ObjNr catno Beskrivning Startprice


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

1
Förfilateli brev från Lübeck till STH med blå stpl STOCKHOLM 1 JULI 1855 dvs sammma dag som de första Svenska frimärkena kom ut. Intressant. 10000
2
"VIA D&T" inom ram LYX Dirigeringsstämpel på obetalt brevkuvert från okänd ort i Sverige via "PKXP nr 2, 22.3.1875" sänt till Galesburg, Illinois, USA, via Chicago 8/4. Även BLÅ "U.S.CURRENCY 16". Postal 6.000 kr 3000
3
Brev från MALAGA 2 JUN 1860 , via Paris till Stockholm, dekorativ RÖD stpl SPANIEN, transit stpl bak, not 144 , 8 i blått. 800
4
FJÄDERbrev , KRONOPOST stpl och med fullt innehåll daterat Januari 26 1829 sänt till BROBY 600
5
GÖTHEBORG 21-5-1822 "via Helsingborg" och "frco Hamburg"baksid K.SN.P.C Hamburg 27 May 28 till S.Malo stpl Suede , T.T.R.4 lösen not 18. Intressant PR-LYX obj. 500
6
4SK Stockholm Lösenstpl typ 2,Lyxbrev 9-10-56 500
7
18öre LÖSEN stämpel på brev med innehåll från Köpenhamn 2-1-62 till LANDSKRONA 4-1-62, nrstpl 1, PR-LYX objekt 450
8
Kungörelse till INGELSTORP MED 3 KRONSTÄMPLAR 400RAKSTÄMPLAR , N.st4

9 Her Hernösand PR-LYX Rakstämpel på brev med innehåll till Lissabon. Transit "K.S.&.N.P.C" Hamburg 29 APR 1928 samt ovanlig anteckning "fro Antwerpen". Mycket SÄLLSYNT med rakstämpel brev till PORTUGAL 2000
10 RakKÖP KÖPING , PRAKT , 1825 500
11 RakMAR MARIEFRED, PR 400


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

12
RUNNEBY 24-11-1836 sällsynt BÅGstpl i PRAKT på brev till WEXIÖ, F 6000 3000
13
SÖLVITSBORG 9-8-31, BÅGSTPL I LYX . F 3500 2000
14
FJÄDER OCH KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1807 700
15
2 ST KRON STÄMPLAR på vacker kungörelse 21 aug 1791 400
16
3ST PR KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1831 400
17
LYX KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1802 300
18
LYX KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1814 300
19
LYX KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1810 300
20 BågBor BORÅS 30-11-36, PRAKT, militärankn 300
21 BågChr CHRISTIANSTAD 3-4-31, PR-LYX typ 1 400
22 BågGÖT GÖTHEBORG 17-11-32, TYP 2, PRAKT 300
23 BågHal HALMSTAD 13-6-31, LYXS, 2 viktklass 350
24 BågSto STOCKHOLM 13-3-34, typ4 , PR ,F2000 till MANDAL , NORGE 1000
25 BågSTO STOCKHOLM 7-1-34, PR, typ 4 900
26 BågSTO STOCKHOLM 17-1-46, typ 12 400
27 BågSto STOCKHOLM 15-5-34, typ5 , PR ,F 800 300
28 BågStre STRENGNÄS 29-9-53, PRAKT 350
29 BågWes WESTERÅS 20-12-33, PRAKT-LYXs, t2 400
30 CAR 4K Carlskrona 27-11-55, LYX 4-k stpl 200
31 NOR NORRKÖPING 1-7-1835 BÅGst typ 4 till STH , REK i 2 viktklass, PRAKT 400
32 NOR NORRKÖPING 1-2-1835 BÅGst typ 4 till STH , i 2 viktklass AB 300FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

33 4-k NORRKÖPING 29-11-1852 i BLÅ FÄRG SUPERB , POSTAL 2500 700
34 4-kCAR CARLSKRONA 19-7-38, LYX 4-Kants 350
35 4-kHer HERNÖSAND 29-7-52, PRAKT 300
36 4-kWen WENERSBORG 26-10-47 typ 4 ab -PR 750
37 4-kÅby ÅBY 7-12-54, typ 2 BLÅ, LYX 400
38 4k-Wa Warberg 3-11-54, BLÅ,ab-ba 400
39 SAL SALA 13-3-51 TYP 2 PR 300


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
40 GAG GAGNEF 27-1-36, PR-LYXS 350
41 2c 4sk HÖGBLÅ, AB-PRS STH 20-6-56 1500
42 2ev6 STH 17-11-57, praktex 4SK F.YRA , brev 1100
43 2f CARLSHAMN 25-9-57, PRS 4sk på brev till Lund. 500
44 2m STH 9-3-58, PRAKTBREV 4 SK 1000
45 4a JÖNKÖPING 29-12-55, 8sk på vackert brev (obet riss i brevet upptill). Mycket gott objekt. Vackert 2000
46 4f,2e 8 skilling Banco i 2 ex och 4sk som 20sk porto på rekonstruerat brev till Finland. Brevstycket med märkena har klippts ut och senare återmonterats på det ursprungliga brevet. Trotsatt 4sk har några ktt., ett mycket vackert och ovanligt objekt med lätta 4-kantstämplar NYKÖPING 31-12-57. stpl Franco inom oval ram samt på baksidan Stockholm transitstämpel 1 JAN 58 6500
47 6a1 praktstpl 1skill på brev (borttagen för kvalitetskontroll och ditsatt med fastsättare) , sällsynt brev med Lokalbref 1st Tn 14-11-56 på baksidan, F 12000 för brev , men bara märket F 7500 och mycket gott ex 2000
48 6a3 STJÄRNSTÄMPLAR PÅ 2X3Ö LOKAL MÄRKEN , båda mycket goda ex, brevet arkivikt med spricka i pappret. 800
49 6A3 3ö AB-PRAKT ex (3,3,4) på brevframsida med bakflik stpl Lokalbrev 1 tur 26-4-1861. mycket vackert märke , prydlig adressering. 700
50 7b2,9c3 DANSKA nrstp 1 på 5 och 12ö vapen på 17ö portobrev till Köpnhamn (blå ank stpl på baksidan), svagt arkivveck brör 5ö. Dekorativ BLÅ FRA SVERRIG 13-6-68. Mycket gott objekt 2000
51 7c2,e2 5 öre in 2 shades yellow and bluish green and 3 öre brown, on cover from Ullånger to STOCKHOLM K.K.16.5.1872. Superb quality. 750
52 7c2,16e NORA 22-7-71 REKOMMENDERAT BREV 20Ö OCH 2X 5Ö I UNIK KOMBINATION av 30 ö rek porto. Intyg Grenstedt 20ö lätt veck. Mycket gott -PRAKT objekt. 7500
53 7d ÖSTERSUND 4-10-65, 4x5ö i 2 par på sällsynta kombinationen för 20ö porto till "Trånhjem" NORGE. Stämplat 4 dagen för portosatsen. Tidigast kända med 4x 5ö?. F 38.000 Mycket gott objekt 3 (4x3 centr ), (4x3-4 stpl ) 3 fräschör. Sign O.P. 7 d. 10000
54 7d,9c2 5Ö OCH 3ST 12Ö VAPEN på brev till BERLIN , avsänt GBG 3-8-66, Mycket intressant kombination, 1 ö överfrankerat och Unikt?, 900 FRANCO STPL OCH BLÅ STRALSUND M.M. PÅ BAKSIDAN. AB-PRAKTOBJ 2000
55 7d1 24ö gul på brev med rättvänd BLÅ HUDIKSVALL 16-11-75, stpl lyxavtryck , notering Emb.Brf no 231 till BOLLNÄS. 600
56 7f2,20b, 25d. 5ö vapen +6ö ringtyp + 30 ö ringtyp = 41 ö till RIGA. PRAKT-LYX stpl KÅREHOGEN 3-8-73, FRANCO inom ram, lätt röd FRANCO, sänt via OROUST 4-8-73 och STRALSUND 7-8 BERLIN, ANK stpl Riga 28-8-73. Intyg HOW 4(2,3,4) (4,4)4. PRAKTOBJEKT. UNIK PORTOKOMBINATION. FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT !! 30000
57 8,14Bb Färgfriska 9+3 öre på inrikes brev. Mycket ovanlig kombination för 12ö porto. Intyg HOW 3.3.3.4, PRAKTst SÖDERHAMN 13-7-65 10000
58 8,9,10 Brevklipp 45ö vapen ovanlig kombination 9ö+24+12ö STH 20-2-65, vackert 350
59 8b,14Bc1 NORRKÖPING 21-7-64, 9+3ö på PRAKTBREV till Nyköping, 4 (5,4)(4,4) 4, F 7500 + prakt 4500
60 8c,10e, 11c , 9,24,30ö vapen på 63ö brev till Tyskland. Vackra rättvända stämplar STH 18-12-60 på märkena och Franco och Aus Schweden vid sidan samt 3 stämplar på baksidan . "några små, svaga s.k. rostfläckar" Intyg Sjöman mycket gott objekt 4000
61 8c,12b 9+50ö= 59 öre REK dubbelt porto+ rekavgift. STOCKHOLM 12-9-64 .Intyg HOW 13(3,3) (3,3) 3 Mycket gott objekt . Ovanligt 7500
62 8c,14BC1 MALMÖ 12-1-66, PRAKTSTÄMPLAT brev 9+3ö till RONNEBY. OVANLIG KOMB. 5000
63 9 STORA RÖR 3-11-65, stpl 1200+brev 500
64 9 STORA RÖR 3-8-68, F 800+ ca brev 3x = Postal ca 2400 400
65 9 LYX stpl CALMAR 6-5-65 på brev 300
66 9b1 RÅNEÅ 3- (OMVÄND 3:a)-2-59 4-k stpl på Tredjeståndsvikt brev till Nederkalix. Innehåll angående auktion uppläst 6/2. 750
67 9b1 LYXs GEFLE 6-4-59,praktbrev 700
68 9b2 TREDJESTÅNDSVIKT BREV med obetydlig papperskada,st HAPARANDA 18-7-66,PRS 750
69 9b3 12ö "svartblå" sällsynt mörk, Göteborg 31-8-69, Ab 900
70 9b3 NYKÖPING27-8-67 till Ronneby, DUBBELANVÄNT brev inuti Göteborg2-8-67 till Nyköping. Sällsynt 750
71 9b3 CARLSTAD 3-6-69, PRAKT 400
72 9b3,14Be STEINBERG BREV, skickligt manipulerat brev 27öre till Tyskland stpl STH 26-9-69. För studium. 1000
73 9c1 BLÅ PRAKT stpl GÖTHEBORG 12-10-58, underbart objekt. 1000
74 9C1 BJÖRNLUNDA 8-8-59, PR -LYXs 400
75 9c3 ESLÖF 8-1-70 PRAKT stpl brev med 3strip + singel 12ö vapen på 48 ö frankerat brev( porto45ö) brev till London, vä ex några ktt, tryckvarianter vä ex stapel i R i Sverige, 3 ex rambrott över R-I, vit prick efter ÖRE, Mycket gott objekt. Stämplar PKXP. N:r 2 9-1-70, RÖD LONDON PAID 12 JA 70. UTSÖKT SÄLLSYNT BREV MED VÅGRÄTT 3-STRIP 12Ö VAPEN 1600
76 9c3 LYCKSELE 2-12-67, PRS brev med par 12ö vapen (en kht) med anteckning. Registreras . ovanligt. Vackert mycket gott obj. 1000
77 9c3.10h2 KARLSHAMN 13-2-72, FANTASTISKT VACKERT PRAKT brev till SCHWEITZ. Transit och ankstpl. Intyg HOW 4 (4,4)(4,4) PRAKT OBJEKT. 4000
78 9d3 SVENLJUNGA 15-4-70, LYXBREV 1000
79 9d3 ESLÖF 31-8-68, SIDOSTPL 3. TÅG PR-LYX OBJEKT 700
80 9h,10a PR. CALMAR 18-4-62 fina färger 2300
81 9h1,10d1 HALMSTAD 11-9-62, 12ö ultramarin och 24ö .på3-dubbelt portobrev. Intyg Sjöman . Mycket gott objekt. 650
82 9i 12ö STRÖMSHOLM 17-9-62, PR-LYX 400
83 9i BJÖRNLUNDA 18-7-61, P-LYXS 300
84 9i GEFLE 3-10-61, PRS FINT BREV 250
85 9j GEFLE 1-8-61, PRAKTBREV 500
86 9l STH 4-2-63 12Ö SINGEL Fantastiskt 51ö underfrankerat brev (63ö porto) till BERLIN Lösen notering "5 3/4" Sgr för mellanskillnaden mellan porto /Sgr och tillgodoräknat 12 öre = 1 1/4 Sgr. Wfr "3 2/3" Sgr . Stämplar BL.A. aus schweden , hamburg kspa (d) OCH hAMBURG. mYCKET OVANLIGT MED UNDERFRANKERADE BREV FÖRE 1865. iNTYG how 3,2,3,3 . mYCKET GOTT OBJ. 12000
87 9m ÅNGBÅTS PXP. No 32. 17-7-1872 PRAKTOBJEKT, intyg HOW 4,3,4,4, MYCKET SÄLLSYNT MED SÅ FINA VAPENBREV MED ÅNGBÅTS stämplar. UTSTÄLLNINGS objekt 3000
88 9m 12ö Grönaktigt ljusblå LYX Göteborg 18-7-72 1000
89 10, 9 36 öre vapenbrev till SCHWEIZ PRAKT obj. st Stockholm 11-3 1871 ,ankst. Langau 17-3-71 6000
90 10, 9 PRAKT-fullt brev till England st Westerås 3-11-71 1800
91 10,9,14 24Ö h2, 12ö c3, 3ö 2st d, som ovanlig komb av 42ö porto till FRANKRIKE på brevdel MALMÖ 22-4-72, och FRA SVERRIG ,blå stpl 300
92 10a GÖTHEBORG 12-11-62 300
93 10b(2)+ 9e på vackert brev 5-dubbelt porto STH 2-2-60 2500
94 10c svår nyans på brev, STH 20-12-58 700
95 10d1 UPSALA 31-12-63 3st 24ö , 72ö til FRANKRIKE , VACKERT BREV MED RÖD PD, Suede Erquelines, flera tr. och ank stpl på baksidan. Mycket gott objekt. 2000
96 10d1 GEFLE 5-10-65, 24ö par PÅ 48ö 4-dubbelt portobrev. i AB-PRAKTkvalitet. 1000
97 10d1,v2 GEFLE 6-8-64, prs, 24ö (omv) ÖRF. 700
98 10d1,11b Brev till England via Nordtyskland och Ostende med Vapentyp 2 x 24öre samt 2x30öre = 108 öre ,stämplat Gefle 19-9-60 och med dekorativa röda st Fraanco,P, Aus Schweden och London Paid Sp 22 1860, Intyg HOW ngn nött tand, 3(2,2,3,3),3-4,3 Mycket Gott Obje 6000
99 10d1,11b STH 10-5-61 med 24ö i par samt 2st 30ö på 108 ö PRAKT BREV till Beaufort Castle i SKOTTLAND , på framsidan rakst. FRANCO och på baksidan transitst. HAMBURG K.S.P.A. (d) 15-5-61 och blå ankst. BEALY MY 19 1861. 5000
100 10d1,11d1 STOCKHOLM 22-3-65, till HOLLAND, drottningbrev med dubbelt porto 144ö, 24ö+ 4x 30ö. Attest Harry Snarvold. felfritt. Sällsynt dubbelporto med flera dekorativa stämplar. 15000
101 10d1,11e1 STH 7-3-61 , PAR 24Ö + PAR 30Ö = 108 ö till New Castle England, Franco stpl , röda ank stpl . Vacker komposition och handskrift 2500
102 10d2 FALKÖPING 5-4-68, LYXS 24ö på brev med anteckning "EMB BREF" TJÄNSTEBREV INNAN DET FANNS TJÄNSTE MÄRKEN. 1000
103 10d2 3-strip 24ö, på klipp från 72ö brev till (England) via Göteborg Intressant 400
104 10d2 HERNÖSAND 22-5-68 , PRS, 24ö( omv) 300
105 10d2,11d 24ö,par 30ö på 84 ö på större del av brevframsida STH 26-4-70 till PARIS . Intyg LASSE NIELSEN Very fine copies. 500
106 10d2,11d2 24ö+2x30ö= 84ö till FRANKRIKE,vackert stpl HUDIKSVALL 17-9-68, transit och ankomststämplar. Vackert AB-PRAKT. 4000
107 10d2,14Bd 24+3= 27 öre till SCHLESWIG med PRAKT stämplar Kalmar 8-3-1870, mycket vackert och ovanligt 3500
108 10d2,16 par 24ö, 20ö på klipp från 68ö brev till(Schweiz) Intressant 500
109 10f2,11g, 16e, TORP 11-6-72 TILL GISLAVED, 74 ÖRE ASS MED 24+30ö (kht) VAPEN o 20ö (lätt veck) LEJON kanske unik kombination då den vid intygets skrivande 1996 inte var noterat i Facit. Intyg HOW gott objekt. 2 (3,3,3)(4,4,4)2 . Intressant objekt med snören och lacksigill. Fint Utställningsobjekt! 7500
110 10g GBG 17-5-65 TILL NORGE mycket vackert 750
111 10g 24ö gul GBG 23-2-65, intyg Sjöman mycket gott objekt. svår nyans på brev. 400
112 10g1 BORÅS 2-10-64, AB-PRs LYXcentr rufftanda 24ö gul 2 viktklass. 250
113 10h2 UPSALA 29-1-72, 3X 24Ö på 72Ö DUBBELPORTOBREV till London. röd ank stpl Intyg NS mycket gott objekt, en lvht. dUBBELPORTO ÄR SÄLLSYNTARE ÄN VAD MAN KAN TRO DÅ DET FINNS MASSOR 36Ö PORTOBREV. 5000
114 10h2,14Be 24+3ö= 27 ö till LüBECK - SCHLESWIG HOLSTEIN, PRS STH 11-10-69, oval FRANCO stpl . PRAKT obj. Granskat av HOW. 1800
115 10i,14Bh HELSINGBORG 14-7-72 med 24+3ö = 27ö till Lübeck. , 5 stämplar på baksidan , svåra i nyansen . en mycket vacker kombination PRAKT-LYX stpl. 1500
116 10i,9c3 PRs 24ö,STH 3-5-71 , + 12ö på 36ö brev t England 1900
117 10v2 24 öre variant ÖRF på brev Arboga 5-5-67 1500
118 11b(2),9 2st 30 öre+12ö =72ö till Frankrike stpl ÖKNE 13-2-59 vackert och ovanligt 3500
119 11b(3) DROTTNING brev (sorgebr. med. innehåll sign. Louise) till HOLLAND med 3-STRIP 30 öre vapen stpl STH 30-1-61. Ett märke har varit vikt över kanten. Utlåtande Sven Åkerstedt, vackert och fräscht. 4000
120 11b,v5, 11b, 30ö och 3x 5ö I MUSTIG INTENSIV FÄRG en 5ö nr 1 med variant öppet Ö, och ÖRF. samt nr 3 ÖRF avstämplat STOCKHOLM 23-1-65, till Lübeck Tyskland . Intyg HOW 3,3 (3,3,4,4 ) 4 mycket gott objekt med praktkvaliteter. 6000
121 11d2,14Bf 2x30ö +2x3ö =66ö som REK brev med 4-dubbelt porto, 48ö+18örekavgift ,HÅKANTORP 9-11-71, PRAKTSTÄMPLAR till Jönköping. Intyg HOW 3(2,2,3,3) (4,4) 3 ,sällsynt , känd endast i 2ex UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 13000
122 11e1 FALUN 14-6-1866, 4-strip 30ö vapen på 10 dubbelt porto brev. STÖRSTA KÄNDA ENHET PÅ BREV, enda kända med denna kombination och bara 3 kända brev 10-dubbelt porto.Intyg HOW enstaka kt, litet riss på ett märke, mycket gott objekt 3,3,4,3. UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG. 15000
123 11e1(3) 3st 30 ö vapen till London stpl Norrköping 9-1-65 flera transit o ankomst stpl 2200
124 11e2 HUDIKSVALL 28-2-68 2x 30ö till RIGA RYSSLAND, betalar det sällsynta 59 öres portot ( F min 40.000) .Praktfullt brev med rättvända stämplar , på basidan transit stpl STH 25 Feb 68, Kiel-Hamburg och ank.st. RIGA 19 Feb 1868. Synnerligen intressant och sällsynt objekt sign. Sjöman. 6000
125 11e2 PKXP Nr 1 19-9-69. 30ö singel till Tyskland (3ö överfrankerat), underbart dekorativt med sidostpl FRANCO, 2 stämplar på baksid. 2200
126 11e2 GÖTEBORG 18-9-71, AB-PRS tiill HOLLAND, transit och ank stpl Amsterdam 22 Sep 71.AB-PR. 1100
127 11e2, 14Be 63Ö "VAPEN to EGYPT ,3+2x30 öre on cover front sent from
STOCKHOLM 21.12.1869 to Egypt, via North Germany and Austria. Cancellations FRANCO and FRANCA. A couple of short perfs, the stamps have been removed and re-attached.
Scarce destination, with this combination only two cover (fronts) are known. Cert HOW 3 (2,3,3), 4, 3 (2000).
15000
128 11e2,9c3, 14Be , PRAKTBREV 3+12+30Ö= 45ö STH 23-12-69 till LONDON 23-12-69, FRANCO inom ram,anteckning "via Danmark" RÖD LONDON PAID 28-DE-69, Prakt 4 (4,3,3) (4,4,4) 4. EN PÄRLA 3500
129 11e2,9c3 30ö, 12ö och 3 ö lejon 14Be på ovanlig kombination av 45öre porto till LONDON, rättvända stpl STH 15-3-70. intyg HOW mycket gott objekt 3(2,2,3) 3,3 2500
130 11e2,9c3 HAPARANDA 13-1-71, PRAKTs REK i 2:a viktklassen med sigill och delar av snören på baksidan, lite medfaret, 30ö kht, vacker skrift fint helhetsintryck. F 4000 750
131 11ev4 GBG 20-5-65, 30ö i par till Finland, vä 30ö accent över e. intressant parvariant på fint brev med omkarteringar 1000
132 11g,9d3 30ö rosabrun +3x12ö =66ö som REK brev med 4-dubbelt porto, 48ö+18örekavgift ,HÅKANTORP 4-6-72, PRAKTSTÄMPLAR till Jönköping. Intyg HOW PRAKTOBJEKT 4(3,3,3,5) (4,4)4 . UNIK KOMBINATION. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 17000
133 12a,10a BLÅ stpl HUDIKSVALL på ASSbrev med 50ö och 24ö vapen Dubbelt porto o assavgift 50ö. Underbara färgstarka a-nyanser. UTSTÄLLNINGS OBJEKT! intyg HOW mycket gott objekt 3,(3,3) (2,2) 3 2200
134 12a,14c 3 och 6ö Lösen t 13 som lösen på Tyskt inrikes porto brevkortBLÅ stämplar STH ANK.A. 29-11-80, T inomram, Obetalt i blå färg. dekorativt. 1400
135 12d,10g1 GÖTEBORG 26-10-64, 98ö ASSbrevframsida, , PAR 24Ö+50Ö till CARLSTAD, TOPPFRÄSCHT 1800
136 12f1,10d2 MARIESTAD 28-10-67, LYXS 50ö (praktex 4,3,5) och 24ö på del av framsida ASS med dubbelporto. Intressant brevinnehåll ang. insamling till nödlidande i Norrland medföljer. 600
137 14Aa STH 14-10-5 TUR , liten nötning på brevet. .(gott-)mycket gott objekt 3,3,3 .F 6000 800
138 14B 3ö två par, PR-LYXs Pkxp. Nr1 10-6-71 900
139 14B 3ö TREDJESTÅNDSVIKT brev STH 12-5- 2 TUR till DJURGÅRDEN arkivve. 600
140 14B,21, FK1, 3 öre LEJON i par (ett ex kht,ft) samt 12 öre RINGTYP T 14 på 12 öre FRANKOKUVERT i TRIPPEL BLAND FRANKATUR monterade i 4-blocks stil, attraktiva stämplar BERGSBRUNNA 17-3-1873, PKXP 3 UPP 17-3-73, på 30 öre REKbrev. Utlåtande HOW" äkta och samma 15000
141 14Ba mkt fint brev STH 2tur 22-2 . nyansintyg ,HOW ,ab F 4800 1400
142 14Bc2,v3 3ö i 4-STRIP PRS SÖDERTELJE 29-3-67, Notering REGISTRERAS, övre ex med början till varianten "fläck på nos". Vackert utst obj. 2500
143 14Bc2,v4 3öre Lejon i par, ett ex med variant "cigarr". , prs Stockholm 26-4-,6 tur, mkt sällsynt 2500
144 14Bc216 FRA SVERRIG 12.4.1870 4 (4,3,3,3)(3,4,4) Praktbrev 2x3+2x20 öre on cover dated ”Landskrona 11 Apr” sent via Denmark to Great Britain. Cancellations FRA SVERRIG 12.4.1870, KIØBENHAVN 12.4 and LONDON EC PAID14.AP.70. Superb. 4000
145 14Bd MARIESTAD 29-5-72, AB-PRAKTstpl 4x 3ö Lejon på förnämligt brev 1250
146 14Bd STOCKHOLM 18-8-68, 4x3Ö några nötta tänder gott-mycket gott objekt 600
147 14Be,9c3 3öre+12ö i par på 27ö till Hamburg, stpl Malmö 3-1-1870 ank stpl. Intyg NS 3,(2,3)3-4 Mycket vackert objekt 1800
148 14Bf 4st 3öre (1 ex kht) vackert stpl YSTAD 11-7-71, Mycket gott obj. Svår nyans 1200
149 14Bg GBG 9-4-72, 3ö par på trycksak, Årsberättelse för "Liverpool and London and Globe Insurance Company". 300
150 14Bh,21b STH 25-9-72, 3Ö LEJON OCH PAR 12Ö RINGTYP som 27ö porto till BERLIN. Trots knappt märkbart arkivveck genom märkena ett mycket fint BLAND FRANKERAT BREV . F 14000 2500
151 15b1 17 öre Liggande Lejon singel stpl WSB 3-3-67, till Tyskland, underfrankerat med 8 öre(avsändaren torde ha förväxlat portosatsen med avgiften till Danmark ,vilken var 17 öre). Brevet har således blivit stpl OTILLR;FRANCO inom ram samt med tysk stpl i BLÅ färg "Unzureichend frankiert." inom ram. Intyg HOW 2ktt, 3,3,3,3 Mycket gott objekt UTSTÄLLNINGSOBJEKT ! 15000
152 15b2 17öre till Danmark mycket vackert Uddevalla 21-6-69 2250
153 15b2 17 öre på PR-LYX stpl brev Uddevalla 11-5-69 t. Danmark 2200
154 15c 17ö GRÅ och 24ö vapen på 41ö brevdel till ITALIEN (namnet bortrivet). Vackert stpl STH 7-1-70, attest och sign ENRO DIENA, Flera transit och ankomst stämplar. F för helt brev 180.000:- UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 6000
155 16a 2x20ö = 40ö Stockholm 27-8-66 till ÖSTERRIKE vackert brev obet anmärkning , Intyg HOW mycket gott objekt 3,5,3,3. Söllsynt brev. 4000
156 16a 20ö i par på AB-PR brev till Tyskland st GBG 14-9-67. Stpl Francoi blått och inom ram samt 3 transit/ ank stpl. 2300
157 16b1 20 öre prc par , st GBG 8-8-67 på 40 ö brev till TYSKLAND Mycket gott objekt. 1600
158 16b1 20ö i par på 40ö brev till Tyskland, STOCKHOLM 16-7-67, FRANCO . inom ram cch blå Stralsund på baksidan. Mycket gott objekt men arkivveck i övre märket. 700
159 16b1,7b1 STH 7-10-66, 20+5ö= 25 Ö till TYSKLAND , Franco stpl inom ram , arkiveck, men praktutseende, stpl baksidan K.D.O.P. 10-10 1800
160 16b2 par på br t. Tyskland, stpl Göteborg 15-8-67, AB 1800
161 16b2 20 ö GBG 19-8-68 på AB-PRAKT br t NORGE 1600
162 16b3,14Be STEINBERG BREV, skickligt manipulerat brev 40 öre till Tyskland med bara Danska stämplar. För studium. 1000
163 16c 20 öre Lejon i par( vä märke obet arkivveck) på brev till ÖSTERRIKE , AB-PR STPL Halmstad 25-9-68, blå FRANCO stpl inom ram , flera stpl på baksidan. Mycket gott objekt. 5000
164 16c 20 öre i 2 ex på 40 öre till TYSKLAND med PRAKTst Westerås 18-7-68, blå Franco stpl, Suberbt vackert 3500
165 16c ÖSTERSUND 8-12-68, prs, bläcknot. 20 ö till THRONDHJEM. 600
166 16d,7e2 STH 20-4-70 45Ö porto (20ö par + 5ö kht) till RIGA, MYCKET GOTT OBJEKT, transitstpl på baksidan. och ankstpl. 2800
167 16g,14Bg, 7c2, 28 öre till Finland ,st STH 24-4-1872, 20 öres märket är defekt redan innan stämplingen, vackert och fräscht 600

16,5 RINGTYPSBREV
168 17a par 3ö a-nyans MALMÖ 1-11-72, trycksaken en spannmålsraporrt tryckt London 28 okt 1872.LYX ståmplat praktobjekt 1600
169 17a STH 15-11-4 TUR, par av svåra a nyansen på fint brev 1500
170 17c,21k MALMÖ 22-4-73 , 3ö,2x12ö på 27 ö brev till TYSKLAND, Mycket fint brev. 900
171 17c,21l ÖREBRO 15-2-73 , 3ö,2x12ö på 27 ö brev till TYSKLAND, AB.PRAKT , transit och ank stpl. 1200
172 17d Färgstarka 3Ö i 4ST på 12ö brev, STH 27-2-73, mycket gott obj. 350
173 17d,21 3ö och 12öre i par Ringtyp T 14 på 27 öre brev till Tyskland, fräscht och vackert, stpl Gefle 2-9-73 1100
174 17d,21J MAJORNA 2-7-73, 30ö REK med par 3ö ,par 12ö till STH, Intyg HOW PRAKTOBJEKT. 2000
175 17d,21k SUNDSVALL 22-9-73, 12ö i par och 3ö = 27ö till Rostock , Mecklenburg Schwerin, vackert mycket gott objekt, arkiv vikt. 900
176 17e EKSJÖ 31-1-77,+BLÄCKMAKULERING 3ö i 2 par som 12ö inrikes porto. Fint och ovanligt 650
177 17e,21 3 ö+ 3x12ö på Rekommenderat brev till RYSSLAND, st WÄRNANÄS 23-9-78, transit stpl KALMAR 25-9-76, och ank st . Något medfaret men UNIKT OBJEKT. 5000
178 17e,21k GÖTEBORG 6-9-73 , 3ö,2x12ö på 27 ö brev till TYSKLAND, ankst PRAKT objekt 1500
179 17e,21m 3 OCH 12Ö I VARSITT PAR PÅ MYCKET VACKERT BREV daterat STOCKHOLM 28 OKT1874 , sänt till Helsingfors och endast makulerat med BLÅ FINSKA ANK stämplar. PRAKTOBJEKT, toppfräscht sign O.P. 17e,21m 5000
180 17e,var STH 18-7- 4 TUR, 3ö med DRAGSPEL 2000
181 17f 4 st praktcentrerade 3ö = 12ö brev med rättvända stpl GEFLE 17-1-76 600
182 17f ÅRJENG 25-10-77, tredjestånds skriven kungörelse till JERNSKOGS KYRKA. iNTRESSANT 300
183 17f,21m PKXP No1 NED 2-6-1874, 42ö (3öx2+12öx3 ) till Bordeaux Frankrike, violett PD stpl och 3stpl på baksid. Intyg NS gott-mycket gott objekt. Ovanlig kombination. 2200
184 17g 17g, 20g, 22d brev, 28ö PORTO brev MYCKET OVANLIGT MED 6Ö GRÅ i kombination 3+6+20 öre (veck) som synnerligen dekorativ och ovanlig kombination på brev daterat "Stockholm 14 aug 1874", samt med notering "frco per Hangö". Sänt till Ekenäs, Finland. Märkena endast bläckmakulerade. 3000
185 17g,21m PKXP Nr 1 NED 26-6-74, 2x3ö och 3x12ö på 42ö brev till FRANKRIKE, , många stämplar. en 12ö nära kanten och nötta tänder. Ovanlig komb. 2200
186 17g,21m 3 öre i par och 2 st 12öre på sällsynt brev t.Tyskland, prakt stämplar STH 9-6-76. Mottagare är sonson till skalden Tegnér 2000
187 17g,21m STH C.24-8-76, 3X3ö och 12ö 21ö , 20ö porto till EKENÄS Finland, ank (2)7-8 , ovanlig kombination 750
188 18 4 öre Ringtyp t 14 på 6 öre brevkort till ENGLAND, prs Göteborg 16-6-79, ett utsökt PRAKTOBJEKT 8000
189 18 Tidningsframsida "The Veterinarian" (en bit upp vä saknas) frankerad med 4 öre ringtyp t 14 PRAKT stpl LIDKÖPING 6-2-66. MYCKET SÄLLSYNT OCH TIDIG. F 30000 1400
190 18,19 20k, 4+2x5+ 6 öre as colouful and beautiful combination on large part of cover sent from Malmö to France. Cancellations FRA SVERRIG 6.5.1877, K 6.5, DANEMARK ERQUELINES 2
8.MAI.77 and BORDEAUX 9.MAI.77. Very scarce combination, only recorded to France according to Ferdén. Ex. Frimärkshuset 1977. Superb.
2000
191 18,26,32 ÖJEBYN 18-7-77, 4+50+50ö t 14 + 12ö t 13 på 116 ö UNIKT ASS brev. 2500
192 18a ,bke2 4öre RINGTYP T 14 välc. ex på 6ö bke 2 ,totalt 10ö , korrekt porto till TYSKLAND avsänt STH 24-8-78. PRAKTOBJEKT 3000
193 18a ,bke2 4öre RINGTYP T 14 PRAKT stpl KARLSTAD 11-5-77 på 6ö bke2 , 10Ö ö korrekt porto till LONDON.Kuriosa under 4ö sitter ett 3ö lösen. Kortet var tydligen felaktigt frankerat med 3+1 ö Lösen som var ogiltiga för denna frankering. 2200
194 18b Norrköping 4-6-79 .2st 4ö gråsvart ringtyp t14 och 12ö ringtyp t 13 på sällsynt blandfrankatur till Skottland . Endast 2 kända till Storbrittannien och unik till Skottland? (12ö defekt upptill redan vid frankeringen och innan stämplingen av brevet). gott- mycket gott objekt 2-3 (3,3,3),( 3,3,3) SIGNERAT O.P. 18b, 32b, Facit 9000 för brevkombinationen och 12000 för 18b på brev och bara märkesvärdet är F 2018 12000 kr. 6000
195 18b2,24g 19h, MAJORNA 1-7-77, PR-LYXS ASS med 4ö och 2x5ö samt 2x 24ö som UNIK KOMBINATION AV 62 öres portot.. Dessutom har kuvertet tidigare använts då insidan är frankerad med 12ö nr 21o JÖNKÖPING 18-3-777 sänt till Majorna. En liten hörndel av brevetsaknas. SAGOLIKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. Intyg HOW 3(4,4,4,5,5)(4,4,5,5,5,)3 10000
196 19a,14Bg, 16e, ESKILSTUNA 21-12-72 PR-LYXs, 3+20Ö (def hörn) Lejon och 5ö ringtyp a nyans (kht) 5 på 28ö trefärgs bland frankatur till Finland , på baksidan den sällsynta transit stpl STH Nr 7 22-12-72 ( stpl F 2000:-) ENDA KÄNDA med denna kombination. Högintressant 2200
197 20 6öre t 14 , 6 olika nyanser på brev bl.a. d sign Sjöman, svåra e och g. Fina brev 1000
198 20c AB-PRAKT br Karlshamn 28-2-1874 ,nyansintyg HOW, svår 3500
199 20c MÖLNDAL 8-12-73, Par 6ö svåra c nyansen , nyansintyg HOW 2000
200 20c GÖTEBORG 4-1-74, 6ö svår nyans på brev till Uddevalla, F 3000 500
201 20d PKXP No 2 UPP 13-9-74, PRAKTs brev med 2 st 6ö 400
202 20d,21l fk1, 6öoch 12ö ringtyp t 14 på 12ö francokuvert på 30ö rekbrev WERNAMO 9-6-74 till RONNEBY. MYCKET GOTT OBJEKT MED SÄLLSYNT UNIK KOMBINATION. 2000
203 20e AB-pr br.STH 24-11-74 F 2500+50% 1800
204 20e FILIPSTAD 23-2?-73, nyansintyg HOW , svår nyans F 2500 700
205 20f 6ö grå, STOCKHOLM 13-1-75 och sen 6 ö STH 15-1-75, TROLIGEN HAR DET UPPTÄCKTS ATT PORTOT VARIT 12Ö OCH INTE 6Ö .Postmästaren har då tillåtit avsändaren komplettera senare med 6ö. Posthistorist intressant utställningsobjekt. 6000
206 20g KARLSHAMN 31-12-74, 2st 6ö olivgrå på vackert brev till Ystad. Intyg Sjöman mycket gott obj. 1200
207 20g,21, 6ö grå + 12ö på 12ö FK , 30ö REK till Gnosjö, stpl Söderhamn 6-1874. Sällsynt objekt 6ö grå def hörn. Kanske unik kombination med 6ö grå. 500
208 20h MALMÖ 8-7-74, vackert brev till Falkenberg 500
209 20j,28b OTHEM 20-11-78, PRS blandfrankerat brev med par 3ö t13 +6ö t 14 1000
210 20k LIDKÖPING 17-9-77, PRAKTs par 6ö, Intyg Sjöman 17-9-77, mkt gott-praktobj. 600
211 20k Linköping 20-1-78 6ö på tidigt BREFKORT 600
212 20k,21o 6ö rödlila+ 12ö på framsida av 12ö FK, 30ö REK STH SÖD 15-1-77, F 4000 för helt kuvert Praktfullt ! 300
213 20k,28b GÖTEBORG 2-3-78 blandtandat brev 6ö t 14 och 2st 3ö t 13 . Intyg Sjöman mycket gott objekt. ENDAST 2 KÄNDA! UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 4000
214 21 LYX st BREV STH3-5-76 750
215 21e PR STH 10-8-72 till Köpenhamn 400
216 21f WESTERVIK 21-9-72 PR-LYXBREV till Westerås 300
217 21gv3 FRA SVERIGE 16-5-74 till Köpenhamn 500
218 21i ÖFVERUM 24-3-73, LYXS, not. EMB.BRF 350
219 21j EFVERÖD 1-11-75 PR stpl på TREDJESTÅNDSVIKT prakt brev till DEGERBERGA. 500
220 21j NYA KOPPARBERGET 27-6-73, LYXstpl 350
221 21lvar ÖSB 14-3-74 , 12ÖRE med variant "stor vit ring ovan 12" och E i Frimärke variant F. Superläckert variantbrev! UTST. OBJ. 900
222 21m HALMSTAD 19-6-74, till Capt. Sebastian Tham via Köpenhamn 20-6 TILL IRLAND . Mycket sällsynt Adressland. Mycket gott objekt (obet kt upptill) med PRAKT stämplar. 5000
223 21m,17g 12 öre i 5 exemplar samt 3 öre som UNIK kombination av 62 öres assporto (1 öre överfrankerat då inga 2-öresmärken utgivits)
på mycket vackert brev stämplat LILLA ÅBY3.11.74. Mycket gott objekt och sällsynt med 5st 12ö på samma brev.
2200
224 21o DROTTNINGHOLM 26-9-76, BLÅ stpl , sorge brev till FLODA, transit stpl STH K.E. 25-9-76, ab-pr 500
225 22 20 öre orangered. SUPERB cover sent from Karlshamn
to London 1876, red London cancel.
500
226 22c HALMSTAD 10-10-75 , 20ö till Sebastian Tham i England, eftersänt till Russian Consulate i ANTWERPEN BELGIEN, extremt sällsynt eftersändning till Belgien .Unik? 3000
227 22d STH 6-12-75 2x 20ö RINGTYP T 14, 40ö dubbelt porto till FINLAND, ovanligt med t 14 , via Preussen, blå ANK stpl 12-12 1500
228 22e,24g, 26f, SÖDERHAMN 11-9-75, DUBBELT PORTO 24Ö OCH ASS AVGIFT 50+20ö på EXTREMT sällsynt portosats 3 Kända 94Ö VARAV 2 KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. utstobj. intyg HOW MYCKET GOTT OBJEKT 6000
229 22f 20ö blekorange på brev daterat 1875 till finland med VIOLETT ANK 15-8, UNDERBART UTSTÄLLNINGSOBJEKT . Har tillhört Grand Prix samlingen Stockholmia 55 . Intyg Sjöman mycket gott objekt. 7000
230 22f STH C. 19-10-75, PRS 20Ö BLEKORANGE på utsökt brev till BORGÅ FINLAND,anteckning " fr ångbåt via Åbo", avs ALBERT BONNIER 2500
231 22h GBG 5-10-77, 20ö via HULL Oct 7 77 till GLASGOW ank 8-8-77, PRAKTFULLT BREV till Skottland 500
232 23 20/20 stpl PKXP Nr 17 6-4-77, på brev till Finland, notering "VIA tYSKLAND" Ank stpl 15-4. , transitstpl och rysk stpl på baksidan. PRAKT OBJEKT 1500
233 23b STH 24-7-77, 20/20 på vackert brev till Scweiz, , Ankstpl Neuchatel 27-VII-77. 1400
234 24b,21k STOCKHOLM 1-10-73 , 12och 24ö kht, på 36öre brev till LONDON. Röd ankomst stpl, Mycket gott objekt. 500
235 24d PKXP NR 2 NED 15-4-74 , ovanligt 24ö dubbelporto till Kjöpenhamn, ankstpl 600
236 24d,19d,f Sällsynt 34ö porto till London 24ö och 2 olkia nyanser 5ö avsänt STH 13-3-75, något slarvigt öppnat. MYCKET GOTT OBJEKT 1400
237 24d,20c 24ö 2 ex (ett ex kt) samt 6ö som 54ö porto på sällsynt brev till KANADA stpl STOCKHOLM 27-8-75, transit och ank. stpl Mycket gott objekt 3 (4,4,2)(3,3,3) 3, F 20.000:- 6000
238 24f,17c MALMÖ 20-3-73 , 24 och3ö på 27 ö brev till TYSKLAND, ankst 500
239 25,17,19 STH 22-8-74, 38Ö TILL RIGA, mycket gott objekt.ank. stpl F 12000 2200
240 25d,21 GBG 4-7-73, 30+12ö = 42ö TILL ORAN , ALGERIET, MEN Addressatens namn bortrivet. Sällsynt adressland , helt brev F 30.000 kr 1500
241 26,20 6 öre + 3x50 in strip of 3 öre in strip of three on insured cover with listed content, sent from GÖTEBORG 31.12.1874 to Gillberga. The second highest
postage and only recorded with this postage,according to Facit. 6ö corner defect and one 50ö worn perfs due to placed on edge of cover . F 9000 Very interesting
5000
242 26b,24f, 25e, Göteborg 8-5-73, 134ö ASS brev (4000 RIKSD) till CARLSTAD PUCKERUD, 50ö en kt, . Detta är det andra kända 134 ASS brevet och i en UNIK kombination. ej noterad i Facit. Mycket gott objekt. Utställningsobj. 3500
243 26b,7f 17d, 21g.GÖTEBORG 30-5-73 , 5ö vapen ,3ö ,12,50ö ringtyp t 14 på UNIK kombination och enda kända 70öre ASS porto , pga platsbrist har 3ö satts överkanten och blivit beskuren vid öppnandet, intyg HOW 2(,3,3,4)(3,3,4) MYCKET GOTT OBJEKT. UTST. OBJ 7000
244 26f,21 NÅS 16-3-75, 12ö kht, 50ö på 62 ö ASS brev , praktfullt INTRYCK 1100
245 26g,21p KOSTA 15-3-78, med 50 o 12ö på vackert 62ö ASS brev till Upsala , transit Wexiö 16-3-76 och Wärde stpl. Dekorativt med PRAKT STÄMPEL AVTRYCK. 1600
246 26g,24f, 25h, Assbrev med i Facit HÖGSTA KÄNDA frankering med 4 st 50ö i två par, 24öre och 30 öre =254 öre (assavgift 230 öre och 24ö dubbelporto). Stpl Sthockholm 25-9-76, Intyg HOW 2,(2x3,4,4),3,2 en del ktt,rep ht, reparationer av kuvert. Gott objekt. 25000
247 27c,22e 1 RIKSDALER och 20ö ringtyp t 14 på Adressbrev "Härmed ett paket" UPSALA 22-12-74 TILL KALMAR Intyg HOW mycket gott objekt 3 (3,4) (3,3) 3 brevet är förstärkt 20ö några ktt mot kanten och nr 27 kht. F 2018 1 känt och F 25000 8000
248 28a STH 25-7-77, rö tidigt stpl 3ö trycksak 150
249 29 NORRKÖPING BIKUPEstpl 25-2-82 LYX avtryck , på trycksak, priskurant på mjöl. Underbart AB-PRAKT OBJ. 500
250 29a,32c NORSHOLM 3-9-79, PRS brev 2x4ö ch 12ö , 20öre till TYSKLAND. mkt gott obj. 500
251 29a1,28e STH C 4-11-79, 4ö och par 3ö på brevkort till TYSKLAND. 700
252 29b,bke6 4ö på 6ö bke t. BELGIEN NORRKÖPING 12-10-83 nött baksida, sällsynt adressland 300
253 29b,fk par 4ö på 12ö fk som 20ö porto till Frankrike mycket vackert STH 8 27-6-83 300
254 29d,33f, 35h Skellefteå 22-1-85 , assbrev frö 1200Rd med 78 öres porto 2x4ö, 2x20ö (en med ktt) och 30ö ringtyp t13 sänt till Norsjö.. Vackert och ovanligt. 1400
255 29e,35i STH 9-9-85 MED 2X4Ö 0CH 30Ö = 38 REKPORTO TILL WIEN ÖSTRRIKE, OVANLIGT, mycket gott obj. ank stpl 3000
256 29e,45 STH SÖD 28-8-86, 2x4öoch 3x10ö Oscar på 38 ö REK brev till BERLIN.Ovanlig kombination. 1200
257 29var GBG BIKUPE STPL 15-6-82, på 4ö felriven på Brefkort. Intressant kuriosa 500
258 30,33 MÖRSIL 8-3-84 ASS 2x5ö+2x20ö = 50ö till NORGE, sällsynt men medfaret. 300
259 30d FINLAND Stockholm-Hangö route. Finnish circle cancellation HANGÖ 17.2.1882 and boxed cancellation ANK 20.2, on Swedish stamp, 5 öre Circle type perf 13 on printed matter dated ”Stockholm den 14 Febr. 1882”, sent to Wasa. Also cancelled FINSKA JERNVÄGENS POSTKPEEXPED. 35 18.2.1882. Scarce. 1250
260 30i,fk 5Ö PAR på 10Ö FK = 20ö till Tyskland STH 2-7-85 300
261 31d U.W.H.J. 8-2-88, PRS BREFKORT MED 6Ö ringtyp 200
262 31e Ö.W.J 13-12-81, PRS 6Ö på brefkort 200
263 31e LUND 12-12-81, PRS 6ö på brevkort 100
264 31e,32c WERSÅS 14-9-82, PR-LYXs 12+12+6Ö SOM 30ö REK till STH. Små öppningsriss i kuvertet. men Prakt utseende. 350
265 31g,32 KOPPARBERG 21-7-84, 6+12+12Ö = 30 Ö REK TILL STH. PRAKT, ovanlig komb. 500
266 31i BOXHOLM 17-4-84, PR-LYXS brefkort 300
267 32 12öre i par = 24 öre stpl Malmö 2-9-79 till Schweiz 750
268 32d GBG 20-3-80 , PR-LYXS på brevkort till PARIS, underbart objekt 500
269 32e GERMANY Malmö-Stralsund route. German circle cancellation STRALSUND 1 10-11V 6.7.80 on Swedish stamp 12 öre Circle type perf 13, together with boxed cancellation AUS SCHWEDEN PER STRALSUND on postcard. The card is dated ”Malmö 5/7 80” and sent to Germany. Unusually early private postcard used abroad. SUPERB. 2000
270 32var,35 MALMÖ 1-9-80, 12ö med 2 märkesbilder , 30ö på 42 ö rek . 350
271 33 20öre på brev till SKOTTLAND och där eftersänt. Märket enbart med ENGELSK Stämpel HULL 8 OC 82, "383". Sidostpl SWEDEN BY STEAMER. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 3500
272 33a GBG 13-4-78, 20ö till SPANIEN -JEREZ de la Frontera, ank stpl 10Apr 1878 300
273 33b STH 19-12-80, 20ö brev till IBIZA, BLÅ ankstpl YBIZA 27 DIC 80. Få kända brev till Balearerna. 1250
274 33b MAJORNA 9-1-80 20ö till IRLAND, ANK stpl QUEENSTOWN Ja 13 1880. 350
275 33b ÖRNSKÖLDSVIK 10-6-80 20ö till PORTUGAL, transit och ank stpl. 300
276 33b PKXP No 2 19-12-80, till Neuchatel Schweiz, ankstpl 22-12-80, pr 300
277 33b STH K.E. 6.8.80 20Ö till GENT BELGIEN, ank stpl GAND 9-aout 80 300
278 33d 20ö Numeral type perf 13 with Danish numeral cancellation 19 (Frederikshavn) used on Swedish stamps, 20 öre "ringtyp" perf 13 in strip of three, together with single line FRA SVERRIG and transit FREDERIKSHAVN 1.POST 30.11 (DENMARK Gothenburg–Frederikshavn route. ) on 3-fold cover sent to Germany. Arrival NIESKY 2.12.82.
Fantastic rare 3 fold rate in UNIQUE EXHIBITION ITEM.
18000
279 33d FRA SVERIGE, PRS på märket, till Florens, Italien , dansk trnsit stp K OMB.6 3-5-82, ankstpl FIRENZE 600
280 33d MALMÖ 3 POST 23-7-82 till AMSTERDAM, ankstpl 24-jul 82 300
281 33e LULEÅ8-11-86 vackert brev till USA 300
282 33f NORRTELJE 3-10-86, 40Ö ASS BREV VACKERT 500
283 33f STH 1-7-85 till Tromsö , Poste restante!, tr pkxp no 58 8-8-85, PRAKTOBJ 300
284 33f STH 5 30-1-86 till WIEN, ankst 7-2-86 250
285 33f gbg 15-4-84, pr tilll LONDON ank stpl 18-4, MYCKET VACKERT 200
286 34,30,33 74ö ASS brev 24+par20ö, 2x 5ö ringtyp t 13, fin kombination OFFERDAL 30-12-82 till HACKÅS (ett öppningsriss i brevet vid H). mycket gott objekt 3 (2,3,3,3,4) (5x3) 3 1000
287 35,33,30 LJUSNE 4-7-85, PR-LYXs PFSK 13 kr ,framsida 300
288 35d ÖSMO 25-4-80, 30ö Rek brev med 5 fräscha lacksigill från ovanlig ort till STH, mycket gott obj. 350
289 35d,32 ÖSMO 3-4-80, 42ö Rek brev med 5 fräscha lacksigill från ovanlig ort till STH, mycket gott obj. F 1000 500
290 35f,v5 HVETLANDA 30-6-81, PRS 30ö sammanhängande siffror, sällsynt på brev 500
291 35h PLGRIMSTA 21-10-84 , 30Ö REK PRAKTs 300
292 35i,33f STH 4 20-5-85 20+30Ö ASS till Mörtfors, , på baksidan Misterhult 21-5-85, PR-LYX OBJEKT 500
293 36,29,39 GÖTEBORG 9-12-85 Ringtyp t 13 2x50ö,2x8ö, 10ö Oscar boktr. 118ö REK BREV TILL HOLLAND i 5 :te Viktklassen till HOLLAND, ankstpl Utrecht 11-9-85. YTTERST SÄLLSYNT REK I 5 viktklass. UTST. OBJ Mycket gott objekt 7500
294 38,36 ,30 , STH 16-4-83, 1kr 2x50ö, par 5ö 210Ö ASSBREV för 3000 kr till RÖRÅS NORGE WÄRDE stpl, Pkxp No 7 B 17-4-83 PÅ BAKSIDAN. EN MYCKET OVANLIG FÖRSÄNDELSE 1500
295 39 10ö O.II. Boktr. i par på brev till ROBRT NOBEL I ISTRIEN Österike , st Stockh. 1-2-86 900
296 40 STH SÖD. 21-5-92, 2ö ringtyp PH 3-S strip o singel på 8ö trycksak, dubbelt porto. 250
297 40-42,54 FRA SVERIGE M , bara utländska stpl på 2+3+4öRingtyp PH + 5+10ö Oscar på 10ö Francokuvert till Tyskland, baksid K OMB 1 19-4-92, ltenburg 20-4-92, PR-LYX 1000
298 40,64 bKe7B GERMANY German boxed cancellation K.B. AUS SCHWEDEN on Swedish stamps 2 öre Circle type perf 13 with ph, and 4 öre Bicoloured numeral type, together with LÜBECK 1 9-10V 5.9.93, on postal stationery card 5 öre. The postcard is dated ”Kalmar den 4/9 93” and sent to Germany with arrival pmk AUSG. No.2 5.9. Unusually late usage of the K.B. cancel. 1200
299 40b LUND 4-1-92, ab-prs BREV MED 10ST 2Ö VARAV ETT 4-bLOCK TILL TYSKLAND 1000
300 41,42 PKXP. No2 A INR N. 12-9-89 2X3ö +4Ö PÅ 10Ö FRANKOKUVERT = 20Ö BREV TILL TYSKLAND, , sällsynt kombination, ank stpl bielfeld 13-9-89. AB-PRAKTOBJ 800
301 41,42,fk NÖRRKÖPING 17-8-1890 3+3+4Ö på 10ö frankokuvert = 20ö till LUXEMBURG, EXTREMT SÄLLSYNT ADRESSLAND PÅ RINGTYP 5000
302 43 5 ö till Finland STH 18-8-90, och returnerat till Stockholm 500
303 43.46 GNESTA 10-11-88, BLÅ LYXs PÅ panvn. 350
304 43,46 Postförskottbrev 5+2x20 öre on 2-fold cash on delivery cover sent from STOCKHOLM 14.8.1889 to Wisby. 350
305 43b 5 öre (2 ex) på 10 öres frankokuvert
till Turkiet stämplat STOCKHOLM
28.4.89 samt ankomststämpel CONSTANTINOPEL 5-5-89 . Ett
av få kända Ringtypsförsändelser till
Turkiet. UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
5000
306 43,bke6 STH 17-3-91,PR, T. HOLLAND 300
307 43c,45 GUNNARSTORP 15-10-88, BLÅ STÄMPLAR, AB-PRAKT, DEKORATIV postanvisning 1000
308 43c,47f WEXIÖ 10-5-88, PRS Postförskottsbrev 5 kr, notering på baksida "På adressatens begäran har försändelsen qvarlegat öfver tiden" Retur från Norrköping 28-5-88 till Växjö. 450
309 43d 5 öre som tilläggsfrankering på 5 öres brevkort från Göteborg stämplat HULL MY 4 90 och med den ovanliga SWEDEN BY STEAMER. 1000
310 44a,40 PKXP No 62. B 26-7-91 PRAKTS 6öringtyp och 2x2ö på 10ö frankokuvert till Tyskland, ankstpl Bielfeld. Praktfullt brev 1000
311 45 L.S.S 4-4-87, AB-PR BREV TILL HOLLAND 500
312 45 HELSINGBORG 3-9-90 par 10ö till RYSSLAND, mycket dekorativt, ank stpl 400
313 46 2 st 20 öre ringtyp med ph på dubbelporto brev stpl STH 23-10-86 t. RYSSLAND 3000
314 46 FRILLESÅS 17-10-88 20Ö TILL USA, 4ST STÄMPLAR PÅ BAKSIDAN, lite slarvigt öppnat nedtill 200
315 46a 20ö ipar på 40ö dubbelporto till RYSSLAND, st GBG via tr stpl baksid STH 7-11-86, ank st 31 okt.. Ovanligt porto. 1000
316 46b 20ö FRA SVERRIG till NISKY , TYSKLAND, TR o ankstpl NIESEY 1-2-88, PRAKT OBJEKT 1500
317 46b LUND 14-5-88 2x20ö REK till PRAG , transit Malmö 15-5-88,Ank Prag 16-5-88, ovanligt 40ö REK 1000
318 46b STH 6-8-89, 2x20Ö REK 40Ö till HAMBURG ANK stpl 11-3-90, vackert 600
319 46b Stockholm C 3. 16-11-87 ,20Ö TILL FINLAND, , "MED EXPRESS" PR-LYXOBJ. 300
320 46c STH 6-8-89, 3X20Ö REK 60Ö till KIEL, TYSKLAND, tr. o ank stpl Kiel 8-8-89 1500
321 46c STH C 6 30-6-88, PRS 20 ö till FRANKRIKE, BLÅ PARIS stpl 2 jun 88, 2 stpl baksidan. PRAKT OBJ 300
322 46d GERMANY Malmö-Stralsund route. German circle cancellation STRALSUND 3-4N 20.10.90 on Swedish stamp 20 öre Circle type perf 13 with ph, together with boxed cancellation AUS SCHWEDEN PER STRALSUND on cover sent to Germany. Arrival pmk BESTELLT VOM POSTAMTE 61 7-8¼V. Superb. 2800
323 47a BLÅ GNESTA 22-5-89, Pakt REKBREV 500
324 50 GBG 30-3-90 , 2X 10/12ö OCH 10Ö OSCAR på 10/12ö FK till HOLLAND , ANK ST. VACKERT 500
325 50 KARLSKRONA 24-7-90, 10/12ö på 10/12ö FK till TYSKLAND , ANK ST. 300
326 50,43 20ö till SACHSEN ringtyp 10/12ö , 5ö på 5ö kortbrev = 20ö stpl NORRTÄLJE 22-10-89, ank st BAUTZEN 26-10-89, fin försändelse. 300
327 51 GBG 14-1-90, 2X 10/24ö till Klippan 300
328 51 STH 24-12-94, 10/24ö + 2X 10Ö OSCAR, PÅ 10Ö FK till Linköping 300
329 51,64 30ö rek till Frankrike 10/24Ö , 5X4Ö PÅ 10Ö FK6 avsänt 19-4-96, ank stp ROUEN 23-4-96 300

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
330 52 WÄRDE stpl LYX ÖVER MÄRKET 5ö, vyk. 750
331 52 ROTTNESUND 8.3.1912, AB-PRAKT svår POSTAL 1500 + PÅ FÖRSÄNDELSE 600
332 52 5 öre på vykort med vy från Strömstad, makulerat med nummerstämpel 45 (Strömstad-Halden). Ankomststämplat SÖLVESBORG 6.7.03. 400
333 52 STH D4 18-6-04 till Constantinopel, ankst Const. Deutsche Post 23-504. 350
334 52 4-block , st (Malm)ö22-12-09 till Berlin, ovanligt med 4 bl 300
335 52,54 5ö par +10ö = 20ö till PERU, stpl STOCKHOLM 22-6-02, synnerligen sällsynt adressland. Få kända. 3200
336 52,61,64 +4+5ö=10ö till Tyskland stpl FRA SVERIGE, sidostpl Köpenh. Helsingborg 21-7-09 350
337 54 2 st Tyska märken 10pf Germania prs Veltgast 23-2-09 till Linköping, vidaresänt t. Uppsala och sen t. Sth och försett med bläckmakulerad 10ö Oscar., prakt .4 stämplar på baksidan 600
338 54 STH LBR RÖDBOT. 30-6-10, 2x 10ö till LUXEMBURG, R5 , får kända 600
339 54 2st 10ö på vyk. t MEXICO , avsänt 1907-08 och 2 vyk till Sverige fråm Mexiko med ngt def märken. 500
340 54 FINSKA KORK stpl på brev ank stpl Hangö 31-5-97, trabsit ÅBO 30-V-97 500
341 54 2-par (som vågr 4-strip) på brev t.Finland stpl enbart FRÅN UTLANDET, ankstplar, anteckning "EXPRESS 400
342 54 STH 24-3-10, till LUXEMBURG, ankstpl 28-3 ovanligt adressland 400
343 54 PAR 10Ö MALMÖ 18-5-09 ,på brev till Kanarieöarna: TENERIFE, ankst21 may. 350
344 54 STH 20-10- 10ö på vyk. t MEXICO 300
345 54 10ö på vyk. t MEXICO , avsänt 1-8-08 FIN ANKST 16 AGO 08 300
346 54 ASKERÖD 13-1-97, JÖNK. RULLST 14-1-97 i prakt avtryck på baksidan 300
347 54,52 Adrk. med PFSK 5ö+4-strip 10ö FINSPONG RULLSTPL 26-2-07, AB-PR 300
348 54v1 10ö Otandat på utst mont brev framsida KRISTIANSTAD 7-6-190X, vacker 900
349 54v10 Pkxp no 57 B 23-4-1901,Trelleborg-Sassnitz, till UNGERN 500
350 56 STH 5 LINNÉG. 24-4-09, 20ö oskar till MONTE-CARLO, mycket ovanligt adressland, sbag ankomst stpl på baksidan 500
351 58 STH 5-10-94 . 2st 30ö på 60Örek till FNLAND, MYCKET DEKORATIVT 300
352 61-64 1+2+3+4ö=10ö kpl sats på färgvykort Helsning från Malmö till Tyskland st endast med med FRA SVERIGE 500
353 61-64 1-4Ö hela serien =10ö på vykort Helsning från Helsingborg till Köln. Bara Utländska stpl KÖPENHAMN 24-7-97, FRA SVERIGE. PRAKT-LYX utseende. 500
354 61-64 BJERSJÖLAGÅRD 19-12-1889! felställd siffra innan märkena kom ut!, PRAKT satsbrev siffertyp 1,2,3,4ö. Kuriosa raritet 300
355 61-64 BJERSJÖLAGÅRD 22-11-1900, PRAKT satsbrev siffertyp 1,2,3,4ö. Ovanligt 200
356 61-64 BJERSJÖLAGÅRD 4-12-1895, PRAKT satsbrev siffertyp 1,2,3,4ö. Ovanligt 175
357 61-64 LUND lBR 19-7-01, PRAKT satsbrev siffertyp 1,2,3,4ö. Ovanligt 150
358 61-64 PKXP nr 2A 31-7-1898 satsbrev siffertyp 1,2,3,4ö. Ovanligt 100
359 61-64 LUND 6-1-04, PRAKT satsbrev siffertyp 1,2,3,4ö. Ovanligt 75
360 62,70 ÅNGBÅTS PXP 188 10-8-11, vyk till Trosa, F 300 + brev 150
361 65 5 kr Posthus 2st ( en kht)och 50ö Oscar samt 3-strip 1 kr medaljong på Paket adr. avi stpl STH 2-1--12, SÄLLSYNT. 700
362 65,77,79 5 kr Posthuset i par +5ö och 1kr Medaljong på assurerat adresskort till inrikes paket st Uppsala 1 5-6-18. Vackert och mycketsällsynt objekt 4500
363 67, 76 REK brev Sth 10-11-11 , blandfrankering till Finland 350
364 73,99 SÖDERTÄLJE 9-9-19, 7+3ö på vylort till WESTERN AUSTRALIA, okänt i Facit . små veck i kortet ej i märkena. 800
365 75 QVISTA 24-5-11, 5ö medalj. vm krona på prs vykort 200
366 79 5öre Medaljong på vykort prs GBG 16-8-16, sänt till ISLAND, lösenanteckning 10, T10 1000
367 79 Sverige F 79. Norge. 5 öre på brevkort daterat "Kristiania", stämpat KONGSVINGERB. POSTEXP. B 20.III.14. Sänt till Sverige och ankomststämplat NORMLÖSA 21.3.1914. SÄLLSYNT svenskt märke ANVÄNT I NORGE SÄNT TILL SVERIGE. 600
368 82 MJÄLLBYBY 13-10-19, AB-PRS st 400 300
369 84 4-BLOCK 15ö medaljong MALMÖ 11-11-18, EXPRESS REKbrev till WEIMAR. CENSUR. 500
370 85 VÄSTERÅS 20-10-15 firmaperf 20ö till Bryssel men censur i Tyskland shar återsänt brevet.. 300
371 86 SUNNHULTSBRUNN 11-9-19 P-LYXS panvn STPL F 350 300
372 101 12/ 65ö+12/25ö+7/10ö + 2x1ö, +2ö = 35ö Rek till Tunisien, censuröppnat, transit och ankomst stpl Tunis. Spektakulärt objekt. 900
373 105-14 Landstorm I kpl på brev STH 15-1-17, 350
374 124 10+90 på 1kr på inrikes brev från DEJE 31-7-1917, till Göteborg, ank stpl. LYXcentrerat ex. SÄLLSYNT 4500
375 124 LANDSTORM II 10/1kr, singel STH 26-11-17 på brev till Lästmakarg. i STH , notering paraplyaffären, Synnerligen toppfräscht brev med välcentrerat märke.PRAKT OBJEKT. utst.obj. 4000
376 124,125,119 LANDSTORM II 10/1kr, 10/5kr, 5/3ö på 25ö REK brev STH 29/12 1916 till Malmö. , 8 DAG( utkom 20/12), ytterst sällsynt med båda högvalörerna på samma brev. Dessutom tidig användning. 4000
377 140av 5ö grön typ I PLÅTSPRICKA PLK 24-12-21, SÄLLSYNT PÅ BREV 750
378 142A,144A GBG 13-4-23 , 10+4STRIP 5Ö till BELGISKA CONGO , ank stpl Matadi7-V-23, ovanligt 400
379 142A,147 SMÅLANDSSTENAR 22-2-23, 35ö REK 60
380 143Ad ÖSTRA SILLERUD 22-12-36, PRS , helgmärke 1937 , på Jul telegram, M SK, PRAKT OBJ. 100
381 143Eb SKURUP 6-5-37, automatskurna mitt itu 250
382 144 BYDALEN 17-7-25, AB-PRS N33 Z J F 100+ på försändelse 150
383 144A NORDALSJÄRN 21-12-21, , HELGMÄRKE 1921-22, P DAL 40 , prakt 100
384 144A ÖSTERÅKER 22-12-33, PRS vyk. D SÖ 50
385 145A, 143A, 176A 10ö, 3x5ö, 15ö på 40ö LOKALT EXPRESS brev Göteborg 4-5-27, Baksidan ank stpl GBG 1 4-5-27. 100
386 145A ÄTTERSTA B 31-12-28, PRS vyk D SÖ 50, god helg märke 1927-28 75
387 145A,143A STH 1 1-5-34, LUFTPOST till BERLIN, röd stpl LUFTPOST BEFÖRDERET BERLIN C2, ankstpl BERLIN C 2-5-34, 26 inom ram, PR-LYX objekt 150
388 146A STH 13-4-33, 2x10+35ö nr 187 på 55ö ASSbrev till Tranås 100
389 146Ac ÄLVSJÖ 11-2-35, PÅ 4-STRIP 10Ö Lejon oc 2st nr 240A med Express stämplar, på lokalt EXPRESS brev lösenbelagt med 10ö. På baksidan STH1 11-2-35 ANK.EXPR: Mycket sällsynt. 300
390 146Ac HALMSTAD 15-5-37 4strip med plåtskarv på PFSK till FÄRJESTADEN , retur avsändarenstpl på baksidan Halmstad 1 2-6-37, PR-LYX OBJ 150
391 146Ad, 143Ad,STH 6-11-35 80ö Luftpostrek till Leipzig ank stpl LEIPZIG 7-11-35, Ovanligt och praktobjekt 200
392 147,144A HÅKANTORP 20-10-25, PR-LYXS REKBREV till Nossebro. 100
393 147,175A ÖVED 29-4-25 25ö LYXS , 15ö prs PFSK brev till Malmö, superbt utseende 100
394 147,180a SALTSJÖBADEN 9-9-25, 45ö REK till KÖPENHAMN, PR-LYX 200
395 149A Krokslätt15-7-21, AB-PR Svår stpl O VG F 400 + försändelse 350
396 149A BARKERYDSBY 26-3-21, PRS vyk. svår stpl F SK F 300 + 200
397 149A 10ö, god helg 1920-21, prs helgmärke 9-12-20,stpl 125 W DAL 125
398 149A VÄSTANHÖG 21-1-21, PRS , M SK 30, 50
399 174 145ö PÅ ADRKORT TILL PFSK , stpl BORÅS 31-8-32, till/AKTSTPL LÅNGUDDEN 16-9-32, ovanlig singel 200
400 176A STH 6-12-28 till INDIEN, ank stpl Calcutta 1 APR 26 200
401 177A ÖJE KAPELL 10-1-31, PRAKT W D 50
402 179A LIDINGÖ BREVIK 30-1-22, PR-ABstpl B U 150 75
403 183 NORDISKA RESEKORT 5 ST med olika tryck årtal 1932, 34,35,36 och 1938, alla begagnade med olika frankeringar nr 183, 192b,c, 255, 319 stpl KARLSTAD 1932-39. Intressant mängd 1000
404 183 Jönköping 6-12-28 till INDIEN, ank stpl Calcutta 2 jan 29 200
405 183 STH 17-1-26 , 25Ö TILL SYDNEY ank stpl FE 19-26. eftersänt till Melbourne. 200
406 185b, 142A, 30ö Ljusblå prs GBG 27-8-24 300
407 192b 50ö G.V. profil vä. på NORDISKT RESEKORT RÖD stpl GÖTEBORG 16 AUJ 1930, toppkvalitet 400
408 203,218 40ö Kongress och 40ö UPU på vykort STH 26-8-24, OVANLIGT BÅDA 40Ö. 400
409 208 1KR Kongress , singel på brev stpl STOCKHIOLM CONGRESS POSTAL 13-8-24, MYCKET OVANLIG SINGEL på litet brev. 900
410 209 2KR Kongress , singel på brev stpl STOCKHIOLM CONGRESS POSTAL 13-8-24, MYCKET OVANLIG SINGEL på litet brev. 1600
411 210 5KR Kongress , singel på brev stpl STOCKHIOLM CONGRESS POSTAL 13-8-24, MYCKET OVANLIG SINGEL på litet brev. 2800
412 21008 5kr, 2kr och 1kr på brev STH RBT 3-9-24, sällsynt a högvalörbrev från utgivningsåret. 2000
413 225 5 kr UPU 1924 paketklipp med 5kr , ft med inhak, och 20ö Kongress adresserat till SCHWEIZ, STH 24-8-24, INTRESSANT DOKUMENTATION 400
414 225,221 5 kr UPU 1924 framsida av paket med 5kr och 60ö adresserat till BERNE SCHWEIZ, STH 25-8-24, INTRESSANT DOKUMENTATION, BREV f 36000 1500
415 232 STH 29-11-34, 4st 50ö luftpost (3 på baksidan) och 25ö G.V. röd DEUTSCHE LUFTPOST Europa -Südamerika till ARGENTINA. Berlin-Sassnitz och ank stpl. 400
416 240AP1, 242A(5st) ,Rek och express br brev till Norge med 5 öre med FLAGGSTÅNG ( ngt def) stpl Gävle 14-2-35 400
417 265,263 To CHINA -HONGKONG1938 New Sweden 60 öre carmine. Air mail letter, sent from Örebro to a crew member at m/s Ningpo, through a shipping agent in Hongkong 6.7.1938. R 4 according to Facit. 500
418 324Avar 3x5ö Bellman automatskurna nära mitt itu och 15ö på brev ÅSTORP 15-1-42 250
419 440BB, 394 Petri BB par på pfsk brev Malmö 17-4-53, svårt 400
420 565m.fl 13 olika Brev frank. med BB-par eller högvalörer 1960-66, ett med mottagningsbevis. 350
421 1467v Cirkus 2kr.10ö otandat provtryck skickat som brev GBG 7-12-87, TILL bORÅS, sÄLLSYNT ANVÄNDA FÖR PORTO OCH inom 2 månader från utgivningen. 400
422 6 NORRKÖPING BIKUPEstpl 4-11-81 LYX avtryck , på 6ö brevkort 200


TJÄNSTE PÅ BREV
423 1a SÖDERHAMN 10-11-76, 4x3ö på 12ö brevmed ovanlig kombination, till MORALYX stämplar, .intyg HOW praktobj. 4 (3,3,4,4)(4,5,5,5) 4 1400
424 1b 3ö t 14 i 4-block , SUNNE 18-2-76, trots lite böjt ett fantastiskt objekt. rent o fräscht mycket sällsynt. 2000
425 4c KARLSTAD 11-10-76, LYXstpl 6ö olivaktigt grå på LYX kungörelse . Sällsynt kvalitet 1200
426 4c LYCKSELE 27-8-75, prakt stpl 6ö grå på kungörelse 650
427 4d,5var STAFFANSTORP 7-2-78, SÄLLSYNT kombination 2x6ö+12ö , 12ö med tryckvariant stor blå färgfläck. 1200
428 4g,1d,17e FANTASTISK TJÄNSTEFÖRSÄNDELSE "Svensk Författningssamling" angående "Regeringsform" med 3ö t 14+ 2st 6ö t 14+3-strip 12ö. t13, några ktt, Intyg HOW 3(2, 3x3, 4, 4) mycket gott objekt. 5000
429 4j WESTERÅS 4-3-80 , 2x 6ö på Tredjeståndsvikt brev till St. Tuna. PR-LYX ståmplar 800
430 11 NÖRRKÖPING 5-5-17, 2ö 4-strip+ singel på mycket fint brev ,anks Linköping 6-5-17. 350
431 12a STH 30-9-82, 4-STRIP 3ö a-nyans , arkivve genomett märke ,.RARITET på brev. UTSTÄLLNINGS OBJEKT! 1500
432 14 DELSBO 26-9-96 FANTASTISKT BREV STORA TJÄNSTE, ass tiotusen frankerat med 15st 5ö, 4x2ö, 5x4ö, 12ö, 20ö och 3x30ö = 225ö , som naturligt på Ass och många märken någon kt. 500
433 17a MALMÖ 5-2-82, 12ö tjänste till NORGE , EXTREMT OVANLIGT tjänstemärken till Utlandet. 1000
434 23,14,19 LULEÅ 26-7- 1901, ASS BREV Med stpl "Uppräknadt" 3X50ö grå ett ex en kt, 20ö blå, 5ö= 165 ö ass för 5025kr. Mycket gott obj 1000
435 24B,19 STH 20-9-09, adresskort från Riksbanken till Norges Bank, innehåll "sedlar", Ankst Krisiania 22.III.09, .Intressant sdå tjänstemärkena inte skulle användas till utlandet. Sällsynt objekt. 1000


LÖSEN PÅ BREV
436 1,4,6, L8,L10 GÖTEBORG 6-6-78, 3-1STRIP 1Ö. 6Ö, 20Ö, 30Ö PAR, 1KR LÖSEN T14, 5-FÄRGSFRANKATUR som lösen på Post Paket från NEUSTADT 1-6-78 I SACHSEN. Liten skad i avin. sällsynt med 5 olika märkesvalörer. 900
437 16b,11a1, 12b. 13c, paketadresskort från Tyskland ,lösenbelagt med 494 öre ,vilket erlagts med inte mindre än 24 st 20öre samt 5ö ipar och 1och 3ö. Troligen största kända antal 20ö lösen t13 på försändelse. UTST.OBJ stpl Göteborg Paket 14-7-86. 2000
438 17,16 2c USA SPRING FALLS 18-APR 89 till STOCKHOLM. Lösenbelagts med 24ö och par 20ö LÖSEN T 13 Mak Postkontoret 8 MAj 89. Ovanlig Lösenförsändelse. 800
439 1v1c ** Svart militär FÄRGFLÄCK , prakt i kuv 300


HELSAKER
440
JÖNK. RULLST 10-9-96, LYX 5ö brevk. 300
441
5Ö BKE FREDRIKS HAVN 8-11 3post, saterat 8-11-94, bara DANSK STPL 300
442 4Bke4 10ö stpl Pkxp 22-10-87 till Tyskland , Tysk stpl inom ram "WEGEN FEHLENDER WOHNUNGSANGABE VERSPÄTET BESTELLT.", SÄLLSYNT 600
443 6 6ö bke, LYXSNORRKÖPING BIKUPESTÄMPEL 19-12-81 300
444 6Bke 6 stpl FRA SVERIGE, till Köpenhamn 1881 300
445 6Bke6 6ö DANSKA stpl Nr 24, Helsingör,Fra Sverrig inom ram, K. OMB 6 27-10-80, prakt 400
446 6Bke6 6ö FRA SVERIGE,K.Omb-84 sänt till Danmark, prakt-lyx 300
447 33bke 15ö G.V. profil vä 18 olika stpl GBG 26-3-39, Kungsgatan o Uppsala Domkyrka saknas. 400
448
NORRKÖPING BIKUPEstpl 2-11-81 LYX avtryck , på 6ö Blankett 75 om mottagandet av värdepost 200
449 48 GERMANY Mi 48 20 pf Kiel-Gothenburg route. Swedish circle cancellation GÖTEBORG LBR 1.11.1891 on German stamp 20 pf, together with boxed FRÅN TYSKLAND,on cover front sent to Sweden. Postal: 15000:- 3000
450 233-35 LATVIA Riga-Stockholm route. Swedish
circle cancellation STOCKHOLM 1 AVG 1.5.36 on Latvian stamps 5+10+20 s, Mi 233-35 together with boxed FRÅN LETTLAND, on cover sent to Sweden. Superb.
900


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
451
SASSNITZ- TRELLEBORG 27-VII-01, Bulgarien till Sverige 5på 5 brevkort , daterat Belgrad 24-6-01, sällsynt försändelse. 500
452 16 Norddeutscher Postbezirk gr x3 EMSCHED 24-11-70 till Sundsvall, tr stpl bak Pkxp Nr 2 27-11-70. 500
453 16 Norddeutscher Postbezirk 1 gr x3 HAMBURG 18-6-70, till Carlshamn , tr stpl bak Pkxp Nr 2 19-6-70. 425
454 16 Norddeutscher Postbezirk gr x3 Kiel 2-8-71 till Sundsvall, tr stpl bak Pkxp Nr 2 3-8-71. 400
455
Cover used JERUSALEM FE 4 1926 sent from the SWEDISH JERUSALEM SOCIETY in Palestine to Upsala , Sweden . Vere Rare with cover from Palesine. 700


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
456 37 ESTONIA Tallinn-Stockholm route. Swedish circle cancellation STOCKHOLM 1 AVG. LBR.
4-5E 22.4.23, on Estonian stamps 2x5 M,together with boxed cancellation FRÅN ESTLAND, on postcard sent to Sweden. Unusually early usage of this “Från” cancel, earlier than stated in Facit, and likely the earliest recorded.
1400
457 102,104 ROMANIA Swedish circle cancellation
STOCKHOLM K.E. 9.12.1895 on Romanian stamps 2×5+15 bani, on backside of cover sent from BRAILA 5.DEC.95 to STOCKHOLM 1.TUR 10.12.1895.
Unique item.
1500
458 31 SJÖÄNDAN 6-2-33 prs på 10ö bke, STPL F 125 S VÄR 125
459 321101 235A+C ,234A+C ,15ö+10ö Lützen på FDC brev LINKÖPING 1-11-32 till TURKIET, med etikett" Adresse Insufficiante" många stämplar på baksidan. UNIKT! 600
460 321101 236,234C ,25ö+10ö Lützen på FDC brev LINKÖPING 1-11-32 till TYSKLAND SÄLLSYNT! 400
461 321101 235A+,234A,15ö+10ö Lützen på FDC KORT LINKÖPING 1-11-32 till FINLAND 350
462 350113 Riksdagen 5+35+60ö 2 sid , Minnesstämplat ARBOGA riksdagens 500 års jubileum, sänt till La Paz , Bolivia , avs TH.Allard. . 300
463 360220 LYX FDC stpl serie på kort, GÄMLA 20-2-36, SÄLLSYNT 600
464 420506 illustrerat kuvert20 KR SVANAR nr 337 STH 4-5-42 via Zürich till Linköping 450
465 420518 337C 20kr 4 -sid Svan STH 4-5-42 via üurich 6-V-42 till Jönköping, LYX kvalitet 250