ObjNr catno Beskrivning Startprice


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)


,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN


,5 SKILLING BANCO
865 1a GÖTHEBORG 18-9 5x, små def, godtagbart ex. 4500
866 1a 3sk NORRKÖPING -56, liten tunn fläck, rep tand. 3000
867 1b 3sk, SÖDERTELJE 12-1-1856, 4-K stpl . Felfritt. Intyg HOW mycket gott ex -PRAKTEX , 3-4, 4,3-4 F 45-85000. Sällsynt i denna kvalitet. 20000
868 1b 3 skill bco, blåaktigt grön. Välcentrerat
stämplat exemplar ( NORRKÖPING 3-10-55), dock något kt, liten tunn fläck. Intyg HOW
(2005) ”godtagbart ex”. 2 000
4000
869 1F-5F skilling banco kpl serie stpl i Facsimile 250
870 2 nrs 3 Lübeck. omvänt avtryck. Sällsynt, 500
871 2 4-k SIGTU(NA) i grotesk, def ht, F 3500 400
872 2 ÅSEN 4-K STPL 27-XXstpl F 2000 350
873 2 otydlig stpl Svenljunga? 27-6- 250
874 2a WASSBAC(KEN ) rättvänd 4 k stpl F4000 500
875 2a NORRKÖPING 1-9-68, AB 300
876 2a NORRKÖPING 4?-3-56, 250
877 2a STH 15-1-56, PRS 4 SK 200
878 2a1 STOCKHOLM 15.3.56., 4 skill bco. PRAKTEX
1000
879 2a2 GEFLE 27-X-56, rättv 300
880 2b STH 8-1-57 , dubbeltand 300
881 2b,var STH 8-8-56, 2märkesbilder 500
882 2c 4sk stpl upp hö, färgstarkt gott ex 400
883 2c SÖDERHAMN 6-9-56, lite kht 200
884 2c,var LUL(EÅ) 10-7, 4-K stpl felperforerad 600
885 2d rättv 4-k stpl 6-9-55, tät botten medeltjockt ppr, variant blå färg fläck t. HÖ OM SKÖLDEN 600
886 2e STH 27-1-57, PR-LYXS 500
887 2e NORBERG 28-9-57, PRS, stpl 1200 400
888 2e GEFLE 1-3-57, INTYG NS 3,4,3 400
889 2e WISBY 7-6-57, AB 4-K stpl 300
890 2e STH 24-10, 56, rättvänd 250
892 2e STH 13-3-57, sidv. vacker 250
893 2e lätt stpl .ÖDE... 200
894 2e,var STH 25-8-57, LYXS , kartongppr, blå fläck under B i Bco 800
895 2f TROSA 5-1-5x, FIN 4-K STPL 500
896 2f STH 7-4-57, klipp, hel rv stpl 325
897 2f KÖPING 26-12-57, AB 250
898 2f STPL ....A 8-8-57, fint ex 250
899 2g ÖREBRO 4-K stpl, bra nyans 500
900 2g RÄTTV 4 K stpl 10-10-56 500
901 2h1,var 3-11-57, 4-k , Bruten ram upptill 250
902 2i KÖPING 9-11-57, OMV PRS, 3,3,3 750
903 2i STH 5?-10, TOPPfräscht felfritt ex 500
904 2i ESKILSTUNA 28-9-57 utan ram!, Lätt vikta htt, obet veck över övre hö hörn , intyg HOW 1,3,3 450
905 2j1 STH 22-9 ,4 skill bco, skifferblå. Fräscht, vackert exemplar med ENORMT UTFLUTET lite kornigt tryck med övre 4 och bokstäverna FYRA nästan utplånade av trycket. ETT EXCEPTIONELLT UTSTÄLLNINGSOBJEKT! Signerat Strandell. 5000
906 2j1 NORRKÖPING 11-10-57, svår nyans 1500
907 2j2 STO 19 OCT, EXTREMT UTFLUTET TRYCK 1500
908 2j2 STH 2-10- , kt, mycket vacker 1000
909 2j2 NYKÖ(PING) 19- 4-k stpl, var Pyra, bht, vht 400
910 2j2 STH 23 MAJ ank stpl 4sk gråultramarin , ktt. Intyg HOW 1,3,2 400
911 2j3 AVESTA 3-12-57, 4-K STPL PRAKTEX på klipp av svåra skiffergrå, Intyg HOW 4,5,4. En av de vackrast kända av denna nyans. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 12500
912 2j3 ÖRNSKÖ(LDSVIK) 18XX, bläckstreck , på baksidan ned hö liten brun fläck (knappt märkbart framifrån ned hö). Intyg HOW 1,3,2 . Svår nyans och vacker framifrån. 1200
913 2k2 AVESTA 5-10-57, 4 k stpl på klipp, fin färg, Nyansintyg HOW. 2400
914 2k3 CARLSHAMN 19-10-57, PRAKTstpl , felfri 3,3,4, .Nyansintyg HOW. Ett mycket vackert märke. UTST. OBJ. 4000
915 2k3 4sk turkosgruppen, fint ex 2,2,2 stpl 14-12-57. Gott ex F 14000 2000
916 2k3 4 sk Gråblå lätt 4-k st 7-10-5(7), F 13000 1500
917 2l STH 30-11-57, PRAKTs 400
918 2l STH 26-11-5, vackert klipp 300
919 2l STH 21-5-58, vackert ex rättvänd stpl 300
920 2l STABY 27-X-57, rättvänd 4-k stpl, små äldersfläckar, svagt tu fläck, F 1500 250
921 2l CARLSCRONA 23-3-58, sidv stpl , färgstark 200
922 2m GAMLEBY 25-6-58, PR-LYXS 1000
923 2m EKESJÖ 19-6-58 4 skill bco i rekonstuerat vågrätt par med
ofullständig tandning. vä ex svagt veck,
800
924 2m TROSA 8-11-58 PRAKT 4-K stpl under öreperioden, , sign SJÖMAN, AB-PRAKTex 600
925 2m 4-k stpl 7-2-58, lyx centr , fint 350
926 2m lätt 4-k stpl 25- 225
927 2mv6 NYKÖPING 29-4-58, PRAKT ex på brevstycke intyg HOW 4,3,5 men är 4,4,5 då märket tydligt är praktcentrerat. ÄVEN VARIANTEN F.YRA. 1200
928 2n STH 9-7-58, rättvänd stpl, pr-lyx centr och fin mörk färg 900
929 2n NORRTELJE 21-6-58 600
930 2n STH 28-5-58. PRS, svaga ålders fläckar på baksidan, 3,3,4 mycket gott ex 500
931 2n 4-sk mörkblå ,1-5-58,fin färg 450
932 2n WEXIÖ 11-5-58. PR 4-K STPL, ngt kht, tryckvar i nedre hö hörn som är avskilt. 350
933 2n1 TROSA 12-7-58 AB-PRS stpl 2000 700
934 2nvar STOCK... 18- Färgkula mellan A-S 500
935 3 GÖTEBORG 27-3?-57, rättvänd stpl , 2korta tandspetsar , bläckstreck nedtill hö på baksidan. Men fint ex. 1500
936 3 prc. lätt stpl godtagbart ex tunn ht, svaga åldersfläckar 1300
937 3a 6sk SÖDERHAMN 21-6, mkt fräscht oreparerat ex, hack i hö marginal 800
938 3a1 STH 13-5-56, hel sidvänd stpl på fräsch 6sk gott-mycket gott ex 2-3,2-3,3 2500
939 3a2 GEFLE 7-10-57, PRAKT STPL , Intyg HOW 7-10-57, 2,1,3 gott objekt. 10000
940 3d 6 skill bco gråbrun i mycket fräscht, prakt -lyx centrerat och felfritt exemplar med lätt klar del av 4-k stpl troligen (HALMS)TAD. Sign Strandell och Sjöman, intyg HOW felfri ”Gott exemplar” (2019) Intyg Sjöman Mycket gott ex 3,4,(3), Svår nyans F 24000 7500
941 3d STH 9... liten röd utländsk stpl, svaft tunn, ktt, Intyg NS godtagbart ex 1,3,1 fin färg av svår nyans F 24000 2400
942 3e STH 2-3-58, 3,3,3 lvht, mycket gott ex , fin 6 skill 2800
943 3f STH 30-4-58 6 SK gråbrun, 2,2,3 gott ex fräscht. Intyg Vagn Jensen "aegte og felfrit."
2200
944 4a NYKÖPING 3-6-56, 4-k stpl i AB-PR på klipp, mycket gott ex 3,3,3 1500
945 4a nummerstämpel 3 Lübeck. omvänt avtryck. Sällsynt, 8sk reparerad. 750
946 4b SOLLEFTEÅ 14-1-57, MYCKET VACKERT, AB-PR, 3, 4, 3-4 2000
947 4b SÖDERHAMN 2-2-, fräsch fin färg 700
948 4bvar fräsch 8sk variant Å i ÅTTA saknas, sign Strandell, UNIK? 4 K stpl 10-10 1000
949 4d stpl ... KÖPING 21-11-56, AB-PRS lysande klargul färg , troligen rep. Nyans F 14000 1200
950 4e KÖPING 5-11-58, OMV PRS, 3,3,3 mycket fint ex av svår nyans 2800
951 4e matt olivaktigt gul, stpl 23-7-57, obet kt, svår nyans, signerad Bühler 1500
952 4e GEFLE 28-1-57, PRS, omtandad F 14000 750
953 4f STOCKHOLM 2-2-58, LYX stämpel. Praktex intyg HOW 4,3,5. 5000
954 4f STH 27-10-57, PRS +2:a stpldel. Intyg Strandell, granskad HOW: felfri. 1800
955 4f SOLLEFTEÅ 30-12-57, hel rättvänd stpl, MYCKET VACKERT, AB, 3, 3 3 1800
956 4f SÖDERHAMN 30-6-57,omv stpl signerad Sjöman. AB ex. 1600
957 4f STH 23-3-58, mycket gott ex 3,3,3 1600
958 4f GÖTHEBORG 30-5-56, PRLYXc, 1500
959 4f STH 22-9-57, INTYG OBE MYCKET GOTT EX 3,4-5, 3. 1500
960 4f HUDIKSVALL 27-11-57, felfritt intyg HOW 3,4,3. 1500
961 4f STH 4-5-57, 8 skill bco, matt gulorange. Frånsett en högst obetydligt kort tandspets, ett fräscht och vackert exemplar. Intyg HOW (1992) ”mycket
gott ex”.
1400
962 4f 8sk felfri stpl 28-9-57, fint ex 900
963 4f STH 31-7 56, vackert ex 800
964 4f lätt st (Köping) 13-1-57, li tu fl. 750
965 4g SUNDSW... 2- , 18, 8SK gul utflutet tryck, välcentr vackert ex , lvht gott-mycket gott ex 2000
966 4g STH 26-2-58, intyg Sjöman kt Gott Ex. 1800
967 4g STH 15-12-57, fin stpl gott ex 2.1-2,3 starktutflutet tryck 1500
968 4g 8sk utflutet tryck STH 23-10-57?, svag stpl, riss i hömarg Intyg Obe godtagbart ex 1,2,2 1000
969 4g AB-PRs Carlscrona 17-6-58, intyg Sjöman vht,khtt, godtagbart ex 800
970 4g CARLSCRONA 29-6-58, fin gul färg, förstärkt ht., godtagbart ex (om tas bort) 700
971 4g 4-k LULEÅ 10-12, ktt,fin färg 500
972 4h Ljusdahl 18-1-58, rättv stpl, 2 vhttt 1000
973 4h lätt rättv 4-k stpl 12-4-, ngt kt. Gott ex 900
974 4h lätt stpl 8sk 5-4-58, gott ex 750
975 4h LULEÅ 4-K stpl, stark färg 2 khtt, godtagbart ex. 500
976 4h GEFLE 28-4-58, ngt def 450
977 5a 24sk stpl GEFLE 21-5-57 AB-Prakt stpl mycket gott ex 5000
978 5a 24sk, nummerstämpel 3 Lübeck. sidvänt LYX avtryck. Sällsynt 3000
979 5b 24-skill MYCKET GOTT EX GÖTEBORG 19-9-56,intyg Sjöman och HOW 3,4,2-3 7500
980 5c GEFLE 12-4-57, FANTASTISK 24sk med extrem färgstyrka och färgtäthet. Intensivt tätt bottentryck som nästan flyter ihop. RARITET i denna färg mättnad. Liten tryckvariant vid skölden. Intyg HOW 3,2,3 8000
981 5c NORRKÖPING 16-1-58, 24 skill bco, orangeaktigt röd. Felfritt färgfriskt
exemplar. Intyg Grenstedt MYCKET GOTT EX och HOW .
6000
982 5e 24 skill brownish-red, blurred print on medium thick paper. Very nice canc. STOCKHOLM 29.6.1858 (näst sista dagen före örevalörerna) . Cert. HOW 3,3,3. "Färgfriskt märke av en ovanlig nyans". Very nice copy. Extremt färgstarkt 10000
983 5e STH 8-6-58, 24sk brunröd utflutet tryck, Intyg Sjöman Mycket gott ex 3,4,3. Sällsynt färgstarkt ex. F 27.000 8000
984 5f 24sk UDDEVALLA, 27-11-57, LYXS, intyg HOW 1,3,5 godtagbart ex småfel -kht F 40000 4000
985 5f 24sk matt ljusröd, GBG 3-6- 58, rättvänd stpl, avtrubbad ht, kt, godtagbart ex, svår nyans F 40000 3000
986 5f 24sk STH 1-1-58, omtandad 1000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13)
987 6a1 1sk tunnt ppr N.i. HOW, kht, 1,3,3. 700
988 6a2 1skill PRAKTEX intyg HOW 4,4,4 1200
989 6a2 1skilcentr ngt ned vä, stpl dito, mycket fräscht AB ex 3,3,3 750
990 6a2 1SK 3,3,4 pr stjärnstpl, mkt gott ex 600
991 6a2 stjärn stpl upp vä, intressant variant , tryckfläck mellan o och marginalen 1mm riss 500
992 6a3 3ö PRAKT ex , Intyg NS 4,4-5,4 felfri med intressant dubbeltand. 1600
993 6a3 prc svart lokal 2 dubbeltänder hö 800
994 6a3 3ö svart lokal PR-LYX stpl på brevstycke, mycket gott ex 600
995 6a3 lätt stjärnstpl ngt uppåt, obet kt, gott ex 500
996 6a3 pr stjärnstpl på klipp 3,3,4 500
997 6a3 3ö mycket gott ex 3,3,3 centr ned vä 450

6,5 VAPENMÄRKEN
998 7 BERGVIK 23-1-73, omv stpl F 1500 600
999 7 ÖST)RA KARUP 3-11-72, 3 ktt, F 1000 250
1000 7+9par 5ö+ 12ö par på klipp med rv stpl STHLM 13-4-72 200
1001 7a MARIESTAD 16- X-63, färgstark 400
1002 7a1 HAMBURG K.S.P.A , sällsynt stpl , sign Strandell 600
1003 7a1 GEFLE 8-9-58, PRS, lvht 400
1004 7a1 STH 9-9-58, vackert ex på klipp 400
1005 7a1 stpl 29-20?-58,...svall 350
1006 7a1 STH 6-8-58, svagt veck, 1,3,3 180
1007 7a2 HAPARANDA 9-1-70, PRS, 2:a stpl 1100
1008 7a2 SKENE 15-9-69, PRS 800
1009 7a2 nrs 1 , DANSK, på svåra mörkgröna , signerad O.P. a2 750
1010 7a2,9d3 17ö klipp danmarksporto med svåra sena mörkgröna nyansen och 12ö ljusblå med blå Danska stpl nr 1 och blå Fra Sverige 30-12-68, UTST. OBJ: sign O.P. 7a2,9d3 1500
1011 7b1 PRst HJO 26-1-68, intressant rufftandning med dubbeltänder 450
1012 7b1 fint ex med AB-PR DANSK NRS 1, välc. 200
1013 7b1 Link. 3-12-70 150
1014 7b1 STH 5-12-66, vackert rufft ex 125
1015 7b1,var GBG 1-3-65, 2 dubbeltänder, 3,3,3 75
1016 7b2 prs PKXP nr 10,17-11-68 225
1017 7b2 PKXP Nr 3 21-1-69, LYXS 2:a stpl 200
1018 7b2 DANSK NRS 24 fint ex 150
1019 7b2 GBG 20-7-67, AB 100
1020 7b2,var ALVFES.. 17-10, ÖPPET Ö 150
1021 7c1 CALMAR 26-5-62, PRS , svår nyans 800
1022 7c1 typisk färg ,Falun 4-1 400
1023 7c1 NORRKÖPING 27-2?-64, vacker sidvänd 250
1024 7c2 YSTAD 29-9-72, 5-STRIP 5Ö VAPEN, EX SJÖMAN, INTYG HOW , 3,3(1,1,3,3) mycket gott objekt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 15000
1025 7c2 WREDSTORP 2-4-71, SUPERB, nyansintyg EH. 2500
1026 7c2 GBG 10-1-71, SUPERB, PRAKTex 2000
1027 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 2000
1028 7c2 Nära LYXex FALKÖPING 29-1-72 1500
1029 7c2+ 11e2+14Be,mkt vackert klipp från Rysslandsbrev att. Sjöman gott-mkt gott 900
1030 7c2 ONSALA 13-11-72, PRAKT 500
1031 7c2 PKXP NR 2 25-10-72, PRS 500
1032 7c2 SKÖFDE 6-8-72, LYXS 400
1033 7c2 HUDIKSVALL 8-1-71, PRAKTS 350
1034 7c2 PKXP NR 2 31-10-71, PRAKT 300
1035 7c2 WREDSTORP 16-2-71, PRS T NÄ 300
1036 7c2 TROLLHÄTTAN 22-1-71, PRS 250
1037 7c2 YSTAD 17-1-71, PRAKTs 250
1038 7c2 SUNDSVALL 15-10-70, PRAKTEX 250
1039 7c2 PRs NORA 21-12-72, AB ex 200
1040 7c2 JÖNKÖPING 19-5-73, PRS 200
1041 7c2 Jönk. 17-3-71, tryckvar 150
1042 7c2 KÖPING 9-5-72, P-LYXS, obet 2:a stpl 150
1043 7c2 SOLLEBRUNN 12-12-71, AB-PR 125
1044 7c2 HJO 25-1-72, VACKER AB 90
1045 7c2var Norr)KÖPING 13-9-75,vitt streck ned hö 150
1046 7d WENERSBORG 3-8-65, PR-LYXS svår nyans 300
1047 7d DASNK nrs 1, vc vackert av svårare nyans 200
1048 7d SÖDERTELJE 17-11-66, AB-PR 200
1049 7d STH 29-8-67, RÖD LONDON stpl 150
1050 7d1 CALMAR 12-3-65, fin färg, 2 dubbeltänd. 200
1051 7e1 KATRINEHOLM 17-6-66, PR-LYX 750
1052 7e1 Dansk pr NRS 1 200
1053 7e1 kipp Dansk nrs1 , ,Fra Sverrig 13-1-67 200
1054 7e1 WEXIÖ 22-1-66, AB 100
1055 7e2 KARLSHAMN 3-5-71, NÄRA LYX 2000
1056 7e2 PR Östra Husby 16-4-71 500
1057 7e2 SKARA 7-2-70, PRAKT, lvht 325
1058 7e2 ÖSTERSUND 17-3-70, PRAKT 300
1059 7e2 ÖSTERSUND 5-4-70, PRAKT, 2:a stpl 250
1060 7e2 DANSK nrs 1 SIDV , vc vackert av X 200
1061 7e2 HJO 16-12-70, AB-PRAKT 3-4,5,3-4 200
1062 7e2 ÖSTERSUND 10-10-70, PRAKT, 2:a stpl 175
1063 7e2 LIDKÖPING 27-8-69, PRS, 125
1064 7e2 Kristia... 8-10, pr-lyxcentr 100
1065 7e2 ARVIKA 19-12-70, OMV PRS 100
1066 7e2 HÖRBY 15-9-70, omv prs 100
1067 7e2 KISA 24-4-71, AB-PRS 100
1068 7e2,16e 5ö vapen och 20ö lejon på sällsynt klipp STH 28-6-70 från vapen postanvisning ( HEL AVI F 140.000KR) 1500
1069 7f MALÅ 1-3-74, stpl F 2000 600
1070 7f LIDKÖPING 4-12-73, PRS 2 :a st 250
1071 7f BÅSTAD 27-8-72, LYXS, 2:a stpldel 200
1072 7f WADSTENA 12-5-73, LYXS 2:a stpl 200
1073 7f PKXP Nr 3 NED 29-1-73 150
1074 7f EKSJÖ 3-12-73 PRS, 2:a stpl 150
1075 7f JÖNKÖPING 1-5-72, AB-PRS 140
1076 7f ANK stpl i BLÅ färg 125
1077 7f1 5ö SPEGELTRYCK, Östersund 23-2-73, signerad O.P. 7f1 500
1078 7f2 SUNDSVALL 3-5-73, OMV PRS 100
1079 8 STH 8-1-72, LYXS, 2:a stpl, lite rufftandad 500
1080 8 9Ö VAPEN LUND 1-10-62, hel sidv stpl, flera dubbeltänder 400
1081 8,14B klipp med 9ö+3ö , Lyx stplavtryck Landskrona 24-12-65verkligen dekorativt 1200
1082 8a ÖDESHÖG 2-3-61, 4-K stpl 500
1083 8a 9ö fin färg svår nyans F 3300 400
1084 8a 9ö prakcentr, sypl 12-12 , gott ex F 3000 350
1085 8b PRAKT ex MALMÖ 15-11-64, intyg HOW 4,4,4 , lvht 3200
1086 8b Dansk stpl Nr 1, AB F 3300 600
1087 8b HALSBERG 16-7-64, AB-PRS, 2: stpl,lvht 500
1088 8b MALMÖ 18-6-62, AB, F 3000 500
1089 8b SKARA 11-7-, VACKER sign OP b, F 3000 500
1090 8b STH 4-5-60 AB-PRS ngt kht, F 3000 300
1091 8b stpl 24-2-59, ngt ktt, svårare nyans F 3000 , typisk färg 250
1092 8b,v2 STH 11-3-61, inhak framför nio, en rep ht. F 3000 300
1093 8c PRAKT ex STH 13-1-67 intyg HOW 4,4,5, felfritt 4000
1094 8c MALMÖ 11-4-63, PR-LYXS, kt 1000
1095 8c RINGSTPL 5 ringar, PRAKTstpl , möjligen Kanadensisk. Mycket sällsynt 800
1096 8c AB ex STH 9-11-63,hel sidv+del av utländsk röd stpl Kartongpapper, F 2550 600
1097 8c LIDKÖPING 5-7-65, AB-PR klipp 600
1098 8c 9ö DANSK PRAKT NRstpl 1 500
1099 8c nrs 3 LüBECK, lätt praktstpl, praktcentr men kt ned hö. Svår stämpel 500
1100 8c stpl Hel..., sign Richter 400
1101 8c HELSIN... bra gott ex 2,3,1, fin färg 300
1102 8c a...18... hörnstpl ned vä, bra 9ö 2,3,2 250
1103 8c STH 11-5-68, bra mycket gott ex 3,3,3 250
1104 8d FALKÖPING 16-2-66, PRAKTEX INTYG HOW 4,4,4. 4000
1105 8d HUDIKSVALL 14-4-67, LYX centrerat ex med PRAKT stpl 1800
1106 8d MALMÖ 26-2-65, AB-PR 1400
1107 8d DANSK NRstpl 1, vacker 500
1108 8d DANSK NRS 1 fin 9ö 350
1109 8d MARIESTAD 27-5-6X, 2 dubbeltänder, fin stpl 300
1110 8d,14Bd klipp 9+3ö Luleå 18-11-69 ovanlig kombination 650
1111 8d.var STH 13-1?-65, 2 DUBBELTÄNDER,kht, sign Thorsson lev 8. 250
1112 9 ÅNGBÅTS PXP 23 24-6-72, F 3000 1000
1113 9 STENUNG, STRÅL stpl, rep hörn. 500
1114 9 STORA RÖR 13-1-64, TYP 2 klipp 1200 500
1115 9 PITEÅ 30-9-72, PRS KLIPP, F 400 300
1116 9 WESTANFORS 23-8-70, PRS, stpl 400 250
1117 9 MOLKOM 24-10-70, PRS, STPL 400 250
1118 9 WÄSE 9-10-70, PR stpl 350 250
1119 9 STEHAG 14-1-71, LYXS 250
1120 9 PRAKT ex W:S:B 16-7-66 200
1121 9 GRANGÄRDE 5-8-72, AB-PRS, F 400 200
1122 9 KARLEBY 30-3-72, OMV PR, stpl 350 200
1123 9 STEHAG 12-8-70, PRS, F300 200
1124 9 LOS 21-11-71, AB-PR, stpl F 400 200
1125 9 BORN 18-4-71, PRAKTS 200
1126 9 MÖLNBO 4-5-72, PRS, kt stpl 350 200
1127 9 OTTEBOL 25-1-70?, stpl 400 175
1128 9 ROBERTSHOLM 1-11-71, stpl 350 175
1129 9 LENHOFDA 15-5-71, Rättv, stpl F 400 150
1130 9 ÅNGBÅTS PXP nr 19, 4-... 150
1131 9 NORET 3-6-70, PRS, stpl 250 150
1132 9 BERGSJÖ 10-3-71, rv, kt. F 400 125
1133 9 FLEN 9-1-72, PRAKT 125
1134 9 WARTOFTA 21-3-7, stpl 300 100
1135 9a1 LIDKÖPING 7-9-5, 4-k stpl 200
1136 9a1 STH 12 AUG, färgstarkk 100
1137 9b1 WEXIÖ 15-3-59,4-k stpl extrem färgstyrka 350
1138 9b2 WREDSTORP 5-12-64, LYXS T NÄ 300
1139 9b2 NORRTELJE 20-5-64, PRS färgstark 250
1140 9b2 STRÅL stpl Robertsholm 225
1141 9b2 STH 29-9-66, PRAKT 200
1142 9b2 MARIESTAD 10-11-64, LYXS klipp 200
1143 9b2 MISTERHULT 28-8-64, stpl F 200 100
1144 9b2 BACKE 25-4-65 LYXS, 2 dubbeltänder 100
1145 9b3 Ö.S.B 4-8-69, SUPERB ktspts 400
1146 9b3 EKSJÖ 28-3-68, LYXS 200
1147 9b3 UMEÅ 3-6-68, PR-LYX KLIPP 200
1148 9b3 PKXP.Nr3 12-4-71, PR-LYXstpl 150
1149 9b3 ÅMÅL 6-6-69, PRAKT 125
1150 9b3 MARIESTAD 13-5-67, ngt svag PR 100
1151 9c1 GOTHEBORG 30-5-60, BLÅ PRS 200
1152 9c2 HALSBERG 27-1-64, LYX 2000
1153 9c2+ 7b1(2st)+14Bc1 , på vackert 3-färgsklipp med rv stpl Arboga 5-8-66,12ö med variant vit fläck i Ö 400
1154 9c2 TÖREBODA 8-10-66, PR-LYX 400
1155 9c2 NORRKÖPING 14-9-66, LYXS 300
1156 9c2 STH 20-6-66, LYXS 200
1157 9c2 BURGSVIK 4-7-65, LYXS 200
1158 9c2 ÖSTHAMMAR 13-8-63, PRAKT 200
1159 9c2 STH 18-10-64, LYXS 200
1160 9c2 WREDSTORP16-11-66, PRS T NÄ, skruvavtryck 100
1161 9c2 WEST STAM BANAN 15-7-63, omv LYXs 100
1162 9c2 Calmar 15-9-66, prakt 100
1163 9c2 HJO 13-10-65, PR-LYX 100
1164 9c2 ÖSTERSUND 27-4-66, LYXS 100
1165 9c2 HÖGANÄS 17-12-66, PR-LYXS , pos 40 100
1166 9c2 MISTERHULT 5-9-64, stpl F 200 75
1167 9c3 MOTALA 23-8-70, LYXS 400
1168 9c3 FALKÖPING 20-6-68, PR-LYX 250
1169 9c3 FALUN 27-8-71, LYXS, pr-lyxex 250
1170 9c3 prs par HALMSTAD 4-7-70 200
1171 9c3 KUMLA 28-4-71, PRAKTs 200
1172 9c3 PKXP NR 1 4-11-71, PRAKT 200
1173 9c3 ÅNGBÅTS PXP nr 16 11-8-70, 2 khtt 200
1174 9c3 KALMAR 18-1-70, LYXS 200
1175 9c3 Hudiksvall 7-5-71 150
1176 9c3 DANSK NRS 24 fint ex 150
1177 9c3 MALMÖ 12-12-67, LYXS 150
1178 9c3 WREDSTORP 15-3-70, PRS T NÄ 150
1179 9c3 DANSK NRS 24 100
1180 9c3 w.s.b. 22-9-67, prs 100
1181 9c3 ÖSTERSUND 21-3-69, PR-LYXS 100
1182 9c3 HALSBERG 15-11-67, PRS 100
1183 9c3 MORA 31-12 4-K stpl vacker 100
1184 9c3 FALUN 20-6-67, LYXS klipp 100
1185 9c3 PKXP. Nr 2 12-7-71, PR-LYXstpl 100
1186 9c3 ÖSTHAMMAR 8-4-70, PRS 100
1187 9c3 YSTAD 31-5-70, PRAKT 100
1188 9c3 LUND 25-9-67, PR-LYXS 100
1189 9c3 Engelholm 23-6-70, prs 75
1190 9c3,v6 STH 7-6-68, UTROPSTECKNET 600
1191 9c3v13 ÖREBRO 3-3-72, AB-PR punkt på G 200
1192 9c3var ÖSTERSUND 3-3-72, PR-LYXS 110
1193 9d1 WISBY 21-6-60, LYXS 200
1194 9d1 NYLAND 4-11-60, LYXS ktsps 200
1195 9d1v10 12Ö FLÄTAN lätt stpl GÖ 16- 125
1196 9d2 ÖREBRO 27-7-66 50
1197 9d3 STH 8-2-69, LYXS 250
1198 9d3 PKXP NR 1 8-2-70, PRAKT 200
1199 9e1 STH 5-6-60, AB-PR 125
1200 9e1 UDDEVALLA 31-8-60, AB-PR 100
1201 9f1 WISBY 9-3-61, PRS, ngt kht 200
1202 9g,v14 Götheborg 24-7-61, streck över vä 1284125
150
1203 9h SKARA 25-9-62, PR-LYX, nyansi. HOW 1000
1204 9h,var STH 12-9, tjockt kartongpapper 400
1205 9h,var JÖNKÖPING 12-12-62, def ramlinje vä 250
1206 9i GBG 31-8-61, LYXS, nyansintyg HOW 500
1207 9i 12ö DANSK AB-PRAKT NRstpl 1 100
1208 9j GAMLEBY 5-10-61, LYXS 300
1209 9k GEFLE 19-6-62, PR-LYX 3500
1210 9k Wexiö, 2 märkesbilder 400
1211 9k STH 30-6-62, F 950 300
1212 9k STJÄRNSTPL kladdig på klipp 200
1213 9m PKXP No7 NED 23-7-72, stpl F 800 400
1214 9m PKXP Nr 1 NED 5-6-72, PR-LYX 300
1215 9m HELLEKIS 26-4-72, AB-PR S stpl 350 200
1216 9m STH 10-6-72, PRAKTEX 200
1217 9m PKXP Nr 3 NED 14-9-72, stpl F 300 150
1218 9m ÅNGBÅTS PXP nr 16 25-... 150
1219 9m FILIPSTAD 26-4-72, AB-PR fin färg 100
1220 9m UMEÅ 14-7-72, AB-PR 100
1221 9m LJUSNE 8-6-72, stpl F 300 100
1222 9m WISBY 2-6-72, vacker 12ö gulakt ppr 50
1223 9m,var NOR)DMALING 28-5-72, STOR BLÅ FÄRGFLÄCK under SV 200
1224 9v7 12ö runda inhaket stpl hö, F 500 150
1225 9var 3st 12ö med extrema dubbel-trippeltänder 200
1226 9var STH 3-5-67, 2 märkesbilder, klipp 150
1227 10 BLÄCKMAK 29-9-69, ovanligt på 24ö 500
1228 10a STH 2-7-58 OMV PRAKTstpl , liten tunn fl. Sällsynt 2 DAG! 1500
1229 10a WISBY 22-7-58, PRAKT 22 dag 400
1230 10a STH 14-6-62, MKT FIN FÄRG 200
1231 10a vc ex 4-k stpl 175
1232 10b STH 27-1-63, AB 350
1233 10b1 vackert par STH 5-12 59 F 1650 för AB 300
1234 10c NORRTELJE 18-9-58, PRAKTEX , svår nyans 600
1235 10c STH 1-2-59, sidvänd, pr-lyx centr. MYCKET VACKERT EX 300
1236 10c WARBERG 31.12.59, omv pr-lyx 300
1237 10c STH 8-11-59, AB 200
1238 10c DANSK AB-PRAKT NRstpl 1, 24ö 200
1239 10c STH 6-12-59, svår nyans 175
1240 10c STH 18-4-59, AB 3,3,3, lvht 150
1241 10c ULRICEHAMN 9-7-5X, svår nyans 100
1242 10d1 STH 5-12-64, PRAKT 350
1243 10d1 STRÖMSTAD 4-7-63, PR 250
1244 10d1 Linköping 22-7-65, fantastisk färg 200
1245 10d1 BOXHOLM 2-9-64, PRAKTstpl 200
1246 10d1 HEDEMORA 31-7-62, PRS 200
1247 10d1 LANDSKRONA 22-4-64, dubbeltand 100
1248 10d1v2 STH -63, klipp, variant ÖRF 150
1249 10d1var STH 24-9-64, 5ST dubbeltänder 200
1250 10d1var WARBERG 8-11-64, 2 dubbeltänder, stor gul färgtrycksfläck 150
1251 10d2 SÖDERKÖPING 4-5-70, PRS 300
1252 10d2 LINKÖPING 9-7-69. PRAKTs 300
1253 10d2 SÖDRA ST. BANAN 9-10-67, PRAKT 300
1254 10d2 NORRKÖPING 17-11-70, AB-PR 200
1255 10d2 WREDSTORP16-5-71, PRS T NÄ, 200
1256 10d2 DANSK AB-PRAKT NRstpl 1, 24ö 150
1257 10e Bläckmakulerat omv W 250
1258 10e STH 11-4-62, AB 110
1259 10e 4-K stpl ... STAD 24-9-60, vacker 100
1260 10f2 RECOM. stpl+ PD, unik makulering? 1000
1261 10g1 GÖTEBORG 26-11-65, 5-STRIP 24Ö VAPEN, INTYG HOW , 2,4(4x1,3) gott objekt. riss och missfärgning på ett märke, någon enstaka kt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! Dessutom 1855 års perforering! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 12000
1262 10g1 JÖNKÖPING 2-9-64, fin rufftandn 100
1263 10g1 WESTERÅS 29-10-64, omv prs 100
1264 10h1 GBG 26-9-66, rättvänd 90
1265 10h2 LAXÅ 14-8-67, LYXS 1000
1266 10h2 FALUN 6-3-70, PRAKT 250
1267 10i SÄFSJÖ1-3-72, OMV PRS 200
1268 11 PRAKTex PKXP:N.1,16-2-70 750
1269 11 STORA TUNA 9-9-72, kht, stpl F 2000 650
1270 11 KARLSTORP 16-5-72, PRS, riss, s 1000 400
1271 11 GBG -68+ Röd Londonstpl 90
1272 11a STH 17-6-59, sidvänd , underbart vackert 300
1273 11a WISBY 8-2-63, rättv stpl , 2 dubbeltänder 150
1274 11a ASKER(SUND) 4-K STPL 100
1275 11b UNIK PORTUGAL STPL "240" också STH 6-10-1863, UNIKT OBJEKT 1500
1276 11b ÅTVIDABERG 2-2-62, PRAKT 400
1277 11b ÖSTRA HUSBY 5-12-63, PR-LYXS 350
1278 11b PRs STH 10-9-58, tidig st 200
1279 11b WEXIÖ 2-1-63, AB-PR 150
1280 11bv4 SKENINGE 9-6-63, streck över E 175
1281 11c GRISSLEHAMN 16-1- 125
1282 11d2 PR-LYXex stpl ÅBY 1-5-71, intyg EH 4,5,4.,lvht 1750
1283 11d2 HUDIKSVALL 2-8-70, PRS dubbeltand 125
1284 11d2 ANDERSLÖF 1-8-71 100
1285 11e,14c2 30ö+3ö på 33öre PRS ONSALA 11-5-70 POSTANVISNINGSKLIPP, STOR SÄLLSYNTHET, 3ö ett hörn troligen reparerat, annars praktobjekt. 2000
1286 11e1 STH 13-4-66, LYX centr 150
1287 11e1 FJELLBACKA 21-10-64, rättv stpl 90
1288 11e1var TJELLMO 1-12?-66, vacker rättv stpl och LYX centrerat, ramlinje upp hö flätig 200
1289 11e2 30 öre brun. Prakt-Lyxexemplar st LIDKÖPING 14.6.70. Intyg Obe 4,4,4-5 1600
1290 11e2 Wisby 9-8-71 275
1291 11e2 GBG 16-9-71, PRAKT 250
1292 11e2 HALSBERG 15-11-70, AB-PRS 110
1293 11f WREDSTORP21-1-72, LYXS T NÄ, 500
1294 11f Stockholm Norr 5-6-72, hel sidvänd 100
1295 11f NORSHOLM 28-4, stpl F 500 100
1296 11g CARLSTAD 27-5-72, PR 300
1297 11g STH 17-4-72, AB-PR 250
1298 11g HELSINGBORG 25-5-72, sidvänd 200
1299 11g GEFLE 22-7-72, PRS 200
1300 11g Upsala 1-5-72, VACKER 150
1301 11g CARLSTAD 9-6-72, AB-PRs fin färg 125
1302 11h ENGELHOLM 7-9-72, LYXS 500
1303 11h KALMAR 1-7-72, praktstpl första dag för ringtyp 250
1304 11h PKXP NO 6 UPP 9-8-72, rv, stpl 200 125
1305 11h LJUSNE 23-2-72, AB-PR 100
1306 11h STH 31-5-72, VACKER 100
1307 11h EK)SJÖ 0-2-71, fin chokladbrun 100
1308 12 GEFLE 10-10-58, AB-PRAKT 600
1309 12 STH 20-11-67, AB, 2 dubbeltänder 250
1310 12 GBG 7-4 -68 200
1311 12a Norrk. 15 3.6x 300
1312 12a STH 14-7-65, färgstark 250
1313 12a del 4-k stpl -60 175
1314 12b LUND 11-4-61, AB-PRS 300
1315 12b EKSJÖ 3-11-6. vackert ex rätttv. stpl 225
1316 12b STH 9-10-6X 200
1317 12b WADSTENA 3-8-6x 200
1318 12bvar 50Ö extremt rufftandad stpl 29-4? 250
1319 12e WESTERVIK 31-5-63, omv PR-LYXS 300
1320 12e WARBERG 29-, , pr-lyx centr 250
1321 12f STH 29-10-66, AB 300
1322 12f1 VINGÅKER 10-3-67, PRAKTstpl 800
1323 12f1 Carlskrona 14-4-65,AB-PR 750
1324 12f1 Carlshamn 16-10-66 prs, vht 250
1325 12f1 BOLLNÄS 20-8-67, ab-prs, dubbeltand 250
1326 12f1 MALUNG 29-1-66, PRS , 2:a stpl 225
1327 12f1 STH 28-12-65, OMV PRS 200
1328 12f1 Strengnäs 17-10?, fin 50ö 175
1329 12f2 HUDIKSVALL 28-3-71 1000
1330 12f2 HULL
20.12.71. ,50 öre i välcentrerat, mycket vackert exemplar,enbart makulerat med engelsk stämpel . Intyg Obe.3,4,3
800
1331 12f2 ÅTVIDABERG 18-7-68, mycket vackert välcentr ex 500
1332 12f2 HEMSE 8-12-69 AB-PRS 300
1333 12f2 BORÅS 10-6-69, AB 200
1334 12f2 MARIESTAD 29-11-71, omv PRS 200
1335 12f2,var stpl ... EBORG 16-2?-70, dubbelram vä 200
1336 12f2var 50ö FANTASTISKT TJOCKT STYVT KARTONGPPR, stpl STH 20-12-67, OSANNOLIKT PAPPER 1000
1337 12g2 FALUN 16-2-69, PRS 350
1338 12g2 NYKÖPING 3-1-72, PRS 300
1339 12g2v Kartongppr STH 9-8-67, röd fransk stpl 300
1340 12h SVEG 3-10-72, PRAKT 3000
1341 12h RAGUNDA 27-7-72, PRAKTEX 4,5,4 1250
1342 12h FRA SVERIGE 26-7-73, PRAKT 1000
1343 12h omv PRs Nyland 18-4-72 450
1344 12h HELSINGBORG 16-6-72, rättvänd stpl 300
1345 12h KRISTINEHAMN 9-8-72, omv 225
1346 12h GBG 3-9-72, AB obet kt 150

12,5 BRUN LOKAL
1347 13 STO ... lätt stpl, dubbeltand ned vä gott ex 500
1348 13a STH 4 TUR 13-10, rvstpl , mkt fint ex 1300
1349 13a STH 9-7- 2 TUR, mycket gott ex 3,4 ,3 1000
1350 13a STH 2 TUR 11-9 , AB-PRS, PR-LYXcentr, 3, 4-5 3-(4) mycket fint ex 1000
1351 13a GÖTEBORG 3-10-62, lätt ab-prs , svag 2:a stpl. , lvht. Vackert ex 900
1352 13a 3ö brun st ...OGA 28-3?-63, gott-mkt gott 750
1353 13a MALMÖ 26-6-63?, FINT EX 500
1354 13a 3ö olivbrun LYXcentr, vht,kraftig st NOR... 400
1355 13b STH 2 TUR, AB, 3,3,3 vackert ex 800
1356 13b SUNDSVALL , intyg HOW gott ex 2,2,2 600

13,5 LIGGANDE LEJON
1357 14-16 DANSK NRS 24 på 3, 17, 20 ö 350
1358 14A NORRKÖPING -64, rättvänd stpl , 3ö olivaktigt gulbrun typ 1 700
1359 14A NORRKÖPING 31, centr ned vä, F 5500 500
1360 14Aa DANSK NR STPL 3, Raritet UNIK PÅ 14a?, signerad O.P. 14Aa enligt F 2020 2000
1361 14Aa STH 22-4 5 TUR, BRA AB ex 3,3,3 1250
1362 14Aa NORRKÖPING 28-, bra stpl ex 2,3,1 750
1363 14Ab STH 1 TUR 16-3, rufftandat fint ex 2,2,3 750
1364 14Ac MAL(mö) 15-9-6x , FINT EX 800
1365 14B K.B. AUS SCHWEDEN , PRAKT stpl 400
1366 14B par STH 27-3-72, var 200
1367 14Bb 2 märkesbilder ,n.i HOW 450
1368 14Bb STH 21-6- 4 tur, EXTREMT RUFFT. 400
1369 14Bc1,var 3ö EXTREM RUFFTandning, 8-8-6x 200
1370 14Bc2 PRs STH KK 6-6-68 200
1371 14Bc2 ENKÖPING 23-2-69, PRS 200
1372 14Bc2,v2 GNESTA26-8-69, lvht, fint ex 90
1373 14Bc2v2 Praktex Typ III,sth 2tur 19-8 500
1374 14Bd 3 öre typ II. Mycket vackert vågrätt 4-strip
(kt , pos3 är TYP III), där varje märke stämplats med
ringstämpel ”1”. UNIK ENHET MED UTLÄNDSK STÄMPEL?
2000
1376 14Bd GBG 9-1-71, LYX 2:a stpl 200
1377 14Bd STH 29-12 4 TUR, PRS, dubbeltand 200
1378 14Bd,var GEFLE 31-12-69, tryck var i ö vä hörn 250
1379 14Be LJUSNE 1-12-70, PRAKT 400
1380 14Be ÖSTERSUND 27-10-71, PRAKT 300
1381 14Be UPSALA 23-1-71, LYXc, AB-PR 200
1382 14Be BLÅ FINSK ANKstpl 7-6 200
1383 14Be GBG 10-11-70 150
1384 14Be FRANCO. inom ram 150
1385 14Be MOHOLM 9-4-71, PRS 150
1386 14Be BLÅ FINSK ANK stpl 125
1387 14Be DANSK NRS 1 100
1388 14Be GRYTHYTTEHED 12-1-69, omv LYXs 100
1389 14Be LIDKÖPING 1-9-69 75
1390 14Bev2 STH 5 (TUR) 8-1, huvudtyp 3, F 300 75
1391 14Bf Superb GBG 5-1-72,2:a st 500
1392 14Bf PKXP NR 1 13-11-71, 125
1393 14Bf,v2 STH 18-4- 3 TUR, AB , TYP III 150
1394 14Bg HAPARANDA 2-10-72, PRAKT 500
1395 14Bg SUNDSVALL 5-6-72, LYXS 500
1396 14Bg KÖPING 4-10-72, LYXS 500
1397 14Bg ÖSTERSUND 5-7-72, AB-PR 200
1398 14Bg UPSALA 5-11-72, PR-LYXS 200
1399 14Bg STH 15-12 3 TUR, PRS 200
1400 14Bhvar HJORTQVARN 12-9-72, PR-LYXS kht 150
1401 14Bv3, 7,16", vackert 3 färgs klipp GBG 8-8-71, märkesvärde ca 700 350
1402 14Bvar Felperforerat genom märket 200
1403 15 VACKER DANSK NRS 24 500
1404 15a ÅMÅL 19-5-69, PR-LYX stpl , sign O.P. a 1000
1405 15a KALMAR 18-5-66, sign, AB-PRAKT 750
1406 15a WREDSTORP 27-4-66, första månad prs T NÄ, 500
1407 15a MALMÖ 4-7-66 450
1408 15a ÖDESHÖG 7-10-66, vacker 17ö 350
1409 15b1 WESTERVIK 3-10-67, PRAKTEX 1000
1410 15b1 AB-PR Dansk nr stpl 1 700
1411 15b1 PITEÅ 7-6-69, AB 250
1412 15b2 WALDEMARSVIK 21-6-70, LYXEX, intyg HOW 5,5,5 3500
1413 15b2 PRAKTex KALMAR 27-8-68, intyg HOW 4,4,4 2800
1414 15b2 AVESTA 21-12-72, PRAKTRX 4,4,4 1200
1415 15b2 17ö stark färg, BLÅ DANSK prakt nrs 1 750
1416 15b2 BLÅ DANSK NRS 1, AB-PR 750
1417 15b2 WSB 9-4-68, PRAKT 650
1418 15b2 hel rv st FRA SVERRIG 19-2-68, AB F 1650 600
1419 15b2 DANSK NRS 227 ,svår stpl,praktex 4,4,4 600
1420 15b2 DANSK NRS 227 , svår stpl 500
1421 15b2 LINDESBERG 28-8-70, LYXS, 2:a stpl 500
1422 15b2 HALMSTAD 21-10-67, PRS 500
1423 15b2 omvänd DANSK NRS 227 , svår stpl 300
1424 15b2 KRISTIANSTAD 16-?-69, rättvänd stpl 200
1425 15c WEXIÖ 28-11-70, Intyg HOW 3,3,3 4500
1426 15c Pkxp Nr 2 1870 attest Grönlund Felfritt 1500
1427 15c SO)LLEFTEÅ 2-X-70, fräscht gott ex 2.3.1 1500
1428 15c 17Ö grå MALMÖ 28-1-72, tu fl 700
1429 16 20 öre med strålstämpel HOFVA, ett intressant exemplar då strålstämplar på andra valörer än 12 öre är ovanliga. liten tunn fläck 1000
1430 16, 27 UNDERBAR KOMBINATION 20ö LEJON och 1 RIKSDALER RINGTYP T 14 PÅ BLAND FRANKERAT KLIPP, rättvända stpl LANDSKRONA 14-2-73 1600
1431 16a UDDEVALLA 11-9-67, AB 150
1432 16a MALMÖ 16-10-66, AB 150
1433 16a STH 23-6-66, välcebtr AB 125
1434 16a Stockholm 13-7-66, PRS, ktt tandspetrar 70
1435 16b1 DANSK NRS 24 fint ex 200
1436 16b1 CHARL(OTTEN)BERG 2-3, färgstark 150
1437 16b2 STH 26-3-67, pr-lyxcentr 100
1438 16c PRs Östersund 5-7-70 200
1439 16d BACKE 5-8-70, LYXS, 2 :a stpl 200
1440 16d BLÅ DANSK NRS 1, ktspts, AB 100
1441 16e ÖSTERSUND 18-12-70, PRAKT 500
1442 16e HUDIKSVALL 5-11-72, PR-LYX 500
1443 16e GAMLEBY 21-1-71 350
1444 16e Tjellmo 2-4-72, prakt 300
1445 16e STABY 15-10-69 LYXS 250
1446 16e UPSALA 13-4-72, PRAKT 200
1447 16e JÖNKÖPING 28-6-71, PRS 200
1448 16g Superb Grythyttehed 15-1-73 1400
1449 16g NÅS 30-4-72, PR 250
1450 16g HELSINGBORG 26-8-75, AB-PR, sen st 250
1451 16g HERNÖSAND 20-12-72, PR-LYXS 250
1452 16g NORDMALING 10-12-72, AB-PR 200
1453 16g RAMSBERG 12-3-73 125
1454 16g NYKÖPING 8-2-72, AB-PR 100
1455 16g,21i, 25c, Unik bland kombination 20ö Lejon, 30ö+12ö Ringtyp =62ö (assporto) på klipp PRAKTs ÅRJENG 18-4-73 1600
1456 16v2 ESKILST... ÖPPEN 0 nedtill F 1000 200

16,5 RINGTYP T 14
1457 17 STH 3-3 3 3 3 TUR, AB PR 5x 3 100
1458 17 BLÅ FINSK ANKstpl 18-8 100
1459 17+19+22 Bläckmakulerat klipp från 28 öres brev 400
1460 17,19,22 28ö 3 färgkl. ,STH 28-11-74 250
1461 17b STH 15-8- 6 tur 400
1462 17b TUMBA 13-8-72, liten 2:a stpl, antydan till dragspel 250
1463 17b 3ö GULBRUN, ...STAD 72, fint ex 250
1464 17b TUM)BA 13-8-72, 2 små dragspel 225
1465 17b TUM)BA 13-8-72, AB-PRstpl , ngt kt 210
1466 17b STPL ... STAD 22-11-72, fint , svår nyans sign OP b 200
1467 17c STH 16-4-3 TUR, PR-LYXS 250
1468 17d SMEDJEBACKEN 7-7-73, AB-PR 100
1469 17d ÖRNSKÖLDSVIK 3-8-75 lysande BLÅ st 100
1470 17e HERNÖSAND 13-11-75, PR-LYX 800
1471 17e GBG 28-1-76, PR-LYX 350
1472 17e FINSPONG 13-4-75, PRS 300
1473 17e STUGUN 29-11-75, PR-LYXS 200
1474 17e MÅLILLA 9-5-74, AB-PRAKT EX 110
1475 17e ESKILSTUNA 28-7-74, PRS 100
1476 17e STH 6 TUR 22-5, AB-PR 3-4,5,3-4 100
1477 17f lodr. 4-strip GBG 6-5-76, F 1100 400
1478 17f STH 6-9-76, PRS 200
1479 17f ÅMÅL 1-12-76, PRS 150
1480 17f MARIESTAD 23-9-75, PRAKTEX 150
1481 17f ÖREBRO 4-10-75 mkt vackert ex 100
1482 17f STH 16-2-76 1 TUR, PRS 100
1483 17f STH C 8-7-77, SIDV , PR-LYX CENTR 50
1484 17fv4 STH 6 TUR 6-3, 2 märkesbilder, F 1500 250
1485 17g STH 6 tur, lyxs 18-12-77 600
1486 17g KARLSKRONA 16-11?-75, BLÅ stpl 250
1487 17g STH KE. 26-10-76, FÄRGSTARK 250
1488 17g ÖSTRA TORP 9-5-76, LYXS, del av Rekommenderas stpl 200
1489 17g STH 24-7 2 TUR, PRS,hyssjning hö 150
1490 17g STH 22-7- 3 TUR, PRS utan årtal 150
1491 17g STH 21-6-76 6 TUR, PRS 150
1492 17g WINGÅKER 8-12-76, fin rufftandn 50
1493 17g,v8 KATRINEHOLM 26-8-76, PRS skuggad3 100
1494 17h,var NORA 9-9-77, 2märkesbilder 200
1495 17v4 Ystad 6-6-76 100
1496 17v4 STH 21-3-78,ktspts 50
1497 18 FÄRILA 5-5-78 1000
1498 18 STH C 6-4-79, PR-LYXS 1000
1499 18 ÅMÅL 28-10-79, PRAKT 4ö 1000
1500 18 WÄDERSTAD 17-9-78 PRAKT 4ö 4,4,4 600
1501 18 TOARP 3-4?-78, rv vacker stpl 500
1502 18 Kristianstad 17-6-78, AB 400
1503 18 VESTERTRYSERUM 21-12-78, PRS 300
1504 18 STH SÖD 15-1-79, REKOMENDERASst 250
1505 18 BORN 5-6-79, vacker stpl 200
1506 18 SKINNSKATTEBERG 9-4-79, 3,3,3 kt spts, ab 200
1507 18 KÖPING 18-8-77, fin 4ö t 14 200
1508 18a MARIESTAD 20-4-78, PRS 4 ö mörkgrå 600
1509 18a JÖNKÖPING 7-9-78, Intyg HOW lätt vikt ht, anilinpunkter, 3-4, 4-5, 4, mycket gott till praktex 600
1510 18a ÅTVIDABERG 18-8-79, PR-LYXS 4ö 600
1511 18var PKXP No 8 29?-1 , starkt förskjuten tandning 500
1512 19a STH 8-8-72, tidig stpl 200
1513 19a STH 5-10-72, rättvänd, 2:a stpl , F 800 175
1514 19b STOCKH... 17-5-, DRAGSPESL 2 ST 200
1515 19b HERNÖSAND 7-9-73, PR-LYXS 2:a stpl 140
1516 19b,var MSTAD 8-2-73, 2 märkesbilder 200
1517 19c ÖREBRO 1410-74, PRS färgmättad 200
1518 19c GEFLE 22-6-73, PRS 200
1519 19c LINKÖPING 13-10-73, PR-LYXS 200
1520 19c WESTERÅS 20-7-73, PRS 200
1521 19c,v2 ÖREBRO 17-1-74, fin, skuggad 5 100
1522 19c,var stpl ...RBERG 22-X-74, övre ram saknas 200
1523 19cv2 hörnsrpl 75
1524 19d pr TIERP 12-8-74 400
1525 19d NORA 29-12-74, PRAKT 300
1526 19d,22c WARBERG 6-8-75, PRAKTKLIPP 125
1527 19e ÖREBRO 3-7-74, PRAKT 1250
1528 19e ARVIKA 22-9-74, PRAKT 750
1529 19e KIL 14-9-74, PRAKT stpl par i svåra nyansen. ,mycket svår i prs par. UTST obj. 700
1530 19e BLÅ stpl HEDE... 22-11-74 200
1531 19e stpl ... REÅS -75 , färgtypiskt ex 200
1532 19e LILLA EDET 3-12-74, AB 175
1533 19e,22d WEXIÖ 18-3-75 5Ö SVÅRA NYANSENoch 20ö på klipp F 650 175
1534 19e,22e STH NORR 13-11-75, PR-LYXS klipp svår nyans 5ö på poostanvisningsklipp 350
1535 19f ÖREBRO 27-10-75, PR-LYX 400
1536 19f ÖSTERSUND 28-8-76, PR-LYXS 200
1537 19f,22h HULTSFRED 29-7-77, LYXS klipp 200
1538 19f,v2 NORRKÖPING 4-3-76, LYXS PRAKTEX 250
1539 19g STRÖMSTAD 6-7-75, PR 200
1540 19g ÖSTERSUND 5-10-76, PR-LYXS 100
1541 19g,20e UDDEVALLA 19-2-75, PRAKT klipp 100
1542 19g,22d BLÅ P-LYXS HEDEMORA 4-11-75, klipp 500
1543 19gv3 MALMÖ 15-12-74, 2 märkesbilder F1500 350
1544 19h Jönk. 18.1.78 200
1545 19h KARLSTAD 6-2-77, PRS 150
1546 19h,22e QVISTRUM 30-12-75, VIOLETT PRS, både 5, 20ö med skuggade siffror 500
1547 19h,22g HÖÖR 10-1-77 , LYXS klipp 150
1548 19h,22h TOREKOW 16-10-76, PR-LYXS 200
1549 19h,33a OSKARSHAMN 22-11-77 , LYXS klipp 200
1550 19h,v2 QVISTRUM 18-12-75, VIOLETT PRS, 250
1551 19h,var JÄREDA 9-12-78, AB-PRs utflutet tryck 100
1552 19hv WESTERÅS 4-5-78, PR-LYXS skugg 5 100
1553 19hv2,33a Nya Kopparberget 1-11-77, lyxs 200
1554 19hv5 NORRTELJE 20-11-77, LYXS 125
1555 19hv5 NYKÖPING 9-5-77, PRAKTstpl 75
1556 19hv5,33a OSKARSHAMN 22-10- 77, t 14+ t 13 100
1557 19v5var stpl...NABY 9-2-78, färgmättat tryck som färgstreck till vä., skugg siffra 3 ställen 100
1558 20a STH Norr 21-10-72 800
1559 20a Falk..., Gott ex 600
1560 20a STOCHOLM ? (14-2 ?) 72, bra ex 400
1561 20a HELSING(BORG) 8-, svår nyans 400
1562 20a G... 2X- 18... välc fin a nyans 400
1563 20a Göteborg 13-7-72, tidig stpl F 2000 250
1564 20b STH 2-7-72, PR-LYXS 2 :a DAGEN!, övre hörntänderna med fettfläck 500
1565 20b LYXc stpl ex..anstad... 125
1566 20b GBG 2-1-73, PRAKT stpl 110
1567 20b Stockholm 22-8-73, vacker 100
1568 20c PRs GBG 1-12-73 900
1569 20c NORRKÖPING 16-12-73, AB 300
1570 20c,19c,21 6+5ö par+12ö (def hörn)= 28ö, Fin färg komb., svår nyans 6ö. MALMÖ 8-11-73. 500
1571 20d KALMAR 2-5-74, AB 125
1572 20d,v8 WARBERG 23-4-74, PRS linjeRr marg 350
1573 20e STH 12-...., F 700 200
1574 20e,19f BORÅS 10-1-76, LYXS klipp 125
1575 20f,g,h 3st grå , Wexiö,Örebro, Landskrona 21-10-74. F 2600 400
1576 20g WESTERÅS 5-8-74, mycket vacker sidvänd 250
1577 20g GÖTEBORG 21-8-74 AB-PRAKTs 200
1578 20g M... 18 -12 fint hörnstpl ex 150
1579 20g PKXP NR 2 NED 14-8-74, omv prs 150
1580 20h Grythyttehed 4-9-74, LYXs blåkritestreck 350
1581 20h TIERP 19-7-76, AB-PR, F 1000 300
1582 20h STH 2-4-75, prs, 2:a stpl, svår nyans 275
1583 20h HÄR... 225
1584 20h Stockholm 7-1-75, PRS, vht 200
1585 20h STH 6 TUR 13-1, FIN FÄRG 200
1586 20i ASKER 25-3-76, PRS, lvht 300
1587 20i RONNEBY 9-8-75, PRAKTEX, 4,5,4 300
1588 20i Örebro 16-7-75 250
1589 20i AB-PR STH 3-tur 13-5 150
1590 20i FILIPSTAD 26-10-75 125
1591 20i ÖREBRO 19-6-75, RV stpl 110
1592 20j ALSEN 25-7-77, PRS 300
1593 20j STH 22-5-76, PR-LYXS 200
1594 20j WÅ... 1X-1 , violett stämpel 100
1595 20j DÄDESJÖ 11-5-76 rättvänd 100
1596 20j KALMAR 9-8-77, hel sidvänd 100
1597 20j,v8 STH 19-4-76, PRS, färglinje, kt 150
1598 20jv2 KR)YLBO -77, skuggad sexa 100
1599 20k GBG 5-1-78, PRAKT 400
1600 20k KALMAR 28-2-78, PRS, 2 :a stpl 200
1601 20k STH 6 tur 31-1-77, 2 MÄRKESBILDER 200
1602 21 WÅRDNÄS 22-3-75, PRAKTs , F 2500 E ÖG 1500
1603 21 FÄRLÖF 19-12-74, L-LÄN, SVÅR stpl F 2000 och i praktkvalitet 1500
1604 21 FORS 22-11-75 , W-LÄN, SVÅRA orten se gammal Facit ortstämplar. Postal 2000kr 1000
1605 21 LUNGSUND 11- , mkt svår stpl F 3000 500
1606 21 BILLESHOLM 3-2-77, PRS, ngt kt F 800 450
1607 21 TRÖN(NINGE) 1(8)-12-74, sidostpl Halmstad 18-12-74, klipp, F 800 400
1608 21 KARLANDA 26-8-77, LYXS 300
1609 21 RUNTUNA 1-8-75, OMV PRS, svår d sö 350 200
1610 21 HIMMEL)SÄNDA 10-6-76, stpl F 1200 ,D 200
1611 21 STJERNHOF 13-1-75, PRAKT 150
1612 21 WEDDIGE 16-2-76, rättv stpl 100
1613 21 ÅSBY 9-12-76, PRS 100
1614 21 HÄRADSBÄCK G SM stpl F 500 100
1615 21 LILLKYRKA 13-11-75, PRS 100
1616 21 Kållerstad 27-6-75, PRS, kht F SM 175 100
1617 21 STOBY 31-8-75, L SK 75
1618 21c P.K.X.P NR 1 NED 22-12-72, lyxs 200
1619 21cv3 NORRKÖPING 12-10-72 100
1620 21e P.K.X.P NR 3. UPP 18-9-72, PR-LYX 200
1621 21e? HEMSE 25-9-74, mörkt ultramarin blå, säregen färg , praktex 150
1622 21j P.K.X.P NR 7 NED 14-8-73, PRAKTEX 100
1623 21k HEBY 23-1-74, PRS 100
1624 21k P.K.X.P NR 6 NED 21-1-74, PR-LYXS 100
1625 21k JÖNKÖPING 25-3-74, PRAKTEX 100
1626 21k P.K.X.P NR 1 UPP 18-9-73, PR- LYXS 75
1627 21k P.K.X.P NR 6 UPP 3-8-74, PR-LYXS 75
1628 21l LERUM 26-9-73, P. 3-BLOCK, ovanligt 200
1629 21l STH NORR 29-4-75, PR-LYXS 125
1630 21l KARLEBY 12-6-75, PRS, tjocka siffror 100
1631 21l P.K.X.P NR 2 NED 13-4-74, PR- LYXS 100
1632 21m ÅMOT 21-6-74, LYXS 250
1633 21m P.K.X.P NR 9 22-5-74, PR-LYXEX 200
1634 21m WIMMERBY 8-11-75, LYXS pr 4,3,5 150
1635 21m GRÖNSKÅRA 15-7-74 , delvis postalt bläckifylld 125
1636 21m P.K.X.P NR 13 UPP 29-5-78, PRS, stpl F 200, skruvavtryck 125
1637 21m Broddbo 14-4-75, PR-LYXS 125
1638 21m ÖDESHÖG 31-1-75, PRAKT 100
1639 21m HSB 16-6-76, PR-LYXS 100
1640 21m LAHOLM 24-7-76, PR-LYXS 100
1641 21m WADSTENA 11-12-74, PRAKT 100
1642 21m P.K.X.P NR 12 UPP 4-6-74, LYXS 100
1643 21m P.K.X.P NR 16 UPP 24-3-75, PRS, stpl F 100 100
1644 21m HERNÖSAND 21-9-74, PRAKTEX 100
1645 21m WADSTENA 11-3-78, PRS 75
1646 21mv4 NÄSBYHOLM 5-6-77, PRS, kt, 2 märkesbilder 200
1647 21mv6 stpl... SUND 8-2-75, 2 DRAGSPEL 300
1648 21mvar STH 23-2-75, AB-PRS, DRAGSPEL 150
1649 21n ÄPPELBO 5-7-75, PRS 100
1651 21o P.K.X.P NR 20A 20-9-74, LYXS 100
1652 21o ÅLAND 19-9-77, PRAKTs 75
1653 21p LÄNNÄS 5-8-76, PRS 100
1654 21v2 12ö starkt spegeltryck 1-3-77 100
1655 21var STH 8-76, 2 MÄRKESBILDER , klipp 200
1656 21var Ö.W.J 3-5-77, MÅNGA VITA FLÄCKAR 150
1657 22c SKÖFDE 6-8-73, LYXS 400
1658 22c WINGÅKER 18-9-74, PR-LYX 300
1659 22d TROSA 1-2-74, LYXS 500
1660 22d ÅBO 7-7-76, FINSK PRAKTstpl 300
1661 22e ÖREBRO 17-8-75, PR 300
1662 22e TORSHÄLLA 15-8-75, PRAKT 250
1663 22e lyxc ex på klipp STH 19-5-75 200
1664 22e STRÖM 26-11-75, LYXS 200
1665 22e KARLSTAD 13-8-75, PRAKT 200
1666 22e SKÖFDE 24-3-75, PRS 100
1667 22ev3 WESTERÅS 30-11-75, LYXS, 2:a stpl 125
1668 22f LYXst Eskilstuna 1-8-76 1000
1669 22f WINGÅKER 15-12-75, PR-LYX 1000
1670 22f NYKÖPING 12-3-76. PR-LYXS 500
1671 22f UPSALA 28-10-75, AB-PR 250
1672 22f UPSALA 15-1-76, PRS 200
1673 22f LINKÖPING 25-10-77, PRS 200
1674 22f UPSALA 29-10-75, PRS 200
1675 22f NORRKÖPING 29-11-75, vacker 125
1676 22f SUNDSVALL 5-5-76, FINT AB 100
1677 22f PITEÅ 22-4-76 rättv stpl 90
1678 22f,19f FALKENBERG 21-1-76 , LYXS klipp 200
1679 22f,19F MALMKÖPING 1-2-76, LYXS klipp 20+5ö 200
1680 22f,19g LIDKÖPING 26-12-75, LYXS klipp 200
1681 22f,19var KRISTINEHAMN 6-11-75, LYXS klipp 20ö blekorange (välcentrerad -ovanligt) och 5ö med stor grön tryckfläck 250
1682 22g,19f CARLSCRONA 31-1-76, BLÅ LYXS 700
1683 22h 383 ENGELSK STPL 125
1684 22h TROSA 3-2-78, PRS 100
1685 22h,19h BLÅ stpl STH 22-9-76, PR klipp 400
1686 22hv2 STH 23-37 x, starkt förskjuten tandning 350
1687 22v2 MOH(OLM) 28-7 felperforerat nedre marginalex F 1500 200
1688 23 NORA 18877, LYXS 500
1689 23 FRA SVERRIG 18-9-76, PRS 200
1690 23,19 ASKERSUND 11-10-77, LYXS klipp 150
1691 23a MALMÖ 27-3-77, vacker sidv. 100
1692 23a,19h KARLSBORG 2-8-77, PR-LYXS KLIPP 100
1693 23b WESTERVIK 8-6-77, PRAKT 20/20 300
1694 23b LINKÖPING 15-7-77, PRklipp 200
1695 23b STH 3-5-77, PRS 125
1696 23c GEFLE 21-7-77, LYXS PR ex 4,3,5 300
1697 23c SANDHEM 16-4-77, PRS 250
1698 23c WESTERÅS 31-7-77, PRS 150
1699 23c,30a NORA 5-11-77, PRS 20/20 + 5ö t13 125
1700 23cv2 GBG 12-10-77 200
1701 23v2 KÖPING 10-9-77, AB-PRS, skuggade si. 110
1702 23v2,19h NEDERKALIX 19-3-77, PRS klipp 150
1703 24 PR WERNAMO 29-11-75 600
1704 24a STH 17-8-72, omv prs, del röd utländsk 150
1705 24b 24ö stpl ...SBERG 100
1706 24c STOCKHOLM 25-11-72, ovanl tunt ppr 200
1707 24d STH 6-2-73, PRS 400
1708 24d WISBY 13-8-74, PRAKTEX lyx centr 350
1709 24d ÖDESHÖG 17-11-73, sidv, pr-lyxcentr 100
1710 24d ASKERSUND 20-12-73 75
1711 24e STH 20-2-73, PRAKT 400
1712 24e KAL)MAR 1-3-73 90
1713 24e WINNINGA 4-7-75, E ÖG, blä krita ned vä 75
1714 24f,v5 GBG 5-6-74, skuggad siffra gul färg 100
1715 24fv2 RÅNEÅ 3-12-76, skuggad siffra 200
1716 24g TINGSRYD 25-8-77, PR-LYXS 500
1717 24g GEFLE 9-9-77, PR-LYXs 400
1718 24g FILIPSTAD 15-4-78, PR-LYXS 300
1719 24g ÅRJENG 20-7-76, LYXS, 2:a stpl 250
1720 24g KIL 17-9-77, PRAKT 250
1721 24g BJÖRKLINGE 9-2-79, LYXS 150
1722 24g BERGVIK 20-3-78, PR-LYXS 150
1723 24g RIMFORSA 1-4-78, AB-PRS 125
1724 24g DEGERFORS VERML 20-1-75 100
1725 24g FILIPSTAD 28-5-77, PRS 100
1726 24g BURTRÄSK 15-12-76, OMVPRS 100
1727 24g,var STH 10-3-77, DRAGSPEL 500
1728 24gv2 STORVIK 14-5-74, AB-PR, skuggade sif 200
1729 24gvar KALMAR 28-10-78, PRS, dubbeltand 140
1730 24h KNISTA 25--6-76, AB-PRS 200
1731 24h,v1 WINSLÖF 3-12-78, spegeltryck 225
1732 24i BO)RGSTENA 29-12-75, LYXcentr citron, F 800 200
1733 24i,20,21 vackert 3 färgs klipp 24ö+ 6ö+ 12ö, märkesvärde ca 950:-, 6ö med ve 350
1734 25 REGNSJÖ 8-9-73, PRS X HÄL 1500 1250
1735 25c STH 7-2-73, MYCKET FINT sidv stpl 150
1736 25c,21e STH 8-3-73, pr-lyxs 42 Ö KLIPP 250
1737 25d2 KUNGSBACKA 10-3-75, LYXs , 2:a stpl 125
1738 25e Superb Marstrand 22-8-73 700
1739 25e HUDIKSVALL 21-10-73, PR-LYXS 200
1740 25f BLÅ FINSK ANKstpl 18-8 200
1741 25g JÖNKÖPING 19-4-76, PRS 100
1742 25h 30ö 3-strip GBG 8-8-74, F 1800 350
1743 25h GRÖDINGE 7-12-76, PR-LYXS 300
1744 25h ROMA 2-12-79, PR-LYX 250
1745 25h GEFLE 23-9-77, PRAKT 200
1746 25h SVENLJUNGA 7-2-76, PPRAKT 200
1747 25h NORSHOLM 16-9-76, PRAKT 150
1748 25h SÖLVESBORG 12-7-76, PRS 100
1749 25h ULRIKA 17-2-77, AB-PR 100
1750 25h,v2 ENKÖPING 22-8-76, PRS, spegeltryck 300
1751 25i LYXs KIL 23-7-77 700
1752 25i SPANNARP 14-10-76 LYSANDE BLÅ PRAKTstpl 350
1753 25i pr Linköping 10-10-77 300
1754 25i BERGVIK 1-1-77, PR-LYXS 200
1755 25j ÅKERSBERG 29-4-77, PRS 150
1756 25j SÄFSJÖ 22-2-77, PRS 100
1757 25j FALKENBERG 2-2-77, AB-PR stpl 75
1758 25j SKÖFDE 11-9-78, sidvänd fin , F 200 60
1759 25j,v7 GRANGÄRDE 24-8-74, PRS skuggade siffror och tjockt kartongpapper 300
1760 25jv3 SUPERSVART 30Ö , ...Köping 18-2 100
1761 25jv3 NÄRTUNA 1-1-77, RÄTTVÄND 50
1762 25v3 prs Sala 11-12-74 125
1763 25v5 sth ladl 18-8-77, dragspel höger 200
1764 26 SMEDSBO 19-9-79, AB-PRS ,U F 2500 1250
1765 26 BAR)SEBÄCK 9-8-78, rättv. M SK ,F 500 300
1766 26a SÖDERKÖPING 5-12-72, F 1800 225
1767 26a stpl ... 6 upp -72, kt, F 1800 200
1768 26b,var UTFLUTET TRYCK, FANTASTISK VARIANT PÅ 50ö . DET MEST UTFLUTNA TRYCK SOM ÄR KÄNT? utst.obj. kt, STPL ...DA-75, 6000
1769 26d WIMMERBY 3-11-73, fin färg 125
1770 26d GEFLE 21-11-74, OMV PR-LYX 110
1771 26d HA)LMSTAD 1-9-75, fint AB ex 100
1772 26e HERNÖSAND 28-10-75, PRS 250
1773 26f ROGSLÖSA 8-10-77, PRAKT 500
1774 26f LÄNNÄS 27-9-76, AB-PR 200
1775 26f,var MALMÖ 13-7-76, DRAGSPEL 300
1776 26g HÖRBY 22-12-77, PRAKT 600
1777 26g ÄS 31-12-78 , LYXS, 2:a stpl 400
1778 26g FINSPONG 1-1-78, PRAKT 400
1779 26g TOBO? 15-8-77, rv stpl 250
1780 26g WADSBRO 16-12-76, PRS, obet blåkrita 250
1781 26g STENSTORP 24-2-77, PRS 250
1782 26g HORNDAL 15-7-77, FINT 200
1783 26g ROSERSBERG 22-2-77, PR-LYXS 200
1784 26g EKSJÖ 4-7-77, PRS 200
1785 26g UPSALA 16-5-78, PRS 150
1786 26g HJORTQVARN 17-4-77, AB-PR 150
1787 26g GBG 12-1-78 125
1788 26g STH 30-11-77, PRAKTS 125
1789 26g STH C. 20-4-78, rv stpl 110
1790 26g SKELLEFTEÅ 17-2-76, sidvänd stpl 100
1791 26g HULTERSTAD 100
1792 26g SKARA 22-1-78, PRAKT stämplel 100
1793 26h GBG 22-2-78, PR 450
1794 26h FREDRIKA 2-8-78, PR 350
1795 26h stpl -77 125
1796 26var ÅTORP 15-150ö 2 märkesbilder 200
1797 27a omv prs Östersund 18.4.73,AB 400
1798 27c LIDKÖPING 28-2? 74, NÄRA PR-LYX 500
1799 27c LINKÖPING 14-6-75, PRS, 2:a stpl 300
1800 27c stpl ...LA 20-9-74, fräscht ex 150
1801 27c WENERSBORG 7-2-75, AB 3,3,3 100
1802 27d WISBY 16-2-76, pr-lyxs 750
1803 27d LINKÖPING 9-12-76, AB-PR 450
1804 27d WADSTENA 17-7-77, VACKER 350
1805 27d MALMÖ PAKET 23-5-78,ab-prs 300
1806 27d MALMÖ 27-7-75, hel sidv 250
1807 27d STH 13-12-77 200
1808 27d STH PAKET 29-6-77, AB 200
1809 27d ÖSTERSUND 5-12-77 ,AB 200
1810 27d WISBY 14-10-76, PRS 200
1811 27d WIMM(ERBY) 3-, pr-lyxcentr 150
1812 27d UPSALA 19-12? -77 100

27,5 RINGTYP T 13
1813 28-31,33v2 3-6+20ö SPEGELTRYCK, F CA 1275 300
1814 28a KLOTEN 2-11-78, LYXS 1000
1815 28a PR GEFLE 29-3-79 250
1816 28a Fra Sverige, antikva, fint ex 3ö 100
1817 28a ELMHULT 23-12-78, VIT TRYCKFLÄCK 100
1818 28a ljus färg rv STH 24-1-78 75
1819 28b STH 4-5-78, PR 110
1820 28b Stockholm 2 TUR 13-9-77, PR 100
1821 28b GEFLE 29-9-77, TIDIG sidvänd 100
1822 28b STH 4 TUR 1-10-77, PR-LYXS 100
1823 28bvar 3ö suddigt tryck stor del av skruvavtryck ned höger 100
1824 28c MALMÖ 11-2-78, PRAKT, svår nyans 1500
1825 28c UPSALA 16-4-78 200
1826 28d PÅLSBODA20-2-84, PR-LYXS, sign OP 250
1827 28d GÖTEBORG 3-5-79, PR-LYX nyansintyg O.P 250
1828 28d GBG 25-10-79, pr 200
1829 28d SKINNSKATTEBERG 4-6-79, PRAKT 200
1830 28d WADSTENA 5-3-78, PR 200
1831 28d ÖREBRO 4-10-78, PR 100
1832 28d PKXP Nr 5 UPP 6-3-82, PRS 100
1833 28d STH 5 TUR 4-10-80, PRS 100
1834 28d GEFLE 11-5-82, PRS 100
1835 28d,v2 GBG 31-3-79, PRS skuggad siffra 75
1836 28e GBG Lbr 23-2-81, PR-LYXs 200
1837 28e STH 4 TUR 22-9-82, LYXS 200
1838 28e NORRKÖPING BIKUPE 5-7-82, PR 200
1839 28e STH1 TUR 17-10-82, PRS 100
1840 28h WREDSTORP 12-8-85, lyxs 300
1841 28h SONSTORP 12-3-84, PRS 100
1842 28v2 GBG 1-11- mycket starkt spegeltryck 200
1843 28v2 NYKÖPING11-11-84, SPEGELTRYCK 100
1844 29 BERG 28-6-84 100
1845 29a1 GBG 24-2-80, PRS 150
1846 29b pr Gefle 9-6-80 225
1847 29b STH 30-7-80, PR-LYXs 200
1848 29b BÅNGHAMMAR 6-3-83, PRAKT 200
1849 29b STH 23-3-80, PRAKT 150
1850 29b HEDESUNDA 24-8-84, PR-LYXS 150
1851 29b STÅNGA 12-2-81, PRS 150
1852 29b PRs STH 14-6-83 100
1853 29b BETTNA 18-4-81, PRS 100
1854 29b Stockholm NORR 28-6-81, PR-LYXS 100
1855 29b SKARA 4-10-81, LYXS 100
1856 29bvar STH 12-9-81, LYX, partiellt spegeltryck (lite svagt) 1500
1857 29d ÅKERSTRÖM 12-4-84, PRS , 2:a stpl, P BO F 100 100
1858 29e STH 12-1-83, LYX- nära LYX 500
1859 29e WAXHOLM 16-1-85, sign e OP 150
1860 29e STH ÖM 22-4-86, PRAKT 125
1861 29e STH 24-9-84 1 TUR, LYXS 125
1862 29e PKXP NO 25 A 3-1-87 PRAKTEX 110
1863 29e INGATORP 3-1-87, PR 100
1864 29e STH 4 9-1-86, PR-LYXS 100
1865 29e STH LGL 5-3-84, PRAKT 100
1866 29e P.K.X.P NR 17 17-4-84, prs 100
1867 29e prs STH C 5-1-85 75
1868 29v2 FRA SVERIGE, 4ö starkt spegeltryck 150
1869 29v2,v6 Malmö 8-11-81, mycket starkt spegeltryck med skuggad siffra 200
1870 30 TUTARYD 12-7-84, PRS, stpl 125 100
1871 30b SMEDJEBACKEN, LYXS 250
1872 30b Jönk. 9-4-81, ÄVEN MITTSTPL AV ANNAN ORT 7-4-81 4-BLOCK 200
1873 30b EDANE 8-12-81, PRAKT 125
1874 30b OUSBY 12-8-82, PRAKT 100
1875 30b BJUF 12-7-83, BLÅAKTIG stpl 100
1876 30b NÄSSJÖ 31-1-82, PR-LYXS 100
1877 30b NYKÖPING 19-4-82, PR 75
1878 30bV5 WESTERVIK 7-6-80, PR-LYX 250
1879 30bv9 EKSJÖ 12-2-83, PRS, vit fläck på SV 100
1880 30c pr-lyx Örebro 8-8-79 300
1881 30c ÖREBRO 1-8-79, PR-LYXS 75
1882 30e 6-BLOCK rv stpl Halmstad ett par obet ktt 400
1883 30e FISKEBY 9-8-82 300
1884 30e LYXs Westerås 22-11-84 200
1885 30e STENSTORP 7-9-82, LYXS 150
1886 30e ARVIKA 4-11-82, LYXS 125
1887 30e ASKERSUND 15-2-83, PR-LYXS 100
1888 30e ENÅNGER 20-8-82, PRAKT 100
1889 30e FJELLBACKA 24-3-83, LYXS klipp 100
1890 30e GEFLE 29-11-82, PRS 50
1891 30f SKYLLBERG 4-5-83, 4-BLOCK olivgrön 400
1892 30f KARSJÖ 10-12-83, 4-BLOCK , kt, olivgrön, några särade tänder 250
1893 30f RÖK 10-11-83, LYXS 125
1894 30f NYLAND 7-10-83, PRS svårare nyans 100
1895 30f STOREBRO 24-5-83, PR 100
1896 30g KÄFSJÖ 22--12-83, BLÅ PR-LYXAVTRYCK, på klipp, R3 300
1897 30g BILLINGE 22-12-83, PR, lvht 100
1898 30g KÖPING 15-1-84, PR-LYXS 80
1899 30h ÖSTERSUND 21-3-84, LYXs 150
1900 30h KISA 19-2-84, PR-LYXS 125
1901 30i WERNAMO 15-8-84, LYXS 250
1902 30i GIMO 6-2-86, PR-LYX 200
1903 30i PR Westerås 16-11-84 150
1904 30i PITEÅ 2-9-85, PRAKT 150
1905 30i REJMYRA 23-5-86, LYXS 150
1906 30i OUSBY 10-6-85, LYXS 125
1907 30i EDSVALLA 2-6-85, PR-LYXS 90
1908 30i SKÖFDE 30-10-85, PRS 50
1909 30i,33f DEROME 16-12-85, LYXS klipp 150
1910 30k GISSLARBO 27-1-87, PR-LYX EX 400
1911 30k HALMSTAD 28-6-85, PRAKT 200
1912 30k MJÖLBY 15-10-86, LYXS 200
1913 30k ALSEN 7-7-86, PR-LYXS 150
1914 30k Nyland 21-10-86 125
1915 30k LERBÄCK 6-3-86, PRAKT 125
1916 30k GRENNA 25-7-86, PR-LYXS 80
1917 30k JÖNKÖPING 8-6-85, PRS 50
1918 31a WÄRDE, PRS 300
1919 31a PKXP Nr 7 NED 13-3-78 50
1920 31c HÖRBY 2-9-79, PRS 125
1922 31d KUNGSBACKA 22-4-80, LYXS 250
1923 31d KALMAR 14-6-78, PR 200
1924 31d STH 1 TUR 11-9-80, PRAKTEX 150
1926 31d STH 22-6-80 5 TUR, PRS 125
1927 31d STH 6 TUR 23-11-80, PRAKTs 100
1928 31d ASKER 24-12-79, PRS, färgstark 100
1929 31e Stockholm 5 TUR 18-8-81,lyxs 200
1930 31e ÅNGBÅTS PXP. No 25 4-10-81, PRs 150
1931 31e,v3 STH 3-6-83, PRAKT 250
1932 31e-fv3 HARESTAD 11-1082, skuggad siffra 100
1933 31g KRISTINEHAMN 13-3-83, PR-LYX 300
1934 31g WREDSTORP 21-2-83, LYXS 300
1935 31g NELHAMMAR 2-3-82, LYXS PAR 300
1936 31g STH 1 TUR 29-3-83, PR-LYXS 200
1937 31g STH 2-1-84 5 TUR, PR-LYXS 150
1939 31g GBG 27-5-85, PRS 140
1940 31g STH 14-5- 1 TUR, PR-LYXS 110
1941 31g KRISTINEHAMN 11-7-83, PRS 100
1942 31gv4 BERGVIK 3-10-83, skuggad siffra 75
1943 31h STH 15-12-83, 3 TUR 200
1944 31h 6ö svår nyans mjukt ppr ...SÅS -83 50
1945 31i WREDSTORP 26-2-85, LYXS 300
1946 31i Stockholm 1 TUR 27-5-84, LYXS 100
1947 31j STH ÖM 2-1-88, PR 150
1948 31j WEXIÖ 12-12-84 PR-LYXS sign j O.P. 150
1949 31j STH 6 TUR 6-9- 84, PR-LYXS 125
1950 31j SKANÖR 19-6-85, PRAKTS 100
1951 31k MALMÖ 6-9-85, LYX 2000
1952 31k STH 15-11-83, 5 TUR, LYXS 200
1953 31k FILIPSTAD 21-4-87, PR 150
1954 31k MALMÖ 6-11-84, PR 150
1955 31k ÖREBRO 7-7-89, PRAKT stpl 100
1956 32 NORDM-EDEBÄCK 19-10-80, PRS 200
1957 32 REK stpl, PRS, kt 200
1958 32 GBG BIKUPE stpl 16-2-82 125
1959 32 ANDRARUM 24-4-83, RÄTTV. L-SK 250 125
1960 32 LÅNGARED 19-4-84, PR LYXS , tunn fläck 100
1961 32 WÄRDE stpl 100
1962 32a pr HJO 15-9-80 125
1963 32b ÅNGBÅTS PXP No 23 5-8-81, LYXS 250
1964 32b TORPSHAMMAR 24-2-81, PR-LYX 250
1965 32b WÅMHUS 22-8-83, PR-LYX 200
1966 32b PR BETTNA 16-5-81 175
1967 32b PKXP NR 17 25-9-77, PR 150
1968 32b SKJERPLINGE 20-11-78, F 400 150
1969 32b FINJA 16-11-82, BLÅ PRS, Nst 16 150
1971 32b HALMSTAD 14-4-83, PRAKT 110
1972 32b GBG 29-8-78, PR-LYXS ,sign b O.P. 100
1973 32b PKXP Nr 2 UPP 8-12-77, PR-LYXS 100
1974 32b BREDARYD 1-10-78, PRAKT 100
1975 32b ÅRSUNDA 20-7-83, LYXS 100
1976 32b P.K.X.P NR 5 NED 28-8-80, LYXS 100
1977 32b P.K.X.P NR 52 20-6-82, PR-LYXS 100
1978 32b STH 7 25-7-82, PRAKTEX 80
1979 32b P.K.X.P NR 10A UPP 14-3-83, LYXS 75
1980 32bv10 STH 7 20-12-82, PR-LYX skuggade 1 200
1981 32bv10 SVINSTAD 16-11-78, PR-LYXS 100
1982 32Bv10 KARLSTAD 2-12-82, PRS 75
1983 32c FINJA 13-2-82, BLÅ PRS par 500
1984 32c WADSTENA 12-9-82, SUPERB STPL, PR-LYX 400
1985 32c P.K.X.P NR 24 1-5-82, pr-lyx ex 250
1986 32c PKXP NO 10 A UPP 23-7-78, PR 150
1987 32c P.K.X.P NR 1 UPP 1-10-80, LYXS 150
1988 32c ÅSENHÖGA 10-2-82, PR-LYXS 125
1989 32c PR DINGTUNA 5-4-78 100
1990 32c PKXP Nr 46 2-9-83, PR-LYXS 100
1991 32c WESTERÅS 2-6-82, PR 100
1992 32c KARLSBORG 14-9-82, PR-LYXS 100
1993 32c PKXP. Nr 17, 3-11-81, LYXS 100
1994 32c GRIMSLÖF 7-4-78, PR 100
1995 32c STAFRE 18-10-83, PRAKT 100
1996 32c P.K.X.P NR 18 UPP 5-8-81, LYXS 100
1997 32c P.K.X.P NR 33 4-7-79, LYXS 100
1998 32c ÅLSHULT 10-7-78, PR-LYXS 100
1999 32c HÖÖR 10-2- 83, PR 90
2000 32c K.E.J. 30-9-82, PR-LYXS 75
2001 32c P.K.X.P NR 7 A 17-10-82, PRAKT 60
2002 32c,v2 KUNGSBACKA 11-7-78, superb stpl starkt spegeltryck 250
2003 32cv3 MALUGN 13-7, mkt starkt spegeltryck 100
2004 32cv5 SÖDERÅKRA 17-12-82, LYXS 150
2005 32cv6 12ö 3 st DRAGSPEL STPL ...geiho.. 200
2006 32cvar STH 8-6-81, PRS 2 MÄRKESBILDER 200
2007 32d SMEDJEBACKEN 24-2-80, LYXS 150
2008 32d MALMÖ 3-8-80, PRS 100
2009 32d WESTERÅS 12-3-80, PRS 90
2010 32e WEXIÖ 1-9-81, LYXS 200
2011 32e vackert GRILLBY 18-9-80 125
2012 32e MARIESTAD 11-11-82, PR 100
2013 32e P.K.X.P NR 8 UPP 18-5-80 LYXS 100
2014 32e PKXP. Nr 5. UPP 22-7-80, PR-LYXS 95
2015 32ev11 MORSHYTTAN 23-3-80, PRS, VIT KIL 200
2016 32f 4-block FINSPONG 22-3-83, vht, ABobj F 10000:- 600
2017 32f Bellö 11-3-84, svår nyans 100
2018 32f prs PAR Boxholm 20-2-84 100
2019 32g BORÅS 19-5-85, LYXS 3-STRIP 300
2020 32g GAGNEF 16-11-83, LYXS 150
2021 32h BERGVIK 24-8-84,Prakt 200
2022 32h FRA) Sverige, antikva , fint 100
2023 32h KARLSTORP 18-4-88, PR-LYXS 100
2024 32I P.K.X.P NR 2 B UTR U 19-10-83, PR-LYXS 100
2025 32m P.K.X.P NR 20C 9-4-76, PRS , stpl F 75 50
2026 32v4 12ö mycket starkt spegeltryck, 13-7-82 100
2027 32var färgfyllningar upptill 250
2028 32var 12ö t 13 2märkesbilder i sidled...rnho 200
2029 32var LILLA EDET 27-X-84, 2märkesbilder 150
2030 33 ENGELSK STPL " 383" 250
2031 33 HULL 4 B JA 8 83, AB-PR 250
2032 33 DANSKstpl nr 19, rättv 200
2033 33 Finska Jernvägs Postexped. 2st 20ö finska stpl 1883 200
2034 33 ANK 9-5- PRS 20ö Finsk stpl 125
2035 33 Finsk ANK stpl 24-9 100
2036 33 ANK 5-10, PRS kt 100
2037 33a HULL DE 8 78, NRS 383 I PAR, PR-LYX 1000
2038 33a HANGÖ 14-2-78, FINSK PRS 250
2039 33a JÖNKÖPING 28-2-78, PRAKT 200
2040 33a STH SÖD 10-4-78, LYXS PAR 200
2041 33a LINKÖPING 24-12-77, PR-LYXS 100
2042 33a ÖSTERSUND 3-11-78, LYXs 100
2043 33a SUNDSVALL 9-5-78, PRS, sign "a O.P." 100
2044 33a WARA 9-12-78, PRAKT 100
2045 33a,var UPS... 1-, 2 märkesbilder 200
2046 33b DANSK NRS 19 vacker 150
2047 33b QVISTRUM 3-8-82, PR-LYXS 150
2048 33b FRA ) SVERIIGE M, är nr 33 ringtyp t13 100
2049 33b GBG 30-6-81, PRAKT 100
2050 33b STRÖMSTAD 18-12-79, PR-LYXS 100
2051 33b TORSÅKER 9-2-81, PR-LYXS 100
2052 33b,19f 20ö t13+5ö t14, BOXHOLM 3012-79, Pkl 300
2053 33bv13 WING... 11-12-, trasiga siffror och sammanhängande 125
2054 33c DANSK NRS 19, sidvänd fint ex 200
2055 33c HESSLEHOLM 21-1-91, PRS 100
2056 33c DANSK NRS 19, prs, ktt 100
2057 33cv9 SOLLEFTEÅ 17-11-80 100
2058 33cv9,10 LINKÖPING 21-5-81, PRS 150
2059 33cvar TORSÅKER 14-3-81, PRAKT,svag ytterram 200
2060 33d ANK 17-8- PR-LYXS 20ö Finsk stpl 200
2061 33d STH C. 18-3-80, PR-LYX 150
2062 33d FORSMARK 5-3-83, PR-LYX 150
2063 33d KÄFSJÖ 22--12-83, BLÅ på klipp, R3 100
2064 33d FRA Sverige, grotesk stil, fint ex 90
2065 33e ANK 24-10, PRS 200
2066 33e ANK 12-7- , PRS FINSK 200
2067 33e WREDSTORP 29-4-85, pr- LYXS 200
2068 33e KARLSTAD 14-11-83,PR 150
2069 33e HANGÖ 18-12-81 , FINSK STPL 125
2070 33e RÅDA 6-11-84, PR 95
2071 33e SÖDERHAMN 14-9-83, PRS 50
2072 33e,var 2 märkesbilder ... BORG -84 200
2073 33ev8 FINSPONG 24-5-84, 2 märkesbilder prs 250
2074 33f WESTERVIK 6-10-85, LYXEX 5,5,5 900
2075 33f SKÅRED 23-4-85, LYXS 300
2076 33f KUMLA 11-2-85, PRAKT 200
2077 33f KRISTINEHAMN 9-5-86, LYXS, PR-LYX 200
2078 33f UPSALA 1-3-86, PR-LYXEX 200
2079 33f HANGÖ 8-1-86, FINSK PRS 200
2080 33f HELSINGFORS 4-6-85, finsk stpl 200
2081 33f prakt Köping 21-7-85 150
2082 33f BJUF 25-4-86, BLÅ stpl 150
2083 33f ÖSTERSUND 27-8-85, LYXs 125
2084 33f ÅMÅL 5-1-85, PRAKT 125
2085 33f KÄRRGRUFVAN 15-12-84, PR-LYXS 110
2086 33f KÄRRGRUFVAN 13-12-84, PR-LYXS 100
2087 33f SÖDERKÖPING 26-4-85, PR-LYXS 100
2088 33f BI HÖRKEN 6-11-85, PR-LYXS 100
2089 33f KATRINEHOLM 13-7-85, PR-LYXS 90
2090 33f HÖRBY 12-2-85, PR 90
2091 33f ANEBY 9-2-86, PRS 75
2092 33f WARA 14-1-84, PRS 60
2093 33f FORS STATION 4-11-85, OMV LYX 50
2094 33fv8 MÖNSTERÅS 30-7-84, PRS 2märkesbilder , F 600 200
2095 33v10 Stockholm 26-1-81, trippel variant, vit fyllning i oll, streckad siffra och förskjuten tandning. 200
2096 33v1F tretio/20 Nässjö 27-8-72, lyxs facsimile 150
2097 33v8 QVISTRUM 19-5-84, PRS , 2 märkesbilder 200
2098 34 BORLÄNGE 26-4-79 hel sidvänd 100
2099 34 KOLSEBRO 17-4-78, rättv H SM 250 100
2100 34a JERRESTAD 11-11- (77-78), F 600 200
2101 34a STH 27-8-(78)
2102 34c Stockholm 25-11-82, PR-LYX 300
2103 34c ÖSTERSUND 15-12-81, PR-LYXs 250
2104 34c FAGERÅS 16-10-79, AB-PR 150
2105 34c MALMÖ 8-1-81, PRS 125
2106 34c TUMBA 11-2-82, PR men 2:a stpl 125
2107 34c KALMAR 3, + WÄRDE stpl , ovanligt 125
2108 34c MOHOLM 1-6-82, PRAKTex på klipp 125
2109 34c ÖDESSTUGU 3-12-82, PRS klipp 100
2110 34c,v8 WEXIÖ 20-4-81, PRAKT färglinje 200
2111 34cv5 Ornäs 15-1-, starkt förskjuten tandning 150
2112 34d YSTAD 3-3-81 300
2113 34d HORNSBERG 30-8-83, rv F 400 st Elän 200
2114 34d BJÖRKVIK 29-3-84, PRS 200
2115 34d ÖSTERSUND 7-7-79, PRs 175
2116 34d JERFSÖ 2-6-81, PRS 100
2117 34d SVENLJUNGA 2-6-81, PRS 100
2118 34e HÅKANBOL 1-1-82, PRS 200
2119 34e TROLLHÄTTAN 23-4-83, PRS 100
2120 34f STH 20-9-83 200
2121 34f FINSPONG 8-2-84, vacker citrongul 200
2122 34f LESSEBO 8-10-83, AB-PR 200
2123 34f Stockholm PAKET C. 27-10-84, citrongul 200
2124 34f citrongul stpl ... no 3 ned, 6-5-84 150
2125 34f STH 21-84, citrongul. 3,3,4 125
2126 34f ASKERSUND 26-11-83, citrongul 100
2127 34f K)RISTINEHAMN 19-3-84, AB , citrongul, fräscht ex 3,3,3 90
2128 34j ANKARSRUM 4-8-84, BLÅ PRS 250
2129 34j WREDSTORP 9-6-84, LYXS , del Wärde stpl,tryckvar färgfläck ned vä 250
2130 34j GRENNA 14-3-85, PRS 125
2131 34k Karlstad 12-4-90 em, pr-lyx ex 350
2132 34k STH T.E. 23-12-85, LYXSTPL 250
2133 34k ÖSTRA HUSBY 15-9-84, mkt vacker 125
2134 34k SKENINGE 15-10-84, vacker AB 100
2135 34k WISSEFJERDA 22-9-84,H SM, OMV PR 100
2136 34k,v2 STH 4-8-8..., SPEGELTRYCK 400
2137 35 TINGSRYD 22-4?-84, 2 märkesbilder 150
2138 35a RAMNÄS 23-2-79, PR-LYXS 100
2139 35av12 NORA 7-4-79, stor vit fläck 250
2140 35b UPPHÄRAD 11-5-83, BLÅ PR-LYXS 250
2141 35b BORENSBERG 26-7-78, LYXS 125
2142 35b HERNÖSAND 11-8-88, LYXS 100
2143 35b WREDSTORP 17-6-79,, PRAKT 100
2144 35b JÖNKÖPING 11-6-83, LYXS 100
2145 35b2 LILLA EDET 2-8-88, PR-LYX 250
2146 35bv4 BJÖRKVIK 21-10-77,prs, spegeltryck 100
2147 35bvar stor vit fläck över 30, stpl 10-12-78 125
2148 35c LIDKÖPING 18-6-78, PRS 300
2149 35c v7 Skurup 16-7-78,ab-pr 200
2150 35d pr Årjeng 1-12-79, litet Dragspel 200
2151 35d FRÖVI 24-9-81, PRAKT 100
2152 35d NÄFLINGE 14-1-82, PRS, L SK 100
2153 35d NORRKÖPING BIKUPE stpl23-6-82 100
2154 35d,v8 ULLARED 1-6-82, PRs, skuggade siffror 100
2155 35e GBG BIKUPESTPL, 14-1-82, PRS 200
2156 35e,v7 SALA 27-5-81, PRAKT ,VAR "80" 400
2157 35f,v7 ESKILSTUNA 29-3-81, PR VAR "80" 300
2158 35fv12 BODEN 24-8-81, LYXS, variant "80" 250
2159 35fv12 GBG ventilstp 6-11-79, par vanlig och nedre variant "80", kt, ovanlig i par 200
2160 35h CHARLOTTENBERG 9-5-84, PRAKT 200
2161 35h HEMSE 28-7-83, PRAKT 100
2162 35i SÖDERHAMN 1-7-85, PR-LYXS 3-STRIP 300
2163 35i PR Westerås 9-8-86 200
2164 35i SILLERUD 1-1-86, PR-LYX 200
2165 35i OROUST 8-10-85, PR-LYXPAR 200
2166 35i BJÖRNEBORGS STATION 17-5-85, BLÅ PRAKTEX 200
2167 35i PR Gagnef 12-4-84 125
2168 35i WIKSJÖ 2-6-85, PRS 100
2169 35i MOHOLM 15-6-86, PRS 100
2170 35i STRENGNÄS 19-10-85, PRS 50
2171 35j WREDSTORP 27-9-86, pr-lyxs 175
2172 35j NYKÖPING 19-8-85, PRS PAR 125
2173 35j KATRINEHOLM 2-5-86, PRAKT 100
2174 35j UPSALA 28-6-86, PR-LYXS 100
2175 35j NÅS 8-4-86, PR-LYXS 100
2176 35v4 30Ö mkt starkt SPEGELTRYCK, blå stpl 100
2177 35v7 LINKÖPING 13-6-81, PRKLIPP 200
2178 35v9 Upsala 26-1-85 30ö starkt skuggade siffror 100
2179 36 WÄRDE stpl 200
2180 36c TÄRNSJÖ 19-12-80, LYXEXEMPLAR 1000
2181 36d GBG BIKUPE stpl 27-4-82 100
2182 36d GBG PAK 14-9-81, sign d O.P. 60
2183 36e PR-lyx RÖK 11-9-84 300
2184 36e STH NORR 7-8-83, NÄRA LYX 300
2185 36e KILSMO 9-3-82, PRAKT 200
2186 36e ÖSTERSUND 13-6-82, PR-LYXs 125
2187 36e WESTERÅS 22-6-82 100
2188 36e SALA 9-8-82, PRS 75
2189 36f NORRKÖPING BIKUPESTÄMPEL 4-12-82, SUPERB LYX stämpel 800
2190 36f WREDSTORP 27-1-84, LYXS par 300
2191 36f torsås 13-4-84, praktex 250
2192 36f RÖDÖN 22-7-83, PRAKT 200
2193 36f KATRINEHOLM sidv. LYX avtryck, pr-lyx centr , mycket vacker 200
2194 36f STH PAKET STADEN 17-8-84, P-LYXS 175
2195 36f WESTERÅS 2-9-83, PRAKT 150
2196 36h WESTERÅS 8-6-86, PR-LYX 700
2197 36h Wadstena 3-5-86, pr-lyxs 300
2198 36h HÖGANÄS 19-3-86, LYXS 200
2199 36h WREDSTORP 12-9-85, LYXS 200
2200 36h TIDAHOLM 25-4-85, PR 100
2201 37 MÖNSTERÅS 18-8-78, PRAKT , intyg HOW 4,3,5. 3000
2202 37 BÅSTAD 9-2-78, AB-PR 2500
2203 37 KIL 1-12-79, PR-LYXS 2000
2204 37 BORENSBERG 19-9-78, PRAKTSTÄMPLAT i bra centrering 1900
2205 37 Vackert ex Kristianstad 8-2 1300
2206 37 BORÅS 2-2-78, omv prs 1200
2207 37 GAMLEBY 13-3-78, omv ab- PRS 1000
2208 37 STH C 2-2-78, fin riksdaler t 13 1000
2209 37 HALMSTAD 23-1-78, hel sidvänd stpl 900
2210 37 Sundsvall 10-7-78, omv prakts 800
2211 38 WÄRDE STÄMPEL 250
2212 38 GBG FILIAL 3-4-87, PR-LYXS 200
2213 38a STH 10-5-78, 12 block F för 3x 4-block 5250:- , ngn kt 300
2214 38a STH PAKET STADEN 18-5-79, LYXS 200
2215 38a STH PAKET 15-10-79, PR 125
2216 38g PR-LYX Trollhättan 2-11-87 600
2217 38g FINSPONG 13-9-87, VACKER 500
2218 38g LULEÅ 11-5-87, LYXS PAR 300
2219 38g PR Hernösand 7-9-87 250
2220 38g LIDKÖPING 16-12-87, LYXS 250
2221 38g ÖREBRO 17-4-85, PRAKT 200
2222 38g BÅSTAD 10-9-87, PR 100
2223 38h LANDSKRONA 14-5-87, OMV PRS 60

38,5 OSCAR BOKTRYCK UTAN PH
2224 39 U.W. 27-5-86, LYX 300
2225 39 SKENINGE 2-1-85, 2 :a DAG 200
2226 39 KNISLINGE7-12-85, lyxavtryck, def ned 175
2227 39 KNISLINGE 1-6-86, svår stpl 150
2228 39 HANGÖ 5-3-8(5), VACKER-PRAKT 150
2229 39 BERGVIK 9-8-86, PR-LYX 150
2230 39 kartongppr, stpl 10-11-85 100
2231 39 BYSKE 14-2-85, PRAKT 100
2232 39 FRA) SVERIGE M. PRAKT 100
2233 39 DEROME 19-3-86, PR-LYX 100
2234 39 WIREDA 20-2-85, LYXS 100
2235 39 STEHAG 12-10-85, BLÅ PRS 100
2236 39 K.S.J 14-1-86, PRS, F 125+ 100
2237 39 Ö.W.J. 17-12-85, PR-LYX 100
2238 39 FORSMARK 23-6-86, PRAKT 100
2239 39 KARLSHAMN 20-2-85, LYXS 100
2240 39 GBG LBR 16-1-86, PR-LYXS 100
2241 39 ALBY 12-1886, PR-LYXS 90
2242 39 FRA SVERIIGE M, 2 st rader 90
2243 39 MOLKOM 9-5-85, PR-LYXS 75
2244 39 ANK stpl omv 60
2245 39 TUNA 13-4-85, OMV N 60
2246 39b ÖSTERSUND 10-8-85, PR-LYXS 75

39,5 RINGTYP MED PH , och 10ö Oscar PH
2247 40a STH ÖM 18-5-92, PR-LYX 200
2248 40a SONSTORP 8-3-92, PR-LYXS 150
2249 40a SKULTORP 11-3-92, PRS 125
2250 40a GBG FILIAL 27-11-94, P-LYXS 125
2251 40a Stockholm 3 TUR 30-6-92, PRAKT 100
2252 40a VENERSBORG 6-5-97, PRAKT 100
2253 40av4 ÅRJENG 23-2-93, LYXS smal siffra 200
2254 40b KARLSTAD E. M. 31-12-93, nära LYX 300
2255 40b ESLÖF 29-7-92, PR-LYX 300
2256 40b ESLÖF 23-1-93, PR-LYX 250
2257 40b PR GEFLE 29-6-92 200
2258 40b PKXP No 4 B 22-10-92, PRAKT 200
2259 40b RAMSELE 2-9-96, PR-LYXS 200
2260 40b ÖSTERSUND 31-3-03 PR- LYXs 150
2261 40b STH St 6 28-3-92, PRAKT 150
2262 40b Stockholm C.4 25--7-94, , LYXS 2ö ph 100
2263 40b OSLÄTTFORS 21-4-94, PRS 100
2264 40b STH 5 TUR 19-12-91, PRAKT 100
2265 40b STH SÖDE. 21-5-92, PRS 75
2266 40c ASKERSUND 10-3-93, PR-LYXS färgstark 200
2267 40c Stockholm C.9 20-3-93, , p-LYXS 2ö ph 100
2268 40C LUND 16-3-92, PRS 100
2269 40c Stockholm C.6 6-1-92, , p-LYXS 2ö ph 75
2270 40c,v5 BORÅS 6-10-92, 50
2271 41 RULL ST. JÖNKÖPING 29-1-97, prs 200
2272 41a GREBBESTAD 15-3-91, OMV PRS 100
2273 41a GRÄSTORP 14-6-89, AB-PR 100
2274 41b KARLSTAD 26-2-93, PR-LYX 300
2275 41b PKXP No 61c 20-8-92, vågr 3-strip 200
2276 41b LAXÅ 13-10-91, suberp stpl 200
2277 41b JÖNKÖPING 21-2-89, AB-PR 150
2278 41b SANDSJÖ 19-1-92, BLÅ stpl ovanlig 150
2279 41b BERGFORS 1-11-88, PR 150
2280 41b OUSBY 19-7-92, PRS 125
2281 41b SUNDSVALL 22-12-92, AB 100
2282 41c SALA 18-6-93, PRAKT 300
2283 41c TORSÅS 28-6-92, PR-LYXS 250
2284 41c NYKÖPING 21-12-92, PR-LYX 250
2285 41c NYKÖPING 23-5-90, PR-LYXS 200
2286 41c Nyköping 24-8-93, lyxs 200
2287 41c URÅSA 5-1-93, PR-LYXS 3ö 200
2288 41c GRÄNGESBERG 14-2-93, PR-LYXS 200
2289 41c par Skyllbergs bruk 22-7-92 150
2290 41c STH 20-12-89, RÖD stpl med den januari 1990 ? 150
2291 41c KALMAR 21-5-92, PRAKT 150
2292 41c WEXIÖ 8-11-92, PRS 125
2293 41c ÖR 13-2-92, PRS 100
2294 41c MORA 29-9-92, PR 100
2295 41c STH C 12 9-7-93, PRS 90
2296 41c BÅSTAD 18-9-92, AB-PRS 90
2297 41c SUNNEMO 11-11-92, vacker sidvänd 75
2298 41v2 PKXP No 71 25-5-92, 2märkesbilder, sälsymt på PH 250
2299 42 pr Sandviken 13-3-89 150
2300 42a WRETSTORP 10-8-88, PR-LYXEX 300
2301 42b STRENGNÄS 5-3-89, PR-LYX 300
2302 42b ÖREBRO-HALSB. 2-6-87, PR-LYX 250
2303 42b SKENINGE 16-6-88, PRAKT 150
2304 42b SYA 2-5-90 125
2305 42b pr Pkxp no 18A 24-7-84 100
2306 42b pr STH ÖM 19-1-88 100
2307 42b STH 1-5-89 1 TUR , P-LYXS 100
2308 42b P.K.X.P NR 34 B 1-1-88, LYXS 100
2309 42c PKXP Nr 8C UPP. 17-11-88, PR-LYXS 150
2310 42c STH 5 TUR 5-11-89, praktex 150
2311 42c SKELLEFTEÅ 9-10-89, PR-LYXS 100
2312 42d STH 28-3-90, pr-lyx 400
2313 42d LAHOLM 20-4-91, LYXS 225
2314 42d PKXP No 29 28-7-88, PR-LYX 175
2315 42d ESLÖF 11-5-92, LYXS 150
2316 42d UPSALA 16-6-91, PRAKT-LYX 150
2317 42d prakt Halmstad 12-2-91 100
2318 42d KARLSTAD F.M. 27-4-91, PRAKT 100
2319 42d STH 1 TUR 26-9-90, PRAKT 100
2320 42d MALMÖ 23-6-90, PR 50
2321 42e Örebro 16-1-91, pr-lyxs 125
2322 42v2 GBG FILIAL 2-7?-92, FT, 2märkesbilder, sälsymt på PH 100
2323 43 ÅNGBÅTSPXP No 107 13-9-89, lätt prs 100
2324 43a SÄTER 25-4-87, LYXS 125
2325 43a TOLLARP 28-12-87, PRS 100
2326 43a ELFDALEN 15-6-87, PR-LYXS 100
2327 43a TIBRO 15-9-87 100
2328 43a LOFTAHAMMAR 16-6-87, PRS 50
2329 43b RANSÄTER 19-6-88, LYXS SUPERB 500
2330 43b JÖNKÖPING 23-10-87, nära LYX 250
2331 43b KISA 12-1-87, PR-LYX 200
2332 43b FINSPONG 3-2-89, PR-LYX 200
2333 43b FRÖVI 6-5-89, LYXS 200
2334 43b STH 4 TUR, 6-3-89. LYXS, PR-LYXEX 200
2335 43b ÅBYGGEBY 18-11-89, VACKER 175
2336 43b LIDKÖPING 18-6-90, LYXS 150
2337 43b KÄRRGRUFVAN 22-1-87, PR-LYX 125
2338 43b SKÖNNARBO 18-4-88, PRAKT 100
2339 43b HELLESTAD 3-5-87, PR klipp 100
2340 43b LJUNGBY 18-10-87, PRAKTEX 100
2341 43b GIMO 27-9-88, PR-LYXS 75
2342 43b,46c NÄSSJÖ 20-9-83 , felställd stämpel utkom 86 Kuriosa 200
2343 43c ÖREBRO 27-12-87, PR-LYX färgstark 150
2344 43c TINGSRYD 20-6-88, PR 100
2345 43c RÅNÄS 17-8-89, PRS blåaktigt stplfärg 100
2346 43c TÅNNÖ 1-9-88, SUPERB STPL 100
2347 43c STUGSUND 28-3-90, PR-LYXS 75
2348 43c BACKAMO 4-7-88, PRS 50
2349 43d WERNAMO 28-4-90, BLÅ LYXS 500
2350 43d STORFORS 13-12-90, LYXS 200
2351 43d 4-STRIP STÅNGA 14-12-88, AB-PR 175
2352 43d RÄTTVIK 19-28-90, LYXS 150
2353 43d HELLEKIS 7-2-91, PR-LYXS 125
2354 43d GYSINGE13-11-90, PR-LYX 125
2355 43d MJÖLBY 28-2-91, LYXS 90
2356 43d FÄGRED 20-6-91, PRS 60
2357 43d,45 STOCKEVIK 31-5-91, klipp, stpl 125 75
2358 43e LJUSDAL 15-7-90, PRAKT 125
2359 43e ÖJEBYN 4-2-91, PRS 100
2360 43v2 ÖREBRO-HALSBERG13-9-88, PRS, starkt spegeltryck 75
2361 43v3 5ö med delar av 2ph stpl ...RS -87 200
2362 43v3 5ö 2 märkesbilder 7-7-88, F 600 200
2363 44a STH ÖM 13-6-90. PR-LYXS 200
2364 44a STH Rg. 30-6-89, PRAKT 200
2365 44a STH 5-10-89, prakt 200
2366 44a STH 26-9-89, PRS 125
2367 44a Ystad 12-6-89, AB 100
2368 44a,b,c 3 fina 6ö ph, sth, sth , stugun 250
2369 44a,b,c 3 fina 6ö ph 200
2370 44a,v5 LUND 22-10-90, skuggad 6 , F 700 125
2371 44b Båstad 29-6-92 500
2372 44b PKXP No 24B 11-6-92, AB-PR 200
2373 44b LANDSKRONA 9-8-94, LYXS 200
2374 44b LUND 4-12-91, LYXS ,2:a stpl 200
2375 44b KARLSTAD 13-5-91, sidv hel vacker 125
2376 44b STUGUN 20-2-93, VACKER 100
2377 44c STENSTORP 21-9-92, LYXS 6ö ph 400
2378 44c ÅSBRO 30-11-96, LYXS vht 300
2379 44c STH S.1-9-91, PRAKT 4,5,4 första år c. 300
2380 44c HIDINGE 26?-11-95, AB-PR 200
2381 44c PKXP No 2 D 4-5-92, AB-PRS 175
2382 44c STH 18-11-91, PRAKTs 150
2383 44c ROSERSBERG 5-10-91, PRS 6ö ph 150
2384 44c Stockholm Hötorget 4-6-92, prs 125
2385 44c STH 18-5-92, AB-PR 110
2386 44c STH 17-9-90 100
2387 44c Stockholm C.3 10-11-93, prs 6ö ph 100
2388 44c Stockholm N 29-3-91, PRS 6ö PH 100
2389 44c NORRKÖPING 3-7-92, OMV PR-LYXS 100
2390 44cv4 STH CARBERGSV. 21-10-91, PR 200
2391 45 ÅNGBÅT No:118 23-7-88 på vackert par Facit 2000 1000
2392 45 STEHAG 3-8-87, LYXS 300
2393 45 ÅNGBÅTSPKP. No 83 24-7-91, , spl 400 250
2394 45 BJÖRNEBORG 28-8-90, FINSK prs par 250
2395 45 SÖRBYTORP 25-5-91, violett LYXS svår 200
2396 45 finsk KORK stpl i prakt 200
2397 45 U.W.H.J. 8-9-87, LYXEX 200
2398 45 HELSINGÖR 3 TOG 16-2, DANSK STPL 150
2399 45 FRÅN UTLADET , prakts par 100
2400 45 FRA SVERIIGE H. prakt stpl 100
2401 45 HELSINGÖR JB PE 20-4 4:a tog, sidv 100
2402 45 P.F.J 20-3-89, LYXS 100
2403 45 HULT 16-9-86, PR-LYX 75
2404 45 KLEVSHULT 11-3-91, PR-LYX 75
2405 45 FRA SVERIIGE L. prakt stpl 75
2406 45 BROKIND 24-7-91, PR-LYX 75
2407 45 H.E.J 25-5-88, PRAKTEX 75
2408 45 H.S.B 14-9-87, LYXS 75
2409 45 L.S.S. 30-11-86, PRS PAR på klipp 75
2410 45 UTLANDET, PR 60
2411 45 FRA ) SVERIIGE M 60
2412 45 FRA SVERIIGE H. sidvänd 50
2413 45 SKARA 6-7-87, PR-LYX 50
2414 45 HOFMANTORP 1-11-87 PRS G ,SM 50
2415 45a FALERUM 10-9-87, LYX 100
2416 46 HULL AP 23 91, PR-LYXS 400
2417 46 ENGELSK STPL 383, prs 225
2418 46 PÅLGÅRD 9-5-88, PR-LYXS, 125
2419 46 FRA SVERRIG , PRS 110
2420 46 Stugun 14-4-88, prs,Z 100
2421 46a UDDEVALLA 19-1-88, SUPERB 300
2422 46a WREDSTORP 28-9-88, LYXS klipp 200
2423 46a ANK 15-9 PRS 20ö ph , Finsk stpl 200
2424 46a UPSALA 22-11-86, BLÅ PR-LYXS 150
2425 46a DELSBO 6-7-89, LYXS 100
2426 46a UDDEVALLA 27-1-87, PRS 75
2427 46b ANDERSLÖF 24-2-87, LYX 5,5,5 1000
2428 46b ALBANO 19-1-87, NÄRA LYXEX 300
2429 46b LAXÅ 22-6-88,pr-lyx 200
2430 46b MARIESTAD 16-1-88, PR-LYX 150
2431 46b FRA SVERIIGE M, omvänd fin 110
2432 46b GRYTHYTTEHED 10-10-88, PR 100
2433 46b SKENINGE 29-3-87, PRAKT 100
2434 46B Grenna 10-8-89, pr-lyxs 90
2435 46b SKANÖR 20-8-88, PRS 75
2436 46b Hernösand 14-1-89, prs 40
2437 46c BOXHOLM 31-7-88, SUPERB 500
2438 46c TOSSENE 18-3-88, PRAKT 100
2439 46c TORSÅKER 3-7-89, PR 80
2440 46c GBG 31-8-83, PR 60
2441 46c SKARA 9-8-88, PR-LYXS 60
2442 46c WAGNHÄRAD 12-10-88, PR-LYXS 60
2443 46c,var WADSTENA 4-12-89, BLÅ PRS,kt,ram vä 125
2444 46d Sillerud 10-7-90, , Superb nyanserd O.P: 400
2445 46d KÅGERÖD 13-11-89, BLÅ PRS ,Nst 14 200
2446 46d ENÅNGER 24-4-91, PR-LYX 150
2447 46d VERNAMO 14-9-90, PR 100
2448 46d GAMLA UPSALA 20-12-90, PR-LYXS 100
2449 46d STÖRLINGE 7-1-86, PRS 75
2450 46d JONSERED 31-3-90, LYXS 70
2451 46d FRÖLUNDA 1-1-91, PRS 50
2452 46,tj3 ÖSTAVALL 10-12-90, på Fantastiskt unikt bland postanvisningsklipp 20ö ringtyp PH och tjänste t14 5ö (kht, vht). Utställningsobjekt! 4000
2453 47a WALLA 29-5-87, PR-LYXS 150
2454 47a BORÅS 9-1-87, LYXS 150
2455 47a WESTANFORS 20-5-88, PR 100
2456 47a ARHOLMA 11-4-87, PRS 100
2457 47b STH PAK C. 8-5-87, 4-BLOCK av denna svåra nyans, någon obetydligt kort tanspets, litet streck till vä, F 13000 kanske unikt block av denna nyans? 1500
2458 47b Arvika 31-7-87, prakt, svår nyans, 100
2459 47b SKÖFDE 13-9-87, svår nyans 60
2460 47c KRISTINEHAMN 3-6-89, LYX 300
2461 47c LINKÖPING 10-10-87, PR-LYX 150
2462 47c STJERNSUND 21-7-89, PRAKTs 125
2463 47c MARKARYD 24-8-87, PR-LYXS 100
2464 47c SÖDERÅKRA 8-5-88, LYXS 90
2465 47c WINGÅKER 24-9-88, PRS 90
2466 47d WADSTENA 12-9-88, PR-LYX 250
2467 47d STH 27-4-88, rekonstr 4-block 250
2468 47d ROSSÖN 17-5-89, PR 100
2469 47d DYLTA BRUK 26-1-89, PRS 100
2470 47d SEGERSTAD 6-11-88, PRAKT 100
2471 47d ÖREBRO 7-10-91, PRS 75
2472 47e GNESTA 3-7-89, BLÅ PRAKT-LYX 300
2473 47e BACKAMO 20-5-89, PR-LYXS 125
2474 47e FALUN 11-7-91, PRAKT 100
2475 47e WREDSTORP 28-12-90, P-LYXS 100
2476 47e ÖRESUNDSBRO 16-5-91, PRS 75
2477 47f BROKIND23-12-90, SUPERB 300
2478 47f Ludvika 1-1-91 100
2479 47f PÅLGÅRD 7-8-91, PR 100
2480 47f RIDDARHYTTAN §8-6-91, PRS 100
2481 47f ÅSHAMMAR 1-1-92, LYXS 100
2482 47f MARIESTAD 8-10-91, PRAKT 100
2483 47f ÅLEM 9-7-91, PR-LYXS 100
2484 47f MARSTRAND 5-9-91, LYXS 100
2485 47f MOTALA 4-1-91, PR-LYXS 100
2486 47f MELLERUD 26-11-91, 90n 100
2487 47f TECKOMATORP 12-2-91,PRS 100
2488 47f ÅBY 5-7-91, PR-LYXS 100
2489 47f MARSTRAND 12-11-90, LYXS 100
2490 47f BETTNA 21-7-91, PR 90
2491 47f FALKÖPING 10-7-91, PRS 80
2492 47f KILA 22-3-90, PRS 75
2493 47f TÅNGELANDA 18-5-89, AB-PR 75
2494 47f GAMLEBY 13-10-90, PRS 60
2495 47f ORSA 29-4-91, PR-LYXS 50
2496 47f LEKSAND 19-11-90, PRS 50
2497 48 KORK STPL ,LYXS , 50Ö ph 300
2498 48 BACKAMO 31-5-89, PRS 100
2499 48a BORÅS, nära LYXPAR 600
2500 48a lyxs Arboga 29-8-87 150
2501 48a HJORTQVARN 15-9-87, PRS 100
2502 48a FRÅNÖ 22-7-87, PRAKT 100
2503 48a KÄRRGRUFVAN 25-6-87 100
2504 48b ÅLEM 5-3-88, SUPERB stpl 500
2505 48B HERNÖSAND 10-2-90 , LYX ,nyansintyg O.P 500
2506 48b ÖDÅKRA 16-9-90, BLÅ STPL 300
2507 48b WIRSERUM 4-2-86, PRS 100
2508 48c SÄFSJÖSTRÖM 22-8-90, LYX 5,5,5 1000
2509 48C FINSPONG 23-11-88, PR-LYX 250
2510 48c WRETSTORP 8-8-89, PR-LYX PAR 200
2511 48c ÖSTERSUND 17-12-88, LYXs 200
2512 48c STH NORR 31-5-89, PR-LYX 200
2513 48c STUGUN 17-10-88, PRS 100
2514 48d STUGSUND 28-7-91, SUPERB 1000
2515 48d ÅRJENG 18-6-91, PR-LYX ex ,n 14 300
2516 48d YSTAD 9-3-91, PR-LYX 200
2517 48d STH PAKET 8-9-90, PR-LYX 200
2518 48d PÅLGÅRD 6-7-90, LYXS 200
2519 48d REGNA 12-2-92, PRAKTS 125
2520 48d ARBOGA 11-6-91, P-LYXs 100
2521 48d ALBANO 14-9-91, BLÅ PRS 100
2522 48d ÖREBRO 29-9-91, PR-LYXS 100
2523 48d UDDELVALLA 14-6-92, PRS 75
2524 48dvar SÄTER 12-11-89, spegeltryck av nedre ramarna 125
2525 48e JEMJÖ 31-10-92, PR 200
2526 48e BERGSJÖ 19-5-92, PR-LYXS 200
2527 48e LIDKÖPING 14-12-91, PR-LYX 200
2528 48e ÖSTERVALLSKOG 13-4-93, PRAKT 150
2529 48e ÖREBRO 14-1-92, LYXS 150
2530 48e FINSPONG 17-9-91, PRAKT 100
2531 48e GEFLE 3-8-91, PRS 100
2532 49a LUND 27-5-90, LYXS 125
2533 49a FINSPONG 11-12-88, PRAKTex 100
2534 49a RÅDA 3-1-89, PRS 50
2535 49b JÖNKÖPING 18-1-92, PR-LYX 200
2536 49c Pr-lyx Upsala 10-5-93 300
2537 49c FINSPONG 8-12-98, PRAKT 200
2538 49c HUDIKSVALL 15-5-96, PR-LYX 200
2539 49c WARA 24-1-95, PR-LYX 200
2540 49c ÖREBRO 20-5-96, PR 100
2541 49c TROLLHÄTTAN 1-6-92, PRAKT 100
2542 49c MJÖLBY 16-3-91, PR-LYXS 100
2543 49c WEXIÖ 20-4-95, PRAKT 100
2544 49c KATRINEHOLM 3-8-98, PRS 75
2545 49d SKENE 6-10-97, LYXS 250
2546 49d FINSPONG 31-12-99, PR-LYX, Sista dag på århundradet! 250
2547 49d GBG PAK 22-3-93, LYXS 150
2548 49d NORRKÖPING 29-10, PR 100
2549 49d prs Hudiksvall 2-3-98 75
2550 50 ULRICEHAMN 6-7-1910, LYXs klipp 300
2551 50 sth 12 19-9-91, pr-lyx 200
2552 50 MOLKOM 25-10-89, LYXS 150
2553 50 QVARSEBO 17-1-90, PRAKT 150
2554 50 HÖGANÄS 23-11-89, PRS 100
2555 50 Stockholm C.6 14-12-89 , LYXS 100
2556 50 GISLAVED 11-11-93, PRS 100
2557 50 HUDIKSVALL 2-1-90, PR 100
2558 50 KUNGSGÅRD 1-2-90, PRAKT 100
2559 50 FORSA STRÖM 3-12-89, PRS 75
2560 50 SKREDSVIK 20-1-90, O BO, stpl 100 75
2561 50v1 10/12ö stpl 8-8- extremt spegeltryck 150
2562 50v4 ÖSTRA HUSBY 7-12-89, PR, FÄRGKULA 150
2563 51 WISBY 26-10-89, första månad, ab-pr 110
2564 51 SÖDERHAMN 18-2-90, AB-PRS 100
2565 51 STH 30-10-90, AB-PR 90
2566 51b Stockholm C.6 8-3-96, , PRAKT 100

51,5 OSCAR- LANDSTORM
2567 52 NRS 45, NORSK PRS 250
2568 52 HÖRK bläckmak. på panvn klipp 200
2569 52 QVICKSUND 7-7-03, PRS 100
2570 52 BISPFORS 31-10-03, PR-LYXS 75
2571 52 FINSK KORK stämpel, ab-pr 75
2572 52 HJO 23-7-06, PR-LYX 50
2573 52a1 ENÅNGER 8-7-91, LYXS, 80
2574 52a2 FINSK KORKSTPL, LYX men ktspts 300
2575 52b PKXP no 6 A 21-5 , mycket blekt huvud 50
2576 52b1 SKENE 13-11-93, PRAKT 120
2577 52c RULLstpl PKXP NR 8 A 2-9-96, PRAKTS par 5ö 125
2578 52cv10 tydlig plåtspricka, MALMÖ 21-7-92 150
2579 52cvar ÖJEBYN 22-10-, VM CA ½ KRONA 50
2580 52g PKXP No 34A 7-9-09, LYX par ,svårt 250
2581 53 JÖNKÖPING 23-5-12 PRAKT, 8ö 200
2582 53 ÅTVIDABERG 7-3-11, PR-LYXS PRAKT 200
2583 53 VARBERG 14-7-10 LYXS 8ö 200
2584 53 JÖNKÖPING 2-2-06, PR-LYX 150
2585 53 STORVIK 19-1-12, PR-LYXS 150
2586 53 ÖSTERVÅLA 5-8-15, PRS 125
2587 53 LINKÖPING 14-3-07, PR-LYXS 100
2588 54 RULL STÄMPEL FINSPONG 7-10-04, prs 4-strip 200
2589 54 HELSINGFORS 15-VI-97, PRS PAR 10ö 200
2590 54 KÖPENHAMN KORSÖR 22-12-97, PRS klipp 200
2591 54 FRÅN UTLANDET , LYXS klipp 200
2592 54 M.B, MOTTAGNINGSBEVIS)(, i bläck 150
2593 54 PRÄSTBAKKE 29-V-93, NORSK STPL 150
2594 54 RULLstpl PKXP NR 17 A 7-9-96, PRAKTS 125
2595 54 RULLstpl PKXP NR 24A 1-10-96, sidv PRAKTS , F 200 125
2596 54 MOTTAGNINGSBEVIS), i bläck på klipp 110
2597 54 KÖJAVIKEN 16-2-11, omv stpl F 250 Y Å 110
2598 54 RULL STÄMPEL FINSPONG 30-1-95, pr 100
2599 54 KORKstpl 8 DELAR, PR-LYXs 100
2600 54 MÖLNBO 11-10-93, BLÅ PRS 100
2601 54 10ö klipp FRÅN UTLANDET, PR 100
2602 54 MOTTAGNINGSBEVIS), i bläck 100
2603 54 KORK STPL ,LYXS , 10Ö kr 100
2604 54 nors stpl nr 45 100
2605 54 RULLstpl PKXP NR 2 C 2-9-96, PRAKTS 100
2606 54 RULLstpl PKXP NR 2 C 8-9-96, PRAKTS 100
2607 54 RULLstpl PKXP NR 8 A11-9-96, PRAKTS 100
2608 54 RULLstpl PKXP NR 68A 1-12-96, PRAKTS , F 150 100
2609 54 STRENGNÄS LBR 25-2-11, LYX 100
2610 54 HOLMEJA 28-9-95, PRS 75
2611 54 KRÅKVIKEN 20-5-08, PRS 75
2612 54 Lantbrevbärere 2 , Gärds Köp. -Gringelstad 19-1-1900 F 125 75
2613 54 PKXP No 8A 8-9-96, AB-PR 50
2614 54c FRA SVERIIGE L. PÅ klipp pr-lyxstpl 150
2615 54c WREDSTORP 12-4-93, LYX 100
2616 54dvm3 TIDAN vm KPV till vä och ca 45% krona vä. Tydligt. F 1800 600
2617 54v11 tydlig plåtspricka , stpl 21-9-01 150
2618 54v9 NORRK. 21-11-93, DRAGSPEL 150
2619 54vm10 Tossene 5-10-92, VM delar av 4 vm 1500
2620 54vm11 SÖDERÅKRA 27-2-92, prs, VM krona upptill och tydligt vm längs hela märket KPV nedtill, raritet i denna tydlighet 3500
2621 55 Bläckmak Partil(le) 3-3-1910, ve 300
2622 55 SOMMEN 28-9-10, SUPERB 100
2623 55 SMEDSÄNG 11-7-10. AB-PRS, kt, F150 100
2624 55 SKÅRE 30-12-10, PR-LYX 75
2625 55 WREDSTORP 16-1-02, LYXS 60
2626 55 Hunnebostrand 25-8-08,pr 50
2627 55 ÅKERSBERGA 28-11-03, LYX-PRS 50
2628 55 Vendel 23-2-01, prs 50
2629 55v6 DEGERFORS 25-10-10, PRS 150
2630 56 RÄFSÖ 21-V-93, FINSK STPL omv prs 200
2631 56 FRA SVERIGE inom ram, pr klipp 100
2632 56 RULLstpl PKXP NR 68A 1-12-96, SIDV PRAKTS , KLIPP 20ö,F 150 100
2633 56 JÖNKÖPING 12-11-96 RULLSTPL 75
2634 56 STH CARBERGSV. 24-12-93, LYXS 75
2635 56 FRÅN UTLANDET , prs 20ö 75
2636 56aIIv2 UNNARYD 27-2-92, 20ö spegeltryck prs 150
2637 56vm2 ARVIKA 12-7-11, VACKER sidv 50
2638 57 MYCKELGENSJÖ 2-1-12, svår stpl praktex 4,3,5 250
2639 57 SVANSKOG 20-9-07, LYX 200
2640 57 PÅLGÅRD 14-9-05, LYXS 100
2641 57 HJERPLING 8-8-09, ab-prs, stpl 150 100
2642 57 RYR 18-1-1907, LYXS 100
2643 57 NELHAMMAR 7-3-02, PR-LYX 100
2644 57 RÖ 21-9-07, LYXS 60
2645 57 SATSERUP 13-8-07, PRS 60
2646 57 STOREBRO 19-5-07, PR-LYXS 60
2647 57d WREDSTORP 18-6-10, LYXS nyans 100
2648 58 superb stpl Strålsnäs 9-11-97 150
2649 58 JÄMTLANDS SIKÅS 15-4-09, PRS, Zlän 75
2650 58 ÖFRE SVARTLÅ 19-3-09, PR-LYXS 75
2651 58 ROSENDALA 16-2-10, PRS 75
2652 58 GARGBRO 7-4-10, PRS 60
2653 58 TRENSUM 15-5-1898, LYXS 50
2654 58v4 30ö 2 märkesbilder ... INGE 27-4-01 200
2655 58var 30 ö par, övre stpl SALA 26-5-17, nedre (veck) stpl Insjön Pak 28-1-11, KURIOSA, 200
2656 58var SOLLEFTEÅ 26-1-02, PR-LYXS färgflamma i ö hö marginal 100
2657 59 ÖFRE SVARTLÅ 1-1-12, F 100 75
2658 59a BACKE 19-10-93, PRAKT 50
2659 60 HOLMBY 22-4-14, PR-LYX 350
2660 60 VARBERG 4-3-01, LYXS , N29 200
2661 60 LUND 13-5-10, PRAKT 150
2662 60 STORVIK 9-5-10, PRS, obet kt 100
2663 60 KARLSTAD EM 21-10-01, PRAKT 100
2664 60 LJUSDAL 28-9-02, PRS 100
2665 60 HÖÖR 7-11-06 PR-LYXS 100
2666 60 BÅSTAD 12-8-11, PRS 1kr 75
2667 60c Hernösand 25-4-05 , violettakt karmin F 1000 175
2668 60c HÖGSBY 8-12-03, rättv stpl 100
2669 60c ORSA 23-8- , violettakt karmin F 500 100
2670 60v2 1kr oscar spegeltryck av ramen Laholm 27-10-10, F 1400 225
2671 60v2 1kr oscar spegeltryck av ramen Halms...27-9-10, F 1400 175
2672 61 FRA YSTAD 100
2673 61 ORRESTA 1-11-96, PRAKT 50
2674 61 RÄPPE 17-1-1900 40
2675 61vm4 NORRKÖPING 1-3-18, 4-block 1ö OMV VM OCH SMÅ DELAR V 2VM. SVÅRT VM 4X400= 1600+, OCH I 4-BLOCK! 400
2676 62v5 2ö förskjuten siffra stpl ned vä, F 500 110
2677 62v5 2ö förskjuten siffra stpl ned hö, F 500 100
2678 63 Jönköping rull stpl 15-6-96 75
2679 63vm1 3ö I 3 OLIKA NYANSER stpl , OMV VM 200
2680 64 TRESUND 28-11-1911, PRS, OVANLIG 200
2681 64 BORÅS 25-8-92, sidv BLÅ ,ktspts 125
2682 64 FRA SVERIGE inom ram, prs 4ö 100
2683 64 P)AQUEB(OT 100
2684 64 HIDINGEBRO 31-12-01, LYXS 75
2685 64 JÖNKÖPING RULL STPL 23-1-97 50
2686 64var Stockholm SÖD 4-8-95 2 märkesbilder 100
2687 65 KARLSTAD F M 10-8-16 . LYX 350
2688 65 SANDVIKEN 8-5-11, LYXS 250
2689 65 GBG 31-10-15, PRAKT 200
2690 65 Hörby 13-4-05 200
2691 65 GBG 20-8-12, PRAKT 200
2692 65 5kr LYX par STH 7-12-17 200
2693 65 SKARA 20-9-04, 2:a året, PRAKT 150
2694 65 ÖSTHAMMAR 4-10-31, PRS 125
2695 65 MALMÖ 28-3-17, PR PAR 125
2696 65 GEFLE 1-4-05, PRAKT 100
2697 65vm1 OMV VM , stpl 1-15, pr-lyxcentr, F 1800 500
2698 65vm1 FA)LUN 1-18, OMV VM 350
2699 65vm2 STH 17-8-19, PRS par 3 vm kronor F 2000 425
2700 65vm2 5kr prs par STH 5-4-17 med tydligt delar av 3 vm, F 2000 400
2701 66 RÖDALED 22-12-11, PRS L-SK 75 200
2702 66 GUALÖF 22-12-11, PRAKT , lvht 150
2703 66 ASKERSUND 11-9-11, PRAKTex 20ö 100
2704 66var LJUSTORP 20-11(OMVÄND 11)-11. PR par 150
2705 67 SVENSTAVIK 4-11-11, PR-LYXS 75
2706 70vm P(ÅSKAL)LAVIK 17-10-10?, omvänt vm 750
2707 70vm stpl ..S..A13-11-10, omvänt vmF 2800 500
2708 70vm 4Ö OMVÄNT VM KRONA, streckstpl 400
2709 72 REK stpl, PR-LYXS, 200
2710 72 ROGSTA 30-5-19, LYX 200
2711 72 MARSTRAND 19-3-13, PR-LYXS 50
2712 72 SKULTORP 17-6-18, PR-LYX 50
2713 74 Smål. Farstorp 5-2-19, pr-lyx 100
2714 74 LOKA 8-7-13, PRAKT 50
2715 74 BROBY 28-11-11, PRAKT 50
2716 74 SILFÅKRA 11-9-15, OMV PRS, stpl 75 50
2717 75 5öre medaljong vm krona nr 75 stämplat 5-strip Göteborg 20-1- , mycket ovanlig enhet 350
2718 75 STH ODENG. 31-5-11, sista dag innan medaljong utan vm. 200
2719 75 VESTERÅS LBR 23-7-11,PRAKTEX 200
2720 75 PARTILLED 11--7-11, AB-PRS 100
2721 75 MALMÖ 8-6-11 AB-PR 100
2722 75 VADSBRO 25-8-11 90
2723 75 STH 7-11, rättvänd 75
2724 75 HALMSTAD 9-6-11, AB 60
2725 75vm2 STH 2 TUR 8-9-11, 2VM 1/3+2/3 kronor, F 900 200
2726 76 TÄMTA 5-9-11, PR, SVÅR STPL 100
2727 76vm1 10ö stpl 9-11, omv vm 50
2728 76vm2 10ö 2vm horiz, BOM... 3-6 50
2729 76vm2,4 10ö 2vm horiz, vertikalt, båda nästan mitt itu, bra stpl ex 200
2730 77 YSTAD 11-11-11, PRS 100
2731 77 LÅSTAD 25-1-17, LYXS 100
2732 77 GÖTEBORG 21-6-13, PR-LYX 100
2733 77 TRÄLLEBORG 27-9-19, PRAKT 75
2734 77vm2,4 1kr 2vm horiz nästan mitt itu, Vertikalt AB-PR stpl 5-4-20 200
2735 78vm2 stpl 13-12 ,5kr 2 kronor i horiz. , rufft. 50
2736 78vm4 HAPAR 24-11-17 ,5kr 2 kronor i höjdlet 60
2737 79 R i ram, Baltisk REK STPL, SÄLLSYNT 225
2738 79 KORK STPL , PR-LYX 200
2739 79 FRA SVERIGE inom ram, 4-block 200
2740 79 JÖNKÖPING 22-5-17 PRAKT,LYX 100
2741 79 ÅBXP 187 2-5-12, STPL 100 60
2742 79 HÄSSELBY VILLASTAD 9-10-18, PRS PAR 50
2743 79 SÖDRA BÄRBY 20-12-11, PRS 50
2744 79 Jörn 16-6-18, pr-lyxs 40
2745 80 KÖPENHAMN 21-12-15, PRS klipp 125
2746 80var MALMÖ 8-2-18, LYXs , 2 jättetänder 100
2747 81 KORK STPL ,LYXS , 7ö 200
2748 82 KJÖBENHAVN 9-8-15, PRAKT 200
2749 82 M.B, MOTTAGNINGSBEVIS, i ram 150
2750 82 KJÖBENHAVN 9-7-17, prs 3-strip 150
2751 82 SASSNITZ-TRELLEBORG 8-11-16, PR 100
2752 82 SVANÖBRUK 6-4-16, PR-LYX 100
2753 82 YXSKAFTKÄLEN 2-15-18, PRS, F 125 75
2754 82 SMEDBY 22-3-14, PR-LYX 50
2755 82 OLSÄTER 15-10-11, LYXS 50
2756 82 HÄLLEVADSHOLM 3-9-11, PR 50
2757 82 ESLÖF 29-6-18, PR-LYX 50
2758 82var LINDÅS 5-1 14, PRS OMVÄND MÅNADSIFFRA I stpl samt riktkors upp hö 100
2759 83 ROSENHOLM 29-1-19, PRS, K län 100
2760 83 GUNNARSBYN 12-2-19, LYXS 12ö 100
2761 83 ROGSLÖSA 5-6-19, PR-LYXS 100
2762 84 LYCKE 11--2-20, LYX 200
2763 84 GÖTA 22-4-20, LYX 200
2764 84 LÅNGSHYTTAN 29-4-20, PRAKT 70
2765 84 STH 6-11-19, PR-LYX 60
2766 84 GÖTA 7-5-20, PR-LYX, rufftandat 60
2767 84 ÖSTRA SÖNNARSLÖF 8-11-22, PRS 50
2768 84 GÄDDEVIKSÅS 23-12-19, PRS 50
2769 84 SVEDEN 6-6-15, PR-LYXS 50
2770 84 LÅNGTRÄSK 9-6-19, PRS 50
2771 84 KUIVAKANGAS 2-1-20 BD 50
2772 84 STÄLLDALEN 18-12-19, PR-LYXS 50
2773 85var 20ö stpl ON...Extra stort med klumptand 200
2774 85var GUSTAFSFORS 20-4-22, PR-LYXS, blå färg anhopning upp vä 60
2775 86 TINGS NÖBBELÖF 4-11-11, PRS 150
2776 86 TORNEÅ TORIO 20-12-18 Finsk stpl 100
2777 86 HÖGESTAD 21-7-13, LYXS 75
2778 86 HULTABERG 21-5-19 70
2779 86 LÖFVESTAD 7-8-13, PR-LYXS 60
2780 86 BACKA STATION 8-11-13, PRS 60
2781 86 MARKARYD 25-7-13, PR-LYX 50
2782 88 SVARTHÖFDEN 14-12-15, PRAKTEX, STPL K BL 250 200
2783 88 Turrkku ÅBO 18-IV-14 finsk Båtsiluett stämpel 100
2784 88 LÄKATRÄSK 4-1-20, LYXsBD 60
2785 89bz MJÖLBY 2-7-19, PRS 50
2786 91 ÖRTOFTA 8-5-1921, LYX 250
2787 91 VARNUMSKULLE 24-7-21, rättv. stpl F 500 250
2788 91 ONSALA 3-6-18, LYXS 100
2789 94 VÄRNAMO 5?-8-18, 80öre Medaljong nära PRAKT stämpel, mycket svaga spår av anilin. Utlåtande Peter Lorenzon "Frimärke och stämpel är äkta". F 60.000 15000
2790 95 ÅMÅL 22-12-26, PRAKT, riktkors 200
2791 95 ÖREBRO 27-1-20, PR-LYX 100
2792 95 KRÅNGEDE 8-12-23, PRS 90ö 50
2793 96 Finsk PRAKT KORKSTPL 200
2794 99 KÖLSJÖN 8-8-18, PRS 100
2795 100 SKRÖFVEN 3-9-18, PR-LYXS 100
2796 100 HAFSNÄS 15-6-18, PR-LYXS 75
2797 100 HVITVATTNET 10-7-18, PRS 50
2798 101 HOLSBYBRUNN 21-8-18, LYXS 100
2799 101 LÅNGARED 4-7-18, LYXS PAR 100
2800 101 DÖSJÖBRO 27-6-18, PRS 60
2801 101 HASSELFORS 6-6-18, PRS, T NÄR 60
2802 102 EKSJÖ 21-2-19, PRAKT, svårt märke 200
2803 102 HÅSLÖF 23-5-19, PRAKT 150
2804 102 HILLERSTORP 13-3-19, PR 100
2805 102 HUDIKSVALL 23-12-18, PR 100
2806 102 GÖTA 16-11-26, PRS 75
2807 102 VIA 26-6-18, Svårt märke 60
2808 103 RAMSELE 19-4-19, PRAKT 150
2809 103 ÄLFSERED 9-5-19, PRS 100
2810 105 STRÄNGNÄS 6-2-20, AB-PR 100
2811 105 UNNARYD 24-4-17, PRAKT 100
2812 105 sth 7-11-17, prs 75
2813 105-14 lANDSTORM i , BRA STPL SERIE 100
2814 105cx STH 12-4-17, vackert par 350
2815 105cx STH 12-4-17, vackert ex 250
2816 105cx STH 12- hörnstpl välc. vackert ex 200
2817 105cx 5/ 2ö VM CX stpl AV.. f 800 175
2818 106cz YTTERÅN 17-5-17, PRAKT tydl KPV 150
2819 106cz 5/3ö STH 1-17, KPV 50
2820 107 STH 20-1-17, 5/4Ö PRAKT 100
2821 107 STH 31-10-17, prs 60
2822 107var 5/4 öfirmaperforering 90
2823 110 ÖSTERSUND 1-5-18, PRS 125
2824 110cz LANDSKRONA 15-11-17, tydl KPV 100
2825 111 STH 2-4-18, PR 100
2826 111 ÖREBRO 5-3-17, PRS 10/20Ö 100
2827 111 STH 6-1 17, PRS 75
2828 112 SÖDERHAMN 11-5-18, PRS 150
2829 112 APLARED 18-1-18, PR-LYXS 10/20ö 150
2830 114 LUND 16-7-18, PRS 100
2831 114 PKXP No 54 A 22-11-18, pr 100
2832 115 STH ANK svårtydl datum annars prs 100
2833 115 5/1Ö LYX centrerat hönstpl ned vä 100
2834 115 5/1ö stpl LYX centrerat, ovanligt 75
2835 116 5/3ö ÄLFSJÖ 14-8-17, AB-PR 75
2836 116 5 /3 ö pr-lyxCENTR HÖRNSTPL 60
2837 116 5/3Ö LYX centrerat hönstpl ned hö 60
2838 116var 5/ 3ö, SPEGELTRYCK 200
2839 117 5/5 ö PR-LYXcentr stpl ...1 ...G 50
2840 117 5/5ö pr-lyxcentr 50
2841 117a,b 5/5Ö 2 st pr-LYX centrerade hörnstpl ex 100
2842 117var 5/5ö 2 märkesbilder 75
2843 118 prc stpl ex 50
2844 118 5/6ö prentr, hörnstpl ned vä -17 40
2845 118a,b 5/6Ö 2 st pr-LYX centrerade 4-block stpl 150
2846 118var 2 märkesbilder, 6ö 50
2847 119 10/12ö LYXc stpl ex 100
2848 119 5/12ö prakt centr, hörnstpl upp vä 60
2849 119a 5/12Ö pr-LYX centrerat 4-block på vitt papper stpl STH 7-1-18 250
2850 119b 5/12Ö pr-LYX centrerat 4-block på gulakt ppr papper stpl STH 7-1-18 250
2851 120 10/20Ö 4-BLOCK välc, sth 9-3-17 200
2852 120 10/20ö LYXcentr, hörnstpl upp vä 200
2853 120 10/ 20ö STH 10-2-18, PRAKT, svår 200
2854 120 10/ 20ö LYXcentr stpl ex 150
2855 120var 10/20ö 2 märkesbilder, hörnstpl ned vä 75
2856 121 10/24ö STH 26-2-18, PRAKT STPL 400
2857 121 10/24ö hörnstpl upp hö 5. A, PR-LYXcentr 250
2858 121 10/24ö STH 12-8-18, PRAKTS 250
2859 121 10/24ö absolut LYXcentr stpl ned vä 250
2860 121 10/24ö PRAKT centr, hörnstpl upp vä 225
2861 121 10/24ö AB-PRAKT centr, hörnstpl ned hö 200
2862 122 10/30ö Pr-LYXcentr, STH 9-1-17 70
2863 122 10/30ö Pr-LYXcentr, hörnstpl upp vä 50
2864 123av 10/50ö variant URE, STH-18, F 1300 250
2865 123b 10/50ö praktc stpl 2-18 100
2866 123var 10ö /50ö r märkesbilder. ...KHOLM 100
2867 124 FALUN 21-9-18, AB-PRklipp 1000
2868 124 10Ö/ 1KR bra stpl ex 700
2869 124 10Ö/ 1KR bra stpl ex 650
2870 125 (HAL)MSTAD 14-4-17, AB, VACKER 5kr 1300
2871 125 PR-LYXcentr hörnstpl ex 1100
2872 125 10ö/5kr hel sidvänd STH 7-8-17, pr-lyxc 950
2873 125 10Ö/ 5KR lätt stpl 1917 750
2874 125 STH 10-10-18, bra AB ex 750
2875 125 10Ö/5KR Stokholm 1 12-3-18, ab-prs 700
2876 125 10Ö/ 5KR bra stpl ex 650
2877 125 10ö/ 5kr lätt stpl 500
2878 125var hörnstpl -18 tryck var ,skadat 1 och Ö 1000
2879 125var 10/5 kr hörnstpl ned hö, variant starkt blått streck i övre marginal 1000
2880 126-35 Landstorm III kpl stpl 4-BLOCK serie, VF 125
2881 126-35 Landstorm III kpl stpl serie, VF 50
2882 126-35 Landstorm III kpl stpl serie, VF 50
2883 126var 2 påtryck synliga , delar upptill, stpl 150
2884 136 GÖTEBORG 10-6-21, PRAKTs 90
2885 136-38 4-blockserie, mittstpl, finserie 350
2886 136-38 Luftpost kpl stpl 2ö är cz med KPV 100
2887 137 BERGSHOLMEN 4-5-21, PRS 100
2888 137 TORSHÄLLA 17-9-21, AB-PR 50
2889 138 BJÖRNERÖD 18-5-21, LYX stpl 300
2890 138 Norrköping 6-6-21 , pr 250
2891 138 Marstrand 30-12-21, pr 200
2892 138 BJÖRNERÖD 14-6-21, PRAKT 200
2893 138 VÄSTERÅS 5-12-21, PRS 150
2894 138 DJURSHOLM 21-10-21, R 125
2895 138 LINK. 1-6-21, PRS 100
2896 138 STH 12-1-21, PR 100
2897 138 NJURUNDA 26-1-20, AB-PR 100
2898 138 PKXP NO 81 D, 5-11-21, ab pr , 1MM DEL AV KPV 100
2899 138 VÄSTERÅS 4-12-21, AB-PR 75
2900 138v3 SKADAD 5, pos 61, stpl, F 500 110

138,5 BANDMÄRKEN
2901 139 KORK STPL ,LYXS , 3ö 125
2902 139 KJÖBENHAVN 16-9-32, DANSK PRS 125
2903 139a 3ö AGRG ppr, välc. GBG 11-27, F 700 200
2904 139a 3ö AGRG ppr, välc. GBG 7-11, F 700 150
2905 139b 3ö AGRG, PAR STH 14-4-28, F 1400 200
2906 139b AGRG ppr stpl ... ORS 25-4-28, F 650 125
2907 139bv 3ö AGRG ppr, retuch Higlett F 700+350 stpl 11-27, svår på agrag 250
2908 139var STH 15- 3Ö PAR 2 MÄRKESBILDER 110
2909 139var STH 15- 3Ö plåtskarv par 2 MÄRKESBILDER 100
2910 140Ab STH 21-12-20, PRS 50
2911 140Acx STH 30-9-20, PR-LYXS svårt märke 500
2912 140Acxz 5ö Lejon grön typ 1 med vm linjer och del av KPV, stpl -24, svårt vm F 7500 1400
2913 140Acxz 5ö Lejon grön typ 1 med vm linjer och d KPV över hela märket,2st hörnstpl , svårt vm F 7500 700
2914 140Ccx Gbg 12-5-21, prs 150
2915 140Ccx STH 1-3-21, AB 100
2916 140Ccx REFTELE 15-11-21, fint ex 100
2917 140Ccx stpl P. No 81?, PR-LYX centr 100
2918 140Ccx 5ö typ1 vm linjer, välc stpl -(2)0, fin perfekt tandning 100
2919 140Ccx V)ÄSTERÅS 1-21 5-7 em 75
2920 141 STH avg 1 Lbr 20-9-21LYXS, +stpl del 100
2921 141 STH 27-7-22, PRS 75
2922 141a VIS(BY) 29-12..., AV papper 300
2923 141a 5ö brun AV ppr, stpl 27-11-22, F 1400 275
2924 141bz MALMÖ 13-2-22, plåtskarfpar F 800 125
2925 142A KORK STPL ,LYXS , 5ö 100
2926 142Aa ÅNGBÅTS PSP No 77 24-5-1922, PRS, F 800 400
2927 142Abz GÖTEBORG 20-12-23, LYX 500
2928 142Abz PLK 9-9-28 , prakt vm KPV , F 400 200
2929 142Abz GBG 12-23 vm KPV , F 400 100
2930 142Abz stpl 9-8 , pr-lyxcentr vm KPV , F 400 80
2931 142Abz ST)OCKHOLM 21-3-21, F 400 75
2932 142Abz maskinstpl upptill, välc tydl vm KPV 75
2934 142bz PKP 15 A 10-6-23 ,PRS par F 800 125
2935 142bz F)ÅKER 9-5-23 F 400 90
2936 142bz PKP 15 A 10-6-23 ,AB-PRS F 400 80
2937 142cc stpl ...RÅ 21-6-25, PRAKTCENTR F375 125
2938 142cc VÄST... 21-9, PR centrF375 90
2939 142Ea STH 6-11-23, PRAKTEX svår i denna kvalitet 1000
2940 142Ea GBG -11-24, nära PRAKT 500
2941 142Ea GÖTEB(ORG) 11-10-24, AB-PR 400
2942 142Ea SVARTSTAD 29-11-22, omv prs 350
2943 142Ea KARLSTAD 11-10-25 200
2944 142Ecx PLK 380 A 1-11-25, PRS 75
2945 142Ecx KATRINEHOLM LBR 20-8-25, PRS 60
2946 142Ecxz stpl... VIS)LANDA 27-6-25, tydl KPV 60
2947 143a FLÄDIE 22-7-29, PAR PR-LYXS 60
2948 143Aa SKEBOKVARN 12-2-32, PRS PAR 50
2949 143Acc stpl 9-1-26, omv vm 50
2950 143Acz NORRKÖPING 11-10-27 5-strip omv vm sällsynt i 5-strip F 1375 2000
2951 143Acz NORRKÖPING 18-10-27 5-strip omv vm och KPV sällsynt i 5-strip F 13500 1500
2952 143Acz NORRKÖPING 21-10-27 5-strip omv vm och KPV en ngt kt sällsynt i 5-strip F 13500 1100
2953 143Acz hörnstpl ned vä PKP 11-, perfekt tandning tydligt KPV F 2700 600
2954 143Acz NORRKÖPING 21-10-27 par omv vm och KPV hlö ex praktstpl F 5400 500
2955 143Ad KUTTABODA 14-2-33, PRAKT, stpl 125 150
2956 143Ae 5ö B ppr stpl 24-12-23? välcentr F 1500 300
2957 143C STH LBR 12-8-33, PR-LYX 75
2958 143Ca Lysekil 16-4-34, lyxs 200
2959 143Ca TOBO 2-3-36, pr-lyx 200
2960 143Cc Dala Järna 14-12-38, 60 60
2961 143Eb MULLSJÖ 25-5-33, PR-LYXS 125
2962 143Eb PKP 27 A 19-4-37, PRS 60
2963 143Eb sth 31-3-37, prs 50
2964 144A BÅTSILUETTstpl par Posti-post 200
2965 144A ÅNGBÅTS PKXP No 167 11-11-21, klipp, stpl F 100 100
2966 144A MARINPOST 40 25-6-45, PR 100
2967 144A BASARRÖ12-6-23, PR-LYXS 60
2968 144A ÅNGBÅTS 151 11-7-24 50
2969 144Ac STH 14-10-21, PRAKT 10ö AV papper, signerad KAN, SVÅRT MÄRKE 1000
2970 144Acc FALKENBERG 17-12-24, LYXS PAR, F 480 150
2971 144Acx PR-LYXS KORKSTPL 125
2972 144Acx TURKO ÅBO 16-12-23, rättvänd 100
2973 144Acx MÅLSRYD 25-2-24, LYXS , plåtskarv hö 50
2974 144Acz STH 20-5-2(4) välcentr svårt vm 350
2975 144Acz streckstpl, praktcentr tydl KPV+/ 200
2976 144Acz ÖRE... 23-4-2... tydligt KPV F 1600 175
2977 144Avar stpl ... slöf 7-21, 2 märkesbilder sidled 100
2978 144Cbz 10ögrön vm KPV, Lyxc.,rättv 11-6, F 1500 375
2979 144CBZ NORBERG 20-9-21, AB-PR, F 1500+ 375
2980 144CBZ ÖREBRO 22-12-21, PAR, F 3000 350
2981 144Cbz GBG 23-11-23, PAR ngt kt , F 3000 325
2982 144CBz MORMORS... 14-11, tydl kpv 300
2983 144Ccx stpl ...ALA 24-6-25, , F 900+ 175
2984 144Ccx vc stpl,ex F 900 150
2985 144Ccx MJÖLBY 2-5-22, FINT EX F 900 150
2986 144Ccx stpl ...29-7 , F 900+ 150
2987 144Ccx 10ö grön 4sidig, vm linjer, stpl linjer 125
2988 144Ccxz fint par STH 4-7-26, F 4800 1000
2989 144Ccxz 10ö grön 4sid linje +KPV, PRc stpl,2400 600
2990 144Ccxz PRc stpl ex Teckomat. 500
2991 144Ccxz HALM... 26-7-, 10ö grön linje +KPV, bra 500
2992 144Ecx STH 20-3-25 ,10ö grön t 13 vm linjer, F 400 140
2993 144Ecx 10ö grön t 13 vm linjer stpl -20, F 400 110
2994 144Ecx Stoc... -22 75
2995 144v PLÅTSPRICKA , stpl Tureberg 150
2996 145A PR-LYXS KORKSTPL 150
2997 145C VINGÅKER 11-2-31, LYX 300
3000 145C KARLSKRONA 4-12-31, PR-LYX 200
2998 145C LIDINGÖ 5-1-34, PRS 75
2999 145C BÅSTAD 15-2-27, PRAKTEX 75
3001 145Ea 10ö violett t 13, rättv stpl 4- lbr, vackert 75
3002 145Ecx STH PFFS 7-4-30, lilla stpl , svag PRS 100
3003 145Ecx 10ö extra brett märke 75
3004 145Ecxvar 10ö violett t 13, extra stort, LYX centr, stpl 150
3005 145Ecxz stpl ... ORG 7, LBR 80
3006 146Ac ,261C ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 15ö klipp 150
3007 146Avar 10ö extra högt stpl 12.. 125
3008 146Cc SPERLINGSHOLM 16-4-36, PR, N HA 150
3009 146E AVESTA 6-9-39, rättv stpl 75
3010 147var ÖFVERLIDA 10-1-24, LYXS 90
3011 147var ÖFVERLIDA 28-4-23, 2 MÄRKESBILDER 75
3012 148A VÄRMLANDS NYSÄTER 14-12-22, PRS 100
3013 148Acx FORSHAGA 6-5-23, PRS 150
3014 148Acx ÄNGELHOLM 2-11-27, AB-PR 120
3015 148Acxvar stpl STAD 27-2-24?,nära HEL plåtskarv SIFFRA 2 125
3016 148Acxz STH 27-11-22, PRS tydl vm , F 800 175
3017 148Acxz par stpl 28-7-23,F 700 150
3018 148Acxz 30ö vm linje+ KPV ... INEHAM... 125
3019 148Avar NO)RDANTJÄL 20-1- 21 felperf i sidled 100
3020 148C pr STÄLLDALEN 31-8-21 300
3021 148C LERUM 25-11-21, PRAKT 200
3022 148C Finnskoga Höljes 24-11-21,prs 100
3023 148C Malmköping 30-6-21, PR-LYXS 100
3024 149A 2 ex felperf höjd o sidled 100
3025 149A,var VÄSTERVIK 18-7-21, ngt kt, felperf 200
3026 149C DEGEBERGA 26-3-21, AB-PR 50
3027 151Aa Stpl 22-12-20, agrg ultramarinktigt blå 150
3028 151Aa ULTRAMARINBLÅ 20Ö EN fACE stpl 2X-11-2X pr-lyx centr 150
3029 151Ac FREDROS 26-6-21, PRS 100
3030 151Ac FRINNARYD 3-5-20, PRS PAR 50
3031 151Ae 20ö blå otonat tryckvälc. F 1800 500
3032 151Avar mangen 15-4-21, prs 2 MÄRKESBILDER i sidled 150
3033 151Avar stpl 13 6 -21, 2 MÄRKESBILDER i höled 60
3034 151C ALINGSÅS 29-4-22, 4-BLOCK 300
3035 151Cbz HALMSTAD 13-10-21, PR , tydl kpv F500 250
3036 151Cbz VÄ... 7.12.21, pr-lyxcentr , tydl kpv F500 125
3037 152A NÖSUND 28-7-20,prakt- LYXs FDC stpl klipp 200
3038 152Acx 20ö G II A 5-strip 29-12-20, F 2000 300
3039 152Acx 20ö vm linjer PR-LYXcentr delstpl vä -20? 100
3040 152Acx KRISTINEHAMN 23-9-20 bra AB ex 100
3041 152Acxz SUNDBYBERG 28-9-, tydligt KPV 500
3042 152Acxz lätt hörnstpl ned hö, F 2500 500
3043 152Acxz streck stpl bra ex, vacker F2500 400
3044 152Acxz lätt stpl 5-21? bra ex, vacker F2500 275
3045 152Acxz rättv stpl 13-9. ngt kt men vacker F2500 250
3046 152C ROSFORS BRUK 21-5-21, BD/NB PRAKTS F 500 250
3047 152cx plk 383 a 18-1-21, ab-prs 75
3048 153 STRÖMSTAD 7-6-21, AB-PR 75
3049 153b GLANSHAMMAR 14-6-21, AB-PR svår 20ö G.Vasa 110
3050 153b 20ö ...NSUND 6-21, PRAKT centr 90
3051 153c PLK 56 12-6-21, PR/ab 150
3052 153c KALMAR 14-6-21, RÄTTV STPL 125
3053 154 ÖSTRA KARUP 20-12-22, PRS VM KPV 125
3054 154 RÅNEÅ 28-7-21, PRS 100
3055 154b TROSA 14-9-21, PR-LYXS 150
3056 154bz SÖLVESBORG 21-7-21, AB-PRkpv mitt på 100
3057 154bz TRELLEBORG 20-5-22, omv , kpv mitt på 100
3058 154var 2 märkesbilder, prs LULEÅ 6-6-22 100
3059 155 KARLSKRONA 13-1-22 100
3060 155a omv stpl 1-9 LYX centr 50
3061 155b KUMLA 2-5-21, PR 75
3062 156 RIMBO 15-2-23, LYXS, A1 75
3063 156 VÄCKELSÅNG 14-5-23, PR-LYXS, A1 60
3064 156 HEDENSBERG 23-10-24, PRAKTEX, A1 50
3065 156 HÄSTVEDA 20-8-24, PRAKTEX, A1 50
3066 156 TOLLARP 27-7-24, PRAKTEX, A1 50
3067 156 MORA 30-3-25, PrAKT, A1 50
3068 156cx STÄLLDALEN 7-11-24, PR-LYXS 60
3069 156cx VRETSTORP 31-3-27, PRS 60
3070 156cxz ALINGSÅS 11-12-23, AB-PR 250
3071 156cxz ADRESS... HUSNUMMER, PRCENTR 175
3072 156cxz ALBY 28-3-25, AB-PRS kpv mitt på 150
3073 157 STAFFANSTORP 28-4-26 ,PR-LYX, A2 75
3074 157 DEJEFORS BRUK 2-9-26, PR-LYX, 60
3075 157 ALINGSÅS 28-3-27 , PR-LYX, A2 60
3076 157 GÖTEBORG 28-3-29, PRAKT 50
3077 157 BÅNGBRO 2-9-23, LYXS, A1 50
3078 157 JÄFREBYN 10-4-26, PR-LYXS, A2, obet kt 50
3079 157 ÖRTOFTA 19-7-26 ,LYXS, A2 50
3080 157 HÄSTHOLMEN 5-6-26,LYXS, A1 40
3081 157 LJUNGBY 12-4-28, PR-LYXS, A1 40
3082 157 ALFVESTA 9-5-25, Prs, A2 35
3083 157 GBG 3-10-24, PRAKTEX, A1 30
3084 157 MOTALA VERKSTAD 26-10-25, Prs, A2 30
3085 158 LÖFBERGA 24-1-21, LYXS 100
3086 160 STH 16 RBT 2-3-23, PRAKT 50
3087 160 KARLSHAMN 5-12-22, hel sidvänd 50
3088 162cx STH 2-7-25, högt fint ex 200
3089 162var HUDIKSVALL 11-3, DRAGSPEL 100
3090 162var VISBY 28-5, DRAGSPEL 60ö 50
3091 165cxz UDDEVALLA 17-7-24, PRAKT 200
3092 165cxz ESLÖF 5-5-24, PRS 100
3093 165cxz MALUNG 9-11-24 75
3094 165cz hörn STPL 21-7 60
3095 167b HOTING 12-9-38, PR-LYX 50
3096 168bz stpl ... ÄNG -27 välc , 1kr vm KPV ,F 650 125
3097 168bz stpl 20-12-22, 1kr vm kpv tydligt 90
3098 169cxz STOCKHOLM 3-5-30, KPV mitt på, lätt stpl sällsynt 5-strip 250
3099 169cxz GÖTEBORG 3-10-24, PRAKT,kpv mitt på 150
3100 169cxz MALUNG 13-11-24 ,110ö linje + kpv 100
3101 175A LONDON PAQUEBOT 27 FE 1923, 3 strip 150
3102 175A 3 st med Finska stpl,ex BÅTSILUETT 100
3103 175Acx vackert ex stpl... 1 B 22-5- 1000
3104 177Ac ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 15ö klipp 125
3105 177Ac2 REFVINGEHED 5-9-35, PR-LYX ex 100
3106 177Cc pr-lyx STH 12-2-36, A3 150
3107 178C FRA SVERIGE inom ram, prs 60
3108 179A KORK STPL ,LYXS , 20ö 125
3109 179A pr STH 16 17-7-22 75
3110 179AfBZ FÄRJESTADEN 17-8-21, 3-strip F 1500 300
3111 179AfBZ Pr-lyxcentr stpl 21 100
3112 179AfBZ DREF 19/10 F 500 90
3113 179AgBZ Trollhättan 14-7 20ö vm KPV svåra nyansen, F 1500 300
3114 180a TURKO- ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 100
3115 181a FINSK KORK STPL, PR-LYX 200
3116 182 KÖPENHAMN 2-19-32, PRS ´Fra Sverige 100
3117 182 SURTE 17-7-22,AB-PR , svår stpl 1922 100
3118 183a RAMSELE 21-5- 27 50
3119 184 FOLKESTA 26-4-37, PR 60
3120 184 NÄSUM 5-7-39, PR 35
3121 185b BERNSHAMMAR 22-11-25, 3-strip 300
3122 185b STH 20-8-24, PRS, ngt kt, 30ö ljusblå 150
3123 186C Aneby 29-2-36, prakt vitt ppr 125
3124 187c BYXELKROK 8-12-38, PRS 50
3125 189 prc 3-strip STH 29-3-30 150
3126 189 FELLINGSBRO 25-8-32, PAR PRS 150
3127 189 FELLINGSBRO 25-8-32, 3-STRIP 125
3128 189 ESKILSTUNA 31-7-30, PRS 125
3129 189 40ö typ1 LYXcentr stpl ex 50
3130 189a STH 9-2-25, rättv stpl 140
3131 189b TYP1 A2 PPR STPL -4-29 75
3132 190a Floda Station 5-1-35, prs par 125
3133 191b PORJUS A 15-6-, PR-LYX 75
3134 194 FLEN 8-5-23, LYXs PR-LYXEX, 115ö A1 250
3135 194 BJÖRKETORP 14-1-28, PR 100
3136 194 GBG 4-10-27 LYXs PR-LYXs, 115ö A1 70

195,5
KONGRESS OCH FÖRENINGEN

3137 196 RIMBO 22-4-27, LYXS 100
3138 196 SJP 142 13-7-24, PRS 5ö 100
3139 196 LJUNGBY 6-8-24, PRAKT 60
3140 197 SJP 142 13-7-24, PRS 10ö 100
3141 197 STH 8-8-26, LYXS 60
3142 197cx ONSALA 18-11-24, PRAKT 300
3143 197cx OXELÖSUND 17-9-24, PRAKT 200
3144 197cx MALMÖ 1 1-2-40, PRAKT-LYXS 200
3145 197cx 10ö vm linjer, pr-lyxcentr stpl ex 150
3146 197cx PKP 345 20-7-24 PRAKT stpl 130
3147 197cx RÅSUNDA 25-9-24, PRS 125
3148 197cx ÖREBRO 9-7-24, PRS 125
3149 197cx PKP 61 A 16-7-24, rättvänd stpl F 600 125
3150 197cx STH 24-8-24, hel rättvänd stpl 120
3151 197cx STH 30-7-24, AB+ 110
3152 197cx DEGERSELET 5-8-24, PR-LYXS 2:a stpl 100
3153 197cx STH 26-8-24, PRAKTstpl 100
3154 197cxz OXELÖSUND 13-9-24, PRAKTEX, TYDLIGT KPV TVÄRS ÖVER MÄRKET 450
3155 197cxz STPL ... RÅSEN -24, pr-lyxcentr 400
3156 197cxz 10ö linje + KPV, prc stpl ex 21-11 375
3157 197cxz STH 13-7-24, AB-PR maskinstpl, ovanligt fin tandning KPV mitt på 350
3158 197cxz STH PAK EXP 20-10 24?, KPV tvärs över 300
3159 197cxz 10ö tydligt KPV , stpl ...HOLM 275
3160 197cxz stpl gata och husnummer , perfekt KPV över hela märket F 1700 275
3161 197cxz 10Ö kpv mitt på, stpl skriv tydli adress... 250
3162 197cxz HALMSTAD 1-5-48, Prs 10ö kt vm 1700 175
3163 198 FRA SVERIGE, PRS 100
3164 198 Ryssby 26-4-24, lyxs 100
3165 199 GBG 5-1-25, PR-LYX 150
3166 199 MALMÖ 29-1-25, PRS 125
3167 199 VÄSTERVIK 9-6-24, mittstpl par ovanligt 100
3168 199 SLITE 15-8-24, PRS 75
3169 199 BENGTSFORS 28-2-25, OMV PRAKTs 60
3170 199 VAXHOLM 22-10-24, PRS, 2:a stpl 60
3171 199 HUNNEBOSTRAND 14-8-24, PRS 50
3172 200 BORÅS 3-10-24, PRAKT 25ö 200
3173 200 STH AVG.A. 16-12-24, PRAKTEX 150
3174 200 PLK 368+, 25Ö LYX CENTRERAD 100
3175 200 JORDBERGA 16-10-24, PRS 100
3176 200 SLITE 8-9-24, PRAKT stpl 100
3177 200 LINDESBERG 13-12-24, PRS 100
3178 200 STH 16-8-24, PRS 25ö 100
3179 200 Gunnarskog 1-11-24, prs 100
3180 200 FLOBY 25-11-24, PRS 100
3181 200 ÖDÅKRA 24-1-26, PRAKTS 100
3182 200 HEDEMORA 8-12-24, hel sidvänd 75
3183 200 ARBOGA 13-12-24, lätt rättvänd stpl 75
3184 200 ASKERSUND 11-8-24 60
3185 201 Norrköping 17-12-25, 4-block, lätt stpl 200
3186 201 STH 6-9-24, PRAKTEX 150
3187 201 FALKENBERG 17-2-26, LYXS 150
3188 201 TECKOMATORP 11-2-25, PRS 100
3189 201 MALMÖ 23-10-24, PR 100
3190 201 GBG 8-12-24, PRAKT 100
3191 201 STRENGNÄS 20-1-25, PRAKTs 80
3192 201 HOLSBYBRUK 15-8-24, AB-PR 75
3193 201 RÄVLANDA 4-8-24, PR 75
3194 201 NORRKÖPING 18-2-25, lätt prs 60
3195 201 STH 15-7-24, plåtskarv hö 50
3196 201,197,207 30ö STH 16-8-24 första dag flör UPU även prs 10ö, prs 80ö(kt) 125
3197 201a SÖRÅKER 20-9-24, PRS 100
3198 201b GBG 2-7-25, PRAKT 30ö grönblå, 1300 350
3199 201b STH 22-9-24, OMV PRS 30Ö GRÖNBLÅ f 1300 300
3200 201b LIMHAMN 17-12-24, PRS GRÖNBLÅ 300
3201 201b STORVIK 16-9-24, PRS 30ö grönblå 175
3202 201b stpl ...UD 30ö grönblå . F 1200 170
3204 202 MALMÖ15-9-24, PRS 125
3205 202 FALKENBERG 15-10-24, PRS 35ö 125
3206 202 JACOBSBERG 12-9-24, svag LYxplacerad stpl 100
3207 202 ESKILSTUNA 29-8-24, PRAKT 35ö 100
3208 202 STO 2-9-24, LYX centr 35 ö 75
3209 202 Björneröd 10-10- rättv stpl pr-lyxcentr 75
3210 202 TÄRNSJÖ 28-5-25?, Rättvänd stpl 35ö 60
3211 202 35ö hel praktplacerad stpl NORRKÖPING 30-6-25 60
3212 203 HALSBERG 20-7-21, LYXS 40Ö 200
3213 203 KARLSTAD 22-10-24, PRAKTEX 40Ö 200
3214 203 40ö Hudiksvall 16-8-(24) 150
3215 203 KUNGSBACKA 23-7-25, PR-LYXS 40ö 125
3216 203 GÖTEBORG 16-, rättvänd stpl 100
3217 203 LUNDSBRUNN 7-10-24, LYXS 40ö 100
3218 203 HUDIKSVALL 30-8-24 OMV PR, 40ö 90
3219 203 40ö bra stpl ex 85
3220 203 SIMEÅ 13-9-24 80
3221 203 AL?)nö 12-10-24, fint ex 75
3222 203 STH 8-4-25, hel rättv stpl 75
3223 203 OFVANÅKER 12-9-24, sidv stpl 75
3224 203 40ö stpl ... RUD 30-6-25 60
3225 204 STH 2-8-24, PRAKT 150
3226 204 SKILLINGARYD 3-3-25, PR-LYXS 45Ö 125
3227 204 STABBARPS GRUFVA 29-12-24, PRS 100
3228 204 SANDVIKEN 12-9-24, PRS 45ö 100
3229 204 ÖSTHAMMAR 22-12-24, sidv stpl 80
3230 205 STH 7-7-24, PRAKTEX 225
3231 205 FRÄNSTA 5-12-24, PRS 50Ö 150
3232 205 Tenhult 29-8-24, pr-lyxs 150
3233 205 ALINGSÅS 3-8-24, PRS 125
3234 205 FALUN 14-11-24, PRAKT 50ö 125
3235 205 SUNDSVALL 20-8-24, AB-PR 50 Ö 120
3236 205 STH 14 riddareg. 13-11-24, Vacker 50ö 100
3237 205 ALAFORS ? 11-7-24, vacker 50ö 100
3238 205 STH AG LBR 25-7-37, PRS 100
3239 205 SKYTTMON 30-12-24, PRS 50ö 100
3240 205 ÄLGÅ 19-7-24, AB-PR 15 DAG 100
3241 205 LINDESBERG 30-9-24, PRALKTS ,kt 100
3242 205 KÖINGE 16-7-24, hel sidvänd stpl 90
3243 205 VADSTENA 6-9-21, PRS 50ö Kongress 75
3244 205 ESKILSTUNA 17-12-24, AB-PRS 75
3245 205 SURAHAMMAR 18-9-24, AB 75
3246 206 STH 17-8-24, PRAKT 60 Ö 300
3247 206 BÅSTAD 30-X-24, rättvänd stpl 200
3248 206 STH 3-10-24, PRAKT 60ö 200
3249 206 60Ö stpl ...TFORS , VÄLCENTR 140
3250 206 SÄFSJÖ 15-8-24, PRS 60Ö 125
3251 206 ÖSTHAMMAR 14-12-24, AB sidvänd 125
3252 206 60ö bra hörnstpl ex. ...M 2 -24 110
3253 207 Vollsjö 18-12-24, LYX 80ö 400
3254 207 HOLSBY BRUK 22-12-24, PR 250
3255 207 ÅNGE 8-1-25, hel sidvänd 200
3256 207 HÖGSBY 7-11-24, PRS 80Ö 125
3257 207 ARVIKA 1-10-24, AB, hel stpl 100
3258 207 HÖÖR 30-7-24, första månad 100
3259 207 MALMÖ 15-10-24, 80ö prs 100
3260 207 STH 8-6-26, PR-LYXS 100
3261 207 STH 17-12-24, AB-PRAKT 90
3262 207 SÄFFLE 16-8-24, AB 75
3263 207 80ö bra hörnstpl ex. ...ÖPING -28 60
3264 207 MILLESVIK 22-12-24, PRS, ngt ktt 50
3265 208 1 KR ,PR-LYXcentr, (Hve)tlanda 300
3266 208 STH 18-11-24, 1 kr ab-prs 300
3267 208 HVETLAND 17-7-24, AB-PR först månad 250
3268 208 TYRINGE 14-7-24, RS 11 DAG 250
3269 208 SKARA 1-11-24, bra stpl 1 kr 225
3270 208 LJUSDAL24-7-24, FIN SIDVÄND 225
3271 208 1 KR PR-LYXC hörnstpl - 25, vacker 1kr 225
3272 208 GULDSMEDSHYTTAN 7-10-24,prs 200
3273 208 VAXHOLM 20-11-24, HEL FIN STPL 200
3274 208 JACOBSBERG 12-9-24, ktt LYXstpl 200
3275 208 1 kr stpl 22-11-2(4), PRAKT centr 175
3276 208 STH 27-8-24, OMV LYXS 150
3277 208 STH 27-8-24, 1kr på klipp 150
3278 209 GBG 7-7-24, 3-DAG, PRAKTstpl 600
3279 209 2kr hörnstpl ...BRO... 500
3280 209 STH 27-8-24, 2kr på klipp 500
3281 209 2 kr, välc. stpl ex 490
3282 209 2kr hörnstpl BRA EX 400
3283 210 5 kr PRAKT ex BORÅS 22-3-27 2500
3284 210 STH 4-7-24, PR-LYXex stpl första dagen 2500
3285 210 STH 7-10-24, HELFRÄSCHT EX 1500
3286 210 STH 11-10-24, AB-PRAKT stpl, perfekt tandning 1500
3287 210 5KR STPL ...KHOLM 22-8-24 1000
3288 210 BORÅS 28-11-24, mycket fin 5kr , mycket fin tandning och sidvänd stpl 1000
3289 210 VÄNERSBORG 16-10-24, fin 5 kr 750
3290 210 5KR STPL BRA EX 700
3291 211-225 UPU BRA STPL SERIE 5ö -5kr 1000
3292 212cx LYXc.stpl ...P.. 8-7-24 200
3293 212cx JÖNKÖPING 2-10-24, PRAKT 200
3294 212cx 10ö vm linjer ,bra hörnstpl ex 150
3295 212cx STH 6-9-24, AB 150
3296 212cx STH 29-10-24, AB-PR 10ö vm linjer 150
3297 212cx JÖNKÖPING 6-9-24, AB-PR 150
3298 212cx JÖNKÖPING 17-9-24, lätt prs 130
3299 212cx 10ö UPU vm linjer, stpl ...ING -25 125
3300 212cx JÖNKÖPING 12-9-24, ab-pr 125
3301 212cx bra stpl ex, F 450 100
3302 212cx sth 3... 9 100
3303 212cx J)ÖNKÖPING 2-12-24, AB-PR 100
3304 212cxz STH 20-1-25, tydl kpv, AB-PR 450
3305 212cxz JÖNKÖPING 22-10-24, PRAKTstpl tydligt KPV 400
3306 212cxz JÖNKÖPING 5-9-24, AB tydligt KPV 400
3307 212cxz 10ö perfekt KPV tvärs över, lätt stpl ...8-9, pr-lyxcentr. F 1800 300
3308 212cxz JÖNKÖPING 13-10-24, AB tydligt KPV 300
3309 212cxz MASKINSTPL, praktcentr tydligt KPV tvärsöver 300
3310 213 PLK 348 D 5-9-24, PR 60
3311 213 MJÖLBY 13-12-24, PRS, 15ö 50
3312 214 STH 19-12-28, 4-BLOCK , PRAKTs , position 4 riss mitt i märket, 3 praktex 400
3313 214 BRUNFLO11-9-24, PRAKTS 110
3314 214 MALMÖ SJ.B. 31-7-37, PRS 100
3315 214 STABBARPS GRUFVA 31-12-24 100
3316 214 SKÖNVIK 27-8-24, AB-PR 100
3317 214 UPPSALA 8-11-24, AB-PR 100
3318 214 STH PER 20-7-37, PRS 80
3319 214 MÖNSTERÅS 14-11, rättv stopl 20ö 80
3320 214 bra stpl ex 75
3321 214 GBG 2-12-24 hel rättv 75
3322 215 FALUNN P.A.9-4-25, PRAKT 150
3323 215 VIKARBYN 29-5-25, PR-LYXS 150
3324 215 LILJEHOLMEN 5-5-25, PR-LYXS 110
3325 215 (Upp)erud 2-3-25, F 300 100
3327 215 TIMMERSDALA 30-10-24, AB-PR 25ö 100
3328 215 ARVIKA 20-9-24, AB-PR 100
3329 215 ÅTVIDABERG 17-9-24 AB-PRS 90
3330 215 LJUSDAL 12-12 RÄTTV STPL 80
3331 215 EKSJÖ 5-9-2(4) RÄTTV STPL 75
3332 216 GBG L 1 1 15-1-25, hel rv stpl 125
3333 216 prc. stpl ex 110
3334 216 JACOBSBERG 12-9-24, rättvänd stpl 100
3335 216 sunne 2-11-24, prs 100
3336 216 30ö lätt stpl 1 90
3337 216 STH 12-9-24, hel sidvänd 80
3338 216 Ronneby 3-10-24, fin 30ö 80
3339 216a Malmö 1 AVG 22-10-24, PRAKT 200
3340 216a Malmö 1 22-10-24, ab-pr 100
3341 216a Malmö 31-10-24, ab-pr 90
3342 216avar MALMÖ 11-1-15, hel plåtskarvlinje 100
3343 216b MALMÖ 2-11-24, PRS 200
3344 216b MALMÖ 2-11-24, LYXc 30ö grönblå 160
3345 216b JÖNKÖPING 29-9-24, AB-PRS 150
3346 216b ERKEN 14-9-24 125
3347 216b Norrk....27, 30ö gönblå, prc 120
3348 216b NORRKÖPING 12-9-24, AB-PRS 120
3349 216b STH 12-9-24, PRS 100
3350 216b GÖTEBORG 23-5-25, PRS grönblå, tu fl. 100
3351 216b STH 14-10-24, grönblå 100
3352 216b STO... 16-10-24, AB-PRS 100
3353 217 sidv Leksand 26-9-24 200
3354 217 35 öre ,Prc. stpl ex 125
3355 217 STH 13-11-24, AB-PRAKT 110
3356 217 35ö hörn stpl ned vä 6-27 100
3357 217 BORRBY 15-9-24, PRS 100
3358 218 FALKENBERG 17-11-24, PR-LYX 40ö 250
3359 218 STH 28-10-24, PRAKT 200
3360 218 STH 19-10-25, PRS 100
3361 218 GBG 8-9-24, PRS 100
3362 218 40ö fint ex stpl 3-11-24 90
3363 218 Nattflygningen... HANNN OVER 7-7-37, 75
3364 219 STH Kongress 24-8-24 9 dag, AB-PRS 100
3365 220 STH 26-11-25, LYXs 50ö UPU 300
3366 220 50ö LYXC. hörnstpl ex 200
3367 220 VÄSTERÅS 18-12-24, AB 150
3368 220 GBG 22-12-24, AB-PRAKT 125
3369 220 ORSA 29-10-24, fin stpl , LYX centr 50ö 125
3370 220 DJURSHOLM 15-1-25, PRS 50ö 125
3371 220 ESKILSTUNA 9-12-24, AB 100
3372 221 60ö bra stpl ex 250
3373 221 ÖRNSKÖLDSVIK 28-12-24, lätt rv stpl 200
3374 221 ÅSTORP 16-10-24, sidvänd fin stpl, 60ö 175
3375 221 STH 4-12-24, fin 60ö 175
3376 221 GÖTENE 15-9-24, PRS 2: a stpl 175
3377 221 JACOBSBERG 12-9-24, PRAKT stpl 150
3378 221 GBG 2-10-24, LYXS 2 ktt 150
3379 221 STH Congres 16-8-24, FDC stpl klipp 125
3380 222 HALMSTAD 9-12-24, AB-PR 100
3381 222 stpl -27 hörnstpl prakt centr 75
3382 223 JACOBSBERG 12-9-24, LYXstpl 400
3383 223 Borgvattnet 28-8-24, prakt FÖRSTA MÅNAD 400
3384 223 BORÅS PAK 15-10-25, svag (prs) 300
3385 223 ASKIM 7-1-25, PR 1 KR 300
3386 223 1 kr bra hörnstpl ex 275
3387 223 HJO 20-10-24, AB, PRC 275
3388 223 HOLMUND 12-9-24, AB-PR 250
3389 223 rv Hedemora+ del av röd st. 225
3390 223 LIT 13-12-24, hel sidvänd stpl 225
3391 223 LÖBERÖD 1-11-24 200
3392 223 EKSJÖ 17-12-24, 200
3393 223 STH 18-11-24, lyxcentr 1kr 200
3394 223 1KR , STOCKH ... hörn stpl perfekt tandn 175
3395 223 LY(SEKI)L 18-10-27 175
3396 223 STH 19-8-24, 1kr på klipp 4 DAG 175
3397 224 STH 20-8-24, par 2kr på klipp 5 DAG 300
3398 224 STRÖMSTAD 14-11-24, AB-PRS 250
3399 224 2kr Föreningen, bra stpl ex 160
3400 224 stpl ...HOLM 5-29 , 2KR plåtskarv ned 160
3401 225 5KR 4-BL mittst STOCKHOLM 22-1-27 2000
3402 225 AB-PR par STH 18-1-28 1700
3403 225 5KR LYX CENTR STPL PAR 1200
3404 225 PERSTORP 8-10-24, PRS 1000
3405 225 PLK 372 A, PRAKT centr fin 5 kr 600
3406 225 5KR STPL BRA EX 550
3407 225 STH 27-9-24, mkt fin 5 kr 550
3408 225 5 kr UPU hörn stpl vä BOR.. 6 550
3409 225 UPPSALA 3-3-25, 5KR fint AB ex 500
3410 225 5 kr UPU hörn stpl upp hö, fin 5kr 500
3411 225 STH 27-8-24, 5kr på klipp 12 DAG 500
3412 225 JACOBSBERG 12-9-24, svag omv stpl 450

225,5
GV 70ÅR OCH SENARE.

3413 226 STH 17-8-28 PRAKT 5ö 60
3414 227 GBG 19-8-28, PRAKT 10ö 75
3415 228 Rönninge15-9-28. prakt 70
3416 228 GBG 14-4-30, PRAKT 70
3417 229 MALMÖ 6-9-32, PR-LYXS 75
3418 233a SKELLEFTEHMN 13-4-34, LYX 400
3419 233a STH 14-11-33, PRstpl 10-block med postfrisk gummering 350
3420 233a MALMÖ 9-1-36, PRAKT 200
3421 233a STH 14-11-33, PR-AB stpl 4-block 200
3422 233A MALMÖ FRIHAMN 30-4-33, PRAKT 100
3423 233a MORA 25-5-35, PRAKT 100
3424 233a MALMÖ 20-12-35, PRAKT 90
3425 233a ESKILSTUNA 4-9-35, AB 75
3426 233a MALMÖ 18-10-33, PRAKTS 75
3427 233a STH 11-12-34, SIDV VACKER 50
3428 233a STH 27-8-37, AB-PRS 50
3429 233b STH 20-8-41, PR sidv stpl 10-block,ällsynt stpl enhet 500
3430 233b 4-block Borås 14-5-40 300
3431 233b STH 25-4-39, 4-BLOCK 5 kr vitt ppr 200
3432 233b STH 31-10-39, PRS 4-BLOCK 200
3433 233b STH 4 1-2-40, PR-LYXS MITTstpl 4-block 200
3434 233b GBG 29-22-39, PR-AB stpl 4-block 200
3435 235A Ystad 16-11-32, pr-lyxex 60
3436 235A STH 1 6-11-32 GII A minnet, LYX 50
3437 236 FRA SVERIGE inom ram, prs 25ö 150
3438 236 STH 1 6-11-32 GII A minnet, LYX 60
3439 237 STH 1 6-11-32 GII A minnet, PR- LYXs 60
3440 238 NORMLÖSA 12-12-33, PRS 4-BL,kt 350
3441 238 sth 13-1-34, på klipp 100
3443 239C SKURUP 26-9-36, LYXS , SVÅRT 200
3444 239C HUDIKSVALL 21-1-34, PR-LYXS 90
3445 239C SUNNE 13-1-34, PR-LYXS 75
3446 239C STRÄNGNÄS 31-3-34, PRS, svår 55
3447 239C 5-5-34 Varnums.. 50
3448 239C STRÄNGNÄS 2-6-34, PRS, svår att få vacker 50
3449 239E STH PFFS 12-12-33, LYXS , svår 200
3450 240A HELSINGÖR 22-1-35, PRS 150
3451 240API ALINGSÅS 15-435, FLAGGSTÅNG 175
3452 240API FLAGGSTÅNG ... LM 3-35 150
3453 240API FLAGGSTÅNG, stpl A... 6 F 500 100
3454 240API FLAGGSTÅNG, stpl 21-6-3x F 400 90
3455 241C WISKAN 30-1-35, PRAKT 75
3456 243 LIT 26-6-35, PR-LYX 75
3457 248A TURKU 28-8-36, FINSK prs 150
3458 248A ÅBO, Laikvakirje Paquebot, 15ö klipp 100
3459 248APII Sth 2-4-36, VIT HOV i mitten av 3-strip 100
3460 248APII ÖSMO 3-6-36, PR-LYXS, VIT HOV 75
3461 248APII HÅVFERUD 10-3-36, PRS , vit Hov 60
3462 248APII Vit Hov, Mal.. 12-6-36 25
3463 248CPI BÖLESTRAND 24-2-36, PRS 4 DAG 50
3464 249 UMEÅ 5-8-36, PR-LYX 75
3465 249 SJUNTORP 20-7-36, PR 60
3466 249 VAXHOLM 23-6-36, PR-LYXS, hel plåtskarv hö 60
3467 249 NORRLIMSTA 23-6-36, PRS 60
3468 250 FRA SVERIGE inom ram, prs 100
3469 251 FRA SVERIGE inom ram, prs 30ö 100
3470 252 Ödeshög 16-9-36, pr-lyx 150
3471 252A FRA SVERIGE inom ram, prs 35ö 100
3472 254 HASSLERÖR 8-5-37, PR-LYX 40ö 75
3473 254 MALMÖ S.J.B. 18-3-36, PRAKT 60
3474 255 VÄRMLANDS NYSÄTER 26-10-36, PR-LYX 100
3475 255 NORRA RÖRUM 10-7-36, PR-LYXS 50ö 75
3476 257 SORSELE 11-6-36, PRAKT 75
3477 257 JÄRVSÖ 13-6-57, hel sidv, prc 50
3478 258 5-strip,en rv. st. på varje märke Borås 17-1-39 200
3479 258 LAKATRÄSK 30-8-36, PRS 100
3480 258 STH FRIHAMN 5-1-37, PR-LYX 100
3481 258 MALMÖ 13-6-36, PR-LYX 100
3482 258 STH BROMMA AERODROM 23-5-36, PRAKT FDC stpl 100
3483 259BC Malmö 9-2-39, hel rv 200
3484 259BC 10ö Swedenborg, bra stpl par. 24-8- 140
3485 259BC MALMÖ 9-X-38 140
3486 259BC HASSLARP 27-10-38, AB-PR 125
3487 259BC 10ö Swedenborg, bra stpl par. 115
3488 259BC 10ö ... BORG ..9-38, fint BC par 110
3489 259CB STH 14 B 13-5-43, LYXS 4-block 250
3490 259CB STH 12-12-38, AB-PR klipp 150
3491 259CB stpl ...BORG, 25+10-39 100
3492 259v1 TRARYD 30-4-39, AB-PR streck över 10 100
3493 260 GBG PAK 9-12-38. LYXS 75
3494 261A RISEN 21-10-38, LYX 200
3495 261BC PKXP 12-9-38, lätt mittstpl 100
3497 261C OSKARSTRÖM 12-3-38, PR-LYX 100
3498 261CB SMEDJEBACKEN 21-12-38, PRAKT 200
3499 261CB NORA 13-9-38 100
3500 262B FKMB SLITE ROMAKLOSTER 18-10-38 60
3501 262CB KINSTABY 16-6-38, AB-PRS 150
3502 262CB MALMÖ 24-11-38, bra AB 125
3503 262CB STPL -39 110
3504 262CB ROMAN... 13.. 100
3505 263 SKUTSKÄR 29-6-38, PR-LYX 75
3506 266BC ORNÖ 20-7-39, LYX 300
3507 266BC SÄVSJÖ 15-3-39, PRAKT 125
3508 266BC GRINGELSTAD24-3-39 100
3509 266bc,cb 2 fina 4-block stpl BORÅS -39 250
3510 266BC,CB 2 bra stpl par 150
3511 266BC,CB sth 8utställnigen+ STh lyxmarg 150
3512 266CB OXELÖSUND 30-6-3-38, fint 4-block 150
3513 266CB UPPSALA 17-3-39, PRAKT 140
3514 266CB STH 30-4-39, rv stpl 125
3515 266CB STH 3-10-38, AB-PR, lyx marginal 100
3516 266CB STH 20-8-(38) 100
3517 266CB BRA STPL PAR 95
3518 266CB stpl TEBERG 23-3-39, bred marg 60
3519 267BC Oviken postomb 1 30-1-39, prs, lyx marg 250
3520 267BC VIMMERBY 24-8-39, PRS klipp 150
3521 267BC ESKILSTUNA 21-2-39, SUPER marginal 150
3522 267BC ANDERSTORP 10-4-39, AB-PR 150
3523 267BC,CB 2 bra stpl par, 15ö 200
3524 267CB PKP 15 23.2.39, ab-pr 175
3525 267CB PKP 385 18-5-39, AB-PR 150
3526 267CB sollefteå 21-2-39, rättv stpl bred marg 90
3527 267CB Härnösand 20-3-39, rättvänd 75
3528 269B1 FINT STPL EX, F 600 150
3529 269B1 STH 15-11-39, PRAKT f 600+ 150
3530 269B2 VÄSTERÅS 16-10-39, PRAKT F 650+pr 250
3531 269B2 POSTMUSEUM MAJ 1940, PR 100
3532 269B2 ÖSTERKORSBERGA 5-9-39, LYXMARG 90
3533 269BC STH 27-3-39, PRAKT 4-BLOCK 900
3534 269BC G V. profil hö små siffror , bra stpl par 375
3535 269CB Hemfjäll 12-1-40, PRAKT klipp 450
3536 271C RONNEBY LBR 30-4-48, PR-LYX 60
3537 272 UXBRIDGE MIDDX. 8 JLY 1949, PRS PAR , ENGELSK UNIK stpl på svenskt märke 300
3538 273BC BRA STPL PAR 550
3539 273BC1 UMEÅ 29-3-40, extrem marginal 700
3540 273BC2 GBG 20-11-40, LYX marg utan färgstre 300
3541 273CB1 vackert par STH 700
3542 273CB1 Trollhättan 2-4-40, ab-pr, BRED MARG 650
3543 273CB1 STH 17-1-40 LYX marginal 400
3544 273CB1 mitt stpl upp , fräscht par F2200 lyxmarg 300
3545 273CB2 PKP C 10-10-42,MYCKET VACKERT PAR 650
3546 273CB2 GÄVLE 10-11-40, lätt omv stpl, vackert 600
3547 273CB2 mkt bred marg ,anilinmak 400
3548 276A IMFORSMO 21-5-46, LYXS KLIPP 100
3549 276A GRÄSTORP 27-6-42 50
3550 276B1 MORA 21-10-50,PR-LYX 60
3551 276B2 KISA 7-12-42, PR-LYX 50
3552 277 LÄPPE 7-8-42, LYX 250
3553 277 HÖRNEFORS A 10-9-41, LYXS 250
3554 277 GRUMS A 20-11-44, LYX 25ö orange 200
3555 277 RÖNNINGE 31-7-46, LYXS 100
3556 277 Kustflottan 1-8-41, omv PR 50
3557 277 ORNÄS 5-7-41, PR 50
3558 281 RÖFORS 24-8-51, PR-LYXS 90
3559 281 RESELE KYRKBY 8-5-50, PR-LYX 60
3560 284 ÖVERTORNEÅ 25-10-5, PR-LYXS 75
3561 285 GBG 1-3-50, PRAKT 55ö 50
3562 289 UPPSALA 1 10-3-55, PR 75ö svår 100
3563 298 YSTAD 17-5-49 40
3564 301 MÖLNDAL 20-9-52, PR 30
3565 304 GENARP A 17-7-53, 170ö LYX 100
3566 307 VARA 28-5-68, PR 60
3567 308 Lyxs Lerum 20-8-55 50
3568 318A FRA SVERIGE inom ram, prs par 100
3569 318B1 MALMÖ CST 5-2-40, LYXS 100
3570 318BC PR PKP 198 20-6-39 140
3571 318BC Flen 20-7-39 125
3572 318BC STH 4-3-39, RÄTTV LÄTT STPL AB-PR 120
3573 318bc,cb båda en stpl centralt 140
3574 318CB Waldemarsvik 13-10-39, P-LYX 300
3575 318CB LIT 18-10-39, PR-LYXS 200
3576 318CB MÖLNBO 24-7-39, PRS 150
3577 318CB MALMÖ 29-3-39, AB-PR 4-BLOCK 150
3578 318CB PKP 198 19-1-40, AB-PR 120
3579 318CB MALMÖ 1 16-9-39, PRS 110
3580 318CB Göteborg 8-10-40 100
3581 318CB GREBBESTAD 15-7-39, PRS 100
3582 318CB ÖSTERSUND 29-3-39, omv mittstpl 75
3583 319 OCKE 9-3-40, LYX 100
3584 320B1 BINGSJÖ 6-2-41, PRAKT 125
3585 320B1 MÖLNDAL 12-7-39, PRAKT 100
3586 320B1 JÄR?FLOTTA 21-2-40 vacker 60
3587 320B1 stpl ... ÄNG 17-11-39, bred marg 50
3588 320B1,B2 10Ö STPL KR, 19-7-20, 2 FINA EX 60
3589 320B2 SUNDSVALL 22-7-39, hel sidv stpl 70
3590 320B2 STH 1 rättv stpl 55
3591 320BC SÖLVESBORG 8-5-45, PRAKT 700
3592 320BC BRA STPL PAR 550
3593 320BC GBG 24-11-40 550
3594 320BC PKP 11-9-40, VACKER perfekt tandn 550
3595 320BC BRED MARG, BRA (ank Lbr) STPL PAR 450
3596 320BC KUSTFLOTTAN, BRA STPL PAR 450
3597 320BC LYX marginal, STH 400
3598 320BC KARLSTAD, PR KLIPP 26-2-40 350
3599 320BC ANUNDSTORP 1-12-40, AB-PRS, notering 3:- på baksidan. 300
3600 320BC STH 30-1-40, ab-prs klipp, lyx marg 300
3601 320BC mitt stpl upp -46 fräscht par 250
3602 320CB 4-BLOCK GU... 9-8-39, Breda marg 800
3603 320CB NYNÄSHAMN 21-9-40, PRAKT 750
3604 320CB Bra stpl par, extrem bred marginal 600
3605 320CB HÄVERÖDAL 29-5-40, PRAKTklipp 600
3606 320CB bra 10ö par ...OGABY 4-6-40 500
3607 320CB SÖLVESBORG LBR 23-1-40, PRS, 2:a stpl 500
3608 320CB BRA MARG, stpl 20-5-40 450
3609 320CB MALMÖ 22-6-39, vacker omv stpl 450
3610 320CB del FDC stl 1939, SUPERLYXMARGINAL 450
3611 320CB stpl par , en stpl 400
3612 320CB 10Ö BERZELIUS, lätt rättvänd maskinstpl STH 22-6-40 400
3613 320CB MALMÖ 6-1- fräscht par 350
3614 320CB PKP 37 A 28-2-41, fint par 350
3615 320CB STH 3-11-39, fint par 350
3616 320CB BROBY 3-9-39, PRS, ngt kt 300
3617 320CB HJÄRNARP 7-2-40, ab-prs klipp 300
3618 321A FRA SVERIGE inom ram, prs 4 strip 200
3619 321BB KRAMFORS 28-7-40, PR-LYX 250
3620 321BB ESLÖV 18-12-40, PR 250
3621 321BB GARPHYTTAN 3-7-40, AB-PR 100
3622 321BB en lätt stpl F 275 75
3623 321BC ROTTERDAM 24-vi-39, HÖLLÄNDSK STPL, ngt ktt, UNIK 200
3624 321BC Strö 10-8-39,ab-pr 150
3625 321BC lätt stpl 13-9- 100
3626 321BC HED... 9-X-40, vacker rv stpl 100
3627 321BC BORÅS LBR 22-1-41, AB-PR 100
3628 321bc,cb varsitt bra par, en stpl 200
3629 321CB FURUDAL 16-7-40, PR 175
3630 321CB GUSTAVSFORS 2-5-40, PRS 150
3631 321CB PKP 28-8-40, PR 125
3632 321CB FALUN 17-6-39, pr 125
3633 321CB BY KYRKBY 8-7-40, PRS , 2:a stpl 100
3634 321CB BREDBYN 9-10-39, prs, 2:a stpl 75
3635 323 Broakulla 20-2-40 50
3636 324 bc,cb, bra stpl par,F1100 200
3637 324BB Djursholm 21-12-43, pr-lyx 100
3638 324BC STH 3-9-40, PRAKT 350
3639 324BC PLK 317C 12-7-40, Mittstpl 250
3640 324BC VENDELSÖ 12-11-40, PRS 200
3641 324BC 5Ö BELLMAN , BRA STPL PAR 175
3642 324BC BENGTSFORS 13-7-40, OMV PRS 175
3643 324BC UMEÅ 5-10-40, AB-PRAKT 175
3644 324BC STH 11-10-40 RÄTTV STPL 150
3645 324CB FJUGESTA 3-3-40, PRAKT 300
3646 324CB LUND LBR 25-2-40, PRAKT 250
3647 324CB STO... 28-9-40 200
3648 324CB GBG 10-2-40, PRS 200
3649 324CB UPSALA 28-5-40, bred marginal 175
3650 324CB PKP 290 24-3-40, PRS, 2:a stpl 175
3651 324CB VETLANDA 19-8-40, AB-PR 150
3652 324CB STH 7-10-40 Rättvänd stpl 150
3653 324CB SOLLEFTEÅ 23-4- Vacker rättvänd 125
3654 325 pr-lyx GRÄDDÖ 27-10-40 200
3655 325 pr-lyx Pajala 5-8-40 100
3656 326B1 ÅRE 17-9-40, LYX 100
3657 326B2 ÅMÅL 28-7-41, LYXS, kt 25
3658 327 VALSJÖBYN 16-2-41, PR-LYX 50ö 200
3659 327 VÅNGA 13-1-42, PR-LYX 50ö Sergel 100
3660 327 ULRICEHAMN 5-1-42, PR 50ö Sergel 75
3661 327 ESLÖV 12-11-41, PRAKT 50ö 60
3662 331 SNAVLUNDA 19-1-42, PR-LYX 60
3663 332BC MALMÖ U 25-2-42, PR-LYX 4-BLOCK 900
3664 332BC STH AVG 1 14-2-49, PR-4-BLOCK 650
3665 332BC Sandarne 24-10-50, pr 400
3666 332BC GÄVLE 1 5-12-49, praktpar 400
3667 332BC Perfekt tandat par mittstpl uppåt S... F 350
3668 332BC STH Tull. 16-9-48, mittstpl bra par 350
3669 332BC STOCKHLM rättv stpl på klipp, fint par 325
3670 332BC STH ...2-X-(4)8 , bra stpl par 5kr 300
3671 332BC KALMAR 1 C 21-11-49, PRS, ngt kt 300
3672 332BC STO... 28-12-47, perfekt tandning 300
3673 332BC STH BAN mittstpl ned 275
3674 332BC 3+4sid slottet, perfekt tandn, mittstpl 250
3675 332CB STH 10-1-52, PR-LYX marg 4-BLOCK 750
3676 332CB STOC... vackert par med LYX marginal 375
3677 332CB MALMÖ 1 14-4, MYCKET FINT PAR 300
3678 332CB STH 15-10, VACKERT PAR 300
3679 332CB STH 6-5-50 , bra stpl par 5kr 250
3680 332CB STH 24-10-46, LYX marginal 160
3681 332CB ULVSUNDA 13-5-53, PRS, ktt 150
3682 333B2 PKP 120 6-2-42, PR-LYX 100
3683 333B2 PKP 27-3-45, PR-LYX 70
3684 333BB TORSÅNG 27-11-41, LYX 100
3685 334 HYLLINGE 17-12-42, PRAKT 1 kr Haz. 60
3686 335A pr Heberg 11-2-42 50
3687 335BB INSJÖN 24-9-42, PRAKTEX 125
3688 335BB KUSTFLOTTAN 22-5-42, sidvänd 100
3689 335BB HAJOM 7-7-42,ab-prs 100
3690 335BB STORVIK 13-4-42, VACKER SIDV 50
3691 336 TÄRNABY 13-12-41, PR 125
3692 336 STH 1 AVG PAK A 20-1-43, PRAKT 100
3693 336 MALMÖ PAK C 18-7-47, PR ,120 ö 75
3694 336 GÄVLE 1 C 31-10-41, PRAKT 75
3695 336 SKÖVDE D 2-11-44 , PRAKT 75
3696 336 SUNDBORN 3-12-41, PRAKT 70
3697 336 HEDEKAS 13-11-41, AB-PR 70
3698 336 POSTANS)TALTEN (1)170 11 -44 50
3699 337C lyxs vågr par GBG 14-3-50 100
3700 337C STOCKHOLM 21-2-47, PR 60
3701 338 20Ö klipp BORE E 100
3702 338b2 VALLA 14-4-43, PR-LYX 20ö 60
3703 340A3 SKAGERSBRUNN 18-7-42, AB-PR 60
3704 344A Kvarnbysund 2-7-43 , prs 50
3705 344A ÖRKELLJUNGA19-7-43 PR-LYX 50
3706 344BB TIERP 19-7-43, vackert par 250
3707 344BB PKP 1 21-6-43, rättv. stpl 5 DAG! 250
3708 344BB DEGEBERGA 27-7-43, AB 200
3709 344BB RAMV... 8-8-..., KT 125
3710 344BB LIDKÖPING 10-9-43, fint par 125
3711 344BB TUNGELSTA 6-12-43, svår 1943 110
3712 344BB stpl...OLM -43 100
3713 347A GOTLANDS TOFTA 2-6-45, LYXS 100
3714 354BB RUNSTEN 22-10-44, pr-lyxs 100
3715 356 SÖRFLÄRKE POMB 2 29-1-45, LYXS 100
3716 358A HULTSFRED 26-4-45, -YXS 60
3717 359PI Bruten penna, stpl ...RO 9-12 100
3718 359Pi 5ö bruten Penna , streck stpl 100
3719 369 ÖSTERSUND 2 , LYX 100
3720 375 LÖRSTRAND 3-11-47, PR-LYX 75
3721 379A STH 24-11-48, pr 40
3722 395RB HUDIKSVALL 14-5-65, PR 50
3723 396BB GÄVLE 1H 5-1-56, PRAKT 50
3724 406DD1bb UDDEVALLA 1 10-9-57, mittstpl 4-bl 40
3725 406DD2 LINKÖPING 31-5-61 rättvänd 50
3726 413SX1 STENSJÖN 5-1-60, PR-LYX 75
3727 416 4olika 4-BLOCK ur HA6 , 3 PRAKT stämplade STH 19-11-57, ett STH -58 , F CA 1200++ 300
3728 416DD1 GÄLLIVARE 12-6-60, AB-PR 75
3729 416HA6 4 olika 4-bl ur HA6, ab-prs UDDEVALLA 26-10-62, F ca 1010:- 350
3730 416ha6 MALMÖ 31-3-59 PRs4st olika 4 block ur HA 6, F 1180 200
3731 416SX1 SOLLENTUNA 14-7-59, PR 30+10ö 125
3732 418A ÅLED 20-3-61, LYX 15ö 60
3733 420A ÅLED 9-5-66, LYX 25Ö BRUN 50
3734 4214x4bl 30ö+10ö i 4 olika 4-block ur HA8 lätt stpl 60
3735 428A AJAUREFORSEN 30-6-70, LYX 40 ö 100
3736 429A KÖPENHAMN 28 sep 1967 , prs 100
3737 429B2 MALMÖ 1 CST.A 14-8-67, LYX 100
3738 429BB ESLÖV 24-12-67, PR-LYX 45ö orange 30
3739 432BB SÄRÖ 28-7-70, PR 50ö 60
3740 433B2 Örkelljunga 3-11-69 50
3741 437A GBG 3 L 13-1-72, PR, 85ö 35
3742 445 OLSFORS 23-7-53, LYX 10ö 100
3743 460 GLOMMETRÄSK 9-4-56, LYX 60ö 90
3744 462 Norsholm 14-6-63 50
3745 464 Genvalla 30-5-70, pr-lyx 50
3746 467DD UDDEVALLA A 7-12- 62, 2 olika pr 4-bl 75
3747 467DD 25ö par otandat upp stpl ... LBO2 7-1 30
3748 467DD 25ö par otandat upp stpl ... DATA,,, 25
3749 471 NORDISKA FIL KGR 7-7-55,lyxs 90
3750 471-475 9-BL serie bra stpl blockserie 700
3751 471-75 STOCKHOLMIA 1-7-1955, stpl 9-block serie, slät och fin FDC STPL . 900
3752 472 STH p.f.a. 21-1-75, lyxs 100
3753 473 STH p.f.a. 21-1-75, PRAKTstpl 50
3754 473 STH 21-1-75, PRAKTstpl 50
3755 492B2 GÖTEBORG G 18-2-61, PR-LYX 60
3756 492BB STH 8-5-58, FDC i LYX 50
3757 506 PR GBG 2-6-60 50
3758 509-10 PAQUEBOT TRINIDAD 5 NO 65, klipp 200
3759 518 STH BAN XB 17-12-60, PR-LYX 40
3760 520 pr Boxholm 8-4-61 60
3761 520 Mariefred 11-10-62,pr 50
3762 526A KÖPENHAMN 9 jan 1963, 29ö 100
3763 535 STH 23, 23-4-64,prakt 40
3764 544BB GÖTEBORG 1 7-5-63, LYX, par 35ö 60
3765 545 GÖTEBORG 1 28-10-63, LYX, 50ö 50
3766 566B BODEN 16-9-66, PR-LYX 50
3767 566B2 STH Ban 23-3-66,lyx 50
3768 594B2 SKEE 10-12-66, LYX 100
3769 594BB STH PFA 23-1-73, LYX 60
3770 631vm 3ö omvänt vm stpl ...TAD 12... 75
3771 635A JÄRBO B 17-10-68, PR 30
3772 650 JÖNKÖPING IENECOPIA 2-11-69, LYX 60
3773 653BB MALMÖ 22-5-69, PR , 70ö 35
3774 657-62 6st VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 200
3775 657-62 Augeli kpl med pr-lyxs 100
3776 659 VARBERG 6-6-69, PR 30
3777 660 BORÅS U 23-3-70 , p-l, 55ö väglanskap 50
3778 660 VARBERG 6-6-69, PR 30
3779 666BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
3780 668B VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
3781 669B VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 40
3782 670BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
3783 671BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
3784 671BB SÄRÖ 12-10-70, PR 55ö Vasa 45
3785 672A GBG 3 1-10-71, LYX 45ö 40
3786 672BB SÄRÖ 28-9-70, PR-LYX 45ö 35
3787 682 HYLTEBRUK 13-1-70, PR 55ö 30
3788 684 GBG 1-10-71, lyx 35
3789 694 GBG 3 6-11-71, PR-LYX 70ö 35
3790 695 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
3791 696 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
3792 696 KÅGE 25-11-70, LYXS 40
3793 698 JÄRFÄLLA 5-3-73, P-LYX 45ö brun 50
3794 699 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
3795 700BB ASKIM 4-11-71, LYX , 55ö 40
3796 705 PARTILLE 25-10-71, ab-PRAKT 25
3797 705SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
3798 705SX VETLANDA 10-8-73, PR 75
3799 707SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
3800 711BB HOVÅS 4-11-71, PR 25
3801 712BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
3802 712BB GBG 22-12-71, PR-LYX 30ö fåglar 50
3803 715BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3804 716A GBG 25-10-72, LYX 250
3805 716a Sjöbo 6-6-72, pr-lyx 45ö Nobel 60
3806 717B2 LOMMA 8-6-72, LYX 80
3807 719 LANDSKRONA A 20-2-72, PR 25
3808 728A2 SALTSJÖBADEN 30-8-71, PR-LYX 55 ö 40
3809 737 MALMÖ H 26-10-72, LYX 65 ö 70
3810 737 VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 50
3811 740BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3812 741BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3813 742BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3814 743BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3815 743BB GBG 3 L 19-11-71, LYX, 65ö 50
3816 744BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3817 750B1 LYX Slöinge 2-7-74 40
3818 754BB GBG 38 3-3-72, PR 55ö 40
3819 771 SIBBHULT 7-6-72, LYX 90
3820 777 BARA A 4-7-77, LYX 40
3821 780SX LUND Y 27-9-72, LYX 25+15ö 40
3822 787 VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, PR-LYX 75
3823 790SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, PR-LYX 75
3824 815 Södertälje M 13-9-73, LYX 80
3825 824SX2 SÖDERTÄLJE 30-7-74, PR 75
3826 914BB ÄNGELHOLM 31-10-76, PR-LYX 55ö 50
3827 918B2 VADSTENA F 12-11-76, LYX 90ö CarlXIV 60
3828 919A TJÄLLMO 12-5-75, 110Ö , LYX 75
3829 931 SALA D 7-7-76, LYX 90ö 100
3830 940BB NORRKÖPING 3 E 18-11-75, LYX 60
3831 959SX2 ÖREBRO PAK 27-4-77, LYX violett stpl 75
3832 959SX2 NORRKÖPING 3 E 13-02-79, LYX 50
3833 969 GBG 19-6-76, LYX, 1,05 KR 50
3834 969A VÄSTERFÄRNEBO X 5-4-78, LYXS 40
3835 970 GBG 19-6-76, LYX, 2,50KR 50
3836 981 STORMSJÖ 30-9-80, LYX 85Ö 100
3837 981 LÄNGHEM 19-12-78 A, PR-lyx, 1,30kr 35
3838 982 AUKTSJAUR 31-6-80, LYX 1KR 100
3839 991 STORVIK A 29-09-86, LYX 1,40 kr 100
3840 1011-15BB NORRKÖPING 1 B 08-09-77, LYX 200
3841 1053 KATRINEHOLM 21-01-82, LYX 4,50kr 50
3842 1092 NORRKÖPING B 13-03-80, LYX 60Ö 40
3843 1095 ÖSTRA EMTERVIK 10-11-79, LYX 170Ö 40
3844 1098 ÖSTRA EMTERVIK 10-11-79, LYX 1,70 50
3845 1099-03 NORRKÖPING 2 30-09-80, 5ST PR-LYX 100
3846 1112 NORRKÖPING B 13-03-80, LYX 2,5kr 40
3847 1113-17BB NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 5par 125
3848 1119 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,70 40
3849 1121 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,60 40
3850 1124 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,70 40
3851 1130B1 SÖDERTÄLJE 4 16-1-81, 150Ö, PR-LYX 50
3852 1147SX KISA 1-4-81, LYX 140ö 50
3853 1173 STH pfa 7-3-85 lyx 25
3854 1787 ÄLVSJÖ 29-03 -63?, OMV 9? 100TJÄNSTE

3855 1a SKELLEFTEÅ 9-2-74, PRAKT 250
3856 1a MULSERYD 19-4-77, PRS 100
3857 1b UMEÅ 21-6-78, PRAKT 175
3858 1b Karlsborg 12-9-75, fin sidv AB 110
3859 1b,var HERNÖSAND 11-12-74, PRAKT, dubbel ram linje upp hö 250
3860 1e UMEÅ 12-9-79, LYXS 300
3861 1e ULRICEHAMN 22-9-79, LYXS 225
3862 1e UMEÅ 16-9-80, AB-PR 100
3863 1e UPSALA 13-10-79, PRS 100
3864 2a SUNNE 28-5-80, PRAKTEX 4 ö 250
3865 2b STH 27-8-81, PR-LYXS 200
3866 2b LJUNG 7-2-80, PRAKTEX klipp 200
3867 2c ÖREBRO 10-5-82, LYXS 250
3868 2c STH C 1-10-81, AB-PR 200
3869 2c WISBY 29-4-82, LYXS 200
3870 2c ÖSTERSUND 24-12-81, PR-LYXS 150
3871 2c OSKARSHAMN 6-7-82, PRS 150
3872 2c WISBY 12-8-83, PRS 125
3873 3 KARLSTAD VENTILstpl 23-3-81, 125
3874 3b STH 8-6-76, PRS 175
3875 3b GBG 4-9-82, omv,AB 100
3876 3c STH 12-12-79, AB-PR 100
3877 3d STH C. 5-1-80, tidig stpl för denna nyans 150
3878 3d Malmö 8-12-84, AB 100
3879 3d BOARP 6-1-85 100
3880 3d KARLSTAD 7-3-85, PRS 5Ö 100
3881 3d NORRTELJE 18-11-84, PRAKTs, lvht 100
3882 3d KARLSTAD 17-9-81, sidv vacker 90
3883 4 NÄTARN 29-3-84, AB, svår stpl 250
3884 4a GBG 2-8-74, BLÅ AB-PRS 200
3885 4b KLINTEHAMN 17-4-80, vacker sidv stpl 400
3886 4b GÖTEBORG Lbr 23-6-80, PRs,tu punkt 300
3887 4c KARLSTAD 30-6-76, PRAKT 600
3888 4c ÖREBRO 21-10-74, vackert AB ex 500
3889 4c WEXIÖ 1-11-76, AB 500
3890 4c JÖNKÖPING 25-9-76, PR-LYXS 500
3891 4c MU(LSER)YD 5-10-76, AB 450
3892 4c MARIESTAD 13-2-77, LYXS liten tunn fl 200
3893 4d BORREBY 29-9-75, LYXS L SK, F 600 300
3894 4d NYKÖPING 15-11-75, PR-LYXS 250
3895 4d LINKÖPING 22-6-75, AB 140
3896 4d HEDEM(ORA) 17-6 Blå stpl 110
3897 4e KLIPPAN 31-1-77, PRAKT 200
3898 4e MULSERYD 30-8-78, PRS 175
3899 4e LIDKÖPING 13-9-77, AB 170
3900 4e MULSERYD 27-11, rv stpl 150
3901 4e STIBY 27-2-78, AB 125
3902 4f HELLESTAD 23-8-78, PRAKT 250
3903 4f MULSERYD 22-9-81, PR-LYXS 200
3904 4f STH C. 30-12-81, PR-LYXS 6ö 150
3905 4f 6ö stpl (Win)G ? 18-11-79 125
3906 4f STRENGNÄS 31-1-82, AB-PRS 110
3907 4g ENKÖPING 11-10-82, PR-LYXex 400
3908 4g KRISTIANSTAD 13-4-83, omv stpl 150
3909 4v2 stpl ,Kartongppr,F450 100
3910 5 KRISTINEBERG 27-7-77, LYXS 200
3911 5 DANDERYD 24-3-77,LYXS, def övre vä hörn 12ö, svår stpl F 1000 150
3912 5 DANDERYD 24-3-77,def Klippt 12ö, svår stpl F 1000 125
3913 5 Jäderön 15-7-82, lyxs 100
3914 5 VEST-TIBBLE 12-11-78, stpl B U F 100 50
3915 5a UDDEVALLA 2-1-74, PR-LYXS 2:DAG , fåtal tidigare kända 500
3916 5a SKINNSKATTEBERG 12-8-74, PR 100
3917 5b LULEÅ 3-11-74, PRAKT 100
3918 5c GROLANDA 4-4-76, stpl 75 75
3919 5c1 LERUM 1-10-76, AB-PRS 50
3920 5c1, var KULLTORP 25-10-77PRS, var rambrott 100
3921 5dv4 KARLSTAD 12-10- 79, Ab, 2 stukade hörn 75
3922 5e SKELLEFTEÅ 7-2-81, PRAKT 100
3923 5e SLÖINGE 11-7-80, PRS 50
3924 5e ÖREBRO 3-9-78, PRS 50
3925 5ev5 TNABERGSHAMMAR 27-11-78, PRS spegeltryck, stark hyssning iövre ram 175
3926 5v5 KÖPING 28-9-80, LYXS 200
3927 5var 12ö stark hyssjning upp, hörn ve.STIBY 100
3928 6 FALKENBERG 3-1-85, LYXS 225
3929 6a ÖREBRO 9-5-76, ktspts, AB 175
3930 6a ALINGSÅS 20-3-74, PRS, 2stpl till, F850 120
3931 6b prakt ex med LYX stpl Hägerstad 16-8-78 900
3932 6b prs STH Norr 17-7-78,lvht 400
3933 6b WAXHOLM 22-12-77, BRA HEL STPL 225
3934 6b Wexiö 9-11-76, omv prs 200
3935 6b KARLSTAD VENTIL STPL 200
3936 6b STABY 19-1-84, sidv. 20ö, 3,3,3 150
3937 6b KA)RLSKRONA 13-12-77, AB 3,3,3 125
3938 6c MALMÖ PAKET 18-1-83, PRAKT men 2 :a stpl 175
3939 6d ALMVIK 22-3-82, PR-LYXS 250
3940 6d KALMAR 10-1-79, AB 150
3941 6dv2 LUND 19-3-81, kartongppr 200
3942 6dv2 LANDSKRONA 3-7-83, AB-PRS, kartongpapper 150
3943 6e BJÖRKVIK 15-9-83, PRAKT-LYXS 600
3944 6e ANEBY 4-12-82, PRAKT tegelröd 400
3945 6e SKABERSJÖ 29-5-85 250
3946 6e WENERSBORG 21-12-82, LYXS 250
3947 6e Strömstad 4-4-83, AB 225
3948 6e HUDIKSVALL 21-12-81, OMVst 225
3949 6e Hernösand 200
3950 6e GRENNA 29-12-82, AB-PRS, vht 175
3951 6e STH 4-6-81 , fint AB ex 150
3952 6e WESTERÅS 31-5-83, AB-PR stpl 150
3953 6e SÄFSJÖ 7-9-83, sidv. pr-lyxcentr. 20ö 125
3954 6v2 NYKÖPING 3-4-88, kartongppr F 900+ 150
3955 6v2 STH 5-12, 20ö kartongppr 140
3956 7 KARLSTAD VENTILstpl 23-3-81, 125
3957 7 STH 13-4-77, PRS 90
3958 7a TORPSHAMMAR 19-8-76, PR-LYX svag tu fl. 200
3959 7a Wadstena 25-8-77, pr-lyxs 200
3960 7a ÖSTERSUND 11-7-76, AB-PRS 150
3961 7a HÄGERSTAD 17-5-76, LYX stpl, ngt ktt 125
3962 7a GISLAVED 14-3-78, prs 125
3963 7a PKXP NR 12 UPP 13-5-74, fin färg 100
3964 7b FALKÖPING 8-5-80, PRAKT 200
3965 7c JÖNKÖPING 13-9-80, LYXS, pr-lyxex 300
3966 7c LINKÖPING 18-5-81, PR-LYX 250
3967 7c MALMÖ 21-4-75, PRS 100
3968 7d HUDIKSVALL 30-11-75, BLÅ stpl 100
3969 7d2 LJUNGBY 16-11-80, 24öre tjänste t 14 kht citrongul signerad O.P. 7d2. Stjärnmärkt i Facit 2020. 4000
3970 7e MALMKÖPING 16-5-77, AB-PRAKT 125
3971 7e RASBO 18-7-79, PRS, lvht 100
3972 7e CARLSKRONA 28-10-76, omv prs 75
3973 7e BORLÄNGE 17-6-78, sidb ab 3,3,3 75
3974 7e EKSHÄRAD 1-2-79, omv prs 60
3975 7e STH 11-7-78 AB 50
3976 7f ÖSTHAMMAR 3-2-80, PRS 75
3977 7g ENKÖPING 10-5-85, PR-LYXS 150
3978 8 Nämndö 8-4-82, ab-prs STPL 100 100
3979 8a N....A 24-11-74 90
3980 8bv2 KLIPPAN 23-10-79, LYXS tjckt Kartong papper, kuriosa centrering 150
3981 8d KRISTIANSTAD 20-5-79, PRS, intesivt svart 100
3982 8d STH 19-3-80,3,3,3 AB 90
3983 8d HÄR... x3-8-83 75
3984 8d,V2 KARTONGppr, ...AN 16-7-79 200
3985 8dv2 KARLSKRONA 4-11-81, OMV LYXS 100
3986 8e KARLSKRONA 17-2-81, LYXS 250
3987 8e NÄSHULT 5-2-81, PR-LYXS 200
3988 8e MARIESTAD 30-9-80, PR-LYXS 150
3989 8e MARIESTAD 19-7-81, PRS 100
3990 8e ÅBY 2-7-82, OMV PRS 100
3991 8ev2 MARIESTAD 22-12-79, PRS, EXTREMT TJOCKT KARTONGPAPPER, RARITET 400
3992 8fv2 KALMAR 18-2-79, kartongppr 100
3993 8v2 HÄRADS 23-3-82, 30ö kartongppr 110
3994 9 STH 4-11-81, Ab mkt fräscht 300
3995 9a BORÅS 10-5-74, OMV PR-LYXS 250
3996 9a KULLTORP 30-3-74,LYX BLÄCK MAK, ftt 200
3997 9a KARLSTAD 20-5-76, PRS 150
3998 9b Höör 4-9-79 400
3999 9b M)ÖRLUNDA , välcentr 50ö 275
4000 9b STH c. 24-5-78, ab-prs 200
4001 9b STH 6-11-76, AB-PRS 150
4002 9c STH C. 6-9-80, AB 200
4003 9c HIDINGE 11-4-82, vacker sidvänd stpl 175
4004 9c FRÖLUNDA 7-8-76? 150
4005 9c TRAHERYD 19-8-82, lvht 150
4006 9d MALMÖ 9-4-79, AB 275
4007 9d STH C. 12-4-82, PRS 250
4008 9d KRISTIANSTAD 11-2-82, AB 250
4009 9d LINKÖPING 6-1-80, PRS 225
4010 10b STH 6-11-76, central stpl,LYXcentr 300
4011 10d ARK REKONSTRUKTION AV STPL 1KR MÄRKEN STOCKHOLM C. 4-9-80 , POS 28-29 SAKNAS, 48 MÄRKEN I mest fin kvalitet F 48x 600 = 28.800 kr + mervärde, . UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 1500
4012 10f KALMAR 13-1-80, AB 3,3,3 100
4013 10var STH C 8-10-80, stämplat ex med postfrisk gummering, mycket ovanligt 250
4014 11 JÖNKÖPING 23-11-96 RULLSTPL I 3-STRIP 300
4015 11 2ö 17-block prs HVETLANDA 10-9-13 300
4016 11 SKÖLLERSTA 19-8-97, PR-LYX 150
4017 11 6-BL STH utst 1897 100
4018 12 LYS GRÖN praktstpl ÅLED 11-12-93, Unik? 900
4019 12 JÖNKÖPING RULLSTPL 23-1-97 typ 2 sidvänd Lyx avtryck 100
4020 12a VERNAMO 26-2-85, PRS svår nyans 150
4021 13Aa ÖSTERSUND 17-7-85, LYXS 50
4022 13Aa KINSTABY 1-6-94, PR-LYXS 50
4023 13Aa duss 20-6-89, pr-lyxs 50
4024 13Ac,var SUNNE 3st ab-prs, var: punkt vid F 200
4025 13Acv2 WENERSBORG 4-5-84, PRS skdat E 150
4026 13Av2 HARG 14-1-89, PR, skadat E i SV. 150
4027 13Av3 TORSBY 4-4-89, PRS, STARKT SPEGELTRYCK 250
4028 13Av3 HARG 16-1-91, lång stapel på A 90
4029 13B 8-BLOCK 4ö STÖRSTA KÄNDA ENHET, FÄRJESTADEN 11-1-13, AB-PR på klipp 900
4030 13B DANDERYD 4-10-97, LYXS 100
4031 13B GBG RULLstpl 22-8-96 75
4032 13B KRISTINEHAMN E 20-12-06, LYXS 60
4033 13B STHLM.1 .TJ BRE. 1-4-10, PR-LYXS 50
4034 14 TRONDHJEM 13-X-06 OCH Stockholm 21-6-06 på 5 ö tjänste. UNIK! 500
4035 14 hel PR-LYX WÄRDE stpl, + del av stpl 200
4036 14 Visborgs Slätt 2-8-03, lyxs 100
4037 14 LANDA 4-8-89, PRAKT, stpl 75 75
4038 14 STH RG. 28-6-93, PR-LYXS 50
4039 14a KARLSTAD 3-1-87, PRS, lvht 100
4040 14b STH 26-10-86, pr-lyx 200
4041 14b ARBOGA 11-3-89, PR-LYXS 60
4042 14c Askersund 18-2-90, lyxs 100
4043 14c NYKÖPING 5-3-91, PR-LYXS 70
4044 14i GEFLE 1-5-08, SUPERB 300
4045 14i KARLBERG 3-3-08, LYXS 100
4046 14i LULEÅ 15-3-07, PRAKT 70
4047 14v3 5Ö MYCKET STARKT SPEGELTRYCK (MAL)MÖ 4-9-86 250
4048 14v3 Svenljunga 12-4-87, starkt spegeltryck 250
4049 15a LIDKÖPING 22-6, fin färg 150
4050 15b WISBY 30-5-84, omvänd PR-LYXS 200
4051 15b LIDKÖPING 5-11-95, AB-PRAKTex 200
4052 15b UPSALA -3-90, Bra AB 150
4053 15b GBG 25-9-83, AB 120
4054 15c WADSTENA 16-3-93, LYXS 250
4055 15c HEDEMORA 10-2-96, LYXS 250
4056 15c JÖNKÖPING 1-9-94, PR-LYXS 200
4057 15c HJO 7-5-91, färfriskt 150
4058 15c lyxs Gagnef 6-11-84, kt,tu fl 140
4059 15c ÖSTERSUND 17-3-91, AB-PRS 125
4060 15c WENERSBORG 8-9-84, AB-PR 125
4061 16A RÖSTÅNGA 35-87, LYX 200
4062 16A MÖRKÖ 28-11-89, LYXS 100
4063 16A Elghult 8-11-90, lyxs 100
4064 16A RÖ 27-4-88, BLÅ PR-LYXS 100
4065 16A HASSLERÖR 6-1-91, stpl 100 75
4066 16A LYSGRÖN stpl ÅLED 7-11 40
4067 16Aa KARLSKRONA28-12-85, PRAKT 100
4068 16Aa FÅRÖSUND 9-2-85 PRS, PRS fin a nyans 50
4069 16Ab SKARA 21-6-87, LYX 100
4070 16Ac TROSSNÄS 22-6-92, PR-LYX 100
4071 16Ad MALMÖ 18-8-90, PR-LYX 75
4072 16Ad STORA VRETA 28-3-91, LYXS 75
4073 16Av3 LEKSAND 21-4-87, prs, starkt spegeltryck 200
4074 16B NYÅKER 8-3-05, LYX 300
4075 16B DALSLANDS HÖGEN 16-4-10, LYX 250
4076 16B JÖNKÖPING RULLSTPL. 27-10-96, PR 200
4077 16B KRAGENÄS 3-6-10, LYX 200
4078 16B MOTTAGNINGSBEVIS, i bläck på klipp 150
4079 16B MOTTAGNINGSBEVIS, i bläck m PR 150
4080 16b LÖNNEBERGA 10-6-97, OMV BLÅ LYXS 150
4081 16B STH Carlbergsvg. 7-10-96, pr-lyx 125
4082 16B VALSJÖ 18-11-1906, LYXs, pr-lyxex 125
4083 16B Karlstad E.M. 9-8-96, PR-LYX 100
4084 16B HARPLINGE 29-5-99, LYXS 100
4085 16B RANSBY 1-2-03, PR-LYX 100
4086 16B JÖNKÖPING RULLSTPL. 3-9-96, ab-pr 100
4087 16B KARLBERG 12-11-1904, LYXS 100
4088 16B RULL ST. JÖNKÖPING 1-7-96, omv prs 75
4089 16B DANDERYD 10-5-1902, LYXS 75
4090 16B NORRBO 19-9-09, PRS 50
4091 16B VILHELMINA 17-5-04, PR 40
4092 16Bvar 10ö variant 2 punkter efetr E stpl 9-1 150
4093 17 Liten prs STH KE 8-6-84 200
4094 17 WÄRDE stpl , ab-pr 200
4095 17 Stora Mellösa 28-7-84, pr-lyxs 100
4096 17av3 NORRKÖPING 30-10-82 100
4097 17b OCKELBO 21-8-84, AB-PR 75
4098 17c MARIEHOLM 15-3-84, PRS 100
4099 17c DANDERYD 26-9-83, LYXS, kt, stpl 150 100
4100 17e OSKARSHAMN 16-8-84, sidv, lyxc 100
4101 17v1 HERNÖSAND 22-12-84, AB, tjocka sifror 125
4102 17v3 OSKARSHAMN 16-8-84, PRS 125
4103 17v4 sth 20-9-93,extremt starkt spegeltryck 300
4104 18 SVINSTAD 18-8-86, LYXEX 300
4105 18d OSKARSHAMN 10-2-85, PR-LYXS 75
4106 18e OSKARSHAMN 2-7-89, LYXS 100
4107 18v2 WEXIÖ 27-6-90, PRS 125
4108 18v3 ÅSELE 12-11-87, PRS, 20ö röd, starkt spegeltryck 200
4109 18var GÖTEBORG 6-8-87, PLÅTSPRICKOR 500
4110 19 WÄSBY 28-7-00, LYXS 125
4111 19 JÖNKÖPING 16-7-96, RULLs sidv pr 100
4112 19 KARLBERG 16-7-1904, LYXS 100
4113 19 STH 3-11-11, C 2 RBT, lyxs 100
4114 19 FURUSUND 6-6-12, PR-LYX 100
4115 19 ÖSTHAMMAR 15-10-00, PR-LYX 100
4116 19a LINDESBERG 14-1-97, LYXS 50
4117 19av2 MJELLBY 3-5-93, M borta i högra ovalen 200
4118 19b KALL 23-9-95, LYXS 100
4119 19c VESTERÅS 12-6-05, LYX-PR 65
4120 19v2 MALMSLÄTT 1-6-92 ,M saknas 300
4121 19v2 GBG 27-8-91ngt ålderspåverkad,M sakn 200
4122 19v2 LYSEKIL 6-11-91,PRS, kt, M saknas 175
4123 19v2 MALMÖ 10-3-. kt anilin ,M saknas 100
4124 19var VENERSBORG26-1-91, skadat fundament under lvä ejonets hö ben 250
4125 20 omv prs Mulseryd 12-3-84 100
4126 20a WENERSBORG 25-10-81, PRAKT 150
4127 20b STH 9-1-84, PRAKT 200
4128 20b KÖPING 2-8-83, PRAKT 150
4129 20b ARBOGA 23-1-82, PRS 125
4130 20b LINDESBERG 20-8-84, PRS 100
4131 20b LINDESBERG 7-8-83, PRS 100
4132 20b STH 20-3-,vackert ex 60
4133 20b,var ROCKNEBY 28-4-82, LYXS EX MED STARKT SPEGELTRYCK 500
4134 20c MARIESTAD 20-11-81, PR 200
4135 20c CHARLOTTENBERG 24-5-83, LYXS 200
4136 20c ASARUM 17-12-84, PRAKT 200
4137 20c NYKÖPING 19-2-83, PR-LYXS 150
4138 20c NYKÖPING 25-5-83, PR-LYXS 125
4139 20c MARIESTAD 3-9-84?,PRS 100
4140 20c ÖSTERSUND 11-10-84, PR-LYXS 100
4141 20c STRENGNÄS 3-12-82, PRS 100
4142 20d WESTERÅS 3-4-84, PRS svårare nyans 150
4143 20d WENERSBORG 8-2, 24ö gul nyans 400 75
4144 20f LINKÖPING 18-11-84, ktspts, olivakt gul 250
4145 20v3 WAXHOLM 20-1-86, PRS, avbrutna linje 190
4146 20V4 24Ö SPEGELTRYCKsth -83 200
4147 21 30ö stora tj 6-BLOCK, MALMÖ PAKET 27-9-95, STÖRSTA KÄNDA ENHET i Facit. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 1500
4148 21 SVARTSJÖ 19-5-92, PR-LYX 150
4149 21 Boden 21-2-08, lyxs 100
4150 21 FITTJA 6-8-1900, PR-LYX 100
4151 21b WEXIÖ 19-10-83, PRAKT 100
4152 21e FJÄL 10-290, svag PR -LYXS 100
4153 21i ÖREBRO 22-4-95, LYXS 100
4154 21v3 ÖSTERSUND -9-10, 2 punkter efter E 100
4155 21v4 30ö Spegeltryck, bläckmak 200
4156 22a 50ö röd STORA TJÄNSTE T 13 4-BLOCK med stpl OINLÖST . 2500
4157 22A JÖNKÖPING 2-11-92, PR-LYXS 200
4158 22A OINLÖST 100
4159 22Aa LUND 26-7-82, OMV LYXS 125
4160 22Aa HELSINGBORG 4-12-82, PRS 100
4161 22Ab2v1 LINKÖPING 15-1-84, skadat E i vä oval, F 500 svår variant 200
4162 22Ac ÖSTERSUND 9-7-86, PR-LYXS 100
4163 22Ac LEKSAND 14-7-84, PRS 100
4164 22Ac STH 7-5-86, hel sidv LYXcentr 75
4165 22Ad SKARA 3-7-87, PRAKT 125
4166 22Ad MOTALA 6-3-85, pr-lyxc AB 100
4167 22Ad ÅRJENG 8-12-87, LYXS 100
4168 22Ae LJUNGBYHOLM 6-5-90, PR-LYXS 125
4169 22Ae BROMÖLLA 31-3-90, PRS 100
4170 22Ae VEST-TIBBLE 25-3-90, AB-PR, B U 100 100
4171 22Ae RÄTANSBYN 29-4-92, sidvänd 75
4172 22Af KLIPPAN 31-8-89, PRAKT 125
4173 22Af STABY 29-1-89, PRS 100
4174 22Ag SÖDERHAMN 23-8-92, stpl 6-block 50ö röd . Finns bara 1 större block. Mycket sällsynt 1500
4175 22Ag ÖSTERSUND 16-4-92, PR-LYX 250
4176 22Ag Strengnäs 4-2-91, lyxs 200
4177 22Ag VIKSTA 11-9-91, PRAKT 200
4178 22Ag LIDKÖPING 31-1-92, AB-PR 100
4179 22Ag STALLARHOLMEN 9-6-93, PRS 100
4180 22B Pr Teckomatorp 25-3-93 1200
4181 22B HALLEN 19-4-93, praktex 1000
4182 22B STH 18-9-93, PRS,lvht, 50ö röd typ2 600
4183 22B LE(SAN)D 15-6-95, välcentr 400
4184 22B FALUN 15-12-92, vacker typ 2 300
4185 22B ÖRBYHUS 14-12-94, AB3,3,3 300
4186 23 GISTAD 17-11-00, LYX 250
4187 23 JÖNKÖPING RULLSTPL 11-11-96 typ 2 sidvänd pr-Lyx avtryck 125
4188 23 ÖRSUNDSBRO 23-11-10, PR-LYX 100
4189 23 HIDINGEBRO 27-8-07, LYXS 100
4190 23 VILHELMINA 4-5-04, LYXS 60
4191 23b WREDSTORP 11-10-99, pr- LYXs 75
4192 24Ac ÖSTERSUND 18-8-91, PR-LYXS 100
4193 24B LÖSEN ÖRE 75
4194 25 Stockholm RG 24-1-91, PRS I BLÅTT 200
4195 25 UMEÅ 13-3-90 PR-LYXS 150
4196 25 VADSBRO 14-4-02, PRS 100
4197 25 WEXIÖ 10-1-90, PRS 100
4198 25a FRIDHEM 24-2-90, PR-LYXS 150
4199 25a HERNÖSAND 20-1-90, LYXS 150
4200 25a,b,c 10/12ö 3 olikan nyanser 125
4201 25av4 KRISTINEHAMN 20-12-89, PRS 125
4202 25b SVENLJUNGA 2-6-01, PRAKT 100
4203 25bv4 blå hörnstpl i= prickar 100
4204 25c LINKÖPING 17-5-91, PRS 100
4205 25v4 HAPARANDA2-9-90?, ÖKE 100
4206 29 KALMAR 27-5-12, PR-LYXs 4ö 60
4207 30vm 5ö OMV KRONA , PAR K...Lbr -12-312 125
4208 31vm 8ö omv krona, STOCK... 30-x-x 90
4209 32 ULRIKSFORS 30-4-12, PR-LYXS 90
4210 33 15ö 19-4-16, OMV KRONA 500
4211 33 MORA 1-2-12, PRAKT 60
4212 35 ESKILSTUNA 15-5-16, PR-LYX 25ö 60
4213 35 ÖSTERSUND 10-11-13, PR-LYXS 50
4214 36 KARLSKRONA 30-11-12, PRS 50
4215 36 KARLSTAD 15-3-12, PR-LYX 50
4216 36 UMEÅ 4-9-12, PRS 50
4217 36vm1 JÖNKÖPING 23-4-12, OMV KRONA 750
4218 37 STH 30-11-12, PRAKT 50
4219 39 STH 12-4-18, PRAKTEX, svårt märke 200
4220 39 LUDVIKA 22-8-17, PRAKT-LYX 200
4221 39 STH 8-5-18, PRAKT 100
4222 39 MARIESTAD 3-10-18, vacker 5 kr 100
4223 39 LÖSEN ÖRE PRAKTEX 75
4224 40cz 1Ö TYDL kpv, HÖRNSTPL UPP HP 50
4225 41 SKÖFDE LBR 20-90-18, LYXS 100
4226 43cx STH 23-11-19, 4Ö linjer / 50
4227 43cx SKÄNNINGE 6-10 -, PAR 4Ö linjer / 50
4228 43cxz UMEÅ 14-2-17, prs, F 300++ 200
4229 43cxz UMEÅ x-10-15 tydl kpv, 4ö, F 300++ 90
4230 44 VÄRMLANDS BJÖRNEBORG 18-1-19 150
4231 44 TÄMTA 15-4-15, PR-LYX 5ö 150
4232 44 YTTERÅN 4-9-19, PR-LYX 75
4233 44 ELLENÖ 13-6-16, PR 50
4234 44 ÖSTERSUND 3-6-16, PR-LYXS 50
4235 44 STH 1 26-6-40 4 TUR, PRS 50
4236 45cz VIKARBYN 28-8-18, AB-prakts7ö 75
4237 46 LIDKÖPING 7-2-20, PRS 4-BLOCK 250
4238 46 HÄLLEKIS 2-3-20, PR 4-BLOCK 250
4239 46 ALINGSÅS -19 stpl 8Ö Hörnmarg 4 bl 150
4240 46 8ö vm linjer, stpl 29- 100
4241 47 SÄFVE 9-5-12, LYXS 100
4242 47 KALMAR 22-9-19, PR-LYX 75
4243 47 SVISTA 14-12-18, PR-LYX 10ö 75
4244 47 STHLM .1 TJ. BR 29-4-14, PRAKT 40
4245 47cx SJÖTORP 27-3-13, PRS omv linje 75
4246 47cx ÖSTERÅS 24-8-14, PRAKT 50
4247 50 BACKE 15-4-16, LYX 500
4248 50 20ö kork stpl, pr-lyx 200
4249 50 KARLSKRONA 5-1-17, PRS 50
4250 51 SPANNARBODA 4-9-19, LYXS 25ö 100
4251 51cc VÄXJÖ 29-11-17, LYX EX 150
4252 51cx NYKÖPING 22-5-16, omv vm, PRS 300
4253 51cx RÖNNINGE 6-3-18,omv vm, AB- PR,500 200
4254 51cx 25ö stpl ... D 4.. praktc.,omv vm, PR,500 125
4255 51cxz SÖD)ERTÄLJE 1-8-11, AB-PR omv linjer + tydligt KPV, F 1500, svår i denna kvalitetet 750
4256 51cz VÄNERSBORG 29-1-18, PR-LYXex 100
4257 51cz GROFSTA 11-12-18, PRS 40
4258 52 HÖGSBY 5-3-18, PRAKT 30ö 60
4259 52 VÄSTERÅS 4-5-18, PR 50
4260 52cxz 30ö tydl KPV, stpl hö 10-LBR, F 750 225
4261 52cxz 30ö tydl KPV, stpl hö 27-2?, F 750 200
4262 52cz NYKÖPING 9-9-19, LYXS 50
4263 53 MARIESTAD 26-9-19, PR-LYX 35ö 100
4264 53 ÖSTERVALLA 10-9-19, PR 35ö 75
4265 53 KARLSBORG 11-11-16, P-LYXS 35ö 70
4266 53 HALMSTAD 16.4.16, PR 50
4267 54 SOLLEFTEÅ 11-6-18, LYXS 50ö 100
4268 54 STH AFG 10-4-18, PR 75
4269 54 VÄSTERÅS 8-4-18, PRS, 50Ö 50


LÖSEN
4270 1 LAHOLM 11-10- 1878, vackert 200
4271 1 REK stpl, PR-LYXS, , liten tu.fl. 200
4272 1 1ö svart , stpl och bläckmak 125
4273 1 GBG 1-10-74, ab, 1ö svart 100
4274 1 MELEN 19-1-83, omv PRs, svart färgstyrka 10 100
4275 1-10 LÖSEN T14 kpl välcentrerad serie 500
4276 1a ALFTA 6-3-79, vackert AB 1ö 200
4277 1a2 1ö välc stpl ...mö 4-9-79, 75
4278 2bvar HUDIKSVALL 14-3, extremt snedc 125
4279 3 5 öre brun, tandn. 14 i 21-block. FÄRILA 1.10.1878, SÄLLSYNT ENHET STÖRSTA KÄNDA ENLIGT FACIT. 1200
4280 3 RUTE 30-4-81, 5ö LYXs 400
4281 3 par RÖK 23-12-78 300
4282 3 5ö lösen felpef margilnalex stpl 90
4283 3b HÖÖR 20-2-80, PR-LYXS 3-4,3,4-5 250
4284 3bvar FÄRILA 19-5-78, extremt snedc 125
4285 3c ÖSTERSUND 11-4-78, PRAKT,sign Strandell 250
4286 4a MOLKOM 14-3- , bra 6ö 150
4287 4b OINLÖST AB-PR 6Ö 300
4288 4b KALMAR 18-1-75, ab EX 6Ö 150
4289 5 JAKOBSBERG 9-10-84, PRS liten tu fl 150
4290 5 RESVILLE 13-4-80, PRS, vit fläck 100
4291 5 STH ANK A 29-7-74, sidvänd 60
4292 5a ALTUNA 20-8-80, PRAKT 250
4293 5a UTTERSBERG 8-8-78 ab-prs 100
4294 5b KLÅGERUP 14-3-81, PR 200
4295 5b WÄRDE stpl PRAKT 200
4296 5b UPSALA 29-8-85, BLÅ PRS 100
4297 5v2 FILIPSTAD 11-12-80 12ö 6-block 2 ex v2, delvis särade tänder lodr. förstärkt 250
4298 5v2 12ö öppet o, pr-lyxc stpl ex 100
4299 5v2 12ö ÖPPET O, WÄRDE Stpl 100
4300 5v2 öppet O, ...LHAMMA. 17 65
4301 6 lätt hörn stpl ex 100
4302 6 20ö med wärde stpl 100
4303 6a ESLÖF 3-X-74, klarblå 20ö, nyans 2500 650
4304 6a 20ö klarblå GBG PAK , F 2000 500
4305 6a 20Ö KLARBLÅ praktcentr stpl -74 500
4306 6a Prc ,stpl 12-2-74,tu 300
4307 6a GBG 29-1-74, 20ö klarblå, tunn 300
4308 6a 20Ö a nyans stpl 76, F 2500 300
4309 6a SV... 18..., fin klarblå färg, tunn 250
4310 6b OINl)ÖST , välc 20ö 100
4311 6b 20ö prc, hörnstpl 95
4312 6c DEGERFORS 16-11-77, AB 200
4313 6c ÖREBRO 15-2-77, AB 100
4314 7a 24ö rödviolett, LYX cent. hörn stpl upp vä 600
4315 7a KALMAR 1-1 (74? 1 DAG) , F 3000 350
4316 7a 24Ö Rödviolett, ...org, tunn fl, PRcentr 250
4317 7a,v 24ö rödviolett KORT FOT PÅ l, GODTAGBART EX, kt lite tunn, f 3000++ 250
4318 7avar 24ö rödviolett 2 märkesbilder ...VEKE ? , 17-2-77 nyans F 3000 300
4319 7b SKARA 1879, BLÅ stpl + bläckkryss 300
4320 7b MALMÖ 15-7-81, omv prs 125
4321 7b F)ORSMARK 5, välc 24ö 75
4322 7c Ljusdal 27-4-81, 4-block fF2000 225
4323 7c Jönköping 21-3-82, omv röd prs 150
4324 8 SKYTTS HVELLINGE 30-8-78, sidvänd fin, 3,3,3, stpl M SK 250 200
4325 8 RESELE 13-10-78, PRS 100
4326 8b HUDDUNGEBY 5-1-80, PRS, 3,3,4 200
4327 8b Bläckmak 27-2-80, lvht, 30ö 125
4328 8b WATTHOLMA 16-2-82, PRcentr, sidv stpl 125
4329 8b FÄRILA 19-5-79, AB-PRS 30ö 110
4330 8b 30ö ljusgrön , MALMÖ 11-X-76?, 100
4331 8b1 FÄRILA 5-10-77, AB 3,3,3 90
4332 8b2 STH No 2 6-3-77, LYXS, obet. 2 :a stpl 175
4333 8c TORPSHAMMAR 20-4-79, mkt fint par 250
4334 8c MALMÖ PAKET 14-9-77, PRS 100
4335 9 OINLÖST i blå färg 125
4336 9 50ö praktcentr stpl upp hö 75
4337 9b 50ö 4-bl BLÅ st OINLÖST. vackert obj 550
4338 9b FÄRILA 22-10-77 125
4339 9c ÅTVIDABERG 12-7-78, PRAKTS 300
4340 9c UPSALA 29-8-85, BLÅ AB-PRS 200
4341 9c ÖREBRO 1-8-78, sidv 175
4342 10 BLÅ stpl STH ANK, prakt CENTR 175
4343 10 STH PAKET 2 9-4, pr-lyxc 150
4344 10a välc. stpl -74 150
4345 10a MALMÖ 17-11-75 150
4346 10b STH PAK, OMV PRS, välcentr 250
4347 10b STH pak 8-1-77 200
4348 10b GÖ)TEBORG 19-2-76, rättv. AB 175
4349 10b hörnstpl ...ORG, prc bra 1kr t 14 150
4350 10b STH PAKET 16-12-75, PRS, 2 :a stpl 150
4351 10b NORRKÖPING 30-3 -78? lätt stpl 1 kr 150
4352 10b STH PAK No 2, 5-5-76, FINT AB 110
4353 10b N)ÄSVI... 25, prc fint ex 110
4354 10b Omv PRs STH 23-10-74 100
4355 10c LEKSAND 18-3-79, färgstarkt Praktex 300
4356 10c STH PAK 25-6-78, PRS, +stpl del. 200
4357 10c FILIP... 30-6, mkt fräsch 175
4358 10c STH paket 3-3-77, prc aB 175
4359 10c 1 KR LYX CENTR ...RSUND 8-X-77 150
4360 10c WEXIÖ 7-3-77, omv stpl AB 110
4361 10c,v2 1 kr kartong ppr , välc. STH 30-7 250
4362 10v2 KAR... 1kr tjockt kartong ppr 250
4363 11 T-stpl rund ram 100
4364 11 KINNA 14-4-89, PRAKT 100
4365 11a2 STRÖMSTAD 7-2-89, LYX men tunn 250
4366 13f VARBERG 8-6-90, LYXS 200
4367 13g MULLSJÖ 21-12-93, LYXS 250
4368 13g LINDESBERG 25-1-91, 10-BLOCK 225
4369 13g T stpl 200
4370 14 Bläckmak 7-8-80, 6ö på klipp 100
4371 14d KÅRSTA 14-2-87, BLÅ stpl 100
4372 14e GBG PAK EXP 27-4-85, LYXS 200
4373 14e FINNERÖDJA 15-3-89, AB-PR 75
4374 14f RÅNÄS 17-9-89, PRS 100
4375 14g FJÄL 20-2-90, PR-LYXS 100
4376 14g LAXÅ 17-12-90, PR-LYXS 100
4377 15 WÄRDE stpl på 12ö 100
4378 15c 12Ö 4 BLOCK, WÄRDE stpl , fint F 650 150
4379 15c WÄR)DE stpl 12ö pr-lyxc. 100
4380 15d KORSNÄS 15-1-90, PR-LYXS 200
4381 16 JERFSÖ 26-12-91, 4BLOCK 20ö 200
4382 16 REK stpl, PRs 20Ö 100
4383 16b Violett stpl ...SPEKTIONEN 100
4384 16b HÖLÖ 10-3-85, PRS 100
4385 16c KORK T stpl, 20ö, intressant 200
4386 16c WESTERÅS 12-3-86, PR-LYXS 20ö 200
4387 16d SIGILLSTPL ? 200
4388 16d HÖRLE 20-6-1892, PRS 50
4389 16e2 SKUTSKÄR 18-1-91, PR-LYXS 100
4390 17 24Ö 2 MÄRKESBILDER stpl ...olm 150
4391 17a A(rbr(Å? 2-9-85, LYX centr 450
4392 17a L... 17-3, 24ö grålila, gott ex 2,3,1 250
4393 17a PIT)EÅ 2-2-85, liten tu fl ackert ex 225
4394 17b STH 22- , PR-LYXCENTR EX, färgstarkt 100
4395 17,v2 24ö prc kort fotstr på L, stpl 2-1 18.. 75
4396 18 RÄTAN, PR-LYXS 100
4397 18 DÅDESJÖ 20-8-86, VACKER stpl, stpl F 100 100
4398 18a BORN 21-9-80, PRS klipp, färgstark 300
4399 18a RAMNÄS 6-8-81, PRS klipp, färgstark 150
4400 18a SVENNEVAD 22 fin 30ö djupt blågrön 150
4401 18a 30ö mörkt blågrön, bläckmak 100
4402 18b KUNGSBACKA 14-12-82, LYXS 300
4403 18c HORNDAL 18-3-91, LYXS PRAKT 300
4404 18c HORNDAL 21-2-90, PR-LYXS 200
4405 18c LÖNNSKOG 17-12-91, PRS 125
4406 18c ÖREGRUND 16-5-87, PRS 100
4407 18d ROSSÖN 15-11-90, PRS 100
4408 18e RÄTTVIK 9-11-86, PR-LYXS 200
4409 18e T STPL inom 6 kantig ram 200
4410 19 T (TAXE) inom sexkantig ram, PR-LYX OBJ 400
4411 19 GEFLE 16-8-78, PRS,Tidig 200
4412 19 ÅTVIDABERG 17-8-83 125
4413 19b 50ö mörkt orangbrun, pr-lyxc 29-3-79 50
4414 19bv FALKÖPING 28-12-99, tjockt kartongppr 250
4415 19d RÄTTVIK 17-12-87, LYXS 200
4416 19d PRs Haparanda 16-4-89 125
4417 19d ARVIKA 23-7-90, PRAKT 125
4418 19d ARVIKA 23-7-90, PRS 125
4419 19d BACKE 26-4-88, AB-PR 100
4420 19d STH ank afd staden 7-9-85, LITEN stpl 100
4421 20 vågrätt 4-strip på Tyskt paketklipp från Stralsund stpl Gefle 5-10-81bred marginal 1-10-29 300
4422 20 HAPARANDA 21-11-91, PRS 100
4423 20b T STPL inom 6 kantig ram 200
4424 20b UPSALA 10-8-86, AB 100
4425 20b ÖSTERSUND 31-3-81, AB-PR 100
4426 20b STH 16-1-86, BLÅ stpl, pr-lyx centr 80
4427 20c stpl ... RNÖ 31-, PRAKTcentr 60
4428 20d BACKE 22-10-83, AB-PR 1KR 150
4429 20d STPL ... BY 13-3-90, PR-LYXcentr 70


MILITÄRMÄRKEN


ORTSSTÄMPLAR
4430
DJURÅS 4-1-15 LYXS USA MÄRKE 1C Washington 300
4431
STH 13-1-08 på SPANSKT MÄRKE 10c 200
4432
STOCKHOLM 28-8-21 på Estländskt otandat märke 5 Marka 200
4433
STOCKHOLM 2-11-2 på Estländskt märke 15 Marka 200
4434
GÖTEBORG 2-2-25 PRAKTS USA MÄRKE 8C 200
4435
Finsk 1mark med svensk stpl STH AFG 25-11-1X 125
4436
Engelsk 2½p Svensk ank stpl GBG 17-5-18, prakt klipp 125