ObjNr catno Beskrivning Startprice


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

SVERIGE OSTÄMPLAT *

2880 1b (*) 3sk 1-2.4.1 , 3skilling ,signerad Roumet, ser ostämplad ut men har 3 svarta prickar som kan vara stämpelfärgstänk. Det är oklart hur de "stänktes" dit. Säljes med denna beskrivning och avgör själv . Godtagbart till gott ex av ett sällsynt frimärke , en något nött ht. Vackert ex som bör platsa i en ostämplad samling. 5000
2881 2E2 * -*(*) 4sk nytryck 1868 i 6-block. ett ex hörn skada, ett ex obet kht, sällsynt objekt och delvis nära postfriskt. bar ostpl pga. svagt stadgat i tandningen. F 22.800:- + block 3000
2882 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
2883 3P * ,otandat provtryck till 3N4, nytryck 1885, Hörnmarg.ex, ,fräscht och vackert, tu.fl. 2000
2884 4E2 * 8sk eftertryck 2 1868, 3,3,4, fräscht 600
2885 5b (*) 24 sk äkta , men def F 70.000 2000
2886 5c 24 skill, orangeaktigt röd tätt bottentryck, ostämplat rep ex. nyansintyg HOW. Nyansen är tidigare OKÄND i Facit som ostpl. Således en KLASSISK RARITET av Sveriges första frimärksutgåva. 30000
2887 5E2 * 24SK Eftertryck 2 1868, vht, välc fräscht ex 600
2888 5E2 * 24sk eftertryck 2 1868, fräscht mycket gott ex 600
2889 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
2890 6a3 (*) 2,3,1, liten ålderfläck, F 5500 475
2891 6N1 * 3ö svart lokal Nytryck 1871, mkt fräsch 600
2892 6N1 (') svart lokal nytryck 1871, gott ex 2,3,1 400
2893 6N1 (*) Svart lokal NYTRYCK I, AB 400
2894 6N2 * Svart lokal NYTRYCK II 1885, gott ex 300
2895 7 * 7a?, 7b1(*), 7c2, 3 nyanser 500
2896 7-12N2 VAPEN NYTRYCK PÅ BLAD, ur handbok 250
2897 7a1 * 5 ö mörkgrön AB,3,3,3 .F 5000 1500
2898 7a1 * -(*) 5 ö mörkgrön felfritt ostpl ex 2,3,1. ,Tryckvar. 600
2899 7a1 (*) 5ö mörkgrön, PR-LYXc , 1mm riss 500
2900 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
2901 7b1 * 5ö fint ex 3,3,3 300
2902 7b1 (*) fint ex med 2 dubbeltänder 2,3,1 200
2903 7b2var (*) vitt streck mellan Ö, R 200
2904 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
2905 7c1 (*) 5ö gulgrön 1862-63, fräscht gott ex 2,3,1. F 7000 750
2906 7c2 * AB ex ,lvht 300
2907 7c2,v4 * fräscht AB ex 600
2908 7cvar * färgfläck på F(EM),kt 150
2909 7d * 5ö ljusgrön, PRAKT 600
2910 7d * 5ö ljusgrön, LYX centr 600
2911 7d (*) 5ö ljusgrön fint ostpl exrufftandad 250
2912 7d * bra 5 ö ljusgrön, 3,3,3 200
2913 7e1 * AB-PR F 1700+ 400
2914 7f *(*) 5ö i MKT fräscht AB ex, F 1600 400
2915 7f * 5ö vapen PRAKTEX 400
2916 7N1 * 5öre Nytryck 1885, AB-PR 275
2917 8 PRAKTex F 5000 1750
2918 8b * 30ö , AB-PR 150
2919 8c * AB-PR ex 800
2920 8c (*) 9ö gott ex 2,3,1 lvht 500
2921 8d * praktex Intyg Sjöman 1500
2922 8d * 9ö praktex , 4,4,4 1500
2923 8d (*) 9ö LYX-PRcentr mycket gott ex. 900
2924 8d * AB ex , lvht 700
2925 9c1 * 12ö bra AB ex , lvht 300
2926 9c1 * 12ö fäscht, obet ppr rest baksid 200
2927 9c2 * 12ö litet skruvavtryck, mycket gott ex 300
2928 9c3 * AB-PR 500
2929 9c3 * 12ö vapen, AB 3,3,3 225
2930 9g (*) 12ö grönblå, prc, 3,4,1, F 4000 500
2931 9i (*) LYXc, AB 3,5,1, 3600 500
2932 9N1var * 12ö praktc. färgfläck under G, tu fl. 150
2933 10g * fräscht AB ex,F6000 1900
2934 10i (*) 24ö orange gulakt. ppr, 2,3,1 600
2935 11av4 (*) intyg Sjöman 3,4,1, AB 800
2936 11h * 30ö chokladbrun , mycket gott ex 700
2937 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
2938 11N * AB ,3,3,3 200
2939 11N1 * 30ö nytryck 1885 AB 200
2940 11N1 * 30öre Nytryck 1885, AB 175
2941 12 * 50 öre vapen , mycket gott ex 500
2942 12a * AB ex ,very fine. F 6000 1500
2943 12a (*) 50ö PRc, KARTONG papper, ngt avtrubbad ht, fräsch fin färg 600
2944 12d *- (*)pr-lyxc. ngt kht 450
2945 12f1 * 50ö, fint ex, 3,3,3 900
2946 12f2 * mkt fräscht , felcentr. ex F4800 400
2947 12g2 * ABcentr ,ktspts,4800 500
2948 12h * 50ö mkt fräsch, AB ex 1100
2949 12N1 * 50ö nytryck 1885, PR , 4,4,4, EF 340
2950 12N1 * 50 öre Nytryck 1885, PR 275
2951 12N1 * 50 öre , AB ex 200
2952 13 * MKT gott ex 3,3,3, ngn kt 800
2953 13a * 3ö lokal, tryckvar färgfläck ned hö, AB 650
2954 13b (*) brun lokal 2,3,1,gott ex 600
2955 13b (*) välc. gott ex ,2,3,1 600
2956 13b (*) 3 ö brun fräscht gott ex 2,3,1 500
2957 13b (*) 3ö BRUN LOKAL 2,3,1, F 5000 500
2958 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
2959 13N1 * Brun lokal NYTRYCK I 1871, bra AB 500
2960 13N1 (*) 3ö brun perf 14 nytryck, prc, 3,4-5,1 450
2961 13N1 * 3ö brun perf 14 nytryck, AB, 3,3,4 425
2962 13N1 *-(*), ktspts, restgummi 400
2963 13N1 * intyg Sjöman gott ex 400
2964 13N2 * Brun lokal NYTRYCK II 1885, bra AB 400
2965 14Ab (*) fräsch 3ö typ 1, gott ex 2,2,1 500
2966 14B * fräscht AB ex 225
2967 14Bc1 * 3ö fint ex F 2200 300
2968 14Bc1 * AB-PR 250
2969 14Bd (*) PR-LYXcentr , 3,4,1 200
2970 14Bdv2 * 3Ö HUVUDTYP III, AB-PRc, gummive. 250
2971 14Bg * AB ex 200
2972 14Bg,var * 3ö var brunt streck vid Ö, 3,3,3 300
2973 14Bh (*) 3ö PRC, 3,4,1 200
2974 14BN * pr-lyxc 3ö nytryck 200
2975 14Bv2 * TYP III, kht, F 1000 125
2976 14Bvar * kraftigt felperforerad 200
2977 14N1 * 3ö nytryck t 13, kht 100
2978 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
2979 15b2 * 17 öre utsökt fräscht ex AB-PR ex ,F 97 5500:- 1900
2980 16e * - (*) AB-PR centr, restgummi, fräscht 300
2981 16N *(*) 20ö Nytryck 1885, LYX 400
2982 16N1 * 20ö nytryck 1885, AB , 3,3,4, VF 275
2983 17b *(*) 3ö gulbrun ,4-block 2,2,4, F 3750 350
2984 17b * fräscht 3ö gulbrun 100
2985 17g * 3ö ngt intorkt gummi, men PRc fräscht 150
2986 17gv5 (*) 3ö snedc, kartongppr, mkt sudd tryck 100
2987 19 * 5ö enormt fräscht AB ex 1000
2988 19a * 5ö fräscht ex 400
2989 19a * 5ö fint ex , svagt tu fl 400
2990 19a (*) prc 5ö 3,4,1 400
2991 19b * fint AB ex 800
2992 19b * AB ,ngt genomträng. gummi 500
2993 19b (*) 3,4,1, prc 450
2994 19c * praktcentr, kt, fräscht 350
2995 19d * fräscht AB ex 900
2996 19f,v2 (*) 5ö skugg siffra 400
2997 19fv5 * 5ö skuggad 5, fräscht ex F 4000 500
2998 19h (*) mkt fräscht AB ex 3,3,3-4 850
2999 20a 6 ö gott ostpl ex av svåra första nyansen, 2,3,1, F 7500 1500
3000 20b * 6ö 1,3,3, mycket fräscht ex 325
3001 20d * AB ex, lvht 700
3002 20g * 6 öre grå. Ostämplat exemplar av en ovanlig nyans. 3, 3, 3 F 9000 1200
3003 20j (*) bra AB centr 600
3004 20j * 6ö sign Sjöman , 3,3,3 mkt gott ex 500
3005 20j (*) 6ö blåaktigt lila, praktcentr 3,4,1 500
3006 20j (*) 6ö blåaktigt lila, i par F 7000 400
3007 20j,v3 * 6ö mkt fräscht, färglinje omg. minimal genomlysande punkt 375
3008 20k (*) 6ö fräscht gott ex, 2,3,1 450
3009 20k (*) AB centr F 3000 375
3010 21 * 12ö t 14, Ab 350
3011 21 (*) 3,4,1, prc. 250
3012 21 * 12Ö FRÄSCHT OSTPL EX 250
3013 21g (*) 12ö grönakt blå 2,3,1 350
3014 21k * 12ö ringtyp t 14 fräsch nära ** 300
3015 21k (*) 12ö t14 , fräscht gott ex, 2,3,1 250
3016 21k (*) 12ö blå-ljusblå 3,4,1 250
3017 21m (*) 12ö mkt fräscht ex 300
3018 21o * 12ö skarpt tryck, 2,33 , kt 200
3019 24
(*) 24Ö ("GRÖNAKTIGT GUL CITRON) ingen färggaranti pga. något ofräsch med svag rostfläck ned vä. felfri annars av svåra 24ö ostämplad 1000
3020 24d (*) 24ö LYX centr. fantastiskt vackert, minimal rispa (förtunning) på baksidan 1400
3021 24d * 24ö LYXcentr, ngt fuktskadad gummering 1200
3022 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
3023 25i * 30ö, kt fräscht ex , mycket gott ex 3,3,4 1200
3024 27c * 1 RIKSDALER, MYCKET FRÄSCHT VÄLCENTRERAT EX CA ½ a märket med fin orginal gummi . 1800
3025 27c (*) 1 RIKSDALER praktcentr. 3,4,1 1400
3026 27d * 1 riksdaler fräscht ex 2, 1, 3 900
3027 28avar (*) vit streck i 3, svår nyans 250
3028 28e **/*3ö orangebrun, 4-block, AB, fräscht 400
3029 28e * 3ö orangebrun, bra AB 150
3030 28h * 3Ö , AB 120
3031 29 * mkt fräscht AB ex 300
3032 29b * fräscht AB ex 300
3033 29d * 4ö grå mjukt ppr, LYX , (PR f 3000) 1000
3034 29e * PRc., 2 lvhht. säreget ljusgrå 300
3035 30e,var (*) 5ö variant utflutet tryck, mkt fräscht 700
3036 30j * 5Ö GULAKT GRÖN, svår nyans F 4000 400
3037 30j (*) 5ö gulgrön slätt tryck, mkt sällsynt 300
3038 30k *(*) 5ö grön, nära ** mkt fin 300
3039 30k * 5ö AB 225
3040 30v2 *(*) 5ö TYDLIGT SPEGELTRYCK 300
3041 31 * 6ö mkt fräscht AB 3,3,4 200
3042 31b * 6Ö FRÄSCHT EX av svår nyans 300
3043 31b * ostpl AB , 3,3,3 200
3044 31b (*) 6ö 200
3045 31c * 6Ö FRÄSCHT EX 300
3046 31c *(*) nära ** 6ö ringtyp t 13, fräscht nyans F 2500 250
3047 31e 6ö PRAKTex 600
3048 31e * 6ö grålila, AB-PR 300
3049 31e * 6ö grålila, fräscht ex 3,3,3 225
3050 31e (*) Prakt centrerat fräscht ex 200
3051 31ev3 * 6ö grålila skugg siffra, kt 150
3052 31g * 6ö AB F 1300 300
3053 31g (*) 6ö prakt centr fräscht ex 200
3054 31g (*) 6ö blåakt lila, 2,3,1 175
3055 31i *(*) 6Ö RÖDLILA mjukt ppr, fint ex sv svår nyans 500
3056 31j * 6ö , AB-PRAKT 300
3057 31j * 6ö fint AB 225
3058 31j * 6ö blåakt lila, prc , lvht 220
3059 31k **/* 6ö rödakt lila, 4-BLOCK, fräscht BA, centr nedåt, F ca 8000 800
3060 31k,v2 * 6ö fint fräscht AB , spegeltryck 450
3061 31v3 * 6ö skugg sifra, fräsch AB 250
3062 32 * 12ö ringtyp T 13 prakt 150
3063 32bv5 * AB 100
3064 32bvar * skruvavtryck, AB 90
3065 32g *12ö BLÅ 4-BLOCK , AB, ngr sär tänder 250
3066 32h (*) Pr-lyxc. AB ex 100
3067 32v4 * 12ö LYXc. extremt starkt spegeltryck 350
3068 32v4 (*) 12ö KRAFTIGT SPEGELTRYCK 200
3069 33 * 20 ö Färgstarkt, vht, gott ex 270
3070 33 * 20ö orangeröd, fräscht ex 250
3071 33a * LYXc 700
3072 33a * bra AB ex , F 2200 500
3073 33b * 20ö PRAKTex förutom ktspts ,Ab F-97 2400 500
3074 33b * 20 Ö AB-PRC, fint ex F 2400 475
3075 33b * ab 3,3,3 400
3076 33b * 20ö mycket fräscht AB ex, 3,3,4 275
3077 33c * hög färg. ft. F 2400 140
3078 33e * 20ö 4-BLOCK, Fräscht AB-BA, F 10000 1250
3079 33e * 20Ö RÖD mjukt ppr, AB-PR 400
3080 33e *(*) 20ö t 13 mjukt ppr , mkt fräscht 300
3081 33e * pr-lyxc. liten tu fl 250
3082 33f * 20ö AB ex 375
3083 33v1 (*) nytyck Tretio/20 1978 150
3084 33V1F (*) TRETIO/20ö SFF TRYCK 1978 200
3085 34 *(*) 24ö LYX 4-block, F ca 4500 800
3086 34 * 24ö 4-BLOCK, Fräscht AB, F 2500 400
3087 34 * 24Ö I 4 OLIKA NYANSER, c,g,j,k 300
3088 34 * 24ö PRAKTEX 200
3089 34 * 24ö AB-PR 175
3090 34gv3 * AB var . färglinje 200
3091 34gvar * randigt papper,Ab ex 200
3092 34h * Randigt papper, 24 öre 200
3093 35i * 30ö AB- PRAKTEX 900
3094 36d * 50ö AB- PRAKTEX, bättre nyans 800
3095 39a * Praktex 600
3096 39a fräscht PR centr ex 500
3097 39a * 10ÖBOKTRYCK, mycket gott ex 3,3,4 200
3098 39b * PRAKT 700
3099 39b * 10ö Boktr rödkarmin, PRAKT 2300 600
3100 39c * AB-PR 600
3101 41cv3 *(*) 3ö par skuggad siffra 100
3102 42 * 4-block bra AB F 960 250
3103 42 * 4ö 3st praktc. ex i olika färgstyrkor 125
3104 42d *(*) 4Ö PR-LYX F400 60
3105 43 * AB 150
3106 43c * bra AB ex 150
3107 43e (*) 5ö smaragdgrön, svår nyans 100
3108 44a * prakt 100
3109 44b * 6ö prakt 75
3110 44b * 6ö ringtyp ph LYX 75
3111 44b * 6ö ringtyp ph PR-LYX 50
3112 44b,c,var * 2 ex båda med rambrott 100
3113 44c * LYX 120
3114 44c * 6ö ph, prakt 90
3115 44cv4 * prakt 150
3116 45 *(*) 10ö Oscar Boktryck vackert 6-block i PRAKT centrering. M F ca 5000CKET FINT. 1000
3117 45 * PR-LYX 500
3118 45 * 10 ö Oscar Boktr. LYXc 400
3119 45 * OSCAR 10Ö med PH, AB 120
3120 45b * praktex 500
3121 45b * AB ex centr ned. 150
3122 45c * 10ö med PH, LYX 325
3123 45c * 10ÖBOKTRYCK PH, PR-LYXc fint ex 200
3124 45d * 10ÖBOKTRYCK PH, PRAKT 4,4,4 200
3125 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT 175
3126 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT, obet gumve 150
3127 46 * bra AB ex 250
3128 47 * pr-lyx centr 500
3129 47 * AB ex 500
3130 47 * 30Ö AB-PR 450
3131 47 * bra AB ex, F 1500 275
3132 47d * 30 ö PH, AB 300
3133 48 * AB ex 300
3134 48a * 50Ö PH karminrosa, PR-LYX 900
3135 48b *(*) vc AB 350
3136 48d * 50 ö PH, AB-PR 300
3137 48e * 50ö bra AB 350
3138 49 * 1KR RINGTYP MED ph, FÄSCHT EX 100
3139 49a * 1kr AB , 3,3,4 , centr hö F 750 150
3140 50b * ab-pr ngt förskjutet påtryck 50
3141 52a * svår nyans 200
3142 52c * prakt 4-block 175
3143 52c,v1 * 5ö blågrön, vågr. otandat par, AB-PR 500
3144 52c,v1 * 5ö blågrön, otandat marginalex, PR 275
3145 52c,v2 * 5ö blågrön, spegeltryck 100
3146 52cv1 * F 700 225
3147 52f * 5 ö ljusgrön, praktex svår nyans 250
3148 52fvm1 * 2ktt ,R5 i facit 500
3149 54bvm1 * svår nyans F 900+ 425
3150 54d prakt 100
3151 54v2 * prakt, spegeltryck 75
3152 55 * 15Ö OSCAR LYX 200
3153 55 * lyx 150
3154 55vm2 AB-PR vm 2 kronor 125
3155 56aiVM * 20Ö OSCAR TYP1 OMV VM , f 1800 200
3156 56v1 * 20Ö OTANDAT EX, PRAKT 150
3157 57 * PRAKT 25ö 150
3158 57 * 25Ö OSCAR PRAKT 4,4,4 100
3159 57c * LYX F 400+50% 200
3160 57c *(*) 25ö prakt 170
3161 57e AB , svår nyans F 900 250
3162 57vm * 4-block där varje märke har vm delar av 4 st KRONOR, RARITET 5000
3163 57vm1,2 * 25ö 2 st omv vm 100
3164 57vm2 * AB 175
3165 57vm2 * lyx centr. 175
3166 58 * LYX 225
3167 58 *(*) pr-lyx 225
3168 58 * 30Ö lyx 200
3169 58 * prakt 175
3170 58 * AB-pr 150
3171 58b * LYX 225
3172 58var * prakt ex med lodräta streck genom kinden 300
3173 59d * LYX F 1000+ 250
3174 59d * 50Ö lyx 250
3175 60 *8*) 1 kr ostpl PR-LYX 450
3176 60 AB F 1300 * 300
3177 60v5 *(*) 1KR förskjutet huvud, PR-LYX 350
3178 60v7 * förskj. Huvud F2500,kht 250
3179 61v1 *(*) otandat 4-block, pr 400
3180 61v1 * 1ö otandat marginal Lyx ex 175
3181 61v4 * 4-block AB F1200 300
3182 61v4 * förskj. siffra 100
3183 65 * LYX, pr F 3000 975
3184 67 * pr-lyx 100
3185 67var * 25ö plåtspricka i ögat,AB 500
3186 75P (*) otandat prov 5ö brunröd på gult ppr 300
3187 77 *(*) 1 krona , PR-LYX 250
3188 77vm1 * omv vm AB F 900 300
3189 77vm1 * AB-PR 225
3190 77vm2 * 1KR , 2VM I HÖJDLED, F 900, AB 250
3191 84P (*) OTANDAT SLUTPROV 150
3192 85 * 20Ö BLÅ, LYX 4 block 125
3193 88a * 30Ö MÖRKBRUN, lyx 100
3194 88a * 30Ö MÖRKBRUN, PR-LYX 50
3195 91 50ö , ostpl LYX 300
3196 96 * 1 kr utan vm kpv PR-LYX F ca 1900 300
3197 100v2 12/25ö starkt förskj. påtryck 125
3198 102v * 27 på 65, förskjutet påtryck 300
3199 102v * förskjutet påtryck 300
3200 105-114A * Landstorm 1, Påtryck på ORGINAL,kpl ,20ö def övriga mycket bra ex 900
3201 105-14 *(*) utvald pr-lyx serie 150
3202 115-25 * Landstorm II kpl, AB kval 1400
3203 119 * lyx 250
3204 119 * prakt 5 på 12ö 175
3205 124 * 10+10/ 1KR, LYX centrerat fräscht ex 600
3206 126-35 * PR-LYX SERIE 150
3207 137v2 *(*) 20/2ö punkt mellan 2-0, PRAKT 75
3208 137v3 * 20/2ö punkt mellan O o S på hö ex 150
3209 137v4 * tryckvar. 60
3210 137v4 * tryckvar. 60
3211 138v3 * vä ex en 5 skadad, prc, litet dragspel 150
3212 138vm * 50/ 4ö vm krona , sign Strandell 400
3213 140A * LYX, 5ö grön typ I 50
3214 141Abz * 5ö brunröd typ1 vm KPV upptill., LYX 250
3215 141b *(*) 5ö brunröd typ1 , LYX 190
3216 141bz * bra AB ex F 600 175
3217 142Ac *(*) 5ö brunröd, B ppr, AB ex, F 900 200
3218 142Acc * 5ö brunröd, omv linje, Prakt 100
3219 142Acxz *(*) SUPERB 200
3220 142Acxz *(*) 5ö brunröd vm linje + KPV, LYX 125
3221 142Ea *(*) -** 5ö brunröd t 13 A1, PR-LYX 1100
3222 142Ea * 5 ö brunröd t 13, PRAKT , F 3500+ 1000
3223 142Ea *(*) 5Ö brun t 13 , A1 ppr, AB 850
3224 143Abz * PRAKT 1600
3225 143Acz * 5ö omv linje + KPV, SUPER LYX 1000
3226 143Acz * LYX omv linje+kpv 400
3227 143Acz * 5ö grön omv linjer+ KPV, AB , svår 340
3228 143Cb * LYX 100
3229 144Aa * 10Ö GRÖN LEJON AGRY, LYX 100
3230 144Ab 10ö grön , A1, LYX 110
3231 144Abz 10ö grön , vm KPV, AB-PRAKT 160
3232 144Acc * LYX 125
3233 144Cbz * 10ö 4-sid, VM KPV, PRAKT 350
3234 144Ccx * superb 250
3235 144Ccx * PRAKT 175
3236 144Ccx * 10ö grön 4-sidig, PRAKT 150
3237 144Ccxz * PRAKT,linje+kpv , mkt svårt 375
3238 144Ecxz * lyx 400
3239 145C *(*) 10 ö lejon violett typ1 4 sid PR-Lyx 20
3240 145Ea * lyx 10ö t 13 90
3241 146Ca * 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR 120
3242 146Ea * prakt 50
3243 146Eb * 10ö extremt svartakt violet SUPERB 200
3244 147 * A2 PPR PRAKT 50
3245 148Ac * a1 ppr 30ö, LYX 175
3246 148Ac * 30ö A1 ppr, prakt 100
3247 148Acxz * 30ö LYX 200
3248 148Acxz * praktex KPV+linjer 150
3249 148C * PRAKcentr. 150
3250 148C * 30ö 4-sid, PR-LYX 100
3251 149Ab * LYX 175
3252 149Abz *(*) 10ö LYX, vm KPV 160
3253 149Ac *(*) 10ö LYX 125
3254 149Ac * 10ö B ppr, NÄRA LYX 100
3255 151Aa * 20ö en Face ultramarinblå på AGRG , sällsynt märke med attest Norsten 1200
3256 151Ac * felperf, 2mm andra märke 100
3257 151Ae * par AGRY, ett ex med variant färgad panna ,sällsynt F 7600 2000
3258 151C * superb 125
3259 151C * pr-lyx 20ö En Face 100
3260 151Cbz * superb 250
3261 151Cbz * 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 175
3262 151Ccx (*) vm våglinjer, sign Sjöman, men falskt 1000
3263 152Acx * LYX vm linjer , svårt 700
3264 152Acx * 20ö G II A. vm linjer, PRAKT 400
3265 152Acx * AB F 950 200
3266 153c * prakt , ljus violett 90
3267 154 * 110ö G Vasa, LYX 300
3268 154b * pr-lyxc. 175
3269 155a * 140ö G.Vasa ,Agrg, AB 375
3270 155bz * 140Ö PR-LYX 200
3271 156a * prakt 35ö typ 1 125
3272 156cx * 35ö vm linjer, LYX 250
3273 156cx * , 35ö vm linjer ,AB, 140
3274 156cxz * LYX, 35ö linje + KPV 850
3275 156cxz * 35ö typ 1 vm linje+KPV, PR-LYX 500
3276 157 * 35 ö orange typ 2, LYX 200
3277 157 * LYX 175
3278 158 * LYX 40ö typ 1 225
3279 158 *(*) LYX 200
3280 158 * 40ö prakt-lyx 190
3281 159b * 40ö svartakt. olivgrön, LYX 300
3282 160 * 45ö LYX 290
3283 160 * prakt 225
3284 160 * PRAKT 45ö typ 1 200
3285 160 45 ö typ 1 prakt * 200
3286 160 * 45 ö typ 1, PR-LYX 200
3287 162a * 60ö postemblem a1+a2 ppr, PR-LYX 200
3288 162a * 60ö postemblem A1,PR 90
3289 162cx * mkt bra ex 60ö med linjer 275
3290 162cx * 60ö postemblem vm cx, AB 150
3291 163a * 60ö typ 2 prakt- lyx 275
3292 163a * 60ö typ 2, LYX 200
3293 163a * 60ö postemblem TYP2 , A2 ppr, Pr-Lyx 175
3294 163b '(*) 60öA3,LYX F 1400++ 500
3295 165bz * prakt 90
3296 165cc * 80ö omv linjer, PR-LYX 50
3297 165cxz * 85ö PR-LYX linjer+ KPV 150
3298 165cz * 80ö LYX 100
3299 165v * 85ö PLÅTSPRICKA, PR-LYX 150
3300 166var * 85ö plåtspricka LYX 200
3301 166var * plåtspricka 100
3302 167a * 90ö LYX, A2 PPR 300
3303 167a * lyx 90ö 250
3304 167a * prakt 200
3305 167b * 90öre vitt ppr,lyxc 550
3306 167b * 90ö blå vitt ppr, LYX 550
3307 167b * pr-lyx 90 ö vitt ppr 450
3308 167c * 90ö skifferblå A3ppr, PR-LYX, 400
3309 167c * skifferblå, bra AB 250
3310 171* 120ö svart, LYX centr, superb 250
3311 171a * 120ö,A2 ppr, högsta LYX 300
3312 171a * 120ö svart, PR-LYX 200
3313 171a 120ö svart, PR-LYX A2 ppr 200
3314 175Cb * 15ö 4-s ,PR-LYX 300
3315 176C * AB 4-block, F 900 200
3316 177Ac1 * 15ö röd provppr, PRAKT 175
3317 177C * prakt 90
3318 177Ca * lyx 125
3319 177Cc *(*) 15ö röd 4-sid, A3 ppr, LYX 150
3320 179Ab * 20ö violett svåra AGRG pappret 125
3321 184 *(*) 25ö orange superb 200
3322 186a * 30ö brun LYX 125
3323 186avar * extra högt märke 100
3324 186c * G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 900
3325 186c * 30ö vitt ppr, PR-LYX 850
3326 187a * A2 ppr 35ö, PR-LYX 200
3327 187b * 35Ö RENT TRYCK, prakt 150
3328 189 * 40ö grön typ 1 LYX 175
3329 189a * 40ö grön typ1 Högsta LYX 200
3330 189a * prakt, A1 175
3331 189b * A2 ppr, pr-lyx 200
3332 189b * A2ppr, prakt 175
3333 190b * 40Ö vitt ppr, PRAKT, F 500+ 110
3334 191 * 45ö brun GV profil vä. LYX 150
3335 191 * 45 ö brun, PR-LYX 150
3336 192a *(*) prakt 175
3337 192b *(*) LYX 50ö grå A2 papper 200
3338 195 * LYX 45
3339 196-207 * 5-80 öre fin kval. mest PRc. 500
3340 196-207 * Kongress 5ö-80ö, AB-PR, F 3000 500
3341 196-207 * 5-80ö KONGRESS PRAKT, F ca 2235+ 500
3342 196-208 * KONGRESS 5Ö-5KR , bra tandning 800
3343 196-210 * KONGRESS KPL SERIE I BRA KVALITET 1500
3344 197cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
3345 197cxz 10 ö vm linjer + KPV, LYX 400
3346 199 * LYX 4-block 200
3347 199 * SUPERBT, högsta LYX 100
3348 201 * 30ö högsta LYX 110
3349 201b * LYX grönblå 375
3350 201b * 30ö grönblå praktex 300
3351 203 * 40 ö Kongress LYX 150
3352 203 * LYX 40 öre 140
3353 204 * pr-lyx 140
3354 205 * prakt 50ö 175
3355 206 * 60 öre LYXc. 200
3356 207 * 80ö LYX 200
3357 207 * 80Ö KONGRESS, PR-LYX 125
3358 208 * 1 KR PR-LYX 325
3359 208 * 1 KR lyx 300
3360 208 *(*) 1 KR , AB-PR 200
3361 209 * bra AB ex 550
3362 210 * 5kr Kongress, PR 1100
3363 210 * 5 KR PRAKT ex 1000
3364 210 * bra AB ex 900
3365 210 * 5 kr Kongress Ab perfekt tandn 800
3366 211-225 * UPU kpl serie i ovanligt fin tandning 1200
3367 211-25 * FÖRENINGEN KPL VÄLCENTR. SERIE ,flera prakt 1750
3368 212cx *(*) 10ö linje, LYX 150
3369 212cx *(*) 10ö linje,PR 120
3370 212cx * LYX 100
3371 212cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
3372 214 * pr-lyx 100
3373 215 * Superb 25ö 150
3374 215 * 25ö UPU , PRAKT 60
3375 216 * 30ö LYX 125
3376 216b *(*) 30ö Grönblå, LYX 400
3377 216b * 30ö grönblå , bra AB,800 225
3378 216b * 30ö grönblå, AB , F 800 175
3379 218 * LYX 175
3380 218 * 40 ö , LYX 100
3381 220 * 50ö UPU , LYX 175
3382 220var * 50ö extra långt ex, ovanl. 500
3383 221 * 60 ö , prakt 200
3384 221 *(*) 60ö LYX 200
3385 221 * 60ö , PR-LYX 175
3386 222 * 80ö , LYX 175
3387 223 * LYX 375
3388 223 * 1 kr 1924, prakt 275
3389 223-225 * 1,2,5 KR UPU, BRA AB 900
3390 223-25 * 1-5 kr perfekt tandning 1500
3391 223-25 * 1, 2, 5 kr bra tandning 600
3392 224 * 2KR, bra AB , fin tandn 400
3393 224 * prakt centr 350
3394 224 * 2 KR FÖRENINGEN bra ex 275
3395 225 * 5 kr UPU pr-lyx 1000
3396 225 * 5KR, LYX 1000
3397 225 * Pr-lyxc. 900
3398 225 * 5KR UPU lyx 800
3399 225 * 5 kr bra AB ex 2800 700
3400 225 * 5KR , PRAKT 700
3401 225 * AB-PRc. 600
3402 226-30v (*) Makuleras F 800 för (*) 300
3403 233a * 5kr slottet LYX 425
3404 233b * 5 kr gröna slottet , vitt ppr, SUPERB 900
3405 233b * prakt 700
3406 233b * AB , F 1700 500
3407 233b * 5KR slottet, vitt papper, PR-LYX 500
3408 235v * 15ö 4-sid, FLAMMA 100
3409 238 * prakt 100
3410 246-57 * prakt serie 250
3411 246-57 * kpl mkt bra serie 200
3412 259B1PI * 10ö Swedenborg streck över vä 10 100
3413 266BC * LYX 4-block 200
3414 266BC,CB *(*) 5 ö , 2 par 100
3415 266BC,CB *(*) 5Ö G.V. 80 ÅR, 2 PRAKTPAR 100
3416 266CB nästan **, obet fl i gummit 80
3417 267BC CB, * 2 st 4-block 350
3418 267bc-cb * 15ö G.V. 80 ÅR, 2 par 150
3419 267CB * LYXpar 125
3420 273Cv * par med 4 märkesbilder på båda 400
3421 273v1 * perf. genom märkesbilden 100
3422 300v1 (*) flourescens, 1,40 kr 200
3423 318BC * Ling 5ö , 3+4s par, Prakt 75
3424 318BC,CB *(*) 5Ö LING, 2 OLIKA PRAKTPAR 100
3425 320B2 LYX F 440 100
3426 321BC+ CB * Linné 2 par 300
3427 321BC * Linne 3+4s prakt par 250
3428 321BC * 15l Linné bra par 150
3429 321bc,cb * Linné 3+4,4+3s par,prakt 400
3430 321bc,cb * 2 par Linné 300
3431 321bc,cb * LINNÉ 2 BRA PAR 300
3432 321CB * Linné 4+3s par 150
3433 324BC * prakt 150
3434 324BC *(*) Bellman 3+4s LYX par 125
3435 324CB * prakt 4- block 250
3436 332ba otandat vä+hö F2800x,4=1040 200
3437 332C * PRAKT 75
3438 332CB * 5kr slottet fint par 350
3439 337C * 4 SID SVAN, LYX 60


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
3440 1 ** 1ö t 14, AB-PRcentr, lvht, 3,3,5 400
3441 1 * 1ö , LYX centr fint ex 300
3442 1 * 3ö 4 nyansskiftningar 2st (*) 300
3443 1a (*) 3ö prc 3,4,1 125
3444 1b 4-bl AB F 2500 400
3445 1b * Lyxcentr 250
3446 2 (*) 4ö t 14, 2,3,1 250
3447 3 * 5ö T14, LYX fräscht ex 500
3448 3 * helfräscht AB ex 300
3449 3 (*) 5ö t 14, gott ex 2,3-4,1 150
3450 3a * 5 ö , PRAKT 325
3451 3a * 5ö fräscht AB-PRAKTex 250
3452 3c * 5Ö PRAKT 300
3453 3c * 5ö T 14 fräscht AB ex 200
3454 3d * 5ö mkt bra AB ex 300
3455 4 (*) 6ö t 14, mycket gott ex 3,4,1 300
3456 4a *(*) Lyxc nära **, 6öre 600
3457 4a * 6ö intyg NS 3,3,3 400
3458 4a * 6ö praktcentr ,gummive 250
3459 4a * 6ö AB-PRcentr, liten tu fl. mkt fräsch 250
3460 4c * grå fräscht,obet böjt hörn 500
3461 4d * 6ö mkt fräscht Ab ex, F1900 550
3462 4d * 6ö blåakt violet, fräscht AB ex 400
3463 4d *(*) 6ö stora tj t 14, fräscht ex , ab-praktc 250
3464 4e * AB-PRAKT, F 1900 600
3465 4e *(*) 6ö mkt fräscht AB ex 575
3466 4e *(*) ABcentr, obet nött tand 300
3467 4f * mkt fräscht AB ex 650
3468 4f * 6ö lila PRAKTEX, F 3300 400
3469 4f * 6ö FRÄSCHT AB ex 350
3470 4g * 6ö LYX centr PRAKT EX, 650
3471 4g * AB ex ,lvht 300
3472 4gv2 * 6ö LYX utseende, tu prick 400
3473 4h * 6ö AB-PRC, lodr veck, fräscht 225
3474 5 (*) 12ö gott ostpl ex 180
3475 5a (*) 12ö praktcentr 3,4,1 250
3476 6 (*) 20Ö RÖD omgummerad, (F 8500) 700
3477 6a (*) 20ö finfärg, felfritt gott ex 2,3,1 1000
3478 6d * 20ö tjänste T 114, fräscht ex centr vä. F 8500 700
3479 7 *(*) 24ö t 14, troligen omgummerat gott ex, 2,3,1 1000
3480 7 (*) 24Ö gulorange troligen omgummerad, (F 8500), svagt tunn fl, 1,4,1 godtagbart ex 700
3481 7a (*) 24ö fräscht ex med mycket svag nötning i pappret på baksidan, 1,3,1 godtagvbart vackert ex. F 2018 8500 750
3482 8 * 30ö PRAKT 1000
3483 8 * 30 öre mkt fräscht AB 750
3484 8 (*) 30ö mörkbrun PR-LYX centr 3,4-5,1 400
3485 8 * 30ö t 14, mycket gott ex 300
3486 8d * 30ö t 14, ab-prc mycket gott ex, 3,3,4 500
3487 8e (*) 30ö got ex, 2,3,1 , 350
3488 9a * 50ö, violetaktigt karmin, PR-LYXcentr ivht, 3-4, 4-5, 3 600
3489 15b * pr-lyx 120
3490 15b * PRAKT 6ö F 300 100
3491 15c * 6ö rödlila, AB-PR 90
3492 16A * 10ö typ1 , LYX 300
3493 17 *(*) prakt F 550 200
3494 17cvar spegeltryck, fräscht Ab 200
3495 17var * 12ö Prakt, 5 rambrott F 97. 600 200
3496 18 * pr-lyx 20ö röd, F 97 1900 600
3497 18 * 20ö röd t 13, pr-lyxcentr 400
3498 18 * 20ö t 13, prakt centr 300
3499 18b * 20ö fint ab ex 400
3500 18e * 20ö AB-PR 400
3501 18e * mkt fräscht Ab ex 20ö 250
3502 18f * 20ö fräscht fint AB ex 350
3503 18f * 20ö röd gulakt. ppr, bra AB 325
3504 18fv2 * 20 ö röd , bruten linje över go, bra AB 600
3505 18g * 20ö PR-LYX 700
3506 18g * 20ö röd, fräscht PRAKTEX, F 2100 450
3507 18g * 20ö röd, AB-PR mkt fräscht 450
3508 18g * 20Ö RÖD PRAKT F2600 450
3509 18g * 20Ö RÖD mycket gott ex 300
3510 19 * 20ö LYX CENTR 30
3511 19c * 20ö LYX 40
3512 20c * 24ö Prakt, F 800 225
3513 20d * 24ö gul praktex 200
3514 20dv1 * 20ö gul Ä saknas, Prakt,F 1000 300
3515 20f *(*) , 24ö olivaktigt gul LYX SUPERB 250
3516 20v2 * var. skadat i 225
3517 21 * 30ö LYX CENTR 80
3518 22A * 50ö röd , PR-LYX 450
3519 22A * prc fräscht ex 300
3520 22A * 50 ö TYP 1 AB, 3,3,4 sällsynt fräscht 200
3521 22Ac * 50 ö röd, AB, F 1200 275
3522 22Ac * 50ö rosa, , PR-LYX c , ktspts 200
3523 22Ag * helfräscht AB 300
3524 22Ag * 50ö mkt fräscht AB ex 300
3525 22Av2 * AB 350
3526 24Ae * 1 kr typ 1fräscht mycket gott ex F 5000 650
3527 25 * starkt spegeltryck 125
3528 25a,var * 10/12ö var ÖPE def R , prcentr 100
3529 25b * 10/12ö matt ljusblå, LYX 90
3530 25bvar * /** 4BL pos 1 var öppen 0 i 10, AB-PR 125
3531 25v3 * "ÖKE" AB 75
3532 25v4 * F 150 75
3533 25var 10/12ö färgfläck i skölden , ovanlig var 125
3534 25var * påtryck på Tj17v3, pr 100
3535 26av3 *(*) AB , I = 2 prickar, 300 100
3536 26av3 * i = två prickar, AB 90
3537 26b,v3 * 10/24ö, 4-BL pos1 v3 LYXc, AB-PR,820 175
3538 26b,var * 2 ex båda brott på V i SVerige, AB 125
3539 26b,var * 10/24ö, brott på o i tio, PR 100
3540 26v3 * AB F 300+ 100
3541 26v3 *(*) i = 2 prickar, PRAKT , F 400++ 100
3542 32 *(*) 10ö vm krona, PR-LYX 50
3543 34g * 24ö orange mjukt ppr , PR-LYXC 200
3544 36 *(*) 30ö vm krona, PR-LYX 50
3545 37 *(*) 50ö vm krona, PR-LYX 30
3546 40 *(*) 1ö vm linjer , LYX 25
3547 46 * 8 ö linjer, prakt 65
3548 46 *(*) 8ö vm linjer , PR-LYX 50


LÖSEN *
3549 1 *(*) 1Ö SVART, PR-LYX 225
3550 1 * prakt 200
3551 1 * 1Ö bra AB 110
3552 1-3 * 1-3-5ö ostpl mycket fräscha ex F 1800 200
3553 1,3,5 och L6 * 1,5,12,20ö t 14 AB-PR, F 2050 200
3554 1v * pr-lyx 250
3555 1v * prakt ex F 650 200
3556 1v *(*) 1Ö SVART, 2 ex 1 långt fotstreck på L , AB-PRAKT ex 200
3557 2 * 3 Ö LYX 400
3558 2 *(*) pr-lyx ex 250
3559 2a * 3ö violettakt karmin, PRAKTEX, F 900 295
3560 2a * 3ö ljus karmin, PRAKTEX, F 900 290
3561 2a * 3ö karmin, PRAKTEX, F 900 275
3562 2b *(*) 3ö mkt nära LYX, nästan ** 450
3563 2v * prakt 250
3564 2v * 3ö KARTONGPAPPER, BRA AB 125
3565 3 * 5ö lösen, AB-PR 4-BLOCK 400
3566 3 *(*) bra AB 4-block ,F1375 300
3567 3 * pr-lyx 225
3568 3 * prakt ex 5ö t 14 175
3569 3a * 5ö brun, PRAKTEX, F 900 290
3570 3a * 5ö brun, PRAKT 225
3571 3a * 5ö AB-PR 200
3572 3VAR (*) 5Ö INTRESSANT SPEGELTRYCK, OVANLIGT 300
3573 4b * 6ö orangegul AB-PRAKT 250
3574 4b * 6ö FRÄSCHT AB EX 225
3575 4c * 6ö AB-PR 300
3576 4c * 6ö orange AB 300
3577 5 * LYX 100
3578 5v2 * 12ö var öppen o i Tolf, PR-LYX 100
3579 6a * 20 ö klarblå,prc.ABex F 3200 1000
3580 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
3581 6a (*) 20ö klarblå, prc 3,4,1, svår nyans 450
3582 6a *20ö KLARBLÅ, restgummi, lvht, P-LYXc 425
3583 6b * 20Ö PRAKT 250
3584 6b * 20 ö grönakt. blå, AB-PR 150
3585 6c * 20ö gråakt blå, LYX ,SÄLLSYNT kvalitet 1000
3586 6c * PRAKTex 225
3587 6c * prakt 225
3588 6d * LYX 400
3589 7 * prakt 225
3590 7 * 24ö grå AB 125
3591 7a *(*) 24Ö rödviolett, fräscht 3,3,4 800
3592 7a * 24ö fräscht mycket gott ex F 5000 800
3593 7b * 24Ö AB 110
3594 7bv * 24ö grå PR-LYXc. 250
3595 7c * 24ö PR-LYX 350
3596 7c * 24ö olivakt. grå. prakt, F 850 225
3597 7cv *(*) pr , F750 200
3598 7cv *-(*) 24ö LYXcentr 125
3599 8 pr-lyx 200
3600 8a * 30Ö FINT EX AV SÄLLSYNTA a NYANSEN , F 3000 900
3601 8a * 30ö , SUPERB ,SÄLLSYNT kvalitet 600
3602 8a,b2,c * 30ö 3 nyanser , F 4500 600
3603 8b * 30ö ostpl mycket fräscht ex 3,3,4 125
3604 9 * 50Ö ab-pr 400
3605 9 (*) 50 Ö LYX CENTRERAT 250
3606 9c * 50ö pr-LYX , F 3500+ 1200
3607 9c * 50ö prakt , F 3500+ 750
3608 10 (*) PR-LYXcentr, 3,4-5,1 500
3609 10 * 1 kr mkt fräscht AB ex 400
3610 10 * PRAKTcentr, obrt tu fl 350
3611 10 (*) 1 kr PRAKT centr, 3,4,1 300
3612 10 (*) LYX centr , tunn 250
3613 10 * 1kr mkt fräsch centr hö 2,2,3-4 250
3614 10v2 * vc Ab på Kartongppr 400
3615 11-20 * T 13 kpl AB-PR 150
3616 11var * felperforerat. 100
3617 12 **/* pr-lyx 4-block 3ö 150
3618 12var * 3ö kraftigt felperf , 2 märkesbilder 300
3619 13 **/* 5ö LYX 4-block 250
3620 17 * LYX 24Ö 125
3621 17a * 24ö gråviolett praktex 500
3622 17a,v2 * 24ö grålila, par kort och lång fot på L 300
3623 17av2 * AB ex F 1000+ 275
3624 17av2 * kort fotstreck på L, BA 175
3625 17b * 24ö blålila, LYX 125
3626 17b,v2 * 24ö LYX kort fotstreck på L 100
3627 17c * 24Ö LYX 200
3628 18a *(') 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 400
3629 18a * 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 300
3630 18a * AB, mörk fin färg 125
3631 18a *(') 30Ö djupt blågrön, AB 100
3632 20 * 1KR LYX 300
3633 20 * 1kr mkt fräsch prakt 150
3634 20 * AB-PR 100
3635 20b * 1 KR T 13, PR-LYX 225
3636 20v * 1kr variant, bruten ram höger ,bra AB 600
3637 20v3 * 1KR LÖSEN T 13, bruen ram hö, mkt fräscht ex F 2018 2000 500
3638 20var * 1kr överlappande färger, PRAKTcentr 150
3639 1 * Flyg 1912, PRAKT 100