huvud F2500,kht 250
4057 61v1 *(*) otandat 4-block, pr 400
4058 61v4 * 4-block AB F1200 300
4059 61v4 * förskj. siffra 100
4060 65 * LYX, pr F 3000 975
4061 65 (*) 5 kr posthus omv vm, ostpl F 3000 300
4062 67 * pr-lyx 100
4063 67var * 25ö plåtspricka i ögat,AB 500
4064 77 *(*) 1 krona , PR-LYX 250
4065 77vm1 * omv vm AB F 900 300
4066 77vm1 * AB-PR 225
4067 77vm2 * 1KR , 2VM I HÖJDLED, F 900, AB 250
4068 84P (*) OTANDAT SLUTPROV 150
4069 85 * 20Ö BLÅ, LYX 4 block 125
4070 88a * 30Ö MÖRKBRUN, lyx 100
4071 88a * 30Ö MÖRKBRUN, PR-LYX 50
4072 91 50ö , ostpl LYX 300
4073 96 * 1 kr utan vm kpv PR-LYX F ca 1900 300
4074 96 * 1kr medaljong PRAKTex, F 1300 175
4075 100v2 12/25ö starkt förskj. påtryck 125
4076 102v * 27 på 65, förskjutet påtryck 300
4077 102v * förskjutet påtryck 300
4078 105-114A * Landstorm 1, Påtryck på ORGINAL,kpl ,20ö def övriga mycket bra ex 900
4079 105-14 *(*) utvald pr-lyx serie 150
4080 115-25 * Landstorm II kpl, AB kval 1400
4081 119 * prakt 5 på 12ö 175
4082 124 * 10ö /1KR LANDSTORM 2, superbt LYXEX 800
4083 124 * 10+10/ 1KR, LYX centrerat fräscht ex 600
4084 125 * 10/5KR LANDSTORM 2, LYXEX 500
4085 126-35 * PR-LYX SERIE 150
4086 128v2 * ('') 12+18 på 4ö istället för 7+3ö, LYXEX nära postfriskt, flera äkthets sign:signerad HW , Diena. Går inte få snyggare 600
4087 137v2 *(*) 20/2ö punkt mellan 2-0, PRAKT 75
4088 137v3 * 20/2ö punkt mellan O o S på hö ex 150
4089 137v4 * tryckvar. 60
4090 137v4 * tryckvar. 60
4091 138v3 * vä ex en 5 skadad, prc, litet dragspel 150
4092 138vm * 50/ 4ö vm krona , sign Strandell 400
4093 140A * LYX, 5ö grön typ I 50
4094 141Abz * 5ö brunröd typ1 vm KPV upptill., LYX 250
4095 141b *(*) 5ö brunröd typ1 , LYX 190
4096 141bz * bra AB ex F 600 175
4097 142Ac *(*) 5ö brunröd, B ppr, AB ex, F 900 200
4098 142Acc * 5ö brunröd, omv linje, Prakt 100
4099 142Acxz *(*) SUPERB 200
4100 142Acxz *(*) 5ö brunröd vm linje + KPV, LYX 125
4101 142Ea *(*) -** 5ö brunröd t 13 A1, PR-LYX 1100
4102 142Ea * 5 ö brunröd t 13, PRAKT , F 3500+ 1000
4103 142Ea *(*) 5Ö brun t 13 , A1 ppr, AB 850
4104 143Abz * PRAKT 1600
4105 143Acz * 5ö omv linje + KPV, SUPER LYX 1000
4106 143Acz * LYX omv linje+kpv 400
4107 143Acz * 5ö grön omv linjer+ KPV, AB , svår 340
4108 143Cb * LYX 100
4109 144Aa * 10Ö GRÖN LEJON AGRY, LYX 100
4110 144Ab 10ö grön , A1, LYX 110
4111 144Abz 10ö grön , vm KPV, AB-PRAKT 160
4112 144Acc * LYX 125
4113 144Acxz * 10ö grön vm linjer + KPV, LYX 75
4114 144Ccx * superb 250
4115 144Ccx * PRAKT 175
4116 144Ccx * 10ö grön 4-sidig, PRAKT 150
4117 144Ccxz * PRAKT,linje+kpv , mkt svårt 375
4118 144Ecxz * lyx 400
4119 145C *(*) 10 ö lejon violett typ1 4 sid PR-Lyx 20
4120 145Ea * lyx 10ö t 13 90
4121 146Ca * 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR 120
4122 146Ea * prakt 50
4123 146Eb * 10ö extremt svartakt violet SUPERB 200
4124 147 * A2 PPR PRAKT 50
4125 148Ac * a1 ppr 30ö, LYX 175
4126 148Ac * 30ö A1 ppr, prakt 100
4127 148Acxz * 30ö LYX 200
4128 148Acxz * praktex KPV+linjer 150
4129 148C * PRAKcentr. 150
4130 148C * 30ö 4-sid, PR-LYX 100
4131 149Ab * LYX 175
4132 149Abz *(*) 10ö LYX, vm KPV 160
4133 149Ac *(*) 10ö LYX 125
4134 149Ac * 10ö B ppr, NÄRA LYX 100
4135 151Aa * 20ö en Face ultramarinblå på AGRG , sällsynt märke med attest Norsten 1200
4136 151Ac * felperf, 2mm andra märke 100
4137 151Ae * par AGRY, ett ex med variant färgad panna ,sällsynt F 7600 2000
4138 151C * superb 125
4139 151C * pr-lyx 20ö En Face 100
4140 151Cbz * superb 250
4141 151Cbz * 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 175
4142 151Ccx (*) vm våglinjer, sign Sjöman, men falskt 1000
4143 152Acx * LYX vm linjer , svårt 700
4144 152Acx * 20ö G II A. vm linjer, PRAKT 400
4145 152Acx * AB F 950 200
4146 152Acx * G II A vm linjer, bra AB F 1100 200
4147 153c * prakt , ljus violett 90
4148 154 * 110ö G Vasa, LYX 300
4149 154b * pr-lyxc. 175
4150 155a * 140ö G.Vasa ,Agrg, AB 375
4151 155bz * 140Ö PR-LYX 200
4152 156a * prakt 35ö typ 1 125
4153 156cx * 35ö vm linjer, LYX 250
4154 156cx * , 35ö vm linjer ,AB, 140
4155 156cxz * LYX, 35ö linje + KPV 850
4156 157 * 35 ö orange typ 2, LYX 200
4157 157 * LYX 175
4158 158 * LYX 40ö typ 1 225
4159 158 *(*) LYX 200
4160 158 * 40ö prakt-lyx 190
4161 159b * 40ö svartakt. olivgrön, LYX 300
4162 159bz * 40ö postemblem med KPV ostpl praktex F 2000 500
4163 160 * 45ö LYX 290
4164 160 * prakt 225
4165 160 * PRAKT 45ö typ 1 200
4166 160 45 ö typ 1 prakt * 200
4167 160 * 45 ö typ 1, PR-LYX 200
4168 162a * 60ö postemblem a1+a2 ppr, PR-LYX 200
4169 162a * 60ö postemblem A1,PR 90
4170 162cx * mkt bra ex 60ö med linjer 275
4171 162cx * 60ö postemblem vm cx, AB 150
4172 163a * 60ö typ 2 prakt- lyx 275
4173 163a * 60ö typ 2, LYX 200
4174 163a * 60ö postemblem TYP2 , A2 ppr, Pr-Lyx 175
4175 163b '(*) 60öA3,LYX F 1400++ 500
4176 165bz * prakt 90
4177 165cc * 80ö omv linjer, PR-LYX 50
4178 165cxz * 85ö PR-LYX linjer+ KPV 150
4179 165cz * 80ö LYX 100
4180 165v * 85ö PLÅTSPRICKA, PR-LYX 150
4181 166var * 85ö plåtspricka LYX 200
4182 166var * plåtspricka 100
4183 167a * 90ö LYX, A2 PPR 300
4184 167a * lyx 90ö 250
4185 167a * prakt 200
4186 167b * 90öre vitt ppr,lyxc 550
4187 167b * 90ö blå vitt ppr, LYX 550
4188 167b * pr-lyx 90 ö vitt ppr 450
4189 167c * 90ö skifferblå A3ppr, PR-LYX, 400
4190 167c * skifferblå, bra AB 250
4191 171* 120ö svart, LYX centr, superb 250
4192 171a * 120ö,A2 ppr, högsta LYX 300
4193 171a * 120ö svart, PR-LYX 200
4194 171a 120ö svart, PR-LYX A2 ppr 200
4195 175Cb * 15ö 4-s ,PR-LYX 300
4196 176C * AB 4-block, F 900 200
4197 176C *(*) 15Ö G.V 4-SID RÖD TYP1 , PR-LYX 75
4198 177Ac1 * 15ö röd provppr, PRAKT 175
4199 177C * prakt 90
4200 177Ca * lyx 125
4201 177Cc *(*) 15ö röd 4-sid, A3 ppr, LYX 150
4202 179Ab * 20ö violett svåra AGRG pappret 125
4203 184 *(*) 25ö orange superb 200
4204 185a * 30Ö BLÅ G.V.profil vä, LYX 60
4205 186a * 30ö brun LYX 125
4206 186avar * extra högt märke 100
4207 186c * G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 900
4208 186c * 30ö vitt ppr, PR-LYX 850
4209 187a * A2 ppr 35ö, PR-LYX 200
4210 187b * 35Ö RENT TRYCK, prakt 150
4211 189 * 40ö grön typ 1 LYX 175
4212 189a * 40ö grön typ1 Högsta LYX 200
4213 189a * prakt, A1 175
4214 189b * A2 ppr, pr-lyx 200
4215 189b * A2ppr, prakt 175
4216 190b * 40Ö vitt ppr, PRAKT, F 500+ 110
4217 191 * 45ö brun GV profil vä. LYX 150
4218 191 * 45 ö brun, PR-LYX 150
4219 192a *(*) prakt 175
4220 192a * 50Ö GRÅ G.V.profil vä, LYX 100
4221 192b *(*) LYX 50ö grå A2 papper 200
4222 195 * LYX 45
4223 196-207 * 5-80 öre fin kval. mest PRc. 500
4224 196-207 * Kongress 5ö-80ö, AB-PR, F 3000 500
4225 196-207 * 5-80ö KONGRESS PRAKT, F ca 2235+ 500
4226 196-208 * KONGRESS 5Ö-5KR , bra tandning 800
4227 196-210 * KONGRESS KPL SERIE I BRA KVALITET 1500
4228 197cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
4229 197cxz 10 ö vm linjer + KPV, LYX 400
4230 199 * LYX 4-block 200
4231 201 * 30ö högsta LYX 110
4232 201b * LYX grönblå 375
4233 201b * 30ö grönblå praktex 300
4234 203 * 40 ö Kongress LYX 150
4235 203 * LYX 40 öre 140
4236 204 * pr-lyx 140
4237 205 * prakt 50ö 175
4238 206 * 60 öre LYXc. 200
4239 207 * 80ö LYX 200
4240 207 * 80Ö KONGRESS, PR-LYX 125
4241 208 * 1 KR PR-LYX 325
4242 208 * 1 KR lyx 300
4243 208 *(*) 1 KR , AB-PR 200
4244 209 * bra AB ex 550
4245 209 *(*) 2KR LYX 500
4246 210 * 5kr Kongress, PR 1100
4247 210 * 5 KR PRAKT ex 1000
4248 210 * bra AB ex 900
4249 210 * 5 kr Kongress Ab perfekt tandn 800
4250 211-225 * UPU kpl serie i ovanligt fin tandning 1200
4251 211-25 * FÖRENINGEN KPL VÄLCENTR. SERIE ,flera prakt 1750
4252 212cx *(*) 10ö linje, LYX 150
4253 212cx *(*) 10ö linje,PR 120
4254 212cx * LYX 100
4255 212cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
4256 212cxz * 10 UPU KPV tvärs över PR-LYX 175
4257 214 * pr-lyx 100
4258 215 * Superb 25ö 150
4259 215 * 25ö UPU , PRAKT 60
4260 216 * 30ö LYX 125
4261 216b *(*) 30ö Grönblå, LYX 400
4262 216b * 30ö grönblå , bra AB,800 225
4263 216b * 30ö grönblå, AB , F 800 175
4264 216b * 30ö UPU grönblå PR-LYX 125
4265 218 * LYX 175
4266 218 * 40 ö , LYX 100
4267 220 * 50ö UPU , LYX 175
4268 220var * 50ö extra långt ex, ovanl. 500
4269 221 * 60 ö , prakt 200
4270 221 *(*) 60ö LYX 200
4271 221 * 60ö , PR-LYX 175
4272 222 * 80ö , LYX 175
4273 222b * 80ö UPU blågrön PR-LYX 100
4274 223 * LYX 375
4275 223 * 1 kr 1924, prakt 275
4276 223-225 * 1,2,5 KR UPU, BRA AB 900
4277 223-25 * 1-5 kr perfekt tandning 1500
4278 223-25 * 1, 2, 5 kr bra tandning 600
4279 224 * 2KR, bra AB , fin tandn 400
4280 224 * prakt centr 350
4281 224 * 2 KR FÖRENINGEN bra ex 275
4282 225 * 5 kr UPU pr-lyx 1000
4283 225 * 5KR, LYX 1000
4284 225 * Pr-lyxc. 900
4285 225 * 5KR UPU lyx 800
4286 225 * 5 kr bra AB ex 2800 700
4287 225 * 5KR , PRAKT 700
4288 225 * AB-PRc. 600
4289 226-30v (*) Makuleras F 800 för (*) 300
4290 233a * 5kr slottet LYX 425
4291 233a,b * gröna slottet vanligt och vitt papper, 2 PRAKTEX 375
4292 233b * 5 kr gröna slottet , vitt ppr, SUPERB 900
4293 233b * prakt 700
4294 233b * AB , F 1700 500
4295 233b * 5KR slottet, vitt papper, PR-LYX 500
4296 235v * 15ö 4-sid, FLAMMA 100
4297 238 * prakt 100
4298 246-57 * prakt serie 250
4299 246-57 * kpl mkt bra serie 200
4300 259B1PI * 10ö Swedenborg streck över vä 10 100
4301 266BC * LYX 4-block 200
4302 266BC,CB *(*) 5 ö , 2 par 100
4303 266BC,CB *(*) 5Ö G.V. 80 ÅR, 2 PRAKTPAR 100
4304 266CB nästan **, obet fl i gummit 80
4305 267BC CB, * 2 st 4-block 350
4306 267bc-cb * 15ö G.V. 80 ÅR, 2 par 150
4307 267CB * LYXpar 125
4308 273Cv * par med 4 märkesbilder på båda 400
4309 273v1 * perf. genom märkesbilden 100
4310 300v1 (*) flourescens, 1,40 kr 200
4311 318BC * Ling 5ö , 3+4s par, Prakt 75
4312 318BC,CB *(*) 5Ö LING, 2 OLIKA PRAKTPAR 100
4313 320B2 LYX F 440 100
4314 321BC+ CB * Linné 2 par 300
4315 321BC * Linne 3+4s prakt par 250
4316 321BC * 15l Linné bra par 150
4317 321bc,cb * Linné 3+4,4+3s par,prakt 400
4318 321bc,cb * 2 par Linné 300
4319 321bc,cb * LINNÉ 2 BRA PAR 300
4320 321CB * Linné 4+3s par 150
4321 324BC * prakt 150
4322 324BC *(*) Bellman 3+4s LYX par 125
4323 324CB * prakt 4- block 250
4324 332ba otandat vä+hö F2800x,4=1040 200
4325 332C * PRAKT 75
4326 332CB * 5kr slottet fint par 350
4327 337C * 4 SID SVAN, LYX 60


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
4328 1 * 1ö , LYX centr fint ex 300
4329 1 * 3ö 4 nyansskiftningar 2st (*) 300
4330 1a (*) 3ö prc 3,4,1 125
4331 1b 4-bl AB F 2500 400
4332 1b * Lyxcentr 250
4333 1d * 3Ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 110
4334 1e * 3ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 100
4335 1v4 3ö i 3 nyanser, ett ex v4 lejonets vänstra bakben saknas. F 2800 350
4336 2 (*) 4ö t 14, 2,3,1 250
4337 2a * 4 ö gråsvart vackert ostpl ex 275
4338 3 * 5ö T14, LYX fräscht ex 500
4339 3 * helfräscht AB ex 300
4340 3 (*) 5ö t 14, gott ex 2,3-4,1 150
4341 3a * 5 ö , PRAKT 325
4342 3a * 5ö fräscht AB-PRAKTex 250
4343 3c * 5Ö PRAKT 300
4344 3c * 5ö T 14 fräscht AB ex 200
4345 3c * 5ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 150
4346 3d * 5ö mkt bra AB ex 300
4347 4 (*) 6ö t 14, mycket gott ex 3,4,1 300
4348 4a *(*) Lyxc nära **, 6öre 600
4349 4a * 6ö intyg NS 3,3,3 400
4350 4a * 6ö praktcentr ,gummive 250
4351 4a * 6ö AB-PRcentr, liten tu fl. mkt fräsch 250
4352 4c * grå fräscht,obet böjt hörn 500
4353 4d * 6ö mkt fräscht Ab ex, F1900 550
4354 4d * 6ö blåakt violet, fräscht AB ex 400
4355 4d *(*) 6ö stora tj t 14, fräscht ex , ab-praktc 250
4356 4e * AB-PRAKT, F 1900 600
4357 4e *(*) ABcentr, obet nött tand 300
4358 4f * 6ö lila PRAKTEX, F 3300 400
4359 4f * 6ö FRÄSCHT AB ex 350
4360 4f (*) 6Ö lila t 14, fräscht ex 200
4361 4g * 6ö LYX centr PRAKT EX, 650
4362 4g * AB ex ,lvht 300
4363 4gv2 * 6ö LYX utseende, tu prick 400
4364 4h * 6ö AB-PRC, lodr veck, fräscht 225
4365 5 (*) 12ö gott ostpl ex 180
4366 5a (*) 12ö praktcentr 3,4,1 250
4367 5av1 12 öre blå, blågråaktigt papper. Otandat hörn-3-strip i den sällsynta a-nyansen. Trots som vanligt svagt veck, ett ytterst sällsynt objekt. Ex Benzinger. F 2020 30000 + för enhet. Utställningsobjekt 7000
4368 6 (*) 20Ö RÖD omgummerad, (F 8500) 700
4369 6a (*) 20ö finfärg, felfritt gott ex 2,3,1 1000
4370 6b * 20ö orangeröd stora tjänste t 14, mycket fräscht AB ex 3,3,4, F2019 8500 1300
4371 6d * 20ö tjänste T 114, fräscht ex centr vä. F 8500 700
4372 7 *(*) 24ö t 14, troligen omgummerat gott ex, 2,3,1 1000
4373 7 (*) 24Ö gulorange troligen omgummerad, (F 8500), svagt tunn fl, 1,4,1 godtagbart ex 700
4374 7a (*) 24ö fräscht ex med mycket svag nötning i pappret på baksidan, 1,3,1 godtagvbart vackert ex. F 2018 8500 750
4375 8 * 30ö PRAKT 1000
4376 8 * 30 öre mkt fräscht AB 750
4377 8 (*) 30ö mörkbrun PR-LYX centr 3,4-5,1 400
4378 8 * 30ö t 14, mycket gott ex 300
4379 8d * 30ö t 14, ab-prc mycket gott ex, 3,3,4 500
4380 8e (*) 30ö got ex, 2,3,1 , 350
4381 9a * 50ö, violetaktigt karmin, PR-LYXcentr ivht, 3-4, 4-5, 3 600
4382 15b * pr-lyx 120
4383 15b * PRAKT 6ö F 300 100
4384 15c * 6ö rödlila, AB-PR 90
4385 16A * 10ö typ1 , LYX 300
4386 17 *(*) prakt F 550 200
4387 17cvar spegeltryck, fräscht Ab 200
4388 17var * 12ö Prakt, 5 rambrott F 97. 600 200
4389 18 * pr-lyx 20ö röd, F 97 1900 600
4390 18 * 20ö röd t 13, pr-lyxcentr 400
4391 18 * 20ö t 13, prakt centr 300
4392 18b * 20ö fint ab ex 400
4393 18e * 20ö AB-PR 400
4394 18e * mkt fräscht Ab ex 20ö 250
4395 18f * 20ö fräscht fint AB ex 350
4396 18f * 20ö röd gulakt. ppr, bra AB 325
4397 18fv2 * 20 ö röd , bruten linje över go, bra AB 600
4398 18g * 20ö PR-LYX 700
4399 18g * 20ö röd, fräscht PRAKTEX, F 2100 450
4400 18g * 20ö röd, AB-PR mkt fräscht 450
4401 18g * 20Ö RÖD PRAKT F2600 450
4402 18g * 20Ö RÖD mycket gott ex 300
4403 18g *(*) 20ö ljust mattröd, mycket fräsch AB-PR 250
4404 19 * 20ö LYX CENTR 30
4405 19c * 20ö LYX 40
4406 20c * 24ö Prakt, F 800 225
4407 20d * 24ö gul praktex 200
4408 20f *(*) , 24ö olivaktigt gul LYX SUPERB 250
4409 20f * 24ö olivakt gul, AB-PR 120
4410 20v2 * var. skadat i 225
4411 21 * 30ö LYX CENTR 80
4412 21d * 30ö gråbrun fräscht ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 800
4413 21h * 30ö mattbrun fräscht AB-PRAKT PAR av sällsynt nyans, F 5000, nyansintyg O.P. UNIK enhet av denna svåra variant? 2000
4414 21h * 30ö mattbrun fräscht AB-PRAKT ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 800
4415 21h * 30ö mattbrun fräscht ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 300
4416 22A * 50ö röd , PR-LYX 450
4417 22A * prc fräscht ex 300
4418 22A * 50 ö TYP 1 AB, 3,3,4 sällsynt fräscht 200
4419 22Ac * 50 ö röd, AB, F 1200 275
4420 22Ac * 50ö rosa, , PR-LYX c , ktspts 200
4421 22Ag * helfräscht AB 300
4422 22Ag * 50ö mkt fräscht AB ex 300
4423 22Av2 * AB 350
4424 24Ae *(*) 1kr djupt ultramarinaktigt blå PRAKT ex , nyansintyg O.P. Ae . F 6500 för prakt och lite plus för nyans 1200
4425 24Ae * 1 kr typ 1fräscht mycket gott ex F 5000 650
4426 25 * starkt spegeltryck 125
4427 25a,var * 10/12ö var ÖPE def R , prcentr 100
4428 25b * 10/12ö matt ljusblå, LYX 90
4429 25bvar * /** 4BL pos 1 var öppen 0 i 10, AB-PR 125
4430 25v3 * "ÖKE" AB 75
4431 25v4 * F 150 75
4432 25var 10/12ö färgfläck i skölden , ovanlig var 125
4433 25var * påtryck på Tj17v3, pr 100
4434 32 *(*) 10ö vm krona, PR-LYX 50
4435 34g * 24ö orange mjukt ppr , PR-LYXC 200
4436 36 *(*) 30ö vm krona, PR-LYX 50
4437 37 *(*) 50ö vm krona, PR-LYX 30
4438 39 * 5kr små tj vm krona, PR-LYX F 175 40
4439 40 *(*) 1ö vm linjer , LYX 25
4440 46 * 8 ö linjer, prakt 65
4441 46 *(*) 8ö vm linjer , PR-LYX 50


LÖSEN *
4442 1 *(*) 1Ö SVART, PR-LYX 225
4443 1 * prakt 200
4444 1 * 1Ö bra AB 110
4445 1-3 * 1-3-5ö ostpl mycket fräscha ex F 1800 200
4446 1,3,5 och L6 * 1,5,12,20ö t 14 AB-PR, F 2050 200
4447 1v * prakt ex F 650 200
4448 1v *(*) 1Ö SVART, 2 ex 1 långt fotstreck på L , AB-PRAKT ex 200
4449 2 * 3 Ö LYX 400
4450 2 *(*) pr-lyx ex 250
4451 2a * 3ö violettakt karmin, PRAKTEX, F 900 295
4452 2a * 3ö ljus karmin, PRAKTEX, F 900 290
4453 2a * 3ö karmin, PRAKTEX, F 900 275
4454 2a * 3ö helfräsch AB ex 100
4455 2b *(*) 3ö mkt nära LYX, nästan ** 450
4456 2b * 3ö fräsch LYX centr , minamal tunn punkt 200
4457 2v * prakt 250
4458 2v * 3ö KARTONGPAPPER, BRA AB 125
4459 3 * 5ö lösen, AB-PR 4-BLOCK 400
4460 3 *(*) bra AB 4-block ,F1375 300
4461 3 * pr-lyx 225
4462 3 * prakt ex 5ö t 14 175
4463 3a * 5ö brun, PRAKTEX, F 900 290
4464 3a * 5ö brun, PRAKT 225
4465 3a * 5ö AB-PR 200
4466 3VAR (*) 5Ö INTRESSANT SPEGELTRYCK, OVANLIGT 300
4467 4b * 6ö orangegul AB-PRAKT 250
4468 4b * 6ö FRÄSCHT AB EX 225
4469 4c * 6ö AB-PR 300
4470 4c * 6ö orange AB 300
4471 5 * LYX 100
4472 5v2 * 12ö var öppen o i Tolf, PR-LYX 100
4473 6a * 20 ö klarblå,prc.ABex F 3200 1000
4474 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
4475 6a (*) 20ö klarblå, prc 3,4,1, svår nyans 450
4476 6a *20ö KLARBLÅ, restgummi, lvht, P-LYXc 425
4477 6b * 20Ö PRAKT 250
4478 6b * 20 ö grönakt. blå, AB-PR 150
4479 6c * 20ö gråakt blå, LYX ,SÄLLSYNT kvalitet 1000
4480 6c * PRAKTex 225
4481 6c * prakt 225
4482 6d * LYX 400
4483 7 * prakt 225
4484 7 * 24ö grå AB 125
4485 7a *(*) 24Ö rödviolett, fräscht 3,3,4 800
4486 7a * 24ö fräscht mycket gott ex F 5000 800
4487 7a (*) 24ö lösen t14 med starkt förskjuten tandning. Mycket fräscht ex F 5000 400
4488 7b * 24Ö AB 110
4489 7bv * 24ö grå PR-LYXc. 250
4490 7c * 24ö PR-LYX 350
4491 7c * 24ö olivakt. grå. prakt, F 850 225
4492 7cv *(*) pr , F750 200
4493 7cv *-(*) 24ö LYXcentr 125
4494 8 pr-lyx 200
4495 8a * 30Ö FINT EX AV SÄLLSYNTA a NYANSEN , F 3000 900
4496 8a * 30ö , SUPERB ,SÄLLSYNT kvalitet 600
4497 8a,b2,c * 30ö 3 nyanser , F 4500 600
4498 8b * 30ö ostpl mycket fräscht ex 3,3,4 125
4499 9c * 50ö pr-LYX , F 3500+ 1200
4500 9c * 50ö prakt , F 3500+ 750
4501 10 (*) PR-LYXcentr, 3,4-5,1 500
4502 10 * 1 kr mkt fräscht AB ex 400
4503 10 * PRAKTcentr, obrt tu fl 350
4504 10 (*) 1 kr PRAKT centr, 3,4,1 300
4505 10v2 * vc Ab på Kartongppr 400
4506 11-20 * T 13 kpl AB-PR 150
4507 11var * felperforerat. 100
4508 12 **/* pr-lyx 4-block 3ö 150
4509 12var * 3ö kraftigt felperf , 2 märkesbilder 300
4510 13 **/* 5ö LYX 4-block 250
4511 17 * LYX 24Ö 125
4512 17a * 24ö gråviolett praktex 500
4513 17a,v2 * 24ö grålila, par kort och lång fot på L 300
4514 17av2 * AB ex F 1000+ 275
4515 17av2 * kort fotstreck på L, BA 175
4516 17b * 24ö blålila, LYX 125
4517 17b,v2 * 24ö LYX kort fotstreck på L 100
4518 17c * 24Ö LYX 200
4519 17c *(*) nästan **, 24ö LYX 200
4520 18a *(') 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 400
4521 18a * 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 300
4522 18a * AB, mörk fin färg 125
4523 18a *(') 30Ö djupt blågrön, AB 100
4524 20 * 1KR LYX 300
4525 20 * 1kr mkt fräsch prakt 150
4526 20 (*) 1kr PR-LYXcentr 125
4527 20 * AB-PR 100
4528 20b * 1 KR T 13, PR-LYX 225
4529 20v * 1kr variant, bruten ram höger ,bra AB 600
4530 20v3 * 1KR LÖSEN T 13, bruen ram hö, mkt fräscht ex F 2018 2000 500
4531 20var * 1kr överlappande färger, PRAKTcentr 150
4532 1 * Flyg 1912, PRAKT 100