ObjNr catno Beskrivning Startprice


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

1
Unusual cover 1851 from Sweden to Portugal , AUS SCHWEDEN IN rectangular frame. Many transit markings incl. red PARIS 29 OCT 1851, German railway canc. DEUTZ-MINDEN" and MAGDEBURG -WITTENBERGE". BLUE 480 Portugese cancel. 1500
2
LÖSEN 4SK 25-6-1857,STOCKHOLM 700
3
Kungörelser 3 st 1700 tal med MILITÄR anknytning, alla med kronslingor . 500
4
Kungörelser 5 st 1700 tal , alla med kronslingor . 500
5
1749 KRONOBREV MED SLINGA TILL kung. angående arbetare, PRAKT,F 800 400
6
Brev 1847 till Fjerdingsmannen i Kolagården . anteckning FORT. 400
7
Sigill Älvsborgs län, brev 1812, till Noleby 300
8
1759 KRONOBREV MED SLINGA TILL angående civilmål, PRAKT 250
9
Kungörelse 1774 med kronslinga ang: BRÄNNVINSTILLVERKNING 250
10
Kungörelse 1776 med kronslinga ang: SILL TUNNOR 250
11
Kungörelse 1796 med kronslinga ang: CAFFES INFÖRANDE 250
12
1828 KRONOBREV med 2 st KRON stpl kungörelse till FJÄLKINGE. 200
13
Budpost 1846 till Jörn Dall (Långstrand) 200
14
Kungörelse 1781 med kronslinga ang: tull för pappar. 200
15
Kungörelse 1822 med kronslinga ang: COMPETENCE LÄKARE- TJENSTER 200
16
Kungörelse1803 med kronslinga på framsidan,ang: Sjö Arenderne: Örlogsflottan m.m. 200
17
Begäran om återtagande 27-9-95, blankett nr 131 September1893 200
18
Kungörelse1813 med kronslinga ang: Seraphimer Lazarettet 150
19
KUNGÖRELSE , med Kronslinga 1803 100
20
KRONOSLINGA , BREV 1758 100
21
Kungörelse 1829 med kronslinga ang: Landfiskalers Dagtraktamenten 100
22
Kungörelse 1829 med kronslinga ang: Tull 100RAKSTÄMPLAR , N.st4

23 ARB ARBOGA 1829, AB inehåll 175
24 BOR BORÅS PR-LYX, 1824
25 CHRI CHRISTIANSTAD 1828 , Innehåll 90
26 UDD UDDEVALLA , AB 150
27 WEN WENERSBORG, PR 100


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5
28
NYKÖPING Fr Br, AB, F 250+ 125
29
½ CIRKEL STPL nyköping fr br 75BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

30 BågGef GEFLE 28-2-35 , PR, t yp 4, F 1200 325
31 BågGef GEFLE 10-4-32 , PR, t yp 1, F 1200 300
32 BågsCAL CALMAR 9-2-37, PR-LYX 200
33 BågsDAL DALARÖ 4-10-33, AB, typ 1 F 2000 650
34 BågsGef GEFLE 18-6-34, AB 500
35 BågsGEF GEFLE, 26-8-32,typ2,ab 250
36 BågsGef GEFLE 24-8-33, AB-PR , F 500 200
37 BågsGri GRISLEHAMN 29-10-33, TYP1 ,Prakt 500
38 BågsGöt GÖTHEBORG 25-7-XX, TYP 1, F 500 100
39 BågsKong KONGELF 19-1-33, TYP 1 AB-PR 350
40 BågsSal SALA 16-6-36 , PRAKT 175
41 BågsSTO BÅG stpl STH 10-1-39, LYX 100
42 BågSto STOCKHOLM 29-5-34 PR, typ 4 2000 500
43 BågsÖre ÖREBRO 7-10-36, AB, F1200 400
44 STO STOCCKHOLM 23-7-1841, vackert brev till Scotland omadresserat 2 gånger. Flera stpl på baksidan. 900FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

45 4-KCARL Carlskrona 16-8-50,typ6,pr 250
46 4-KChri Christianst.22-4?-48 50
47 4-kJÖN JÖNKÖPING 24-12-48, TYP5, AB 50
48 4-KSal SALA 30-5-50,PRS, tejp fl. TYP 2, F 600 150
49 4-kWEN WENERSBORG 10-8-47, TYP4, AB, F 2000 800
50 ARB ARBOGA 3-3-43, AB 75
51 CAR CARLSCRONA 20-4-45, 100
52 GAG GAGNEF 9-9-40, PR 75
53 GEF GEFLE 11-11-40, PR 90
54 GEF GEFLE 17-5-53, AB TYP 8 75
55 GÖT GÖTHEBORG 23-1-39, TYP1 på baksid 60
56 GÖT GÖTHEBORG 23-6-41, TYP3 på baksid 50
57 GÖT GÖTHEBORG 28-4-46, Typ6? på baksid 50
58 HAL Halmstad 21-7-56, ab 50
59 JÖN JÖNKÖPING 18-1-55, PRS TYP4 90
60 KON KONGELF 1-10-39, ngt otydl 39 125
61 KON KONGELF 27-2-58, TYP2 AB-PR 100
62 KON KONGSBACKA 28, TYP 1 otydlig 50
63 NYK NYKÖPING 30-9-50, PR-LYX TYP 1 75
64 SÄT SÄTHER 6-11-52, PR 100
65 UDD UDDEVALLA 5-5-48, PR 75
66 UPS UPSALA 8-3-40, PR 100


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
67
CALMAR 15-6-59, PR rödkrita 12 100
68 CirSto STOCKHOLM BLÅ typ 3-4 52-53 100
69
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 2500


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
70 2a STOCKHOLM 20-7-55, LYXS 4sk på fint brev Första Månaden 2500
71 2a STH 17-6-56, PRAKT OBJEKT 1400
72 2a STH 9-6-56, LEVERANS 5a INTYG E.H. 4,4,4,4 PRAKTOBJEKT 1000
73 2a 4 skill blå, tunt papper, på PR-LYXs brev
sänt från STOCKHOLM 1.4.1856 till Trosa.
800
74 2a GÖTHEBORG 7-6-56, +Bläckkors 500
75 2a,var ÖREBRO 24-7-55, 4-K stpl rättvänt LYX avtryck på 4sk med 2:a märkesbild synligt på tänderna. Signerad Thorsson lev 1b. Kanonobjekt för första månads samlaren av Svenska frimärken. 1600
76 2c STH 28-7-56, rufftandat 750
77 2e STH 23-10-57, AB-PRS 600
78 2e,2h1 STH 24-3-57, 2olika nyanser av 4sk Banco på topp fräscht brev till Östersund. Mycket gott till Praktobjekt. 5000
79 2g STOCKHOLM 20.8.57. 4 skill bco, högblå, tätt bottentryck. enormt fräscht. PR-LYX brev 3000
80 2g GÖTHEBORG 16-11-56, ovanlig nyans 1000
81 2h1 STOCKHOLM 23-1-57, PRAKTOBJ. 800
82 2i NORRTELJE 5-11-57, 4sk gråultramarin p AB-PRAKT brev till STH. Mycket fint fräscht objekt. 1800
83 2m STOCKHOLM 18.3.58 4 skill bco, klart tryck. Obetydligt rufftandat ex. på Prakt-LYX brev
.
1000
84 3a1,b GÖTHEBORG 20.1.58 6skill bco grå resp ljusgrå. 2 olika nyanser på
brev till Danmark stämplat , intyg HOW (1992) 2(1,,3) (1,2) 2 ”gott objekt”. märkena varit lyfta för undersökning (1 ex obetydligt riss). Ovanligt objekt sign Strandell och Kosack, F 85000
12500
85 5a,3b 6och 24sk på 30 skill Brev till HOLLAND, avsänt Stockholm 26-8-56, AB-PRAKT stämplar. Röd Aus Schweden , Franco inom ram, på baksidan Stettin29 .( II Berlin, röd UTRECHT 30-8-56.Intyg HOW 3(2,2) (3-4) 3 MYCKET GOTT OBJEKT OCH VERKLIGEN VACKERT. 50000
86 7b1 5 OCH 12Ö PÅ 17Ö BREV TILL DANMARK MED BARA DANSKA STÄMPLAR NR 1 och sidostpl FRA SVERRIG 5-9-66, ankstpl Kjöbenhavn. Sällsynt. 2500
87 7b1,9h, 11b 47Ö REKframsida 5+12ö ultramarin, 30ö LINKÖPING 28-9-62 till Sköfde, färgfriskt 350
88 7b2 ,14Bdv2, 16c, 5 ö Vapen 3ö+2x20ö Lejon på 48ö rekbrev med dubbelt porto. Avsänt ANDERSLÖF 8-3-70 till Filipstad MYCKET FINT OBJ MED UNIK KOMINATION. 6000
89 7c1,11e1 Tyskland. 2x5+30 öre på 40 öre underfrankerat brevkuvert, till följd av dubbla vkl i
stället för första. ENDAST ETT BREV KÄNT MED DUBBELT PORTO 80ö, Sänt från STOCKHOLM 2.7.1866 till Berlin. Stämplar OTILLR:FRANCO och
UNZUREICHEND FRANKIRT, samt lösennotering ”7½” Sgr. Porto för dubbelt porto 9 Sgr,
straffavgift 2x1½ Sgr, med avdrag för betalt porto 4½ Sgr. 30 öre med riss, några nötta
tänder, samt mindre del av bakfliken saknas. Intyg HOW 3 (3,4,4) 4, 3 (1993). UTSTÄLLNINGSOBJEKT!
18000
90 7e1,9b2 STH 31-5-66 , 12+5Ö=17Ö till DANMARK, fint mycket gott objekt 1000
91 8d MALMÖ 20.12.64. 18ö närporto ,9 öre i 2 ex (höger ex med 2vht, mikroskopiskt riss) på vackert och fräscht brev till Danmark intyg HOW (1999) ”mycket gott objekt”. 3(1.3) 3,3 .Facit 45000 7500
92 9,10 12+24ö=36ö t. England AB-PRst STH 31-5-71 900
93 9a1 SH 28-7-58, 12ö första månad 500
94 9b3 DANSK NRS 1 och FRA SVERIGE 28-8-1871 , mycket dekorativt. 2500
95 9b3 RÅDA 5-7-69, 12 ö mörk-svartblå, AB++ 250
96 9c1 par 12ö =24ö till NORGE, STH 7-2-59 400
97 9c1 STH 28-11-62, PR-LYXS 250
98 9c2 TROSA 1-3-65, LYX 4-K stpl PR-LYX 1400
99 9c3 12öre vapen singel ! på lösenbelagt brev till USA, avsänt GEFLE 21-12-1869, riss och tandskador i märket. Stämplar 2½ (silbergroschen ) på framsidan, 21/2 aP (=an Preussen) och Kiel-Hamburg 27-12 på baksidan . Ankomst New York Jan 12. UNIKT BREV! 12000
100 9c3 JÖNKÖPING 15-5-70, 4-STRIP 12Ö VAPEN + singel, på 60ö 5 dubbelt portobrev till KRISTDALA. 2st khtt. Vackert brev med rättvända ståmplar. 4-strip på brev är ovanligt. 5500
101 9d3,11d2, 14Bd, 12+3+30 på 45 ö brevomslag till RIGA , Stockholm 6-5-70, 2 olika Franco stpl, transit och ank stpl. Intyg HOW 3(2,5,5) (3,3,3)3 mycket gott objekt 12ö litet riss, 3ö 2 obet ktt. Endast 2 kända med denna kombination. UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 12000
102 9k CARLSTAD 18-6-62, PRS, svår nyans 750
103 10a GEFLE 3-10-60, FÄRGSTARK 24Ö PÅ BREV till NORGE attest HOW 3,3,4,3 800
104 10a? WENERSBORG 9-2-63, 24Ö VACKERT 200
105 10a,9d1 36ö st HALMSTAD 4-6-60 750
106 10b1,9b1 STH 19-4-59, 24öpar,12ö 60ö 5-dubbelt porto till Söderhamn Mycket gott objekt. F 5000 med plus för tidiga nyanser. 1600
107 10d2, 14Be, STRENGNÄS 4-12-71, 30 ö REK ( riss i brevet.) med sigill på baksida och på framsidan från tränsningen. Denna kombination är känd i endast 2 exemplar. Raritet och utställninsobjekt . 8000
108 10d2 24+12ö=36ö till SCHWEIZ, PR-LYX stämplar SKÖFDE 18-6-70, Aus Schweden , flera transitstpl på baksidan, intyg Sjöman PRAKTOBJEKT. 5000
109 10d2 ,16e, 14Be 24+3+20ö =47ö REKOMENDERAD brevframsid med korrekt porto 28ö+19ö REk avgift. STOCKHOLM 31-8-1871, Blå Finsk ANK 9-9, UNIKT OBJEKT. Endast 2 REk till Finland tidigare Kända. 5000
110 10d2,11d2 STH NORR 25-1-71, 24+30Ö ( ett par ktt) på vackert brev till KANADA, 54Ö porto. F 32000 5000
111 10d2,11e2 24+par 30ö =84 ö dubbelporto framsida till Frankrike, STH 7-7-68, PRAKTs. 900
112 10h,14Bd 24+3ö =27ö t. PREUSSEN , LYX utseende men ngn vikt tand,kt. 1200
113 10h2,14B 14B, 24ö, 3ö på brev t. HAMBURG, GBG 24-11-68, ank stpl 800
114 10h2,14Bd STH 13-6-71, 24+3ö på 27 porto till BERLIN , flera stpl på baksidan, helfräscht brev 900
115 10h2,9c2 GÖTEBORG 27.1.71 24 och 12 öre på mycket vackert brev till Schweiz på baksidan transit- och ankomststämplar 1500
116 10i,9m SÖDERHAMN 30-6-72, 12+24Ö 36 ö porto till ENGLAND, svåra i myansen och SISTA DAG BREV FÖR VAPENE MÄRKENA. PRAKTOBJEKT. UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 5000
117 11 30Ö i 3EX , DET FÖRSTA MED V4 accent över E, på PRAKTs STH 1-3-59, 90ö brev till Holland, skrivet av drottning Lovisa. signerat och intyg Sjöman. 2 transit stpl Hamburg och röd Holländsk stpl. 4000
118 11b LINKÖPING 11-12-62, 30ö i par till Finland , vackert med intressant 4-kstpl på baksid STH 13 DES 63. Vackert mycket gott obj. 800
119 11b,10d1 30ö i 4-strip + 24ö = 144ö dubbelt porto till FRANKRIKE. , STH 7-10-64, ank stpl, litet och vackert. Intyg NS "gott-mycket gott objekt." 4-strip på litet normal stort brev är EXTREMT SÄLLSYNT. UTST OBJ. F 18000+ 6500
120 11d1 2×30 öre mörkbrun, 1855 års perforering, på UNIKT brev med dubbelt porto till Finland, endast betalt till gränsen. Sänt från LUND 2.10.1866 via STOCKHOLM 5.10.1866 och
Grisslehamn till Gamla Karleby. Noteringar ”Franco gränsen” och ”2” med samma bläck. Ett par nötta tänder. Ej upptaget i Facit. Intyg HOW 2-3, 3, 3, 2 (1994).
20000
121 11d1 STOCKHOLM 18.12.1863. 11d1 30 öre mörkbrun, 1855 års perforering på
intressant brev med notering ”Franco gränsen”sänt till Finland. Frankerat för förstaviktklassen men taxerat som dubbelt porto och lösenbelagt med ”40” (penni). Sänt frånSTOCKHOLM 8.12.1865 till Åbo. Mycket ovanligt
objekt.
1400
122 11d2 11d2, 14Bc2 Schweiz. Vackert brev stämplat STOCKHOLM
25.12.1867 frankerat med 2×30 öre Vapentyp samt 3×3 öre Liggande lejon, totalt 69 öre. Portot var 68 öre via Nordtyskland till Schweiz under dennaperiod. F 40000 för korrekt frankering. IntygObe: mycket gott–praktobjekt. Vackert
utställningsobjekt!
18000
123 11d2 STH 19-9-70, PRAKTSTPL PÅ LYX centrerat märke till AMSTERDAM. ank stpl Amsterdam sepp -70, tr stpl Pkxp Nr 2 21-9-70, Utst. OBJ 1400
124 11d2 GÖTEBORG 25-11-69, par 30ö vapen på brev till MARSTRAND, mycket gott objekt. Ovanligt 5 dubbelt porto 1200
125 11e,14Bc2 PKXP NR 11 6-11-68, 30ö+2x3ö, som 36 ö REK brev med unik kombination, F 209 1 Känt. UTST OBJ, i mkt fin kvalitet och lacksigill meddelar av snren på baksid. 6000
126 11e1,v4 STH 21-12-66, 30ö i par som 60ö porto till Ryssland St Petersburg, vacker text. Utlåtande HOW "äkta". Vänster märke variant accent över E. Sällsynt med varianter i par på brev. Vackert UTST. OBJ. 7500
127 11e2 STH Norr 20-3-71, 30ö par =60ö dubbelporto direkt i förseglad postsäck till Holland. Intyg HOW Prakt objekt 4(4,4) (4,4) 3 , Endast 2 kända. UTST OBJ: 16000
128 11e2,10 24+par 30ö =84 ö dubbelporto framsida till Frankrike, GBG 9-2-69, AB-PRAKTs. 600
129 11g,14Bg GEFLE 10-5-72, 2x30ö, 2x3ö 66ö 4dubbeltporto ochrekommenderat. brev till Hudiksvall. Underbart vacker med välcentetrerade märken och lätta rättvanda stämplar. Praktintryck. Intyg Sjöman felfritt. endast 2 kända. 10000
130 11h,17d,21 30ö vapen, 3ö+12ö (hörnskada) ringtyp= 45ö till SPANIEN , PKXP Nr 6 UPP 18-3-73, SÄLLSYNT BLANDFRANKERING till Utlandet. Mycket gott objekt. 9000
131 12h STH 18-1-73, PR -LYX stpl 50ö på brev till Paris, Intyg HOW 3,3,4,3, F 42000 15000
132 14B Julaftonsbrev STH 24-12-71 AB-PRst par 3ö lejon 300
133 14Ba AB-PRAKTEX PÅ BREV STH 2-1- 3 tur, n.i. HOW. 1100
134 14Bc1 STH 1 TUR 9-5-(65), PRAKT 250
135 14Bc1 GÖTEBORG 27-1-66, PRS, sidv märke 175
136 14Bc2,v2 3ö par typ 3+typ2, AB-PR BREV STH 3 TUR 17-10 600
137 14Bd LJUSNE 5.11.70 , PR-LYXstpl 3 öre typ II i 2 par som 12 öres inrikes porto
sidostämpel GEFLE 6.11.70. PRAKT OBJ. (KÖPT 1981 FÖR 1650KR)
1500
138 14Bd PKXP Nr 1 UPP 28-2-72, 4x 3ö på fin framsida , stpl 300 + brev 350
139 14Bd,var GEFLE 28-6-71, svagt streck i S ( början till v5?) , hyssning till hö på hö ex 250
140 14Be 3Ö PAR MALMÖ 27-1-69, PR-LYX objekt. 700
141 14Be,v4 STH 22-9- 5 TUR, FLÄCK PÅ S, ovanlig på brev 1000
142 14Bg 3ö i horizontellt 3-strip vilket är ovanligt på mycket vacker , ankomststämplad, trycksak till DANZIG. Sällsynt mycket gott objekt (en 3ö liten hörnskada) utställningsobjekt med praktutseende. F 40.000 och bara 4 kända med denna kombination. 10000
143 14Bg,v2 3ö typ III, PRAKTs STH 26-6-2 TUR 250
144 14Bh PKXP Nr 6 UPP 24-8-72, 3ö par på fin fprstpl brev , stpl 350 + brev 500
145 15a MALMÖ 31-3-67, till Köpenhamn, arkivve 750
146 15b2 JÖNKÖPING 20-4-69, 17ö framsida till KÖPENHAMN 650
147 15b2,16, 7b2, 9d3, 17ö+20ö+12ö+5ö= 54 ö brev i 2:a viktklassen via Danmark till Lübeck ,TYSKLAND (flera stämplar på baksidan) .Endast 2 kända brev med denna kombination. Intyg HOW gott obj 2 (3,3,3,5) (2,2,3) 2. Lätt renoverat, 12ö med litet riss. Vacker färgkombination på ovanligt brunrött kuvert, 11000
148 15b2var LUND 29-12-67 praktstpl mitt på17ö till Kjöpenhamn ank stpl 30/12. Variant streck i hö marginal klichékantlinje. Praktobjekt 2000
149 16b2 GBG 30-11- 67 par 20ö på dubbelporto brev till NORGE, Intyg HOW PRAKT 4,(4,4)(4,4)4 6000
150 16c,14B c2,e 2x20ö+3x3ö (OLIKA NYANSER-SÄLLSYNT) =49 ö till SCHWEIZ "via Preussen" avsänt KOMGSBACKA 21-3-69, Intyg HOW, 3(3,3,3x4) (5x3) 3. en 3ö lätt veck pga placering, ett par ktt. Mycket gott ex av en UNIK FRANKERING 1 KÄNT. UTST- OBJ. 22000
151 16e,7b2 GBG 19-11-69 2x20ö+5ö=45ö till London 550
152 16g Mixed Franking on fantastic 28ö cover 16g, 17d, 19c ( SIGNED O.P. on back) FINLAND Stockholm-Åbo route. Only Finnish boxed cancellation ANK 3.7 on Swedish stamps 3+5+20 öre on letter dated "Stockholm d: 1 Juli 1873". Ship notation "pr Volontaire". Sent to Björneborg, Finland. Superb cover. F 15000 +++++ superb + foregn cancels. Exhibition Piece. 12500

16,5 RINGTYPSBREV
153 17 STH 26-4-1 TUR till Gustafsberg, enligt innehåll skickat med Ångbåt "Gustafsberg" 200
154 17a MALMÖ 8-1-73, PRS PAR 3Ö I a NYANS PÅ TRYCKSAK, DATERAD LONDON 7-1-73 sänt till KRISTINEHAMN, UTST OBJ. 2000
155 17e 3 ö lodrätt par på trycksak till FINLAND, vackert stpl GBG 4-1-76, sällsynt obj. 2900
156 17e,21m, fk, 2x3ö+12ö på 12ö FK = 30ö Rekommederat , ÖRKENED 22-3-74, UNIK BLAND KOMBINATION. 9000
157 17f 3ö t14 i vågrätt 4-strip , STÖRSTA KÄNDA ENHET, med AB-PRAKTS GEFLE 9-12-75. UTST. OBJ. 3000
158 17f,21n Frankrike. 2x3+3x12 öre på 42 öre underfrankerat brev (dubbelt porto), sänt från STOCKHOLM
10.2.1875. Röd stämpel AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT, samt notering om lösenbelopp
”11” (Decimes). UNIKT MYCKET GOTT objekt.
14000
159 18 Brevkort+4 ö ringtyp 14 med bara Danska stämplar 18a, bKe2. till DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish circle cancellation FRA SVERRIG 14.5 1877 (Kjøbenhavn) used on both Swedish stamp, 4 öre Circle type perf. 14 (F 6000:-), and postal stationery card 6 öre. Also pmk K. 4-6½E 14.5. 4000
160 18a 4öre t 14 på 6ö brevkort till Köpenhamn makulerat med endast FRA SVERRIG 14-5-77, AB-PRAKTOBJEKT. 4000
161 19f 4x5 öre på brev sänt från STOCKHOLM NORR 19.7.1876 till Finland. Lätt ANK stpl. ,arkivveck genom ett märke,en kht, ett mycket intressant brev med en kombination ej noterad i F. UNIKT utställningsobjekt! 5000
162 19h 4x5ö i 2 par till Lübeck, DENMARK Helsingborg–Helsingør route. Danish numeral cancellation 24 (Helsingør) used on Swedish stamps, 5 öre Circle type perf. 14 in two pairs, together with HELSINGØR 2.TOG 2.10 and boxed FRA SVERRIG on cover sent to Germany. Arrival AUSG. No 3 3.10. Very fine. 4000
163 20, 35 6 öre RINGTYP T14 och 3 st 30 öre RINGTYP T 13 = 96öre ASSBREV (1500 kr) med PRAKT stpl KARLSTAD 9-11- 1877 och med REK-etikett Gunnarskog. Ett UNIKT BLAND FRANKERAT OBJEKT som är något medfaret. 2000
164 20b STH 6-5-73, 6Ö PR-LYXs trycksak 300
165 20b,21b WEXIÖ 13-12-72, 2x6ö+2x12ö som 36 ö porto till England med UNIK KOMBINATION. Mycket gott ex. . UTST. OBJ. Utlåtande HOW "äkta". Röd 4-kantig London stpl på baksid. 12000
166 20f, 25g Assbrev med uppräkning 96 öre, med 26ö grå och 3 x 30öre.
GÖTEBORG 11.3.1875, något beskuren brevframsida MED 3-DUBBELT PORTO (högsta kända vikt för uppräkningsbrev en av 2 med 3 dubbelt porto). Del av svag, violett Wärde-stpl. Endast ett brev känt med denna fina kombination enl. Facit.
5000
167 20g Unik Fantastisk kombination med 6ö grå Facit 20g, 17g, 19f, 21m brev, 6 öre grå + 2×3+5+12 öre som trolig UNIK kombination på brev till Otto Nordenskiöld, Finland, STH NORR 26.12.74, ANK-stpl. Ett par märken och kuvertet med småfel. Intyg Svensson. gott till mycket gott objekt. 5000
168 20g PKXP No 6 UPP 30.9.74. 6 öre olivgrå i fräscht och felfritt par på brev 3,(3,3),4,4,3 , mycket gott obj. Ovanligt med par 6ö grå på brev. 1200
169 20g STH 27-6-75, AB-PRs till Skutskär, 2st 6ö grå på AB-PRAKT BREV 1200
170 20i GBG 4-8-75, 6ö matt blålila trycksak 250
171 20k,21e på Fk1 IVc, 6öre+12ö på 12ö francokuvert som 30 öre REK till DANMARK, stpl Falun 31-7-77, intyg Sjöman mycket gott objekt. Sällsynt. 6000
172 21 12Ö singel+ par på brev med enbart utländska stämplar stpl FRA SVERRIG 25-8-73. till Leith Skotland, på baksidan Kjöbenhavn och ankstpl Edinburg, arive genom en 12ö men fint mycket gott objekt. 3(3x3)(3x3) 3. 3000
173 21 12ö FRA SVERRIG25-7-74, AB-PRAKTBREV MED BARA DANSK STPL 750
174 21 Hudiksvall 8-9-76, BLÅ PRS, omv märke 500
175 21 12ö frankerad på baksidan , GBG 11-4-78 anteckning "obs frim å baksidan", ovanligt 200
176 21a STH 27-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD 400
177 21a FILIPSTAD 21-4-73, PRAKT 200
178 21c WARBERG 15-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD, sidv märke. 450
179 21c GBG 22-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD, sidv märke. 400
180 21g 12ö GBG 6-5-73, PRAKT 200
181 21g PKXP NR 5 NED 11-6-73, PRAKT 200
182 21g PKXP Nr 1UPP 19-9-72, PRAKT,nyans 200
183 21g RÅDA 1-5-73, sidost Pkxp nr 7 UPP 150
184 21h AVESTA 6-2-73, PRAKT 12 ö brev 150
185 21h 12ö GBG 14-2-73, AB-PR, svår nyans 100
186 21j JÖNKÖPING 15-2-73, PR-LYX 300
187 21j NYA KOPPARBERGET 1-8-73, PR 150
188 21j Pkxp nr 5 NED 15-8-72, sido stpl Pkxp nr 7 UPP 15-8-72, ab-prs, arkiv ve 100
189 21k DELSBO 24-11-73, LYXS brev 500
190 21k 12ö sorgebrev, Westerås 3-3-74, kt 200
191 21k MARSTRAND 24-7-73, PRAKT 100
192 21l FLODA 19-8-73, LYXS 200
193 21m LANDSKRONA 3-11-74, PRAKT 200
194 21o HEBY 16-12-76, BLÅ stpl AB-PR OBJ 350
195 21o LINKÖPING 23-7-75, mkt vacker text 150
196 21o,var KARLSTAD 13-1-77, vita prickar 100
197 21p 12ö Gillberga 4-5-77, pr-lyx 300
198 23 stpl STH 30-10-77 till Frankrike, kht annars PRAKT 800
199 24,21 12(arkve)+24ö på 36öbrev till England st STH !3-5-73 800
200 24,25 LUND 13-3-75 PR-LYX stpl , till Millesvik ( ank stpl 17/3 75) 24ö+30ö på Adressbrev till paket, påskrift"Härmed ett bokpaket" , Endast 2 kända med denna kombination av 54ö. UTST OBJ. 5000
201 24c,21e STH 6-5-73, TILL SCHWEIZ, ovanligt F 7000+ MYCKET GOTT OBJEKT 3,2x3,2x3,3 3000
202 24h,21m 24+12ö=36ö till ENGLAND, STH 5-4-75 rv stplar, vackert mycket gott objekt. 650
203 25 MON 23-12-89, LYXS EX PÅ brevframsida. svår på brev 600
204 25,21 30+12ö=42öre till Frankrike , Pkxp 2-4-74 950
205 25d KATRINEHOLM 29-1-73, 30ö REK till DANMARK, märket satt över kanten (har stadgats med lite papper, mycket vackert med rek+ wärde stpl,ankstpl. Mycket sällsymt rekporto. 2500
206 25d,21k STH 20-2-74 42Ö (12+30Ö) till Italien, överfrankerat och unik kombination för Italienbrev , trsnsit stpl Livorno 4 Feb 74, nummerstpl 13, Mycket gott objekt. Ringtypsbrev till Italien med t 14 är sällsynta 3000
207 25h,21m LUND 13-9-75, 30ö par+ 12ö (ktt pga monteringen)=62ö på mkt intressant adressbrev till paket . UNIK portosats. ENDA KÄNDA. UTST. OBJ. vackert och genuint. 5000
208 26,21 12+50ö (hörnskada) på 62 ö ASS brev PRs Tidaholm 1-6-74, vackert. 375
209 26c,21m 50+12ö= 62ö ASS, 50ö PR-LYXs HJO 15-12-73, 12ö sitter omv, AB-PRAKT. 1600
210 28,32b 12ö VÅGRÄTT 5-strip (ngt särat 3-2 märket) + 3 ö = 63ö (1ö överfrank.) ASS. AB-PRS HVENA 22-12-77. UNDERBART litet kuvert i PRAKT KVALITET. Vågräta strip är mkt ovanligt. 3000
211 28b MALMÖ 25-7-77, mycket tidigt brev för 3 ö t 13 500
212 28d,30h, FK2, 3+5öpå 12ö frankokuvert= 20ö till Stettin , tyskland, sällsynt kombination, PRAKT stämplar. 700
213 28d,32c 3öre och 12öre båda i par på Postförskottsklipp, Sth 5-12-82. tnågra ktt, mkt sällsynt. 400
214 28f,30h, Fk2, 12ö francokuvert (litet inhak) med 5+3ö Ringtyp = 20ö till LONDON. Stpl Norrköping 23-10-84 ,röd ankstpl på baksidan. 600
215 29 LINKÖPING 29-8-82, PR-LYXS på Skaraborgs Läns Hushållningssällskaps tidning 300
216 29a 4ö på 6ö bke 2, prs Kristianstad 6-11-79, kort ngt def, mycket tidig utlandsförsändelse med 4 ö t 13. 600
217 29d VF -Superb ,Sverige F 29d, bKe6. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish single line cancellation FRA SVERIGE without frame used on both Swedish stamp, 4 öre Circle type perf. 13, and postal stationery card 6 öre, sent to Germany. The postcard is dated "Malmö 20/9 83". Transit K. OMB.5 20.9.83 and arrival 22. X 21.9. 1000
218 29e,bke PKXP No 17 1-1-85 PRAKTOBJ till Tyskland 400
219 30,33 BÖRRUM 15-12-84 på adresskort till paket med kupong , 5ö 2st +20ö på klippfrån paketet? uppklistrade å adresskortet vid ankomsten till Stockholm och där stämplats med bindande stpl till adreskortet. Intressant. 500
220 30i 5ö i 4-BLOCK på brev AB-PRS PKXP Nr 8 A UPP. 4-5-86, 4-BLOCK ÄR MYCKET OVANLIGT PÅ BREV. 2000
221 30i STH 20-7-85,5 ö par 100
222 30i,bke ÅNGBÅTS PXP Nr 138 22-8-89 till BELGIEN, sällsynt med ångbåts stämplar till utlandet och sällsynt till svåra Belgien. 800
223 30k STH 1 TUR 24-3-85PR-LYXS till Blancks Malmgård, 100
224 31e par 6ö PKXP Nr 46 25-9-83, PRAKT OBJ 250
225 31g NORRKÖPING BIKUPEstpl 6-10-82, på brevkort signerat SJÖMAN 400
226 31g,28d 6ö(kt) + 2 st 3ö = 12ö , prakts Falun 7-1-83, SÄLLSYNT KOMBINATION, trots obet. öppningsriss i kuvert vackert PRAKT UTSEENDE. 500
227 31j 2x6ö helfräscht PRS GBG Lbr 29-6-84 200
228 31k, 33e, Fk 38ö REK 6+20 öre på
frankokuvert sänt från STOCKHOLM 4 15.1.1885 till Tyskland, litet riss i kuvertet ,ett högintressant objekt med unik REK kombination för 38ö utlands REK
1250
229 32 KARLSBY 19-5-82, AB-PR 125
230 32a STH 19-5-77,PR-LYXS 12ö PÅ BREV TILL NORGE, MYCKET TIDIG för 12ö ringtyp t 13, troligen TIDIGAST KÄNDA 12ö T 13 PÅ UTLANDSBREV, och endast ett par tidigare kända över huvud taget, UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 5000
231 32a 12öre på brev daterat 23/5 1877 stpl PKXP NR34 24-5-77 sänt till OROUST, ETT AV DE ALLRA TIDIGAST KÄNDA BREVEN MED 12ÖRE RINGTYP T 13. UTS. OBJ. 2500
232 32a STH 12-6-77, pr , TIDIG, privat 250
233 32b GBG 10-7-77, tidig för t 13 100
234 32b ÅMOT 6-10-78, AB-PR 80
235 32c GÖTEBORG BIKUPESTPL 11-1-83, PRAKTs, mycket sällsynt på brev. 800
236 32c GÖTEBORG VENTILstpl 23-7-79, prs sällsynt på brev 600
237 32c TORSÅKER 25-9-81, PRS TREDJESTÅNDSVIKT, sällsynt med t 13 500
238 32e Visitkortsbrev pr Kunsängen -81 200
239 32e TREKANTEN 27-10-80, PRS 125
240 33 20ö PR-LYX stämplat nr 383, HULL JU 6 1880, sidostpl SWEDEN BY STEAMER, RÖD Shipletter Paid Ju 7-80, DEKORATIVT OBJ. 2000
241 33 20 öre orangeröd. 2×20 öre på sorgebrev sänt från
STOCKHOLM C 16.4.1883 till Italien. Slarvigt öppnat förståligt pga. sorge besked, delvis lagat med tejp, dock är
dubbelportobrev till Italien mycket ovanliga. samt sorge brev är rariteter.
1000
242 33c GBG 1-11-82, 20ö par på underbart handskrift , dubbelportobrev , ankstpl. 750
243 33d 20ö på PRAKTs brev med enbart ANK 27-5 stpl, "med Finland" till Helsingfors. 1500
244 33d LINKÖPING 16-2-82, 20ö par =40ö dubbelporto till Tyskland, ovanligt 600
245 34j,32h, 54a, TROSA 24-5-92, 24+24+12+10Ö PÅ 70 Ö ASSBREV till STH, PR-LYX STÄMPLAR 1100
246 35 KÄRRGRUFVAN 2-11-84 på adresskort till paket med kupong obet naggadde hörn 200
247 35,39 30+10ö(vht) =40ö Rek KRÅKSMÅLA 26-8-85, vackert AB-PRS 300
248 35dv8,34e, 33d, 30+20+24Ö= 74ö ASS brev (585kr) , rv GBG 21-11-82, VACKERT AB. F 2500 800
249 35i 60Ö sällsynttredubbelt porto , Facit 35i v9, 33f, 39b brev, 10+20+30 öre som UNIK kombination för tredubbelt porto till Finland. Sänt från STOCKHOLM NORR 17.9.1885, och ankomststämplat HELSINGFORS 20.9.85. 2000
250 35i KARLSKRONA 6-9-84, 3x30ö på 90ö adrk. till paket med kupong 250
251 35i 30ö vckart REK MALMÖ 14-11-84 150
252 35j,45 TJERNÄS 21-11-86, LYXS, 40ö Ass brev I LYX KVALITET 800
253 39 4X10Ö 40Ö 2:A VIKTKLASS STH 5 28-7-85 till FRANKRIKE, på baksid bild på STH grand Hotel, ovanligt 400
254 40a F 40a, 41b, Fk6. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE M on Swedish stamps, 2×2+2×3 öre Circle type perf. 13 with ph, on stamped envelope 10 öre, sent to Germany. Transit K. OMB.3 26.8.91 and arrival BIELEFELD 27.8.91. Scarce combination. 1500
255 40b,fk LUND 2-6-93, 9X2ö på 12ö frankokuvert på 30ö REK ,Unik kompination 500
256 41b 3ö 4-strip mycket sällsynt enhet , F 41b, 45b. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE M on Swedish stamps, 4×3 öre (strip of four) Circle type perf. 13 with ph and 10 öre Oscar II Letterpress with ph, on 2-fold cover sent to Germany. Transit K. OMB.6 24.12.88 and arrival KJØBENHAVN 24.12. 2000
257 42 STH 15-10- 5TUR, tryckt avsändare 200
258 42b, 45, 46a Tyskland. 2×4+10+2×20 öre på assurerat brev sänt från GÖTEBORG 29.7.1887 till CHEMNITZ i Sachsen, 1 7-8 V. 31.7.87. Fantastisk kombination av mycket sällsynt ASS brev. 3000
259 42d,61a 4öre ringtyp PH och 1 ö tvåfärgad siffertyp på litet kuvert till Finland stpl. "Från Utlandet" och transitstpl Hangö3 1-XII-94 samt ankstpl Åbo. 750
260 43 STH 27-6-91, 6X5Ö på REK framsida , sällsynt kombination på REK 350
261 43,46 BLÅ GNESTA 15-11-88. p-lyxs PANVN 350
262 43,46 BLÅ GNESTA 3-11-88. p-lyxs PANVN 250
263 43,46 WALLA 19-3-89, p-lyxs POSTANV. 100
264 43b,46 Panv 5ö+20ö pr Åsbro 24-8-88 90
265 43c,46c 2st Panv med 5ö+20ö och 30ö nr 47c båda i praktkval. FRÅNÖ 17-1-88 200
266 43c,46c Panv 5ö+20ö pr HALMSTAD 12-9-88 90
267 43d par 5ö STH C!! 23-9-90, prakttill "Volontären" Regemente 157 "Volontärenskolan" Karlsborg. Intressant. 300
268 44c,40a STH C5 26-9-91, +3X6ö ringtyp PH till USA , div ktt men ovanligt. 300
269 45 vÅGRÄTT 5-STRIP (EXTREMT SÄLLSYNT)10 öre på mycket vackert adresskort till paket sänt från TORESTORP 18.12.1888 till Boarp. 600
270 45 10ö LIATORP 25-1-88 till USA , LÖSEN 3x2c , US Currency 6 , Chicago Unpaid, T stpl 300
271 46,43 GNESTA 22-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning, samt intressant bläckmakulering 300
272 46,43 GNESTA 21-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning 250
273 46,43 P.anv. HJORTQVARN 14-8-88 ,PR-LYXS 200
274 46,43 GNESTA 13-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning 200
275 46,43 P.anv. QVISTA 23-1-91,PR-LYXS 150
276 46,45,54 FANTASTISK KOMBINATION AV TRE EMISSIONER RINGTYP PH, OSCAR BOKTRYCK, OCH OSCAR KOPPARTRYCK PÅ BREV TILL TYSKLAND. PRAKTSTÄMPLAR STOCKHOLM 31-10-91, transit, ank st baksid. Brevet är något slarvigt öppnat ; brevriss upptill. Märkena är felfria. DEKORATIVT MED TRE OLIKA RÖDA , FÄRGNYANSER LJUSRÖD. RÖD OCH MÖRKRÖD UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 3500
277 46c GBG 28-3-87, dubbelporto brev till Frankrike, blå Paris stpl , ank stplar 500
278 46c STH 8-1-90,notering " med Express" till Finland, anks. 300
279 47 30 ö på postanvisning , LYX st HERNÖSAND 24-4-88 300
280 47 FÄRILA 9-4-91, PRAKT 30ö REK 200
281 47c Panv 30ö GBG filial 29-12-88, LYXs 200
282 47d 30 öre på PRAKT -LYX postanvisning med intemindre än tre stämpelavtryck GNESTA 21.11.1888 i BLÅ färg. Ankomststämplad STOCKHOLM K.E.
21.11.1888 och kvitterad dagen efter.
600
283 47d 30ö Rek WIMMERBY 10-10-88,AB-PR 150
284 47d BJÖRNLUNDA 9-10-88, PR, 30ö rek 150
285 47e FLODAFORS 12-1-90, PR-LYX 30 ö Rek 350
286 47f RIMBO 28-10-91, PR-LYX, REKBREV 300
287 51b FILIPSTAD 24-2-90,AB-PR 250
288 51,fk 10/24ö på 10/12ö fk stpl NORRKÖPING 29-8-90, transit o ankstpl Landau Tyskl 200

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
289 52 5ö på 5ö brevkort till ISLAND stpl STH 1899, ank stpl REYKJAVIK 29-1-1900 600
290 52 4-BLOCK på brev till Italien praktstpl LERUM 22-4-1908 400
291 52 VISBY 11-8-04, vyk. t. CHILE, ank stpl 400
292 52 5ö i 4-block stpl STH 29-9-02 på baksidan av brev till FINLAND 250
293 52 5ö i 4-block ,brev t Finland, STH 22-7-06 200
294 52 vyk. 5ö mak. Fra Sverige, rakstpl HELSINGÖR på märket, sällsynt, sidostpl Helsingör o Köpenh. 5-5-05 200
295 52 Vyk.Par t.TENERIFFA, GBG-07 125
296 52 Vyk. LYX FLISBY 29-12-04, Tuberkulosmärke vid sidan 100
297 52 5ö på Bke 7, st MALMÖ-97, till Tyskland 100
298 52,54 SORGE BREV 2X5Ö ktt OCH 10Ö OSKAR st BJÖRNLUNDA 3-7-99 TILL CEYLON, mycket sällsynt 600
299 52,54 P.anv. TALLÅSEN 24-4-04 ,LYXS 125
300 52,54 PARTEBODA 27-8-08, REK 10+10+5 75
301 52a1 5ö på Bkd 6, st Skellefteå -92, till RYSSLAND ,obeg svarsdel. 250
302 52cv12 HAPARANDA 6-11-95, par 5ö hö ex med variant kommatecknet , ovanlig på brev i par 150
303 53,52,61 ,63 8+5Ö+2X2ö +3x1ö= 20ö till London PKXP 63B 5-6-1910, fint 250
304 5361,68 SÖLVESBORG 22-9-14 till Malmö Pr 150
305 53,62 2x8ö+2x2ö= 20ö till Engaland, Malmö 25-6-07. 200
306 53,74 HORN 22-5-15, PR 2x8ö,4ö 150
307 54 Mycket dekorativt tryckt brev med bild på Lejon och sköld MZ( Fabriksmärke M.Zadig. 4x10ö=40öREKbrev till ISLAND stpl MALMÖ Bref Utr. 4-1-1905. Transit stpl Köpenhamn och ank stpl Reykjavik 16-1-01 på baksidan. En Pärla. 2800
308 54 Vyk.. t. URUGUAY, GBG 1903 325
309 54 FINSPONG RULL stpl 21-2-07, 10ö i 3-strip på adr kort till paket 275
310 54 MALMÖ 27-5-09, 10ö oscar på par till TENERIFFA, ovanlig destination.ank stpl 250
311 54 Spånga! 15-6-08 PR-LYXs Lösenbelagt 25c Oscarsbrev till Schweiz . 200
312 54 Vyk. t. Teneriffa, Högestad-07 150
313 54 Från Utlandet, sidostpl Hangö 1-1-05,pr 150
314 54 10ö till Ryssland, STH 26-8-05 125
315 56,79 HELSINGBORG 19-1-12 PFSK till Finland, 20öOskar 5strip 5ö medaljong i 3 strip, PFSK avier till Utlandet är sällsynta. 400
316 57,54 FÄRILA 31-12-08, Wärde 25+25+10ö 125
317 58 MARIEFRED 25-1-93, REK AB-PR 75
318 59a PÅRYD 30-12-98, WÄRDE stpl, PRAKT 150
319 59c,55 3 Oscars försändelser HERNÖSAND 17-12-01 , paketadresskort för paket med kupong MED PFSK sänt till Skog, 5+20ö på rek , 10+30ö adresskort . Vackra 300
320 59d,56 50+20ö= 70ö Wärde brev (600kr), STH 6-11-07, AB-PRAKT 275
321 60,59 STH 8-8-02, Oscar 6 valörer inkl 1kr och Siffertyp 1-4ö på Rekbrev till Sachsen, ank stpl 10/8. Dekorativt och mycket ovanligt 500
322 61 STH utst 3-10-97 ,2st 1ö på litet rött brev mycket vackert och intressant litet 150
323 62,61 1ö+2ö på 2ö FK = 5ö trycksak till Helsingfors, STH B 10 AFG 2-1-08. 200
324 64 JÖNKÖPING RULL stpl 4-9-96, prakt stpl 350
325 76200 10ö MEM 19-7-11 TILL ISLAND 200
326 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 4-1-14, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till STH 300
327 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 17-9-13, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till STH 300
328 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 1-8-12, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till Nyköping 300
329 79 TÄPPERÖD 11-5-1912 på Vykort , praktstpl, svår ort. 175
330 79,144A ROTEBRO 7-3-27, 5+10Ö på 10ö bke till Tyskland 100
331 79,82 5ö+10ö x3 = 35ö REK till BELGIEN , STH 31-3-1911. 3 olika utländska etiketter ang retur. Vackert och sällsynt. 400
332 82 10ö par med Båtsiluettstpl Turku-Åbo 10-x-13 , till Tammefors 350
333 82 BERLIN BAHNPOST ZUG 18 29-8-12, PAGUEBOT 10ö till München, pr-lyx 300
334 82 Ulkummlta Från Utlandet, sidostpl Åbo Turku 27-XI-11, 10ö på vyk till Finland,pr 150
335 84 2x15ö STH 13-10-20, TILL JAPAN anks 250
336 85 20ö medaljong PLK 12-9-19, sorgebrev till CUBA , sido stpl röd 24, ankst på baksid 300
337 97 GV 198ö på flygbrev t Indien 1959, 150
338 98 GV 212ö på flygbrev t Indien 1960, 150
339 99v1 PLK 267 C 17-7-18, 7/10Ö förskjutet påtryck i höjd , F 500 + på brev 200
340 99v1 NORRKÖPING 23-11-18, 7/10Ö förskjutet påtryck i sidled , F 500 + på brev 125
341 106,72 STH 8-8-18, litet brev 2+5/3ö 200
342 116,72 ÖREBRO 27--6-16, vykort 2+5/3ö 250
343 121 Landstorm II 10ö på 24ö single STH 24-8-17 900
344 124,121 ,116,118 10ö/1kr LAndstorm II med 10/24ö, 5på3ö och 5/6ö som korrekt porto 30ö REK brev JÖNKÖPING 25-10-18 , mycket sällsynt med 10/1kr i merfrankerad korrekt försändelse. 4000
345 126-113 Uppsala 19-2-19 5st =45ö Landstorm3 250
346 128,72, 83 1916 Landstorm III 7+3 / 5+FEM / 4 öre
grå tillsammans med 2+12 öre på brev sänt från STOCKHOLM 25.4.19 till Finland. Censurstämpel på framsidan. 1 öre överfrankerat.men intressant objekt då Landstormmärket är
inkluderat i portot trots att de var ogiltiga till utlandet.
800
347 136-38 ÅLBERGA GÅRD 22-2-22, satsbrev Luftpost 300
348 141 GBG 18-8-21, 5öbrunröd typ 1 till Nygård 75
349 143A GBG 11-10-33 9X5ö lejon grön på 45ö EXPRESS brev, sällsynt 150
350 145C,143C KALMAR 29-10-30, intressant lösenbelagt brev 5ö stpl Kalmar 30-10-30, med innehåll sänt från IVAR KRUGER ( den kände finansmannen) som tackar författaren Waldemar för en bok. Vidare kommentar av brevsamlaren att Ivar Kruger ofta frankerade för lågt. Signerat en av de mest kända finansmännen genom tiderna Ivar Kruger 300
351 146A,168 10Ö 4 strip , 1kr par som lösen på brev GBG 28-3-39 200
352 146A,175C 6x10ö+4x15ö =120ö Rek-brev till Tjeckien NOCKEBY 9/12-1937, ankomststämplat. Reklam etiketter på baksidan. 300
353 146A,var JÖNKÖPING 25-1-36, HALVERAD 500
354 148C BODEN 14-6-21, PRS par panvn , ngt ktt 75
355 151Av2 1920 Gustaf V En face 20 öre blå, tvåsid tandn.v2 - dubbelpincenez. Svag vänster tandrad. RARITET PÅ BREV 1000
356 151C 4-BLOCK med LYXs Svenska Bataljonen SAAR 26-1-35. 275
357 151C STH 25-11-21, PRbrev till Simrishamn 100
358 152C Vrigstad 24-1-22, prakt 125
359 175C 15 öre violett, fyrsid tn. v-plåtspricka från
hals till hjässa. Vykort stpl PKXP 19-8-25 1925.
1300
360 176C GBG 27-12-27, par 15ö till Litauen, anks 150
361 184 Nordiskt RESEKORT,3st 2x25ö orange, 50ö A2 ,A3 ppr, STH-36, Örebro -29, Djursholm 21-7-38, några ktt 600
362 192a Nordiskt RESEKORT, 50ö STORLIEN 5-2-34 400
363 196-207 5-80 ö Kongress, på baksidan av brev stpl STH 27-7-24 till ÅBO, där 20ö och 80ö med Finska stpl ÅBO, 30+60ö stpl Helsinki, och resten omakulerade. Ovanlig försändelse. 300
364 199 2kort med 20ö Utst stpl 25-26 7-24 175
365 199 ÅRE 26 7-24 kort med 20ö Utst stpl 125
366 203,201 UPSALA 7-8-24 30+40Ö till Tyskland 300
367 205,212 STH 7-10-24 50ö kongress +10ö UPU på värde pfsk brev till Simrishamn 300
368 212,91 1 FLYG FRANKRIKE -USA 10ö,65ö STH HANNOVER 23-5 -39, sen Marseille 25-V-39, N-Y. 27- May-, RAHWAY N.J.29 MAY 1939, Sällsynt ( tidigare pris 1500kr) 500
369 222 ÖSTERSUND 9-9-27 80Ö EXPRESSBREVtill STH ank 10-9-27, mycket sällsynt försändelse 1200
370 224,218 ,218 STH 22-8-24 congress stpl , 2kr ,40,15ö på brevframsida till Schweiz. "kr på helt brev F 25000 1000
371 229,226 SJP 7 GBG-NEW YORK 24-11-28, 20+5ö intressant sjöpostbrev till USA 200
372 231,32,270 STH 31-3- Flygpost till USA, röd stpl VIA ENGLAND, censuröppnat. Ank stpl. 200
373 232 MALMÖ 1 5-4-38 50ö Luftpost till Tyskland 150
374 233b, 294 3strip, 279 3strip STH 29-5-41 8kr 30 ö Luftpost till ARGENTINA, ank stpl censuröppnat 1000
375 237 LIDINGÖ 21-12-32, 90ö Lützen single på paket adr. kort 300
376 238 DÅNGEBO 9-12-33 4-BLOCK 5 ö sparbanken typ I F 1800 + 2x15ö på REkbrev, samt et brev 3-strip 239C. 300
377 238 PKP 23-12-(33) , TYP 1på litet julkort 125
378 240-45 RIKSDAGEN 10-1-35 sats brev 9ST fdc 100
379 240CPI par 5ö hö ex FLAGGSTÅNG STH 10-1-35 400
380 244 STH 13-5-35, 35Ö single på REK 125
381 245 STH 22-5-35, 60ö single på ASS brev 200
382 249 LINKÖPING 30-12-48 20ö singel 45
383 251 MALMÖ 1 25-27-36 30ö till Frankfurt 100
384 252 SÖDERTELJE 20-2-36, 35Ö single på REK, stpl första dagen , ovanligt 100
385 256,254 SJPOSTEXP 70 20-2-36, FDC STÄMPLAT OMBORD på m/s Gripsholm mellan Miami och Vera Cruz. dessutom FDC kort. 250
386 256,273 HALMSTAD 1 7-2-41, 60ö+10ö Värdebrev ass 300kr 200
387 258 Nordiskt RESEKORT, KRYLBO 10-7-36 500
388 258 GBG 27-5-36 50ö Rek till PRAG ankst 200
389 258 GBG STH Kugelposten juli 36, 50ö Bromma på rek ank Herrljunga 4-7-36, samt FDC Bromma 23-5-36 200
390 259A STH 17-6-38-NEW YORK Sjöpostexp 7 nya sv minnet 27-6-38, 10+1ö intressant sjöpostbrev till USA 100
391 262A ÅBP No 46 15-6-38 prakt brev 250
392 323,273 ,279 STH 12-9-40, Linne 50ö par , 10, 30ö profol hö till USA Luftpost 125
393 327,334 ,279 ,NORRKÖPING 18-9-41, SERGEL 50ö par, Hazelius 1 kr par, 30ö Airmail till USA, censuröppnat2 200
394 336,330A KOLSVA 27-11-41, 120ö Birgitta + 2x 10ö Skansen på Luftpostbrev till USA 500
395 341,335 GNOSJÖ 5-10-42, 90Ö Folkskolan 15ö till USA , via England censur 641. 150
396 348,275 NORRTELJE 4-10-43, 90, 15Ö LUFTPOST till USA 100
397 352 STH 27-9-44, 60ö Sjökartan Expressbrev till Finland, ank.stpl 150
398 357 STH 8-1-45, 90Ö flottan i par, censuröppnat brev till Brasilien 300
399 359API 4 strip 5 ö Pressen pos 3 med bruten penna. STH 12.6.46 250
400 369,271 STH 20 23-3-47, 60+ 5Ö Luftpost till Argentina 125
401 381,452 , 446 STH 25-3-56, REK till Schweiz 50
402 390-92 STH -BANGKOK 26-10-49, första flygbrev 150
403 451-53 TYGELSJÖ 2-11-53, rek express, valutakontroll till Schweiz, ank stpl 100
404 471-75 STH 7-7-55 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE på varsitt kuvert. OVANLIGT. 1000
405 471-75 kpl serie i par med LYXS GBG 29-10 -55 150
406 487,489 ,395 SALTSJÖBADEN 9-11-57, 1,40 + 40ö+10ö Luftpost till Brasilien 125
407 501,503 ,395 STH 16-12-59, Luftpost till USA 125
408 514,416 LIDINGÖ 13-8-60, luftpost till Brasil 90+30ö 100
409 523 STH 1-3-65, REK 1,40Ö 75
410 556 NORRKÖPING 5-6-64 REK MED 1,05 ö 100


TJÄNSTE PÅ BREV
411
6 öre violett, tandn. 13 i fyrblock (vht,
ett riss) på kungörelse sänt från SÄMB
23.2.1883 till Länghem. Mycket ovanligt
objekt, enl. Facit 2018 är 4-block okänt på brev.
3500
412 1b 4×3 öre (två par) på tjänstebrev sänt från
MANTORP 28.6.1877 till Kisa. prakt OBJ.
800
413 2 3×4 öre (trestrip) på tjänstebrev sänt från MULSERYD 16.12.1880 till Åsenhöga. sÄLLSYNT ENHET. 700
414 4a,5d 2×6+12 öre på tjänstebrev med dubbelt porto sänt från MULSERYD 20.5.1880 till Åsenhöga.. mYCKET SÄLLSYNT KOBINATION. 1000
415 4d 6ö stora tjänste i 4-strip på kungörelse, liten vattenrands fläck nedtill i brevet . STÖRSTA KÄNDA ENHET. 1500
416 5 12ö HIETANIEMI 3-1-74 3-DAG, TIDIGAST KÄNDA BREV MED 12Ö TJÄNSTE T14 ? PR-LYXS . UTSTÄLLNINGSOBJEKT !!!!!!! 5000
417 5 SÄMB 17-7-76, 10ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , 150
418 7 SÄMB 14-2-83, 24ö på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , 200
419 7e HERRLJUNGA 20-7-77, LYXEX 5,5,5 PÅ LYX BREV. sÄLLSYNT KVALITET 1500
420 11 SUNDSVALL 9-4-1907, PR 2 ö singel 200
421 14,16 P.anv. 5ö+ 10Ö Malmslätt 1-6-04, AB 100
422 16A GBG 21-11-94, PRAKTS TELEGRAM 300
423 16Aa SÄMB 18-3-85, 10Ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM 200
424 16Aa SÄMB 11-3-85, 10Ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , med tryck Vänersborg 1885 Bagge och Pettersson. 200
425 16B STH 1-6-07, TELEGRAM vackert 250
426 17 LYX stpl. ex .på WEXIÖ 2-1-82 150
427 18e STH 12-1-88, PRAKT- LYX BREV 250
428 18e STH 6-3-88, AB-PRAKTBREV 150
429 21,14 LJUSDAL 1-8-02, 30+5ö REK 100
430 31,28 RIMFORSA 67-7-12 4strip 8ö, 3st 1ö på 27ö rek, PR-LYX obj 300
431 40,42 GRÄSMARK 17-9-19 3ö par 1ö på 5ö tjänstebrevkort till Kil 100
432 40,44 STENSTORP 17-1-19 3ö par och 5ö tjänstebrevkort till Kil, PRAKT 100
433 41,44 TIBRO 28-1-19, TELEGRAM inom Tibro 200
434 45,43-4 SKANÖR 17-9-19 3+5+7ö till Skellefteå 150
435 52,49 KOLMÅRDSSANATORIET 3-9-19, Värde brev till Ålberga, PRAKT sällsynt stpl F 300 300


LÖSEN PÅ BREV
436 4c L4c, 8b1, 10c 6+3×30 öre + 13×1 kr,mycket färgstarka och inkl 6-block och 3strip på adresskort till assurerat paket sänt från Paris till GÖTEBORG PAKET 13.12.1877. Transit CÖLNAUSLAND 2 7.12.77. Trevligt objekt. Ex. Göta 1980. Enbart märkesvärde 11.000 kr. Fint objekt 1800
437 1 obegagnat med märke kvar 225
438 8 Begagnat kuvert med kvarsittande Svarsmärke 200
439 8 ** grön militär i helt kuvert 100


HELSAKER
440 3 10ö svarsdel till Sv. från Marseille 1893 150
441 8 JÖNKÖPING RULLst 8-4-97,5ö ej svar. 100
442 6 NORRKÖPING BIKUPEs 12-12-84, prs 6ö bke 200
443 6Bke6A 6ö brevk. typA obeg. SFF 325 100
444 1III,c FK IIc, 12ö PKXP NR 15 UPP 23-5-77,ab 150
445 7 JÖNKÖPING RULLstpl 31-12-96, 2 ö FK 250
446 13Ab FK 4ö vm\, VRIGSTAD 1-1-13, +julmärke 125
447 19a KORTBREV 15 ö Medaljong med hel rivkant, tilläggsfrankerad med nr 140A (5ö) och PR-LYX stämplat med BLÅ stpl KARLSKRONA 27-9-1920. SUPERBT ! 2000


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
448
Monaco 2x 10c+ 5c on cover used MONTE -CARLO 25-4-94 to SWEDEN, very rare destination. Monaco-Sweden. 1500
449 34a Tyskland (Riket). Inkommande rekbrev, frankerat med par av 20 Pfg blå (Mi 34a), stämplat HAMBURG 29.8.76. Tysk reketikett samt svensk stämpel Recommenderas i ram. Vackert utställningsobjekt! 3000
450
Slightly water damaged wreckmail postcard with a type 3 (Sth D)
cachet stating that it has been delayed because of a train derailing in
Rörvik on 6/9 1954 where the mail car ended up in a body of water.
SCARCE.
500


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
451
Sverige Mi 105. LATVIA Riga-Stockholm route. Swedish circle cancellation STOCKHOLM 1 ANK.LBR. 3-4E 28.10.26, on Latvian stamp 25 s, together with boxed FRÅN ESTLAND (by error, should have been FRÅN LETTLAND), on cover sent to Sweden. Very interesing cover. 3000
452
KRASCHPOST , 2x40c Frankrike ,Rek PARIS 9-2-1916till STOCKHOLM med notering på baksidan "skadat vid eldsvåda ombord på ångaren NEWTON i Sunderland den 14 februari 1916". 1000
453 27,30 Belgien. 10 och 30 C på intressant brev från Antwerpen 4 Febr 1871 till Sverige, felsänt till Schweiz därdet stämplats BASEL 5.II.71. Transit stpl PKXP Nr2 15-2-71. (vapenbrev från denna tid till från Sverige till Belgien F minst 16000kr 1000
454 360623 Bromma FDC 23/6 36 50
455 471-75 STH 1-7-55 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE i varsitt block 1000
456 161220 Landstorm II KPLSERIE på FDC STOCKHOLM 20-12-16, 1 ö 2 st khtt, fina välcentrerade 1-5kr, Sällsynt FDC. 4000
457 350110 2FDC RIKSDAGEN 10-1-35 sats brev med 9 märken med de 2 olika FDC stämplarna F 800 175
458 380408 5ö Delaware på FDC stpl program av firandet av Pennsylvanias forefathers day 100
459 390322 269 BC 22-3-1939, Gustaf V, profil höger, typ I, 10 öre med BC-par i fyrblock 600
460 400204 Bellman BC par på FDC STH 4-2-40 och 4 till FDC 1938-48, F ca 750 125
461 440415 FDC Sjökartan 15.4.1944, vinjett 90
462 480401 Tre kr + GV profil hö 10st STH 1-4-48 250
463 510601 STH 1-6-51 nr 292,304 85Ö , 1,70kr TRE KR FDC F 700 200
464 520701 STH 1-7-52 nr 309 30Ö G.II.A. FDC 100
465 520701 STH 1-7-52 nr 289 75Ö TRE KR FDC 100
466 520725 STH 25-7-52, nr 403,405 20+25 ö FDC 90
467 520725 STH 25-7-52, nr 403,405 20+25 ö FDC 75
468 520912 STH 12-9-52, nr 405BB 25 ö G.VI FDC 100
469 520912 G.VI. A , 25Ö röd NR 405BB, F 375 100
470 530209 G.VI. A , 20Ö GRÅ NR 405BB, F 325 90
471 530912 STH 9-2-52, nr 403BB 20ö G.VI FDC 100
472 540120 STH 20-1-54 nr 412 40ö G.VI FDC 90
473 540120 G.VI. A , 40Ö grön NR 412, F 300 80
474 540213 Falun 13-2-54, dito STH 2 olika stpl FDC 75
475 540315 G.VI. A ,25Ö BLÅ NR 406BB, 410, F 300 80
476 540412 G.VI. A ,25Ö BLÅ NR 400A,BB , 406 HA3 O, R, F 1500 400
477 541012 STH 10-12-51 nr 210 , 2,10kr TRE KR FDC F 300 75
478 550701 471-75 i 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE STH 1-7-55 i varsitt löst block 1000
479 550701 STH 1-7-55, FDC 471-75 inträdesbljett till utställningen inuti kuvertet 60
480 570601 STH 1-6-57, 5+15ö HA5, illustrerat 100
481 570601 STH 1-6-57, 10+30ö HA6 OV,RV 100
482 570601 STH 1-6-57, 5+15ö HA5, illustrerat 90
483 570601 STH 1-6-57, 10+30ö HA6 OV,RV, ill text 90
484 570601 STH 1-6-57, 407, 413,, 416 3st + 2BB par illustrerat 65
485 570601 STH 1-6-57, 5+10ö nr 394-95, illustrerat 60
486 570601 STH 1-6-57,394,395A illustrerat 40
487 571015 STH 15-10-57, FDC G II A. 20,40,25Ö 60
488 571015 G.VI. A ,20 ö grå, 25ö brun, 20ö grå ,414A, BB, 415,417ILLUSTRTERAT F 175 55
489 571015 STH 15-10-57, FDC G II A. 20,40,25Ö 50
490 580917 5KR SLOTTET 2 sid STH 17-9-58, ovanligt , adressetikett 250
491 580917 5KR SLOTTET 2 sid STH 17-9-58, ovanligt , adress i blyerts 225
492 610601 FDC STH 1-6-61 85ö+1,70kr Tre kr F 700 150
493 650924 2,30+2,85 TreKR, FDC STH 24-9-65 40
494
LÖSEN 4SK 25-6-1857,STOCKHOLM 700
495 28 SLITE 6-12-88, 4-K stpl LYX avtryck ,kht 100
496 28,31,42 NERIKES KIL 28-12-88, 3x3ö+2x6ö+4ö, UNIK KOMBINATION ? för panvn klipp 500
497 28,32,45 ALINGSÅS 4-1-90, 3+12Ö+10ö panv kl 300
498 28,42,45 VECKHOLM 9-8-90, 4x3ö+4ö+10ö, unik kombination? panvn klipp 500
499 28,46 BJERSJÖLAGÅRD 22-9-88, 2x3ö+20ö 250
500 30d KÄRRGRUFVAN 6-1-805ö 4-block +5Ö 200
501 3128,42 STH C12 24-4-88, 3ö+3strip 6ö+4öph , UNIK KOMBINATION ? panv klipp 500
502 31,41,45 KARLSKOGA KYRKBY 2-4-90, 3ö+ 2x6ö+10ö, UNIK KOMBINATION ? för panvn klipp 500
503 31j,28 STRÖMSBRO 22-11-88, 2X6Ö+3Ö pa.kl 100
504 33d,30 NORRKÖPING BIUPE 16-12-81, pr-lyxs 200
505 34,28 STH 5-7-88, 24ö riss, 3ö kt, ovanl komb 200
506 40,41 SMEDSTORP 18-8-91, 2+3ö panvkl 100
507 40,42, 56Iv7, KOLBÄCK 20-9-91, 2+4+20ö(kht) unikkombination? 250
508 40,54 KOLBÄCK 13-8-91, 3x2ö+2x10ö ngn kt, unik kombination? panvn klipp 300
509 41,40,56I EKSJÖ 16-11-91, 2+3+20ö ovanl komb 300
510 41,40,56I Elmhult 21-12-91, 2+3+20ö ovanl komb 200
511 41,42 Wallsta 3-10-90, 3ö(ngt def) +3X4ö 100
512 41,42,46 RAUS 17-3-90, 3+4+20ö, ovanl panvkl 250
513 41,54 TOMELILLA 29-9-91, ovanl panvklipp 300
514 41b SOMMEN 5-6-02, 3ö AB-PR 100
515 41b,42, ,43,45(def) TOREKOV 4-7-90, 2x3ö+4ö+5ö+10ö PH , unik komb? 400
516 41b,45 HJERPEN 4-12-88, 2X3+2x10ö ovanlig kombination pstanvisningsklipp 300
517 41b,56I FALKPG. RANTEN 12-9-91, PRS 2x3ö+20ö panvnklipp vanl komb 300
518 42 TVERRED 11-1-88, AB-PRS panvn klipp 100
519 42,43 MÅNSTAD 25-6-88, 5x4ö+5ö, ktt, cket ovanlig kombination 300
520 42,45 SJÖBO 1-5-91, 4x4ö+10ö ovanl panvkl 350
521 42,45 VALLSTA 5-10-90, PRS, 4+10ö PANVKL 100
522 50,43 LÅNGBRON 11-1-90, 2X10/12ö+5ö, unik komb ? panvnklipp 350
523 143Eb GBG 28-10-35, FELSKURET i automat 75