ObjNr catno Beskrivning Startprice


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

SVERIGE OSTÄMPLAT *

3946 2E2 * -*(*) 4sk nytryck 1868 i 6-block. ett ex hörn skada, ett ex obet kht, sällsynt objekt och delvis nära postfriskt. bar ostpl pga. svagt stadgat i tandningen. F 22.800:- + block 3000
3947 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
3948 3P * ,otandat provtryck till 3N4, nytryck 1885, Hörnmarg.ex, ,fräscht och vackert, tu.fl. 2000
3949 4E2 * 8sk eftertryck 2 1868, 3,3,4, fräscht 600
3950 5b (*) 24 sk äkta , men def F 70.000 2000
3951 5c 24 skill, orangeaktigt röd tätt bottentryck, ostämplat rep ex. nyansintyg HOW. Nyansen är tidigare OKÄND i Facit som ostpl. Således en KLASSISK RARITET av Sveriges första frimärksutgåva. 30000
3952 5E2 * 24SK Eftertryck 2 1868, vht, välc fräscht ex 600
3953 5E2 * 24sk eftertryck 2 1868, fräscht mycket gott ex 600
3954 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
3955 6a3 (*) 2,3,1, liten ålderfläck, F 5500 475
3956 6N1 * 3ö svart lokal Nytryck 1871, mkt fräsch 600
3957 6N1 (') svart lokal nytryck 1871, gott ex 2,3,1 400
3958 6N1 (*) Svart lokal NYTRYCK I, AB 400
3959 6N2 * Svart lokal NYTRYCK II 1885, gott ex 300
3960 7 * 7a?, 7b1(*), 7c2, 3 nyanser 500
3961 7-12N2 VAPEN NYTRYCK PÅ BLAD, ur handbok 250
3962 7a1 * 5 ö mörkgrön AB,3,3,3 .F 5000 1500
3963 7a1 * -(*) 5 ö mörkgrön felfritt ostpl ex 2,3,1. ,Tryckvar. 600
3964 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
3965 7b1 * 5ö fint ex 3,3,3 300
3966 7b1 (*) fint ex med 2 dubbeltänder 2,3,1 200
3967 7b2var (*) vitt streck mellan Ö, R 200
3968 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
3969 7c1 (*) 5ö gulgrön 1862-63, fräscht gott ex 2,3,1. F 7000 750
3970 7c2 * AB ex ,lvht 300
3971 7c2,v4 * fräscht AB ex 600
3972 7cvar * färgfläck på F(EM),kt 150
3973 7d * 5ö ljusgrön, PRAKT 600
3974 7d * 5ö ljusgrön, LYX centr 600
3975 7d (*) 5ö ljusgrön fint ostpl exrufftandad 250
3976 7d * bra 5 ö ljusgrön, 3,3,3 200
3977 7e1 * AB-PR F 1700+ 400
3978 7f *(*) 5ö i MKT fräscht AB ex, F 1600 400
3979 7f * 5ö vapen PRAKTEX 400
3980 7N1 * 5öre Nytryck 1885, AB-PR 275
3981 8 PRAKTex F 5000 1750
3982 8b * 30ö , AB-PR 150
3983 8c * AB-PR ex 800
3984 8c (*) 9ö gott ex 2,3,1 lvht 500
3985 8d * praktex Intyg Sjöman 1500
3986 8d * 9ö praktex , 4,4,4 1500
3987 8d (*) 9ö LYX-PRcentr mycket gott ex. 900
3988 8d * AB ex , lvht 700
3989 9c1 * 12ö bra AB ex , lvht 300
3990 9c1 * 12ö fäscht, obet ppr rest baksid 200
3991 9c2 * 12ö litet skruvavtryck, mycket gott ex 300
3992 9c3 * AB-PR 500
3993 9c3 * 12ö vapen, AB 3,3,3 225
3994 9g (*) 12ö grönblå, prc, 3,4,1, F 4000 500
3995 10g * fräscht AB ex,F6000 1900
3996 10i (*) 24ö orange gulakt. ppr, 2,3,1 600
3997 11av4 (*) intyg Sjöman 3,4,1, AB 800
3998 11h * 30ö chokladbrun , mycket gott ex 700
3999 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
4000 11N * AB ,3,3,3 200
4001 11N1 * 30ö nytryck 1885 AB 200
4002 11N1 * 30öre Nytryck 1885, AB 175
4003 12 * 50 öre vapen , mycket gott ex 500
4004 12a * AB ex ,very fine. F 6000 1500
4005 12a (*) 50ö PRc, KARTONG papper, ngt avtrubbad ht, fräsch fin färg 600
4006 12d *- (*)pr-lyxc. ngt kht 450
4007 12f1 * 50ö, fint ex, 3,3,3 900
4008 12f2 * mkt fräscht , felcentr. ex F4800 400
4009 12g2 * ABcentr ,ktspts,4800 500
4010 12h * 50ö mkt fräsch, AB ex 1100
4011 12N1 * 50ö nytryck 1885, PR , 4,4,4, EF 340
4012 12N1 * 50 öre Nytryck 1885, PR 275
4013 12N1 * 50 öre , AB ex 200
4014 13 * MKT gott ex 3,3,3, ngn kt 800
4015 13a * 3ö lokal, tryckvar färgfläck ned hö, AB 650
4016 13b (*) brun lokal 2,3,1,gott ex 600
4017 13b (*) välc. gott ex ,2,3,1 600
4018 13b (*) 3 ö brun fräscht gott ex 2,3,1 500
4019 13b (*) 3ö BRUN LOKAL 2,3,1, F 5000 500
4020 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
4021 13N1 * Brun lokal NYTRYCK I 1871, bra AB 500
4022 13N1 (*) 3ö brun perf 14 nytryck, prc, 3,4-5,1 450
4023 13N1 * 3ö brun perf 14 nytryck, AB, 3,3,4 425
4024 13N1 *-(*), ktspts, restgummi 400
4025 13N1 * intyg Sjöman gott ex 400
4026 13N2 * Brun lokal NYTRYCK II 1885, bra AB 400
4027 14Ab (*) fräsch 3ö typ 1, gott ex 2,2,1 500
4028 14B * fräscht AB ex 225
4029 14Bc1 * 3ö fint ex F 2200 300
4030 14Bc1 * AB-PR 250
4031 14Bd (*) PR-LYXcentr , 3,4,1 200
4032 14Bdv2 * 3Ö HUVUDTYP III, AB-PRc, gummive. 250
4033 14Bg * AB ex 200
4034 14Bg,var * 3ö var brunt streck vid Ö, 3,3,3 300
4035 14Bh (*) 3ö PRC, 3,4,1 200
4036 14Bv2 * TYP III, kht, F 1000 125
4037 14Bvar * kraftigt felperforerad 200
4038 14N1 * 3ö nytryck t 13, kht 100
4039 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
4040 15b2 * 17 öre utsökt fräscht ex AB-PR ex ,F 97 5500:- 1900
4041 16e * - (*) AB-PR centr, restgummi, fräscht 300
4042 16N1 * 20ö nytryck 1885, AB , 3,3,4, VF 275
4043 17b *(*) 3ö gulbrun ,4-block 2,2,4, F 3750 350
4044 17b * fräscht 3ö gulbrun 100
4045 17g * 3ö ngt intorkt gummi, men PRc fräscht 150
4046 17gv5 (*) 3ö snedc, kartongppr, mkt sudd tryck 100
4047 19 * 5ö enormt fräscht AB ex 1000
4048 19a * 5ö fräscht ex 400
4049 19a * 5ö fint ex , svagt tu fl 400
4050 19a (*) prc 5ö 3,4,1 400
4051 19b * fint AB ex 800
4052 19b * AB ,ngt genomträng. gummi 500
4053 19b (*) 3,4,1, prc 450
4054 19c * praktcentr, kt, fräscht 350
4055 19d * fräscht AB ex 900
4056 19f,v2 (*) 5ö skugg siffra 400
4057 19fv5 * 5ö skuggad 5, fräscht ex F 4000 500
4058 19h (*) mkt fräscht AB ex 3,3,3-4 850
4059 20a 6 ö gott ostpl ex av svåra första nyansen, 2,3,1, F 7500 1500
4060 20b * 6ö 1,3,3, mycket fräscht ex 325
4061 20d * AB ex, lvht 700
4062 20g * 6 öre grå. Ostämplat exemplar av en ovanlig nyans. 3, 3, 3 F 9000 1200
4063 20j (*) bra AB centr 600
4064 20j * 6ö sign Sjöman , 3,3,3 mkt gott ex 500
4065 20j (*) 6ö blåaktigt lila, praktcentr 3,4,1 500
4066 20j (*) 6ö blåaktigt lila, i par F 7000 400
4067 20j,v3 * 6ö mkt fräscht, färglinje omg. minimal genomlysande punkt 375
4068 20k (*) 6ö fräscht gott ex, 2,3,1 450
4069 20k (*) AB centr F 3000 375
4070 21 * 12ö t 14, Ab 350
4071 21 (*) 3,4,1, prc. 250
4072 21 * 12Ö FRÄSCHT OSTPL EX 250
4073 21g (*) 12ö grönakt blå 2,3,1 350
4074 21k * 12ö ringtyp t 14 fräsch nära ** 300
4075 21k (*) 12ö t14 , fräscht gott ex, 2,3,1 250
4076 21k (*) 12ö blå-ljusblå 3,4,1 250
4077 21m (*) 12ö mkt fräscht ex 300
4078 21o * 12ö skarpt tryck, 2,33 , kt 200
4079 24
(*) 24Ö ("GRÖNAKTIGT GUL CITRON) ingen färggaranti pga. något ofräsch med svag rostfläck ned vä. felfri annars av svåra 24ö ostämplad 1000
4080 24d * 24ö LYXcentr, ngt fuktskadad gummering 1200
4081 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
4082 25i * 30ö, kt fräscht ex , mycket gott ex 3,3,4 1200
4083 27c * 1 RIKSDALER, MYCKET FRÄSCHT VÄLCENTRERAT EX CA ½ a märket med fin orginal gummi . 1800
4084 27c (*) 1 RIKSDALER praktcentr. 3,4,1 1400
4085 27d * 1 riksdaler fräscht ex 2, 1, 3 900
4086 28avar (*) vit streck i 3, svår nyans 250
4087 28e **/*3ö orangebrun, 4-block, AB, fräscht 400
4088 28e * 3ö orangebrun, bra AB 150
4089 28h * 3Ö , AB 120
4090 29 * mkt fräscht AB ex 300
4091 29b * fräscht AB ex 300
4092 29d * 4ö grå mjukt ppr, LYX , (PR f 3000) 1000
4093 29e * PRc., 2 lvhht. säreget ljusgrå 300
4094 30e,var (*) 5ö variant utflutet tryck, mkt fräscht 700
4095 30j * 5Ö GULAKT GRÖN, svår nyans F 4000 400
4096 30j (*) 5ö gulgrön slätt tryck, mkt sällsynt 300
4097 30k *(*) 5ö grön, nära ** mkt fin 300
4098 30k * 5ö AB 225
4099 30v2 *(*) 5ö TYDLIGT SPEGELTRYCK 300
4100 31 * 6ö mkt fräscht AB 3,3,4 200
4101 31b * 6Ö FRÄSCHT EX av svår nyans 300
4102 31b * ostpl AB , 3,3,3 200
4103 31b (*) 6ö 200
4104 31c * 6Ö FRÄSCHT EX 300
4105 31c *(*) nära ** 6ö ringtyp t 13, fräscht nyans F 2500 250
4106 31e 6ö PRAKTex 600
4107 31e * 6ö grålila, AB-PR 300
4108 31e * 6ö grålila, fräscht ex 3,3,3 225
4109 31e (*) Prakt centrerat fräscht ex 200
4110 31ev3 * 6ö grålila skugg siffra, kt 150
4111 31g * 6ö AB F 1300 300
4112 31g (*) 6ö prakt centr fräscht ex 200
4113 31g (*) 6ö blåakt lila, 2,3,1 175
4114 31i *(*) 6Ö RÖDLILA mjukt ppr, fint ex sv svår nyans 500
4115 31j * 6ö , AB-PRAKT 300
4116 31j * 6ö fint AB 225
4117 31j * 6ö blåakt lila, prc , lvht 220
4118 31k **/* 6ö rödakt lila, 4-BLOCK, fräscht BA, centr nedåt, F ca 8000 800
4119 31k,v2 * 6ö fint fräscht AB , spegeltryck 450
4120 31v3 * 6ö skugg sifra, fräsch AB 250
4121 32 * 12ö ringtyp T 13 prakt 150
4122 32bv5 * AB 100
4123 32bvar * skruvavtryck, AB 90
4124 32g *12ö BLÅ 4-BLOCK , AB, ngr sär tänder 250
4125 32h (*) Pr-lyxc. AB ex 100
4126 32v4 * 12ö LYXc. extremt starkt spegeltryck 350
4127 32v4 (*) 12ö KRAFTIGT SPEGELTRYCK 200
4128 33 * 20 ö Färgstarkt, vht, gott ex 270
4129 33 * 20ö orangeröd, fräscht ex 250
4130 33a * LYXc 700
4131 33a * bra AB ex , F 2200 500
4132 33b * 20ö PRAKTex förutom ktspts ,Ab F-97 2400 500
4133 33b * 20 Ö AB-PRC, fint ex F 2400 475
4134 33b * ab 3,3,3 400
4135 33b * 20ö mycket fräscht AB ex, 3,3,4 275
4136 33c * hög färg. ft. F 2400 140
4137 33e * 20ö 4-BLOCK, Fräscht AB-BA, F 10000 1250
4138 33e * 20Ö RÖD mjukt ppr, AB-PR 400
4139 33e *(*) 20ö t 13 mjukt ppr , mkt fräscht 300
4140 33e * pr-lyxc. liten tu fl 250
4141 33f * 20ö AB ex 375
4142 33v1 (*) nytyck Tretio/20 1978 150
4143 33V1F (*) TRETIO/20ö SFF TRYCK 1978 200
4144 34 *(*) 24ö LYX 4-block, F ca 4500 800
4145 34 * 24ö 4-BLOCK, Fräscht AB, F 2500 400
4146 34 * 24Ö I 4 OLIKA NYANSER, c,g,j,k 300
4147 34 * 24ö PRAKTEX 200
4148 34 * 24ö AB-PR 175
4149 34gv3 * AB var . färglinje 200
4150 34gvar * randigt papper,Ab ex 200
4151 34h * Randigt papper, 24 öre 200
4152 35i * 30ö AB- PRAKTEX 900
4153 36d * 50ö AB- PRAKTEX, bättre nyans 800
4154 39a * Praktex 600
4155 39a fräscht PR centr ex 500
4156 39a * 10ÖBOKTRYCK, mycket gott ex 3,3,4 200
4157 39b * PRAKT 700
4158 39b * 10ö Boktr rödkarmin, PRAKT 2300 600
4159 39c * AB-PR 600
4160 41cv3 *(*) 3ö par skuggad siffra 100
4161 42 * 4-block bra AB F 960 250
4162 42 * 4ö 3st praktc. ex i olika färgstyrkor 125
4163 42d *(*) 4Ö PR-LYX F400 60
4164 43 * AB 150
4165 43c * bra AB ex 150
4166 43e (*) 5ö smaragdgrön, svår nyans 100
4167 44a * prakt 100
4168 44b * 6ö prakt 75
4169 44b * 6ö ringtyp ph LYX 75
4170 44b * 6ö ringtyp ph PR-LYX 50
4171 44b,c,var * 2 ex båda med rambrott 100
4172 44c * LYX 120
4173 44c * 6ö ph, prakt 90
4174 44cv4 * prakt 150
4175 45 *(*) 10ö Oscar Boktryck vackert 6-block i PRAKT centrering. M F ca 5000CKET FINT. 1000
4176 45 * PR-LYX 500
4177 45 * 10 ö Oscar Boktr. LYXc 400
4178 45 * OSCAR 10Ö med PH, AB 120
4179 45b * praktex 500
4180 45b * AB ex centr ned. 150
4181 45c * 10ö med PH, LYX 325
4182 45c * 10ÖBOKTRYCK PH, PR-LYXc fint ex 200
4183 45d * 10ÖBOKTRYCK PH, PRAKT 4,4,4 200
4184 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT 175
4185 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT, obet gumve 150
4186 46 * bra AB ex 250
4187 47 * pr-lyx centr 500
4188 47 * AB ex 500
4189 47 * 30Ö AB-PR 450
4190 47 * bra AB ex, F 1500 275
4191 47d * 30 ö PH, AB 300
4192 48 * AB ex 300
4193 48a * 50Ö PH karminrosa, PR-LYX 900
4194 48b *(*) vc AB 350
4195 48d * 50 ö PH, AB-PR 300
4196 48e * 50ö bra AB 350
4197 49 * 1KR RINGTYP MED ph, FÄSCHT EX 100
4198 49a * 1kr AB , 3,3,4 , centr hö F 750 150
4199 50b * ab-pr ngt förskjutet påtryck 50
4200 52a * svår nyans 200
4201 52c * prakt 4-block 175
4202 52c,v1 * 5ö blågrön, vågr. otandat par, AB-PR 500
4203 52c,v1 * 5ö blågrön, otandat marginalex, PR 275
4204 52c,v2 * 5ö blågrön, spegeltryck 100
4205 52cv1 * F 700 225
4206 52f * 5 ö ljusgrön, praktex svår nyans 250
4207 52fvm1 * 2ktt ,R5 i facit 500
4208 54bvm1 * svår nyans F 900+ 425
4209 54d prakt 100
4210 54v2 * prakt, spegeltryck 75
4211 55 * 15Ö OSCAR LYX 200
4212 55 * lyx 150
4213 55vm2 AB-PR vm 2 kronor 125
4214 56aiVM * 20Ö OSCAR TYP1 OMV VM , f 1800 200
4215 56v1 * 20Ö OTANDAT EX, PRAKT 150
4216 57 * PRAKT 25ö 150
4217 57 * 25Ö OSCAR PRAKT 4,4,4 100
4218 57c * LYX F 400+50% 200
4219 57c *(*) 25ö prakt 170
4220 57e AB , svår nyans F 900 250
4221 57vm * 4-block där varje märke har vm delar av 4 st KRONOR, RARITET 5000
4222 57vm1,2 * 25ö 2 st omv vm 100
4223 57vm2 * AB 175
4224 57vm2 * lyx centr. 175
4225 58 * LYX 225
4226 58 *(*) pr-lyx 225
4227 58 * 30Ö lyx 200
4228 58 * prakt 175
4229 58 * AB-pr 150
4230 58b * LYX 225
4231 58var * prakt ex med lodräta streck genom kinden 300
4232 59d * LYX F 1000+ 250
4233 59d * 50Ö lyx 250
4234 60 *8*) 1 kr ostpl PR-LYX 450
4235 60 AB F 1300 * 300
4236 60v5 *(*) 1KR förskjutet huvud, PR-LYX 350
4237 60v7 * förskj. Huvud F2500,kht 250
4238 61v1 *(*) otandat 4-block, pr 400
4239 61v1 * 1ö otandat marginal Lyx ex 175
4240 61v4 * 4-block AB F1200 300
4241 61v4 * förskj. siffra 100
4242 65 * LYX, pr F 3000 975
4243 67 * pr-lyx 100
4244 67var * 25ö plåtspricka i ögat,AB 500
4245 75P (*) otandat prov 5ö brunröd på gult ppr 300
4246 77 *(*) 1 krona , PR-LYX 250
4247 77vm1 * omv vm AB F 900 300
4248 77vm1 * AB-PR 225
4249 77vm2 * 1KR , 2VM I HÖJDLED, F 900, AB 250
4250 84P (*) OTANDAT SLUTPROV 150
4251 85 * 20Ö BLÅ, LYX 4 block 125
4252 88a * 30Ö MÖRKBRUN, lyx 100
4253 88a * 30Ö MÖRKBRUN, PR-LYX 50
4254 91 50ö , ostpl LYX 300
4255 96 * 1 kr utan vm kpv PR-LYX F ca 1900 300
4256 100v2 12/25ö starkt förskj. påtryck 125
4257 102v * 27 på 65, förskjutet påtryck 300
4258 102v * förskjutet påtryck 300
4259 105-114A * Landstorm 1, Påtryck på ORGINAL,kpl ,20ö def övriga mycket bra ex 900
4260 105-14 *(*) utvald pr-lyx serie 150
4261 115-25 * Landstorm II kpl, AB kval 1400
4262 119 * lyx 250
4263 119 * prakt 5 på 12ö 175
4264 124 * 10+10/ 1KR, LYX centrerat fräscht ex 600
4265 126-35 * PR-LYX SERIE 150
4266 137v2 *(*) 20/2ö punkt mellan 2-0, PRAKT 75
4267 137v3 * 20/2ö punkt mellan O o S på hö ex 150
4268 137v4 * tryckvar. 60
4269 137v4 * tryckvar. 60
4270 138v3 * vä ex en 5 skadad, prc, litet dragspel 150
4271 138vm * 50/ 4ö vm krona , sign Strandell 400
4272 140A * LYX, 5ö grön typ I 50
4273 141Abz * 5ö brunröd typ1 vm KPV upptill., LYX 250
4274 141b *(*) 5ö brunröd typ1 , LYX 190
4275 141bz * bra AB ex F 600 175
4276 142Ac *(*) 5ö brunröd, B ppr, AB ex, F 900 200
4277 142Acc * 5ö brunröd, omv linje, Prakt 100
4278 142Acxz *(*) SUPERB 200
4279 142Acxz *(*) 5ö brunröd vm linje + KPV, LYX 125
4280 142Ea *(*) -** 5ö brunröd t 13 A1, PR-LYX 1100
4281 142Ea * 5 ö brunröd t 13, PRAKT , F 3500+ 1000
4282 142Ea *(*) 5Ö brun t 13 , A1 ppr, AB 850
4283 143Abz * PRAKT 1600
4284 143Acz * 5ö omv linje + KPV, SUPER LYX 1000
4285 143Acz * LYX omv linje+kpv 400
4286 143Acz * 5ö grön omv linjer+ KPV, AB , svår 340
4287 143Cb * LYX 100
4288 144Aa * 10Ö GRÖN LEJON AGRY, LYX 100
4289 144Ab 10ö grön , A1, LYX 110
4290 144Abz 10ö grön , vm KPV, AB-PRAKT 160
4291 144Acc * LYX 125
4292 144Cbz * 10ö 4-sid, VM KPV, PRAKT 350
4293 144Ccx * superb 250
4294 144Ccx * PRAKT 175
4295 144Ccx * 10ö grön 4-sidig, PRAKT 150
4296 144Ccxz * PRAKT,linje+kpv , mkt svårt 375
4297 144Ecxz * lyx 400
4298 145C *(*) 10 ö lejon violett typ1 4 sid PR-Lyx 20
4299 145Ea * lyx 10ö t 13 90
4300 146Ca * 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR 120
4301 146Ea * prakt 50
4302 146Eb * 10ö extremt svartakt violet SUPERB 200
4303 147 * A2 PPR PRAKT 50
4304 148Ac * a1 ppr 30ö, LYX 175
4305 148Ac * 30ö A1 ppr, prakt 100
4306 148Acxz * 30ö LYX 200
4307 148Acxz * praktex KPV+linjer 150
4308 148C * PRAKcentr. 150
4309 148C * 30ö 4-sid, PR-LYX 100
4310 149Ab * LYX 175
4311 149Abz *(*) 10ö LYX, vm KPV 160
4312 149Ac *(*) 10ö LYX 125
4313 149Ac * 10ö B ppr, NÄRA LYX 100
4314 151Aa * 20ö en Face ultramarinblå på AGRG , sällsynt märke med attest Norsten 1200
4315 151Ac * felperf, 2mm andra märke 100
4316 151Ae * par AGRY, ett ex med variant färgad panna ,sällsynt F 7600 2000
4317 151C * superb 125
4318 151C * pr-lyx 20ö En Face 100
4319 151Cbz * superb 250
4320 151Cbz * 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 175
4321 151Ccx (*) vm våglinjer, sign Sjöman, men falskt 1000
4322 152Acx * LYX vm linjer , svårt 700
4323 152Acx * 20ö G II A. vm linjer, PRAKT 400
4324 152Acx * AB F 950 200
4325 153c * prakt , ljus violett 90
4326 154 * 110ö G Vasa, LYX 300
4327 154b * pr-lyxc. 175
4328 155a * 140ö G.Vasa ,Agrg, AB 375
4329 155bz * 140Ö PR-LYX 200
4330 156a * prakt 35ö typ 1 125
4331 156cx * 35ö vm linjer, LYX 250
4332 156cx * , 35ö vm linjer ,AB, 140
4333 156cxz * LYX, 35ö linje + KPV 850
4334 156cxz * 35ö typ 1 vm linje+KPV, PR-LYX 500
4335 157 * 35 ö orange typ 2, LYX 200
4336 157 * LYX 175
4337 158 * LYX 40ö typ 1 225
4338 158 *(*) LYX 200
4339 158 * 40ö prakt-lyx 190
4340 159b * 40ö svartakt. olivgrön, LYX 300
4341 160 * 45ö LYX 290
4342 160 * prakt 225
4343 160 * PRAKT 45ö typ 1 200
4344 160 45 ö typ 1 prakt * 200
4345 160 * 45 ö typ 1, PR-LYX 200
4346 162a * 60ö postemblem a1+a2 ppr, PR-LYX 200
4347 162a * 60ö postemblem A1,PR 90
4348 162cx * mkt bra ex 60ö med linjer 275
4349 162cx * 60ö postemblem vm cx, AB 150
4350 163a * 60ö typ 2 prakt- lyx 275
4351 163a * 60ö typ 2, LYX 200
4352 163a * 60ö postemblem TYP2 , A2 ppr, Pr-Lyx 175
4353 163b '(*) 60öA3,LYX F 1400++ 500
4354 165bz * prakt 90
4355 165cc * 80ö omv linjer, PR-LYX 50
4356 165cxz * 85ö PR-LYX linjer+ KPV 150
4357 165cz * 80ö LYX 100
4358 165v * 85ö PLÅTSPRICKA, PR-LYX 150
4359 166var * 85ö plåtspricka LYX 200
4360 166var * plåtspricka 100
4361 167a * 90ö LYX, A2 PPR 300
4362 167a * lyx 90ö 250
4363 167a * prakt 200
4364 167b * 90öre vitt ppr,lyxc 550
4365 167b * 90ö blå vitt ppr, LYX 550
4366 167b * pr-lyx 90 ö vitt ppr 450
4367 167c * 90ö skifferblå A3ppr, PR-LYX, 400
4368 167c * skifferblå, bra AB 250
4369 171* 120ö svart, LYX centr, superb 250
4370 171a * 120ö,A2 ppr, högsta LYX 300
4371 171a * 120ö svart, PR-LYX 200
4372 171a 120ö svart, PR-LYX A2 ppr 200
4373 175Cb * 15ö 4-s ,PR-LYX 300
4374 176C * AB 4-block, F 900 200
4375 177Ac1 * 15ö röd provppr, PRAKT 175
4376 177C * prakt 90
4377 177Ca * lyx 125
4378 177Cc *(*) 15ö röd 4-sid, A3 ppr, LYX 150
4379 179Ab * 20ö violett svåra AGRG pappret 125
4380 184 *(*) 25ö orange superb 200
4381 186a * 30ö brun LYX 125
4382 186avar * extra högt märke 100
4383 186c * G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 900
4384 186c * 30ö vitt ppr, PR-LYX 850
4385 187a * A2 ppr 35ö, PR-LYX 200
4386 187b * 35Ö RENT TRYCK, prakt 150
4387 189 * 40ö grön typ 1 LYX 175
4388 189a * 40ö grön typ1 Högsta LYX 200
4389 189a * prakt, A1 175
4390 189b * A2 ppr, pr-lyx 200
4391 189b * A2ppr, prakt 175
4392 190b * 40Ö vitt ppr, PRAKT, F 500+ 110
4393 191 * 45ö brun GV profil vä. LYX 150
4394 191 * 45 ö brun, PR-LYX 150
4395 192a *(*) prakt 175
4396 192b *(*) LYX 50ö grå A2 papper 200
4397 195 * LYX 45
4398 196-207 * 5-80 öre fin kval. mest PRc. 500
4399 196-207 * Kongress 5ö-80ö, AB-PR, F 3000 500
4400 196-207 * 5-80ö KONGRESS PRAKT, F ca 2235+ 500
4401 196-208 * KONGRESS 5Ö-5KR , bra tandning 800
4402 196-210 * KONGRESS KPL SERIE I BRA KVALITET 1500
4403 197cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
4404 197cxz 10 ö vm linjer + KPV, LYX 400
4405 199 * LYX 4-block 200
4406 199 * SUPERBT, högsta LYX 100
4407 201 * 30ö högsta LYX 110
4408 201b * LYX grönblå 375
4409 201b * 30ö grönblå praktex 300
4410 203 * 40 ö Kongress LYX 150
4411 203 * LYX 40 öre 140
4412 204 * pr-lyx 140
4413 205 * prakt 50ö 175
4414 206 * 60 öre LYXc. 200
4415 207 * 80ö LYX 200
4416 207 * 80Ö KONGRESS, PR-LYX 125
4417 208 * 1 KR PR-LYX 325
4418 208 * 1 KR lyx 300
4419 208 *(*) 1 KR , AB-PR 200
4420 209 * bra AB ex 550
4421 210 * 5kr Kongress, PR 1100
4422 210 * 5 KR PRAKT ex 1000
4423 210 * bra AB ex 900
4424 210 * 5 kr Kongress Ab perfekt tandn 800
4425 211-225 * UPU kpl serie i ovanligt fin tandning 1200
4426 211-25 * FÖRENINGEN KPL VÄLCENTR. SERIE ,flera prakt 1750
4427 212cx *(*) 10ö linje, LYX 150
4428 212cx *(*) 10ö linje,PR 120
4429 212cx * LYX 100
4430 212cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
4431 214 * pr-lyx 100
4432 215 * Superb 25ö 150
4433 215 * 25ö UPU , PRAKT 60
4434 216 * 30ö LYX 125
4435 216b *(*) 30ö Grönblå, LYX 400
4436 216b * 30ö grönblå , bra AB,800 225
4437 216b * 30ö grönblå, AB , F 800 175
4438 218 * LYX 175
4439 218 * 40 ö , LYX 100
4440 220 * 50ö UPU , LYX 175
4441 220var * 50ö extra långt ex, ovanl. 500
4442 221 * 60 ö , prakt 200
4443 221 *(*) 60ö LYX 200
4444 221 * 60ö , PR-LYX 175
4445 222 * 80ö , LYX 175
4446 223 * LYX 375
4447 223 * 1 kr 1924, prakt 275
4448 223-225 * 1,2,5 KR UPU, BRA AB 900
4449 223-25 * 1-5 kr perfekt tandning 1500
4450 223-25 * 1, 2, 5 kr bra tandning 600
4451 224 * 2KR, bra AB , fin tandn 400
4452 224 * prakt centr 350
4453 224 * 2 KR FÖRENINGEN bra ex 275
4454 225 * 5 kr UPU pr-lyx 1000
4455 225 * 5KR, LYX 1000
4456 225 * Pr-lyxc. 900
4457 225 * 5KR UPU lyx 800
4458 225 * 5 kr bra AB ex 2800 700
4459 225 * 5KR , PRAKT 700
4460 225 * AB-PRc. 600
4461 226-30v (*) Makuleras F 800 för (*) 300
4462 233a * 5kr slottet LYX 425
4463 233b * 5 kr gröna slottet , vitt ppr, SUPERB 900
4464 233b * prakt 700
4465 233b * AB , F 1700 500
4466 233b * 5KR slottet, vitt papper, PR-LYX 500
4467 235v * 15ö 4-sid, FLAMMA 100
4468 238 * prakt 100
4469 246-57 * prakt serie 250
4470 246-57 * kpl mkt bra serie 200
4471 259B1PI * 10ö Swedenborg streck över vä 10 100
4472 266BC * LYX 4-block 200
4473 266BC,CB *(*) 5 ö , 2 par 100
4474 266BC,CB *(*) 5Ö G.V. 80 ÅR, 2 PRAKTPAR 100
4475 266CB nästan **, obet fl i gummit 80
4476 267BC CB, * 2 st 4-block 350
4477 267bc-cb * 15ö G.V. 80 ÅR, 2 par 150
4478 267CB * LYXpar 125
4479 273Cv * par med 4 märkesbilder på båda 400
4480 273v1 * perf. genom märkesbilden 100
4481 300v1 (*) flourescens, 1,40 kr 200
4482 318BC * Ling 5ö , 3+4s par, Prakt 75
4483 318BC,CB *(*) 5Ö LING, 2 OLIKA PRAKTPAR 100
4484 320B2 LYX F 440 100
4485 321BC+ CB * Linné 2 par 300
4486 321BC * Linne 3+4s prakt par 250
4487 321BC * 15l Linné bra par 150
4488 321bc,cb * Linné 3+4,4+3s par,prakt 400
4489 321bc,cb * 2 par Linné 300
4490 321bc,cb * LINNÉ 2 BRA PAR 300
4491 321CB * Linné 4+3s par 150
4492 324BC * prakt 150
4493 324BC *(*) Bellman 3+4s LYX par 125
4494 324CB * prakt 4- block 250
4495 332ba otandat vä+hö F2800x,4=1040 200
4496 332C * PRAKT 75
4497 332CB * 5kr slottet fint par 350
4498 337C * 4 SID SVAN, LYX 60


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
4499 1 ** 1ö t 14, AB-PRcentr, lvht, 3,3,5 400
4500 1 * 1ö , LYX centr fint ex 300
4501 1 * 3ö 4 nyansskiftningar 2st (*) 300
4502 1a (*) 3ö prc 3,4,1 125
4503 1b 4-bl AB F 2500 400
4504 1b * Lyxcentr 250
4505 2 (*) 4ö t 14, 2,3,1 250
4506 3 * 5ö T14, LYX fräscht ex 500
4507 3 * helfräscht AB ex 300
4508 3 (*) 5ö t 14, gott ex 2,3-4,1 150
4509 3a * 5 ö , PRAKT 325
4510 3a * 5ö fräscht AB-PRAKTex 250
4511 3c * 5Ö PRAKT 300
4512 3c * 5ö T 14 fräscht AB ex 200
4513 3d * 5ö mkt bra AB ex 300
4514 4 (*) 6ö t 14, mycket gott ex 3,4,1 300
4515 4a *(*) Lyxc nära **, 6öre 600
4516 4a * 6ö intyg NS 3,3,3 400
4517 4a * 6ö praktcentr ,gummive 250
4518 4a * 6ö AB-PRcentr, liten tu fl. mkt fräsch 250
4519 4c * grå fräscht,obet böjt hörn 500
4520 4d * 6ö mkt fräscht Ab ex, F1900 550
4521 4d * 6ö blåakt violet, fräscht AB ex 400
4522 4d *(*) 6ö stora tj t 14, fräscht ex , ab-praktc 250
4523 4e * AB-PRAKT, F 1900 600
4524 4e *(*) 6ö mkt fräscht AB ex 575
4525 4e *(*) ABcentr, obet nött tand 300
4526 4f * mkt fräscht AB ex 650
4527 4f * 6ö lila PRAKTEX, F 3300 400
4528 4f * 6ö FRÄSCHT AB ex 350
4529 4g * 6ö LYX centr PRAKT EX, 650
4530 4g * AB ex ,lvht 300
4531 4gv2 * 6ö LYX utseende, tu prick 400
4532 4h * 6ö AB-PRC, lodr veck, fräscht 225
4533 5 (*) 12ö gott ostpl ex 180
4534 5a (*) 12ö praktcentr 3,4,1 250
4535 6 (*) 20Ö RÖD omgummerad, (F 8500) 700
4536 6a (*) 20ö finfärg, felfritt gott ex 2,3,1 1000
4537 6d * 20ö tjänste T 114, fräscht ex centr vä. F 8500 700
4538 7 *(*) 24ö t 14, troligen omgummerat gott ex, 2,3,1 1000
4539 7 (*) 24Ö gulorange troligen omgummerad, (F 8500), svagt tunn fl, 1,4,1 godtagbart ex 700
4540 7a (*) 24ö fräscht ex med mycket svag nötning i pappret på baksidan, 1,3,1 godtagvbart vackert ex. F 2018 8500 750
4541 8 * 30ö PRAKT 1000
4542 8 * 30 öre mkt fräscht AB 750
4543 8 (*) 30ö mörkbrun PR-LYX centr 3,4-5,1 400
4544 8 * 30ö t 14, mycket gott ex 300
4545 8d * 30ö t 14, ab-prc mycket gott ex, 3,3,4 500
4546 8e (*) 30ö got ex, 2,3,1 , 350
4547 9a * 50ö, violetaktigt karmin, PR-LYXcentr ivht, 3-4, 4-5, 3 600
4548 15b * pr-lyx 120
4549 15b * PRAKT 6ö F 300 100
4550 15c * 6ö rödlila, AB-PR 90
4551 16A * 10ö typ1 , LYX 300
4552 17 *(*) prakt F 550 200
4553 17cvar spegeltryck, fräscht Ab 200
4554 17var * 12ö Prakt, 5 rambrott F 97. 600 200
4555 18 * pr-lyx 20ö röd, F 97 1900 600
4556 18 * 20ö röd t 13, pr-lyxcentr 400
4557 18 * 20ö t 13, prakt centr 300
4558 18b * 20ö fint ab ex 400
4559 18e * 20ö AB-PR 400
4560 18e * mkt fräscht Ab ex 20ö 250
4561 18f * 20ö fräscht fint AB ex 350
4562 18f * 20ö röd gulakt. ppr, bra AB 325
4563 18fv2 * 20 ö röd , bruten linje över go, bra AB 600
4564 18g * 20ö PR-LYX 700
4565 18g * 20ö röd, fräscht PRAKTEX, F 2100 450
4566 18g * 20ö röd, AB-PR mkt fräscht 450
4567 18g * 20Ö RÖD PRAKT F2600 450
4568 18g * 20Ö RÖD mycket gott ex 300
4569 19 * 20ö LYX CENTR 30
4570 19c * 20ö LYX 40
4571 20c * 24ö Prakt, F 800 225
4572 20d * 24ö gul praktex 200
4573 20dv1 * 20ö gul Ä saknas, Prakt,F 1000 300
4574 20f *(*) , 24ö olivaktigt gul LYX SUPERB 250
4575 20v2 * var. skadat i 225
4576 21 * 30ö LYX CENTR 80
4577 22A * 50ö röd , PR-LYX 450
4578 22A * prc fräscht ex 300
4579 22A * 50 ö TYP 1 AB, 3,3,4 sällsynt fräscht 200
4580 22Ac * 50 ö röd, AB, F 1200 275
4581 22Ac * 50ö rosa, , PR-LYX c , ktspts 200
4582 22Ag * helfräscht AB 300
4583 22Ag * 50ö mkt fräscht AB ex 300
4584 22Av2 * AB 350
4585 24Ae * 1 kr typ 1fräscht mycket gott ex F 5000 650
4586 25 * starkt spegeltryck 125
4587 25a,var * 10/12ö var ÖPE def R , prcentr 100
4588 25b * 10/12ö matt ljusblå, LYX 90
4589 25bvar * /** 4BL pos 1 var öppen 0 i 10, AB-PR 125
4590 25v3 * "ÖKE" AB 75
4591 25v4 * F 150 75
4592 25var 10/12ö färgfläck i skölden , ovanlig var 125
4593 25var * påtryck på Tj17v3, pr 100
4594 32 *(*) 10ö vm krona, PR-LYX 50
4595 34g * 24ö orange mjukt ppr , PR-LYXC 200
4596 36 *(*) 30ö vm krona, PR-LYX 50
4597 37 *(*) 50ö vm krona, PR-LYX 30
4598 40 *(*) 1ö vm linjer , LYX 25
4599 46 * 8 ö linjer, prakt 65
4600 46 *(*) 8ö vm linjer , PR-LYX 50


LÖSEN *
4601 1 *(*) 1Ö SVART, PR-LYX 225
4602 1 * prakt 200
4603 1 * 1Ö bra AB 110
4604 1-3 * 1-3-5ö ostpl mycket fräscha ex F 1800 200
4605 1,3,5 och L6 * 1,5,12,20ö t 14 AB-PR, F 2050 200
4606 1v * prakt ex F 650 200
4607 1v *(*) 1Ö SVART, 2 ex 1 långt fotstreck på L , AB-PRAKT ex 200
4608 2 * 3 Ö LYX 400
4609 2 *(*) pr-lyx ex 250
4610 2a * 3ö violettakt karmin, PRAKTEX, F 900 295
4611 2a * 3ö ljus karmin, PRAKTEX, F 900 290
4612 2a * 3ö karmin, PRAKTEX, F 900 275
4613 2b *(*) 3ö mkt nära LYX, nästan ** 450
4614 2v * prakt 250
4615 2v * 3ö KARTONGPAPPER, BRA AB 125
4616 3 * 5ö lösen, AB-PR 4-BLOCK 400
4617 3 *(*) bra AB 4-block ,F1375 300
4618 3 * pr-lyx 225
4619 3 * prakt ex 5ö t 14 175
4620 3a * 5ö brun, PRAKTEX, F 900 290
4621 3a * 5ö brun, PRAKT 225
4622 3a * 5ö AB-PR 200
4623 3VAR (*) 5Ö INTRESSANT SPEGELTRYCK, OVANLIGT 300
4624 4b * 6ö orangegul AB-PRAKT 250
4625 4b * 6ö FRÄSCHT AB EX 225
4626 4c * 6ö AB-PR 300
4627 4c * 6ö orange AB 300
4628 5 * LYX 100
4629 5v2 * 12ö var öppen o i Tolf, PR-LYX 100
4630 6a * 20 ö klarblå,prc.ABex F 3200 1000
4631 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
4632 6a (*) 20ö klarblå, prc 3,4,1, svår nyans 450
4633 6a *20ö KLARBLÅ, restgummi, lvht, P-LYXc 425
4634 6b * 20Ö PRAKT 250
4635 6b * 20 ö grönakt. blå, AB-PR 150
4636 6c * 20ö gråakt blå, LYX ,SÄLLSYNT kvalitet 1000
4637 6c * PRAKTex 225
4638 6c * prakt 225
4639 6d * LYX 400
4640 7 * prakt 225
4641 7 * 24ö grå AB 125
4642 7a *(*) 24Ö rödviolett, fräscht 3,3,4 800
4643 7a * 24ö fräscht mycket gott ex F 5000 800
4644 7b * 24Ö AB 110
4645 7bv * 24ö grå PR-LYXc. 250
4646 7c * 24ö PR-LYX 350
4647 7c * 24ö olivakt. grå. prakt, F 850 225
4648 7cv *(*) pr , F750 200
4649 7cv *-(*) 24ö LYXcentr 125
4650 8 pr-lyx 200
4651 8a * 30Ö FINT EX AV SÄLLSYNTA a NYANSEN , F 3000 900
4652 8a * 30ö , SUPERB ,SÄLLSYNT kvalitet 600
4653 8a,b2,c * 30ö 3 nyanser , F 4500 600
4654 8b * 30ö ostpl mycket fräscht ex 3,3,4 125
4655 9 * 50Ö ab-pr 400
4656 9c * 50ö pr-LYX , F 3500+ 1200
4657 9c * 50ö prakt , F 3500+ 750
4658 10 (*) PR-LYXcentr, 3,4-5,1 500
4659 10 * 1 kr mkt fräscht AB ex 400
4660 10 * PRAKTcentr, obrt tu fl 350
4661 10 (*) 1 kr PRAKT centr, 3,4,1 300
4662 10 * 1kr mkt fräsch centr hö 2,2,3-4 250
4663 10v2 * vc Ab på Kartongppr 400
4664 11-20 * T 13 kpl AB-PR 150
4665 11var * felperforerat. 100
4666 12 **/* pr-lyx 4-block 3ö 150
4667 12var * 3ö kraftigt felperf , 2 märkesbilder 300
4668 13 **/* 5ö LYX 4-block 250
4669 17 * LYX 24Ö 125
4670 17a * 24ö gråviolett praktex 500
4671 17a,v2 * 24ö grålila, par kort och lång fot på L 300
4672 17av2 * AB ex F 1000+ 275
4673 17av2 * kort fotstreck på L, BA 175
4674 17b * 24ö blålila, LYX 125
4675 17b,v2 * 24ö LYX kort fotstreck på L 100
4676 17c * 24Ö LYX 200
4677 18a *(') 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 400
4678 18a * 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 300
4679 18a * AB, mörk fin färg 125
4680 18a *(') 30Ö djupt blågrön, AB 100
4681 20 * 1KR LYX 300
4682 20 * 1kr mkt fräsch prakt 150
4683 20 * AB-PR 100
4684 20b * 1 KR T 13, PR-LYX 225
4685 20v * 1kr variant, bruten ram höger ,bra AB 600
4686 20v3 * 1KR LÖSEN T 13, bruen ram hö, mkt fräscht ex F 2018 2000 500
4687 20var * 1kr överlappande färger, PRAKTcentr 150
4688 1 * Flyg 1912, PRAKT 100