ObjNr catno Beskrivning Startprice


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

1
Inlämningskvitto för SLUTEN REKOMMENDATION BREV 2 LODS VIKT 14 maj 1856 ,från OSCARSHAMN till KALMAR. 1000
2
B stämpel typ 5 på brev med fullständigt innehåll daterat 1704 och med helt sigill 1000
3
Exceptional cover from "GREIFSWALD 15 JULI" to PORTUGAL 1822, with HAMBURG transit pmk and arr. pmk LISBOA. SUPERB COVER. (full text can be read) 1000
4
72 (ÖRE)LÖSEN STPL på brev från BARCELONA 30OCT 1861, röd stpl ESPAGNE2 NOV 61, till STOCKHOLM .PR-LYXOBJ OVANLIGT FRÅN SPANIEN. 700
5
12ÖRE 11-9-1858 ,STOCKHOLM LÖSEN STPL TYP 3, AB-PR 600
6
Inlämninskvitto för REKOMMENDERAT BREV 7 aug 1840,från Stockholm till Uppsala med innehåll226:Riksdalrar och 32 sk Bco. 500
7
FJÄDER PÅ Kungörelse med kronslinga och innehåll Given iSTH 1 sept 1832 500
8
Lösen :CIRKULÄR 17 aug 1824, angående "från Hamburg till Post-Contoiren här i Riket anlände med förskjutne Skillingar belagde bref, ..." 300
9 Borg BORGHOLM RAK stpl mycket fint F 3500 1100
10
NORMALSTPL 2, Stockholm bandea typ 2, lite slarvigt öppnat med riss i kuvert nedtill, intressant vattenmärkt papper, daterat 28 juli 1725 400RAKSTÄMPLAR , N.st4

11
STOCKHOLM TYP 17, daterat 1827, innehåll ,RAKSTPL, PRS 500
12 4-KCHR CHRISTIANSTAD 22-10-53, GRÖN STÄMPEL 250
13 ASK ASKERSUND ,RAKstpl till Carlstad, 600 225
14 AVE AVESTAD , RAK stpl till GYSINGE F2000 500
15 CAR CARLSTAD RAKstpl i LYX till CARLSHAMN , 100++ 200
16 CAR CARLSHAMN RAKstpl till GBG, F 500 175
17 HAL HALMSTAD PRavtryck RAKstpl till GBG, F 250 125
18 HAL HALMSTAD AB RAKstpl till GBG, F 250 90
19 HEL HELSINGBORG RAKstpl AB, ttill GBG 100
20 HER HERNÖSAND PRAKT RAKstpl t Högsjö, F 300 200
21 MAR MARIEFRED RAKstpl PRAKT till STH karteringsiffra 25, F 800 400
22 MAR MARIEFRED RAKstpl AB-PRAKT till STH karteringsiffra 32, F 800 200
23 MAR MARIESTAD RAKstpl PRAKT-LYX till GBG, 150
24 PIT PITHEÅ RAKstpl PRAKTavtryck till STH, F 600 300
25 RakMot MOTALA i Prakt-Lyxkvalitet på brevomslag. F 3500 1100
26 RUN RUNNEBY prakt rakstpl på rekommenderat brev , F 2500 900
27 SKA SKARA RAKstpl LYX till Mariestad, F 200 300
28 SME SMEDLEBACKEN RAKs till Ramundeboda , F 2500 750
29 UDD UDDEVALLA RAKstpl PR avtryck till Kongelf, F 300 150
30 UDD UDDEVALLA RAKstpl AB avtryck till GBG, F 300 90
31 UPS UPSALA RAKstpl AB-PR REK till GBG 70
32 war WARBERG RAKstpl PRAKT till GBG 400 200
33 WEN WENERSBORG RAKstpl PRAKT till GBG F 200 125
34 WES WESTERVIK RAKstpl PR-LYX t. Calmar 250
35 ÖRE ÖREBRO RAKstpl LYX t. STH, F 150+++ 150
36 ÖRE ÖREBRO RAKstpl AB-PR t. STH, F 150+++ 60


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

37 BOR BORÅS 7-10-31,BÅGs TYP 1,PRAKT till Jönköping F 800 400
38 BågCAL CALMAR TYP1 29-9-31, LYX 350
39 BågDAL DALARÖ 24-10-36, typ 2. PRAKT- LYX
stämpel brev. F 1500
750
40 BågDAL DALARÖ 8.11.33, typ 1. PRAKT
stämpel brev. F 1500
700
41 BågGag GAGNEF 24.8.31, typ 1. Lyxavtryck på
fribrevsomslag. F 2000
600
42 BågGEF GEFLE TYP1 22-1-32, PR-LYX 600
43 BågHör HÖRBY 2.11.30, typ 1. Prakt- LYX stämpel. F 2500 1200
44 BågLIN LINKÖPING 28-9-31, LYX OBJ 350
45 BågMed MEDEVI 22.7.32, typ 1. Rättvänt avtryck aven sällsynt stämpel på vackert brev. F 8000 1800
46 BågSÄT SÄTHER 14-7-32, PRAKT BÅGstpl typ 1 W-LÄN till Falun, F 1500 500
47 BågSÄT SÄTHER 28-1-35, LYX BÅGstpl typ 2 W-LÄN till Falun, F 1000 500
48 BågTro TROSA 18.2.33, typ 1. Lyxstämpel .F 1500 750
49 BågWIS WISBY TYP 1 28-6-32, LYXS 350
50 BågÅBY ÅBY 3-5-35, TYP PR-LYXS 750
51 CAR CARLSKRONA 2-12-30 BÅGs TYP 1 PR-LYX till UPPSALA F 600 350
52 CAR CARLSKRONA 2-12-30 BÅGs TYP 3 PR-LYX till KOSTA GLASBRUK F 500 250
53 FAHL FAHLUN BÅGs 4-9-31 TYP 1 PRAKT till STH F 800 400
54 FAHL FAHLUN BÅGs 4-8-53 PR-LYXTYP till STH F 250 125
55 FAHL FAHLUN BÅGs 31-7-44 TYP 4 till STH F 250 70
56 GEF GEFLE 26-7-34 BÅGs TYP , LYX 600
57 HAL HALMSTAD 4-9-35 BÅGs TYP LYX Falköping 200
58 HED HEDEMORA 6-9-41, BÅGS typ 2 LYX 150
59 HEL HELSINGBORG 18-6-35 BÅGs TYP LYX GBG 300
60 HER HERNÖSAND 28-12-34 BÅGs TYP 3 PRAKT till STH F 3500 1600
61 HJO HJO 10-11-35 BÅGs TYP 2 LYX, till STH F 600 350
62 KÖP KÖPING14-11-34, BÅGs TYP 2 AB-PR till WIK, F 800 300
63 LID LIDKÖPING 10-8-31, BÅGs TYP 1 LYX avtryck till Alingsås. F 400 225
64 LID LIDKÖPING 14-4-36, BÅGs TYP LYX avtryck till Alingsås. F 250+ LYXOBJEKT 200
65 LIN LINKÖPING 15-5-33 BÅGs TYP 1 ,PR-LYX OBJEKT, F 400+++ 250
66 MAR MARIESTAD 31-3-31, BÅGs TYP 1 PRAKT 75
67 NYK NYKÖPING 14-5-46 BÅGs TYP 3, AB 50
68 RUN RUNNEBY 12-9-54 BÅGs TYP 3 PRAKT avtryck till HELSINGÖR DANMARK, F 250 150
69 RUN RUNNEBY 23-5-53 BÅGs TYP 3 PR-LYX till Carlshamn, F 250 125
70 schö SCHÖFDE 7-8-35 BÅGs TYP 2 PR-LYX till Mariestad. F 300 150
71 SKA SKARA 2-7-1855 BÅGs, omvänd pr-lyxavtryck 2 DAGEN SEN FRIMÄRKETS INFÖRANDE, 500
72 SKA SKARA 22-12-31 BÅGs TYP 1 PR-LYX 150
73 STO STOCKHOLM 9-11-38 , BÅGs TYP 4 ELLER 9 PR-LYXavtryck till Mariefred 300
74 STO STOCKHOLM 18-2-34, BÅGs TYP 100
75 STR STRENGNÄS 17-2-55 BÅGs TYP 3 PRAKT till WESTERÅS , F 600 300
76 WES WESTERÅS 15-10-36 BÅGs TYP 4 LYX REK till Falun 150
77 WES WESTERÅS 18-1-45 2st BÅGs TYP 4 PR-LYX till Falun 100
78 WES WESTERÅS 23-9-37 BÅGs TYP 4 LYX till Falun 75
79 WES WESTERÅS 19-6-41 BÅGs TYP 3 AB till STH 35
80 WEX WEXIÖ 1-3-33 BÅGs TYP , AB-PR till Carlstad 150
81 öre ÖREBRO X-2-32 BÅGs TYP 2 TILL gbg 200
82 ÖST ÖSTERSUND 3-5-31 BÅGs TYP 1 LYX till STH, F 500 300
83 ÖST ÖSTERSUND 2-8-33 BÅGs TYP 1 pr- LYX till STH, F 500 200
84 ÖST ÖSTERSUND 31-12-30 BÅGs TYP 1 AB till Hernösand, F 500 175
85 ÖST ÖSTERSUND 24-6-40 BÅGs TYP 2 LYXS till STH, F 200 150
86 ÖST ÖSTERSUND 8-6-34 BÅGs TYP 2 till STH, F 200 90
87 ÖST ÖSTERSUND 15-1-42 BÅGs TYP 2 AB till GBG, F 200 80FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

88 4-KCHR CHRI STINESTAD 15-1-53, TIDIGT AVTRYCK AV DEN GRÖNA STÅMPELN F 300 150
89 4-KENK ENKÖPING 29-11-45, typ 1, LYX 300
90 4-KWad WALDEMARSWIK 29.1.53. Praktstämpel på brev daterat Wiken. F 2500 800
91 4-KWad WADSTENA 14.4.53, typ 3. Lyxstämpel i blå färg på fräscht brev. F 1200 600
92 4-KWEN WENERSBORG 15-9-46.,svåra typ 4, PRAKT, F 2000+ 1000
93 ALI ALINGSÅS 7-3-56 4-K typ 2, LYX t. Borås 150
94 ALI ALINSÅS 11-8-44 4-K stpl TYP 1 ,175 125
95 AVE AVESTA 6-8-52, 4-K LYXs t. HOFORS. 100
96 AVE AVESTA 24-1-43, 4-K PR t. Smedjeb. 60
97 AVE AVESTA 27-8-49, 4-K stpl AB , F 125 40
98 BOR BORÅS 5-3-57 4-K typ 5 t. PR till GBG F 500 200
99 BOR BORÅS 8-10-39 4-K typ 2 t. LYXs till SKÖFDE F 350 200
100 BOR BORÅS 20-9-38, 4-K stpl lyx 200
101 BOR BORÅS 19-10-56 4-K typ 5 t. PR till ALINGSÅS F 500 175
102 BOR BORÅS 23-11-53 4-K typ 4 F400 125
103 BOR BORÅS 11-7-39 4-K typ 2, F 350 120
104 BOR BORÅS 27-10-52 4-K typ 4 t. AB till EKERÖ F 400 100
105 BOR BORÅS 27-9-49 4-K typ 3 t . AB-PR till GBG F 175 90
106 CAL CALMAR 4-K stpl 1-3-40, LYX typ 2 500 250
107 CAR CARLSKRONA 25-6-44 ,4-K typ 3 , PRAKT, F 1000 500
108 CAR CARLSKRONA 12-1-44 4-K typ 3 , ngt svag, F 1000 200
109 CAR CARLSKRONA 26-7-44 4-K typ 3 , AB, F 1000 200
110 CAR CARLSKRONA 16-4-47 ,4-K typ 6 , AB-PRAKT, F 500 160
111 CAR CARLSTAD 8-5-36 4-K typ , PR-LYX 150
112 CAR CARLSKRONA 24-6-49 4-K stpl TYP5 LYX 150
113 CAR CARLSBORG 10-5-46 4-K typ 1 , lyx 125
114 CAR CARLSKRONA 26-11-47 ,4-K typ 4 , LYX stpl, F 125 100
115 CAR CARLSKRONA 21-2-55, PR 4-K t. Hofors 100
116 CAR CARLSBORG 15-12-43, 4-K stpl LYX TYP 1 100
117 CAR CARLSKRONA 6-8-46 4-K stpl TYP4 LYX 100
118 CAR CARLSTAD 10-12-48 4-K stpl , PRAKT 100
119 CAR CARLSTAD 27-10-53 4-K stpl , PRAKT-LYX , TYP 7 90
120 CAR CARLSKRONA 7-12-47 ,4-K typ 4 , PRAKT, F 125 70
121 CAR CARLSTAD 21-3-53 4-K typ 7 , PRS 50
122 CAR CARLSTAD 28-8-46 4-K stpl 50
123 CHR CHRISTIANSTAD 23-8-52, LYX 4-K stpl TYP 4 150
124 CHR CHRISTIANSTAD 3-8-45, LYX 4-K stpl 80
125 CIM CIMBRITSHAMN 20-10-43, 4-k , PR 100
126 EKO EKOLSUND 3-4-55, 4-k PRAKT f 300 150
127 EKO EKOLSUND 30-4-50, PR-4-K T.Hofors 150
128 ENG ENGELHOLM 4-K stpl 14-1-50, PR ,T 2 75
129 ESK ESKILSTUNA 23-8-47, ngt suddig 4-K 75
130 ESK ESKILSTUNA 6-4-41 4-K stpl TYP 1,300 50
131 FAL FALKENBERG 10-2-55 4-K stpl framsida 50
132 GAG GEGNEF 12-1-53, 4-K PR-LYX TYP1 75
133 GAG GEGNEF 16-4-56, 4-K PR-LYX TYP 1 70
134 GAG GAGNEF 15-1-40 4-K typ 1 PR-LYX t. Fahlun F 100 60
135 GAG GEGNEF 27-8-59, 4-K PR-LYX TYP 60
136 GEF GEFLE 4-3-47, PR-LYX 4-K till Fahlun 100
137 GEF GEFLE 11-11-49 4-k typ6 PR t. Upsala 90
138 GEF GEFLE 22-11-46 4-K stpl PR 90
139 GEF GEFLE 6-4-42 4-k PR-LYX t. Upsala 75
140 GEF GEFLE 5-3-43 4-K stpl PR 50
141 GÖT GÖTHEBOERG 30-12-47 4-K stpl AB 40
142 HAL HALMSTAD 2-8-39, PR 4-K typ 2, PR 300
143 HAL HALMSTAD 15-8-53, PR 4-K typ , AB-PR 300
144 HED HEDEMORA 18-2-39, 4-K typ , prakt 200
145 HED HEDEMORA 18-12-43, 4-K typ 2, prakt 125
146 HEL HELSINGBORG 4-6-45 4-K vackert 100
147 HER HERNÖSAND 22-5-51, 4-K PRAKT 200
148 her HERNÖSAND 5-12-39 2 LYX 4-K stpl , REK TILL GBG 200
149 HER HERNÖSAND 28-7-44 4-K typ 2 t. STH F 250+ 175
150 HUD HUDIKSVALL 18-9-37 4-K typ 1 till STH 200
151 HUD HUDIKSVALL 18-12-43, 4-K typ 2 ,AB ,REK till STH 100
152 HVE HVETLANDA 25-7-51, 4-k typ 2 PR-LYX t. Jönk. 125
153 JÖN JÖNKÖPING 15-8-51 4-K typ 5 LYX 150
154 JÖN JÖNKÖPING 24-11-38 LYX 4-K stpl ,T3 150
155 JÖN JÖNKÖPING 11-12-47 LYX 4-K stpl ,T5 100
156 JÖN JÖNKÖPING 21-7-46 4-K typ 5 PR-LYX 75
157 JÖN JÖNKÖPING 17-11-46, pr, 4k typ 5 70
158 KON KONGSBACK 3-10-54, PR 4-K stpl TYP 4 fF1000 FRAMSIDA 200
159 kon KONGELF 13-11-57, 4-K typ 2 LYX ,200 150
160 KON KONGSBACKA 21-12-51, 4-K typ 2 125
161 KON KONGSBACKA 3-4-42, 4-K typ 1 100
162 KON KONGELF 15-7-52, PR 4-K stpl TYP2 100
163 KÖP KÖPING 7-9-52 4-K TYP3 LYXAVTRYCK till Wik F400 250
164 KÖP KÖPING 19-4-53 4-K typ 3 PR-LYX 400 225
165 KÖP KÖPING 17-7-53 4-K TYP3 PRAKTAVTRYCK till Wik F400 160
166 KÖP KÖPING 2-8-53 4-K TYP3 till Wik F400 150
167 LAN LANDSKRONA 21-6-38, PR-LYX 4-K stpl TYP 1 F 200 125
168 LID LIDKÖPING 9-4-43, 4-K LYXs typ1 100
169 LID LIDKÖPING 22-8-55, 4-K vacker typ2 70
170 LID LIDKÖPING 12-5-58, 4-K stpl PR, T 2 40
171 LIL LILLA EDET 21-5-52,LYX 4-K stpl ,F 250 200
172 LIN LINKÖPING 2-9-53, PRAKT 4-K 100
173 LIN LINKÖPING 23-6-38, LYX 4-K stpl 75
174 LIN LINKÖPING 13-11-51, 4-K stpl PR 60
175 LUN LUND 12-5-39, LYX 4-K stpl T 1 F 250 200
176 LUN LUND 26-4-58, AB 4-K stpl F 500 175
177 LUN LUND 5-7-50, AB 4-k stpl 100
178 LUN LUND 17-4-54 BLÅ, AB 4-K stpl T 1 F 250 60
179 LYS LYSEKIL 30-357, lyxavtryck på brev till Uddevalla F 350 225
180 LYS LYSEKIHL 18-10-52, lyxavtryck på brev till Uddevalla F 600 200
181 MAL MALMÖ 15-4-56, PRAKT 4-K typ 10 125
182 MAL MALMÖ 14-5-46, AB 4-K 60
183 MAL MALMÖ 5-8-45, LYX 4-K stpl 60
184 MAL MALMÖ 7-9-48, P-LYX 4-K stpl 60
185 MAR MARSTRAND 27-9-53, AB-PR 4-K stpl,2 100
186 MAR MARIESTAD 5-10-54 LYX 4-K stpl 60
187 MAR MARIESTAD 20-1-42 PR-LYX 4-K stpl 40
188 MOR MORA 15-4-56 4-K PR-LYX t GBG 125
189 NOR NORRTELJE 24-3-53, PRS TYP 2, F 600 350
190 NOR NORRKÖPING 26-10-45 4-K typ , PR-LYX till STH 90
191 NOR NORRKÖPING 19-5-47, PR4-K stpl 75
192 NOR NORRKÖPING 28-9-45, AB till Åby 65
193 NYK NYKÖPING 17-7-52 4-K typ 100
194 NYK NYKÖPING 19-8-49 4-K 60
195 NYL NYLAND 14-9-54 LYX 4-K stpl 75
196 ORO OROUST 5-12-51, PRS 4-K stpl F 600 250
197 PHi PHILIPSTAD 19-12-40, 4-K typ 2 PR-LYX till NORA 200
198 PIT PITEÅ 18-2-41, LYXavtryck typ 2 F 5004-K stpl 250
199 RAM RAMUNDEBODA 30-7-44, 4-K LYX avtryck brev till Westerås 175
200 RAM RAMUNDEBODA 5-11-55, PRAKT 4-K 150
201 RAM RAMUNDEBODA 13-10-54, AB 4-K 90
202 ska SKARA 4-1-43 LYX 4-K stpl 75
203 SKA SKARA 9-9-48, 4-K I PR-LYX 60
204 SKÖ SKÖFDE 7-6-50, LYX 4-K stpl 125
205 SKÖ SKÖFDE 21-4-52, AB-PR 4-K till GBG 70
206 SKÖ SKÖFDE 13-1-47, AB-PR 4-K till Lidk. 60
207 SLI SLITE 15-3-58, LYX 4-K till STH 200
208 SME SMEDJEBACKEN 30-7-53 4-K stpl AB TYP 3 F 600 160
209 SME SMEDJEBACKEN 3-8-38 OMV J 4-K stpl, TYP 1 F 400 150
210 SMED SMEDJEBACKEN 8-5-58 typ3, 4-k, F600 200
211 SMED SMEDJEBACKEN 23-8-54 typ2, 4-k 60
212 SMED SMEDJEBACKEN 3-2-40 typ2, 4-k 50
213 SOL SOLLEBRUNN10-11-55 LYX 4-K stpl 250
214 str STRÖMSHOLM 2-4-55, 4-K fint 100
215 STR STRÖMSTAD 20-8-38 4-K LYX avtryck
216 STRÖ STRÖMSTAD 25-10-39, PR 4-K stpl 300 125
217 STRÖ STRÖMSHOLM 16-5-53, PR 4-K stpl 200 100
218 STRÖ STRÖMSTAD 8-10-55 LYX 4-K stpl 75
219 SVE SVENLJUNGA 20-7-50 PR-LYX 4-K stpl 200
220 SÄT SÄTHER 3-8-43, 4-K LYX avtryck 150
221 SÄT SÄTHER 15-2-45, PR-LYX 4-K stpl T 1 150
222 SÄT SÄTHER 26-4-45 ,PRAKT 4-K typ 1 till Fahlun 125
223 SÄT SÄTHER 3-2-58 ,PRAKT 4-K typ 3 till Fahlun 100
224 SÄT SÄTHER 14-9-67 ,PRAKT 4-K typ 3 till Fahlun 70
225 SÖD SÖDERKÖPING 19-12-47 4-K typ 2 till NYKÖPING F 400 150
226 SÖD SÖDERTELJE 6-2-43 4-K PR-LYX typ1 till Östersund F 300 150
227 THO THORSHÄLLA 3-10-52 svag 4-K stpl 100
228 UDD UDDEVALLA 5-11-39 PR 4-K , F 150 100
229 UDD UDDEVALLA 27-10- 46 4-K 50
230 ULRI ULRICEHAMN 27-10-40 4-K stpl 125
231 ume UMEÅ 21-6-43, PR 4-K stpl 100
232 UPS UPSALA 13-2-42, 4-K LYXOBJEKT till STH 200
233 UPS UPSALA 3-1-56, 4-K TYP 5 pr till GBG 150
234 UPS UPSALA 14-9-40, 4-K LYX t. Avesta 100
235 UPS UPSALA 30-7-43 4-K stpl 75
236 UPS UPSALA 11-3-49, 4-K PR till Strengnäs 50
237 UPS UPSALA 25-1-38 40
238 WAD WADSTENA 30-8-43, SUPERB 4-K stpl 200
239 WAR WARBERG 3-4-37, PR-LYX 4-K stpl TYP 1 F 500 250
240 WAX WAXHOLM 20-7-46, PR 4-K stpl REK TILL FAHLUN, TYP 1 F 500 250
241 WEN WENERSBORG 16-3-49, PR 4-K stpl T3 150
242 WEN WENERSBORG 31-8-47, AB-pr 4-K t 3 110
243 WEN WENERSBORG 1-11-39, AB-PR 4-K 100
244 WEN WENERSBORG 23-8-47, AB 4-K TYP 3 100
245 WEN WENERSBORG 9-6-46, AB-pr 4-K 75
246 WEN WENERSBORG 17-3-19, PR 4-K stpl T3 50
247 WER WERNAMO 20-12-41 OCH 24-12-21, intressant med 2 stämplar med olika datum till wexiö, PRAKTobj 300
248 WEX WEXIÖ 17-9-53 , LYX 4-K stpl REK 125
249 WEX WEXIÖ 5-1-49, LYX 4-K stpl 100
250 WEX WEXIÖ 5-1-49, LYX 4-K stpl 100
251 WIS WISBY 28-1-41, LYX 4-K stpl TYP 1 200
252 WIS WISBY 17-6-48, PR- LYX 4-K stpl TYP 2 150
253 YST YSTAD 21-3-46, PR 4-K stpl TYP 1 75
254 ÅBY ÅBY 3-9-54, BLÅ 4-K LYX T Engelholm 400
255 ÅMÅ ÅMÅL 16-4-43, PR 4-K stpl TYP 2 F 200 150
256 ÅTO ÅTORP 24-9-43, PR-LYXBREV 4-K TYP 2, TILL NORA, F 600+ 350
257 öre ÖREBRO 14-5-51 4-K , PR-LYX 100
258 öre ÖREBRO 2-11-51 4-K , PR-LYX till Arboga 100
259 öre ÖREBRO 20-6-39 4-K , PR 100
260 ÖRE ÖREBRO 14-5-42, 4-K till NORA, LYXOBJEKT 100
261 ÖRE ÖREBRO 9-8-52, 4-K till STH, "med snällpost" retur, vackert obj. 100
262 ÖRE ÖREBRO 3-4-54, PR-LYX 4-K stpl 100
263 öre ÖREBRO 13-8-58 4-K , PR 80
264 ÖST ÖSTERSUND 17-1-47, 4-K LYX t STH 120
265 ÖST ÖSTERSUND 18-7-50, 4-K LYX t Fahlun 110
266 ÖST ÖSTERSUND 2-8-46, LYX avtryck 75


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
267
31 brev med olika CIRKELSTÄMPLAR 1843-1973 . Många fina. 500
268 CAL CALMAR 18-8-83, PR 60
269 HED HEDEMORA 3-4-54, cirkelstpl Praktbrev 50
270 STO STOCKHOLM 4-5-52, BLÅ cirkelstpl, LYXOBJEKT 125
271 STO STOCKHOLM 9-9-55, BLÅ cirkelstpl 75
272 WEN WENERSBORG 30-4-52, BLÅ cirkelstpl I LYX 250
273 wår WÅRGÅRDA 31-8-64, cirkelstpl 2 viktklass,LYX obj 100
274
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 2000


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
275 2a STRENGNÄS 29-10-55 BÅG stämpel ( F 2000 + 3GÅNGER FÖR BREV) , 4sk I MÖRK a-nyans på brev till Trosa 1000
276 2a SÖDERHAMN 4-3-56, vackert stpl 4sk brev 500
277 2a,var UPSALA 5-9-55, på märket och LYX avtryck vid sidan, tryckvariant ned hö inbuktad ram. 600
278 2b UPSALA 28-7-56, 4-k stpl .Intyg HOW och Sjöman gott objekt. 500
279 2e ARBOGA 24-2-57, PRAKT 4-K stpl 1000
280 2e STH 3-1-56, PRS fräscht brev 650
281 2e STH 2-12-56, innehåll, fräscht, ab-prs 600
282 2e UPSALA 29-10-57, AB-PRAKT 4-KANT STPL BREV 600
283 2f NYKÖPING 25-12-56 , 4skbrev till Trosa 500
284 2g(c) 4sk HÖGBLÅ på brev med bågstpl ENKÖPING 26-5-57,intressant specielikning av bevet 1500
285 2h1 ARBOGA 23-10-57, PR-LYXS 4-K STPL 1600
286 2k1 4 SKILLING TURKOS i underbar färg stpl STH 29-9-57, till GBG, ktt ftt, Intyg Sjöman godtagbart obj. F 60000, trots tand def ett genuint brev med fantastiskt turkos 4sk. 7000
287 2l STH 2-4-58, vackert brev. 500
288 2m TROSA 4-K stpl på PRAKTBREV till Nyköping.sido pr-lyx stpl TROSA 3000
289 4f STH 12-10-57, vackert dubbelporto brev till NORGE ovanlig anteckning "Embr" Intyg Obe inga defekter rent och fräscht gott objekt 2,1,2. F 37000, sällsynt 8000
290 7,16e 14Bdv2, HÖGINTREESANT DUBBELANVÄNT BREV, först frankerat med 12 öre vapen och sänt från NYKÖPING 12-1-70 till EKESJÖ, därefter har man använt sama omslag och skickat till Finland med 3+5+20ö "via Ålandshaf" stpl EKSJÖ 28-1-70. Ytterst sällsynt med dubbelanvänt kuvert till utlandet. Brev raritet. UTST OBJ. 5000
291 7b1,9c3 5 och 12 öre på vackert brev till Danmark
Sällsynt stämplat med BLÅ nummerstämplar ”1” samt
sidostämpel ”Fra Sverrig”.
5000
292 7B2 7b2, 14Bd, 16b1 Brevomslag till RIGA från GEFLE 6.10.1868 med 28 öres frankering (rätt porto var 38ö). Mycket sällsynt underfrankeringsom dessutom gått posttjänstemännen obemärkt
förbi vilket är mycket ovanligt. Utlåtande HOW "äkta och sammanhörande" lätt rengjort. . Unik Försändelse. F minst 13000 för 38ö portot
6000
293 7c2 7c2, 9c3 3x5+2x12 öre på intressant underfrankerat brev till Ryssland. Notering ”i breflåda” och stämplar OTILLR:FRANCO, m.fl. Sänt från STOCKHOLM 27.12.1871 via Pruessen till St. Petersburg. Tre ex. med bortklippta tänder innan frankeringen, samt ett märke vikt runt kuvertet. 6000
294 7c2,9b3 ,10f2 5+12+24ö till ITALIEN via Nordtyskland . transit och ank stpl . Bra kval . Intyg Witschi " sauber und frisch erhalten." 10000
295 7d,9c2 5ö+ 12ö på 17ö brev till Danmark från GÖTEBORG 13-8-66, 5ö är något def 550
296 7f,21e Nederländerna. 5+2x12 öre på UNIKT BLAND -underfrankerat och intressant brev med stämpel FRANCO
som visar att brevet sänts från STOCKHOLM 8.6.1873 och hanterats som fullt betalt, utan
att lösenbeläggas. Ankomststämplat PURMEREND. Tandningen med små anmärkningar (en 12ö 3ktt). 30Ö ÄR HÖGSTA KÄNDA PORTO för brev till HOLLAND 1873-75 under tidiga ringtyp T 14 perioden. RARITET och UTSTÄLLNINGSOBJEKT. ENDA KÄNDA BALANDFRANKATUR TILL HOLLAND.
20000
298 8d, 8d, 9d3, 14Be 2x3ö+9ö+2x12 öre =39öre, läcker UNIK kombination( på 3 öre underfrankerat brev , sänt utan anmärkning), Stämplat
PKXP Nr 1 19.12.1871
till MONTPELLIER 25.DEC.71. Stämplar FRANCO och lila PD, m.fl. Intyg HOW en del nötta tänder, 2-3, (3,3,3,4) (2,3,3,3,3) 2-3 (1991). Ex. BURRUS. Ex Stone. Värderades högt på den tiden!
12000
299 8d 2st 9ö med DANSKA RING stpl nr 1, hö 9ö 2 st 1mm riss, Intyg HOW mycket gott objekt 3(5,5) (3,3) 3 färgstarka märken. F 45000 + utländska stämplar 10000
300 8d,10g1 12f1 STOCKHOM 16-5-65, 9+24+50ö =83ö , 48ö 4-dubelt porto +35 ör REK avgift. Intyg HOW gott objekt 2(3,4,4) 1,2,3) 2 några ktt, 50ö riss i kanten och kht. Facit enda kända med denna portosats, F 22.000 Bra UTST. OBJ. 10000
301 8d,12, 7b,d 2x9ö+50ö+2x5ö= 78 öre som dubbelt ASSporto ( 74ö) , Unik kombination och extremt sälsynt med 2 9öre på sama brev i kombination. 5ö är i två nyanser och kanske har man hoppats att 73ö skulle räcka men tvingats istället betala 4 ö extra i brist på mindre valörer, därav 2 olika nyanser? Intressant utställnings objekt. 10000
302 8d,16b2 9 öre och 20 öre Lejon i par (1 ex tandfel) på ett synnerligen vackert brevomslag 49ö till
Schweiz från STOCKHOLM 22.9.68, transit- och ankomststplr. Intyg HOW: PRAKTOBJEKT!
20000
303 8d,7d 9 och 5 öre (kht), på mycket vackert
men överfrankerat brev, med varsin stämpel NORRKÖPING 26.6.57. Rolig kombination . Intyg HOW.
2000
304 9 DANSK NRS 1, FRA SVERRIG 8-2-72, KPHMN KB 8-2 , 2st köpenhamn stplpåbaksidan. PRAKT obj. 2000
305 9 12 öre. LYXcentrerat exemplar på brev med not ”Härmed postanvisning” LYXstpl på omvänt märke SUNDSVALL 12.3.68. 2000
306 9 12 öre på brev (reva nedtill i brevet) till Dalarö PRAKT stämplat ÅNGBÅTS PXP No 16 14.9.70. Sällsynt på vapenbrev 1300
307 9 Falun 20-5-69,prs, EMB. BREF 600
308 9 STORA RÖR 3-8-68 , till Calmar 400
309 9a AVESTA 23-8-58, 4-K stpl sidostpl PR 300
310 9a2 STH 16-7-58, 16 DAG,PRS märke (kht) 300
311 9b3 ESLÖF 17-11-69, AB-PRAKT 4x12ö 48ö ( troligen 3ö överfrank) stpl vä märke nötta tänder upptill pga. placeringen. Mycket gott objekt . Ank stpl 4-kantig röd LONDON No 22 -69. 1500
312 9c1 LIDKÖPING 10-12-60, 4-K stpl, PRAKT 500
313 9c1 RAMUNDEBODA 25-7-60, rättvänd 4-K stpl. F 500x3 för brev= 1500 300
314 9c2 Par 12ö= 24ö till NORGE ,stpl STH HALSBERG 14-7-65, PRAKTobj 700
315 9c2 FÅRÖSUND 14-4-66, AB-PR 250
316 9c3, 9c3, 11e2, 14Bf Brev frankerat med 30 öre och 2×12 öre samt 3 öre Liggande lejon, stämplat PKXP N:r 1 28.8.1871. Sänt till USA via Nordtyskland, Belgien och England. Brevet är eventuellt överfrankerat med 3 öre, till synes utan orsak. Mycket vackert kuvert från Hotell Rydberg. Intyg Obe: mycket gott till praktobjekt. 12000
317 9c3 12ö NORRKÖPING 19-1-68, på postanvisningsbrev om 48 Riksdalrar.. Mycket gott -prakt utseende 2800
318 9c3 FRA SVERRIG, PRAKT 12ö med bara Dansk stpl till Köpenhamn anks 27-4 2000
319 9c3 3st 12ö som 36ö porto t. England PRAKT stpl MALMÖ 16-4-71 1250
320 9c3 12ö med Nrs 1 och sido stpl Fra Sverrig , båtbrev från Malmö till Köpenhamn. Dekorativt. 1200
321 9c3 12 öre vapen , LYXst. WADSTENA 11.7.67 500
322 9c3 SÖDERTÄLJE 5-5-70, PRAKTBREV 200
323 9c3 FINNERÖDJA 27-6-71, fint vapenbrev 150
324 9c3,14Bc2 Finland. BREVRARITET! 2x3+2x12 öre på 15 öre underfrankerat brev , det skulle vara det sällsynta 45ö portot (HÖGSTA KÄNDA PORTOSATS EFTER 1868) via Tyskland känt i endast 1ex, sänt från STOCKHOLM 30.11.1870 till Helsingfors, med notering ”i breflåda” och ”via Petersburg”. Stämplar bl.a.OTILLR:FRANCO,
UNZUREICHEND FRANKIRT, WAMDRUP FLENSBURG, samt ankomststämplat ANK 7.12.
Notering ”3¼” Sgr i tillgodoräknat porto. Intyg HOW en 12 öre med felande tänder, 3 3, (3,3,4,4) 3 (1995).
15000
325 9c3,14Bd 12ö 2st och 3ö 2st som UNIK KOMBINATION AV 30ö REK porto, vackert prs BJÖRNLUNDA 8-2-71. Brev med innehåll och sigill på baksidan. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 5000
326 9d1 SÖDERHAMN 26-6-59 , LYXs, PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN, enligt anteckning i brevet 500
327 9d1 SÖDERHAMN 19-6-59, LYXstämpel ,PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN , enligt anteckning i brevet 350
328 9d3 Finland. 12 öre på 16 öre underfrankerat brevomslag, sänt från STOCKHOLM 15.11.1871 till Björneborg. Stämpel OTILLR:FRANCO samt lösennotering ”33 p”. Porto 40 p, plus straffavgift
10 p, med tillgodoräkning av 12 öre = 17 p., AB-PRAKT OBJEKT
3500
329 9d3 GAGNEF 9-3-67 på REK brevframsida med 5st 12ö vapen 3 dubbelt porto 36ö och rekavgift 24ö. Intyg HOW mycket gott objekt 3(333x4) 3-4-,3. UNIKT OBJEKT ej noterat i Facit., UTST. OBJ. 3500
330 9g 2ex på brev med STH ankomstst. 12 aug 61 300
331 9h1 UMEÅ 8-3-62, PRAKTBREV 200
332 9i BOLLNÄS 20-10-62, PRAKTBREV 200
333 9i SÖDERHAMN 21-1-62, PRS 150
334 9i STH 1-8-62, PRS 125
335 9j AB-PR brev NYKÖPING 20-10-61, hög färgstyrka 500
336 9k STOCKHOLM 7-8-62, PRAKT BREV, ett av de vackraste bevarade med denna svåra nyans 4000
337 9k ARVIKA 11-5-62, tidigast kända ? användning på brev av denna nyans?, , 2st ( största kända antal på brev?) av svåra k nyansen i olika färgstyrkor på brev till Norge. Intyg E.H: felfritt 2-3-3,4,2,2-3 gott-mycket gott objekt. UTST. OBJ! 3000
338 9k,v14 STH 13-6-62, VAR REPAN på Brev 1600
339 9l SÖDERHAMN 20-6-63, PRS 100
340 9m 12öre vapen använt SISTA DAG Pkxp N:2 30-6-72, och med sidostpl dito 1-7-1872 ( första dag för Ringtypsmärkena). Ett bra Utställningsobjekt !!! 4000
341 10 Brev till SKIEN NORGE st GBG 24-10-60 1000
342 10,14Bc2 24ö och 3ö på 27ö till TYSKLAND, avsänt STH 13-7-70, Franco och ank stpl. 600
343 10,9 36ö vapenbrev till England , Malmö 21.6.1870 800
344 10a Brevdel av ass för 50.000 kr frank med 10st 1kr, 2st 20ö och 24ö = 10,64 som var korrekt porto enligt notering. Delvis klippt genom kantmärken men högintressant dokumentation. F för de hela märkena ca 4000 500
345 10b STH 13-1-59 3 STRIP 24ö praktfullt brev till BAYERN , "via DANMARK" FLERA STÄMPLAR. UNDERBART UTST. OBJ. 7000
346 10c STH 28-2-59 24ö till Arendal , fint 400
347 10d1 6-BLOCK + singel på Rek brev rättvända FUNÄSDALEN 15-4-61, högsta kända porto för rek denna period 168öre men ett märke saknas. 6-BLOCK ÄR STÖRSTA KÄNDA BLOCKENHET AV 1855 ÅRS perf. RARITET trots några ktt, och ett avtrubbat hörn., obet reva i brevet. UNIKT UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 20000
348 10d1 4x24ö i 2 vertikala par = 96ö 8-dubbelt porto . Mycket sällsynt objekt Stockholm 20-8-65 till Uppsala. En 24ö kht.Mycket gott obj. 9000
349 10d1 3-STRIP 24ö = 72ö porto till FRANKRIKE GBG 5-10-67, P.D inom ram, Suede Erquelines och 4 stämplar på baksidan. Sällsynt brev. Mycket gott objekt.. 2200
350 10d1 JÖNKÖPING 6-2-64, PR-LYX STPL 48 ö brev 4-dubbelt porto, även pr-lyxcentr märken. eN PÄRLA 1250
351 10d2 24ö STH 3-1-70, svart sorgekant brev 450
352 10d2,14Be STH 6-10-70 , 24+3Ö = 27Ö TILL BERLIN, 3 transit. stplPRAKTOBJEKT 1250
353 10d2,14Be 24+3ö=27ö til Lübeck , Stockholm 21-12-69, ankstpl på baksid. Very Fine 750
354 10e EMB.BREV, STH 31-12-61 TILL SKARA. not Embbr no 363. Ovanligt med tjänste brev på Vapen24ö. 600
355 10f1 rv stpl LINKÖPING 20-12-62, svår nyans F1500 500
356 10f2,9c3 24 öre rödaktigt orange och 12 öre enbart makulerade med Hull-stämpel på vackertbrev till London. Trots arkivveck genom
märkena ett sällsynt . Anteckning "per Hull Steamer..UTSTÄLLNINGSOBJEKT
5000
357 10g1 ÅHRE 2-11-65 lyx 4-k stpl , LYXEXEMPALAR AV 24 Ö vapen 5,5,5, på brev till Norge. Intyg HOW 5,5,5,5 . LYXBREV. EN SAGOLIK PÄRLA! Lyx ex på LYX brev med 4-k stpl vet jag inte om jag sett innan detta brev. 20000
358 10g1 STH 10-4-65 3X24Ö VAPEN 72Ö TILL VERDEN TYSKLAND, men pga. färdvägen så skulle porto kunnat vara 63ö men det visste nog inte postmästaren Intressant. Intyg HOW PRAKT OBJEKT 4,(4,5,5), 4 ,3 5000
359 10g1 3strip 24ö på brev till HOLLAND , STH 15-6-64, lätt rengjort, uppfräschat. Intyg HOW gott objekt 2.3.3.3. F 12000 2750
360 10h1 2x24 öre på beskuret brevkuvert stämplat SÖDRA ST.BANAN 14.5.1866, PD, 30, B, FRANSK LÖSENSTPL 30? dekorativt objekt med alla sina stämplar.Intyg HOW, högra märket med riss, 2 (4,4) (3,3) 2 (1991). 1500
361 10h2 3x 24ö = 72ö dubbelt porto till London STH 11-10-71, franco inom ram, röd London stpl. Sällsynt brev 3000
362 10h2,14Be 24+3ö(hörnskada) =27ö OLDENBURG, GBG 26-3-70, transit, ank stpl på baksid. 475
363 11d1 Färgstarka 30 öre mörkbrun, 1865 års perforering. 2 ex.på brev sänt från STOCKHOLM 21.2.1865 till Finland, med notering ”via Grisslehamn”. 750
364 11d2 3x30ö på 90ö brev till Finland med sällsynta 1½ portot. stämplat bara med Finska ANK stämplar ANK 23-10, lite slarvigt öppnat upptill. Gott-mycket gott objekt. F 18000 2400
365 11d2 30ö singel till Holland , stpl Göteborg 1-8-1871, intyg HOW 4,3,4,4 PRAKTobj. 2000
366 11d2,9c3, 15a, 30 öre (bht), 12 öre samt 17 öre Lejon som unik kombination av det ovanliga 59-öres portot till Ryssland st NORRKÖPING 10.2.68, blå franco inom ram och Fanco och på baksidan Södra St. Banan 12-2-68 och blå Stralsund 13-2- Berlin. Intressant brev som är avbildat i Billgren, Bjäringer och Stone. Intyg HOW ”Mycket gott objekt” (1991). 18000
367 11e1 11e1, 14Bc1 DUBBELANVÄNT Brev frankerat med två 30 öre Vapentyp
samt 3 öre Liggande lejon, stämplat STOCKHOLM 16.6.1866, sänt via Preussen till Riga. Denna befordringsväg är ovanlig, men korrekt porto var 59 öre – varför denna överfrankering kommit till är oklart. F minst 40000 för korrekt frankerade brev som gått denna rutt. Intyg HOW: Mycket gott objekt.
BAKSIDAN ANVÄNT MED RYSKA MÄRKEN (ett ex saknas. ) sänt till Sachsen 22-8-67. Verkligen Unikt objekt!
10000
368 11e2 11e2 Ryssland. Brevomslag frankerat med par av 30 öre Vapentyp stämplat STOCKHOLM 25.6.1868 sänt via Tyskland till Riga, överfrankerat med 1 öre för denna rutt men troligen avsett att gå direkt (till 30.6.1868 var direktportot 60 öre innan det sänktes till 38 öre). Facit för korrekt frankerade brev minst 40000. Denna befordringsväg är sällsynt. F för brev via Finland är 12000. 8000
369 11e2,14Bd STH 28-4-71 underbart brev till SPANIEN frankerat med 3strip av 30ö vapen och 3-strip 3ö lejon (hö ex litet riss, ktt) Intyg HOW 3(3x4,3x3) 6x3, 3 mycket gott objekt av en sällsynt portosats känd i 2 ex. Underbart Utställningsobjekt! 20000
370 11f,10d2 GEFLE 6-6-69, 24+30Ö VAPEN =54 Ö BREV TILL USA via Hamburg, Franco stpl. Intyg HOW mycket gott objekt. 3(5,5) (3,3) 3. F 22000 6000
371 11f,14Bd ,14Bf mycket gott obj med 30öre vapen, 2st 3öre lejon i olika nyanser stpl Helsingborg 18-2-72 till ENGLAND transitst 229, ank st 4000
372 11f,14Bg LAHOLM 28-2-72, 3X3Ö+30Ö (några nötta tänder pga. placering) PÅ 45Ö PORTO BREV TILL AMERIKA Intyg HOW 2(4x3) (3x3)2 . STJÄRNMÄRKT I Facit 15000
373 12g1 50 öre violettaktigt rosa, 1855 års tandning. Singel på stor del av brevframsida till Paris,
stämplad STOCKHOLM 25.6.1868.
50 öre som singelfrankering
är sällsynt.
3000
374 12g2,8c 50 och 9 öre på brev till Schweiz st STOCKHOLM 29.5.67. Franco inom ram på baksidan blå Stralsund 31 5 Berlin, Horgen och Zürich 1 Jun 67, Ett objekt med ett intressant porto som endast gällde till orter nära tyska gränsen, denna portokombination känd i 3 exemplar. Mycket vackert objekt med felfria märken som är avbildat i Billgren, Bjäringer och Stone. Intyg HOW ”Mycket gott objekt” (1991). 20000
375 12g2,9c3 Intressant skeppsbrev "via Preussen" till RIGA med 50+12ö vapen med bara Danska nummerstpl 1 samt blå sidostpl FRA SVERRIG 12-1-68 sällsynt blandning svart och blå stämplar , intyg HOW 3,3,3,3 mycket gott objwkt, samt intyg Carl Aage Möller. 15000
376 14Bh,24c 3+24 öre på PR-LYX stpl brevomslag sänt från GÖTEBORG 3.4.1873 till Tyskland. Intyg HOW, arkivveck genom 3-öringen och 24 öre med kt ,gott objekt 2 (2,4)(4,5) 3(1992). F 2020 14000 2500
377 15b2 17Ö BREV TILL köpenhamn AB-PRAKT stpl STH 4-2-69, fint brev dock arkivveck Franko och ank stpl. 1000
378 16a 2st 20ö på 40ö brev STH 27-9-67 till TYSKLAND. Intyg Mycket gott ex 3,3,3-4 1500
379 16b1 STH 11-4-66, PAR 20Ö PÅ BREV TILL TYSKLAND stpl 11 Dagen för 20ö Lejon. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 2500
380 16c 20 ö i par = 40ö till Tyskland , stpl STH 16-9-67, vä ex ett par ktt. Mycket gott objekt. 1200
381 16d PKXP NR 1 1-10-68, 2X20ö Lejon till SCHWERIN, vacker brevframsida 500
382 16e 20ö singel på sällsynt överfrankerat brev, avsänt STRÖMSHOLM, till STH OCH AB-PRS, STH KK 18-5-71, intyg Sjöman, hörnveck. 700
383 16g,17d, 19b, Skeppsbrev till FINLAND via Ålands hav "Pr Hangö" BLANDfrank. med 20ö LEJON, 3+5ö RINGTYP T 14, Brevet daterat 5 Maj 1873 och endast bläckmakulerat. Intyg HOW PRAKTOBJEKT 4(3,4,5) (-) 4. 8000

16,5 RINGTYPSBREV
384 17 3-strip +3 öre på inrikes brev sänt från STOCKHOLMC 20.8.1875 till FÅRÖ Gotland. vISBY 21-8-75 PÅ BAKSIDAN. 650
385 17 4x3 öre på brev st. ÖRKENED 28.2.1875.Sido stl Hult och Hessleholm Ett par nötta tänder pga av placeringen av märket Med returanteckning. 600
386 17,19,21 3+5+12ö=20 ö ovanlig kombination till Tyskland, st Pkxp No 2. 22-3-76, 5ö def hörn 750
387 17,19,25 Göteborg 13-12-75 3+5+30ö på 38 på sällsynt REK brev till Berlin, etikett Eingeschreiben" transit stpl Kiel15-12, Ovanligt. 1250
388 17a,24d MALMÖ 13-11-72, AB-PRAKT brev till BERLIN 3Ö svåra a nyansen 1000
389 17c,21g 2x3ö+2x12ö= 30ö (2 ö överfrank) på PRAKT brev till FINLAND, PKXP NR 4 UP 8-3-73, på baksidan svåra STOCKHOLM NR 7 9-3-73 (F 1500) 2000
390 17d, 20b, 21g, 3+6+3x12ö på 45öre brev till USA stpl UGGLEBO 2-7-73 TILL AMERIKA, Intyg HOW 3(2,4x3) (3,3,3) 3 kht ett par ktt .UNIKT BREV 18000
391 17d STH 1 TUR 20-3, anteckning "EmbBrf" 350
392 17d,21 3ö+2st 12ö rintyp T 14 på 27ö Tysklandbrev Prakt stpl Pkxp nr 1 ned 31-5-73 1400
393 17d,21h 3+2x12ö = 27ö till Tyskland, stpl G.D.J 16-3-73, mycket gott- prakt obj. 1000
394 17e,19c, 22, , 3+5+20ö =28ö till Finland ,STH 8-4-74, ANK stpl 15-4. PRAKT obj. 1800
395 17f 3 öre gulaktigt orangebrun . Fyra ex. i formav två par, som trevlig kombination på brev sänt
från GÖTEBORG 25.10.1875 till Norge.PKXP NR 7 UPP 30-10-75 på baksidan SÄLLSYNT KOMBINATIONF 3000
1200
396 17f 4x 3ö=12ö vackert stpl HERNÖSAND 20-6-76 500
397 17f, 19f, 25f 3+5+30 öre på tidigt rekbrev med UPU-porto 38 öre. Sänt från STOCKHOLM NORR
24.9.1875 till Tyskland. 3 öre med skruvavtryck, 30 öre kht, brevet med små pappersförluster.
Enl. uppgift sällsynt tysk reketikett. Intyg Lasse Nielsen (1992). REK TILL UTOMNORDEN ÄR MYCKET SÄLLSYNTA PÅ T 14.
4500
398 17f,21m 2x3ö+par 12ö = 30ö REK stpl GBG 28-8-76, mycket sällsynt kombination AB. 2000
399 17f,21m 3x12ö+2x3ö= 42ö till PARIS, stpl PKXP 1 NED 21-3-75. Vackert objekt med ett par ktt. Intyg EH gott objekt. 1900
400 17g 3 öre i felfritt lodrätt 4-strip på inrikes brevstämplat PKXP Nr 17 NED 7.10.76. AB-PRAKTOBJ. STÖRSTA KÄNDA
enhet på brev.
2000
401 17g,19,21 ONSALA 20-8-76, 3+12+5ö =20ö ringtyp t 14 till Frankrike. 3och 12ö något nötta tänder pga att de sitter över kanten och brevet något slarvigt öppnat till höger. Ovanlig kombination . 1500
402 17g, 19f, 21n 3ö (kht)+5+12 öre som trevlig kombination på ovanligt TIDIGT brev med UPU-portot (TIDIGAST KÄNDA ?)
20 öre, sänt från HEMSE 8.9.1875 till Tyskland. Intyg Lasse Nielsen (1992). DEKORATIVT MED prakt utseende.
4000
403 17g, 19h, 21o 3+5+12 öre på dekorativt brev sänt till Ryssland. Stämplat PKXP 11.3.1877. Denna
kombination UNIKT OBJEKT!
5000
404 18 4ö på 6öre brevkort till ITALIEN avsänt STH 6-8-78, praktobjekt TILL OVANLIGT ADRESSLAND. 5000
405 18 4ö på 6ö brevkort (Bke2) till Köpenhamn PRAKT stpl MALMÖ 16-6-77 2200
406 18 PKXP Nr 8A 3-11-78, 4Ö RINGTYP T 14 i 3-strip på inrikes brev till DEJE, Hö 4ö kht. Mycket gott objekt 3 (4,3,3) (3x3),3. F 13.000 1500
407 18a,25i 4 öre i 2 exemplar och 30 öre på mycket
25 i . vackert rekbrev till Tyskland stämplat STOCKHOLM C 6.2.77 och på brevet ”REKOMMENDERAS” inom ram. Sällsynt utlands rek med t 14.
5000
408 19 PKXP Nr 17 NED 17-2-76 4x 5ö ringtyp t 14 på brev till HELSINGFORS "via Tyskland"blå aANK stpl 23-2 på framsidan, transit stpl på baksidan PKXP Nr 2 18-2-76, Rysk stpl 19 Feb -76. Sällsynt med 4x5ö t 14 till utlandet 2000
409 19c,21j, 24d , 5+12+24ö RINGTYP T 14 PÅ 41ö brev till RIGA, PRAKTSTÄMPLAT STOCKHOLM 29-9-1873, transit och ankomsstpl på baksidan, PRAKT OBJEKT INTYG HOW 4 (3,4,5) (4,4,4)4. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. BRA UTSTÄLLNINGSOBJEKT . 22000
410 19v2, 28, Fk2 5 öre + 3 öre tand 13 (ktt), som tilläggsfrankering på frankokuvert, sänt från NORRKÖPING 11.5.1880 till Tyskland. Mycket dekorativt med tilltryckt vinjett Norrköpings Tändsticksfabriks. Ovanlig kombination. 2000
411 20b ngt särat par på brev st GBG 5-2-73 int. Sjöman 900
412 20b,25d2 6 och 30 öre på mycket vackert brev till
London enbart makulerat med engelska stämplar ”HULL JA 14 74” och ”383”. rod och svart Londonstämplar på baksidan.Trotsreva, ett FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 1 200
7500
413 20c NORRKÖPING 16-10-73, AB-PRAKT BREV med svår nyans. 1000
414 20e,21, 24d, 6ö rödakt violett ( sällsynt på brev) +12ö+24ö= 42 ö till Frankrike, ovanlig fin färgkombination , obet pappers öppningsojämnhet uptill . Mycket gott objekt stpl STH 8-2-75. 3000
415 20e,21 6ö+12ö ipar = 30 ö REK ab-prakts BROBY 8-7-74, vackra färger, 6ö svår nyans på brev. 2000
416 20g TRANSTRAND 5-11-74 brev med par 6ö grå, PR-LYXS till TRONHJEM NORGE, 2transit stpl, Troligen enda kända brevet med 6ö grå i par till Norge. (4 kända med 2x6ö) UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 7500
417 20g STH 19-3-75, par 6ö grå till Norge, transit stpl CHRISTIANIA 23-3-75, på framsidan och PKXP Nr 7 UPP22-3-75 och MOSS 25-3-75, YTTERST SÄLLSYNT MED 2 x 6ö grå till Norge, Fåtal kända. 3000
418 20g PAR 6ö OLIVGRÅ STH 18-9-74, AB-PR 1600
419 20h STOCKHOLM 4-10-74, 2x 6ö blåaktigt grå , SÄLLSYNT NYANS få kända brev med 2st. Mycket gott objekt skickat till NJUTÅNGER. 2200
420 20j 6ö på vacker TRYCKSAK till FINLAND, stpl STH 8-4-76, på baksid Torneå 19 apr 1876. F 4000 900
421 20j STH 25-1?-76 ,6ö på Trycksak til WASA Finland, RENT FRÄSCHT ab 650
422 20j Prakt Linköping 2-2-76 450
423 20j STH C. 9-11-76 , 6Ö par till Dala Station 300
424 20j.21m,o 6ö +2x12 öre i 2 nyanser som UNIK kombination på rekommenderat brev sänt från ÅTVIDABERG 6.3.1877
till Danmark. Stämpel RECOMMENDERAS. Trots några ktt ett dekorativt brev MED ONOTERAD KOMBINATION I FACIT.
2500
425 20j,k 2st 6ö , en med sorgekant 1877, -76 300
426 21 12ö ringtyp t 14, 9 st brev alla stämplade första månad Juli 1872, dagarna 12, 14, 17, 23, 25,26 (ngt otydlig), 27, 29. SÄLLSYNT UTBUD, BRA KVALITET. 3800
427 21 Till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från STOCKHOLM C. 20.X.1876. T-stämpel och kritanotering ”47” (penni) som lösenbelopp (obetalt brev 64 penni minus 17 för betalt porto). 1400
428 21 PRAKT- LYX BREV UPSALA 21-1-74 1000
429 21 12 öre blå på brev till Köpenhamn, stämplat FRA SVERRIG 27.3.1873. Ovanlig på brev. PRAKT. 1000
430 21 12Ö. TJÄNSTE brev STRÖMSHOLM 19-11-72 700
431 21 HALMSTAD 23-11-74 till KÖPENHAMN, ank stpl 100
432 21a PRAKT brev första månaden Nederkalix 26-7-72 750
433 21a MALMÖ 21-7-72, första mån, PR-LYX 750
434 21a ÅMÅL 13-8-72, PRAKTbrev 300
435 21e STH 26-9-72, LYXS ex på brev pr-lyx obj 500
436 21e FRA SVERIGE 29-11-72, PRS 12ö brev till Danmark, anks Köpenh, 29-11. 500
437 21e STH 14-9-72, LYXS praktbrev 400
438 21ev7 P.K.X.P NR 1 UPP 15-3-73, LYXS 200
439 21f Prakt brev med en svår nyans stpl första månad, Hernösand 20-7-72 600
440 21f HERNÖSAND 27-7-72, AB-PR ,1 månad 500
441 21g 12ö x3=36ö till SKOTTLAND, makuerat endast med FRA SVERRIG 9-4-73. stpl Kiöbenh. och Edinb. på baksidan, några ktt. Sällsynt och dekorativt objekt. 4000
442 21j 12 öre blekblå i 3 exemplar på vackert brev till Amsterdam stämplat ”Fra Sverrig” 4.10.73 samt ankomststämplad på baksidan. Trots arkivveck på brevet och överfrankering etttrevligt objekt. 3000
443 21k 12ö 3 st på vackert brev till SCHWEIZ stpl GÖTEBORG 9-7-73, Intyg EH mycket gott objekt 3,3,3,3, arkivveck som ej skadar märkena. SÄLLSYNT. 3800
444 21k FRA SVERRIG 10.1.1874, 12Ö praktstämplad på brev sänt till Köpenhamn. 900
445 21k,var GEFLE 2-10-73, 12ö med tydligt DRAGSPEL och anteckning "Angeläget " 500
446 21m STRÖMSHOLM 5-5-74, LYX brev,superb 1250
447 21m FRA SVERIGE 24-8-75, PRAKTFULLT BREV med bara DANSK stpl 600
448 21m 12 öre par på brev till Flensburg, Pkxp nr 21A 23.5.1875 ank stpl AUSG 25-5, Veck berör ett märke. F=1800 350
449 21m 12ö par (ktt) = 24ö till DANMARK, stpl HELSINGBORG 22-8-75, obet kant ri. 325
450 21m,fk1 12ö på 12ö Frankokuvert PKXP 8C UPP 1-7-74, till Sachsen Tyskland, AB-PRAKT obj 2200
451 21m,v6 CARLSTAD 31-12-75, DRAGSPEL, ovanligt på brev 350
452 21n HUDIKSVALL 15-11-75, PAR MED BLÅ STPL, mycket dekorativt. 1000
453 21n HDIKSVALL 7-11-76, BLÅ PRS 400
454 21o NORRALA 13-5-77, LYXs pr-lyxbrev 250
455 21P TUMBA 7-5-77, BLÅ PRAKTSTPL , PRAKT OBJ. 800
456 22 20ö på PR-LYXs brev till Finland Stockholm 8-7-76, grön ANK 13-7, röd avsändar stpl, dekorativt. 350
457 22,19,17 28 Öre bläckmakulerat brev till ÅBO 1500
458 22,21,25 12+20+ 30 öre på 62Ö assbrev (del av flik saknas) från LIATORP 7.7.76. J-väg+ ankomststpl. PRAKTOBJ. 2500
459 22b,19b STOCKHOLM 22-4-73 till LISSABON, par 20 ö ringtyp t14 och 5ö , 45 öre porto till PORTUGAL med FRANCA stpl inom ram och ankomst stämpel på baksidan LISBOA 1-3-75, 6 brev kända med 45ö ringtyp till Portugal som är mycket . Detta är näst tidigast av de kända45öres breven. sällsynt adressland. kvalitets siffror 3-4, (3,3,3), 3-4 stpl på 20ö, 4 stpl på 5ö. lätt böjning genom 5ö, MYCKET GOTT TILL PRAKT OBJEKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT . 8000
460 22c HALMSTAD 6-11- till BELGIEN, TRANSIT OCH ANKOMST STPL PÅ BAKSIDAN. mycket ovanligt 20ö till Belgien. 1400
461 22e 20ö med violett ANK STPL på mycket vackert brev till ÅBO Finland. Extremt sällsynt med violettk stpl 4000
462 22e 2st 20 öre på brevdel med anteckn. via BRINDISI ,st Port Said Alexandria, samt div transit stpl.Intyg Obe mkt gott obj. men ofullständigt 1500
463 22e STH 1-7-75 , PRS 20ö DANMARK, anks 500
464 22e,17f,19c 3+5+20 öre på 10 öre underfrankerat brev sänt från CARLSKRONA 13.8.1874 till RIGA.
Ankomststämplar Riga. Posthistoriskt intressant objekt med den felaktiga användnigen av
franskspråkiga stämpeln AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT i stället för OTILLR:
FRANCO. Intyg HOW 20 öre , 3 (2, 3, 4) 4, 3 (1993). (SÅLT 1993 FÖR 44400KR.)
18000
465 22f 20 öre blekorange på dekorativt TIDIGT brev, sänt under andra månaden för UPU-portot, från STOCKHOLM C. 18.8.1875 till Finland. 2500
466 22f,19g UPSALA 15-2-76, 5ö+20ö blekorange (en kht pga lite plats för frimärkena ) på REVERSAL å POSTFÖRSKOTT. blankett nr 85 sänt till Westerås och inlöst där 18 feb. 1876. Sällsynt försändelse i mycket gott objekt. UTST OBJ! F 11000 3800
467 22g 20 öre på vackert brev till Berlin enbart
makulerat med dansk stämpel ”Fra Sverrig” 1.5.76.
1500
468 22h HALMSTAD 5-5-77 , 20ö till HOLLAND. ank stpl Amsterdam 8 Mai 77 på baksid. F 1500+ 700
469 23 20/20ö PRS STH NORR 28-5-77, till FINLAND. 1000
470 23c ESKILSTUNA 8-7-77 20/20 på brev till LONDON, röd paid stpl, transit stpl pkxp nr 2 9-7-77, TYDLIGT DUBBELTRYCK 750
471 24c,21b STOCKHOLM 22-8-72 Praktstpl , 24+ 12Ö =36 Ö TILL SCHWEIZ, Franco. inom ram, på baksidan Pkxp nr 124-8-72, Stralsund 24-8-II Berlin, Schezisk ank stpl 2 VIIII-72. Sällsyntt tidigt ringtypsbrev till Schweiz. 3500
472 24d, 21m,17d, 24+12+2x3ö som 42 ö porto till FRANKRIKE, stpl STH 11-7-74 RÖD PD, fransk blå stpl Suede Erqekines 24 jul 74, Mycket gott objekt. Endast 2 kända med denna kombination. UTST OBJ. 3000
473 24d,17d 24+2x3Ö ( en med riss)= 30Ö REK , PRAKTUTSEENDE OUSBY 5-12-75, underbar sällsynt kombination, mkt gott obj. 2000
474 24e,21j NORRKÖPING 22-9-73, 24+12ö =36ö till BELGIEN (ENDST 2 KÄNDA) lite slarvigt öppnat. Franco inom ram, ,Pkxp nr 2 ned 23-9-73, ank stpl Antwerpen 25 Sep 1873. Mycket ovanligt tidigt ringtyp t 14 brev till Balgien. 8000
475 24g,20k,32 UNIKT Vackert REKOMMENDERAT brevomslag I ANDRA VIKTKLASS med blandfrankering 6ö perf 14+12 perf 13+24 öre perf 14, från STOCKHOLM 21.11.77. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. 3500
476 25a2,17d ,21c Reducerat brevomslag till ALGERIET ank.st. ORAN, frankerat med 30ö rödakt brun,3,12 öre .Intyg HOW gott obj, fåtal ktt. AFRIKA brev är mkt SÄLLSYNTA, dessutom mkt svår nyans 3000
477 25d,21l GBG 29-5-75, 12+30ö= 42ö till Frankrike, dekorativt med blå Suede-Erquelines , transit och ank stpl 600
478 25e 30 öre brun, slätt tryck. Singelfrankering
på brev, överfrankerat med två öre, sänt från UPSALA 1.5.1874 till Helsingfors. Intyg Obe: praktobjekt 4, 4, 4 (1981).
1000
479 25g Sweden Facit 25g, 21l used, 12+2×30 öre (pair) on very fine 2-fold cover sent from GÖTEBORG 8.5.1875 to Great Britain. Transit PKXP No 2 NED 9.5.1875 and arrival pmk LONDON PAID 11.MY.75. UNIQUE combination according to Ferdén (another cover is sent after the postage period). Ex. Frimärkshuset 1981. Certificate HOW VF cover 3(2,2,5)(2,3,3)3 no faults . 6000
480 26c,24f 50 och 24 öre i vackra exemplar på assbrev med dubbelt porto stämplat JÖNKÖPING 5.11.74, uppräkningsavgiften kontant betald.
Ovanligt F 8000 för uppräkningsbrev med dubbeltporto. F 6000 för 74 ö ASS. Ovanligt.
2500
481 26e,32b 50ö t 14+12ö (2ktt) t 13 på 62ö ASS , kkt vacker text och rättv stpl SÄTER 7-1-78. 950
482 27,21 KUNGEN av ringtypsdokumentationer t 14, högsta bevarade porto, adressbrev för assurerat ( 113155 KR ) paket med 24 st RIKSDALRAR i synes 14block + 10 block, samt 12ö. Stämplat STOCKHOLM PAKET 14-12-75 och skickat till Kristianstad. Portot var 25,82 en riksdaler saknas likaså en 30+en 50ö. Trots detta FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT ! Enbart märkesvärde för 5 4-blockoch 4 lösa märken är 31000 kr. Detta är "KUNGEN AV RINGTYP T14" dvs högsta dokumenterade porto under ringtyp 14 perioden. Bara en kan vara kung ! Bjud nu ! Det kan bli du som innehar denna portokung!!! 18000
483 28a FILIPSTAD 21-2-78, PR-LYXBRV till Carlstad. 500
484 28b,30a, 35b, STH LADL 17-1-78, 38ö sällsynt REK porto till ÅLAND, FINLAND, F 4000 och mrevärde till Åland, mycket gott objekt med ankomststämpel MARIEHAMN 27-1-78. 2000
485 28c 2 st 3ö=6ö lokalbrev, ab- PRAKT stpl STH 1 tur 1-8-79, svåra nyanser F2500+ 1000
486 28d EDSBERG 5-9-82, 3ö 8st varav ett 6-strip. 8x3ö som 24ö dubbelportobrev. UNIK FRANKERING? utställnings objekt! 4000
487 28d, 30b, 32a 3+5+12 öre som trevlig kombination på brev sänt från NYKÖPING 8.3.1879,
ankomststämplat HELSINGFORS POSTSTATION. 12 öre med hörnveck.
900
488 28e, 30e, 35d 3+5+30 öre på rekommenderat brev sänt från HÖRBY 10.9.1882 till Tyskland. Stämpel
RECOMMENDERAS samt tysk reketikett. SÄLLSYNT!
2200
489 29 NORRKÖPING BIKUPE st 6-6-81, trycksak i PRAKTKVALITET. 600
490 2932, Fk 4+2x12 som tilläggsfrankering på frankokuvert sänt som brev i andra viktklassen från GÖTEBORG 17.11.1884 till Tyskland. Synnerligen ovanlig kombination. 4 öre med en del nötta tandspetsar pga märkets placering. 2000
491 29b 4ö på 6ö brevkort t. Tyskland Klågerup 23-6-81 350
492 29b,35g STOCKHOLM 10.1.82 ,4 öre (2 ex) och 30 öre som 38 öres porto på rekbrev till Prag stämplat och med tysk reketikett. Ovanlig destination.Ankstpl PRAG 14-1 Intyg HOW (1998) ”mycket gott objekt”. 3000
493 29d PS kort med 2st 4 ö på baksidan för tillägg till ett rek brev till Hamburg(38öre) frankerad end 30 ö 750
494 29e,bke DANSK NRS 19, FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 6ö bke till NORDHAUSEN, ank stpl 14-1-83. Vackert! SÄLLSYNT 1000
495 29e,bke FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 5ö bke till HAMBURG, ank stpl 15-4-85. Vackert! 600
496 29,fk2 12+2x4ö = 20ö till Tyskland, stpl Pkxp no 34 7-10-34, mycket gott obj. Ankstpl. 500
497 30 5 öre påmycket vacker trycksak t. Finland Stpl STH 6-7-82 600
498 30b,32b par 5ö +12ö til Finland NAFVERQVARN 26-4-79, sido Nyköping 28-4-79, Finsk ANK stpl 1-5, samt ank Helsingfors 2-9-79. Dekorativt brev, ovanligt 500
499 30c ANK 11-10 PÅ 5ö ringtyp t 13 på gult kort till ÅBO Finland, ovanligt. 400
500 30e STH 17-7-82, BAKSID PKXP No 7 a 17-7-82 till TRYCKSAK RISÖR DANMARK, mycket vacker 500
501 30g,33e,FK2 5, 20 ö på uppskuret Francokuvert som 37öres porto på POSTFÖRSKOTTSBREV. Mkt ovanligt och intressant objekt (en del defekter på omslaget) 1900
502 31,32(2) 6+12+12 =30ö rekbrev med LYXst LISTERBY 4-9-78, ngt slarvigt öppnat så en 12ö skadats,ändå mycket vackert 900
503 31k 6ö på brevkort med BLÅ stpl ANKARSRUM 20-11-85, UTSÖKT OBJ. 1000
504 32c FRA SVERIGE på 12ö ringtyp t 13 till Danmark, ank stpl . Vackert! 400
505 32c HELSINGBORG 28-8-82, ovanligt 12ö ringtyp TJÄNSTEBREV TILL HELSINGÖR, ankst baksid. 300
506 32e till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från WERKEBÄCK 17.9.1881 till Finland. T-stämpel och kritanotering ”22” (penni) som lösenbelopp (dubbelt felande porto). SÄLLSYNT. 1500
507 33a 20 öre. Mycket vackert brev AB-PRAKT till Finland enbartmakulerat med FINSKA JERNVÄGENS
POSTKUPÉEXPEDITION 1877.
1500
508 33a GBG 14-11-78, till SPANIEN JEREZ DE LA FRONTERA , AB 500
509 33a 20ö till PORTUGAL st STH SÖD 24-5-78 ktt, vackert och ovanligt. adressland. 300
510 33d 20 öre på brev till Frankrike enbart stämplat med dansk stämpel ”Fra Sverige”. 1000
511 33d vackert brev t. Frankrike STH 15-6-81 300
512 33e STH till Ceylon. 4x20 öre i fyrstrip på brev med dubbelt porto sänt från STOCKHOLM 7 23.12.1884 till Prins Oscar. Brevet är eftersänt från Colombo till Bombay, Indien. Stämplar PKXP NO
2 C UTR N 24.12.1884, BRINDISI 27.12.84, COLOMBO PAID 13.JA.85 samt BOMBAY 21.JAN.85.
Trots skador på 2 märken, ett ovanligt objekt.
10000
513 33e FRA SVERIGE på 20ö ringtyp t 13 till Lagnau, tr+ank stpl 18-10-83. Vackert 500
514 33e STH 8 15-5-84 , Par 20ö på dubbelportobrev till CANNES 400
515 33f HANGÖ 24-4-81, 20ö ringtyp t 13. med bara finsk stpl märket perfekt bundet till brevet, ank stpl på baksidan 24-4-81. Mycket gott till Praktobjekt! 1200
516 33f 20ö till PORTUGAL st STH 18-6-85 vackert och ovanligt. adressland, ank st. 600
517 33f STH 7 13-5-84, prs 20ö till Milano och eftersänt till Venedig, flera stämplar bak 300
518 34c,36d DALA 2-11-81, PRS WÄRDEBREV 24+50ö med sigill till STH 900
519 35a 30ö (kt) på LYXS WIMMERBY 4-2-78, på adresskort (blankett 239) med kupong. SUPERBT OBJEKT. 475
520 35i,29e STH 1-186, 30+2x4ö som38 öre REK till Tyskland, Ankomststpl Oberstein 4-1-86. Sällsynt porto 1500
521 39 39 2x10 öreOscar Boktryck på mycket vackert brev stämplat PKXP 24 A 30.4.1886 till Syrien, Osmanska riket.
Ankomststämplat BEIRUTH 14.5.1886. Sällsyntdestination.
5000
522 39 Ryssland. 2x10 öre (kt) på 20 öre underfrankerat brev (dubbla viktklassen), sänt från
GÖTEBORG LBR 6.4.1886. Trots ngt. solkigt, ett trevligt brev med inte mindre än tre olika
T-stämlpar, plus lösenstämpel med belopp 13 K. Se bild på internet
1000
523 39 2X10Ö STH 2-12-85 "MED EXPRESS" till Finland, fins ANK stpl. ab-pr 300
524 39 P.F.J 3-5-86, PR-LYX BREV 200
525 39,47 FRA SVERIGE M på 10ö OSKAR+30 ringtyp PH till LONDON, TR+ank stpl röd London De 17 1885. Vackert! 700
526 39b PAR t. CARLSBAD I BÖHMEN, stpl STH5-8-86 450
527 41a,42b 3+3+4ö ringtyp på 10ö francokuvert till UNGERN med enbart Utländska danska stämplar "FRA SVERRIG" fÖRNÄMLIGT OBJEKT 2000
528 43 FRÅN UTLANDET på 4-STRIP 5ö ringtyp PH EKENÄS , FINLAND, tr Hangö 20-3-90, ank Ekenäs 20-3-90, obetydlig öppningsnötning. PR-LYX STÄMPLAR. 600
529 43 FLEN -ESKILSTUNA 23-3-91 ,5ö vågrätt 4strip ,ett ex kht, sällsynt 20ö kombination till ÖSTERRIKE, ank stpl 250
530 43bkd 5ö på 5ö brevkort med betalt svar ( adresserat ej stpl ) PKP NO64 B 27-4 89 sänt till ESTLAND, ANK.STPL, OVANLIGT 500
531 43,bke 5ö på 5öbrevkort t. ÖSTERRIKE,STH21-10-87 500
532 43c,45 GUNNARSTORP 21-12-88,n14, BLÅ stämplar på panvn. SÄLLSYNT 350
533 44a,41c FRA SVERIGE M på 3x6ö ringtyp PH +3ö (ngt kht) på brevframsida till Tyskland Utsökt Vackert! 1000
534 45 FRÖSUNDA 23.5.1887 i BLÅ FÄRG.
Vackert sorgekuvert med tydlig LYX
annulering. eN pÄRLA.
900
535 45 2x 10ö = 20ö till PORTUGAL st SUNDSVALL 26-9-86, kht, vackert och ovanligt. Mycket gott objekt. 750
536 45 USA. 10 öre på 10 öre underfrankerat brev (ngt. slarvigt öppnat), sänt från LULEÅ 17.3.1887.
Lösenstämplar T och U.S. CURRENCY 6.
750
537 45 FRÅN UTLANDET på par 10ö Oscar (en kht) Boktryck till ÅBO , tr stpl Hangö 29-1-91 på framsidan och ÅBO-FINLAND 30-1-91 på baksidan. PR-LYX utseende. 500
538 45 2X10ö STH 24-5-87 till Robert NOBEL i Bozen Syd Tirol. 400
539 45 UPSALA 29-1-89, PAR på brev till WITKOWITZ I Mähren, eftersent till Budapest, pkxp stpl , ankstpl Witkowitz och senare Budapest. Intressant 400
540 45 UPSALA 8-11-88, PAR på brev till KATOWITZ i OBERSCHLESIEN , transit pkxp och AUSburg 11-11-88. Ovanlig adress. 300
541 45,54 4 brev med bara UTLÄNDSKA stämplar , nrstpl (19?) på nr 45, Fra Sverige M, Kjöbenhavn 31-10-99, Från Utlandet 06, PR-LYXS 600
542 45d 2x10ö t RYSSLAND, stplHelsingborg 25-10- 350
543 46 GBG Filial 20-3-89 ,2x 20ö ringtyp ph på ASS brev vackert 300
544 46,45,FK 20Ö ringtyp, 10ö Oscar på 10ö fk STH 5-1-91, TILL BAMBERG , TYSKLAND. 3 blandfrankatur i PRkval, anks bak, 1000
545 46a FRA SVERIGE på 2x20ö ringtyp ph till PARIS, tr+ank stpl blå Paris 2-10-87. Vackert 600
546 46a FRA SVERIGE på 20ö ringtyp ph till Bordeaux via PARIS, tr+ank stpl 29 Jul -90 . Vackert sorgebrev 500
547 46b BORLÄNGE 17-10-89., 2X20Ö = 40Ö REK, VACKERT 300
548 46c WALLA 4-10-89, PR-LYXS 2x 20Ö ASS 300
1905 46c SVANSKOG 2-10-87, 2x 20ö PRAKTstpl på 40 ö rek brev 300
549 47b WESTERVIK 5-3-88, 30Ö MÖRKBRUN PÅ PANVN , LYX OBJEKT, MÄRKET 5,5,5 ock försändelsen också LYXutseende. Sällsynt med försändelser i LYX 600
550 47f KARLSBY 9-10-91, PR-LYXS BREV 200
551 48,47 30+50ö på 80ö brev till Frankrike avstämplat STH 26-2-89, blå Paris stpl, brevet är lite medfaret i överkanten 400
552 51 FILIPSTAD 21-5-91, till GÖteborg. LYX OBJEKT , märke 5,5,5, och brev LYX 5,5,5,5. EXTREMT SÄLLSYNT MED LYXBREV 2000
553 51 3x10/24ö 30ö rekbrev Uppsala 17-5-05 till Sth. 400
554 51 Facit 51, Fk3 cover, 10/24 öre on stamped envelope 10 öre sent from KALMAR-EMMABODA11.1.1891 to Germany. Transit PKXP No 2B UTR N 12.1.1891, and arrival pmk HAMBURG 14.1.91. 350

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
555 52 KÅRGÄRDE 17-1-1902 5ö på vykort till CRETA , tr stpl Trelleb. Sassnitz, Mycket sällsynt adressö. 1000
556 52 POSTIL.K. R.P. 10 VIII 02, finsk stpl på 5ö Oscar till BJÖRNEBORG, ankstpl på baksidan 10.VIII.02 , Avsändare Nyman & Schultz STH. Sällsynt. 1000
557 52 HARSJÖN 24-6-1911, ankomststpl på vykort från Eskilstuna 24-6-11, D SÖ 1000 500
558 52 RAUMO RAUMA 28.X.X 09, praktfull stpl som perfekt binder 5ö oscar till brevet ankstpl JAKOBSTAD 20-X-09, PRAKTobj. 500
559 52 5ö på 5ö bke7 till HOLLAND, svår stpl ÅNGBÅs Pxp no 45 25-6-92, ank s 350
560 52 5ö par (en kht) till Finland stpl endast Ulkomaalta Från utlandet på märkena, tr st Turku 26-12-09, sälsynt 300
561 52 5ö 4st till Finland stpl endast Från Utlandet på märkena, Tr.stplHangö 7-X.10, ank Ekenäs 7-X-10. 300
562 52 STOCKHOLM 13-6-1898 Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 5 öre on US stamped envelope 2 c, posted in Sweden and sent locally within STOCKHOLM 19.6.1898. The cover somewhat carelessly opened. Interesting item with content. 300
563 52 NERIKES VINÖ 9-12-04, LYXS vykort 150
564 52 HACKVAD 1-11- 1900,PRAKTstpl ,T NÄR , SEKLETS FÖRSTA DAG! 150
565 52 VÄSE-FAXSTAD 24-7-06, PRS vyk, Lantbrevbärarstpl F100 100
566 52 SPARRSÄTRA 7-6-10 , PRS vyk, stpl F100 75
567 52b2,56 panvn 5 ö blekt huvud, pr stpl Hernösand 7-6-93, typiskt ex 350
568 52c 2x1ö,3ö,5ö oscar på 10ö francokuvert Avsänt KRISTIANSTAD 5-3-94 till London, tr och ank stpl på baksidan. Ovanlig kombination 125
1992 53,61 STH 18-11-13 2x1ö+8ö till Österrike. 100
569 53,62 8Ö+2 Ö PÅ VYKORT från NORRKÖPING till CANADA 7-5-1908, Unik frankering till Canada? 300
570 53,62 STH NYA POSTHUSET INVIGNINGEN 27-10-1903, 2 PRS ex 8+2ö på oadresserat kuvert 300
571 53var STH 11-11-11 kuriosa datum, 8 ö trycksak, ovanligt F 400 + 200
572 54 HÖÖR 14.8.1893 till Cypern (R5). Ankomststämplat Kyrenia.10 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 10Ö (liten riss i kuvertet). Raritet till Cypern! 1500
573 54 STH Hötorget 7-12-98 4x10ö på REK brev till Berlin i KANADA , ank stpl DE 23 98, transitstpl NY 21-12, Toronto De 22. Ovanligt rek till Canada. 500
574 54 10 öre on postcard sent from ED 31.1.1906 to Luxembourg. Scarce destination. 500
575 54 SALTSJÖBADEN 15-12-1897, 18st 10ö ( ett par ktt) Oscar 13 på framsidan och 5 på baksidan av 180ö REK till England, flera transit och ank stpl. 5 sigill på baksidan av denna spektakulära försändelse. 500
576 54 STH 1-6-04 , 2x10ö till CALCUTTA INDEIN, ovanlig stpl REEXPEDIÉ, 6 tr o ank stpl på baksidan. 400
577 54 HELSINGFORS HELSINKI 23-VI-07 prakt stpl mitt över par 10ö oscar , vackert bundet till brevet till LAHTIS ankstpl på baksidan. Sällsynt bara finska makuleringar. 400
578 54 STH 29-12 96 par 10ö ,ett ex hörnskada , till CHILE , ovanligt adressland 350
579 54 10ö på brevkort STH 19-10-04 till Frankrike , ankstpl på märket NANCY 22-10-04 och ovanliga "ADRES INCOMPLETE" samt i violett "NANCY INCONNU A L ´APPEL DES FACTEURS. RARITET 350
580 54 10ö Oscar def hörn på mottagnings bevis PRs VIKMANSHYTTAN 1-4-10, obet riss på avin . Mycket ovanligt. 300
581 54 vyk KJÖBENHAVN 2-8-99 på 10ö oscar , sidostpl FRA SVERIGE inom ram , till Schweiz., PRAKT-LYX 300
582 54 10ö Oscar par till stpl endast Finska stämplar på märkena TURKU ÅBO 17-1-11 och Ulkomalt Från Utlandet . 300
583 54 STH 21-3-04,VYK. till UNGERN, ank stpl Ovanligt adressland 300
584 54 UPSALA 30-8 -03,VYK. till UNGERN, ank stpl Beszterczebanya 90 3 SEP . Ovanligt adressland 250
585 54 Fra Sverige M på välc par 10ö till Schweiz, ank stpl BASEL 13.IV.99, PR 250
586 54 UPSALA 30-8 (03),VYK. till UNGERN, ank stpl Beszterczebanya 90 3 SEP . Ovanligt adressland 200
587 54 STH 18-2-08 till SCHWEIZ 2x10ö och Tuberkolosmärke, ankstpl som träffar 10ö oscar, intressant stpl på baksid. 200
588 54 STENSTORP-STENSTORP, AB-PRS Lantbrevbärarstpl F200 100
589 54, fk6 10 öre som tilläggsfrankering på 10 öre frankokuvert st. SANDHEM 18.8.97 sänt till Buitenzorg på Java, ankst. BATAVIA och BUITENZORG 14.9.97, eftersänt och ankomststämplat ADEN OC.9.97. (totalt 5 stämplar på baksidan) UNIKT OBJEKT. 2000
590 54,kb PKXP No 1C 17-9-93 ,10ö på 10ö kortbrev till SCHWEIZ , tr stpl +nr 75 300
591 54,kb 10ö oscar på 10ö kortbrev med hel rivkant till KÖNIGSBERG, stpl KJÖBENHAVN 13-7-03, ankstpl 14/7. Mycket ovanligt. 300
592 55 Spöland 15-9-11, LYXs 15ö oscar på internationell postanvisning till NORGE 300
593 55,62 UPPSALA 14-12-09, 15ö+2ö pfsk med retuer stpl, stpl etikett ej efterfrågad på baksidan 150
594 56 KPXP No 4 stpl på 20ö Oscar brev till Hangö stpl Postilj.k .H.H 5-V-97 på baksidan 400
595 56 20ö till MONTE CARLO, STH 8-11-05 300
596 56 FRÅN UTLANDET på 20ö Oscar brev ankstpl Helsingfors 15-IV-03 på baksidan. PR-LYX utseende. 200
597 56a 2x20ö Oscar på MYCKET TIDIGT POSTFÖRSKOTTS-PAKET ADREESSKORT till SCHWEIZ, från UPSALA 21-2-93, PFSK till utlande är verkligen sällsynta. Lila etikett "Vom Ausland über Kiel! Nachnahme", många stämplar på baksidan. Märken saknas. Mycket intressant dokumentatin 2000
598 56v1 20 öre i otandat par på trevligt lokalt
assbrev med notering ”frim af afs”, stämplat
STOCKHOLM 6 2X.8.1910.
1500
599 59,61 ,69,76 4 EMMISSIONER PÅ ass TILL PARIS från KRISTIANSTAD 16-12-11, 50Ö DEF, unikt obj MED 4 OLIKA EMMISSIONER. aNK pARIS 18-12-11 300
600 59c,62 BREDBYN 2-2-1904 ,3x50ö+2ö=162ö Ass till hernösanf , ank stpl 2-204. 200
601 59d LIMHAMN 20-3-05,PR-LYXs ADRKORT 100
602 59var 50ö oscar uppvikt och stpl delvis på baksidan .och nr 67 25ö på PFSK adr kort STH 24-3-11 till Mässbacken 200
603 60,56 20 öre + 1 kr on address card for parcel sent from STOCKHOLM 16 14.5.08 to Denmark. Cancellations KJØBENHAVN B 1.POST 16.5, and HELSINGØR 16.5.08. 300
604 61,63 FRA SVERIGE M 1ö par, 3ö på 5ö Fk till Hildesheim , bara Danska stpl 1894, PRAKT 300
605 61-64 BJERSJÖLAGÅRD 29-4-01, AB-PRAKT brev 1,2,3,4 ö siffertyp 100
606 61-64 PKXP 10 A UPP 25-8-98, vackert brev 1,2,3,4 ö siffertyp 100
607 63 3Ö PÅ 2Ö Frankokuvert = 5 ö trycksaksporto till BELGIEN, OVANLIGT 200
608 64vm1 4öre siffertyp i vågrätt 5-strip med omvänt vm på brev från LUND 18-12-92 til Tyskland. PKXP Nr 6 UTR , ank stpl Bielfeld 19-12-92, UNIKT OBJEKT ! 1500
609 66var 20ö oscar uppvikt och stpl delvis på baksidan .på PFSK adr kort Finspong 18-3-11 till Fågelsjö 100
610 75,66 STH 15-5-11, 5Ö MEDALJONG VM KRONA STPL 8 AAGEN i blandfrankering med 20ö Oskar, på PFSK till GNOSJÖ. UTST. OBJ. 750
611 79,82 2st 5ö och 10ö medaljong med övre vä hörnmarginal med plåtnummer 39, 35 , 50. Sänt till BIRMINGHAM. UTSTÄLNINGSOBJEKT. UNUKT! 1000
612 79,86 5 öre with large portion of guide cross + 2x25 öre on special delivery cover sent from STOCKHOLM 2.11.19 to Germany. On back, pneumatic mail pmk BERLIN 4.11.19 in transit. 300
613 79var 5ö medljong uppvikt och stpl delvis på baksidan .på vykort Karlskoga 24-12-12 40
614 81 UPSALA 18-8-15, 8ö medaljong singel på Trycksak F 350 100
616 82 FRÅN UTANDET på par 10ö medaljong på fantastiskt illustrerat brev med en färgstark VIKING,samt illustrerad baksida. Ank/tr stpl Turku,Hangö på baksidan. 500
617 82 TURKU ÅBO BÅTSILUETT 25-IV-13 stämpel på 10ö medaljong på kortbref 10ö medaljong med hel rivkant kvar. änt till Helsingors , ankstpl på baksidan. 500
618 82 LÅNGED 21-6-12, , par 10ö till KOBE 16-7-12, JAPAN , FLERA STÄMPLAR 400
619 82 ÅBO 10-IV-14, stpl mitt på 10ö medaljong på glad påsk vykort till Åbo . oVANLIGT BARA MED FINSK STÄMPEL 400
620 82 GBG 12-12-11 10ö på vykort (lätt veck) till CANTON KINA. stämplar Canton 6-1-12 och Shanghai 2-1-12. 400
621 82 Turku-Åbo 29-V-13, på10ö medaljong perfekt bundet till vykortet, samt Fra Sverige stpl, ank stpl BORGÅ . PR-LYX obj 300
622 83 12ö halverad på brev stpl 1-5-18, utst obj. 750
615 83 12ö bisected + 4ö to pay 10ö letter local mail. Rare bisected 700
623 85 Turku-Åbo 14-VI-14 BÅTSILUETTstpl, på 20ö medaljong perfekt bundet till brevet, , ank stpl Turku på baksidan . PR-LYX obj 500
624 85 20 öre blue on cover to Italy with censorship, cancelled Stockholm 17.8.16. 300
625 88 30ö medaljong som lösen31-12- på 5c cencurerad försändelse från ARGENTINA . T stpl SANTIAGO 500
626 89 SUNDSVALL 15-6-21, 40ö medaljong på affärshandling med pfsk till Öjebyn 125
627 91,149A VASSEN 5-3-21, panvn till Korpikå 7-3-21, blandfrankering 100
628 102-04 27ÖRE PÅ 55, 65 och 80ö REK brev IGELSTA 24-12-18, dekorativt 400
629 105-114 Landstorm I kpl sats på REK stpl STH 14-3-19 350
630 106,79 ILLEGAL USE OF LANDSTORM I 5/3ö + 5ö medaljong on poastalcard to NICE FRANCE. Landstorm stamps was not allowed to foreign countries. RARE usage. 800
631 140A,151 TOLLARP 19-4-21, PKXP No 75, på vykort till Österrike, ovanlig kombination 150
632 140AS1 STH 4-8-21 5Ö grön typ 1, med plåtspricka S1, Ex Roland Frahm. Extremt ovanlig på försändelser. F 900 för löst märke 500
633 140C LILJEHOLMEN 24-6-21, 4-Block på brev 350
634 140C,DPI MALMÖ 5-4-24 5Ö grön typ 1 4sidig 4block pos 1 DPI, till Köpenhamn. Ex Roland Frahm. Extremt ovanlig på försändelser.+ 500 för löst märke F 2020 minst 1700 för löst 4-block + var. 4- block mycket ovanligt på brev speciellt till Utlandet 500
635 141,153 5ö,2st 20ö =45 ö brev till Frankrike,STH 9-6-27,ab-pr 350
636 142Av2 5ö brun typ 2 med TYDLIG PLÅTSPRICKA S1 på kort STH 10-3-22, mycket sällsynt 1000
637 142Evar KALMAR 1-7-25, 5ö brunröd 3 helt felskurna på brev 300
638 143Avar BORÅS 10-9-30, 5Ö + 10 ö brevkortsurklipp som tilläggsfrankering , ovanligt 100
639 143Cc FRA SVERIGE 3X5ö 4sid brev avsänt Viken ankstpl Köpnehamn 13-4-37, vackert 175
2228 143E 3FELSKURNA 5ö på brev PKP 75? 17-3-27 till GBG. 100
640 143Ebvar ENSKDE 1-11-36, 5ö grön t 13 2st helt felskurna på brev 150
641 144AS1-IV 10ö 4 olika försändelser med 10ö alla med plåtsprickor S1,SII, SIII, SIV, stämplade 1921. Ex Roland Frahm. Ytterst sällsynta på försändelser. 1000
642 145A,143A PLK 132 28-4-27, 2X10Ö+5Ö på brev till SYRIEN , ank stpl. MYCKET SÄLLSYNT ADRESSLAND. 500
643 145AS1 ÖREBRO 26-2-26 10ö VIOLETT med plåtspricka S1, ankstämplade STH 27-2-26. Ex Roland Frahm. 10 Ö VIOLETT med plåtspricka är en raritet på försändelser. 1000
644 145CDpII GÖTEBORG 15-5-34, LYXS på vykort, Dubbelprägling Dp II Ex Roland Frahm 300
645 148Avar VINDELN 11-7-21, OTROLIGT BRETT MÄRKE PÅ postanvisning. UNIKT? jag har nog inte sett ett sådant brett märke på 40år(BJ) dessutom på försändelse. Från Roland Frahms samling. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 1000
646 149A HALMSTAD 18-8-21, 4x10ö Prakt REK 200
647 149Avar PLK 77C 9-8-21, 2x 10ö En Face varav en felperforerad. ovanligt på brev 125
648 151ASIV MOHOLM 7-5-21 plåtspricka S IV, 20Ö EN FACE på panvn 10+20ö .Ex Roland Frahm. 300
649 151Avar PLK 150 3-8-20, 20ö med DRAGSPEL PÅ brev. Ovanligt. Ex Roland Frahm 200
650 152Avar 20ö G.II.A. med felperforering PÅ brev. Ovanligt. ex Roland Frahm 200
651 175AS1-III 15ö violett G. V. profil vä 3 olika försändelser med 15ö alla med plåtsprickor S1,SII, SIII, stämplade 1920 TAL. Ex Roland Frahm. Ytterst sällsynta på försändelser. 1000
652 177Sxx 15ö röd G. V. profil vä 3 olika försändelser med 15ö alla med plåtsprickor SXIV,Sxx, SXXI, stämplade 1929-30 tal. Ex Roland Frahm. Ytterst sällsynta på försändelser. 400
653 177var YDREFORS 13-11-2815ö G.V. profil vä brevkortsurklipp använt på brev, samt dito brev med 2x10 urklipp Bogrängen 6-8-42, OVANLIGT 200
654 178A VARBERG 13-2-39 2x15ö TILL BRASILIEN, ms "Gripsholm" 200
655 179ASI STH 19-10-21 ,20ö violett G. V. profil vä med plåtspricka SI . Ex Roland Frahm. Ytterst sällsynta på försändelser. 500
656 180a KJÖBENHAVN 9-2-23, prs på märket och Fra Sverige inom ram sidostpl till Köpenhamn 200
657 183a 25ö blå i par på NORDISKT RESEKORT stpl STH 26-5-33. vackert och fräscht 350
658 183a BRÄKNE HOBY 10-5-26 till GREKLAND, ovanl adressland, ankstpl 17-5-26. 150
659 185b STH 3-10-24 30Ö LJUSBLÅ på brev till AMSTERDAM, SÄLLSYNT PÅ BREV 400
660 187a GBG 19-9-33, PRS uftpostbrev till österrike, Röd 2Mit Luftpost Beförderet" Berlin. 100
661 192 50ö G.V. på NORDISKT RESEKORT , stpl STH 13-2-30, bra skick 300
662 192b, 258, 323 3 st Nordiska Resekort 650
663 196,210 GÖTEBORG 21-10-24 5+5ö på 10öre bke skickat till COSTA RICA ! RARITET 1200
664 216,211 GBG 12-9-24, REK till Björneborg 125
665 226,227 STH 28-6-28 par 5+10ö brev 12 DAG 150
666 232,231 145Ax2, 183a, STH 15-5-30 luftpost till AMSTERDAM , 6 DAG för Luftpostmärkena 200
667 237,245 279, 293 TROLLHÄTTAN 10-12-40, 90ö Lützen +60ö Riksdagen, +30+90ö =270ö Luftpost rek tillCHILE, Svensk Valutakontroll med 5 oblater. ANK stpl , "Par ligne Europa-Amérique du Sud.". 2svåra högvalörer på samma brev . 1000
668 246Evar PKP No57? 9-3-4710ö VIOLETT t 13, 1st helt felskurna på brev och automatmärke 5ö 143E 250
669 259Avar ,319aVAR BORÅS 12-11-39, SVEDENBORG10ö VIOLETT, 1st helt felskurna på brev och automatmärke 5ö Ling 250
670 261BC PKP 7-3-39? 75
671 262BC PAQUEBOT TRINIDAD stpl på märkena MR 23-39, SJÖPOST Swedish America Line. M/S Gripsholm 400
672 262CB SHIP MAIL NASSAU stpl på märkena FEB 3 -39, SJÖPOST Swedish America Line. M/S Gripsholm 400
673 266Avar STH 26-12-38, 5ö grön 2st helt felskurna på brev 200
674 269BC,C G V profil hö 10ö små siffror BC par + 4sid på Praktbrev STH 6-7-39 till Ljugarn. F 2500 550
675 269BCC TRANÅS 27-4-39, 10ö 3+4+4sid strip å brv, sällsynt F 2500 för BC på brev 400
676 270,320A STH 7-1-10-30 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 300
677 271Avar STH 7-10-48, 5ö grön 2st helt felskurna på brev 200
678 271Avar FALKENBERG 24-, 5ö grön 3st helt felskurna på vykort till Danmark 200
679 271Avar STH 6-11-50, 5ö grön 2st helt felskurna på brevFRAMSIDA 100
680 273Avar STH 11-9-41, 10ö VIOLETT helt felskuren på brev 100
681 273BB , 273B , 281 40ö+4x10ö Flygbrev till USA, eftersänt. 40ö lite uppvikt och stpl på baksidan. 100
682 293,368 , 372A STH 21-5-47, EXPRESS BREV till NEW YORK, Special Delivery stpl, flera NY stpl 200
683 294 STH 10-9-43, 1939 Three Crowns 1 Kr orange on express Air mail cover to Prague, with censorship. 150
684 318Avar STH 1-5-06, 5ö grön 2st helt felskurna på brev 250
2648 318CB STH 29-9- 39, 4+3SID PAR PÅ VYK. 100
685 321Avar 15ö Linné uppvikt och stpl delvis på baksidan .på brev GÄVLE 21-9-39, PR, ovanligt 100
686 322 STH 28-11-39 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 350
687 324Avar NORRKÖPING 1-8-40, 5ö grön 3st helt felskurna på brev 300
688 324CB UPSALA LBR C 23-6-40, 5ö Bellmann CB par 3+4sid på vykort 150
689 333Avar ESKILSTUNA 2-6-42, 5ö grön 4st helt felskurna på brev 300
690 334,333A EXPRESS brevkort med 1kr Hazelius och 5ö (på baksidan) Bilpostkontoret 30-8-41 , och BRUNSBERG 2-9-41 125
691 338A Nationalmuseum 150 years 20 öre in pair on Air mail cover to Prague, cancelled Fältpost 25-1-1943 with censorship 300
692 342Avar STH 20-6-43, 5ö grön helt felskuren på brev 200
693 344BB 276A på REK brev KRISTIANSTAD 28-10-43, mycket ovanligt medd Bb par i rätt tid på brev 400
694 349Avar MAKULERAS stpl, 5ö grön 2st helt felskurna på brevframsida 150
695 359Avar STH 3-6-46, 5ö grön 4st helt felskurna på brev 250
696 368Avar STH 29-10-46, 5ö grön 3 st helt felskurna på brevframsida 200
697 373,372A Göteborg-New York5-5-47, blå Received stpl May 11 -47 YMCA. Svenska America linjen. 100
698 375,277 STH 29-7-47, 90ö Gjejer + 2x 25ö på EXPRESS brev till USA 250
699 428Bvar 2x40ö diagonalt halverade + 25ö på brev STH 21-11-64, Kuriosa 200
700 428Dvar 2x40ö diagonalt halverade + 25ö, 15ö på brev STH 17-11-64, Kuriosa 150
701 471-75 STOCKHOLMIA 10-7- 55, LYXs hörnmargserie på illustrerat utst brev 300
702 611A1 VEGBY 2-9-67, HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, BREV 45Ö äktgånget Första Dagen 100
703 611A1 GNOSJÖ 2-9-67, HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, BREV 45Ö äktgånget Första Dagen 100
704 611A2 MULLSJÖ 2-9-67, HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, BREV 45Ö äktgånget Första Dagen 100
705
KJÖBENHAVN-HELSINGÖR 4-42 TOG, FRA SVERIGE, K OMB 6 4-4-95Brefkort 5ö, SÄLLSYNT STPL 250


TJÄNSTE PÅ BREV
706 4a GAGNEF 2-12-74 PR-LYXstpl 2st 6ö tjänste t 14 på underbart vackert PRAKT-LYX brev 750
707 4c MÄRSTA 14.5.77. , 6 öre grå i 2 exemplar på vackert brev 750
708 5a WREDSTORP 7-2-74 tidig, PRs brev till Askersund 125
709 10b STOCKHOLM 17-8-76, 21st 1kr stora tjänste t14 på försändelsedel, inkl 4block 8 block . FIN KVALITET F ca 16.200 KR utst obj ? 1500
710 13A Fagerås 5-1-83, 2X4Ö VA CKERT 100
711 16B 3st 10ö på litet nätt REK LIDINGÖ VILLASTAD 27-6-10, AB-PRAKT 300
712 17 WREDSTORP 29-8-82, PR-LYXEX på brev till Askersund 150
713 19,23,14 Assurerat (35530kr)adresskort till paket med 4x 50ö på framsidan och 5ö + 22x 20ö varav ett sammanhängande 16-BLOCK ( ngt särat i 2st 8-block) ett par märken med ktt pga placering. Vikt genom 8 blocken och tejpspår. STÖRSTA KÄNDA ENHET OCH STÖRSTA KÄNDA ANTAL PÅ FÖRSÄNDELSE. VACKERT Stpl SKELLEFTEÅ 19-3-01. 1500
714 33d 20 öre på brev 1883 med dubbelt porto till Ryssland där det stämplats med ”T” och lösen ”14 K”. 2000
715 46,41 8ö vm injer på brev STH 2-9-19, retr avsändaren, ovanl 8ö brev 200


LÖSEN PÅ BREV
716 2a Sweden Facit Postage due L2a, 3a, 6c, 8b2, 9b, 10a cover, 3+5+4×20+17×30+2×50 öre + 2×1 kr, or in total 898 öre, on back of address letter for unpaid parcel sent from KIØBENHAVN 8.3 to KRISTIANSTAD 22.3.1876. Interesting item overcrowded with stamps. According to regulations postage due stamps were to be placed at the back of postal items. Some faults due to placement of stamps of less importance. Signed O.P. 2a, L3a,L6c, L8b, L9b, L10a . EXHIBITION ITEM. 6000
717 9,5 50+12 öre som lösen på underfrankerad helsak
med tilläggsfrankering 2 cent Jefferson
orange, stämplad EDISTO MAY 5 (1878). Lösenmärkena ej makulerade.
800
718 1811 30ö( nötta tänder)+1+1=32 Ö LÖSEN på brev till SKÄLLINGE SVERIGE från USA frank med grön 2c New York Mar 27 1889, T stpl Centimes 15c, blå krita 32 (ö lösen), Bremen Mar 30? på framsida . flera stpl bak. Dekorativt DÅ lösen sitter på famsidan!! 1700
719 20 1kr lösent 13 i 24 block på paketkort från Tyskland med värde angivelse. Sänt till Axel Brandt i låda med afseende 2 oljemålningar. Försändelsen har lösenbelagts med 24kr 68 öre vid ankomsten betalt med 24block 1kr 3x5ö,50ö,3ö, bläckmakulerade, Största kända enhet av 1kr på försändelse. UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 4000
720 1 SVART MILITÄR ÖREBRO 9-9-29 MYCKET BREDRANDIGT 600
721 1 FÄLTPOST NR 2 1-10-29,SVART MILITÄR KVAR , spår av tejp och förstärkt i kanter för att det skulle hålla ihop bättre under leverans? 300
722 5var Kristianstad 13-4-41, militärkorts urklipp använt på brev 125
723 8 Postanstalten 1013 D 28-8-40, LYXs ex på brev 300


HELSAKER
724 6 FRA SVERIGE, sidostpl K OMB 4, 1-5-84, 6 öre till Danmark PRAKT OBJ. 300
725 BKE TURKU ÅBO 27-X-13 BÅTSILUETT stämpel 10ö Medaljong brevkort sänt till St: Petersburg Ryssland. Ovanligt 500
726 7Abke RUL Lstpl JÖNKÖPING 23-12-96. PR-LYXS 5ö brevkort till Lund. 200
727 7bke RULLstpl GÖTEBORG 22-8-96. PR-LYXS 5ö brevkort till Ösbo Bohr. 300
728 9Afk RULLstpl JÖNKÖPING 30-12-96. PR-LYXS 4ö fracokuvert till Stockholm. 200
729 9Afk RULLstpl JÖNKÖPING 31-12-96. PR-LYXS 4ö fracokuvert till Stockholm. 150


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
730
STH 31-7-37, FRÅN ESTLAND i ram10 ESTLAND TILL SVERIGE F 2000 600
731 54 30 C i 2 exemplar på vackert brev från
Frankrike med nummerstämplar ”2656”,
NICE 14.3.74 och röd PD.
600


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
732 28 Brev från Finland med fem ex F 28, stämplade
stoCKHOLM K.E. 18.5.1890 samt sidostpl ”Från
Finland” i oval.
750
733
10 olika FDC 1936-1945 Postverket, Bromma , nr 266-68,318-19, 328-29, 333-34, 338-39 344BB-46., 351-52 och 359-60 F ca 1300 200
734
7olika FDC 1936-1945 , Brommar 358 , nr 318-19, 333-34, 338-39 , 344BB-46., 351-52 och 359-60 F ca 700 120
735 411007 335-36 Birgitta STOCKHOLM 7-10-41, BRA ILLUSTRERAT FDC FACIT 1000 500
736 420317 G.V.ROFIL HÖ. nr 276BB 20Ö RÖD PAR Stockholm PFFS 17-3-42, Bra kvalitet, svårt FDC. 1800
737 360523 BROMMA FDC STH 23-5-36, PR till. England 50
738 360523 BROMMA FDC STH 23-5-36, till. England 25
739 360523var BROMMA FDC STH 23-5-36, PR till. England, nr 258v DUBBELPRÄGLING, extremt tydlig, märket plåtskarv vä. F 100 + 800+ brev extra 300
740 360523var BROMMA FDC STH 23-5-36, PR till. England, nr 258v DUBBELPRÄGLING, mycket tydlig, PRAKTOBJ. F 100 + 800+ brev extra 200
741 380129 259BC,CB på 2 illustrerade kuvert med 8-block med 2 par BC och ett med 2 par CB båda 8-blocken LYXs STH 29-1-38. oVANLIGT. 400
742 380408 BERGSBRUNNA 8-4-38, varsin FDC stpl på 2sidig serie, privatgjort.. MYCKET SÄLLSYNT. 300
743 380616 266-68 FDC STH 16-6-38, G.V. 70ÅR 30
744 390225 318-19 LING STH 25-2-39, FDC 30
745 400616 344-46 INKL Svåra BB par på FDC stpl kort. Sällsynt 350
746 400830 333-34 Hazelius FDC 30-8-41 30
747 410511 328-29 BIBELN 11-5-41, fdc 35
748 420629 338-39 Nationalmuseum FDC STH 29-6-42 30
749 430616 nr 344-46, G.V. 85ÅR 16-6-43 med BB 75
750 450529 FDC Pressen 29-5-45, 2 illustrerade seie och ett med LYXs 4-block 50
751
2c USA stpl GÖTEBORG20-12-27, sidostpl PAQUEBOT sänt till Göteborg 300