ObjNr catno Beskrivning Startprice


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

1
Inlämningskvitto för SLUTEN REKOMMENDATION BREV 2 LODS VIKT 14 maj 1856 ,från OSCARSHAMN till KALMAR. 1000
2
B stämpel typ 5 på brev med fullständigt innehåll daterat 1704 och med helt sigill 1000
3
Exceptional cover from "GREIFSWALD 15 JULI" to PORTUGAL 1822, with HAMBURG transit pmk and arr. pmk LISBOA. SUPERB COVER. (full text can be read) 1000
4
72 (ÖRE)LÖSEN STPL på brev från BARCELONA 30OCT 1861, röd stpl ESPAGNE2 NOV 61, till STOCKHOLM .PR-LYXOBJ OVANLIGT FRÅN SPANIEN. 700
5
12ÖRE 11-9-1858 ,STOCKHOLM LÖSEN STPL TYP 3, AB-PR 600
6
Inlämninskvitto för REKOMMENDERAT BREV 7 aug 1840,från Stockholm till Uppsala med innehåll226:Riksdalrar och 32 sk Bco. 500
7
LÖSEN frrån NEWPORT-MON SP 19 1864 över London till BURGSVIK GOTLAND, , flera Hamburg stpl, lösen not 108 öre. UTST monterat. 500
8
Lösen :CIRKULÄR 17 aug 1824, angående "från Hamburg till Post-Contoiren här i Riket anlände med förskjutne Skillingar belagde bref, ..." 300
9
CIRKULÄR 14 APRIL 1810, angående fribrev "att korrespondera med Medisinska Sällskapet" Intressant 250
10
Ofrankerat brev från Stockholm 6-9-61 till FREANKRIKE med lösen stpl "20" (decimen), flera stämplar 250
11
STOCKHOLM FRIBREV 13-11-32, 4 KANT TYP, TYP 1 (1830-33) , KARTERING NR 5, PR 200
12
STOCKHOLM FRIBREV 23-4-57, CIRKEL, BLÅ PR-LYX 100
13 Borg BORGHOLM RAK stpl mycket fint F 3500 1100
14
NORMALSTPL 2, Stockholm bandea typ 2, lite slarvigt öppnat med riss i kuvert nedtill, intressant vattenmärkt papper, daterat 28 juli 1725 400RAKSTÄMPLAR , N.st4

15
STOCKHOLM TYP 17, daterat 1827, innehåll ,RAKSTPL, PRS 500
16
SKÖFDE ,RAKSTPL, LYXSs 275
17
HERNÖSAND, RAKSTPL, LYXs 250
18
GÖTHEBORG, RAKSTPL, PRS, rek 100
19
WESTERÅS RAKSTPL, PR-LYXSs 100
20
UPSALA RAKSTPL, PR-LYXSs 75
21
MARIESTAD , RAKSTPL, PRAKTs 60
22 BJÄ-4K BJÄSTA 27-4-54, PR-LYX 4-K stpl 125
23 MAL MALMÖ, till FALKENBERG ,1827 110
24 SOL-4-K SOLLEFTEÅ 27-11-44, PRAKT 4-KANTS 200
25 UDDE UDDEVALLA 100
26 WEN WENERSBORG 100


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5
27
NYKÖPING FRIBREV 23-4-57,, kart nr 9, ½ CIRKEL , LYX 200
28
NYKÖPING FRIBREV ,, kart nr 1, ½ CIRKEL , LYX 125
29 RakNyk NYKÖPING rakstpl, LYX 200BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

30 BågCAL CALMAR TYP1 29-9-31, LYX 350
31 BågGEF GEFLE TYP1 22-1-32, PR-LYX 600
32 BågHED HEDEMORA TYP1 17-1-46, LYX 150
33 BågLAN LANSCRONA 26-1-36, PR-LYXS 250
34 BågLIN LINKÖPING 28-9-31, LYX OBJ 350
35 BågLIN LINKÖPING , TYP 1 , LYXS 250
36 BågLUN LUND 21-7-36,TYP 2 kart nr 10 LYX 225
37 BågLUN LUND 11-9-34,TYP 2 kart nr 9 PRAKT 175
38 BågsGöt GÖTEBORG 12-10-36, PRAKT 140
39 BågSKA SKARA 10-2-,TYP 2 kart nr 2 , utan årtal 100
40 BågsSto BÅG stpl STH 10-1-39, LYX 100
41 BågSTO STOCKHOLM 20-8-44 TYP 11, kart nr 4 , till ÅBO , PR-LYX 200
42 BågsWes WESTERÅS 5-10-41, PR 75
43 BågUDD UDDEVALLA 3-11 -35, TYP 2, AB 100
44 BågWES WESTERÅS 4-6-42 TYP 3, REK, PR. sigill med del av snöre 125
45 BågWES WESTERÅS 15-3-34, PRS 75
46 BågWIS WISBY TYP 1 28-6-32, LYXS 350
47 BågÅBY ÅBY 3-5-35, TYP PR-LYXS 750
48 BågÖST ÖSTERSUND 2-10-40, TYP 2. P-LYXs 150
49 GÖT GÖTEBORG 5-12-31 TYP 1, ab F 500 125
50 GÖT GÖTEBORG 17-10-51 , AB-PR F 500 75
51 SKA SKARA -4-55 60
52 WAR WARBERG 21-5-36, PR 200FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

53 4-karb ARBOGA 9-2-58, PR-LYXS 100
54 4-KBOR BORÅS 7-8-45, TYP 3, PRAKT 125
55 4-KCAR CARLSTAD 1-6-48, PRS 75
56 4-KENK ENKÖPING 29-11-45, typ 1, LYX 300
57 4-KGAG GAGNEF 15-11-48, TYP2 ,LYX 200
58 4-KGAG GAGNEF 3-7-58, TYP1 ,LYX 100
59 4-KJÖN JÖNKÖPING TYP 5 60
60 4-KKÖP KÖPING 23-2-49, PRS 60
61 4-KLIN LINKÖPING 28-6-37, typ1, LYX 150
62 4-KMAL MALUNG 2-10-57, LYXS 200
63 4-KNOR NORRKÖPING 24-8-44, PR-LYXS 60
64 4-KRAM RAMUNDEBODA 21-10-49, PRS 150
65 4-KSIG SIGTUNA 14-3-49, typ 2, PR-LYX OBJ 400
66 4-Kstr STRENGNÄS 28-11-38, LYX 300
67 4-KTIE TIELLMO 2-10-42, PR-LYX 150
68 4-KUPS UPSALA 17-9-37, PR 75
69 4-KWEN WENERSBORG 15-9-46.,svåra typ 4, PRAKT, F 2000+ 1000
70 4k-Carls Carlskrona 16-8-50,typ6,pr 250
71 4k-Chri Christianst.22-4?-48 50
72 CAL CALMAR 1-6-43, LYX 250
73 car CARLSBORG 6-4-55, AB-PR 60
74 MAR MARSTRAND 24-4-43, AB-PR 75
75 NYK NYKÖPING 5-8-52, PR 75
76 WAR WARBERG 29-1-42, PÅ BAKSIDAN 150
77 öre ÖREBRO 2-6-55, PRAKT 75


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
78 STO STOCKHOLM 17 st 1840-54, varav 7 blå 1840 150
79
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 2000


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
80 bke 10ö bke FRA SVERIGE M på 10ö till Bremen, sidostpl K OMB 5 15-1-92, Bremen 16-1. PRAKT 200
81 2b UPSALA 28-7-56, 4-k stpl .Intyg HOW och Sjöman gott objekt. 500
82 2e ARBOGA 24-2-57, PRAKT 4-K stpl 1000
83 2e STH 3-1-56, PRS fräscht brev 650
84 2e STH 2-12-56, innehåll, fräscht, ab-prs 600
85 2h1 ARBOGA 23-10-57, PR-LYXS 4-K STPL 1600
86 2l STH 2-4-58, vackert brev. 500
87 4f STH 12-10-57, vackert dubbelporto brev till NORGE ovanlig anteckning "Embr" Intyg Obe inga defekter rent och fräscht gott objekt 2,1,2. F 37000, sällsynt 8000
88 7,16e 14Bdv2, HÖGINTREESANT DUBBELANVÄNT BREV, först frankerat med 12 öre vapen och sänt från NYKÖPING 12-1-70 till EKESJÖ, därefter har man använt sama omslag och skickat till Finland med 3+5+20ö "via Ålandshaf" stpl EKSJÖ 28-1-70. Ytterst sällsynt med dubbelanvänt kuvert till utlandet. Brev raritet. UTST OBJ. 5000
89 7c2 7c2, 9c3 3x5+2x12 öre på intressant underfrankerat brev till Ryssland. Notering ”i breflåda” och stämplar OTILLR:FRANCO, m.fl. Sänt från STOCKHOLM 27.12.1871 via Pruessen till St. Petersburg. Tre ex. med bortklippta tänder innan frankeringen, samt ett märke vikt runt kuvertet. 6000
90 7c2,9b3 ,10f2 5+12+24ö till ITALIEN via Nordtyskland . transit och ank stpl . Bra kval . Intyg Witschi " sauber und frisch erhalten." 10000
91 7d,9c2 5ö+ 12ö på 17ö brev till Danmark från GÖTEBORG 13-8-66, 5ö är något def 550
92 7f,21e Nederländerna. 5+2x12 öre på UNIKT BLAND -underfrankerat och intressant brev med stämpel FRANCO
som visar att brevet sänts från STOCKHOLM 8.6.1873 och hanterats som fullt betalt, utan
att lösenbeläggas. Ankomststämplat PURMEREND. Tandningen med små anmärkningar (en 12ö 3ktt). 30Ö ÄR HÖGSTA KÄNDA PORTO för brev till HOLLAND 1873-75 under tidiga ringtyp T 14 perioden. RARITET och UTSTÄLLNINGSOBJEKT. ENDA KÄNDA BALANDFRANKATUR TILL HOLLAND.
20000
93 8d, 8d, 9d3, 14Be 2x3ö+9ö+2x12 öre =39öre, läcker UNIK kombination( på 3 öre underfrankerat brev , sänt utan anmärkning), Stämplat
PKXP Nr 1 19.12.1871
till MONTPELLIER 25.DEC.71. Stämplar FRANCO och lila PD, m.fl. Intyg HOW en del nötta tänder, 2-3, (3,3,3,4) (2,3,3,3,3) 2-3 (1991). Ex. BURRUS. Ex Stone. Värderades högt på den tiden!
12000
94 8d 2st 9ö med DANSKA RING stpl nr 1, hö 9ö 2 st 1mm riss, Intyg HOW mycket gott objekt 3(5,5) (3,3) 3 färgstarka märken. F 45000 + utländska stämplar 10000
95 8d,10g1 12f1 STOCKHOM 16-5-65, 9+24+50ö =83ö , 48ö 4-dubelt porto +35 ör REK avgift. Intyg HOW gott objekt 2(3,4,4) 1,2,3) 2 några ktt, 50ö riss i kanten och kht. Facit enda kända med denna portosats, F 22.000 Bra UTST. OBJ. 10000
96 8d,12, 7b,d 2x9ö+50ö+2x5ö= 78 öre som dubbelt ASSporto ( 74ö) , Unik kombination och extremt sälsynt med 2 9öre på sama brev i kombination. 5ö är i två nyanser och kanske har man hoppats att 73ö skulle räcka men tvingats istället betala 4 ö extra i brist på mindre valörer, därav 2 olika nyanser? Intressant utställnings objekt. 10000
97 8d,16b2 9 öre och 20 öre Lejon i par (1 ex tandfel) på ett synnerligen vackert brevomslag 49ö till
Schweiz från STOCKHOLM 22.9.68, transit- och ankomststplr. Intyg HOW: PRAKTOBJEKT!
20000
98 9 DANSK NRS 1, FRA SVERRIG 8-2-72, KPHMN KB 8-2 , 2st köpenhamn stplpåbaksidan. PRAKT obj. 2000
99 9 Falun 20-5-69,prs, EMB. BREF 600
100 9a AVESTA 23-8-58, 4-K stpl sidostpl PR 300
101 9a2 STH 16-7-58, 16 DAG,PRS märke (kht) 300
102 9b1 STH 9-8-58, AB 12ö mörkblå 1858, svår 225
103 9b2 12ö LYXstpl SKÖFDE 14-5-66, vht 200
104 9b2 STH 20-1-65, PRAKTBREV 100
105 9c1 LIDKÖPING 10-12-60, 4-K stpl, PRAKT 500
106 9c1 STH 14-9-60, PR-LYXS 150
107 9c2 Par 12ö= 24ö till NORGE ,stpl STH HALSBERG 14-7-65, PRAKTobj 700
108 9c2 SÖDERHAMN 30-7-65, PER ÅNGFARTYG LOUISE enligt anteckning i brevet 175
109 9c3, 9c3, 11e2, 14Bf Brev frankerat med 30 öre och 2×12 öre samt 3 öre Liggande lejon, stämplat PKXP N:r 1 28.8.1871. Sänt till USA via Nordtyskland, Belgien och England. Brevet är eventuellt överfrankerat med 3 öre, till synes utan orsak. Mycket vackert kuvert från Hotell Rydberg. Intyg Obe: mycket gott till praktobjekt. 12000
110 9c3 12 öre på 5 öre underfrankerat brev, stämplat W.S.B 3.10.1866, sänt till Helsingör. Stämpel OTILLR:FRANCO, samt lösennotering ”7” sk, för 25 öre med avdrag för betalt porto. 5000
111 9c3 12ö NORRKÖPING 19-1-68, på postanvisningsbrev om 48 Riksdalrar.. Mycket gott -prakt utseende 2800
112 9c3 FRA SVERRIG, PRAKT 12ö med bara Dansk stpl till Köpenhamn anks 27-4 2000
113 9c3 3st 12ö som 36ö porto t. England PRAKT stpl MALMÖ 16-4-71 1250
114 9c3 12ö med Nrs 1 och sido stpl Fra Sverrig , båtbrev från Malmö till Köpenhamn. Dekorativt. 1200
115 9c3 12 öre vapen , LYXst. WADSTENA 11.7.67 500
116 9c3 12ö till NORGE, Wexiö 16-12-69 250
117 9c3,14Bc2 Finland. BREVRARITET! 2x3+2x12 öre på 15 öre underfrankerat brev , det skulle vara det sällsynta 45ö portot (HÖGSTA KÄNDA PORTOSATS EFTER 1868) via Tyskland känt i endast 1ex, sänt från STOCKHOLM 30.11.1870 till Helsingfors, med notering ”i breflåda” och ”via Petersburg”. Stämplar bl.a.OTILLR:FRANCO,
UNZUREICHEND FRANKIRT, WAMDRUP FLENSBURG, samt ankomststämplat ANK 7.12.
Notering ”3¼” Sgr i tillgodoräknat porto. Intyg HOW en 12 öre med felande tänder, 3 3, (3,3,4,4) 3 (1995).
15000
118 9c3,14Bd 12ö 2st och 3ö 2st som UNIK KOMBINATION AV 30ö REK porto, vackert prs BJÖRNLUNDA 8-2-71. Brev med innehåll och sigill på baksidan. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 5000
119 9d1 SÖDERHAMN 26-6-59 , LYXs, PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN, enligt anteckning i brevet 500
120 9d1 SÖDERHAMN 19-6-59, LYXstämpel ,PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN , enligt anteckning i brevet 350
121 9d1 SÖDERHAMN 6-8-65 , prakts, PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN, enligt anteckning i brevet 200
122 9d1 STH 19-10-60, praktbrev typisk ljusblå 200
123 9d1 STH 21-12-60, AB-PR fin färg 75
124 9d1,c1 6st fina brev 4 med PRAKT LYX STPL , 4st tidiga stpl 1859-60, fin lot 250
125 9d2 SÖDERHAMN 30-9-65, PER ÅNGFARTYG LOUISE enligt anteckning i brevet 200
126 9d3 Finland. 12 öre på 16 öre underfrankerat brevomslag, sänt från STOCKHOLM 15.11.1871 till Björneborg. Stämpel OTILLR:FRANCO samt lösennotering ”33 p”. Porto 40 p, plus straffavgift
10 p, med tillgodoräkning av 12 öre = 17 p., AB-PRAKT OBJEKT
3500
127 9d3 GAGNEF 9-3-67 på REK brevframsida med 5st 12ö vapen 3 dubbelt porto 36ö och rekavgift 24ö. Intyg HOW mycket gott objekt 3(333x4) 3-4-,3. UNIKT OBJEKT ej noterat i Facit., UTST. OBJ. 3500
128 9g 2ex på brev med STH ankomstst. 12 aug 61 300
129 9h1 STH 1-7-62, PRAKTBREV ultramarin 200
130 9i GBG 20-10-62, PRAKTEX PÅ BREV 150
131 9i ab Westervik 31-1-62 125
132 9j AB-PR brev NYKÖPING 20-10-61, hög färgstyrka 500
133 9k STOCKHOLM 7-8-62, PRAKT BREV, ett av de vackraste bevarade med denna svåra nyans 4000
134 9k ARVIKA 11-5-62, tidigast kända ? användning på brev av denna nyans?, , 2st ( största kända antal på brev?) av svåra k nyansen i olika färgstyrkor på brev till Norge. Intyg E.H: felfritt 2-3-3,4,2,2-3 gott-mycket gott objekt. UTST. OBJ! 3000
135 9k STH 7-7-62, AB-PR 900
136 9k,v14 STH 13-6-62, VAR REPAN på Brev 1600
137 9l GEFLE 26-4-63, LYXS omv märke, extremt färgstarkt 100
138 9m 12öre vapen använt SISTA DAG Pkxp N:2 30-6-72, och med sidostpl dito 1-7-1872 ( första dag för Ringtypsmärkena). Ett bra Utställningsobjekt !!! 4000
139 9m GEFLE 9-8-72, PRAKT 100
140 10 Brev till SKIEN NORGE st GBG 24-10-60 1000
141 10,9 36ö vapenbrev till England , Malmö 21.6.1870 800
142 10a Brevdel av ass för 50.000 kr frank med 10st 1kr, 2st 20ö och 24ö = 10,64 som var korrekt porto enligt notering. Delvis klippt genom kantmärken men högintressant dokumentation. F för de hela märkena ca 4000 500
143 10b STH 13-1-59 3 STRIP 24ö praktfullt brev till BAYERN , "via DANMARK" FLERA STÄMPLAR. UNDERBART UTST. OBJ. 7000
144 10d1 6-BLOCK + singel på Rek brev rättvända FUNÄSDALEN 15-4-61, högsta kända porto för rek denna period 168öre men ett märke saknas. 6-BLOCK ÄR STÖRSTA KÄNDA BLOCKENHET AV 1855 ÅRS perf. RARITET trots några ktt, och ett avtrubbat hörn., obet reva i brevet. UNIKT UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 20000
145 10d1 4x24ö i 2 vertikala par = 96ö 8-dubbelt porto . Mycket sällsynt objekt Stockholm 20-8-65 till Uppsala. En 24ö kht.Mycket gott obj. 9000
146 10d1 3-STRIP 24ö = 72ö porto till FRANKRIKE GBG 5-10-67, P.D inom ram, Suede Erquelines och 4 stämplar på baksidan. Sällsynt brev. Mycket gott objekt.. 2200
147 10d2 24ö STH 3-1-70, svart sorgekant brev 450
148 10d2,14Be 24+3ö=27ö til Lübeck , Stockholm 21-12-69, ankstpl på baksid. Very Fine 750
149 10e EMB.BREV, STH 31-12-61 TILL SKARA. not Embbr no 363. Ovanligt med tjänste brev på Vapen24ö. 600
150 10f1 rv stpl LINKÖPING 20-12-62, svår nyans F1500 500
151 10g1 ÅHRE 2-11-65 lyx 4-k stpl , LYXEXEMPALAR AV 24 Ö vapen 5,5,5, på brev till Norge. Intyg HOW 5,5,5,5 . LYXBREV. EN SAGOLIK PÄRLA! Lyx ex på LYX brev med 4-k stpl vet jag inte om jag sett innan detta brev. 20000
152 10g1 STH 10-4-65 3X24Ö VAPEN 72Ö TILL VERDEN TYSKLAND, men pga. färdvägen så skulle porto kunnat vara 63ö men det visste nog inte postmästaren Intressant. Intyg HOW PRAKT OBJEKT 4,(4,5,5), 4 ,3 5000
153 10g1 3strip 24ö på brev till HOLLAND , STH 15-6-64, lätt rengjort, uppfräschat. Intyg HOW gott objekt 2.3.3.3. F 12000 2750
154 10h1 2x24 öre på beskuret brevkuvert stämplat SÖDRA ST.BANAN 14.5.1866, PD, 30, B, FRANSK LÖSENSTPL 30? dekorativt objekt med alla sina stämplar.Intyg HOW, högra märket med riss, 2 (4,4) (3,3) 2 (1991). 1500
155 10h2 3x 24ö = 72ö dubbelt porto till London STH 11-10-71, franco inom ram, röd London stpl. Sällsynt brev 3000
156 10h2,14Be 24+3ö(hörnskada) =27ö OLDENBURG, GBG 26-3-70, transit, ank stpl på baksid. 475
157 11d2 11d2, 14Bc2 Schweiz. Vackert brev stämplat STOCKHOLM
25.12.1867 frankerat med 2×30 öre Vapentyp samt 3×3 öre Liggande lejon, totalt 69 öre. Portot var 68 öre via Nordtyskland till Schweiz under dennaperiod. F 40000 för korrekt frankering. IntygObe: mycket gott–praktobjekt. Vackert
utställningsobjekt!
18000
158 11d2 30ö singel till Holland , stpl Göteborg 1-8-1871, intyg HOW 4,3,4,4 PRAKTobj. 2000
159 11e1 11e1, 14Bc1 DUBBELANVÄNT Brev frankerat med två 30 öre Vapentyp
samt 3 öre Liggande lejon, stämplat STOCKHOLM 16.6.1866, sänt via Preussen till Riga. Denna befordringsväg är ovanlig, men korrekt porto var 59 öre – varför denna överfrankering kommit till är oklart. F minst 40000 för korrekt frankerade brev som gått denna rutt. Intyg HOW: Mycket gott objekt.
BAKSIDAN ANVÄNT MED RYSKA MÄRKEN (ett ex saknas. ) sänt till Sachsen 22-8-67. Verkligen Unikt objekt!
10000
160 11e1 EKSJÖ 25-6-67, PR-LYXS BREV , ANK 29-6, på baksidan 4-k stpl STH 27 Jun 67. 900
161 11e2 11e2 Ryssland. Brevomslag frankerat med par av 30 öre Vapentyp stämplat STOCKHOLM 25.6.1868 sänt via Tyskland till Riga, överfrankerat med 1 öre för denna rutt men troligen avsett att gå direkt (till 30.6.1868 var direktportot 60 öre innan det sänktes till 38 öre). Facit för korrekt frankerade brev minst 40000. Denna befordringsväg är sällsynt. F för brev via Finland är 12000. 8000
162 11e2,14B c2, 30ö i par + 3ö =63ö t. FRANKRIKE. sTPL sTOCKHOLM 3-1-68. Intyg HOW 3 (2,3,3) (3,4,4), Mkt vackert obj. 2400
163 11e2,14Bd STH 28-4-71 underbart brev till SPANIEN frankerat med 3strip av 30ö vapen och 3-strip 3ö lejon (hö ex litet riss, ktt) Intyg HOW 3(3x4,3x3) 6x3, 3 mycket gott objekt av en sällsynt portosats känd i 2 ex. Underbart Utställningsobjekt! 20000
164 11f,14Bd ,14Bf mycket gott obj med 30öre vapen, 2st 3öre lejon i olika nyanser stpl Helsingborg 18-2-72 till ENGLAND transitst 229, ank st 4000
165 11f,14Bg LAHOLM 28-2-72, 3X3Ö+30Ö (några nötta tänder pga. placering) PÅ 45Ö PORTO BREV TILL AMERIKA Intyg HOW 2(4x3) (3x3)2 . STJÄRNMÄRKT I Facit 15000
166 14Bh PRs STH 4-tur 23-9, Felperforerat 2 märkesbilder 250
167 16a 2st 20ö på 40ö brev STH 27-9-67 till TYSKLAND. Intyg Mycket gott ex 3,3,3-4 1500
168 16b1 STH 11-4-66, PAR 20Ö PÅ BREV TILL TYSKLAND stpl 11 Dagen för 20ö Lejon. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 2500
169 16c 20 ö i par = 40ö till Tyskland , stpl STH 16-9-67, vä ex ett par ktt. Mycket gott objekt. 1200
170 16d PKXP NR 1 1-10-68, 2X20ö Lejon till SCHWERIN, vacker brevframsida 500
171 16e 20ö singel på sällsynt överfrankerat brev, avsänt STRÖMSHOLM, till STH OCH AB-PRS, STH KK 18-5-71, intyg Sjöman, hörnveck. 700
172 16g,17d, 19b, Skeppsbrev till FINLAND via Ålands hav "Pr Hangö" BLANDfrank. med 20ö LEJON, 3+5ö RINGTYP T 14, Brevet daterat 5 Maj 1873 och endast bläckmakulerat. Intyg HOW PRAKTOBJEKT 4(3,4,5) (-) 4. 8000

16,5 RINGTYPSBREV
173 17,19,21 3+5+12ö=20 ö ovanlig kombination till Tyskland, st Pkxp No 2. 22-3-76, 5ö def hörn 750
174 17c,21g 2x3ö+2x12ö= 30ö (2 ö överfrank) på PRAKT brev till FINLAND, PKXP NR 4 UP 8-3-73, på baksidan svåra STOCKHOLM NR 7 9-3-73 (F 1500) 2000
175 17d, 20b, 21g, 3+6+3x12ö på 45öre brev till USA stpl UGGLEBO 2-7-73 TILL AMERIKA, Intyg HOW 3(2,4x3) (3,3,3) 3 kht ett par ktt .UNIKT BREV 18000
176 17d STH 1 TUR 20-3, anteckning "EmbBrf" 350
177 17d,21 3ö+2st 12ö rintyp T 14 på 27ö Tysklandbrev Prakt stpl Pkxp nr 1 ned 31-5-73 1400
178 17d,21h 3+2x12ö = 27ö till Tyskland, stpl G.D.J 16-3-73, mycket gott- prakt obj. 1000
179 17e,19c, 22, , 3+5+20ö =28ö till Finland ,STH 8-4-74, ANK stpl 15-4. PRAKT obj. 1800
180 17f 4x 3ö=12ö vackert stpl HERNÖSAND 20-6-76 500
181 17f, 19f, 25f 3+5+30 öre på tidigt rekbrev med UPU-porto 38 öre. Sänt från STOCKHOLM NORR
24.9.1875 till Tyskland. 3 öre med skruvavtryck, 30 öre kht, brevet med små pappersförluster.
Enl. uppgift sällsynt tysk reketikett. Intyg Lasse Nielsen (1992). REK TILL UTOMNORDEN ÄR MYCKET SÄLLSYNTA PÅ T 14.
4500
182 17f,21m 2x3ö+par 12ö = 30ö REK stpl GBG 28-8-76, mycket sällsynt kombination AB. 2000
183 17f,21m 3x12ö+2x3ö= 42ö till PARIS, stpl PKXP 1 NED 21-3-75. Vackert objekt med ett par ktt. Intyg EH gott objekt. 1900
184 17g,19,21 ONSALA 20-8-76, 3+12+5ö =20ö ringtyp t 14 till Frankrike. 3och 12ö något nötta tänder pga att de sitter över kanten och brevet något slarvigt öppnat till höger. Ovanlig kombination . 1500
185 17g, 19f, 21n 3ö (kht)+5+12 öre som trevlig kombination på ovanligt TIDIGT brev med UPU-portot (TIDIGAST KÄNDA ?)
20 öre, sänt från HEMSE 8.9.1875 till Tyskland. Intyg Lasse Nielsen (1992). DEKORATIVT MED prakt utseende.
4000
186 17g, 19h, 21o 3+5+12 öre på dekorativt brev sänt till Ryssland. Stämplat PKXP 11.3.1877. Denna
kombination UNIKT OBJEKT!
5000
187 18 4ö på 6ö brevkort (Bke2) till Köpenhamn PRAKT stpl MALMÖ 16-6-77 2200
188 19c,21j, 24d , 5+12+24ö RINGTYP T 14 PÅ 41ö brev till RIGA, PRAKTSTÄMPLAT STOCKHOLM 29-9-1873, transit och ankomsstpl på baksidan, PRAKT OBJEKT INTYG HOW 4 (3,4,5) (4,4,4)4. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. BRA UTSTÄLLNINGSOBJEKT . 22000
189 19v2, 28, Fk2 5 öre + 3 öre tand 13 (ktt), som tilläggsfrankering på frankokuvert, sänt från NORRKÖPING 11.5.1880 till Tyskland. Mycket dekorativt med tilltryckt vinjett Norrköpings Tändsticksfabriks. Ovanlig kombination. 2000
190 20b ngt särat par på brev st GBG 5-2-73 int. Sjöman 900
191 20e,21, 24d, 6ö rödakt violett ( sällsynt på brev) +12ö+24ö= 42 ö till Frankrike, ovanlig fin färgkombination , obet pappers öppningsojämnhet uptill . Mycket gott objekt stpl STH 8-2-75. 3000
192 20e,21 6ö+12ö ipar = 30 ö REK ab-prakts BROBY 8-7-74, vackra färger, 6ö svår nyans på brev. 2000
193 20g TRANSTRAND 5-11-74 brev med par 6ö grå, PR-LYXS till TRONHJEM NORGE, 2transit stpl, Troligen enda kända brevet med 6ö grå i par till Norge. (4 kända med 2x6ö) UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 7500
194 20g PAR 6ö OLIVGRÅ STH 18-9-74, AB-PR 1600
195 20h STOCKHOLM 4-10-74, 2x 6ö blåaktigt grå , SÄLLSYNT NYANS få kända brev med 2st. Mycket gott objekt skickat till NJUTÅNGER. 2200
196 20j 6ö på vacker TRYCKSAK till FINLAND, stpl STH 8-4-76, på baksid Torneå 19 apr 1876. F 4000 900
197 20j STH 25-1?-76 ,6ö på Trycksak til WASA Finland, RENT FRÄSCHT ab 650
198 20j Prakt Linköping 2-2-76 450
199 20j STH C. 9-11-76 , 6Ö par till Dala Station 300
200 20j.21m,o 6ö +2x12 öre i 2 nyanser som UNIK kombination på rekommenderat brev sänt från ÅTVIDABERG 6.3.1877
till Danmark. Stämpel RECOMMENDERAS. Trots några ktt ett dekorativt brev MED ONOTERAD KOMBINATION I FACIT.
2500
201 20j,k 2st 6ö , en med sorgekant 1877, -76 300
202 21 12ö ringtyp t 14, 9 st brev alla stämplade första månad Juli 1872, dagarna 12, 14, 17, 23, 25,26 (ngt otydlig), 27, 29. SÄLLSYNT UTBUD, BRA KVALITET. 3800
203 21 Till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från STOCKHOLM C. 20.X.1876. T-stämpel och kritanotering ”47” (penni) som lösenbelopp (obetalt brev 64 penni minus 17 för betalt porto). 1400
204 21 PRAKT- LYX BREV UPSALA 21-1-74 1000
205 21 12 öre blå på brev till Köpenhamn, stämplat FRA SVERRIG 27.3.1873. Ovanlig på brev. PRAKT. 1000
206 21 12Ö. TJÄNSTE brev STRÖMSHOLM 19-11-72 700
207 21 PRAKT brev till Norge GBG 28-5-73 200
208 21 GBG 30-8-76 ab-pr, 12ö singel till NORGE 200
209 21a PRAKT brev första månaden Nederkalix 26-7-72 750
210 21a MALMÖ 21-7-72, första mån, PR-LYX 750
211 21a ÅMÅL 13-8-72, PRAKTbrev 300
212 21c ENKÖPING 25-4-73,3 stämplar ovanl 250
213 21c GBG 21-6-73, blå tryckfärgfläck hö, PRS 125
214 21e STH 26-9-72, LYXS ex på brev pr-lyx obj 500
215 21e FRA SVERIGE 29-11-72, PRS 12ö brev till Danmark, anks Köpenh, 29-11. 500
216 21e STH 14-9-72, LYXS praktbrev 400
217 21e GÖTEBORG 18-7-72, första månad 200
218 21e ÖSB 22-2-73, PRAKT BREV 200
219 21f Prakt brev med en svår nyans stpl första månad, Hernösand 20-7-72 600
220 21f HERNÖSAND 27-7-72, AB-PR ,1 månad 500
221 21g 12ö x3=36ö till SKOTTLAND, makuerat endast med FRA SVERRIG 9-4-73. stpl Kiöbenh. och Edinb. på baksidan, några ktt. Sällsynt och dekorativt objekt. 4000
222 21k 12ö 3 st på vackert brev till SCHWEIZ stpl GÖTEBORG 9-7-73, Intyg EH mycket gott objekt 3,3,3,3, arkivveck som ej skadar märkena. SÄLLSYNT. 3800
223 21k FRA SVERRIG 10.1.1874, 12Ö praktstämplad på brev sänt till Köpenhamn. 900
224 21k,var GEFLE 2-10-73, 12ö med tydligt DRAGSPEL och anteckning "Angeläget " 500
225 21m STRÖMSHOLM 5-5-74, LYX brev,superb 1250
226 21m FRA SVERIGE 24-8-75, PRAKTFULLT BREV med bara DANSK stpl 600
227 21m 12 öre par på brev till Flensburg, Pkxp nr 21A 23.5.1875 ank stpl AUSG 25-5, Veck berör ett märke. F=1800 350
228 21m 12ö par (ktt) = 24ö till DANMARK, stpl HELSINGBORG 22-8-75, obet kant ri. 325
229 21m HELSINGBORG 18-9-74, PRAKTBREV 100
230 21m BRUNNBY 3-8-76 PR-LYXS till Lund 100
231 21m,fk1 12ö på 12ö Frankokuvert PKXP 8C UPP 1-7-74, till Sachsen Tyskland, AB-PRAKT obj 2200
232 21m,v6 CARLSTAD 31-12-75, DRAGSPEL, ovanligt på brev 350
233 21n HUDIKSVALL 15-11-75, PAR MED BLÅ STPL, mycket dekorativt. 1000
234 21n HDIKSVALL 7-11-76, BLÅ PRS 400
235 22 20ö på PR-LYXs brev till Finland Stockholm 8-7-76, grön ANK 13-7, röd avsändar stpl, dekorativt. 350
236 22,21,25 12+20+ 30 öre på 62Ö assbrev (del av flik saknas) från LIATORP 7.7.76. J-väg+ ankomststpl. PRAKTOBJ. 2500
237 22b,19b STOCKHOLM 22-4-73 till LISSABON, par 20 ö ringtyp t14 och 5ö , 45 öre porto till PORTUGAL med FRANCA stpl inom ram och ankomst stämpel på baksidan LISBOA 1-3-75, 6 brev kända med 45ö ringtyp till Portugal som är mycket . Detta är näst tidigast av de kända45öres breven. sällsynt adressland. kvalitets siffror 3-4, (3,3,3), 3-4 stpl på 20ö, 4 stpl på 5ö. lätt böjning genom 5ö, MYCKET GOTT TILL PRAKT OBJEKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT . 8000
238 22c HALMSTAD 6-11- till BELGIEN, TRANSIT OCH ANKOMST STPL PÅ BAKSIDAN. mycket ovanligt 20ö till Belgien. 1400
239 22e 2st 20 öre på brevdel med anteckn. via BRINDISI ,st Port Said Alexandria, samt div transit stpl.Intyg Obe mkt gott obj. men ofullständigt 1500
240 22e STH 1-7-75 , PRS 20ö DANMARK, anks 500
241 22e,17f,19c 3+5+20 öre på 10 öre underfrankerat brev sänt från CARLSKRONA 13.8.1874 till RIGA.
Ankomststämplar Riga. Posthistoriskt intressant objekt med den felaktiga användnigen av
franskspråkiga stämpeln AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT i stället för OTILLR:
FRANCO. Intyg HOW 20 öre , 3 (2, 3, 4) 4, 3 (1993). (SÅLT 1993 FÖR 44400KR.)
18000
242 22f 20 öre blekorange på dekorativt TIDIGT brev, sänt under andra månaden för UPU-portot, från STOCKHOLM C. 18.8.1875 till Finland. 2500
243 22h HALMSTAD 5-5-77 , 20ö till HOLLAND. ank stpl Amsterdam 8 Mai 77 på baksid. F 1500+ 700
244 23 20/20ö PRS STH NORR 28-5-77, till FINLAND. 1000
245 23c ESKILSTUNA 8-7-77 20/20 på brev till LONDON, röd paid stpl, transit stpl pkxp nr 2 9-7-77, TYDLIGT DUBBELTRYCK 750
246 24d, 21m,17d, 24+12+2x3ö som 42 ö porto till FRANKRIKE, stpl STH 11-7-74 RÖD PD, fransk blå stpl Suede Erqekines 24 jul 74, Mycket gott objekt. Endast 2 kända med denna kombination. UTST OBJ. 3000
247 24d,17d 24+2x3Ö ( en med riss)= 30Ö REK , PRAKTUTSEENDE OUSBY 5-12-75, underbar sällsynt kombination, mkt gott obj. 2000
248 24g,20k,32 UNIKT Vackert REKOMMENDERAT brevomslag I ANDRA VIKTKLASS med blandfrankering 6ö perf 14+12 perf 13+24 öre perf 14, från STOCKHOLM 21.11.77. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. 3500
249 25a2,17d ,21c Reducerat brevomslag till ALGERIET ank.st. ORAN, frankerat med 30ö rödakt brun,3,12 öre .Intyg HOW gott obj, fåtal ktt. AFRIKA brev är mkt SÄLLSYNTA, dessutom mkt svår nyans 3000
250 25d,21l GBG 29-5-75, 12+30ö= 42ö till Frankrike, dekorativt med blå Suede-Erquelines , transit och ank stpl 600
251 25f,21 30+12ö =42ö REK, rs LINKÖPING 7-11-74, ngt åldrsbrunt, 2 riss i kuvert 250
252 26e,32b 50ö t 14+12ö (2ktt) t 13 på 62ö ASS , kkt vacker text och rättv stpl SÄTER 7-1-78. 950
253 27,21 KUNGEN av ringtypsdokumentationer t 14, högsta bevarade porto, adressbrev för assurerat ( 113155 KR ) paket med 24 st RIKSDALRAR i synes 14block + 10 block, samt 12ö. Stämplat STOCKHOLM PAKET 14-12-75 och skickat till Kristianstad. Portot var 25,82 en riksdaler saknas likaså en 30+en 50ö. Trots detta FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT ! Enbart märkesvärde för 5 4-blockoch 4 lösa märken är 31000 kr. Detta är "KUNGEN AV RINGTYP T14" dvs högsta dokumenterade porto under ringtyp 14 perioden. Bara en kan vara kung ! Bjud nu ! Det kan bli du som innehar denna portokung!!! 18000
254 28 praktbrev Filipstad 8-5-79 250
255 28b,30a, 35b, STH LADL 17-1-78, 38ö sällsynt REK porto till ÅLAND, FINLAND, F 4000 och mrevärde till Åland, mycket gott objekt med ankomststämpel MARIEHAMN 27-1-78. 2000
256 28c 2 st 3ö=6ö lokalbrev, ab- PRAKT stpl STH 1 tur 1-8-79, svåra nyanser F2500+ 1000
257 28d, 30b, 32a 3+5+12 öre som trevlig kombination på brev sänt från NYKÖPING 8.3.1879,
ankomststämplat HELSINGFORS POSTSTATION. 12 öre med hörnveck.
900
258 28e, 30e, 35d 3+5+30 öre på rekommenderat brev sänt från HÖRBY 10.9.1882 till Tyskland. Stämpel
RECOMMENDERAS samt tysk reketikett. SÄLLSYNT!
2200
259 29 NORRKÖPING BIKUPE st 6-6-81, trycksak i PRAKTKVALITET. 600
260 2932, Fk 4+2x12 som tilläggsfrankering på frankokuvert sänt som brev i andra viktklassen från GÖTEBORG 17.11.1884 till Tyskland. Synnerligen ovanlig kombination. 4 öre med en del nötta tandspetsar pga märkets placering. 2000
261 29b 4ö på 6ö brevkort t. Tyskland Klågerup 23-6-81 350
262 29b PRAKT st WESTERÅS 9-12-81 200
263 29c2 4Ö GRÅSVART på 6ö brevkort stpl STH 24-2-83 till Cöln Tyskaland, mycket gott till praktobjekt av sällsynt nyans. 4000
264 29d PS kort med 2st 4 ö på baksidan för tillägg till ett rek brev till Hamburg(38öre) frankerad end 30 ö 750
265 29e,bke DANSK NRS 19, FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 6ö bke till NORDHAUSEN, ank stpl 14-1-83. Vackert! SÄLLSYNT 1000
266 29e,bke FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 5ö bke till HAMBURG, ank stpl 15-4-85. Vackert! 600
267 29,fk2 12+2x4ö = 20ö till Tyskland, stpl Pkxp no 34 7-10-34, mycket gott obj. Ankstpl. 500
268 30 5 öre påmycket vacker trycksak t. Finland Stpl STH 6-7-82 600
269 30b,32b par 5ö +12ö til Finland NAFVERQVARN 26-4-79, sido Nyköping 28-4-79, Finsk ANK stpl 1-5, samt ank Helsingfors 2-9-79. Dekorativt brev, ovanligt 500
270 30c ANK 11-10 PÅ 5ö ringtyp t 13 på gult kort till ÅBO Finland, ovanligt. 400
271 30g,33e,FK2 5, 20 ö på uppskuret Francokuvert som 37öres porto på POSTFÖRSKOTTSBREV. Mkt ovanligt och intressant objekt (en del defekter på omslaget) 1900
272 31,32(2) 6+12+12 =30ö rekbrev med LYXst LISTERBY 4-9-78, ngt slarvigt öppnat så en 12ö skadats,ändå mycket vackert 900
273 31d brevkort LYXs Pkxp no2 upp-80 275
274 31e 6ö på vackert brevkort GBG 2-6-81 100
275 31k 6ö på brevkort med BLÅ stpl ANKARSRUM 20-11-85, UTSÖKT OBJ. 1000
276 32a BOARP 27-8-78, svår stpl 250
277 32b JERFSÖ 25-10-77, skruvavtryck 100
278 32c JÖNKÖPING 18-10-77 till Grenna, 72öre rekbrev med 5strip +singel 12öre (ett ex kht) ringtyp t 13, Verkligen sällsynt med vågrätt 5-strip på brev. Mycket gott objekt 1000
279 32c FRA SVERIGE på 12ö ringtyp t 13 till Danmark, ank stpl . Vackert! 400
280 32e till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från WERKEBÄCK 17.9.1881 till Finland. T-stämpel och kritanotering ”22” (penni) som lösenbelopp (dubbelt felande porto). SÄLLSYNT. 1500
281 32g 12Ö SORGEKANT , STH 8-11-84,PRS 100
282 33a GBG 14-11-78, till SPANIEN JEREZ DE LA FRONTERA , AB 500
283 33a 20ö till PORTUGAL st STH SÖD 24-5-78 ktt, vackert och ovanligt. adressland. 300
284 33a 20 ö på brev t. Frankrike st GBG 17-5-78 275
285 33a GBG 29-11-77 till Hamburg 200
286 33d vackert brev t. Frankrike STH 15-6-81 300
287 33e STH till Ceylon. 4x20 öre i fyrstrip på brev med dubbelt porto sänt från STOCKHOLM 7 23.12.1884 till Prins Oscar. Brevet är eftersänt från Colombo till Bombay, Indien. Stämplar PKXP NO
2 C UTR N 24.12.1884, BRINDISI 27.12.84, COLOMBO PAID 13.JA.85 samt BOMBAY 21.JAN.85.
Trots skador på 2 märken, ett ovanligt objekt.
10000
288 33e FRA SVERIGE på 20ö ringtyp t 13 till Lagnau, tr+ank stpl 18-10-83. Vackert 500
289 33e STH 8 15-5-84 , Par 20ö på dubbelportobrev till CANNES 400
290 33f 20ö till PORTUGAL st STH 18-6-85 vackert och ovanligt. adressland, ank st. 600
291 33f STH 7 13-5-84, prs 20ö till Milano och eftersänt till Venedig, flera stämplar bak 300
292 34c,36d DALA 2-11-81, PRS WÄRDEBREV 24+50ö med sigill till STH 900
293 35a 30ö (kt) på LYXS WIMMERBY 4-2-78, på adresskort (blankett 239) med kupong. SUPERBT OBJEKT. 475
294 35i,29e STH 1-186, 30+2x4ö som38 öre REK till Tyskland, Ankomststpl Oberstein 4-1-86. Sällsynt porto 1500
295 39 39 2x10 öreOscar Boktryck på mycket vackert brev stämplat PKXP 24 A 30.4.1886 till Syrien, Osmanska riket.
Ankomststämplat BEIRUTH 14.5.1886. Sällsyntdestination.
5000
296 39 Ryssland. 2x10 öre (kt) på 20 öre underfrankerat brev (dubbla viktklassen), sänt från
GÖTEBORG LBR 6.4.1886. Trots ngt. solkigt, ett trevligt brev med inte mindre än tre olika
T-stämlpar, plus lösenstämpel med belopp 13 K. Se bild på internet
1000
297 39 2X10Ö STH 2-12-85 "MED EXPRESS" till Finland, fins ANK stpl. ab-pr 300
298 39 Pkxp 8B Upp 12-1-86 par 10ö till Cognac , blå Paris 15 jan 86, anks 225
299 39,47 FRA SVERIGE M på 10ö OSKAR+30 ringtyp PH till LONDON, TR+ank stpl röd London De 17 1885. Vackert! 700
300 39b PAR t. CARLSBAD I BÖHMEN, stpl STH5-8-86 450
301 40,44, 50, Fk3 4x2+2x6+10 öre som tilläggsfrankering på 10-öres frankokuvert, sänt rekommenderat
med mottagningsbevis, från WESTERÅS 20.5.1892 till Indien. Notering ”avis de réception”.
Tre märken placerade på baksidan, 10/12 öre ngt. def. Ovanligt objekt.
7500
302 41a,42b 3+3+4ö ringtyp på 10ö francokuvert till UNGERN med enbart Utländska danska stämplar "FRA SVERRIG" fÖRNÄMLIGT OBJEKT 2000
303 43 FRÅN UTLANDET på 4-STRIP 5ö ringtyp PH EKENÄS , FINLAND, tr Hangö 20-3-90, ank Ekenäs 20-3-90, obetydlig öppningsnötning. PR-LYX STÄMPLAR. 600
304 43 FRA SVERIGE M på 5ö ringtyp PH TILL kJÖPENHAMN, ank 18-4-88 250
305 43,45 TRELLEBORG 17-5-89, PRS Panvn, 5ö + par 10ö 275
306 43,45 TRELLEBORG 11-10-90, PRS Panvn, 5ö + par 10ö 250
307 43,45 GUSTAF 3-1089, PRS Panvn, 5ö + par 10ö, sidostpl SÄTER 5-10-89 250
308 43bkd 5ö på 5ö brevkort med betalt svar ( adresserat ej stpl ) PKP NO64 B 27-4 89 sänt till ESTLAND, ANK.STPL, OVANLIGT 500
309 43,bke 5ö på 5öbrevkort t. ÖSTERRIKE,STH21-10-87 500
310 43,bke7 5ö på 5ö brevkort till HOLLAND, STH 2-3-91, PRAKT 250
311 44a,41c FRA SVERIGE M på 3x6ö ringtyp PH +3ö (ngt kht) på brevframsida till Tyskland Utsökt Vackert! 1000
312 45 FRÖSUNDA 23.5.1887 i BLÅ FÄRG.
Vackert sorgekuvert med tydlig LYX
annulering. eN pÄRLA.
900
313 45 2x 10ö = 20ö till PORTUGAL st SUNDSVALL 26-9-86, kht, vackert och ovanligt. Mycket gott objekt. 750
314 45 USA. 10 öre på 10 öre underfrankerat brev (ngt. slarvigt öppnat), sänt från LULEÅ 17.3.1887.
Lösenstämplar T och U.S. CURRENCY 6.
750
315 45 2X10ö STH 24-5-87 till Robert NOBEL i Bozen Syd Tirol. 400
316 45 FRA SVERIGE M på par 10ö oscar , med PH samt BLÅ PARIS Etranger på märkena. Brevframsida till Paris. 150
317 45 10ö PRS OREBERG 17-4-91, PR 100
318 45 ÅNGBÅTS PXP No 12 24-9-88, AB-PR 100
319 45,54 4 brev med bara UTLÄNDSKA stämplar , nrstpl (19?) på nr 45, Fra Sverige M, Kjöbenhavn 31-10-99, Från Utlandet 06, PR-LYXS 600
320 45d 2x10ö t RYSSLAND, stplHelsingborg 25-10- 350
321 46 GBG Filial 20-3-89 ,2x 20ö ringtyp ph på ASS brev vackert 300
322 46,45,FK 20Ö ringtyp, 10ö Oscar på 10ö fk STH 5-1-91, TILL BAMBERG , TYSKLAND. 3 blandfrankatur i PRkval, anks bak, 1000
323 46a FRA SVERIGE på 2x20ö ringtyp ph till PARIS, tr+ank stpl blå Paris 2-10-87. Vackert 600
324 46a FRA SVERIGE på 20ö ringtyp ph till Bordeaux via PARIS, tr+ank stpl 29 Jul -90 . Vackert sorgebrev 500
325 46c WALLA 4-10-89, PR-LYXS 2x 20Ö ASS 300
326 47 Panv. pr Halsberg 18-9-88 200
327 51 FILIPSTAD 21-5-91, till GÖteborg. LYX OBJEKT , märke 5,5,5, och brev LYX 5,5,5,5. EXTREMT SÄLLSYNT MED LYXBREV 2000

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
328 52 KÅRGÄRDE 17-1-1902 5ö på vykort till CRETA , tr stpl Trelleb. Sassnitz, Mycket sällsynt adressö. 1000
329 52 HARSJÖN 24-6-1911, ankomststpl på vykort från Eskilstuna 24-6-11, D SÖ 1000 500
330 52 5ö på 5ö bke7 till HOLLAND, svår stpl ÅNGBÅs Pxp no 45 25-6-92, ank s 350
331 52 5ö par (en kht) till Finland stpl endast Ulkomaalta Från utlandet på märkena, tr st Turku 26-12-09, sälsynt 300
332 52 5ö 4st till Finland stpl endast Från Utlandet på märkena, Tr.stplHangö 7-X.10, ank Ekenäs 7-X-10. 300
333 52 4-strip 5ö =20ö STH 21-1-07 till PORTUGAL 250
334 52 FÄRJENÄS 13-2-08, ank Sala 13-2-08, svår stämpel 200
335 52 ÖSTERSUND 9-11-10, 5Ö på framsidan av vykort till VIKTORIA AUSTRALIEN, ank stpl Victoria De 14 -10. 200
336 52 4-block 5ö , PLK 64? 22-12-09 150
337 52 5ö 4-strip stpl STH 17-9-15 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 150
338 52 Kjöbenhavn och Fra Sverige till Frankrike, och 5ö dansk vapentyp till Sverige med MALMÖ och från Danmark stpl 150
339 52 TRELLEBORG SASSNITZ 1-4-10, brev papper med skrift Ångfärje -Routen Trelleb. -Sassnitz 100
340 52,54 6st 5ö+10ö =40öre till ÖSTERRIKE ,st Pkxp n:o 20A 18-12-02, en 5ö defekt hörn., Trelleborg Sassnitz stpl. 250
341 52b2,56 panvn 5 ö blekt huvud, pr stpl Hernösand 7-6-93, typiskt ex 350
342 52vm1 TUNGELSTA 23-5-02 , 4block o singel 5ö Oscar TILL SCHWEIZ. 200
343 53,62 8Ö+2 Ö PÅ VYKORT från NORRKÖPING till CANADA 7-5-1908, Unik frankering till Canada? 300
344 53,62 2x8ö+2x2ö =20ö till USA STH 7-v-06 150
345 53,62 8ö prs HELSINGBORG LBR 4-2-06, +2ö 100
346 53,62 8ö +2ö sorge kant HELSINGBORG LBR 100
347 54 HÖÖR 14.8.1893 till Cypern (R5). Ankomststämplat Kyrenia.10 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 10Ö (liten riss i kuvertet). Raritet till Cypern! 1500
348 54 10 öre på mycket dekorativt brev med innehåll sänt till Danmark, och där tilläggsfrankerat med LYXs 10 öre vapentyp och eftersänt till Tyskland.
Stämplat PLK 322 6.1 1904, Kjöpenhavn och ank Hamburg,
600
349 54 STH Hötorget 7-12-98 4x10ö på REK brev till Berlin i KANADA , ank stpl DE 23 98, transitstpl NY 21-12, Toronto De 22. Ovanligt rek till Canada. 500
350 54 STH 1-6-04 , 2x10ö till CALCUTTA INDEIN, ovanlig stpl REEXPEDIÉ, 6 tr o ank stpl på baksidan. 400
351 54 STH 29-12 96 par 10ö ,ett ex hörnskada , till CHILE , ovanligt adressland 350
352 54 10ö på brevkort STH 19-10-04 till Frankrike , ankstpl på märket NANCY 22-10-04 och ovanliga "ADRES INCOMPLETE" samt i violett "NANCY INCONNU A L ´APPEL DES FACTEURS. RARITET 350
353 54 10ö Oscar def hörn på mottagnings bevis PRs VIKMANSHYTTAN 1-4-10, obet riss på avin . Mycket ovanligt. 300
354 54 vyk KJÖBENHAVN 2-8-99 på 10ö oscar , sidostpl FRA SVERIGE inom ram , till Schweiz., PRAKT-LYX 300
355 54 10ö Oscar par till stpl endast Finska stämplar på märkena TURKU ÅBO 17-1-11 och Ulkomalt Från Utlandet . 300
356 54 FRA SVERIGE M på 10ö oscar , sidostp ii lila PAQUEBOT nom ram , till Stockholm., PRAKT-LYX stpl 250
357 54 FRA SVERIGE L. 10ö 2ST på brev till STETTIN (ank aug 25-10 -99) bara Danska stpl 1894, PRAKT 250
358 54 10ö på vyk t Belgien FRA SVERIGE ,Helsingör 28-8-06, anks Anvers 10-11, 37 225
359 54 2st 10öre = 20öre på brev till Brixen i Südtirol. 200
360 54 2 st par = 40 öre till Österrike PLK . 182A 1-12-1902. 200
361 54 10ö på vyk. Upsala10-3-03, Trelleb -sassnitz, blå ank stpl PRAG. 200
362 54 vyk FRA SVERIGE, till Tyskland., PRAKT 200
363 54 LULEÅ 12-1-09, 2X 10ö på Souvenirkort med 5 vyer från Luleå till Belgien. Ovanligt objekt 200
364 54 10ö på vyk. STH 26-4-03,blå anks PRAG 150
365 54 10ö 2st =20ö till SCHWEIZ ,PKXP No 31e 20-4-97, anks Territet, obet öppnings ojämnheter 150
366 54 LINKÖPING 3-3-97 illustrerat pr-lyx obj 75
367 54,kb PKXP No 1C 17-9-93 ,10ö på 10ö kortbrev till SCHWEIZ , tr stpl +nr 75 300
368 54v7 STH 8-1-02, 10Ö förskjuten tandning å brev. Verkligen sällsynt på brev. 600
369 56 20ö till MONTE CARLO, STH 8-11-05 300
370 56 20ö + välgörenhetsmärke båda PRS PKXP 34 A 19-9-07, TILL PORTUGAL 250
371 56 20ö till San Sebastian SPANIEN, PKXP no 82A 2-7-1903, ankstpl och tr.stpl Trelleborg Sassnitz. 150
372 56,54 20ö , 10ö par 2 brev till Finland stpl endast Från Utlandet på märkena, Tr. 1001 och 1909. fina. 250
373 56,54 20ö , 10ö par 2 brev till ÅLAND . 1905 och 1910. fina. 100
374 56a 2x20ö Oscar på MYCKET TIDIGT POSTFÖRSKOTTS-PAKET ADREESSKORT till SCHWEIZ, från UPSALA 21-2-93, PFSK till utlande är verkligen sällsynta. Lila etikett "Vom Ausland über Kiel! Nachnahme", många stämplar på baksidan. Märken saknas. Mycket intressant dokumentatin 2000
375 56a,54 2x20ö+10ö Ass " 200", PR OREBERG 1-11-92, MKT VACKER TEXT. 250
376 56v1 20 öre i otandat par på trevligt lokalt
assbrev med notering ”frim af afs”, stämplat
STOCKHOLM 6 2X.8.1910.
1500
377 59,61 ,69,76 4 EMMISSIONER PÅ ass TILL PARIS från KRISTIANSTAD 16-12-11, 50Ö DEF, unikt obj MED 4 OLIKA EMMISSIONER. aNK pARIS 18-12-11 300
378 61,63 FRA SVERIGE M 1ö par, 3ö på 5ö Fk till Hildesheim , bara Danska stpl 1894, PRAKT 300
379 62v4,v5 TRANÅS 20-11-10, 5st (3-strip +par) 2Ö alla med förskjuten siffra till ovalen och förskjuten märkestandning. UNIKT UTST.OBJ. 1500
380 79 MALMÖ 21-8-15, 5ö medaljong på trycksak till New York, ovanligt 250
381 79 4X5Ö STH 12-3-13 pfsk , MED RETUR 150
382 79 5ö 4-strip stpl STH 1-12-14 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 110
383 79 5ö 4-strip stpl STH 10-2-16 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 100
384 81,79,99 MALMÖ 14-3-22 , 5+7+8ö =20 ö till Danmark 125
385 82 LÅNGED 21-6-12, , par 10ö till KOBE 16-7-12, JAPAN , FLERA STÄMPLAR 400
386 82 PKXP No 67A 15-2-14, 10ö par till Freemantle ( anks 17 Mar ) Australien, eftersänt till Port Elisabeth Afrika 200
387 82 2x10ö STH 12-3-13 pfsk ank Huvudsta 150
388 82 SANDVIKEN 11-7-15, par 10ö till Finland , censur i Helsingfors 100
389 83 12ö par stpl STH 13-6-19 till Finland, med censur stpl Öppnat av Krigscensuren. 100
390 85 ULRICEHAMN 15-6-1918 , 20ö till USA, censur öppnat i Chicago 250
391 85 JÖNKÖPING , 20ö till USA, censur öppnat i Chicago 150
392 85 20ö stpl STH 1-4-19 till Finland, med röd censur stpl "Öppnad Krigscensuren." 70
393 85,82 20+2x10ö stpl STH 8-9-19 till Finland, med röd censur stpl "Öppnad Krigscensuren." 100
394 88 30ö till OMISK, via JAPAN, STH 26-7-19 225
395 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, SVEDEN 23-12-13, hålslagen. Mycket Sällsynt 200
396 88 30ö, 20ö, 2x12ö 3 brev stpl STH 196 ,1917, 1919 till Finland, med röd censur stpl eller remsai olika färgh "Öppnad Krigscensuren." 200
397 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, NORRKÖPING 1 26-7-16 , hålslagen. Mycket Sällsynt 100
398 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, STHLM 1 PAK 22-12-15, hålslagen. Mycket Sällsynt 100
399 88,165 Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, GULDSMEDSHYTTAN 25-10-21, hålslagen , arkivveck. Sällsynt 250
400 102-04 27ÖRE PÅ 55, 65 och 80ö REK brev IGELSTA 24-12-18, dekorativt 400
401 105-114 Landstorm I kpl sats på REK stpl STH 14-3-19 350
402 140C LILJEHOLMEN 24-6-21, 4-Block på brev 350
403 141,153 5ö,2st 20ö =45 ö brev till Frankrike,STH 9-6-27,ab-pr 350
404 142Av2 5ö brun typ 2 med TYDLIG PLÅTSPRICKA S1 på kort STH 10-3-22, mycket sällsynt 1000
405 143E 3x5 ö felskurna på framsida STH 27-1-32 100
406 145A,143A PLK 132 28-4-27, 2X10Ö+5Ö på brev till SYRIEN , ank stpl. MYCKET SÄLLSYNT ADRESSLAND. 500
407 145E,143E 10Ö VIOLETT T13 +5Ö fint brev 13-7-34 125
408 145Ea,143E 10ö violett t13 +5ö , PKP 61B 4-2-32 150
409 175C KARÖN 15-6-23 svår stpl 175, till KARLSBAD "Checko-Slovakien" 150
410 183a 25ö blå i par på NORDISKT RESEKORT stpl STH 26-5-33. vackert och fräscht 350
411 191b STH 5 , PFSK, vackert 60
412 192 50ö G.V. på NORDISKT RESEKORT , stpl STH 13-2-30, bra skick 300
413 192b, 258, 323 3 st Nordiska Resekort 650
414 192b 50ö Nordiskt Resekort STH 11-1-34 250
415 193 85Ö STH 4-8-28 på ADRK pfsk MED KVARSITTANDE inbet. kort, mkt ovanligt 200
416 231 FLYG STH 15-5-30, -kphvn- Hannover 150
417 231-32 LUFTPOST till Basel och retur, flera stpl 200
418 238 NORSHOLM 23-12-33, 5ö typ 1 på fint litet brev 200
419 248A FRA SVERIGE, sidostpl Köpen. 19.5.36 250
420 261BBC , CCB båda 6block med marginal med cyls1 respektive 2 på varsitt brev Bilpostkontoret 15-9-40, PRAKT objekt 250
421 262BC PAQUEBOT TRINIDAD stpl på märkena MR 23-39, SJÖPOST Swedish America Line. M/S Gripsholm 400
422 262CB SHIP MAIL NASSAU stpl på märkena FEB 3 -39, SJÖPOST Swedish America Line. M/S Gripsholm 400
423 262CCB Olofsborgslägret 10--7-41 CCB 6-block på illustr. kuvert till Finland, LYX marg, prs. 250
424 266BC,C MALMÖ LBR 12-4-39, AB-PR 175
425 269BC,C G V profil hö 10ö små siffror BC par + 4sid på Praktbrev STH 6-7-39 till Ljugarn. F 2500 550
426 269BCC TRANÅS 27-4-39, 10ö 3+4+4sid strip å brv, sällsynt F 2500 för BC på brev 400
427 270,320A STH 7-1-10-30 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 300
428 295 NOSSEBRO 26-11-63, 1,05 TRE KR. pr 150
429 307 MARIESTAD 12-6-67, REK med 1,85Ö 75
430 318BC MALMÖ 3-6-39, BC par + 318 B1 125
431 322 STH 28-11-39 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 350
432 324CB STH AVG 31-12-40, kort "På post för Sverige" 125
433 333A 5ö 5st felskurna automatmärken till FÄLTPOST , STH 10-5-42. 200
434 339 40ö Tessin STH 10-3-43, PFSK 100
435 344BB 276A på REK brev KRISTIANSTAD 28-10-43, mycket ovanligt medd Bb par i rätt tid på brev 400
436 416ha6RV LUND 1 A 17-9-57 , Express brev , ovanl 250
437 471-75 STOCKHOLMIA 10-7- 55, LYXs hörnmargserie på illustrerat utst brev 300
438 478A FURS SANATORIUM 17-10-56, stpl 75 100
439 1245A DEUTSCHE SEEPOST 16-10-23, Båtsiluett stpl 200
440 2 6ö FRA SVERIGE , ,K OMB 6 23-3-79 till Danmark 250
441 7 5ö FRA SVERIGE L, Odense 14-7-86 250
442 7 5ö FRA SVERIGE L, ,K OMB 6 4-12-91 200
443 13 10ö FRA SVERIGE M, K OMB 1, till Berlin -89 175


TJÄNSTE PÅ BREV
444 10b STOCKHOLM 17-8-76, 21st 1kr stora tjänste t14 på försändelsedel, inkl 4block 8 block . FIN KVALITET F ca 16.200 KR utst obj ? 1500
445 13B 4ö STH 23-6-04, polisunderrättelser 100
446 14b par 5ö ÖREBRO 23-11-86. " Emb.Brf" 100
447 16B 3st 10ö på litet nätt REK LIDINGÖ VILLASTAD 27-6-10, AB-PRAKT 300
448 17b KRISTIANSTAD 23-1-82, PRs, ab-pr.obj 150
449 19,23,14 Assurerat (35530kr)adresskort till paket med 4x 50ö på framsidan och 5ö + 22x 20ö varav ett sammanhängande 16-BLOCK ( ngt särat i 2st 8-block) ett par märken med ktt pga placering. Vikt genom 8 blocken och tejpspår. STÖRSTA KÄNDA ENHET OCH STÖRSTA KÄNDA ANTAL PÅ FÖRSÄNDELSE. VACKERT Stpl SKELLEFTEÅ 19-3-01. 1500


LÖSEN PÅ BREV
450 1811 30ö( nötta tänder)+1+1=32 Ö LÖSEN på brev till SKÄLLINGE SVERIGE från USA frank med grön 2c New York Mar 27 1889, T stpl Centimes 15c, blå krita 32 (ö lösen), Bremen Mar 30? på framsida . flera stpl bak. Dekorativt DÅ lösen sitter på famsidan!! 1700
451 1 SVART MILITÄR ÖREBRO 9-9-29 MYCKET BREDRANDIGT 600
452 1 FÄLTPOST NR 2 1-10-29,SVART MILITÄR KVAR , spår av tejp och förstärkt i kanter för att det skulle hålla ihop bättre under leverans? 300
453 1 VAGNHÄRAD 30-9-29,SVART MILITÄR KVAR , NÅGOT MEDFARET 250
454 1 M1 i helt kuvert , Svart militärmärke 225
455 1 Svart militär , obeg kuvert, VF 200
456 1v2 ** SVART MILITÄR PR-LYX, färgfläck th om nedre kronan 250
457 2 3 st M3 på varsitt brev 1935-39 250
458 3 ** M3 mkt starkt utflutet tryck 250
459 8 Postanstalten 1013 D 28-8-40, LYXs ex på brev 300
460 13IIb ** helt kuvert mörkt blågrå, nyskick 75


HELSAKER
461 6 FRA SVERIGE, sidostpl K OMB 4, 1-5-84, 6 öre till Danmark PRAKT OBJ. 300
462 19I Kortbrev 20ö med var def K. obeg. 70


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
463
GBT 6 OC 1858, London till GBG ,flera intressanta stpl, anteckning via Ostende. 200
464
PS kort, TORESTORP 31-7-88, LYXS 200


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
465 28 Brev från Finland med fem ex F 28, stämplade
stoCKHOLM K.E. 18.5.1890 samt sidostpl ”Från
Finland” i oval.
750
466 411007 335-36 Birgitta STOCKHOLM 7-10-41, BRA ILLUSTRERAT FDC FACIT 1000 500
467 420317 G.V.ROFIL HÖ. nr 276BB 20Ö RÖD PAR Stockholm PFFS 17-3-42, Bra kvalitet, svårt FDC. 1800
468 380129 259BC,CB på 2 illustrerade kuvert med 8-block med 2 par BC och ett med 2 par CB båda 8-blocken LYXs STH 29-1-38. oVANLIGT. 400
469 510601 nr 294, 304 85ö,1,70 kr Tre kronor, HALMSTAD 1-6-51, F 700 PRAKT 200
470 611023 25, 35, 40Ö G.VI.A. STH 23-10-61 40
471 430616 G.V 85 ÅR, 16-6-43, STH till Danmark fint par stpl 43 70
472
2c USA stpl GÖTEBORG20-12-27, sidostpl PAQUEBOT sänt till Göteborg 300
473
One Penny Englad till Sverige Lösenbelagt T, transit stpl Trelleborg Sassnitz 19-7-99. 100