ObjNr catno Beskrivning Startprice


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.



ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)




DANMARK



BREV, DANMARK
11550
Danmark , Tyskland. Vykort i färg (Priz Adalbert) frankerat med 10 pf röd sänt till Schweiz stämplat fyrkant KORSØR-KIEL DPSK POSTKT No 4. 80/E7. Ankomststämpel MACOLIN 1.VIII.03 på framsidan. 400
11551 2 brev prs nr 23,Haderslev 29-7-53 325
11552 2IV N ätt litet brev med praktst.4rbs nr.stpl 1,lite smutsigt i övr Prakt 300
11553 2IVc 4 RBS mörk kastanjebrun , LYXs 28 på brev att. Grönlund 1800
11554 7 Brev 4sk med POSTFÖRSKOTT från Köpenh. t. Roskilde t.1862 750
11555 7i A wonderful pre printed COD ”Fra Udgiveren af Langelands Avis” sent
from ”RUDKIØBING 2.5.” to Odense. Fee for COD ”4” and receipt ”2”
paid cash and two ledger Nos noted. Containing a printed bill. Sign.
Møller. EXCELLENT.
1300
11556 21a 3sk par , LANDSKRONA 10-5-71, LYXS , SUVERÄNT VACKERT 2500
11557 21d 3sk tvåfärgad 4-tryck i färgstarkt par på brev till SVERIGE och stämplat endast LANDSKRONA 29-3-74 mitt på paret. Mycket dekorativt PRAKT OBJEKT. 2750
11558 27 Danmark Facit 21, 22, 27 brev, Brev frankerat med 3 (3:e tryck), 4 (9:e tryck) och 48 skilling sänt till England 1873. Stämplat KJØBENHAVN K.B. 20.10 ocj med röd mottagningsstämpel LONDON PAID xx.73. AFA 17, 18 och 21. Kuvertet med veck, märkena har några korta tänder. Intyg Møller. 2800
11559 28,29 3ö 4-strip+4ö på 4ö Francokuv. sänt t. Österrike,1894 900
11560 29,31 Pkxp Nr 2 upp 26.4.1881 på brev från Köbenhavn till Frånö. Runt hörn på 8 öre, Mycket gott obj. 350
11561 29a 4ö I-TRYCKpå vackert brev nrst 91+ sidost Silkeborg brev daterat 4-5 1875 250
11562 32 Danmark AFA 26 eller Facit 32 brev, Sverige. Brev sänt från Köpenhamn till Norge frankerat med 12 öre stämplat MALMÖ 6.5.80 och med "Från DANMARK bredvid. PÅ baksidan transit PKXP No 2 UPP 7.5.80. PR-LYX 900
11563 34 Brev t. Skottland 15-6-77,ankstpl. 400
11564 34 Brev t. Paris 1882 ngt ktt F 900+ 200
11565 53 5ö t. Sverige, stpl PKXP 2A INR U 3-5- 1902, och "FRÅN DANMARK" ab-PR 125
11566 53 5ö t. Sverige, stpl PKXP 2C INR U 21-8- 1902, och "FRÅN DANMARK" AB 100
11567 54 10ö t. Sverige, stpl MALMÖ 11-11-99 och "FRÅN DANMARK" i ram, AB-PR 250
11568 54 10ö t. Sverige, stpl PKXP 2B INR U 10-6-1904, oCH "FRÅN DANMARK" 125
11569 57 Danmark , Tyskland. Vykort (Korsør Havn) frankerat med ett par 5 øre grön sänt till Lübeck stämplat fyrkant KORSØR-KIEL DPSK POSTKT No 1. 21/12. Ankomststämpel samma dag på framsidan. 400
11570 84,131 på vykort till Sverige F 300 100
11571 4 4sk brev nrs 168, BAHNHOF ALTONA 100
11572 4v7 4sk stum PR-LYX stpl på brev från Rendsburg 25-9-55 till Sclesvig. F från 1200 500
11573 7 4sk med supermarginaler brev nrs 65, SLAGELSE 26-5-62 250
11574 7 4sk brev nrs 2, KDOPA HAMBURG 17-12 till Köpenhamn 200
11575 7var 4sk MARGINALEX på brev nrs 1, 2 olika sido stpl Köpenhamn till Aarhus. 500
11576 13 4sk brev nrs 218, sidostpl RANDERS . JB.P.E 1 TOG, PRAKT 150


FRIMÄRKEN DANMARK

11577 29 DENMARK Copenhagen-Malmö route. Swedish circle cancellation MALMÖ 21.11.1876 on Danish stamps, 3×4 øre Bicoloured type, on cover
sent to Sweden. Very fine.
600
11578 32 DENMARK Copenhagen-Malmö route. Swedish circle cancellation MALMÖ 6.1.1877 on Danish stamp,
12 øre Bicoloured type, on letter dated ”KJØBENHAVN, d. 6 Januar 1877”, sent to Sweden. Very fine.
600
11579
CHR IX 1904 , A JACOBSENS ESSAY I BLÅ FÄRG ARKDEL MED 35 MÄRKEN. EXAKT LIKA OBJEKT SÅLD SOM LOT 4090 PÅ HÖILANDS AUKTION 2-5MAJ 2000 FÖR DK 6000 +25 % 0 ca SEK 10.000:- LÅGT UTROP. 2500
11580
CHR IX 1904 , A JACOBSENS ESSAY I BRUN FÄRG ARKDEL MED 35 MÄRKEN. EXAKT LIKA OBJEKT MEN BLÅ SÅLD SOM LOT 4090 PÅ HÖILANDS AUKTION 2-5MAJ 2000 FÖR DK 6000 +25 % 0 ca SEK 10.000:- LÅGT UTROP. 2500
11581
CHR IX 1904 , A JACOBSENS ESSAY I RÖD FÄRG ARKDEL MED 35 MÄRKEN. EXAKT LIKA OBJEKT MEN BLÅ SÅLD SOM LOT 4090 PÅ HÖILANDS AUKTION 2-5MAJ 2000 FÖR DK 6000 +25 % 0 ca SEK 10.000:- LÅGT UTROP. 2500
11582 1II Corner margin copy 2 RBS WITH WATERMARK CROWN AND LETTERS IN left margin Thiele plate I No. 1 type 1 with a beautiful
distinct numeral canc. ”1”. Cert. Lasse Nielsen. VERY FINE. Very rare with margin watermark
10000
11583 1IIvar 2 RBS, PLATE II pos NO 100 WITH WIDE MARGINS AND LARGE PARTS OF WATERMARK LETTERS AND CORNER MARGIN ORNAMENT. A FANTASTIC MAYBY UNIQUE COPY. Cert. Möller VF-SUPERB copy. eXHIBITION PIECE! 15000
11584 2 Thile 2, position 100 400
11585 2 PRex på klipp nrstpl 88 250
11586 2 4RBS SUPERB ringstpl 200
11587 2 rv stpl 5 100
11588 2 4RBS REPRINT 1984 ** 100
11589 2I 4R.B.S Ferslew, SUBERB ringstpl 500
11590 2I 4 RBS FERSLEW PRAKT 200
11591 2I Stum PR stpl 200
11592 2I 4 rbs Ferslew , ab-prakt ex ringstpl 200
11593 2 I,var 4 RBS pr stpl, bra marg, prick vid spiror 200
11594 2II 4 RBS PRAKT Nrst 28 250
11595 2II 4 RBS, SUPERB stpl, 4 MARG 150
11596 2II 4 RBS stum stpl 125
11597 2II 4 RBS nrstpl 60 125
11598 2II 4 RBS nr stpl 29 125
11599 2IIA 4RBS thile IIIA svartbrun, nrs 41?, VF 100
11600 2IIb 4RBS thile IIIA svartbrun, nrs 57?, VF 110
11601 2III 4RBS NRS 16 Thile III,superb stpl 200
11602 2III 4RBS THILE IIA stum stpl 4 marg 100
11603 2III 4RBS, NRS 28, 4 marginaler 60
11604 2IIIA PRs nr 68 (Stege) 175
11605 2IIIA Rättv. stpl nr 118 150
11606 2IIIA Thile IIA, 4marg omv nrs 24, tr.LN 125
11607 2IIIAv1 plåt 1 nr 45, 4 marg nrs 1 300
11608 2IIIB THILE II B, svartbrun, VF nrs 62 140
11609 2IIIv2 2rbs 3 sidor privattandat , 2000, 200
11610 2IIIvar 4RBS no29, var in uper right corner, VF 250
11611 2IIv2 4-marg, prs stum stpl, tr LN 400
11612 2IIv4 4RBS pr nrs 71, KRANHOLD RETUSCHE, F 3000 700
11613 2IIv4 4RBS pr nrs 8, KRANHOLD, F 3000 600
11614 2IV 4 rbs spegeltryck 400
11615 2IV Nr stpl 72, tryckvar. inbuktad ram 150
11616 2IVb 4 RBS KASTANJEBRUN LYXst 67, utlåtande LN. 900
11617 2IVc 4RBS gråbrun, nrs 1 marginalex med del av vm bokstäver i hö marginal. Sällsynt vattenmärkesvariant. 600
11618 2IVc 4RBS PRICK stpl mycket sällsynt på Thile III,superb stpl 300
11619 2IVe 2RBS NÖTBRUN, bra marginaler, nrs 32? F 2700 500
11620 3 2sk FANTASTIC copy with absulute superb margins all arund, plate I No 60, cancel no 1, sign Möller BPP. EXTREMELY RARE WITH THIS BRAD MARGINS. SUPERB 1200
11621 3 2SK blue, FANTASTIC COPY,with parts of neighbouring stamps on all 4 sides, numeral cancel 181, 800
11622 3 2Sk, 3copies in shades, all VF used 375
11623 3 2sk 3 shades, nice used 300
11624 3 2sk blå, NRs 1, bra ex 150
11625 3 2sk, VF lightly used 100
11626 3 2sk nrs 3, bra marginaler 100
11627 3c * 2sk mörkblå, 4 marg, Fine-VF, F 1100 150
11628 3c 2sk mörkblå, nrs 1 bra marginaler 100
11629 3c 2SK , 4 arginaler, knapp hö, NRS 60
11630 4 4sk punkterad grund, 3 nyanser, VF 120
11631 4 4sk punkterad grund, PRAKTnrs 1 100
11632 4v8 STUM stpl, Ab-pr 200
11633 4var 4sk , dragspel nrs 16 200
11634 4var 4sk, marginal ex uppåt med del av marginal vm, lätt stpl, 200
11635 4var 4sk övre marginalex, dragspel,nrs 1 125
11636 5 8Sk stpl HALM)STAD 12-66?, 4 arginaler 350
11637 5 8sk 4 good margins cancel no 16, VF 150
11638 5a 8sk gulgrön lätt nrstpl5?, 4 marginaler 100
11639 6 16sk , r.v.nrs 181, v.f. 500
11640 6 16sk mycket breda marginaler, Svensk stpl GÖTEBORG 21-5-64 500
11641 6 16sk violettgrå, nrs 1, 4 marginaler, VF 375
11642 6 16sk breda marginaler nrs 1 250
11643 6 LYXs Nr 1 ,1 hörn ngt inkl. 200
11644 6 16sk used nr 1, 4 margins lose at bottom. F 1800 200
11645 6 16 sk intressant förfalskning 150
11646 6av1 AFA 6 Ia, Prs nr 1,2500 Dkk 650
11647 7 rekonstruerat 4-strip 3strip+1ex ,nrst 1 300
11648 7 4SK supermarginaler, PR-LYXS nr 1 250
11649 7 4sk prakt , nrs 168 100
11650 7 4sk linjerad grund, 3 nyanser, VF 90
11651 7 4sk prs nr 2 Hamburg 50
11652 8 8sk SÖDRA ST. BANAN 11-9-67, PRAKTKLIPP SVENSK stpl 400
11653 8 8sk nrs 182, 3 jättemarg.(2märke)+ 1 ok 250
11654 8 8sk linjerad grund, NRs 1, VF, F 1400 160
11655 8 8sk grön våglinj.bakgrund, 4 marg nrs 1 150
11656 9 4sk LINJET. NR S 1, AB-PR 75
11657 10vmvar 16sk linjetandat, PR-LYXS NR 1, vm delar av 2 kronor 1500
11658 11 2sk PR-LYXS 18 200
11659 11 2sk SVENSK stpl MALMÖ 30-3-70 200
11660 11 2sk PKXP 18 1-välc fint ex 150
11661 11 2SK ovaltyp, nrstpl 1, fint ex 80
11662 11,12 2+4sk klipp GÖTEBORG 24-8-69, PRAKTKLIPP, mycket sällsynt stpl 400
11663 11-15 2-16sk stpl godtagbara till goda ex F 4200 350
11664 11var 2sk nrs 1, marginalvm upptill 200
11665 11var 2sk nrs 1, ngt kt, del av vm bokstäver nedtill 100
11666 12 3sk VF used no 1, wellc., F 700 175
11667 12 3sk var marginalvm upptill, nr s1 150
11668 12avar 3sk nrs 1, vm krona och 5mm del av marginal vattenmärke nedtill 300
11669 12c 3sk PAR MALMÖ 23-9-70, PRAKT 400
11670 12c 3sk ovaltyp nrs 229 100
11671 12var LANDSKRONA 18-11-70, PR-LYX par 3sk ,marginalvm bokstäver längs hela övre marginalen. UTSTÄLLNINGS obj. 1000
11672 12var 3sk Ovaltyp, nrs 1, marginalvm bokstäver 4mm i nedre marginalen 225
11673 13 4sk praktklipp stpl ÅNGB. BREF. Fr DANMARK. stämpel F 10000 för helt brev 700
11674 13 par 4sk( rufftandat ej def) =8sk PRAKTKLIPP SVENSK stpl SÖDRA ST. BANAN 29-4-67 500
11675 13 4sk par PKXP nr 2 9-10-68 prakt klipp 250
11676 13 4sk PKXP nr 2 23-69 välc fint ex 150
11677 13-14 4,8sk bra tandning nrs 51,1, F 1580 150
11678 14 8sk PKXP nr 2 29-6-69 omv prakts klipp 250
11679 14Sa 8p ljust blåakt grön, omv prs ÅBO 28-2-76, fint ex F 650 150
11680 14var LANDSK)RONA 9-6-68, par 8sk ,marginalvm bokstäver upptill 350
11681 15 16sk stpl ÅNGB. BREF. Fr DANMARK. stämpel F 10000 för helt brev 500
11682 15 16sk, nrs 35 välc. vacker men rufftandad 200
11683 15a 16sk, LYXS 62 400
11684 15a MALMÖ 11-11-64, PRAKT centr , F 1600+ 300
11685 15a 16sk, prakt nrs 5 275
11686 15a 16SK NRSTPL till vä, F 1600 200
11687 15c 16sk grönakt oliv nrs 27 200
11688 15var 16sk nrs 15, marginalvm nedtill, kt 200
11689 20 2sk MALMÖ 31, välc färgfrisk 150
11690 20 2sk tvåfärgad, nrs 1, VF 90
11691 20 2sk fint klipp Nrs 2 sido Kjöben.h. 3-8 90
11692 20 2sk PKXP 18 1- SVENSK STPL 75
11693 20-24 2-16sk, stpl godt. till mycket gott ex, 3sk tunn, F 3800 375
11694 20var 2sk par, KOLDING 20-9, vä ex förskjuten oval 250
11695 21 3sk PRAKT stpl par ÅNGB. BREF. Fr DANMARK stämpel F 10000 för helt brev 750
11696 21 par ,rv Svensk pkxpst 375
11697 21 3sk , vm endast 1/3 krona, pkxp 25-4 200
11698 21 3sk tvåfärgad, nrs 17, fint ex. F 1000 120
11699 21 3sk ...NHAVN 5-9- , del av 2 vm krona, PRAKTCENTR,HORNVE. FINT UTSEENDE 110
11700 21a par nrstpl 1 ,färgstark ,2400 700
11701 21a 3sk purpurlila/grå, MALMÖ 27-10-71, F 1800 300
11702 21avar 3sk purpurlila /grå,PKXP 12-9-7 med delar av 3vm kronor och minimal del av 4:e krona på tandspetsen, 2mm riss upptill. Nyans F 1800 och 4 vm raritet 250
11703 21c A very beautiful piece with two copies 3 skilling 3rd printing with a
perfect strike of Swedish canc. ”ÅNGB. FR. DANMARK”. EXCELLENT.
1600
11704 21c 3sk mattlila/gulgrå, NRS 1, AB 3,3,3§ 175
11705 21dvm 3sk lila /grå,PKXPNR 2 UPP 7-7-74 med delar av 2 omvända vm kronor 250
11706 21var 3sk del av vm krona i nedre hö hörn och del av margvm i vä marg mitt på, nrs 1 300
11707 22 4sk stpl ÅNGB. BREF. Fr DANMARK stämpel F 10000 för helt brev 750
11708 22 4SK AARHUS 23-2, AB-PR 90
11709 22bvar VARDE 1-5-71, VF-XF, VM ½ KRONA 100
11710 23 8SK stpl ... BORG 1-11 160
11711 23 vc. stpl nr 38, kht 90
11712 23a 8sk, nrs 51, Vf copy 400
11713 24 16sk tvåfärgad, F 1600 lvht 125
11714 27 48sk 2 ring stpl vacker välc normaltandad 350
11715 27 48SK LINJEPERF 12½, NRS 1 350
11716 28 TAASTRUP 24-9-2 TOG, PRAKTs 100
11717 28 3ö prakt Kjöpenh. KB 12-1- 75
11718 28-29 ** 3Ö OCH 4Ö BRA ex 40
11719 28e 3ö blågrå/ mörkgrå (V) ,KJÖP... F 450 90
11720 28f 3ö KÖPENHAMN 31-7, PRAKTEX 150
11721 30 5öre Nrs 73, VF 160
11722 30 5ö blå/röd, ...HAVN 30-11 125
11723 30vm 5öre ...AVN, delar 2 omv kronor, VF 175
11724 32 pr-lyx Köpenh 4-12 100
11725 32c 12ö vinröd/grå, PR NRS 212 125
11726 34 20ö NRs 47, VF 80
11727 36 50Ö T 14X13½ ringstpl fint ex F 350 60
11728 36a 50ö TRYCK1A blåviolett lätt nrs 1 500
11729 36a 50Ö blåviolett/brun ringstplnr1 ? ngt kt 200
11730 36a 50ö blåviolett/brun, nrs 35, kht ,F2000 160
11731 36d 50ö 2 rings stpl , PRAKT EX 200
11732 37 100ö lyxs STEGE 6-12 1-post, 2 :a stpl 200
11733 37 100 ö tvåfärgad, ab-pr nrs 1 175
11734 37c III Tryck, stpl Kjöbenh 125
11735 39vmvar 4öre marginalex UTAN VM , då hela kartan haft förskjutna vm?, Okänt i Facit. UNUIKAT? 5000
11736 45 100ö t 123/4, KJÖPRNHAVN 25-4-06, PR-LYX 125
11737 45aa 100ö omv ram Kjöpenh 6-8-02?, F400 80
11738 45aa,vm 100ö KJÖPENH , omvram och omv vm 150
11739 47 35/16Ö ODENSE 3-4-22, PRAKTs 150
11740 47 35ö/16ö bra stpl ex ...HAVN 125
11741 48 hörnstpl F 400 140
11742 48 35/20Ö ESBJERG 3-5-12? rättvänd stpl 125
11743 48 ** 35/20Ö VF, F 400 80
11744 48var * 35ö/20ö MARGINALVM, PRAKT 90
11745 49 * 80ö / 12ö LYX 100
11746 50 5Ö små siffror KÖPENHAMN 24-11 fantastiskt LYX ex 1000
11747 50 5ö små siffror, Kjöpenha 15-9, VF used 200
11748 50 5ö små hörnsiffror, ...NHAVN 20-11, AB 160
11749 50 5ö små siffror HELLERUP, F-VF 125
11750 50b Prakt Kjöpenhavn 7-1, F 750+++ 700
11751 50b 5ö små siffror, Kphvn 17-12 7E, VF,F750 200
11752 51 10ö små hörsiffror Kpnh 9-95, luckfyllare , def hörn lagat med tejp .F 6500 200
11753 52bv 20ö små siffror, avskurna ramhörn upptill, nrstpl 83?, Variant F 1300 200
11754 52bvm 20ö små siffror, omv vm nrs 119 F 800 200
11755 52bvm 20ö små siffror, omv vm nrs 25 F 800 100
11756 52bvm 20ö små siffror, omv vm delat mitt itu 2 ring stpl, kht F 800 90
11757 52vm 20ö små siffror, omv vm, kjöph 7-2, lvht 200
11758 52vm 20ö små siffroe omv vm, AARHUS 2-2 160
11759 54v1 10ö " öpen 0" Kph 1-5-95, F 300 95
11760 55 LYX Rödby 8-12 2 post 100
11761 57 HELSINGBORG LBR 29-9-03, PR PAR 200
11762 57 HELSINGBORG LBR 18-5-04, AB-PR 75
11763 60av2 20ö perf 12 3/4, var brott på cirkel, st-00 35
11764 62,62v2 PAR STPL ..AMSBJERG -07, hö ex v2 150
11765 63-68 ** 5ö-1kr CHR IX, 10ö i 2typer, VF 2955 600
11766 64var 10ö prs Kjöpenh. 15-3-07, extra stor marginal nedtill, sällsynt 300
11767 65b 4-bl *,var Plåtsprickor, F 700+ 250
11768 66-68 25,50Ö, 1KR CHR IX, bra stpl ex, F 1250 175
11769 67 50 öre CHR IX, AA... 4-, vVF 150
11770 67 * 50Ö CHR IX , AB-PRAKT 600 100
11771 67b 50ö CHR X grålila, kjöpenh 4-3-08? AB-PR 200
11772 68 100ö CHR IX i vackert 9- BLOCK stpl Kjöbenhavn 27-12, ovanlig enhet, F som singlar 3600 600
11773 70-75 * 20ö, 25, 50ö, 100ö Fredrik VIII VF , F 1200 150
11774 70v1 3-strip *-**, v1 i mitten 200
11775 72 MIDDLEFART 4-12-11, PR-LYXS 75
11776 74 ** 50ö, AB 80
11777 75 *(*) 100Ö FREDRIK VIII rufftandat LYX, nära ** 200
11778 80 5ö par LYX rakstpl "FRA BORNHOLM" 300
11779 80 5ö par LYX rakstpl "FRA RÖNNE" 300
11780 83 * 20ö vm krona hjärtan, PR-LYX 50
11781 83b *(*) 20ö våglinjetyp svartblå vm krona med hjärtan, F 750 150
11782 103a 5ö trycksak med SVENSK STPL SIMRISHAMN 31-3-40, FRÅN DANMARK stpl, R5 , sällsynt 400
11783 110TB1 10Ö orange Tete Beche stpl BRAMMIN. 150
11784 112b+ 227b,232II , 3 viktsatsen 45ö (5ö overfrank) SVENSK STPL SIMRISHAMN 22-3-40, FRÅN DANMARK stpl, R5 , sällsynt 300
11785 118 10ö övertryck KPK, Köpenh 8-11-39, pr 60
11786 119 4-block påtr. D.F.U FRIM Utst 1938, stpl 50
11787 119 mittstpl 4-block F110 40
11788 120 5 kr posthus , vacker rättvänd Kjöbenh. 300
11789 120 5KR POSTHUS, KJÖPENH 6-4-15, vf USED 250
11790 121 5kr postal building, Kjöbenh 31-3 VF-EF 300
11791 121 5kr posthus Kjöbenh 6-10-16 250
11792 122 35 / 32ö, VF cornerc. ..ENHAVN. Wellc. 225
11793 122 35/32ö, stpl TAA 7-3... 125
11794 124-30 * afa nr 160-66, 600 Dkk 200
11795 124-30 * Påtryck på tjänste, bra serie 7/1-20ö 195
11796 127 * LYXcentr 200
11797 127 ** 7/5ö grön 1926, fint ex F 650 140
11798 131 HELSINGBORG LBR 21-2-17, PR PAR 100
11799 140 * 25ö CHR X svart /brun, LYX 100
11800 144 27ö chr X LUNDASKOV 4-6-21, superb 400
11801 144 27ö , KJÖPENHAVN 18-8-19, AB-PR 200
11802 144 27ö CHR X KJÖPENH. 12-5-19, PRS 150
11803 144 27ör CHR X hörnstpl 2 E ,fin 27 kr 90
11804 144 CHR X 27ö stpl Kpnh F 300 80
11805 148 ** 35 ö orange, F 350, rufft. 100
11806 161 ** 1KR BLÅ/BRUN VÄLC f 800 100
11807 162 PRs Thorshavn 18-2-29 250
11808 162 2KR KJÖPENH. 26-2-27, AB-PR 75
11809 164 10kr CHR X hörnstpl fin 10 kr 90
11810 164 10KR chr x stpl 22-10, fin 75
11811 176 ** 20/30ö CHR X, PR-LYX 4-BLOCK 125
11812 178 ** 27/ 5ö vm krona 250
11813 179 ** 27/7Ö VM KRONA, VF 300
11814 180 ** 27/10ö extra stor, superb, vm krona 600
11815 182 ** 27/5kr vm krona, prakt 40
11816 183 ** 27/ 10kr vm krona, prakt-lyx 50
11817 184 27/1ö Köpenh 4-6-18, prs 90
11818 184-193 Påtryck 1918 vm kors, kpl serie med mycket fina ex av de dyraste 27/38 300
11819 184-93 27ö/1ö-1kr, välc 27/38ö bra stpl serie 300
11820 184-93 * kpl serie ostpl 150
11821 191 ** 27 / 38Ö AB, obet gummi ve. 75
11822 192 27/41ö CHARLOTTENLUND , VF 90
11823 200var 20ö red cross, firma perf. K. bra stpl ex 150
11824 201-12 **/*,4-blockserie, F510 150
11825 201-12 Postverket 300 år, 206, 210,212 i praktex stpl , bra serie F 660++ 150
11826 201-12 10,15,20ö postverket 1930 kpl stplF 660 90
11827 201-212 sats 1,3 x 4-bl lyxs Köpenh 1925 300
11828 203 5ö AALBORG 13-1-25, PR-LYX 100
11829 203-04 10ö grön prs par Randers 30-12-24 75
11830 205-08 4-bl 15ö KÖPENHAMN 24-1-25, LYXS 150
11831 207 15ö violet ,SIG 10-1-25, PR-LYXS svår 100
11832 208 15ö viol SÖRÖ 22-12-24, PR första mån 60
11833 209 CHR X 20 ö brun, Folleslev 24-2-25, PR 100
11834 210 20öbrun ÖSTERMARIE 8-2-25, PR 50
11835 211 CHR IV 20ö brun, Nyköping 28-1-25, prs 75
11836 212 CHR X 20 ö brun,Lemvig 21-2-25, prs 75
11837 212 20Ö brun HORSENS 21-12-24, PR första månad 60
11838 213 10ö grön Luftpost 1926 Kpnh 7-27 90
11839 213-15 * LUFTPOST F 550 175
11840 214 15ö violett Luftpost 1926 hörnstpl upp vä, perfekt tandning, praktcentr. 160
11841 214 15ö violett Luftpost 1926 hörnstpl 150
11842 214 15ö Luftpost PRS AALBORG 4-12-13, vf 150
11843 215 (*) 25ö blö otandat provtryck Luftpost 375
11844 215 25ö prs klipp Kpnh 1-4-36 150
11845 215 25ö röd, Luftpost 1925, VF used 150
11846 215 * 25ö LYXc 100
11847 216 50ö praktex på klipp Köpnh 1-4-36 700
11848 216 ** 50ö luftpost, PR-LYX 600
11849 216 50ö Luftpost bra hörnstpl ex 300
11850 216 * 50ö Luftpost , VF 200
11851 216 50ö Luftpost stpl linjer , 2 ngt ktt, F 2300 200
11852 217 ** 1KR luftpost, PRAKT 500
11853 227v **15ö röd hake på nocken, VF F 1000 225
11854 231 25ö blå skepp, LÖGSÖR 5-2-34 fin 75
11855 231 25 ö blå skepp rättv stpl 23-10-33 60
11856 231 25Ö skepp KÖ... 1-12-33, F 225kr 40
11857 243-45 ** 10,15,25ö Cancer, 4-block PRAKT 450
11858 243-45 ** cancer kpl 4-block 400
11859 243-45 ** par 25ö tandn. variant 225
11860 243-45 10,20ö prs, 25ö, Cancer 1929, stpl fin 100
11861 243-45 CANCER 1929 , VF USED 90
11862 245 25ö Cancer Nörre-Alslev 25-4-38, pr 125
11863 245 * prakt 60
11864 246-53 ** CHR X 60ÅR, 5-40ö bra serie 500
11865 246-55 CHR X 60ÅR 1930 kpl stpl serie F 400 75
11866 246-55 chr X 60år, VF used set 75
11867 248 chr X 8 ö i 4-block, rv st Aarhus 200
11868 262-66 ** 10ö-1kr Luftpost 4-block ** 300
11869 262-66 10ö-1kr Luftpost 1934, 1kr LYX 200
11870 262-66 ** LUFTPOST 1934, kpl serie 100
11871 262-66 ** , Luftpost 1934, kpl 10ö-1kr 90
11872 262-66 10ö-1kr Luftpost 1934, VF used 75
11873 263 15ö THORSHAVN 1-5-37, SUPERB 250
11874 266 ** 1kr Luftpost 1934, pr-lyx 60
11875 267TB2 * 5ö,10ö i tete beche par, F 200 40
11876 269 Ringköping 16-5-36, lyx 200
11877 270TB1 15ö röd Tete Beche stPL -HAVN 17.50 150
11878 270TB1 */**, 15ö röd ett ex **, ett * F 320 100
11879 270TB2 ** 15ö röd HCA. Tete Beche med vitt fält 150
11880 278 4-bl med 102 praktst Varde 14-10-39 150
11881 278-80 ** Dybböl -Mölle 3st 4 block H1,H2,H3 ** (F 1350) 250
11882 278-80 3 st 4bl *-**, F630 för de ** 225
11883 278-80 3st 4-bl *-** 175
11884 281-84 ** CHR X 25års jub, VF set 110
11885 290SX 10+10ö LYXS AALBORG 24-1-41 100
11886 298 RIBE 1-8-45, LYX 40
11887 318-460 ** Lilla riksvapnet vanl. ppr kpl 9st, F 510 125
11888 330-369 ** Fredrik IX ca 20 olika inkl 30ö or, 55ö brun 80
11889 335 ** 30ö orange Fredrik IX, vf 70
11890 342 ** 55ö mörkbrun Fredrik IX, vf 70
11891 395 30ö LYX HORNBAEK 3-7-59 60


TJÄNSTE
11892 1-3 2, 4, 16sk Tjänste t 14x13½ stpl, F 3850 450
11893 1c tjänste 2sk blå, nrstpl 1, F 1300 170
11894 3 16SK Tjänste, NRS 18, LYX 2000
11895 3 16SK TJÄNSTE, NRS 63?, VFsign Senf 625
11896 3 16SK TJÄNSTE, NRS 37, VF 600
11897 3 16sk Tjänste, nrs 18, vacker, tu fl. 250
11898 4 Tjänste 4sk perf 12 3/4 nrs 52, normal tandn , F 4500 500
11899 4 4sk t 12 3/4, nrs 82, SUPERB men riss 450
11900 5 16sk t 12 3/4, nrs 1, rufft. bra ex 400
11901 9 32öre vackert 4-bl nrst 78 800
11902 17 ** 3ö grå, 9-block, VF 100


LÖSEN , PORTO
11903 1 Lösen 1ö orange, BREDS... 4-BL 45
11904 1 **/* Lösen 1ö orange, PR 4-BL 2 ** 35
11905 1 Lösen 1ö orange,Kjöbenh. 21-5-21 25
11906 1 ** Lösen 1ö orange, PR 20
11907 1 * Lösen 1ö orange, LYX 15
11908 1 Lösen 1ö orange, SKA... 1-4-23 15
11909 1-38 Lösen kpl nr 1-38 stpl F 2016 ca 2100 300
11910 1-38 Lösen kpl nr 1-38 stpl F 2016 ca 2100 260
11911 1-38 Lösen kpl nr 1-38 stpl F 2016 ca 2100 240
11912 1-38 Lösen kpl nr 1-38 stpl F 2016 ca 2100 220
11913 2 **/* Lösen 15/12ö lila 4-bl 2st ** 60
11914 2 ** Lösen 15/12ö lila PR 30
11915 2 Lösen 15/12ö lila KJÖBENH. -35 25
11916 2 * Lösen 15/12ö lila PR-LYX 20
11917 3 ** Lösen 5ö grön CHR X, AB 25
11918 3 Lösen 5ö grön CHR X,NBORG 17-8-22 20
11919 3 * Lösen 5ö grön CHR X, PR 15
11920 3-9 * PORTO, lösen CHR X, 50ö **, VF, 755 200
11921 4 Lösen 7ö orange CHR X, 3 nyanser stpl 40
11922 4 Lösen 7ö orange CHR X, .singör 9-21 20
11923 5 Lösen 10ö röd CHR X, 4-BLOCK AARHUS 7-7-21, vackert F 480+ block 175
11924 5 ** Lösen 10ö röd CHR X, PRAKT 160
11925 5 Lösen 10ö röd CHR X, AARHUS 30
11926 6 Lösen 20ö blå CHR X, ...sund.. 10-5-21 35
11927 6 * Lösen 20ö blå CHR X, AB-PR 30
11928 6 Lösen 20ö blå CHR X, lyxcentr stpl 25
11929 7 * Lösen 25ö BRUN / SVART CHR X, PR 50
11930 7 * Lösen 25ö BRUN / SVART CHR X, PR 40
11931 7 Lösen 25ö CHR X,SKANDERBORG-23 35
11932 7 Lösen 25ö CHR X, ...derslev -7-21 25
11933 7var * Lösen 25ö CHR X, extra stort, 2ngt ktt 50
11934 7var * Lösen 25ö CHR X, exxtra trycksvärta 40
11935 8 Lösen 50ö CHR X, 4-bl Lyxs 7-1-28 100
11936 8 * Lösen 50ö CHR X, PRAKT-LYX 30
11937 8 Lösen 50ö CHR X, kphmn 28-8-24, AB 25
11938 8 * Lösen 50ö CHR X, PRAKT-AB 20
11939 9 **/* Lösen SF/10ö röd CHR X, 4-BL 2** 125
11940 9 ** Lösen SF/10ö röd CHR X, LYX 100
11941 9 Lösen SF/10ö röd CHR X, Kolding- 19-5-22, OMV PRS 35
11942 9 Lösen SF/10ö röd CHR X, Vejle 30
11943 9 * Lösen SF/10ö röd CHR X, PR 20
11944 9 * Lösen SF/10ö röd CHR X, PR 20
11945 9 * Lösen SF/10ö röd CHR X, PR 20
11946 10 Lösen siffertyp 1ö orange LYX 4-bl ESBJERG 17-3-29 60
11947 10 ** Lösen siffertyp 1ö prange LYX 20
11948 11 ** Lösen siffertyp 4ö prange pr 4-bl 50
11949 12 **/* Lösen siffertyp 5ö brun pr 4-bl 2st ** 50
11950 13 Lösen siffertyp 5ö grön LYXS Kjbh -31 75
11951 13 ** Lösen siffertyp 5ö grön PR-LYX 25
11952 13 Lösen siffertyp 5ö grön PRS Kjbh -28 25
11953 14 Lösen siffertyp 7ö grön , 4-bl Faaberg 150
11954 14 Lösen siffertyp 7ö grön , lyxs Kjöbh. 20mr 110
11955 14 Lösen siffertyp 7ö grön ,Kjöbh. 16-7-29 50
11956 14 Lösen siffertyp 7ö grön VÄLC., STPL k... 50
11957 14 * Lösen siffertyp 7ö grön , LYXc 40
11958 14 * Lösen siffertyp 7ö grön , PR-LYX 35
11959 15 Lösen siffertyp 7ö violett 4-bl KOLDING 1-10-34, PR-LYXS 400
11960 15 * Lösen siffertyp 7ö violett LYX 90
11961 15 Lösen siffertyp 7ö violett hörnstpl prc 90
11962 15 Lösen siffertyp 7ö violett hörnstpl prc 70
11963 15 * Lösen siffertyp 7ö violett PRAKT 60
11964 16 Lösen siffertyp 10ö grön HADSUND-23 60
11965 16 ** Lösen siffertyp 10ö grön pr -lyx ** 40
11966 16 ** Lösen siffertyp 10ö grön 4-BL 3st ** 40
11967 17 Lösen siffertyp 10ö brun Aarhus-33 pr 40
11968 18 Lösen siffertyp 20ö grönblå LYXs 4-bl BJERGBY Stjärnstpl 60
11969 18 Lösen siffertyp 20ö grönblå Kpnh -23 20
11970 19 **/* Lösen siffert. 20ö ljusgrå 4-bl 2st ** 40
11971 20 **/* Lösen siffertyp 25ö röd 4-bl 2st ** 60
11972 20 Lösen siffertyp 25ö röd SKANDERBORG 7-8-25, lyxs 50
11973 20 Lösen siffertyp 25ö röd 4-bl Aarhus 11-6-26 50
11974 21 Lösen siffertyp 25ö viol 4bl Aarhus-27 100
11975 21 ** Lösen siffertyp 25ö viol , pr-lyx 35
11976 21 ** Lösen siffertyp 25ö viol , AB 20
11977 23 * Lösen siffertyp 1 kr blå, PR 125
11978 23 Lösen siffertyp 1 kr blå, vackert 4-bl stpl 100
11979 23 * Lösen siffertyp 1 kr blå, vackert 90
11980 24 Lösen siffertyp 1KR PRS 4-BL Aarhus 125
11981 24 Lösen siffertyp 1KR RANDERS 12-10-34, PRS 90
11982 24 Lösen siffertyp 1KR LYXc stpl ex 25
11983 25 ** Lösen siffertyp 5 kr violett, LYX 275
11984 25 ** Lösen siffertyp 5 kr violett, LYX 250
11985 25 ** Lösen siffertyp 5 kr violett, LYX 200
11986 25 Lösen siffertyp 5 kr violett , vackert 4-bl stpl AARHUS 19-1-41 100
11987 25 ** Lösen siffertyp 5 kr violett, AB-PR 90
11988 25 ** Lösen siffertyp 5 kr violett, AB 50
11989 25 * Lösen siffertyp 5 kr violett, pr-LYX 45
11990 25 * Lösen siffertyp 5 kr violett, pr 35
11991 25 Lösen siffertyp 5 kr violett , lyxc stpl 30






TIDNINGSMÄRKEN, AVISPORTO
11992 1-10 AVISP. 1ö-10kr, bra stpl serie, F 1200++ 275
11993 2 5ö AARHUS 4-10-07, PRS 100
11994 7 AVISP. 68ö , bra stpl ex, F 300 90
11995 7 AVIS 68ö , VF used 70
11996 9 AVISP. 5kr , bra stpl ex, F 350 100
11997 10 AVISP. 10kr , NYBORG 22-1-14, prs+2a 125
11998 10 AVISP. 10kr , bra stpl ex, F 350 100
11999 13 AVISPORTO 7 ö vm kors,lyxs Kph7-7-16 50


POSTFÄRJE MÄRKEN
12000 2 15ö lila, POSTFAERGE, violett stpl 75
12001 3 30Ö or. , FAERGERI violett stpl 90
12002 6-9 * 3ö och 4ö omv vm , 8ö , 32ö F 700 125
12003 6a ** 50Ö MÖRKGRÅ CHR X, F 4000++LYX 1500
12004 6a * 50 ö mörkgrå, VF 300
12005 10 4-block , violett stpl,f-v-f,4000 800


REKLAM sammantryck
12006 31,34 Reklam +1 +7ö, 4-bl VIBORG 5-3-32,vf 150


HÄFTEN
12007 10 * 1kr POSTFARGE, VF unused 100