ObjNr catno Beskrivning Startprice


Bilder på samlingar. Ofta är det både en mindre bild och senare en större bild av samma märken så man kan detaljstudera dem.
There is often both normal pictures and enlarged pictures of the same stamps of the lots.DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

SVERIGE OSTÄMPLAT *

3615 1b (*) 3sk 1-2.4.1 , 3skilling ,signerad Roumet, ser ostämplad ut men har 3 svarta prickar som kan vara stämpelfärgstänk. Det är oklart hur de "stänktes" dit. Säljes med denna beskrivning och avgör själv . Godtagbart till gott ex av ett sällsynt frimärke , en något nött ht. Vackert ex som bör platsa i en ostämplad samling. 5000
3616 2E2 * -*(*) 4sk nytryck 1868 i 6-block. ett ex hörn skada, ett ex obet kht, sällsynt objekt och delvis nära postfriskt. bar ostpl pga. svagt stadgat i tandningen. F 22.800:- + block 3000
3617 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
3618 3P * ,otandat provtryck till 3N4, nytryck 1885, Hörnmarg.ex, ,fräscht och vackert, tu.fl. 2000
3619 4E2 * 8sk eftertryck 2 1868, 3,3,4, fräscht 600
3620 5b (*) 24 sk äkta , men def F 70.000 2000
3621 5c 24 skill, orangeaktigt röd tätt bottentryck, ostämplat rep ex. nyansintyg HOW. Nyansen är tidigare OKÄND i Facit som ostpl. Således en KLASSISK RARITET av Sveriges första frimärksutgåva. 30000
3622 5E2 * 24SK Eftertryck 2 1868, vht, välc fräscht ex 600
3623 5E2 * 24sk eftertryck 2 1868, fräscht mycket gott ex 600
3624 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
3625 6a3 (*) 2,3,1, liten ålderfläck, F 5500 475
3626 6N1 * 3ö svart lokal Nytryck 1871, mkt fräsch 600
3627 6N1 (') svart lokal nytryck 1871, gott ex 2,3,1 400
3628 6N1 (*) Svart lokal NYTRYCK I, AB 400
3629 6N2 * Svart lokal NYTRYCK II 1885, gott ex 300
3630 7 * 7a?, 7b1(*), 7c2, 3 nyanser 500
3631 7-12N2 VAPEN NYTRYCK PÅ BLAD, ur handbok 250
3632 7a1 * 5 ö mörkgrön AB,3,3,3 .F 5000 1500
3633 7a1 * -(*) 5 ö mörkgrön felfritt ostpl ex 2,3,1. ,Tryckvar. 600
3634 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
3635 7b1 * 5ö fint ex 3,3,3 300
3636 7b1 (*) fint ex med 2 dubbeltänder 2,3,1 200
3637 7b2var (*) vitt streck mellan Ö, R 200
3638 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
3639 7c1 (*) 5ö gulgrön 1862-63, fräscht gott ex 2,3,1. F 7000 750
3640 7c2 * AB ex ,lvht 300
3641 7c2,v4 * fräscht AB ex 600
3642 7cvar * färgfläck på F(EM),kt 150
3643 7d * 5ö ljusgrön, PRAKT 600
3644 7d * 5ö ljusgrön, LYX centr 600
3645 7d (*) 5ö ljusgrön fint ostpl exrufftandad 250
3646 7d * bra 5 ö ljusgrön, 3,3,3 200
3647 7e1 * AB-PR F 1700+ 400
3648 7f *(*) 5ö i MKT fräscht AB ex, F 1600 400
3649 7f * 5ö vapen PRAKTEX 400
3650 7N1 * 5öre Nytryck 1885, AB-PR 275
3651 8 PRAKTex F 5000 1750
3652 8b * 30ö , AB-PR 150
3653 8c * AB-PR ex 800
3654 8c (*) 9ö gott ex 2,3,1 lvht 500
3655 8d * praktex Intyg Sjöman 1500
3656 8d * 9ö praktex , 4,4,4 1500
3657 8d (*) 9ö LYX-PRcentr mycket gott ex. 900
3658 8d * AB ex , lvht 700
3659 9c1 * 12ö bra AB ex , lvht 300
3660 9c1 * 12ö fäscht, obet ppr rest baksid 200
3661 9c2 * 12ö litet skruvavtryck, mycket gott ex 300
3662 9c3 * AB-PR 500
3663 9c3 * 12ö vapen, AB 3,3,3 225
3664 9g (*) 12ö grönblå, prc, 3,4,1, F 4000 500
3665 10g * fräscht AB ex,F6000 1900
3666 10i (*) 24ö orange gulakt. ppr, 2,3,1 600
3667 11av4 (*) intyg Sjöman 3,4,1, AB 800
3668 11h * 30ö chokladbrun , mycket gott ex 700
3669 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
3670 11N * AB ,3,3,3 200
3671 11N1 * 30ö nytryck 1885 AB 200
3672 11N1 * 30öre Nytryck 1885, AB 175
3673 12 * 50 öre vapen , mycket gott ex 500
3674 12a * AB ex ,very fine. F 6000 1500
3675 12a (*) 50ö PRc, KARTONG papper, ngt avtrubbad ht, fräsch fin färg 600
3676 12d *- (*)pr-lyxc. ngt kht 450
3677 12f1 * 50ö, fint ex, 3,3,3 900
3678 12f2 * mkt fräscht , felcentr. ex F4800 400
3679 12g2 * ABcentr ,ktspts,4800 500
3680 12h * 50ö mkt fräsch, AB ex 1100
3681 12N1 * 50ö nytryck 1885, PR , 4,4,4, EF 340
3682 12N1 * 50 öre Nytryck 1885, PR 275
3683 12N1 * 50 öre , AB ex 200
3684 13 * MKT gott ex 3,3,3, ngn kt 800
3685 13a * 3ö lokal, tryckvar färgfläck ned hö, AB 650
3686 13b (*) brun lokal 2,3,1,gott ex 600
3687 13b (*) välc. gott ex ,2,3,1 600
3688 13b (*) 3 ö brun fräscht gott ex 2,3,1 500
3689 13b (*) 3ö BRUN LOKAL 2,3,1, F 5000 500
3690 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
3691 13N1 * Brun lokal NYTRYCK I 1871, bra AB 500
3692 13N1 (*) 3ö brun perf 14 nytryck, prc, 3,4-5,1 450
3693 13N1 * 3ö brun perf 14 nytryck, AB, 3,3,4 425
3694 13N1 *-(*), ktspts, restgummi 400
3695 13N1 * intyg Sjöman gott ex 400
3696 13N2 * Brun lokal NYTRYCK II 1885, bra AB 400
3697 14Ab (*) fräsch 3ö typ 1, gott ex 2,2,1 500
3698 14B * fräscht AB ex 225
3699 14Bc1 * 3ö fint ex F 2200 300
3700 14Bc1 * AB-PR 250
3701 14Bd (*) PR-LYXcentr , 3,4,1 200
3702 14Bdv2 * 3Ö HUVUDTYP III, AB-PRc, gummive. 250
3703 14Bg * AB ex 200
3704 14Bg,var * 3ö var brunt streck vid Ö, 3,3,3 300
3705 14Bh (*) 3ö PRC, 3,4,1 200
3706 14Bv2 * TYP III, kht, F 1000 125
3707 14Bvar * kraftigt felperforerad 200
3708 14N1 * 3ö nytryck t 13, kht 100
3709 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
3710 15b2 * 17 öre utsökt fräscht ex AB-PR ex ,F 97 5500:- 1900
3711 16e * - (*) AB-PR centr, restgummi, fräscht 300
3712 16N1 * 20ö nytryck 1885, AB , 3,3,4, VF 275
3713 17b *(*) 3ö gulbrun ,4-block 2,2,4, F 3750 350
3714 17b * fräscht 3ö gulbrun 100
3715 17g * 3ö ngt intorkt gummi, men PRc fräscht 150
3716 17gv5 (*) 3ö snedc, kartongppr, mkt sudd tryck 100
3717 19 * 5ö enormt fräscht AB ex 1000
3718 19a * 5ö fräscht ex 400
3719 19a * 5ö fint ex , svagt tu fl 400
3720 19a (*) prc 5ö 3,4,1 400
3721 19b * fint AB ex 800
3722 19b * AB ,ngt genomträng. gummi 500
3723 19b (*) 3,4,1, prc 450
3724 19c * praktcentr, kt, fräscht 350
3725 19d * fräscht AB ex 900
3726 19f,v2 (*) 5ö skugg siffra 400
3727 19fv5 * 5ö skuggad 5, fräscht ex F 4000 500
3728 19h (*) mkt fräscht AB ex 3,3,3-4 850
3729 20a 6 ö gott ostpl ex av svåra första nyansen, 2,3,1, F 7500 1500
3730 20b * 6ö 1,3,3, mycket fräscht ex 325
3731 20d * AB ex, lvht 700
3732 20g * 6 öre grå. Ostämplat exemplar av en ovanlig nyans. 3, 3, 3 F 9000 1200
3733 20j (*) bra AB centr 600
3734 20j * 6ö sign Sjöman , 3,3,3 mkt gott ex 500
3735 20j (*) 6ö blåaktigt lila, praktcentr 3,4,1 500
3736 20j (*) 6ö blåaktigt lila, i par F 7000 400
3737 20j,v3 * 6ö mkt fräscht, färglinje omg. minimal genomlysande punkt 375
3738 20k (*) 6ö fräscht gott ex, 2,3,1 450
3739 20k (*) AB centr F 3000 375
3740 21 * 12ö t 14, Ab 350
3741 21 (*) 3,4,1, prc. 250
3742 21 * 12Ö FRÄSCHT OSTPL EX 250
3743 21g (*) 12ö grönakt blå 2,3,1 350
3744 21k * 12ö ringtyp t 14 fräsch nära ** 300
3745 21k (*) 12ö t14 , fräscht gott ex, 2,3,1 250
3746 21k (*) 12ö blå-ljusblå 3,4,1 250
3747 21m (*) 12ö mkt fräscht ex 300
3748 21o * 12ö skarpt tryck, 2,33 , kt 200
3749 24
(*) 24Ö ("GRÖNAKTIGT GUL CITRON) ingen färggaranti pga. något ofräsch med svag rostfläck ned vä. felfri annars av svåra 24ö ostämplad 1000
3750 24d (*) 24ö LYX centr. fantastiskt vackert, minimal rispa (förtunning) på baksidan 1400
3751 24d * 24ö LYXcentr, ngt fuktskadad gummering 1200
3752 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
3753 25i * 30ö, kt fräscht ex , mycket gott ex 3,3,4 1200
3754 27c * 1 RIKSDALER, MYCKET FRÄSCHT VÄLCENTRERAT EX CA ½ a märket med fin orginal gummi . 1800
3755 27c (*) 1 RIKSDALER praktcentr. 3,4,1 1400
3756 27d * 1 riksdaler fräscht ex 2, 1, 3 900
3757 28avar (*) vit streck i 3, svår nyans 250
3758 28e **/*3ö orangebrun, 4-block, AB, fräscht 400
3759 28e * 3ö orangebrun, bra AB 150
3760 28h * 3Ö , AB 120
3761 29 * mkt fräscht AB ex 300
3762 29b * fräscht AB ex 300
3763 29d * 4ö grå mjukt ppr, LYX , (PR f 3000) 1000
3764 29e * PRc., 2 lvhht. säreget ljusgrå 300
3765 30e,var (*) 5ö variant utflutet tryck, mkt fräscht 700
3766 30j * 5Ö GULAKT GRÖN, svår nyans F 4000 400
3767 30j (*) 5ö gulgrön slätt tryck, mkt sällsynt 300
3768 30k *(*) 5ö grön, nära ** mkt fin 300
3769 30k * 5ö AB 225
3770 30v2 *(*) 5ö TYDLIGT SPEGELTRYCK 300
3771 31 * 6ö mkt fräscht AB 3,3,4 200
3772 31b * 6Ö FRÄSCHT EX av svår nyans 300
3773 31b * ostpl AB , 3,3,3 200
3774 31b (*) 6ö 200
3775 31c * 6Ö FRÄSCHT EX 300
3776 31c *(*) nära ** 6ö ringtyp t 13, fräscht nyans F 2500 250
3777 31e 6ö PRAKTex 600
3778 31e * 6ö grålila, AB-PR 300
3779 31e * 6ö grålila, fräscht ex 3,3,3 225
3780 31e (*) Prakt centrerat fräscht ex 200
3781 31ev3 * 6ö grålila skugg siffra, kt 150
3782 31g * 6ö AB F 1300 300
3783 31g (*) 6ö prakt centr fräscht ex 200
3784 31g (*) 6ö blåakt lila, 2,3,1 175
3785 31i *(*) 6Ö RÖDLILA mjukt ppr, fint ex sv svår nyans 500
3786 31j * 6ö , AB-PRAKT 300
3787 31j * 6ö fint AB 225
3788 31j * 6ö blåakt lila, prc , lvht 220
3789 31k **/* 6ö rödakt lila, 4-BLOCK, fräscht BA, centr nedåt, F ca 8000 800
3790 31k,v2 * 6ö fint fräscht AB , spegeltryck 450
3791 31v3 * 6ö skugg sifra, fräsch AB 250
3792 32 * 12ö ringtyp T 13 prakt 150
3793 32bv5 * AB 100
3794 32bvar * skruvavtryck, AB 90
3795 32g *12ö BLÅ 4-BLOCK , AB, ngr sär tänder 250
3796 32h (*) Pr-lyxc. AB ex 100
3797 32v4 * 12ö LYXc. extremt starkt spegeltryck 350
3798 32v4 (*) 12ö KRAFTIGT SPEGELTRYCK 200
3799 33 * 20 ö Färgstarkt, vht, gott ex 270
3800 33 * 20ö orangeröd, fräscht ex 250
3801 33a * LYXc 700
3802 33a * bra AB ex , F 2200 500
3803 33b * 20ö PRAKTex förutom ktspts ,Ab F-97 2400 500
3804 33b * 20 Ö AB-PRC, fint ex F 2400 475
3805 33b * ab 3,3,3 400
3806 33b * 20ö mycket fräscht AB ex, 3,3,4 275
3807 33c * hög färg. ft. F 2400 140
3808 33e * 20ö 4-BLOCK, Fräscht AB-BA, F 10000 1250
3809 33e * 20Ö RÖD mjukt ppr, AB-PR 400
3810 33e *(*) 20ö t 13 mjukt ppr , mkt fräscht 300
3811 33e * pr-lyxc. liten tu fl 250
3812 33f * 20ö AB ex 375
3813 33v1 (*) nytyck Tretio/20 1978 150
3814 33V1F (*) TRETIO/20ö SFF TRYCK 1978 200
3815 34 *(*) 24ö LYX 4-block, F ca 4500 800
3816 34 * 24ö 4-BLOCK, Fräscht AB, F 2500 400
3817 34 * 24Ö I 4 OLIKA NYANSER, c,g,j,k 300
3818 34 * 24ö PRAKTEX 200
3819 34 * 24ö AB-PR 175
3820 34gv3 * AB var . färglinje 200
3821 34gvar * randigt papper,Ab ex 200
3822 34h * Randigt papper, 24 öre 200
3823 35i * 30ö AB- PRAKTEX 900
3824 36d * 50ö AB- PRAKTEX, bättre nyans 800
3825 39a * Praktex 600
3826 39a fräscht PR centr ex 500
3827 39a * 10ÖBOKTRYCK, mycket gott ex 3,3,4 200
3828 39b * PRAKT 700
3829 39b * 10ö Boktr rödkarmin, PRAKT 2300 600
3830 39c * AB-PR 600
3831 41cv3 *(*) 3ö par skuggad siffra 100
3832 42 * 4-block bra AB F 960 250
3833 42 * 4ö 3st praktc. ex i olika färgstyrkor 125
3834 42d *(*) 4Ö PR-LYX F400 60
3835 43 * AB 150
3836 43c * bra AB ex 150
3837 43e (*) 5ö smaragdgrön, svår nyans 100
3838 44a * prakt 100
3839 44b * 6ö prakt 75
3840 44b * 6ö ringtyp ph LYX 75
3841 44b * 6ö ringtyp ph PR-LYX 50
3842 44b,c,var * 2 ex båda med rambrott 100
3843 44c * LYX 120
3844 44c * 6ö ph, prakt 90
3845 44cv4 * prakt 150
3846 45 *(*) 10ö Oscar Boktryck vackert 6-block i PRAKT centrering. M F ca 5000CKET FINT. 1000
3847 45 * PR-LYX 500
3848 45 * 10 ö Oscar Boktr. LYXc 400
3849 45 * OSCAR 10Ö med PH, AB 120
3850 45b * praktex 500
3851 45b * AB ex centr ned. 150
3852 45c * 10ö med PH, LYX 325
3853 45c * 10ÖBOKTRYCK PH, PR-LYXc fint ex 200
3854 45d * 10ÖBOKTRYCK PH, PRAKT 4,4,4 200
3855 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT 175
3856 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT, obet gumve 150
3857 46 * bra AB ex 250
3858 47 * pr-lyx centr 500
3859 47 * AB ex 500
3860 47 * 30Ö AB-PR 450
3861 47 * bra AB ex, F 1500 275
3862 47d * 30 ö PH, AB 300
3863 48 * AB ex 300
3864 48a * 50Ö PH karminrosa, PR-LYX 900
3865 48b *(*) vc AB 350
3866 48d * 50 ö PH, AB-PR 300
3867 48e * 50ö bra AB 350
3868 49 * 1KR RINGTYP MED ph, FÄSCHT EX 100
3869 49a * 1kr AB , 3,3,4 , centr hö F 750 150
3870 50b * ab-pr ngt förskjutet påtryck 50
3871 52a * svår nyans 200
3872 52c * prakt 4-block 175
3873 52c,v1 * 5ö blågrön, vågr. otandat par, AB-PR 500
3874 52c,v1 * 5ö blågrön, otandat marginalex, PR 275
3875 52c,v2 * 5ö blågrön, spegeltryck 100
3876 52cv1 * F 700 225
3877 52f * 5 ö ljusgrön, praktex svår nyans 250
3878 52fvm1 * 2ktt ,R5 i facit 500
3879 54bvm1 * svår nyans F 900+ 425
3880 54d prakt 100
3881 54v2 * prakt, spegeltryck 75
3882 55 * 15Ö OSCAR LYX 200
3883 55 * lyx 150
3884 55vm2 AB-PR vm 2 kronor 125
3885 56aiVM * 20Ö OSCAR TYP1 OMV VM , f 1800 200
3886 56v1 * 20Ö OTANDAT EX, PRAKT 150
3887 57 * PRAKT 25ö 150
3888 57 * 25Ö OSCAR PRAKT 4,4,4 100
3889 57c * LYX F 400+50% 200
3890 57c *(*) 25ö prakt 170
3891 57e AB , svår nyans F 900 250
3892 57vm * 4-block där varje märke har vm delar av 4 st KRONOR, RARITET 5000
3893 57vm1,2 * 25ö 2 st omv vm 100
3894 57vm2 * AB 175
3895 57vm2 * lyx centr. 175
3896 58 * LYX 225
3897 58 *(*) pr-lyx 225
3898 58 * 30Ö lyx 200
3899 58 * prakt 175
3900 58 * AB-pr 150
3901 58b * LYX 225
3902 58var * prakt ex med lodräta streck genom kinden 300
3903 59d * LYX F 1000+ 250
3904 59d * 50Ö lyx 250
3905 60 *8*) 1 kr ostpl PR-LYX 450
3906 60 AB F 1300 * 300
3907 60v5 *(*) 1KR förskjutet huvud, PR-LYX 350
3908 60v7 * förskj. Huvud F2500,kht 250
3909 61v1 *(*) otandat 4-block, pr 400
3910 61v1 * 1ö otandat marginal Lyx ex 175
3911 61v4 * 4-block AB F1200 300
3912 61v4 * förskj. siffra 100
3913 65 * LYX, pr F 3000 975
3914 67 * pr-lyx 100
3915 67var * 25ö plåtspricka i ögat,AB 500
3916 75P (*) otandat prov 5ö brunröd på gult ppr 300
3917 77 *(*) 1 krona , PR-LYX 250
3918 77vm1 * omv vm AB F 900 300
3919 77vm1 * AB-PR 225
3920 77vm2 * 1KR , 2VM I HÖJDLED, F 900, AB 250
3921 84P (*) OTANDAT SLUTPROV 150
3922 85 * 20Ö BLÅ, LYX 4 block 125
3923 88a * 30Ö MÖRKBRUN, lyx 100
3924 88a * 30Ö MÖRKBRUN, PR-LYX 50
3925 91 50ö , ostpl LYX 300
3926 96 * 1 kr utan vm kpv PR-LYX F ca 1900 300
3927 100v2 12/25ö starkt förskj. påtryck 125
3928 102v * 27 på 65, förskjutet påtryck 300
3929 102v * förskjutet påtryck 300
3930 105-114A * Landstorm 1, Påtryck på ORGINAL,kpl ,20ö def övriga mycket bra ex 900
3931 105-14 *(*) utvald pr-lyx serie 150
3932 115-25 * Landstorm II kpl, AB kval 1400
3933 119 * lyx 250
3934 119 * prakt 5 på 12ö 175
3935 124 * 10+10/ 1KR, LYX centrerat fräscht ex 600
3936 126-35 * PR-LYX SERIE 150
3937 137v2 *(*) 20/2ö punkt mellan 2-0, PRAKT 75
3938 137v3 * 20/2ö punkt mellan O o S på hö ex 150
3939 137v4 * tryckvar. 60
3940 137v4 * tryckvar. 60
3941 138v3 * vä ex en 5 skadad, prc, litet dragspel 150
3942 138vm * 50/ 4ö vm krona , sign Strandell 400
3943 140A * LYX, 5ö grön typ I 50
3944 141Abz * 5ö brunröd typ1 vm KPV upptill., LYX 250
3945 141b *(*) 5ö brunröd typ1 , LYX 190
3946 141bz * bra AB ex F 600 175
3947 142Ac *(*) 5ö brunröd, B ppr, AB ex, F 900 200
3948 142Acc * 5ö brunröd, omv linje, Prakt 100
3949 142Acxz *(*) SUPERB 200
3950 142Acxz *(*) 5ö brunröd vm linje + KPV, LYX 125
3951 142Ea *(*) -** 5ö brunröd t 13 A1, PR-LYX 1100
3952 142Ea * 5 ö brunröd t 13, PRAKT , F 3500+ 1000
3953 142Ea *(*) 5Ö brun t 13 , A1 ppr, AB 850
3954 143Abz * PRAKT 1600
3955 143Acz * 5ö omv linje + KPV, SUPER LYX 1000
3956 143Acz * LYX omv linje+kpv 400
3957 143Acz * 5ö grön omv linjer+ KPV, AB , svår 340
3958 143Cb * LYX 100
3959 144Aa * 10Ö GRÖN LEJON AGRY, LYX 100
3960 144Ab 10ö grön , A1, LYX 110
3961 144Abz 10ö grön , vm KPV, AB-PRAKT 160
3962 144Acc * LYX 125
3963 144Cbz * 10ö 4-sid, VM KPV, PRAKT 350
3964 144Ccx * superb 250
3965 144Ccx * PRAKT 175
3966 144Ccx * 10ö grön 4-sidig, PRAKT 150
3967 144Ccxz * PRAKT,linje+kpv , mkt svårt 375
3968 144Ecxz * lyx 400
3969 145C *(*) 10 ö lejon violett typ1 4 sid PR-Lyx 20
3970 145Ea * lyx 10ö t 13 90
3971 146Ca * 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR 120
3972 146Ea * prakt 50
3973 146Eb * 10ö extremt svartakt violet SUPERB 200
3974 147 * A2 PPR PRAKT 50
3975 148Ac * a1 ppr 30ö, LYX 175
3976 148Ac * 30ö A1 ppr, prakt 100
3977 148Acxz * 30ö LYX 200
3978 148Acxz * praktex KPV+linjer 150
3979 148C * PRAKcentr. 150
3980 148C * 30ö 4-sid, PR-LYX 100
3981 149Ab * LYX 175
3982 149Abz *(*) 10ö LYX, vm KPV 160
3983 149Ac *(*) 10ö LYX 125
3984 149Ac * 10ö B ppr, NÄRA LYX 100
3985 151Aa * 20ö en Face ultramarinblå på AGRG , sällsynt märke med attest Norsten 1200
3986 151Ac * felperf, 2mm andra märke 100
3987 151Ae * par AGRY, ett ex med variant färgad panna ,sällsynt F 7600 2000
3988 151C * superb 125
3989 151C * pr-lyx 20ö En Face 100
3990 151Cbz * superb 250
3991 151Cbz * 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 175
3992 151Ccx (*) vm våglinjer, sign Sjöman, men falskt 1000
3993 152Acx * LYX vm linjer , svårt 700
3994 152Acx * 20ö G II A. vm linjer, PRAKT 400
3995 152Acx * AB F 950 200
3996 153c * prakt , ljus violett 90
3997 154 * 110ö G Vasa, LYX 300
3998 154b * pr-lyxc. 175
3999 155a * 140ö G.Vasa ,Agrg, AB 375
4000 155bz * 140Ö PR-LYX 200
4001 156a * prakt 35ö typ 1 125
4002 156cx * 35ö vm linjer, LYX 250
4003 156cx * , 35ö vm linjer ,AB, 140
4004 156cxz * LYX, 35ö linje + KPV 850
4005 156cxz * 35ö typ 1 vm linje+KPV, PR-LYX 500
4006 157 * 35 ö orange typ 2, LYX 200
4007 157 * LYX 175
4008 158 * LYX 40ö typ 1 225
4009 158 *(*) LYX 200
4010 158 * 40ö prakt-lyx 190
4011 159b * 40ö svartakt. olivgrön, LYX 300
4012 160 * 45ö LYX 290
4013 160 * prakt 225
4014 160 * PRAKT 45ö typ 1 200
4015 160 45 ö typ 1 prakt * 200
4016 160 * 45 ö typ 1, PR-LYX 200
4017 162a * 60ö postemblem a1+a2 ppr, PR-LYX 200
4018 162a * 60ö postemblem A1,PR 90
4019 162cx * mkt bra ex 60ö med linjer 275
4020 162cx * 60ö postemblem vm cx, AB 150
4021 163a * 60ö typ 2 prakt- lyx 275
4022 163a * 60ö typ 2, LYX 200
4023 163a * 60ö postemblem TYP2 , A2 ppr, Pr-Lyx 175
4024 163b '(*) 60öA3,LYX F 1400++ 500
4025 165bz * prakt 90
4026 165cc * 80ö omv linjer, PR-LYX 50
4027 165cxz * 85ö PR-LYX linjer+ KPV 150
4028 165cz * 80ö LYX 100
4029 165v * 85ö PLÅTSPRICKA, PR-LYX 150
4030 166var * 85ö plåtspricka LYX 200
4031 166var * plåtspricka 100
4032 167a * 90ö LYX, A2 PPR 300
4033 167a * lyx 90ö 250
4034 167a * prakt 200
4035 167b * 90öre vitt ppr,lyxc 550
4036 167b * 90ö blå vitt ppr, LYX 550
4037 167b * pr-lyx 90 ö vitt ppr 450
4038 167c * 90ö skifferblå A3ppr, PR-LYX, 400
4039 167c * skifferblå, bra AB 250
4040 171* 120ö svart, LYX centr, superb 250
4041 171a * 120ö,A2 ppr, högsta LYX 300
4042 171a * 120ö svart, PR-LYX 200
4043 171a 120ö svart, PR-LYX A2 ppr 200
4044 175Cb * 15ö 4-s ,PR-LYX 300
4045 176C * AB 4-block, F 900 200
4046 177Ac1 * 15ö röd provppr, PRAKT 175
4047 177C * prakt 90
4048 177Ca * lyx 125
4049 177Cc *(*) 15ö röd 4-sid, A3 ppr, LYX 150
4050 179Ab * 20ö violett svåra AGRG pappret 125
4051 184 *(*) 25ö orange superb 200
4052 186a * 30ö brun LYX 125
4053 186avar * extra högt märke 100
4054 186c * G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 900
4055 186c * 30ö vitt ppr, PR-LYX 850
4056 187a * A2 ppr 35ö, PR-LYX 200
4057 187b * 35Ö RENT TRYCK, prakt 150
4058 189 * 40ö grön typ 1 LYX 175
4059 189a * 40ö grön typ1 Högsta LYX 200
4060 189a * prakt, A1 175
4061 189b * A2 ppr, pr-lyx 200
4062 189b * A2ppr, prakt 175
4063 190b * 40Ö vitt ppr, PRAKT, F 500+ 110
4064 191 * 45ö brun GV profil vä. LYX 150
4065 191 * 45 ö brun, PR-LYX 150
4066 192a *(*) prakt 175
4067 192b *(*) LYX 50ö grå A2 papper 200
4068 195 * LYX 45
4069 196-207 * 5-80 öre fin kval. mest PRc. 500
4070 196-207 * Kongress 5ö-80ö, AB-PR, F 3000 500
4071 196-207 * 5-80ö KONGRESS PRAKT, F ca 2235+ 500
4072 196-208 * KONGRESS 5Ö-5KR , bra tandning 800
4073 196-210 * KONGRESS KPL SERIE I BRA KVALITET 1500
4074 197cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
4075 197cxz 10 ö vm linjer + KPV, LYX 400
4076 199 * LYX 4-block 200
4077 199 * SUPERBT, högsta LYX 100
4078 201 * 30ö högsta LYX 110
4079 201b * LYX grönblå 375
4080 201b * 30ö grönblå praktex 300
4081 203 * 40 ö Kongress LYX 150
4082 203 * LYX 40 öre 140
4083 204 * pr-lyx 140
4084 205 * prakt 50ö 175
4085 206 * 60 öre LYXc. 200
4086 207 * 80ö LYX 200
4087 207 * 80Ö KONGRESS, PR-LYX 125
4088 208 * 1 KR PR-LYX 325
4089 208 * 1 KR lyx 300
4090 208 *(*) 1 KR , AB-PR 200
4091 209 * bra AB ex 550
4092 210 * 5kr Kongress, PR 1100
4093 210 * 5 KR PRAKT ex 1000
4094 210 * bra AB ex 900
4095 210 * 5 kr Kongress Ab perfekt tandn 800
4096 211-225 * UPU kpl serie i ovanligt fin tandning 1200
4097 211-25 * FÖRENINGEN KPL VÄLCENTR. SERIE ,flera prakt 1750
4098 212cx *(*) 10ö linje, LYX 150
4099 212cx *(*) 10ö linje,PR 120
4100 212cx * LYX 100
4101 212cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
4102 214 * pr-lyx 100
4103 215 * Superb 25ö 150
4104 215 * 25ö UPU , PRAKT 60
4105 216 * 30ö LYX 125
4106 216b *(*) 30ö Grönblå, LYX 400
4107 216b * 30ö grönblå , bra AB,800 225
4108 216b * 30ö grönblå, AB , F 800 175
4109 218 * LYX 175
4110 218 * 40 ö , LYX 100
4111 220 * 50ö UPU , LYX 175
4112 220var * 50ö extra långt ex, ovanl. 500
4113 221 * 60 ö , prakt 200
4114 221 *(*) 60ö LYX 200
4115 221 * 60ö , PR-LYX 175
4116 222 * 80ö , LYX 175
4117 223 * LYX 375
4118 223 * 1 kr 1924, prakt 275
4119 223-225 * 1,2,5 KR UPU, BRA AB 900
4120 223-25 * 1-5 kr perfekt tandning 1500
4121 223-25 * 1, 2, 5 kr bra tandning 600
4122 224 * 2KR, bra AB , fin tandn 400
4123 224 * prakt centr 350
4124 224 * 2 KR FÖRENINGEN bra ex 275
4125 225 * 5 kr UPU pr-lyx 1000
4126 225 * 5KR, LYX 1000
4127 225 * Pr-lyxc. 900
4128 225 * 5KR UPU lyx 800
4129 225 * 5 kr bra AB ex 2800 700
4130 225 * 5KR , PRAKT 700
4131 225 * AB-PRc. 600
4132 226-30v (*) Makuleras F 800 för (*) 300
4133 233a * 5kr slottet LYX 425
4134 233b * 5 kr gröna slottet , vitt ppr, SUPERB 900
4135 233b * prakt 700
4136 233b * AB , F 1700 500
4137 233b * 5KR slottet, vitt papper, PR-LYX 500
4138 235v * 15ö 4-sid, FLAMMA 100
4139 238 * prakt 100
4140 246-57 * prakt serie 250
4141 246-57 * kpl mkt bra serie 200
4142 259B1PI * 10ö Swedenborg streck över vä 10 100
4143 266BC * LYX 4-block 200
4144 266BC,CB *(*) 5 ö , 2 par 100
4145 266BC,CB *(*) 5Ö G.V. 80 ÅR, 2 PRAKTPAR 100
4146 266CB nästan **, obet fl i gummit 80
4147 267BC CB, * 2 st 4-block 350
4148 267bc-cb * 15ö G.V. 80 ÅR, 2 par 150
4149 267CB * LYXpar 125
4150 273Cv * par med 4 märkesbilder på båda 400
4151 273v1 * perf. genom märkesbilden 100
4152 300v1 (*) flourescens, 1,40 kr 200
4153 318BC * Ling 5ö , 3+4s par, Prakt 75
4154 318BC,CB *(*) 5Ö LING, 2 OLIKA PRAKTPAR 100
4155 320B2 LYX F 440 100
4156 321BC+ CB * Linné 2 par 300
4157 321BC * Linne 3+4s prakt par 250
4158 321BC * 15l Linné bra par 150
4159 321bc,cb * Linné 3+4,4+3s par,prakt 400
4160 321bc,cb * 2 par Linné 300
4161 321bc,cb * LINNÉ 2 BRA PAR 300
4162 321CB * Linné 4+3s par 150
4163 324BC * prakt 150
4164 324BC *(*) Bellman 3+4s LYX par 125
4165 324CB * prakt 4- block 250
4166 332ba otandat vä+hö F2800x,4=1040 200
4167 332C * PRAKT 75
4168 332CB * 5kr slottet fint par 350
4169 337C * 4 SID SVAN, LYX 60


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
4170 1 ** 1ö t 14, AB-PRcentr, lvht, 3,3,5 400
4171 1 * 1ö , LYX centr fint ex 300
4172 1 * 3ö 4 nyansskiftningar 2st (*) 300
4173 1a (*) 3ö prc 3,4,1 125
4174 1b 4-bl AB F 2500 400
4175 1b * Lyxcentr 250
4176 2 (*) 4ö t 14, 2,3,1 250
4177 3 * 5ö T14, LYX fräscht ex 500
4178 3 * helfräscht AB ex 300
4179 3 (*) 5ö t 14, gott ex 2,3-4,1 150
4180 3a * 5 ö , PRAKT 325
4181 3a * 5ö fräscht AB-PRAKTex 250
4182 3c * 5Ö PRAKT 300
4183 3c * 5ö T 14 fräscht AB ex 200
4184 3d * 5ö mkt bra AB ex 300
4185 4 (*) 6ö t 14, mycket gott ex 3,4,1 300
4186 4a *(*) Lyxc nära **, 6öre 600
4187 4a * 6ö intyg NS 3,3,3 400
4188 4a * 6ö praktcentr ,gummive 250
4189 4a * 6ö AB-PRcentr, liten tu fl. mkt fräsch 250
4190 4c * grå fräscht,obet böjt hörn 500
4191 4d * 6ö mkt fräscht Ab ex, F1900 550
4192 4d * 6ö blåakt violet, fräscht AB ex 400
4193 4d *(*) 6ö stora tj t 14, fräscht ex , ab-praktc 250
4194 4e * AB-PRAKT, F 1900 600
4195 4e *(*) 6ö mkt fräscht AB ex 575
4196 4e *(*) ABcentr, obet nött tand 300
4197 4f * mkt fräscht AB ex 650
4198 4f * 6ö lila PRAKTEX, F 3300 400
4199 4f * 6ö FRÄSCHT AB ex 350
4200 4g * 6ö LYX centr PRAKT EX, 650
4201 4g * AB ex ,lvht 300
4202 4gv2 * 6ö LYX utseende, tu prick 400
4203 4h * 6ö AB-PRC, lodr veck, fräscht 225
4204 5 (*) 12ö gott ostpl ex 180
4205 5a (*) 12ö praktcentr 3,4,1 250
4206 6 (*) 20Ö RÖD omgummerad, (F 8500) 700
4207 6a (*) 20ö finfärg, felfritt gott ex 2,3,1 1000
4208 6d * 20ö tjänste T 114, fräscht ex centr vä. F 8500 700
4209 7 *(*) 24ö t 14, troligen omgummerat gott ex, 2,3,1 1000
4210 7 (*) 24Ö gulorange troligen omgummerad, (F 8500), svagt tunn fl, 1,4,1 godtagbart ex 700
4211 7a (*) 24ö fräscht ex med mycket svag nötning i pappret på baksidan, 1,3,1 godtagvbart vackert ex. F 2018 8500 750
4212 8 * 30ö PRAKT 1000
4213 8 * 30 öre mkt fräscht AB 750
4214 8 (*) 30ö mörkbrun PR-LYX centr 3,4-5,1 400
4215 8 * 30ö t 14, mycket gott ex 300
4216 8d * 30ö t 14, ab-prc mycket gott ex, 3,3,4 500
4217 8e (*) 30ö got ex, 2,3,1 , 350
4218 9a * 50ö, violetaktigt karmin, PR-LYXcentr ivht, 3-4, 4-5, 3 600
4219 15b * pr-lyx 120
4220 15b * PRAKT 6ö F 300 100
4221 15c * 6ö rödlila, AB-PR 90
4222 16A * 10ö typ1 , LYX 300
4223 17 *(*) prakt F 550 200
4224 17cvar spegeltryck, fräscht Ab 200
4225 17var * 12ö Prakt, 5 rambrott F 97. 600 200
4226 18 * pr-lyx 20ö röd, F 97 1900 600
4227 18 * 20ö röd t 13, pr-lyxcentr 400
4228 18 * 20ö t 13, prakt centr 300
4229 18b * 20ö fint ab ex 400
4230 18e * 20ö AB-PR 400
4231 18e * mkt fräscht Ab ex 20ö 250
4232 18f * 20ö fräscht fint AB ex 350
4233 18f * 20ö röd gulakt. ppr, bra AB 325
4234 18fv2 * 20 ö röd , bruten linje över go, bra AB 600
4235 18g * 20ö PR-LYX 700
4236 18g * 20ö röd, fräscht PRAKTEX, F 2100 450
4237 18g * 20ö röd, AB-PR mkt fräscht 450
4238 18g * 20Ö RÖD PRAKT F2600 450
4239 18g * 20Ö RÖD mycket gott ex 300
4240 19 * 20ö LYX CENTR 30
4241 19c * 20ö LYX 40
4242 20c * 24ö Prakt, F 800 225
4243 20d * 24ö gul praktex 200
4244 20dv1 * 20ö gul Ä saknas, Prakt,F 1000 300
4245 20f *(*) , 24ö olivaktigt gul LYX SUPERB 250
4246 20v2 * var. skadat i 225
4247 21 * 30ö LYX CENTR 80
4248 22A * 50ö röd , PR-LYX 450
4249 22A * prc fräscht ex 300
4250 22A * 50 ö TYP 1 AB, 3,3,4 sällsynt fräscht 200
4251 22Ac * 50 ö röd, AB, F 1200 275
4252 22Ac * 50ö rosa, , PR-LYX c , ktspts 200
4253 22Ag * helfräscht AB 300
4254 22Ag * 50ö mkt fräscht AB ex 300
4255 22Av2 * AB 350
4256 24Ae * 1 kr typ 1fräscht mycket gott ex F 5000 650
4257 25 * starkt spegeltryck 125
4258 25a,var * 10/12ö var ÖPE def R , prcentr 100
4259 25b * 10/12ö matt ljusblå, LYX 90
4260 25bvar * /** 4BL pos 1 var öppen 0 i 10, AB-PR 125
4261 25v3 * "ÖKE" AB 75
4262 25v4 * F 150 75
4263 25var 10/12ö färgfläck i skölden , ovanlig var 125
4264 25var * påtryck på Tj17v3, pr 100
4265 26av3 *(*) AB , I = 2 prickar, 300 100
4266 26av3 * i = två prickar, AB 90
4267 26b,v3 * 10/24ö, 4-BL pos1 v3 LYXc, AB-PR,820 175
4268 26b,var * 2 ex båda brott på V i SVerige, AB 125
4269 26b,var * 10/24ö, brott på o i tio, PR 100
4270 26v3 * AB F 300+ 100
4271 26v3 *(*) i = 2 prickar, PRAKT , F 400++ 100
4272 32 *(*) 10ö vm krona, PR-LYX 50
4273 34g * 24ö orange mjukt ppr , PR-LYXC 200
4274 36 *(*) 30ö vm krona, PR-LYX 50
4275 37 *(*) 50ö vm krona, PR-LYX 30
4276 40 *(*) 1ö vm linjer , LYX 25
4277 46 * 8 ö linjer, prakt 65
4278 46 *(*) 8ö vm linjer , PR-LYX 50


LÖSEN *
4279 1 *(*) 1Ö SVART, PR-LYX 225
4280 1 * prakt 200
4281 1 * 1Ö bra AB 110
4282 1-3 * 1-3-5ö ostpl mycket fräscha ex F 1800 200
4283 1,3,5 och L6 * 1,5,12,20ö t 14 AB-PR, F 2050 200
4284 1v * pr-lyx 250
4285 1v * prakt ex F 650 200
4286 1v *(*) 1Ö SVART, 2 ex 1 långt fotstreck på L , AB-PRAKT ex 200
4287 2 * 3 Ö LYX 400
4288 2 *(*) pr-lyx ex 250
4289 2a * 3ö violettakt karmin, PRAKTEX, F 900 295
4290 2a * 3ö ljus karmin, PRAKTEX, F 900 290
4291 2a * 3ö karmin, PRAKTEX, F 900 275
4292 2b *(*) 3ö mkt nära LYX, nästan ** 450
4293 2v * prakt 250
4294 2v * 3ö KARTONGPAPPER, BRA AB 125
4295 3 * 5ö lösen, AB-PR 4-BLOCK 400
4296 3 *(*) bra AB 4-block ,F1375 300
4297 3 * pr-lyx 225
4298 3 * prakt ex 5ö t 14 175
4299 3a * 5ö brun, PRAKTEX, F 900 290
4300 3a * 5ö brun, PRAKT 225
4301 3a * 5ö AB-PR 200
4302 3VAR (*) 5Ö INTRESSANT SPEGELTRYCK, OVANLIGT 300
4303 4b * 6ö orangegul AB-PRAKT 250
4304 4b * 6ö FRÄSCHT AB EX 225
4305 4c * 6ö AB-PR 300
4306 4c * 6ö orange AB 300
4307 5 * LYX 100
4308 5v2 * 12ö var öppen o i Tolf, PR-LYX 100
4309 6a * 20 ö klarblå,prc.ABex F 3200 1000
4310 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
4311 6a (*) 20ö klarblå, prc 3,4,1, svår nyans 450
4312 6a *20ö KLARBLÅ, restgummi, lvht, P-LYXc 425
4313 6b * 20Ö PRAKT 250
4314 6b * 20 ö grönakt. blå, AB-PR 150
4315 6c * 20ö gråakt blå, LYX ,SÄLLSYNT kvalitet 1000
4316 6c * PRAKTex 225
4317 6c * prakt 225
4318 6d * LYX 400
4319 7 * prakt 225
4320 7 * 24ö grå AB 125
4321 7a *(*) 24Ö rödviolett, fräscht 3,3,4 800
4322 7a * 24ö fräscht mycket gott ex F 5000 800
4323 7b * 24Ö AB 110
4324 7bv * 24ö grå PR-LYXc. 250
4325 7c * 24ö PR-LYX 350
4326 7c * 24ö olivakt. grå. prakt, F 850 225
4327 7cv *(*) pr , F750 200
4328 7cv *-(*) 24ö LYXcentr 125
4329 8 pr-lyx 200
4330 8a * 30Ö FINT EX AV SÄLLSYNTA a NYANSEN , F 3000 900
4331 8a * 30ö , SUPERB ,SÄLLSYNT kvalitet 600
4332 8a,b2,c * 30ö 3 nyanser , F 4500 600
4333 8b * 30ö ostpl mycket fräscht ex 3,3,4 125
4334 9 * 50Ö ab-pr 400
4335 9c * 50ö pr-LYX , F 3500+ 1200
4336 9c * 50ö prakt , F 3500+ 750
4337 10 (*) PR-LYXcentr, 3,4-5,1 500
4338 10 * 1 kr mkt fräscht AB ex 400
4339 10 * PRAKTcentr, obrt tu fl 350
4340 10 (*) 1 kr PRAKT centr, 3,4,1 300
4341 10 (*) LYX centr , tunn 250
4342 10 * 1kr mkt fräsch centr hö 2,2,3-4 250
4343 10v2 * vc Ab på Kartongppr 400
4344 11-20 * T 13 kpl AB-PR 150
4345 11var * felperforerat. 100
4346 12 **/* pr-lyx 4-block 3ö 150
4347 12var * 3ö kraftigt felperf , 2 märkesbilder 300
4348 13 **/* 5ö LYX 4-block 250
4349 17 * LYX 24Ö 125
4350 17a * 24ö gråviolett praktex 500
4351 17a,v2 * 24ö grålila, par kort och lång fot på L 300
4352 17av2 * AB ex F 1000+ 275
4353 17av2 * kort fotstreck på L, BA 175
4354 17b * 24ö blålila, LYX 125
4355 17b,v2 * 24ö LYX kort fotstreck på L 100
4356 17c * 24Ö LYX 200
4357 18a *(') 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 400
4358 18a * 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 300
4359 18a * AB, mörk fin färg 125
4360 18a *(') 30Ö djupt blågrön, AB 100
4361 20 * 1KR LYX 300
4362 20 * 1kr mkt fräsch prakt 150
4363 20 * AB-PR 100
4364 20b * 1 KR T 13, PR-LYX 225
4365 20v * 1kr variant, bruten ram höger ,bra AB 600
4366 20v3 * 1KR LÖSEN T 13, bruen ram hö, mkt fräscht ex F 2018 2000 500
4367 20var * 1kr överlappande färger, PRAKTcentr 150
4368 1 * Flyg 1912, PRAKT 100