ObjNr catno Beskrivning utrop
278 2b UPSALA 28-7-56, 4-k stpl .Intyg HOW och Sjöman gott objekt. 500
286 2k1 4 SKILLING TURKOS i underbar färg stpl STH 29-9-57, till GBG, ktt ftt, Intyg Sjöman godtagbart obj. F 60000, trots tand def ett genuint brev med fantastiskt turkos 4sk. 7000
289 4f STH 12-10-57, vackert dubbelporto brev till NORGE ovanlig anteckning "Embr" Intyg Obe inga defekter rent och fräscht gott objekt 2,1,2. F 37000, sällsynt 8000
292 7B2 7b2, 14Bd, 16b1 Brevomslag till RIGA från GEFLE 6.10.1868 med 28 öres frankering (rätt porto var 38ö). Mycket sällsynt underfrankeringsom dessutom gått posttjänstemännen obemärkt
förbi vilket är mycket ovanligt. Utlåtande HOW "äkta och sammanhörande" lätt rengjort. . Unik Försändelse. F minst 13000 för 38ö portot
6000
294 7c2,9b3 ,10f2 5+12+24ö till ITALIEN via Nordtyskland . transit och ank stpl . Bra kval . Intyg Witschi " sauber und frisch erhalten." 10000
298 8d, 8d, 9d3, 14Be 2x3ö+9ö+2x12 öre =39öre, läcker UNIK kombination( på 3 öre underfrankerat brev , sänt utan anmärkning), Stämplat
PKXP Nr 1 19.12.1871
till MONTPELLIER 25.DEC.71. Stämplar FRANCO och lila PD, m.fl. Intyg HOW en del nötta tänder, 2-3, (3,3,3,4) (2,3,3,3,3) 2-3 (1991). Ex. BURRUS. Ex Stone. Värderades högt på den tiden!
12000
299 8d 2st 9ö med DANSKA RING stpl nr 1, hö 9ö 2 st 1mm riss, Intyg HOW mycket gott objekt 3(5,5) (3,3) 3 färgstarka märken. F 45000 + utländska stämplar 10000
300 8d,10g1 12f1 STOCKHOM 16-5-65, 9+24+50ö =83ö , 48ö 4-dubelt porto +35 ör REK avgift. Intyg HOW gott objekt 2(3,4,4) 1,2,3) 2 några ktt, 50ö riss i kanten och kht. Facit enda kända med denna portosats, F 22.000 Bra UTST. OBJ. 10000
302 8d,16b2 9 öre och 20 öre Lejon i par (1 ex tandfel) på ett synnerligen vackert brevomslag 49ö till
Schweiz från STOCKHOLM 22.9.68, transit- och ankomststplr. Intyg HOW: PRAKTOBJEKT!
20000
303 8d,7d 9 och 5 öre (kht), på mycket vackert
men överfrankerat brev, med varsin stämpel NORRKÖPING 26.6.57. Rolig kombination . Intyg HOW.
2000
316 9c3, 9c3, 11e2, 14Bf Brev frankerat med 30 öre och 2×12 öre samt 3 öre Liggande lejon, stämplat PKXP N:r 1 28.8.1871. Sänt till USA via Nordtyskland, Belgien och England. Brevet är eventuellt överfrankerat med 3 öre, till synes utan orsak. Mycket vackert kuvert från Hotell Rydberg. Intyg Obe: mycket gott till praktobjekt. 12000
324 9c3,14Bc2 Finland. BREVRARITET! 2x3+2x12 öre på 15 öre underfrankerat brev , det skulle vara det sällsynta 45ö portot (HÖGSTA KÄNDA PORTOSATS EFTER 1868) via Tyskland känt i endast 1ex, sänt från STOCKHOLM 30.11.1870 till Helsingfors, med notering ”i breflåda” och ”via Petersburg”. Stämplar bl.a.OTILLR:FRANCO,
UNZUREICHEND FRANKIRT, WAMDRUP FLENSBURG, samt ankomststämplat ANK 7.12.
Notering ”3¼” Sgr i tillgodoräknat porto. Intyg HOW en 12 öre med felande tänder, 3 3, (3,3,4,4) 3 (1995).
15000
329 9d3 GAGNEF 9-3-67 på REK brevframsida med 5st 12ö vapen 3 dubbelt porto 36ö och rekavgift 24ö. Intyg HOW mycket gott objekt 3(333x4) 3-4-,3. UNIKT OBJEKT ej noterat i Facit., UTST. OBJ. 3500
337 9k ARVIKA 11-5-62, tidigast kända ? användning på brev av denna nyans?, , 2st ( största kända antal på brev?) av svåra k nyansen i olika färgstyrkor på brev till Norge. Intyg E.H: felfritt 2-3-3,4,2,2-3 gott-mycket gott objekt. UTST. OBJ! 3000
357 10g1 ÅHRE 2-11-65 lyx 4-k stpl , LYXEXEMPALAR AV 24 Ö vapen 5,5,5, på brev till Norge. Intyg HOW 5,5,5,5 . LYXBREV. EN SAGOLIK PÄRLA! Lyx ex på LYX brev med 4-k stpl vet jag inte om jag sett innan detta brev. 20000
358 10g1 STH 10-4-65 3X24Ö VAPEN 72Ö TILL VERDEN TYSKLAND, men pga. färdvägen så skulle porto kunnat vara 63ö men det visste nog inte postmästaren Intressant. Intyg HOW PRAKT OBJEKT 4,(4,5,5), 4 ,3 5000
359 10g1 3strip 24ö på brev till HOLLAND , STH 15-6-64, lätt rengjort, uppfräschat. Intyg HOW gott objekt 2.3.3.3. F 12000 2750
360 10h1 2x24 öre på beskuret brevkuvert stämplat SÖDRA ST.BANAN 14.5.1866, PD, 30, B, FRANSK LÖSENSTPL 30? dekorativt objekt med alla sina stämplar.Intyg HOW, högra märket med riss, 2 (4,4) (3,3) 2 (1991). 1500
365 11d2 30ö singel till Holland , stpl Göteborg 1-8-1871, intyg HOW 4,3,4,4 PRAKTobj. 2000
366 11d2,9c3, 15a, 30 öre (bht), 12 öre samt 17 öre Lejon som unik kombination av det ovanliga 59-öres portot till Ryssland st NORRKÖPING 10.2.68, blå franco inom ram och Fanco och på baksidan Södra St. Banan 12-2-68 och blå Stralsund 13-2- Berlin. Intressant brev som är avbildat i Billgren, Bjäringer och Stone. Intyg HOW ”Mycket gott objekt” (1991). 18000
367 11e1 11e1, 14Bc1 DUBBELANVÄNT Brev frankerat med två 30 öre Vapentyp
samt 3 öre Liggande lejon, stämplat STOCKHOLM 16.6.1866, sänt via Preussen till Riga. Denna befordringsväg är ovanlig, men korrekt porto var 59 öre – varför denna överfrankering kommit till är oklart. F minst 40000 för korrekt frankerade brev som gått denna rutt. Intyg HOW: Mycket gott objekt.
BAKSIDAN ANVÄNT MED RYSKA MÄRKEN (ett ex saknas. ) sänt till Sachsen 22-8-67. Verkligen Unikt objekt!
10000
369 11e2,14Bd STH 28-4-71 underbart brev till SPANIEN frankerat med 3strip av 30ö vapen och 3-strip 3ö lejon (hö ex litet riss, ktt) Intyg HOW 3(3x4,3x3) 6x3, 3 mycket gott objekt av en sällsynt portosats känd i 2 ex. Underbart Utställningsobjekt! 20000
370 11f,10d2 GEFLE 6-6-69, 24+30Ö VAPEN =54 Ö BREV TILL USA via Hamburg, Franco stpl. Intyg HOW mycket gott objekt. 3(5,5) (3,3) 3. F 22000 6000
372 11f,14Bg LAHOLM 28-2-72, 3X3Ö+30Ö (några nötta tänder pga. placering) PÅ 45Ö PORTO BREV TILL AMERIKA Intyg HOW 2(4x3) (3x3)2 . STJÄRNMÄRKT I Facit 15000
374 12g2,8c 50 och 9 öre på brev till Schweiz st STOCKHOLM 29.5.67. Franco inom ram på baksidan blå Stralsund 31 5 Berlin, Horgen och Zürich 1 Jun 67, Ett objekt med ett intressant porto som endast gällde till orter nära tyska gränsen, denna portokombination känd i 3 exemplar. Mycket vackert objekt med felfria märken som är avbildat i Billgren, Bjäringer och Stone. Intyg HOW ”Mycket gott objekt” (1991). 20000
375 12g2,9c3 Intressant skeppsbrev "via Preussen" till RIGA med 50+12ö vapen med bara Danska nummerstpl 1 samt blå sidostpl FRA SVERRIG 12-1-68 sällsynt blandning svart och blå stämplar , intyg HOW 3,3,3,3 mycket gott objwkt, samt intyg Carl Aage Möller. 15000
376 14Bh,24c 3+24 öre på PR-LYX stpl brevomslag sänt från GÖTEBORG 3.4.1873 till Tyskland. Intyg HOW, arkivveck genom 3-öringen och 24 öre med kt ,gott objekt 2 (2,4)(4,5) 3(1992). F 2020 14000 2500
378 16a 2st 20ö på 40ö brev STH 27-9-67 till TYSKLAND. Intyg Mycket gott ex 3,3,3-4 1500
382 16e 20ö singel på sällsynt överfrankerat brev, avsänt STRÖMSHOLM, till STH OCH AB-PRS, STH KK 18-5-71, intyg Sjöman, hörnveck. 700
383 16g,17d, 19b, Skeppsbrev till FINLAND via Ålands hav "Pr Hangö" BLANDfrank. med 20ö LEJON, 3+5ö RINGTYP T 14, Brevet daterat 5 Maj 1873 och endast bläckmakulerat. Intyg HOW PRAKTOBJEKT 4(3,4,5) (-) 4. 8000
390 17d, 20b, 21g, 3+6+3x12ö på 45öre brev till USA stpl UGGLEBO 2-7-73 TILL AMERIKA, Intyg HOW 3(2,4x3) (3,3,3) 3 kht ett par ktt .UNIKT BREV 18000
397 17f, 19f, 25f 3+5+30 öre på tidigt rekbrev med UPU-porto 38 öre. Sänt från STOCKHOLM NORR
24.9.1875 till Tyskland. 3 öre med skruvavtryck, 30 öre kht, brevet med små pappersförluster.
Enl. uppgift sällsynt tysk reketikett. Intyg Lasse Nielsen (1992). REK TILL UTOMNORDEN ÄR MYCKET SÄLLSYNTA PÅ T 14.
4500
399 17f,21m 3x12ö+2x3ö= 42ö till PARIS, stpl PKXP 1 NED 21-3-75. Vackert objekt med ett par ktt. Intyg EH gott objekt. 1900
402 17g, 19f, 21n 3ö (kht)+5+12 öre som trevlig kombination på ovanligt TIDIGT brev med UPU-portot (TIDIGAST KÄNDA ?)
20 öre, sänt från HEMSE 8.9.1875 till Tyskland. Intyg Lasse Nielsen (1992). DEKORATIVT MED prakt utseende.
4000
409 19c,21j, 24d , 5+12+24ö RINGTYP T 14 PÅ 41ö brev till RIGA, PRAKTSTÄMPLAT STOCKHOLM 29-9-1873, transit och ankomsstpl på baksidan, PRAKT OBJEKT INTYG HOW 4 (3,4,5) (4,4,4)4. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. BRA UTSTÄLLNINGSOBJEKT . 22000
443 21k 12ö 3 st på vackert brev till SCHWEIZ stpl GÖTEBORG 9-7-73, Intyg EH mycket gott objekt 3,3,3,3, arkivveck som ej skadar märkena. SÄLLSYNT. 3800
462 22e 2st 20 öre på brevdel med anteckn. via BRINDISI ,st Port Said Alexandria, samt div transit stpl.Intyg Obe mkt gott obj. men ofullständigt 1500
464 22e,17f,19c 3+5+20 öre på 10 öre underfrankerat brev sänt från CARLSKRONA 13.8.1874 till RIGA.
Ankomststämplar Riga. Posthistoriskt intressant objekt med den felaktiga användnigen av
franskspråkiga stämpeln AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT i stället för OTILLR:
FRANCO. Intyg HOW 20 öre , 3 (2, 3, 4) 4, 3 (1993). (SÅLT 1993 FÖR 44400KR.)
18000
471 24c,21b STOCKHOLM 22-8-72 Praktstpl , 24+ 12Ö =36 Ö TILL SCHWEIZ, Franco. inom ram, på baksidan Pkxp nr 124-8-72, Stralsund 24-8-II Berlin, Schezisk ank stpl 2 VIIII-72. Sällsyntt tidigt ringtypsbrev till Schweiz. 3500
476 25a2,17d ,21c Reducerat brevomslag till ALGERIET ank.st. ORAN, frankerat med 30ö rödakt brun,3,12 öre .Intyg HOW gott obj, fåtal ktt. AFRIKA brev är mkt SÄLLSYNTA, dessutom mkt svår nyans 3000
478 25e 30 öre brun, slätt tryck. Singelfrankering
på brev, överfrankerat med två öre, sänt från UPSALA 1.5.1874 till Helsingfors. Intyg Obe: praktobjekt 4, 4, 4 (1981).
1000
479 25g Sweden Facit 25g, 21l used, 12+2×30 öre (pair) on very fine 2-fold cover sent from GÖTEBORG 8.5.1875 to Great Britain. Transit PKXP No 2 NED 9.5.1875 and arrival pmk LONDON PAID 11.MY.75. UNIQUE combination according to Ferdén (another cover is sent after the postage period). Ex. Frimärkshuset 1981. Certificate HOW VF cover 3(2,2,5)(2,3,3)3 no faults . 6000
492 29b,35g STOCKHOLM 10.1.82 ,4 öre (2 ex) och 30 öre som 38 öres porto på rekbrev till Prag stämplat och med tysk reketikett. Ovanlig destination.Ankstpl PRAG 14-1 Intyg HOW (1998) ”mycket gott objekt”. 3000
754 1b 3sk, SÖDERTELJE 12-1-1856, 4-K stpl . Felfritt. Intyg HOW mycket gott ex -PRAKTEX , 3-4, 4,3-4 F 45-85000. Sällsynt i denna kvalitet. 20000
755 1b 3 skill bco, blåaktigt grön. Välcentrerat
stämplat exemplar ( NORRKÖPING 3-10-55), dock något kt, liten tunn fläck. Intyg HOW
(2005) ”godtagbart ex”. 2 000
4000
757 1E2 STH 11-7-75, stämplat ex av 3sk eftertryck 2 1868, intyg Sjöman 3SK TYP g ,godtagbart-gott ex , svagt horizontalt veck i översta delen.Rariteter i stämplat skick. Fåtal kända i stämplat skick. 4000
778 2e GEFLE 1-3-57, INTYG NS 3,4,3 400
790 2h1 STH 19-2-57, variant PYRA praktex iNTYG how 4,3, 5. 800
794 2i ESKILSTUNA 28-9-57 utan ram!, Lätt vikta htt, obet veck över övre hö hörn , intyg HOW 1,3,3 450
799 2j2 STH 23 MAJ ank stpl 4sk gråultramarin , ktt. Intyg HOW 1,3,2 400
800 2j3 AVESTA 3-12-57, 4-K STPL PRAKTEX på klipp av svåra skiffergrå, Intyg HOW 4,5,4. En av de vackrast kända av denna nyans. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 12500
801 2j3 ÖRNSKÖ(LDSVIK) 18XX, bläckstreck , på baksidan ned hö liten brun fläck (knappt märkbart framifrån ned hö). Intyg HOW 1,3,2 . Svår nyans och vacker framifrån. 1200
802 2k2 AVESTA 5-10-57, 4 k stpl på klipp, fin färg, Nyansintyg HOW. 2400
803 2k3 CARLSHAMN 19-10-57, PRAKTstpl , felfri 3,3,4, .Nyansintyg HOW. Ett mycket vackert märke. UTST. OBJ. 4000
813 2m TROSA 8-11-58 PRAKT 4-K stpl under öreperioden, , sign SJÖMAN, AB-PRAKTex 600
815 2mv6 NYKÖPING 29-4-58, PRAKT ex på brevstycke intyg HOW 4,3,5 men är 4,4,5 då märket tydligt är praktcentrerat. ÄVEN VARIANTEN F.YRA. 1200
826 3a2 GEFLE 7-10-57, PRAKT STPL , Intyg HOW 7-10-57, 2,1,3 gott objekt. 10000
827 3d 6 skill bco gråbrun i mycket fräscht, prakt -lyx centrerat och felfritt exemplar med lätt klar del av 4-k stpl troligen (HALMS)TAD. Sign Strandell och Sjöman, intyg HOW felfri ”Gott exemplar” (2019) Intyg Sjöman Mycket gott ex 3,4,(3), Svår nyans F 24000 7500
828 3d STH 9... liten röd utländsk stpl, svaft tunn, ktt, Intyg NS godtagbart ex 1,3,1 fin färg av svår nyans F 24000 2400
830 3f STH 24-4-58, 6sk Gråbrun Intyg Obe 3, 4-5,3 mycket gott ex lvht. 5000
831 3f STH 30-4-58 6 SK gråbrun, 2,2,3 gott ex fräscht. Intyg Vagn Jensen "aegte og felfrit."
2200
841 4f STOCKHOLM 2-2-58, LYX stämpel. Praktex intyg HOW 4,3,5. 5000
842 4f STH 27-10-57, PRS +2:a stpldel. Intyg Strandell, granskad HOW: felfri. 1800
847 4f STH 22-9-57, INTYG OBE MYCKET GOTT EX 3,4-5, 3. 1500
848 4f HUDIKSVALL 27-11-57, felfritt intyg HOW 3,4,3. 1500
849 4f STH 4-5-57, 8 skill bco, matt gulorange. Frånsett en högst obetydligt kort tandspets, ett fräscht och vackert exemplar. Intyg HOW (1992) ”mycket
gott ex”.
1400
854 4g STH 26-2-58, intyg Sjöman kt Gott Ex. 1800
856 4g 8sk utflutet tryck STH 23-10-57?, svag stpl, riss i hömarg Intyg Obe godtagbart ex 1,2,2 1000
857 4g AB-PRs Carlscrona 17-6-58, intyg Sjöman vht,khtt, godtagbart ex 800
867 5b 24-skill MYCKET GOTT EX GÖTEBORG 19-9-56,intyg Sjöman och HOW 3,4,2-3 7500
868 5c GEFLE 12-4-57, FANTASTISK 24sk med extrem färgstyrka och färgtäthet. Intensivt tätt bottentryck som nästan flyter ihop. RARITET i denna färg mättnad. Liten tryckvariant vid skölden. Intyg HOW 3,2,3 8000
869 5c 24 sk STH 20-3-57 , Mycket bra stpl ex, intyg HOW mycket gott ex 7500
870 5c NORRKÖPING 16-1-58, 24 skill bco, orangeaktigt röd. Felfritt färgfriskt
exemplar. Intyg Grenstedt MYCKET GOTT EX och HOW .
6000
871 5d CARLSHAMN 25-10-57, PRAKTSTÄMPEL,
Intyg HOW 3,3,4
7000
872 5e 24 skill brownish-red, blurred print on medium thick paper. Very nice canc. STOCKHOLM 29.6.1858 (näst sista dagen före örevalörerna) . Cert. HOW 3,3,3. "Färgfriskt märke av en ovanlig nyans". Very nice copy. Extremt färgstarkt 10000
873 5e STH 8-6-58, 24sk brunröd utflutet tryck, Intyg Sjöman Mycket gott ex 3,4,3. Sällsynt färgstarkt ex. F 27.000 8000
874 5f 24sk UDDEVALLA, 27-11-57, LYXS, intyg HOW 1,3,5 godtagbart ex småfel -kht F 40000 4000
877 6a1 1sk tunnt ppr N.i. HOW, kht, 1,3,3. 700
878 6a2 F 2020 nr 6Ab, 1 skill bco svart, slitet tryck. Välcentrerat mycket vackert par (kt). Intyg HOW ”Mycket gott-Praktexemplar” (1993) F 2020 par 3x = 12000 2000
879 6a2 1skill PRAKTEX intyg HOW 4,4,4 1200
883 6a3 3ö PRAKT ex , Intyg NS 4,4-5,4 felfri med intressant dubbeltand. 1600
904 7c2 YSTAD 29-9-72, 5-STRIP 5Ö VAPEN, EX SJÖMAN, INTYG HOW , 3,3(1,1,3,3) mycket gott objekt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 15000
907 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 2000
909 7c2+ 11e2+14Be,mkt vackert klipp från Rysslandsbrev att. Sjöman gott-mkt gott 900
938 8a 9 öre rödviolett. Mycket vackert exemplar på litet klipp med hel, sidvänd st STOCKHOLM 2.7.58, dvs andra dagen. Intyg HOW ”Mycket gott objekt” (1995). Endast 1 ex känt tidigare avstämpel. Utställningsobjekt 3500
942 8b PRAKT ex MALMÖ 15-11-64, intyg HOW 4,4,4 , lvht 3200
951 8c PRAKT ex STH 13-1-67 intyg HOW 4,4,5, felfritt 4000
960 8d FALKÖPING 16-2-66, PRAKTEX INTYG HOW 4,4,4. 4000
1069 9h SKARA 25-9-62, PR-LYX, nyansi. HOW 1000
1074 9i GBG 31-8-61, LYXS, nyansintyg HOW 500
1124 10g1 GÖTEBORG 26-11-65, 5-STRIP 24Ö VAPEN, INTYG HOW , 2,4(4x1,3) gott objekt. riss och missfärgning på ett märke, någon enstaka kt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! Dessutom 1855 års perforering! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 12000
1141 11d2 PR-LYXex stpl ÅBY 1-5-71, intyg EH 4,5,4.,lvht 1750
1150 11e2 30 öre brun. Prakt-Lyxexemplar st LIDKÖPING 14.6.70. Intyg Obe 4,4,4-5 1600
1170 12f2 HULL
20.12.71. ,50 öre i välcentrerat, mycket vackert exemplar,enbart makulerat med engelsk stämpel . Intyg Obe.3,4,3
800
1196 13b SUNDSVALL , intyg HOW gott ex 2,2,2 600
1207 14Bb 2 märkesbilder ,n.i HOW 450
1234 15b2 WALDEMARSVIK 21-6-70, LYXEX, intyg HOW 5,5,5 3500
1235 15b2 PRAKTex KALMAR 27-8-68, intyg HOW 4,4,4 2800
1236 15b2 HÖGANÄS 23-3-69, PR-LYXEX, felfritt intyg Sjöman Praktex. 2000
1247 15c WEXIÖ 28-11-70, Intyg HOW 3,3,3 4500
1248 15c Pkxp Nr 2 1870 attest Grönlund Felfritt 1500
1306 18a JÖNKÖPING 7-9-78, Intyg HOW lätt vikt ht, anilinpunkter, 3-4, 4-5, 4, mycket gott till praktex 600
1765 37 MÖNSTERÅS 18-8-78, PRAKT , intyg HOW 4,3,5. 3000
1984 51c 10/24Ö CITRONGUL, i 4-block, sen stpl LNDESBERG 16-6-27. 4block citrongul är okänt i Facit 2020 1500
2115 94 VÄRNAMO 5?-8-18, 80öre Medaljong nära PRAKT stämpel, mycket svaga spår av anilin. Utlåtande Peter Lorenzon "Frimärke och stämpel är äkta". F 60.000 15000
3040 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
3042 4a (*) 8sk mycket vacker ostämplad , Intyg HOW godtagbart ex 1,3,(-) några små anmärkningar. Sällsynt vacker dock. 5000
3046 5c 24 skill, orangeaktigt röd tätt bottentryck, ostämplat rep ex. nyansintyg HOW. Nyansen är tidigare OKÄND i Facit som ostpl. Således en KLASSISK RARITET av Sveriges första frimärksutgåva. 30000
3049 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
3059 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
3064 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
3081 8d * praktex Intyg Sjöman 1500
3096 11av4 (*) intyg Sjöman 3,4,1, AB 800
3099 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
3120 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
3125 13N1 * intyg Sjöman gott ex 400
3143 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
3161 19d * 5Ö RINGTYP T 14 MED del av HÖRNMARGINL VM, intyg HOW 4,4,4, PRAKTEX, RARITET SOM OSTÄMPLAT 12500
3193 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
3794 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
3898 15c ** 17 öre blåaktigt grå. Postfriskt Praktexemplar. Intyg HOW 4,4,5”Praktexemplar” (1992) F 2020 19000kr 3800
4101 65 AB-PR garanti HOW 1600
4189 94 ** 80 ö SUPERB un mounted mint, CERTIFICATE HOW 4,4,5 ,"PRAKTEXEMPLAR" also a.o. signed Diena . F 35000 8000
9127 1II Corner margin copy 2 RBS WITH WATERMARK CROWN AND LETTERS IN left margin Thiele plate I No. 1 type 1 with a beautiful
distinct numeral canc. ”1”. Cert. Lasse Nielsen. VERY FINE. Very rare with margin watermark
10000
9128 1IIvar 2 RBS, PLATE II pos NO 100 WITH WIDE MARGINS AND LARGE PARTS OF WATERMARK LETTERS AND CORNER MARGIN ORNAMENT. A FANTASTIC MAYBY UNIQUE COPY. Cert. Möller VF-SUPERB copy. eXHIBITION PIECE! 15000
9617 3 2ö med Danmark 5ö nr 131 stpl THORSHAVN 19-1-19, 6-DAG, intyg Grönlund felfritt.. vackert brev. 1200
9857 6 4sk perf 12½ stpl EGIL)STADIR 25-1, lite tunn fläck men fantastisk tandning och centrering och perfekt utsende framifrån, sällsynt vacker. F 19.000 Ex Crafoord med certificat frn Craafoord collection. 2200
9882 9 * (*) almost *** 5 aur blue perf 14, VF, Certificate LN very fine copy 600
10248 174v1 ** 5aur "vita solstrålar" ,prakt, intyg Grönlund 600
10249 174v1 * 5aur "vita solstrålar" ,AB, intyg Grönl. 500
10606 2 10 kop bra marginaler, lätt stpl Helsingfors 4-9-57,Intyg L.N. Meget godt eks. 2750
10608 2 10 KOPEK praktex MED BLÄCKKRYSS, BREDA MARGINALER , F PR 5500 1400
10658 10 1 mark ser fin ut men säkerligen några förbättrade tänder. 700
11268 235-43II * 1928 Philatelistentage Antwerpen 5c-10Fr, overprint set. Rare set ! Photo Certificate M.Eichele "echt und einwandfrei" 1800
11672 5a PARMA 40c. 4 marg , looks VF, 2thin spots, certificate PF. 400
12666 22b 30kr. 1862 OFFENBURG 7. NOV ., 2 lightly bent co perfs. Cert Maria Brettl (2004). Mi 2400 Euro. Very Fine copy! Rare in this condition. 4500
12975 27a * 9 kr 1872, VF-SUPERB unused , signed and Certificate Diena. Mi2016 600 Euro 800
12993 81Aa 5 mark 26x17 "Zähnungslöcher", VF used "(H)amburg 8...)01-06 1-2N" no faults.Foto Attest Jäschke. 900
13144 19 DEUTSCH NEUGUINEA 5MK nicely canc HERBERTSHÖHE 30-9-03. Mi 600, cert Jäschke-Lantelme. 1750
14170 1 Brazil, 30 r on white paper, intermediate impression with a double split circle canc. Large margins. Cert. Sismondo. VF stamp 2400