ObjNr catno Beskrivning Startprice


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

1
Unusual cover 1851 from Sweden to Portugal , AUS SCHWEDEN IN rectangular frame. Many transit markings incl. red PARIS 29 OCT 1851, German railway canc. DEUTZ-MINDEN" and MAGDEBURG -WITTENBERGE". BLUE 480 Portugese cancel. 1500
2
LÖSEN 4SK 25-6-1857,STOCKHOLM 700
3
Kungörelser 3 st 1700 tal med MILITÄR anknytning, alla med kronslingor . 500
4
Kungörelser 5 st 1700 tal , alla med kronslingor . 500
5
1749 KRONOBREV MED SLINGA TILL kung. angående arbetare, PRAKT,F 800 400
6
Brev 1847 till Fjerdingsmannen i Kolagården . anteckning FORT. 400
7
Sigill Älvsborgs län, brev 1812, till Noleby 300
8
1759 KRONOBREV MED SLINGA TILL angående civilmål, PRAKT 250
9
Kungörelse 1774 med kronslinga ang: BRÄNNVINSTILLVERKNING 250
10
Kungörelse 1776 med kronslinga ang: SILL TUNNOR 250
11
Kungörelse 1796 med kronslinga ang: CAFFES INFÖRANDE 250
12
1828 KRONOBREV med 2 st KRON stpl kungörelse till FJÄLKINGE. 200
13
Budpost 1846 till Jörn Dall (Långstrand) 200
14
Kungörelse 1781 med kronslinga ang: tull för pappar. 200
15
Kungörelse 1822 med kronslinga ang: COMPETENCE LÄKARE- TJENSTER 200
16
Kungörelse1803 med kronslinga på framsidan,ang: Sjö Arenderne: Örlogsflottan m.m. 200
17
Begäran om återtagande 27-9-95, blankett nr 131 September1893 200
18
Kungörelse1813 med kronslinga ang: Seraphimer Lazarettet 150
19
KUNGÖRELSE , med Kronslinga 1803 100
20
KRONOSLINGA , BREV 1758 100
21
Kungörelse 1829 med kronslinga ang: Landfiskalers Dagtraktamenten 100
22
Kungörelse 1829 med kronslinga ang: Tull 100RAKSTÄMPLAR , N.st4

23 ARB ARBOGA 1829, AB inehåll 175
24 BOR BORÅS PR-LYX, 1824
25 CHRI CHRISTIANSTAD 1828 , Innehåll 90
26 SKA SKARA , AB 100
27 UDD UDDEVALLA , AB 150
28 WEN WENERSBORG, PR 100


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5
29
NYKÖPING Fr Br, AB, F 250+ 125
30
½ CIRKEL STPL nyköping fr br 75BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

31 BågGef GEFLE 28-2-35 , PR, t yp 4, F 1200 325
32 BågGef GEFLE 10-4-32 , PR, t yp 1, F 1200 300
33 BågsCAL CALMAR 9-2-37, PR-LYX 200
34 BågsDAL DALARÖ 4-10-33, AB, typ 1 F 2000 650
35 BågsGef GEFLE 18-6-34, AB 500
36 BågsGEF GEFLE, 26-8-32,typ2,ab 250
37 BågsGef GEFLE 24-8-33, AB-PR , F 500 200
38 BågsGri GRISLEHAMN 29-10-33, TYP1 ,Prakt 500
39 BågsGöt GÖTHEBORG 25-7-XX, TYP 1, F 500 100
40 BågsKong KONGELF 19-1-33, TYP 1 AB-PR 350
41 BågsSal SALA 16-6-36 , PRAKT 175
42 BågsSTO BÅG stpl STH 10-1-39, LYX 100
43 BågSto STOCKHOLM 29-5-34 PR, typ 4 2000 500
44 BågsÖre ÖREBRO 7-10-36, AB, F1200 400
45 STO STOCCKHOLM 23-7-1841, vackert brev till Scotland omadresserat 2 gånger. Flera stpl på baksidan. 900FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

46 4-KCARL Carlskrona 16-8-50,typ6,pr 250
47 4-KChri Christianst.22-4?-48 50
48 4-kJÖN JÖNKÖPING 24-12-48, TYP5, AB 50
49 4-KSal SALA 30-5-50,PRS, tejp fl. TYP 2, F 600 150
50 4-kWEN WENERSBORG 10-8-47, TYP4, AB, F 2000 800
51 ARB ARBOGA 3-3-43, AB 75
52 CAR CARLSCRONA 20-4-45, 100
53 GAG GAGNEF 9-9-40, PR 75
54 GEF GEFLE 11-11-40, PR 90
55 GEF GEFLE 17-5-53, AB TYP 8 75
56 GÖT GÖTHEBORG 23-1-39, TYP1 på baksid 60
57 GÖT GÖTHEBORG 23-6-41, TYP3 på baksid 50
58 GÖT GÖTHEBORG 28-4-46, Typ6? på baksid 50
59 HAL Halmstad 21-7-56, ab 50
60 JÖN JÖNKÖPING 18-1-55, PRS TYP4 90
61 KON KONGELF 1-10-39, ngt otydl 39 125
62 KON KONGELF 27-2-58, TYP2 AB-PR 100
63 KON KONGSBACKA 28, TYP 1 otydlig 50
64 MAR MARIESTAD 5-6-47, PR 75
65 NYK NYKÖPING 30-9-50, PR-LYX TYP 1 75
66 SÄT SÄTHER 6-11-52, PR 100
67 UDD UDDEVALLA 5-5-48, PR 75
68 UPS UPSALA 8-3-40, PR 100


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
69
CALMAR 15-6-59, PR rödkrita 12 100
70 CirSto STOCKHOLM BLÅ typ 3-4 52-53 100
71
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 2500


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
72 2a STOCKHOLM 20-7-55, LYXS 4sk på fint brev Första Månaden 2500
73 2a STH 17-6-56, PRAKT OBJEKT 1400
74 2a STH 9-6-56, LEVERANS 5a INTYG E.H. 4,4,4,4 PRAKTOBJEKT 1000
75 2a 4 skill blå, tunt papper, på PR-LYXs brev
sänt från STOCKHOLM 1.4.1856 till Trosa.
800
76 2a GÖTHEBORG 7-6-56, +Bläckkors 500
77 2a,var ÖREBRO 24-7-55, 4-K stpl rättvänt LYX avtryck på 4sk med 2:a märkesbild synligt på tänderna. Signerad Thorsson lev 1b. Kanonobjekt för första månads samlaren av Svenska frimärken. 1600
78 2c STH 28-7-56, rufftandat 750
79 2e STH 23-10-57, AB-PRS 600
80 2e,2h1 STH 24-3-57, 2olika nyanser av 4sk Banco på topp fräscht brev till Östersund. Mycket gott till Praktobjekt. 5000
81 2g STOCKHOLM 20.8.57. 4 skill bco, högblå, tätt bottentryck. enormt fräscht. PR-LYX brev 3000
82 2g GÖTHEBORG 16-11-56, ovanlig nyans 1000
83 2h1 STOCKHOLM 23-1-57, PRAKTOBJ. 800
84 2i NORRTELJE 5-11-57, 4sk gråultramarin p AB-PRAKT brev till STH. Mycket fint fräscht objekt. 1800
85 2m STOCKHOLM 18.3.58 4 skill bco, klart tryck. Obetydligt rufftandat ex. på Prakt-LYX brev
.
1000
86 3a1,b GÖTHEBORG 20.1.58 6skill bco grå resp ljusgrå. 2 olika nyanser på
brev till Danmark stämplat , intyg HOW (1992) 2(1,,3) (1,2) 2 ”gott objekt”. märkena varit lyfta för undersökning (1 ex obetydligt riss). Ovanligt objekt sign Strandell och Kosack, F 85000
12500
87 5a,3b 6och 24sk på 30 skill Brev till HOLLAND, avsänt Stockholm 26-8-56, AB-PRAKT stämplar. Röd Aus Schweden , Franco inom ram, på baksidan Stettin29 .( II Berlin, röd UTRECHT 30-8-56.Intyg HOW 3(2,2) (3-4) 3 MYCKET GOTT OBJEKT OCH VERKLIGEN VACKERT. 50000
88 7b1 5 OCH 12Ö PÅ 17Ö BREV TILL DANMARK MED BARA DANSKA STÄMPLAR NR 1 och sidostpl FRA SVERRIG 5-9-66, ankstpl Kjöbenhavn. Sällsynt. 2500
89 7b1,9h, 11b 47Ö REKframsida 5+12ö ultramarin, 30ö LINKÖPING 28-9-62 till Sköfde, färgfriskt 350
90 7b2 ,14Bdv2, 16c, 5 ö Vapen 3ö+2x20ö Lejon på 48ö rekbrev med dubbelt porto. Avsänt ANDERSLÖF 8-3-70 till Filipstad MYCKET FINT OBJ MED UNIK KOMINATION. 6000
91 7c1,11e1 Tyskland. 2x5+30 öre på 40 öre underfrankerat brevkuvert, till följd av dubbla vkl i
stället för första. ENDAST ETT BREV KÄNT MED DUBBELT PORTO 80ö, Sänt från STOCKHOLM 2.7.1866 till Berlin. Stämplar OTILLR:FRANCO och
UNZUREICHEND FRANKIRT, samt lösennotering ”7½” Sgr. Porto för dubbelt porto 9 Sgr,
straffavgift 2x1½ Sgr, med avdrag för betalt porto 4½ Sgr. 30 öre med riss, några nötta
tänder, samt mindre del av bakfliken saknas. Intyg HOW 3 (3,4,4) 4, 3 (1993). UTSTÄLLNINGSOBJEKT!
18000
92 7d,11e1 STOCKHOLM 19.7.66, röd PD och FRANCO. 30 öre i 2 och 5 öre på 65ö
vackert brev (arkivveck) till England , blå Stralsund 21-7 Berlin stpl på baksidan.
900
93 7e1,9b2 STH 31-5-66 , 12+5Ö=17Ö till DANMARK, fint mycket gott objekt 1000
94 8d MALMÖ 20.12.64. 18ö närporto ,9 öre i 2 ex (höger ex med 2vht, mikroskopiskt riss) på vackert och fräscht brev till Danmark intyg HOW (1999) ”mycket gott objekt”. 3(1.3) 3,3 .Facit 45000 7500
95 9,10 12+24ö=36ö t. England AB-PRst STH 31-5-71 900
96 9a1 SH 28-7-58, 12ö första månad 500
97 9b3 DANSK NRS 1 och FRA SVERIGE 28-8-1871 , mycket dekorativt. 2500
98 9b3 RÅDA 5-7-69, 12 ö mörk-svartblå, AB++ 250
99 9c1 par 12ö =24ö till NORGE, STH 7-2-59 400
100 9c1 STH 28-11-62, PR-LYXS 250
101 9c2 TROSA 1-3-65, LYX 4-K stpl PR-LYX 1400
102 9c2 W.S.B 17-4-66, PRAKT brev 250
103 9c2,v13 STH 12-5-65, punkt i G 300
104 9c3 12öre vapen singel ! på lösenbelagt brev till USA, avsänt GEFLE 21-12-1869, riss och tandskador i märket. Stämplar 2½ (silbergroschen ) på framsidan, 21/2 aP (=an Preussen) och Kiel-Hamburg 27-12 på baksidan . Ankomst New York Jan 12. UNIKT BREV! 12000
105 9c3 JÖNKÖPING 15-5-70, 4-STRIP 12Ö VAPEN + singel, på 60ö 5 dubbelt portobrev till KRISTDALA. 2st khtt. Vackert brev med rättvända ståmplar. 4-strip på brev är ovanligt. 5500
106 9c3 Stenung STRÅLSTÄMPEL I LYXAVTRYCK Praktbrev intyg HOW 4,4,5,4, O län. Ett av de vackraste breven med strålstämpel överhuvudtaget! 5000
107 9c3 12öre mycket fint Postanvisningsbrev UMEÅ 5-4-69, AB-PRAKTOBJEKT 1700
108 9c3 par 12ö = 24ö GBG 15-2-70, AB. 200
109 9d3,11d2, 14Bd, 12+3+30 på 45 ö brevomslag till RIGA , Stockholm 6-5-70, 2 olika Franco stpl, transit och ank stpl. Intyg HOW 3(2,5,5) (3,3,3)3 mycket gott objekt 12ö litet riss, 3ö 2 obet ktt. Endast 2 kända med denna kombination. UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 12000
110 9k CARLSTAD 18-6-62, PRS, svår nyans 750
111 9l STH 1-5-63, PRS, extremt färgstark 200
112 9l SÖDERHAMN 17-5-63, PRS, färgstark 150
113 10a GEFLE 3-10-60, FÄRGSTARK 24Ö PÅ BREV till NORGE attest HOW 3,3,4,3 800
114 10a? WENERSBORG 9-2-63, 24Ö VACKERT 200
115 10a,9d1 36ö st HALMSTAD 4-6-60 750
116 10b1,9b1 STH 19-4-59, 24öpar,12ö 60ö 5-dubbelt porto till Söderhamn Mycket gott objekt. F 5000 med plus för tidiga nyanser. 1600
117 10d2, 14Be, STRENGNÄS 4-12-71, 30 ö REK ( riss i brevet.) med sigill på baksida och på framsidan från tränsningen. Denna kombination är känd i endast 2 exemplar. Raritet och utställninsobjekt . 8000
118 10d2 24+12ö=36ö till SCHWEIZ, PR-LYX stämplar SKÖFDE 18-6-70, Aus Schweden , flera transitstpl på baksidan, intyg Sjöman PRAKTOBJEKT. 5000
119 10d2 ,16e, 14Be 24+3+20ö =47ö REKOMENDERAD brevframsid med korrekt porto 28ö+19ö REk avgift. STOCKHOLM 31-8-1871, Blå Finsk ANK 9-9, UNIKT OBJEKT. Endast 2 REk till Finland tidigare Kända. 5000
120 10d2,11d2 STH NORR 25-1-71, 24+30Ö ( ett par ktt) på vackert brev till KANADA, 54Ö porto. F 32000 5000
121 10d2,11e2 24+par 30ö =84 ö dubbelporto framsida till Frankrike, STH 7-7-68, PRAKTs. 900
122 10h,14Bd 24+3ö =27ö t. PREUSSEN , LYX utseende men ngn vikt tand,kt. 1200
123 10h2,14B 14B, 24ö, 3ö på brev t. HAMBURG, GBG 24-11-68, ank stpl 800
124 10h2,14Bd STH 13-6-71, 24+3ö på 27 porto till BERLIN , flera stpl på baksidan, helfräscht brev 900
125 10h2,9c2 GÖTEBORG 27.1.71 24 och 12 öre på mycket vackert brev till Schweiz på baksidan transit- och ankomststämplar 1500
126 10i,9m 12+24 öre i svårare nyanser på brev sänt från STOCKHOLM 28.6.1872 ( 3 dagar från införandet av ringtyp) till Belgien. Stämplar KIEL HAMBURG 1.7, PRUSSE 2.7 och BRUXELLES 2.JUIL.72. Intyg HOW 3 (2,3) (3,3) 3 (2001). F 16000 vackert och fräscht 6000
127 10i,9m SÖDERHAMN 30-6-72, 12+24Ö 36 ö porto till ENGLAND, svåra i myansen och SISTA DAG BREV FÖR VAPENE MÄRKENA. PRAKTOBJEKT. UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 5000
128 11 30Ö i 3EX , DET FÖRSTA MED V4 accent över E, på PRAKTs STH 1-3-59, 90ö brev till Holland, skrivet av drottning Lovisa. signerat och intyg Sjöman. 2 transit stpl Hamburg och röd Holländsk stpl. 4000
129 11b LINKÖPING 11-12-62, 30ö i par till Finland , vackert med intressant 4-kstpl på baksid STH 13 DES 63. Vackert mycket gott obj. 800
130 11b,10d1 30ö i 4-strip + 24ö = 144ö dubbelt porto till FRANKRIKE. , STH 7-10-64, ank stpl, litet och vackert. Intyg NS "gott-mycket gott objekt." 4-strip på litet normal stort brev är EXTREMT SÄLLSYNT. UTST OBJ. F 18000+ 6500
131 11d1 2×30 öre mörkbrun, 1855 års perforering, på UNIKT brev med dubbelt porto till Finland, endast betalt till gränsen. Sänt från LUND 2.10.1866 via STOCKHOLM 5.10.1866 och
Grisslehamn till Gamla Karleby. Noteringar ”Franco gränsen” och ”2” med samma bläck. Ett par nötta tänder. Ej upptaget i Facit. Intyg HOW 2-3, 3, 3, 2 (1994).
20000
132 11d1 STOCKHOLM 18.12.1863. 11d1 30 öre mörkbrun, 1855 års perforering på
intressant brev med notering ”Franco gränsen”sänt till Finland. Frankerat för förstaviktklassen men taxerat som dubbelt porto och lösenbelagt med ”40” (penni). Sänt frånSTOCKHOLM 8.12.1865 till Åbo. Mycket ovanligt
objekt.
1400
133 11d2 11d2, 14Bc2 Schweiz. Vackert brev stämplat STOCKHOLM
25.12.1867 frankerat med 2×30 öre Vapentyp samt 3×3 öre Liggande lejon, totalt 69 öre. Portot var 68 öre via Nordtyskland till Schweiz under dennaperiod. F 40000 för korrekt frankering. IntygObe: mycket gott–praktobjekt. Vackert
utställningsobjekt!
18000
134 11d2 STH 19-9-70, PRAKTSTPL PÅ LYX centrerat märke till AMSTERDAM. ank stpl Amsterdam sepp -70, tr stpl Pkxp Nr 2 21-9-70, Utst. OBJ 1400
135 11d2 GÖTEBORG 25-11-69, par 30ö vapen på brev till MARSTRAND, mycket gott objekt. Ovanligt 5 dubbelt porto 1200
136 11e,14Bc2 PKXP NR 11 6-11-68, 30ö+2x3ö, som 36 ö REK brev med unik kombination, F 209 1 Känt. UTST OBJ, i mkt fin kvalitet och lacksigill meddelar av snren på baksid. 6000
137 11e1,v4 STH 21-12-66, 30ö i par som 60ö porto till Ryssland St Petersburg, vacker text. Utlåtande HOW "äkta". Vänster märke variant accent över E. Sällsynt med varianter i par på brev. Vackert UTST. OBJ. 7500
138 11e1,14Bc1 STH 12-2-66, per 30ö (en kht), 3ö på 63ö porto till Frankrike, Sällsynt portosats. AB-PRAKT Utseende med röd P.D. , franco inom ram, blå Paris stpl , Intyg Sjöman. 1800
139 11e2 STH Norr 20-3-71, 30ö par =60ö dubbelporto direkt i förseglad postsäck till Holland. Intyg HOW Prakt objekt 4(4,4) (4,4) 3 , Endast 2 kända. UTST OBJ: 16000
140 11e2,10 24+par 30ö =84 ö dubbelporto framsida till Frankrike, GBG 9-2-69, AB-PRAKTs. 600
141 11g,14Bg GEFLE 10-5-72, 2x30ö, 2x3ö 66ö 4dubbeltporto ochrekommenderat. brev till Hudiksvall. Underbart vacker med välcentetrerade märken och lätta rättvanda stämplar. Praktintryck. Intyg Sjöman felfritt. endast 2 kända. 10000
142 11h,17d,21 30ö vapen, 3ö+12ö (hörnskada) ringtyp= 45ö till SPANIEN , PKXP Nr 6 UPP 18-3-73, SÄLLSYNT BLANDFRANKERING till Utlandet. Mycket gott objekt. 9000
143 12h STH 18-1-73, PR -LYX stpl 50ö på brev till Paris, Intyg HOW 3,3,4,3, F 42000 15000
144 14B Julaftonsbrev STH 24-12-71 AB-PRst par 3ö lejon 300
145 14Ba AB-PRAKTEX PÅ BREV STH 2-1- 3 tur, n.i. HOW. 1100
146 14Bbv3 STH 8-10-6 TUR, fläck på nos, prs, arkiveck. Svår variant på brev 1000
147 14Bc1 STH 1 TUR 9-5-(65), PRAKT 250
148 14Bc1 GÖTEBORG 27-1-66, PRS, sidv märke 175
149 14Bc2,v2 3ö par typ 3+typ2, AB-PR BREV STH 3 TUR 17-10 600
150 14Bd LJUSNE 5.11.70 , PR-LYXstpl 3 öre typ II i 2 par som 12 öres inrikes porto
sidostämpel GEFLE 6.11.70. PRAKT OBJ. (KÖPT 1981 FÖR 1650KR)
1500
151 14Bd PKXP Nr 1 UPP 28-2-72, 4x 3ö på fin framsida , stpl 300 + brev 350
152 14Bd,var GEFLE 28-6-71, svagt streck i S ( början till v5?) , hyssning till hö på hö ex 250
153 14Be 3Ö PAR MALMÖ 27-1-69, PR-LYX objekt. 700
154 14Be,v4 STH 22-9- 5 TUR, FLÄCK PÅ S, ovanlig på brev 1000
155 14Bg 3ö i horizontellt 3-strip vilket är ovanligt på mycket vacker , ankomststämplad, trycksak till DANZIG. Sällsynt mycket gott objekt (en 3ö liten hörnskada) utställningsobjekt med praktutseende. F 40.000 och bara 4 kända med denna kombination. 10000
156 14Bg,v2 3ö typ III, PRAKTs STH 26-6-2 TUR 250
157 14Bh PKXP Nr 6 UPP 24-8-72, 3ö par på fin fprstpl brev , stpl 350 + brev 500
158 14Bh,21e Stockholm 9-10-72 PRAKT stpl blandfrankerat brev med par 12ö ringtyp t 14 och 3 ö Lejon på 27ö brev till Tyskland, transit och ankomststpl på baksidan. Mycket gott -PRAKT objekt. F 14000+ 3000
159 15a MALMÖ 31-3-67, till Köpenhamn, arkivve 750
160 15b2 JÖNKÖPING 20-4-69, 17ö framsida till KÖPENHAMN 650
161 15b2,16, 7b2, 9d3, 17ö+20ö+12ö+5ö= 54 ö brev i 2:a viktklassen via Danmark till Lübeck ,TYSKLAND (flera stämplar på baksidan) .Endast 2 kända brev med denna kombination. Intyg HOW gott obj 2 (3,3,3,5) (2,2,3) 2. Lätt renoverat, 12ö med litet riss. Vacker färgkombination på ovanligt brunrött kuvert, 11000
162 15b2var LUND 29-12-67 praktstpl mitt på17ö till Kjöpenhamn ank stpl 30/12. Variant streck i hö marginal klichékantlinje. Praktobjekt 2000
163 16b2 GBG 30-11- 67 par 20ö på dubbelporto brev till NORGE, Intyg HOW PRAKT 4,(4,4)(4,4)4 6000
164 16c,14B c2,e 2x20ö+3x3ö (OLIKA NYANSER-SÄLLSYNT) =49 ö till SCHWEIZ "via Preussen" avsänt KOMGSBACKA 21-3-69, Intyg HOW, 3(3,3,3x4) (5x3) 3. en 3ö lätt veck pga placering, ett par ktt. Mycket gott ex av en UNIK FRANKERING 1 KÄNT. UTST- OBJ. 22000
165 16e,7b2 GBG 19-11-69 2x20ö+5ö=45ö till London 550
166 16g Mixed Franking on fantastic 28ö cover 16g, 17d, 19c ( SIGNED O.P. on back) FINLAND Stockholm-Åbo route. Only Finnish boxed cancellation ANK 3.7 on Swedish stamps 3+5+20 öre on letter dated "Stockholm d: 1 Juli 1873". Ship notation "pr Volontaire". Sent to Björneborg, Finland. Superb cover. F 15000 +++++ superb + foregn cancels. Exhibition Piece. 12500

16,5 RINGTYPSBREV
167 17 STH 26-4-1 TUR till Gustafsberg, enligt innehåll skickat med Ångbåt "Gustafsberg" 200
168 17a MALMÖ 8-1-73, PRS PAR 3Ö I a NYANS PÅ TRYCKSAK, DATERAD LONDON 7-1-73 sänt till KRISTINEHAMN, UTST OBJ. 2000
169 17e 3 ö lodrätt par på trycksak till FINLAND, vackert stpl GBG 4-1-76, sällsynt obj. 2900
170 17e,21m, fk, 2x3ö+12ö på 12ö FK = 30ö Rekommederat , ÖRKENED 22-3-74, UNIK BLAND KOMBINATION. 9000
171 17f 3ö t14 i vågrätt 4-strip , STÖRSTA KÄNDA ENHET, med AB-PRAKTS GEFLE 9-12-75. UTST. OBJ. 3000
172 17f,21n Frankrike. 2x3+3x12 öre på 42 öre underfrankerat brev (dubbelt porto), sänt från STOCKHOLM
10.2.1875. Röd stämpel AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT, samt notering om lösenbelopp
”11” (Decimes). UNIKT MYCKET GOTT objekt.
14000
173 18 Brevkort+4 ö ringtyp 14 med bara Danska stämplar 18a, bKe2. till DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish circle cancellation FRA SVERRIG 14.5 1877 (Kjøbenhavn) used on both Swedish stamp, 4 öre Circle type perf. 14 (F 6000:-), and postal stationery card 6 öre. Also pmk K. 4-6½E 14.5. 4000
174 18a 4öre t 14 på 6ö brevkort till Köpenhamn makulerat med endast FRA SVERRIG 14-5-77, AB-PRAKTOBJEKT. 4000
175 19f 4x5 öre på brev sänt från STOCKHOLM NORR 19.7.1876 till Finland. Lätt ANK stpl. ,arkivveck genom ett märke,en kht, ett mycket intressant brev med en kombination ej noterad i F. UNIKT utställningsobjekt! 5000
176 19h 4x5ö i 2 par till Lübeck, DENMARK Helsingborg–Helsingør route. Danish numeral cancellation 24 (Helsingør) used on Swedish stamps, 5 öre Circle type perf. 14 in two pairs, together with HELSINGØR 2.TOG 2.10 and boxed FRA SVERRIG on cover sent to Germany. Arrival AUSG. No 3 3.10. Very fine. 4000
177 20, 35 6 öre RINGTYP T14 och 3 st 30 öre RINGTYP T 13 = 96öre ASSBREV (1500 kr) med PRAKT stpl KARLSTAD 9-11- 1877 och med REK-etikett Gunnarskog. Ett UNIKT BLAND FRANKERAT OBJEKT som är något medfaret. 2000
178 20b STH 6-5-73, 6Ö PR-LYXs trycksak 300
179 20b,21b WEXIÖ 13-12-72, 2x6ö+2x12ö som 36 ö porto till England med UNIK KOMBINATION. Mycket gott ex. . UTST. OBJ. Utlåtande HOW "äkta". Röd 4-kantig London stpl på baksid. 12000
180 20f, 25g Assbrev med uppräkning 96 öre, med 26ö grå och 3 x 30öre.
GÖTEBORG 11.3.1875, något beskuren brevframsida MED 3-DUBBELT PORTO (högsta kända vikt för uppräkningsbrev en av 2 med 3 dubbelt porto). Del av svag, violett Wärde-stpl. Endast ett brev känt med denna fina kombination enl. Facit.
5000
181 20g Unik Fantastisk kombination med 6ö grå Facit 20g, 17g, 19f, 21m brev, 6 öre grå + 2×3+5+12 öre som trolig UNIK kombination på brev till Otto Nordenskiöld, Finland, STH NORR 26.12.74, ANK-stpl. Ett par märken och kuvertet med småfel. Intyg Svensson. gott till mycket gott objekt. 5000
182 20g PKXP No 6 UPP 30.9.74. 6 öre olivgrå i fräscht och felfritt par på brev 3,(3,3),4,4,3 , mycket gott obj. Ovanligt med par 6ö grå på brev. 1200
183 20g STH 27-6-75, AB-PRs till Skutskär, 2st 6ö grå på AB-PRAKT BREV 1200
184 20i GBG 4-8-75, 6ö matt blålila trycksak 250
185 20k,21e på Fk1 IVc, 6öre+12ö på 12ö francokuvert som 30 öre REK till DANMARK, stpl Falun 31-7-77, intyg Sjöman mycket gott objekt. Sällsynt. 6000
186 21 12Ö singel+ par på brev med enbart utländska stämplar stpl FRA SVERRIG 25-8-73. till Leith Skotland, på baksidan Kjöbenhavn och ankstpl Edinburg, arive genom en 12ö men fint mycket gott objekt. 3(3x3)(3x3) 3. 3000
187 21 12ö FRA SVERRIG25-7-74, AB-PRAKTBREV MED BARA DANSK STPL 750
188 21 Hudiksvall 8-9-76, BLÅ PRS, omv märke 500
189 21 12ö frankerad på baksidan , GBG 11-4-78 anteckning "obs frim å baksidan", ovanligt 200
190 21a STH 27-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD 400
191 21a FILIPSTAD 21-4-73, PRAKT 200
192 21c WARBERG 15-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD, sidv märke. 450
193 21c GBG 22-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD, sidv märke. 400
194 21c SUNDSVALL 29-12-72, sidost 30-10 100
195 21g 12ö GBG 6-5-73, PRAKT 200
196 21g PKXP NR 5 NED 11-6-73, PRAKT 200
197 21g PKXP Nr 1UPP 19-9-72, PRAKT,nyans 200
198 21g RÅDA 1-5-73, sidost Pkxp nr 7 UPP 150
199 21h AVESTA 6-2-73, PRAKT 12 ö brev 150
200 21h 12ö GBG 14-2-73, AB-PR, svår nyans 100
201 21j JÖNKÖPING 15-2-73, PR-LYX 300
202 21j TÖREBODA 26-7-73, PR-LYX BREV 250
203 21j NYA KOPPARBERGET 1-8-73, PR 150
204 21j Pkxp nr 5 NED 15-8-72, sido stpl Pkxp nr 7 UPP 15-8-72, ab-prs, arkiv ve 100
205 21k DELSBO 24-11-73, LYXS brev 500
206 21k 12ö sorgebrev, Westerås 3-3-74, kt 200
207 21k MARSTRAND 24-7-73, PRAKT 100
208 21l FLODA 19-8-73, LYXS 200
209 21m LANDSKRONA 3-11-74, PRAKT 200
210 21m,var WESTERVIK 7-9-76, AB-PR, FELPERFORERAD 2 märkebilder 500
211 21o HEBY 16-12-76, BLÅ stpl AB-PR OBJ 350
212 21o LINKÖPING 23-7-75, mkt vacker text 150
213 21o,var KARLSTAD 13-1-77, vita prickar 100
214 21p 12ö Gillberga 4-5-77, pr-lyx 300
215 23 20/20 på brev till Frankrike, GBG 21-9-77, mycket gott objekt, flera stpl. 1000
216 23 stpl STH 30-10-77 till Frankrike, kht annars PRAKT 800
217 24,21 12(arkve)+24ö på 36öbrev till England st STH !3-5-73 800
218 24,25 LUND 13-3-75 PR-LYX stpl , till Millesvik ( ank stpl 17/3 75) 24ö+30ö på Adressbrev till paket, påskrift"Härmed ett bokpaket" , Endast 2 kända med denna kombination av 54ö. UTST OBJ. 5000
219 24c,21e STH 6-5-73, TILL SCHWEIZ, ovanligt F 7000+ MYCKET GOTT OBJEKT 3,2x3,2x3,3 3000
220 24h,21m 24+12ö=36ö till ENGLAND, STH 5-4-75 rv stplar, vackert mycket gott objekt. 650
221 25 MON 23-12-89, LYXS EX PÅ brevframsida. svår på brev 600
222 25,21 30+12ö=42öre till Frankrike , Pkxp 2-4-74 950
223 25d KATRINEHOLM 29-1-73, 30ö REK till DANMARK, märket satt över kanten (har stadgats med lite papper, mycket vackert med rek+ wärde stpl,ankstpl. Mycket sällsymt rekporto. 2500
224 25d,21k STH 20-2-74 42Ö (12+30Ö) till Italien, överfrankerat och unik kombination för Italienbrev , trsnsit stpl Livorno 4 Feb 74, nummerstpl 13, Mycket gott objekt. Ringtypsbrev till Italien med t 14 är sällsynta 3000
225 25h,21m LUND 13-9-75, 30ö par+ 12ö (ktt pga monteringen)=62ö på mkt intressant adressbrev till paket . UNIK portosats. ENDA KÄNDA. UTST. OBJ. vackert och genuint. 5000
226 26,21 12+50ö (hörnskada) på 62 ö ASS brev PRs Tidaholm 1-6-74, vackert. 375
227 26c,21m 50+12ö= 62ö ASS, 50ö PR-LYXs HJO 15-12-73, 12ö sitter omv, AB-PRAKT. 1600
228 28,32b 12ö VÅGRÄTT 5-strip (ngt särat 3-2 märket) + 3 ö = 63ö (1ö överfrank.) ASS. AB-PRS HVENA 22-12-77. UNDERBART litet kuvert i PRAKT KVALITET. Vågräta strip är mkt ovanligt. 3000
229 28b MALMÖ 25-7-77, mycket tidigt brev för 3 ö t 13 500
230 28d,30h, FK2, 3+5öpå 12ö frankokuvert= 20ö till Stettin , tyskland, sällsynt kombination, PRAKT stämplar. 700
231 28d,32c 3öre och 12öre båda i par på Postförskottsklipp, Sth 5-12-82. tnågra ktt, mkt sällsynt. 400
232 28f,30h, Fk2, 12ö francokuvert (litet inhak) med 5+3ö Ringtyp = 20ö till LONDON. Stpl Norrköping 23-10-84 ,röd ankstpl på baksidan. 600
233 29 LINKÖPING 29-8-82, PR-LYXS på Skaraborgs Läns Hushållningssällskaps tidning 300
234 29a 4ö på 6ö bke 2, prs Kristianstad 6-11-79, kort ngt def, mycket tidig utlandsförsändelse med 4 ö t 13. 600
235 29d VF -Superb ,Sverige F 29d, bKe6. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish single line cancellation FRA SVERIGE without frame used on both Swedish stamp, 4 öre Circle type perf. 13, and postal stationery card 6 öre, sent to Germany. The postcard is dated "Malmö 20/9 83". Transit K. OMB.5 20.9.83 and arrival 22. X 21.9. 1000
236 29e,bke PKXP No 17 1-1-85 PRAKTOBJ till Tyskland 400
237 30,33 BÖRRUM 15-12-84 på adresskort till paket med kupong , 5ö 2st +20ö på klippfrån paketet? uppklistrade å adresskortet vid ankomsten till Stockholm och där stämplats med bindande stpl till adreskortet. Intressant. 500
238 30i 5ö i 4-BLOCK på brev AB-PRS PKXP Nr 8 A UPP. 4-5-86, 4-BLOCK ÄR MYCKET OVANLIGT PÅ BREV. 2000
239 30i STH 20-7-85,5 ö par 100
240 30i,bke ÅNGBÅTS PXP Nr 138 22-8-89 till BELGIEN, sällsynt med ångbåts stämplar till utlandet och sällsynt till svåra Belgien. 800
241 30k STH 1 TUR 24-3-85PR-LYXS till Blancks Malmgård, 100
242 31e par 6ö PKXP Nr 46 25-9-83, PRAKT OBJ 250
243 31g NORRKÖPING BIKUPEstpl 6-10-82, på brevkort signerat SJÖMAN 400
244 31g,28d 6ö(kt) + 2 st 3ö = 12ö , prakts Falun 7-1-83, SÄLLSYNT KOMBINATION, trots obet. öppningsriss i kuvert vackert PRAKT UTSEENDE. 500
245 31i HURFVA 1-4-84 ,AB-PR, 6ö på brevk. 200
246 31j 2x6ö helfräscht PRS GBG Lbr 29-6-84 200
247 31j 6ö på brefkort, OXIE 26-11-84, AB-PR 150
248 31k, 33e, Fk 38ö REK 6+20 öre på
frankokuvert sänt från STOCKHOLM 4 15.1.1885 till Tyskland, litet riss i kuvertet ,ett högintressant objekt med unik REK kombination för 38ö utlands REK
1250
249 32 KARLSBY 19-5-82, AB-PR 125
250 32a STH 19-5-77,PR-LYXS 12ö PÅ BREV TILL NORGE, MYCKET TIDIG för 12ö ringtyp t 13, troligen TIDIGAST KÄNDA 12ö T 13 PÅ UTLANDSBREV, och endast ett par tidigare kända över huvud taget, UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 5000
251 32a 12öre på brev daterat 23/5 1877 stpl PKXP NR34 24-5-77 sänt till OROUST, ETT AV DE ALLRA TIDIGAST KÄNDA BREVEN MED 12ÖRE RINGTYP T 13. UTS. OBJ. 2500
252 32a Frankrike. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från STOCKHOLM K.E. 24.9.1877.
T-stämpel samt ”17” (Centimes) avseende värdet på det i Sverige betalda portot.
1500
253 32a STH 12-6-77, pr , TIDIG, privat 250
254 32b GBG 10-7-77, tidig för t 13 100
255 32b ÅMOT 6-10-78, AB-PR 80
256 32c GÖTEBORG BIKUPESTPL 11-1-83, PRAKTs, mycket sällsynt på brev. 800
257 32c GÖTEBORG VENTILstpl 23-7-79, prs sällsynt på brev 600
258 32c TORSÅKER 25-9-81, PRS TREDJESTÅNDSVIKT, sällsynt med t 13 500
259 32e Visitkortsbrev pr Kunsängen -81 200
260 32e TREKANTEN 27-10-80, PRS 125
261 33 20ö PR-LYX stämplat nr 383, HULL JU 6 1880, sidostpl SWEDEN BY STEAMER, RÖD Shipletter Paid Ju 7-80, DEKORATIVT OBJ. 2000
262 33 20 öre orangeröd. 2×20 öre på sorgebrev sänt från
STOCKHOLM C 16.4.1883 till Italien. Slarvigt öppnat förståligt pga. sorge besked, delvis lagat med tejp, dock är
dubbelportobrev till Italien mycket ovanliga. samt sorge brev är rariteter.
1000
263 33a 2x20ö =40ö dubbelportbrev STH 18-10- 78 ,till PORTUGAL, anks Porto. AB,ngn kt. Mycket SÄLLSYNT adressland. 1500
264 33c GBG 1-11-82, 20ö par på underbart handskrift , dubbelportobrev , ankstpl. 750
265 33d 20ö på PRAKTs brev med enbart ANK 27-5 stpl, "med Finland" till Helsingfors. 1500
266 33d LINKÖPING 16-2-82, 20ö par =40ö dubbelporto till Tyskland, ovanligt 600
267 34j,32h, 54a, TROSA 24-5-92, 24+24+12+10Ö PÅ 70 Ö ASSBREV till STH, PR-LYX STÄMPLAR 1100
268 35 KÄRRGRUFVAN 2-11-84 på adresskort till paket med kupong obet naggadde hörn 200
269 35,39 30+10ö(vht) =40ö Rek KRÅKSMÅLA 26-8-85, vackert AB-PRS 300
270 35dv8,34e, 33d, 30+20+24Ö= 74ö ASS brev (585kr) , rv GBG 21-11-82, VACKERT AB. F 2500 800
271 35i 60Ö sällsynttredubbelt porto , Facit 35i v9, 33f, 39b brev, 10+20+30 öre som UNIK kombination för tredubbelt porto till Finland. Sänt från STOCKHOLM NORR 17.9.1885, och ankomststämplat HELSINGFORS 20.9.85. 2000
272 35i KARLSKRONA 6-9-84, 3x30ö på 90ö adrk. till paket med kupong 250
273 35i 30ö vckart REK MALMÖ 14-11-84 150
274 35j,45 TJERNÄS 21-11-86, LYXS, 40ö Ass brev I LYX KVALITET 800
275 39 4X10Ö 40Ö 2:A VIKTKLASS STH 5 28-7-85 till FRANKRIKE, på baksid bild på STH grand Hotel, ovanligt 400
276 39 4x10ö 40ö 2:A VIKTKLASS stpl Pkxp no 34 8-1-86,ank stpl, ovanligt 400
277 40a F 40a, 41b, Fk6. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE M on Swedish stamps, 2×2+2×3 öre Circle type perf. 13 with ph, on stamped envelope 10 öre, sent to Germany. Transit K. OMB.3 26.8.91 and arrival BIELEFELD 27.8.91. Scarce combination. 1500
278 40b,fk LUND 2-6-93, 9X2ö på 12ö frankokuvert på 30ö REK ,Unik kompination 500
279 41b 3ö 4-strip mycket sällsynt enhet , F 41b, 45b. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE M on Swedish stamps, 4×3 öre (strip of four) Circle type perf. 13 with ph and 10 öre Oscar II Letterpress with ph, on 2-fold cover sent to Germany. Transit K. OMB.6 24.12.88 and arrival KJØBENHAVN 24.12. 2000
280 41b,64 JACOBSBERG 23-1-98, fin 10ö brev 300
281 41c 3Ö 3-STRIP RINGTYP ph + 1 Ö SIFFERTYP PKXP No 87 B 28-6-02 400
282 42 STH 15-10- 5TUR, tryckt avsändare 200
283 42b, 45, 46a Tyskland. 2×4+10+2×20 öre på assurerat brev sänt från GÖTEBORG 29.7.1887 till CHEMNITZ i Sachsen, 1 7-8 V. 31.7.87. Fantastisk kombination av mycket sällsynt ASS brev. 3000
284 42d,61a 4öre ringtyp PH och 1 ö tvåfärgad siffertyp på litet kuvert till Finland stpl. "Från Utlandet" och transitstpl Hangö3 1-XII-94 samt ankstpl Åbo. 750
285 43 STH 27-6-91, 6X5Ö på REK framsida , sällsynt kombination på REK 350
286 43,46 BLÅ GNESTA 15-11-88. p-lyxs PANVN 350
287 43,46 BLÅ GNESTA 3-11-88. p-lyxs PANVN 250
288 43,46 WALLA 19-3-89, p-lyxs POSTANV. 100
289 43b,46 Panv 5ö+20ö pr Åsbro 24-8-88 90
290 43c,46c 2st Panv med 5ö+20ö och 30ö nr 47c båda i praktkval. FRÅNÖ 17-1-88 200
291 43c,46c Panv 5ö+20ö pr HALMSTAD 12-9-88 90
292 43d par 5ö STH C!! 23-9-90, prakttill "Volontären" Regemente 157 "Volontärenskolan" Karlsborg. Intressant. 300
293 44c,40a STH C5 26-9-91, +3X6ö ringtyp PH till USA , div ktt men ovanligt. 300
294 45 vÅGRÄTT 5-STRIP (EXTREMT SÄLLSYNT)10 öre på mycket vackert adresskort till paket sänt från TORESTORP 18.12.1888 till Boarp. 600
295 45 10ö LIATORP 25-1-88 till USA , LÖSEN 3x2c , US Currency 6 , Chicago Unpaid, T stpl 300
296 45 ÅNGBÅTS PXP No 123 29-6-89, PR-LYXS PAR på brev till BREMEN , tyskland. underbart stpl avtryck. 200
297 45v6 10ö par GEFLE 23-9-91, förskjuten tand 400
298 46,43 GNESTA 22-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning, samt intressant bläckmakulering 300
299 46,43 GNESTA 21-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning 250
300 46,43 P.anv. HJORTQVARN 14-8-88 ,PR-LYXS 200
301 46,43 GNESTA 13-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning 200
302 46,43 KARLSBORG 3-4-89, LYXS Postanvisn. 200
303 46,43 P.anv. QVISTA 23-1-91,PR-LYXS 150
304 46,45,54 FANTASTISK KOMBINATION AV TRE EMISSIONER RINGTYP PH, OSCAR BOKTRYCK, OCH OSCAR KOPPARTRYCK PÅ BREV TILL TYSKLAND. PRAKTSTÄMPLAR STOCKHOLM 31-10-91, transit, ank st baksid. Brevet är något slarvigt öppnat ; brevriss upptill. Märkena är felfria. DEKORATIVT MED TRE OLIKA RÖDA , FÄRGNYANSER LJUSRÖD. RÖD OCH MÖRKRÖD UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 3500
305 46c GBG 28-3-87, dubbelporto brev till Frankrike, blå Paris stpl , ank stplar 500
306 46c STH 8-1-90,notering " med Express" till Finland, anks. 300
307 47 30 ö på postanvisning , LYX st HERNÖSAND 24-4-88 300
308 47 FÄRILA 9-4-91, PRAKT 30ö REK 200
309 47c Panv 30ö GBG filial 29-12-88, LYXs 200
310 47d 30 öre på PRAKT -LYX postanvisning med intemindre än tre stämpelavtryck GNESTA 21.11.1888 i BLÅ färg. Ankomststämplad STOCKHOLM K.E.
21.11.1888 och kvitterad dagen efter.
600
311 47d 30ö Rek WIMMERBY 10-10-88,AB-PR 150
312 47d BJÖRNLUNDA 9-10-88, PR, 30ö rek 150
313 47e FLODAFORS 12-1-90, PR-LYX 30 ö Rek 350
314 47f RIMBO 28-10-91, PR-LYX, REKBREV 300
315 51b FILIPSTAD 24-2-90,AB-PR 250
316 51,fk 10/24ö på 10/12ö fk stpl NORRKÖPING 29-8-90, transit o ankstpl Landau Tyskl 200

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
317 52 5ö på 5ö brevkort till ISLAND stpl STH 1899, ank stpl REYKJAVIK 29-1-1900 600
318 52 4-BLOCK på brev till Italien praktstpl LERUM 22-4-1908 400
319 52 VISBY 11-8-04, vyk. t. CHILE, ank stpl 400
320 52 5ö i 4-block stpl STH 29-9-02 på baksidan av brev till FINLAND 250
321 52 5ö i 4-block ,brev t Finland, STH 22-7-06 200
322 52 vyk. 5ö mak. Fra Sverige, rakstpl HELSINGÖR på märket, sällsynt, sidostpl Helsingör o Köpenh. 5-5-05 200
323 52 Vyk.Par t.TENERIFFA, GBG-07 125
324 52 Vyk. LYX FLISBY 29-12-04, Tuberkulosmärke vid sidan 100
325 52 5ö på Bke 7, st MALMÖ-97, till Tyskland 100
326 52,54 SORGE BREV 2X5Ö ktt OCH 10Ö OSKAR st BJÖRNLUNDA 3-7-99 TILL CEYLON, mycket sällsynt 600
327 52,54 P.anv. TALLÅSEN 24-4-04 ,LYXS 125
328 52,54 PARTEBODA 27-8-08, REK 10+10+5 75
329 52a1 5ö på Bkd 6, st Skellefteå -92, till RYSSLAND ,obeg svarsdel. 250
330 52cv12 HAPARANDA 6-11-95, par 5ö hö ex med variant kommatecknet , ovanlig på brev i par 150
331 53,52,61 ,63 8+5Ö+2X2ö +3x1ö= 20ö till London PKXP 63B 5-6-1910, fint 250
332 5361,68 SÖLVESBORG 22-9-14 till Malmö Pr 150
333 53,62 2x8ö+2x2ö= 20ö till Engaland, Malmö 25-6-07. 200
334 53,74 HORN 22-5-15, PR 2x8ö,4ö 150
335 54 Mycket dekorativt tryckt brev med bild på Lejon och sköld MZ( Fabriksmärke M.Zadig. 4x10ö=40öREKbrev till ISLAND stpl MALMÖ Bref Utr. 4-1-1905. Transit stpl Köpenhamn och ank stpl Reykjavik 16-1-01 på baksidan. En Pärla. 2800
336 54 Vyk.. t. URUGUAY, GBG 1903 325
337 54 FINSPONG RULL stpl 21-2-07, 10ö i 3-strip på adr kort till paket 275
338 54 MALMÖ 27-5-09, 10ö oscar på par till TENERIFFA, ovanlig destination.ank stpl 250
339 54 Spånga! 15-6-08 PR-LYXs Lösenbelagt 25c Oscarsbrev till Schweiz . 200
340 54 Vyk. t. Teneriffa, Högestad-07 150
341 54 Från Utlandet, sidostpl Hangö 1-1-05,pr 150
342 54 10ö till Ryssland, STH 26-8-05 125
343 56,79 HELSINGBORG 19-1-12 PFSK till Finland, 20öOskar 5strip 5ö medaljong i 3 strip, PFSK avier till Utlandet är sällsynta. 400
344 57,54 FÄRILA 31-12-08, Wärde 25+25+10ö 125
345 58 MARIEFRED 25-1-93, REK AB-PR 75
346 59a PÅRYD 30-12-98, WÄRDE stpl, PRAKT 150
347 59c,55 3 Oscars försändelser HERNÖSAND 17-12-01 , paketadresskort för paket med kupong MED PFSK sänt till Skog, 5+20ö på rek , 10+30ö adresskort . Vackra 300
348 59d,56 50+20ö= 70ö Wärde brev (600kr), STH 6-11-07, AB-PRAKT 275
349 60,59 STH 8-8-02, Oscar 6 valörer inkl 1kr och Siffertyp 1-4ö på Rekbrev till Sachsen, ank stpl 10/8. Dekorativt och mycket ovanligt 500
350 61 STH utst 3-10-97 ,2st 1ö på litet rött brev mycket vackert och intressant litet 150
351 62,61 1ö+2ö på 2ö FK = 5ö trycksak till Helsingfors, STH B 10 AFG 2-1-08. 200
352 64 JÖNKÖPING RULL stpl 4-9-96, prakt stpl 350
353 76200 10ö MEM 19-7-11 TILL ISLAND 200
354 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 4-1-14, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till STH 300
355 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 17-9-13, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till STH 300
356 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 1-8-12, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till Nyköping 300
357 79 TÄPPERÖD 11-5-1912 på Vykort , praktstpl, svår ort. 175
358 79,144A ROTEBRO 7-3-27, 5+10Ö på 10ö bke till Tyskland 100
359 79,82 5ö+10ö x3 = 35ö REK till BELGIEN , STH 31-3-1911. 3 olika utländska etiketter ang retur. Vackert och sällsynt. 400
360 82 10ö par med Båtsiluettstpl Turku-Åbo 10-x-13 , till Tammefors 350
361 82 BERLIN BAHNPOST ZUG 18 29-8-12, PAGUEBOT 10ö till München, pr-lyx 300
362 82 Ulkummlta Från Utlandet, sidostpl Åbo Turku 27-XI-11, 10ö på vyk till Finland,pr 150
363 84 2x15ö STH 13-10-20, TILL JAPAN anks 250
364 85 20ö medaljong PLK 12-9-19, sorgebrev till CUBA , sido stpl röd 24, ankst på baksid 300
365 97 GV 198ö på flygbrev t Indien 1959, 150
366 98 GV 212ö på flygbrev t Indien 1960, 150
367 99v1 PLK 267 C 17-7-18, 7/10Ö förskjutet påtryck i höjd , F 500 + på brev 200
368 99v1 NORRKÖPING 23-11-18, 7/10Ö förskjutet påtryck i sidled , F 500 + på brev 125
369 105-113 Uppsala 2-4-18 6st =40ö Landstorm1 250
370 106,72 STH 8-8-18, litet brev 2+5/3ö 200
371 116,72 ÖREBRO 27--6-16, vykort 2+5/3ö 250
372 121 Landstorm II 10ö på 24ö single STH 24-8-17 900
373 124,121 ,116,118 10ö/1kr LAndstorm II med 10/24ö, 5på3ö och 5/6ö som korrekt porto 30ö REK brev JÖNKÖPING 25-10-18 , mycket sällsynt med 10/1kr i merfrankerad korrekt försändelse. 4000
374 126-113 Uppsala 19-2-19 5st =45ö Landstorm3 250
375 128,72, 83 1916 Landstorm III 7+3 / 5+FEM / 4 öre
grå tillsammans med 2+12 öre på brev sänt från STOCKHOLM 25.4.19 till Finland. Censurstämpel på framsidan. 1 öre överfrankerat.men intressant objekt då Landstormmärket är
inkluderat i portot trots att de var ogiltiga till utlandet.
800
376 136-38 ÅLBERGA GÅRD 22-2-22, satsbrev Luftpost 300
377 141 GBG 18-8-21, 5öbrunröd typ 1 till Nygård 75
378 143A GBG 11-10-33 9X5ö lejon grön på 45ö EXPRESS brev, sällsynt 150
379 145C,143C KALMAR 29-10-30, intressant lösenbelagt brev 5ö stpl Kalmar 30-10-30, med innehåll sänt från IVAR KRUGER ( den kände finansmannen) som tackar författaren Waldemar för en bok. Vidare kommentar av brevsamlaren att Ivar Kruger ofta frankerade för lågt. Signerat en av de mest kända finansmännen genom tiderna Ivar Kruger 300
380 146A,168 10Ö 4 strip , 1kr par som lösen på brev GBG 28-3-39 200
381 146A,175C 6x10ö+4x15ö =120ö Rek-brev till Tjeckien NOCKEBY 9/12-1937, ankomststämplat. Reklam etiketter på baksidan. 300
382 146A,var JÖNKÖPING 25-1-36, HALVERAD 500
383 148C BODEN 14-6-21, PRS par panvn , ngt ktt 75
384 151Av2 1920 Gustaf V En face 20 öre blå, tvåsid tandn.v2 - dubbelpincenez. Svag vänster tandrad. RARITET PÅ BREV 1000
385 151C 4-BLOCK med LYXs Svenska Bataljonen SAAR 26-1-35. 275
386 151C STH 25-11-21, PRbrev till Simrishamn 100
387 152C Vrigstad 24-1-22, prakt 125
388 175C 15 öre violett, fyrsid tn. v-plåtspricka från
hals till hjässa. Vykort stpl PKXP 19-8-25 1925.
1300
389 176C GBG 27-12-27, par 15ö till Litauen, anks 150
390 179A SÖLVESBORG 20/9 till Toftehög 20 öre violett, tvåsid. Mycket kraftig
PLÅTSPRICKA från hals till hjässa. RARITET PÅ BREV
2500
391 184 Nordiskt RESEKORT,3st 2x25ö orange, 50ö A2 ,A3 ppr, STH-36, Örebro -29, Djursholm 21-7-38, några ktt 600
392 192a Nordiskt RESEKORT, 50ö STORLIEN 5-2-34 400
393 196-207 5-80 ö Kongress, på baksidan av brev stpl STH 27-7-24 till ÅBO, där 20ö och 80ö med Finska stpl ÅBO, 30+60ö stpl Helsinki, och resten omakulerade. Ovanlig försändelse. 300
394 199 2kort med 20ö Utst stpl 25-26 7-24 175
395 199 ÅRE 26 7-24 kort med 20ö Utst stpl 125
396 203,201 UPSALA 7-8-24 30+40Ö till Tyskland 300
397 203,68 KARLSKRONA 5-8-24 , 60ö+2x1ö REK 400
398 205,212 STH 7-10-24 50ö kongress +10ö UPU på värde pfsk brev till Simrishamn 300
399 212,91 1 FLYG FRANKRIKE -USA 10ö,65ö STH HANNOVER 23-5 -39, sen Marseille 25-V-39, N-Y. 27- May-, RAHWAY N.J.29 MAY 1939, Sällsynt ( tidigare pris 1500kr) 500
400 217,145 DJURSHOLM 5-1-28, 45ö REK till Frankrike lösenbelagt med 30c franskt märke. Vackert och ovanligt. 500
401 222 ÖSTERSUND 9-9-27 80Ö EXPRESSBREVtill STH ank 10-9-27, mycket sällsynt försändelse 1200
402 223,205 STH 28-12-24, 1KR +50Ö REK till Tyskland , ank stpl LEIPZIG 30-12-24. Ovanligt . F 9000 1200
403 224,218 ,218 STH 22-8-24 congress stpl , 2kr ,40,15ö på brevframsida till Schweiz. "kr på helt brev F 25000 1000
404 229,226 SJP 7 GBG-NEW YORK 24-11-28, 20+5ö intressant sjöpostbrev till USA 200
405 231,32,270 STH 31-3- Flygpost till USA, röd stpl VIA ENGLAND, censuröppnat. Ank stpl. 200
406 232 MALMÖ 1 5-4-38 50ö Luftpost till Tyskland 150
407 233a 5 kr 4 block + singel. +163b, 167b, 191b som lösen stpl NORRKÖPING 1-3-38 300
408 233b, 294 3strip, 279 3strip STH 29-5-41 8kr 30 ö Luftpost till ARGENTINA, ank stpl censuröppnat 1000
409 237 LIDINGÖ 21-12-32, 90ö Lützen single på paket adr. kort 300
410 238 DÅNGEBO 9-12-33 4-BLOCK 5 ö sparbanken typ I F 1800 + 2x15ö på REkbrev, samt et brev 3-strip 239C. 300
411 238 PKP 23-12-(33) , TYP 1på litet julkort 125
412 240-45 RIKSDAGEN 10-1-35 sats brev 9ST fdc 100
413 240CPI par 5ö hö ex FLAGGSTÅNG STH 10-1-35 400
414 244 STH 13-5-35, 35Ö single på REK 125
415 245 STH 22-5-35, 60ö single på ASS brev 200
416 249 LINKÖPING 30-12-48 20ö singel 45
417 251 MALMÖ 1 25-27-36 30ö till Frankfurt 100
418 252 SÖDERTELJE 20-2-36, 35Ö single på REK, stpl första dagen , ovanligt 100
419 254 HALMSTAD 19-8-38, par 45ö 100
420 255 GBG 5-4-36, 50Ö single på Luftpost till Frankrike, ovanligt 175
421 256,254 SJPOSTEXP 70 20-2-36, FDC STÄMPLAT OMBORD på m/s Gripsholm mellan Miami och Vera Cruz. dessutom FDC kort. 250
422 256,273 HALMSTAD 1 7-2-41, 60ö+10ö Värdebrev ass 300kr 200
423 257,181b SORSELE 27-11-36,PRAKT stpl 1kr , 20ö vitt ppr på adr.kort för paket 250
424 258 Nordiskt RESEKORT, KRYLBO 10-7-36 500
425 258 GBG 27-5-36 50ö Rek till PRAG ankst 200
426 258 GBG STH Kugelposten juli 36, 50ö Bromma på rek ank Herrljunga 4-7-36, samt FDC Bromma 23-5-36 200
427 259A STH 17-6-38-NEW YORK Sjöpostexp 7 nya sv minnet 27-6-38, 10+1ö intressant sjöpostbrev till USA 100
428 262A ÅBP No 46 15-6-38 prakt brev 250
429 323,273 ,279 STH 12-9-40, Linne 50ö par , 10, 30ö profol hö till USA Luftpost 125
430 327,334 ,279 ,NORRKÖPING 18-9-41, SERGEL 50ö par, Hazelius 1 kr par, 30ö Airmail till USA, censuröppnat2 200
431 336,330A KOLSVA 27-11-41, 120ö Birgitta + 2x 10ö Skansen på Luftpostbrev till USA 500
432 341,335 GNOSJÖ 5-10-42, 90Ö Folkskolan 15ö till USA , via England censur 641. 150
433 348,275 NORRTELJE 4-10-43, 90, 15Ö LUFTPOST till USA 100
434 352 STH 27-9-44, 60ö Sjökartan Expressbrev till Finland, ank.stpl 150
435 357 STH 8-1-45, 90Ö flottan i par, censuröppnat brev till Brasilien 300
436 359API 4 strip 5 ö Pressen pos 3 med bruten penna. STH 12.6.46 250
437 369,271 STH 20 23-3-47, 60+ 5Ö Luftpost till Argentina 125
438 381,452 , 446 STH 25-3-56, REK till Schweiz 50
439 390-92 STH -BANGKOK 26-10-49, första flygbrev 150
440 451-53 TYGELSJÖ 2-11-53, rek express, valutakontroll till Schweiz, ank stpl 100
441 471-75 STH 7-7-55 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE på varsitt kuvert. OVANLIGT. 1000
442 471-75 kpl serie i par med LYXS GBG 29-10 -55 150
443 487,489 ,395 SALTSJÖBADEN 9-11-57, 1,40 + 40ö+10ö Luftpost till Brasilien 125
444 501,503 ,395 STH 16-12-59, Luftpost till USA 125
445 514,416 LIDINGÖ 13-8-60, luftpost till Brasil 90+30ö 100
446 523 STH 1-3-65, REK 1,40Ö 75
447 556 NORRKÖPING 5-6-64 REK MED 1,05 ö 100


TJÄNSTE PÅ BREV
448
6 öre violett, tandn. 13 i fyrblock (vht,
ett riss) på kungörelse sänt från SÄMB
23.2.1883 till Länghem. Mycket ovanligt
objekt, enl. Facit 2018 är 4-block okänt på brev.
3500
449 1b 4×3 öre (två par) på tjänstebrev sänt från
MANTORP 28.6.1877 till Kisa. prakt OBJ.
800
450 2 3×4 öre (trestrip) på tjänstebrev sänt från MULSERYD 16.12.1880 till Åsenhöga. sÄLLSYNT ENHET. 700
451 4a,5d 2×6+12 öre på tjänstebrev med dubbelt porto sänt från MULSERYD 20.5.1880 till Åsenhöga.. mYCKET SÄLLSYNT KOBINATION. 1000
452 4d 6ö stora tjänste i 4-strip på kungörelse, liten vattenrands fläck nedtill i brevet . STÖRSTA KÄNDA ENHET. 1500
453 5 12ö HIETANIEMI 3-1-74 3-DAG, TIDIGAST KÄNDA BREV MED 12Ö TJÄNSTE T14 ? PR-LYXS . UTSTÄLLNINGSOBJEKT !!!!!!! 5000
454 5 SÄMB 17-7-76, 10ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , 150
455 7 SÄMB 14-2-83, 24ö på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , 200
456 7e HERRLJUNGA 20-7-77, LYXEX 5,5,5 PÅ LYX BREV. sÄLLSYNT KVALITET 1500
457 7e Wexiö 4-11-79 LYXs emb bref till Ryssby 300
458 11 SUNDSVALL 9-4-1907, PR 2 ö singel 200
459 14,16 P.anv. 5ö+ 10Ö Malmslätt 1-6-04, AB 100
460 16A GBG 21-11-94, PRAKTS TELEGRAM 300
461 16Aa SÄMB 18-3-85, 10Ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM 200
462 16Aa SÄMB 11-3-85, 10Ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , med tryck Vänersborg 1885 Bagge och Pettersson. 200
463 16B STH 1-6-07, TELEGRAM vackert 250
464 17 LYX stpl. ex .på WEXIÖ 2-1-82 150
465 18e STH 12-1-88, PRAKT- LYX BREV 250
466 18e STH 6-3-88, AB-PRAKTBREV 150
467 21,14 LJUSDAL 1-8-02, 30+5ö REK 100
468 31,28 RIMFORSA 67-7-12 4strip 8ö, 3st 1ö på 27ö rek, PR-LYX obj 300
469 40,42 GRÄSMARK 17-9-19 3ö par 1ö på 5ö tjänstebrevkort till Kil 100
470 40,44 STENSTORP 17-1-19 3ö par och 5ö tjänstebrevkort till Kil, PRAKT 100
471 41,44 TIBRO 28-1-19, TELEGRAM inom Tibro 200
472 45,43-4 SKANÖR 17-9-19 3+5+7ö till Skellefteå 150
473 52,49 KOLMÅRDSSANATORIET 3-9-19, Värde brev till Ålberga, PRAKT sällsynt stpl F 300 300


LÖSEN PÅ BREV
474 4c L4c, 8b1, 10c 6+3×30 öre + 13×1 kr,mycket färgstarka och inkl 6-block och 3strip på adresskort till assurerat paket sänt från Paris till GÖTEBORG PAKET 13.12.1877. Transit CÖLNAUSLAND 2 7.12.77. Trevligt objekt. Ex. Göta 1980. Enbart märkesvärde 11.000 kr. Fint objekt 1800
475 1 JÖNKÖPING 27-9-29 , vacker svart militär på fint brev 800
476 1 obegagnat med märke kvar 225
477 8 Begagnat kuvert med kvarsittande Svarsmärke 200
478 8 ** grön militär i helt kuvert 100


HELSAKER
479 3 10ö svarsdel till Sv. från Marseille 1893 150
480 8 JÖNKÖPING RULLst 8-4-97,5ö ej svar. 100
481 6 NORRKÖPING BIKUPEs 12-12-84, prs 6ö bke 200
482 6Bke6A 6ö brevk. typA obeg. SFF 325 100
483 1III,c FK IIc, 12ö PKXP NR 15 UPP 23-5-77,ab 150
484 7 JÖNKÖPING RULLstpl 31-12-96, 2 ö FK 250
485 13Ab FK 4ö vm\, VRIGSTAD 1-1-13, +julmärke 125
486 19a KORTBREV 15 ö Medaljong med hel rivkant, tilläggsfrankerad med nr 140A (5ö) och PR-LYX stämplat med BLÅ stpl KARLSKRONA 27-9-1920. SUPERBT ! 2000


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
487
Monaco 2x 10c+ 5c on cover used MONTE -CARLO 25-4-94 to SWEDEN, very rare destination. Monaco-Sweden. 1500
488 34a Tyskland (Riket). Inkommande rekbrev, frankerat med par av 20 Pfg blå (Mi 34a), stämplat HAMBURG 29.8.76. Tysk reketikett samt svensk stämpel Recommenderas i ram. Vackert utställningsobjekt! 3000
489
Slightly water damaged wreckmail postcard with a type 3 (Sth D)
cachet stating that it has been delayed because of a train derailing in
Rörvik on 6/9 1954 where the mail car ended up in a body of water.
SCARCE.
500


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
490
Sverige Mi 105. LATVIA Riga-Stockholm route. Swedish circle cancellation STOCKHOLM 1 ANK.LBR. 3-4E 28.10.26, on Latvian stamp 25 s, together with boxed FRÅN ESTLAND (by error, should have been FRÅN LETTLAND), on cover sent to Sweden. Very interesing cover. 3000
491
KRASCHPOST , 2x40c Frankrike ,Rek PARIS 9-2-1916till STOCKHOLM med notering på baksidan "skadat vid eldsvåda ombord på ångaren NEWTON i Sunderland den 14 februari 1916". 1000
492 27,30 Belgien. 10 och 30 C på intressant brev från Antwerpen 4 Febr 1871 till Sverige, felsänt till Schweiz därdet stämplats BASEL 5.II.71. Transit stpl PKXP Nr2 15-2-71. (vapenbrev från denna tid till från Sverige till Belgien F minst 16000kr 1000
493 360623 Bromma FDC 23/6 36 50
494 471-75 STH 1-7-55 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE i varsitt block 1000
495 161220 Landstorm II KPLSERIE på FDC STOCKHOLM 20-12-16, 1 ö 2 st khtt, fina välcentrerade 1-5kr, Sällsynt FDC. 4000
496 321101 Lützen, alla valörer med tvåsidig tandning. sth 1-11-32, PRSF 3000 1100
497 350110 2FDC RIKSDAGEN 10-1-35 sats brev med 9 märken med de 2 olika FDC stämplarna F 800 175
498 380408 5ö Delaware på FDC stpl program av firandet av Pennsylvanias forefathers day 100
499 390322 269 BC 22-3-1939, Gustaf V, profil höger, typ I, 10 öre med BC-par i fyrblock 600
500 400204 Bellman BC par på FDC STH 4-2-40 och 4 till FDC 1938-48, F ca 750 125
501 440415 FDC Sjökartan 15.4.1944, vinjett 90
502 480401 Tre kr + GV profil hö 10st STH 1-4-48 250
503 510601 STH 1-6-51 nr 292,304 85Ö , 1,70kr TRE KR FDC F 700 200
504 520701 STH 1-7-52 nr 284 50Ö TRE KR FDC 100
505 520701 STH 1-7-52 nr 309 30Ö G.II.A. FDC 100
506 520701 STH 1-7-52 nr 289 75Ö TRE KR FDC 100
507 520725 STH 25-7-52, nr 403,405 20+25 ö FDC 90
508 520725 G.VI. A 20 , 25Ö NR 403A, 405A, F 300 80
509 520725 STH 25-7-52, nr 403,405 20+25 ö FDC 75
510 520912 STH 12-9-52, nr 405BB 25 ö G.VI FDC 100
511 520912 G.VI. A , 25Ö röd NR 405BB, F 375 100
512 530209 G.VI. A , 20Ö GRÅ NR 405BB, F 325 90
513 530912 STH 9-2-52, nr 403BB 20ö G.VI FDC 100
514 540120 STH 20-1-54 nr 412 40ö G.VI FDC 90
515 540120 G.VI. A , 40Ö grön NR 412, F 300 80
516 540204 G.VI. A , 25Ö BLÅ NR 406A, F 300 80
517 540213 Falun 13-2-54, dito STH 2 olika stpl FDC 75
518 540315 G.VI. A ,25Ö BLÅ NR 406BB, 410, F 300 80
519 540412 G.VI. A ,25Ö BLÅ NR 400A,BB , 406 HA3 O, R, F 1500 400
520 541012 STH 10-12-51 nr 210 , 2,10kr TRE KR FDC F 300 75
521 550701 STH 1-7-55 471-75 i 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE PÅ VARSITT BREV o SÄLLSYNT 1250
522 550701 471-75 i 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE STH 1-7-55 i varsitt löst block 1000
523 550701 STH 1-7-55, FDC 471-75 inträdesbljett till utställningen inuti kuvertet 60
524 570601 STH 1-6-57, 5+15ö HA5, illustrerat 100
525 570601 STH 1-6-57, 10+30ö HA6 OV,RV 100
526 570601 STH 1-6-57, 5+15ö HA5, illustrerat 90
527 570601 STH 1-6-57, 10+30ö HA6 OV,RV, ill text 90
528 570601 STH 1-6-57, 407, 413,, 416 3st + 2BB par illustrerat 65
529 570601 STH 1-6-57, 5+10ö nr 394-95, illustrerat 60
530 570601 STH 1-6-57,394,395A illustrerat 40
531 571015 STH 15-10-57, FDC G II A. 20,40,25Ö 60
532 571015 G.VI. A ,20 ö grå, 25ö brun, 20ö grå ,414A, BB, 415,417ILLUSTRTERAT F 175 55
533 571015 STH 15-10-57, FDC G II A. 20,40,25Ö 50
534 580917 5KR SLOTTET 2 sid STH 17-9-58, ovanligt , adressetikett 250
535 580917 5KR SLOTTET 2 sid STH 17-9-58, ovanligt , adress i blyerts 225
536 610601 FDC STH 1-6-61 85ö+1,70kr Tre kr F 700 150
537 650924 2,30+2,85 TreKR, FDC STH 24-9-65 40
538
LÖSEN 4SK 25-6-1857,STOCKHOLM 700
539 28 SLITE 6-12-88, 4-K stpl LYX avtryck ,kht 100
540 28,31,42 NERIKES KIL 28-12-88, 3x3ö+2x6ö+4ö, UNIK KOMBINATION ? för panvn klipp 500
541 28,32,45 ALINGSÅS 4-1-90, 3+12Ö+10ö panv kl 300
542 28,42,45 VECKHOLM 9-8-90, 4x3ö+4ö+10ö, unik kombination? panvn klipp 500
543 28,46 BJERSJÖLAGÅRD 22-9-88, 2x3ö+20ö 250
544 30d KÄRRGRUFVAN 6-1-805ö 4-block +5Ö 200
545 3128,42 STH C12 24-4-88, 3ö+3strip 6ö+4öph , UNIK KOMBINATION ? panv klipp 500
546 31,41,45 KARLSKOGA KYRKBY 2-4-90, 3ö+ 2x6ö+10ö, UNIK KOMBINATION ? för panvn klipp 500
547 31j,28 STRÖMSBRO 22-11-88, 2X6Ö+3Ö pa.kl 100
548 33d,30 NORRKÖPING BIUPE 16-12-81, pr-lyxs 200
549 34,28 STH 5-7-88, 24ö riss, 3ö kt, ovanl komb 200
550 40,41 SMEDSTORP 18-8-91, 2+3ö panvkl 100
551 40,42, 56Iv7, KOLBÄCK 20-9-91, 2+4+20ö(kht) unikkombination? 250
552 40,54 KOLBÄCK 13-8-91, 3x2ö+2x10ö ngn kt, unik kombination? panvn klipp 300
553 41,40,56I EKSJÖ 16-11-91, 2+3+20ö ovanl komb 300
554 41,40,56I Elmhult 21-12-91, 2+3+20ö ovanl komb 200
555 41,42 Wallsta 3-10-90, 3ö(ngt def) +3X4ö 100
556 41,42,46 RAUS 17-3-90, 3+4+20ö, ovanl panvkl 250
557 41,54 TOMELILLA 29-9-91, ovanl panvklipp 300
558 41b SOMMEN 5-6-02, 3ö AB-PR 100
559 41b,42, ,43,45(def) TOREKOV 4-7-90, 2x3ö+4ö+5ö+10ö PH , unik komb? 400
560 41b,45 HJERPEN 4-12-88, 2X3+2x10ö ovanlig kombination pstanvisningsklipp 300
561 41b,56I FALKPG. RANTEN 12-9-91, PRS 2x3ö+20ö panvnklipp vanl komb 300
562 42 TVERRED 11-1-88, AB-PRS panvn klipp 100
563 42,43 MÅNSTAD 25-6-88, 5x4ö+5ö, ktt, cket ovanlig kombination 300
564 42,45 SJÖBO 1-5-91, 4x4ö+10ö ovanl panvkl 350
565 42,45 VALLSTA 5-10-90, PRS, 4+10ö PANVKL 100
566 50,43 LÅNGBRON 11-1-90, 2X10/12ö+5ö, unik komb ? panvnklipp 350
567 143Eb GBG 28-10-35, FELSKURET i automat 75