ObjNr catno Beskrivning htmexpsumma1 intyg


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

74 2a STH 9-6-56, LEVERANS 5a INTYG E.H. 4,4,4,4 PRAKTOBJEKT 1000
86 3a1,b GÖTHEBORG 20.1.58 6skill bco grå resp ljusgrå. 2 olika nyanser på
brev till Danmark stämplat , intyg HOW (1992) 2(1,,3) (1,2) 2 ”gott objekt”. märkena varit lyfta för undersökning (1 ex obetydligt riss). Ovanligt objekt sign Strandell och Kosack, F 85000
12500
87 5a,3b 6och 24sk på 30 skill Brev till HOLLAND, avsänt Stockholm 26-8-56, AB-PRAKT stämplar. Röd Aus Schweden , Franco inom ram, på baksidan Stettin29 .( II Berlin, röd UTRECHT 30-8-56.Intyg HOW 3(2,2) (3-4) 3 MYCKET GOTT OBJEKT OCH VERKLIGEN VACKERT. 50000
90 7b2 ,14Bdv2, 16c, 5 ö Vapen 3ö+2x20ö Lejon på 48ö rekbrev med dubbelt porto. Avsänt ANDERSLÖF 8-3-70 till Filipstad MYCKET FINT OBJ MED UNIK KOMINATION. 6000
91 7c1,11e1 Tyskland. 2x5+30 öre på 40 öre underfrankerat brevkuvert, till följd av dubbla vkl i
stället för första. ENDAST ETT BREV KÄNT MED DUBBELT PORTO 80ö, Sänt från STOCKHOLM 2.7.1866 till Berlin. Stämplar OTILLR:FRANCO och
UNZUREICHEND FRANKIRT, samt lösennotering ”7½” Sgr. Porto för dubbelt porto 9 Sgr,
straffavgift 2x1½ Sgr, med avdrag för betalt porto 4½ Sgr. 30 öre med riss, några nötta
tänder, samt mindre del av bakfliken saknas. Intyg HOW 3 (3,4,4) 4, 3 (1993). UTSTÄLLNINGSOBJEKT!
18000
94 8d MALMÖ 20.12.64. 18ö närporto ,9 öre i 2 ex (höger ex med 2vht, mikroskopiskt riss) på vackert och fräscht brev till Danmark intyg HOW (1999) ”mycket gott objekt”. 3(1.3) 3,3 .Facit 45000 7500
104 9c3 JÖNKÖPING 15-5-70, 4-STRIP 12Ö VAPEN + singel, på 60ö 5 dubbelt portobrev till KRISTDALA. 2st khtt. Vackert brev med rättvända ståmplar. 4-strip på brev är ovanligt. 5500
105 9c3 Stenung STRÅLSTÄMPEL I LYXAVTRYCK Praktbrev intyg HOW 4,4,5,4, O län. Ett av de vackraste breven med strålstämpel överhuvudtaget! 5000
108 9d3,11d2, 14Bd, 12+3+30 på 45 ö brevomslag till RIGA , Stockholm 6-5-70, 2 olika Franco stpl, transit och ank stpl. Intyg HOW 3(2,5,5) (3,3,3)3 mycket gott objekt 12ö litet riss, 3ö 2 obet ktt. Endast 2 kända med denna kombination. UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 12000
112 10a GEFLE 3-10-60, FÄRGSTARK 24Ö PÅ BREV till NORGE attest HOW 3,3,4,3 800
117 10d2 24+12ö=36ö till SCHWEIZ, PR-LYX stämplar SKÖFDE 18-6-70, Aus Schweden , flera transitstpl på baksidan, intyg Sjöman PRAKTOBJEKT. 5000
125 10i,9m 12+24 öre i svårare nyanser på brev sänt från STOCKHOLM 28.6.1872 ( 3 dagar från införandet av ringtyp) till Belgien. Stämplar KIEL HAMBURG 1.7, PRUSSE 2.7 och BRUXELLES 2.JUIL.72. Intyg HOW 3 (2,3) (3,3) 3 (2001). F 16000 vackert och fräscht 6000
127 11 30Ö i 3EX , DET FÖRSTA MED V4 accent över E, på PRAKTs STH 1-3-59, 90ö brev till Holland, skrivet av drottning Lovisa. signerat och intyg Sjöman. 2 transit stpl Hamburg och röd Holländsk stpl. 4000
129 11b,10d1 30ö i 4-strip + 24ö = 144ö dubbelt porto till FRANKRIKE. , STH 7-10-64, ank stpl, litet och vackert. Intyg NS "gott-mycket gott objekt." 4-strip på litet normal stort brev är EXTREMT SÄLLSYNT. UTST OBJ. F 18000+ 6500
130 11d1 2×30 öre mörkbrun, 1855 års perforering, på UNIKT brev med dubbelt porto till Finland, endast betalt till gränsen. Sänt från LUND 2.10.1866 via STOCKHOLM 5.10.1866 och
Grisslehamn till Gamla Karleby. Noteringar ”Franco gränsen” och ”2” med samma bläck. Ett par nötta tänder. Ej upptaget i Facit. Intyg HOW 2-3, 3, 3, 2 (1994).
20000
132 11d2 11d2, 14Bc2 Schweiz. Vackert brev stämplat STOCKHOLM
25.12.1867 frankerat med 2×30 öre Vapentyp samt 3×3 öre Liggande lejon, totalt 69 öre. Portot var 68 öre via Nordtyskland till Schweiz under dennaperiod. F 40000 för korrekt frankering. IntygObe: mycket gott–praktobjekt. Vackert
utställningsobjekt!
18000
136 11e1,v4 STH 21-12-66, 30ö i par som 60ö porto till Ryssland St Petersburg, vacker text. Utlåtande HOW "äkta". Vänster märke variant accent över E. Sällsynt med varianter i par på brev. Vackert UTST. OBJ. 7500
137 11e2 STH Norr 20-3-71, 30ö par =60ö dubbelporto direkt i förseglad postsäck till Holland. Intyg HOW Prakt objekt 4(4,4) (4,4) 3 , Endast 2 kända. UTST OBJ: 16000
139 11g,14Bg GEFLE 10-5-72, 2x30ö, 2x3ö 66ö 4dubbeltporto ochrekommenderat. brev till Hudiksvall. Underbart vacker med välcentetrerade märken och lätta rättvanda stämplar. Praktintryck. Intyg Sjöman felfritt. endast 2 kända. 10000
141 12h STH 18-1-73, PR -LYX stpl 50ö på brev till Paris, Intyg HOW 3,3,4,3, F 42000 15000
143 14Ba AB-PRAKTEX PÅ BREV STH 2-1- 3 tur, n.i. HOW. 1100
158 15b2,16, 7b2, 9d3, 17ö+20ö+12ö+5ö= 54 ö brev i 2:a viktklassen via Danmark till Lübeck ,TYSKLAND (flera stämplar på baksidan) .Endast 2 kända brev med denna kombination. Intyg HOW gott obj 2 (3,3,3,5) (2,2,3) 2. Lätt renoverat, 12ö med litet riss. Vacker färgkombination på ovanligt brunrött kuvert, 11000
160 16b2 GBG 30-11- 67 par 20ö på dubbelporto brev till NORGE, Intyg HOW PRAKT 4,(4,4)(4,4)4 6000
161 16c,14B c2,e 2x20ö+3x3ö (OLIKA NYANSER-SÄLLSYNT) =49 ö till SCHWEIZ "via Preussen" avsänt KOMGSBACKA 21-3-69, Intyg HOW, 3(3,3,3x4) (5x3) 3. en 3ö lätt veck pga placering, ett par ktt. Mycket gott ex av en UNIK FRANKERING 1 KÄNT. UTST- OBJ. 22000
176 20b,21b WEXIÖ 13-12-72, 2x6ö+2x12ö som 36 ö porto till England med UNIK KOMBINATION. Mycket gott ex. . UTST. OBJ. Utlåtande HOW "äkta". Röd 4-kantig London stpl på baksid. 12000
178 20g Unik Fantastisk kombination med 6ö grå Facit 20g, 17g, 19f, 21m brev, 6 öre grå + 2×3+5+12 öre som trolig UNIK kombination på brev till Otto Nordenskiöld, Finland, STH NORR 26.12.74, ANK-stpl. Ett par märken och kuvertet med småfel. Intyg Svensson. gott till mycket gott objekt. 5000
182 20k,21e på Fk1 IVc, 6öre+12ö på 12ö francokuvert som 30 öre REK till DANMARK, stpl Falun 31-7-77, intyg Sjöman mycket gott objekt. Sällsynt. 6000
562 1a 3 skill bco, ljust blåaktigt grön. Fräscht exemplar med sidvänd stämpel STOCKHOLM 18.8.57, bruten hörntand.
Intyg HOW 1.3.3 (2017).
5000
566 2a GYSINGE 11-7-55, 11 DAG, LYXS klipp, intyg HOW 3,2,5. Mycket fint. 1500
573 2c STH 2-7-55, 2 DAG! PRAKTSTÄMPEL, kt, . Intyg HOW 3,3,4 2000
595 2k1 NORRKÖPING 19-X-57, 4sk Turkos, lvht, Intyg HOW 2,3,2 gott ex. Fin färg 3600
596 2k1 UPSA...8.. 4SK TURKOS, intyg NS , 1-2,4-5,1 ,2vhtt, 2 ngt kt, Verkligen fin färg. 3000
606 3b STH 20-10-57, hel stpl, 2,1,3 , mkt vackert ex , intyg Witt. 2200
607 3b GEFLE 13-4-56, AB-PRAKT stpl , prakt centrering, enkt och svagt knappt synligt hörnveck. Intyg Sjöman Godtagbart till Gott ex. 2000
608 3b GEFLE 11-5-56, tunn tand, tu fl, Intyg HOW 1,5,3 godtagbart ex. Mkt vacker 1800
610 3e STH 11-5-58, intyg HOW 3,3,3 felfri AB 3900
611 3e AB ex på klipp STH 18-6-58, del av röd utländsk stpl. Intyg HOW 3,3,3. 3600
612 3e STH 3-3-58, Intyg HOW , 3,3,3 lvht. mycket vacker 3500
614 4a LULEÅ 19.11.55. PRAKT 4-K på 2 fräscha 8 skillingar på klipp vä ex variant "prick i avbrutet S" Intyg HOW (2007) ”mycket gott objekt”3(3,3) 4 2600
625 4d WEXIÖ 21-5-58, 8skill klargul svår nyans Intyg Sjöman kt, ft, godtagbart-gott ex. 1400
626 4e SKENNINGE 30-11-56, 8sk matt olivaktigt gul, svår nyans F 11.000, Intyg HOW 3,3,3 felfri mycket gott ex 4000
627 4f LYX stpl RONNEBY 4-6-57, attest HOW 3,3,5, mikroskopiskt inhak 5000
628 4f STH 30-11-57 lvht, vacker intyg HOW 3,3,3 1800
633 4h STH 9-4-58, helsidvänd stpl , intyg HOW felfritt mycket gott ex 3,3,3. En lite svårare nyans 2400
634 4h felfritt mycket gott ex, STH 16-4-58, intyg HOW 3,3,3 1700
637 5f GBG 20-5-58, 24sk matt ljusröd , vht, nyansintyg HOW. Svår nyans F 35.000 6000
645 6a3 Vackert ex HOW 3.3.3, kt 1200
697 8c PRAKTex STOCKHOLM 10-10-65 ,intyg HOW 4,4,4-5 6000
698 8c STH 18-2-70, Intyg HOW PRAKTEX 4,4-5, 4 1100
704 8d ARBOGA 12-11-66, PRAKT, intyg HOW 4,4,4 3900
705 8d 9 öre PRAKT ex WESTERÅS 4-7-65, intyg HOW 4,4,4 felfritt . F 7500 2200
856 13a AB ex, vackert stpl, lvht UPSALA 13-11-62 intyg Sjöman mkt gott ex 1800
859 13a STh 4-tur 20-11, rättv stpl på klipp, HOW 3,3,3, felfritt 1250
860 13a STH 19-9 6 TUR, felfri ,intyg Grenstedt 1200
883 14Bd KARLSBORG 5-1-72, LYXS intyg HOW praktex 4,4,5 1200
916 15a JÖNKÖPING 21-1-69, intyg Strandell, 425
933 15b2 17 öre lila i PRAKT ex ,ÅBY 9-10-67, intyg EH 4,4-5,3-4 2000
934 15b2 FRA SVERR(IG) 25-1-69, I BLÅ FÄRG, Intyg HOW 4,5,4. PRAKTEX. 2000
935 15b2 17ö rödakt. lila. DANSK NRs 24, PRAKT, granskad HOW "äkta , felfritt". 1250
936 15b2 FALKENBERG 18-12-68, PRAKTEX intyg Kaiser 900
937 15b2 MALMÖ 1-7-67, Intyg NS 3-4,3,4-5, lvht 900
951 15c YSTAD 29-5-69,prs ,liten 2:a st, intyg LN 3500
952 15c 17 öre grå MALMÖ 3-12-70, intyg HOW 3,3,3, mycket gott ex , kt 2600
953 15c UPSALA 31-1-71, Intyg NS 3,4,3 2600
967 16e TIERP 16-11-70 PR, intyg HOW 4,4,4-5 1100
1064 20b JÖNKÖPING 2-7-75, LYX intyg HOW 5,5,5 10000
1067 20b,var 6öre DIAMANTTANDAT MÄRKET ÄR TANDAT 2 GÅNGER, även kallat SÅGTANDAT . UNIK VARIANT PÅ 6 öre? Tidigare har den varit okänd på 6ö och endast ett fåtal kända på Rintyp y14 överhuvudtaget: Intyg HOW 2,3,2 felfritt gott ex stpl Göteborg 28-11-72 35000
1239 25b WESTERÅS 17-3-73, PR-LYXS, nära LYXcentr, ktspts , n.i. HOW. Svår nyans 3500
1787 37 ÖREBRO 21-12-78 , PRAKT stpl 1 Riksd. Intyg Sjöman felfritt 3,3,4 1500
2429 137 TINGSRYD 21-7-21, 10/2 ö Luftpost i 4block, mycket ovanligt på detta märke. Attest HOW 3(4X3)(4X3) MYCKET GOTT OBJEKT 750
2466 140Acxz 5 öre grön, typ I, tvåsid tandning med vm
linjer + KPV. stpl ...ÖPING 2-21 perfekt tandning som är mycket ovanligt Att: Norsten 2017. F 7500
2500
3947 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
3951 5c 24 skill, orangeaktigt röd tätt bottentryck, ostämplat rep ex. nyansintyg HOW. Nyansen är tidigare OKÄND i Facit som ostpl. Således en KLASSISK RARITET av Sveriges första frimärksutgåva. 30000
3954 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
3964 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
3968 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
3985 8d * praktex Intyg Sjöman 1500
3997 11av4 (*) intyg Sjöman 3,4,1, AB 800
3999 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
4020 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
4025 13N1 * intyg Sjöman gott ex 400
4039 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
4081 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
4631 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
9438 1II Corner margin copy 2 RBS WITH WATERMARK CROWN AND LETTERS IN left margin Thiele plate I No. 1 type 1 with a beautiful
distinct numeral canc. ”1”. Cert. Lasse Nielsen. VERY FINE. Very rare with margin watermark
10000
9439 1IIvar 2 RBS, PLATE II pos NO 100 WITH WIDE MARGINS AND LARGE PARTS OF WATERMARK LETTERS AND CORNER MARGIN ORNAMENT. A FANTASTIC MAYBY UNIQUE COPY. Cert. Möller VF-SUPERB copy. eXHIBITION PIECE! 15000
9879 3 2ö med Danmark 5ö nr 131 stpl THORSHAVN 19-1-19, 6-DAG, intyg Grönlund felfritt.. vackert brev. 1200
10118 6 4sk perf 12½ stpl EGIL)STADIR 25-1, lite tunn fläck men fantastisk tandning och centrering och perfekt utsende framifrån, sällsynt vacker. F 19.000 Ex Crafoord med certificat frn Craafoord collection. 2200
10143 9 * (*) almost *** 5 aur blue perf 14, VF, Certificate LN very fine copy 600
10502 174v1 ** 5aur "vita solstrålar" ,prakt, intyg Grönlund 600
10503 174v1 * 5aur "vita solstrålar" ,AB, intyg Grönl. 500
10860 2 10 kop bra marginaler, lätt stpl Helsingfors 4-9-57,Intyg L.N. Meget godt eks. 2750
10862 2 10 KOPEK praktex MED BLÄCKKRYSS, BREDA MARGINALER , F PR 5500 1400
10902 10 1 mark ser fin ut men säkerligen några förbättrade tänder. 700
11407 235-43II * 1928 Philatelistentage Antwerpen 5c-10Fr, overprint set. Rare set ! Photo Certificate M.Eichele "echt und einwandfrei" 1800
11809 5a PARMA 40c. 4 marg , looks VF, 2thin spots, certificate PF. 400
12796 22b 30kr. 1862 OFFENBURG 7. NOV ., 2 lightly bent co perfs. Cert Maria Brettl (2004). Mi 2400 Euro. Very Fine copy! Rare in this condition. 4500
13107 27a * 9 kr 1872, VF-SUPERB unused , signed and Certificate Diena. Mi2016 600 Euro 800
13270 19 DEUTSCH NEUGUINEA 5MK nicely canc HERBERTSHÖHE 30-9-03. Mi 600, cert Jäschke-Lantelme. 1750
14280 1 Brazil, 30 r on white paper, intermediate impression with a double split circle canc. Large margins. Cert. Sismondo. VF stamp 2400